Garmin | zūmo® 390LM | User guide | Garmin zūmo® 390LM Käyttöopas

Garmin zūmo® 390LM Käyttöopas
zūmo 300 sarja
®
Käyttöopas
Lokakuu 2014
Painettu Taiwanissa
190-01457-37_0D
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
TracBack®, Garmin®, Garmin logo ja zūmo® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍
BaseCamp™, HomePort™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ ja trafficTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä.‍ Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.‍
Bluetooth® sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.‍ microSD™ on SD-3C:n tavaramerkki.‍ Windows® ja
Windows NT® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ Mac® on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki.‍
HD Radio tekniikka on valmistettu iBiquity Digital Corporationin lisenssillä.‍ Patentti Yhdysvalloissa ja muualla.‍ HD Radio® ja HD-logo ovat iBiquity Digital
Corporationin omistamia tavaramerkkejä.‍
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään ..................................... 1
Tietoja virtatelineen kaapeleista ............................................ 1
Ohjaustankoalustan asentaminen ......................................... 1
Virtajohtojen liittäminen moottoripyörätelineeseen ................ 1
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen ........................ 2
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan ............................... 2
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen ................... 2
Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä ............................ 2
Laitteen kiinnittäminen autossa .................................................. 2
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 3
Garmin Expressin määrittäminen .......................................... 3
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 3
Tietoja nüMaps Lifetime™ ..................................................... 3
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä .................................. 3
Laitteen sammuttaminen ............................................................ 3
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................. 3
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 3
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 3
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 3
GPS-signaalien hakeminen ................................................... 3
Kulkuvälinetilat ....................................................................... 3
Akun tiedot ............................................................................. 3
Ajan asettaminen ................................................................... 3
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 3
Näyttönäppäimistön käyttäminen ............................................... 4
Tietoja pikakuvakkeista .............................................................. 4
Oikotien lisääminen ............................................................... 4
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 4
Paikkojen etsiminen....................................................... 4
Sijainnit ....................................................................................... 4
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 4
Sijainnin etsiminen hakupalkilla ............................................. 4
Hakualueen muuttaminen ...................................................... 4
Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista ilmoittaminen ............... 4
Sijaintitietojen muokkaaminen ............................................... 4
Kohdepisteen luokitteleminen ................................................ 5
Hae työkaluja .............................................................................. 5
Osoitteen etsiminen ............................................................... 5
Risteyksen etsiminen ............................................................. 5
Kaupungin etsiminen ............................................................. 5
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 5
Sijaintien etsiminen kartan avulla .......................................... 5
Kotisijainnin tallentaminen .......................................................... 5
Palaaminen kotiin .................................................................. 5
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen ..................................... 5
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen ................................ 5
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen .............. 5
Pysäköintipaikan etsiminen ........................................................ 5
Simuloidun sijainnin asettaminen ............................................... 5
Sijaintien tallentaminen .............................................................. 5
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 5
Nykyisen sijainnin tallentaminen ............................................ 5
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin .............................. 6
Tallennetun sijainnin muokkaaminen .................................... 6
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ............................ 6
Tallennetun sijainnin jakaminen ............................................ 6
Sijainnin lähettäminen laitteeseen ......................................... 6
Tallennetun sijainnin poistaminen ......................................... 6
Navigointi........................................................................ 6
Reitin aloittaminen ...................................................................... 6
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 6
Useiden reittien esikatselu ..................................................... 6
Sisällysluettelo
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin .............................. 6
Reitin ajaminen mutkaisilla teillä ............................................ 6
Reitti kartassa ............................................................................. 6
Navigointikartan käyttäminen ................................................ 7
Pisteen lisääminen reitille ...................................................... 7
Reitillä olevan pisteen ohittaminen ........................................ 7
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 7
Reitin pysäyttäminen ............................................................. 7
Suositeltujen reittien käyttäminen .......................................... 7
Tietoja liittymäpalveluista ........................................................... 7
Liittymäpalvelujen etsiminen .................................................. 7
Navigoiminen liittymään ......................................................... 7
Tien ominaisuuksien välttäminen ............................................... 7
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä ............................. 7
Alueen välttäminen ................................................................ 7
Tien välttäminen .................................................................... 7
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä ....................... 7
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen ................... 8
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen käyttöön ............................... 8
Tiettyjen alueiden kiertäminen ............................................... 8
Navigoiminen poissa tieltä .......................................................... 8
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön ................................... 8
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen ............... 8
Karttasivut ...................................................................... 8
Kartan mukauttaminen ............................................................... 8
Karttatasojen mukauttaminen ................................................ 8
Matkalokin näyttäminen ......................................................... 8
Kartan tietokentän muuttaminen ............................................ 8
Karttapainikkeiden mukauttaminen ....................................... 8
Kartan päävalikon muuttaminen ............................................ 8
Kartan perspektiivin muuttaminen ......................................... 8
Reitin aktiivisuuden näyttäminen ................................................ 8
Käännösluettelon näyttäminen .............................................. 8
Seuraavan käännöksen sivun tarkasteleminen ..................... 9
Risteysten tarkasteleminen ................................................... 9
Liikennehälytysten tarkasteleminen ....................................... 9
Matkan tietojen näyttäminen .................................................. 9
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ................................ 9
Läheisten palvelujen etsiminen ............................................. 9
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ..................................... 9
Handsfree-toiminnot ...................................................... 9
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön ................ 9
Tietoja langattomista kuulokkeista ............................................. 9
Langaton kuuloke ja pariliitos ................................................ 9
Tietoja handsfree-puheluista ...................................................... 9
Puhelimen liittäminen ............................................................ 9
Soittaminen .......................................................................... 10
Puhelun vastaanottaminen .................................................. 10
Puheluhistorian käyttäminen ............................................... 10
Puheluasetusten käyttäminen ............................................. 10
Kotinumeron tallentaminen .................................................. 10
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta ........................... 10
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen ................................ 10
Sovellusten käyttäminen ............................................. 10
Ohjeen käyttäminen ................................................................. 10
Ohjeaiheiden etsiminen ....................................................... 10
Matkan suunnitteleminen ......................................................... 10
Matkan ajoittaminen ............................................................ 10
Matkan kulkuvälinetilan vaihtaminen ................................... 10
Tallennetun matkan navigoiminen ....................................... 10
Tallennetun matkan muokkaaminen .................................... 11
TracBack® ................................................................................ 11
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen ............................. 11
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi ............. 11
Rengaspaine ............................................................................ 11
i
Rengaspainetunnistimien määrittäminen ............................ 11
Tunnistimien asentaminen renkaisiin .................................. 11
Rengaspainehälytykset ....................................................... 12
Rengaspainetunnistimen lepotila ......................................... 12
Kompassin käyttäminen ........................................................... 12
VIRB™ etäkäyttö ...................................................................... 12
VIRB toimintakameran hallinta ............................................ 12
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ............................... 12
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 12
Huoltohistorian kirjaaminen ...................................................... 12
Huoltoluokkien lisääminen ................................................... 12
Huoltoluokkien poistaminen ................................................. 12
Huoltotietojen poistaminen .................................................. 12
Huoltotietojen muokkaaminen ............................................. 12
Maailmankellon käyttäminen .................................................... 12
Maailmankartan tarkasteleminen ......................................... 13
Hälytyksen määrittäminen ........................................................ 13
Laskimen käyttäminen .............................................................. 13
Mittojen muuntaminen .............................................................. 13
Valuuttakurssien määrittäminen .......................................... 13
Language Guiden käyttäminen ................................................ 13
Language Guiden ostaminen .............................................. 13
Kielten valitseminen Language Guidessa ........................... 13
Sanojen ja ilmausten kääntäminen ...................................... 13
Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen .................................. 13
Tietoja liikenteestä....................................................... 13
Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella .... 13
Liikennevastaanotin .................................................................. 13
Tietoja liikennekuvakkeesta ................................................. 14
Liikenne reitillä .......................................................................... 14
Reitin liikenteen tarkasteleminen ......................................... 14
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti ......................... 14
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen ........................................ 14
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 14
Liikenne alueella ....................................................................... 14
Ruuhkien etsiminen ............................................................. 14
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa ......................... 14
Liikennetiedot ........................................................................... 14
Liikennetilaukset ....................................................................... 14
Tilauksen aktivoiminen ........................................................ 14
Liikennetietojen poistaminen käytöstä ...................................... 14
Asetusten palauttaminen .......................................................... 16
Liite................................................................................ 16
Virtajohdot ................................................................................ 16
Laitteen lataaminen ............................................................. 16
Laitteen huoltaminen ................................................................ 16
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 16
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 16
Varkauksien välttäminen ..................................................... 16
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 17
Kiinnittäminen kojelautaan ....................................................... 17
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen .................................. 17
Laitteen irrottaminen telakasta ............................................ 17
Telakan irrottaminen telineestä ........................................... 17
Imukupin irrottaminen tuulilasista ........................................ 17
Lisäkarttojen ostaminen ........................................................... 17
Valvontakamerat ...................................................................... 17
Mukautetut kohdepisteet .......................................................... 17
POI Loaderin asentaminen .................................................. 17
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen .......................... 17
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen ................... 17
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 17
Vianmääritys ................................................................. 17
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.‍ ............................................. 17
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 17
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 17
Akun varaustila ei näy oikein .................................................... 18
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa ........................ 18
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa ................... 18
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 18
Hakemisto ..................................................................... 19
Tietojen hallinta............................................................ 14
Tietojen hallinta ........................................................................ 14
Tiedostotyypit ........................................................................... 14
Tietoja muistikorteista ............................................................... 14
Muistikortin asettaminen ...................................................... 14
Laitteen liittäminen tietokoneeseen .......................................... 15
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ............................................ 15
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 15
Tiedostojen poistaminen .......................................................... 15
Laitteen mukauttaminen.............................................. 15
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 15
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 15
Navigointiasetukset .................................................................. 15
Laskentatila ......................................................................... 15
Näyttöasetukset ........................................................................ 15
Bluetooth asetukset .................................................................. 15
Bluetooth poistaminen käytöstä ........................................... 16
Liikenneasetukset ..................................................................... 16
Tietoja liikennetilauksista ..................................................... 16
trafficTrends™ ..................................................................... 16
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 16
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 16
Laite- ja yksityisyysasetukset ................................................... 16
Läheisyyshälytysten asetukset ................................................. 16
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.‍
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään
Tietoja virtatelineen kaapeleista
VAROITUS
Garmin® suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja,
joka tuntee sähköjärjestelmät.‍ Jos virtajohto liitetään väärin
paljaisiin johtimiin, ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi
loukkaantua.‍
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.‍
Laite on kiinnitettävä moottoripyörässä sopivaan ja turvalliseen
kohtaan, jossa virtalähde on käytettävissä ja kaapelit voidaan
ohjata turvallisesti.‍
À
Á
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan sekä 1/4 tuuman
vakiopultit että M6-pultit.‍ Käytä samankokoisia pultteja kuin
kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.‍
2 Pujota uudet pultit Á ohjaustankoalustan, välikkeiden  ja
kytkin-/jarrukiristimen läpi.‍
3 Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.‍
Virtajohtojen liittäminen moottoripyörätelineeseen
1 Työnnä virtajohdon liitin À moottoripyörätelineen ylemmästä
aukosta yläpuolelta.‍
Moottoripyörän telakka
Paljaat johtimet ja sisäinen sulake virtaliitäntää varten
(moottoripyörän virtalähteeseen)
Ohjaustankoalustan asentaminen
Laite sisältää osat kahta ohjaustankoasennusvaihtoehtoa
varten.‍ Mukautettuun asennukseen voidaan tarvita
lisätarvikkeita (http:​/‍​/‍www​.ram​-mount​.com).‍
U-pultin ja ohjaustankoalustan asentaminen
1 Aseta U-pultti À ohjaustangon Á ympärille ja pujota pultin
päät ohjaustankoalustan  läpi.‍
2 Pujota johto alaspäin aukon alaosaan Á asti ja vedä kaapeli
tiukalle.‍
3 Kiinnitä johto kiristämällä musta ruuvi  telineen
taustapuolelle Ã.‍
2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.‍
HUOMAUTUS: suositeltava kiristysmomentti on 50 lbftuuman Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-tuuman.‍
Ohjaustankoalustan asentaminen kytkin-/jarrukiristimeen
1 Irrota kytkin-/jarrukiristimen À kaksi alkuperäistä pulttia.‍
4 Pujota suojus Ä ylemmästä aukosta ja paina se paikalleen.‍
Aloitus
1
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen
1 Aseta laitteen alaosa telineeseen.‍
2 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.‍
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen
ILMOITUS
Suora, jatkuva kosketus alustaan tai moottoripyörän osiin voi
vioittaa telinettä ajan myötä.‍ Estä nämä viat käyttämällä telineen
ja alustan välissä asennusvälikkeitä ja varmistamalla, että
mikään laitteen tai telineen kohta ei kosketa moottoripyörää.‍
1 Pujota M4 x 20 mm:n kupukantaruuvit À aluslevyjen Á,
telakan, välikkeiden  ja alustan à läpi.‍
HUOMAUTUS: jos telineen yläosan salpa jää pystyyn, kun
olet asettanut laitteen, paina se alas.‍
Laitteen irrottaminen
moottoripyörätelineestä
1 Paina telineen sivussa olevaa painiketta.‍
2 Nosta laite telineestä.‍
3 Aseta suojus paikalleen moottoripyörätelineen kaapelin
keskikohdassa olevaan virtaliitäntään (Virtajohtojen
liittäminen moottoripyörätelineeseen).‍
Laitteen kiinnittäminen autossa
ILMOITUS
Tarkista paikalliset tuulilasikiinnitykseen liittyvät lait, ennen kuin
kiinnität laitteen.‍
2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.‍
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan
1 Kohdista ohjaustankoalustan À ja alustan Á pallo
kaksikantaiseen pallokantavarteen Â.‍
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.‍ Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.‍
Älä käytä imukuppikiinnitystä moottoripyörässä.‍
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.‍
1 Nosta telakan taustapuolella oleva suojus sivuun.‍
2 Liitä ajoneuvon virtajohto À mini-USB-liitäntään Á suojuksen
alla.‍
2
3
4
5
6
Aseta pallo kaksikantaiseen pallokantavarteen.‍
Kiristä nuppia hiukan.‍
Säädä katselukulman ja toiminnan optimoimiseksi.‍
Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.‍
Kohdista telakkaan  kiinnitetyn alustan pallo kaksikantaisen
pallokantavarren toiseen päähän.‍
7 Toista vaiheet 2–4.‍
2
3 Poista imukupista kirkas muovisuojus.‍
4 Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
liinalla.‍
5 Paina imukuppi  tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
tuulilasia kohti.‍
6 Napsauta teline Ä kiinni imukupin varteen.‍
7 Aseta laitteen alaosa telineeseen.‍
Aloitus
8 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.‍
VIHJE: paina laitteen yläosassa olevaa logoa ja pidä samalla
kiinni telakan yläosan kielekkeestä.‍
9 Liitä ajoneuvon virtajohto virtaliitäntään.‍
Tuki ja päivitykset
Garmin Expressin avulla voit käyttää näitä palveluja laitteessa
helposti.‍
• Tuotteen rekisteröiminen
• Ohjelmisto- ja karttapäivitykset
• Tuoteoppaat
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
Garmin Expressin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.‍
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.‍
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍express.‍
4 Seuraa näytön ohjeita.‍
nüMaps Guarantee™
Laitteellasi voi olla oikeus maksuttomaan karttapäivitykseen 90
päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran hakenut
satelliitteja ajaessasi.‍ Lue käyttöehdot osoitteessa www.garmin.com/‍numaps.‍
Tietoja nüMaps Lifetime™
Mallit, joiden mallinumeron perässä on kirjaimet LM, sisältävät
nüMaps Lifetime ‑tilauksen, jonka ansiosta saat
karttapäivityksen laitteeseen neljä kertaa vuodessa.‍ Käyttöehdot
ovat osoitteessa http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍numapslifetime.‍
HUOMAUTUS: jos laitteesi ei sisällä nüMaps Lifetime ‑tilausta,
voit ostaa sen osoitteessa http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​
/‍numapslifetime.‍
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.‍
Lepotilassa laite kuluttaa erittäin vähän virtaa, ja se palautuu
heti käyttötilaan.‍
VIHJE: voit säästää virtaa siirtämällä laitteen lepotilaan, kun
lataat akkua.‍
Paina virtapainiketta À.‍
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.‍
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.‍
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Voimakkuus.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.‍
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .‍
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .‍
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa.‍ Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.‍ Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.‍
GPS-signaalin tila.‍
Tekniikan Bluetooth® tila (näkyy, kun Bluetooth on
käytössä).‍
Kulkuvälinetilan osoitin.‍
Nykyinen aika.‍
Akun tila.‍
GPS-signaalien hakeminen
Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida laitteen avulla.‍ tilarivillä
osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden (katso Tilarivin
kuvakkeet).‍ Satelliittien hakeminen voi kestää useita minuutteja.‍
1 Käynnistä laite.‍
2 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.‍
3 Tarvittaessa voit näyttää satelliittisignaalien yksityiskohtaiset
tiedot painamalla
-painiketta pitkään.‍
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.‍
Kulkuvälinetilat
Moottoripyöräilytila
Autoilutila
Pois tieltä -tila (Katso kohtaa Navigoiminen poissa tieltä)
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan
mukaan.‍
Kulkuvälinetilan valitseminen
Valitse
.‍
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa latautua.‍
tilarivillä osoittaa sisäisen akun tilan.‍ Voit parantaa tilan
tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen
uudelleen.‍ Irrota laite vasta, kun se on täysin latautunut.‍
Ajan asettaminen
Laitteen sammuttaminen
1 Paina virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote.‍
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua.‍ Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
lepotilaan.‍
2 Valitse Ei käytössä.‍
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.‍
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.‍
Aloitus
HUOMAUTUS: valitsemalla Automaattinen voit asettaa ajan
automaattisesti aina, kun laite käynnistetään.‍
.‍
1 Valitse
2 Aseta aika vieritettävien numeroiden avulla.‍
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .‍
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.‍
• Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla tai .‍
3
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.‍
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.‍
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun vaihtamisesta on kohdassa
Kieli- ja näppäimistöasetukset (Kieli- ja näppäimistöasetukset).‍
• Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla merkki näppäimistöllä.‍
• Jos haluat valita kirjainsarjan kirjaimen, valitse kirjainsarja,
kuten A-I.‍
• Lisää välilyönti valitsemalla
.‍
• Valitsemalla voit poistaa hakumerkinnän.‍
• Poista merkki -painikkeella.‍
• Valitsemalla voit valita näppäimistön kielitilan.‍
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.‍
• Valitsemalla voit muuttaa kirjainkokoa.‍
Tietoja pikakuvakkeista
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita.‍ Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.‍
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.‍
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.‍
2 Valitse kohde.‍
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.‍
2 Valitse poistettava pikakuvake.‍
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.‍
Paikkojen etsiminen
Sijainnit
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät sijainteja,
kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia
tietoja kaduista.‍ Luokkien avulla voit selata lähellä sijaitsevia
yrityksiä ja nähtävyyksiä.‍ Voit myös hakea osoitteita,
koordinaatteja, kaupunkeja ja risteyksiä.‍
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.‍
2 Valitse luokka tai valitse Luokat.‍
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.‍
4 Valitse sijainti.‍
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät kolme
valitsemaasi määränpäätä.‍
1 Valitse Minne?.‍
2 Valitse luokka tai valitse Luokat.‍
3 Valitse luokka.‍
4 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.‍
4
5 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.‍
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.‍
1 Valitse Minne?.‍
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.‍
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.‍
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.‍
elokuvateatterit).‍
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.‍
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja
kadun nimi.‍
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.‍
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.‍
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.‍
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.‍
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .‍
6 Valitse tarvittaessa sijainti.‍
Hakualueen muuttaminen
1 Valitse päävalikosta Minne?.‍
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä.‍
3 Valitse vaihtoehto.‍
Suljetusta tai puuttuvasta sijainnista ilmoittaminen
Jos hakutulokset sisältävät vanhentuneen tai virheellisen
sijainnin, voit ilmoittaa virheestä Garmin ja poistaa sijainnin
tulevista hauista.‍
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen hakupalkilla).‍
2 Valitse sijainti hakutuloksista.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse > Muokkaa.‍
5 Valitse Ilmoita suljetuksi tai Ilmoita puuttuvaksi.‍
Tiedot lähetetään Garminille, kun liität laitteen myDashboardiin
tietokoneesta (Garmin Expressin määrittäminen).‍
Sijaintitietojen muokkaaminen
Voit muuttaa hakutuloksissa näkyvän sijainnin osoitetta tai
puhelinnumeroa.‍
1 Hae sijaintia.‍
2 Valitse sijainti hakutuloksista.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse > Muokkaa.‍
5 Valitse Osoite tai Puhelinnumero ja anna uudet tiedot.‍
Paikkojen etsiminen
Kohdepisteen luokitteleminen
Voit määrittää kohdepisteelle tähtiluokituksen.‍
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).‍
2 Valitse sijainti hakutuloksista.‍
3 Valitse .‍
4 Voit luokitella kohdepisteen valitsemalla tähtiä.‍
Tähtiluokitus päivittyy laitteessa.‍
Hae työkaluja
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.‍
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.‍
1 Valitse Minne? > Osoite.‍
2 Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.‍
3 Kirjoita kadunnimi ja valitse Seuraava.‍
4 Tarvittaessa voit vaihtaa kaupungin tai alueen valitsemalla
Paikan etsiminen läheltä.‍
5 Valitse tarvittaessa kaupunki tai alue.‍
6 Valitse osoite tarvittaessa.‍
Risteyksen etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Risteykset.‍
2 Valitse vaihtoehto:
3
4
5
6
7
• Valitse alue tai maa.‍
• Vaihda maata tai aluetta valitsemalla Alue tai maa ja
kirjoittamalla sen nimi.‍
Kirjoita ensimmäinen kadunnimi ja valitse Seuraava.‍
Valitse katu tarvittaessa.‍
Kirjoita toinen kadunnimi ja valitse Seuraava.‍
Valitse katu tarvittaessa.‍
Valitse risteys tarvittaessa.‍
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Kaupungit.‍
2 Valitse Aloita haku.‍
3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse .‍
4 Valitse kaupunki.‍
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla.‍ Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.‍
1 Valitse Minne? > Luokat > Koordinaatit.‍
2 Valitse tarvittaessa > Muoto, valitse karttatyypin
mukainen koordinaattien muoto ja valitse Tallenna.‍
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.‍
4 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.‍
5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.‍
6 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.‍
7 Valitse Katso kartalla.‍
Sijaintien etsiminen kartan avulla
Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten ravintoloiden,
sairaaloiden tai huoltoasemien etsiminen edellyttää tien varrella
olevien paikkojen tason ottamista käyttöön kartassa
(Karttatasojen mukauttaminen).‍
1 Valitse Näytä kartta.‍
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.‍
Paikkojen etsiminen
3 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat paikat,
valitse ja valitse sitten haluamasi luokan kuvake.‍
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.‍
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.‍
5 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin kuvauksen.‍
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.‍
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.‍
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia tai
Viimeksi löydetyt.‍
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-valikkoon.‍
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.‍
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut > Koti.‍
2 Valitse .‍
3 Valitse > Muokkaa.‍
4 Tee muutokset.‍
5 Valitse Valmis.‍
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäätä.‍
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.‍
2 Valitse sijainti.‍
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.‍
Pysäköintipaikan etsiminen
1 Valitse Minne? > Luokat > Pysäköinti.‍
2 Valitse pysäköintipaikka.‍
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.‍
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.‍
2 Valitse päävalikosta Näytä kartta.‍
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.‍
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.‍
4 Valitse sijainnin kuvaus.‍
5 Valitse Aseta sijainti.‍
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).‍
2 Valitse sijainti hakutuloksista.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse > Tallenna.‍
5 Anna tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.‍
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.‍
2 Valitse Tallenna.‍
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.‍
4 Valitse OK.‍
5
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse Aja.‍
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse tarvittaessa luokka.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse .‍
5 Valitse > Muokkaa.‍
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.‍
• Valitse Puhelinnumero.‍
• Valitsemalla Luokat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.‍
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.‍
7 Muokkaa tietoja.‍
8 Valitse Valmis.‍
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.‍
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien
valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.‍
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse sijainti.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse > Muokkaa > Luokat.‍
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.‍
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.‍
7 Valitse Valmis.‍
Tallennetun sijainnin jakaminen
Jos tallennat sellaisen yrityksen sijainnin, joka ei sisälly
karttatietoihin, voit välittää sijainnin tiedot yhtiölle Garmin tuleviin
karttapäivityksiin lisäämistä ja Garmin käyttäjäyhteisössä
jakamista varten.‍
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse tarvittaessa luokka.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse .‍
5 Valitse > Jaa paikka.‍
Sijainnin lähettäminen laitteeseen
Voit lähettää sijainteja laitteeseen useista online-lähteistä, kuten
http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
tietokoneeseen).‍
2 Asenna tarvittaessa Garmin Communicator ‑laajennus.‍
HUOMAUTUS: lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com
/‍communicator.‍
3 Etsi tietokoneessa jokin sijainti tuetussa sivustossa.‍
4 Valitse sivustossa Lähetä GPS-laitteeseen.‍
HUOMAUTUS: joissakin sivustoissa painike tai linkki näyttää
erilaiselta.‍
5 Seuraa näytön ohjeita.‍
6
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.‍
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.‍
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.‍
Navigointi
Reitin aloittaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnit).‍
2 Valitse sijainti.‍
3 Valitse Aja.‍
Reitin laskentatilan vaihtaminen
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.‍ Laskentatila vaikuttaa ainoastaan
autoilureitteihin.‍
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.‍
• Valitsemalla Nopeampi matka ‑asetuksen voit laskea
reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.‍
• Valitsemalla Lyhyempi matka ‑asetuksen voit laskea
reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika
ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.‍
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.‍
Useiden reittien esikatselu
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).‍
2 Valitse sijainti hakutuloksista.‍
3 Valitse Reitit.‍
4 Valitse reitti.‍
5 Valitse Aja.‍
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse Aja.‍
Reitin ajaminen mutkaisilla teillä
Laite voi laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia
teitä.‍ Tämä voi lisätä matkan nautittavuutta, mutta samalla lisätä
ajoaikaa tai -matkaa määränpäähän.‍
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
malleissa.‍
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila > Mutkaiset
tiet > Tallenna.‍
2 Valitsemalla Asetukset > Navigointi > Vältettävät >
Valtatiet voit välttää valtateitä reitillä (valinnainen).‍
Tämä voi lisätä mutkaisten teiden määrää reiteillä, mutta
samalla pitkien reittien ajoaika tai -matka voi kasvaa
merkittävästi.‍
3 Aloita reitti.‍
Reitti kartassa
ILMOITUS
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen.‍ Kuljettaja on aina
vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta.‍ Garmin ei vastaa mahdollisista
Navigointi
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.‍
Reitti on merkitty punaisella viivalla.‍ Määränpään merkkinä on
ruutulippu.‍
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden,
kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla.‍ Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee
reitin uudelleen ja antaa uusia ohjeita.‍
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla tietokenttä, jossa
näkyy nykyinen nopeusrajoitus.‍
perusteella.‍ Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.‍
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.‍
Tietoja liittymäpalveluista
Kun navigoit reittiä, voit etsiä tulevien liittymien lähellä olevia
huoltoasemia, ruokapaikkoja, majapaikkoja ja käymälöitä.‍
Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.‍
Polttoaine
Ruoka
Majoitus
Saniteettitilat
Navigointikartan käyttäminen
1 Valitse päävalikosta Näytä kartta.‍
2 Jos zoomaussäätimet on piilotettu, näytä ne valitsemalla
Liittymäpalvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa > Liittymäpalvelut.‍
2 Valitse tuleva liittymä nuolilla.‍
3 Valitse liittymäpalvelun välilehti.‍
4 Valitse kohdepiste.‍
kartta.‍
3 Valitse kartta.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Lähennä tai loitonna valitsemalla
tai .‍
• Voit kiertää karttanäkymää valitsemalla .‍
• Voit vaihtaa Pohjoinen ylös ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .‍
• Voit lisätä tai poistaa karttatasoja valitsemalla
.‍
• Voit näyttää tietyt luokat valitsemalla .‍
• Voit keskittää kartan nykyiseen sijaintiin valitsemalla .‍
• Voit näyttää kartan ja navigointiominaisuuksien
pikakuvakkeet valitsemalla .‍
Navigoiminen liittymään
1 Valitse kartassa > Liittymäpalvelut >
2 Valitse Aja.‍
Pisteen lisääminen reitille
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
Pisteitä voi lisätä ainoastaan reitin navigoimisen aikana.‍
1 Valitse kartassa > Minne?.‍
2 Hae sijaintia.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse Aja.‍
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.‍
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.‍
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.‍
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää tiettyjä
alueita tai tieosuuksia.‍ Voit ottaa mukautetut vältettävät käyttöön
tai poistaa ne käytöstä aina tarvittaessa.‍
2
3
4
5
Reitillä olevan pisteen ohittaminen
Jos et halua mennä reitin seuraavaan pisteeseen, voit ohittaa
sen.‍ Tällöin laite ei yritä opastaa sinua takaisin ohittamaasi
pisteeseen.‍ Ominaisuus ei ole käytettävissä, jos seuraava piste
on määränpää.‍
Valitse kartassa
> Ohita.‍
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin olevien
esteiden, kuten rakennustyömaiden välttämiseksi.‍
Valitse navigoinnin aikana
> Kiertotie.‍
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartasta
.‍
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laite- ja yksityisyysasetukset).‍
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
Navigointi
.‍
6
reitit.‍
Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.‍
Valitse Lisää vältettävä alue.‍
Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse
Seuraava.‍
Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse
Seuraava.‍
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.‍
Valitse Valmis.‍
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
2
3
4
5
reitit.‍
Valitse Lisää vältettävä tie.‍
Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seuraava.‍
Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seuraava.‍
Valitse Valmis.‍
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.‍
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.‍
2 Valitse vältettävä reitti.‍
3 Valitse > Ei käytössä.‍
7
Karttasivut
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät
reitit.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .‍
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.‍
Kiertoteiden lisätietojen ottaminen käyttöön
Valitse Asetukset > Navigointi > Kiertoteiden lisätiedot.‍
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.‍
1 Valitse kartasta .‍
2 Valitse Karttatasot.‍
3 Valitse kartassa käytettävät tasot ja valitse Tallenna.‍
Tiettyjen alueiden kiertäminen
Matkalokin näyttäminen
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.‍
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.‍
1 Valitse määränpää ja valitse Aja (Sijainnin etsiminen
hakupalkilla).‍
2 Valitse kartassa > Kiertotie.‍
3 Valitse 0,5 km, 2 km, 5 km tai Kiertotie reitin teiden
mukaan.‍
4 Valitse tarvittaessa kierrettävä tie.‍
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.‍
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.‍
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.‍
Navigoiminen poissa tieltä
Karttapainikkeiden mukauttaminen
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.‍
1 Valitse Asetukset > Navigointi.‍
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.‍
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.‍
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön
Kun otat polttoaineseurannan käyttöön, matkatietokoneen
näyttöön tulee näkyviin polttoainemittari (Matkan tietojen
näyttäminen).‍
HUOMAUTUS: ennen kuin voit ottaa polttoaineseurannan
käyttöön, laitteen on oltava moottoripyörän tai auton telineessä.‍
1 Täytä polttoainesäiliö.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos otat polttoaineseurannan käyttöön ensimmäistä
kertaa, valitse Polttoaineasetukset >
Polttoaineseuranta > Matka tankillisella ja anna matka,
jonka ajoneuvo kulkee tankillisella.‍
• Jos olet jo ottanut polttoaineseurannan käyttöön, valitse
Nollaa polttoainesäiliö, jotta polttoaineseurannan tulos
on oikea.‍
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen
Voit määrittää laitteen varoittamaan sinua, kun polttoaine on
vähissä.‍
HUOMAUTUS: laitteen on oltava liitettynä moottoripyörän tai
autoon, jotta se antaa varoituksen polttoaineen vähyydestä .‍
1 Ota polttoaineseuranta käyttöön (Polttoaineseurannan
ottaminen käyttöön).‍
2 Valitse Polttoainesäiliön varoitus.‍
3 Anna matkan etäisyys ja valitse Valmis.‍
Kun tankissa on vain sen verran polttoainetta jäljellä, että pystyt
ajamaan antamasi matkan, karttasivulle tulee näkyviin varoitus
polttoaineen vähyydestä.‍
8
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.‍
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.‍
3 Valitse Tallenna.‍
Voit lisätä pääkartan oikeaan reunaan enintään kaksi kuvaketta.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet.‍
2 Valitse jokin kuvake ja valitse OK.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse jokin toinen kuvake.‍
Painikkeiden poistaminen kartasta
Voit poistaa kaikki painikkeet kartan oikeasta reunasta.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet.‍
2 Valitse jokin kuvake ja valitse OK.‍
3 Valitse Tallenna.‍
Kartan päävalikon muuttaminen
Työpöytä näyttää matkan tiedot kartan alaosassa.‍ Voit vaihdella
tietojen esitystapaa ja asettelua vaihtamalla työpöytää.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kojelaudat.‍
2 Valitse työpöytä nuolilla.‍
3 Valitse Tallenna.‍
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo >
Ajokarttanäkymä.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.‍
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.‍
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.‍
Reitin aktiivisuuden näyttäminen
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja
ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.‍
1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva
tekstipalkki.‍
2 Valitse käännös.‍
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön.‍ Risteyksen kuva tulee
näyttöön, jos risteys on päätien varrella.‍
Karttasivut
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit
reittiä.‍
2 Valitse > Kartta.‍
Seuraavan käännöksen sivun tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan
vasemmassa yläkulmassa.‍
Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja ajokaistan.‍
Valitsemalla kartassa
voit näyttää seuraavan käännöksen
kartassa.‍
Risteysten tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää pääteiden risteykset.‍ Kun
lähestyt risteystä reitillä, kyseisen risteyksen kuva näkyy
lyhyesti, jos se on käytettävissä.‍
Valitsemalla kartassa
voit näyttää risteyksen, jos se on
näytettävissä.‍
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Reitin navigoimisen aikana navigointipalkkiin voi ilmestyä
liikennehälytys.‍
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.‍
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus.‍ Lisäksi sillä on
tietoja matkasta.‍
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.‍
Valitse kartassa
> Ajotietokone.‍
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa > Ajotietokone.‍
2 Valitse > Nollaa kentät.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.‍
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.‍
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.‍
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.‍
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.‍
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.‍
Valitse ajoneuvo kartassa.‍
Läheisten palvelujen etsiminen
Nykysijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja, kuten
polttoainetta, sairaaloita tai poliisiasemia.‍
1 Valitse ajoneuvo kartassa.‍
2 Valitse luokka.‍
Handsfree-toiminnot
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.‍
1 Valitse ajoneuvo kartassa.‍
2 Valitse > Ohjeet luokseni.‍
3 Valitse aloituspaikka.‍
4 Valitse Valitse.‍
Handsfree-toiminnot
Voit liittää laitteen langattomaan kuulokkeeseen ja kuunnella
navigointiopastusta kuulokkeen kautta.‍ Joissakin laitemalleissa
voit muodostaa yhteyden matkapuhelimeen, kun olet
yhteydessä kuulokkeeseen, ja soittaa ja vastaanottaa puheluita
laitteen ja kuulokkeen kautta.‍
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen
käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.‍
2 Valitse Bluetooth.‍
Tietoja langattomista kuulokkeista
Laite voi lähettää navigoinnin ääniopastusta langattomiin
kuulokkeisiin langattomalla tekniikalla.‍ Lisätietoja on osoitteessa http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍bluetooth.‍
Langaton kuuloke ja pariliitos
HUOMAUTUS: vain yksi kuuloke voi olla aktiivisena kerralla.‍
Muodosta pariliitos laitteen ja yhteensopivan mobiilikuulokkeen
kanssa, jotta voit vastaanottaa navigointiohjeita kuulokkeen
kautta.‍
1 Aseta kuuloke ja Bluetooth® laite enintään 10 metrin (33
jalan) etäisyydelle toisistaan.‍
2 Ota langaton tekniikka käyttöön laitteessa.‍
3 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön kuulokkeessa.‍
4 Valitse Asetukset > Bluetooth > Etsi laitteita.‍
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.‍
5 Valitse kuuloke luettelosta.‍
6 Valitse OK.‍
Laite lähettää navigointiohjeet kuulokkeeseen, kun navigoit
reittiä.‍
Tietoja handsfree-puheluista
HUOMAUTUS: langaton Bluetooth tekniikka ei ole käytettävissä
kaikissa malleissa eikä kaikilla kielillä ja alueilla.‍
Handsfree-puhelut ovat käytettävissä joissakin malleissa.‍ Laite
voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden
matkapuhelimeen.‍ Tällöin laite on handsfree-laite.‍ Osoitteessa www.garmin.com/‍bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth
puhelin yhteensopiva laitteen kanssa.‍
Puhelin ei välttämättä tue kaikkia laitteen handsfreepuhelintoimintoja.‍
Puhelimen liittäminen
Ennen kuin voit pariliittää laitteen matkapuhelimeen, sinun on
muodostettava pariliitos yhteensopivaan langattomaan
kuulokkeeseen ja yhdistettävä siihen.‍
1 Aseta puhelin ja laite zūmo® enintään 10 metrin (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.‍
2 Valitse zūmo laitteessa Asetukset > Bluetooth > Etsi
laitteita.‍
3 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.‍
9
4 Valitse zūmo laitteessa OK.‍
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.‍
5 Valitse puhelin luettelosta ja valitse OK.‍
6 Seuraa ohjeita puhelimen ja zūmo laitteen näytössä.‍
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Puhelin > Soita.‍
2 Anna luku.‍
3 Valitse Soita.‍
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa.‍ Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.‍
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.‍
1 Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.‍
2 Valitse yhteystieto.‍
3 Valitse Soitto.‍
Kohteeseen soittaminen
laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden
zūmo laitteeseen.‍
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.‍
2 Valitse laite, jonka yhteyden haluat katkaista.‍
3 Poista valinta laitteen valintaruudusta.‍
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn Bluetooth laitteen, jotta se ei enää
muodosta yhteyttä zūmo laitteeseen automaattisesti.‍
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.‍
2 Valitse poistettava laite
3 Valitse Poista laite.‍
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää lisätietoja
laitteen käyttämisestä.‍
1 Valitse Puhelin > Selaa luokkia.‍
2 Valitse kohdepiste (Sijainnit).‍
3 Valitse Soitto.‍
Ohjeaiheiden etsiminen
Puhelun vastaanottaminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.‍
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.‍
2 Valitse Uusi matka.‍
3 Valitse Valitse lähtöpaikka.‍
4 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).‍
5 Valitse Valitse.‍
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .‍
7 Valitse Seuraava.‍
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.‍
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.‍
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa.‍ Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.‍
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.‍
1 Valitse Puhelin > Puheluhistoria.‍
2 Valitse luokka.‍
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.‍
3 Valitse puhelu.‍
Puheluasetusten käyttäminen
1 Valitse kartasta puhelun aikana .‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla Puhelin.‍
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran
laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.‍
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.‍
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla Mykistä.‍
• Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.‍
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen).‍
Valitse Puhelin >
> Aseta kotinumero, kirjoita
puhelinnumerosi ja valitse Valmis.‍
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.‍
Valitse Tallennetut > Koti >
> Soitto.‍
Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta
Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden
poistamatta sitä pariliitettyjen laitteiden luettelosta.‍ Bluetooth
10
Valitse Sovellukset > Ohje >
.‍
Matkan suunnitteleminen
Matkan ajoittaminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.‍
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.‍
2 Valitse matka.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lähtöaika.‍
• Valitse Saapumisaika.‍
5 Valitse päiväys ja aika sekä Tallenna.‍
6 Valitse Kesto.‍
7 Valitse, miten kauan viivyt sijainnissa, ja valitse Tallenna.‍
8 Toista tarvittaessa vaiheet 3–7 kunkin sijainnin kohdalla.‍
Matkan kulkuvälinetilan vaihtaminen
Voit muuttaa tallennetun matkan kulkuvälinetilan.‍
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.‍
2 Valitse matka.‍
3 Valitse > Kulkuvälinetila.‍
4 Valitse kulkuvälinetila.‍
5 Valitse Tallenna.‍
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.‍
2 Valitse tallennettu matka.‍
3 Valitse Aja.‍
Sovellusten käyttäminen
4 Jos näyttöön tulee kehote, valitse reitti (Reitti kartassa).‍
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.‍
2 Valitse tallennettu matka.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muuta matkan nimi.‍
• Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit lisätä ja poistaa
paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.‍
• Valitse Poista matka.‍
• Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää matkan
pysähdykset tehokkaimmin.‍
TracBack®
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen
TracBack toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi jäljeksi.‍ Voit
palata nykyisen jäljen alkuun.‍
1 Valitse TracBack.‍
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.‍
2 Valitse Aja.‍
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi
Voit tallentaa hiljattain tallennetun jäljen matkaksi ja käyttää sitä
myöhemmin navigointiin matkasuunnittelun avulla (Tallennetun
matkan navigoiminen).‍
1 Valitse TracBack.‍
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.‍
2 Valitse Tallenna matkana.‍
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.‍
2 Jos olet jo asettanut pariston tunnistimeen, poista se.‍
3 Valitse zūmo laitteessa Sovellukset > Rengaspaine.‍
4 Valitse ajoneuvoprofiili, joka vastaa ajoneuvosi
rengaskokoonpanoa.‍
5 Tuo tunnistin zūmo laitteen lähelle.‍
6 Valitse zūmo laitteessa sen renkaan vierellä oleva numero,
jonka kanssa pariliität tunnistimen.‍
7 Aseta paristo  30 sekunnin kuluessa paristopidikkeeseen Ã
pluspuoli ylöspäin.‍
Rengaspaine
VAROITUS
Rengaspaineen seurantajärjestelmä ei korvaa renkaiden
normaalia huoltoa, ja kuljettaja vastaa oikean rengaspaineen
ylläpidosta, vaikka paine ei olisi laskenut niin paljon, että
matalan paineen hälytys käynnistyy.‍ Oikean rengaspaineen
laiminlyöminen saattaa vaikeuttaa ajoneuvon ohjausta, mikä voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.‍
Garmin rengaspaineen seurantajärjestelmä on saatavilla
erikseen lisävarusteena.‍ Rengaspaineen seuranta -ominaisuus
ei ole yhteensopiva kaikkien zūmo mallien kanssa.‍ Katso
lisätietoja yhteensopivuudesta ja lisävarusteista osoitteesta
www.garmin.com/‍zumo.‍
Rengaspainetunnistimien määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää rengaspainetunnistimet, tarvitset
kunkin tunnistimen mukana toimitetun pariston ja numerotarran.‍
Lisäksi tarvitset yhteensopivan zūmo laitteen.‍
Tunnistimet ovat langattomasti yhteydessä yhteensopivaan
zūmo laitteeseen.‍ Voit tarkkailla rengaspaineita zūmo laitteessa,
johon saat myös hälytyksen matalasta paineesta.‍
1 Irrota suojus À tunnistimesta Á kiertämällä suojusta
vastapäivään.‍
zūmo laite hakee tunnistinta ja näyttää vahvistuksen, kun
tunnistimen pariliitos onnistuu.‍
VIHJE: jos tunnistimen pariliitos epäonnistuu, irrota
tunnistimen paristo ja toista vaiheet 6 ja 7.‍
8 Anna renkaan suosituspaine.‍
9 Anna renkaan vähimmäispaine.‍
zūmo laite käynnistää matalan paineen hälytyksen, kun
tunnistin ilmoittaa, että rengaspaine on pienempi kuin tämä
arvo.‍
10 Aseta tunnistimen suojus paikalleen ja kiristä se.‍
11 Kiinnitä tunnistimeen numerotarra, joka vastaa vaiheessa 6
valitsemaasi renkaan numeroa.‍
12 Toista tämä kunkin jäljellä olevan tunnistimen kohdalla.‍
Tunnistimien asentaminen renkaisiin
VAROITUS
Rengaspaineen seurantajärjestelmää käytetään ainoastaan
metallisten renkaiden venttiilien varsien yhteydessä.‍
Rengaspaineen tunnistinten asentaminen muihin kuin metallisiin
venttiilien varsiin saattaa vahingoittaa renkaita tai venttiilien
varsia, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.‍
ILMOITUS
Voit estää tunnistinten ja ajoneuvon vahingoittumisen
varmistamalla, että asennetut tunnistimet eivät häiritse jarrujen,
jousituksen osien tai muiden ajoneuvon osien toimintaa.‍ Jos
asennettu tunnistin häiritsee ajoneuvon osien toimintaa, älä aja
niin kauan kuin tunnistin on asennettuna.‍
Sovellusten käyttäminen
11
Mahdollinen renkaiden tärinä tai epätasainen kuluminen voidaan
välttää, jos ajoneuvon renkaat tasapainotetaan tunnistimien
asentamisen jälkeen.‍
Ennen kuin asennat tunnistimet renkaisiin, määritä tunnistimet
toimimaan zūmo laitteen kanssa.‍
1 Irrota nykyiset venttiilien varsien suojukset ajoneuvon
renkaista.‍
2 Valitsemalla zūmo laitteessa Sovellukset > Rengaspaine
voit näyttää ajoneuvoprofiilikaavion.‍
3 Asenna tunnistimet renkaiden venttiilien varsiin kiristämällä
ne myötäpäivään.‍
HUOMAUTUS: tunnistimet on asennettava oikeaan
renkaaseen ajoneuvoprofiilikaavion ja tunnistimiin
määrityksen yhteydessä kiinnitettyjen numerotarrojen
mukaan.‍
4 Pyöritä renkaita käsin ja tarkista, että tunnistimilla on
tarpeeksi tilaa eivätkä ne häiritse ajoneuvon käyttöä.‍
Rengaspainehälytykset
Laite käyttää hälytyksiin ponnahdusilmoituksia, kuvakkeita
kartassa ja symboleja rengaspainesovelluksessa.‍
Kun tunnistimelle on hälytys, vastaavan renkaan vierellä oleva
numero näkyy punaisena rengaspainesovelluksessa.‍ Numeron
alapuolella olevat symbolit näkyvät punaisina merkkinä kyseisen
tunnistimen aktiivisista hälytyksistä.‍
Alhainen rengaspaine
Tunnistimen paristo vähissä
Tunnistinta ei liitetty
Rengaspainetunnistimen lepotila
Jos rengaspainetunnistin ei havaitse liikettä pitkään aikaan,
tunnistin siirtyy virtaa säästävään lepotilaan.‍ Tunnistin ei lähetä
tietoja zūmo laitteeseen lepotilassa.‍ Pitkäaikaiset pysähdykset,
kuten liikenneruuhkat tai rautatieristeykset voivat aiheuttaa
tunnistimien siirtymisen lepotilaan.‍ Siksi zūmo laite saattaa
ilmoittaa, että tunnistimen yhteys on katkaistu.‍
Kun ajoneuvo liikkuu seuraavan kerran, tunnistin poistuu
lepotilasta ja yhdistää automaattisesti uudelleen zūmo
laitteeseen.‍ Yhdistäminen uudelleen saattaa kestää enintään 30
sekuntia.‍
Kompassin käyttäminen
HUOMAUTUS: kompassi voi määrittää suuntasi vain, kun liikut.‍
Voit navigoida GPS-kompassin avulla.‍
Valitse Sovellukset > Kompassi.‍
VIRB™ etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB toimintakameraa
matkan päästä.‍ Osoitteesta www.garmin.com/‍VIRB voit ostaa
VIRB toimintakameran.‍
VIRB toimintakameran hallinta
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa.‍ Lisätietoja
on VIRB kameran käyttöoppaassa.‍
1 Käynnistä VIRB kamera.‍
2 Valitse zūmo laitteessa Sovellukset > VIRB-etäkäyttö.‍
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Aloita tai lopeta videon tallennus valitsemalla REC.‍
• Ota valokuva valitsemalla .‍
12
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.‍
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.‍
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön katso (Laiteja yksityisyysasetukset).‍
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.‍
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.‍
Huoltohistorian kirjaaminen
Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun
ajoneuvolle tehdään huoltotoimia.‍ Laitteessa on useita
huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (Huoltoluokkien
lisääminen).‍
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.‍
2 Valitse huoltoluokka.‍
3 Valitse Lisää tallenne.‍
4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse Seuraava.‍
5 Kirjoita kommentti (valinnainen).‍
6 Valitse Valmis.‍
Huoltoluokkien lisääminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.‍
2 Valitse > Lisää luokka.‍
3 Kirjoita luokan nimi ja valitse Valmis.‍
Huoltoluokkien poistaminen
Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet
poistetaan.‍
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.‍
2 Valitse > Poista luokat.‍
3 Valitse poistettavat huoltoluokat.‍
4 Valitse Poista.‍
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen
Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.‍
Valitse uudelleen nimettävä luokka.‍
Valitse Nimeä luokka uudelleen.‍
Kirjoita nimi ja valitse Valmis.‍
1
2
3
4
Huoltotietojen poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.‍
2 Valitse huoltoluokka.‍
3 Valitse > Poista tallenteet.‍
4 Valitse poistettavat huoltotietueet.‍
5 Valitse Poista.‍
Huoltotietojen muokkaaminen
Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja
huoltopäivämäärän tietuetta.‍
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.‍
2 Valitse luokka.‍
3 Valitse kenttä.‍
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.‍
Maailmankellon käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Maailmankello.‍
Sovellusten käyttäminen
2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin nimi ja
valitse Valmis.‍
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Sovellukset > Maailmankello > .‍
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.‍
Hälytyksen määrittäminen
1 Valitse Sovellukset > Kellohälytys.‍
2 Määritä aika.‍
3 Valitse Hälytys käytössä -valintaruutu.‍
Laskimen käyttäminen
Valitse Sovellukset > Laskin.‍
Mittojen muuntaminen
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.‍
2 Valitse tarvittaessa Muunna-painike, mittaluokka ja
Tallenna.‍
3 Valitse tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö ja Tallenna.‍
4 Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva kenttä.‍
5 Kirjoita numero ja valitse Valmis.‍
Valuuttakurssien määrittäminen
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.‍
Voit itse päivittää yksikkömuuntimen valuuttakursseja.‍
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.‍
2 Valitse Muunna-painike.‍
3 Valitse Valuutta ja Tallenna.‍
4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten toinen valuutta ja
lopuksi Tallenna.‍
5 Valitse näytön alaosassa oleva painike, jossa valuuttakurssit
näkyvät.‍
6 Valitse valuutan ruutu.‍
7 Kirjoita arvo ja valitse Valmis.‍
8 Valitse OK.‍
Language Guiden käyttäminen
Language Guiden avulla voit etsiä sanoja tai ilmauksia ja
kääntää niitä.‍
Valitse Sovellukset > Language Guide.‍
Language Guiden ostaminen
Laite sisältää valmiiksi Language Guiden rajoitetun
esittelyversion.‍
Voit ostaa koko Language Guiden osoitteesta
http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍languageguide.‍
Kielten valitseminen Language Guidessa
Voit valita kielet, joita haluat käyttää kääntäessäsi sanoja ja
ilmauksia.‍
1 Valitse Sovellukset > Language Guide.‍
2 Valitse > Kieli.‍
3 Valitse Mistä, valitse lähtökieli ja valitse Tallenna.‍
4 Valitse Kohde, valitse kohdekieli ja valitse Tallenna.‍
Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Kaksikieliset
2
3
4
5
sanakirjat.‍
Valitse sanakirja.‍
Valitse tarvittaessa , kirjoita sana ja valitse Valmis.‍
Valitse sana.‍
Kuuntele käännös valitsemalla .‍
Tietoja liikenteestä
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.‍
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa.‍ Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/‍traffic.‍
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin laitteiden mukana, se
voi sisältyä ajoneuvon virtajohtoon tai laitteeseen, ja se on
valinnainen lisävaruste kaikille malleille.‍
• Laite on liitettävä ajoneuvon virtalähteeseen, jotta se voi
vastaanottaa liikennetietoja.‍
• Liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava liikennetietoja
lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja
voidaan vastaanottaa.‍
• Liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida.‍
•
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajettavalla tiellä on.‍
• Jos laitteessasi on ulkoinen antenni, se kannattaa pitää
liitettynä, jotta liikennetietojen vastaanotto on paras
mahdollinen.‍
Liikennetietojen vastaanottaminen
liikennevastaanottimella
ILMOITUS
Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää
liikennevastaanottimen suorituskykyä.‍
Tarvitset liikennepalvelua tukevan virtajohdon, jotta voit
vastaanottaa liikennetietoja liikennevastaanottimella.‍ Jos
laitemalli sisältää elinikäisen liikennepalvelun, käytä laitteen
mukana toimitettua ajoneuvon virtajohtoa.‍ Jos laitemalli ei
sisällä liikennepalvelua, osta Garmin liikennevastaanotin.‍
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/‍traffic.‍
Laite voi vastaanottaa liikennesignaaleja liikennetietoja
lähettäviltä asemilta.‍
HUOMAUTUS: joillakin alueilla liikennetietoja voidaan
vastaanottaa FM-radioasemilta HD Radio™ tekniikalla.‍
1 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto ulkoiseen
virtalähteeseen.‍
2 Liitä liikennepalvelua tukeva virtajohto laitteeseen.‍
Kun olet liikennetilauksen kattavuusalueella, laite näyttää
liikennetietoja.‍
Liikennevastaanotin
Sanojen ja ilmausten kääntäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide.‍
2 Valitse luokka ja aliluokat.‍
3 Valitse tarvittaessa , kirjoita avainsana ja valitse Valmis.‍
4 Valitse sana tai ilmaus.‍
5 Kuuntele käännös valitsemalla .‍
Tietoja liikenteestä
13
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-liitin
Liikennetiedot
Ulkoisen antennin liitin
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa käytettävät
kuvakkeet ja värit.‍
1 Valitse kartassa > Liikenne.‍
2 Valitse Selite.‍
Sisäinen antenni
Virran merkkivalo
Ajoneuvon muuntaja
Tietoja liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa näkyy liikennekuvake.‍
Liikennekuvakkeen vaihtuva väri osoittaa liikenneolosuhteiden
vakavuuden.‍
Harmaa: liikennetiedot eivät ole saatavilla.‍
Keltainen: liikenne etenee, mutta on hiukan ruuhkaista.‍ Tiellä
on jonkin verran ruuhkaa.‍
Punainen: liikenne ei etene tai etenee erittäin hitaasti.‍ Tiellä on
vakavia ruuhkia.‍
Vihreä: liikenne sujuu normaalisti.‍
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana laite tarkkailee liikennettä ja optimoi
reitin automaattisesti siten, että ajamiseen kuluu
mahdollisimman vähän aikaa.‍ Jos reitillä on vakava ruuhka
navigoinnin aikana, laite laskee reitin automaattisesti uudelleen.‍
Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset
liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.‍
Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa vaihtoehtoista
reittiä ei ole.‍ Viiveaika lisätään arvioituun saapumisaikaasi
automaattisesti.‍
Reitin liikenteen tarkasteleminen
.‍
1 Valitse reitin navigoimisen aikana
2 Valitse Liikenne reitillä.‍
Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen mukaan, missä
kohdassa reittiä tapahtumat sijaitsevat.‍
3 Valitse tapahtuma.‍
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti
.‍
1 Valitse kartasta
2 Valitse Liikenne reitillä.‍
3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin muut ruuhkat.‍
4 Valitse > Vältä.‍
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
.‍
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti.‍
3 Valitse reitti.‍
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.‍
.‍
1 Valitse kartasta
2 Valitse Tapahtumat.‍
Liikenne alueella
Ruuhkien etsiminen
.‍
1 Valitse karttasivulla
Valitse
Tapahtumat
>
.‍
2
3 Valitse kohde luettelosta.‍
4 Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia nuolilla.‍
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa
.‍
1 Valitse kartasta
Valitse
Tapahtumat.‍
2
3 Valitse liikennekuvake.‍
14
Liikennetilaukset
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida.‍ Tilaus aktivoidaan automaattisesti,
kun laite hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.‍
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.‍
1 Valitse päävalikosta Liikenne.‍
2 Valitse Tilaukset > .‍
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.‍
4 Osoitteesta www.garmin.com/‍fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.‍
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen.‍ Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.‍
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.‍
5 Valitse laitteessa Seuraava.‍
6 Anna koodi.‍
7 Valitse Valmis.‍
Liikennetietojen poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Liikenne.‍
2 Poista valinta Liikenne-valintaruudusta.‍
Laite ei enää vastaanota live-liikennetietoja, mutta se välttää
edelleen mahdollisia ruuhka-alueita trafficTrends™ toiminnon
avulla, jos se on käytössä (trafficTrends™).‍
Tietojen hallinta
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja.‍ Laitteessa on
muistikorttipaikka.‍
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows® 95-, 98-,
Me- ja Windows NT® eikä Mac® OS 10.‍3 -käyttöjärjestelmien ja
niitä aiempien kanssa.‍
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.‍
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot myGarmin™
karttaohjelmistosta, mukaan lukien MapSource®,
BaseCamp™ ja HomePort™ (Mukautetut kohdepisteet).‍
• GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta (POI Loaderin asentaminen).‍
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com/‍trip
_‍planning).‍ Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille
voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä,
reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.‍
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™ ja microSDHC-muistikortteja.‍
1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.‍
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.‍
Tietojen hallinta
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla.‍
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.‍
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.‍
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.‍
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.‍
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
2
3
4
5
6
tietokoneeseen).‍
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.‍
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.‍
Valitse tiedosto.‍
Valitse Muokkaa > Kopioi.‍
Siirry kansioon laitteessa.‍
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.‍
Valitse Muokkaa > Liitä.‍
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi.‍ Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.‍
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.‍
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.‍
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.‍
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.‍
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.‍
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.‍
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.‍
Valitse tiedosto.‍
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.‍
Laitteen mukauttaminen
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.‍
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.‍
Lisää kuvakkeita on osoitteessa
http:​/‍​/‍www​.garmingarage​.com.‍
Ajokarttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.‍
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän.‍ Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.‍
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.‍
Laitteen mukauttaminen
Karttapainikkeet: määrittää kartassa käytettävät kuvakkeet.‍
Kartassa voi olla enintään kaksi kuvaketta.‍
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen).‍
Päävalikot: määrittää kartan päävalikon asettelun.‍
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.‍
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.‍
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.‍
2 Valitse kartta.‍
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.‍
Laskentatila: määrittää reittisuosituksen.‍
Pois reitiltä, uudelleenlaskenta: määrittää, miten laite laskee
reitin uudelleen, jos poikkeat reitiltä.‍
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.‍
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.‍
Kiertoteiden lisätiedot: määrittää kiertotien pituuden.‍
Turvallisuustila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.‍
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.‍
Laskentatila
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.‍
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.‍
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.‍
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.‍
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.‍
Mutkaiset tiet: laskee reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti
mutkaisia teitä.‍
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
malleissa.‍
Näyttöasetukset
Avaa näytön asetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Näyttö.‍
Väritila: näytön kirkkauden muuttaminen.‍ Kirkkauden
vähentäminen säästää akun virtaa.‍
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua
käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.‍
Kirkkaus: näytön kirkkauden säätäminen.‍
Kuvaotos: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.‍ Kuvaotokset
tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.‍
Bluetooth asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.‍
Bluetooth: ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.‍
Etsi laitteita: etsii läheisiä Bluetooth laitteita.‍
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.‍
15
Bluetooth poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.‍
2 Valitse Bluetooth.‍
Liikenneasetukset
Avaa liikenneasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Liikenne.‍
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.‍
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.‍
trafficTrends: katso kohtaa trafficTrends™.‍
Tietoja liikennetilauksista
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.‍
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.‍
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.‍
1 Valitse Asetukset.‍
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.‍
3 Valitse > Palauta.‍
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy.‍
Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.‍
trafficTrends™
Kun trafficTrends on käytössä, laite laskee tehokkaita reittejä
aiempien liikennetietojen avulla.‍
HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä eri tavoin eri
viikonpäivien tai kellonaikojen liikennetrendien mukaan.‍
trafficTrends toiminnon poistaminen käytöstä
Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta liikennetietoja
poistamalla trafficTrends toiminnon käytöstä.‍
Valitse Asetukset > Liikenne > trafficTrends.‍
Yksikkö- ja aika-asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt ja aika.‍
Nykyinen aika: määrittää laitteen ajan.‍
Aikamuoto: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.‍
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.‍
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Valitse Asetukset > Kieli ja näppäimistö.‍
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.‍
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.‍
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.‍
Näppäimistön kieli: määrittää näppäimistön kielen.‍
Näppäimistöasettelu: määrittää näppäimistöasettelun.‍
Tilaan mukautuva näppäimistö: vaihtaa näppäimistöasettelua,
kun kulkuvälinetilaa vaihdetaan.‍
Laite- ja yksityisyysasetukset
Avaa laitteen asetussivu valitsemalla Asetukset > Laite.‍
Tiedot: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.‍
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.‍
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.‍
Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa
sisällön parantamiseksi.‍
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.‍
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.‍
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen neljällä tavalla.‍
• Moottoripyörän virtajohto
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen lataaminen
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla:
• Liitä laite ajoneuvon virtajohtoon.‍
• Liitä laite moottoripyörän virtajohtoon.‍
• Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.‍
• Liitä laite valinnaiseen muuntajaan.‍
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Älä pudota laitetta.‍
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.‍
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä.‍ Muutoin näyttö voi vahingoittua.‍
Kotelon puhdistaminen
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.‍
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.‍
2 Pyyhi laite kuivaksi.‍
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.‍
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.‍
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.‍
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.‍
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.‍
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.‍
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.‍
Rekisteröi laite osoitteessa http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Läheisyyshälytysten asetukset
Valitse Asetukset > Läheisyyshälytykset.‍
16
Liite
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
ILMOITUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen.‍ Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.‍
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.‍
1 Kierrä kärkiosa À auki.‍
2
3
4
5
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.‍
Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.‍
Asenna 2 A:n pikasulake.‍
Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.‍
Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon virtajohtoon Ã.‍
Kiinnittäminen kojelautaan
ILMOITUS
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen
jälkeen.‍
Kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan tiettyjen
paikallisten säädösten noudattamiseksi.‍ Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com.‍
1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.‍
2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.‍
3 Aseta levy kojelautaan.‍
4 Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.‍
5 Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.‍
6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).‍
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.‍
Joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin on saatavilla tietoja
valvontakameroiden sijainneista ja nopeusrajoituksista.‍
Osoitteesta www.garmin.com/‍safetycameras voit tarkistaa
saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka
kertapäivityksen.‍ Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä
tilausta milloin tahansa.‍
Voit päivittää nykyisen valvontakameratilauksen
valvontakameratiedot osoitteessa http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat
valvontakameratiedot käyttöösi.‍
Valvontakameroiden perustiedot toimitetaan joillakin alueilla
joidenkin laitteiden mukana.‍ Mukana toimitetut tiedot eivät
sisällä päivityksiä eivätkä tilausta.‍
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä.‍ Niihin
voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen
ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.‍
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa
ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader ‑ohjelmistolla.‍
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.‍
Kun POI Loader on auki, valitse Ohje.‍
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen
Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader
‑ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (POI
Loaderin asentaminen).‍
1 Valitse Minne? > Luokat.‍
2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.‍
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan yläosan kielekettä.‍
2 Kallista laitetta eteenpäin.‍
Telakan irrottaminen telineestä
1 Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.‍
2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen pallokannasta.‍
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.‍
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.‍
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa (www.garmin.com).‍
2 Valitse Kartat-välilehti.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
Valvontakamerat
ILMOITUS
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.‍
Vianmääritys
Vianmääritys
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.‍
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset).‍
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.‍
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.‍
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen).‍
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.‍
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on 0 - 45 °C (32 113 °F).‍
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.‍
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset).‍
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset).‍
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen).‍
17
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
poistaminen käytöstä).‍
• Siirrä laite lepotilaan, kun et käytä sitä (Siirtyminen lepotilaan
ja poistuminen siitä).‍
• Pidä laite poissa äärilämpötiloista.‍
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.‍
Akun varaustila ei näy oikein
1 Anna laitteen varauksen purkautua kokonaan.‍
2 Lataa laite täyteen keskeyttämättä latausta.‍
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media
Transfer Protocol) -tilaa.‍ MTP-tilassa laite näkyy kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä.‍ MTP-tilaa tukevat Windows
7, Windows Vista® ja Windows XP Service Pack 3, jossa on
Windows Media Player 10.‍
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa.‍ USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena.‍ Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.‍
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.‍
2 Sammuta laite.‍
3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.‍
VIHJE: liitä laite suoraan tietokoneen USB-porttiin äläkä
USB-keskittimeen.‍
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa.‍ Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.‍
18
Vianmääritys
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 8
3D-karttanäkymä 8
A
aika-asetukset 3, 16
ajo-ohjeet 8
akku
lataaminen 3, 16, 17
ongelmat 18
asetukset 15, 16
asetusten palauttaminen 16
B
Bluetooth tekniikka 9
asetukset 15
laitteen yhteyden katkaiseminen 10
ottaminen käyttöön 9
pariliitetyn laitteen poistaminen 10
poistaminen käytöstä 16
E
ekstrat, mukautetut kohdepisteet 17
G
Garmin Express 3
laitteen rekisteröiminen 3
ohjelmiston päivittäminen 3
geokätkentä 5
GPS 3
H
hakualueen muuttaminen 4
hakupalkki 4
handsfree-puhelut 9
huoltohistoria
luokat 12
muokkaaminen 12
poistaminen 12
tietueet 12
hälytykset
liikenne 9
läheisyyspisteet 16
valvontakamerat 16
ääni 16
hälytys 13
I
imukuppi 17
K
kaapelit
moottoripyöräteline 1
virta 16
kamerat, valvonta 17
kartan perspektiivi 8
kartat 15
liikenneolosuhteet 14
nüMaps Guarantee 3
nüMaps Lifetime 3
ostaminen 17
päivittäminen 3
reittien näyttäminen 9
selaaminen 5
teema 15
tietojen asettelu 8
virheiden ilmoittaminen 4
yksityiskohtien määrä 15
kartta 7
tietokenttä 8
karttanäkymä
2D 8
3D 8
kello 12
kieli
näppäimistö 16
ääni 16
kiertoteiden lisätiedot 8
Hakemisto
kiertotiet 7
lisätiedot 8
kirkkaus 3
Kohdepiste. 17 Katso myös kohdepiste (POI)
kohdepisteet
ekstrat 17
luokitus 5
mukautetut 17
POI Loader 17
kohdepisteet (POI Loader) 17
kojelautakiinnitys 17
kompassi 12
koordinaatit 5
kosketusnäytön puhdistaminen 16
koti
palaaminen 5
puhelinnumero 10
sijainnin muokkaaminen 5
sijaintien asettaminen 5
soittaminen 10
kulkuvälinetilat 3
autoilu 3
moottoripyöräily 3
vaihtaminen 10
kuuloke, pariliitos 9
kuvakkeet, liikenne 14
kuvaotokset 15
käyttäjätiedot 14
poistaminen 15
Käyttöoikeussopimukset 16
käännösluettelo 8
L
laitteen huoltaminen 16
laitteen kiinnittäminen
autoilu 2
imukuppi 17
irrottaminen telineestä 2, 17
kojelauta 17
moottoripyöräily 1
laitteen lataaminen 3, 16, 17
laitteen mukauttaminen 15
laitteen puhdistaminen 16
laitteen rekisteröiminen 3
laitteen tunnus 16
langaton kuuloke 9
laskin 13
lepotila 3, 12
leveys- ja pituuspiiri 5
liikenne 13, 14, 16
hälytykset 9
kuvakkeet 14
poistaminen käytöstä 14
reitin uudelleenlaskenta 14
reittien uudelleenlaskenta 14
ruuhkien etsiminen 14
tapahtumat 14
tiedot 14
tilauksen aktivoiminen 14
tilausten lisääminen 14
trafficTrends 16
vaihtoehtoinen reitti 14
vastaanotin 13
välttäminen 14
liittymäpalvelut 7
etsiminen 7
lisävarusteet 17
luokitus, kohdepisteet 5
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 16
M
matkahistoria 16
matkaloki, tarkasteleminen 8
matkan tiedot, tarkasteleminen 9
matkasuunnittelu 10
matkan muokkaaminen 11
matkatiedot, nollaaminen 9
matkatietokone 9
tietojen nollaaminen 9
matkojen nimeäminen uudelleen 11
microSD-kortti, asentaminen 14
moottoripyöräteline, kaapelit 1
muistikortti 14
mukautetut kohdepisteet 17
mukauttaminen, vältettävät 7
muuntaminen
valuutta, muuntaminen 13
yksiköt 13
myTrends, reitit 7
määränpäät. Katso sijainnit
N
navigointi 6
asetukset 15
pois tieltä 8
reittien esikatselu 6
navigointi poissa tieltä 8
nollaaminen
laite 3
matkatiedot 9
nykyinen sijainti 9
Nykysijainti 5, 9
nüMaps Guarantee 3
nüMaps Lifetime 3
näppäimistö 4
asettelu 16
kieli 16
näyttö, kirkkaus 3
näyttöasetukset 15
näytön painikkeet 3
O
ohje. 10 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 3
versio 16
osoitteet, etsiminen 5
P
paikkojen etsiminen. 4 Katso myös sijainnit
kartan käyttäminen 5
kartan selaaminen 5
kaupungit 5
koordinaatit 5
luokat 4
osoitteet 5
risteykset 5
palaaminen kotiin 5
pariliitos
kuuloke 9
pariliitetyn laitteen poistaminen 10
puhelin 9
yhteyden katkaiseminen 10
paristo
maksimoiminen 17
ongelmat 17
Pikahaku 4
pikakuvakkeet 4
lisääminen 4
poistaminen 4
POI Loader 17
POI-virheiden ilmoittaminen 4
poistaminen
huoltoluokat 12
huoltotietueet 12
kaikki käyttäjätiedot 15
matkat 11
pariliitetty Bluetooth laite 10
polttoaine, seuranta 8
polttoaine vähissä 8
puheen kieli 16
puhelin, pariliitos 9
puheluihin vastaaminen 10
puhelut 9
historia 10
koputus 10
koti 10
liittimet 10
mykistäminen 10
soittaminen 10
19
valitseminen 10
vastaaminen 10
äänivalinta 10
pysäköinti 5
viimeisin paikka 12
mukauttaminen 7
poistaminen 8
poistaminen käytöstä 7
tie 7
tien ominaisuudet 7
R
Y
reitit
aloittaminen 6
ehdotettu 7
esikatselu 6
laskenta 6
laskentatila 6, 15
lasketaan uudelleen 14
myTrends 7
näyttäminen kartassa 9
pisteen lisääminen 7
pisteen ohittaminen 7
pysäyttäminen 7
rengaspaine
hälytykset 12
lepotila 12
profiilit 11
tunnistimet 11
risteykset, etsiminen 5
risteysnäkymä 9
yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth 10
yksikkömuunnin 13
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 3
ääni, läheisyyspisteet 16
ääniopastus 9
S
satelliittisignaalit
etsiminen 3
tarkasteleminen 3
seuraava käännös 9
sijainnit 4, 5, 12
haku 5
kodin asettaminen 5
lähettäminen laitteeseen 6
muokkaaminen 4
nykyinen 5, 9
simuloitu 5
soittaminen 10
tallentaminen 5, 6
vasta löydetyt 5
sijaintien lähettäminen 6
simuloidut sijainnit 5
sulake, vaihtaminen 17
T
tallennetut sijainnit 6, 10
luokat 6
muokkaaminen 6
poistaminen 6
Tallennetut sijainnit 6
tallentaminen, nykyinen sijainti 5
telakan irrottaminen 17
teline, poistaminen 17
tiedostot
siirtäminen 15
tuetut tyypit 14
tietokone, liittäminen 15, 18
TracBack 11
trafficTrends 16
poistaminen käytöstä 16
tunnusnumero 16
tuotetuki 10
tuotteen rekisteröiminen 3
U
USB, irrottaminen 15
V
valitseminen 10
valvontakamerat, tilaukset 17
varkaus, välttäminen 16
vasta löydetyt sijainnit 5
vianmääritys 17, 18
VIRB etäkäyttö 12
virtajohdot 16
sulakkeen vaihtaminen 17
virtapainike 3
vältettävät
alue 7
20
Hakemisto
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012–2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising