Garmin | zūmo® 390LM | Garmin zūmo® 390LM Lynstartvejledning

Garmin zūmo® 390LM Lynstartvejledning
zūmo 300 serien
®
Lynstartvejledning
Juli 2013
190-01457-56_0C
Trykt i Taiwan
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.‍
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken.‍ Det kan tage flere
minutter at opfange satellitsignaler.‍
1 Tænd for enheden.‍
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.‍
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden.‍ Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til
brug.‍
TIP: Du kan spare på batteriet ved at sætte enheden i
dvaletilstand, mens batteriet oplades.‍
Tryk på tænd/sluk-knappen À.‍
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen neden, indtil der vises en
meddelelse på skærmen.‍
Meddelelsen vises efter fem sekunder.‍ Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.‍
2 Vælg Fra.‍
Transportformer
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt
af din transportform.‍ Den nuværende transportform er angivet
med et ikon i statuslinjen.‍
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.‍
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.‍
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.‍
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.‍
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.‍
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.‍
1 Vælg Find.‍
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.‍
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.‍
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.‍eks.‍ "biografer").‍
• Du kan søge efter en forretning vha.‍ dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.‍
• Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste
gadenavn og gadenummer.‍
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.‍
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.‍
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.‍
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.‍
Vælg en position, hvis det er nødvendigt.‍
6
Anvendelsesmåden Motorcykel
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.‍
2 Vælg Søgning nær.‍
3 Vælg en funktion.‍
Anvendelsesmåden Direkte linje
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Anvendelsesmåden Bil
Valg af transportform
Vælg
.‍
Support og opdateringer
Garmin® Express giver hurtig adgang til disse tjenester til din
enhed.‍
• Produktregistrering
• Software og kortopdateringer
• Brugervejledninger
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
2
Konfigurering af Garmin Express
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.‍
2 Slut det store stik på USB-kablet til en USB-port på din
computer.‍
3 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
4 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.‍
1 Vælg Find > Nylig.‍
2 Vælg en position.‍
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.‍eks.‍ benzin, hospitaler eller politistationer.‍
1 På kortet vælges køretøjet.‍
2 Vælg en kategori.‍
Sådan følger du dit seneste spor
Funktionen TracBack® registrerer et spor af dine nylige
bevægelser.‍ Du kan finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle
spor.‍
1 Vælg Programmer > TracBack.‍
Dit seneste spor vises på kortet.‍
2 Vælg Start!.‍
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.‍
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.‍
Ruten er markeret med en magentarød linje.‍ Et ternet flag
markerer din destination.‍
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet.‍ Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.‍
Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist,
når du kører på større veje.‍
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.‍
1 På kortet vælges > Find.‍
2 Søg efter en position.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg Start!.‍
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.‍
Spring et punkt over på din rute
Hvis du beslutter ikke at gå til næste punkt på din rute, kan du
springe punktet over.‍ Dette forhindrer, at enheden forsøger at
føre dig tilbage til det udeladte punkt.‍ Denne funktion er ikke
tilgængelig, hvis det næste punkt er din endelige destination.‍
Vælg
> Spring over på kortet.‍
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at
undgå forhindringer som f.‍eks.‍ vejarbejde.‍
Under navigation skal du vælge
> Omvej.‍
Håndfri funktioner
Du kan slutte enheden til et trådløst headset og lytte til
stemmemeddelelser til navigation via headsettet.‍ På nogle
modeller kan du, mens du har tilsluttet et headset, oprette
forbindelse til en mobiltelefon for at foretage og modtage opkald
ved hjælp af enheden og headsettet.‍
Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.‍
2 Vælg Bluetooth.‍
Parring af et trådløst headset
Brug af navigationskortet
1 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.‍
2 Hvis kontrolelementerne for zoom ikke vises, skal du vælge
kortet for at få dem vist.‍
3 Vælg kortet.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg
eller
for at zoome ind eller ud.‍
• Vælg for at rotere kortvisningen.‍
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.‍
• Vælg
for at tilføje eller fjerne kortlag.‍
• Vælg for at få vist bestemte kategorier.‍
• Vælg
for at centrere kortet på din aktuelle position.‍
• For at få vist genveje for kort- og navigationsfunktioner
skal du vælge .‍
Kørsel med flere sving
Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving.‍ Denne
funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge
tiden eller afstanden til din destination.‍
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.‍
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand >
Veje med sving > Gem.‍
Vælg
Indstillinger > Navigation > Undgå > Motorveje for
2
at undgå motorveje på din rute (valgfrit).‍
Dette kan øge brugen af sving i ruter, men kan forlænge
tiden eller afstanden på længere ruter.‍
3 Start en rute.‍
BEMÆRK: Der kan kun være ét aktivt headset ad gangen.‍
Før du kan modtage navigationsmeddelelser via dit headset
skal du parre enheden med et kompatibelt mobilt headset.‍
1 Placer headsettet og Bluetooth® enheden inden for 10 meter
(33 fod) fra hinanden.‍
2 På din enhed skal du aktivere trådløs teknologi.‍
3 På dit headset skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.‍
4 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Scan efter enheder.‍
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.‍
5 Vælg dit headset på listen.‍
6 Vælg OK.‍
Enheden sender navigationsmeddelelser til headsettet, mens
du navigerer en rute.‍
Sådan parrer du din telefon
Før du kan parre din enhed med en mobiltelefon, skal du parre
og oprette forbindelse til et kompatibelt trådløst headset.‍
1 Placer telefonen og zūmo® enheden inden for 10 meter (33
fod) fra hinanden.‍
2 På zūmo enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth
> Scan efter enheder.‍
3 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.‍
4 På zūmo enheden skal du vælge OK.‍
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.‍
5 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.‍
6 Følg vejledningen på telefonen og zūmo enheden.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, Garmin logoet og zūmo® er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. nüMaps Guarantee™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
© 2012–2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising