Garmin | zūmo® 390LM | User manual | Garmin zūmo® 390LM Manual de utilizare

Garmin zūmo® 390LM Manual de utilizare
zūmo Seria 300
®
Manual do proprietário
Noiembrie 2015
Tipărit în Taiwan
190-01457-10_0A
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin.
Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo
persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu
privire la utilizarea produsului.
TracBack , Garmin , sigla Garmin şi zūmo sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări. BaseCamp™,
HomePort™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ şi trafficTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale.
Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestui nume de către Garmin are loc sub licenţă. microSD™ este o
marcă comercială a SD-3C. Windows şi Windows NT sunt marci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări. Mac este o
marcă comercială a Apple Computer, Inc.
®
®
®
®
Tehnologia HD Radio produsă sub licenţa iBiquity Digital Corporation. Patente din S.U.A. şi din alte ţări. HD Radio şi sigla HD sunt mărci comerciale ale
iBiquity Digital Corporation.
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Montarea dispozitivului dvs. pe o motocicletă ............................ 1
Despre cablurile alimentate ale suportului ............................. 1
Instalarea bazei mânerului ..................................................... 1
Ataşarea cablurilor de alimentare la suportul de
motocicletă ............................................................................. 1
Ataşarea plăcii de bază la suportul motocicletei .................... 2
Ataşarea plăcii de suport la baza mânerului .......................... 2
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul motocicletei ............ 2
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul motocicletei ........... 2
Montarea dispozitivului într-un automobil ................................... 2
Asistenţă şi actualizări ................................................................ 3
Configurare Garmin Express ................................................. 3
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 3
Despre nüMaps Lifetime™ .................................................... 3
Intrarea şi ieşirea din modul de inactivitate ................................ 3
Oprirea dispozitivului .................................................................. 3
Resetarea dispozitivului ......................................................... 3
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 3
Reglarea volumului ..................................................................... 3
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 3
Recepţionarea semnalelor GPS ............................................ 3
Modurile de transport ............................................................. 3
Informaţii privind bateria ......................................................... 4
Setarea orei ........................................................................... 4
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 4
Utilizarea tastaturii de pe ecran .................................................. 4
Despre scurtături ........................................................................ 4
Adăugarea unei scurtături ...................................................... 4
Eliminarea unei scurtături ...................................................... 4
Găsirea locaţiilor............................................................ 4
Locaţii ......................................................................................... 4
Găsirea unui loc după categorie ............................................ 4
Găsirea unui loc utilizând bara de căutare ............................ 4
Schimbarea zonei de căutare ................................................ 4
Raportarea unui loc închis sau care lipseşte ......................... 4
Editarea informaţiilor unei locaţii ............................................ 5
Evaluarea unui punct de interes ............................................ 5
Instrumente de căutare ............................................................... 5
Găsirea unei adrese ............................................................... 5
Găsirea unei intersecţii .......................................................... 5
Găsirea unui oraş ................................................................... 5
Găsirea unui loc folosind coordonate .................................... 5
Găsirea unui loc prin parcurgerea hărţii ................................. 5
Salvarea unui loc de reşedinţă ................................................... 5
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 5
Editarea informaţiilor cu privire la locaţia dvs. de
reşedinţă ................................................................................ 5
Găsirea destinaţiilor găsite recent .............................................. 5
Golirea listei de locaţii găsite recent ...................................... 5
Căutarea unei parcări ................................................................. 5
Setarea unui loc simulat ............................................................. 5
Salvarea locurilor ........................................................................ 6
Salvarea unui loc ................................................................... 6
Salvarea locului actual ........................................................... 6
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată ............................... 6
Editarea unei locaţii salvate ................................................... 6
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ............................. 6
Partajarea unei locaţii salvate ................................................ 6
Trimiterea unei locaţii pe dispozitiv ........................................ 6
Ştergerea unei locaţii salvate ................................................. 6
Navigare .......................................................................... 6
Iniţierea unei rute ........................................................................ 6
Cuprins
Schimbarea modului de calculare a rutelor ........................... 6
Previzualizarea rutelor multiple .............................................. 6
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată ............................... 6
Parcurgerea unei rute cu serpentine ..................................... 7
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 7
Utilizarea hărţii de navigare ................................................... 7
Adăugarea unui punct la o rută .............................................. 7
Omiterea unui punct pe ruta dvs. ........................................... 7
Alegerea unei ocoliri .............................................................. 7
Oprirea rutei ........................................................................... 7
Utilizarea rutelor sugerate ...................................................... 7
Despre serviciile la ieşiri ............................................................. 7
Găsirea de servicii la ieşirile de pe autostrăzi ........................ 7
Navigarea la o ieşire .............................................................. 7
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .................................. 7
Despre evitările personalizate .................................................... 7
Evitarea unei zone ................................................................. 8
Evitarea unui drum ................................................................. 8
Dezactivarea unei evitări personalizate ................................. 8
Ştergerea evitărilor personalizate .......................................... 8
Activarea caracteristicii Ocoliri avansate .................................... 8
Ocolirea zonelor specificate ................................................... 8
Navigarea off-road ...................................................................... 8
Activarea monitorizării nivelului de combustibil .......................... 8
Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului .............. 8
Pagini hartă..................................................................... 8
Personalizarea hărţii ................................................................... 8
Personalizarea straturilor hărţii .............................................. 8
Vizualizarea jurnalului de călătorie ........................................ 8
Modificarea câmpului de date pe hartă .................................. 8
Personalizarea butoanelor de pe hartă .................................. 8
Modificarea planşei de bord a hărţii ....................................... 9
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................... 9
Vizualizarea activităţii rutei ......................................................... 9
Vizualizarea unei liste de viraje .............................................. 9
Vizualizarea virajului următor ................................................. 9
Vizualizarea intersecţiilor ....................................................... 9
Vizualizarea alertelor de trafic ................................................ 9
Vizualizarea informaţiilor cursei ............................................. 9
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ........................ 9
Căutarea serviciilor din apropiere .......................................... 9
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................... 9
Funcţii hands-free.......................................................... 9
Activarea tehnologiei Bluetooth wireless .................................... 9
Despre căştile wireless ............................................................... 9
Asocierea unei căşti wireless ................................................. 9
Despre apelarea hands-free ..................................................... 10
Asocierea telefonului ............................................................ 10
Efectuarea unui apel ............................................................ 10
Primirea unui apel ................................................................ 10
Utilizarea registrului de apeluri ............................................. 10
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 10
Salvarea unui număr de telefon de acasă ........................... 10
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth ................................... 10
Ştergerea unui dispozitiv asociat Bluetooth .............................. 10
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 10
Utilizarea Ajutorului ................................................................... 10
Căutarea subiectelor de ajutor ............................................. 10
Planificarea unei călătorii .......................................................... 10
Programarea unei călătorii ................................................... 11
Schimbarea modurilor de transport într-o călătorie ............. 11
Navigarea pe o călătorie salvată ......................................... 11
Editarea unei călătorii salvate .............................................. 11
TracBack® ................................................................................ 11
i
Urmărirea traseului recent ................................................... 11
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie .......... 11
Presiune în pneuri ..................................................................... 11
Setarea senzorilor de presiune în pneuri ............................. 11
Instalarea senzorilor pe pneuri ............................................ 12
Alerte pentru presiune scăzută în pneuri ............................. 12
Mod de inactivitate senzor de presiune în pneuri ................ 12
Utilizarea busolei ...................................................................... 12
VIRB™ Telecomandă ............................................................... 12
Controlul camerei VIRB ....................................................... 12
Căutarea ultimului loc de parcare ............................................. 12
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 12
Înregistrarea istoricului de servicii ............................................. 12
Adăugarea categoriilor de servicii ........................................ 13
Ştergerea categoriilor de servicii .......................................... 13
Ştergerea înregistrărilor de servicii ...................................... 13
Editarea unei înregistrări de servicii ..................................... 13
Utilizarea funcţiei Ora în lume ................................................... 13
Vizualizarea orei în lume ...................................................... 13
Setarea unei alarme ................................................................. 13
Utilizarea calculatorului ............................................................. 13
Conversia unităţilor de măsură ................................................. 13
Setarea cursurilor de schimb valutar ................................... 13
Utilizarea ghidului lingvistic ....................................................... 13
Achiziţionarea ghidului lingvistic .......................................... 13
Selectarea limbilor în ghidul lingvistic .................................. 13
Traducerea cuvintelor şi expresiilor ..................................... 13
Utilizarea unui dicţionar bilingv ............................................ 13
Despre trafic ................................................................. 14
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de
trafic .......................................................................................... 14
Receptor de trafic ..................................................................... 14
Despre pictograma Trafic ..................................................... 14
Trafic pe rută ............................................................................. 14
Vizualizarea datelor despre traficul de pe ruta dvs. ............. 14
Evitarea manuală a traficului de pe rută .............................. 14
Alegerea unei rute alternative .............................................. 14
Vizualizarea datelor de trafic pe hartă ................................. 14
Traficul din zona dvs. ................................................................ 14
Căutarea întârzierilor în trafic ............................................... 14
Vizualizarea unui incident din trafic pe hartă ....................... 14
Înţelegerea datelor din trafic ..................................................... 15
Abonamente de trafic ................................................................ 15
Activarea abonamentului ..................................................... 15
Dezactivarea datelor de trafic ................................................... 15
Setările pentru unităţi şi timp .................................................... 16
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 16
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate ............................. 16
Setările pentru alertele de proximitate ...................................... 17
Restabilirea setărilor ................................................................. 17
Anexă ............................................................................. 17
Cabluri de alimentare ................................................................ 17
Încărcarea dispozitivului ....................................................... 17
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 17
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 17
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 17
Evitarea furtului .................................................................... 17
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului ........ 17
Montarea pe planşa de bord ..................................................... 17
Demontarea dispozitivului, locaşului şi suportului .................... 18
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 18
Demontarea locaşului din suport ......................................... 18
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 18
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 18
Camerele video de supraveghere ............................................ 18
Punctele de interes personalizate ............................................ 18
Instalarea POI Loader .......................................................... 18
Utilizarea fişierelor Ajutor ale aplicaţiei POI Loader ............. 18
Găsirea punctelor de interes personalizate ......................... 18
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 18
Depanare ....................................................................... 18
Dispozitivul nu primeşte semnale de la sateliţi ......................... 18
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 18
Bateria nu rămâne încărcată prea mult timp ............................ 18
Indicatorul stării bateriei pare să fie imprecis ........................... 18
Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul
meu ........................................................................................... 18
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul
meu ........................................................................................... 18
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca
unitate sau volum amovibil pe computerul meu ....................... 19
Index.............................................................................. 20
Gestionarea datelor...................................................... 15
Gestionarea datelor .................................................................. 15
Tipuri de fişiere ......................................................................... 15
Despre cardurile de memorie ................................................... 15
Instalarea unui card de memorie ......................................... 15
Conectarea dispozitivului la computer ...................................... 15
Transferul datelor de pe computer ........................................... 15
Deconectarea cablului USB ................................................. 15
Ştergerea fişierelor ................................................................... 15
Personalizarea dispozitivului...................................... 15
Setări pentru hartă şi vehicul .................................................... 15
Activarea hărţilor .................................................................. 16
Setările de navigare .................................................................. 16
Mod de calcul ....................................................................... 16
Setările afişajului ....................................................................... 16
Setări Bluetooth ........................................................................ 16
Dezactivarea Bluetooth ........................................................ 16
Setări pentru trafic .................................................................... 16
Despre abonamentele de trafic ............................................ 16
trafficTrends™ ..................................................................... 16
ii
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Montarea dispozitivului dvs. pe o
motocicletă
Despre cablurile alimentate ale suportului
AVERTISMENT
Garmin recomandă insistent instalarea dispozitivului de către
un electrician experimentat, care deţine cunoştinţe adecvate
privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de
alimentare poate determina deteriorarea vehiculului sau a
bateriei şi poate cauza rănirea.
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
®
Dispozitivul trebuie să fie montat într-un loc potrivit şi sigur pe
motocicleta dvs., în funcţie de accesul la sursele de alimentare
şi direcţionarea sigură a cablurilor.
À
Á
NOTĂ: sunt incluse atât şuruburi standard de 1/4 in.
standard, cât şi bolţuri M6. Potriviţi dimensiunea şuruburilor
din fabrică pe clema ambreiajului sau suportul clemei de
frână.
2 Înşurubaţi şuruburile noi Á prin baza mânerului, inelul de
distanţiere  şi clema ambreiajului sau suportul clemei de
frână.
3 Strângeţi şuruburile şi fixaţi baza.
Ataşarea cablurilor de alimentare la suportul de
motocicletă
1 Fixaţi conectorul À al cablului de alimentare prin partea
superioară a orificiului din suportul de motocicletă.
Suport de motocicletă
Cabluri neizolate cu siguranţe în linie pentru conectarea la sursa de
curent (la sursa de curent a motocicletei)
Instalarea bazei mânerului
Dispozitivul conţine piesele pentru două opţiuni de instalare a
mânerului. Montajul obişnuit poate necesita piese suplimentare
(http://www.ram-mount.com).
Instalarea bridei şi bazei mânerului
1 Puneţi brida À în jurul mânerului Á, apoi înşurubaţi capetele
prin baza mânerului Â.
2 Glisaţi cablul în jos, prin partea inferioară a orificiului Á şi
trageţi cablul înapoi, până când aceste este fixat.
3 Înşurubaţi şurubul negru  în partea din spate a suportului Ã
pentru a menţine cablul în poziţie.
2 Strângeţi piuliţele şi fixaţi baza.
NOTĂ: cuplul recomandat este de 50 lbf-in. Nu depăşiţi un
cuplu de 80 lbf-in.
Instalarea bazei mânerului pe clema ambreiajului sau pe
suporturile clemei de frână
1 Scoateţi şuruburile din fabrică de pe clema ambreiajului sau
suportul clemei de frână À.
4 Fixaţi capacul de intemperii Ä prin orificiul superior şi apăsaţi
până ce acesta intră în orificiu.
Iniţiere
1
7 Repetaţi paşii 2–4.
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul motocicletei
1 Potriviţi în locaş partea de jos a dispozitivului.
2 Împingeţi în spate dispozitivul până se fixează în poziţie.
Ataşarea plăcii de bază la suportul motocicletei
ATENŢIONARE
Contactul direct, susţinut, cu placa de bază sau cu orice altă
piesă a motocicletei poate deteriora suportul în timp. Pentru a
preveni acest tip de deteriorare, trebuie să poziţionaţi
distanţierele de montare între suport şi placa de bază şi să vă
asiguraţi că nicio piesă a dispozitivului sau suportului nu atinge
motocicleta.
1 Strângeţi şuruburile cu cap conic M4 x 20 À prin şaibe Á,
locaş, distanţiere  şi placă de bază Ã.
NOTĂ: dacă vârful încuietorii de pe suport rămâne poziţionat
în sus după ce introduceţi dispozitivul, apăsaţi-l în jos.
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul
motocicletei
1 Apăsaţi butonul din partea laterală a suportului.
2 Trageţi în sus dispozitivul.
3 Pe suportul de motocicletă, amplasaţi capacul de intemperii
pe conectorul de alimentare din partea centrală a cablului,
(Ataşarea cablurilor de alimentare la suportul de motocicletă,
pagina 1).
Montarea dispozitivului într-un automobil
ATENŢIONARE
Înainte de a monta dispozitivul, consultaţi legile locale cu privire
la montarea pe parbriz.
2 Strângeţi piuliţele pentru a fixa placa de bază.
Ataşarea plăcii de suport la baza mânerului
1 Potriviţi bila de pe baza mânerului À şi bila de pe placa de
suport Á pe braţul cu două orificii Â.
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Nu utilizaţi ventuza pe motocicletă.
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
1 Trageţi capacul de intemperii pe partea din spate a
suportului.
2 Conectaţi cablul de alimentare auto À în conectorul miniUSB Á sub capacul de intemperii.
2
3
4
5
6
2
Introduceţi bila în braţul cu două orificii.
Strângeţi uşor mânerul.
Reglaţi pentru a obţine cea mai bună vizualizare şi operare.
Strângeţi mânerul şi fixaţi suportul.
Potriviţi bila de pe placa de suport ataşată suportului  pe
celălalt capăt al braţului cu două orificii.
3 Dezlipiți folia de plastic de pe ventuză.
4 Curăţaţi şi uscaţi parbrizul şi ventuza de prindere cu o cârpă
fără scame.
Iniţiere
5 Apăsaţi ventuza  pe parbriz şi basculaţi pârghia à înspre
6
7
8
9
spate, spre parbriz.
Fixaţi suportul pe braţul ventuzei.
Potriviţi în locaş partea de jos a dispozitivului.
Împingeţi în spate dispozitivul până se fixează în poziţie.
SUGESTIE: apăsaţi pe sigla din partea superioară a
dispozitivului în timp ce ţineţi apăsat vârful din partea
superioară a locaşului.
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare auto la o
sursă de alimentare.
Asistenţă şi actualizări
Garmin Express oferă acces uşor la aceste servicii pentru
dispozitiv.
• Înregistrarea produsului
• Actualizări de software şi hartă
• Manuale produs
• Vehicule, voci şi alte bonusuri
Configurare Garmin Express
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
USB disponibil din computerul dvs.
3 Vizitaţi www.garmin.com/express.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
nüMaps Guarantee™
Dispozitivul dvs. poate fi eligibil pentru o actualizare gratuită a
hărţii în termen de 90 de zile de la prima recepţionare, în timpul
conducerii, a semnalelor de la sateliţi. Vizitaţi www.garmin.com
/numaps pentru termeni şi condiţii.
Despre nüMaps Lifetime
™
Modelele care prezintă „LM” după numărul modelului includ
abonamente la nüMaps Lifetime, care oferă actualizări
trimestriale pentru hărţi, pe toată durata de viaţă a dispozitivului
dvs. Pentru termeni şi condiţii, navigaţi la http://www.garmin.com
/numapslifetime.
NOTĂ: dacă dispozitivul dvs. nu include un abonament la
nüMaps Lifetime, puteţi achiziţiona unul la
http://www.garmin.com/numapslifetime.
Intrarea şi ieşirea din modul de inactivitate
Puteţi utiliza modul de inactivitate pentru a economisi energia
bateriei când dispozitivul nu este utilizat. Când se află în modul
de inactivitate, dispozitivul utilizează forte puţină energie şi
poate fi activat instantaneu pentru utilizare.
SUGESTIE: puteţi economisi energie comutând dispozitivul în
modul de inactivitate în timpul încărcării bateriei.
Apăsaţi tasta de pornire À.
Oprirea dispozitivului
1 Ţineţi apăsată tasta de pornire până când apare o solicitare
pe ecran.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
pornire înainte să apară solicitarea, dispozitivul intră în modul
de inactivitate.
Selectaţi
Dezactivat.
2
Resetarea dispozitivului
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 10 secunde.
Reglarea luminozităţii ecranului
1 Selectaţi Setări > Afişare > Luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Reglarea volumului
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi o opţiune:
• Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
• Selectaţi pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
• Selectaţi pentru opţiuni suplimentare.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la funcţiile dispozitivului. Puteţi selecta unele
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare.
Starea semnalului GPS.
Bluetooth starea tehnologiei (apare atunci când Bluetooth
este activat).
®
Indicator mod de transport.
Oră curentă.
Stare baterie.
Recepţionarea semnalelor GPS
Pentru a naviga cu ajutorul dispozitivului dvs., trebuie să
recepţionaţi semnale de la sateliţi.
din bara de stare indică
intensitatea semnalului de la sateliţi (consultaţi Pictogramele de
pe bara de stare, pagina 3). Recepţionarea semnalului de la
sateliţi poate dura câteva minute.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, la o distanţă
suficientă de clădiri înalte sau copaci înalţi.
pentru a vizualiza
3 Dacă este necesar, ţineţi apăsat pe
informaţii detaliate despre semnalele de la sateliţi.
Vizualizarea stării semnalului GPS
Ţineţi apăsat
timp de trei secunde.
Modurile de transport
Mod motocicletă
Mod automobil
Mod Off-road (Consultaţi Navigarea off-road, pagina 8)
Rutele şi navigarea sunt calculate în mod diferit în funcţie de
modul de transport ales.
Alegerea unui mod de transport
Selectaţi
.
Iniţiere
3
Informaţii privind bateria
După conectarea dispozitivului la o sursă de alimentare, acesta
începe să se încarce.
din bara de stare indică starea bateriei interne. Pentru a
spori precizia indicatorului de nivel al bateriei, trebuie să
descărcaţi complet bateria şi apoi s-o încărcaţi complet. Nu
deconectaţi dispozitivul până când nu este complet încărcat.
Setarea orei
NOTĂ: puteţi selecta Automată pentru a seta ora automat de
fiecare dată când dispozitivul este pornit.
.
1 Selectaţi
2 Derulaţi numerele pentru a seta ora.
Utilizarea butoanelor de pe ecran
•
•
•
•
•
Selectaţi
pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
Ţineţi apăsat
pentru a reveni la meniul principal.
Selectaţi sau pentru a vedea mai multe opţiuni.
Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid.
Selectaţi
pentru a vedea un meniu de opţiuni pentru
ecranul în care vă aflaţi.
Găsirea unui loc după categorie
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
3 Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
4 Selectaţi o locaţie.
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care indică ultimele
trei destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie, sau selectaţi Categorii.
3 Selectaţi o categorie.
4 Dacă este cazul selectaţi o destinaţie din lista de Căutare
rapidă.
Utilizarea tastaturii de pe ecran
Consultaţi „Setări pentru limbă şi tastatură” pentru a modifica
aspectul tastaturii (Setările pentru limbă şi tastatură,
pagina 16).
• Selectaţi un caracter de pe tastatură pentru a introduce o
literă sau un număr.
• Selectaţi o serie de litere, cum ar fi „A-I” pentru a selecta o
literă din acea serie.
• Selectaţi
pentru a adăuga un spaţiu.
• Selectaţi pentru a şterge o înregistrare de căutare.
• Selectaţi
pentru a şterge un caracter.
• Selectaţi pentru a modifica modul limbii pentru tastatură.
• Selectaţi
pentru a introduce caractere speciale, cum ar
fi semnele de punctuaţie.
• Selectaţi pentru a modifica scrierea cu majusculă.
Despre scurtături
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectaţi un articol.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
Găsirea locaţiilor
Locaţii
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
detaliate privind străzile. Puteţi utiliza categoriile pentru a
parcurge magazinele şi punctele de atracţie din apropiere.
Puteţi, de asemenea, căuta adrese, coordonate, oraşe şi
intersecţii.
4
5 Dacă este necesar, selectaţi destinaţia adecvată.
Găsirea unui loc utilizând bara de căutare
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locuri
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introducere căutare în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul străzii, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi un loc.
Schimbarea zonei de căutare
1 Din meniul principal, selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Căutare în apropiere.
3 Selectaţi o opţiune.
Raportarea unui loc închis sau care lipseşte
Dacă rezultatele dvs. de căutare includ un loc greşit sau care nu
mai este de actualitate, puteţi raporta eroarea la Garmin şi puteţi
elimina locul respectiv din căutările viitoare.
1 Căutaţi un loc (Găsirea unui loc utilizând bara de căutare,
pagina 4).
2 Selectaţi un loc din rezultatele căutării.
Găsirea locaţiilor
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare.
5 Selectaţi Raportare ca închis sau Raportare ca lipsă.
Aceste informaţii sunt trimise la Garmin când dispozitivul este
conectat la Planşa mea de bord utilizând computerul
(Configurare Garmin Express, pagina 3).
Editarea informaţiilor unei locaţii
Puteţi schimba adresa sau numărul de telefon pentru o locaţie
care apare în rezultatele de căutare.
1 Căutaţi o locaţie.
2 Selectaţi o locaţie din rezultatele căutării.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare.
5 Selectaţi Adresă sau Număr de telefon şi introduceţi noile
informaţii.
Evaluarea unui punct de interes
Puteţi asocia o evaluare prin stele unui punct de interes.
1 Căutaţi un loc (Găsirea unui loc după categorie, pagina 4).
2 Selectaţi un loc din rezultatele căutării.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi stelele pentru a evalua punctul de interes.
Evaluarea prin stele se actualizează pe dispozitivul dvs.
Instrumente de căutare
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro? > Adresă.
2 Introduceţi numărul adresei şi selectaţi Finalizare.
3 Introduceţi numele străzii şi selectaţi Înainte.
4 Dacă este necesar, selectaţi Căutare în apropiere pentru a
modifica oraşul, statul sau provincia.
5 Dacă este necesar, selectaţi oraşul, statul sau provincia.
6 Dacă este necesar, selectaţi adresa.
Găsirea unei intersecţii
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecţii.
2 Selectaţi o opţiune:
3
4
5
6
7
• Selectaţi un stat sau o provincie.
• Pentru a modifica ţara, judeţul sau provincia, selectaţi
Judeţ sau ţară şi introduceţi un nume.
Introduceţi numele primei străzi şi selectaţi Înainte.
Dacă este necesar, selectaţi strada.
Introduceţi numele celei de-a doua străzi şi selectaţi Înainte.
Dacă este necesar, selectaţi strada.
Dacă este necesar, selectaţi intersecţia.
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Oraşe.
2 Selectaţi Introducere căutare.
3 Introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
4 Selectaţi un oraş.
Găsirea unui loc folosind coordonate
Puteţi să găsiţi un loc utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
Găsirea locaţiilor
2 Dacă este necesar, selectaţi
3
4
5
6
7
> Format, selectaţi formatul
corect al coordonatelor pentru tipul de hartă pe care o utilizaţi
şi selectaţi Salvare.
Selectaţi coordonata de latitudine.
Introduceţi coordonata nouă şi selectaţi Finalizare.
Selectaţi coordonata de longitudine.
Introduceţi coordonata nouă şi selectaţi Finalizare.
Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Găsirea unui loc prin parcurgerea hărţii
Înainte de a putea găsi locuri incluse în datele hărţii, cum ar fi
restaurante, spitalele şi benzinării, trebuie să activaţi stratul de
hartă pentru locurile situate de-a lungul drumului
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 8).
1 Selectaţi Vizualizare hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă este necesar, selectaţi şi apoi selectaţi o pictogramă
de categorie pentru a vedea doar o singură categorie de
locuri.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau loc
de adresă.
5 Dacă este necesar, selectaţi descrierea locului pentru a
vedea şi alte informaţii.
Salvarea unui loc de reşedinţă
Puteţi seta locul de reşedinţă acolo unde reveniţi cel mai des.
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locaţie de reşedinţă.
2 Selectaţi Introducere adresă proprie, Utilizare locaţie
curentă sau Găsite recent.
Locul este salvat ca „Acasă” în meniul Salvate.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Selectaţi Încotro? > Acasă.
Editarea informaţiilor cu privire la locaţia dvs. de
reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > Salvate > Acasă.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi > Editare.
4 Introduceţi modificările.
5 Selectaţi Finalizare.
Găsirea destinaţiilor găsite recent
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locuri
găsite.
1 Selectaţi Încotro? > Recente.
2 Selectaţi un loc.
Golirea listei de locaţii găsite recent
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
Căutarea unei parcări
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Parcare.
2 Selectaţi locaţia unei parcări.
Setarea unui loc simulat
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a obţine o un loc
simulat.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
5
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4 Selectaţi descrierea locului.
5 Selectaţi Setare locaţie.
Salvarea locurilor
Salvarea unui loc
1 Căutaţi un loc (Găsirea unui loc după categorie, pagina 4).
2 Selectaţi un loc din rezultatele căutării.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Salvare.
5 Dacă este necesar introduceţi un nume şi selectaţi
Finalizare.
Salvarea locului actual
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi OK.
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sau Toate locaţiile
salvate.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locaţiei salvate.
7 Editaţi informaţiile.
8 Selectaţi Finalizare.
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Finalizare.
Partajarea unei locaţii salvate
Dacă salvaţi locaţia unei unităţi comerciale care nu se află în
datele hărţii, puteţi partaja această locaţie cu Garmin, astfel
6
încât să poată fi adăugată la actualizările viitoare de hărţi şi
partajată cu comunitatea Garmin.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Partajare locație.
Trimiterea unei locaţii pe dispozitiv
Puteţi trimite pe dispozitiv locaţii din diverse surse online,
inclusiv http://connect.garmin.com.
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
la computer, pagina 15).
2 Dacă este necesar, instalaţi plugin-ul Garmin Communicator.
NOTĂ: pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com
/communicator.
Pe
computer, găsiţi o locaţie pe un site web acceptat.
3
4 De pe site-ul web, selectaţi Trimite către GPS.
NOTĂ: unele site-uri web pot utiliza un buton sau o legătură
diferită.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Ştergere locaţii salvate.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ştergere.
Navigare
Iniţierea unei rute
1 Căutaţi un loc (Locaţii, pagina 4).
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi Start!.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută. Modul de
calculare afectează doar rutele pentru automobile.
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi Distanţă mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute din punct în punct
(fără drumuri).
Previzualizarea rutelor multiple
1 Căutaţi un loc (Găsirea unui loc după categorie, pagina 4).
2 Selectaţi un loc din rezultatele căutării.
3 Selectaţi Rute.
4 Selectaţi o rută.
5 Selectaţi Start!.
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sau Toate locaţiile
salvate.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
Navigare
Parcurgerea unei rute cu serpentine
Dispozitivul dvs. poate calcula rute care preferă serpentine.
Această funcţie vă poate oferi o rută mai plăcută, dar poate
creşte timpul sau distanţa până la destinaţia dvs.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de dispozitive.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul > Serpentine >
Salvare.
2 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări > Autostrăzi pentru a
evita autostrăzile pe ruta dvs. (opţional).
Acest lucru poate creşte numărul serpentinelor pe rute dar
poate adăuga timp şi distanţă substanţiale pentru rute mai
lungi.
3 Iniţiaţi o rută.
Ruta dvs. pe hartă
ATENŢIONARE
Caracteristica pentru limita de viteză are exclusiv rol informativ
şi nu înlocuieşte responsabilitatea dumneavoastră de a respecta
toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de a
conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de trafic
aplicabile.
Ruta dvs. este marcată cu o linie purpurie. Un steag cu caroiaj
de tablă de şah vă marchează destinaţia.
Pe parcursul călătoriei, dispozitivul vă ghidează către destinaţie
prin instrucţiuni vocale, săgeţi pe hartă şi instrucţiuni afişate în
partea de sus a hărţii. Dacă deviaţi de la ruta iniţială, dispozitivul
recalculează ruta şi furnizează instrucţiuni noi.
Pe hartă poate apărea un câmp de date care indică limita
curentă de viteză atunci când călătoriţi pe şosele principale.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi Adăugare la ruta activă.
Omiterea unui punct pe ruta dvs.
Dacă decideţi să nu ajungeţi în următorul punct de pe rută, îl
puteţi omite. Aceasta împiedică dispozitivul să vă readucă pe
ruta iniţială la punctul omis. Această funcţie nu este disponibilă
dacă punctul următor este destinaţia dvs. finală.
De pe hartă, selectaţi
> Omitere.
Alegerea unei ocoliri
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi utiliza ocoliri pentru evitarea
obstacolelor din faţă, de tipul zonelor în construcţie.
În timp ce navigaţi, selectaţi
> Ocolire.
Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi
.
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului şi de confidenţialitate,
pagina 16).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
Despre serviciile la ieşiri
Când navigaţi pe o rută, în dreptul ieşirilor care urmează pe
traseu, puteţi găsi ieşiri pentru alimentarea cu benzină,
mâncare, cazare, toalete.
Serviciile sunt enumerate în file, pe categorii.
Benzină
Mâncare
Cazare
Utilizarea hărţii de navigare
1 Din meniul principal, selectaţi Vizualizare hartă.
2 Dacă comenzile zoomului sunt ascunse, selectaţi harta
pentru a afişa comenzile de zoom.
3 Selectaţi harta.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi
sau .
• Pentru a roti modul de vizualizare al hărţii, selectaţi .
• Pentru a comuta între vizualizarea Nord-Sus şi cea 3D,
selectaţi .
• Pentru a adăuga sau a îndepărta straturile de hărţi ,
selectaţi
.
• Pentru a vizualiza categorii specifice, selectaţi .
• Pentru a centra harta la locul actual, selectaţi .
• Pentru a vizualiza scurtăturile pentru hartă şi
caracteristicile de navigare, selectaţi .
Adăugarea unui punct la o rută
Înainte de a putea adăuga un punct, trebuie să navigaţi pe o
rută.
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie.
Navigare
Toalete
Găsirea de servicii la ieşirile de pe autostrăzi
1 De pe hartă, selectaţi > Servicii la ieşiri.
2 Utilizaţi săgeţile pentru a selecta ieşirea următoare.
3 Selectaţi fila cu serviciu la ieşire.
4 Selectaţi un punct de interes.
Navigarea la o ieşire
1 De pe hartă, selectaţi
2 Selectaţi Start!.
> Servicii la ieşiri >
.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi Salvare.
Despre evitările personalizate
Evitările personalizate vă permit să evitaţi anumite zone şi
secţiuni de drum. Puteţi activa sau dezactiva evitările
personalizate, după cum este necesar.
7
Evitarea unei zone
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
3 Selectaţi Adăugare zonă de evitat.
4 Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
1 Umpleţi rezervorul de combustibil.
2 Selectaţi o opţiune:
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi Adăugare drum de evitat.
3 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
Puteţi seta dispozitivul pentru a vă avertiza atunci când nivelul în
rezervorul de combustibil este redus.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie conectat la suportul de
motocicletă sau la suportul auto pentru a oferi avertizări de nivel
redus al combustibilului.
1 Activaţi monitorizarea nivelului de combustibil (Activarea
monitorizării nivelului de combustibil, pagina 8).
Selectaţi
Avertisment rezervor de combustibil.
2
3 Introduceţi o distanţă şi selectaţi Finalizare.
Dacă aveţi doar suficient combustibil pentru a parcurge distanţa
introdusă, pe pagina hărţii apare un avertisment de nivel redus
al combustibilului.
Înainte.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Înainte.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Finalizare.
să o evitaţi şi selectaţi Înainte.
4 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Înainte.
5 Selectaţi Finalizare.
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ştergere.
Activarea caracteristicii Ocoliri avansate
Selectaţi Setări > Navigare > Ocoliri avansate.
Ocolirea zonelor specificate
Puteţi efectua o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această caracteristică
este utilă dacă ajungeţi la zone cu lucrări, drumuri închise sau
care se află într-o stare proastă.
1 Selectaţi o destinaţie şi apoi Start! (Găsirea unui loc utilizând
bara de căutare, pagina 4).
2 De pe hartă selectaţi > Ocolire.
3 Selectaţi 0,5 km, 2 km, 5 km sau Ocolire în funcţie de
drum(uri) pe rută.
4 Dacă este necesar, selectaţi un drum de ocolire.
Navigarea off-road
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
vizat.
Activarea monitorizării nivelului de
combustibil
Când activaţi monitorizarea nivelului de combustibil, indicatorul
de combustibil este afişat pe computerul de călătorie
(Vizualizarea informaţiilor cursei, pagina 9).
NOTĂ: înainte de a putea activa monitorizarea nivelului de
combustibil, dispozitivul trebuie să se afle în suportul de
motocicletă sau în suportul auto.
8
• Dacă este prima dată când activaţi monitorizarea nivelului
de combustibil, selectaţi Setări combustibil >
Monitorizare nivel combustibil > Distanță per
combustibil, şi introduceţi distanţa pe care o parcurge
vehiculul cu un rezervor de combustibil.
• Dacă aţi activat deja monitorizarea nivelului de
combustibil, selectaţi Resetare rezervor de combustibil
pentru monitorizarea precisă a nivelului de combustibil.
Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului
Pagini hartă
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Puteţi personaliza ce date să apară pe hartă, precum
pictograme pentru puncte de interes şi condiţii de drum.
1 De pe hartă, selectaţi .
2 Selectaţi Straturi hartă.
3 Selectaţi ce straturi doriţi să includeţi pe hartă şi selectaţi
Salvare.
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
3 Selectaţi Salvare.
Personalizarea butoanelor de pe hartă
Puteţi include până la două pictograme pe partea dreaptă a
hărţii principale.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Butoane hartă.
2 Selectaţi o pictogramă, şi selectaţi OK.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o pictogramă diferită.
Eliminarea butoanelor de pe hartă
Puteţi elimina toate butoanele din partea dreaptă a hărţii.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Butoane hartă.
2 Selectaţi o pictogramă, şi selectaţi OK.
3 Selectaţi Salvare.
Pagini hartă
Modificarea planşei de bord a hărţii
Planşa de bord afişează informaţiile călătoriei în partea de jos a
hărţii. Puteţi selecta diferite planşe de bord pentru a modifica
stilul şi aspectul informaţiilor.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Planşe de bord.
2 Utilizaţi săgeţile pentru a selecta o planşă de bord.
3 Selectaţi Salvare.
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Vizualizare hartă în
timpul conducerii.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcţie-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
Vizualizarea activităţii rutei
Vizualizarea unei liste de viraje
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi să vizualizaţi toate virajele şi
manevrele pentru întreaga rută, precum şi distanţa dintre viraje.
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi bara de text din partea
de sus a hărţii.
2 Selectaţi un viraj.
Sunt afişate detaliile virajului. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi bara de navigare din
partea de sus a hărţii.
2 Selectaţi > Hartă.
Vizualizarea virajului următor
În timp ce navigaţi pe o rută pentru automobile, în colţul stânga
sus al hărţii apare o previzualizare a virajului următor, a
următoarei schimbări de bandă sau a următoarei manevre.
Previzualizarea include distanţa până la viraj sau manevră şi
banda pe care trebuie să vă încadraţi, dacă este disponibilă.
De pe hartă, selectaţi
pentru a vizualiza următorul viraj de
pe hartă.
Vizualizarea intersecţiilor
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi să vizualizaţi intersecţiile de
pe drumurile principale. Când vă apropiaţi de o intersecţie pe o
rută, imaginea intersecţiei respective este afişată pentru scurt
timp, dacă este disponibilă.
De pe hartă, selectaţi
pentru a vedea intersecţia, dacă
vizualizarea este disponibilă.
Vizualizarea alertelor de trafic
În timp ce navigaţi pe o rută, este posibil să apară o alertă de
trafic în bara de navigare.
Selectaţi alerta pentru a vedea mai multe informaţii.
Vizualizarea informaţiilor cursei
Pagina cu informaţiile cursei afişează viteza dvs. curentă şi
furnizează statistici despre cursă.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul cursei.
Din hartă selectaţi
> Computer de călătorie.
Resetarea informaţiilor cursei
1 Din hartă selectaţi > Computer de călătorie.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta fiecare câmp de date cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină .
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Căutarea serviciilor din apropiere
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi servicii din
apropiere, cum ar fi benzinării, spitale sau secţii de poliţie.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi o categorie.
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicaţii spre mine.
3 Selectaţi o locaţie de începere.
4 Alegeţi Selectaţi.
Funcţii hands-free
Vă puteţi conecta dispozitivul la o cască wireless şi puteţi
asculta instrucţiunile vocale de navigare prin cască. Pe unele
modele de dispozitive, în timp ce sunteţi conectat la cască, vă
puteţi conecta la un dispozitiv mobil pentru a efectua şi primi
apeluri, utilizând dispozitivul şi casca dvs.
Activarea tehnologiei Bluetooth wireless
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi Bluetooth.
Despre căştile wireless
Utilizând tehnologia wireless, dispozitivul dvs. poate trimite
comenzi de navigare vocale unei căşti wireless. Pentru mai
multe informaţii, accesaţi http://www.garmin.com/bluetooth.
Asocierea unei căşti wireless
NOTĂ: numai o cască poate fi activă la un moment dat.
Funcţii hands-free
9
Înainte de a primi instrucţiunile de navigare prin căşti trebuie să
asociaţi dispozitivul dumneavoastră cu o cască mobilă
compatibilă.
1 Aşezaţi casca şi dispozitivul Bluetooth la o distanţă maximă
de 33 ft. (10 m) unul faţă de celălalt.
2 Pe dispozitivul dvs., activaţi tehnologia wireless.
3 Pe casca dvs., activaţi Bluetoothtehnologia wireless.
4 Selectaţi Setări > Bluetooth > Căutare dispozitive.
Este afişată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
5 Selectaţi-vă casca din listă.
6 Selectaţi OK.
Dispozitivul dvs. va transmite instrucţiuni de navigare căştii dvs.
în timp ce navigaţi pe o rută.
®
Despre apelarea hands-free
NOTĂ: tehnologia Bluetooth wireless nu este disponibilă pe
toate modelele, pentru toate limbile şi în toate regiunile.
Apelarea hands-free este disponibilă pe anumite modele.
Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil pentru a deveni un dispozitiv handsfree. Pentru a afla dacă un telefon mobil cu tehnologie Bluetooth
este compatibil cu dispozitivul, vizitaţi www.garmin.com
/bluetooth.
Este posibil ca telefonul să nu accepte toate funcţiile de apelare
hands-free pe care le oferă dispozitivul.
Asocierea telefonului
Înainte de a putea asocia dispozitivul dvs. cu un telefon mobil,
trebuie să îl asociaţi sau conectaţi la o cască wireless
compatibilă.
1 Aşezaţi telefonul şi dispozitivul zūmo la o distanţă maximă
de 33 ft. (10 m) unul faţă de celălalt.
2 De pe dispozitivul dvs. zūmo selectaţi Setări > Bluetooth >
Căutare dispozitive.
3 Pe telefonul dvs., activaţi tehnologia wireless Bluetooth şi
setaţi telefonul pentru a putea fi descoperit.
4 Pe dispozitivul zūmo selectaţi OK.
Este afişată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
5 Alegeţi-vă telefonul din listă şi selectaţi OK.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul telefonului şi cel al
dispozitivului dvs. zūmo.
®
Efectuarea unui apel
Formarea unui număr
1 Selectaţi Telefon > Formare.
2 Introduceţi numărul.
3 Selectaţi Formare.
Apelarea unui contact din agenda telefonică
Agenda dvs. telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv
de fiecare dată când aceste două dispozitive sunt
interconectate. Poate dura câteva minute până când agenda
telefonică devine disponibilă. Unele telefoane nu acceptă
această caracteristică.
1 Selectaţi Telefon > Agendă.
2 Selectaţi un contact.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unei locaţii
1 Selectaţi Telefon > Parcurgere categorii.
2 Selectaţi un punct de interes (Locaţii, pagina 4).
3 Selectaţi Apelare.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspuns sau Ignorare.
10
Utilizarea registrului de apeluri
Registrul apelurilor dvs. este încărcat din telefon pe dispozitiv de
fiecare dată când aceste două dispozitive sunt interconectate.
Poate dura câteva minute până când registrul de apeluri devine
disponibil. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Telefon > Registru apeluri.
2 Selectaţi o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afişate în
partea de sus.
3 Selectaţi un apel.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
1 De pe hartă, în timpul unui apel, selectaţi .
2 Selectaţi o opţiune.
• Pentru a transfera sunetul în telefon, selectaţi Telefon.
SUGESTIE: utilizaţi această caracteristică dacă doriţi să
opriţi dispozitivul menţinând apelul sau în cazul în care
doriţi intimitate.
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi Dezactivare
sunet.
• Pentru a încheia apelul, selectaţi Încheiere apel.
Salvarea unui număr de telefon de acasă
SUGESTIE: după ce salvaţi un număr de telefon de acasă,
puteţi edita acest număr prin editarea opţiunii „Acasă” din lista
dvs. de locaţii salvate (Editarea unei locaţii salvate, pagina 6).
Selectaţi Telefon >
> Setare număr telefon acasă,
introduceţi numărul dvs. de telefon şi selectaţi Finalizare.
Apelarea acasă
Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceţi numărul de
telefon pentru locul dvs. de reşedinţă.
Selectaţi Salvate > Acasă >
> Apelare.
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth
Puteţi deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l şterge
din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate
conecta în continuare automat la dispozitivul zūmo în viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl deconectaţi.
3 Debifaţi caseta de selectare a dispozitivului.
Ştergerea unui dispozitiv asociat Bluetooth
Puteţi şterge un dispozitiv asociat Bluetooth pentru a preveni
conectarea automată a acestuia la dispozitivul dvs. zūmo în
viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi dispozitivul de şters.
3 Selectaţi Ștergere dispozitiv.
Utilizarea aplicaţiilor
Utilizarea Ajutorului
Selectaţi Aplicaţii > Ajutor pentru a vizualiza informaţiile
despre utilizarea dispozitivului.
Căutarea subiectelor de ajutor
Selectaţi Aplicaţii > Ajutor >
.
Planificarea unei călătorii
Puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea şi salva o
călătorie cu mai multe destinaţii.
Utilizarea aplicaţiilor
1
2
3
4
5
6
7
8
Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
Selectaţi Călătorie nouă.
Alegeţi Selectare locaţie de pornire.
Căutaţi un loc (Găsirea unui loc după categorie, pagina 4).
Alegeţi Selectaţi.
Pentru a adăuga locuri suplimentare, selectaţi .
Selectaţi Înainte.
Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Programarea unei călătorii
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie
Puteţi salva traseul parcurs recent ca fiind o călătorie, în care
puteţi naviga ulterior utilizând planificatorul de călătorii
(Navigarea pe o călătorie salvată, pagina 11).
1 Selectaţi TracBack.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
2 Selectaţi Salvare ca și călătorie.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Presiune în pneuri
Puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea şi salva o
călătorie cu mai multe destinaţii.
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
2 Selectaţi o călătorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Ora plecării.
• Selectaţi Ora sosirii.
5 Alegeţi o dată şi o oră, apoi selectaţi Salvare.
6 Selectaţi Durată.
7 Alegeţi durata de timp pe care o veţi petrece în locaţia
respectivă şi apoi selectaţi Salvare.
8 Dacă este necesar, repetaţi paşii 3-7 pentru fiecare locaţie.
AVERTISMENT
Utilizarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri nu
înlocuieşte întreţinerea corespunzătoare a pneurilor, fiind
responsabilitatea şoferului să menţină presiunea corectă a
pneurilor, chiar dacă umflarea insuficientă nu a atins nivelul de
declanşare a alertei de semnalizare a unei presiuni scăzute în
pneuri. Nerespectarea menţinerii unei presiuni corespunzătoare
în pneuri poate determina pierderea controlului vehiculului, fapt
care poate cauza rănirea gravă sau moartea.
Schimbarea modurilor de transport într-o călătorie
Înainte să puteţi seta senzorii de presiune în pneuri, fiecare
senzor trebuie să conţină bateria şi autocolantele numerice. De
asemenea, trebuie să aveţi un dispozitiv zūmo compatibil.
Senzorii comunică wireless cu dispozitivul dvs. zūmo compatibil.
Puteţi monitoriza presiunea în pneuri şi primi avertizări de
presiune scăzută pe dispozitivul zūmo dvs.
1 Scoateţi capacul À de pe senzorul Á rotitnd capacul în sens
invers acelor de ceasornic.
Puteţi să schimbaţi modurile de transport utilizate pe traseul
unei călătorii salvate.
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
2 Selectaţi o călătorie.
3 Selectaţi > Mod de transport.
4 Selectaţi un mod de transport.
5 Selectaţi Salvare.
Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri Garmin este
disponibil ca accesoriu separat. Funcţia de presiune în pneuri nu
este compatibilă cu toate modelele zūmo. Accesaţi
www.garmin.com/zumo pentru informaţii despre accesorii şi
compatibilitate.
Setarea senzorilor de presiune în pneuri
Navigarea pe o călătorie salvată
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi Start!.
4 Dacă vi se solicită, selectaţi o rută (Ruta dvs. pe hartă,
pagina 7).
Editarea unei călătorii salvate
1 Selectaţi Aplicaţii > Planificator călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Redenumire călătorie.
• Pentru a adăuga sau şterge o locaţie sau pentru a
modifica ordinea locaţiilor, selectaţi Editare destinaţii.
• Selectaţi Ştergere călătorie.
• Pentru a aranja opririle din călătoria dvs. în cea mai
eficientă ordine, selectaţi Optimizare ordine.
TracBack
®
Urmărirea traseului recent
Caracteristica TracBack înregistrează traseul parcurs recent.
Puteţi vizualiza traseul parcurs recent din punctul de plecare.
1 Selectaţi TracBack.
Traseul parcurs recent apere pe hartă.
2 Selectaţi Start!.
Utilizarea aplicaţiilor
2 Dacă bateria este deja instalată în senzor, scoateţi bateria.
3 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi Aplicaţii > Presiune
pneuri.
4 Selectaţi un profil de vehicul care se potriveşte configuraţiei
de pneuri a vehiculului dvs.
5 Aduceţi senzorul în apropierea zūmo dispozitivului.
6 Pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi numărul de lângă pneul
cu care senzorul va fi asociat.
7 În termen de 30 secunde, introduceţi bateria  pe senzor în
suportul bateriei à cu partea pozitivă în sus.
11
Simbolurile de sub număr apar cu roşu, pentru a indica alertele
active pentru senzorul respectiv.
Presiune scăzută în pneuri
Baterie senzor descărcată
Senzorul nu este conectat
Mod de inactivitate senzor de presiune în pneuri
Dispozitivul zūmo va căuta senzorul şi va afişa un mesaj de
confirmare când senzorul efectuează asocierea cu succes.
SUGESTIE: dacă senzorul nu efectuează asocierea cu
succes, trebuie să scoateţi bateria senzorului şi să repetaţi
paşii 6 şi 7.
8 Introduceţi presiunea recomandată pentru pneu.
9 Introduceţi presiunea minimă pentru pneu.
Dispozitivul zūmo declanşează o avertizare de presiune
scăzută atunci când senzorul raportează o valoare a presiunii
în pneu mai mică decât această valoare.
10 Înlocuiţi şi strângeţi complet capacul pe senzor.
11 Ataşaţi pe senzor autocolantul numeric ce corespunde
numărului pneului pe care l-aţi selectat la pasul 6.
Repetaţi
această procedură pentru fiecare senzor rămas.
12
Instalarea senzorilor pe pneuri
AVERTISMENT
Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri poate fi utilizat
numai cu suporturile metalice cu supapă pentru pneuri.
Instalarea senzorilor de presiune în pneuri pe suporturile
nemetalice cu supapă pot determina deteriorarea pneului şi/sau
a suportului supapei, care poate cauza rănirea gravă sau
moartea.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni posibila deteriorare a senzorului sau
vehiculului, asiguraţi-vă că fiecare senzor instalat nu
interferează cu frânele vehiculului, componentele suspensiei
sau alte echipamente instalate. Dacă un senzor instalat
interferează cu un echipament instalat pe vehicul, nu utilizaţi
vehiculul cu senzorul instalat.
Pe anumite vehicule, pentru a preveni vibrarea pneurilor sau
uzura inegală, după instalarea senzorului ar putea fi nevoie să
echilibraţi pneurile vehiculului.
Inainte de a instala senzorii pe pneuri, trebuie să efectuaţi
setarea acestora pe zūmo dispozitivul dvs.
1 Scoateţi suporturile cu supapă existente pe pneurile
vehiculului dvs.
2 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi Aplicaţii > Presiune
pneuripentru a vizualiza schema profilului vehiculului.
3 Instalaţi senzorii pe suporturile cu supapă pentru pneuri,
strângându-le în sensul acelor de ceasornic.
NOTĂ: trebuie să instalaţi fiecare senzor pe pneul corect al
vehiculului, conform schemei profilului vehiculului şi
autocolantelor numerice aplicate pe senzori în timpul
procesului de setare.
4 Rotiţi roţile cu mâna pentru a verifica dacă senzorii au spaţiu
suficient şi nu împiedică echipamentul vehiculului.
Alerte pentru presiune scăzută în pneuri
Dispozitivul vă alertează utilizând mesaje pop-up, pictograme pe
hartă şi simboluri în aplicaţia de presiune în pneuri.
Când există o alertă pentru un senzor, numărul de lângă pneul
corespunzător apare cu roşu în aplicaţia de presiune în pneuri.
12
Dacă senzorul de presiune în pneuri nu detectează nicio
mişcare pentru o perioadă mai lungă de timp, va intra în modul
de inactivitate, pentru a economisi energie. Senzorul nu
transmite informaţiile către dispozitivul zūmo în timp ce acesta
se află în modul de inactivitate. Opririle mai îndelungate, precum
întârzierile de trafic sau trecerile la nivel cu calea ferată, pot
cauza intrarea senzorilor vehiculului dvs. în modul de
inactivitate. Aceasta poate determina ca dispozitivul zūmo să
raporteze deconectarea senzorului.
Data următoare când vehiculul dvs. se deplasează, senzorul
iese din modul de inactivitate şi se reconectează automat la
dispozitivul zūmo. Reconectarea poate dura până la 30 de
secunde.
Utilizarea busolei
NOTĂ: trebuie să fiţi în mişcare pentru ca busola să vă
determine direcţia.
Puteţi naviga folosind o busolă GPS.
Selectaţi Aplicaţii > Busolă.
VIRB™ Telecomandă
Funcţia de control VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă. Accesaţi www.garmin.com/VIRB
VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
Controlul camerei VIRB
Înainte să puteţi utiliza VIRB funcţia de control la distanţă,
trebuie să activaţi setarea de control la distanţă pe camera dvs.
VIRB. Consultaţi manualul de utilizare al camerei VIRB pentru
mai multe informaţii.
1 Porniţi camera VIRB.
2 De pe dispozitivul dvs. zūmo selectaţi Aplicaţii > Telecom.
VIRB.
3 Aşteptaţi până când dispozitivul se conectează la camera
dvs. VIRB.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi REC pentru a porni sau opri înregistrarea video.
• Selectaţi pentru a face o fotografie.
Căutarea ultimului loc de parcare
Atunci când deconectaţi dispozitivul de la sistemul de alimentare
al vehiculului în timp ce este pornit, locaţia dvs. curentă va fi
salvată ca şi loc de parcare.
Selectaţi Aplicaţii > Ultimul loc.
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului şi de confidenţialitate, pagina 16).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi Aplicaţii > Locuri vizitate.
Înregistrarea istoricului de servicii
Puteţi menţiona în jurnal data şi kilometrajul odometrului din
momentul în care se efectuează operaţii de service sau de
întreţinere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele
Utilizarea aplicaţiilor
categorii de servicii şi puteţi adăuga categorii personalizate
(Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 13).
1 Selectaţi Aplicaţii > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi Adăugare înregistrare.
4 Introduceţi kilometrajul odometrului şi selectaţi Înainte.
5 Introduceţi un comentariu (opţional).
6 Selectaţi Finalizare.
Adăugarea categoriilor de servicii
1 Selectaţi Aplicaţii > Istoric de service.
2 Selectaţi > Adăugare categorie.
3 Introduceţi numele unei categorii şi selectaţi Finalizare.
Ştergerea categoriilor de servicii
Când ştergeţi o categorie de servicii, sunt şterse şi toate
înregistrările de servicii din categoria respectivă.
1 Selectaţi Aplicaţii > Istoric de service.
2 Selectaţi > Ştergere categorii.
3 Selectaţi categoriile de servicii de şters.
4 Selectaţi Ştergere.
Redenumirea categoriilor de servicii
1 Selectaţi Aplicaţii > Istoric de service.
2 Selectaţi categoria care urmează să fie redenumită.
3 Selectaţi Redenumire categorie.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Finalizare.
Ştergerea înregistrărilor de servicii
1 Selectaţi Aplicaţii > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi > Ştergere înregistrări.
4 Selectaţi înregistrările de servicii pe care doriţi să le ştergeţi.
5 Selectaţi Ştergere.
Editarea unei înregistrări de servicii
Puteţi edita comentariul, kilometrajul odometrului şi datele
aferente unei înregistrări de servicii.
1 Selectaţi Aplicaţii > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi un câmp.
4 Introduceţi informaţiile noi şi selectaţi Finalizare.
Utilizarea funcţiei Ora în lume
1 Selectaţi Aplicaţii > Ora în lume.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş, introduceţi un nume de
oraş şi selectaţi Finalizare.
Vizualizarea orei în lume
Selectaţi Aplicaţii > Ora în lume > .
Orele de noapte apar în zona umbrită a hărţii.
Setarea unei alarme
1 Selectaţi Aplicaţii > Ceas cu alarmă.
2 Setaţi o oră.
3 Alegeţi caseta de selectare Alarmă pornită.
Utilizarea calculatorului
Selectaţi Aplicaţii > Calculator.
2 Dacă este necesar, selectaţi butonul din dreptul opţiunii
Conversie, selectaţi o categorie de măsurare şi apoi
Salvare.
3 Dacă este necesar, selectaţi un buton de unitate, alegeţi o
unitate de măsură, după care selectaţi Salvare.
4 Selectaţi câmpul de sub unitatea pe care doriţi să o convertiţi.
5 Introduceţi numărul şi selectaţi Finalizare.
Setarea cursurilor de schimb valutar
Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.
Puteţi actualiza cursurile de schimb valutar pentru convertorul
de unităţi.
1 Selectaţi Aplicaţii > Convertor unităţi.
2 Selectaţi butonul de lângă Conversie.
3 Selectaţi Monedă, apoi Salvare.
4 Dacă este necesar, selectaţi un buton de monedă, o monedă
diferită şi apoi Salvare.
5 Selectaţi butonul din partea de jos a ecranului care afişează
cursurile de schimb valutar.
6 Selectaţi caseta din dreptul unei monede.
7 Introduceţi o valoare şi selectaţi Finalizare.
8 Selectaţi OK.
Utilizarea ghidului lingvistic
Utilizaţi ghidul lingvistic pentru a căuta şi traduce cuvinte sau
expresii.
Selectaţi Aplicaţii > Ghid lingvistic.
Achiziţionarea ghidului lingvistic
Dispozitivul dvs. este livrat cu o versiune demonstrativă limitată
a ghidului lingvistic.
Pentru a achiziţiona ghidul lingvistic complet, accesaţi
http://www.garmin.com/languageguide.
Selectarea limbilor în ghidul lingvistic
Puteţi alege limbile din care să traduceţi când traduceţi cuvinte
şi expresii.
1 Selectaţi Aplicaţii > Ghid lingvistic.
2 Selectaţi > Limbă.
3 Selectaţi Din, selectaţi limba din care urmează să traduceţi şi
apoi selectaţi Salvare.
4 Selectaţi În, selectaţi limba în care urmează să traduceţi şi
apoi selectaţi Salvare.
Traducerea cuvintelor şi expresiilor
1 Selectaţi Aplicaţii > Ghid lingvistic.
2 Selectaţi o categorie şi subcategorii.
3 Dacă este necesar, selectaţi , introduceţi un cuvânt cheie şi
selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi un cuvânt sau o expresie.
pentru a auzi traducerea.
5 Selectaţi
Utilizarea unui dicţionar bilingv
1 Selectaţi Aplicaţii > Ghid lingvistic > Dicţionare bilingve.
2 Selectaţi un dicţionar.
3 Dacă este necesar, selectaţi , introduceţi un cuvânt, apoi
selectaţi Finalizare.
4 Selectaţi un cuvânt.
5 Selectaţi pentru a auzi traducerea.
Conversia unităţilor de măsură
1 Selectaţi Aplicaţii > Convertor unităţi.
Utilizarea aplicaţiilor
13
Despre trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
Ã
Ä
Led de alimentare
Adaptor de alimentare vehicul
Despre pictograma Trafic
Când primiţi informaţii despre trafic, pe hartă apare pictograma
pentru trafic. Pictograma pentru trafic îşi schimbă culoarea
pentru a indica gravitatea condiţiilor de trafic.
Galben: traficul se desfăşoară, dar există o întârziere. Există o
congestie moderată a traficului.
Gri: nu sunt disponibile informaţii despre trafic.
Roşu: traficul este staţionar sau se desfăşoară foarte lent.
Există o întârziere majoră.
Verde: traficul se desfăşoară fluent.
Este posibil ca informaţiile despre trafic să nu fie disponibile în
toate zonele sau ţările. Pentru informaţii referitoare la
receptoarele de trafic şi zonele cu acoperire, vizitaţi
www.garmin.com/traffic.
În unele pachete este inclus un receptor de trafic, încorporat fie
în cablul de alimentare al vehiculului, fie în dispozitiv şi este un
accesoriu opţional pentru toate modelele.
• Pentru a primi informaţii despre trafic, trebuie ca dispozitivul
să fie conectat la o sursă de alimentare din vehicul.
• Pentru a recepţiona informaţii despre trafic, receptorul de
trafic alimentat şi dispozitivul trebuie să se afle în raza de
acoperire a unei staţii care transmite date de trafic.
• Nu este necesar să activaţi abonamentul inclus cu receptorul
de trafic.
•
îşi schimbă culoarea pentru a indica dificultatea condiţiilor
de trafic de pe ruta dvs. sau de pe drumul pe care vă
deplasaţi în momentul respectiv.
• Dacă dispozitivul dvs. include o antenă de trafic externă,
lăsaţi antena externă conectată pentru cea mai bună recepţie
din trafic.
Trafic pe rută
Recepţionarea datelor de trafic cu ajutorul
unui receptor de trafic
Vizualizarea datelor despre traficul de pe ruta dvs.
.
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi
2 Selectaţi Trafic pe rută.
ATENŢIONARE
Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanţa
receptorului de trafic.
Va apărea o listă de evenimente din trafic, organizate în
funcţie de locul de pe rută.
3 Selectaţi un eveniment.
Pentru a putea recepţiona datele de trafic cu ajutorul unui
receptor de trafic, trebuie să deţineţi un cablu de alimentare
compatibil. Dacă modelul dispozitivului include un abonament
pe viaţă pentru informaţii din trafic, trebuie să utilizaţi cablul de
alimentare de la vehicul livrat împreună cu dispozitivul. Dacă
modelul dispozitivului nu include un abonament pentru informaţii
din trafic, trebuie să achiziţionaţi un accesoriu receptor Garmin
pentru informaţiile de trafic. Vizitaţi www.garmin.com/traffic
pentru informaţii suplimentare.
Dispozitivul dvs. poate recepţiona semnale de trafic de la o
staţie care emite date de trafic.
NOTĂ: În unele zone, informaţiile de trafic pot fi recepţionate de
la staţiile radio FM utilizând tehnologia HD Radio™.
1 Conectaţi cablul de alimentare compatibil cu informaţiile de
trafic la o sursă externă de alimentare.
2 Conectaţi cablul de alimentare compatibil cu informaţiile de
trafic la dispozitiv.
Când vă aflaţi într-o zonă cu acoperire pentru recepţionarea
informaţiilor din trafic, dispozitivul va afişa informaţii din trafic.
Evitarea manuală a traficului de pe rută
.
1 De pe hartă, selectaţi
2 Selectaţi Trafic pe rută.
3 Dacă este necesar, utilizaţi săgeţile pentru a vedea alte
Receptor de trafic
Când calculaţi ruta, dispozitivul examinează starea curentă a
traficului şi optimizează automat ruta pentru un timp cât mai
scurt. Dacă survine o întârziere drastică în traficul de pe ruta
dvs. în timp ce navigaţi, dispozitivul recalculează automat ruta.
Pictograma pentru trafic
îşi schimbă culoarea pentru a indica
dificultatea condiţiilor de trafic de pe ruta dvs. sau de pe drumul
pe care vă deplasaţi în momentul respectiv.
Dispozitivul poate să vă direcţioneze printr-o întârziere în trafic
dacă nu există o rută alternativă mai bună. Timpul de întârziere
este adăugat automat la ora de sosire estimată.
întârzieri în trafic pe ruta dvs.
> Evitare.
4 Selectaţi
Alegerea unei rute alternative
1 În timp ce navigaţi pe o rută pentru automobile, selectaţi
2 Selectaţi Rută alternativă.
3 Selectaţi o rută.
.
Vizualizarea datelor de trafic pe hartă
Harta traficului afişează fluxul traficului codat pe culori şi
întârzierile de pe drumurile principale.
.
1 De pe hartă, selectaţi
2 Selectaţi Incidente.
Traficul din zona dvs.
Căutarea întârzierilor în trafic
.
1 De pe pagina hărţii, selectaţi
2 Selectaţi Incidente > .
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe întârzieri, utilizaţi săgeţile pentru a
vizualiza şi alte întârzieri.
À
Á
Â
14
Conector mini-USB
Conector antenă externă
Antenă internă
Vizualizarea unui incident din trafic pe hartă
.
1 De pe hartă, selectaţi
2 Selectaţi Incidente.
3 Selectaţi o pictogramă cu traficul.
Despre trafic
Înţelegerea datelor din trafic
Instalarea unui card de memorie
Legenda pentru trafic explică pictogramele şi culorile utilizate pe
harta traficului.
1 De pe hartă, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi Legendă.
Dispozitivul acceptă carduri de memorie microSD™ şi
microSDHC.
1 Introduceţi un card de memorie în slotul dispozitivului.
2 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
Abonamente de trafic
Conectarea dispozitivului la computer
Activarea abonamentului
Nu este necesar să activaţi abonamentul inclus cu receptorul de
trafic FM. Abonamentul se activează automat atunci când
dispozitivul recepţionează semnale de la sateliţi, în timp ce
primeşte semnale de trafic de la furnizorul de servicii cu plată.
Adăugarea unui abonament
Puteţi achiziţiona abonamente de trafic pentru alte regiuni sau
ţări.
1 Din meniul principal, selectaţi Trafic.
2 Selectaţi Abonamente > .
3 Notaţi ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
4 Accesaţi www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziţiona un
abonament şi a obţine un cod de 25 de caractere.
Codurile abonamentelor la informaţii de trafic nu pot fi
reutilizate. Este necesar să obţineţi un cod nou de fiecare
dată când vă reînnoiţi serviciul. Dacă deţineţi mai multe
receptoare de trafic FM, este necesar să obţineţi câte un cod
nou pentru fiecare receptor.
5 Selectaţi Înainte pe dispozitiv.
6 Introduceţi codul.
7 Selectaţi Finalizare.
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând cablul USB
inclus cu dispozitivul.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului
dvs. conectat la un computer.
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
2
3
4
5
Dezactivarea datelor de trafic
1 Selectaţi Setări > Trafic.
2 Debifaţi caseta de selectare Trafic.
6
Dispozitivul nu mai primeşte informaţii live din trafic, însă va
evita în continuare zonele potenţial congestionate utilizând
trafficTrends™, dacă este activat (trafficTrends™, pagina 16).
la computer, pagina 15).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Deconectarea cablului USB
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni mai recente.
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Tipuri de fişiere
Ştergerea fişierelor
Gestionarea datelor
Gestionarea datelor
®
®
®
Dispozitivul acceptă aceste tipuri de fişiere.
• Hărţi şi fişiere de puncte de referinţă GPX din software-ul de
mapare myGarmin™, inclusiv MapSource , BaseCamp™ şi
HomePort™ (Punctele de interes personalizate, pagina 18).
• Fişiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicaţia
Garmin POI Loader (Instalarea POI Loader, pagina 18).
®
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona software Garmin
preîncărcat de afişare a hărţilor (www.garmin.com/trip
_planning). În plus faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de
memorie poate fi utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi,
imagini, geocache-uri, rute, puncte de referinţă şi puncte de
interes personalizate.
Gestionarea datelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
Personalizarea dispozitivului
Setări pentru hartă şi vehicul
Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul.
15
Vehicul: schimbă pictograma care indică poziţia dvs. pe hartă.
Vizitaţi http://www.garmingarage.com pentru mai multe
pictograme.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva hărţii.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina funcţionarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Butoane hartă: stabileşte ce pictograme sunt incluse pe hartă.
Pe hartă pot fi incluse maxim două pictograme.
Straturi hartă: stabileşte ce date apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 8).
Planşă de bord: stabileşte stratul hărţii care apare ca planşă de
bord.
Hărţile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona produse suplimentare pentru
hărţi, vizitaţi www.garmin.com/us/maps.
1 Selectaţi Setări > Hartă şi vehicul > Hărţile mele.
2 Selectaţi o hartă.
Setările de navigare
Selectaţi Setări > Navigare.
Mod de calcul: setează preferinţa privind ruta.
Recalculare în afara rutei: setează modul în care dispozitivul
dvs. recalculează o rută dacă deviaţi de la traseu.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Ocoliri avansate: setează lungimea ocolului.
Mod de siguranţă: dezactivează toate funcţiile care necesită
atenţia deosebită a operatorului şi care ar putea distrage
atenţia în timpul conducerii.
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS de
către dispozitiv şi economiseşte energia bateriei.
Mod de calcul
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
mai lungi ca distanţă.
Distanţă mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
destinaţie.
Serpentine: calculează rutele care preferă serpentinele.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de dispozitive.
Setările afişajului
Pentru a deschide pagina Setări afişaj, din meniul principal,
selectaţi Setări > Afişare.
Mod culoare: modifică luminozitatea ecranului. Diminuarea
luminozităţii poate economisi energia bateriei.
Temporizare afişare: setează perioada de inactivitate până la
intrarea dispozitivului în modul de inactivitate.
Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Instantaneu din memoria de stocare a dispozitivului.
Setări Bluetooth
Selectaţi Setări > Bluetooth.
Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.
Căutare dispozitive: scanare dispozitive din apropiere
Bluetooth.
Nume intuitiv: vă permite să introduceţi un nume intuitiv care
identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie
wireless Bluetooth.
Dezactivarea Bluetooth
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi Bluetooth.
Setări pentru trafic
Pentru a deschide pagina de setări pentru grafic, din meniul
principal, selectaţi Setări > Trafic.
Trafic: activează caracteristica Trafic.
Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.
trafficTrends: consultaţi trafficTrends™, pagina 16.
Despre abonamentele de trafic
Puteţi achiziţiona abonamente suplimentare sau vă puteţi
reînnoi abonamentul în cazul în care acesta expiră. Accesaţi
http://www.garmin.com/traffic.
Vizualizarea abonamentelor de trafic
Selectaţi Setări > Trafic > Abonamente.
trafficTrends™
Când funcţia trafficTrends este activată, dispozitivul utilizează
informaţii de trafic din istoric pentru a calcula rute mai eficiente.
NOTĂ: se pot calcula rute diferite pe baza tendinţelor de trafic
pentru ziua săptămânii sau momentul zilei.
Dezactivarea trafficTrends
Pentru a împiedica dispozitivul să înregistreze sau să partajeze
datele de trafic, trebuie să dezactivaţi trafficTrends.
Selectaţi Setări > Trafic > trafficTrends.
Setările pentru unităţi şi timp
Pentru a deschide pagina de setări Unităţi şi timp, din meniul
principal, selectaţi Setări > Unităţi şi oră.
Oră curentă: setează ora dispozitivului.
Format timp: vă permite să selectaţi timpul afişat în format de
12 ore, 24 ore sau UTC.
Unităţi: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Setările pentru limbă şi tastatură
Selectaţi Setări > Limbă şi tastatură.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Limbă tastatură: setează limba pentru tastatură.
Aspect tastatură: setează dispunerea literelor tastaturii.
Mod tastatură - adaptativ: modifică aspectul tastaturii când
schimbaţi modurile de transport.
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate
Pentru a deschide setările dispozitivului, selectaţi Setări >
Dispozitiv.
16
Personalizarea dispozitivului
Despre: afişează numărul versiunii software, numărul ID al
unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului.
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul
final.
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
date suplimentare pentru hărţi.
Raportarea poziției: partajează informaţiile despre poziţia dvs.
Garmin pentru a îmbunătăţi conţinutul.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Setările pentru alertele de proximitate
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Evitarea furtului
Selectaţi Setări > Alerte de proximitate.
Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiaţi
de puncte de proximitate.
Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt
redate alerte.
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul la adresa http://my.garmin.com.
Restabilirea setărilor
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare
al vehiculului
Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Anexă
Cabluri de alimentare
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului vehiculului.
1 Deşurubaţi capacul À.
Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în 4 moduri.
• Cablu de alimentare a motocicletei
• Cablul de alimentare pentru vehicul
• Cablu USB
• Adaptor de c.a. (accesoriu opţional)
Încărcarea dispozitivului
Puteţi încărca bateria din dispozitiv utilizând oricare dintre
aceste metode:
• Conectaţi dispozitivul la cablul de alimentare al vehiculului.
• Conectaţi dispozitivul la cablul de alimentare al motocicletei.
• Conectaţi dispozitivul la un computer utilizând cablul USB
inclus.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Anexă
2
3
4
5
SUGESTIE: puteţi utiliza o monedă pentru a scoate capacul.
Scoateţi capacul, capătul argintiu Á şi siguranţa Â.
Instalaţi o siguranţă 2 A cu declanşare rapidă.
Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
Înşurubaţi capacul la loc pe cablul de alimentare a vehiculului
Ã.
Montarea pe planşa de bord
ATENŢIONARE
Adezivul pentru montare permanentă este extrem de dificil de
îndepărtat după instalare.
Utilizaţi un disc de montare pentru a monta dispozitivul dvs. pe
planşa de bord şi a respecta anumite reglementări statale.
Vizitaţi www.garmin.com pentru mai multe informaţii.
1 Curăţaţi şi uscaţi planşa de bord pe care poziţionaţi discul.
2 Scoateţi materialul de protecţie de pe partea cu adeziv de pe
spatele discului.
3 Poziţionaţi discul pe planşa de bord.
4 Îndepărtaţi învelişul de plastic de pe partea superioară a
discului.
5 Amplasaţi montura ventuzei pe partea superioară a discului.
6 Basculaţi pârghia în jos (înspre disc).
17
Demontarea dispozitivului, locaşului şi
suportului
Demontarea dispozitivului din suport
1 Apăsaţi vârful de pe partea superioară a suportului.
2 Înclinaţi în faţă dispozitivul.
Demontarea locaşului din suport
1 Rotiţi locaşul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce orificiul locaşului eliberează bila
Găsirea punctelor de interes personalizate
Înainte de a găsi puncte de interes (POI) personalizate, este
necesar să le încărcaţi pe dispozitiv cu ajutorul software-ului
POI Loader (Instalarea POI Loader, pagina 18).
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Derulaţi la secţiunea Alte categorii şi selectaţi o categorie.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi http://buy.garmin.com.
suportului.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
(www.garmin.com).
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Camerele video de supraveghere
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei baze de date cu puncte de interes
personalizate sau cu camere de supraveghere.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
Informaţiile cu privire la locaţiile camerelor de supraveghere şi
limitele de viteză sunt disponibile în anumite zone pentru unele
modele ale produsului. Accesaţi www.garmin.com
/safetycameras pentru a verifica disponibilitatea şi
compatibilitatea sau a achiziţiona un abonament sau o
actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune sau
vă puteţi prelungi abonamentul existent.
Puteţi actualiza camerele video de supraveghere în cadrul unui
abonament la camere de supraveghere valabil, accesând
http://my.garmin.com. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a
primi cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Pentru unele dispozitive şi regiuni, datele de bază despre
camerele video de supraveghere pot fi incluse cu dispozitivul.
Datele incluse nu cuprind actualizări sau un abonament.
Punctele de interes personalizate
Punctele POI personalizate reprezintă puncte speciale de pe
hartă. Acestea pot conţine alerte care vă anunţă dacă vă aflaţi în
apropierea unui punct desemnat sau dacă aţi depăşit o viteză
stabilită.
Instalarea POI Loader
Puteţi crea sau descărca pe computer liste cu puncte de interes
personalizate, pe care să le instalaţi pe dispozitiv utilizând
software-ul POI Loader.
1 Vizitaţi www.garmin.com/poiloader.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea fişierelor Ajutor ale aplicaţiei POI Loader
Pentru mai multe informaţii despre POI Loader, consultaţi fişierul
Ajutor.
Având aplicaţia POI Loader deschisă, faceţi clic pe Ajutor.
Depanare
Dispozitivul nu primeşte semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia Simulator GPS să fie dezactivată
(Setările de navigare, pagina 16).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare al vehiculului
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului,
pagina 17).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi ca temperatura interioară a vehiculului să fie între 0°
şi 45°C (între 32° şi 113°F).
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
Bateria nu rămâne încărcată prea mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 16).
• Reduceţi durata pe care ecranul este activ (Setările afişajului,
pagina 16).
• Micşoraţi volumul (Reglarea volumului, pagina 3).
• Dezactivaţi tehnologia wireless Bluetooth (Dezactivarea
Bluetooth, pagina 16).
• Comutaţi dispozitivul în modul de inactivitate atunci când nu îl
utilizaţi (Intrarea şi ieşirea din modul de inactivitate,
pagina 3).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul în lumina directă a soarelui.
Indicatorul stării bateriei pare să fie imprecis
1 Lăsaţi dispozitivul să se descarce complet.
2 Încărcaţi complet dispozitivul, fără a întrerupe ciclul de
încărcare.
Dispozitivul meu nu apare ca unitate
amovibilă pe computerul meu
Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se
conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul
MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil şi nu ca unitate
amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7,
Windows Vista şi Windows XP Service Pack 3 cu Windows
Media Player 10.
®
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv
portabil pe computerul meu
Pe computerele Mac şi pe unele computere Windows,
dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă
18
Depanare
USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca
unitate sau volum amovibil şi nu ca dispozitiv portabil. Versiunile
Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează
modul de stocare în masă USB.
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv
portabil, nici ca unitate sau volum amovibil
pe computerul meu
1 Deconectaţi cablul USB de la computer.
2 Opriţi dispozitivul.
3 Introduceţi cablul USB într-un port USB de pe computer şi în
dispozitiv.
SUGESTIE: dispozitivul dvs. trebuie conectat direct la un port
USB de pe computer şi nu la un hub USB.
Dispozitivul porneşte automat şi intră în modul MTP sau în
modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va
apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.
Depanare
19
Index
A
acasă
apelare 10
deplasare 5
editarea locaţiei 5
număr de telefon 10
setarea locurilor 5
accesorii 18
Acorduri EULA 16
adrese, căutare 5
ajutor. 10 Consultaţi de asemenea asistenţă
pentru produse
alarmă 13
alerte
audio 17
camere de supraveghere 17
puncte de proximitate 17
trafic 9
alerte pentru punctele de proximitate, setări 17
apeluri 10
acasă 10
apel în aşteptare 10
contacte 10
efectuare 10
formarea 10
răspuns la apel 10
registru 10
apeluri telefonice 10
apel în aşteptare 10
apelare vocală 10
dezactivare sonor 10
formare număr 10
răspuns la apel 10
apeluri telefonice prin hands-free 9
asistenţă pentru produse 10
asociere
cască 9
deconectare 10
ştergerea unui dispozitiv asociat 10
telefon 10
audio, puncte de proximitate 17
avertizare nivel redus al combustibilului 8
B
bară de căutare 4
baterie
încărcare 4, 17, 18
maximizare 18
probleme 18
bonusuri, puncte de interes personalizate 18
busolă 12
butoane de pe ecran 4
C
cabluri
pornire 17
suport de motocicletă 1
cabluri de alimentare 17
înlocuirea siguranţei 17
calculator 13
camere video, supraveghere 18
camere video de supraveghere, abonamente
18
card de memorie 15
card microSD, instalare 15
cască, asociere 9
cască wireless 9
Căutare rapidă 4
ceas 13
combustibil, monitorizare 8
computer, conectare 15, 18, 19
computer de călătorie 9
resetarea informaţiilor 9
conversie
monedă, conversie 13
unităţi 13
convertor de unităţi 13
20
coordonate 5
curăţarea dispozitivului 17
curăţarea ecranului tactil 17
înregistrarea dispozitivului 3
înregistrarea produsului 3
întreţinere dispozitiv 17
D
J
date utilizator 15
ştergere 15
datele cursei, resetare 9
deconectare, Dispozitiv Bluetooth 10
demontarea locaşului 18
depanare 18, 19
deplasarea la locul de reşedinţă 5
destinaţii. Consultaţi locaţii
jurnal de călătorie, vizualizare 8
E
ecran, luminozitate 3
evaluare, puncte de interes 5
evitări
caracteristici de drum 7
dezactivare 8
drum 8
personalizare 7
ştergere 8
zonă 8
F
fişiere
tipuri acceptate 15
transfer 15
formarea 10
furt, evitare 17
G
Garmin Express 3
actualizare software 3
înregistrarea dispozitivului 3
găsire locaţii 4
găsirea locurilor. Consultaţi de asemenea
locuri
adrese 5
categorii 4
coordonate 5
intersecţii 5
oraşe 5
parcurgerea hărţii 5
utilizarea hărţii 5
geocaching 5
GPS 3
H
hartă 7
câmp de date 8
hărţi 16
achiziţionare 18
actualizare 3
condiţii de trafic 14
configuraţie date 9
nivel de detalii 15
nüMaps Guarantee 3
nüMaps Lifetime 3
parcurgere 5
raportare erori 4
temă 15
vizualizare rute 9
I
ID unitate 16
informaţii cursă, vizualizare 9
instantanee 16
instrucţiune vocală 9
instrucţiuni 9
instrucţiuni de orientare 9
intersecţii, căutare 5
istoric călătorii 16
istoric de servicii
categorii 13
editare 13
înregistrări 12, 13
ştergere 13
încărcare dispozitiv 4, 18
încărcarea dispozitivului 17
L
latitudine şi longitudine 5
limbă
tastatură 16
voce 16
limbă voce 16
listă de viraje 9
locaş, demontare 18
locaţie curentă 9
locaţii 4, 12
căutare 5
curente 9
editare 5
salvare 6
trimitere la dispozitiv 6
locaţii salvate 6
categorii 6
editare 6
ştergere 6
locuri 5
actuale 6
apelare 10
găsite recent 5
salvare 6
setarea reşedinţei 5
simulate 5
locuri găsite recent 5
locuri salvate 11
locuri simulate 5
luminozitate 3
M
mod de inactivitate 3, 12
modurile de transport 3
Modurile de transport
autovehicul 3
modificare 11
motocicletă 3
montarea dispozitivului
automobil 2
demontare de pe suport 2, 18
motocicletă 1
planşa de bord 17
ventuză 18
myTrends, rute 7
N
navigare 7
off-road 8
previzualizarea rutelor 6
setări 16
navigare off-road 8
nüMaps Guarantee 3
nüMaps Lifetime 3
număr ID 16
O
ocoliri 7
avansat 8
ocoliri avansate 8
P
parcare 5
ultimul loc 12
personalizare, evitări 7
personalizarea dispozitivului 15
perspectivă hartă 9
pictograme, trafic 14
planificator de călătorii 10, 11
editarea unei călătorii 11
POI. 18 Consultaţi de asemenea punct de
interes (POI)
POI Loader 18
Index
presiune în pneuri
alerte 12
mod de inactivitate 12
profiluri 11
senzori 11, 12
puncte de interes (POI Loader) 18
puncte de interes (POI)
bonusuri 18
evaluare 5
personalizare 18
POI Loader 18
puncte de interes (POI) personalizate 18
R
raportarea erorilor legate de puncte de interes
4
răspuns la apeluri 10
redenumirea călătoriilor 11
resetare
datele cursei 9
dispozitiv 3
restabilire setări 17
rute
adăugarea unui punct 7
calculare 6
iniţiere 6
mod de calcul 7, 16
myTrends 7
omiterea unui punct 7
oprire 7
previzualizare 6
recalculare 14
sugerate 7
vizualizare pe hartă 9
trafic 14, 16
activarea unui abonament 15
adăugarea abonamentelor 15
alerte 9
căutare întârzieri 14
căutarea întârzierilor 14
date 15
dezactivare 15
evitare 14
incidente 14
pictograme 14
recalcularea rutei 14
recalcularea rutelor 14
receptor 14
rută alternativă 14
trafficTrends 16
trimitere locaţii 6
U
Unde mă aflu? 6, 9
următorul viraj 9
USB, deconectare 15
V
ventuză 18
VIRB telecomandă 12
VIRB telecomandă 12
vizualizare hartă
2-D 9
3-D 9
vizualizare hartă 2-D 9
vizualizare hartă 3-D 9
vizualizarea intersecţiilor 9
volum, reglare 3
S
salvare, loc actual 6
schimbarea zonei de căutare 4
scurtături 4
adăugare 4
ştergere 4
semnale de la sateliţi
recepţionare 3
vizualizare 3
servicii la ieşiri 7
căutare 7
setări 16
setări afişaj 16
setări pentru oră 4
setări pentru timp 16
siguranţă, înlocuire 17
software
actualizare 3
versiune 16
suport de motocicletă, cabluri 1
suport planşă de bord 17
ştergere
categorii de servicii 13
călătorii 11
dispozitiv asociat Bluetooth 10
înregistrări de servicii 13
toate datele de utilizator 15
T
tastatură 4
aspect 16
limbă 16
tastă de pornire 3
tehnologie Bluetooth 10
activare 9
dezactivare 16
ştergerea unui dispozitiv asociat 10
Tehnologie Bluetooth 10
deconectarea unui dispozitiv 10
setări 16
telefon, asociere 10
TracBack 11
trafficTrends 16
dezactivare 16
Index
21
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. sau filialele sale
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising