Garmin | zūmo® 390LM | Garmin zūmo® 390LM Kratka navodila za uporabo

Garmin zūmo® 390LM Kratka navodila za uporabo
zūmo Serija 300
®
Kratka navodila za uporabo
Julij 2013
190-01457-63_0C
Natisnjeno na Tajvanu
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Iskanje signalov GPS
Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale
satelitov.‍ v vrstici stanja označuje moč signala.‍ Iskanje
satelitskega signala lahko traja nekaj minut.‍
1 Vklopite napravo.‍
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.‍
3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.‍
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije.‍ V načinu pripravljenosti naprava
porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za
uporabo.‍
NAMIG: z energijo lahko varčujete tako, da napravo med
polnjenjem baterije postavite v način mirovanja.‍
Pritisnite tipko za vklop/izklop À.‍
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.‍
Poziv se prikaže po petih sekundah.‍ Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.‍
2 Izberite Izključi.‍
Načini prevoza
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na
način prevoza.‍ Trenutni način transporta označuje ikona v
vrstici stanja.‍
Način avtomobila
Način motocikla
Način izven poti
Izbira načina prevoza
Izberite
.‍
Podpora in posodobitve
Garmin® Express omogoča preprost dostop do teh storitev za
vašo napravo.‍
• Registracija izdelka
• Posodobitve programske opreme in zemljevidov
• Priročniki za naprave
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
2
Nastavitev Garmin Expressa
1 Manjši konec kabla USB vključite v vrata na napravi.‍
2 Večji konec kabla USB vključite v prosta vrata USB
računalnika.‍
3 Obiščite www.garmin.com/‍express.‍
4 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.‍
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.‍
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.‍
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.‍
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .‍
.‍
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.‍
1 Izberite Kam?.‍
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.‍
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.‍
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.‍
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").‍
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.‍
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.‍
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.‍
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.‍
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.‍
Izberite
možnost:
5
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.‍
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .‍
6 Po potrebi izberite lokacijo.‍
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.‍
2 Izberite Iskanje blizu.‍
3 Izberite možnost.‍
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.‍
1 Izberite Kam? > Nedavno.‍
2 Izberite lokacijo.‍
Iskanje bližnjih storitev
Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo,
bolnice ali policijske postaje.‍
1 Na zemljevidu izberite vozilo.‍
2 Izberite kategorijo.‍
Sledenje nedavni sledi
Dodajanje točke načrtovani poti
Načrtovana pot na zemljevidu
Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani
poti.‍
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.‍
2 Poiščite lokacijo.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite Pojdi!.‍
5 Izberite Dodaj aktivni načrtovani poti.‍
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno.‍ Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.‍
Če se odločite, da ne želite obiskati naslednje točke na
načrtovani poti, jo lahko preskočite.‍ To preprečuje, da bi vas
naprava usmerila nazaj na zgrešeno točko.‍ Funkcija ni na voljo,
če je naslednja točka vaš končni cilj.‍
Na zemljevidu izberite
> Preskoči.‍
Funkcija TracBack® zabeleži sled vašega nedavnega
premikanja.‍ Nedavni sledi lahko sledite nazaj do začetka.‍
1 Izberite Programi > TracBack.‍
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.‍
2 Izberite Pojdi!.‍
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta.‍ Cilj je označen s
karirasto zastavo.‍
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi,
puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida.‍ Če
skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna
načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.‍
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.‍
Preskok točke na načrtovani poti
Izbira obvoza
Med usmerjanjem po načrtovane poti lahko uporabite obvoze,
da se izognete oviram, kot so gradbišča.‍
Med navigacijo izberite
> Obvoz.‍
Prostoročne funkcije
Napravo lahko priklopite na brezžične slušalke in glasovno
usmerjanje poslušate na njih.‍ Ko so povezane slušalke, lahko
na nekatere modele priklopite mobilni telefon in kličete ter
sprejemate klice z napravo in slušalkami.‍
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
2 Izberite Bluetooth.‍
Povezovanje brezžičnih slušalk
Uporaba zemljevida za navigacijo
1 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.‍
2 Če so kontrolniki povečave skriti, izberite zemljevid, če jih
želite prikazati.‍
3 Izberite zemljevid.‍
4 Izberite možnost:
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite
ali .‍
• Za obračanje pogleda zemljevida izberite .‍
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .‍
• Za dodajanje ali odstranjevanje plasti zemljevida izberite
.‍
• Za ogled določenih kategorij izberite .‍
• Če želite usrediniti zemljevid na vašo trenutno lokacijo,
izberite .‍
• Za ogled bližnjic funkcij zemljevida in krmarjenja izberite
.‍
Vožnja po načrtovani poti z ovinkastimi cestami
Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost
ovinkastim cestam.‍ S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša,
lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.‍
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.‍
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna >
Ovinkaste ceste > Shrani.‍
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja > Avtoceste,
če se želite na načrtovani poti izogniti avtocestam (izbirno).‍
To bo morda povečalo pogostost ovinkastih cest na
načrtovanih poteh, lahko pa občutno podaljša čas ali razdaljo
pri daljših poteh.‍
3 Začnite vožnjo po načrtovani poti.‍
OPOMBA: naenkrat so lahko aktivne samo ene slušalke.‍
Preden lahko prejemate navigacijske pozive po slušalkah,
morate napravo povezati z združljivimi mobilnimi slušalkami.‍
1 Slušalke in napravo Bluetooth® postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).‍
2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo.‍
3 V slušalkah omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
4 Izberite Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav.‍
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.‍
5 Izberite slušalke na seznamu.‍
6 Izberite V redu.‍
Naprava pošilja navigacijske pozive v vaše slušalke med
navigacijo po načrtovani poti.‍
Združevanje s telefonom
Preden lahko napravo združite z mobilnim telefonom, jo morate
združiti in povezati z združljivimi brezžičnimi slušalkami.‍
1 Telefon in napravo zūmo® postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 ft).‍
2 V napravi zūmo izberite Nastavitve > Bluetooth > Iskanje
naprav.‍
3 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.‍
4 V napravi zūmo izberite V redu.‍
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.‍
5 Na seznamu izberite telefon in izberite V redu.‍
6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave zūmo.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ZDA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Združeno kraljestvo
Garmin Corporation
Št. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
Garmin®, logotip Garmin in zūmo® so blagovne znamke
družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in
drugih državah. Jamstvo nüMaps Guarantee™ je blagovna
znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih
znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin.
Oznaka in logotip Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG,
Inc. Družba Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena.
© 2012–2013 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising