Garmin | zūmo® 595LM | User manual | Garmin zūmo® 595LM Korisnički priručnik

Garmin zūmo® 595LM Korisnički priručnik
zūmo 595
®
Korisnički priručnik
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
ANT , ANT+ , Garmin , logotip Garmin, TracBack , VIRB i zūmo trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. myGarmin™ i myTrends™
trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin. microSD™ trgovački je znak tvrtke SD-3C. Windows zaštićen je
trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama. Mac trgovački je znak tvrtke Apple Computer, Inc. PANDORA , logotip Pandora i prepoznatljiv izgled marke Pandora
trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Pandora Media, Inc. Koriste se uz dopuštenje. SPOTIFY i logotip Spotify nalaze se među registriranim trgovačkim znakovima tvrtke
Spotify AB. Potrebni su kompatibilni mobilni digitalni uređaji i premium pretplata, gdje je dostupna. Idite na www.garmin.com. Ovaj proizvod sadrži softver Spotify koji je podložan licencama trećih
strana dostupnima ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Uz Spotify dodajte glazbenu podlogu svakom putovanju. Reproducirajte omiljene pjesme i izvođače ili uživajte u izboru
softvera Spotify.
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Sadržaj
Instalacija........................................................................ 1
Montiranje uređaja na motocikl ................................................... 1
Nosač za motocikl s napajanjem ........................................... 1
Montaža podnožja ručke ........................................................ 1
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla ................. 1
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke .................. 1
Montiranje uređaja na nosač motocikla ................................. 2
Skidanje uređaja s nosača motocikla ......................................... 2
Montiranje uređaja u automobil .................................................. 2
Početak rada................................................................... 2
Pregled uređaja .......................................................................... 2
Postavljanje baterije .................................................................... 3
Nadogradnja proizvoda .............................................................. 3
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express .................................................................................. 3
Uključivanje i isključivanje uređaja .............................................. 3
Primanje GPS signala ................................................................. 3
Ikone statusne trake ................................................................... 4
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 4
Podešavanje glasnoće ............................................................... 4
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 4
Načini prijevoza .......................................................................... 4
Odabir načina prijevoza ......................................................... 4
Korištenje zaslonske tipkovnice .................................................. 4
Korištenje tipkovnice s velikim gumbima ............................... 4
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.........................4
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača ........ 5
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo ......... 5
Prikazivanje obavijesti o zakonskim propisima za nošenje
kacige ......................................................................................... 5
Pretraživanje zakona o nošenju kaciga ................................. 5
Navigacija do odredišta................................................. 5
Rute ............................................................................................ 5
Pokretanje rute ........................................................................... 5
Promjena načina izračuna rute .............................................. 5
Vožnja rutom pomoću funkcije Pustolovna ruta ..................... 5
Stvaranje povratne rute .......................................................... 5
Postavljanje početka rute pomoću karte ................................ 6
Prelazak na početnu točku ..................................................... 6
Vaša ruta na karti ........................................................................ 6
Pomoć za aktivne trake .......................................................... 6
Pregledavanje skretanja i uputa ............................................ 6
Prikaz cijele rute na karti ........................................................ 6
Dodavanje lokacije ruti ................................................................ 6
Oblikovanje rute .......................................................................... 7
Obilazak ...................................................................................... 7
Zaustavljanje rute ....................................................................... 7
Planer puta ................................................................................. 7
Planiranje puta ....................................................................... 7
Navigacija do spremljenog putovanja .................................... 7
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu ........................... 7
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu ............... 7
Uređivanje i spremanje aktivne rute ....................................... 7
Promjena opcija rute za putovanje ........................................ 7
Organiziranje puta .................................................................. 7
Dijeljenje putovanja ................................................................ 8
Korištenje predloženih ruta ......................................................... 8
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja .................................. 8
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti .................................. 8
Izbjegavanje cesta s naplatom .............................................. 8
Izbjegavanje vinjeta ............................................................... 8
Značajke izbjegavanja ceste .................................................. 8
Prilagođena izbjegavanja ....................................................... 8
Sadržaj
Navigacija van ceste ................................................................... 9
Praćenje goriva ........................................................................... 9
Omogućavanje praćenja goriva ............................................. 9
Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva ..................... 9
Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za
gorivo ..................................................................................... 9
Omogućivanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim
postajama .............................................................................. 9
Pronalaženje i spremanje lokacija ................................ 9
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ................ 9
Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti ........................... 9
Promjena područja pretraživanja .............................................. 10
Točke interesa .......................................................................... 10
Traženje lokacije prema kategoriji ....................................... 10
Traženje unutar kategorije ................................................... 10
Navigiranje do točke interesa na mjestu .............................. 10
Foursquare ........................................................................... 10
Alati za pretraživanje ................................................................ 10
Traženje adrese ................................................................... 10
Traženje raskrižja ................................................................. 10
Traženje grada ..................................................................... 11
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................. 11
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija ............................ 11
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija ..................... 11
Traženje posljednjeg mjesta za parking ................................... 11
Pregled podataka o trenutnom položaju ................................... 11
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima ....... 11
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije .......................... 11
Dodavanje prečaca ................................................................... 11
Uklanjanje prečaca .............................................................. 11
Spremanje lokacija ................................................................... 11
Spremanje lokacije ............................................................... 11
Spremanje trenutne lokacije ................................................ 11
Uređivanje spremljene lokacije ............................................ 11
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ......................... 11
Brisanje spremljene lokacije ................................................ 11
Zajedničko korištenje spremljene lokacije ........................... 12
Korištenje karte ............................................................ 12
Alati karte .................................................................................. 12
Pregledavanje alata karte .................................................... 12
Omogućivanje alata karte .................................................... 12
Nadolazi .................................................................................... 12
Prikaz nadolazećih lokacija .................................................. 12
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ..................................... 12
Informacije o putu ..................................................................... 12
Prikaz podataka o putu na karti ........................................... 12
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................ 13
Pregled zapisnika puta ......................................................... 13
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ..................... 13
Prikaz nadolazećeg prometa .................................................... 13
Prikaz prometa na karti ........................................................ 13
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 13
Prilagođavanje karte ................................................................. 13
Prilagođavanje slojeva karte ................................................ 13
Promjena podatkovnog polja karte ...................................... 13
Promjena izgleda karte ........................................................ 13
Bluetooth – funkcije povezivosti................................ 13
Zahtjevi za Bluetooth funkciju ................................................... 13
Uparivanje telefona sa slušalicama .......................................... 14
Ikone statusa Bluetooth funkcija ............................................... 14
Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple uređaju ..................... 14
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple
uređaju ................................................................................. 14
Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple uređaju .. 14
i
Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link i
pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom Apple ............... 14
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa sustavom
Android™ .................................................................................. 14
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na pametnom
telefonu sa sustavom Android ............................................. 15
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni telefon sa
sustavom Android ................................................................ 15
Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth funkcija kacige .. 15
Smartphone Link ....................................................................... 15
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link ............................. 15
Slanje lokacije s telefona na uređaj ..................................... 15
Garmin Live usluge ................................................................... 15
Pretplata na Garmin Live usluge ......................................... 15
Pametne obavijesti ................................................................... 15
Primanje obavijesti ............................................................... 15
Pregledavanje popisa obavijesti .......................................... 16
Hands-free pozivanje ................................................................ 16
Uspostavljanje poziva .......................................................... 16
Primanje poziva ................................................................... 16
Korištenje popisa poziva ...................................................... 16
Upotreba opcija za poziv u tijeku ......................................... 16
Spremanje kućnog telefonskog broja .................................. 16
Prekid veze s Bluetooth uređajem ............................................ 16
Brisanje uparenog telefona ....................................................... 17
Prometne informacije................................................... 17
Primanje podataka o prometu putem aplikacije Smartphone
Link ........................................................................................... 17
Omogućavanje prometnih informacija ...................................... 17
Korištenje aplikacija ..................................................... 17
Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje gledatelja ............ 17
Pokretanje LiveTrack sesije na telefonu .............................. 17
Media Player ............................................................................. 17
Reproduciranje multimedijskih datoteka .............................. 17
Dodavanje alata Media Player na kartu ............................... 17
Mijenjanje izvora medija ....................................................... 17
Usluga Pandora ................................................................... 17
Spotify .................................................................................. 18
Trase ......................................................................................... 18
Prikaz informacija o trasi ...................................................... 18
TracBack® ................................................................................ 18
Praćenje nedavne trase ....................................................... 18
Spremanje nedavne trase kao puta ..................................... 18
Tlak u gumama ......................................................................... 18
Postavljanje senzora za tlak u gumama .............................. 18
Montiranje senzora na gume ............................................... 18
Upozorenja o tlaku u gumama ............................................. 19
Stanje mirovanja senzora za tlak u gumama ....................... 19
Korištenje kompasa .................................................................. 19
VIRB® daljinski upravljač ......................................................... 19
Upravljanje akcijskom kamerom VIRB ................................. 19
Povijest usluge zapisivanja ....................................................... 19
Dodavanje kategorija servisa ............................................... 19
Brisanje kategorija usluga .................................................... 19
Preimenovanje kategorija servisa ........................................ 19
Brisanje zapisa usluge ......................................................... 19
Uređivanje zapisa servisa .................................................... 19
Prikaz datoteka pomoći ............................................................ 19
Pretraživanje tema pomoći .................................................. 19
Pregled vremenske prognoze ................................................... 19
Pregled vremena u blizini drugog grada .............................. 20
Pregled meteorološkog radara ............................................ 20
Pregled meteoroloških upozorenja ...................................... 20
Provjera uvjeta na cesti ........................................................ 20
photoLive prometne kamere ..................................................... 20
Spremanje prometne kamere .............................................. 20
ii
Pregled prometne kamere ................................................... 20
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 20
Prilagođavanje uređaja................................................ 20
Postavke karte i vozila .............................................................. 20
Omogućavanje karata .......................................................... 20
Postavke navigacije .................................................................. 20
Postavke načina izračuna .................................................... 20
Postavljanje simulirane lokacije ........................................... 21
Bluetooth postavke ................................................................... 21
Onemogućavanje Bluetooth veze ........................................ 21
Postavke zaslona ...................................................................... 21
Postavke prometa ..................................................................... 21
Postavke jedinica i vremena ..................................................... 21
Postavljanje vremena ........................................................... 21
Postavke jezika i tipkovnice ...................................................... 21
Postavke upozorenja o blizini ................................................... 21
Postavke uređaja i privatnosti ................................................... 21
Vraćanje postavki ..................................................................... 21
Informacije o uređaju................................................... 21
Specifikacije .............................................................................. 21
Punjenje uređaja ....................................................................... 22
Održavanje uređaja...................................................... 22
Postupanje s uređajem ............................................................. 22
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 22
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 22
Sprečavanje krađe ............................................................... 22
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 22
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 22
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 22
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 22
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 22
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu ................... 22
Rješavanje problema ................................................... 22
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla ....................... 22
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 23
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 23
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 23
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ........ 23
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ........ 23
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 23
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 23
Dodatak ......................................................................... 23
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke ...................... 23
Upravljanje podacima ............................................................... 23
O memorijskim karticama .................................................... 23
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 23
Prijenos podataka s računala .............................................. 23
Prikaz statusa GPS signala ...................................................... 24
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 24
Kupnja opreme ......................................................................... 24
Indeks............................................................................ 25
Sadržaj
Instalacija
Montiranje uređaja na motocikl
Nosač za motocikl s napajanjem
UPOZORENJE
Garmin preporuča da montažu uređaja prepustite iskusnom
montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava.
Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti
vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
®
NAPOMENA: Preporučeni zatezni moment je 50 lbf-in
(5,65 N-m). Zatezni moment ne smije biti veći od 80 lbf-in
(9,04 N-m).
Montaža podnožja ručke na nosače stezaljke kvačila ili
kočnice
1 Izvadite dva tvornička vijka na nosaču stezaljke kvačila ili
kočnice À.
Uređaj na motocikl trebate montirati na odgovarajuću i sigurnu
lokaciju, a s obzirom na dostupne izvore napajanja i mogućnosti
sigurnog polaganja kabela.
À
Á
Â
Baza motocikla
NAPOMENA: Priloženi su standardni 1/4-inčni i M6 vijci.
Veličina mora odgovarati veličini tvorničkih vijaka na nosaču
stezaljke kvačila ili kočnice.
2 Provucite nove vijke Á kroz podnožje ručke, umetke  i
nosač stezaljke kvačila ili kočnice.
3 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.
Napajanje sustava od 12 do 24 Vdc (crveno) s osiguračem na
kabelu
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla
Uzemljenje sustava (crno)
OBAVIJEST
Izravan neprekidan kontakt s osnovnom pločom ili bilo kojim
dijelom motocikla tijekom vremena može oštetiti nosač. Kako
biste spriječili tu vrstu oštećenja, između nosača i osnovne ploče
potrebno je postaviti umetke te provjeriti dodiruje li bilo koji dio
uređaja ili nosača motocikl.
Razvodni kabel nosača za motocikl
1 Provucite M4 x 20 mm vijke s plosnatim glavama À kroz
podloške Á, bazu, umetke  i osnovnu ploču Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
Napajanje sustava od 12 do 24 Vdc (crveno) s osiguračem na
kabelu
Uzemljenje sustava (crno)
Mikrofon 2,5 mm
Stereo audio izlaz 3,5 mm
Stereo audio ulaz 3,5 mm
Montaža podnožja ručke
Uređaj sadrži dijelove za dvije izvedbe za montažu ručke. Za
prilagođeno montiranje mogao bi biti potreban dodatni pribor.
Montaža U-vijka i podnožja ručke
2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili osnovnu ploču.
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke
1 Poravnajte kuglicu podnožja ručke À i kuglicu osnovne ploče
Á sa svakim krajem ručice s dva utora Â.
1 Postavite U-vijak À oko ručke Á i provucite krajeve kroz
podnožje ručke Â.
2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.
Instalacija
1
1 Priključite kabel za napajanje u vozilu À u priključak Á na
nosaču.
2 Uklonite prozirnu plastiku s vakuumskog nosača Â.
3 Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne
ostavlja vlakna.
4 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu Ã
2
3
4
5
Umetnite svaku kuglicu u ručicu s dva utora.
Lagano pritegnite ručicu.
Podesite za optimalan pregled i rukovanje.
Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili montažu.
Montiranje uređaja na nosač motocikla
1 Postavite podnožje uređaja u bazu.
5
6
7
8
unazad, prema vjetrobranu.
Uglavite bazu Ä na ručicu vakuumskog nosača.
Postavite donji dio uređaja u bazu.
Pomičite uređaj unazad dok ne sjedne na mjesto.
Drugi kraj kabela za napajanje u automobilu priključite u
strujni priključak.
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
• Umetnite bateriju (Postavljanje baterije, stranica 3).
• Nadogradite karte i softver na svom uređaju (Nadogradnja
proizvoda, stranica 3).
• Montirajte uređaj i priključite ga na napajanje (Instalacija,
stranica 1).
• Uparite svoj Bluetooth telefon i slušalice (Uparivanje telefona
sa slušalicama, stranica 14) (nije obavezno).
• Primite GPS signale (Primanje GPS signala, stranica 3).
• Podesite svjetlinu zaslona (Podešavanje svjetline zaslona,
stranica 4).
• Navigirajte do svog odredišta (Pokretanje rute, stranica 5).
®
2 Naginjite uređaj prema nazad dok ne sjedne na mjesto.
3 Ako zasun na vrhu nosača ostane gledati prema gore nakon
što umetnete uređaj, pritisnite ga prema dolje.
Skidanje uređaja s nosača motocikla
Pregled uređaja
1 Pritisnite gumb za otpuštanje sa strane nosača.
2 Podignite i skinite uređaj.
Montiranje uređaja u automobil
OBAVIJEST
Prije montaže uređaja provjerite lokalne zakone koji se odnose
na montažu na vjetrobransko staklo.
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Za motocikl nemojte koristiti vakuumske nosače.
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
2
Početak rada
À
Á
Â
Ã
Tipka napajanja
Mini-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
Odjeljak za baterije s utorom za memorijsku karticu s kartama i
podacima
Mikrofon
Postavljanje baterije
1 D-prsten poklopca baterije zarotirajte u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu i skinite poklopac baterije.
4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite Dodaj uređaj.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov
naziv i serijski broj.
5 Pritisnite Dodaj uređaj i slijedite upute na zaslonu kako biste
uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin
Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.
2 U kutiji s proizvodom pronađite litij-ionsku bateriju.
3 Umetnite bateriju s kabelom prema gore.
4 Umetnite priključak baterije À u utor za bateriju Á.
5 Zatvorite poklopac baterije i pričvrstite D-prsten poklopca
baterije.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
• Registracija proizvoda
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin
Express
Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati
najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.
1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin
Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite
upute na zaslonu kako biste je instalirali.
2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
3 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Manji kraj kabela povezuje se s USB priključkom À na zūmo
uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim
USB priključkom na računalu.
Početak rada
6 Odaberite opciju:
• Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite
Instaliraj sve.
• Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite Pregledajte
pojedinosti i zatim pritisnite Instaliraj pored željene
nadogradnje.
Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje
na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može
trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.
NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za
unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da
instalirate microSD™ karticu u uređaj kako biste ostvarili
dodatni slobodni prostor (Umetanje memorijske kartice za
karte i podatke, stranica 23).
7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje
kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin
Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim
ga ponovo povežete.
Uključivanje i isključivanje uređaja
• Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ili priključite
uređaj na napajanje.
• Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga
postavili u način rada za uštedu energije.
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj
troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i
biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
• Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se
na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite Isključi.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u način rada za uštedu energije.
Primanje GPS signala
Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj.
na traci statusa
označava jačinu satelitskog signala. Vrijeme potrebno da
prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika,
među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste
zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na
nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja
navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog
3
uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski
signal pronađe.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.
Kada uređaj primi satelitske signale i kada je spreman za
navigaciju, ikona
postaje zelena.
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.
Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i
podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa
GPS signala, stranica 24).
Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth
postavki (Bluetooth postavke, stranica 21).
Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako
biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 16).
Aktivni profil vozila. Odaberite za prikaz postavki profila
vozila.
Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena
(Postavljanje vremena, stranica 21).
Razina baterije.
Povezano s aplikacijom Smartphone Link. Odaberite za
prikaz povezanog uređaja i informacija o pretplati
(Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14).
Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze
(Pregled vremenske prognoze, stranica 19).
Status goriva. Odaberite za prikaz informacija o praćenju
goriva.
Korištenje gumba na zaslonu
Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama,
izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.
• Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.
• Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.
• Odaberite ili za kretanje kroz popise ili izbornike.
• Zadržite ili za brže kretanje.
• Odaberite
za prikaz kontekstnog izbornika opcija za
trenutni zaslon.
Podešavanje glasnoće
Prije podešavanja glasnoće priključite svoj uređaj na nosač s
napajanjem ili slušalice pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
• Za dodatne opcije odaberite .
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
Načini prijevoza
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na način
prijevoza. Trenutni način prijevoza označen je ikonom u traci
statusa.
4
Način rada Automobil
Način rada Motocikl
Način rada Van ceste
Odabir načina prijevoza
Odaberite
.
Korištenje zaslonske tipkovnice
Pogledajte "Postavke jezika i tipkovnice" za upute o promjeni
izgleda tipkovnice (Postavke jezika i tipkovnice, stranica 21).
• Za brisanje unosa za pretraživanje odaberite .
• Za brisanje znaka odaberite .
• Za promjenu jezika tipkovnice odaberite .
• Za unos posebnih znakova kao što su interpunkcijski znakovi
odaberite
.
• Za odabir velikih ili malih slova odaberite .
Korištenje tipkovnice s velikim gumbima
Dodatne jezike ili rasporede tipkovnice možete omogućiti u
postavkama jezika i tipkovnice (Postavke jezika i tipkovnice,
stranica 21).
• Odaberite ili za prikaz dodatnih znakova.
• Odaberite za prebacivanje na druge izglede i jezike
tipkovnice.
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
OBAVIJEST
Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo
kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve
znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku
primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo
kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako
ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.
Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da
vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite
po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i
prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu
upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje
ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.
Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i
ograničenje brzine (ako je moguće).
Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja
brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom
vozite.
Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada
prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.
Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko
željezničke pruge.
Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje
udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.
Zavoj: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoja
na cesti.
Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa
približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i
prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za
korištenje ove funkcije, uređaj mora primati prometne
informacije (Primanje podataka o prometu putem aplikacije
Smartphone Link, stranica 17).
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja
Upozorenje na umor: Ako vozite više od dva sata bez prekida,
uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.
Omogućavanje ili onemogućavanje
upozorenja za vozača
Pojedinačna zvučna upozorenja za vozača možete isključiti.
Vizualna upozorenja pojavljuju se čak i ako je zvučno
upozorenje onemogućeno.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Zvučna upozorenja
za vozača.
2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog
upozorenja.
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz
crveno svjetlo
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za
mjerenje brzine.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i
prolazak kroz crveno svjetlo. Idite na web-mjesto garmin.com
/speedcameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost
ili kako biste kupili pretplatu ili jednu nadogradnju. Možete u bilo
koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.
Na web-mjestu mygarmin.com možete nadograditi bazu
podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često
nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o
kamerama.
Za neke uređaje i regije podatke o kamerama za mjerenje brzine
i prolazak kroz crveno svjetlo možete dobiti uz uređaj. Uključeni
podaci ne uključuju nadogradnje niti pretplatu.
Prikazivanje obavijesti o zakonskim
propisima za nošenje kacige
Prilikom prvog dohvaćanja satelitskih signala ili kad se uređaj
približi lokaciji na kojoj vrijede sigurnosne smjernice za
motocikle, na zūmo uređaju mogu se prikazati obavijesti o
zakonskim propisima za nošenje kacige i zaštite za oči.
OBAVIJEST
Garmin preporučuje da svi putnici nose kacigu iz sigurnosnih
razloga. Obavijesti o zakonskim propisima za nošenje kacige
služe samo kao referenca, podložne su izmjenama i nisu
namijenjene kao pravni savjeti. Obavijesti o zakonskim
propisima za nošenje kacige dostupne su samo u SAD-u i
Kanadi.
Za prikaz više informacija odaberite obavijest.
Pretraživanje zakona o nošenju kaciga
Zakone o nošenju kaciga možete pretraživati po državi ili regiji.
1 Odaberite Aplikacije > Vodič za nošenje kacige.
2 Odaberite saveznu državu ili regiju.
Navigacija do odredišta
•
•
•
•
izbjegavanja (Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja,
stranica 8).
Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju
aktivnom profilu vozila.
Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do
svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu
(Pokretanje rute, stranica 5).
Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći,
možete podesiti rutu (Oblikovanje rute, stranica 7).
Ruti možete dodati više odredišta (Dodavanje lokacije ruti,
stranica 6).
Pokretanje rute
1 Odaberite Kamo? i tražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje
lokacija, stranica 9).
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Idi!.
4 Odaberite opciju:
• Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom,
odaberite Idi!.
• Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite i
odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
• Za uređivanje kursa rute odaberite > Uredi rutu i ruti
dodajte točke oblikovanja (Oblikovanje rute, stranica 7).
Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama
i informacijama na karti (Vaša ruta na karti, stranica 6).
Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.
Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati
svojoj ruti (Dodavanje lokacije ruti, stranica 6).
Promjena načina izračuna rute
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Pustolovna ruta za izračun ruta na kojima se
prednost daje zavojitim putovima.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
Vožnja rutom pomoću funkcije Pustolovna ruta
Vaš uređaj može izračunati rute na kojima se prednost daje
zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje
autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju,
ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve modele uređaja
ili za sve regije karata.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna >
Pustolovna ruta > Spremi.
2 Odaberite Postavke pustolovne rute.
3 Pomoću klizača odaberite više ili manje zavojitih putova.
4 Pomoću klizača odaberite više ili manje brežuljaka.
5 Pomoću klizača odaberite više ili manje autocesta.
6 Pokrenite rutu (Pokretanje rute, stranica 5).
Rute
Stvaranje povratne rute
Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.
• Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju
preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute
(Promjena načina izračuna rute, stranica 5) i postavke
Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne
lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.
1 Na početnom zaslonu odaberite Aplikacije > Povratni put.
2 Odaberite Početna lokacija.
Navigacija do odredišta
5
3 Odaberite kategoriju, a zatim odaberite Odaberite.
4 Odaberite Atributi puta.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Odabir udaljenosti kako biste rutu isplanirali
na temelju udaljenosti.
• Odaberite Odabir trajanja kako biste rutu isplanirali na
temelju trajanja.
• Odaberite Odabir odredišta kako biste rutu isplanirali na
temelju navedene lokacije.
6 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
7 Odaberite opciju:
• Ako ste unijeli udaljenost ili trajanje, odaberite Got. >
Izračunaj.
• Ako ste odabrali odredište, odaberite Odaberite.
8 Odaberite rutu, a zatim odaberite Idi!.
Ä
Å
Æ
Ç
Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće
radnje.
Brzina vozila.
Naziv ceste po kojoj se krećete.
Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje
prikazuje (Promjena podatkovnog polja karte, stranica 13).
Pomoć za aktivne trake
Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, pored
karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna.
Linija u boji À označava pravilnu traku za skretanje.
Postavljanje početka rute pomoću karte
Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Po potrebi odaberite za filtriranje prikazanih točaka
interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Odaberite Idi!.
Prelazak na početnu točku
Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku,
uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.
1 Odaberite Kamo? > Idi kući.
2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.
Uređivanje početne lokacije
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Unesite početnu lokaciju.
Vaša ruta na karti
Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama
na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili
izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.
À
Á
Â
Ã
6
Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu
radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali
kretati.
Udaljenost do sljedeće radnje.
Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
Ruta označena na karti.
Pregledavanje skretanja i uputa
Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća
skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju
rutom.
1 Na karti odaberite opciju:
• Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme
navigacije odaberite > Skretanja.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili
upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
• Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu,
odaberite traku s tekstom na vrhu karte.
2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).
Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će
se i slika križanja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
2 Odaberite .
Dodavanje lokacije ruti
Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju
rutom (Pokretanje rute, stranica 5).
Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao
sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.
SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili
planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i
planirati, uređivati i spremati putovanja (Planiranje puta,
stranica 7).
1 Na karti odaberite > Kamo?.
2 Potražite lokaciju (Pronalaženje i spremanje lokacija,
stranica 9).
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti
odaberite Dodaj kao sljed. zaust..
• Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite Dodaj kao
zadnje zaust..
• Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na
ruti odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i
voditi vas do odredišta po redu.
Navigacija do odredišta
7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite Sljedeće >
Oblikovanje rute
Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti
navigaciju rutom (Pokretanje rute, stranica 5).
Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na
ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili
području bez dodavanja odredišta ruti.
1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti
kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz
odabrane lokacije.
4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne
lokacije na karti.
• Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite Idi!.
Obilazak
Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili
obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove
na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Promijeni rutu.
SAVJET: Ako se alat Promijeni rutu ne nalazi u izborniku
alata karte, možete ga dodati (Omogućivanje alata karte,
stranica 12).
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
• Za pronalazak nove rute odaberite Obilazak.
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
> Zaustavi.
Planer puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji
kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno
kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje
automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga
prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija,
bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati podatke o
rasporedu i dodati točke oblikovanja.
Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne
rute.
Planiranje puta
Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati
barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona
lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete
navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do
vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i
konačno odredište mogu biti isti.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > > Stvaranje puta.
2 Odaberite Odabir početne lokacije.
3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite Odaberite.
4 Odaberite Odaberite odredište.
5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite Odaberite.
6 Odaberite Dodaj lokaciju kako biste dodali više lokacija (nije
obavezno).
Navigacija do odredišta
Spremi.
8 Unesite naziv i odaberite Got..
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!
4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite
Početak.
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do
odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih
odredišta na putovanju.
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu
Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na
vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i
konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.
Prilikom uređivanja puta odaberite
> Optimiziraj
redoslijed.
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite
i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
• Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije
odaberite .
• Za uklanjanje lokacije odaberite .
Uređivanje i spremanje aktivne rute
Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i
spremiti je kao put.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta.
2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto
promijenite.
3 Odaberite Spremi za spremanje rute kao puta koji kasnije
možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).
Promjena opcija rute za putovanje
Kada započinjete putovanje, možete prilagoditi način na koji
uređaj izračunava rutu.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate
koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).
4 Odaberite > Postavke puta.
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite
Oblikovanje rute i slijedite upute na zaslonu (Oblikovanje
rute, stranica 7).
• Za promjenu načina izračuna puta odaberite Preferirana
ruta (Promjena načina izračuna rute, stranica 5).
Kada pokrenete navigaciju za putovanje, uređaj se automatski
prebacuje na odabrani profil vozila.
Organiziranje puta
Svakoj lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda,
uključujući željeno vrijeme dolaska na odredište i trajanje
čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju
vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na odredište.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
7
2 Odaberite put.
3 Odaberite > Postavke puta > Uredi raspored.
4 Odaberite lokaciju i slijedite upute na zaslon kako biste unijeli
podatke rasporeda.
SAVJET: Ako za put trebate odrediti raspored više lokacija,
trebate početi s početnom lokacijom puta.
5 Za unos podataka rasporeda za dodatne lokacije ponovite
korak 4.
6 Po dovršetku odaberite Spremi.
Kada navigirate putom, trebate krenuti u vrijeme prikazano ispod
početne točke kako biste na vrijeme stigli do mjesta za
zaustavljanje i do odredišta. Raspored služi samo za procjenu.
Na stvarno vrijeme dolaska mogu utjecati uvjeti u prometu,
radovi na cesti i drugi čimbenici koji uzrokuju kašnjenje.
Dijeljenje putovanja
Putovanja možete dijeliti pomoću kompatibilnih Garmin uređaja
s Bluetooth bežičnom tehnologijom.
1 Postavite uređaj na najviše 10 m (33 ft) od kompatibilnog
Garmin uređaja.
2 Odaberite Aplikacije > Planer puta > > Dijeli >
Bluetooth.
3 Odaberite putovanje i zatim odaberite Got..
4 Odaberite uređaj s popisa i odaberite OK.
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja i privatnosti, stranica 21).
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti
Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti
prometne informacije (Primanje podataka o prometu putem
aplikacije Smartphone Link, stranica 17).
Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u
prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa
onemogućite ovu opciju (Postavke prometa, stranica 21),
zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Ako je to moguće, odaberite Alternativna ruta.
3 Odaberite Idi!
Izbjegavanje cesta s naplatom
Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za
ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje
druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
8
• Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o
vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili
omogućiti vinjete.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife >
Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
odaberite Spremi.
Prilagođena izbjegavanja
Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i
dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute,
uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga
odgovarajuća ruta nije dostupna.
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
2
3
4
5
izbjegavanja.
Odaberite Dodajte cestu.
Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedeće.
Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedeće.
Odaberite Got..
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Po potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte područje.
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Got..
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
izbjegavanje, a zatim odaberite
> Izbriši.
Navigacija do odredišta
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.
Praćenje goriva
Uređaj možete postaviti tako da procjenjuje potrošnju goriva,
upozorava vas kada se približite udaljenosti koju možete prijeći
s preostalim gorivom i da vam predlaže zaustavljanje na
benzinskim postajama na temelju procijenjenog dometa goriva.
Kada je praćenje goriva omogućeno, ikona pokazuje trenutni
status goriva.
Bijela: Praćenje goriva je onemogućeno ili uređaj nije povezan s
nosačem za motocikl.
Zelena: Procijenjeni domet goriva veći je od razine na kojoj se
aktivira upozorenje spremnika za gorivo.
Narančasta: Procijenjeni domet goriva manji je od razine na
kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.
Crvena: Procijenjena udaljenost za koju vam je preostalo goriva
u spremniku iznosi 0.
Omogućavanje praćenja goriva
Prije omogućivanja praćenja goriva uređaj mora biti u načinu
rada za motocikl ili izvancestovnom načinu rada i postavljen na
nosač za motocikl.
Kad omogućite praćenje goriva na putnom računalu prikazat će
se mjerač goriva (Prikaz stranice s informacijama o putu,
stranica 13).
1 Napunite spremnik s gorivom.
2 Odaberite Aplikacije > Postavke goriva > Praćenje goriva.
3 Odaberite Udaljenost po spremniku.
4 Unesite udaljenost koju vozilo može prijeći s punim
spremnikom za gorivo i zatim odaberite Got..
Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva
Možete postaviti uređaj tako da vas upozori kad u spremniku
ima malo goriva.
NAPOMENA: Za izdavanje upozorenja za nisku razinu goriva
uređaj mora biti povezan s nosačem za motocikl.
1 Omogućite praćenje goriva (Omogućavanje praćenja goriva,
stranica 9).
2 Odaberite Upozorenje spremnika za gorivo.
3 Unesite udaljenost i odaberite Got..
Kad vam preostane goriva samo za prelazak udaljenosti koju ste
unijeli, na stranici s kartom prikazat će se upozorenje za nisku
razinu goriva.
Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za
gorivo
Kako biste još točnije pratili preostalu količinu goriva, prilikom
punjenja spremnika goriva potrebno je ponovo postaviti
prijeđene kilometre na spremniku za gorivo.
Odaberite Aplikacije > Postavke goriva > Ponovno
postavljanje spremnika za gorivo.
Omogućivanje predlaganja zaustavljanja na
benzinskim postajama
Prije omogućivanja funkcije Predlaganje zaustavljanja na
benzinskim postajama uređaj mora biti u načinu rada za
motocikl, postavljen na nosač za motocikl i mora biti omogućeno
praćenje goriva.
Uređaj možete postaviti tako da predlaže zaustavljanje na
benzinskim postajama na temelju dometa goriva.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Odaberite Aplikacije > Postavke goriva > Predl.zaus.na
ben.post..
Pronalaženje i spremanje lokacija
Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela,
auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo?
pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za
pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.
• Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove
za pretraživanje (Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje, stranica 9).
• Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa
po kategorijama (Točke interesa, stranica 10).
• Pretražujte i prijavite se na Foursquare točke interesa
(Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 10).
• Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese,
raskrižja ili geografske koordinate (Alati za pretraživanje,
stranica 10).
• Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (Promjena
područja pretraživanja, stranica 10).
• Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite
(Spremanje lokacija, stranica 11).
• Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (Pregledavanje
nedavno pronađenih lokacija, stranica 11).
®
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Pregledavanje rezultata pretraživanja na karti
Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto
na popisu.
1 U rezultatima pretraživanja odaberite .
Najbliža lokacija iz rezultata pretraživanja pojavljuje se na
karti. pokazuje lokacije ostalih rezultata pretraživanja.
2 Odaberite jednu ili više opcija:
• Ako želite vidjeti više rezultata pretraživanja, dodirnite i
povucite kartu.
• Za odabir druge lokacije odaberite .
9
• Za pregledavanje detalja i ruta za odabrane lokacije,
odaberite opis lokacije na donjem dijelu karte.
• Ako želite pokrenuti navigaciju do odabrane lokacije,
odaberite Idi!.
Promjena područja pretraživanja
Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati područja u
blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga
područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili
duž aktivne rute.
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.
2 Odaberite .
3 Odaberite opciju.
Točke interesa
Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo.
Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju
popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki,
restorana, hotela i zabavnih sadržaja.
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na
desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno
pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
• Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.
Navigiranje do točke interesa na mjestu
Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u
sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom
centru ili određenog terminala na aerodromu.
1 Odaberite Kamo? > Unesite pretraživanje.
2 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta,
odaberite i idite na korak 3.
• Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke
interesa, odaberite i idite na korak 5.
3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer,
restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
4 Odaberite kategoriju.
5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite Idi!.
Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je
najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta
zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom
pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.
Istraživanje mjesta
Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.
1 Odaberite mjesto.
2 Odaberite > Istraži ovo mjesto.
10
Foursquare
Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na
vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje
su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.
Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare
računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom
pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link
povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati
pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i
pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.
Pretraživanje Foursquare točaka interesa
Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.
Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije
Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online
Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg
Foursquare korisničkog računa.
Odaberite Kamo? > Kategorije > Foursquare®.
Povezivanje s Foursquare računom
1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje
telefona sa slušalicama, stranica 14).
2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite
Foursquare® > Login.
4 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama
Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se
povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone
Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.
Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr.
ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i
informacije o radnom vremenu.
1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare
točku interesa.
2 Odaberite .
Prijava putem aplikacije Foursquare
Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim
se prijaviti na Foursquare račun.
1 Odaberite Aplikacije > Foursquare® > Prijava.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite > Prijava.
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite Traženje u blizini: kako biste promijenili
područje pretraživanja (Promjena područja pretraživanja,
stranica 10).
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.
2 Odaberite opciju:
• S popisa gradova u blizini odaberite grad.
• Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite Traženje u
blizini: (Promjena područja pretraživanja, stranica 10).
• Za traženje grada po imenu odaberite Unesite
pretraživanje, unesite ime grada i odaberite .
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
4 Odaberite Prikaži na karti.
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija
Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje
ste pronašli.
Odaberite Kamo? > Nedavno.
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.
Odaberite Aplikacije > Posljednje mjesto.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice,
policijske postaje ili benzinske crpke.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite Bolnice, Policijske stanice, Gorivo ili Pomoć na
cesti..
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim
područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim
lokacijama na vrhu.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za navigiranje do lokacije odaberite Idi!.
• Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji
odaberite .
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odaberite.
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Pronalaženje i spremanje lokacija
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
4 Odaberite Spremi.
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
2
3
4
5
stranica 10).
U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
Odaberite .
Odaberite Spremi.
Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Got..
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Got..
4 Odaberite OK.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
8 Odaberite Got..
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Got..
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbr.sprem.mjes..
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
11
Zajedničko korištenje spremljene lokacije
Spremljenu lokaciju možete podijeliti s drugim kompatibilnim
Garmin uređajima putem Bluetooth bežične tehnologije ili
memorijske kartice.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Dijeli.
6 Za dijeljenje informacija o lokaciji slijedite upute na zaslonu.
Korištenje karte
Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (Vaša ruta na karti,
stranica 6) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite
ako nema aktivne rute.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno,
gore ili dolje.
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji
odaberite .
• Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite
Idi! (Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 6).
Alati karte
Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama
uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se
na ploči na rubu karte.
Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.
Promijeni rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija
na ruti.
Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom
putujete (Nadolazi, stranica 12).
Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti
(Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 6).
Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete
prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (Prikaz podataka o
putu na karti, stranica 12).
Glasnoća: Podešavanje ukupne glasnoće.
Svjetlina: Podešavanje svjetline zaslona.
Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na
povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji
aktivan poziv (Upotreba opcija za poziv u tijeku,
stranica 16).
Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim
se krećete (Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 13).
Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.
photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate
za uslugu photoLive (photoLive prometne kamere,
stranica 20).
Prijavljuje kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje
brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan
samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za
mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate
aktivnu vezu s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje
telefona sa slušalicama, stranica 14).
12
Pregledavanje alata karte
1 Na karti odaberite .
2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite
.
Omogućivanje alata karte
U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati
karte koji se najčešće koriste. U izbornik možete dodati do 12
alata.
1 Na karti odaberite > .
2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
3 Odaberite Spremi.
Nadolazi
Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti
ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke
interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako
putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne
usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na
znakovima na autocesti.
Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
Prikaz nadolazećih lokacija
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji
prema potrebi odaberite .
• Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za
nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .
NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete
autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu
kategoriju, izlaz ili grad.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se
prikazati u alatu Nadolazi.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.
5 Odaberite Got..
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte (Omogućivanje alata karte,
stranica 12).
Na karti odaberite > Podaci o putu.
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (Omogućivanje alata karte, stranica 12).
1 Na karti odaberite > Podaci o putu.
2 Odaberite polje s podacima o putu.
Korištenje karte
3 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za
podatke o putu.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički
podaci o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Ponovno postavi podatke puta.
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
3 Odaberite Spremi.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Uređaj ima nekoliko značajki vezanih uz Bluetooth za vaš
kompatibilni mobilni telefon. Za neke je značajke na pametnom
telefonu potrebno instalirati aplikaciju Smartphone Link. Dodatne
informacije potražite na web-mjestu garmin.com/smartphonelink.
Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na
vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike i
sve pametne telefone.
LiveTrack: Omogućuje vam dijeljenje lokacija vožnje s
kontaktima na pametnom telefonu ili računima društvenih
medija.
Hands-free pozivanje: Omogućuje upućivanje i primanje poziva
pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao handsfree spikerfon.
Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s
pametnog telefona na navigacijski uređaj.
Prijenos multimedijskih datoteka: Prenosi zvuk s pametnog
telefona do kacige i omogućuje Bluetooth kontrole za
multimedijske zapise na zūmo uređaju.
Pandora internetski radio: Prenosi glazbu s Pandora
internetskog radija do kacige i omogućuje vam promjenu
stanica, pregledavanje podataka o izvođaču i pjesmi,
promjenu pjesme, ocjenjivanje pjesme i još mnogo toga na
zūmo uređaju.
Usluga prijenosa glazbe Spotify : Prenosi glazbu s usluge
prijenosa glazbe Spotify do kacige i omogućuje vam
pretraživanje i reproduciranje glazbe i popisa pjesama,
pregledavanje podataka o izvođaču i pjesmi, ocjenjivanje
pjesama i još mnogo toga na zūmo uređaju.
Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije
pomoću zūmo uređaja.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.
Garmin Live usluge: Podaci u stvarnom vremenu koje možete
pregledavati na svom računalu poput uvjeta u prometu,
parkinga i napredene vremenske prognoze dostupni su
putem usluga s pretplatom.
®
®
Zahtjevi za Bluetooth funkciju
Prilagođavanje karte
Za neke je funkcije potreban telefon, kaciga ili posebna
aplikacija na pametnom telefonu.
Prilagođavanje slojeva karte
Funkcija
Zahtjevi
Pametne obavijesti
Upareni pametni telefon s aplikacijom
Smartphone Link.
LiveTrack
Upareni pametni telefon s aplikacijom
Smartphone Link.
Hands-free pozivanje
Upareni telefon i kaciga Ova je funkcija
kompatibilna s uparenom Bluetooth kacigom ili
žičnom kacigom.
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Prijenos multimedijskih Upareni pametni telefon i kaciga Ova je
datoteka
funkcija kompatibilna s uparenom Bluetooth
kacigom ili žičnom kacigom.
13
Funkcija
Zahtjevi
Pandora internetski
radio
Upareni pametni telefon s aplikacijom
Pandora.
Usluga prijenosa
glazbe Spotify
Upareni pametni telefon s aplikacijom Spotify.
Foursquare prijava
Upareni telefon s aplikacijama Smartphone
Link i Foursquare.
Ažuriranja vremena
Upareni pametni telefon s aplikacijom
Smartphone Link.
Garmin Live usluge
Upareni pametni telefon s aplikacijom
Smartphone Link.
Uparivanje telefona sa slušalicama
Morate upariti svoj zūmo uređaj s telefonom i Bluetooth
slušalicama kako biste mogli koristiti neke Bluetooth funkcije.
Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se
nađu unutar dosega.
Za neke je funkcije potrebna aplikacija Smartphone Link. S
aplikacijom Smartphone Link možete se povezati tijekom
uparivanja ili kasnije.
1 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a
telefon postavite u način rada u kojemu ga se može otkriti.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
telefon.
2 Postavite zūmo uređaj i svoj telefon na udaljenost ne veću od
3 m (10 ft).
3 Na zūmo uređaju odaberite Postavke > Bluetooth > .
4 Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili telefon s
uređajem.
5 Na zūmo uređaju odaberite .
SAVJET: Ako se ne prikaže početni zaslon s Bluetooth
postavkama, možete odabrati Postavke > Bluetooth > Traži
uređaje kako biste uparili slušalice.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste uparili slušalice s
uređajem.
7 Iz trgovine aplikacijama na telefonu instalirajte i otvorite
aplikaciju Smartphone Link (opcionalno).
Ako uparujete s Apple uređajem, na zūmo zaslonu pojavljuje
se sigurnosni kôd.
8 Ako je potrebno, sigurnosni kôd unesite u telefon unutar 30
sekundi.
®
Ikone statusa Bluetooth funkcija
Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored
svakog uparenog uređaja.
Odaberite Postavke > Bluetooth.
• Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena
za taj uređaj.
• Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj
uređaj.
Hands-free pozivanje
Pametne obavijesti
Smartphone Link funkcije i usluge
Prijenos multimedijskih sadržaja
Slušalice priključene
Postavljanje Bluetooth funkcija na Apple
uređaju
Sve su kompatibilne Bluetooth funkcije zadano uključene kada
uparite telefon. Određene funkcije možete omogućiti,
onemogućiti ili prilagoditi.
14
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na Apple
uređaju
Ako se želite povezati s aplikacijom Smartphone Link, najprije
morate upariti i povezati svoj zūmo uređaj i telefon.
Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom
Smartphone Link, možete to učiniti kako biste mogli koristiti
dodatne Bluetooth funkcije. Aplikacija Smartphone Link
komunicira s vašim telefonom pomoću Bluetooth Smart
tehnologije. Prilikom prvog povezivanja s aplikacijom
Smartphone Link na Apple uređaju morat ćete unijeti Bluetooth
Smart sigurnosni kôd.
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link.
2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Sigurnosni kôd se pojavljuje na zaslonu zūmo uređaja.
3 Na telefonu unesite kôd.
Onemogućavanje hands-free pozivanja na Apple
uređaju
Možete onemogućiti hands-free pozivanje, ali i dalje ostati
povezani s telefonom kako biste mogli koristiti Smartphone Link
podatke i primati obavijesti.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona koji se koristi za hands-free
pozivanje.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i podatke
može povezati s dva različita naziva.Ikona pojavljuje se u
boji pored naziva telefona koji se koristi za hands-free
pozivanje.
3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Telefonski pozivi.
Onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone
Link i pametnih obavijesti za uređaj sa sustavom
Apple
Podatke aplikacije Smartphone Link i pametne obavijesti možete
onemogućiti, ali i dalje ostati povezani s telefonom za handsfree pozivanje.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije
Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje
podataka može povezati pomoću dva različita naziva. i
pojavljuju se u plavoj boji pored naziva telefona koji se koristi
za podatke i obavijesti.
Odznačite
potvrdni okvir Usluge za pametne telefone.
3
Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za uređaj sa
sustavom Apple
Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati
prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona povezanog s podacima aplikacije
Smartphone Link i obavijestima.
SAVJET: Vaš se telefon za hands-free pozivanje i korištenje
podataka može povezati pomoću dva različita naziva. i
pojavljuju se u boji pored naziva telefona koji se koristi za
podatke i obavijesti.
3 Odaberite Pametne obavijesti.
4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite
dodati.
Postavljanje Bluetooth funkcija za pametni
telefon sa sustavom Android™
Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene
kada uparite svoj telefon. Određene funkcije možete omogućiti,
onemogućiti ili prilagoditi.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na
pametnom telefonu sa sustavom Android
Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate upariti i
povezati zūmo uređaj s telefonom.
Ako se tijekom uparivanja niste povezali s aplikacijom
Smartphone Link, to možete učiniti kako biste mogli koristiti
dodatne Bluetooth funkcije.
1 Iz trgovine aplikacijama na svom telefonu instalirajte
aplikaciju Smartphone Link.
2 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
Onemogućavanje Bluetooth funkcija za pametni
telefon sa sustavom Android
Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje
ostati povezani s drugim funkcijama.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv telefona.
3 Odaberite opciju:
• Za onemogućavanje hands-free pozivanja odznačite
potvrdni okvir Telefonski pozivi.
• Za onemogućavanje podataka aplikacije Smartphone Link
i pametnih obavijesti, odznačite potvrdni okvir
Smartphone Link.
• Onemogućavanje određenih obavijesti aplikacije podesite
u postavkama aplikacije Smartphone Link.
Prikazivanje ili skrivanje obavijesti pametnog telefona sa
sustavom Android
Pomoću aplikacije Smartphone Link možete odabrati koje se
vrste obavijesti pojavljuju na vašem zūmo uređaju.
1 Na telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
2 Odaberite .
3 Provjerite je li označen potvrdni okvir Smart Notifications.
4 U odjeljku Notifications odaberite Settings.
Pojavljuje se popis kategorija obavijesti i aplikacija.
5 Odaberite opciju:
• Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti odaberite
prekidač koji se nalazi pored kategorije ili naziva
aplikacije.
• Za dodavanje aplikacije na popis odaberite .
Omogućavanje i onemogućavanje Bluetooth
funkcija kacige
Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene
kada uparite svoju kacigu. Određene funkcije možete omogućiti
ili onemogućiti.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite naziv kacige.
3 Odaberite opciju:
• Za isključivanje kacige odznačite potvrdni okvir Slušalice.
• Za onemogućavanje zvuka iz prijenosa multimedijskih
sadržaja odznačite potvrdni okvir Zvuk multimedijskih
sadržaja.
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikacija za telefone koja vam pomaže
sinkronizirati podatke o lokaciji s telefonom i omogućuje pristup
informacijama uživo putem podatkovne veze telefona. Uređaj
prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem
Bluetooth bežične tehnologije. Informacije uživo dostupne su
besplatno ili na temelju pretplate, što omogućuju Garmin Live
usluge (Garmin Live usluge, stranica 15).
Bluetooth – funkcije povezivosti
Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju
se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom
Smartphone Link.
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link
Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone.
Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici
www.garmin.com/smartphonelink ili posjetite stranicu s
aplikacijama za svoj uređaj.
Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za
svoj telefon.
Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u
korisničkom priručniku svog telefona.
Slanje lokacije s telefona na uređaj
Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za vaš
telefon.
1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do lokacije
(pogledajte korisnički priručnik telefona).
2 U izborniku aplikacije odaberite Smartphone Link.
Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se
prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.
Garmin Live usluge
Prije korištenja Garmin Live usluga, vaš uređaj mora biti
povezan s podržanim telefonom na kojem je instalirana
aplikacija Smartphone Link (Uparivanje telefona sa slušalicama,
stranica 14).
Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup
Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju različite
načine pregleda podataka uživo na vašem uređaju, bilo
besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o
prometu ili vremenskoj prognozi.
Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne
aplikacije. Druge usluge, na primjer, podaci o prometu,
poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju.
Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge
prikazuju se simbolom Smartphone Link i prikazuju se samo kad
je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.
Pretplata na Garmin Live usluge
Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na
telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.
1 Na telefonu pokrenite aplikaciju Smartphone Link (Uparivanje
telefona sa slušalicama, stranica 14).
2 Odaberite My Account.
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.
3 Odaberite uslugu.
4 Odaberite cijenu.
5 Odaberite Subscribe.
6 Slijedite upute na zaslonu.
Pametne obavijesti
Dok je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link možete
pregledavati obavijesti pametnog telefona na zūmo uređaju, kao
što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.
NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom
uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Smartphone Link
morati pričekati nekoliko minuta. Ikona pojavljuje se u boji kod
Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i
aktivne (Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 14).
Primanje obavijesti
OBAVIJEST
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
15
Da bi vaš zūmo uređaj mogao primati obavijesti, morate ga
povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.
Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s
pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu,
da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u
vozilu, a ne vozač.
NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u
alatu karte.
• Za ignoriranje obavijesti odaberite OK.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite Prikaz.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Prikaz >
Reprodukcija.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
Pozivanje lokacije
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite Poziv.
Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte
Primanje poziva
OBAVIJEST
Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih.
kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li
uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem,
posjetite www.garmin.com/bluetooth.
Uspostavljanje poziva
Biranje broja
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Biraj.
2 Unesite broj.
3 Odaberite Biraj.
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Poziv.
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.
Korištenje popisa poziva
Da bi vaš zūmo uređaj mogao primati obavijesti, morate ga
povezati s pametnim telefonom i aplikacijom Smartphone Link.
Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu
karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli
obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne
vozač.
• Za odbacivanje obavijesti odaberite .
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na
vašem telefonu.
• Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
• Ako obavijest želite preslušati, odaberite Reproduciraj
poruku.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova
značajka nije dostupna za sve jezike.
• Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti
s telefona odaberite Prikaz i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke
vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je
generirala obavijest.
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Popis poziva.
2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
3 Odaberite poziv.
Pregledavanje popisa obavijesti
Spremanje kućnog telefonskog broja
Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.
1 Odaberite Aplikacije > Pametne obavijesti.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane
su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.
2 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
• Za preslušavanje obavijesti odaberite .
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor.
Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (Uređivanje spremljene lokacije,
stranica 11).
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > > Postavi kućni broj.
2 Unesite svoj kućni broj.
3 Odaberite Got..
Hands-free pozivanje
NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se
može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba
određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu
dostupne sve značajke.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili
16
Upotreba opcija za poziv u tijeku
Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i
ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
• Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
• Za prekidanje veze odaberite .
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Odaberite Aplikacije > Telefon > Zovi kuću.
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može
se ubuduće automatski povezati s vašim zūmo uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
Bluetooth – funkcije povezivosti
3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog
uređaja.
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite telefon, a zatim odaberite Prekid uparivanja.
Prometne informacije
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim
područjima ili zemljama. Prometne obavijesti i informacije o
područjima pokrivenosti potražite na adresi www.garmin.com
/traffic.
• Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih
nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
• Za primanje prometnih informacija uređaj mora biti povezan s
aplikacijom Smartphone Link s aktivnom pretplatom na
obavijesti o prometu.
Primanje podataka o prometu putem
aplikacije Smartphone Link
Pokretanje LiveTrack sesije na telefonu
Prije nego što pokrenete LiveTrack sesiju s telefona, potrebno je
upariti telefon s uređajem i povezati se s aplikacijom
Smartphone Link (Uparivanje telefona sa slušalicama,
stranica 14).
1 Na pametnom telefonu otvorite Smartphone Link.
2 Odaberite LiveTrack.
3 Odaberite opciju dijeljenja.
4 Odaberite Pokreni LiveTrack.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Media Player
Media player može reproducirati glazbu ili zvuk iz ovih izvora.
• Glazbenih datoteka spremljenih na vašem zūmo uređaju.
• Glazbene datoteke spremljene na telefonu ili media playeru
priključenom na USB priključak nosača za motocikl.
• Audio ulaz priključen na ulazni audio priključak na nosaču za
motocikl.
• Bluetooth audio od uparenog telefona.
• Pandora internetskog radija.
• Usluga prijenosa glazbe Spotify.
Reproduciranje multimedijskih datoteka
1 Odaberite Aplikacije.
2 Odaberite opciju:
Usluga Aktualni podaci o prometu daje podatke o prometu u
stvarnom vremenu.
1 Preuzmite Smartphone Link na kompatibilni telefon
(Preuzimanje aplikacije Smartphone Link, stranica 15).
2 Pretplatite se na uslugu Live prometne informacije (Pretplata
na Garmin Live usluge, stranica 15).
3 Povežite uređaj i telefon na kojem je instalirana aplikacija
Smartphone Link (Uparivanje telefona sa slušalicama,
stranica 14).
• Odaberite Pandora® kako biste otvorili media player s
izvorom medija postavljenim na Pandora.
• Odaberite Spotify kako biste otvorili media player s
izvorom medija postavljenim na Spotify.
• Odaberite Media Player kako biste otvorili media player s
nedavno odabranim izvorom medija.
3 Odaberite opciju:
• Za promjenu izvora medija odaberite .
• Za odabir pjesme, stanice, popisa za reprodukciju ili
glazbene datoteke odaberite .
Omogućavanje prometnih informacija
Dodavanje alata Media Player na kartu
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Korištenje aplikacija
Postavljanje LiveTrack dijeljenja i pozivanje
gledatelja
Prilikom prve upotrebe LiveTrack funkcije morate postaviti
funkciju i pozvati gledatelje.
1 Povežite se s aplikacijom Smartphone Link (Uparivanje
telefona sa slušalicama, stranica 14).
2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link i
odaberite LiveTrack.
Unesite
korisničko ime i odaberite Next.
3
4 Unesite jedan ili više kontakata koje želite pozvati.
Možete unijeti ime kontakta ili adresu e-pošte.
5 Odaberite Start LiveTrack.
Aplikacija započinje s dijeljenjem LiveTrack
podataka. Gledatelji koje ste pozvali primit će poruku e-pošte
s poveznicom na kojoj mogu vidjeti vaše LiveTrack podatke.
6 Odaberite da biste podijelili LiveTrack poveznicu putem
društvene mreže, aplikacije za dopisivanje ili druge aplikacije
za dijeljenje (opcionalno).
Prometne informacije
Alat media player za kartu omogućuje vam da media playerom
upravljate s karte.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Alati karte > Media
Player.
2 Otvorite kartu.
3 Odaberite > Media Player.
Kontrole media playera pojavljuju se na karti.
Mijenjanje izvora medija
Možete promijeniti izvor s kojeg se mediji reproduciraju na
uređaju.
1 Odaberite Aplikacije > Media Player > .
2 Odaberite izvor medija.
Usluga Pandora
Usluga Pandora daje vam besplatan, prilagođeni radio koji vam
pruža jednostavno i neograničeno uživanje u glazbi i otkrivanju
novih sadržaja. Za integraciju usluge Pandora potreban je
kompatibilan mobilni uređaj s instaliranom aplikacijom Pandora.
Dodatne informacije o kompatibilnim mobilnim uređajima
potražite na adresi www.pandora.com/everywhere/mobile.
NAPOMENA: Usluga Pandora trenutno je dostupna u
Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Novom Zelandu.
Promjena stanica
1 Odaberite Aplikacije > Pandora®.
2 Odaberite .
17
3 Odaberite stanicu.
Postavljanje senzora za tlak u gumama
Spotify
Prije postavljanja senzora za tlak u gumama pripremite bateriju i
numeričku naljepnicu za svaki senzor. Morate imati i
kompatibilni zūmo uređaj.
Senzori bežično komuniciraju s kompatibilnim zūmo uređajem.
Možete pratiti tlak u gumama i primati upozorenja o niskom tlaku
na svoj zūmo uređaj.
1 Skinite poklopac À sa senzora Á tako da ga okrenete ulijevo.
Spotify je digitalna glazbena usluga koja vam osigurava pristup
do milijuna pjesama.
SAVJET: Za povezivanje s uslugom Spotify potrebno je na
mobilni uređaj instalirati aplikaciju Spotify. Potrebni su
kompatibilni mobilni digitalni uređaj i premium pretplata, gdje je
dostupna. Idite na www.garmin.com.
U ovom se proizvodu nalazi softver Spotify na koji se primjenjuju
licence trećih strana koje možete pronaći na web-mjestu:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Glazba u
pozadini svakog putovanja uz Spotify. Reproducirajte pjesme
omiljenih izvođača ili neka vas zabavlja Spotify.
Trase
Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o
snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o
nadmorskoj visini.
Prikaz informacija o trasi
1 Odaberite Aplikacije > Trase > Aktivno.
2 Odaberite trasu.
Trasa se prikazuje na karti.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za spremanje trase odaberite Spremi trasu.
• Za spremanje trase kao puta odaberite Spremi kao put.
• Za prikaz iscrtane nadmorske visine trase odaberite Profil
nadmorske visine.
TracBack
®
Praćenje nedavne trase
Značajka TracBack bilježi vaše nedavno kretanje kao trasu.
Nedavnu trasu možete pratiti natrag do početne točke.
1 Odaberite Aplikacije > TracBack.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
2 Odaberite Idi!.
2 Ako ste već umetnuli bateriju u senzor, izvadite bateriju.
3 Na svom zūmo uređaju odaberite Aplikacije > Tlak u
4
5
6
7
gumama.
Odaberite profil vozila koji odgovara konfiguraciji guma na
vašem vozilu.
Približite senzor zūmo uređaju.
Na svom zūmo uređaju odaberite broj pokraj gume s kojom je
senzor uparen.
U sljedećih 30 sekundi na senzoru umetnite bateriju  u
držač za bateriju à s pozitivnom stranom okrenutom prema
gore.
Spremanje nedavne trase kao puta
Nedavnu trasu možete spremiti kao put kojim kasnije možete
navigirati pomoću planera puta (Navigacija do spremljenog
putovanja, stranica 7).
1 Odaberite TracBack.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
2 Odaberite > Spremi kao put.
3 Unesite naziv i odaberite Got..
Tlak u gumama
UPOZORENJE
Sustav za praćenje tlaka u gumama nije zamjena za pravilno
održavanje guma, a održavanje ispravnog tlaka odgovornost je
vozača, čak i ako smanjeni tlak u gumama nije došao do razine
koja aktivira upozorenje o niskom tlaku u gumama. Ako se ne
održava ispravan tlak u gumama, može doći do gubitka kontrole
nad vozilom, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili
smrti.
Garmin sustav za praćenje tlaka u gumama dostupan je kao
zaseban dodatak. Značajka tlaka u gumama nije kompatibilna
sa svim zūmo modelima. Informacije o kompatibilnosti i
dodacima potražite na stranici www.garmin.com/zumo.
18
zūmo uređaj traži senzor i prikazuje potvrdnu poruku nakon
što se senzor uspješno upari.
SAVJET: Ako se senzor uspješno ne upari, izvadite bateriju
senzora i ponovite 6. i 7. korak.
8 Unesite preporučeni tlak za gumu.
9 Unesite minimalni tlak za gumu.
zūmo uređaj aktivira upozorenje o niskom tlaku kada senzor
prijavi očitanje tlaka u gumama ispod te vrijednosti.
10 Zamijenite i čvrsto pritegnite poklopac na senzoru.
11 Na senzor zalijepite numeričku naljepnicu s brojem gume koji
ste odabrali u 6. koraku.
12 Ovaj postupak ponovite za svaki preostali senzor.
Montiranje senzora na gume
UPOZORENJE
Sustav za praćenje tlaka u gumama koristi se samo s metalnim
ventilima na gumama. Montiranje senzora za tlak u gumama na
ventile na gumama koji nisu metalni može dovesti do oštećenja
Korištenje aplikacija
guma ili ventila, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili
smrti.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili oštećenja senzora ili vozila, provjerite ne
utječe li svaki montirani senzor na kočnice vozila, dijelove
amortizera ili drugu montiranu opremu. Ako montirani senzor
utječe na neku od montirane opreme na vozilu, ne upravljajte
vozilom s montiranim senzorom.
Nakon instaliranja senzora može biti potrebno provesti
balansiranje guma kako bi se spriječilo moguće vibriranje guma
ili nejednako trošenje guma na nekim vozilima.
Prije montiranja senzora na gume postavite senzore pomoću
zūmo uređaja.
1 Skinite poklopce ventila s guma na vozilu.
2 Na svom zūmo uređaju odaberite Aplikacije > Tlak u
gumama kako biste vidjeli dijagram profila vozila.
3 Montirajte senzore na ventile na gumama tako da ih
zategnete udesno.
NAPOMENA: Svaki senzor morate montirati na ispravnu
gumu prema dijagramu profila vozila i numeričkim
naljepnicama koje su zalijepljene na senzore tijekom
postupka postavljanja.
4 Ručno okrenite kotače kako biste provjerili imaju li senzori
dovoljno prostora i ne utječu li na opremu na vozilu.
Upozorenja o tlaku u gumama
Uređaj vas upozorava pomoću skočnih poruka, ikona na karti i
simbola u aplikaciji za tlak u gumama.
Ako se pojavi upozorenje za senzor, broj pokraj odgovarajuće
gume prikazuje se crvenom bojom u aplikaciji za tlak u gumama.
Simboli ispod broja prikazuju se crvenom bojom kako bi
naznačili aktivna upozorenja za taj senzor.
Nizak tlak u gumi
Slaba baterija senzora
Senzor nije priključen
Stanje mirovanja senzora za tlak u gumama
Kada parkirate vozilo i isključite zūmo uređaj, senzor za tlak u
gumama nakon nekoliko minuta prelazi u način mirovanja za
uštedu energije. Dok je u stanju mirovanja, senzor ne šalje
informacije zūmo uređaju. Zbog toga zūmo uređaj može prijaviti
da je senzor isključen.
Čim se vozilo pomakne, senzor izlazi iz stanja mirovanja i
automatski se ponovno povezuje s zūmo uređajem. Ponovno
povezivanje može potrajati do 30 sekundi.
Korištenje kompasa
NAPOMENA: Morate se kretati kako bi kompas mogao odrediti
smjer.
Navigirati možete putem GPS kompasa.
Odaberite Aplikacije > Kompas.
VIRB daljinski upravljač
®
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje akcijskom kamerom VIRB
Prije upotrebe daljinske funkcije VIRB morate omogućiti
daljinsku postavku na kameri VIRB. Dodatne pojedinosti
potražite u korisničkom priručniku za VIRB liniju proizvoda.
1 Uključite kameru VIRB.
2 Na uređaju zūmo odaberite Aplikacije > Daljinski upravljač
VIRB > Spoji.
Korištenje aplikacija
3 Pričekajte dok se uređaj poveže s kamerom VIRB.
4 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa odaberite Pokreni snimanje.
• Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite Zaustavi
snimanje.
• Za snimanje fotografije odaberite Snimka.
Povijest usluge zapisivanja
Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati
datum i očitanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija
servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (Dodavanje
kategorija servisa, stranica 19).
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju servisa.
3 Odaberite Dodavanje zapisa.
4 Unesite očitanje odometra i odaberite Sljedeće.
5 Unesite komentar (nije obavezno).
6 Odaberite Got..
Dodavanje kategorija servisa
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite > Dodavanje kategorije.
3 Unesite naziv kategorije i odaberite Got..
Brisanje kategorija usluga
Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj
kategoriji.
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite > Brisanje kategorije.
3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
4 Odaberite Izbriši.
Preimenovanje kategorija servisa
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
3 Odaberite > Promjena naziva kateg..
4 Unesite naziv i odaberite Got..
Brisanje zapisa usluge
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju servisa.
3 Odaberite > Brisanje zapisa.
4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
5 Odaberite Izbriši.
Uređivanje zapisa servisa
Možete urediti komentar, očitanje odometra i datum zapisa
servisa.
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite polje.
4 Unesite nove informacije i odaberite Got..
Prikaz datoteka pomoći
Za prikaz cijelog korisničkog priručnika odaberite Aplikacije
> Pomoć.
Pretraživanje tema pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć >
.
Pregled vremenske prognoze
Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati
meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom
19
Smartphone Link kako biste primali meteorološke podatke
(Uparivanje telefona sa slušalicama, stranica 14).
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za
sljedećih nekoliko dana.
2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.
2 Odaberite opciju:
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodavanje
grada i unesite ime grada.
Pregled meteorološkog radara
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih
prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti.
Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini,
poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteorološki radar.
Pregled meteoroloških upozorenja
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti
meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s
meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne
lokacije ili u blizini odabranog grada.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteo. upozorenja.
Provjera uvjeta na cesti
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Uvjeti na cesti.
photoLive prometne kamere
photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u
prometu za glavne prometnice i raskrižja. Možete spremiti
kamere koje planirate redovito provjeravati.
Spremanje prometne kamere
Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu
photoLive, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim
telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (Smartphone
Link, stranica 15).
Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite križanje.
5 Odaberite Spremi.
Pregled prometne kamere
Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju
spremiti (Spremanje prometne kamere, stranica 20).
20
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite kameru.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja i privatnosti, stranica 21).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.
Prilagođavanje uređaja
Postavke karte i vozila
Odaberite Postavke > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 13).
Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje zvučno upozorenje
za svaku vrstu upozorenja za vozača (Funkcije pomoći u
vožnji i upozorenja, stranica 4).
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
Postavke navigacije
Odaberite Postavke > Navigacija.
Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete
navigaciju.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni
izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.
Upozorenje na umor: Upozorava vas kada dulje vrijeme vozite
bez odmora.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s
naplatom.
Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje
cestarina i tarifa.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Način s ograničenj.: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju
pažnju vozača i mogu ometati vožnju.
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.
Postavke načina izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
Prilagođavanje uređaja
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.
Pustolovna ruta: Izračunava rute na kojima se prednost daje
zavojitim putovima.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim
područjima.
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.
2 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
4 Odaberite opis lokacije.
5 Odaberite Postavi lokaciju.
Bluetooth postavke
Odaberite Postavke > Bluetooth.
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.
Onemogućavanje Bluetooth veze
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth.
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Zaslon.
Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina
rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski
prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.
Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.
Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez
rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši
baterija.
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.
Postavke prometa
Odaberite Postavke > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije. Potrebne su
aplikacija Smartphone Link i pretplata na live prometne
informacije.
Postavljanje vremena
1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS
informacija odaberite Automatski.
• Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema
gore ili dolje.
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.
Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani
jezik.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.
Postavke upozorenja o blizini
NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate
imati učitane prilagođene točke interesa (TI).
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Odaberite Postavke > Upozorenje na točku blizine.
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.
Postavke uređaja i privatnosti
Za otvaranje postavki uređaja odaberite Postavke > Uređaj.
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim značajkama softvera.
Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore
za krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih
podataka.
Izvješćivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s
tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši pov. putovanja: Briše povijest putovanja za značajke
myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Informacije o uređaju
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.
Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7
Raspon radne
temperature
Od -20 ° do 55 °C (od-4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
21
Izvor napajanja (CLA
adapter, motocikl ili
vanjsko napajanje)
Od 12 do 24 Vdc
Izvor napajanja (USB)
Od 5 V ± 0,25 V
Trajanje baterije
Do 4 sata ovisno o upotrebi i postavkama
Vrsta baterije
Zamjenjiva litij-ionska baterija
Raspon napona baterije
Od 3,5 V do 4,1 V
Protokol radijske
frekvencije
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz (za VIRB daljinski upravljač)
ANT od 2,4 GHz (za sustav za praćenje
tlaka u gumama)
®
®
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje
vozila.
OBAVIJEST
Uređaj nemojte priključivati izravno na kabel za napajanje u
vozilu.
• Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.
Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na
računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti
uređaj.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com.
Održavanje uređaja
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte svoj uređaj na stranici http://my.garmin.com.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
2 Gurnite uređaj prema naprijed.
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Promjena osigurača kabela za napajanje u
vozilu
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak À ulijevo kako biste ga otključali.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
2
3
4
5
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak Á i izvadite osigurač
Â.
Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
Srebrni vršak postavite u završetak.
Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili
nazad na kabel napajanja vozila Ã.
Rješavanje problema
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog
stakla
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim
alkoholom.
2 Osušite čistom suhom krpom.
3 Montirajte vakuumski nosač (Instalacija, stranica 1).
Sprečavanje krađe
22
Održavanje uređaja
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije,
stranica 20).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 22).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona
temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 21).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 21).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće, stranica 4).
• Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju
(Onemogućavanje Bluetooth veze, stranica 21).
• Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u način rada za uštedu
energije (Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 3).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem
protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj
se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.
Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows
Vista i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi
Windows Media Player 10.
®
®
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
Dodatak
Umetanje memorijske kartice za karte i
podatke
Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali
memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju.
Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom
opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete
kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin
kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske
kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.
1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na
uređaju (Pregled uređaja, stranica 2).
2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
3 Pritišćite je dok ne škljocne.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog
na računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
®
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
2 Isključite uređaj.
3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalu.
SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na
računalu, a ne u USB razdjelnik.
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.
NAPOMENA: Ako vam je na računalu mapirano nekoliko
mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća
prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojedinosti o
dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog
sustava.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
• Odaberite Postavke > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.
Dodatak
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo, stranica 23).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
23
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com .
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Posjetite garmin.com/accessories.
24
Dodatak
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 13
3-D prikaz karte 13
A
adrese, traženje 10
alati, karte 12
audio, točke blizine 21
B
baterija
maksimiziranje 23
problemi 23
punjenje 22, 23
umetanje 3
biranje 16
Bluetooth tehnologija 13–16, 23
onemogućavanje 21
onemogućavanje poziva 14, 15
postavke 21
prekid veze s uređajem 16
uparivanje s telefonom 14
uparivanje slušalica 14
upravljanje telefonima 14
brisanje
kategorije servisa 19
putovi 7
upareni Bluetooth uređaj 17
zapisi servisa 19
Brzo pretraživanje 10
C
cestarine, sprečavanje 8
Č
čišćenje dodirnog zaslona 22
čišćenje uređaja 22
D
Daljinski upravljač VIRB 19
datoteke, prijenos 23
dijeljenje, LiveTrack 17
dodatna oprema 24
F
Foursquare 10
G
Garmin Express, nadogradnja softvera 3
Garmin Live usluge 15
pretplata na 15
Gdje sam? 11
geocaching 11
gorivo
praćenje 9
stanice 11
GPS 3, 24
gumbi na zaslonu 4
H
hands-free telefonski pozivi 14, 15
I
ID broj 21
ID jedinice 21
ikone, statusna traka 4
informacije o putu 12
ponovno postavljanje 13
prikaz 13
izbjegavanja
brisanje 8
cesta 8
cestarine 8
onemogućavanje 8
površina 8
značajke ceste 8
J
jačina zvuka, prilagođavanje 4
Indeks
jezik
govor 21
tipkovnica 21
K
kabeli, nosač motocikla 1
kabeli za napajanje 22
promjena osigurača 22
kamere
brzina 5
crveno svjetlo 5
kamere za mjerenje brzine 5
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo 5
karte 6, 12, 20
alati 12
kupnja 24
nadogradnja 3
podatkovno polje 6, 12, 13
prikaz ruta 6
razina pojedinosti 20
simboli 6
slojevi 13
tema 20
kompas 19
koordinate 11
krađa, sprečavanje 22
kuća
broj telefona 16
prelazak 6
uređivanje lokacije 6
L
licencni ugovori za krajnjeg korisnika 21
LiveTrack 17
lokacije 10, 20
mjesta 10
nedavno pronađeno 11
pozivanje 16
simulirana 21
spremanje 11
traženje 9, 10
trenutno 11
M
media player 17
memorijska kartica 2, 23
umetanje 23
microSD kartica 2, 23
mjesta 10
montaža uređaja
motocikl 1
skidanje s nosača 22
vakuumski nosač 22
montiranje uređaja
automobil 2
skidanje s nosača 2
myTrends, rute 8
N
način rada za spavanje 3
načini prijevoza 4
nadogradnja
karte 3
softver 3
nadolazi 12
prilagođavanje 12
navigacija 6, 10
postavke 20
van ceste 9
navigacija van ceste 9
nedavno pronađene lokacije 11
nosač, skidanje 22
nosač motocikla 1
kabeli 1
O
obavijesti 5, 14–16
obilasci 7
oblikovanje rute 7
odgovaranje na pozive 16
odredišta. Vidi lokacije
osigurač, promjena 22
P
parkiralište, posljednje mjesto 11
planer puta 7, 8
točke oblikovanja 7
uređivanje puta 7
početna točka, pozivanje 16
pomoć. 19 Vidi i služba za korisničku podršku
pomoć za aktivne trake 6
ponovno postavljanje
podaci o putu 13
uređaj 22
popis skretanja 6
postavke 20, 21
postavke vremena 21
postavke zaslona 21
postupanje s uređajem 22
povijest putovanja 21
povijest servisa
brisanje 19
kategorije 19
uređivanje 19
zapisi 19
pozivi 16
biranje 16
kontakti 16
odgovaranje 16
početna točka 16
popis 16
uspostavljanje 16
prečaci
brisanje 11
dodavanje 11
prekid veze, uređaj Bluetooth 16
prelazak na početnu točku 6
pretplate, Garmin Live usluge 15
prikaz karte
2-D 13
3-D 13
prilagođavanje uređaja 20
prometne, kamere 20
prometne informacije 13, 17, 21
alternativna ruta 8
kamere 20
karta 13
nezgode 13
traženje zastoja 13
prometne kamere, pregled 20
promjena područja pretraživanja 10
punjenje uređaja 22, 23
R
računalo
povezivanje 23
priključivanje 23
raskrižja, traženje 10
rješavanje problema 22, 23
rute 5
dodavanje točke 6, 7
izračun 5
myTrends 8
način izračuna 5, 7, 20
oblikovanje 7
pokretanje 5, 6
predloženo 8
prikaz na karti 6
pustolovna ruta 5
zaustavljanje 7
S
satelitski signali
prikaz 24
primanje 3
simulirane lokacije 21
skidanje nosača 22
slojevi karte, prilagođavanje 13
Slušalice 15
uparivanje 14
služba za korisničku podršku 19
25
sljedeće skretanje 6
Smartphone Link 14, 15
Garmin Live usluge 15
onemogućavanje poziva 14, 15
povezivanje 14, 15
snimke zaslona 21
softver
nadogradnja 3
verzija 21
specifikacije 21
Spotify 18
spremanje, trenutna lokacija 11
spremljene lokacije 7, 12
brisanje 11
kategorije 11
uređivanje 11
stanje mirovanja 19
svjetlina 4
T
telefon
prekid veze 17
uparivanje 14, 23
telefonski imenik 16
telefonski pozivi 16
biranje 16
glasovno biranje 16
isključivanje zvuka 16
odgovaranje 16
tipka napajanja 2, 3
tipkovnica 4
izgled 21
jezik 21
tlak u gumama
profili 18
senzori 18
stanje mirovanja 19
upozorenja 19
točke interesa (POI) 10
mjesta 10
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 21
TracBack 18
traka za pretraživanje 9
trase 18
traženje lokacija. 9 Vidi i lokacije
adrese 10
gradovi 11
kategorije 10
koordinate 11
raskrižja 10
trenutna lokacija 11
U
uparivanje
prekid veze 16
Slušalice 14
telefon 14, 23
upozorenja za vozača 4, 5
upozorenje za nisku razinu goriva 9
upute 6
upute za vožnju 6
uređivanje, spremljeni putovi 7
USB, prekid veze 23
usluge u hitnim slučajevima 11
uvjeti na cesti, vrijeme 20
V
vakuumski nosač 22
VIRB daljinski upravljač 19
vraćanje postavki 21
vrijeme 19
radar 20
uvjeti na cesti 20
Z
zakoni o nošenju kaciga 5
zapisnik puta, pregled 13
zaslon, svjetlina 4
zemljopisna širina i dužina 11
26
Indeks
support.garmin.com
Srpanj 2018
190-02001-46_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising