Garmin | zūmo® 595LM | Garmin zūmo® 595LM Priročnik za uporabo

Garmin zūmo® 595LM Priročnik za uporabo
zūmo 595
®
Priročnik za uporabo
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , logotip Garmin, TracBack , VIRB in zūmo so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. myGarmin™ in myTrends™
sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. microSD™ je blagovna znamka družbe SD-3C. Windows je registrirana
blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac je blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc. PANDORA , logotip Pandora in celostna
podoba Pandora so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Pandora Media, Inc, ki jih uporabljamo z dovoljenjem. SPOTIFY in logotip Spotify sta registrirani blagovni znamki
družbe Spotify AB. Potrebne so mobilne digitalne naprave in plačljiva naročnina, če je na voljo. Obiščite www.garmin.com. Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify, za katero veljajo
licence tretjih oseb, ki so navedene tukaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Vsako potovanje poživite z glasbo Spotify. Predvajajte svoje priljubljene skladbe in izvajalce ali pustite,
da vas zabava Spotify.
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Namestitev ...................................................................... 1
Namestitev naprave na motor ..................................................... 1
Napajalni nosilec za motocikel ............................................... 1
Namestitev nosilca na krmilu ................................................. 1
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju ................ 1
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu ................... 1
Namestitev naprave v nosilec za motocikel ........................... 2
Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel ......................... 2
Namestitev naprave v avtomobil ................................................. 2
Uvod ................................................................................ 2
Pregled naprave ......................................................................... 2
Namestitev baterije ..................................................................... 3
Posodobitve izdelkov .................................................................. 3
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express .................................................. 3
Vklop ali izklop naprave .............................................................. 3
Iskanje signalov GPS .................................................................. 3
Ikone vrstice stanja ..................................................................... 4
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 4
Nastavitev glasnosti .................................................................... 4
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 4
Načini prevoza ............................................................................ 4
Izbira načina prevoza ............................................................. 4
Uporaba tipkovnice na zaslonu .................................................. 4
Uporaba tipkovnice z velikimi gumbi ...................................... 4
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika.............. 4
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika .................. 5
Prometne kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in
prehitre vožnje ............................................................................ 5
Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade ................................. 5
Iskanje zakonov o uporabi čelade ......................................... 5
Navigacija do cilja.......................................................... 5
Načrtovane poti ........................................................................... 5
Začetek načrtovane poti ............................................................. 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ...................... 5
Vožnja po načrtovani poti z načrtovanjem pustolovske
poti ......................................................................................... 5
Ustvarjanje povratne načrtovane poti .................................... 6
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ................................. 6
Pot domov .............................................................................. 6
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 6
Aktivno usmerjanje po pasovih .............................................. 6
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje ................................ 6
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ........................ 6
Dodajanje lokacij v načrtovano pot ............................................. 6
Oblikovanje načrtovane poti ....................................................... 7
Izbira obvoza .............................................................................. 7
Ustavitev načrtovane poti ........................................................... 7
Načrtovalnik potovanja ............................................................... 7
Načrtovanje potovanja ........................................................... 7
Navigacija po shranjenem potovanju ..................................... 7
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju ....................... 7
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju ............................................................................... 7
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti .................. 7
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja ...................... 7
Načrtovanje potovanja ........................................................... 8
Izmenjava potovanj ................................................................ 8
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 8
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem ............................ 8
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti ................ 8
Izogibanje cestam s cestnino ................................................. 8
Izogibanje vinjetam ................................................................ 8
Kazalo vsebine
Izogibanje tipom cest in manevrom ....................................... 8
Izogibanja po meri .................................................................. 8
Navigacija izven cest .................................................................. 9
Merjenje goriva ........................................................................... 9
Omogočanje merjenja goriva ................................................. 9
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva ................................ 9
Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za
gorivo ..................................................................................... 9
Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva ........... 9
Iskanje in shranjevanje lokacij ...................................... 9
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ............................................ 9
Ogled rezultatov iskanja na zemljevidu .................................... 10
Spreminjanje območja iskanja .................................................. 10
Destinacije ................................................................................ 10
Iskanje lokacije po kategoriji ................................................ 10
Iskanje znotraj kategorije ..................................................... 10
Navigacija do destinacije znotraj kraja ................................. 10
Foursquare ........................................................................... 10
Orodja za iskanje ...................................................................... 10
Iskanje naslova .................................................................... 10
Iskanje križišča ..................................................................... 11
Iskanje mesta ....................................................................... 11
Iskanje lokacije z uporabo koordinat .................................... 11
Ogled nedavno najdenih lokacij ................................................ 11
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij ........................ 11
Iskanje zadnjega parkirnega mesta .......................................... 11
Ogled informacij o trenutni lokaciji ............................................ 11
Iskanje nujnih služb in goriva ............................................... 11
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije ........................ 11
Dodajanje bližnjice .................................................................... 11
Odstranjevanje bližnjice ....................................................... 11
Shranjevanje lokacij .................................................................. 11
Shranjevanje položaja ......................................................... 11
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................. 11
Urejanje shranjene lokacije .................................................. 11
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji .............................. 11
Brisanje shranjene lokacije .................................................. 12
Izmenjava shranjene lokacije ............................................... 12
Uporaba zemljevida...................................................... 12
Orodja zemljevida ..................................................................... 12
Ogled orodja zemljevida ...................................................... 12
Omogočanje orodij zemljevida ............................................. 12
Pred vami .................................................................................. 12
Ogled lokacij pred vami ........................................................ 12
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ........................... 12
Podatki o potovanju .................................................................. 13
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ......................... 13
Ogled strani Informacije o potovanju ................................... 13
Ogled dnevnika potovanja ................................................... 13
Ponastavitev potovalnega računalnika ................................ 13
Ogled prihajajočega prometa ................................................... 13
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 13
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 13
Prilagajanje zemljevida ............................................................. 13
Prilagajanje plasti zemljevida ............................................... 13
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ...................... 13
Spreminjanje perspektive zemljevida ................................... 13
Povezane funkcije Bluetooth...................................... 13
Zahteve za funkcijo Bluetooth .................................................. 14
Združevanje telefona in slušalk ................................................ 14
Ikone stanja funkcije Bluetooth ................................................. 14
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple ........................ 14
Povezava s programom Smartphone Link v napravi
Apple .................................................................................... 14
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple ................. 14
i
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa
Smartphone Link za napravo Apple ..................................... 14
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom
Android™ .................................................................................. 15
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone Link v
pametnem telefonu s sistemom Android ............................. 15
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s
sistemom Android ................................................................ 15
Omogočanje ali onemogočanje funkcij Bluetooth za slušalke .. 15
Smartphone Link ....................................................................... 15
Prenos programa Smartphone Link ..................................... 15
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo .............................. 15
Storitve Garmin Live ................................................................. 15
Naročanje na storitve Garmin Live ....................................... 15
Pametna obvestila .................................................................... 15
Prejemanje obvestil .............................................................. 16
Ogled seznama obvestil ....................................................... 16
Prostoročno klicanje ................................................................. 16
Klicanje ................................................................................ 16
Sprejemanje klica ................................................................. 16
Uporaba zgodovine klicev .................................................... 16
Uporaba možnosti med klicem ............................................. 16
Shranjevanje domače telefonske številke ............................ 16
Odklop naprave Bluetooth ........................................................ 17
Brisanje združenega telefona ................................................... 17
Promet ........................................................................... 17
Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone
Link ........................................................................................... 17
Omogočanje prometnih informacij ............................................ 17
Uporaba programov..................................................... 17
Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil
opazovalcem ............................................................................. 17
Zagon seje LiveTrack v telefonu .......................................... 17
Predvajalnik .............................................................................. 17
Predvajanje predstavnosti .................................................... 17
Dodajanje orodja za predvajanje predstavnosti na
zemljevid .............................................................................. 17
Spreminjanje vira predstavnosti ........................................... 17
Storitev Pandora .................................................................. 17
Spotify .................................................................................. 18
Sledi .......................................................................................... 18
Ogled informacij o sledi ........................................................ 18
TracBack® ................................................................................ 18
Sledenje nedavni sledi ......................................................... 18
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje .......................... 18
Tlak v pnevmatikah ................................................................... 18
Nastavitev senzorjev tlaka v pnevmatikah ........................... 18
Namestitev senzorjev na pnevmatike .................................. 19
Opozorila o tlaku v pnevmatikah .......................................... 19
Način pripravljenosti senzorja tlaka v pnevmatikah ............. 19
Uporaba kompasa .................................................................... 19
Daljinski upravljalnik za VIRB® ................................................ 19
Upravljanje športne kamere VIRB ........................................ 19
Beleženje zgodovine servisa .................................................... 19
Dodajanje kategorije storitev ................................................ 19
Brisanje kategorij storitev ..................................................... 19
Preimenovanje servisnih kategorij ....................................... 19
Brisanje servisnih zapisov .................................................... 19
Urejanje servisnega zapisa .................................................. 19
Ogled datotek s pomočjo .......................................................... 20
Iskanje tem pomoči .............................................................. 20
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 20
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 20
Ogled vremenske slike ......................................................... 20
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 20
Ogled razmer na cesti .......................................................... 20
ii
Prometne kamere photoLive .................................................... 20
Shranjevanje prometne kamere ........................................... 20
Ogled prometne kamere ...................................................... 20
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 20
Prilagajanje naprave.................................................... 20
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 20
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 20
Nastavitve navigacije ................................................................ 20
Nastavitve načina izračuna .................................................. 21
Nastavitev simuliranega položaja ........................................ 21
BluetoothNastavitve za ............................................................. 21
Izključujem Bluetooth ........................................................... 21
Nastavitve zaslona .................................................................... 21
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 21
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 21
Nastavljanje časa ................................................................. 21
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 21
Nastavitve bližinskih opozoril .................................................... 21
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 21
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 22
Informacije o napravi ................................................... 22
Specifikacije .............................................................................. 22
Polnjenje naprave ..................................................................... 22
Vzdrževanje naprave .................................................... 22
Nega naprave ........................................................................... 22
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 22
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 22
Preprečevanje kraje ............................................................. 22
Ponovni zagon naprave ............................................................ 22
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 22
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 22
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 22
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 22
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ......................... 22
Odpravljanje težav........................................................ 23
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 23
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 23
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 23
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 23
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ........................................................................................ 23
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava ..................................................................................... 23
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon ........................................................... 23
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 23
Dodatek ......................................................................... 23
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke ...... 23
Upravljanje podatkov ................................................................ 23
O pomnilniških karticah ........................................................ 23
Priklop naprave na računalnik ............................................. 23
Prenašanje podatkov iz računalnika .................................... 24
Ogled stanja signala GPS ........................................................ 24
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 24
Nakup dodatne opreme ............................................................ 24
Kazalo............................................................................ 25
Kazalo vsebine
Namestitev
Namestitev naprave na motor
Napajalni nosilec za motocikel
OPOZORILO
Garmin močno priporoča, da napravo namesti izkušen
inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno
ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu
ali bateriji in telesne poškodbe.
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
OPOMBA: priporočen vrtilni moment je 50 lbf-pol (5,65 Nm).
Ne prekoračite vrtilnega momenta 80 lbf-pol (9,04 Nm).
Nameščanje nosilca krmila na nosilec sklopke ali zavornega
sklopa
1 Odstranite dva tovarniška vijaka z nosilca sklopke ali
zavornega sklopa À.
®
Naprava mora biti nameščena na primerno in varno mesto na
vašem motorju, glede na razpoložljive vire napajanja in varno
usmerjanje kablov.
À
Á
Â
Nosilec za motor
Napajanje sistema z 12–24 V enosmernega toka (rdeč) in z
zaporedno varovalko
Ozemljitev sistema (črn)
Kabli nosilca za motocikel
OPOMBA: priložena sta 1/4-palčni standardni in M6 vijak.
Določite velikost tovarniških vijakov na nosilcu sklopke/
zavornega sklopa.
2 Privijte nove vijake Á skozi nosilec na krmilu, distančnike Â
in nosilec sklopke ali zavornega sklopa.
3 Privijte vijake, da zavarujete nosilec.
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju
OBVESTILO
Neposreden trajen stik z osnovno ploščo ali s katerim koli delom
motocikla lahko sčasoma poškoduje nosilec. Te vrste poškodb
preprečite tako, da med nosilec in osnovno ploščo postavite
distančnike in zagotovite, da se noben del naprave ali nosilca ne
dotika motocikla.
1 Privijte vijake M4 x 20 mm z nizko cilindrično glavo À skozi
tesnilo Á, nosilec, distančnike  in osnovno ploščo Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
Napajanje sistema z 12–24 V enosmernega toka (rdeč) in z
zaporedno varovalko
Ozemljitev sistema (črn)
Priključek za mikrofon 2,5 mm
Izhodni priključek za zvok 3,5 mm
Vhodni priključek za zvok 3,5 mm
2 Privijte matice, da zavarujete osnovno ploščo.
Namestitev nosilca na krmilu
Naprava vključuje dele za dve možnosti namestitve nosilca na
krmilu. Za nosilce po meri je lahko potreben dodaten komplet za
namestitev.
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu
1 Poravnajte kroglico nosilca na krmilu À in kroglico osnovne
plošče Á z obema koncema dvojnega vtičnega kraka Â.
Namestitev U-vijaka in nosilca na krmilu
1 U-vijak À namestite okoli nosilca na krmilu Á, in privijte
konce skozi nosilec na krmilu Â.
2 Privijte matice, da zavarujete nosilec.
Namestitev
1
1 Napajalni kabel avtomobila À priklopite v vrata Á na nosilcu.
2 Z vakuumskega prijemala odstranite zaščitno plastiko Â.
3 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in
osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
2
3
4
5
Vstavite obe kroglici v dvojni vtični krak.
Rahlo privijte gumb.
Prilagodite za optimalno gledanje in delovanje.
Privijte gumb, da zavarujete nosilec.
4 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
5 Nosilec Ä pritrdite na nastavek vakuumskega nosilca.
6 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
7 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
položaj.
8 Drug konec napajalnega kabla avtomobila vključite v vtičnico.
Namestitev naprave v nosilec za motocikel
1 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
• Vstavite baterijo (Namestitev baterije, stran 3).
• Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi
(Posodobitve izdelkov, stran 3).
• Namestite napravo in jo priklopite na napajanje (Namestitev,
stran 1).
• Združite telefon in slušalke Bluetooth (Združevanje telefona
in slušalk, stran 14) (izbirno).
• Pridobite signale GPS (Iskanje signalov GPS, stran 3).
• Nastavite svetlost zaslona (Nastavljanje svetlosti zaslona,
stran 4).
• Začnite navigacijo do cilja (Začetek načrtovane poti,
stran 5).
®
2 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
položaj.
3 Če zapah na vrhu nosilca ostane odprt, ga pritisnite navzdol.
Odstranjevanje naprave z nosilca za
motocikel
Pregled naprave
1 Pritisnite gumb za sprostitev na stranskem delu nosilca.
2 Dvignite napravo ven.
Namestitev naprave v avtomobil
OBVESTILO
Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo
na nameščanje na vetrobransko steklo.
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
2
Uvod
À
Á
Â
Ã
Tipka za vklop/izklop
Vrata za napajanje in prenos podatkov Mini-USB
Prostor za baterijo z režo za pomnilniško kartico za zemljevide in
podatke
Mikrofon
Namestitev baterije
1 Obroček vratc za baterijo zavrtite v nasprotni smeri urinega
kazalca in jih odstranite.
4 V programu Garmin Express kliknite možnost Dodaj
napravo.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno
ime in serijsko številko.
5 Kliknite možnost Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express
prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.
2 V embalaži izdelka poiščite litij-ionsko baterijo.
3 Vstavite baterijo s kablom na vrhu.
4 Priključek baterije À vstavite v vrata za baterijo Á.
5 Zaprite vratca baterije in pritrdite obroček vratc za baterijo.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Registracija izdelka
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate
najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za
napravo.
1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku,
obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite
navodilom na zaslonu za namestitev.
2 Odprite program Garmin Express.
3 Napravo priklopite na računalnik s kablom USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata USB À v napravi zūmo ,
večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v
računalniku.
6 Izberite možnost:
• Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite
Namesti vse.
• Za namestitev določene posodobitve kliknite Ogled
podrobnosti in kliknite Namesti poleg želene
posodobitve.
Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v
napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko
postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo
dolgo.
OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji
pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove,
da v napravo namestite kartico microSD™ in tako dodate
prostor za shranjevanje (Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke, stran 23).
7 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve
za dokončanje nameščanja posodobitev.
Program Garmin Express lahko na primer med postopkom
posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno
priklopite napravo.
Vklop ali izklop naprave
• Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali
napravo priklopite na napajanje.
• Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo,
pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon
izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite
uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
• Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/
izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite
Izklopljeno.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način
varčevanja z energijo.
Iskanje signalov GPS
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo.
v vrstici
stanja označuje moč signala. Čas za pridobivanje satelitskih
signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran
Uvod
3
pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali
navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo
pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
Ko ikona
zasveti zeleno, je naprava pridobila satelitske
signale in je pripravljena za navigacijo.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in
pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS,
stran 24).
Stanje tehnologije Bluetooth. Izberite za ogled nastavitev za
Bluetooth (BluetoothNastavitve za, stran 21).
Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje
(Prostoročno klicanje, stran 16).
Aktiven profil vozila. Izberite za ogled nastavitev profila
vozila.
Trenutni čas. Izberite za nastavitev časa (Nastavljanje časa,
stran 21).
Način avtomobila
Način motocikla
Način izven poti
Izbira načina prevoza
Izberite
.
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek
"Nastavitve jezika in tipkovnice" (Nastavitve jezika in tipkovnice,
stran 21).
• Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
• Če želite izbrisati znak, izberite .
• Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
• Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite
.
• Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .
Uporaba tipkovnice z velikimi gumbi
V nastavitvah jezika in tipkovnice lahko omogočite dodatne
jezike ali postavitve tipkovnice (Nastavitve jezika in tipkovnice,
stran 21).
• Za ogled dodatnih znakov izberite ali .
• Za preklop na druge jezike in postavitve tipkovnice izberite .
Stanje napolnjenosti baterije.
Vzpostavljena je povezava s programom Smartphone Link.
Izberite za ogled povezane naprave in informacij o naročnini
(Združevanje telefona in slušalk, stran 14).
Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled
vremenske napovedi, stran 20).
Stanje goriva. Izberite za ogled informacij o gorivu.
Uporaba tipk na zaslonu
Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in
možnostih menijev v napravi.
• Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
• Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
• Za premikanje po seznamih ali menijih izberite ali .
• Držite ali za hitrejše pomikanje.
• Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni
zaslon izberite .
Nastavitev glasnosti
Preden lahko spreminjate glasnost, morate napravo priklopite na
napajan nosilec ali slušalke prek brezžične tehnologije
Bluetooth.
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.
• Za izklop zvoka naprave izberite .
• Za dodatne možnosti izberite .
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
Načini prevoza
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na
način prevoza. Trenutni način transporta označuje ikona v vrstici
stanja.
4
Funkcije in opozorila za obveščanje
voznika
OBVESTILO
Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo
informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba
upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno
voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen
ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih
prometnih zakonov in znakov.
Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo
varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na
območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in
prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali
onemogočite lahko zvok ali sporočilo za posamezno vrsto
opozoril. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.
Območja šol ali bližina šol: naprava predvaja zvok in prikaže
razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev
hitrosti (če je na voljo).
Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in
prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se
lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.
Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in
prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete
omejitev hitrosti na trenutni cesti.
Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do železniškega prehoda, ki je pred vami.
Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do
prehoda za živali, ki je pred vami.
Ovinek: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na
cesti.
Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo
do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu
prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora
naprava prejemati prometne informacije (Prejemanje
prometnih informacij s programom Smartphone Link,
stran 17).
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika
Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga
počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka
več kot dve uri.
Omogočanje ali onemogočanje opozoril za
voznika
Posamezna zvočna opozorila za voznika lahko izklopite.
Vizualna opozorila se prikažejo tudi, če je zvočno opozorilo
onemogočeno.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Zvočna
opozorila za voznika.
2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega
opozorila.
Prometne kamere za preprečevanje vožnje
pri rdeči luči in prehitre vožnje
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke
podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri
rdeči luči in prehitre vožnje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah prometnih kamer za preprečevanje
vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje so na voljo na nekaterih
območjih za nekatere modele izdelka. Razpoložljivost in
združljivost preverite na garmin.com/speedcameras , kjer se
lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se
lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno
naročnino.
Zbirko podatkov o kamerah v napravi lahko posodobite na
spletnem mestu mygarmin.com . Napravo posodabljajte redno,
da boste prejemali najnovejše informacije o kamerah.
Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o
prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in
prehitre vožnje vključeni v napravo. Priloženi podatki ne
vključujejo posodobitev ali naročnine.
Ogled obvestil o zakonih o uporabi čelade
Obvestila o zakonih o uporabi čelade in zaščite oči se lahko
prikažejo v napravi zūmo , ko naprava prvič pridobi satelitske
signale in ko se približa lokaciji z varnostnimi predpisi za
motocikle.
OBVESTILO
Garmin priporoča, da zaradi varnosti vsi potniki uporabljajo
čelade. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so samo
informativna ter se lahko spremenijo in niso namenjena kot
pravni nasvet. Obvestila o zakonih o uporabi čelade so na voljo
samo v ZDA in Kanadi.
Za ogled dodatnih podrobnosti izberite obvestilo.
Iskanje zakonov o uporabi čelade
Zakone o uporabi čelade lahko iščete po državi ali provinci.
1 Izberite Programi > Priročnik za uporabo čelade.
2 Izberite zvezno državo ali provinco.
Navigacija do cilja
Načrtovane poti
Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več
ciljev.
• Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na
podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način
izračunavanja načrtovane poti (Spreminjanje načina izračuna
Navigacija do cilja
•
•
•
•
načrtovane poti, stran 5) in izogibanja (Izogibanje
zastojem, cestninam in območjem, stran 8).
Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso
primerne za aktivni profil vozila.
S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete
uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo
načrtovano pot (Začetek načrtovane poti, stran 5).
Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim
izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (Oblikovanje
načrtovane poti, stran 7).
Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (Dodajanje lokacij v
načrtovano pot, stran 6).
Začetek načrtovane poti
1 Izberite Kam? in poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje
lokacij, stran 9).
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite možnost:
• Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo
izberite Pojdi!.
• Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite in nato
izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani
zemljevida.
• Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite >
Urejanje načrtovane poti in načrtovani poti dodajte točke
oblikovanja (Oblikovanje načrtovane poti, stran 7).
Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z
glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (Načrtovana pot
na zemljevidu, stran 6). Na robu zemljevida se za nekaj
sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.
Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti
dodate lokacije (Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 6).
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Pustolovska načrtovana pot za izračun poti, ki
dajejo prednost ovinkastim cestam.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Vožnja po načrtovani poti z načrtovanjem
pustolovske poti
Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost
ovinkastim cestam in hribom ter vključujejo manj avtocest. S to
funkcijo bo vožnja morda prijetnejša, lahko pa podaljša čas ali
razdaljo do cilja.
OPOMBA: funkcija ni na voljo v vseh modelih naprave ali za vse
regije zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna >
Pustolovska načrtovana pot > Shrani.
2 Izberite Nastavitve pustolovske načrtovane poti.
3 Z drsnikom vključite več ali manj ovinkov.
4 Z drsnikom vključite več ali manj hribov.
5 Z drsnikom vključite več ali manj avtocest.
6 Začnite načrtovano pot (Začetek načrtovane poti, stran 5).
5
Ustvarjanje povratne načrtovane poti
Naprava lahko z navedeno začetno lokacijo in razdaljo,
trajanjem ali ciljem ustvari povratno načrtovano pot.
1 Na domačem zaslonu izberite Programi > Povratno
potovanje.
2 Izberite Začetna lokacija.
3 Izberite lokacijo in nato še Izbira.
4 Izberite Lastnosti potovanja.
5 Izberite možnost:
• Če želite pot načrtovati glede na razdaljo, izberite Izbira
razdalje.
• Če želite pot načrtovati glede na čas, izberite Izbira
trajanja.
• Če želite pot načrtovati glede na navedeno lokacijo,
izberite Izbira cilja.
6 Vnesite razdaljo, trajanje ali cilj.
7 Izberite možnost:
• Če ste vnesli razdaljo ali trajanje, izberite Konč. >
Izračunaj.
• Če ste izbrali cilj, izberite Izbira.
8 Izberite načrtovano pot in nato še Pojdi!.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz
ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
Razdalja do naslednjega dejanja.
Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu
prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
Hitrost vozila.
Ime ceste, po kateri vozite.
Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije,
ki so prikazane v njem (Spreminjanje podatkovnih polj na
zemljevidu, stran 13).
Aktivno usmerjanje po pasovih
Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob
zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo.
Obarvana črta À prikazuje ustrezni vozni pas za zavoj.
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Pot domov
Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu
domače lokacije.
1 Izberite Kam? > Domov.
2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.
Urejanje domače lokacije
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Vnesite domačo lokacijo.
Načrtovana pot na zemljevidu
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in
informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali
izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.
6
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje
zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje
na načrtovani poti.
1 Na zemljevidu izberite možnost:
• Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in
navodila za usmerjanje, izberite > Zavoji.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri
zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med
navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
• Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za
usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno
vrstico na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).
Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se
lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
zemljevidu.
2 Izberite .
Dodajanje lokacij v načrtovano pot
Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati
navigacijo po njej (Začetek načrtovane poti, stran 5).
Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot
naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate
bencinsko črpalko.
NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji
ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in
shranite z načrtovalnikom potovanja (Načrtovanje potovanja,
stran 7).
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo (Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 9).
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
Navigacija do cilja
5 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani
poti, izberite Dodaj kot nasl. post..
• Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti,
izberite Dodaj kot zad. post..
• Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na
načrtovani poti, izberite Dodaj aktivni načrt. poti.
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi
dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.
Oblikovanje načrtovane poti
Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti
(Začetek načrtovane poti, stran 5).
Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete
ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila
določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali
cilj.
1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati
natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka
skozi izbrano lokacijo.
4 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja,
izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
• Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite Pojdi!.
Izbira obvoza
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Sprem. nač. poti.
NAMIG: če orodja Sprem. nač. poti ni v meniju z orodji
zemljevida, ga lahko dodate (Omogočanje orodij zemljevida,
stran 12).
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
• Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite Obvoz.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
> Stop.
Načrtovalnik potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko
uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega
potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite
tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij,
optimirate vrstni red postankov, dodate informacije o urniku in
dodate točke oblikovanja.
Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno
načrtovano pot.
Načrtovanje potovanja
druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne
lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni
cilj lahko enaka.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > >
Ustvarjanje potovanja.
2 Izberite Izbor začetne lokacije.
3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite Izbira.
4 Izberite Izberite cilj.
5 Izberite lokacijo za cilj in izberite Izbira.
6 Izberite Dodaj lokacijo, če želite dodati več lokacij (izbirno).
7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite Naslednji > Shrani.
8 Vnesite ime in izberite Konč..
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo,
nato pa izberite Začni.
Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do
izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja
po vrstnem redu.
Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju
Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na
potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot.
Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne
spremenita.
Med urejanjem potovanja izberite
> Optimiranje vrst.
reda.
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite
in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
• Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
• Če želite odstraniti lokacijo, izberite .
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti
Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom
potovanja uredite in shranite kot potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Moja aktivna
načrtovana pot.
2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite
spremembo.
3 Izberite Shrani, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po
katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja
Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko
prilagodite, ko začnete potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite ikono profila vozila, nato pa izberite vozilo, ki ga
nameravate uporabiti pri navigaciji po potovanju (izbirno).
4 Izberite > Nastavitve potovanja.
Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati
vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s
katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z
Navigacija do cilja
7
5 Izberite možnost:
• Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite
Oblikuj načrtovano pot in sledite navodilom na zaslonu
(Oblikovanje načrtovane poti, stran 7).
• Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje,
izberite Nastavitve načrtovane poti (Spreminjanje načina
izračuna načrtovane poti, stran 5).
Ko začnete navigacijo po potovanju, naprava samodejno
preklopi na izbrani profil vozila.
Načrtovanje potovanja
Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku,
vključno z želenim časom prihoda in časom postanka na vsaki
lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako
lokacijo prispete pravočasno.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite potovanje.
3 Izberite > Nastavitve potovanja > Urejanje razporeda.
4 Če želite vnesite podatke za razpored, izberite lokacijo in
sledite navodilom na zaslonu.
NAMIG: če želite razporediti več lokacij na potovanju, začnite
na začetku potovanja in se premikajte proti koncu.
5 Če želite vnesti podatke za razpored dodatnih lokacij,
ponovite 4. korak.
6 Ko končate, izberite Shrani.
Ko začnete z navigacijo potovanja, se z začetne točke odpravite
ob času, ki je prikazan pod njo. Tako boste na postanke in cilje
prispeli ob načrtovanem času. Razpored je samo približen. Na
dejanske čase prihodov lahko vplivajo razmere in delo na cesti
ter drugi zastoji.
Izmenjava potovanj
Potovanje lahko prek brezžične tehnologije Bluetooth
izmenjujete z drugimi združljivimi napravami Garmin.
1 Svojo napravo približajte na največ 10 m (33 čevljev) od
združljive naprave Garmin.
2 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > > Skupna
raba > Bluetooth.
3 Izberite potovanje in nato še Konč..
4 Na seznamu izberite napravo in nato še V redu.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti, stran 21).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij s programom Smartphone Link, stran 17).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij, stran 21), si lahko prometne zastoje ogledate in se
jim izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
8
2 Izberite Druga nač. pot, če je na voljo.
3 Izberite Pojdi!.
Izogibanje cestam s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje vinjetam
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne
informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali
dovolite vinjete v posamezni državi.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi
stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
Izberite
Shrani.
4
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
Izogibanja po meri
Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke
ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju
načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na
voljo nobene druge primerne načrtovane poti.
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naslednji.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naslednji.
5 Izberite Konč..
Izogibanje območju
Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
Izberite Dodaj izogibanje območju.
Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naslednji.
1
2
3
4
Navigacija do cilja
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naslednji.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Konč..
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Ko imate goriva dovolj le še za vneseno razdaljo, se na strani z
zemljevidom prikaže opozorilo o nizki ravni goriva.
Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za
gorivo
Ko dolijete gorivo v rezervoar, v napravi ponastavite razdaljo,
prevoženo z rezervoarjem za gorivo, da boste natančneje merili,
koliko goriva je še preostalo.
Izberite Programi > Nastavitve goriva > Ponastavi
rezervoar za gorivo.
Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva
Preden lahko omogočite dinamične postanke za točenje goriva,
mora biti naprava v načinu za motocikel in postavljena v nosilec
na motociklu, omogočeno pa mora biti tudi merjenje goriva.
Napravo lahko nastavite tako, da vam predlaga postanke za
točenje goriva glede na predviden doseg s preostalim gorivom.
Izberite Programi > Nastavitve goriva > Dinamični
postanki za točenje goriva.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Merjenje goriva
Napravo lahko nastavite tako, da oceni vašo porabo goriva, vas
opozori, ko se približate najdaljši ocenjeni razdalji za rezervoar
goriva in predlaga postanke na bencinskih črpalkah glede na
ocenjen doseg s preostalim gorivom. Ko je merjenje goriva
omogočeno, ikona prikazuje trenutno stanje goriva.
Bela: merjenje goriva je onemogočeno ali naprava ni povezana
z nosilcem za motocikel.
Zelena: ocenjen doseg s preostalim gorivom je nad ravnjo
opozorila o rezervoarju za gorivo.
Oranžna: ocenjen doseg s preostalim gorivom je pod ravnjo
opozorila o rezervoarju za gorivo.
Rdeča: preostala ocenjena razdalja je 0.
Omogočanje merjenja goriva
Preden lahko omogočite merjenje goriva, mora biti naprava v
načinu za motocikel ali načinu izven cest ter postavljena v
nosilec na motociklu.
Ko omogočite merjenje goriva, se na potovalnem računalniku
prikaže merilnik goriva (Ogled strani Informacije o potovanju,
stran 13).
1 Napolnite rezervoar za gorivo.
2 Izberite Programi > Nastavitve goriva > Spremljanje
goriva.
3 Izberite Razdalja na rezervoar.
4 Vnesite razdaljo, ki jo vozilo opravi z enim rezervoarjem
goriva in izberite Konč..
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva
Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je rezervoar za
gorivo skoraj prazen.
OPOMBA: če želite iz naprave prejemati opozorila o nizki ravni
goriva, mora biti priklopljena na nosilec za motocikel.
1 Omogočite merjenje goriva (Omogočanje merjenja goriva,
stran 9).
2 Izberite Opozorilo o rezervoarju za gorivo.
3 Vnesite razdaljo in izberite Konč..
Iskanje in shranjevanje lokacij
Iskanje in shranjevanje lokacij
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z
različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.
• Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije
o lokaciji (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 9).
• Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po
kategoriji (Destinacije, stran 10).
• Poiščite destinacije v storitvi Foursquare in se javite z njih
(Iskanje destinacij Foursquare, stran 10).
• Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer
naslove, križišča ali geografske koordinate (Orodja za
iskanje, stran 10).
• Iščite blizu drugega mesta ali območja (Spreminjanje
območja iskanja, stran 10).
• Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali
v prihodnje (Shranjevanje lokacij, stran 11).
• Vrnite se na nedavno najdene lokacije (Ogled nedavno
najdenih lokacij, stran 11).
®
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
9
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite
.
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Ogled rezultatov iskanja na zemljevidu
Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na
zemljevidu.
1 V rezultatih iskanja lokacij izberite .
Na zemljevidu se prikaže najbližja lokacija v rezultatih
iskanja.Ikona označuje lokacije drugih rezultatov iskanja.
2 Izberite eno ali več možnosti:
• Če si želite ogledati več rezultatov iskanja, se dotaknite
zemljevida in ga povlecite.
• Če želite izbrati drugo lokacijo, izberite .
• Če si želite ogledati podrobnosti in načrtovane poti za
izbrano lokacijo, izberite opis lokacije na dnu zemljevida.
• Če želite začeti navigacijo do izbrane lokacije, izberite
Pojdi!.
Spreminjanje območja iskanja
Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne
lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja,
blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.
1 V glavnem meniju izberite Kam?.
2 Izberite .
3 Izberite možnost.
Destinacije
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite možnost:
• Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani
zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene
lokacije v izbrani kategoriji.
• Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.
Navigacija do destinacije znotraj kraja
Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega
kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali
določenega terminala na letališču.
1 Izberite Kam? > Vnesite iskanje.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov,
izberite in nadaljujte s 3. korakom.
• Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite
in nadaljujte s 5. korakom.
3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov
ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
10
4 Izberite kategorijo.
5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi!.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki
je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno
parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka
prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.
Raziskovanje kraja
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
Foursquare
Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje
vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v
rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve
Foursquare.
Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom
Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s
svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone
Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate
podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete
destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.
Iskanje destinacij Foursquare
Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v
napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s
svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše
rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene
rezultate iz vašega računa Foursquare.
Izberite Kam? > Kategorije > Foursquare®.
Povezovanje z računom Foursquare
1 Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Združevanje telefona in slušalk, stran 14).
2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite
Foursquare® > Login.
4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare
Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se
morate povezati s podprtim telefonom s programom
Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.
Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na
primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.
1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
2 Izberite .
Javljanje v storitev Foursquare
Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati
s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v
račun Foursquare.
1 Izberite Programi > Foursquare® > Javljanje.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite > Javljanje.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja, stran 10).
Iskanje in shranjevanje lokacij
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite možnost:
• Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
• Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite Iskanje blizu:
(Spreminjanje območja iskanja, stran 10).
• Če želite mesto poiskati po imenu, izberite Vnesite
iskanje, vnesite ime mesta in izberite .
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Ogled nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.
Izberite Kam? > Nedavno.
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje mesto.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje nujnih služb in goriva
Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske
postaje ali bencinske črpalke.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite Bolnice, Policijske postaje, Gorivo ali Pomoč na
cesti.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh
območjih.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na
vrhu seznama.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite Pojdi!.
• Če si želite ogledati telefonsko številko in druge
podrobnosti o lokaciji, izberite .
Iskanje in shranjevanje lokacij
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 10).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite Shrani.
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Konč..
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Konč..
4 Izberite V redu.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
Uredite
podatke.
7
8 Izberite Konč..
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
11
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Konč..
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shr. kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Izmenjava shranjene lokacije
Ko shranite lokacijo, jo lahko posredujete drugim združljivim
napravam Garmin z brezžično tehnologijo Bluetooth ali
pomnilniško kartico.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Skupna raba.
6 Za dajanje informacij o lokaciji v skupno rabo sledite
navodilom na zaslonu.
Uporaba zemljevida
Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti
(Načrtovana pot na zemljevidu, stran 6), če pa ni aktivna nobena
načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno,
navzgor ali navzdol.
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji,
izberite .
• Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na
zemljevidu in izberite Pojdi! (Začetek načrtovane poti z
zemljevidom, stran 6).
Orodja zemljevida
Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in
funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate,
se prikaže na plošči na robu zemljevida.
Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.
Sprem. nač. poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite
lokacije na načrtovani poti.
Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti
ali cesti, po kateri vozite (Pred vami, stran 12).
Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani
poti (Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 6).
Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju,
kot so hitrost ali razdalja (Ogled podatkov o potovanju na
zemljevidu, stran 13).
Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.
Svetlost: nastavi svetlost zaslona.
Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v
povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski
klic aktiven (Uporaba možnosti med klicem, stran 16).
12
Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali
območju (Ogled prihajajočega prometa, stran 13).
Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.
photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na
storitev photoLive (Prometne kamere photoLive, stran 20).
Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni
kameri za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči
luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o
prometnih kamerah za preprečevanje prehitre vožnje in
vožnje pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom
Smartphone Link (Združevanje telefona in slušalk, stran 14).
Ogled orodja zemljevida
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
.
3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite
Omogočanje orodij zemljevida
Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le
najpogosteje uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12
orodij.
1 Na zemljevidu izberite > .
2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite
dodati.
3 Izberite Shrani.
Pred vami
Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred
vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si
lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske
črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate
tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in
mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih
tablah.
Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.
Ogled lokacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite možnost:
• Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni
kategoriji po potrebi izberite .
• Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje
izvoze in mesta izberite .
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, ko vozite po
avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali
mesto, izberite element.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko
spremenite.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu
kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
5 Izberite Konč..
Uporaba zemljevida
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (Omogočanje
orodij zemljevida, stran 12).
Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida
s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji
zemljevida (Omogočanje orodij zemljevida, stran 12).
1 Na zemljevidu izberite > Podatki o potovanju.
2 Izberite polje podatkov o potovanju.
3 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju
zemljevida s podatki o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
Povezane funkcije Bluetooth
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
3 Izberite Shrani.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava ponuja več povezanih funkcij Bluetooth za združljiv
pametni telefon. Za nekatere funkcije boste morali v pametni
telefon namestiti program Smartphone Link. Za več informacij
obiščite garmin.com/smartphonelink.
Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in
sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike in vse pametne
telefone.
LiveTrack: omogoča deljenje lokacije vožnje s stiki v pametnem
telefonu ali računi družabnih omrežjih.
Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z
napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za
prostoročno telefoniranje.
Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz
pametnega telefona v navigacijsko napravo.
Pretakanje predstavnosti: pretaka zvok iz pametnega telefona
v slušalke in omogoča upravljanje predstavnosti Bluetooth v
napravi zūmo .
Internetni radio Pandora : pretaka glasbo z internetnega radia
Pandora v slušalke ter omogoča menjavanje postaj,
prikazovanje informacij o izvajalcih in skladbah, menjavanje
in ocenjevanje skladb ter druge možnosti v napravi zūmo .
Pretakanje glasbe Spotify : pretaka glasbo iz storitve
pretakanja glasbe Spotify v slušalke ter omogoča brskanje in
predvajanje glasbe in seznamov predvajanja, prikazovanje
informacij o izvajalcih in skladbah, ocenjevanje skladb ter
druge možnosti v napravi zūmo .
Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča, da se javite z lokacij
v storitvi Foursquare z napravo zūmo .
Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja
vremenske razmere in opozorila v realnem času.
Storitve Garmin Live: zagotavlja naročniške storitve za ogled
podatkov v napravi v živo, na primer prometnih razmer,
parkirišč in podrobnejših vremenskih napovedi.
®
®
13
Zahteve za funkcijo Bluetooth
Funkcije in storitve programa Smartphone Link
Za nekatere funkcije je potreben telefon, slušalke ali določen
program v pametnem telefonu.
Pretakanje predstavnosti
Funkcija
Potrebna oprema
Pametna obvestila
Združen pametni telefon s programom
Smartphone Link.
LiveTrack
Združen pametni telefon s programom
Smartphone Link.
Prostoročno klicanje
Združen telefon in slušalke. Ta funkcija je
združljiva z združenimi slušalkami Bluetooth
ali žičnimi slušalkami.
Pretakanje predstavnosti
Združen pametni telefon in slušalke. Ta
funkcija je združljiva z združenimi slušalkami
Bluetooth ali žičnimi slušalkami.
Internetni radio
Pandora
Združen pametni telefon s programom
Pandora.
Pretakanje glasbe
Spotify
Združen pametni telefon s programom Spotify.
Javljanje v storitvi
Foursquare
Združen pametni telefon s programoma
Smartphone Link in Foursquare.
Posodobitve
vremenskih informacij
Združen pametni telefon s programom
Smartphone Link.
Storitve Garmin Live
Združen pametni telefon s programom
Smartphone Link.
Združevanje telefona in slušalk
Če želite uporabljati različne funkcije Bluetooth, morate napravo
zūmo združiti s telefonom in slušalkami Bluetooth. Ko sta
napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v
dosegu.
Za nekatere funkcije potrebujete program Smartphone Link. S
programom Smartphone Link se lahko povežete med
postopkom združevanja ali pozneje.
1 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
2 Napravo zūmo in telefon postavite tako, da sta med sabo
oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
3 V napravi zūmo izberite Nastavitve > Bluetooth > .
4 Sledite navodilom na zaslonu za združitev telefona in
naprave.
5 V napravi zūmo izberite .
NAMIG: če se začetni zaslon nastavitev Bluetooth ne
prikaže, za združitev slušalk lahko izberete Nastavitve >
Bluetooth > Iskanje naprav.
6 Sledite navodilom na zaslonu za združitev slušalk in naprave.
7 V telefonu namestite program Smartphone Link (izbirno) iz
trgovine s programi in ga zaženite.
Če združujete z napravo Apple , se na zaslonu naprave
zūmo prikaže varnostna koda.
8 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.
®
Ikone stanja funkcije Bluetooth
V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsake združene
naprave prikazane ikone stanja.
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
• Siva ikona označuje, da je funkcija za napravo onemogočena
ali izklopljena.
• Obarvana ikona označuje, da je funkcija za napravo
povezana in aktivna.
Prostoročno klicanje
Pametna obvestila
14
Povezava s slušalkami je vzpostavljena
Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo
Apple
Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite,
onemogočite in prilagodite.
Povezava s programom Smartphone Link v napravi
Apple
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate napravo zūmo združiti in povezati s telefonom.
Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom
Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije
Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira
prek tehnologije Bluetooth Smart. Ob prvi povezavi s
programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti
varnostno kodo za Bluetooth Smart.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda zūmo .
3 Kodo vnesite v telefon.
Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple
Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s
telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .
3 Počistite potrditveno polje Telefonski klici.
Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil
programa Smartphone Link za napravo Apple
Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa
Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za
prostoročno telefoniranje.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili
programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta modri
ikoni in .
3 Počistite potrditveno polje Storitve pametnega telefona.
Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo
Apple
Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s
prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona, ki je povezan s podatki in obvestili
programa Smartphone Link.
NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki
poveže z dvema različnima imenoma.Poleg imena telefona,
uporabljenega za podatke in obvestila, se prikažeta obarvani
ikoni in .
3 Izberite Pametna obvestila.
4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite
prikazati.
Povezane funkcije Bluetooth
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni
telefon s sistemom Android™
Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite,
onemogočite in prilagodite.
Vzpostavljanje povezave s programom Smartphone
Link v pametnem telefonu s sistemom Android
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate napravo zūmo združiti in povezati s telefonom.
Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom
Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije
Bluetooth.
1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program
Smartphone Link.
2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s
sistemom Android
Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa
lahko ostanete povezani.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime telefona.
3 Izberite možnost:
• Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite
potrditveno polje Telefonski klici.
• Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila
programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje
Smartphone Link.
• Če želite onemogočiti določena obvestila programa,
uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.
Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s
sistemom Android
S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste
obvestil se prikazujejo v napravi zūmo .
1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
2 Izberite .
3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje Smart
Notifications.
4 V razdelku Notifications izberite Settings.
Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.
5 Izberite možnost:
• Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite
stikalo poleg imena kategorije ali programa.
• Če želite na seznam dodati program, izberite .
Omogočanje ali onemogočanje funkcij
Bluetooth za slušalke
Privzeto so ob združitvi slušalk omogočene vse združljive
funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite ali
onemogočite.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite ime slušalk.
3 Izberite možnost:
• Če želite prekiniti povezavo s slušalkami, počistite
potrditveno polje Slušalka.
• Če želite onemogočiti zvok pretakanja predstavnosti,
počistite potrditveno polje Zvok predstavnosti.
Smartphone Link
Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko
lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do
informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava
Povezane funkcije Bluetooth
podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično
tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v
brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (Storitve
Garmin Live, stran 15).
Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s
telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom
Smartphone Link.
Prenos programa Smartphone Link
Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za
informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite
www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s
programi za svoj telefon.
Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na
podprtem telefonu.
Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si
oglejte navodila za uporabo telefona.
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo
Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za
navigacijo.
1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije
(oglejte si navodila za uporabo telefona).
2 V meniju s programi izberite Smartphone Link.
Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med
nedavno najdene elemente v napravi.
Storitve Garmin Live
Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom, na katerem je naložen program
Smartphone Link (Združevanje telefona in slušalk, stran 14).
Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link
omogoča dostop do storitev Garmin Live.Storitve Garmin Live
zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov
v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih
razmer.
Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot
ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne
informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave.
Funkcije, za katere je potreben dostop do storitev Garmin Live,
prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane
samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v
telefon namestiti program Smartphone Link.
1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (Združevanje
telefona in slušalk, stran 14).
2 Izberite My Account.
Prikaže se seznam storitev in naročnin.
3 Izberite storitev.
4 Izberite ceno.
5 Izberite Subscribe.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
Pametna obvestila
Ko je naprava zūmo povezana s programom Smartphone Link,
si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so
besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.
OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo
in programom Smartphone Link boste morda morali počakati
nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so
pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona v
nastavitvah Bluetooth (Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 14).
15
Prejemanje obvestil
OBVESTILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Preden lahko naprava zūmo prejema obvestila, jo morate
povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.
Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme
obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si
obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne
voznik.
OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v
orodju zemljevida.
• Če želite obvestilo prezreti, izberite V redu.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite Ogled.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Ogled > Predvajaj.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida
OBVESTILO
Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.
Preden lahko naprava zūmo prejema obvestila, jo morate
povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.
Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju
zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila
lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.
• Če želite obvestilo opustiti, izberite .
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v
telefonu.
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite Predvajaj sporočilo.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila
v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
• Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila
telefona, izberite Ogled in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere
vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari
obvestilo.
Ogled seznama obvestil
Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.
1 Izberite Programi > Pametna obvestila.
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna,
že prebrana obvestila pa siva.
2 Izberite možnost:
• Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
• Če želite obvestilo poslušati, izberite .
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe
besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
Prostoročno klicanje
OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko
uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko
uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona
morda ne bodo na voljo.
16
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato
uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s
tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite
www.garmin.com/bluetooth.
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Programi > Telefon > Kliči.
2 Vnesite številko.
3 Izberite Kliči.
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Telefonski imenik.
2 Izberite stik.
3 Izberite Kliči.
Klicanje lokacije
1 Izberite Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite Kliči.
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Zgodovina klicev.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.
3 Izberite klic.
Uporaba možnosti med klicem
Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.
• Za prenos klica v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo
in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Če želite prekiniti klic, izberite .
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije, stran 11).
1 Izberite Programi > Telefon > > Nastavitev domače št..
2 Vnesite svojo telefonsko številko.
3 Izberite Konč..
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.
Izberite Programi > Telefon > Kliči domov.
Povezane funkcije Bluetooth
Odklop naprave Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo zūmo .
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.
Brisanje združenega telefona
Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel
vzpostaviti povezave z napravo.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite telefon in nato Prekliči združitev naprave.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali
državah. Za informacije o prometu in območjih pokritosti obiščite
www.garmin.com/traffic.
• Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni
dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
• Za prejemanje prometnih informacij mora biti naprava
povezana s programom Smartphone Link z aktivno naročnino
na prometne informacije.
Prejemanje prometnih informacij s
programom Smartphone Link
Storitev Live Traffic omogoča prometne informacije v realnem
času.
1 V združljivi telefon prenesite program Smartphone Link
(Prenos programa Smartphone Link, stran 15).
Naročite
se na storitev Live Traffic (Naročanje na storitve
2
Garmin Live, stran 15).
3 Povežite napravo s telefonom, na katerem je naložen
program Smartphone Link (Združevanje telefona in slušalk,
stran 14).
Omogočanje prometnih informacij
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Izberite potrditveno polje Promet.
Uporaba programov
Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack
in pošiljanje vabil opazovalcem
Ko prvič uporabite funkcijo LiveTrack, jo morate nastaviti in
povabiti opazovalce.
1 Vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link
(Združevanje telefona in slušalk, stran 14).
2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in
izberite LiveTrack.
3 Vnesite uporabniško ime in izberite Next.
4 Vnesite enega ali več stikov, ki jih želite povabiti.
Vnesete lahko ime stika ali njegov e-poštni naslov.
5 Izberite Start LiveTrack.
Promet
Program začne deliti vaše podatke LiveTrack. Povabljeni
opazovalci prejmejo e-poštno sporočilo s povezavo za ogled
vaših podatkov LiveTrack.
6 Če želite povezavo LiveTrack deliti prek družabnega
omrežja, programa za pošiljanje sporočil ali drugega
programa za deljenje (izbirno), izberite .
Zagon seje LiveTrack v telefonu
Preden lahko zaženete sejo LiveTrack v telefonu, morate
združiti telefon z napravo in se povezati s programom
Smartphone Link (Združevanje telefona in slušalk, stran 14).
1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
2 Izberite LiveTrack.
3 Izberite možnost deljenja.
4 Izberite Zaženi LiveTrack.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Predvajalnik
Predvajalnik predstavnosti lahko predvaja glasbo ali zvok iz
naslednjih virov.
• Glasbene datoteke, shranjene v napravi zūmo .
• Glasbene datoteke, shranjene v telefonu ali predvajalniku
predstavnosti, ki je priklopljen na vrata USB nosilca za
motocikel.
• Vir vhodnega zvoka, priklopljenega na vhodni priključek za
zvok nosilca za motocikel.
• Zvok Bluetooth iz združenega telefona.
• Internetni radio Pandora.
• Storitev pretakanja glasbe Spotify.
Predvajanje predstavnosti
1 Izberite Programi.
2 Izberite možnost:
• Izberite Pandora®, če želite odpreti predvajalnik
predstavnosti z nastavitvijo vira predstavnosti Pandora.
• Izberite Spotify, če želite odpreti predvajalnik
predstavnosti z nastavitvijo vira predstavnosti Spotify.
• Izberite Predvajalnik, če želite odpreti predvajalnik
predstavnosti z nastavitvijo nazadnje izbranega vira
predstavnosti.
3 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti vir predstavnosti, izberite .
• Če želite izbrati skladbo, postajo, seznam predvajanja ali
glasbeno datoteko, izberite .
Dodajanje orodja za predvajanje predstavnosti na
zemljevid
Z orodjem za predvajanje predstavnosti na zemljevidu lahko
predvajalnik predstavnosti upravljate na zemljevidu.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Orodja
zemljevida > Predvajalnik.
2 Odprite zemljevid.
3 Izberite > Predvajalnik.
Na zemljevidu se prikažejo kontrolniki predvajalnika
predstavnosti.
Spreminjanje vira predstavnosti
Spremenite lahko vir predvajanja predstavnosti v napravi.
1 Izberite Programi > Predvajalnik > .
2 Izberite vir predstavnosti.
Storitev Pandora
Pandora je brezplačen prilagojen radio, s katerim lahko
preprosto in brez prekinitev poslušate in odkrivate glasbo.
Integracija s storitvijo Pandora zahteva združljivo mobilno
17
napravo z nameščenim programom Pandora. Za več informacij
o združljivih mobilnih napravah obiščite www.pandora.com
/everywhere/mobile.
OPOMBA: Pandora je trenutno na voljo v Združenih državah,
Avstraliji in na Novi Zelandiji.
Preklapljanje postaj
1 Izberite Programi > Pandora®.
2 Izberite .
3 Izberite postajo.
Spotify
Spotify je digitalna glasbena storitev, ki omogoča dostop do več
milijonov skladb.
NAMIG: za povezovanje s storitvijo Spotify mora biti v mobilnem
telefonu naložen program Spotify. Potrebni sta mobilna digitalna
naprava in plačljiva naročnina, če je na voljo. Obiščite
www.garmin.com.
Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify, za katero
veljajo licence tretjih oseb, ki so navedene tukaj:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Vsako potovanje
poživite s storitvijo Spotify. Predvajajte svoje priljubljene skladbe
in izvajalce ali pustite, da vas zabava Spotify.
Če ne vzdržujete pravilnega tlaka v pnevmatikah, lahko izgubite
nadzor nad vozilom in povzročite resne telesne poškodbe ali
smrt.
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Garmin je na voljo kot
ločena dodatna oprema. Nadzor tlaka v pnevmatikah ni združljiv
z vsemi modeli naprave zūmo. Več informacij o dodatni opremi
in združljivosti si oglejte na www.garmin.com/zumo.
Nastavitev senzorjev tlaka v pnevmatikah
Preden lahko nastavite senzorje tlaka v pnevmatikah, morate
imeti baterijo in nalepke s številkami, priložene vsakemu
senzorju. Imeti morate tudi združljivo napravo zūmo .
Senzorji z združljivo napravo zūmo komunicirajo brezžično. V
napravi zūmo lahko spremljate tlak v pnevmatikah in prejemate
opozorila o nizkem tlaku.
1 Odstranite pokrovček À s senzorja Á tako, da pokrovček
odvijete v nasprotni smeri urinih kazalcev.
Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in informacijami o
nadmorski višini.
Ogled informacij o sledi
1 Izberite Programi > Sledi > Aktivno.
2 Izberite sled.
Sled je prikazana na zemljevidu.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite shraniti sled, izberite Shrani sled.
• Če želite sled shraniti kot potovanje, izberite Shrani kot
potovanje.
• Če si želite ogledati izris višine sledi, izberite Višinski
prerez.
TracBack
®
Sledenje nedavni sledi
2 Če ste baterijo že namestili v senzor, jo odstranite.
3 V napravi zūmo izberite Programi > Tlak v pnevmatikah.
4 Izberite profil vozila, ki se ujema z konfiguracijo pnevmatik
vašega vozila.
5 Senzor približajte napravi zūmo .
6 V napravi zūmo izberite številko ob pnevmatiki, s katero naj
bo združen senzor.
7 V 30 sekundah vstavite baterijo  v njen prostor v senzorju
à tako, da je pozitivna stran obrnjena navzgor.
Funkcija TracBack zabeleži sled vašega nedavnega premikanja.
Nedavni sledi lahko sledite nazaj do začetka.
1 Izberite Programi > TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite Pojdi!.
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje
Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko
pozneje izvajate navigacijo z načrtovalnikom potovanja
(Navigacija po shranjenem potovanju, stran 7).
1 Izberite TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite > Shrani kot potovanje.
3 Vnesite ime in izberite Konč..
Tlak v pnevmatikah
OPOZORILO
Uporaba sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah ni nadomestilo
ustreznega vzdrževanja pnevmatik. Odgovornost voznika je, da
vzdržuje pravilen tlak v pnevmatikah, tudi če tlak še ni dovolj
nizek, da bi se sprožilo opozorilo o nizkem tlaku v pnevmatikah.
18
Naprava zūmo poišče senzor in prikaže potrditveno
sporočilo, ko se uspešno združi s senzorjem.
NAMIG: če združevanje ne uspe, odstranite baterijo senzorja
in ponovite koraka 6 in 7.
8 Vnesite priporočen tlak za pnevmatiko.
9 Vnesite minimalen tlak za pnevmatiko.
Naprava zūmo sproži opozorilo o nizki ravni, ko senzor
sporoči, da je tlak v pnevmatiki nižji od te vrednosti.
10 Zamenjajte in popolnoma zategnite pokrovček senzorja.
11 Na senzor pritrdite nalepko s številko, ki ustreza v koraku 6
izbrani številki pnevmatike.
Uporaba programov
12 Postopek ponovite za vsak preostali senzor.
Daljinski upravljalnik za VIRB
Namestitev senzorjev na pnevmatike
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
OPOZORILO
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah je namenjen le uporabi s
kovinskimi ventilčki pnevmatik. Namestitev senzorjev tlaka v
pnevmatikah na ventilčke, ki niso kovinski, lahko povzroči
poškodbe pnevmatik in/ali ventilčkov, kar lahko povzroči resne
telesne poškodbe ali smrt.
OBVESTILO
Da bi preprečili morebitne poškodbe senzorjev ali vozila, se
prepričajte, da noben nameščen senzor ne moti zavor vozila,
delov vzmetenja ali druge nameščene opreme. Če nameščen
senzor moti katero koli na vozilu nameščeno opremo, vozila ne
upravljajte z nameščenim senzorjem.
Če želite preprečiti morebitne vibracije pnevmatik ali
neenakomerno obrabo pnevmatik na nekaterih vozilih, boste po
namestitvi senzorja morda morali uravnotežiti pnevmatike vozila.
Preden senzorje namestite na pnevmatike, jih nastavite z
napravo zūmo .
1 S pnevmatik vozila odstranite pokrovčke obstoječih
ventilčkov.
2 V napravi zūmo izberite Programi > Tlak v pnevmatikah, da
prikažete diagram profila vozila.
3 Namestite senzorje na ventilčke pnevmatike tako, da jih
zategnete v smeri urinih kazalcev.
OPOMBA: vsak senzor morate namestiti na pravilno
pnevmatiko, ki ste jo določili v diagramu profila vozila in
nalepkah s številkami, ki ste jih med nastavitvijo namestili na
senzorje.
Z
4 roko zavrtite kolesa in se prepričajte, da imajo senzorji
dovolj prostora in ne motijo opreme vozila.
Opozorila o tlaku v pnevmatikah
Naprava vas opozarja s pojavnimi sporočili, ikonami na
zemljevidu in simboli v programu za tlak v pnevmatikah.
Ko za senzor obstaja opozorilo, se številka ob ustrezni
pnevmatiki v programu za tlak v pnevmatikah obarva rdeče.
Simbol pod številko se obarva rdeče in tako označuje aktivna
opozorila za senzor.
Nizek tlak pnevmatike
Nizka raven baterije senzorja
Senzor ni povezan
Način pripravljenosti senzorja tlaka v pnevmatikah
Ko parkirate vozilo in izklopite napravo zūmo , senzor tlaka v
pnevmatikah po nekaj minutah vstopi v način mirovanja, da
varčuje z energijo. V načinu pripravljenosti senzor ne oddaja
informacij napravi zūmo . Zaradi tega lahko naprava zūmo
sporoči, da je senzor odklopljen.
Ko se vozilo spet premakne, senzor izstopi iz načina
pripravljenosti in samodejno znova vzpostavi povezavo z
napravo zūmo . Ponovno vzpostavljanje povezave lahko traja do
30 sekund.
Uporaba kompasa
OPOMBA: če želite, da kompas določi smer, se morate
premikati.
Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.
Izberite Programi > Kompas.
Uporaba programov
®
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate
v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
naprav VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 V napravi zūmo izberite Programi > Dalj. uprav. za VIRB >
Poveži.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite posneti video, izberite Začni snemanje.
• Če želite ustaviti snemanje videa, izberite Ustavi
snemanje.
• Če želite zajeti fotografijo, izberite Posnetek.
Beleženje zgodovine servisa
Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite
datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja
več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (Dodajanje
kategorije storitev, stran 19).
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite Dodaj zapis.
4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite
Naslednji.
5 Vnesite komentar (izbirno).
6 Izberite Konč..
Dodajanje kategorije storitev
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Dodajanje kategorij.
3 Vnesite ime kategorije in izberite Konč..
Brisanje kategorij storitev
Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni
zapisi v kategoriji.
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Izbriši kategorije.
3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
4 Izberite Izbriši.
Preimenovanje servisnih kategorij
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
3 Izberite > Preimenuj kategorijo.
4 Vnesite ime in izberite Konč..
Brisanje servisnih zapisov
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite > Izbriši izpise.
4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
5 Izberite Izbriši.
Urejanje servisnega zapisa
Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in
datum servisnega zapisa.
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
19
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite polje.
4 Vnesite nove informacije in izberite Konč..
Ogled datotek s pomočjo
Za ogled celotnega priročnika za uporabo izberite Programi
> Pomoč.
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
.
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati
podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu,
lahko napravo povežete s programom Smartphone Link
(Združevanje telefona in slušalk, stran 14).
1 Izberite Programi > Vreme.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi
za naslednjih nekaj dni.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Ogled vremenske slike
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Ogled razmer na cesti
Shranjevanje prometne kamere
Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na
storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim
telefonom s programom Smartphone Link (Smartphone Link,
stran 15).
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite za dodajanje.
3 Izberite cesto.
4 Izberite križišče.
5 Izberite Shrani.
Ogled prometne kamere
Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti
(Shranjevanje prometne kamere, stran 20).
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite kamero.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 21).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 13).
Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za
posamezno vrsto opozorila za voznika (Funkcije in opozorila
za obveščanje voznika, stran 4).
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Prometne kamere photoLive
Nastavitve navigacije
Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih
razmer na glavnih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih
nameravate pogosto gledati, lahko shranite.
20
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na
načrtovani poti, ko začnete navigacijo.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Prilagajanje naprave
Ponovni izračun zaradi spremembe poti: določi nastavitve
ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.
Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez
premora.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Pustolovska načrtovana pot: izračun poti, na katerih imajo
prednost ovinkaste ceste.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
BluetoothNastavitve za
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitve > Zaslon.
Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina
nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava
samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas
dneva.
Svetlost: omogoča nastavitev svetlosti zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitev časa
mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če
jo napajajo baterije.
Prilagajanje naprave
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve prometnih informacij
Izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije. Potrebna sta program
Smartphone Link in naročnina na storitev Live Traffic.
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite Nastavitve >
Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe
za končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z
Garmin, da izboljša vsebino.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
21
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Čiščenje zunanjega ohišja
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Informacije o napravi
Specifikacije
Vodoodpornost
IEC 60529 IPX7
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 55 °C (od –4 do 131 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost (CLA,
napajanje motocikla ali
zunanje napajanje)
Od 12 do 24 Vdc
Vhodna napetost (USB)
Od 5 V ±0,25 V
Trajanje baterij
Do 4 ure, odvisno od uporabe in nastavitev
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija, ki jo lahko zamenja
uporabnik
Obseg napetosti baterije Od 3,5 do 4,1 V
Protokol radijske
frekvence
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije (za daljinski upravljalnik VIRB)
2,4 GHz ANT (za sistem za nadzor tlaka v
pnevmatikah)
®
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
®
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na
napajanje vozila.
OBVESTILO
Naprave ne priklopite neposredno na napajalni kabel vozila.
• Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila
počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo
polnili.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com.
Vzdrževanje naprave
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
2 Napravo nagnite naprej.
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Za odklepanje zasukajte končni del À v nasprotni smeri
urinega kazalca.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
22
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
2 Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Informacije o napravi
3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
4 Namestite srebrno konico v končni del.
5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca,
da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila Ã.
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
Obrišite
ju s čisto suho krpo.
2
3 Namestite vakuumsko prijemalo (Namestitev, stran 1).
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije, stran 20).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 22).
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj
temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v
specifikacijah.
• Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 21).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 21).
• Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 4).
• Onemogočite brezžično tehnologijo Bluetooth (Izključujem
Bluetooth, stran 21).
• Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v načinu varčevanja
z energijo (Vklop ali izklop naprave, stran 3).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.
®
®
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
®
Odpravljanje težav
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priklopite v napravo in vrata USB na računalniku.
NAMIG: kabel USB mora biti priklopljen v vrata USB na
računalniku in ne v zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
OPOMBA: če imate v računalnik preslikanih več omrežnih
pogonov, ima lahko operacijski sistem Windows težave pri
dodeljevanju črk pogonom naprave Garmin. Za informacije o
dodeljevanju črk pogonov si oglejte pomoč za operacijski
sistem.
Telefon se noče povezati z napravo
• Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Omogočeno.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.
Dodatek
Nameščanje pomnilniške kartice za
zemljevide in podatke
S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje
zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice
lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite
www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej
nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin.
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do
32 GB.
1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke
v napravi (Pregled naprave, stran 2).
2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
23
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
2
3
4
5
6
računalnik, stran 23).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na garmin.com .
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nakup dodatne opreme
Obiščite garmin.com/accessories.
24
Dodatek
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 13
3D-pogled zemljevida 13
A
aktivno usmerjanje po pasovih 6
B
baterija
nameščanje 3
podaljševanje 23
polnjenje 22, 23
težave 23
bližnjice
brisanje 11
dodajanje 11
brisanje
potovanja 7
servisne kategorije 19
servisni zapisi 19
združena naprava Bluetooth 17
C
cestnine, izogibanje 8
cilji. Za več informacij si oglejte lokacije
Č
časovne nastavitve 21
čiščenje naprave 22
čiščenje zaslona na dotik 22
D
Daljinski upravljalnik za VIRB 19
datoteke, prenašanje 24
deljenje, LiveTrack 17
destinacije 10
kraji 10
dnevnik potovanja, ogled 13
dodatna oprema 24
dom
pot 6
telefonska številka 16
urejanje lokacije 6
Doma, klicanje 16
F
Foursquare 10
G
Garmin Express, posodabljanje programske
opreme 3
glasnost, prilagajanje 4
gorivo
merjenje 9
postajališča 11
sledenje 9
GPS 3, 24
H
Hitro iskanje 10
I
ID naprave 21
ikone, vrstica stanja 4
iskanje lokacij. 9, 10 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 10
koordinate 11
križišča 11
mesta 11
naslovi 10
iskanje zbirk Geocache 11
izogibanja
brisanje 9
cesta 8
cestnine 8
območje 8
onemogočanje 9
značilnosti ceste 8
J
jezik
glas 21
tipkovnica 21
K
kabli, nosilec za motocikel 1
kamere
hitrost 5
rdeča luč 5
kartica microSD 2, 23
Kje sem? 11
klicanje 16
klici 16
Doma 16
klicanje 16
odgovarjanje 16
stiki 16
zgodovina 16
kompas 19
koordinate 11
kraja, izogibanje 22
kraji 10
križišča, iskanje 11
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 21
LiveTrack 17
lokacije 10, 20
iskanje 9, 10
klicanje 16
kraji 10
nedavno najdene 11
shranjevanje 11
simulirano 21
trenutno 11
M
myTrends, načrtovane poti 8
N
načini prevoza 4
načrtovalnik potovanja 7, 8
točke oblikovanja 7
urejanje potovanja 7
načrtovane poti 5, 6
dodajanje točke 6, 7
myTrends 8
način izračuna 5, 7, 21
načrtovanje pustolovske poti 5
oblikovanje 7
ogled na zemljevidu 6
predlagane 8
računam 5
ustavljanje 7
začetek 5, 6
namestitev naprave
avtomobil 2
motor 1
odstranjevanje z nosilca 2, 22
vakuumsko prijemalo 22
napajalni kabli 22
menjava varovalke 22
naročnine, Storitve Garmin Live 15
naslednji zavoj 6
naslovi, iskanje 10
nastavitve 20, 21
nastavitve zaslona 21
navigacija 6, 10
izven cest 9
nastavitve 20
navigacija izven cest 9
nedavno najdene lokacije 11
nega naprave 22
nosilec, odstranjevanje 22
nosilec za motocikel 1
kabli 1
nujne službe 11
O
oblikovanje načrtovane poti 7
Kazalo
obvestila 5, 14–16
obvozi 7
odgovarjanje na klice 16
odpravljanje težav 23
odstranjevanje nosilca 22
opozorila bližinskih točk, nastavitve 21
opozorila za voznika 4, 5
opozorilo o nizki ravni goriva 9
orodja, zemljevidi 12
P
parkirišča, zadnje mesto 11
plasti zemljevida, prilagajanje 13
podatki o potovanju 13
ogled 13
ponovni zagon 13
podpora za izdelke 20
polnjenje naprave 22, 23
pomnilniška kartica 2, 23
nameščanje 23
pomoč. 20 Oglejte si tudi podpora za izdelke
ponovni zagon
naprava 22
podatki o potovanju 13
posnetki zaslona 21
posodabljanje
programska oprema 3
zemljevidi 3
pot domov 6
povrnitev tovarniških nastavitev 22
pred vami 12
prilagajanje 12
predvajalnik 17
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 17
prikaz zemljevida
2D 13
3D 13
prilagajanje naprave 20
programska oprema
posodabljanje 3
različica 21
promet 13, 17, 21
dogodki 13
druga načrtovana pot 8
iskanje zastojev 13
kamere 20
zemljevid 13
prometne kamere, ogled 20
prometne kamere za preprečevanje prehitre
vožnje 5
prometne kamere za preprečevanje vožnje pri
rdeči luči 5
prostoročni telefonski klici 14, 15
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 23
razmere na cesti, vreme 20
S
satelitski signali
ogled 24
pridobivanje 3
servisna zgodovina
brisanje 19
kategorije 19
urejanje 19
zapisi 19
seznam odcepov 6
shranjene lokacije 7, 12
brisanje 12
kategorije 11
urejanje 11
shranjevanje, trenutna lokacija 11
simulirani položaji 21
sledi 18
slušalke 15
združevanje 14
Smartphone Link 14, 15
onemogočanje klicev 14, 15
Storitve Garmin Live 15
25
vzpostavljanje povezave 14, 15
specifikacije 22
Spotify 18
spreminjanje območja iskanja 10
stanje pripravljenosti 19
Storitve Garmin Live 15
naročanje 15
svetlost 4
Š
številka ID 21
T
tehnologija Bluetooth 13–16, 23
nastavitve 21
odklop naprave 17
onemogočanje 21
onemogočanje klicev 14, 15
upravljanje telefonov 14, 15
združevanje slušalk 14
združitev s telefonom 14
telefon
prekinitev povezave 17
združevanje 14, 23
telefonski imenik 16
telefonski klici 16
glasovno izbiranje 16
klicanje 16
odgovarjanje 16
utišanje 16
tipka za vklop/izklop 2, 3
tipke na zaslonu 4
tipkovnica 4
jezik 21
postavitev 21
tlak v pnevmatikah
opozorila 19
profili 18
senzorji 18, 19
stanje pripravljenosti 19
TracBack 18
trenutna lokacija 11
U
urejanje, shranjena potovanja 7
USB, prekinitev povezave 24
usmerjanje 6
usmerjanje med vožnjo 6
V
vakuumsko prijemalo 22
varčevanje z energijo 3
varovalka, menjava 22
vreme 20
radar 20
razmere na cesti 20
vrstica za iskanje 9
Z
zakoni o uporabi čelade 5
zaslon, svetlost 4
združevanje
prekinitev povezave 17
slušalke 14
telefon 14, 23
zemljepisna širina in dolžina 11
zemljevidi 6, 12, 13, 20
nakup 24
ogled načrtovanih poti 6
orodja 12
plasti 13
podatkovno polje 6, 13
posodabljanje 3
raven podrobnosti 20
simboli 6
tema 20
zgodovina potovanja 21
zvok, bližinske točke 21
26
Kazalo
support.garmin.com
Julij 2018
190-02001-43_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising