Garmin | zūmo® 595LM | User manual | Garmin zūmo® 595LM Brugervejledning

Garmin zūmo® 595LM Brugervejledning
zūmo 595
®
Brugervejledning
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmin logoet, TracBack , VIRB og zūmo er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.. myGarmin™ og myTrends™
er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C. Windows er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. PANDORA , logoet og Pandora varemærkeudstyr er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse. SPOTIFY og Spotify logoet er nogle af de registrerede varemærker tilhørende Spotify AB. Kompatible
mobile, digitale enheder og Premium-abonnement er påkrævet, hvis relevant. Gå til www.garmin.com. Dette produkt indeholder Spotify software, som er underlagt tredjepartslicenser, der kan
ses her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Læg et soundtrack på dine ture med Spotify. Lyt til de sange og kunstnere, du bedst kan lide, eller lad Spotify underholde dig.
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
Indholdsfortegnelse
Installation...................................................................... 1
Montering af enheden i en motorcykel ....................................... 1
Motorcykelholder med strøm ................................................. 1
Montering af styrholderen ...................................................... 1
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen ................. 1
Fastgør grundpladen til styrholderen ..................................... 1
Montering af enheden i motorcykelholderen .......................... 2
Fjern enheden fra motorcykelholderen ....................................... 2
Montering af enheden i en bil ..................................................... 2
Sådan kommer du i gang............................................... 2
Oversigt over enheden ............................................................... 2
Isætning af batteriet .................................................................... 3
Produktopdateringer ................................................................... 3
Opdatering af kort og software med Garmin Express ............ 3
Tænd eller sluk for enheden ....................................................... 3
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 3
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 4
Brug af skærmknapper ............................................................... 4
Justering af lydstyrken ................................................................ 4
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 4
Transportformer .......................................................................... 4
Valg af transportform ............................................................. 4
Brug af skærmtastaturet ............................................................. 4
Sådan anvendes tastaturet med de store knapper ................ 4
Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed ..... 4
Aktivering eller deaktivering af advarsler for fører ...................... 4
Rødt lys- og fartkameraer ........................................................... 5
Visning af meddelelser om lovgivning for brug af hjelm ............. 5
Søgning efter lovgivning om hjelme ....................................... 5
Navigation til din destination........................................ 5
Ruter ........................................................................................... 5
Sådan startes en rute ................................................................. 5
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 5
Kørsel på en rute med oplevelser .......................................... 5
Oprettelse af ruteplanlægning ............................................... 5
Start af en rute ved hjælp af kortet ......................................... 6
Sådan kører du hjem ............................................................. 6
Din rute på kortet ........................................................................ 6
Aktiv vognbaneanvisning ....................................................... 6
Visning af sving og retningsanvisninger ................................ 6
Visning af hele ruten på kortet ............................................... 6
Tilføjelse af en position til din rute .............................................. 6
Udformning af din rute ................................................................ 6
Valg af en omvej ......................................................................... 7
Afbrydelse af en rute ................................................................... 7
Turplanlægning ........................................................................... 7
Planlægning af en tur ............................................................. 7
Navigation til en gemt tur ....................................................... 7
Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur ........... 7
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur ...... 7
Redigering og lagring af din aktive rute ................................. 7
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur ........... 7
Tidsplan for en tur .................................................................. 7
Deling af ture .......................................................................... 8
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 8
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder .................................... 8
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten .......................... 8
Undgåelse af betalingsveje .................................................... 8
Undgåelse af betalingsklistermærker ..................................... 8
Undgåelse af vejegenskaber ................................................. 8
Brugerdefinerede undgåelser ................................................ 8
Navigation i direkte linje .............................................................. 9
Brændstofmåling ......................................................................... 9
Indholdsfortegnelse
Aktivering af brændstofmåling ............................................... 9
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning .............. 9
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal .......................... 9
Aktivering af dynamiske brændstofstop ................................. 9
Søg efter og gem positioner.......................................... 9
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen .............. 9
Visning af søgeresultater på kortet ............................................. 9
Ændring af søgeområdet .......................................................... 10
Interessepunkter ....................................................................... 10
Søgning efter en position efter kategori ............................... 10
Søgning i en kategori ........................................................... 10
Navigation til interessepunkter inden for et sted .................. 10
Foursquare ........................................................................... 10
Søgeværktøjer .......................................................................... 10
Søgning efter en adresse ..................................................... 10
Søgning efter et vejkryds ..................................................... 10
Søgning efter en by .............................................................. 11
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............. 11
Visning af nyligt fundne positioner ............................................ 11
Rydning af listen over nyligt fundne positioner .................... 11
Søgning efter din seneste parkeringsplads .............................. 11
Visning af oplysninger om aktuel position ................................ 11
Finde nødtjenester og brændstof ......................................... 11
Få retningsanvisninger til din aktuelle position .................... 11
Sådan tilføjer du en genvej ....................................................... 11
Fjernelse af en genvej .......................................................... 11
Gemme positioner .................................................................... 11
Sådan gemmer du en position ............................................. 11
Lagring af din aktuelle position ............................................ 11
Redigering af en gemt position ............................................ 11
Tildeling af kategorier til en gemt position ........................... 11
Sletning af en gemt position ................................................ 11
Sådan deler du en gemt position ......................................... 12
Brug af kortet................................................................ 12
Kortværktøjer ............................................................................ 12
Visning af et kortværktøj ...................................................... 12
Aktivering af kortværktøjer ................................................... 12
Forude ...................................................................................... 12
Visning af kommende positioner .......................................... 12
Sådan tilpasses Forude-kategorierne .................................. 12
Rejseoplysninger ...................................................................... 12
Visning af tripdata på kortet ................................................. 12
Visning af siden Rejseoplysninger ....................................... 13
Visning af turloggen ............................................................. 13
Nulstilling af rejseoplysninger .............................................. 13
Visning af kommende trafikhændelser ..................................... 13
Visning af trafik på kortet ..................................................... 13
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 13
Tilpasning af kortet ................................................................... 13
Tilpasning af kortlagene ....................................................... 13
Ændring af feltet til kortdata ................................................. 13
Ændring af kortperspektiv .................................................... 13
Bluetooth connectede funktioner............................... 13
Bluetooth funktionskrav ............................................................ 13
Parring af telefon og headset ................................................... 14
Bluetooth ikoner for funktionsstatus ......................................... 14
Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple enheden ............. 14
Tilslutning af Smartphone Link app'en på Apple enheden ... 14
Deaktivering af håndfri opkald for din Apple enhed ............. 14
Deaktivering af Smartphone Link data og Smart Notifications
for Apple enheden ............................................................... 14
Opsætning af Bluetooth funktioner for din smartphone med
Android™ .................................................................................. 14
Tilslutning af Smartphone Link-app'en på din Androidsmartphone .......................................................................... 15
i
Deaktivering af Bluetooth funktioner til din smartphone med
Android ................................................................................. 15
Aktivering eller deaktivering af Bluetooth funktioner til dit
headset ..................................................................................... 15
Smartphone Link ....................................................................... 15
Sådan downloader du Smartphone Link .............................. 15
Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed .... 15
Garmin Live-tjenester ............................................................... 15
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester .................... 15
Smart Notifications .................................................................... 15
Modtagelse af meddelelser .................................................. 15
Visning af listen med meddelelser ....................................... 16
Håndfri opkald ........................................................................... 16
Foretagelse af et opkald ...................................................... 16
Modtagelse af et opkald ....................................................... 16
Brug af opkaldshistorikken ................................................... 16
Brug af indstillinger for indgående opkald ............................ 16
Lagring af et hjemmetelefonnummer ................................... 16
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ...................... 17
Sletning af en parret telefon ..................................................... 17
Trafik.............................................................................. 17
Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone
Link ........................................................................................... 17
Aktivering af trafik ..................................................................... 17
Brug af programmerne ................................................ 17
Konfiguration LiveTrack deling og invitation af seere ............... 17
Sådan starter du en LiveTrack session på din telefon ......... 17
Medieafspiller ............................................................................ 17
Afspilning af medier ............................................................. 17
Sådan føjes medieafspilleren til kortet ................................. 17
Ændring af mediekilden ....................................................... 17
Pandora Service .................................................................. 17
Spotify .................................................................................. 18
Spor .......................................................................................... 18
Visning af sporoplysninger ................................................... 18
TracBack® ................................................................................ 18
Sådan følger du dit seneste spor ......................................... 18
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur ................... 18
Dæktryk .................................................................................... 18
Installation af dæktrykssensorer .......................................... 18
Installation af sensorer på dine dæk .................................... 19
Advarsler for dæktryk ........................................................... 19
Dvaletilstand for dæktrykssensor ......................................... 19
Brug af kompasset .................................................................... 19
VIRB® Fjernbetjening ............................................................... 19
Betjening af et VIRB actionkamera ...................................... 19
Logning af servicehistorik ......................................................... 19
Tilføjelse af servicekategorier .............................................. 19
Sletning af servicekategorier ................................................ 19
Omdøbning af servicekategorier .......................................... 19
Sletning af serviceposter ...................................................... 19
Redigering af en servicepost ............................................... 19
Sådan vises filer i hjælp-funktionen .......................................... 19
Søgning efter emner i Hjælp ................................................ 20
Visning af vejrudsigten .............................................................. 20
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 20
Visning af vejrradaren .......................................................... 20
Visning af vejrvarsler ............................................................ 20
Kontrol af vejforholdene ....................................................... 20
photoLive trafikkameraer .......................................................... 20
Lagring af et trafikkamera .................................................... 20
Visning af trafikkameraer ..................................................... 20
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 20
Aktivering af kort .................................................................. 20
Navigationsindstillinger ............................................................. 20
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 21
Indstilling af en simuleret position ........................................ 21
Bluetooth indstillinger ................................................................ 21
Deaktivering af Bluetooth ..................................................... 21
Displayindstillinger .................................................................... 21
Trafikindstillinger ....................................................................... 21
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 21
Indstilling af tid ..................................................................... 21
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 21
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 21
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 21
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 21
Enhedsoplysninger...................................................... 21
Specifikationer .......................................................................... 21
Opladning af enheden .............................................................. 22
Vedligeholdelse af enhed............................................ 22
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 22
Rengøring af yderside .......................................................... 22
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 22
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 22
Nulstilling af enheden ............................................................... 22
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 22
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 22
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 22
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 22
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ....................... 22
Fejlfinding..................................................................... 22
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 22
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 22
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 23
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 23
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 23
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 23
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 23
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 23
Appendiks..................................................................... 23
Installation af et hukommelseskort til kort og data .................... 23
Datahåndtering ......................................................................... 23
Om hukommelseskort .......................................................... 23
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 23
Overførsel af data fra computeren ....................................... 23
Visning af GPS-signalstatus ..................................................... 24
Køb af flere kort ........................................................................ 24
Køb af tilbehør .......................................................................... 24
Indeks............................................................................ 25
Tilpasning af enheden................................................. 20
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 20
ii
Indholdsfortegnelse
Installation
Montering af enheden i en motorcykel
Installation af styrholder på koblings-/bremsespændbøjlerne
1 Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings-/
bremsespændbøjle À.
Motorcykelholder med strøm
ADVARSEL
Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med
den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden.
Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet
eller batteriet eller medføre personskade.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
®
Enheden skal monteres et egnet og sikkert sted på motorcyklen,
baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.
À
Á
Â
Motorcykelholder
12 til 24 Vdc strømforsyning (rød) med in-line sikring
Systemets jordforbindelse (sort)
Motorcykelholder med ledningsnet
BEMÆRK: Både 1/4 tommer tandardbolte og M6-bolte
medfølger. Vælg samme størrelse som de fabriksinstallerede
bolte på din koblings-/bremsespændbøjle.
2 Før de nye bolte Á gennem styrholderen, afstandsstykkerne
 og spændbøjlen.
3 Stram boltene for at fastgøre holderen.
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen
BEMÆRK
Direkte, længerevarende kontakt med grundpladen eller nogen
del af motorcyklen, kan med tiden beskadige holderen. For at
forebygge denne type skader skal du placere holderens
afstandsstykker mellem holderen og grundpladen og sørge for,
at ingen del af enheden eller holderen berører motorcyklen.
1 Før de fladhovedede skruer (M4 x 20 mm) À gennem
pakskiverne Á, holderen, afstandsstykkerne  og
grundpladen Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
12 til 24 Vdc strømforsyning (rød) med in-line sikring
Systemets jordforbindelse (sort)
2,5 mm mikrofon
3,5 mm stereo line-out audio
3,5 mm stereo line-in audio
Montering af styrholderen
2 Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen.
Enheden indeholder dele til to løsningsmodeller for montering
på styret. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr.
Fastgør grundpladen til styrholderen
1 Juster kuglen på styrholderen og kuglen på grundpladen, så
de passer til hver sin ende af armen med dobbeltholder Â.
Installation af U-bolt og styrholder
1 Placer U-bolten À rundt om styret Á, og før enderne gennem
styrholderen Â.
2 Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen.
BEMÆRK: Den anbefalede stramning er 50 lbf-tommer
(5,65 N-m). Den maksimale stramning på 80 lbf-tommer
(9.04 N-m) bør ikke overskrides.
Installation
1
1 Tilslut køretøjsstrømkablet À til stikket Á på holderen.
2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen Â.
3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
4 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
2
3
4
5
Sæt kuglerne ind i armen med dobbeltholder.
Stram håndskruen en smule.
Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
Stram håndskruen for at fastgøre holderen.
Montering af enheden i motorcykelholderen
1 Placer bunden af enheden i holderen.
5
6
7
8
mod forruden.
Sæt holderen Ä fast på sugekoppens arm.
Placer bunden af enheden i holderen.
Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
• Sæt batteriet i (Isætning af batteriet, side 3).
• Opdater kortene og softwaren på enheden
(Produktopdateringer, side 3).
• Monter enheden og slut den til strøm (Installation, side 1).
• Lad telefonen Bluetooth og headsettet (Parring af telefon og
headset, side 14) (ekstraudstyr).
• Modtag GPS-signaler (Opfangning af GPS-signaler,
side 3).
• Reguler skærmens lysstyrke (Justering af skærmens
lysstyrke, side 4).
• Naviger til din destination (Sådan startes en rute, side 5).
®
2 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
3 Hvis låsetappen øverst på holderen bliver oppe, når du
Oversigt over enheden
indsætter enheden, skal du trykke den ned.
Fjern enheden fra motorcykelholderen
1 Tryk på udløserknappen på siden af holderen.
2 Løft enheden ud.
Montering af enheden i en bil
BEMÆRK
Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler
for forrudeholder.
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Brug ikke sugekopholderen på en motorcykel.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
2
À
Á
Tænd/sluk-knap
Mini-USB-port til strøm og data
Sådan kommer du i gang
Â
Ã
Batterirum med hukommelseskortplads til kort og data
Mikrofon
Isætning af batteriet
1 Drej batteridækslets D-ring mod uret, og tag batteridækslet
af.
Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser
enhedsnavnet og serienummeret.
5 Klik på Tilføj enhed, og følg instruktionerne på skærmen for
at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.
Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express
applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.
6 Vælg en funktion:
2 Find litiumionbatteriet i produktæsken.
3 Indsæt batteriet med kablet øverst.
4 Sæt batteristikket À i batteriporten Á.
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
• Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og klikke på Installer ud for den ønskede
opdatering.
Garmin Express applikationen bliver downloadet og
installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er
meget store, og denne proces kan tage lang tid på
langsomme internetforbindelser.
BEMÆRK: Hvis en kortopdatering er for stor til det interne
lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et
microSD™ kort på din enhed for at tilføje lagerplads
(Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 23).
Følg
instruktionerne på skærmen under
7
opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af
opdateringerne.
Under en opdateringsproces kan Garmin Express
applikationen f.eks. bede dig om at afbryde din enhed og
tilslutte den igen.
Tænd eller sluk for enheden
5 Luk batteridækslet, og fastgør batteridækslets D-ring.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Produktregistrering
Opdatering af kort og software med Garmin Express
Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din
computer, skal du gå til garmin.com/express og følge
instruktionerne på skærmen for at installere den.
2 Åbn Garmin Express applikationen.
3 Tilslut din enhed til din computer med et USB-kabel.
Det lille stik på kablet tilsluttes til USB-porten À på din zūmo
enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig USB-port på
computeren.
4 I Garmin Express applikationen skal du klikke på Tilføj en
enhed.
Sådan kommer du i gang
• For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen
eller tilslutte enheden til en strømkilde.
• Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få
enheden til at gå i strømsparetilstand.
Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og
enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til
brug med det samme.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
• Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen
nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge
Sluk.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
strømsparetilstand.
Opfangning af GPS-signaler
Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren
indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Hvor lang tid, det
tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer,
herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du
sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen,
og hvor længe siden det er, du sidst har brugt
navigationsenheden. Første gang du tænder
navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde
satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
Når
bliver grøn, har enheden lokaliseret satellitsignaler og er
klar til navigation.
3
Statuslinjens ikoner
Brug af skærmtastaturet
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om,
hvordan du ændrer tastaturopsætningen (Indstillinger for sprog
og tastatur, side 21).
• Vælg for at slette en søgepost.
• Vælg
for at slette et tegn.
• Vælg for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.
GPS-signalstatus. Hold nede for at få vist oplysninger om
GPS-nøjagtighed og satellitforbindelse (Visning af GPSsignalstatus, side 24).
Bluetooth teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne (Bluetooth indstillinger, side 21).
Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefon
opkald (Håndfri opkald, side 16).
Aktiv køretøjsprofil. Vælg for at få vist indstillinger for køretøjsprofil.
Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden (Indstilling af tid,
side 21).
Batteriopladningsniveau.
Tilsluttet til Smartphone Link app'en. Vælg for at få vist
oplysninger om tilsluttet enhed og abonnement (Parring af
telefon og headset, side 14).
Temperatur. Vælg for at se vejrudsigten (Visning af vejrudsigten, side 20).
Brændstofstatus. Vælg for at få vist oplysninger om brændstofmåling.
Brug af skærmknapper
Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i
siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
• Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg eller for at rulle igennem listerne eller menuerne.
• Hold eller inde for at rulle hurtigere.
• Vælg
for at se en kontekstbaseret menu med
valgmuligheder for den aktuelle skærm.
Justering af lydstyrken
Før du kan justere lydstyrken, skal du slutte din enhed til en
strømtilsluttet holder eller et headset ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi.
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Transportformer
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din transportform. Den nuværende transportform er angivet med
et ikon i statuslinjen.
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Motorcykel
Anvendelsesmåden Direkte linje
Valg af transportform
Vælg
4
.
Sådan anvendes tastaturet med de store knapper
Du kan aktivere ekstra tastatursprog eller -layout i indstillingerne
for sprog og tastatur (Indstillinger for sprog og tastatur,
side 21).
• Vælg eller for at se flere tegn.
• Vælg for at skifte til andre tastatursprog og -layout.
Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed
BEMÆRK
Føreradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget
effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden
afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for
hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone
eller meddelelse for hver type advarsel. Det er ikke alle
advarsler, der er tilgængelige i alle områder.
Skolezone eller skole i nærheden: Enheden afspiller en tone
og viser afstanden til og fartbegrænsningen (hvis tilgængelig)
for en kommende skole eller skolezone.
Nedsat fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser den
kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at
sænke farten.
Oversteget fartgrænse: Enheden afspiller en tone og viser en
rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider
fartbegrænsningen for den vej, du kører på.
Jernbaneoverskæring: Enheden afspiller en tone og viser
afstanden til en kommende jernbaneoverskæring.
Dyr krydser vej: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til
et kommende område, hvor dyr krydser vejen.
Sving: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til et sving
på vejen.
Langsom trafik: Enheden afspiller en tone og viser afstanden til
langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik
med højere fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for
at kunne anvende denne funktion (Modtagelse af
trafikoplysninger ved hjælp af Smartphone Link, side 17).
Advarsel om træthed: Enheden afspiller en tone og foreslår
kommende rastepladser, når du har kørt i mere end to timer
uden at stoppe.
Aktivering eller deaktivering af advarsler for
fører
Du kan deaktivere individuelle hørbare føreradvarsler. Visuelle
advarsler vises, selvom den hørbare advarsel er deaktiveret.
Funktioner og advarsler for føreropmærksomhed
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Hørbare
motorcyklistadvarsler.
2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.
Rødt lys- og fartkameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne
af at bruge et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og
hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse
produktmodeller. Gå til garmin.com/speedcameras for at
kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et
abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid
købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.
Du kan gå til mygarmin.com for at opdatere kameradatabasen
på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de
nyeste kameraoplysninger.
Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende rødt lysog hastighedskameradata sammen med enheden. Data, der
inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.
Visning af meddelelser om lovgivning for
brug af hjelm
Der vises muligvis meddelelser om lovgivning for brug af hjelm
og øjenbeskyttelse på zūmo enheden, første gang den finder
satellitter, og når enheden nærmer sig en lokalitet med
sikkerhedsregler for motorcykler.
BEMÆRK
Garmin anbefaler, at alle motorcyklister bærer hjelm for
sikkerhedens skyld. Meddelelser om lovgivning for brug af hjelm
er kun til reference, kan blive ændret og er ikke beregnet til at
blive brugt som juridisk rådgivning. Meddelelser om lovgivning
for brug af hjelm er kun tilgængelige for USA og Canada.
Vælg meddelelsen for at se flere oplysninger.
Søgning efter lovgivning om hjelme
Du kan søge efter lovgivning om hjelme efter stat eller provins.
1 Vælg Programmer > Retningslinjer for hjelm.
2 Vælg en stat eller provins.
Navigation til din destination
Ruter
En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere
destinationer.
• Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på
basis af de præferencer, du angiver, f.eks.
ruteberegningstilstanden (Ændring af ruteberegningstilstand,
side 5) og undgåelser (Undgå forsinkelser, gebyrer og
områder, side 8).
• Enheden kan automatisk undgå veje, der ikke passer til den
aktive køretøjsprofil.
• Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved
hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ
rute (Sådan startes en rute, side 5).
• Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå,
kan du tilpasse ruten (Udformning af din rute, side 6).
• Du kan tilføje flere destinationer til en rute (Tilføjelse af en
position til din rute, side 6).
Navigation til din destination
Sådan startes en rute
1 Vælg Find, og søg efter en position (Søg efter og gem
positioner, side 9).
2 Vælg en position.
3 Vælg Start!.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Start! for at begynde at navigere ved hjælp af den
anbefalede rute.
• Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge og
vælge en rute.
Alternative ruter vises til højre for kortet.
• Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge >
Rediger rute og føje udformningspunkter til ruten
(Udformning af din rute, side 6).
Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved
hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (Din rute
på kortet, side 6). En eksempelvisning af hovedvejene på
ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.
Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer,
kan du tilføje positionerne til din rute (Tilføjelse af en position til
din rute, side 6).
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Rute med oplevelser for at beregne ruter, der
foretrækker veje med sving.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Kørsel på en rute med oplevelser
Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving, bakker
og færre hovedveje. Denne funktion kan give en smukkere tur,
men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din
destination.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
enhedsmodeller eller for alle kortområder.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand >
Rute med oplevelser > Gem.
2 Vælg Indstillinger for rute med oplevelser.
3 Brug skydeknappen til at medtage flere eller færre sving.
4 Brug skydeknappen til at medtage flere eller færre bakker.
5 Brug skydeknappen til at medtage flere eller færre
hovedveje.
6 Start en rute (Sådan startes en rute, side 5).
Oprettelse af ruteplanlægning
Enheden kan oprette en tur-retur rute vha. en angivet
startposition og en distance, varighed eller destination.
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge Programmer > Tur-retur.
2 Vælg Startposition.
3 Vælg en position, og vælg Ok.
4 Vælg Turattributter.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Vælg distance for at planlægge din rute efter
distance.
• Vælg Vælg varighed for at planlægge din rute baseret på
tid.
5
• Vælg Vælg destination for at planlægge din rute baseret
på en angivet position.
6 Indtast en distance, varighed eller destination.
7 Vælg en funktion:
• Hvis du har indtastet en distance eller varighed, skal du
vælge Udført > Beregn.
• Hvis du har valgt en destination, skal du vælge Ok.
8 Vælg en rute, og vælg Start!.
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg À angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Start af en rute ved hjælp af kortet
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Vælg om nødvendigt for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
Vælg
Start!.
5
Sådan kører du hjem
Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at
indtaste din hjemmeposition.
1 Vælg Find > Kør hjem.
2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Indtast din hjemmeposition.
Din rute på kortet
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til
det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger
vises hen over den øverste del af kortet.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
6
Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste
afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i,
hvis det er muligt.
Afstand til næste handling.
Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste
handling.
Rute fremhævet på kortet.
Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af
kommende handlinger.
Køretøjshastighed.
Navnet på den vej, du kører på.
Forventet ankomsttidspunkt.
TIP: Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, det
viser (Ændring af feltet til kortdata, side 13).
Visning af sving og retningsanvisninger
Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving,
vognbaneskift eller andre retningsangivelser for din rute.
1 Vælg en funktion på kortet:
• Vælg > Sving for at se kommende sving og
retningsanvisninger, mens du navigerer.
Kortværktøjet viser de næste fire sving eller
retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres
automatisk, mens du navigerer ruten.
• Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og
retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge
tekstlinjen øverst på kortet.
2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).
Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et
billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis
det er tilgængeligt.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
2 Vælg .
Tilføjelse af en position til din rute
Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute
(Sådan startes en rute, side 5).
Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan
f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.
TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer
eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at
planlægge, redigere og gemme en tur (Planlægning af en tur,
side 7).
1 På kortet vælges > Find.
2 Søg efter en position (Søg efter og gem positioner, side 9).
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute,
skal du vælge Tilføj som næste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du
vælge Tilføj som sidste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af
destinationerne på din rute, skal du vælge Tilføj til aktiv
rute.
Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede
sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.
Udformning af din rute
Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (Sådan
startes en rute, side 5).
Navigation til din destination
Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det
giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej
eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en
destination til ruten.
1 Vælg et sted på kortet.
2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et
mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte
sted.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du
vælge flere steder på kortet.
• Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge Start!.
Valg af en omvej
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 På kortet skal du vælge > Skift rute.
TIP: Hvis værktøjet Skift rute ikke findes i menuen for
kortværktøjer, kan du tilføje det (Aktivering af kortværktøjer,
side 12).
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
• Find en ny rute ved at vælge Omvej.
Afbrydelse af en rute
På kortet skal du vælge
> Stop.
Turplanlægning
Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur,
som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af
en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en
gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre
rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje
planlægningsoplysninger og tilføje udformningspunkter.
Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme
din aktive rute.
Planlægning af en tur
En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte
mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted,
du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet
sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit
startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige
destinationen være samme sted.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > > Opret rute.
2 Vælg Vælg startposition.
3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg Ok.
4 Vælg Vælg destination.
5 Vælg en placering for en destination, og vælg Ok.
6 Vælg Tilføj position for at tilføje flere positioner (valgfrit).
7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du
vælge Næste > Gem.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Navigation til din destination
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg Start.
Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den
valgte position, og guider dig til de resterende
turdestinationer.
Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur
Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer
på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute.
Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du
optimerer rækkefølgen.
Mens du redigerer en tur, skal du vælge
> Optimer
rækkefølge.
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en
tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og
trække stedet til en ny placering i turen.
• Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du
vælge .
• Du fjerner stedet ved at vælge .
Redigering og lagring af din aktive rute
Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at
redigere og gemme din rute som en tur.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Min aktive rute.
2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens
funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
3 Vælg Gem for at gemme din rute som en tur, som du senere
kan navigere (valgfri).
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur
Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter
turen.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg køretøjsprofil-ikonet, og vælg det køretøj, du
planlægger at benytte, mens du navigerer turen (valgfrit).
4 Vælg > Turindstillinger.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du
vælge Udform rute, og følge instruktionerne på skærmen
(Udformning af din rute, side 6).
• Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du
vælge Rutepræference (Ændring af
ruteberegningstilstand, side 5).
Når du begynder at navigere turen, skifter enheden automatisk
til den valgte køretøjsprofil.
Tidsplan for en tur
Du kan tilføje planlægningsoplysninger til hvert sted i din tur,
herunder den ønskede ankomsttid og varigheden af ventetiden
på hvert sted. Dette kan hjælpe dig med at planlægge din
afrejse, så du kan nå stederne på din tur til tiden.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
7
3 Vælg > Turindstillinger > Rediger oversigt.
4 Vælg et sted, og følg vejledningen på skærmen for at
indtaste planlægningsoplysningerne.
TIP: Hvis du har brug for at planlægge flere steder på turen,
bør du starte ved begyndelsen af turen og arbejde hen mod
slutningen.
5 Gentag trin 4 for at indtaste oplysninger om yderligere steder.
6 Når du er færdig, skal du vælge Gem.
Når du kører turen, skal du tage afsted på det tidspunkt, der er
vist under startpunktet for at nå dine stop og destinationer til den
planlagte tid. Tidsplanen er kun et skøn. Trafikforhold,
vejarbejde og andre forsinkelser kan påvirke dine faktiske
ankomsttider.
Deling af ture
Du kan dele ture med kompatible Garmin enheder ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi.
1 Placer din enhed inden for 10 m (33 fod) i forhold til en
kompatibel Garmin enhed.
2 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > > Del >
Bluetooth.
3 Vælg en tur, og vælg Udført.
4 Vælg en enhed på listen, og vælg OK.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 VælgGem.
Undgåelse af betalingsklistermærker
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan
undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Betalingsveje >
Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Brug af Foreslåede ruter
Brugerdefinerede undgåelser
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 21).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge
særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden
beregner en rute, undgår den disse områder og veje,
medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.
2
3
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder
4
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten
Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage
trafikoplysninger (Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af
Smartphone Link, side 17).
Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at
undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling
i trafikindstillingerne (Trafikindstillinger, side 21), kan du se og
undgå trafikforsinkelser manuelt.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute, hvis det er muligt.
3 Vælg Start!.
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
8
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
5
undgåelser.
Vælg Tilføj Undgå vej.
Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg Udført.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
Navigation til din destination
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
> Slet.
undgåelsen og derefter vælge
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Brændstofmåling
Du kan indstille din enhed til at beregne dit brændstofforbrug,
advare dig, når du nærmer dig den maksimale beregnede
brændstofdistance, og foreslå brændstofstop på basis af din
beregnede brændstofrækkevidde. Når brændstofmåling er
aktiveret,angiver den aktuelle brændstofstatus.
Hvid: Brændstofmåling er deaktiveret, eller enheden er ikke
tilsluttet til motorcykelholderen.
Grøn: Den beregnede brændstofrækkevidde er over
brændstoftankens advarselsniveau.
Orange: Den beregnede brændstofrækkevidde er under
brændstoftankens advarselsniveau.
Rød: Den beregnede distance, der er tilbage i tanken, er 0.
Aktivering af brændstofmåling
Før du kan aktivere brændstofmåling, skal enheden være i
motorcykeltilstand eller i tilstanden direkte linje og være placeret
i motorcykelholderen.
Når du aktiverer brændstofmåling, vises en brændstofmåler på
triptælleren (Visning af siden Rejseoplysninger, side 13).
1 Fyld tanken.
2 Vælg Programmer > Brændstofindstillinger >
Brændstofmåling.
3 Vælg Distance pr. tank.
4 Indtast den distance, køretøjet kører på en tank benzin, og
vælg Udført.
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning
Du kan indstille enheden til at advare, når
brændstofbeholdningen er lav.
BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet holderen på
motorcyklen for at kunne sende advarsel om lav
brændstofbeholdning.
1 Aktiver brændstofmåling (Aktivering af brændstofmåling,
side 9).
2 Vælg Brændstoftankadvarsel.
3 Indtast en distance, og vælg Udført.
Når du kun har nok brændstof til at kunne tilbagelægge den
distance, der er angivet, vises en advarsel om lav
brændstofbeholdning på kortsiden.
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal
Når du fylder din brændstoftank, skal du nulstille den
brændstoftankens kilometertal på din enhed, så du kan lave en
præcis registrering af resterende brændstof.
Vælg Programmer > Brændstofindstillinger > Nulstil
brændstoftank.
Aktivering af dynamiske brændstofstop
Før du kan aktivere dynamisk brændstofstop, skal enheden
være i motorcykeltilstand, placeret i motorcykelholderen og
brændstofmåling skal være aktiveret.
Du kan indstille enheden til at foreslå brændstofstop på basis af
din beregnede brændstofrækkevidde.
Søg efter og gem positioner
Vælg Programmer > Brændstofindstillinger > Dynamic
Fuel Stops.
Søg efter og gem positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks.
restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede
gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din
destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse,
søge og gemme disse oplysninger.
• Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om
steder (Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen, side 9).
• Gennemse og søg i præinstalllerede interessepunkter efter
kategori (Interessepunkter, side 10).
• Søg efter og gå ind på Foursquare interessepunkter
(Søgning i Foursquare interessepunkter, side 10).
• Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks.
adresser, vejkryds og geografiske koordinater
(Søgeværktøjer, side 10).
• Søg i nærheden af en anden by eller et andet område
(Ændring af søgeområdet, side 10).
• Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i
fremtiden (Gemme positioner, side 11).
• Gå tilbage til nyligt fundne steder (Visning af nyligt fundne
positioner, side 11).
®
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Visning af søgeresultater på kortet
Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet
for på en liste.
fra positionsøgningens resultater.
1 Vælg
Den nærmeste position i søgeresultaterne vises på kortet.
angiver positionerne for andre søgeresultater.
2 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Tryk på og træk kortet for at se flere søgeresultater.
• Vælg for at vælge en anden position.
9
• Hvis du vil have vist detaljer og ruter for den valgte
position, skal du vælge positionsbeskrivelsen nederst på
kortet.
• Vælg Start! for at begynde at navigere til den valgte
position.
Ændring af søgeområdet
Som standard søger enheden i nærheden af din aktuelle
position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden
af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din
aktive rute.
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg .
3 Vælg en funktion.
Interessepunkter
Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller
interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og
kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer,
restauranter, hoteller og underholdningssteder.
2 Vælg
> Udforsk dette sted.
Foursquare
Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed
indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er
angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.
Hvis du vil have yderligere funktioner, kan du oprette forbindelse
til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link på din
kompatible smartphone. Når du opretter forbindelse til din
Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, kan du se
oplysninger om Foursquare stedet, gå ind på et sted og søge
efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.
Søgning i Foursquare interessepunkter
Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst
på din enhed. Når du opretter forbindelse til din Foursquare
konto ved hjælp af Smartphone Link, giver søgningen de mest
opdaterede resultater fra Foursquare onlinedatabasen og
tilpassede resultater fra din Foursquare brugerkonto.
Vælg Find > Kategorier > Foursquare®.
Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto
1 Slut enheden til Smartphone Link (Parring af telefon og
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
headset, side 14).
2 Åbn programmet Smartphone Link på din smartphone.
3 Åbn indstillingerne i programmet Smartphone Link, og vælg
Foursquare® > Log på.
4 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.
Søgning i en kategori
Visning af Foursquare oplysninger om et sted
Før du kan få vist Foursquare oplysninger om et sted, skal du
oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører
Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.
Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted,
f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og
åbningstider.
1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare
interessepunkt.
2 Vælg .
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en funktion:
• Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side
af skærmen.
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt
fundne positioner i den valgte kategori.
• Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg
en destination.
Navigation til interessepunkter inden for et sted
Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et
større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt
terminal i en lufthavn.
1 Vælg Find > Indtast søgeord.
2 Vælg en funktion:
• For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller
adressen på stedet, vælge , og gå til trin 3.
• For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet
på interessepunktet, vælge , og gå til trin 5.
3 Vælg stedet.
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks.
restauranter, biludlejning eller terminaler.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg interessepunktet, og vælg Start!.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den
indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du
ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede
parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af
interessepunktet inden for stedet.
Udforskning af et sted
Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.
1 Vælg et sted.
10
Sådan tjekker du ind med Foursquare
Før du kan tjekke ind med Foursquare, skal du oprette
forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone
Link, og logge på din Foursquare konto.
1 Vælg Programmer > Foursquare® > Indtjek.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg > Indtjek.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet, side 10).
Vælg
Adresse.
3
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
Søg efter og gem positioner
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Sådan tilføjer du en genvej
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en by på listen over byer i nærheden.
• Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du
vælge Søgning nær: (Ændring af søgeområdet, side 10).
• Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge Indtast
søgeord, indtaste et bynavn og vælge .
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Visning af nyligt fundne positioner
Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du
har fundet.
Vælg Find > Nylige.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste plads.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Finde nødtjenester og brændstof
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste
hospitaler, politistationer og tankstationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg Skadestue, Politistationer, Brændstof eller
Vejhjælp.
BEMÆRK: Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle
områder.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste
steder øverst.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge Start!.
• Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre
oplysninger om stedet, skal du vælge .
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
Søg efter og gem positioner
4 Vælg Ok.
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Gem.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
2
3
4
5
kategori, side 10).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
11
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gmte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Sådan deler du en gemt position
Når du har gemt en position, kan du dele den med andre
kompatible Garmin enheder via Bluetooth trådløs teknologi eller
et hukommelseskort.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Del.
6 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
Brug af kortet
Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (Din rute på
kortet, side 6) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der
ikke er nogen aktiv rute.
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
• Vælg for at filtrere de viste interessepunkter efter
kategori.
• Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og
derefter vælge Start! (Start af en rute ved hjælp af kortet,
side 6).
Kortværktøjer
Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og
enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et
kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.
Stop: Stopper navigation af den aktive rute.
Skift rute: Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe
steder på ruten over.
Forude: Viser kommende positioner på ruten eller på den vej,
du kører på (Forude, side 12).
Sving: Viser en liste med kommende sving på ruten (Visning af
sving og retningsanvisninger, side 6).
Tripdata: Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed
eller kilometertal (Visning af tripdata på kortet, side 12).
Lydstyrke: Justerer masterlydstyrken.
Lysstyrke: Justerer skærmens lysstyrke.
Telefon: Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede
telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens
et opkald er aktivt (Brug af indstillinger for indgående opkald,
side 16).
Trafik: Viser trafikforhold langs ruten eller i området (Visning af
kommende trafikhændelser, side 13).
Vejr: Viser vejrforhold for området.
photoLive: Viser direkte trafikkameraer fra dit photoLiveabonnement (photoLive trafikkameraer, side 20).
Rapporter kamera: Giver dig mulighed for at rapportere om et
fartkamera eller rødt lys-kamera. Dette værktøj er kun
tilgængeligt, når du har fart- eller rødt lys-kameradata på din
12
enhed, og når du har en aktiv forbindelse til Smartphone Link
app'en (Parring af telefon og headset, side 14).
Visning af et kortværktøj
1 Vælg fra kortet.
2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge
.
Aktivering af kortværktøjer
Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i
menuen for kortværktøjer. Du kan tilføje op til 12 værktøjer til
menuen.
1 Vælg > fra kortet.
2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.
3 VælgGem.
Forude
Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende steder langs
den rute eller vej, du kører på. Du kan se kommende
interessepunkter såsom restauranter, tankstationer eller
rastepladser. Hvis du kører på en landevej, kan du også se
oplysninger og tilgængelige tjenester for kommende afkørsler og
byer, svarende til oplysningerne på vejskilte på landeveje.
Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet
Forude.
Visning af kommende positioner
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist den næste kommende position i hver
kategori, skal du vælge , hvis det er nødvendigt.
• Hvis du vil have vist oplysninger om tilgængelige tjenester
for kommende afkørsler eller byer, skal du vælge .
BEMÆRK: Denne mulighed er kun tilgængelig, når du
kører på en hovedvej, eller når din rute omfatter en
hovedvej.
3 Vælg et element, for at se en liste med positioner for den
pågældende kategori, afkørsel eller by.
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet
Forude.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
Vælg
Udført.
5
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan se tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer,
side 12).
På kortet vælges > Tripdata.
Brug af kortet
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdataværktøjet på
kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med
kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer, side 12).
1 På kortet vælges > Tripdata.
2 Vælg et tripdatafelt.
3 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises i tripdataværktøjet på kortet.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
Bluetooth connectede funktioner
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
Vælg
en type af data, du vil have vist.
2
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
3 Vælg Gem.
Bluetooth connectede funktioner
Enheden har flere Bluetooth tilsluttede funktioner til din
kompatible smartphone. Visse funktioner kræver, at du
installerer Smartphone Link app'en på din smartphone. Gå til
garmin.com/smartphonelink for at få yderligere oplysninger.
Smart-meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog
og på alle smartphones.
LiveTrack: Lader dig dele din køretursposition med kontakter på
din smartphone samt konti på sociale medier.
Håndfri opkald: Giver dig mulighed for at foretage eller
modtage opkald ved hjælp af din enhed og bruge enheden
som en håndfri højttalertelefon.
Send positioner til enheden: Giver dig mulighed for at sende
positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.
Mediestreaming: Streamer lyd fra din smartphone til dit
headset og giver dig Bluetooth mediekontrolfunktioner på din
zūmo enhed.
Pandora internetradio: Streamer musik fra Pandora
internetradio til dit headset og giver dig mulighed for at skifte
station, se oplysninger om kunstner og nummer, skifte
nummer, vurdere numre og meget mere på din zūmo enhed.
Spotify musikstreaming: Streamer musik fra Spotify
musikstreamingtjenesten på dit headset og giver dig
mulighed for at gennemse og afspille din musik og dine
afspilningslister, se oplysninger om kunstner og nummer,
vurdere numre og meget mere på din zūmo enhed.
Foursquare indtjekning: Giver dig mulighed for at tjekke ind på
Foursquare steder ved hjælp af din zūmo enhed.
Vejrudsigter: Sender vejrudsigter og -alarmer til din enhed i
realtid.
Garmin Live-tjenester: Giver abonnementsbaserede tjenester
for at se livedata på enheden, f.eks. trafikforhold, parkering
og avancerede vejrudsigter.
®
®
Bluetooth funktionskrav
Nogle funktioner kræver en telefon, et headset eller et bestemt
program på din smartphone.
Funktion
Obligatorisk
Smart-meddelelser
Parret smartphone med Smartphone Link
app'en.
LiveTrack
Parret smartphone med Smartphone Link
app'en.
Håndfri opkald
Parret telefon og headset. Denne funktion er
kompatibel med enten et parret Bluetooth
headset eller et kabelforbundet headset.
13
Funktion
Obligatorisk
Mediestreaming
Parret smartphone og headset. Denne funktion
er kompatibel med enten et parret Bluetooth
headset eller et kabelforbundet headset.
Pandora internetradio Parret smartphone med Pandora app'en.
Spotify musikstreaming
Parret smartphone med Spotify app'en.
Foursquare
indtjekning
Parret smartphone med programmerne
Smartphone Link og Foursquare.
Vejrudsigter
Parret smartphone med Smartphone Link
app'en.
Garmin Live-tjenester Parret smartphone med Smartphone Link
app'en.
Parring af telefon og headset
Du skal parre din zūmo enhed med telefon og Bluetooth headset
for at kunne bruge flere Bluetooth funktioner. Når enhederne er
blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes
og er inden for rækkevidde.
Visse funktioner kræver Smartphone Link app'en. Du kan
oprette forbindelse til Smartphone Link app'en under
parringsprocessen eller senere.
1 AktiverBluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
2 Placer zūmo enheden og telefonen inden for 3 meter (10 fod)
fra hinanden.
3 På zūmo enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth >
.
4 Følg vejledningen på skærmen for at parre telefonen og
enheden.
5 På zūmo enheden skal du vælge .
TIP: Hvis det første Bluetooth indstillingsskærmbillede ikke
vises, kan du vælge Indstillinger > Bluetooth > Søg efter
enheder for at parre dit headset.
6 Følg vejledningen på skærmen for at parre dit headset med
enheden.
7 Fra app-butikken på din telefon kan du installere og åbne
Smartphone Link app'en (valgfrit).
Hvis du parrer med en Apple enhed, vises der en
sikkerhedskode på zūmo skærmen.
8 Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste sikkerhedskoden på
telefonen inden for 30 sekunder.
®
Bluetooth ikoner for funktionsstatus
Statusikoner vises i Bluetooth indstillingerne ved siden af hver
parrede enhed.
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
• Et gråt ikon angiver, at funktionen er deaktiveret eller
frakoblet for pågældende enhed.
• Et farvet ikon angiver, at funktionen er tilsluttet og aktiv for
pågældende enhed.
Håndfri opkald
Smart-meddelelser
Smartphone Link funktioner og tjenester
Mediestreaming
Headset tilsluttet
14
Opsætning af Bluetooth funktioner for Apple
enheden
Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når
du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
visse funktioner.
Tilslutning af Smartphone Link app'en på Apple
enheden
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link app'en, skal
du parre og tilslutte zūmo enheden til telefonen.
Hvis du ikke oprettede forbindelse til Smartphone Link app'en
under parringsprocessen, kan du oprette forbindelse til den for
at få yderligere Bluetooth funktioner. Smartphone Link app'en
kommunikerer med telefonen ved hjælp af Bluetooth Smart
teknologi. Første gang du opretter forbindelse til Smartphone
Link app'en på en Apple enhed, skal du indtaste en Bluetooth
Smart sikkerhedskode.
1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone
Link app'en.
2 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.
Der vises en sikkerhedskode på zūmo enhedens skærm.
3 Indtast koden på telefonen.
Deaktivering af håndfri opkald for din Apple enhed
Du kan deaktivere håndfri opkald og forblive tilsluttet til din
telefon for Smartphone Link data og meddelelser.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg navnet på den telefon, der bruges til håndfri opkald.
TIP: Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to
forskellige navne. vises farvet ved siden af navnet på den
telefon, der bruges til håndfri opkald.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
Deaktivering af Smartphone Link data og Smart
Notifications for Apple enheden
Du kan deaktivere Smartphone Link data og smart-meddelelser
og forblive tilsluttet til telefonen for håndfri opkald.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg navnet på den telefon, der er tilknyttet til Smartphone
Link data og meddelelser.
TIP: Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to
forskellige navne. og vises med blåt ved siden af navnet
på den telefon, der bruges til data og meddelelser.
3 Ryd afkrydsningsfeltet Smartphone-tjenester.
Vise eller skjule meddelelseskategorier for Apple enheden
Du kan filtrere de meddelelser, som vises på enheden, ved at
vise eller skjule kategorier.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg navnet på den telefon, der er tilknyttet til Smartphone
Link data og meddelelser.
TIP: Telefonen kan tilsluttes til håndfri opkald og data med to
forskellige navne. og vises farvet ved siden af navnet på
den telefon, der bruges til data og meddelelser.
3 Vælg Smart Notifications.
4 Vælg feltet ud for hver meddelelse for at få den vist.
Opsætning af Bluetooth funktioner for din
smartphone med Android™
Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når
du parrer telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
visse funktioner.
Bluetooth connectede funktioner
Tilslutning af Smartphone Link-app'en på din
Android-smartphone
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link app'en, skal
du parre og tilslutte zūmo enheden til telefonen.
Hvis du ikke oprettede forbindelse til Smartphone Link app'en
under parringsprocessen, kan du oprette forbindelse til den for
at få yderligere Bluetooth funktioner.
1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Smartphone
Link app'en.
2 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.
Deaktivering af Bluetooth funktioner til din
smartphone med Android
Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive
tilsluttet til andre funktioner.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg telefonens navn.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil deaktivere håndfri opkald, skal du rydde
afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
• Hvis du vil deaktivere Smartphone Link data og smartmeddelelser, skal du rydde afkrydsningsfeltet
Smartphone Link.
• Hvis du vil deaktivere specifikke app-meddelelser, skal du
benytte indstillingerne i Smartphone Link app'en.
Vis eller skjul meddelelser for din smartphone med Android
Du kan bruge Smartphone Link app'en til at vælge, hvilke typer
meddelelser, der vises på din zūmo enhed.
1 Åbn Smartphone Link app'en på telefonen.
2 Vælg .
3 Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Smart Notifications er
markeret.
4 I afsnittet Meddelelser skal du vælge Indstillinger.
Der vises en liste med meddelelseskategorier og apps.
Vælg
en funktion:
5
• For at aktivere eller deaktivere en meddelelse skal du
vælge til/fra-tasten ved siden af kategorien eller appnavnet.
• Hvis du vil tilføje en app til listen, skal du vælge .
Aktivering eller deaktivering af Bluetooth
funktioner til dit headset
Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når
du parrer headsettet. Du kan aktivere eller deaktivere visse
funktioner.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg headsettets navn.
3 Vælg en funktion:
• Du kan frakoble headsettet ved at fjerne markeringen i
feltet Headset.
• Du kan deaktivere lyd fra streamingmedier ved at fjerne
markeringen i feltet Medielyd.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig
synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få
adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din
enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via
gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Livetjenester (Garmin Live-tjenester, side 15).
Bluetooth connectede funktioner
Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med
din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til
Smartphone Link.
Sådan downloader du Smartphone Link
Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Besøg
www.garmin.com/smartphonelink eller se app-butikken for at
finde kompatibilitets- og tilgængelighedsoplysninger for din
telefon.
Download Smartphone Link fra app-butikken på din
understøttede telefon.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om,
hvordan du downloader og installerer programmer.
Sådan sender du en position fra din telefon til din
enhed
Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din
telefon.
1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med at
navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
2 Fra programmenuen skal du vælge Smartphone Link.
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres
positionen til de nyligt fundne emner på enheden.
Garmin Live-tjenester
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Parring af telefon og headset, side 14).
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din
enhed, f.eks. trafikforhold og vejr.
Nogle tjenester, f.eks. vejr, kan fås som separate programmer
på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de
eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner,
der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone
Link symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet
Smartphone Link.
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere
programmet Smartphone Link på din telefon.
1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (Parring af
telefon og headset, side 14).
2 Vælg Min konto.
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
3 Vælg en tjeneste.
4 Vælg prisen.
5 Vælg Abonner.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
Smart Notifications
Mens enheden er tilsluttet til Smartphone Link app'en, kan du se
meddelelser fra din smartphone på zūmo enheden, f.eks.
sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.
BEMÆRK: Du skal muligvis vente et par minutter på at modtage
meddelelser på din navigationsenhed, når den har oprettet
forbindelse til Smartphone Link app'en. vises farvet i Bluetooth
indstillingerne, når Smart Notifications er tilsluttet og aktiv
(Bluetooth ikoner for funktionsstatus, side 14).
Modtagelse af meddelelser
BEMÆRK
Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.
15
Før zūmo enheden kan modtage meddelelser, skal den være
tilsluttet til din smartphone og Smartphone Link app'en.
Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden
modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i
bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke
chaufføren, før du kan se meddelelser.
BEMÆRK: Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et
kortværktøj.
• Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge OK.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv
på telefonen.
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge Vis.
• Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge Vis > Spil.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
• Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise
meddelelsen fra telefonen, skal du vælge Vis og vælge en
mulighed.
BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for
visse meddelelsestyper og skal være understøttet af den
app, som genererer meddelelsen.
Modtagelse af meddelelser under visning af kortet
BEMÆRK
Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen.
Før zūmo enheden kan modtage meddelelser, skal den være
tilsluttet til din smartphone og Smartphone Link app'en.
Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af
skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du
er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.
• Vælg for at afvise en notifikation.
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv
på telefonen.
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge
meddelelsesteksten.
• Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge Afspil
meddelelse.
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
• Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise
meddelelsen fra telefonen, skal du vælge Vis og vælge en
mulighed.
BEMÆRK: Yderligere handlinger er kun tilgængelige for
visse meddelelsestyper og skal være understøttet af den
app, som genererer meddelelsen.
Visning af listen med meddelelser
Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.
1 Vælg Programmer > Smart Notifications.
Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser
vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge
meddelelsesbeskrivelsen.
• Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge .
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-taleteknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
sprog.
Håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner og headset understøttes,
kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt
16
headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner
tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde
blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med
Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående opkald
Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et
opkald.
• Vælg for at viderestille lyden til telefonen
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke
for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge .
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Vælg for at lukke mikrofonen.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge .
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position, side 11).
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast
hjemmenummer.
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udført.
Bluetooth connectede funktioner
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth
enhed
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan oprette automatisk forbindelse til zūmo enheden i
fremtiden.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede
enhed.
Sletning af en parret telefon
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg telefonen, og vælg Annuller parring af enhed.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Du kan finde oplysninger om trafik og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
• Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser
langs ruten eller i dit område.
• Enheden skal være tilsluttet Smartphone Link med et aktivt
trafikabonnement for at modtage trafikoplysninger.
Modtagelse af trafikoplysninger ved hjælp af
Smartphone Link
Tjenesten Live trafik leverer trafikdata i realtid.
1 Download Smartphone Link på din kompatible telefon (Sådan
downloader du Smartphone Link, side 15).
2 Abonner på tjenesten Live trafik (Sådan abonnerer du på
Garmin Live-tjenester, side 15).
3 Tilslut enheden til telefonen, der kører Smartphone Link
(Parring af telefon og headset, side 14).
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.
Brug af programmerne
Konfiguration LiveTrack deling og invitation
af seere
Første gang du bruger LiveTrack funktionen, skal du konfigurere
funktionen og invitere seere.
1 Opret forbindelse til Smartphone Link (Parring af telefon og
headset, side 14).
2 På din smartphone skal du åbne Smartphone Link appen og
vælge LiveTrack.
3 Indtast et brugernavn, og vælg Næste.
Trafik
4 Indtast en eller flere kontakter, der skal inviteres.
Du kan enten indtaste kontaktnavnet eller e-mailadressen.
Vælg
Start LiveTrack.
5
Appen begynder at dele dine LiveTrack data. Inviterede
seere modtager en e-mail med et link til visning af dine
LiveTrack data.
6 Vælg for at dele LiveTrack linket ved hjælp af et socialt
netværk/medie, besked app eller andre apps til deling af
oplysninger (tilbehør).
Sådan starter du en LiveTrack session på din telefon
Før du kan starte en LiveTrack session fra din telefon, skal du
parre telefonen med din enhed og oprette forbindelse til
Smartphone Link (Parring af telefon og headset, side 14).
1 Åbn Smartphone Link på din smartphone.
2 Vælg LiveTrack.
3 Vælg en indstilling for deling.
4 Vælg Start LiveTrack.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Medieafspiller
Medieafspilleren kan afspille musik eller lyd fra disse kilder.
• Musikfiler, der er lagret på din zūmo enhed.
• Musikfiler, der er lagret på en telefon eller medieafspiller, der
er tilsluttet motorcykelholderens USB-port.
• Lydindgangskabel tilsluttet motorcykelholderens
lydindgangsstik.
• Bluetooth lyd fra en parret telefon.
• Pandora internetradio.
• Spotify musikstreamingtjeneste.
Afspilning af medier
1 Vælg Programmer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Pandora® for at åbne medieafspilleren med
mediekilden indstillet til Pandora.
• Vælg Spotify for at åbne medieafspilleren med
mediekilden indstillet til Spotify.
• Vælg Medieafspiller for at åbne medieafspilleren på den
senest valgte mediekilde.
3 Vælg en funktion:
• Vælg for at ændre mediekilden.
• Vælg et nummer, en station, afspilningsliste eller musikfil
ved at vælge .
Sådan føjes medieafspilleren til kortet
Med kortværktøjets medieafspiller kan du styre medieafspilleren
fra kortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortværktøjer >
Medieafspiller.
2 Åbn kortet.
3 Vælg > Medieafspiller.
Medieafspilleren styrer visningen på kortet.
Ændring af mediekilden
Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.
1 Vælg Programmer > Medieafspiller > .
2 Vælg en mediekilde.
Pandora Service
Pandora er en gratis, personligt tilpasset radio, der giver dig
nem og endeløs musikalsk underholdning med kendte og nye
numre. Pandora integration kræver en kompatibel mobil enhed
med Pandora programmet installeret. Du kan finde flere
17
oplysninger om kompatible mobile enheder på
www.pandora.com/everywhere/mobile.
BEMÆRK: Pandora er i øjeblikket tilgængelig i USA, Australien
og New Zealand.
Skift af station
1 Vælg Programmer > Pandora®.
2 Vælg .
3 Vælg en station.
Spotify
Spotify er en digitalmusiktjeneste, der giver dig adgang til
millioner af sange.
TIP: Spotify integration kræver, at programmet Spotify
installeres på din mobiltelefon. En kompatibel mobil, digital
enhed og Premium-abonnement er påkrævet, hvis relevant. Gå
til www.garmin.com.
Dette produkt indeholder Spotify software, som er underlagt
tredjepartslicenser, der kan ses her: www.spotify.com/connect
/third-party-licenses . Læg et soundtrack på dine ture med
Spotify. Lyt til de sange og kunstnere, du bedst kan lide, eller lad
Spotify underholde dig.
af korrekt dæktryk kan resultere i tab af kontrol over køretøjet,
hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser eller død.
Garmin Kontrol af dæktryksystem er tilgængeligt som tilbehør,
der skal købes separat. Dæktrykfunktionen er ikke kompatibel
med alle zūmo modeller. Gå til www.garmin.com/zumo for at få
oplysninger om tilbehør og kompatibilitet.
Installation af dæktrykssensorer
Før du kan installere dæktrykssensorer, skal du have batteriet
og de numeriske klistermærker, der følger med hver sensor. Du
skal også have en kompatibel zūmo enhed.
Sensorerne kommunikerer trådløst med din kompatible zūmo
enhed. Du kan overvåge dæktryk og modtage advarsler om lavt
dæktryk på din zūmo enhed.
1 Fjern hætten À fra sensoren Á ved at dreje hætten mod uret.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position
og elevation.
Visning af sporoplysninger
1 Vælg Programmer > Spor > Aktive.
2 Vælg et spor.
Sporet vises på kortet.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gem spor for at gemme sporet.
• Hvis du vil gemme sporet som en tur, skal du vælge Gem
som rute.
• Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge
Elevationsprofil.
TracBack
2 Hvis du allerede har installeret batteriet i sensoren, skal du
3
4
5
6
®
Sådan følger du dit seneste spor
7
fjerne batteriet.
På zūmo enheden skal du vælge Programmer > Dæktryk.
Vælg en køretøjsprofil, der passer til dit køretøjs
dækkonfiguration.
Hold sensorerne tæt på zūmo enheden.
På din zūmo enhed skal du vælge tallet ved siden af det
dæk, som sensoren skal parres med.
Inden for 30 sekunder skal du indsætte batteriet  i
batteriholderen à på sensoren med den positive side opad.
Funktionen TracBack registrerer et spor af dine nylige
bevægelser. Du kan finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle
spor.
1 Vælg Programmer > TracBack.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg Start!.
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur
Du kan gemme dit aktuelle spor som en tur, du senere kan
navigere efter ved brug af ruteplanlægningen (Navigation til en
gemt tur, side 7).
1 Vælg TracBack.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg > Gem som rute.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
Dæktryk
ADVARSEL
Brug af dæktrykssensorsystemet erstatter ikke ordentlig
dækvedligeholdelse, og det er førerens ansvar at opretholde
korrekt dæktryk, selvom dæktrykket ikke har nået det niveau,
der udløser advarslen for lavt dæktryk. Manglende opretholdelse
18
zūmo enheden søger efter sensoren og viser en
bekræftelsesmeddelelse, når sensoren er parret.
TIP: Hvis sensoren ikke bliver parret, skal du fjerne
sensorbatteriet og gentage trin 6 og 7.
8 Indtast det anbefalede tryk for dækket.
9 Indtast minimumstryk for dækket.
zūmo enheden udløser en advarsel ved lavt tryk, når
sensoren rapporterer om et dæktryk, der er lavere end denne
værdi.
10 Udskift og stram hætten på sensoren.
11 På sensoren skal du fastsætte det numeriske klistermærke,
der passer til det dæknummer, som du valgte i trin 6.
Brug af programmerne
12 Gentag denne procedure for hver af de resterende sensorer.
Betjening af et VIRB actionkamera
Installation af sensorer på dine dæk
Før du kan bruge funktionen VIRB fjernbetjening, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
1 Tænd for dit VIRB kamera.
2 På din zūmo enhed skal du vælge Programmer > VIRB
fjernbetjening > Tilslut.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til dit VIRB kamera.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Start optagelse for at optage video.
• Vælg Stop optagelse for at stoppe videooptagelsen.
• Vælg Snapshot for at tage et foto.
ADVARSEL
Dæktrykssensorsystemet kan kun bruges på dæk med
metalventiler. Installation af dæktrykssensorerne på ventiler, der
ikke er af metal, kan medføre skader på dæk og/eller
ventilspindel, hvilket kan resultere i alvorlige kvæstelser eller
død.
BEMÆRK
For at forhindre mulige skader på sensorer eller køretøj skal du
sikre, at hver installeret sensor ikke forstyrrer køretøjets
bremser, affjedringskomponenter eller andet installeret udstyr.
Hvis en installeret sensor forstyrrer installeret udstyr på
køretøjet, må du ikke bruge køretøjet med sensoren installeret.
For at forhindre vibration i dækkene eller ujævn dækslitage på
nogle køretøjer kan det være nødvendigt at afbalancere
dækkene efter installation af sensoren.
Før du installerer sensorer på dine dæk, skal du konfigurere
sensorerne med din zūmo enhed.
1 Fjern de eksisterende ventilhætter fra køretøjets dæk.
2 På zūmo enheden vælger du Programmer > Dæktryk for at
se oversigten over køretøjsprofiler.
3 Installer sensorerne på dækkets ventiler ved at stramme dem
med uret.
BEMÆRK: Du skal installere hver sensor på det rigtige dæk
baseret på oversigten over køretøjsprofiler og de numeriske
klistermærker, der sidder på sensorerne under
installationsprocessen.
4 Drej hjulene med hånden for at kontrollere, at sensorerne har
tilstrækkelig plads og ikke er i vejen for køretøjets udstyr.
Advarsler for dæktryk
Enheden advarer dig ved hjælp af popup-meddelelser, ikoner på
kortet og symboler i dæktryk-app'en.
Når der er en advarsel for en sensor, vises nummeret ud for det
tilsvarende dæk i rødt i dæktryk-app'en. Symbolerne under tallet
vises med rødt for at angive de aktive advarsler for den
pågældende sensor.
Lavt dæktryk
Sensorbatteri lavt
Sensor ikke forbundet
Dvaletilstand for dæktrykssensor
Logning af servicehistorik
Du kan logge dato- og kilometertællerudlæsninger, når der
udføres service eller vedligeholdelse på dit køretøj. Enheden
indeholder flere forskellige servicekategorier, og du kan tilføje
tilpassede kategorier (Tilføjelse af servicekategorier, side 19).
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg Tilføj post.
4 Indtast kilometertællerudlæsningen, og vælg Næste.
5 Indtast en kommentar (valgfrit).
6 Vælg Udført.
Tilføjelse af servicekategorier
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg > Tilføj kategori.
3 Indtast kategorinavnet, og vælg derefter Udført.
Sletning af servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes alle serviceposter i den
pågældende kategori også.
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg > Slet kategorier.
3 Vælg de servicekategorier, der skal slettes.
4 Vælg Slet.
Omdøbning af servicekategorier
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg den kategori, der skal omdøbes.
3 Vælg > Omdøb kategori
4 Indtast et navn, og vælg Udført.
Når du parkerer køretøjet og slukker for zūmo enheden, går
dæktrykssensorerne i strømbesparende dvaletilstand efter et
par minutter. Sensorerne kan ikke sende information til zūmo
enheden i dvaletilstand. Dette kan få zūmo enheden til at
angive, at sensoren er frakoblet.
Næste gang køretøjet bevæger sig, går sensorerne ud af
dvaletilstanden og opretter automatisk forbindelse til zūmo
enheden igen. Dette kan tage op til 30 sekunder.
Sletning af serviceposter
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg > Slet post.
4 Vælg de serviceposter, der skal slettes.
5 Vælg Slet.
Brug af kompasset
Du kan redigere kommentaren, kilometertællerudlæsningen og
datoen for en servicepost.
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et felt.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
BEMÆRK: Du skal være i bevægelse, før kompasset kan
bestemme din retning.
Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.
Vælg Programmer > Kompas.
VIRB Fjernbetjening
Redigering af en servicepost
®
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Brug af programmerne
Sådan vises filer i hjælp-funktionen
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist en komplet
brugervejledning.
19
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
Visning af trafikkameraer
.
Visning af vejrudsigten
Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage
vejrdata. Du kan tilslutte din enhed til Smartphone Link app'en
for at modtage vejrdata (Parring af telefon og headset, side 14).
1 Vælg Programmer > Vejr.
Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de
næste dage.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Visning af vejrradaren
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
Visning af vejrvarsler
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
photoLive trafikkameraer
photoLive trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene
ved større hovedveje og i vejkryds. Du kan gemme de
kameraer, som du ønsker at se jævnligt.
Lagring af et trafikkamera
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten
photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon,
som kører Smartphone Link (Smartphone Link, side 15).
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje.
3 Vælg en vej.
4 Vælg et vejkryds.
5 Vælg Gem.
20
Før du kan få vist et trafikkamera, skal du først gemme et
trafikkamera (Lagring af et trafikkamera, side 20).
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg et kamera.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 21).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på
kortet.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 13).
Hørbare motorcyklistadvarsler: Aktiverer en hørbar advarsel
for hver type føreradvarsel (Funktioner og advarsler for
føreropmærksomhed, side 4).
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau , der er
optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal
du zoome ind eller ud manuelt.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Navigation.
Rutevisning: Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når
du begynder navigationen.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Uden for rute-genberegning: Indstiller
genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv
rute.
Advarsel om træthed: Advarsler, når du har kørt i længere tid
uden pause.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
Tilpasning af enheden
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal, og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Rute med oplevelser: Beregner ruter, der foretrækker flere
sving.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Bluetooth indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Displayindstillinger
Vælg Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller
nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden
automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet
på dagen.
Lysstyrke: Giver dig mulighed for at justere skærmens
lysstyrke.
Skærmtimeout: Giver dig mulighed for at angive tidsrummet
med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der
bruges batteristrøm.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik. Programmet Smartphone Link og et
abonnement på Live Traffic tjenesten er påkrævet.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enhedsoplysninger
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarm.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge
Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Positionsrapportering: Deler dine positionsoplysninger med
Garmin for at forbedre indholdet.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Opladningstemperaturom- Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
råde
21
Strømtilførsel (CLA,
motorcykel eller ekstern
strøm)
Fra 12 til 24 V DC
Strømtilførsel (USB)
Fra 5 V ±0,25 V
Batterilevetid
Op til 4 timer, afhængigt af brug og indstillinger
Batteritype
Litiumionbatteri, som kan udskiftes af
brugeren
Batterispændingsinterval
Fra 3,5 V til 4,1 V
Radiofrekvensprotokol:
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol (til VIRB fjernbetjening)
2,4 GHz ANT (til dæktrykssensorsystem)
®
®
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Sæt enheden i holderen, og slut holderen til strømmen i
bilen.
BEMÆRK
Slut ikke enheden direkte til bilens strømforsyning.
• Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en
computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade
enheden.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Vedligeholdelse af enhed
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket À mod uret for at låse det op.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
22
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast
på køretøjets strømkabel à igen.
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Installation, side 1).
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 20).
Vedligeholdelse af enhed
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 22).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det
opladningstemperaturområde, der er angivet i
specifikationerne.
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Displayindstillinger, side 21).
• Afkort længden af skærm-timeout (Displayindstillinger,
side 21).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 4).
• Deaktiver den trådløse Bluetooth teknologi (Deaktivering af
Bluetooth, side 21).
• Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug
(Tænd eller sluk for enheden, side 3).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Appendiks
Installation af et hukommelseskort til kort og
data
Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen
for kort og andre data på din enhed. Du kan købe
hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til
www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med
forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden
understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 32 GB.
1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (Oversigt
over enheden, side 2).
2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
®
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Slut USB-kablet til din enhed og til en USB-port på
computeren.
TIP: USB-kablet skal sluttes til en USB-port på din computer,
ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
BEMÆRK: Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine
Garmin drev. Du kan finde oplysninger om tildeling af
drevbogstaver i hjælpefilen til dit operativsystem.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.
Appendiks
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer, side 23).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
23
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på garmin.com .
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
24
Appendiks
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 13
3D-kortvisning 13
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 15
adresser, finde 10
advarsel om lav brændstofbeholdning 9
advarsler for fører 4
aktiv vognbaneanvisning 6
aktuel position 11
alarmpunktalarmer, indstillinger 21
anvisninger 6
B
batteri
installere 3
maksimere 23
oplade 22, 23
problemer 23
besvare opkald 16
betaling, undgå 8
Bluetooth teknologi 13, 14, 16, 23
afbrydelse af forbindelse til en enhed 17
deaktivere 21
indstillinger 21
parre en telefon 14
parre et headset 14
Bluetooth-teknologi 15
administrere telefoner 14
deaktivere opkald 14, 15
brændstof
måling 9
sporing 9
stationer 11
C
computer, tilslutte 23
D
deling, LiveTrack 17
destinationer. Se positioner
displayindstillinger 21
drejliste 6
dvaletilstand 19
dæktryk
advarsler 19
dvaletilstand 19
profiler 18
sensorer 18, 19
E
enheds-ID 21
F
fejlfinding 22, 23
filer, overføre 23
fjerne holderen 22
foretage opkald 16
forude 12
tilpasse 12
Foursquare 10
frakoble, Bluetooth enhed 17
G
Garmin Express, opdatering af software 3
Garmin Live-tjenester 15
abonnere 15
gemme, aktuel position 11
gemte positioner 7, 12
kategorier 11
redigere 11
slette 11
gendanne indstillinger 21
genveje
slette 11
tilføje 11
geocaching 11
GPS 3, 24
Indeks
H
hastighedskameraer 5
hjem
køre 6
opkald 17
redigering af position 6
telefonnummer 16
hjælp. 19, 20 Se også produktsupport
holder, fjerne 22
Hovedtelefon 15
parre 14
hukommelseskort 2, 23
installere 23
Hurtig søgning 10
Hvor er jeg? 11
håndfri telefonopkald 14, 15
I
ID-nummer 21
ikoner, statuslinje 4
indstillinger 20, 21
interessepunkter (POI) 10
steder 10
K
kabler, motorcykelholder 1
kameraer
hastighed 5
rødt lys 5
knapper på skærmen 4
kompas 19
koordinater 11
kort 6, 12, 20
datafelt 6, 13
detaljeniveau 20
købe 24
lag 13
opdatere 3
opdatering 3
symboler 6
tema 20
vise ruter 6
værktøjer 12
kortlag, tilpasse 13
kortvisning
2D 13
3D 13
køre hjem 6
L
LiveTrack 17
lovgivning om hjelme 5
lyd, nærhedspunkter 21
lydstyrke, tilpasse 4
lysstyrke 4
længde-/breddegrad 11
M
meddelelser 5, 14–16
medieafspiller 17
microSD kort 23
microSD-kort 2
montere enhed
bil 2
fjerne fra holderen 2
fjerne fra montering 22
motorcykel 1
sugekop 22
motorcykelholder 1
kabler 1
myTrends, ruter 8
N
navigation 6, 10
direkte linje 9
indstillinger 20
navigation i direkte linje 9
nulstille
enhed 22
tripdata 13
nyligt fundne positioner 11
næste sving 6
nødtjenester 11
O
omveje 7
opdatering
kort 3
software 3
opkald 16
besvare 16
foretage 16
foretage opkald 16
historik 16
hjem 17
kontakter 16
oplade enhed 22
opladning af enheden 23
P
parkering, seneste plads 11
parre
frakoble 17
Hovedtelefon 14
telefon 14, 23
positioner 10, 20
aktuel 11
gemme 11
nyligt fundne 11
opkald 16
simulerede 21
steder 10
søger efter 9, 10
produktsupport 19
R
redigere, gemte ture 7
rejsehistorik 21
rejseoplysninger 12
nulstille 13
vise 13
rengøre berøringsskærmen 22
rengøring af enheden 22
retningsanvisninger 6
ruteplanlægning 7, 8
redigering af en tur 7
udformningspunkter 7
ruter 5
beregne 5
beregningstilstand 5, 7, 21
foreslåede 8
myTrends 8
rute med oplevelser 5
starte 5, 6
stoppe 7
tilføje et punkt 6, 7
udformning 6
vise på kortet 6
rødt lys-kamera 5
S
satellitsignaler
opfange 3
vise 24
screenshots 21
servicehistorik
kategorier 19
poster 19
redigere 19
slette 19
sikring, ændre 22
simulerede positioner 21
skærm, lysstyrke 4
slette
parret Bluetooth-enhed 17
servicekategorier 19
serviceposter 19
ture 7
Slutbrugerlicensaftaler 21
Smartphone Link 14, 15
deaktivere opkald 14, 15
Garmin Live-tjenester 15
25
tilslutte 14, 15
software
opdatere 3
opdatering 3
version 21
specifikationer 21
spor 18
Spotify 18
sprog
stemme 21
tastatur 21
steder 10
strømkabler 22
udskifte sikringen 22
sugekop 22
søge efter positioner. 9 Se også positioner
adresser 10
byer 11
kategorier 10
koordinater 11
vejkryds 10
søgelinje 9
søvntilstand 3
T
tastatur 4
layout 21
sprog 21
telefon
frakoble 17
parre 14, 23
telefonbog 16
telefonopkald 16
besvare 16
dæmpe 16
foretage opkald 16
stemmeopkald 16
tidsindstillinger 21
tilbehør 24
tilpasse enhed 20
TracBack 18
trafik 13, 17, 21
alternativ rute 8
hændelser 13
kameraer 20
kort 13
søger efter forsinkelser 13
trafikkameraer, vise 20
transportformer 4
turlog, vise 13
tyveri, undgå 22
tænd/sluk-knap 2, 3
U
udformning af en rute 6
undgå
betaling 8
deaktivere 8
område 8
slette 8
vej 8
vejegenskaber 8
USB, frakoble 23
V
vedligeholdelse af enheden 22
vejforhold, vejr 20
vejkryds, finde 10
vejr 20
radar 20
vejforhold 20
VIRB fjernbetjening 19
værktøjer, kort 12
Æ
ændring af søgeområdet 10
26
Indeks
support.garmin.com
Juli 2018
190-02001-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising