Garmin zūmo® 390LM Priročnik za uporabo
zūmo Serija 300
®
Priročnik za uporabo
September 2013
190-01457-43_0A
Natisnjeno na Tajvanu
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
TracBack®, Garmin®, logotip Garmin in zūmo® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd.‍ ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah.‍
BaseCamp™, HomePort™, myGarmin™, myTrends™, Jamstvo nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ in trafficTrends™ so blagovne znamke družbe
Garmin Ltd.‍ ali njenih podružnic.‍ Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.‍
Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.‍ Družba Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena.‍ microSD™ je blagovna znamka
družbe SD-3C.‍ Windows® in Windows NT® sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.‍ Mac® je
blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc.‍
Tehnologija HD Radio je izdelana pod licenco družbe iBiquity Digital Corporation.‍ Patenti v ZDA in drugih državah.‍ HD Radio® in logotip HD sta blagovni
znamki v lasti družbe iBiquity Digital Corporation.‍
Kazalo vsebine
Uvod................................................................................ 1
Namestitev naprave na motor .................................................... 1
O napajalnih nosilnih kablih .................................................. 1
Namestitev nosilca na krmilu ................................................ 1
Priključitev napajalnih kablov na nosilec na motorju ............. 1
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju ................ 2
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu .................. 2
Namestitev naprave v nosilec na motor ................................ 2
Odstranjevanje naprave z nosilca na motorju ............................ 2
Namestitev naprave v avtomobil ................................................ 2
Podpora in posodobitve ............................................................. 3
Nastavitev Garmin Expressa ................................................. 3
Jamstvo nüMaps Guarantee™ ............................................. 3
Vizitka nüMaps Lifetime™ ..................................................... 3
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega ................................. 3
Izklop naprave ............................................................................ 3
Ponovni zagon naprave ........................................................ 3
Nastavljanje svetlosti zaslona .................................................... 3
Nastavitev glasnosti ................................................................... 3
Ikone vrstice stanje .................................................................... 3
Iskanje signalov GPS ............................................................ 3
Načini prevoza ...................................................................... 3
Informacije o bateriji .............................................................. 3
Nastavljanje časa .................................................................. 3
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................ 4
Uporaba tipkovnice na zaslonu .................................................. 4
O bližnjicah ................................................................................ 4
Dodajanje bližnjice ................................................................ 4
Odstranjevanje bližnjice ........................................................ 4
Iskanje lokacij.................................................................4
Lokacije ...................................................................................... 4
Iskanje lokacije po kategoriji ................................................. 4
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ....................................... 4
Spreminjanje območja iskanja .............................................. 4
Prijava zaprte ali manjkajoče lokacije ................................... 4
Urejanje podatkov o lokaciji .................................................. 4
Ocenjevanje destinacij .......................................................... 5
Orodja za iskanje ....................................................................... 5
Iskanje naslova ..................................................................... 5
Iskanje križišča ...................................................................... 5
Iskanje mesta ........................................................................ 5
Iskanje lokacije z uporabo koordinat ..................................... 5
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu .......................... 5
Shranjevanje domače lokacije ................................................... 5
Pot domov ............................................................................. 5
Urejanje informacij o domači lokaciji ..................................... 5
Iskanje nedavno najdenih lokacij ............................................... 5
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij ......................... 5
Iskanje parkirnih mest ................................................................ 5
Nastavitev simuliranega položaja .............................................. 5
Shranjevanje lokacij ................................................................... 5
Shranjevanje položaja ........................................................... 5
Shranjevanje trenutne lokacije .............................................. 5
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije ................. 6
Urejanje shranjene lokacije ................................................... 6
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji ............................... 6
Izmenjava shranjene lokacije ................................................ 6
Pošiljanje lokacije v napravo ................................................. 6
Brisanje shranjene lokacije ................................................... 6
Navigacija....................................................................... 6
Začetek načrtovane poti ............................................................. 6
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ..................... 6
Predogled več načrtovanih poti ............................................. 6
Kazalo vsebine
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije ................. 6
Vožnja po načrtovani poti z ovinkastimi cestami ................... 6
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 6
Uporaba zemljevida za navigacijo ......................................... 7
Dodajanje točke načrtovani poti ............................................ 7
Preskok točke na načrtovani poti .......................................... 7
Izbira obvoza ......................................................................... 7
Ustavitev načrtovane poti ...................................................... 7
Uporaba predlaganih načrtovanih poti .................................. 7
O storitvah na izvozih ................................................................. 7
Iskanje storitev na izvozih ..................................................... 7
Navigacija do izvoza ............................................................. 7
Izogibanje tipom cest in manevrom ........................................... 7
O izogibanjih po meri ................................................................. 7
Izogibanje območju ............................................................... 7
Izogibanje cesti ..................................................................... 7
Onemogočanje izogibanja po meri ........................................ 7
Brisanje izogibanj po meri ..................................................... 7
Omogočanje dodatnih obvozov ................................................. 8
Obvoz določenih območij ...................................................... 8
Navigacija izven cest ................................................................. 8
Omogočanje merjenja goriva ..................................................... 8
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva ............................... 8
Strani zemljevida............................................................8
Prilagajanje zemljevida .............................................................. 8
Prilagajanje plasti zemljevida ................................................ 8
Ogled dnevnika potovanja ..................................................... 8
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ....................... 8
Prilagajanje tipk na zemljevidu .............................................. 8
Spreminjanje nadzornih plošč ............................................... 8
Spreminjanje perspektive zemljevida .................................... 8
Ogled dejavnosti na načrtovani poti ........................................... 8
Ogled seznama zavojev ........................................................ 8
Ogled naslednjega zavoja ..................................................... 9
Ogled odcepov ...................................................................... 9
Ogled prometnih opozoril ...................................................... 9
Ogled informacij o potovanju ................................................. 9
Ogled informacij o trenutni lokaciji ............................................. 9
Iskanje bližnjih storitev .......................................................... 9
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 9
Prostoročne funkcije..................................................... 9
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth ............................ 9
O brezžičnih slušalkah ............................................................... 9
Povezovanje brezžičnih slušalk ............................................ 9
O prostoročnem klicanju ............................................................ 9
Združevanje s telefonom ....................................................... 9
Klicanje .................................................................................. 9
Sprejemanje klica ................................................................ 10
Uporaba zgodovine klicev ................................................... 10
Uporaba možnosti med klicem ............................................ 10
Shranjevanje domače telefonske številke ........................... 10
Odklop naprave Bluetooth ....................................................... 10
Brisanje združene naprave Bluetooth ...................................... 10
Uporaba programov..................................................... 10
Uporaba pomoči ....................................................................... 10
Iskanje tem pomoči ............................................................. 10
Načrtovanje potovanja ............................................................. 10
Načrtovanje potovanja ........................................................ 10
Spreminjanje načina prevoza med potovanjem .................. 10
Navigacija po shranjenem potovanju .................................. 10
Urejanje shranjenega potovanja ......................................... 10
TracBack® ............................................................................... 11
Sledenje nedavni sledi ........................................................ 11
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje .......................... 11
Tlak v pnevmatikah .................................................................. 11
i
Nastavitev senzorjev tlaka v pnevmatikah .......................... 11
Namestitev senzorjev na pnevmatike ................................. 11
Opozorila o tlaku v pnevmatikah ......................................... 12
Način pripravljenosti senzorja tlaka v pnevmatikah ............ 12
Uporaba kompasa .................................................................... 12
Iskanje zadnjega parkirnega mesta ......................................... 12
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 12
Beleženje zgodovine servisa ................................................... 12
Dodajanje kategorije storitev ............................................... 12
Brisanje kategorij storitev .................................................... 12
Brisanje servisnih zapisov ................................................... 12
Urejanje servisnega zapisa ................................................. 12
Uporaba svetovne ure .............................................................. 12
Ogled zemljevida sveta ....................................................... 12
Nastavljanje alarma ................................................................. 12
Uporaba kalkulatorja ................................................................ 12
Pretvarjanje enot ...................................................................... 12
Nastavitev menjalnih razmerij valut ..................................... 12
Uporaba slovarja ...................................................................... 13
Nakup slovarja .................................................................... 13
Izbiranje jezikov v slovarju .................................................. 13
Prevajanje besed in besednih zvez ..................................... 13
Uporaba dvojezičnega slovarja ........................................... 13
O prometu..................................................................... 13
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih
informacij .................................................................................. 13
Sprejemnik prometnih informacij .............................................. 13
Ikona prometa ..................................................................... 13
Promet na načrtovani poti ........................................................ 13
Ogled prometa na načrtovani poti ....................................... 13
Ročno izogibanje prometu na načrtovani poti ..................... 14
Potovanje po drugi načrtovani poti ...................................... 14
Ogled prometa na zemljevidu ............................................. 14
Promet v vašem območju ........................................................ 14
Iskanje prometnih zastojev .................................................. 14
Ogled prometnih dogodkov na zemljevidu .......................... 14
Razumevanje prometnih informacij .......................................... 14
Naročnine na prometne informacije ......................................... 14
Aktivacija naročnine ............................................................ 14
Onemogočanje prometnih informacij ....................................... 14
Dodatek......................................................................... 16
Napajalni kabli .......................................................................... 16
Polnjenje naprave ............................................................... 16
Nega naprave .......................................................................... 16
Čiščenje zunanjega ohišja .................................................. 16
Čiščenje zaslona na dotik ................................................... 16
Preprečevanje kraje ............................................................ 16
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ......................... 16
Namestitev na armaturno ploščo ............................................. 17
Odstranitev naprave, priklopne postaje in nosilca ................... 17
Odstranitev naprave s priklopne postaje ............................. 17
Odstranitev priklopne postaje z nosilca ............................... 17
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla ................................................................................... 17
Nakup dodatnih zemljevidov .................................................... 17
Varnostne kamere .................................................................... 17
Uporabniške destinacije ........................................................... 17
Nameščanje programa POI Loader .................................... 17
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader ........................ 17
Iskanje uporabniških destinacij ........................................... 17
Nakup dodatne opreme ........................................................... 17
Odpravljanje težav ....................................................... 17
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 17
Naprava se v vozilu ne polni .................................................... 17
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 17
Merilnik baterije ni natančen .................................................... 17
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ....................................................................................... 17
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava .................................................................................... 18
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon .......................................................... 18
Kazalo........................................................................... 19
Upravljanje podatkov................................................... 14
Upravljanje podatkov ............................................................... 14
Vrste datotek ............................................................................ 14
O pomnilniških karticah ............................................................ 14
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 14
Priklop naprave na računalnik .................................................. 14
Prenašanje podatkov iz računalnika ........................................ 14
Izključitev kabla USB ........................................................... 15
Brisanje datotek ....................................................................... 15
Prilagajanje naprave.................................................... 15
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................ 15
Omogočanje zemljevidov .................................................... 15
Nastavitve navigacije ............................................................... 15
Način izračuna .................................................................... 15
Nastavitve zaslona ................................................................... 15
Nastavitve za Bluetooth ........................................................... 15
Izključujem Bluetooth .......................................................... 15
Nastavitve prometnih informacij ............................................... 15
O naročninah na prometne informacije ............................... 15
trafficTrends™ ..................................................................... 15
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ........................ 16
Nastavitve jezika in tipkovnice ................................................. 16
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................ 16
Nastavitve bližinskih opozoril ................................................... 16
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 16
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Namestitev naprave na motor
O napajalnih nosilnih kablih
OPOZORILO
Družba Garmin zelo priporoča, da napravo namesti izkušen
inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih.‍ Nepravilno
ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu
ali bateriji in telesne poškodbe.‍
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Naprava mora biti nameščena na primerno in varno mesto na
vašem motorju, glede na razpoložljive vire napajanja in varno
usmerjanje kablov.‍
À
Á
OPOMBA: priložena sta 1/4-palčni standardni in M6 vijak.‍
Določite velikost tovarniških vijakov na nosilcu sklopke/
zavornega sklopa.‍
2 Privijte nove vijake Á skozi nosilec na krmilu, distančnike Â
in nosilec sklopke ali zavornega sklopa.‍
3 Privijte vijake, da zavarujete nosilec.‍
Priključitev napajalnih kablov na nosilec na motorju
1 Privijte konektor napajalnega kabla À skozi vrh odprtine v
nosilcu na motorju.‍
Nosilec za motor
Neizolirane žice s stekleno varovalko za priključitev na napajanje
(do napajanja motorja)
Namestitev nosilca na krmilu
Naprava vključuje dele za dve možnosti namestitve nosilca na
krmilu.‍ Nosilci po meri lahko potrebujejo dodatno strojno
opremo (http:​/‍​/‍www​.ram​-mount​.com).‍
Namestitev U-vijaka in nosilca na krmilu
1 U-vijak À namestite okoli nosilca na krmilu Á, in privijte
konce skozi nosilec na krmilu Â.‍
2 Kabel potisnite navzdol proti dnu odprtine Á in ga povlecite
nazaj, dokler ni skrit.‍
3 Privijte črni vijak  v hrbtno stran nosilca Ã, da pritrdite
kabel.‍
2 Privijte matice, da zavarujete nosilec.‍
OPOMBA: priporočen vrtilni moment je 50 lbf-in.‍ Ne
prekoračite vrtilnega momenta 80 lbf-in.‍
Nameščanje nosilca krmila na nosilec sklopke ali
zavornega sklopa
1 Odstranite dva tovarniška vijaka z nosilca sklopke ali
zavornega sklopa À.‍
4 Vstavite priključek Ä skozi vrh luknje in ga pritisnite vanjo.‍
Uvod
1
7 Ponovite korake 2–4.‍
Namestitev naprave v nosilec na motor
1 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.‍
2 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju
OBVESTILO
Neposreden trajen stik z osnovno ploščo ali s katerim koli delom
motocikla lahko sčasoma poškoduje nosilec.‍ Te vrste poškodb
preprečite tako, da med nosilec in osnovno ploščo postavite
distančnike in zagotovite, da se noben del naprave ali nosilca
ne dotika motocikla.‍
1 Privijte vijake M4 x 40 mm z nizko cilindrično glavo À skozi
tesnilo Á, nosilec, distančnike  in osnovno ploščo Ã.‍
položaj.‍
OPOMBA: če zapah na vrhu nosilca ostane odprt, ga
pritisnite navzdol.‍
Odstranjevanje naprave z nosilca na motorju
1 Pritisnite gumb na strani nosilca.‍
2 Dvignite napravo ven.‍
3 Na nosilcu na motorju namestite priključek na napajalnik
konektor v sredini kabla (stran 1).‍
Namestitev naprave v avtomobil
OBVESTILO
Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo
na nameščanje na vetrobransko steklo.‍
2 Privijte matice, da zavarujete osnovno ploščo.‍
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu
1 Poravnajte kroglico nosilca na krmilu À in kroglico osnovne
plošče Á z dvojnim vtičnim krakom Â.‍
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.‍ Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.‍
Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.‍
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
1 Povlecite nazaj priključek na hrbtni strani nosilca.‍
2 Napajalni kabel avtomobila À vključite v priključek mini-USB
Á pod zaščitnim pokrovčkom.‍
2
3
4
5
6
2
Vstavite kroglico v dvojni vtični krak.‍
Rahlo privijte gumb.‍
Prilagodite za optimalno gledanje in delovanje.‍
Privijte gumb, da zavarujete nosilec.‍
Poravnajte kroglico osnovne plošče, ki je priključena na
nosilec, Â z drugim koncem dvojnega vtičnega kraka.‍
3 Z vakuumskega nosilca odstranite zaščitno plastiko.‍
4 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in
osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.‍
5 Vakuumsko prijemalo  pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.‍
6 Nosilec Ä pritrdite na nastavek vakuumskega nosilca.‍
Uvod
7 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.‍
8 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
položaj.‍
NAMIG: držite jeziček na vrhu nosilca in hkrati pritisnite
logotip na vrhu naprave.‍
9 Drug konec napajalnega kabla avtomobila vključite v
vtičnico.‍
Podpora in posodobitve
Garmin® Express omogoča preprost dostop do teh storitev za
vašo napravo.‍
• Registracija izdelka
• Posodobitve programske opreme in zemljevidov
• Priročniki za naprave
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
Nastavitev Garmin Expressa
1 Manjši konec kabla USB vključite v vrata na napravi.‍
2 Večji konec kabla USB vključite v prosta vrata USB
računalnika.‍
3 Obiščite www.garmin.com/‍express.‍
4 Sledite navodilom na zaslonu.‍
2 Izberite Izključi.‍
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.‍
Pritisnite in 10 sekund držite tipko za vklop/izklop.‍
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.‍
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.‍
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.‍
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.‍
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .‍
.‍
Ikone vrstice stanje
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija.‍ Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave.‍ Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.‍
Jamstvo nüMaps Guarantee™
Stanje signala GPS.‍
Naprava je v 90 dneh od prve pridobitve satelitov med vožnjo
morda upravičena do brezplačne posodobitve zemljevidov.‍
Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/‍numaps.‍
Stanje tehnologijeBluetooth® (se prikaze, ko je omogočen)
Bluetooth.‍
Vizitka nüMaps Lifetime™
Trenutni čas.‍
Modeli z oznako "LM" za številko modela vključujejo naročnine
na nüMaps Lifetime, ki ponujajo četrtletne posodobitve
zemljevidov za celotno življenjsko dobo naprave.‍ Pogoje in
določila si oglejte na http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍numapslifetime.‍
OPOMBA: če vaša naprava ne vključuje naročnine na nüMaps
Lifetime, jo lahko kupite na http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​
/‍numapslifetime.‍
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije.‍ V načinu pripravljenosti naprava
porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za
uporabo.‍
NAMIG: z energijo lahko varčujete tako, da napravo med
polnjenjem baterije postavite v način mirovanja.‍
Pritisnite tipko za vklop/izklop À.‍
Indikator načina prevoza.‍
Stanje baterije.‍
Iskanje signalov GPS
Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale
satelitov.‍ v vrstici stanja označuje moč signala (oglejte si
stran 3).‍ Iskanje satelitskega signala lahko traja nekaj minut.‍
1 Vklopite napravo.‍
2 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.‍
za ogled podrobnih
3 Po potrebi pritisnite in držite
informacij o satelitskih signalih.‍
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
.‍
Načini prevoza
Način za motor
Način avtomobila
Način izven cest (oglejte si stran 8)
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na
način prevoza.‍
Izbira načina prevoza
Izberite
.‍
Informacije o bateriji
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.‍
Poziv se prikaže po petih sekundah.‍ Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.‍
Uvod
Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.‍
v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije.‍ Če želite
povečati natančnost merilnika baterije, popolnoma porabite
baterijo in jo znova napolnite.‍ Naprave ne izklopite, dokler se ne
napolni popolnoma.‍
Nastavljanje časa
OPOMBA: izberite Samodejno, če želite ob vsakem vklopu
naprave samodejno nastaviti čas.‍
.‍
1 Izberite
3
2 Nastavite čas s premikanjem številk.‍
Uporaba tipk na zaslonu
•
•
•
•
•
Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.‍
Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .‍
Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .‍
Držite ali za hitrejše pomikanje.‍
Izberite
za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.‍
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek
"Nastavitve jezika in tipkovnice" (stran 16).‍
• Če želite vnesti črko ali številko, izberite znak na tipkovnici.‍
• Če želite izbrati črko v nizu, izberite niz – na primer "A-I".‍
• Če želite vnesti presledek, izberite
.‍
• Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .‍
• Če želite izbrisati znak, izberite .‍
• Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .‍
• Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite
.‍
• Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .‍
O bližnjicah
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?.‍ Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.‍
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.‍
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.‍
2 Izberite element.‍
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.‍
2 Izberite želeno bližnjico.‍
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.‍
Iskanje lokacij
Lokacije
V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo lokacije, na
primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah.‍ S kategorijami lahko poiščete bližnja
podjetja in znamenitosti.‍ Iščete lahko tudi naslove, koordinate,
mesta in križišča.‍
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.‍
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.‍
3 Po potrebi izberite podkategorijo.‍
4 Izberite lokacijo.‍
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje tri izbrane destinacije.‍
1 Izberite Kam?.‍
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.‍
3 Izberite kategorijo.‍
4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.‍
4
5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.‍
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.‍
1 Izberite Kam?.‍
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.‍
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.‍
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.‍
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").‍
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.‍
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.‍
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.‍
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.‍
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.‍
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.‍
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .‍
6 Po potrebi izberite lokacijo.‍
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.‍
2 Izberite Iskanje blizu.‍
3 Izberite možnost.‍
Prijava zaprte ali manjkajoče lokacije
Če rezultati iskanja vsebujejo zastarele ali nepravilne lokacije,
lahko napako sporočite družbi Garmin, ki jo bo odstranila iz
prihodnjih iskanj.‍
1 Poiščite lokacijo (stran 4).‍
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite > Uredi.‍
5 Izberite Prijavi kot zaprto or Prijavi kot manjkajoče.‍
Te informacije so poslane družbi Garmin, ko napravo prek
računalnika priklopite na storitev mojiPodatki (stran 3).‍
Urejanje podatkov o lokaciji
Za lokacijo v rezultatih iskanja lahko spremenite naslov ali
telefonsko številko.‍
1 Poiščite lokacijo.‍
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite > Uredi.‍
5 Izberite Naslov ali Telefonska številka in vnestite nove
podatke.‍
Iskanje lokacij
Ocenjevanje destinacij
3 Po potrebi izberite
Destinacijam lahko dodelite želeno število zvezdic.‍
1 Poiščite lokacijo (stran 4).‍
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite zvezdice, da ocenite destinacijo.‍
Ocenjevanje z zvezdicami se posodobi v vaši napravi.‍
in izberite ikono kategorije, če si želite
ogledati samo določeno kategorijo krajev.‍
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).‍
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.‍
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.‍
5 Po potrebi izberite opis lokacije za ogled dodatnih informacij.‍
Orodja za iskanje
Shranjevanje domače lokacije
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.‍
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.‍
1 Izberite Kam? > Naslov.‍
2 Vnesite številko naslova in izberite Končano.‍
3 Vnesite ime ulice in izberite Naprej.‍
4 Po potrebi izberite Iskanje blizu, da spremenite mesto,
državo ali provinco.‍
5 Po potrebi izberite mesto, državo ali provinco.‍
6 Po potrebi izberite naslov.‍
Iskanje križišča
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.‍
2 Izberite možnost:
3
4
5
6
7
• Izberite zvezno državo ali provinco.‍
• Če želite spremeniti državo, zvezno državo ali provinco,
izberite Zvezna država ali država in vnesite ime.‍
Vnesite ime prve ulice in izberite Naprej.‍
Če je treba, izberite ulico.‍
Vnesite ime druge ulice in izberite Naprej.‍
Če je treba, izberite ulico.‍
Po potrebi izberite križišče.‍
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.‍
2 Izberite Vnesite iskanje.‍
3 Vnesite ime mesta in izberite .‍
4 Izberite mesto.‍
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.‍
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.‍
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.‍
2 Po potrebi izberite > Formatiraj, izberite ustrezno obliko
koordinat za zemljevid, ki ga uporabljate, in izberite Shrani.‍
3 Izberite koordinato zemljepisne širine.‍
4 Vnesite novo koordinato in izberite Končano.‍
5 Izberite koordinato zemljepisne dolžine.‍
6 Vnesite novo koordinato in izberite Končano.‍
7 Izberite Pokaži na zemljevidu.‍
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu
Preden lahko iščete lokacije, vključene v podatkih zemljevidov,
kot so restavracije, bolnišnice in bencinske črpalke, morate
omogočiti plast zemljevida za lokacije ob cesti (stran 8).‍
1 Izberite Prikaži zemljevid.‍
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.‍
Iskanje lokacij
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo
lokacijo.‍
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.‍
2 Izberite Vnesite naslov, Uporabi trenutno lokacijo ali
Nedavno najdeno.‍
Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača
lokacija".‍
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.‍
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.‍
2 Izberite .‍
3 Izberite > Uredi.‍
4 Vnesite spremembe.‍
5 Izberite Končano.‍
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.‍
1 Izberite Kam? > Nedavno.‍
2 Izberite lokacijo.‍
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.‍
Iskanje parkirnih mest
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.‍
2 Izberite lokacijo parkirišča.‍
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.‍
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS-a.‍
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.‍
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.‍
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.‍
4 Izberite opis položaja.‍
5 Izberite Nastavi položaj.‍
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (stran 4).‍
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite > Shrani.‍
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Končano.‍
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.‍
2 Izberite Shrani.‍
3 Vnesite ime in izberite Končano.‍
5
4 Izberite V redu.‍
Brisanje shranjene lokacije
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.‍
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite Pojdi!.‍
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.‍
1 Izberite Kam? > Shranjeno.‍
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.‍
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.‍
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.‍
2 Po potrebi izberite kategorijo.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite .‍
5 Izberite > Uredi.‍
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.‍
• Izberite Telefonska številka.‍
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.‍
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena
lokacija označena na zemljevidu, izberite Spremeni
simbol.‍
7 Uredite podatke.‍
8 Izberite Končano.‍
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.‍
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.‍
1 Izberite Kam? > Shranjeno.‍
2 Izberite lokacijo.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite > Uredi > Kategorije.‍
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.‍
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.‍
7 Izberite Končano.‍
Izmenjava shranjene lokacije
Če shranite lokacijo podjetja, ki ni v podatkih zemljevidov, jo
lahko pošljete družbi Garmin.‍ Tako bo lokacija dodana med
prihodnje posodobitve zemljevidov in izmenjana s skupnostjo
Garmin.‍
1 Izberite Kam? > Shranjeno.‍
2 Po potrebi izberite kategorijo.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite .‍
5 Izberite > Objavi kraj.‍
Pošiljanje lokacije v napravo
Lokacije lahko v napravo prenesete iz različnih spletnih virov,
na primer spletnega mesta http:​/‍​/‍connect​.garmin​.com.‍
1 Napravo priklopite na računalnik (oglejte si stran 14).‍
2 Če je treba, namestite vtičnik Garmin Communicator.‍
OPOMBA: za več informacij obiščite www.garmin.com
/‍communicator.‍
3 Prek računalnika poiščite lokacijo na podprtem spletnem
mestu.‍
4 Na spletnem mestu izberite Pošlji v GPS.‍
OPOMBA: na nekaterih spletnih mestih je morda uporabljen
drugačen gumb ali povezava.‍
5 Sledite navodilom na zaslonu.‍
6
Navigacija
Začetek načrtovane poti
1 Poiščite lokacijo (stran 4).‍
2 Izberite lokacijo.‍
3 Izberite Pojdi!.‍
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.‍
Način izračuna vpliva samo na avtomobilske načrtovane poti.‍
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.‍
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.‍
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.‍
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).‍
Predogled več načrtovanih poti
1 Poiščite lokacijo (stran 4).‍
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.‍
3 Izberite Načrtovane poti.‍
4 Izberite načrtovano pot.‍
5 Izberite Pojdi!.‍
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.‍
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite Pojdi!.‍
Vožnja po načrtovani poti z ovinkastimi cestami
Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost
ovinkastim cestam.‍ S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša,
lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.‍
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.‍
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna >
Ovinkaste ceste > Shrani.‍
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja > Avtoceste,
če se želite na načrtovani poti izogniti avtocestam (izbirno).‍
To bo morda povečalo pogostost ovinkastih cest na
načrtovanih poteh, lahko pa občutno podaljša čas ali razdaljo
pri daljših poteh.‍
3 Začnite vožnjo po načrtovani poti.‍
Načrtovana pot na zemljevidu
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno.‍ Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.‍
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta.‍ Cilj je označen s
karirasto zastavo.‍
Navigacija
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi,
puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida.‍ Če
skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna
načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.‍
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.‍
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.‍
O storitvah na izvozih
Med navigacijo po načrtovani poti lahko poiščete gorivo, hrano,
prenočišča in stranišča blizu izvozov, ki se jim približujete.‍
Storitve so razporejene po zavihkih po kategoriji.‍
Gorivo
Hrana
Prenočišče
Stranišča
Uporaba zemljevida za navigacijo
1 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.‍
2 Če so kontrolniki povečave skriti, izberite zemljevid, če jih
želite prikazati.‍
3 Izberite zemljevid.‍
4 Izberite možnost:
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite
ali .‍
• Za obračanje pogleda zemljevida izberite .‍
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .‍
• Za dodajanje ali odstranjevanje plasti zemljevida izberite
.‍
• Za ogled določenih kategorij izberite .‍
• Če želite usrediniti zemljevid na vašo trenutno lokacijo,
izberite .‍
• Za ogled bližnjic funkcij zemljevida in krmarjenja izberite
.‍
Dodajanje točke načrtovani poti
Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani
poti.‍
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.‍
2 Poiščite lokacijo.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite Pojdi!.‍
5 Izberite Dodaj aktivni načrtovani poti.‍
Preskok točke na načrtovani poti
Če se odločite, da ne želite obiskati naslednje točke na
načrtovani poti, jo lahko preskočite.‍ To preprečuje, da bi vas
naprava usmerila nazaj na zgrešeno točko.‍ Funkcija ni na voljo,
če je naslednja točka vaš končni cilj.‍
Na zemljevidu izberite
> Preskoči.‍
Iskanje storitev na izvozih
1 Na zemljevidu izberite > Storitve na izvozu.‍
2 Izvoz pred vami izberite s puščicami.‍
3 Izberite zavihek s storitvijo na izvozu.‍
4 Izberite destinacijo.‍
Navigacija do izvoza
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Pojdi!.‍
> Storitve na izvozu >
.‍
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.‍
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.‍
O izogibanjih po meri
Z izogibanji po meri se lahko izognete določenim območjem in
delom ceste.‍ Izogibanja po meri lahko, če želite, omogočite ali
onemogočite.‍
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.‍
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanja.‍
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.‍
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naprej.‍
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naprej.‍
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.‍
6 Izberite Končano.‍
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.‍
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.‍
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naprej.‍
Izbira obvoza
Med usmerjanjem po načrtovane poti lahko uporabite obvoze,
da se izognete oviram, kot so gradbišča.‍
Med navigacijo izberite
> Obvoz.‍
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naprej.‍
5 Izberite Končano.‍
Ustavitev načrtovane poti
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.‍
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.‍
2 Izberite izogibanje.‍
3 Izberite > Onemogoči.‍
Na zemljevidu izberite
.‍
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (stran 16).‍
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva.‍ Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.‍
Navigacija
Onemogočanje izogibanja po meri
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.‍
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite
.‍
7
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.‍
Omogočanje dodatnih obvozov
Izberite Nastavitve > Navigacija > Dodatni obvozi.‍
Obvoz določenih območij
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste.‍ To je uporabno, če naletite na gradbišča,
zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.‍
1 Izberite destinacijo in nato Pojdi! (stran 4).‍
2 Na zemljevidu izberite > Obvoz.‍
3 Izberite 0.‍5 km, 2 km, 5 km ali Obvoz po cestah na
načrtovani poti.‍
4 Po potrebi izberite cesto, ki jo želite obvoziti.‍
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.‍
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.‍
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.‍
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.‍
Omogočanje merjenja goriva
Ko omogočite merjenje goriva, se na potovalnem računalniku
prikaže merilnik goriva (stran 9).‍
OPOMBA: preden lahko omogočite merjenje goriva, morate
napravo namestiti v nosilec na motociklu ali v avtomobilu.‍
1 Napolnite rezervoar za gorivo.‍
2 Izberite možnost:
• Če merjenje goriva omogočate prvič, izberite Nastavitve
goriva > Spremljanje goriva > Razdalja na rezervoar in
vnesite razdaljo, ki jo vozilo prepotuje z enim
rezervoarjem za gorivo.‍
• Če ste merjenje goriva že omogočili, izberite Ponastavi
rezervoar za gorivo za natančno merjenje goriva.‍
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva
Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je rezervoar
za gorivo skoraj prazen.‍
OPOMBA: če želite od naprave prejemati opozorila o nizki ravni
goriva, mora biti naprava priklopljena na nosilec za motocikel ali
avtomobil.‍
1 Omogočite merjenje goriva (stran 8).‍
2 Izberite Opozorilo o rezervoarju za gorivo.‍
3 Vnesite razdaljo in izberite Končano.‍
Ko imate goriva dovolj le še za vneseno razdaljo, se na strani z
zemljevidom prikaže opozorilo o nizki ravni goriva.‍
Strani zemljevida
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.‍
1 Na zemljevidu izberite .‍
2 Izberite Plasti zemljevida.‍
3 Izberite, katere plasti želite vključiti na zemljevid, in nato
Shrani.‍
8
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.‍
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.‍
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.‍
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.‍
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.‍
Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.‍
2
3 Izberite Shrani.‍
Prilagajanje tipk na zemljevidu
Vključite lahko do dve ikoni na desni strani glavnega zemljevida.‍
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Gumbi
zemljevida.‍
2 Izberite ikono in izberite V redu.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite drugo ikono.‍
Odstranjevanje tipk z zemljevida
Odstranite lahko vse tipke, ki so na desni strani zemljevida.‍
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Gumbi
zemljevida.‍
2 Izberite ikono in izberite V redu.‍
3 Izberite Shrani.‍
Spreminjanje nadzornih plošč
Nadzorna plošča na dnu zemljevida prikazuje informacije o
potovanju.‍ Izberete lahko različne nadzorne plošče in tako
spremenite slog in postavitev informacij.‍
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Armaturne
plošče.‍
2 Za izbiro nadzorne plošče uporabite puščice.‍
3 Izberite Shrani.‍
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.‍
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.‍
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.‍
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.‍
Ogled dejavnosti na načrtovani poti
Ogled seznama zavojev
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje
in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.‍
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z
besedilom na vrhu zemljevida.‍
2 Izberite zavoj.‍
Prikažejo se podrobnosti o zavoju.‍ Če je na voljo, se na
večjih cestah prikaže slika odcepov.‍
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico za
krmarjenje na vrhu zemljevida.‍
> Zemljevid.‍
2 Izberite
Strani zemljevida
Ogled naslednjega zavoja
Med navigacijo po avtomobilski načrtovani poti je v zgornjem
levem kotu zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja,
zamenjave pasu ali drugega manevra.‍
Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na
voljo, pas, po katerem morate voziti.‍
Če si želite naslednji zavoj ogledati na zemljevidu, izberite
.‍
Ogled odcepov
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe
večjih cest.‍ Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas
prikaže slika križišča, če je na voljo.‍
Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite
.‍
Ogled prometnih opozoril
Med navigacijo po načrtovani poti se lahko v vrstici za
navigacijo prikaže prometno opozorilo.‍
Za ogled dodatnih informacij izberite opozorilo.‍
Ogled informacij o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje trenutno hitrost in
statistiko potovanja.‍
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.‍
Na zemljevidu izberite
> Potovalni računalnik.‍
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite > Potovalni računalnik.‍
2 Izberite > Ponastavi polja.‍
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.‍
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.‍
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.‍
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.‍
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?.‍ Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.‍
Na zemljevidu izberite vozilo.‍
Iskanje bližnjih storitev
Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo,
bolnice ali policijske postaje.‍
1 Na zemljevidu izberite vozilo.‍
2 Izberite kategorijo.‍
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.‍
1 Na zemljevidu izberite vozilo.‍
2 Izberite > Navodila do mene.‍
Prostoročne funkcije
3 Izberite začetno lokacijo.‍
4 Izberite Izbira.‍
Prostoročne funkcije
Napravo lahko priklopite na brezžične slušalke in glasovno
usmerjanje poslušate na njih.‍ Ko so povezane slušalke, lahko
na nekatere modele priklopite mobilni telefon in kličete ter
sprejemate klice z napravo in slušalkami.‍
Omogočanje brezžične tehnologije
Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
2 Izberite Bluetooth.‍
O brezžičnih slušalkah
Z brezžično tehnologijo lahko naprava pošilja zvočne
navigacijske pozive v brezžične slušalke.‍ Za več informacij
obiščite http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍bluetooth.‍
Povezovanje brezžičnih slušalk
OPOMBA: naenkrat so lahko aktivne samo ene slušalke.‍
Preden lahko prejemate navigacijske pozive po slušalkah,
morate napravo povezati z združljivimi mobilnimi slušalkami.‍
1 Slušalke in napravo Bluetooth® postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).‍
2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo.‍
3 V slušalkah omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
4 Izberite Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav.‍
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.‍
5 Izberite slušalke na seznamu.‍
6 Izberite V redu.‍
Naprava pošilja navigacijske pozive v vaše slušalke med
navigacijo po načrtovani poti.‍
O prostoročnem klicanju
OPOMBA: brezžična tehnologija Bluetooth ni na voljo pri vseh
modelih ali za vse jezike in regije.‍
Pri nekaterih modelih je na voljo prostoročno klicanje.‍ Z
brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno.‍
Če želite ugotoviti, ali je telefon s tehnologijo Bluetooth združljiv
z napravo, obiščite www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Telefon morda ne bo podpiral vseh funkcij prostoročnega
telefoniranja, ki jih omogoča naprava.‍
Združevanje s telefonom
Preden lahko napravo združite z mobilnim telefonom, jo morate
združiti in povezati z združljivimi brezžičnimi slušalkami.‍
1 Telefon in napravo zūmo® postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 ft).‍
2 V napravi zūmo izberite Nastavitve > Bluetooth > Iskanje
naprav.‍
3 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.‍
4 V napravi zūmo izberite V redu.‍
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.‍
5 Na seznamu izberite telefon in izberite V redu.‍
6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave zūmo.‍
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Telefon > Kliči.‍
9
2 Vnesite številko.‍
3 Izberite Kliči.‍
3 Izberite Izbriši napravo.‍
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave.‍ Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo.‍ Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.‍
1 Izberite Telefon > Telefonski imenik.‍
2 Izberite stik.‍
3 Izberite Kliči.‍
Klicanje lokacije
1 Izberite Telefon > Iskanje po kategorijah.‍
2 Izberite destinacijo (stran 4).‍
3 Izberite Kliči.‍
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.‍
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave.‍ Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo.‍ Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.‍
1 Izberite Telefon > Zgodovina klicev.‍
2 Izberite kategorijo.‍
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.‍
Izberite klic.‍
3
Uporaba možnosti med klicem
1 Na zemljevidu med klicem izberite
2 Izberite možnost.‍
.‍
• Za prenos klica v telefon izberite Slušalka.‍
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti
napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.‍
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne
sisteme, kot je glasovna pošta.‍
• Za izklop mikrofona izberite Nemo.‍
• Za prekinitev klica izberite Končaj klic.‍
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (stran 6).‍
Izberite Telefon >
> Nastavi domačo številko, vnesite
svojo telefonsko številko in izberite Končano.‍
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.‍
Izberite Shranjeno > Domov >
> Kliči.‍
Odklop naprave Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav.‍ Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo zūmo.‍
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
2 Izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.‍
3 Počistite potrditveno polje naprave.‍
Brisanje združene naprave Bluetooth
Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da ne bo mogla
več samodejno vzpostaviti povezave z napravo zūmo.‍
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
2 Izberite napravo, ki jo želite izbrisati.‍
10
Uporaba programov
Uporaba pomoči
Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite
Programi > Pomoč.‍
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
.‍
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje z različnimi cilji.‍
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.‍
2 Izberite Novo potovanje.‍
3 Izberite Izbira začetne lokacije.‍
4 Poiščite lokacijo (stran 4).‍
5 Izberite Izbira.‍
6 Če želite dodati dodatne lokacije, izberite .‍
7 Izberite Naprej.‍
8 Vnesite ime in izberite Končano.‍
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje z različnimi cilji.‍
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.‍
2 Izberite potovanje.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite možnost:
• Izberite Čas odhoda.‍
• Izberite Čas prihoda.‍
5 Izberite datum in čas in nato še Shrani.‍
6 Izberite Trajanje.‍
7 Izberite, koliko časa boste preživeli na lokaciji, in izberite
Shrani.‍
8 Po potrebi ponovite korake 3–7 za vsako lokacijo.‍
Spreminjanje načina prevoza med potovanjem
Spremenite lahko načine prevoza za shranjeno potovanje.‍
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.‍
2 Izberite potovanje.‍
3 Izberite > Način prevoza.‍
4 Izberite način prevoza.‍
5 Izberite Shrani.‍
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.‍
2 Izberite shranjeno potovanje.‍
3 Izberite Pojdi!.‍
4 Če ste pozvani, izberite načrtovano pot (stran 6).‍
Urejanje shranjenega potovanja
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.‍
2 Izberite shranjeno potovanje.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite možnost:
• Izberite Preimenuj potovanje.‍
• Izberite Urejanje ciljev, če želite dodajati in brisati
lokacije ali spreminjati njihov vrstni red.‍
Uporaba programov
• Izberite Izbriši potovanje.‍
• Izberite Optimiranje vrstnega reda, če želite postanke
na potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.‍
TracBack®
Sledenje nedavni sledi
Funkcija TracBack zabeleži sled vašega nedavnega
premikanja.‍ Nedavni sledi lahko sledite nazaj do začetka.‍
1 Izberite TracBack.‍
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.‍
2 Izberite Pojdi!.‍
4 Izberite profil vozila, ki se ujema z konfiguracijo pnevmatik
vašega vozila.‍
5 Senzor približajte napravi zūmo.‍
6 V napravi zūmo izberite številko ob pnevmatiki, s katero naj
bo združen senzor.‍
7 V 30 sekundah vstavite baterijo  v njen prostor v senzorju
à tako, da je pozitivna stran obrnjena navzgor.‍
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje
Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko
pozneje izvajate navigacijo z načrtovalnikom potovanja
(stran 10).‍
1 Izberite TracBack.‍
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.‍
2 Izberite Shrani kot potovanje.‍
3 Vnesite ime in izberite Končano.‍
Tlak v pnevmatikah
OPOZORILO
Uporaba sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah ni nadomestilo
ustreznega vzdrževanja pnevmatik.‍ Odgovornost voznika je, da
vzdržuje pravilen tlak v pnevmatikah, tudi če tlak še ni dovolj
nizek, da bi se sprožilo opozorilo o nizkem tlaku v pnevmatikah.‍
Če ne vzdržujete pravilnega tlaka v pnevmatikah, lahko izgubite
nadzor nad vozilom in povzročite resne telesne poškodbe ali
smrt.‍
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Garmin je na voljo kot
ločena dodatna oprema.‍ Nadzor tlaka v pnevmatikah ni združljiv
z vsemi modeli naprave zūmo.‍ Več informacij o dodatni opremi
in združljivosti si oglejte na www.garmin.com/‍zumo.‍
Nastavitev senzorjev tlaka v pnevmatikah
Preden lahko nastavite senzorje tlaka v pnevmatikah, morate
imeti baterijo in nalepke s številkami, priložene vsakemu
senzorju.‍ Imeti morate tudi združljivo napravo zūmo.‍
Senzorji z združljivo napravo zūmo komunicirajo brezžično.‍ V
napravi zūmo lahko spremljate tlak v pnevmatikah in prejemate
opozorila o nizkem tlaku.‍
1 Odstranite pokrovček À s senzorja Á tako, da pokrovček
odvijete v nasprotni smeri urinih kazalcev.‍
2 Če ste baterijo že namestili v senzor, jo odstranite.‍
3 V napravi zūmo izberite Programi > Tlak v pnevmatikah.‍
Uporaba programov
Naprava zūmo poišče senzor in prikaže potrditveno
sporočilo, ko se uspešno združi s senzorjem.‍
NAMIG: če združevanje ne uspe, odstranite baterijo senzorja
in ponovite koraka 6 in 7.‍
8 Vnesite priporočen tlak za pnevmatiko.‍
9 Vnesite minimalen tlak za pnevmatiko.‍
Naprava zūmo sproži opozorilo o nizki ravni, ko senzor
sporoči, da je tlak v pnevmatiki nižji od te vrednosti.‍
10 Zamenjajte in popolnoma zategnite pokrovček senzorja.‍
11 Na senzor pritrdite nalepko s številko, ki ustreza v koraku 6
izbrani številki pnevmatike.‍
12 Postopek ponovite za vsak preostali senzor.‍
Namestitev senzorjev na pnevmatike
OPOZORILO
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah je namenjen le uporabi s
kovinskimi ventilčki pnevmatik.‍ Namestitev senzorjev tlaka v
pnevmatikah na ventilčke, ki niso kovinski, lahko povzroči
poškodbe pnevmatik in/ali ventilčkov, kar lahko povzroči resne
telesne poškodbe ali smrt.‍
OBVESTILO
Da bi preprečili morebitne poškodbe senzorjev ali vozila, se
prepričajte, da noben nameščen senzor ne moti zavor vozila,
delov vzmetenja ali druge nameščene opreme.‍ Če nameščen
senzor moti katero koli na vozilu nameščeno opremo, vozila ne
upravljajte z nameščenim senzorjem.‍
Če želite preprečiti morebitne vibracije pnevmatik ali
neenakomerno obrabo pnevmatik na nekaterih vozilih, boste po
namestitvi senzorja morda morali uravnotežiti pnevmatike
vozila.‍
Preden senzorje namestite na pnevmatike, jih nastavite z
napravo zūmo.‍
1 S pnevmatik vozila odstranite pokrovčke obstoječih
ventilčkov.‍
V
2 napravi zūmo izberite Programi > Tlak v pnevmatikah,
da prikažete diagram profila vozila.‍
3 Namestite senzorje na ventilčke pnevmatike tako, da jih
zategnete v smeri urinih kazalcev.‍
OPOMBA: vsak senzor morate namestiti na pravilno
pnevmatiko, ki ste jo določili v diagramu profila vozila in
nalepkah s številkami, ki ste jih med nastavitvijo namestili na
senzorje.‍
4 Z roko zavrtite kolesa in se prepričajte, da imajo senzorji
dovolj prostora in ne motijo opreme vozila.‍
11
Opozorila o tlaku v pnevmatikah
Naprava vas opozarja s pojavnimi sporočili, ikonami na
zemljevidu in simboli v programu za tlak v pnevmatikah.‍
Ko za senzor obstaja opozorilo, se številka ob ustrezni
pnevmatiki v programu za tlak v pnevmatikah obarva rdeče.‍
Simbol pod številko se obarva rdeče in tako označuje aktivna
opozorila za senzor.‍
Nizek tlak pnevmatike
Nizka raven baterije senzorja
Senzor ni povezan
Način pripravljenosti senzorja tlaka v pnevmatikah
Če senzor tlaka v pnevmatikah dlje časa ne zazna gibanja,
vstopi v način pripravljenosti, v katerem varčuje z energijo.‍ V
načinu pripravljenosti senzor ne oddaja informacij napravi
zūmo.‍ Pri daljših postankih, na primer prometnih zastojih ali na
železniških prehodih, lahko senzorji na vozilu vstopijo v način
pripravljenosti.‍ Zaradi tega lahko naprava zūmo sporoči, da je
senzor odklopljen.‍
Ko se vozilo spet premakne, senzor izstopi iz načina
pripravljenosti in samodejno znova vzpostavi povezavo z
napravo zūmo.‍ Ponovno vzpostavljanje povezave lahko traja do
30 sekund.‍
Uporaba kompasa
OPOMBA: če želite, da kompas določi smer, se morate
premikati.‍
Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.‍
Izberite Programi > Kompas.‍
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.‍
Izberite Programi > Zadnje parkirno mesto.‍
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (stran 16).‍
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.‍
Izberite Programi > Kje sem bil.‍
Beleženje zgodovine servisa
Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite
datum in vrednost na merilniku prevožene poti.‍ Naprava ponuja
več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (stran 12).‍
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.‍
2 Izberite servisno kategorijo.‍
3 Izberite Dodaj zapis.‍
4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite
Naprej.‍
5 Vnesite Komentar (izbirno).‍
6 Izberite Končano.‍
Dodajanje kategorije storitev
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.‍
2 Izberite > Dodaj kategorijo.‍
3 Vnesite ime kategorije in izberite Končano.‍
Brisanje kategorij storitev
Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni
zapisi v kategoriji.‍
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.‍
12
2 Izberite > Izbriši kategorije.‍
3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.‍
4 Izberite Izbriši.‍
Preimenovanje servisnih kategorij
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.‍
2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.‍
3 Izberite Preimenuj kategorijo.‍
4 Vnesite ime in izberite Končano.‍
Brisanje servisnih zapisov
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.‍
2 Izberite servisno kategorijo.‍
3 Izberite > Izbriši zapise.‍
4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.‍
5 Izberite Izbriši.‍
Urejanje servisnega zapisa
Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in
datum servisnega zapisa.‍
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.‍
2 Izberite kategorijo.‍
3 Izberite polje.‍
4 Vnesite nove informacije in izberite Končano.‍
Uporaba svetovne ure
1 Izberite Programi > Svetovna ura.‍
2 Če je treba, izberite mesto, vnesite ime mesta in izberite
Končano.‍
Ogled zemljevida sveta
Izberite Programi > Svetovna ura > .‍
Nočne ure se prikažejo na osenčenih območjih zemljevida.‍
Nastavljanje alarma
1 Izberite Programi > Budilka.‍
2 Nastavite čas.‍
3 Potrdite polje Vklop alarma.‍
Uporaba kalkulatorja
Izberite Programi > Kalkulator.‍
Pretvarjanje enot
1 Izberite Programi > Pretvornik enot.‍
2 Če je treba, izberite gumb ob možnosti Pretvori, kategorijo
meritev in Shrani.‍
3 Če je treba, izberite gumb za enote, mersko enoto in Shrani.‍
4 Izberite polje pod enoto, ki jo želite pretvoriti.‍
5 Vnesite številko in izberite Končano.‍
Nastavitev menjalnih razmerij valut
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.‍
Posodabljate lahko menjalna razmerja valut za pretvornik enot.‍
1 Izberite Programi > Pretvornik enot.‍
2 Izberite gumb ob možnosti Pretvori.‍
3 Izberite Valuta in nato še Shrani.‍
4 Če je treba, izberite gumb za valuto, drugo valuto in Shrani.‍
5 Izberite gumb na dnu zaslona, ki prikazuje menjalno
razmerje valute.‍
6 Izberite polje poleg valute.‍
7 Vnesite vrednost in izberite Končano.‍
Uporaba programov
8 Izberite V redu.‍
Uporaba slovarja
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
S slovarji lahko poiščete in prevedete besede ali besedne
zveze.‍
Izberite Programi > Slovar.‍
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.‍
Nakup slovarja
Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi
informacijami.‍ Če vaš model naprave vključuje doživljenjsko
prejemanje prometnih informacij, uporabite napajalni kabel
vozila, priložen napravi.‍ Če vaš model naprave ne vključuje
prometnih informacij, morate kupiti Garmin dodatni sprejemnik
prometnih informacij.‍ Za dodatne informacije obiščite www.garmin.com/‍traffic.‍
Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje,
ki oddaja prometne informacije.‍
OPOMBA: V nekaterih območjih je mogoče prometne
informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD
Radio™.‍
1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na zunanji vir napajanja.‍
2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na napravo.‍
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami,
naprava prikaže prometne informacije.‍
Napravi je priložena omejena predstavitvena različica slovarjev.‍
Če želite kupiti celotne slovarje, obiščite
http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍languageguide.‍
Izbiranje jezikov v slovarju
Med prevajanjem besed in besednih zvez lahko izberete jezik,
iz katerega želite prevajati.‍
1 Izberite Programi > Slovar.‍
2 Izberite > Jezik.‍
3 Izberite Iz, jezik, iz katerega želite prevajati, in nato še
Shrani.‍
4 Izberite V, jezik, v katerega želite prevajati, in nato še
Shrani.‍
Prevajanje besed in besednih zvez
1 Izberite Programi > Slovar.‍
2 Izberite kategorijo in podkategorije.‍
3 Če je treba, izberite , vnesite ključno besedo in izberite
Končano.‍
Izberite besedo ali besedno zvezo.‍
4
in poslušajte prevod.‍
5 Izberite
Uporaba dvojezičnega slovarja
1 Izberite Programi > Slovar > Dvojezični slovarji.‍
2 Izberite slovar.‍
3 Če je treba, izberite , vnesite besedo in izberite Končano.‍
4 Izberite besedo.‍
5 Izberite in poslušajte prevod.‍
O prometu
Sprejemnik prometnih informacij
À
Á
Â
Ã
Ä
Priključek Mini-USB
Priključek za zunanjo anteno
Notranja antena
Indikator vklopa
Napajalni priključek vozila
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.‍
Ikona prometa
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali
državah.‍ Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in
območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/‍traffic.‍
Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim izdelkom
in je vgrajen v napajalni kabel vozila ali napravo in je izbirna
dodatna oprema za vse modele.‍
• Za prejemanje prometnih informacij mora biti naprava
priključena na napajanje vozila.‍
• Za prejemanje prometnih informacij morata biti napajan
sprejemnik prometnih informacij in naprava v dosegu
postaje, ki oddaja prometne informacije.‍
• Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij.‍
•
spreminja barvo in tako določa stopnjo razmer na
načrtovani poti ali cesti, po kateri se trenutno vozite.‍
• Če ste z napravo dobili zunanjo anteno za sprejem
prometnih informacij, jo vedno pustite priklopljeno za
najboljši sprejem.‍
Promet na načrtovani poti
Ko prejemate prometne informacije, se na zemljevidu pojavi
ikona prometa.‍ Ikona prometa spreminja barve in tako označuje
gostoto prometa.‍
Rdeča: promet se ne premika ali pa se premika zelo počasi.‍ Na
cesti je veliko zastojev.‍
Rumena: promet se premika, vendar prihaja do zastojev.‍ Na
cesti je nekaj zastojev.‍
Siva: prometne informacije niso na voljo.‍
Zelena: promet brez zastojev.‍
Med izračunavanjem načrtovane poti naprava pregleda trenutno
stanje prometa in samodejno optimira načrtovano pot za
najkrajši čas potovanja.‍ Če med navigacijo pride do velikega
prometnega zastoja, naprava samodejno znova izračuna
načrtovano pot.‍
Ikona prometa
spreminja barvo in tako določa stopnjo
razmer na načrtovani poti ali cesti, po kateri se trenutno vozite.‍
Načrtovana pot bo morda potekala skozi zastoj, če boljše poti ni
mogoče izračunati.‍ Čas zamude se samodejno prišteje k
predvidenemu času prihoda.‍
Ogled prometa na načrtovani poti
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite
O prometu
.‍
13
7 Izberite Končano.‍
2 Izberite Promet na načrtovani poti.‍
Prikaže se seznam prometnih dogodkov, ki so razporejeni
glede na lokacijo na načrtovani poti.‍
Izberite dogodek.‍
3
Onemogočanje prometnih informacij
Ročno izogibanje prometu na načrtovani poti
.‍
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Promet na načrtovani poti.‍
3 Če je treba, si s puščicami oglejte druge prometne zastoje na
1 Izberite Nastavitve > Promet.‍
2 Počistite potrditveno polje Promet.‍
Naprava prometnih informacij v živo ne prejema več, območjem
z zastoji pa se še vedno izogiba s funkcijo trafficTrends™, če je
ta omogočena (stran 15).‍
načrtovani poti.‍
> Izogni se.‍
Upravljanje podatkov
4 Izberite
Potovanje po drugi načrtovani poti
1 Med navigacijo po avtomobilski načrtovani poti izberite
2 Izberite Druga načrtovana pot.‍
3 Izberite načrtovano pot.‍
.‍
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.‍
.‍
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Dogodki.‍
Promet v vašem območju
Iskanje prometnih zastojev
.‍
1 Na strani z zemljevidom izberite
2 Izberite Dogodki > .‍
3 Izberite element na seznamu.‍
4 Če je na seznamu več zamud, si s puščicami oglejte druge
zamude.‍
Ogled prometnih dogodkov na zemljevidu
.‍
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Dogodki.‍
3 Izberite ikono prometa.‍
Razumevanje prometnih informacij
Legenda prometa razlaga ikone in barve na zemljevidu
prometa.‍
1 Na zemljevidu izberite > Promet.‍
2 Izberite Legenda.‍
Naročnine na prometne informacije
Aktivacija naročnine
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij FM.‍ Naročnina se samodejno aktivira ob
hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in
signala GPS.‍
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.‍
1 V glavnem meniju izberite Promet.‍
2 Izberite Naročnine > .‍
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.‍
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/‍fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.‍
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat.‍ Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo.‍ Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.‍
5 V napravi izberite Naprej.‍
6 Vnesite kodo.‍
14
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo.‍ Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.‍
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.‍3 in
starejšimi.‍
Vrste datotek
Naprava podpira te vrste datotek.‍
• Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske
opreme za zemljevide myGarmin™, vključno z MapSource®,
BaseCamp™ in HomePort™ (stran 17).‍
• Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI
Loader (stran 17).‍
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena
Garminova programska oprema za zemljevide
(www.garmin.com/‍trip​_‍planning).‍ Na pomnilniške kartice lahko
poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so
zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in
uporabniške destinacije.‍
Nameščanje pomnilniške kartice
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD™ in microSDHC.‍
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.‍
2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.‍
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko priključite na računalnik s priloženim kablom
USB.‍
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.‍
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.‍
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.‍
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.‍
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (stran 14).‍
2
3
4
5
6
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.‍
V računalniku odprite brskalnik datotek.‍
Izberite datoteko.‍
Izberite Urejanje > Kopiraj.‍
Poiščite mapo v napravi.‍
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.‍
Izberite Urejanje > Prilepi.‍
Upravljanje podatkov
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov.‍ Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.‍
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in
nato napravo.‍
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.‍
2 Izključite kabel iz računalnika.‍
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite.‍ V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.‍
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.‍
Če je treba, odprite mapo ali pogon.‍
Izberite datoteko.‍
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.‍
Prilagajanje naprave
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.‍
Tip vozila: spremeni ikono, ki prikazuje vaš položaj na
zemljevidu.‍ Za več ikon obiščite http:​/‍​/‍www​.garmingarage​.com.‍
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.‍
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti
zemljevida.‍ Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše
risanje zemljevida.‍
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.‍
Gumbi zemljevida: nastavi ikone, ki naj bodo vključene na
zemljevidu.‍ Vključite lahko največ dve ikoni.‍
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (stran 8).‍
Armaturne plošče: nastavi postavitev nadzorne plošče
zemljevida.‍
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.‍
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.‍
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.‍
2 Izberite zemljevid.‍
Nastavitve navigacije
Izberite Nastavitve > Navigacija.‍
Način izračuna: določa nastavitve načrtovane poti.‍
Ponovni izračun zaradi spremembe poti: določa, kako
naprava ponovno izračuna načrtovano pot, če skrenete z nje.‍
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.‍
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.‍
Dodatni obvozi: določa dolžino obvoza.‍
Prilagajanje naprave
Varni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.‍
Simulacija GPS-a: napravi prepreči, da bo prejemala signal
GPS in varčuje z energijo.‍
Način izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.‍
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.‍
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.‍
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.‍
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.‍
Ovinkaste ceste: izračun poti, na katerih imajo prednost
ovinkaste ceste.‍
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.‍
Nastavitve zaslona
Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Zaslon.‍
Barvni način: spremeni svetlost zaslona.‍ Z zmanjšanjem
svetlosti lahko zmanjšate porabo baterije.‍
Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem
se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.‍
Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.‍
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave.‍ Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.‍
Nastavitve za Bluetooth
Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.‍
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.‍
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
2 Izberite Bluetooth.‍
Nastavitve prometnih informacij
Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.‍
Promet: omogoči prometne informacije.‍
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne
informacije.‍
trafficTrends: oglejte si stran 15.‍
O naročninah na prometne informacije
Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle.‍ Oglejte
si http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.‍
trafficTrends™
Ko je funkcija trafficTrends omogočena, uporablja naprava
zgodovino prometnih informacij pri izračunu boljših načrtovanih
poti.‍
OPOMBA: glede na prometne trende za izbran dan ali čas
dneva se lahko izračunajo različne načrtovane poti.‍
15
Onemogočanje funkcije trafficTrends
Če ne želite, da naprava beleži ali posreduje prometne
informacije, onemogočite funkcijo trafficTrends.‍
Izberite Nastavitve > Promet > trafficTrends.‍
• z napajalnim kablom vozila
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov:
• V napravo priključite napajalni kabel vozila.‍
• V napravo priključite napajalni kabel motocikla.‍
• Napravo z računalnikom povežite s priloženim kablom USB.‍
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.‍
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.‍
Trenutni čas: nastavi čas naprave.‍
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.‍
Merske enote: nastavi mersko enoto za razdalje.‍
Nastavitve jezika in tipkovnice
Izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.‍
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.‍
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.‍
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.‍
Jezik tipkovnice: določa jezik tipkovnice.‍
Razporeditev tipkovnice: določa postavitev tipkovnice.‍
Tipkovnica, ki se prilagaja načinu uporabe: spremeni
postavitev tipkovnice, ko spremenite način prevoza.‍
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti stran z nastavitvami naprave, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Naprava.‍
Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.‍
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika: prikaže
licenčne pogodbe za končne uporabnike, ki veljajo za vašo
napravo.‍
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.‍
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov
za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.‍
Počisti zgodovino potovanja: počisti zgodovino potovanja
funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.‍
Nastavitve bližinskih opozoril
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.‍
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.‍
Opozorila: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.‍
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.‍
1 Izberite Nastavitve.‍
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.‍
3 Izberite > Povrni.‍
Polnjenje naprave
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.‍
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.‍
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.‍
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.‍
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.‍
2 Napravo obrišite do suhega.‍
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.‍
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.‍
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.‍
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.‍
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.‍
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.‍
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.‍
• Izdelek registrirajte na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Menjava varovalke v napajalnem kablu
vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto.‍ Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.‍
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.‍
1 Odvijte končni del À.‍
Dodatek
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na štiri načine.‍
• z napajalnim kablom motocikla
16
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.‍
2 Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.‍
Dodatek
3 Namestite 2 A hitro varovalko.‍
4 Namestite srebrno konico v končni del.‍
5 Privijte končni del nazaj v napajalni kabel vozila Ã.‍
Namestitev na armaturno ploščo
Nameščanje programa POI Loader
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.‍
1 Obiščite www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Sledite navodilom na zaslonu.‍
OBVESTILO
Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po
namestitvi diska.‍
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader
Z namestitvenim diskom namestite napravo na armaturno
ploščo in upoštevajte ustrezne državne predpise.‍ Za več
informacij si oglejte www.garmin.com.‍
1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk,
očistite in posušite.‍
2 Odstranite zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.‍
3 Namestite disk na armaturno ploščo.‍
4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.‍
5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.‍
6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).‍
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader (stran 17).‍
1 Izberite Kam? > Kategorije.‍
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.‍
Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s
pomočjo.‍
Z odprtim programom POI Loader kliknite Pomoč.‍
Iskanje uporabniških destinacij
Nakup dodatne opreme
Oglejte si http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Odstranitev naprave, priklopne postaje in
nosilca
Odstranitev naprave s priklopne postaje
1 Pritisnite jeziček na vrhu nosilca.‍
2 Napravo nagnite naprej.‍
Odstranitev priklopne postaje z nosilca
1 Priklopno postajo obrnite desno ali levo.‍
2 Pritisnite, dokler priključek priklopne postaje ne odstopi od
kroglice na nosilcu.‍
Odstranitev vakuumskega prijemala z
vetrobranskega stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.‍
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.‍
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).‍
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.‍
3 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Varnostne kamere
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe
destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.‍
Informacije o varnostnih kamerah so na voljo na nekaterih
območjih.‍ Za razpoložljivost si oglejte www.garmin.com
/‍safetycameras.‍ Za te lokacije lahko kupite naročnino na
informacije o varnostnih kamerah.‍ Naročnina vključuje lokacije
več sto varnostnih kamer.‍ Naprava vas opozori, ko se
približujete varnostni kameri ali če vozite prehitro.‍ Podatki se
posodabljajo vsaj enkrat tedensko, da lahko redno posodabljate
tudi napravo in imate na voljo najnovejše informacije.‍
Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate
trenutno naročnino.‍ Vsako kupljeno območje ima datum poteka.‍
Uporabniške destinacije
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.‍
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini
ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.‍
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (stran 15).‍
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.‍
• Mirujte nekaj minut.‍
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (stran 16).‍
• Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.‍
• Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C
(32 in 113 °F).‍
• Preverite, da varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.‍
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
•
•
•
•
•
Znižajte svetlost zaslona (stran 15).‍
Skrajšajte časovno omejitev zaslona (stran 15).‍
Znižajte glasnost (stran 3).‍
Onemogočite Bluetooth brezžično tehnologijo (stran 15).‍
Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja
(stran 3).‍
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.‍
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.‍
Merilnik baterije ni natančen
1 Pustite, da se naprava popolnoma izprazni.‍
2 Napravo napolnite do konca brez prekinitev pri polnjenju.‍
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol).‍ V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon.‍ Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista® in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.‍
17
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB.‍ V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava.‍ Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.‍
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.‍
2 Izklopite napravo.‍
3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na
napravi.‍
NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata
USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.‍
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB.‍ Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.‍
18
Odpravljanje težav
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 8
3D-pogled zemljevida 8
A
izogibanja
brisanje 7
cesta 7
območje 7
onemogočanje 7
prilagajanje 7
značilnosti ceste 7
alarm 12
J
B
Jamstvo nüMaps Guarantee 3
jezik
glas 16
tipkovnica 16
jezik govora 16
baterija
podaljševanje 17
polnjenje 3, 16, 17
težave 17
bližnjice 4
brisanje 4
dodajanje 4
brezžične slušalke 9
brisanje
potovanja 10
servisne kategorije 12
servisni zapisi 12
vsi uporabniški podatki 15
združena naprava Bluetooth 10
C
cilji. Za več informacij si oglejte lokacije
Č
časovne nastavitve 3, 16
čiščenje naprave 16
čiščenje zaslona na dotik 16
D
datoteke
podprte vrste 14
prenašanje 14
destinacija, po meri 17
Destinacija. 17 Oglejte si tudi destinacija (POI)
destinacija (POI Loader) 17
destinacije
dodatna oprema 17
ocena 5
po meri 17
POI Loader 17
dnevnik potovanja, ogled 8
dodatna oprema 17
uporabniške destinacije 17
varnostne kamere 17
dodatni obvozi 8
dom
klicanje 10
nastavitev položaja 5
telefonska številka 10
Doma, urejanje lokacije 5
domov, pot 5
G
Garmin Express 3
posodabljanje programske opreme 3
registracija naprave 3
glasnost, prilagajanje 3
glasovni poziv 9
gorivo, merjenje 8
GPS 3
H
Hitro iskanje 4
I
ID naprave 16
ikone, promet 13
iskanje lokacij. 4 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 4
koordinate 5
križišča 5
mesta 5
naslovi 5
pregled zemljevida 5
uporaba zemljevida 5
iskanje zbirk Geocache 5
Kazalo
K
kabli
napajanje 16
nosilec za motor 1
kalkulator 12
kamere, varnost 17
kartica microSD, nameščanje 14
Kje sem? 5, 9
klicanje 9
klici 9
čakanje klica 10
dom 10
klicanje 9
odgovarjanje 10
stiki 10
zgodovina 10
kompas 12
koordinate 5
kraja, izogibanje 16
križišča, iskanje 5
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika
16
lokacije 4, 5, 12
iskanje 5
klicanje 10
nastavitev domače lokacije 5
nedavno najdene 5
pošiljanje v napravo 6
shranjevanje 5, 6
simulirano 5
trenutno 5, 9
urejanje 4
M
myTrends, načrtovane poti 7
N
način pripravljenosti 12
načini prevoza 3
avtomobilizem 3
motor 3
spreminjanje 10
načrtovalnik potovanja 10
urejanje potovanja 10
načrtovane poti
dodajanje točke 7
myTrends 7
način izračuna 6, 15
ogled na zemljevidu 8
predlagane 7
predogled 6
preračunavam 13
preskok točke 7
računam 6
ustavljanje 7
začetek 6
namestitev na armaturno ploščo 17
namestitev naprave
armaturna plošča 17
avtomobil 2
motor 1
odstranjevanje z nosilca 2, 17
vakuumsko prijemalo 17
napajalni kabli 16
menjava varovalke 16
naslednji odcep 9
naslovi, iskanje 5
nastavitve 15, 16
nastavitve zaslona 15
navigacija 6
izven cest 8
nastavitve 15
predogled načrtovanih poti 6
navigacija izven cest 8
nedavno najdene lokacije 5
nega naprave 16
nosilec za motor, kabli 1
nüMaps Lifetime 3
O
obvozi 7
dodatno 8
ocena, destinacije 5
odgovarjanje na klice 10
odpravljanje težav 17, 18
odstranitev priklopne postaje 17
opozorila
bližinske točke 16
promet 9
varnostne kamere 16
zvok 16
opozorila bližinskih točk, nastavitve 16
opozorilo o nizki ravni goriva 8
P
parkirišča 5
zadnje mesto 12
perspektiva zemljevida 8
podatki o potovanju
ogled 9
ponastavljanje 9
podpora za izdelke 10
pogled odcepov 9
POI Loader 17
polnjenje naprave 3, 16, 17
pomnilniška kartica 14
pomoč. 10 Oglejte si tudi podpora za izdelke
ponastavljanje
naprava 3
podatki o potovanju 9
posnetki zaslona 15
pošiljanje lokacij 6
pot domov 5
potovalni računalnik 9
ponastavitev informacij 9
povrnitev tovarniških nastavitev 16
preimenovanje potovanj 10
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 10
pretvarjanje
merske enote 12
valuta, pretvarjanje 12
pretvornik enot 12
prijava napak destinacij 4
prikaz zemljevida
2D 8
3D 8
priklopna postaja, odstranjevanje 17
prilagajanje, izogibanja 7
prilagajanje naprave 15
programska oprema
posodabljanje 3
različica 16
promet 13, 15
aktiviranje naročnine 14
dodajanje naročnin 14
dogodki 14
druga načrtovana pot 14
ikone 13
informacije 14
iskanje zastojev 14
izogibanje 14
onemogočanje 14
opozorila 9
19
ponovni izračuni načrtovanih poti 13
ponovno izračunavanje načrtovanih poti 13
sprejemnik 13
trafficTrends 15
prostoročni telefonski klici 9
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 14, 17,
18
registracija izdelka 3
registracija naprave 3
S
satelitski signali
iskanje 3
ogled 3
servisna zgodovina
brisanje 12
kategorije 12
urejanje 12
zapisi 12
seznam odcepov 8
shranjene lokacije 6, 10
brisanje 6
kategorije 6
urejanje 6
Shranjene lokacije 6
shranjevanje, trenutne lokacije 5
simulirani položaji 5
slušalka, združevanje 9
smeri 8
spreminjanje območja iskanja 4
stanje pripravljenosti 3
storitve na izvozih 7
iskanje 7
svetlost 3
vrstica za iskanje 4
Z
zaslon, svetlost 3
združevanje
brisanje združene naprave 10
prekinitev povezave 10
slušalka 9
telefon 9
zemljepisna širina in dolžina 5
zemljevid 7
podatkovno polje 8
zemljevidi 15
brskanje 5
Jamstvo nüMaps Guarantee 3
nakup 17
nüMaps Lifetime 3
ogled načrtovanih poti 8
posodabljanje 3
postavitev podatkov 8
prijava napak 4
prometne razmere 14
raven podrobnosti 15
tema 15
zgodovina potovanja 16
zvok, bližinske točke 16
Š
številka ID 16
T
tehnologija Bluetooth 9
brisanje združene naprave 10
nastavitve 15
odklop naprave 10
omogočanje 9
onemogočanje 15
telefon, združevanje 9
telefonski klici 9
čakanje klica 10
glasovno izbiranje 10
klicanje 10
odgovarjanje 10
utišanje 10
tipka za vklop/izklop 3
tipke na zaslonu 4
tipkovnica 4
jezik 16
postavitev 16
tlak v pnevmatikah
način pripravljenosti 12
opozorila 12
profili 11
senzorji 11
TracBack 11
trafficTrends 15
onemogočanje 16
trenutna lokacija 9
U
uporabniške destinacije 17
uporabniški podatki 14
brisanje 15
ura 12
USB, prekinitev povezave 15
usmerjanje med vožnjo 8
V
vakuumsko prijemalo 17
varnostne kamere, zbirka podatkov 17
varovalka, menjava 16
20
Kazalo
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ZDA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Združeno kraljestvo
Garmin Corporation
Št. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
© 2013 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising