Garmin | zūmo® 595LM | Garmin zūmo® 595LM Naudotojo vadovas

Garmin zūmo® 595LM Naudotojo vadovas
zūmo 595
®
Naudotojo vadovas
© 2016 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , „Garmin“ logotipas, TracBack , VIRB ir zūmo yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. myGarmin™ ir myTrends™
yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekės ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekės ženklus naudoti yra draudžiama.
®
®
®
®
®
®
Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. microSD™ yra SD-3C prekės ženklas. Windows yra
„Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse. Mac yra „Apple Computer, Inc.“ prekės ženklas PANDORA , „Pandora“ logotipas ir „Pandora“ prekių išvaizda
yra „Pandora Media, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai, naudojami turint leidimą. SPOTIFY ir „Spotify“ logotipas yra vieni iš „Spotify AB“ registruotųjų prekės ženklų. Tam
tikrais atvejais reikalingi suderinami mobilieji skaitmeniniai įrenginiai ir papildoma prenumerata. Eikite į www.garmin.com. Šiame produkte yra „Spotify“ programinės įrangos, kuriai taikomos
trečiosios šalies licencijos, pateiktos šiuo adresu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Visada keliaukite su muzika pasitelkę „Spotify“. Leiskite mėgstamas dainas ir mėgstamų atlikėjų
kūrinius arba tegul pramogomis pasirūpina „Spotify“.
®
®
®
®
®
Šiam produktui suteiktas ANT+ sertifikatas. Suderinamų produktų ir programų sąrašas pateiktas www.thisisant.com/directory.
®
Turinys
Įdiegimas......................................................................... 1
Įrenginio montavimas motocikle ................................................. 1
Motociklo tvirtinimo dėklas su maitinimu ................................ 1
Laikiklio montavimas ant motociklo vairo ............................... 1
Pagrindo plokštės tvirtinimas prie motociklo tvirtinimo
dėklo ...................................................................................... 1
Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio .............. 1
Įrenginio montavimas motociklo tvirtinimo dėkle .................... 2
Įrenginio išėmimas iš motociklo tvirtinimo dėklo ......................... 2
Įrenginio montavimas automobilyje ............................................ 2
Pradžia............................................................................. 2
Įrenginio apžvalga .......................................................................2
Baterijos įdėjimas ........................................................................ 3
Produktų naujinimai .................................................................... 3
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express ..................................................................... 3
Įrenginio įjungimas ir išjungimas ................................................. 3
GPS signalų gavimas ................................................................. 3
Būsenos juostos piktogramos ..................................................... 4
Ekraninių mygtukų naudojimas ................................................... 4
Garsumo reguliavimas ................................................................ 4
Ekrano ryškumo reguliavimas ..................................................... 4
Transportavimo režimai .............................................................. 4
Transportavimo režimo pasirinkimas ..................................... 4
Ekraninės klaviatūros naudojimas .............................................. 4
Didelių mygtukų klaviatūros naudojimas ................................ 4
Saugaus vairavimo funkcijos ir perspėjimai............... 4
Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir išjungimas ............................ 5
Šviesoforo ir greičio kameros ..................................................... 5
Pranešimų apie šalmų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus
peržiūra ....................................................................................... 5
Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška .................. 5
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą.......................... 5
Maršrutai ..................................................................................... 5
Maršruto pradėjimas ................................................................... 5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ................................... 5
Nuotykingo maršruto pasirinkimas ......................................... 5
Žiedinio maršruto kūrimas ...................................................... 6
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu ......................... 6
Važiavimas namo ................................................................... 6
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 6
Aktyvus juostos valdymas ...................................................... 6
Posūkių ir nurodymų peržiūra ................................................ 6
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra ........................................ 6
Vietos pridėjimas prie maršruto .................................................. 6
Maršruto formavimas .................................................................. 7
Važiavimas aplinkkeliais ............................................................. 7
Maršruto sustabdymas ............................................................... 7
Kelionės planuoklis ..................................................................... 7
Kelionės planavimas .............................................................. 7
Išsaugotos kelionės navigacija .............................................. 7
Kelionės tikslų sekos optimizavimas ...................................... 7
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas ....................... 7
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas ......................... 7
Kelionės maršruto nustatymų keitimas .................................. 8
Kelionės planavimas .............................................................. 8
Kelionių bendrinimas .............................................................. 8
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................... 8
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių ..................................... 8
Eismo delsos vengimas maršrute .......................................... 8
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ..................... 8
Rinkliavos lipdukų vengimas .................................................. 8
Kelių savybių vengimas ......................................................... 8
Turinys
Pasirinktiniai vengimai ........................................................... 8
Navigacija bekelėje ..................................................................... 9
Degalų stebėjimas ...................................................................... 9
Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas .................................... 9
Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas ........................ 9
Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo ............ 9
Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas ...................... 9
Vietų paieška ir išsaugojimas....................................... 9
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ............................. 9
Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje ................................... 10
Paieškos ploto keitimas ............................................................ 10
Lankytinos vietos ...................................................................... 10
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ....................................... 10
Paieška kategorijoje ............................................................. 10
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas ................... 10
Foursquare ........................................................................... 10
Paieškos priemonės ................................................................. 11
Adreso paieška .................................................................... 11
Sankryžos paieška ............................................................... 11
Miesto paieška ..................................................................... 11
Vietos paieška pagal koordinates ........................................ 11
Neseniai rastų vietų peržiūra .................................................... 11
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas ................................... 11
Paskutinio stovėjimo taško paieška .......................................... 11
Esamos vietos informacijos peržiūra ........................................ 11
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška ................................... 11
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas ................... 11
Nuorodos pridėjimas ................................................................. 11
Nuorodos pašalinimas ......................................................... 11
Vietų įrašymas .......................................................................... 11
Vietos įrašymas .................................................................... 11
Jūsų dabartinės vietos įrašymas .......................................... 11
Įrašytos vietos redagavimas ................................................ 11
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų .............................. 12
Įrašytos vietos trynimas ....................................................... 12
Įrašytos vietos bendrinimas ................................................. 12
Naudojimasis žemėlapiu.............................................. 12
Žemėlapio įrankiai ..................................................................... 12
Žemėlapio įrankio peržiūra ................................................... 12
Žemėlapio įrankių įgalinimas ................................................ 12
Priekyje ..................................................................................... 12
Būsimų vietų peržiūra .......................................................... 12
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................. 13
Kelionės informacija .................................................................. 13
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje .............................. 13
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .............................. 13
Kelionės protokolo peržiūra ................................................. 13
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .......................... 13
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ............................................... 13
Eismo peržiūra žemėlapyje .................................................. 13
Eismo įvykių paieška ............................................................ 13
Žemėlapio pritaikymas .............................................................. 13
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas ......................................... 13
Žemėlapio duomenų lauko keitimas .................................... 13
Žemėlapio perspektyvos keitimas ........................................ 13
Su Bluetooth susijusios funkcijos.............................. 13
Bluetooth funkcijų reikalavimai ................................................. 14
Telefono ir ausinių susiejimas ................................................... 14
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos ................................ 14
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple įrenginyje .................. 14
Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios programos
naudojant Apple įrenginį ...................................................... 14
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga išjungimas
Apple įrenginyje ................................................................... 14
i
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
išjungimas Apple įrenginyje ................................................. 15
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame telefone su
Android™ .................................................................................. 15
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios programos
„Android“ išmaniajame telefone ........................................... 15
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone su
Android ................................................................................. 15
Bluetooth funkcijų ausinėse įjungimas ir išjungimas ................. 15
„Smartphone Link“ .................................................................... 15
„Smartphone Link“ atsisiuntimas .......................................... 15
Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį ........................... 16
Garmin tiesioginės paslaugos .................................................. 16
„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata ......................... 16
Išmanieji pranešimai ................................................................. 16
Pranešimų gavimas ............................................................. 16
Pranešimų sąrašo peržiūra .................................................. 16
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga ......................... 16
Skambinimas ....................................................................... 16
Skambučio priėmimas .......................................................... 17
Skambučių istorijos naudojimas ........................................... 17
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas ......................... 17
Namų telefono numerio įrašymas ........................................ 17
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį ................................................. 17
Susieto telefono panaikinimas .................................................. 17
Eismas ........................................................................... 17
Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link ............ 17
Funkcijos „Eismas“ įjungimas ................................................... 17
Naudojimasis taikomosiomis programomis.............. 17
LiveTrack bendrinimo nustatymas ir žiūrinčiųjų pakvietimas .... 17
Kaip pradėti LiveTrack sesiją telefone ................................. 18
Medijos leistuvas ...................................................................... 18
Medijos leidimas .................................................................. 18
Medijos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapio .............. 18
Medijos šaltinio pakeitimas .................................................. 18
Pandora paslauga ................................................................ 18
Spotify .................................................................................. 18
Nuvažiuoti keliai ........................................................................ 18
Nuvažiuoto kelio informacijos peržiūra ................................ 18
TracBack® ................................................................................ 18
Paskutinio kelio sekimas ...................................................... 18
Paskutinio kelio išsaugojimas kelionės formatu ................... 18
Padangų slėgis ......................................................................... 18
Padangų slėgio jutiklių nustatymas ...................................... 19
Jutiklių montavimas ant padangų ........................................ 19
Perspėjimai apie padangų slėgį ........................................... 19
Padangų slėgio jutiklio miego režimas ................................. 19
Naudojimasis kompasu ............................................................. 19
VIRB® nuotolinis valdymas ...................................................... 20
Kaip valdyti VIRB veiksmo kamerą ...................................... 20
Techninės priežiūros įrašymas ................................................. 20
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas .......................... 20
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas ........................... 20
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas ..................... 20
Techninės priežiūros įrašų šalinimas ................................... 20
Techninės priežiūros įrašo redagavimas ............................. 20
Žinyno failų peržiūra ................................................................. 20
Pagalbos temų paieška ........................................................ 20
Orų prognozės peržiūra ............................................................ 20
Orų peržiūra šalia įvairių miestų ........................................... 20
Orų radaro peržiūra .............................................................. 20
Orų įspėjimų peržiūra ........................................................... 20
Kelio sąlygų tikrinimas ......................................................... 20
„photoLive“ eismo kameros ...................................................... 20
Eismo kameros įrašymas ..................................................... 21
Eismo kameros peržiūra ...................................................... 21
ii
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ....................................... 21
Įrenginio pritaikymas................................................... 21
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai ........................ 21
Žemėlapių įjungimas ............................................................ 21
Navigacijos nustatymai ............................................................. 21
Skaičiavimo režimo nustatymai ............................................ 21
Sumodeliuotos vietos nustatymas ....................................... 21
Bluetooth Nustatymai ................................................................ 21
„Bluetooth“ išjungimas ......................................................... 21
Ekrano nustatymai .................................................................... 21
Eismo nustatymai ..................................................................... 22
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ........................................ 22
Laiko nustatymas ................................................................. 22
Kalbos ir klaviatūros nustatymai ............................................... 22
Artėjimo įspėjimų nustatymai .................................................... 22
Įrenginio ir privatumo nustatymai .............................................. 22
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 22
Įrenginio informacija.................................................... 22
Specifikacijos ............................................................................ 22
Įrenginio įkrovimas .................................................................... 22
Įrenginio techninė priežiūra........................................ 23
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 23
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 23
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 23
Apsisaugojimas nuo vagystės .............................................. 23
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................... 23
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 23
Įrenginio išėmimas iš laikiklio ............................................... 23
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 23
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 23
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ..................................................................................... 23
Trikčių šalinimas.......................................................... 23
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 23
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 23
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 23
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 23
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis
kaupiklis .................................................................................... 24
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip
nešiojamasis įrenginys .............................................................. 24
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip
nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar
talpykla ......................................................................................24
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio .............................. 24
Priedas.......................................................................... 24
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas ..................................................................................... 24
Duomenų tvarkymas ................................................................. 24
Apie atminties korteles ......................................................... 24
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ................................. 24
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .................................... 24
GPS signalo būsenos peržiūra ................................................. 24
Papildomų žemėlapių įsigijimas ................................................ 24
Priedų įsigijimas ........................................................................ 24
Rodyklė ......................................................................... 25
Turinys
Įdiegimas
Įrenginio montavimas motocikle
Motociklo tvirtinimo dėklas su maitinimu
ĮSPĖJIMAS
Garmin mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas,
turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus
maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei
arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
®
2 Priveržkite veržles, kad pritvirtintumėte laikiklį.
PASTABA: rekomenduojamas sukimo momentas – 5,65 N-m
(50 lbf-colio). Sukimo momentas neturi viršyti 9,04 N-m
(80 lbf-colio).
Motociklo vairui skirto laikiklio montavimas ant sankabos
arba stabdžių kronšteino
1 Iš sankabos arba stabdžių kronšteino išimkite du gamyklinius
varžtus À.
Įrenginys turi būti sumontuotas tinkamoje ir saugioje motociklo
vietoje, atsižvelgiant į galimus maitinimo šaltinius ir saugiai
įrengiant laidus.
À
Á
Â
Motociklo tvirtinimo dėklas
Nuo 12 iki 24 V nuolatinės srovės sistemos maitinimas (raudonas
laidas) su saugikliu
Sistemos įžeminimas (juodas laidas)
Motociklo tvirtinimo dėklo laidų komplektas
PASTABA: pateikti 1/4 colio ir M6 varžtai. Užtikrinkite, kad
naujų varžtų dydis atitiktų sankabos arba stabdžių kronšteino
gamyklinius varžtus.
2 Naujus varžtus perkiškite per Á motociklo vairui skirtą laikiklį,
poveržles  ir sankabos arba stabdžių kronšteiną.
3 Priveržkite varžtus, kad pritvirtintumėte laikiklį.
Pagrindo plokštės tvirtinimas prie motociklo
tvirtinimo dėklo
PRANEŠIMAS
Dėl tiesioginio ir nepertraukiamo kontakto su atramine plokšte ar
kita motociklo dalimi dėklas gali būti sugadintas. Kad
išvengtumėte tokio sugadinimo, tarp dėklo ir atraminės plokštės
turite įrengti tarpiklius, taip pat turite užtikrinti, kad jokia įrenginio
ar dėklo dalis neliestų motociklo.
1 M4 x 20 mm kūginius varžtus À įsukite per poveržles Á,
dėklą, tarpiklius  ir pagrindo plokštę Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
Nuo 12 iki 24 V nuolatinės srovės sistemos maitinimas (raudonas
laidas) su saugikliu
Sistemos įžeminimas (juodas laidas)
2,5 mm mikrofono lizdas
3,5 mm erdvinio garso išvesties lizdas
3,5 mm erdvinio garso įvesties lizdas
Laikiklio montavimas ant motociklo vairo
Su įrenginiu pateiktos dalys, kurios leidžia laikiklį ant motociklo
vairo montuoti dviem būdais. Jei montuosite kitu, pasirinktiniu
būdu, gali reikėti papildomos techninės įrangos.
U formos kronšteino ir laikiklio montavimas ant motociklo
vairo
1 U formos kronšteiną À uždėkite ant motociklo vairo Á ir jo
galus įstumkite į laikiklį Â.
Įdiegimas
2 Priveržkite veržles, kad pritvirtintumėte pagrindo plokštę.
Dėklo tvirtinimas prie motociklo vairui skirto laikiklio
1 Motociklo vairui skirto laikiklio rutuliuką À ir dėklo rutuliuką Á
vieną su kitu sujunkite naudodami dviejų angų jungtį Â.
1
1 Automobilio maitinimo laidą À įkiškite į prievadą Á, esantį
dėkle.
2 Nuo vakuuminio siurbtuko  nuimkite permatomą plėvelę.
3 Nuvalykite ir nusausinkite savo priekinį stiklą bei vakuuminį
siurbtuką švariu audiniu be pūkelių.
2
3
4
5
Į dviejų angų jungtį įdėkite abu rutuliukus.
Šiek tiek priveržkite rankeną.
Sureguliuokite ją, kad matymas ir veikimas būtų optimalūs.
Priveržkite rankeną, kad pritvirtintumėte laikiklį.
4 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą
à nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
5 Dėklą Ä uždėkite ant vakuuminio siurbtuko kojelės.
6 Įrenginio galą įdėkite į dėklą.
7 Lenkite įrenginį, kol jis įsitvirtins vietoje.
8 Kitą automobilio maitinimo laido galą įkiškite į maitinimo lizdą.
Įrenginio montavimas motociklo tvirtinimo dėkle
1 Įrenginio galą įdėkite į dėklą.
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
• Įdėkite bateriją (Baterijos įdėjimas, 3 psl.).
• Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą
(Produktų naujinimai, 3 psl.).
• Pritvirtinkite įrenginį ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio
(Įdiegimas, 1 psl.).
• Susiekite Bluetooth telefoną ir ausines (Telefono ir ausinių
susiejimas, 14 psl.) (optional).
• Užfiksuokite GPS signalus (GPS signalų gavimas, 3 psl.).
• Pakoreguokite ekrano ryškumą (Ekrano ryškumo
reguliavimas, 4 psl.).
• Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (Maršruto
pradėjimas, 5 psl.).
®
2 Lenkite įrenginį, kol jis įsitvirtins vietoje.
3 Jei, įdėjus įrenginį, dėklo viršuje esantis užraktas
neužsifiksuoja, paspauskite jį.
Įrenginio išėmimas iš motociklo tvirtinimo
dėklo
Įrenginio apžvalga
1 Paspauskite dėklo šone esantį atlaisvinimo mygtuką.
2 Iškelkite įrenginį.
Įrenginio montavimas automobilyje
PRANEŠIMAS
Prieš montuodami įrenginį, patikrinkite, kaip montavimas prie
priekinio stiklo reguliuojamas vietos teisės aktuose.
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Vakuuminio laikiklio nenaudokite motocikle.
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
2
Pradžia
À
Á
Â
Ã
Maitinimo mygtukas
Maitinimo ir duomenų mažasis USB prievadas
Baterijos skyrius su atminties kortelės lizdu, skirtu žemėlapiams ir
duomenims
Mikrofonas
Baterijos įdėjimas
1 Baterijos dangtelio žiedą pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir
dangtelį išimkite.
4 Programoje Garmin Express spustelėkite Pridėti įrenginį.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio
pavadinimą bei serijos numerį.
5 Spustelėkite Pridėti įrenginį ir vadovaudamiesi ekrane
teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos
Garmin Express.
Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus
įrenginiui skirtus naujinius.
2 Į produkto dėžę įdėkite ličio jonų bateriją.
3 Įdėkite bateriją; laidas turi būti viršuje.
4 Įstatykite baterijos jungtį À į baterijos prievadą Á.
5 Uždėkite baterijos dangtelį ir jį pasukite, kad pritvirtintumėte.
Produktų naujinimai
Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos
Garmin įrenginiams:
• Programinės įrangos naujinimai
• Žemėlapių naujinimai
• Produktų registracija
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Garmin Express
Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite
atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos
naujinius.
1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į
garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane
pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite .
2 Atidarykite programą Garmin Express.
3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie USB prievado À jūsų
zūmo įrenginyje, o didįjį antgalį reikia prijungti prie
kompiuterio USB prievado.
Pradžia
6 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, spustelėkite
Įdiegti viską.
• Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite Peržiūrėti išsamią
informaciją ir spustelėkite Įdiegti šalia norimo naujinio.
Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinimus į
jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties,
todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta
nedidelė.
PASTABA: jei žemėlapio naujinimas netelpa į įrenginio
vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį
įdėti microSD™ kortelę, taip pridedant laisvos vietos
(Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas, 24 psl.).
7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite
naujinimo procesą.
Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali
nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.
Įrenginio įjungimas ir išjungimas
• Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba
įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
• Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant
įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.
Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir
įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo
režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote
energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
• Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada
pasirinkite Išjungta.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo
mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio
energijos taupymo režimas.
GPS signalų gavimas
Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų
duomenis ir nustatyti esamą vietą.
būsenos juostoje rodo
palydovo signalo stiprumą. Palydovo signalų gavimo laikas gali
būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, kokiu
atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote
paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po
paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus
3
navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti
kelias minutes.
1 Įjunkite įrenginį.
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
3 Jei reikia, išeikite į lauką, atvirą vietą, toliau nuo aukštų
pastatų ir medžių.
Kai
įsijungia žalia šviesa, tai reiškia, kad įrenginys gavo
palydovo signalus ir yra paruoštas navigacijai.
Transportavimo režimai
Maršruto parinkimas ir navigacija yra apskaičiuojami skirtingai
atsižvelgiant į jūsų transportavimo režimą. Esamas
transportavimo režimas pažymėtas piktograma, kuri rodoma
būsenos juostoje.
Automobilio režimas
Motociklo režimas
Bekelės režimas
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.
Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti
galite pasirinkti kelias piktogramas.
GPS signalo būsena. Laikykite, jei norite įvertinti GPS
tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (GPS
signalo būsenos peržiūra, 24 psl.).
Bluetooth technologijos būsena. Pasirinkite, jei norite
peržiūrėti Bluetooth nustatymus (Bluetooth Nustatymai,
21 psl.).
Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga
funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu
(Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 16 psl.).
Aktyvus transporto priemonės profilis. Pasirinkite, jei norite
peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus.
Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (Laiko
nustatymas, 22 psl.).
Baterijos įkrovos lygis.
Prisijungta prie Smartphone Link programos. Pasirinkite, jei
norite peržiūrėti prijungto įrenginio ir prenumeratos
informaciją (Telefono ir ausinių susiejimas, 14 psl.).
Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę
(Orų prognozės peržiūra, 20 psl.).
Degalų būsena. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti degalų
stebėjimo informaciją.
Ekraninių mygtukų naudojimas
Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti
puslapius, meniu ir meniu parinktis.
• Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
• Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį
meniu.
• Pasirinkite arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
• Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba
.
• Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių
meniu, pasirinkite .
Garsumo reguliavimas
Kad galėtumėte reguliuoti garsumą, savo įrenginį turite prijungti
prie laikiklio su maitinimu arba ausinių su Bluetooth belaide
technologija.
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
• Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
• Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.
Ekrano ryškumo reguliavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.
4
Transportavimo režimo pasirinkimas
Pasirinkite
.
Ekraninės klaviatūros naudojimas
Kad pakeistumėte klaviatūros išdėstymą, žr. „Kalbos ir
klaviatūros nustatymai“ (Kalbos ir klaviatūros nustatymai,
22 psl.).
• Pasirinkite , kad pašalintumėte paieškos įrašą.
• Pasirinkite , kad pašalintumėte simbolį.
• Pasirinkite , kad pakeistumėte klaviatūros kalbos režimą.
• Pasirinkite
, kad įvestumėte specialius simbolius, pvz.,
skyrybos ženklus.
• Pasirinkite , kad pakeistumėte didžiųjų raidžių rašybą.
Didelių mygtukų klaviatūros naudojimas
Naudodami kalbos ir klaviatūros nustatymus galite įgalinti
papildomas klaviatūros kalbas ar išdėstymus (Kalbos ir
klaviatūros nustatymai, 22 psl.).
• Jei norite matyti daugiau simbolių, pasirinkite arba .
• Jei norite įjungti kitas klaviatūros kalbas ar išdėstymus,
pasirinkite .
Saugaus vairavimo funkcijos ir
perspėjimai
PRANEŠIMAS
Vairuotojo perspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik
informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką
laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.
Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į
teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir
ženklų pažeidimų.
Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų
vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate
pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys
leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą
informaciją. Kiekvieno tipo įspėjimui galite įgalinti arba išjungti
garsinį signalą arba pranešimą. Kai kuriuose regionuose tam
tikros paslaugos neprieinamos.
Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia
signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie
kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).
Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte
sumažinti greitį.
Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam
keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo
raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.
Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą
iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.
Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.
Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.
Saugaus vairavimo funkcijos ir perspėjimai
Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio
eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją,
įrenginys turi gauti eismo informaciją (Eismo duomenų
gavimas naudojant Smartphone Link, 17 psl.).
Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau
kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia
sustojimo vietas, prie kurių artėjate.
Vairuotojo perspėjimų įjungimas ir
išjungimas
Galite išjungti individualius garsinius vairuotojo perspėjimus.
Išjungus garsinį perspėjimą rodomas vaizdo perspėjimas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Garsiniai važiuotojo perspėjimai.
Pažymėkite
arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį
2
žymės langelį.
Šviesoforo ir greičio kameros
PRANEŠIMAS
Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų
duomenimis tikslumą ar pasekmes.
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.
Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai
kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Eikite į
garmin.com/speedcameras , kad patikrintumėte, ar ši
informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar
vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną
arba išplėsti turimą abonementą.
Jei įrenginyje norite atnaujinti kamerų duomenų bazę, eikite į
mygarmin.com . Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją,
turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.
Į kai kuriuos įrenginius įtraukti kai kurių regionų pagrindiniai
šviesoforo ir greičio kamerų duomenys. Įtraukti duomenys nėra
naujinimai ar abonementas.
Pranešimų apie šalmų dėvėjimą reglamen­
tuojančius įstatymus peržiūra
Pranešimai apie šalmų dėvėjimą reglamentuojančius įstatymus
ir akių apsaugą gali būti rodomi zūmo įrenginyje, kai jis pirmą
kartą užfiksuoja palydovus ir kai priartėjate prie vietovės, kurioje
taikomos motociklų saugos taisyklės.
PRANEŠIMAS
Garmin visiems vairuotojams saugumo sumetimais
rekomenduojama dėvėti šalmus. Pranešimai apie šalmo
dėvėjimą reguliuojančius įstatymus teikiami tik informavimo
tikslais; jie gali būti keičiami ir neturi būti laikomi teisinėmis
rekomendacijomis. Pranešimai apie šalmo dėvėjimą
reguliuojančius įstatymus teikiami tik JAV ir Kanadoje.
Kad sužinotumėte daugiau, pasirinkite pranešimą.
Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų paieška
Šalmo dėvėjimą reguliuojančių įstatymų galite ieškoti pagal
valstiją ar provinciją.
1 Pasirinkite Programos > Šalmo dėvėjimo vadovas.
2 Pasirinkite valstiją arba provinciją.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Maršrutai
Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių
kelionės tikslų.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
• Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys
apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant
maršruto apskaičiavimo režimą (Maršruto skaičiavimo režimo
keitimas, 5 psl.) ir vengimus (Kaip išvengti delsos, rinkliavų
ir vietovių, 8 psl.).
• Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami
atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
• Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu
į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą
(Maršruto pradėjimas, 5 psl.).
• Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą
galite tinkinti (Maršruto formavimas, 7 psl.).
• Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (Vietos
pridėjimas prie maršruto, 6 psl.).
Maršruto pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? ir ieškokite vietos (Vietų paieška ir
išsaugojimas, 9 psl.).
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu,
pasirinkite Vykti!.
• Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite , tada
pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapio dešinėje.
• Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite > Redaguoti
maršrutą ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų
(Maršruto formavimas, 7 psl.).
Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei
žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 6 psl.). Žemėlapio krašte kelias
sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti
prie maršruto (Vietos pridėjimas prie maršruto, 6 psl.).
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
režimas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.
• Pasirinkite Nuotykingas maršrutas, kad
apskaičiuotumėte maršrutus vingiuotais keliais.
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.
Nuotykingo maršruto pasirinkimas
Įrenginys gali apskaičiuoti maršrutus, kuriuose pirmenybė
teikiama vingiuotiems keliams ir kalvoms, o ne greitkeliams. Ši
funkcija gali leisti smagiau pasivažinėti, bet laikas ar atstumas iki
jūsų kelionės tikslo gali pailgėti.
PASTABA: ši funkcija galima ne visuose įrenginio modeliuose ir
ne visuose žemėlapio regionuose.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
režimas > Nuotykingas maršrutas > Išsaugoti.
2 Pasirinkite Nuotykingo maršruto nustatymai.
3 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau vingių, naudokite
slankiklį.
4 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau kalvų, naudokite
slankiklį.
5
5 Jei norite įtraukti daugiau arba mažiau greitkelių, naudokite
slankiklį.
6 Pradėti važiuoti maršrutu (Maršruto pradėjimas, 5 psl.).
Žiedinio maršruto kūrimas
Įrenginys gali sukurti žiedinį maršrutą, naudodamas nurodytą
pradžios vietą ir atstumą, trukmę ar kelionės tikslą.
1 Pradžios ekrane pasirinkite Programos > Žiedinis
maršrutas.
2 Pasirinkite Pradžios vieta.
3 Pasirinkite vietą ir Pasirinkite.
4 Pasirinkite Kelionės atributai.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pasirinkite atstumą, jei maršrutą norite
planuoti pagal atstumą.
• Pasirinkite Pasirinkite trukmę, jei maršrutą norite planuoti
pagal laiką.
• Pasirinkite Pasirinkite kelionės tikslą, jei maršrutą norite
planuoti pagal nurodytą kelionės tikslą.
6 Įveskite atstumą, trukmę arba kelionės tikslą.
7 Pasirinkite nustatymą:
• Jei įvedėte atstumą arba trukmę, pasirinkite Baig. >
Apskaičiuoti.
• Jei pasirinkote kelionės tikslą, pasirinkite Pasirinkite.
8 Pasirinkite maršrutą ir Vykti!.
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu
Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.
3 Jei reikia, pasirinkite , kad rodomus taškus filtruotumėte
pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.
5 Pasirinkite Vykti!.
Važiavimas namo
Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys
paragins įvesti namų vietą.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.
2 Jei reikia, įveskite namų vietą.
Namų vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? >
2 Įveskite namų vietą.
> Nustatyti namų vietovę.
Jūsų maršrutas žemėlapyje
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje
pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai
apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio
viršuje.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą
veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
Atstumas iki kito veiksmo.
Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia
būsimų veiksmų vietas.
Transporto priemonės greitis.
Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją,
palieskite jį (Žemėlapio duomenų lauko keitimas, 13 psl.).
Aktyvus juostos valdymas
Važiuojant maršrutu, priartėjus prie posūkio, šalia žemėlapio
rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama
kelio juosta pažymėta spalvota linija À.
Posūkių ir nurodymų peržiūra
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo
juostų keitimus ar kitus nurodymus.
1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
• Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus
posūkius ir nurodymus, pasirinkite > Posūkiai.
Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius
ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai
atnaujinamas.
• Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų
sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto
juostą.
2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
2 Pasirinkite .
Vietos pridėjimas prie maršruto
Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 5 psl.).
Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui,
kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.
6
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais
kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti
ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (Kelionės planavimas,
7 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kur vyksite?.
2 Ieškoti vietos (Vietų paieška ir išsaugojimas, 9 psl.).
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės
tikslą, pasirinkite Pridėti kaip kitą sustoj..
• Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite
Pridėti kaip pask. sust..
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti
kelionės tikslų seką, pasirinkite Įtraukti į aktyv. maršrut..
Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir
atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.
Maršruto formavimas
Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 5 psl.).
Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį
pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar
važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės
tikslo.
1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapį
ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per
pasirinktą vietą.
4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
• Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų,
žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
• Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
5 Baigę formavimą, pasirinkite Vykti!.
Važiavimas aplinkkeliais
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis
kelių sąlygomis.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.
PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapio įrankių
meniu nėra, galite jį pridėti (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
12 psl.).
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.
• Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite Aplinkkelis.
Maršruto sustabdymas
Žemėlapyje pasirinkite
> Baigti.
Kelionės planuoklis
Kelionės planuokliu galite sukurti ir įrašyti kelionę, į kurią galite
vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo
maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Įrašytą kelionę galite
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz.,
optimizuoti sustojimų seką, pridėti planavimo informacijos ir
formavimo taškų.
Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir įrašyti aktyvų
maršrutą.
Kelionės planavimas
Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina
įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta
– tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti
kelionės maršrutu pradedate kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo
važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > > Sukurti
kelionę.
2 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.
3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite
Pasirinkite.
4 Pasirinkite Pasirinkti kelionės tikslą.
5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite Pasirinkite.
6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite Pridėti vietą
(pasirenkama).
7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Kitas > Išsaugoti.
8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Išsaugotos kelionės navigacija
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite
Pradėti.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki
pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki
likusių kelionės tikslų.
Kelionės tikslų sekos optimizavimas
Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad
maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.
Redaguodami kelionę pasirinkite
> Optimizuoti tvarką.
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite
vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
• Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą,
pasirinkite .
• Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .
ir
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas
Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir
įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus
maršrutas.
2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės
planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
3 Pasirinkite Išsaugoti, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip
kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti
(pasirinktinė funkcija).
7
Kelionės maršruto nustatymų keitimas
Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai
pradedate kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą ir
transporto priemonę, kuria važiuosite maršrutu
(pasirenkama).
4 Pasirinkite > Kelionės nustatymai.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite
Formuoti maršrutą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas (Maršruto formavimas, 7 psl.).
• Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą,
pasirinkite Maršruto nustatymai (Maršruto skaičiavimo
režimo keitimas, 5 psl.).
Kai pradėsite kelionę, įrenginys automatiškai įjungs pasirinktą
transporto priemonės profilį.
Kelionės planavimas
Prie kiekvienos kelionės vietos galite pridėti planavimo
informaciją, įskaitant atvykimo į kiekvieną vietą laiką ir sustojimo
trukmę. Tai gali padėti suplanuoti išvykimo laiką, kad savo
kelionės vietas pasiektumėte laiku.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite kelionę.
3 Pasirinkite > Kelionės nustatymai > Redaguoti
tvarkaraštį.
4 Pasirinkite vietą ir įveskite planavimo informaciją
vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PATARIMAS: jei jums reikia suplanuoti keletą kelionės vietų,
pradėkite nuo kelionės pradžios ir planuokite toliau kelionės
tikslo link.
5 Jei norite įvesti papildomų vietų planavimo informaciją,
pakartokite 4 veiksmą.
6 Baigę, pasirinkite Išsaugoti.
Kai važiuojate kelionės maršrutu, turite išvykti po pradžios tašku
rodomu laiku, kad sustojimus ir kelionės tikslus pasiektumėte
suplanuotu laiku. Planas yra tik apytikris. Tikrasis atvykimo
laikas priklauso ir nuo eismo sąlygų, kelio darbų ir kitų delsos
priežasčių.
Kelionių bendrinimas
Galite bendrinti keliones su suderinamais Garmin įrenginiais
naudodamiesi Bluetooth belaide technologija.
1 Įrenginį padėkite ne toliau kaip už 10 m (33 pėdų) nuo
suderinamo Garmin įrenginio.
2 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > > Dalintis >
„Bluetooth“.
3 Pasirinkite kelionę ir Baig..
4 Sąraše pasirinkite įrenginį ir Gerai.
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo
nustatymai, 22 psl.).
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.
8
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių
Eismo delsos vengimas maršrute
Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo
informaciją (Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone
Link, 17 psl.).
Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip,
kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo
nustatymuose šią parinktį išjungėte (Eismo nustatymai,
22 psl.), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti
neautomatiniu būdu.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite Alternatyvus maršrutas (jei taikytina).
3 Pasirinkite Vykti!.
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos
rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose
dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į
maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.
• Pasirinkite Mokami keliai.
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Išsaugoti.
Rinkliavos lipdukų vengimas
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapio duomenyse gali būti
išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus.
Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir
mokesč. > Rinkliavos lipdukai.
2 Pasirinkite šalį.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Išsaugoti.
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Vengimai.
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Išsaugoti.
Pasirinktiniai vengimai
Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietoves ar
kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus
maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus
atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.
Kelio vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
3 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.
4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.
5 Pasirinkite Baig..
Teritorijos vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
2
3
4
5
6
vengimai.
Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.
Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
Pasirinkite Baig..
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite vengimą.
3 Pasirinkite > Išjungti.
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
vengimą ir
> Pašalinti.
Navigacija bekelėje
Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite
naudotis bekelės režimu.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite Skaičiavimo režimas > Bekelė > Išsaugoti.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.
Degalų stebėjimas
Galite nustatyti, kad įrenginys apskaičiuotų degalų sunaudojimą,
įspėtų, kai baigiate nuvažiuoti maksimalų apskaičiuotą atstumą,
kurį galite nuvažiuoti su nustatytu degalų kiekiu, ir pasiūlytų
užpildyti degalų pagal apskaičiuotą degalų kiekį. Kai įjungta
degalų stebėjimo funkcija, rodo esamą degalų būseną.
Balta: degalų stebėjimas išjungtas arba įrenginys neprijungtas
prie motociklo laikiklio.
Žalia: apskaičiuotas degalų kiekis didesnis už kiekį, kuriam
esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.
Oranžinė: apskaičiuotas degalų kiekis mažesnis už kiekį,
kuriam esant pateikiamas įspėjimas dėl degalų bako.
Raudona: apskaičiuotas atstumas su esamu degalų kiekiu – 0
km.
Degalų stebėjimo funkcijos įjungimas
Norint įjungti degalų stebėjimo funkciją, įrenginys turi veikti
motociklo arba bekelės režimu ir būti įstatytas į motociklo
tvirtinimo dėklą.
Kai įjungiate degalų stebėjimo funkciją, kelioniniame
kompiuteryje pasirodo degalų matuoklis (Kelionės informacijos
puslapio peržiūra, 13 psl.).
1 Pripildykite degalų baką.
2 Pasirinkite Programos > Degalų nustatymai > Degalų
stebėjimas.
3 Pasirinkite Atstumas pagal baką.
Vietų paieška ir išsaugojimas
4 Įveskite atstumą, kurį transporto priemonė nuvažiuoja su
degalų baku, ir pasirinkite Baig..
Įspėjimo apie mažą degalų kiekį nustatymas
Galite nustatyti įrenginį taip, kad jis įspėtų jus apie mažą degalų
kiekį bake.
PASTABA: kad būtų galima įspėti apie mažą degalų kiekį,
įrenginys turi būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą.
1 Įjunkite degalų stebėjimą (Degalų stebėjimo funkcijos
įjungimas, 9 psl.).
2 Pasirinkite Įspėjimas dėl degalų bako.
3 Įveskite atstumą ir pasirinkite Baig..
Kai degalų lieka tik jūsų nurodytam atstumui nuvažiuoti,
žemėlapio puslapyje rodomas įspėjimas apie mažą degalų kiekį.
Atstumo su esamu degalų baku nustatymas iš naujo
Kai į degalų baką įpilate degalų, turėtumėte iš naujo nustatyti
atstumą su esamu degalų baku, kad tiksliau žinotumėte, kiek
liko degalų.
Pasirinkite Programos > Degalų nustatymai > Nustatyti
degalų baką iš naujo.
Dinaminio degalų pildymo funkcijos įjungimas
Norint įjungti dinaminio degalų pildymo funkciją, įrenginys turi
veikti motociklo režimu, būti įstatytas į motociklo tvirtinimo dėklą
ir turi būti įjungtas degalų stebėjimas.
Galite nustatyti, kad įrenginys, remdamasis apskaičiuotu degalų
kiekiu, siūlytų užpildyti degalų.
Pasirinkite Programos > Degalų nustatymai > Dinaminis
degalų pildymas.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos,
pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių
informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes
jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo
būdai.
• Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos
informaciją (Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą,
9 psl.).
• Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal
kategoriją (Lankytinos vietos, 10 psl.).
• Ieškokite Foursquare lankytinų vietų ir gaukite apie jas
informacijos (Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų,
10 psl.).
• Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz.,
adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti
(Paieškos priemonės, 11 psl.).
• Ieškokite netoli kito miesto ar srities (Paieškos ploto keitimas,
10 psl.).
• Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje
(Vietų įrašymas, 11 psl.).
• Grįžkite į neseniai rastas vietas (Neseniai rastų vietų
peržiūra, 11 psl.).
®
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.
9
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.
Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje
Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne
sąraše.
1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite .
Žemėlapyje rodoma artimiausia paieškos rezultatuose
pateikta vieta. nurodo kitas paieškos rezultatuose pateiktas
vietas.
2 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
• Jei norite peržiūrėti daugiau paieškos rezultatų, palieskite
ir vilkite žemėlapį.
• Jei norite pasirinkite kitą vietą, pasirinkite .
• Jei norite peržiūrėti pasirinktos vietos informaciją ir
maršrutus iki jos, žemėlapio apačioje pasirinkite vietos
aprašymą.
• Kad pradėtumėte važiuoti maršrutu į pasirinktą vietą,
pasirinkite Vykti!.
Paieškos ploto keitimas
Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių
netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz.,
vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar
jūsų aktyviame maršrute.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite .
3 Pasirinkite nustatymą.
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
4 Pasirinkite vietą.
Paieška kategorijoje
Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti
greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai
jūsų pasirinkti kelionės tikslai.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite nustatymą:
10
• Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos
sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai
kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
• Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės
tikslą.
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas
Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią
didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam
tikrą terminalą oro uoste.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įvesti paiešką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba
adresą, pasirinkite ir vykdykite 3 veiksmą.
• Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite
ir vykdykite 5 veiksmą.
3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai,
automobilių nuomos punktai ar terminalai.
4 Pasirinkite kategoriją.
5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite Vykti!.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į
objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą
šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą.
Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.
Objekto tyrinėjimas
Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame
objekte, sąrašą.
1 Pasirinkite objektą.
2 Pasirinkite > Ištyrinėti šią vietą.
Foursquare
Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų
įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios
vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.
Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame
telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami
„Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare
paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti
Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir
ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų
įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate
naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia
naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų
bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo
paskyros.
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > „Foursquare®“.
Prisijungimas prie Foursquare paskyros
1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ (Telefono ir
ausinių susiejimas, 14 psl.).
2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone
Link“.
3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir
pasirinkite „Foursquare®“ > Login.
4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją
Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz.,
naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.
Vietų paieška ir išsaugojimas
1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną
vietą.
2 Pasirinkite
Esamos vietos informacijos peržiūra
.
Registravimasis naudojantis Foursquare
Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
1 Pasirinkite Programos > „Foursquare®“ > Užsiregistruoti.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite > Užsiregistruoti.
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų
įrenginį įkelto žemėlapio duomenų.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite Paieška netoli:
(Paieškos ploto keitimas, 10 psl.).
3 Pasirinkite Adresas.
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
5 Pasirinkite adresą.
Sankryžos paieška
Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar
sankirtos.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos.
2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
Pasirinkite
sankryžą.
3
Miesto paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
• Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite Paieška
netoli: (Paieškos ploto keitimas, 10 psl.).
• Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite
Įvesti paiešką, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite
.
Vietos paieška pagal koordinates
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės.
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.
3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
4 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.
Neseniai rastų vietų peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
> Išvalyti > Taip.
Paskutinio stovėjimo taško paieška
Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje
esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip
stovėjimo taškas.
Vietų paieška ir išsaugojimas
Pasirinkite Programos > Paskutinis taškas.
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška
Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas
ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai arba
Pakelės pagalba.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne
visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas;
artimiausios vietos rodomos viršuje.
Pasirinkite
vietą.
3
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykti į vietą, pasirinkite Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos
informaciją, pasirinkite .
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite > Nurodymai man.
3 Pasirinkite pradžios vietą.
4 Pasirinkite Pasirinkite.
Nuorodos pridėjimas
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.
2 Pasirinkite elementą.
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (­as).
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
4 Pasirinkite Išsaugoti.
Vietų įrašymas
Vietos įrašymas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 10 psl.).
2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite Išsaugoti.
5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Jūsų dabartinės vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2 Pasirinkite Išsaugoti.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
4 Pasirinkite Gerai.
Įrašytos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
11
2
3
4
5
6
Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
Pasirinkite vietą.
Pasirinkite .
Pasirinkite
> Redaguoti.
Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.
• Pasirinkite Telefono numeris.
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
įrašytai vietai.
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.
Suredaguokite
informaciją.
7
8 Pasirinkite Baig..
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų
Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.
PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote
bent 12 vietų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
7 Pasirinkite Baig..
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite > Šal. išsaug. viet..
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.
Įrašytos vietos bendrinimas
Įrašę vietą galite ją bendrinti su kitais suderinamais Garmin
įrenginiais naudodami Bluetooth belaidę technologiją arba
atminties kortelę.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite .
5 Pasirinkite > Dalintis.
6 Bendrindami vietos informaciją vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
Naudojimasis žemėlapiu
Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 6 psl.) arba peržiūrėti artimiausių vietų
žemėlapį (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Vilkite žemėlapį į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad
apžvelgtumėte vaizdą.
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .
12
• Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal
kategoriją, pasirinkite .
• Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą,
tada pasirinkite Vykti! (Maršruto pradėjimas naudojantis
žemėlapiu, 6 psl.).
Žemėlapio įrankiai
Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir
įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapį. Kai suaktyvinate
žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.
Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.
Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo
važiuojate (Priekyje, 12 psl.).
Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (Posūkių ir
nurodymų peržiūra, 6 psl.).
Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz.,
greitį ar nuvažiuotą atstumą (Kelionės duomenų peržiūra
žemėlapyje, 13 psl.).
Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.
Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.
Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto
telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį)
(Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 17 psl.).
Eismas: rodo eismo sąlygas visame maršrute arba jūsų
vietovėje (Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 13 psl.).
Orai: rodo jūsų vietovės orų informaciją.
„photoLive“: rodo tiesiogines eismo kameras iš
„photoLive“ prenumeratos („photoLive“ eismo kameros,
20 psl.).
Pranešti apie greičio matuoklį: leidžia pranešti apie greičio ar
šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį
įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su
Smartphone Link programa (Telefono ir ausinių susiejimas,
14 psl.).
Žemėlapio įrankio peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite .
2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .
Žemėlapio įrankių įgalinimas
Pagal numatytąją nuostatą žemėlapio įrankių meniu įgalinami tik
dažniausiai naudojami žemėlapio įrankiai. Prie meniu galite
pridėti iki 12 įrankių.
1 Žemėlapyje pasirinkite > .
2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės
langelį.
3 Pasirinkite Išsaugoti.
Priekyje
Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute
ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas
vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei
važiuojate greitkeliu, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas
nuovažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši
informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.
Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.
Būsimų vietų peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite
> Priekyje.
Naudojimasis žemėlapiu
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą,
pasirinkite .
• Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio
nuovažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas
paslaugas, pasirinkite .
PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate
greitkeliu arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuovažų ar
miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo
esančią rodyklę.
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
• Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją,
tada pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite įmonės
arba kategorijos pavadinimą.
5 Pasirinkite Baig..
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį
(Žemėlapio įrankių įgalinimas, 12 psl.).
Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapio įrankyje
rodomus duomenis, prie žemėlapio įrankių meniu turite pridėti
įrankį „Kelionės duomenys“ (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
12 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas
kelionės duomenų laukas.
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės
statistika.
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Kelionės protokolo peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pažymėkite žymės langelį Kelionės žurnalas.
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
2 Pasirinkite > Iš naujo nust. lauką (­us).
3 Pasirinkite nustatymą:
Su Bluetooth susijusios funkcijos
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
• Pasirinkite Vėl nustatyti maksimalų greitį, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.
• Pasirinkite Iš naujo nust. B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane,
pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapį, ir
Išsaugoti.
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
• Pasirinkite 3­D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
3 Pasirinkite Išsaugoti.
Su Bluetooth susijusios funkcijos
Šiame įrenginyje yra kelios su Bluetooth susijusios funkcijos,
skirtos suderinamiems išmaniesiems telefonams. Kad veiktų kai
kurios funkcijos, išmaniajame telefone turite įdiegti Smartphone
13
Link taikomąją programą. Daugiau informacijos rasite
garmin.com/smartphonelink.
Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir
žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis ir ne visuose
išmaniuosiuose telefonuose.
LiveTrack: leidžia bendrinti važiavimo vietą su išmaniojo
telefono ar socialinės medijos kontaktais.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia
skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį,
taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą.
Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono
į navigacijos įrenginį.
Medijos srautinis perdavimas: srautu perduoda garso turinį iš
išmaniojo telefono į ausines ir leidžia Bluetooth medijos
valdikliais valdyti zūmo įrenginį.
Pandora interneto radijas: srautu perduoda muziką iš
Pandora interneto radijo į ausines ir zūmo įrenginyje leidžia
keisti stotis, peržiūrėti atlikėjo ir garso takelio informaciją,
keisti ir vertinti garso takelius ir kt.
Spotify srautinis muzikos perdavimas: srautu perduoda
muziką iš Spotify srautinio muzikos perdavimo svetainės į
ausines ir zūmo įrenginyje leidžia naršyti ir leisti muziką bei
grojaraščius, peržiūrėti atlikėjo ir garso takelio informaciją,
keisti ir vertinti garso takelius ir kt.
Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie
Foursquare vietų naudojant zūmo įrenginį.
Naujausia orų informacija: į įrenginį siunčia tiesioginę orų
informaciją ir įspėjimus.
Garmin tiesioginės paslaugos: teikia prenumeruojamas
paslaugas, leidžiančias įrenginyje peržiūrėti tiesioginius
duomenis, pvz., informaciją apie eismo sąlygas ir stovėjimo
aikšteles bei išsamias orų prognozes.
®
®
1 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite,
2
3
4
5
6
7
kad telefonas būtų aptinkamas.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
Telefoną ir zūmo įrenginį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu
vieną nuo kito.
zūmo įrenginyje pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“ > .
Kad telefoną susietumėte su įrenginiu, vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.
zūmo įrenginyje pasirinkite .
PATARIMAS: jei pradinių Bluetooth nustatymų ekranas
nerodomas, ausines galite susieti pasirinkę Nustatymai >
„Bluetooth“ > Ieškoti įrenginių.
Kad ausines susietumėte su įrenginiu, vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.
Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą (pasirenkama) ir ją atidarykite.
Jei susiejate su Apple įrenginiu, zūmo ekrane rodomas
saugos kodas.
Jei reikia, per 30 sekundžių telefone įveskite saugos kodą.
®
8
Bluetooth funkcijos būsenos piktogramos
Būsenos piktogramos rodomos Bluetooth nustatymuose, šalia
kiekvieno susieto įrenginio.
Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
• Pilka piktograma reiškia, kad funkcija išjungta arba tame
įrenginyje neveikia.
• Spalvota piktograma reiškia, kad tame įrenginyje funkcija
įjungta ir suaktyvinta.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
Išmanieji pranešimai
Bluetooth funkcijų reikalavimai
Smartphone Link funkcijos ir paslaugos
Kad veiktų kai kurios funkcijos, reikia telefono, ausinių arba
specialios programos išmaniajame telefone.
Medijos srautinis perdavimas
Funkcija
Reikalinga
Ausinės prijungtos
Išmanieji pranešimai
Susietas išmanusis telefonas su
Smartphone Link programa.
LiveTrack
Susietas išmanusis telefonas su
Smartphone Link programa.
Kaip nustatyti Bluetooth funkcijas Apple
įrenginyje
Skambinimas
naudojantis laisvų rankų
įranga
Susietas telefonas ir ausinės. Ši funkcija
suderinama su susietomis Bluetooth
ausinėmis arba laidinėmis ausinėmis.
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti
arba tinkinti.
Medijos srautinis
perdavimas
Susietas išmanusis telefonas ir ausinės. Ši
funkcija suderinama su susietomis Bluetooth
ausinėmis arba laidinėmis ausinėmis.
Kaip prisijungti prie Smartphone Link taikomosios
programos naudojant Apple įrenginį
Pandora interneto radijas Susietas išmanusis telefonas su Pandora
programa.
Spotify srautinis muzikos Susietas išmanusis telefonas su Spotify
perdavimas
programa.
Foursquare prisiregistravimas
Susietas išmanusis telefonas su
programomis Smartphone Link ir
Foursquare.
Naujausia orų informacija Susietas išmanusis telefonas su
Smartphone Link programa.
Garmin tiesioginės
paslaugos
Susietas išmanusis telefonas su
Smartphone Link programa.
Telefono ir ausinių susiejimas
Turite susieti zūmo įrenginį su telefonu ir Bluetooth ausinėmis,
jei norite naudoti kelias Bluetooth funkcijas. Susieti įrenginiai
prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo
zoną.
Kad veiktų kai kurios funkcijos, reikia Smartphone Link
taikomosios programos. Prie Smartphone Link taikomosios
programos galite prisijungti per susiejimo procesą arba vėliau.
14
Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios
programos, zūmo įrenginį turite susieti su telefonu.
Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios
programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad
galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas. Programa
Smartphone Link su telefonu palaiko ryšį naudodama „Bluetooth
Smart“ technologiją. Kai pirmą kartą prisijungiate prie
Smartphone Link taikomosios programos naudodami Apple
įrenginį, turite įvesti „Bluetooth Smart“ saugos kodą.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Jūsų zūmo įrenginio ekrane rodomas saugos kodas.
3 Telefone įveskite kodą.
Skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga
išjungimas Apple įrenginyje
Galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga, bet
likti prisijungę ir iš telefono gauti Smartphone Link duomenis ir
pranešimus.
Su Bluetooth susijusios funkcijos
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, taikomą skambinimui
naudojantis laisvų rankų įranga.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuris
taikomas skambinimui naudojantis laisvų rankų įranga,
rodoma spalvota piktograma .
3 Išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.
Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
išjungimas Apple įrenginyje
Galite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų pranešimų
gavimą ir likti prisijungę prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone
Link duomenis ir pranešimus.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuriuo
gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos mėlynos
piktogramos ir .
3 Išvalykite žymės langelį Išmaniųjų telefonų paslaugos.
Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple
įrenginyje
Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba
slėpdami kategorijas.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą, kuriuo gaunate Smartphone
Link duomenis ir pranešimus.
PATARIMAS: telefonas prie skambinimo naudojantis laisvų
rankų įranga funkcijos ir duomenų gali prisijungti dviem
skirtingais pavadinimais.Šalia telefono pavadinimo, kuriuo
gaunate duomenis ir pranešimus, rodomos spalvotos
piktogramos ir .
3 Pasirinkite Išmanieji pranešimai.
4 Kad rodytumėte, pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo
esantį žymės langelį.
Bluetooth funkcijų nustatymas išmaniajame
telefone su Android™
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant telefoną. Tam tikras funkcijas galite įgalinti, išjungti
arba tinkinti.
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ taikomosios
programos „Android“ išmaniajame telefone
Kad galėtumėte prisijungti prie Smartphone Link taikomosios
programos, zūmo įrenginį turite susieti su telefonu.
Jei per susiejimo procesą prie Smartphone Link taikomosios
programos neprisijungėte, galite prie jos prisijungti, kad
galėtumėte naudoti papildomas Bluetooth funkcijas.
1 Iš telefone esančios taikomųjų programų parduotuvės įdiekite
Smartphone Link programą.
2 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
Bluetooth funkcijų išjungimas išmaniajame telefone
su Android
Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie
kitų funkcijų.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefono pavadinimą.
3 Pasirinkite nustatymą:
Su Bluetooth susijusios funkcijos
• Jei norite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų
įranga, išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.
• Jei norite išjungti Smartphone Link duomenų ir išmaniųjų
pranešimų gavimą, išvalykite žymės langelį „Smartphone
Link“.
• Jei norite išjungti tam tikrus taikomosios programos
pranešimus, naudokitės Smartphone Link taikomosios
programos nustatymais.
Pranešimų rodymas arba slėpimas išmaniajame telefone su
Android
Galite naudoti Smartphone Link taikomąją programą, kad
pasirinktumėte, kokių tipų pranešimus rodyti zūmo įrenginyje.
1 Telefone atidarykite Smartphone Link taikomąją programą.
2 Pasirinkite .
3 Įsitikinkite, kad pažymėtas žymės langelis Smart
Notifications.
4 Skiltyje Notifications pasirinkite Settings.
Rodomas pranešimų kategorijų ir taikomųjų programų
sąrašas.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įgalintumėte arba išjungtumėte pranešimus,
naudokite šalia kategorijos arba taikomosios programos
esantį perjungiklį.
• Jei prie sąrašo norite pridėti taikomąją programą,
pasirinkite .
Bluetooth funkcijų ausinėse įjungimas ir
išjungimas
Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos
susiejant ausines. Galite įgalinti arba išjungti tam tikras
funkcijas.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite ausinių pavadinimą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite atjungti ausines, išvalykite žymės langelį
Ausinės.
• Jei norite išjungti srautinės medijos garsą, išvalykite
žymės langelį Medijos garsas.
„Smartphone Link“
„Smartphone Link“ yra telefonų programa, kuri leidžia
sinchronizuoti vietos duomenis su telefonu ir gauti tiesioginę
informaciją naudojant telefono duomenų ryšį. Jūsų įrenginys
persiunčia duomenis iš „Smartphone Link“ naudodamas
Bluetooth belaidę technologiją. Tiesioginę informaciją galite
gauti naudodami nemokamus ir prenumeruojamus planus, iš
Garmin tiesioginių paslaugų (Garmin tiesioginės paslaugos,
16 psl.).
Įrašytos vietos ir neseniai rastos vietos yra sinchronizuojamos
su telefonu kaskart, kai jūsų įrenginys prisijungia prie
„Smartphone Link“.
„Smartphone Link“ atsisiuntimas
Programą „Smartphone Link“ galite naudoti tik kai kuriuose
išmaniuosiuose telefonuose. Eikite į www.garmin.com
/smartphonelink arba apsilankykite savo telefono taikomųjų
programų parduotuvėje, kad gautumėte informacijos apie
suderinamumą ir prieinamumą.
Atsisiųskite „Smartphone Link“ iš taikomųjų programų
parduotuvės į savo suderinamą telefoną.
Žiūrėkite savo telefono naudotojo vadovą, norėdami rasti
informacijos, kaip atsisiųsti ir įdiegti programą.
15
Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį
„Smartphone Link“ registruota jūsų telefone kaip navigacijos
programa.
1 Savo telefone pasirinkite mygtuką, kad pradėtumėte
navigaciją į nurodytą vietą (žiūrėkite savo telefono naudotojo
vadovą).
2 Programos meniu pasirinkite „Smartphone Link“.
Kai kitą kartą jungsite savo įrenginį su telefonu, vieta bus
persiųsta į ką tik rastus elementus jūsų įrenginyje.
Garmin tiesioginės paslaugos
Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis,
jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono,
kuriame veikia Smartphone Link (Telefono ir ausinių susiejimas,
14 psl.).
Prisijungus prie Smartphone Link galima naudotis Garmin
tiesioginėmis paslaugomis. Garmin tiesioginės paslaugos
pateikia nemokamus ir prenumeruojamus planus, leidžiančius
peržiūrėti naujausius duomenis įrenginyje, pvz., eismo sąlygas ir
meteorologinę informaciją.
Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip
atskiros taikomosios programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo
informacija, pagerina įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos,
kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo
Smartphone Link simbolį ir jos yra rodomos tik tada, kai
įrenginys prijungtas prie Smartphone Link.
„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata
Kad galėtumėte užsiprenumeruoti „Garmin“ tiesiogines
paslaugas, savo telefone turite įdiegti taikomąją programą
Smartphone Link.
1 Telefone įjunkite taikomąją programą „Smartphone
Link“ (Telefono ir ausinių susiejimas, 14 psl.).
2 Pasirinkite My Account.
Rodomas paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
3 Pasirinkite paslaugą.
4 Pasirinkite kainą.
5 Pasirinkite Subscribe.
6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Išmanieji pranešimai
Įrenginį prijungus prie Smartphone Link taikomosios programos,
zūmo įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus,
pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus
įvykius.
PASTABA: prisijungus prie Smartphone Link taikomosios
programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos
įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus
išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma
spalvota piktograma (Bluetooth funkcijos būsenos
piktogramos, 14 psl.).
Pranešimų gavimas
PRANEŠIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad zūmo įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie
išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.
Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje
puslapių rodomas iškylantysis langas. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
PASTABA: kai peržiūrite žemėlapį, pranešimai rodomi
žemėlapio įrankyje.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite Gerai.
16
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite Rodyti.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Rodyti > Groti.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapį
PRANEŠIMAS
Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate.
Kad zūmo įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie
išmaniojo telefono ir Smartphone Link taikomosios programos.
Kai peržiūrite žemėlapį, nauji pranešimai rodomi žemėlapio
įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda,
pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne
vairuotojas.
• Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite .
Iškylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus
telefone.
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite Leisti pranešimą.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
• Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono
pranešimą, pasirinkite Rodyti ir atitinkamą parinktį.
PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių
tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą
generuojanti taikomoji programa.
Pranešimų sąrašo peržiūra
Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.
1 Pasirinkite Programos > Išmanieji pranešimai.
Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai
rodomi juodai, perskaityti – pilkai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo
aprašymą.
• Jei norite išklausyti pranešimą, pasirinkite .
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo
balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų
įranga
PASTABA: nors palaikoma ir gali būti naudojama dauguma
telefonų ir ausinių, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną ar
ausines bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone
gali neveikti.
Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima
prijungti prie mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šalmo ir
naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Norėdami nustatyti, ar jūsų
įrenginys su Bluetooth technologija yra suderinamas su jūsų
navigacijos įrenginiu, apsilankykite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
Skambinimas
Numerio rinkimas
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Rinkti.
2 Įveskite numerį.
Su Bluetooth susijusios funkcijos
3 Pasirinkite Rinkti.
Susieto telefono panaikinimas
Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygelę
Jūsų telefonų knygelė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną
kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele
bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose
ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Adresų knyga.
2 Pasirinkite kontaktą.
3 Pasirinkite Skambinti.
Galite panaikinti susietą telefoną, kad jis automatiškai
nebesijungtų prie jūsų įrenginio.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite Panaikinti įrenginio
susiejimą.
Skambinimas į vietą
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite Skambinti.
PRANEŠIMAS
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.
Skambučio priėmimas
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Ignoruoti.
Skambučių istorijos naudojimas
Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį
kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti
keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai
kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambuč. istorija.
2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti
paskutiniai skambučiai.
3 Pasirinkite skambutį.
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas
Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų
skambučių parinktis.
• Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo
įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia
privatumo.
• Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms
sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
• Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
• Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .
Namų telefono numerio įrašymas
PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį
redaguoti, savo įrašytų vietų sąraše pasirinkę „Namai“ (Įrašytos
vietos redagavimas, 11 psl.).
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > > Nustatykite
namų nr..
2 Įveskite savo telefono numerį.
3 Pasirinkite Baig..
Skambinimas į namus
Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų
telefono numerį.
Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambinti namo.
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš
susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti
prie zūmo įrenginio automatiškai.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
3 Išvalykite šalia susieto įrenginio pavadinimo esantį žymės
langelį.
Eismas
Eismas
Eismo informacija teikiama ne visuose regionuose ir šalyse. Jei
reikia informacijos apie eismą ir veikimo zonas, eikite į
www.garmin.com/traffic.
• Jei jūsų maršrute ar vietovėje, kurioje važiuojate, įvyksta
eismo įvykių, žemėlapyje rodomi atitinkami eismo
perspėjimai.
• Norėdami gauti eismo informaciją, įrenginį turite prijungti prie
„Smartphone Link“ su aktyvia eismo informacijos
prenumerata.
Eismo duomenų gavimas naudojant
Smartphone Link
Tiesioginės eismo informacijos paslauga teikia realiojo laiko
eismo informaciją.
1 Atsisiųskite Smartphone Link į suderinamą telefoną
(„Smartphone Link“ atsisiuntimas, 15 psl.).
2 Prenumeruokite tiesioginės eismo informacijos paslaugą
(„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata, 16 psl.).
3 Įrenginį prijunkite prie telefono, kuriame veikia Smartphone
Link (Telefono ir ausinių susiejimas, 14 psl.).
Funkcijos „Eismas“ įjungimas
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.
1 Pasirinkite Nustatymai > Eismas.
2 Pasirinkite žymės langelį Eismas.
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
LiveTrack bendrinimo nustatymas ir
žiūrinčiųjų pakvietimas
Kai LiveTrack funkcija naudojatės pirmą kartą, turite ją nustatyti
ir pakviesti žiūrinčiųjų.
1 Prisijunkite prie „Smartphone Link“ (Telefono ir ausinių
susiejimas, 14 psl.).
2 Išmaniajame telefone atidarykite programą Smartphone Link
ir pasirinkite LiveTrack.
3 Įveskite naudotojo vardą ir pasirinkite Next.
4 Įveskite vieną ar daugiau kontaktų, kuriuos norėtumėte
pakviesti.
Galite įvesti kontakto vardą arba el. pašto adresą.
5 Pasirinkite Start LiveTrack.
Programa pradeda bendrinti jūsų LiveTrack
duomenis. Pakviesti žiūrintieji gauna el. laišką su nuoroda,
kur peržiūrėti jūsų LiveTrack duomenis.
6 Pasirinkite , jei LiveTrack nuorodą norite bendrinti
naudodami socialinį tinklą, pranešimų programą ar kitą
bendrinimo programą (pasirenkama).
17
Kaip pradėti LiveTrack sesiją telefone
Spotify
Kad pradėtumėteLiveTrack sesiją iš telefono, turite telefoną
susieti su įrenginiu ir prijungti prie Smartphone Link (Telefono ir
ausinių susiejimas, 14 psl.).
1 Išmaniajame telefone atverkite Smartphone Link.
2 Pasirinkite LiveTrack.
3 Pasirinkite bendrinimo parinktį.
4 Pasirinkite Įjungti „LiveTrack“.
5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Spotify – tai skaitmeninės muzikos paslauga, kuri suteikia
prieigą prie milijonų dainų.
PATARIMAS: norint integruoti Spotify, reikia mobiliajame
telefone įdiegti Spotify programą. Tam tikrais atvejais reikalingas
suderinamas mobilusis skaitmeninis įrenginys ir papildoma
prenumerata. Eikite į www.garmin.com.
Šiame produkte yra Spotify programinės įrangos, kuriai
taikomos trečiosios šalies licencijos, pateiktos šiuo adresu:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Visada keliaukite
su muzika pasitelkę Spotify. Leiskite mėgstamas dainas ir
mėgstamų atlikėjų kūrinius arba tegul pramogomis pasirūpina
Spotify.
Medijos leistuvas
Medijos leistuvas gali leisti muziką arba garso įrašus iš šių
šaltinių.
• Muzikos failai saugomi zūmo įrenginyje.
• Muzikos failai saugomi telefone arba medijos leistuve, kuris
prijungtas prie motociklo tvirtinimo dėkle esančio USB
prievado.
• Garso įvesties laidas prijungtas prie motociklo tvirtinimo dėkle
esančio garso įvesties lizdo.
• Bluetooth garso įrašai iš susieto telefono.
• Pandora interneto radijas.
• Spotify srautinio muzikos perdavimo paslauga.
Medijos leidimas
1 Pasirinkite Programos.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite „Pandora®“, kad atidarytumėte medijos
leistuvą, kuriame nustatytas medijos šaltinis Pandora.
• Pasirinkite Spotify, kad atidarytumėte medijos leistuvą,
kuriame nustatytas medijos šaltinis Spotify.
• Pasirinkite Failų grotuvas, kad atidarytumėte medijos
leistuvą su paskutiniu pasirinktu medijos šaltiniu.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite pakeisti medijos šaltinį, pasirinkite .
• Jei norite pasirinkti takelį, stotį, grojaraštį arba muzikos
failą, pasirinkite .
Medijos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapio
Medijos leistuvo įrankis žemėlapyje leidžia medijos leistuvą
valdyti iš žemėlapio.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio įrankiai > Failų grotuvas.
2 Atidarykite žemėlapį.
3 Pasirinkite > Failų grotuvas.
Žemėlapyje pasirodo medijos leistuvo valdikliai.
Medijos šaltinio pakeitimas
Galite pakeisti medijos šaltinį, iš kurio ji leidžiama įrenginyje.
1 Pasirinkite Programos > Failų grotuvas > .
2 Pasirinkite medijos šaltinį.
Pandora paslauga
Pandora yra nemokama pritaikoma radijo programa, kuri leidžia
paprastai mėgautis muzika ir ją atrasti. Pandora integracijai
reikia suderinamo mobiliojo įrenginio, kuriame įdiegta Pandora
programa. Daugiau informacijos apie suderinamus mobiliuosius
įrenginius žr. www.pandora.com/everywhere/mobile.
PASTABA: Pandora šiuo metu galima įsigyti JAV, Australijoje ir
Naujojoje Zelandijoje.
Stočių keitimas
1 Pasirinkite Programos > „Pandora®“.
2 Pasirinkite .
3 Pasirinkite stotį.
18
Nuvažiuoti keliai
Nuvažiuotas kelias yra jūsų kelionės įrašas. Nuvažiuoto kelio
protokole pateikta informacija apie įrašytą kelionę, įskaitant
laiką, vietą ir aukštį virš jūros lygio.
Nuvažiuoto kelio informacijos peržiūra
1 Pasirinkite Programos > Keliai > Aktyvus.
2 Pasirinkite nuvažiuotą kelią.
Nuvažiuotas kelias rodomas žemėlapyje.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įrašyti nuvažiuotą kelią, pasirinkite Išsaugoti
kelią.
• Jei nuvažiuotą kelią norite įrašyti kaip kelionę, pasirinkite
Išsaugoti kaip kelionę.
• Jei norite peržiūrėti nuvažiuoto kelio aukščio virš jūros
lygio schemą, pasirinkite Aukščio profilis.
TracBack
®
Paskutinio kelio sekimas
Funkcija TracBack įrašo paskutinį kelią. Galite atsekti savo
paskutinį kelią nuo vietos, kurioje jį pradėjote.
1 Pasirinkite Programos > TracBack.
Žemėlapyje rodoma jūsų paskutinė kelionė.
2 Pasirinkite Vykti!.
Paskutinio kelio išsaugojimas kelionės formatu
Galite išsaugoti paskutinį kelią, kaip kelionę, ir juo keliauti
naudodami kelio planuoklį (Išsaugotos kelionės navigacija,
7 psl.).
1 Pasirinkite TracBack.
Žemėlapyje rodoma jūsų paskutinė kelionė.
2 Pasirinkite > Išsaugoti kaip kelionę.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Padangų slėgis
ĮSPĖJIMAS
Padangų slėgio stebėjimo sistema nėra tinkamos padangų
techninės priežiūros pakaitalas, todėl už tinkamo padangų slėgio
palaikymą atsakingas vairuotojas, net jei nepakankamas
padangų slėgis nėra toks žemas, kad būtų pateiktas
perspėjimas apie žemą padangų slėgį. Jei nepalaikysite tinkamo
padangų slėgio, galite nesuvaldyti transporto priemonės, o tai
gali baigtis sunkiu sužalojimu ar mirtimi.
Padangų slėgio stebėjimo sistema Garmin teikiama kaip atskiras
priedas. Padangų slėgio funkcija suderinama ne su visais zūmo
modeliais. Eikite į www.garmin.com/zumo, jei norite gauti
informacijos apie priedus ir suderinamumą.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
Padangų slėgio jutiklių nustatymas
Kad būtų galima nustatyti padangų slėgio jutiklius,
kiekviename jutiklyje turi būti baterija ir prie kiekvieno jutiklio turi
būti priklijuotas lipdukas su numeriu. Taip pat turite turėti
suderinamą zūmo įrenginį.
Jutikliai belaidžiu ryšiu perduoda informaciją į jūsų suderinamą
zūmo įrenginį. Savo zūmo įrenginyje galite stebėti padangų slėgį
ir gauti perspėjimus apie žemą padangų slėgį.
1 Nuimkite dangtelį À nuo jutiklio Á – dangtelį pasukdami prieš
laikrodžio rodyklę.
2 Jei į jutiklį esate įdėję bateriją, ją išimkite.
3 Savo zūmo įrenginyje pasirinkite Programos > Padangų
4
5
6
7
slėgis.
Pasirinkite transporto priemonės profilį, kuris atitinka jūsų
transporto priemonės konfigūraciją.
Jutiklį padėkite arčiau zūmo įrenginio.
Savo zūmo įrenginyje pasirinkite numerį, esantį šalia
padangos, su kuria norite susieti jutiklį.
Per 30 sekundžių bateriją Â įdėkite į jutiklio baterijos dėklą
Ã; teigiamo krūvio ženklas turi būti viršuje.
Jutiklių montavimas ant padangų
ĮSPĖJIMAS
Padangų slėgio stebėjimo sistemą galima naudoti tik tais
atvejais, jei padangų vožtuvai metaliniai. Jei padangų slėgio
stebėjimo sistemą įrengsite nemetaliniuose padangų
vožtuvuose, gali būti pažeista padanga ir (arba) padangos
vožtuvas, o tai gali baigtis sunkiu sužalojimu ar mirtimi.
PRANEŠIMAS
Kad išvengtumėte galimos žalos jutikliams ar transporto
priemonei, užtikrinkite, kad kiekvienas įrengtas jutiklis nekliudytų
transporto priemonės stabdžių, pakabos komponentų ar kitą
įrangos. Jei įrengtas jutiklis kliudo kokią nors transporto
priemonės įrangos dalį, neeksploatuokite transporto priemonės,
kol jutiklis nebus pašalintas.
Siekiant išvengti galimos padangų vibracijos ar nevienodo
dėvėjimosi, sumontavus jutiklius gali reikėti subalansuoti
transporto priemonę.
Prieš jutiklius montuodami ant padangų, nustatykite jutiklius
naudodami savo zūmo įrenginį.
1 Nuo savo transporto priemonės padangų nuimkite vožtuvų
dangtelius.
2 Kad galėtumėte peržiūrėti transporto priemonės profilio
diagramą, savo zūmo įrenginyje pasirinkite Programos >
Padangų slėgis.
3 Prie padangų vožtuvų pritvirtinkite jutiklius, juos prisukdami
pagal laikrodžio rodyklę.
PASTABA: kiekvieną jutiklį turite pritvirtinti prie tinkamos
padangos, remdamiesi transporto priemonės profilio
diagrama ir įrengimo metu prie jutiklių pritvirtintais lipdukais
su numeriais.
4 Ranka pasukite ratukus, kad įsitikintumėte, kad aplink
jutiklius yra tinkamas tarpas ir kad jie nekliudo padangos
įrangai.
Perspėjimai apie padangų slėgį
Įrenginys jus perspėja išskleidžiamaisiais pranešimais,
žemėlapio piktogramomis ir padangų slėgio programos
simboliais.
Kai jutiklis pateikia perspėjimą, padangų slėgio programoje,
šalia atitinkamos padangos esantis skaičius rodomas raudona
spalva. Jei po šiuo skaičiumi esantys simboliai rodomi raudonai,
tai reiškia, kad šiam jutikliui yra aktyvių perspėjimų.
Žemas padangos slėgis
Senka jutiklio baterija
Jutiklis neprijungtas
Jūsų zūmo įrenginys ieškos jutiklio ir, kai jutiklis bus
sėkmingai susietas, parodys patvirtinimo pranešimą.
PATARIMAS: jei jutiklio susieti nepavyksta, išimkite jutiklio
bateriją ir pakartokite 6 ir 7 veiksmus.
8 Įveskite rekomenduojamą padangos slėgį.
9 Įveskite minimalų padangos slėgį.
Jūsų zūmo įrenginys pateiks perspėjimą apie žemą slėgį, kai
jutiklis perduos informaciją, kad padangos slėgio rodmuo
mažesnis už šią vertę.
10 Pakeiskite ir visiškai priveržkite jutiklio dangtelį.
11 Prie jutiklio pritvirtinkite lipduką su numeriu, kuris atitinka
padangos, pasirinktos 6 veiksmo metu, numerį.
12 Šiuos veiksmus pakartokite susiedami visus kitus likusius
jutiklius.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
Padangų slėgio jutiklio miego režimas
Kai pastatote savo transporto priemonę ir išjungiate zūmo
įrenginį, po kelių minučių padangų slėgio jutiklis pradeda veikti
energiją taupančiu miego režimu. Jutiklis neperduoda
informacijos į zūmo įrenginį, kol veikia miego režimu. Dėl to jūsų
zūmo įrenginys gali pranešti, kad jutiklis atjungtas.
Kai jūsų transporto priemonė vėl pajudės, jutiklyje išsijungs
miego režimas ir jis automatiškai prisijungs prie zūmo įrenginio.
Pakartotinis prisijungimas gali trukti iki 30 sekundžių.
Naudojimasis kompasu
PASTABA: kad nustatytumėte važiavimo kryptį, reikia kompaso.
Galite važiuoti maršrutu naudodami GPS kompasą.
Pasirinkite Programos > Kompasas.
19
VIRB nuotolinis valdymas
®
VIRB nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti VIRB veiksmo
kamerą naudojant įrenginį. Eikite į www.garmin.com/VIRB, jei
norite įsigyti VIRB veiksmo kamerą.
Kaip valdyti VIRB veiksmo kamerą
Kad galėtumėte naudotis VIRB nuotolinio valdymo funkcija, savo
VIRB kameroje turite įjungti nuotolinį valdymą. Daugiau
informacijos žr. VIRB naudotojo vadovo seriją.
1 Įjunkite savo VIRB kamerą.
2 Savo zūmo įrenginyje pasirinkite Programos > VIRB pultas
> Jungtis.
3 Palaukite, kol įrenginys prisijungs prie jūsų VIRB kameros.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įrašyti vaizdą, pasirinkite Pradėti iš įrašymą.
• Jei norite sustabdyti vaizdo įrašymą, pasirinkite
Sustabdyti įrašymą.
• Jei norite padaryti nuotrauką, pasirinkite Momentinė
kopija.
Techninės priežiūros įrašymas
Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir
hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės
priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas
(Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 20 psl.).
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
3 Pasirinkite Pridėti įrašą.
4 Įveskite hodometro duomenis ir pasirinkite Kitas.
5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
6 Pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite > Pridėti kategoriją.
3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros kategorijų šalinimas
Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi
šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite > Pašalinti kategorijas.
3 Pasirinkite paslaugų kategorijas, kurias norite pašalinti.
4 Pasirinkite Pašalinti.
Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
3 Pasirinkite > Pervardyti kategoriją.
4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Techninės priežiūros įrašų šalinimas
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
3 Pasirinkite > Pašalinti įrašus.
4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite
pašalinti.
5 Pasirinkite Pašalinti.
Techninės priežiūros įrašo redagavimas
Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės
priežiūros įrašo datą.
1 Pasirinkite Programos > Tech. priež. istor..
20
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite lauką.
4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite Baig..
Žinyno failų peržiūra
Jei norite peržiūrėti visą naudotojo vadovą, pasirinkite
Programos > Pagalba.
Pagalbos temų paieška
Pasirinkite Programos > Pagalba >
.
Orų prognozės peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų
informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite
prijungti prie Smartphone Link taikomosios programos (Telefono
ir ausinių susiejimas, 14 psl.).
1 Pasirinkite Programos > Orai.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų
prognozę.
2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.
Orų peržiūra šalia įvairių miestų
1 Pasirinkite Programos > Orai > Dabartinė vieta.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite
miestą iš sąrašo.
• Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite Pridėti
miestą ir įveskite miesto pavadinimą.
Orų radaro peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą
esamų oro sąlygų žemėlapį, taip pat žemėlapyje esančią orų
piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese
esančius orus, pvz., lietų, sniegą ir audras.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Orų radaras.
Orų įspėjimų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti
žemėlapyje. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapį šalia
savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Įspėjimai dėl oro.
Kelio sąlygų tikrinimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Kelio sąlygos.
„photoLive“ eismo kameros
„photoLive“ eismo kameros pateikia tiesioginius vaizdus apie
eismo sąlygas pagrindiniuose keliuose ir sankryžose. Galite
išsaugoti kameras, kurias planuojate stebėti reguliariai.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
Eismo kameros įrašymas
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite užsisakyti
„PhotoLive“ paslaugą, o jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie
palaikomo išmaniojo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“ („Smartphone Link“, 15 psl.).
Šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti.
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite sankryžą.
5 Pasirinkite Išsaugoti.
Eismo kameros peržiūra
Kad galėtumėte peržiūrėti eismo kamerą, turite ją įrašyti ( Eismo
kameros įrašymas, 21 psl.).
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite kamerą.
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo nustatymai, 22 psl.).
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.
Pasirinkite Programos > Kur aš buvau.
Įrenginio pritaikymas
Žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė.
Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų
vietą žemėlapyje.
Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo
lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas
žemėlapis.
Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą.
Žemėlapio įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos
žemėlapio įrankių meniu.
Žemėlapio sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių pritaikymas,
13 psl.).
Garsiniai važiuotojo perspėjimai: įgalina visų vairuotojo
perspėjimų garsines versijas (Saugaus vairavimo funkcijos ir
perspėjimai, 4 psl.).
Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį,
kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši
funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius
įrenginys naudoja.
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http://buy.garmin.com.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Mano žemėlapiai.
2 Pasirinkite žemėlapį.
Navigacijos nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
Įrenginio pritaikymas
Maršruto peržiūra: kai pradedate važiuoti maršrutu, rodo
maršrute esančius pagrindinius kelius.
Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.
Kelio ne pagal maršrutą perskaičiavimas: nustato
perskaičiavimo parinktis, kurios taikomos išvažiuojant iš
aktyvaus maršruto.
Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate
be pertraukos.
Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.
Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.
Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.
Rinkliavos ir mokesč.: nustato mokamų kelių ir rinkliavos
lipdukų vengimo parinktis.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, reikalaujančias
didelio vairuotojo dėmesio ir galinčias trukdyti vairuojant.
GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo
funkciją ir taupo baterijų energiją.
Skaičiavimo režimo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas.
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.
Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni
ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.
Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra
trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.
Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki
kelionės tikslo.
Nuotykingas maršrutas: apskaičiuoja maršrutus vingiuotais
keliais.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Sumodeliuotos vietos nustatymas
Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų,
sumodeliuotai vietai nustatyti galite naudoti GPS.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius.
2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.
3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapį.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
4 Pasirinkite vietos aprašą.
5 Pasirinkite Nustatyti vietą.
Bluetooth Nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.
Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.
Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris
jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth
belaide technologija.
„Bluetooth“ išjungimas
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite „Bluetooth“.
Ekrano nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Ekranas.
Spalvų tipas: įjungia dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų
režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato
dienai ar nakčiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).
Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.
21
Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš
įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos
energiją).
Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano
nuotrauką. Ekrano nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų
laikmenos aplanką „Ekrano nuotraukos“.
Eismo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Eismas.
Eismas: įgalinamas eismas. Reikalinga Smartphone Link
programa ir tiesioginės eismo informacijos paslauga.
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai
Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Vienetai ir
laikas.
Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.
Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba
UTC ekrano laiką.
Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.
Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir
dydį.
Laiko nustatymas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS
informaciją, pasirinkite Automatinis.
• Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite
aukštyn arba žemyn.
Kalbos ir klaviatūros nustatymai
Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Kalba ir
klaviatūra.
Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.
Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.
PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys
arba žemėlapio duomenys, pvz., gatvių pavadinimai,
nepasikeičia.
Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.
Artėjimo įspėjimų nustatymai
PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai,
turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Pasirinkite Nustatymai > Artėjimo įspėjimai.
Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie
artėjimo taškų, stilių.
Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama
įspėjimais, tipą.
Įrenginio ir privatumo nustatymai
Kad atvertumėte įrenginio nustatymus, pasirinkite Nustatymai >
Įrenginys.
Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, įrangos ID
numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.
Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio vartotojo
licencijos sutartis
PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinate
sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus
žemėlapio duomenis.
22
Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su
Garmin turinio gerinimo tikslais.
Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą
funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Išvalyti kelionės istoriją: ištrina kelionės istoriją funkcijose
myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius
nustatymus.
1 Pasirinkite Nustatymai.
2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
3 Pasirinkite > Atkurti.
Įrenginio informacija
Specifikacijos
Atsparumas vandeniui
IEC 60529 IPX7
Darbinės temperatūros
diapazonas
Nuo –20 iki 55 °C (nuo –4 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros
diapazonas
Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Galios įvestis (automobilio Nuo 12 iki 24 V nuolatinės srovės
cigarečių pridegiklio lizdo,
motociklo ar išorinio
maitinimo šaltinio)
Galios įvestis (USB)
Nuo 5 V ± 0,25 V
Baterijos veikimo laikas
Iki 4 valandų, priklausomai nuo naudojimo
ir nustatymų
Baterijos tipas
Naudotojo keičiama ličio jonų baterija
Baterijos įtampos
diapazonas
Nuo 3,5 V iki 4,1 V
Radijo dažnio protokolas
2,4 GHz ANT+ belaidžio ryšio protokolas
(skirtas VIRB nuotolinio valdymo sistemai)
2,4 GHz ANT (skirta padangų slėgio
stebėjimo sistemai)
®
®
*Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai
panardintas vandenyje, 1 m gylyje. Daugiau informacijos
pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite
prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
PRANEŠIMAS
Įrenginio nejunkite tiesiogiai prie transporto priemonės
maitinimo laido.
• Naudodami USB laidą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, jo įkrovimas gali
vykti lėtai. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai įrenginio gali
nekrauti.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com.
Įrenginio informacija
Įrenginio techninė priežiūra
1 Galinį elementą À pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį
atlaisvintumėte.
Įrenginio priežiūra
PRANEŠIMAS
Stenkitės įrenginio nenumesti.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Išorinio korpuso valymas
PRANEŠIMAS
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
2
3
4
5
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.
Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį Á ir
saugiklį Â.
Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę
ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide Ã.
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
2 Nusausinkite įrenginį.
Trikčių šalinimas
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
Apsisaugojimas nuo vagystės
2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (Įdiegimas, 1 psl.).
jį nuo maitinimo šaltinio.
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
• Įrenginį užregistruokite http://my.garmin.com.
Įrenginio nustatymas iš naujo
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Įrenginio išėmimas iš laikiklio
1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba
mygtuką.
2 Įrenginį palenkite į priekį.
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Transporto priemonės maitinimo laide
esančio saugiklio keitimas
PRANEŠIMAS
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
spiritu.
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas
(Navigacijos nustatymai, 21 psl.).
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas, 23 psl.).
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra
patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo
temperatūros intervalą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde
nesulūžęs saugiklis.
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
• Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai, 21 psl.).
• Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai,
21 psl.).
• Sumažinkite garsą (Garsumo reguliavimas, 4 psl.).
• Išjunkite Bluetooth belaidę technologiją
(„Bluetooth“ išjungimas, 21 psl.).
• Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo
nenaudojate (Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 3 psl.).
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
• Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.
Įrenginio techninė priežiūra
23
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis
Prie daugumos Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas
naudojant Medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP
režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne
kaip keičiamasis kaupiklis. MTP režimas palaikomas Windows 7,
Windows Vista ir Windows „XP Service Pack 3“ su Windows
„Media Player 10“.
®
®
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys
Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys
prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą.
Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas
kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis
įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP
Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.
®
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys,
nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla
1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
2 Išjungti įrenginį.
3 USB laidą prijunkite prie įrenginio ir prie kompiuterio USB
prievado.
PATARIMAS: uSB laidą reikia prijungti prie kompiuterio USB
prievado, o ne prie USB šakotuvo.
Įrenginys automatiškai įsijungia ir persijungia į MTP režimą arba
USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie
kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.
PASTABA: jei kompiuteryje pateikti keli tinklo diskai, Windows
gali iškilti sunkumų priskiriant raides Garmin diskams.
Informacijos apie raidžių priskyrimą diskams žr. operacinės
sistemos žinyno faile.
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio
• Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
Laukelio Bluetooth nustatymas turi būti Įjungta.
• Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir
telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
• Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
Priedas
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties
kortelės įdėjimas
Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir
kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties
kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į
www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš
anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje
galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4
iki 32 GB.
1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos
atminties kortelės lizdą (Įrenginio apžvalga, 2 psl.).
2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.
®
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio
vaizdas.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
2
3
4
5
6
kompiuterio, 24 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
Pasirinkite failą.
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.
Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.
USB laido atjungimas
Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis
kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad
neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows
kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai
atjungti nebūtina.
1 Baikite veiksmą:
• Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite
piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą, esančią
sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
• Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos
piktogramą į šiukšliadėžę.
2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.
GPS signalo būsenos peržiūra
Laikykite nuspaudę
tris sekundes.
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com .
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Priedų įsigijimas
Eikite į garmin.com/accessories.
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.
24
Priedas
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 13
3D žemėlapio vaizdas 13
A
adresai, ieškojimas 11
aktyvus juostos valdymas 6
aplinkkeliai 7
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 22
atjungimas, Bluetooth įrenginys 17
atminties kortelė 2, 24
įdėjimas 24
atsakymas į skambučius 17
ausinės 15
susiejimas 14
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 11
avarinės tarnybos 11
B
baterija
įdėjimas 3
įkrovimas 22, 23
prailginimas 23
problemos 23
bendrinimas, LiveTrack 17
Bluetooth technologija 13, 14, 16, 24
ausinių susiejimas 14
įrenginio atjungimas 17
išjungimas 21
nustatymai 21
telefono susiejimas 14
kameros
greitis 5
raudona šviesa 5
kelio pėdsakas, peržiūra 13
kelio sąlygos, orai 20
kelionės informacija 13
nustatymas iš naujo 13
peržiūra 13
kelionės istorija 22
kelionės planuoklis 7, 8
formavimo taškai 8
kelionės redagavimas 7
kelionės tikslai. Žr. vietovės
kitas posūkis 6
klaviatūra 4
išdėstymas 22
kalba 22
kompasas 19
kompiuteris
prijungimas 24
prisijungimas 24
koordinatės 11
Kur aš esu? 11
L
laidai, motociklo tvirtinimo dėklas 1
laikiklio nuėmimas 23
laikiklis, nuėmimas 23
laiko nustatymai 22
lankytinos vietos (LV) 10
objektai 10
LiveTrack 17, 18
M
F
maitinimo laidai 22
saugiklio keitimas 23
maitinimo mygtukas 2, 3
maršrutai 5, 6
formavimas 7
myTrends 8
peržiūra žemėlapyje 6
pradėjimas 5, 6
siūlomi 8
skaičiavimo režimas 5, 8, 21
skaičiuojama 5
sustabdymas 7
taško pridėjimas 6, 7
važiavimas nuotykingu maršrutu 5
maršruto formavimas 7
medijos leistuvas 18
microSD kortelė 24
miego režimas 3, 19
myTrends, maršrutai 8
motociklo tvirtinimo dėklas 1
laidai 1
failai, perkėlimas 24
Foursquare 10
N
D
degalai
stebėjimas 9
stotys 11
E
eismas 13, 17, 22
alternatyvus maršrutas 8
eismo trukdžių paieška 13
incidentai 13
kameros 21
matuokliai 20
žemėlapis 13
eismo kameros, peržiūra 21
ekranas, ryškumas 4
ekraniniai mygtukai 4
ekrano nuotraukos 21
ekrano nustatymai 21
esama vieta 11
G
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 22
Garmin Express, programinės įrangos
naujinimas 3
Garmin tiesioginės paslaugos 16
garsas, artėjimo taškai 22
garsumas, reguliavimas 4
geologinės koordinatės 11
GPS 3, 24
greičio kameros 5
Greitoji paieška 10
I
ID numeris 22
išsaugotos vietos 7
J
jutiklinio ekrano valymas 23
K
kalba
balsas 22
klaviatūra 22
Rodyklė
namai
skambinimas 17
telefono numeris 17
važiavimas 6
vietos redagavimas 6
naujinimas
programinė įranga 3
žemėlapiai 3
navigacija 6, 10
bekelė 9
nustatymai 21
navigacija bekelėje 9
neseniai rastos vietos 11
nuorodos
pašalinimas 11
pridėjimas 11
nurodymai 6
nustatymai 21, 22
nustatymas iš naujo
įrenginys 23
kelionės duomenys 13
nustatymų atkūrimas 22
nuvažiuoti keliai 18
O
objektai 10
orai 20
kelio sąlygos 20
radaras 20
P
padangų slėgis
įspėjimai 19
jutikliai 19
miego režimas 19
profiliai 19
pagalba 20
paieškos juosta 9
paieškos ploto keitimas 10
palydovo signalai
gavimas 3
peržiūra 24
pašalinimas
kelionės 7
susietas „Bluetooth“ įrenginys 17
techninės priežiūros įrašai 20
techninės priežiūros kategorijos 20
piktogramos, būsenos juosta 4
platuma ir ilguma 11
posūkių sąrašas 6
pranešimai 5, 14–16
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės
paslaugos 16
priedai 24
priekyje 12
pritaikoma 13
produkto palaikymas 20
programinė įranga
naujinimas 3
versija 22
R
redagavimas, išsaugotos kelionės 8
rinkimas 16
rinkliavos, vengimas 8
ryškumas 4
S
sankryžos, ieškojimas 11
saugiklis, keitimas 23
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
14, 15
skambinti
atjungimas 17
susiejimas 14, 24
skambučiai 16, 17
atsakymas 17
istorija 17
kontaktai 17
namai 17
rinkimas 16
vykdymas 16
Smartphone Link 14, 15
prijungimas 14, 15
skambučių išjungimas 15
specifikacijos 22
Spotify 18
sumodeliuotos vietos 21
susiejimas
atjungimas 17
ausinės 14
skambinti 14, 24
T
techninės priežiūros istorija
įrašai 20
kategorijos 20
pašalinimas 20
redagavimas 20
telefono skambučiai 16
atsakymas 17
nutildymas 17
rinkimas 17
rinkimas balsu 17
telefonų knyga 17
25
transportavimo režimai 4
trikčių šalinimas 23, 24
U
USB, atjungimas 24
V
vagystė, apsisaugojimas 23
vairuotojo perspėjimai 4, 5
vakuuminis siurbtukas 23
važiavimas namo 6
važiavimo nurodymai 6
vengimai
išjungimas 9
kelias 8
kelių savybės 8
pašalinimas 9
rinkliavos 8
vietovė 8, 9
vietos
esamos 11
ieškoma 9
neseniai rasta 11
vietovės 11, 21
esamos 11
ieškoma 11
įrašymas 11
objektai 10
skambinimas 17
sumodeliuotas 21
vietų ieškojimas, kategorijos 10
vietų paieška. 9, 10 Taip pat žr. vietovės
adresai 11
koordinatės 11
miestai 11
sankryžos 11
VIRB nuotolinis valdymas 20
26
Rodyklė
support.garmin.com
Liepa 2018
190-02001-16_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising