Garmin | zūmo® 595LM | User manual | Garmin zūmo® 595LM Kasutusjuhend

Garmin zūmo® 595LM Kasutusjuhend
zūmo 595
®
Kasutusjuhend
© 2016 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmini logo, TracBack , VIRB ja zūmo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teises riikides.
myGarmin™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
®
®
®
®
®
®
Sõnamärk Bluetooth ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. microSD™ on ettevõttele SD-3C kuuluv kaubamärk. Windows on ettevõttele
Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Mac on ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärk, PANDORA Pandora logo ja Pandora on ettevõtte
Pandora Media, Inc. registreeritud kaubamärgid. Kasutatakse loa alusel. SPOTIFY ja Spotify logo on ettevõttele Spotify AB kuuluvad registreeritud kaubamärgid. Kasutamiseks läheb vaja
ühilduvat mobiilseadet ja eritellimust (sõltub teenuse kättesaadavusest). Vt veebiaadressi www.garmin.com. Käesolev toode sisaldab tarkvara Spotify, millele laienevad kolmanda osapoole
litsentsid, vt: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Spotify abil saad sõidu ajal alati lugusid kuulata. Esita meelepäraste artistide lugusid või lase teenusel Spotify end üllatada.
®
®
®
®
Tootele on antud ANT+ sertifikaat. Ühilduvate toodete ja rakenduste loendi leiad aadressilt www.thisisant.com/directory.
®
®
Sisukord
Installimine...................................................................... 1
Seadme paigaldamine tsiklile ..................................................... 1
Elektriline tsiklikronsa ............................................................. 1
Aluse paigaldamine lenksule ................................................. 1
Alusplaadi kinnitamine tsiklikronsa külge ............................... 1
Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega .............................. 1
Seadme paigaldamine tsiklikronsale ..................................... 2
Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest .................................. 2
Seadme paigaldamine autosse .................................................. 2
Alustamine...................................................................... 2
Seadme ülevaade ....................................................................... 2
Aku paigaldamine ....................................................................... 2
Tooteuuendused ......................................................................... 3
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express .................................................................................. 3
Seadme sisse- ja väljalülitamine ................................................. 3
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 3
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 3
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 4
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 4
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 4
Liikumisviisid ............................................................................... 4
Liikumusviisi valimine ............................................................. 4
Ekraaniklaviatuuri kasutamine .................................................... 4
Suurte nuppudega klaviatuuri kasutamine ............................. 4
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused................. 4
Juhihoiatuste lubamine või keelamine ........................................ 4
Foori- ja kiiruskaamerad ............................................................. 4
Kiivrikandmiskohustust puudutavate teadete kuvamine ............. 4
Kiivrikandmiseeskirjade otsimine ........................................... 5
Sihtkohta navigeerimine................................................ 5
Teekonnad .................................................................................. 5
Teekonna alustamine ................................................................. 5
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ....................................... 5
Põnevama marsruudi valimine ............................................... 5
Ringreisi marsruudi arvutamine ............................................. 5
Teekonna alustamine kaardil ................................................. 5
Kojusõit .................................................................................. 5
Sinu teekond kaardil ................................................................... 5
Aktiivne sõiduraja juhendamine ............................................. 6
Pöörete ja suundade vaatamine ............................................ 6
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 6
Asukoha lisamine teekonnale ..................................................... 6
Teekonna kujundamine .............................................................. 6
Ümbersõit ................................................................................... 6
Teekonna lõpetamine ................................................................. 6
Reisiplaneerija ............................................................................ 6
Reisi planeerimine ................................................................. 7
Salvestatud reisini navigeerimine .......................................... 7
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine ............................ 7
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine ................ 7
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ........................ 7
Reisi teekonnavalikute muutmine .......................................... 7
Reisi planeerimine ................................................................. 7
Reiside ühiskasutus ............................................................... 7
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 7
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine .............. 7
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ......................... 7
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 8
Teemaksu vältimine ............................................................... 8
Tee tüüpide vältimine ............................................................. 8
Kohandatud vältimised ........................................................... 8
Maastikul navigeerimine ............................................................. 8
Sisukord
Kütusetaseme jälgimine .............................................................. 8
Kütusetaseme jälgimine ......................................................... 8
Vähese kütuse hoiatuse seadmine ........................................ 8
Kütusepaagiga läbisõidu nullimine ........................................ 8
Tankimisabi sisselülitamine ................................................... 8
Asukohtade otsimine ja salvestamine......................... 9
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 9
Otsingutulemuste vaatamine kaardil .......................................... 9
Otsinguala muutmine .................................................................. 9
Huvipunktid ................................................................................. 9
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 9
Kategoorias otsimine ............................................................. 9
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 9
Foursquare ............................................................................. 9
Otsinguvahendid ....................................................................... 10
Aadressi otsimine ................................................................. 10
Ristmiku otsimine ................................................................. 10
Asula otsimine ...................................................................... 10
Asukoha otsimine koordinaatide abil ................................... 10
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine .......................................... 10
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ...................... 10
Viimase parkimiskoha otsimine ................................................ 10
Praeguse asukoha teave .......................................................... 10
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................. 10
Juhiste saamine hetke asukohta ......................................... 10
Otsetee lisamine ....................................................................... 10
Otsetee eemaldamine .......................................................... 10
Asukohtade salvestamine ......................................................... 11
Asukoha salvestamine ......................................................... 11
Oma praeguse asukoha salvestamine ................................ 11
Salvestatud asukoha muutmine ........................................... 11
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine ............ 11
Salvestatud asukoha kustutamine ....................................... 11
Salvestatud asukoha jagamine ............................................ 11
Kaardi kasutamine ....................................................... 11
Kaardi tööriistad ........................................................................ 11
Kaardi tööriista vaatamine ................................................... 11
Kaardi tööriistade lubamine ................................................. 11
Eespool ..................................................................................... 12
Eespool olevate asukohtade vaatamine .............................. 12
Eespool kategooriate kohandamine .................................... 12
Reisiinfo .................................................................................... 12
Reisiandmete vaatamine kaardil .......................................... 12
Reisiinfo lehe vaatamine ...................................................... 12
Reisilogi vaatamine .............................................................. 12
Reisiinfo kustutamine ........................................................... 12
Eesoleva liikluse vaatamine ...................................................... 12
Liikluse vaatamine kaardil .................................................... 12
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 12
Kaardi kohandamine ................................................................. 12
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 12
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 12
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 12
Bluetooth ühendusega funktsioonid.......................... 12
Bluetooth funktsiooni nõuded ................................................... 13
Telefoni ja peakomplekti paaristamine ..................................... 13
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid ...................................... 13
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme Apple jaoks .............. 13
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega
Apple .................................................................................... 13
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine ................... 13
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamine seadmes Apple ................................................... 14
Teenuse Bluetooth funktsioonide seadistamine nutitelefonis
rakendusega Android™ ............................................................ 14
i
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link App
Android-nutitelefonis ............................................................ 14
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine nutitelefonis
rakendusega Android ........................................................... 14
Peakomplekti Bluetooth funktsioonide lubamine või
keelamine ................................................................................. 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine ........................ 14
Asukoha saatmine telefonist seadmesse ............................ 14
Garmin reaalajateenused ......................................................... 14
Garmini reaalajateenuste tellimine ....................................... 15
Nutiteavitused ........................................................................... 15
Teavituste vastuvõtmine ...................................................... 15
Teavituste loendi vaatamine ................................................ 15
Käed-vabad helistamine ........................................................... 15
Helistamine .......................................................................... 15
Kõne vastuvõtmine .............................................................. 15
Kõnede loendi kasutamine .................................................. 15
Kõnesuvandid ...................................................................... 15
Kodu telefoninumbri salvestamine ....................................... 16
Bluetooth seadme lahtiühendamine ......................................... 16
Seotud telefoni kustutamine ..................................................... 16
Liiklus............................................................................ 16
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link ......... 16
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 16
Rakenduste kasutamine .............................................. 16
LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise seadistamine ........ 16
Teenuse LiveTrack seansi alustamine telefonis .................. 16
Meediumipleier ......................................................................... 16
Meediumi esitamine ............................................................. 16
Meediumipleieri vahendi lisamine kaardile .......................... 16
Meediumiallika vahetamine .................................................. 17
Pandora teenus .................................................................... 17
Spotify .................................................................................. 17
Jäljed ........................................................................................ 17
Liiklusteabe vaatamine ........................................................ 17
TracBack® ................................................................................ 17
Hiljutise raja jälgimine .......................................................... 17
Hiljutise raja salvestamine reisina ........................................ 17
Rehvirõhk .................................................................................. 17
Rehvirõhu andurite seadistamine ........................................ 17
Andurite paigaldamine rehvidele ......................................... 18
Rehvirõhu hoiatused ............................................................ 18
Rehvirõhu anduri unerežiim ................................................. 18
Kompassi kasutamine ............................................................... 18
VIRB® kaugjuhtimispult ............................................................ 18
VIRB kaamera juhtimine ...................................................... 18
Logimise hooldusajalugu .......................................................... 18
Hoolduskategooriate lisamine .............................................. 18
Hoolduskategooriate kustutamine ....................................... 18
Hoolduskategooriate ümbernimetamine .............................. 18
Hooldusandmete kustutamine ............................................. 18
Hooldusandmete redigeerimine ........................................... 18
Abifailide vaatamine .................................................................. 18
Abiteemades tuhnimine ....................................................... 19
Ilmateate vaatamine ................................................................. 19
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 19
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 19
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 19
Teeolude kontrollimine ......................................................... 19
photoLive liikluskaamerad ........................................................ 19
Liikluskaamera salvestamine ............................................... 19
Liikluskaamera vaatamine ................................................... 19
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 19
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 19
Kaartide lubamine ................................................................ 19
Navigeerimisseaded ................................................................. 19
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 20
Simuleeritud asukoha seadmine .......................................... 20
Bluetooth i seaded .................................................................... 20
Bluetooth keelamine ............................................................ 20
Ekraaniseaded .......................................................................... 20
Liiklusseaded ............................................................................ 20
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 20
Kellaaja määramine ............................................................. 20
Keele- ja klaviatuuriseaded ...................................................... 20
Lähedushoiatuste seaded ........................................................ 20
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 20
Seadete taastamine .................................................................. 20
Seadme teave ............................................................... 20
Tehnilised andmed ................................................................... 20
Seadme laadimine .................................................................... 21
Seadme hooldus........................................................... 21
Seadme hooldamine ................................................................. 21
Korpuse puhastamine .......................................................... 21
Puuteekraani puhastamine .................................................. 21
Varguse vältimine ................................................................ 21
Seadme lähtestamine ............................................................... 21
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 21
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 21
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 21
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 21
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine .................................... 21
Tõrkeotsing................................................................... 21
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 21
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 21
Seade ei saa toidet ................................................................... 21
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 22
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina ......................... 22
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ......................... 22
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava
draivi või mälumahuna .............................................................. 22
Telefon ei ühendu seadmega ................................................... 22
Lisa................................................................................ 22
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ................ 22
Andmehaldus ............................................................................ 22
Mälukaartidest ...................................................................... 22
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 22
Failide edastamine arvutist .................................................. 22
GPS-signaali olekute vaatamine .............................................. 22
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 22
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 22
Indeks ............................................................................ 23
Seadme kohandamine................................................. 19
ii
Sisukord
Installimine
Seadme paigaldamine tsiklile
Juhtraua aluse kinnitamine siduri- või pidurihoova klambri
külge
1 Eemalda siduri- või pidurihoova klambri À küljest kaks
tehases paigaldatud polti.
Elektriline tsiklikronsa
HOIATUS
Garmin soovitab lasta seade paigaldada kogemustega
paigaldajal, kes omab teadmisi elektrisüsteemidest. Toitekaabli
vale ühendamine võib kahjustada sõidukit või akut või
põhjustada kehavigastusi.
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
®
Paigalda seade tsiklil selleks sobivasse ja ohutusse kohta ja ole
juhtmete paigaldamisel eriti hoolikas!
MÄRKUS. komplekti kuuluvad nii 1/4-tolline standardsed ja
M6 poldid. Sobita tehasepoldid siduri- või pidurihoova
klambriga.
2 Keera uued poldid Á läbi juhtraua aluse, tihendite  ja sidurivõi pidurihoova klambri.
3 Aluse kinnitamiseks keera poldid kinni.
À
Á
Â
Tsiklikronsa
12 kuni 24 V alalisvoolusüsteemi toide (punane) koos kaitsmega
Süsteemi maandus (must)
Mootorratta kinnitusklambri juhtmekimp
Alusplaadi kinnitamine tsiklikronsa külge
TEATIS
Otsene, pidev kontakt alusplaadiga või mootorratta muu osaga
võib hoidikut ajapikku kahjustada. Selle vältimiseks tuleb hoidiku
ja alusplaadi vahele paigaldada tihendusrõngas ja veenduda, et
ükski seadme ega hoidiku osa ei puutu vastu mootorratast.
1 Keera M4 x 20 mm poldid À läbi seibide Á, hoidiku,
vahetükkide  ja alusplaadi Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
Süsteemi 12 - 24 V alalistoide (punane) koos kaitsmega
Süsteemi maandus (must)
2,5 mm mikrofon
3,5 mm stereoväljund
3,5 mm stereosisend
Aluse paigaldamine lenksule
Komplektis on seadme lenksule kinnitamiseks kahed erinevad
vidinad. Kohandatud kinnitused võivad vajada täiendavaid
komponente.
2 Alusplaadi kinnitamiseks keera mutrid kinni.
Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega
1 Joonda juhtraua aluse À kuul ja alusplaadi kuul Á
kahepoolse lüli mõlema pesaga Â.
U-kinnituse paigaldamine lenksule
1 Aseta U-kinnitus À ümber lenksu Á ja paigalda alus Â.
2 Keera mutrid kinni.
MÄRKUS. soovitatav pingutusmoment on 50 lbf-tolli (5,65 Nm). Ära pinguta üle 80 lbf-tolli (9,04 N-m).
Installimine
1
2
3
4
5
Sisesta kuulid lüli pesadesse.
Keerake nupp kergelt kinni.
Seadista optimaalse nähtavuse ja kasutamise tagamiseks.
Aluse kinnitamiseks keera nupp kinni.
Seadme paigaldamine tsiklikronsale
1 Aseta seadme alus hoidikusse.
7 Kalluta seadet tagasi, kuni see paika klõpsatab.
8 Ühenda auto toitekaabli teine ots pistikupessa.
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Paigalda patarei (Aku paigaldamine, lehekülg 2).
• Uuenda kaarte ja seadme tarkvara (Tooteuuendused,
lehekülg 3).
• Paigalda seade ja ühenda see vooluallikaga (Installimine,
lehekülg 1).
• Paarista oma Bluetooth telefon ja peakomplekt (Telefoni ja
peakomplekti paaristamine, lehekülg 13) (valikuline).
• GPS-signaalide vastuvõtmine (GPS-signaalide vastuvõtt,
lehekülg 3).
• Seadista ekraani heledust (Ekraani heleduse reguleerimine,
lehekülg 4).
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine,
lehekülg 5).
®
2 Kalluta seadet tagasi, kuni see paika klõpsatab.
3 Kui kinnituse riiv jääb püsti ka pärast seadme sisestamist,
Seadme ülevaade
vajuta see alla.
Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest
1 Vajuta hoidiku küljel olevat vabastusnuppu.
2 Tõsta seade välja.
Seadme paigaldamine autosse
TEATIS
Enne seadme paigaldamist kontrolli kohalikke õigusakte
tuuleklaasi kinnitite kohta.
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Ära kasuta iminapaga hoidikut mootorrattal.
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
1 Ühenda sõiduki toitekaabel À aluse pessa Á.
À
Á
Â
Ã
Toitenupp
Mini-USB toide ja andmeport
Akupesa koos kaartide ja andmete jaoks mõeldud mälukaardipiluga
Mikrofon
Aku paigaldamine
1 Pööra akukatte D-rõngast vastupäeva ja eemalda akukate.
2 Eemalda läbipaistev plastik iminapa  küljest.
3 Puhasta ja kuivata oma tuuleklaas ja nüvi iminapp
ebemevaba riidega.
4 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob à tahapoole
(tuuleklaasi suunas).
5 Kinnita hoidik Ä iminapa lüli külge.
6 Aseta seadme alus hoidikusse.
2
2 Võta tootekarbist liitiumioonaku.
Alustamine
3 Sisesta aku nii, et kaabel jääb ülespoole.
4 Sisesta akupistik À aku pistikupessa Á.
MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga
suur, võib tarkvara soovitada microSD™ kaardi paigaldamist
seadmesse, et mäluruumi juurde saada (Mälukaardi
paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 22).
7 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii
uuenduste installimine lõpule.
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal
paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.
Seadme sisse- ja väljalülitamine
5 Sulge akukate ja keera see D-rõngaga kinni.
Tooteuuendused
Installi arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa
juurdepääsu.:
• Tarkvarauuendused
• Kaardiuuendused
• Toote registreerimine
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin
Express
Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma
seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.
1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud,
ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani
esitatud juhiseid ja installi see.
2 Ava rakendus Garmin Express.
3 Ühenda oma seade arvutiga USB-kaabli vahendusel.
Kaabli pisem ots ühendatakse sinu zūmo seadme USBpessa À ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.
• Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda
seade toiteallikga.
• Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui
seade on sisse lülitatud.
Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab
väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade
on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade
unerežiimile.
• Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni
ekraanil kuvatakse viip ja vali Väljas.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
GPS-signaalide vastuvõtt
Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPSvastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse
asukoha.
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust.
Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest
asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast,
kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas
on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati
navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme
esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu
minutit aega võtta.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
Kui
muutub roheliseks, siis on seade satelliitidega
ühenduses ja navigeerimiseks valmis.
Olekuriba ikoonid
4 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut Lisa seade.
Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab
seadme nime ja seerianumbri.
5 Klõpsa valikut Lisa seade ning järgi ekraanil esitatavaid
juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.
Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin
Express seadme jaoks saada olevad uuendused.
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
GPS-signaali olek. Hoia all teabe saamiseks GPSi täpsuse
ja satelliitide kohta (GPS-signaali olekute vaatamine,
lehekülg 22).
Bluetooth tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete
vaatamiseks (Bluetooth i seaded, lehekülg 20).
Ühendatud käed-vabad helistamiseks. Vali (Käed-vabad
helistamine, lehekülg 15).
Aktiivse sõiduki profiil. Vali sõiduki profiili seadete
vaatamiseks.
6 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
• Kindla uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju
ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut Installi .
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
Alustamine
Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (Kellaaja
määramine, lehekülg 20).
Aku laetuse tase.
Ühendus rakendusegaSmartphone Link. Vali ühendatud
seadme ja tellimuse teabe vaatamiseks (Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 13).
Temperatuur. Vali ilmateate vaatamiseksforecast (Ilmateate
vaatamine, lehekülg 19).
Kütuse tase. Vali kütusetaseme teabe vaatamiseks.
3
Ekraaninuppude kasutamine
Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel,
menüüdes ja valikutes.
• Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
• Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all nuppu .
• Loendite või menüüde sirvimiseks vali või .
• Kiiremini kerimiseks hoia all nuppu või .
• Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .
Helitugevuse reguleerimine
Enne helitugevuse reguleerimist peab ühendama seadme
toitega aluse külge või Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga
peakomplektiga.
1 Vali Helitugevus.
2 Vali suvand:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
Liikumisviisid
Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt liikumisviisist
erinevalt. Valitud liikumisviisi märgib olekuribal olev ikoon.
Auto režiim
Mootorratta režiim
Maastiku režiim
Liikumusviisi valimine
Vali
.
Ekraaniklaviatuuri kasutamine
Klaviatuuri paigutuse valimiseks vaata lõiku "Keele ja klaviatuuri
seaded" (Keele- ja klaviatuuriseaded, lehekülg 20).
• Otsingukirje kustutamiseks vali .
• Tärgi kustutamiseks vali .
• Klaviatuuri keele muutmiseks vali .
• Erimärkide, nagu kirjavahemärgid, sisestamiseks vali
.
• Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vali .
Suurte nuppudega klaviatuuri kasutamine
Keele- ja klaviatuuriseadetes saad lubada täiendavate keelte või
keelepaigutuste kasutamise (Keele- ja klaviatuuriseaded,
lehekülg 20).
• Rohkemate tärkide nägemiseks vali või .
• Klaviatuuri muudele keeltele või paigutustele lülitumiseks vali
.
Juhi teavitamise funktsioonid ja
hoiatused
TEATIS
Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes
informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki
kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid.
Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle
osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide
mittejärgimise tõttu.
4
Seade pakub funktsioone ohutumaks ja säästlikumaks sõiduks,
isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või
-teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Helisignaale ja
teateid saab hoiatusteate tüübi järgi eraldi sisse ja välja lülitada.
Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.
Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja
kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning
kiiruspiirangu (kui see on olemas).
Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab
eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks
valmistuda.
Piirkiiruse ületamine: kui ületad maanteel kehtivat
kiiruspiirangut, esitab seade signaali ja kuvab
kiiruspiiranguikoonil punase piirjoone.
Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
eesoleva raudteeülesõiduni.
Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab
vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.
Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva
kurvini.
Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa
aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse
alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade liiklusteavet
vastu võtma (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link, lehekülg 16).
Väsimushoiatus: seade esitab signaali ja soovitab eesolevaid
peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.
Juhihoiatuste lubamine või keelamine
Helilisi juhihoiatusi saab välja lülitada. Visuaalsed hoiatused
kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Juhi helihoiatused.
2 Märgi või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.
Foori- ja kiiruskaamerad
TEATIS
Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera
andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate
tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja
tootemudelite puhul kasutatav.
Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha
teave teatud piirkondades saadaval. Kättesaadavuse ja
ühilduvuse kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse
ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras . Võid
suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat
tellimust.
Kaamerate andmebaasi uuendamiseks seadmes ava
veebiaadress mygarmin.com . Kiiruskaamerate uusima teabe
saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.
Teatud seadmete ja piirkondade korral võib foori- või
kiiruskaamerate põhiteave olla seadmes juba olemas.
Olemasolevad andmed ei sisalda uuendusi ega tellimust.
Kiivrikandmiskohustust puudutavate teadete
kuvamine
Kui seade zūmo alustab satelliitide otsimist või lähened
vastavale ohutusmärgile, võib seade kuvada kiivrit ja kaitseprille
puudutava teate.
TEATIS
Garmin soovitab kõikidel mootorratturitel kanda kaitsekiivrit.
Kiivrikandmiseeskirju puudutavad märkused on üksnes viitavat
laadi ja võivad aja jooksul muutuda. Tegemist pole juriidiliste
Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused
nõuannetega. Kiivrikandmismärkused kehtivad üksnes USA-s ja
Kanadas.
Üksikasjade kuvamiseks vali teade.
Kiivrikandmiseeskirjade otsimine
Võid kiivrikandmiseeskirju otsida riigi või maakonna järgi.
1 Vali Rakendused > Kiivrijuhised.
2 Vali riik või maakond.
Sihtkohta navigeerimine
Teekonnad
Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või
enamasse sihtkohta.
• Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud
eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist
(Teekonna arvutusrežiimi muutmine, lehekülg 5) ja
vältimistest (Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine, lehekülg 7).
• Seade saab automaatselt eirata ka maanteid, mis ei ole
aktiivse sõiduki profiili jaoks sobivad.
• Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava
teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi
(Teekonna alustamine, lehekülg 5).
• Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad
teekonda kohandada (Teekonna kujundamine, lehekülg 6).
• Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (Asukoha lisamine
teekonnale, lehekülg 6).
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu? ning otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja
salvestamine, lehekülg 9).
2 Vali asukoht.
3 Vali Mine!.
4 Tee valik:
• Navigeerimise alustamiseks soovitatud teekonna järgi vali
Mine!.
• Alternatiivse teekonna valimiseks vali ning vali teekond.
Alternatiivsed teekonnad kuvatakse kaardist paremal.
• Teekonna muutmiseks vali > Redigeeri teekonda ning
lisa teekonnale kujunduspunkte (Teekonna kujundamine,
lehekülg 6).
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil,
lehekülg 5). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse
mõneks sekundiks kaardi servas.
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale, lehekülg 6).
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Vali suvand:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Seiklusrikas teekond, et arvutada kurvilisi teid
eelistavaid teekondi.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Sihtkohta navigeerimine
Põnevama marsruudi valimine
Seade võib arvutada kurvide ja mägedega marsruudi, mis ei
sisalda kiirteid. Funktsioon pakub nauditavamat sõitu, kuid võib
suurendada aja- ja kütusekulu sihtkohta jõudmiseks.
MÄRKUS. kõnealune funktsioon pole kasutatav teatud
seadmemudelite ja kaardiregioonidega.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim >
Seiklusrikas teekond > Salvesta.
2 Vali Seiklusrikka teekonna seaded.
3 Kurvide arvu valimiseks kasuta liugurit .
4 Mägede arvu valimiseks kasuta liugurit .
5 Kiirteede arvu valimiseks kasuta liugurit .
6 Alusta marsruuti (Teekonna alustamine, lehekülg 5).
Ringreisi marsruudi arvutamine
Seade saab luua ringreisi marsruudi kindla alguspunkti ja
vahemaa, kestuse või sihtkoha alusel.
1 Vali avakuval Rakendused > Ringreis.
2 Vali Alguspunkt.
3 Vali asukoht ja seejärel Vali.
4 Vali Reisi atribuudid.
5 Vali suvand:
• Vali Vali vahemaa, et kavandada teekond vahemaa
alusel.
• Vali Vali kestus, et kavandada teekond aja alusel.
• Vali Vali sihtkoht, et kavandada teekond kindla asukoha
alusel.
6 Sisesta vahemaa, kestus või sihtkoht.
7 Vali suvand:
• Kui sisestasid vahemaa või kestuse, vali Val. > Arvuta.
• Kui valisid sihtkoha, vali Vali.
8 Vali teekond ja seejärel Mine!.
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Kojusõit
Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada
kodu asukoha.
1 Vali Kuhu? > Mine koju.
2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.
Kodu asukohateabe muutmine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Sisesta kodu asukoht.
Sinu teekond kaardil
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse
juhised kuvatakse kaardi ülaosas.
5
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kaardil esiletõstetud teekond.
kavandada ja ajakavastada ning see salvestada (Reisi
planeerimine, lehekülg 7).
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta (Asukohtade otsimine ja salvestamine,
lehekülg 9).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Tee valik:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali
Lisa järgmise peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa viimase
peatusena.
• Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna
uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.
Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad
järgmiste tegevuste asukohta.
Teekonna kujundamine
Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või
muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
Kaugus järgmise tegevuseni.
Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
Sõiduki kiirus.
Maantee nimi, millel sõidad.
Hinnanguline saabumisaeg.
VIHJE: puuduta välja, et muuta kuvatavat teavet (Kaardiandmete
välja muutmine, lehekülg 12).
Aktiivne sõiduraja juhendamine
Teekonnal pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee
simulatsioon, kui see on saadaval. Värvitud joon À märgib õiget
rada pöörde sooritamiseks.
Pöörete ja suundade vaatamine
Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pöördeid,
sõidurajavahetusi või muid teekonna suundi.
1 Vali kaardil valik:
• Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali >
Pöörded.
Kaardi tööriist kuvab järgmised neli pööret või suunda
kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal
navigeerimisel automaatselt.
• Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi
vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.
Vali
pööre või suund (valikuline).
2
Kuvatakse detailne teave. Suuremate maanteede ristmike
puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Asukoha lisamine teekonnale
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine, lehekülg 5).
Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad
teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.
VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et teekonda
6
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine, lehekülg 5).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
1 Puuduta suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
VIHJE: kui tööriist Muuda teekonda puudub kaarditööriistade
menüüst, saad selle lisada (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 11).
2 Tee valik:
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
• Uue marsruudi leidmiseks vali Ringi.
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
> Peata.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, ajakava täiustada ja
kujunduspunkte lisada.
Sihtkohta navigeerimine
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt
kattuda.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > > Loo reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Asukohtade lisamiseks vali Lisa asukoht (valikuline).
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järgmine >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Val..
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali esimene asukoht, kuhu navigeerida, ja vali Algus.
Seade arvutab teekonna praegusest asukohast valitud
asukohani ning seejärel juhatab sind järjekorras ülejäänud
reisisihtkohtadesse.
Reisi sihtkohtade järjestuse optimeerimine
Võid Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil oma reise jagada
teiste ühilduvate Garmini seadmetega.
1 Aseta seade 10 m raadiusesse Garmini seadmest.
2 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > > Jaga >
Bluetooth.
3 Vali reis ja siis Val..
4 Vali loendist seade ja seejärel OK.
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Vali suvand:
Soovitatud teekondade kasutamine
.
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Minu aktiivne
teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
Teekonna
salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
3
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
Reisi teekonnavalikute muutmine
Reisi alustamisel saad määrata, kuidas seade teekonna
arvutab.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali sõidukiprofiili ikoon ning sõiduk, millega kavatsed reisil
navigeerida (valikuline).
4 Vali > Reisiseaded.
5 Tee valik:
Sihtkohta navigeerimine
Reisi planeerimine
Ajakavateabe lisamiseks reisi igale asukohale märgi soovitud
saabumisaeg ja selles kohas viibimisaeg. Nii saad planeerida
oma lahkumist, et jõuda järgmisse asukohta õigel ajal.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Valige reis.
3 Vali > Reisiseaded > Muuda ajakava.
4 Ajakavateabe lisamiseks vali asukoht ja järgi ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
VIHJE: kui pead ajakava määrama paljudele asukohtadele,
siis alusta planeerimist algusest ja liigu järk-järgult lõpu
poole.
5 Täiendavate asukohtade ajakava sisestamiseks järgi uuesti
4. juhist.
6 Kui ajakava on valmis, vali Salvesta.
Kui alustad teekonnal navigeerimist, peaksid väljuma
alguspunktile lisatud ajal, et jõuda peatuspunktidesse ja
sihtkohta planeeritud ajal. Ajakava on ligikaudne. Saabumisajad
võivad muutuda liiklusolude, tee-ehitustööde ja muude viivituste
tõttu.
Reiside ühiskasutus
Seade saab automaatselt reisi sihtkohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali
> Optimeeri järjestust.
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali Kujunda teekond
ning järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (Teekonna
kujundamine, lehekülg 6).
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali Teekonna
eelistused (Teekonna arvutusrežiimi muutmine,
lehekülg 5).
Kui alustad navigeerimist, lülitub seade automaatselt valitud
sõidukiprofiilile.
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded, lehekülg 20).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone
Link, lehekülg 16).
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded, lehekülg 20), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
7
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
2 Tee valik:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
Tee
valik:
3
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna
lisamist luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.
Kohandatud vältimised
Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või
maanteelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid
piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Valige Lisa välditav tee.
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige
Järgmine.
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järgmine.
5 Valige Val..
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.
3 Valige Lisa välditav ala.
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järgmine.
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järgmine.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Vali Val..
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
8
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Tehke valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad
objektid ja seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Kütusetaseme jälgimine
Võid kasutada kütusetaseme ja -kulu jälgimise funktsiooni, mis
hoiatab enne paagitäie kütusega läbitava maksimaalse
vahemaa saavutamist ja annab tankimissoovitusi. Kui
kütusetaseme jälgimine on sisselülitatud, tähistab sümbol
kütuse hetketaset.
Valge: kütusetaseme jälgimine on väljalülitatud või seade ei asu
hoidikus.
Roheline: vahemaa ületab paagi hoiatustaset.
Oranž: vahemaa on allpool paagi hoiatustaset.
Punane: paak on tühi.
Kütusetaseme jälgimine
Enne kütusekulu jälgimise lubamist peab seade olema lülitatud
tsiklirežiimi või maastikurežiimi ja paiknema tsikli kronsal.
Kütuse jälgimise aktiveerimisel ilmub reisiarvutisse kütusenäidik
(Reisiinfo lehe vaatamine, lehekülg 12).
1 Täida kütusepaak.
2 Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Kütuse
jälgimine.
3 Vali Teekond paagitäie kohta.
4 Sisesta paagitäie kütusega läbitav vahemaa ja vali Val..
Vähese kütuse hoiatuse seadmine
Saad määrata seadme sind teavitama vähesest kütuse
kogusest paagis.
MÄRKUS. vähese kütuse hoiatuse andmiseks peab seade
olema ühendatud tsiklikronsale.
1 Kütuse jälgimise aktiveerimine (Kütusetaseme jälgimine,
lehekülg 8).
2 Vali Kütusepaagi hoiatus.
3 Sisesta vahemaa ja vali Val..
Kui paaki on jäänud vaid niipalju kütust, et läbida sinu sisestatud
vahemaa, ilmub kaardi leheküljele vähese kütuse hoiatus.
Kütusepaagiga läbisõidu nullimine
Kütusepaagi täitmisel peaksid seadmes läbisõidu nullima, sest
siis saab jäänud kütusekogust täpsemalt jälgida.
Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Lähtesta
kütusepaak.
Tankimisabi sisselülitamine
Enne, kui saad dünaamilised tankimispeatused lubada, tuleb
seade lülitada mootorratta režiimi, paiknema tsiklikronsal ja
kütuse jälgimine peab olema lubatud.
Võid kasutada hinnangulisel kütusekulul põhinevaid
tankimissoovitusi.
Sihtkohta navigeerimine
Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Tankimisabi.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
• Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad
(Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 9).
• Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel
(Huvipunktid, lehekülg 9).
• Otsi ja vaata Foursquare huvipunkte (Teenuse Foursquare
huvipunktide otsimine, lehekülg 10).
• Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või
geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil
(Otsinguvahendid, lehekülg 10).
• Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest (Otsinguala
muutmine, lehekülg 9).
• Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida
(Asukohtade salvestamine, lehekülg 11).
• Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (Hiljuti leitud
asukohtade vaatamine, lehekülg 10).
®
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Otsingutulemuste vaatamine kaardil
Asukohaotsingutulemusi võib vaadata loendi asemel kaardilt.
1 Vali asukohaotsingutulemustes .
Lähim asukoht ostingutulemustes kuvatakse kaardil.
tähistab muude otsingutulemuste asukohti.
2 Vali üks või rohkem:
• Rohkemate otsingutulemuste kuvamiseks puuduta ja
lohista kaarti.
• Muu asukoha valimiseks vali .
• Valitud asukoha andmete ja teekondade vaatamiseks vali
kaardi allosast asukoha kirjeldus.
• Navigeerimise alustamiseks valitud asukohta vali Mine!.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
Otsinguala muutmine
Seade otsib vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida
saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise
linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.
1 Vali peamenüüs Kuhu?.
2 Vali .
3 Vali suvand.
Huvipunktid
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vajadusel vali alamkategooria.
4 Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Vali kategooria.
3 Tee valik:
• Vali ekraani paremalt poolt kiirotsingu loendist sihtkoht.
Kiirotsingu loendis kuvatakse valitud kategoorias hiljuti
leitud asukohtade loend.
• Vali vajadusel alamkategooria, seejärel vali sihtkoht.
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.
2 Tee valik:
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Hoonega tutvumine
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
2 Vali > Uuri seda paika.
Foursquare
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua
ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust
Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil
ühenduse kontoga Foursquare, saad teenusesFoursquare
9
asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse
Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.
Teenuse Foursquare huvipunktide otsimine
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga
rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige
ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare
võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse
Foursquare kasutajakontolt.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Foursquare®.
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoni ja
peakomplekti paaristamine, lehekülg 13).
2 Nutitelefonis ava rakendus Smartphone Link.
3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali
Foursquare® > Login.
4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare
Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead
ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus
Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse
logima.
Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate
hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.
1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare
huvipunkt.
2 Vali .
Teenuses Foursquare registreerumine
Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone
Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima
sisse teenuse Foursquare kontosse.
1 Vali Rakendused > Foursquare® > Registreeri.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali > Registreeri.
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?.
2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses:
(Otsinguala muutmine, lehekülg 9).
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
2 Tee valik:
• Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
• Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali Otsing
läheduses: (Otsinguala muutmine, lehekülg 9).
10
• Asula otsinguks nime järgi vali Sisesta otsing, sisesta
asula nimi ja vali .
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine
Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.
Vali Kuhu? > Hiljutine.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Valige Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.
Vali Rakendused > Viimatine koht.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaoskonnad, Kütus, või Autoabi.
MÄRKUS. teatud teenusekategooriad ei pruugi igal pool olla
saadaval.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Tee valik.
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Juhiste saamine hetke asukohta
Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda,
annab seade juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
Asukohtade otsimine ja salvestamine
4 Vali Salvesta.
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
2
3
4
5
lehekülg 9).
Vali otsingutest asukoht.
Vali .
Vali Salvesta.
Vajadusel sisesta nimi ja vali Val..
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Val..
4 Vali OK.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Vali > Redigeeri.
6 Vali:
• Vali Nimi.
• Vali Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
7 Muuda teavet.
8 Vali Val..
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
7 Vali Val..
Salvestatud asukoha kustutamine
5 Vali > Jaga.
6 Asukohateabe jagamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil, lehekülg 5) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis,
kui ükski teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil, lehekülg 5).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi
tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.
Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.
Muuda teekonda: saad teekonnal ümbersõidu teha või asukohti
vahele jätta.
Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või
maantee, millel liigud (Eespool, lehekülg 12).
Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (Pöörete
ja suundade vaatamine, lehekülg 6).
Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või
läbisõidu (Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 12).
Helitugevus: reguleerib põhihelitugevust.
Heledus: reguleerib ekraani heledust.
Telefon: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning
kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid
(Kõnesuvandid, lehekülg 15).
Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud
(Eesoleva liikluse vaatamine, lehekülg 12).
Ilm: kõlab piirkonna ilmaolud.
photoLive: kuvab tellimusest photoLive liikluskaamerate
reaalajas pilte (photoLive liikluskaamerad, lehekülg 19).
Teata kaamerast: võimaldab anda teada kiiruskaamerast või
punase fooritule kaamerast. See vahend on kasutatav
üksnes siis, kui seadmes on kiiruskaamera või punase
fooritule kaamera andmed ja rakendusega Smartphone Link
on loodud aktiivne ühendus (Telefoni ja peakomplekti
paaristamine, lehekülg 13).
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kust. salv. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Salvestatud asukoha jagamine
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
Pärast asukoha salvestamist saad seda jagada muude
ühilduvate Garmin seadmetega, kasutades selles Bluetooth
juhtmevaba tehnoloogait või mälukaarti.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult
enimkasutatavad kaardi tööriistad. Menüüsse saab lisada kuni
12 tööriista.
1 Vali kaardil > .
2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
3 Vali Salvesta.
Kaardi kasutamine
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
.
Kaardi tööriistade lubamine
11
Eespool
Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade
või maantee kohta, millel liigud. Saad vaadata eesolevaid
huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi. Kiirteel
sõites saab vaadata ka eesolevate väljasõitude ja linnade teavet
ning saadaolevate teenuste teavet, mis kuvatakse sarnaselt
kiirtee liiklusmärkide teabele.
Saad kohandada kolm kategooriat, mis kuvatakse tööriistas
Eespool.
Eespool olevate asukohtade vaatamine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Tee valik:
• Järgmise eesoleva asukoha vaatamiseks igas kategoorias
vali vajadusel .
• Eesolevate kiirtee väljasõitude või linnade teabe ja
saadaolevate teenuste vaatamiseks vali .
MÄRKUS. see valik on saadaval ainult siis, kui sõidad
kiirteel või kui kiirtee kuulub teekonda.
Vali
üksus, et vaadata selle kategooria, väljasõidu või linna
3
asukohtade loendit.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse
tööriistas Eespool.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Val..
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardil
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade lubamine,
lehekülg 11).
Vali kaardil > Reisiandmed.
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete tööriistas kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade lubamine, lehekülg 11).
1 Vali kaardil > Reisiandmed.
2 Vali reisiandmete väli.
3 Vali suvand.
Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.
Reisiinfo lehe vaatamine
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.
12
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Eesoleva liikluse vaatamine
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Kaardi kohandamine
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Tee valik:
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
3 Vali Salvesta.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
Seadmel on palju teenuse Bluetooth ühendusega funktsioone
ühilduva nutitelefoni jaoks. Teatud funktsioonide kasutamiseks
pead oma nutitelefoni installima rakenduse Smartphone Link.
Lisateabe saamiseks ava garmin.com/smartphonelink.
Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes.
See funktsioon pole kasutatav teatud keeltes ja mõnede
mudelitega.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
LiveTrack: võimaldab marsruudi asukohtade jagamist
nutitelefoni või suhtlusvõrgustiku kontaktidega.
Vabakäehelistamine: saad seadmega helistada ja
telefonikõnesid vastu võtta ning seadet vabakäevaljuhääldina
kasutada.
Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad
nutitelefonist navigatsiooniseadmesse saata.
Meediumi voogedastus: esitab nutitelefonis olevat muusikat
peakomplekti kaudu ja kuvab Bluetooth meediumi juhtnupud
seadme zūmo ekraanil.
Pandora Interneti-raadio: voogedastab Pandora Internetiraadiot peakomplekti kaudu ning võimaldab seadme zūmo
ekraanil muuta raadiojaama, vaadata esitaja ja loo teavet,
valida ja hinnata lugusid jpm.
Voogedastamine teenuses Spotify : voogedastab teenuse
Spotify muusikat peakomplekti kaudu ning võimaldab
seadme zūmo ekraanil sirvida ja esitada esitusloendeid,
vaadata esitaja ja loo teavet, hinnata lugusid jpm.
Asukohad teenuses Foursquare: saad seadme zūmo abil
teenuse Foursquare asukohti vaadata.
Ilmateade: saadab reaalajas ilmateadet ning -hoiatusi
seadmesse.
Garmin reaalajas teenused: pakub tellimuspõhiseid teenuseid
reaalajas andmete, nagu ilmaolude, parkimisteabe ning
ilmaprognooside vaatamiseks.
4 Telefoni seadmega paaristamiseks järgi ekraanil kuvatavaid
5
6
7
®
®
juhiseid.
Vali zūmo seadmes .
VIHJE: kui algset Bluetooth seadete ekraani ei kuvata, vali
peakomplekti paaristamiseks Seaded > Bluetooth > Otsi
seadmeid.
Peakomplekti seadmega paaristamiseks järgi ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Telefoni rakenduste poes installi ja ava rakendus
Smartphone Link (valikuline).
Kui paaristad Apple seadmega, kuvatakse seadme zūmo
ekraanil turvakood.
Vajadusel sisesta turvakood telefoni 30 sekundi jooksul.
®
8
Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid
Olekuikoonid kuvatakse teenuse Bluetooth seadetes iga
paaristatud seadme kõrval.
Vali Seaded > Bluetooth.
• Hall ikoon näitab, et funktsioon on keelatud või selle seadme
puhul eraldatud.
• Värviline ikoon näitab, et funktsioon on ühendatud ja selle
seadme puhul aktiivne.
Vabakäehelistamine
Nutiteavitused
Bluetooth funktsiooni nõuded
Mõned funktsioonid vajavad telefoni, peakomplekti või
konkreetset rakendust nutitelefonis.
Smartphone Link funktsioonid ja teenused
Meediumi voogedastamine
Funktsioon
Nõue
Nutiteavitused
Seotud nutitelefon ja rakendus Smartphone
Link.
LiveTrack
Seotud nutitelefon ja rakendus Smartphone
Link.
Teenuse Bluetooth funktsioonid seadme
Apple jaoks
Vabakäehelistamine
Seotud telefon ja peakomplekt. See
funktsioon ühildub seotud Bluetooth peakomplekti või juhet kasutava peakomplektiga.
Vaikimisi on kõik ühilduvad teenuse Bluetooth funktsioonid
telefoni paaristamisel lubatud. Teatud funktsioone saab lubada,
keelata või kohandada.
Meediumi voogedastus Seotud nutitelefon ja peakomplekt. See
funktsioon ühildub seotud Bluetooth peakomplekti või juhet kasutava peakomplektiga.
Rakenduse Smartphone Link ühendamine seadmega
Apple
Pandora Internetiraadio
Seotud nutitelefon ja rakendus Pandora.
Voogedastamine
teenuses Spotify
Seotud nutitelefon ja rakendus Spotify.
Asukohad teenuses
Foursquare
Seotud nutitelefon rakendusega Smartphone
Link ja Foursquare.
Ilmateade
Seotud nutitelefon ja rakendus Smartphone
Link.
Garmin reaalajateenused
Seotud nutitelefon ja rakendus Smartphone
Link.
Telefoni ja peakomplekti paaristamine
Pead oma zūmo seadme telefoni ja Bluetooth peakomplektiga
paaristama, et kasutada mitmeid Bluetooth funktsioone. Pärast
seadmete paaristamist loovad need automaatselt ühenduse, kui
need on sisse lülitatud ja asuvad levialas.
Teatud funktsioonide kasutamiseks on vajalik rakendus
Smartphone Link. Rakendusega Smartphone Link võib
ühenduse luua paaristamise ajal või hiljem.
1 Luba telefonis teenuse Bluetooth traadita tehnoloogia ja
määra telefon leitavaks.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
2 Aseta seade zūmo ja telefon teineteisest kuni 3 m (10 jalga)
kaugusele.
3 Vali zūmo seadmes Seaded > Bluetooth > .
Bluetooth ühendusega funktsioonid
Peakomplekt on ühendatud
Enne rakenduse Smartphone Link ühendamist peab seadme
zūmo telefoniga paaristama ja ühendama.
Kui sa ei loonud rakendusega Smartphone Link ühendust
paaristamise ajal, saad sellega hiljem ühenduse luua, et
täiendavaid teenuse Bluetooth funktsioone kasutada. Rakendus
Smartphone Link suhtleb telefoniga tehnoloogia Bluetooth Smart
abil. Kui lood rakendusega Smartphone Link ühenduse
seadmes Apple esimest korda, pead sisestama teenuse
Bluetooth Smart turvakoodi.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Seadme zūmo ekraanil kuvatakse turvakood.
3 Sisesta telefonis kood.
Seadme Apple vabakäehelistamise keelamine
Vabakäehelistamise saab keelata, kuid seade võib olla
telefoniga ühendatud teenuse Smartphone Link andmete ja
teavituste vastuvõtmiseks.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali vabakäehelistamiseks kasutatud telefoni nimi.
VIHJE: telefon võib luua vabakäehelistamiseks ja andmete
hankimiseks ühenduse kahe eri nimega. kuvatakse
värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse
vabakäehelistamiseks.
3 Tühjenda märkeruut Telefonikõned.
13
Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamine seadmes Apple
Teenuse Smartphone Link andmed ja nutiteavitused saab
keelata, kuid telefon saab siiski vabakäehelistamiseks
ühendatud olla.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefoni nimi, mis on määratud teenuse Smartphone Link
andmete ja teavituste jaoks.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamiseks ühe ning andmete
hankimiseks teise nimega ühendatud olla. ja kuvatakse
sinisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse andmete ja
teavituste jaoks.
3 Tühjenda märkeruut Nutitelefoni teenused.
Teavituste kategooriate kuvamine või peitmine seadmes
Apple
Seadmes kuvatavaid teavitusi saab filtreerida, et need kuvada
või peita.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefoni nimi, mis on teenuse Smartphone Link andmete
ja teavitustega ühendatud.
VIHJE: telefon võib vabakäehelistamisega ühe nime ja
andmete hankimisega teise nimega ühendatud olla. ja
kuvatakse värvilisena telefoni nime kõrval, mida kasutatakse
andmete ja teavituste jaoks.
3 Vali Nutiteavitused.
4 Vali iga kuvatava teavituse kõrval märkeruut.
Teenuse Bluetooth funktsioonide
seadistamine nutitelefonis rakendusega
Android™
Kõik teenuse Bluetooth ühilduvad funktsioonid on telefoni
paaristamisel vaikimisi lubatud. Teatud funktsioone saab lubada,
keelata ja kohandada.
Ühenduse loomine rakendusega Smartphone Link
App Android-nutitelefonis
Enne ühenduse loomist rakendusega Smartphone Link pead
seadme zūmo telefoniga paaristama ja ühendama.
Kui sa ei loonud ühendust rakendusega Smartphone Link
paaristamise ajal, võid sellega täiendavate teenuse Bluetooth
funktsioonide kasutamiseks hiljem ühenduse luua.
1 Installi rakendus Smartphone Link telefoni rakenduste poest.
2 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
Teenuse Bluetooth funktsioonide keelamine
nutitelefonis rakendusega Android
Võid teatud teenuse Bluetooth funktsioonid keelata, kuid
mõnede funktsioonide ühenduse alles jätta.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefoni nimi.
3 Tee valik:
• Vabakäehelistamise keelamiseks tühjenda märkeruut
Telefonikõned.
• Teenuse Smartphone Link andmete ja nutiteavituste
keelamiseks tühjenda märkeruut Smartphone Link.
• Teatud rakenduse teavituste keelamiseks kasuta
rakenduse Smartphone Link seadeid.
Teavituste kuvamine või peitmine nutitelefonis rakendusega
Android
Rakenduses Smartphone Link saad valida, millist tüüpi
teavitused seadmes zūmo kuvatakse.
1 Ava telefonis rakendus Smartphone Link.
2 Vali .
14
3 Kontrolli, kas märkeruut Smart Notifications on valitud.
4 Jaotises Notifications vali Settings.
Kuvatakse teavituste kategooriate ja rakenduste loend.
5 Tee valik:
• Teavituse lubamiseks või keelamiseks vali kategooria või
rakenduse nimel kõrvalt vahetusnupp.
• Rakenduse lisamiseks loendisse vali .
Peakomplekti Bluetooth funktsioonide
lubamine või keelamine
Peakomplekti sidumisel on vaikimisi kõik Bluetooth funktsioonid
lubatud. Teatud funktsioone saab sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali peakomplekti nimi.
3 Tee valik.
• Peakomplekti lahtiühendamiseks tühjenda märkeruut
Kõrvaklapp.
• Heli voogedastuse keelamiseks tühjenda märkeruut
Meediumi heli.
Smartphone Link
Smartphone Link on telefoni rakendus, mis võimaldab
andmesideühenduse kaudu asukohaandmeid telefoniga
sünkroonida ja pääseda juurde reaalajas andmetele. Seade
võtab vastu andmeid Smartphone Link kaudu, kasutades
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Reaalajaandmed on
saadaval Garmin reaalajateenuste tasuta ja tellimuspõhiste
plaanide kaudu (Garmin reaalajateenused, lehekülg 14).
Salvestatud asukohad ja viimati leitud asukohad sünkroonitakse
telefoniga iga kord, kui seade loob ühenduse Smartphone Link.
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine
Smartphone Link on kasutatav teatud nutitelefonides. Telefoni
ühilduvuse ja saadavuse teabe saamiseks ava aadress
www.garmin.com/smartphonelink või ava seadme
rakendustepood.
Laadi Smartphone Link rakenduste poest oma telefoni.
Teavet rakenduste allalaadimise ja installimise kohta vt oma
telefoni kasutusjuhendist.
Asukoha saatmine telefonist seadmesse
Smartphone Link on registreeritud kui teie telefoni
navigeerimisrakendus.
1 Oma telefonis valige nupp, et alustada navigeerimist
asukohta (vt telefoni kasutusjuhendit).
2 From the application menu, select Smartphone Link.
Kui ühendate oma seadme telefoniga järgmine kord,
edastatakse asukoht hiljutiste leidude hulka teie seadmes.
Garmin reaalajateenused
Enne ettevõtte Garmin reaalajateenuste kasutamist peab seade
olema ühendatud ühilduva telefoniga, kus töötab rakendus
Smartphone Link (Telefoni ja peakomplekti paaristamine,
lehekülg 13).
Ühendamine rakendusega Smartphone Link annab juurdepääsu
Garmin reaalajateenustele. Garmin reaalajateenused pakuvad
tasuta ja tellimuspõhiseid plaane reaalajaandmete (nt liiklusolud
ja ilm) vaatamiseks sinu seadmes.
Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi
rakendustena. Teised teenused, nt Reaalajas liiklusteave,
täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu
seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin
reaalajateenustele, on märgitud rakenduse Smartphone Link
sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud
rakendusega Smartphone Link.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
Garmini reaalajateenuste tellimine
Enne Garmini reaalajateenuste tellimist pead telefoni installima
rakenduse Smartphone Link.
1 Käivita telefonis rakendus Smartphone Link (Telefoni ja
peakomplekti paaristamine, lehekülg 13).
Vali
My Account.
2
Kuvatakse teenuste ja tellimishindade loend.
3 Vali teenus.
4 Vali hind.
5 Vali Subscribe.
6 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nutiteavitused
Kui seade on rakendusega Smartphone Link ühendatud, saad
vaadata nutitelefonist pärit teavitusi, nagu tekstsõnumeid,
sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi seadmes
zūmo .
MÄRKUS. pärast rakendusega Smartphone Link ühenduse
loomist kulub võib-olla pisut aega, enne kui teavitused
navigatsiooniseadmesse jõuavad. kuvatakse seadme
Bluetooth seadetes värvilisena, kui nutiteavitused on ühendatud
ja aktiivsed (Bluetooth funktsioonide oleku ikoonid, lehekülg 13).
Teavituste vastuvõtmine
TEATIS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Enne kui seade zūmo saab teavitusi vastu võtta, tuleb see
nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link ühendada.
Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab
nutitelefonist teavituse vastu. Kui kasutad seadet kaasreisijana,
pead teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
MÄRKUS. kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi
tööriistas.
• Teavituse eiramiseks vali OK.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali Vaata.
• Teavituse kuulamiseks vali Vaata > Mängi.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ning tee valik.
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal
TEATIS
Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta.
Enne kui seade zūmo saab teavitusi vastu võtta, tuleb see
nutitelefoni ja rakendusega Smartphone Link ühendada.
Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas
kaardi tööriistas. Kui kasutad seadet kaasreisijana, pead
teavituste vaatamiseks kinnitama, et oled reisija, mitte juht.
• Teavituse eiramiseks vali .
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
• Teavituse kuulamiseks vali Esita sõnum.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See
funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
• Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks
telefonist) vali Vaata ja tee valik.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
MÄRKUS. lisatoimingud on saadaval ainult mõnede
teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab
vastavat toimingut toetama.
Teavituste loendi vaatamine
Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.
1 Vali Rakendused > Nutiteavitused.
Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse
mustana ning loetud teavitused hallina.
2 Tee valik:
• Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
• Teavituse kuulamiseks vali .
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil.
See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
Käed-vabad helistamine
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja
peakomplektide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni
või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei
pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik seade
mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta
see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinuBluetoothtehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega, külasta
veebisaiti www.garmin.com/bluetooth.
Helistamine
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.
2 Sisesta number.
3 Vali Vali nr.
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.
2 Vali kontaktkirje.
3 Vali Helista.
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali Helista.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.
2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.
3 Vali kõne.
Kõnesuvandid
Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.
• Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme
välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
15
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .
• Kõne lõpetamiseks vali .
Kodu telefoninumbri salvestamine
VIHJE: pärast kodunumbri sisestamist saad "Kodu" lisada
salvestatud asukohtade loendisse (Salvestatud asukoha
muutmine, lehekülg 11).
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune tel nr.
2 Sisesta telefoninumber.
3 Vali Val..
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud
seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab
edaspidi automaatselt zūmo ühendada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali lahtiühendamiseks seade.
3 Eemalda seotud seadme kõrval olev märgistusmärk.
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefon ja siis Ühenda seade lahti.
Liiklus
TEATIS
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides
kättesaadav olla. Teavet liikluse ja levialade kohta leiad
aadressilt www.garmin.com/traffic.
• Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või
piirkonda jääb liiklusummikuid.
• Liiklusteabe saamiseks peab seade peab olema ühendatud
rakenduse Smartphone Link aktiivse liiklustellimusega.
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses
Smartphone Link
Reaalajas liiklusteabe teenus pakub reaalajas liiklusandmeid.
1 Laadi ühilduvasse telefoni rakendus Smartphone Link
(Rakenduse Smartphone Link allalaadimine, lehekülg 14).
2 Telli reaalajas liiklusteabe teenus (Garmini reaalajateenuste
tellimine, lehekülg 15).
3 Ühenda peakomplekt telefoniga, milles töötab Smartphone
Link (Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 13).
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
16
Rakenduste kasutamine
LiveTrack jagamise ja vaatajate kutsumise
seadistamine
Funktsiooni LiveTrack esmakordsel kasutamisel pead
funktsiooni seadistama ja vaatajad kutsuma.
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Telefoni ja
peakomplekti paaristamine, lehekülg 13).
2 Ava nutitelefonis rakendus Smartphone Link ja vali
LiveTrack.
3 Sisesta kasutajanimi ja vali Next.
4 Sisesta kutsumiseks vähemalt üks kontakt.
Võid sisestada kas kontakti nime või e-posti aadressi.
5 Vali Start LiveTrack.
Rakendus hakkab sinu LiveTrack andmeid jagama. Kutsutud
vaatajad saavad e-kirja lingiga sinu LiveTrack andmetele.
6 Vali ja jaga LiveTrack linki sotsiaalvõrgus,
sõnumirakenduses või muus jagamisrakenduses (valikuline).
Teenuse LiveTrack seansi alustamine telefonis
Enne teenuse LiveTrack seansi alustamist telefonis tuleb telefon
siduda seadmega ja luua ühendus teenusega Smartphone Link
(Telefoni ja peakomplekti paaristamine, lehekülg 13).
1 Ava nutitelefonis Smartphone Link.
2 Vali LiveTrack.
3 Vali jagamissuvand.
4 Vali Käivita LiveTrack.
5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Meediumipleier
Meediumipleieriga saab esitada järgmistest allikatest pärit
muusikat või helimaterjali.
• Seadmes zūmo olevad muusikafailid.
• Mootorratta seadmehoidiku USB-pessa ühendatud telefonis
või meediumipleieris olevad muusikafailid.
• Mootorratta seadmehoidiku helisisendisse ühendatud
heliseade.
• Seotud telefonist pärit Bluetooth heli.
• Pandora Interneti-raadio.
• Spotify muusika voogedastusteenus.
Meediumi esitamine
1 Vali Rakendused.
2 Tee valik.
• Meediumiallikaga Pandora meediumipleieri avamiseks vali
Pandora®.
• Meediumiallikaga Spotify meediumipleieri avamiseks vali
Spotify.
• Viimati valitud meediumiallikaga meediumipleieri
avamiseks vali Meediapleier.
3 Tee valik.
• Meediumiallika muutmiseks vali .
• Loo, jaama, esitusloendi või muusikafaili avamiseks vali
.
Meediumipleieri vahendi lisamine kaardile
Meediumipleieri kaardivahend võimaldab juhtida
meediumipleierit otse kaardilt.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardi tööriistad >
Meediapleier.
2 Ava kaart.
3 Vali > Meediapleier.
Liiklus
Kaardile ilmuvad meediumipleieri juhtseadmed.
Meediumiallika vahetamine
Saad vahetada, millist meediumit seade esitab.
1 Vali Rakendused > Meediapleier > .
2 Vali meediumiallikas.
Pandora teenus
Pandora on tasuta isikupärastatud raadio, mis pakub lõputut
võimalust muusikat nautida ja avastada. Pandora
integreerimiseks on vajalik ühilduv mobiilseade, kuhu on
installitud rakendus Pandora. Lisateavet ühilduvate
mobiilseadmete kohta leiad aadressilt www.pandora.com
/everywhere/mobile.
MÄRKUS. Pandora on praegu kasutatav Ameerika
Ühendriikides, Austraalias ja Uus-Meremaal.
Raadiojaamade vahetamine
1 Vali Rakendused > Pandora®.
2 Vali .
3 Vali raadiojaam.
Spotify
Rehvirõhk
HOIATUS
Rehvirõhu seiresüsteem ei asenda rehvide õiget hooldamist;
juht vastutab õige rehvirõhu hoidmise eest isegi juhul, kui
rehvirõhk pole saavutanud taset, mis vallandab madala
rehvirõhu hoiatuse. Kui õiget rehvirõhku ei hoita, võid kaotada
sõiduki üle kontrolli ja saada tõsiselt viga või isegi surma.
Garmin rehvirõhu seiresüsteem on saadaval eraldi
tarvikuna. Rehvirõhu funktsioon ei ühildu kõigi zūmo mudelitega.
Tarviku- ja ühilduvusteabe leiad aadressilt www.garmin.com
/zumo.
Rehvirõhu andurite seadistamine
Enne rehvirõhu andurite seadistamist pead omama käepärast
iga anduriga kaasnevat patareid ja numbrikleebiseid. Lisaks
peab sul olema ühilduv zūmo seade.
Andurid suhtlevad juhtmevabalt sinu ühilduva zūmo seadme
vahendusel. Rehvirõhku saad jälgida oma zūmo seadmes,
samuti saadetakse sinna madala rehvirõhu hoiatused.
1 Eemalda andurilt Á kork À, milleks keera korki vastupäeva.
Spotify on digitaalne muusikateenus, mis võimaldab
juurdepääsu miljonitele lugudele.
VIHJE: Spotify integreerimiseks tuleb mobiiltelefoni installida
rakendus Spotify. Vaja läheb ühilduvat mobiilseadet ja
eritellimust. Vt veebiaadressi www.garmin.com.
Käesolev toode sisaldab tarkvara Spotify, millele laienevad
kolmanda osapoole litsentsid, vt: www.spotify.com/connect/thirdparty-licenses . Spotify abil saad sõidu ajal alati lugusid kuulata.
Esita meelepäraste artistide lugusid või lase teenusel Spotify
end üllatada.
Jäljed
Jälg on raja salvestis. Jäljelogi sisaldab teavet salvestatud raja
kohta, sh teavet kellaaja, asukoha ja kõrguse merepinnast
kohta.
Liiklusteabe vaatamine
1 Vali Rakendused > Rajad > Aktiivne.
2 Vali rada.
Rada kuvatakse kaardil.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Raja salvestamiseks vali Salvesta jälg.
• Raja reisina salvestamiseks vali Salvesta reisina.
• Raja kõrguspunkti nägemiseks vali Kõrgusprofiil.
TracBack
2
3
4
5
6
7
Kui patarei on juba paigaldatud, eemalda see.
Vali oma zūmo seadmes Rakendused > Rehvirõhk.
Vali sõiduki rehvikonfiguratsioonidele vastav sõidukiprofiil.
Aseta andur zūmo seadme lähedusse.
Vali oma zūmo seadmes anduriga paaristatava rehvi number.
Sisesta 30 sekundi jooksul patarei  patareihoidikusse à nii,
et plusspool jääb üles.
®
Hiljutise raja jälgimine
Funktsioon TracBack salvestab hiljutise liikumise raja. Saad
jälgida hiljutist rada tagasi selle alguspunkti.
1 Vali Rakendused > TracBack.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
2 Vali Mine!.
Hiljutise raja salvestamine reisina
Saad salvestada hiljutise raja reisina ja kasutada hiljem
(Salvestatud reisini navigeerimine, lehekülg 7).
1 Vali TracBack.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
2 Vali > Salvesta reisina.
3 Sisesta nimi ja vali Val..
Rakenduste kasutamine
Seade zūmo otsib andurit ja kuvab kinnitusteate, kui anduri
paaristamine õnnestus.
VIHJE: kui anduri paaristamine ei õnnestu, eemalda patarei
ja korda samme 6 ja 7.
8 Sisesta soovitatud rehvirõhk.
9 Sisesta minimaalne rehvirõhk.
Seade zūmo käivitab madala rehvirõhu hoiatuse, kui andur
tuvastab sellest väärtusest madalama lugemi.
10 Aseta kork tagasi ja keera see tugevalt kinni.
17
11 Kinnita andurile numbrikleebis, mis vastab 6 sammus valitud
rehvinumbrile.
12 Korda toimingut ka ülejäänud anduritega.
Andurite paigaldamine rehvidele
HOIATUS
Rehvirõhu seiresüsteem on mõeldud kasutamiseks vaid
metallist rehviventiilidega. Kui paigaldad rehvirõhu andurid
mittemetallist rehviventiilile, võid põhjustada rehvi ja/või
rehviventiili kahjustusi ja saada tõsiselt viga või isegi surma.
TEATIS
Anduri või sõiduki võimalike kahjustuste vältimiseks veendu, et
iga paigaldatud andur ei häiri pidurite, amortisatsiooni
komponentide ega muude paigaldatud seadmete tööd. Kui
paigaldatud andur häirib sõidukile paigaldatud muu seadme
tööd, siis ära kasuta sõidukit enne anduri eemaldamist.
Rataste vibreerimise või rehvide ebaühtlase kulumise
vältimiseks tuleb rattad pärast andurite paigaldamist
tasakaalustada.
VIRB kaamera juhtimine
Enne VIRB kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamist pead lubama
VIRB kaamera kaugjuhtimisseaded. Lisateabe saamiseks tutvu
VIRB seeria kasutusjuhendiga.
1 Lülita VIRB kaamera sisse.
2 Vali oma zūmo seadmes Rakendused > VIRB pult >
Ühenda.
3 Oota, kuni seade VIRB kaameraga ühenduse loob.
4 Vali suvand:
• Video salvestamiseks vali Alusta salvestamist.
• Videosalvestuse peatamiseks vali Peata salvestamine.
• Foto tegemiseks vali Hetkvõte.
Logimise hooldusajalugu
Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab
logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriad, samuti saad
lisada kohandatud kategooriaid (Hoolduskategooriate lisamine,
lehekülg 18).
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali Lisa kirje.
4 Sisesta läbisõidu näit ja vali Järgmine.
5 Sisesta kommentaar (valikuline).
6 Vali Val..
Enne rehvidele andurite paigaldamist pead andurit oma zūmo
seadmega seadistama.
1 Eemalda olemasolevad ventiili kübarad.
2 Vali oma zūmo seadmes Rakendused > Rehvirõhk et
vaadata sõiduki profiilijoonist.
3 Paigalda andurid rehviventiilidele, keerates neid päripäeva.
MÄRKUS. iga andur tuleb vastavalt sõiduki profiilijoonisele
õige rehvi külge paigaldada, samuti kinnita neile
numbrikleebised.
4 Keera rattaid käsitsi ja veendu, et andurid ei puutu vastu
sõidukit.
Hoolduskategooriate lisamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali > Lisa kategooria.
3 Sisesta kategooria nimi ja vali Val..
Rehvirõhu hoiatused
Hoolduskategooriate kustutamine
Seade hoiatab teid rehvirõhu rakenduses hüpikteadete, kaardile
ilmuvate ikoonide ja sümbolitega.
Kui andur annab hoiatuse, ilmub rehvirakenduses vastava rehvi
kõrvale punane number. Sümbol numbri all ilmub punasena, et
märkida selle anduri aktiivseid hoiatusi.
Madal rehvirõhk
Anduri patarei tühjeneb
Andur pole ühendatud
Rehvirõhu anduri unerežiim
Kui pargid sõiduki ja lülitad zūmo seadme välja, sisenevad
rehvirõhu andurid mõne minuti möödumisel unerežiimi.
Unerežiimis olles ei edasta andur teavet zūmo seadmesse. See
võib põhjustada zūmo seadmel teate, et andur on lahti
ühendatud.
Järgmine kord kui sõiduk liigub, väljub andur unerežiimist ja
taastab automaatselt ühenduse zūmo seadmega. Ühenduse
taasloomisele võib kuluda kuni 30 sekundit.
Hoolduskategooria kustutamisel kustutatakse ka vastava
kategooria kõik hooldusandmed.
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali > Kustuta kategooriaid.
3 Vali kustutatavad hoolduskategooriad.
4 Vali Kustuta.
Hoolduskategooriate ümbernimetamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali ümbernimetatav kategooria.
3 Vali > Muuda kategooria nime.
4 Sisesta nimi ja vali Val..
Hooldusandmete kustutamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali > Kustuta kirjeid.
4 Vali kustutatavad hooldusandmed.
5 Vali Kustuta.
Kompassi kasutamine
Hooldusandmete redigeerimine
MÄRKUS. kompassi abil suuna määramiseks pead liikuma.
Saad navigeerimiseks kasutada GPS-i kompassi.
Vali Rakendused > Kompass.
Hooldusandmete kommentaari ja kuupäeva ning läbisõidu näitu
saab redigeerida.
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali kategooria.
3 Vali väli.
4 Sisesta uued andmed ja vali Val..
VIRB kaugjuhtimispult
®
VIRB kaugjuhtimisfunktsioon võimaldab juhtida VIRB kaamerat
eemalt. Ava aadress www.garmin.com/VIRB, et osta VIRB
kaamera.
Abifailide vaatamine
Kogu kasutusjuhendi vaatamiseks vali Rakendused > Abi.
18
Rakenduste kasutamine
Abiteemades tuhnimine
Valige Rakendused > Abi >
Liikluskaamera vaatamine
.
Ilmateate vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu
võtma. Võid seadme rakendusega Smartphone Link ühendada,
et ilmateadet vastu võtta (Telefoni ja peakomplekti paaristamine,
lehekülg 13).
1 Vali Rakendused > Ilm.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige Rakendused > Ilm > Hetke asukoht.
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
Ilmaradari vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti
praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni.
Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm,
lumesadu, äikesetorm).
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmaradar.
Ilmahoiatuste vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmateated.
Teeolude kontrollimine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Teeolud.
photoLive liikluskaamerad
photoLive liikluskaamerad edastavad reaalajas pilte
liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel. Võid salvestada need
kaamerad, mida soovid regulaarselt jälgida.
Liikluskaamera salvestamine
Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, pead tellima
photoLive teenuse ning sinu seade peab olema ühenduses
Smartphone Link toetava telefoniga (Smartphone Link,
lehekülg 14).
See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Seadme kohandamine
Enne liikluskaamera vaatamist peate liikluskaamera salvestama
(Liikluskaamera salvestamine, lehekülg 19).
1 Valige Rakendused > photoLive.
2 Valige kaamera.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 20).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
Seadme kohandamine
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 12).
Juhi helihoiatused: lubab helisignaali igat tüüpi juhihoiatuse
korral (Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused,
lehekülg 4).
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Navigeerimisseaded
Vali Seaded > Navigeerimine.
Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel
marsruudi põhimaanteede eelvaate.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Off-road arvutamine: määrab ümberarvutamise eelistused, kui
navigeerid väljaspool aktiivset marsruuti.
Väsimushoiatus: annab hoiatuse, kui oled pikka aega ilma
pausi tegemata sõitnud
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
19
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Seiklusrikas teekond: arvutab teekonnad, kus eelistatakse
kurvilisi teid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Simuleeritud asukoha seadmine
Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha
määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Bluetooth i seaded
Vali Seaded > Bluetooth.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Bluetooth keelamine
1 Valige Seaded > Bluetooth.
2 Valige Bluetooth.
Ekraaniseaded
Vali Seaded > Ekraan.
Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed
valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt
päeva- või öövärvidele.
Heledus: saad reguleerida ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille
möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on
akutoitel).
Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Liiklusseaded
Vali Seaded > Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta. Vaja läheb
rakendust Smartphone Link ja reaalajas liiklusteabe teenuse
tellimust.
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
20
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Keele- ja klaviatuuriseaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
MÄRKUS. teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
Lähedushoiatuste seaded
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Vali Seaded > Lähedushoiatus.
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.
Seade ja privaatsusseaded
Seadme sätetega lehe avamiseks vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta
Garminiga.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Seadme teave
Tehnilised andmed
Veekindel
IEC 60529 IPX7
Töötemperatuuri vahemik
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuuriva- 0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
hemik
Seadme teave
Sisendtoide (CLA,
mootorratas või väline
toiteallikas)
12 kuni 24 V alalistoidet
Seadme lähtestamine
Sisendtoide (USB)
5 V ±0,25 V
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Aku kasutusaeg
Kuni 4 tundi, sõltuvalt seadistusest ja
kasutusest
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Aku tüüp
Vahetatav liitiumioonaku
Aku pingevahemik
3,5 V kuni 4,1 V
Lainesagedusprotokoll
2,4 GHz ANT+ juhtmevaba sideprotokoll
(VIRB kaugjuhtimispuldile)
2,4 GHz ANT (rehivrõhu seiresüsteemile)
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
2 Kalluta seadet ettepoole.
®
®
*Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees.
Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.
TEATIS
Ära ühenda seadet otse sõiduki toitekaabliga.
• Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned
kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com.
Seadme hooldus
Seadme hooldamine
TEATIS
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Korpuse puhastamine
TEATIS
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEATIS
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla asendama
sõidukiadapteri kaitsme.
1 Pööra otsa À vastupäeva, et see avada.
VIHJE: otsa eemaldamiseks pead kasutama münti.
2 Eemalda ots, metallist otsik Á ja kaitse Â.
3 Sisesta uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
4 Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
5 Lükka ots sisse ja pööra päripäeva, et see uuesti sõiduki
toitekaabliga à lukustada.
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Installimine, lehekülg 1).
2 Kuivata seade.
Seade ei saa satelliidisignaale
puhastuslahusega immutatud lapiga.
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade aadressil http://my.garmin.com.
Seadme hooldus
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded, lehekülg 19).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Seade ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine, lehekülg 21).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
21
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 20).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 20).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 4).
• Keela Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia (Bluetooth
keelamine, lehekülg 20).
• Lülita seade energiasäästurežiimile, kui sa seda ei kasuta
(Seadme sisse- ja väljalülitamine, lehekülg 3).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina
Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTPprotokolli kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme,
mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid
Windows 7, Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3
koos rakendusega Windows Media Player 10.
®
®
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena
Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites
luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USBmassmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või
mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid
enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USBmassmälurežiimi.
1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (Seadme
ülevaade, lehekülg 2).
2 Sisesta mälukaart pessa.
3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
®
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena ega eemaldatava draivi või
mälumahuna
1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
2 Lülita seade välja.
3 Ühenda USB-kaabel seadmega ja arvuti USB-pordiga.
VIHJE: uSB-kaabel tuleb ühendada arvuti USB-porti, mitte
USB-jaoturisse.
Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või
USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga
ühendatud seadme pilt.
MÄRKUS. kui arvutis on mitu võrguketast, võib teenusel
Windows olla raskusi seadme Garmin ketastele tähtede
määramisel. Kettatähtede määramise teavet leiad
operatsioonisüsteemi abifailist.
Telefon ei ühendu seadmega
• Vali Seaded > Bluetooth.
Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoia telefoni
seadmest 10 m raadiuses.
• Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/bluetooth.
Lisa
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja
andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte eellaaditud
kaardistustarkvaragaGarmin. Seade toetab 4 kuni 32 GB
microSD mälukaarte.
22
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
2
3
4
5
6
lehekülg 22).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
all kolm sekundit.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil garmin.com .
2 Klõpsa sakil Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisavarustuse ostmine
Ava garmin.com/accessories.
Lisa
Indeks
A
aadressid, otsimine 10
abi. 18, 19 Vt samuti tootetugi
ajaseaded 20
aktiivne sõiduraja juhendamine 6
aku
kestvuse pikendamine 22
laadimine 21
paigaldamine 2
probleemid 22
arvuti, ühendamine 22
asukohad 10, 19
helistamine 15
hiljuti leitud 10
hooned 9
otsimine 9, 10
praegune 10, 11
salvestamine 11
simuleeritud 20
asukohtade otsimine. 9 Vt samuti asukohad
aadressid 10
asulad 10
kategooriad 9
koordinaadid 10
ristmikud 10
B
Bluetooth tehnoloogia 13, 22
peakomplekti paaristamine 13
seadme lahtiühendamine 16
telefoni paaristamine 13
Bluetooth-tehnoloogia 14
keelamine 20
kõnede keelamine 13, 14
seaded 20
telefonide haldamine 13, 14
E
eespool 12
kohandamine 12
ekraan, heledus 4
ekraaninupud 4
ekraanipildid 20
ekraaniseaded 20
EULA-d 20
F
failid, edastamine 22
foorikaamerad 4
Foursquare 9, 10
G
Garmin Express, tarkvara uuendamine 3
Garmin reaalajateenused 14
tellimine 15
geopeitus 10
GPS 3, 22
H
heledus 4
heli, läheduspunktid 20
helistamine 15
helitugevus, reguleerimine 4
hiljuti leitud asukohad 10
hoidik, eemaldamine 21
hoidiku eemaldamine 21
hooldusajalugu
andmed 18
kategooriad 18
kustutamine 18
muutmine 18
hooned 9
huvipunktid (POI) 9, 10
hooned 9
hädaabiteenused 10
I
ID-number 20
Indeks
ikoonid, olekuriba 3
ilm 19
radar 19
teeolud 19
Iminapp 21
J
jagamine, LiveTrack 16
juhihoiatused 4
jäljed 17
järgmine pööre 5
K
kaablid, tsiklikronsa 1
kaamerad
kiirus 4
punane foorituli 4
kaardi 2D-vaade 12
kaardi 3D-vaade 12
kaardi vaade
2D 12
3D 12
kaardid 5, 11, 12, 19
andmeväli 5, 12
detailsuse tase 19
kihid 12
ostmine 22
sümbolid 5
teekondade vaatamine 5, 6
teema 19
tööriistad 11
uuendamine 3
kaardikihid, kohandamine 12
kaitse, vahetamine 21
keel
hääl 20
klaviatuur 20
Kiirotsing 9
kiiruskaamerad 4
kiivrikandmiseeskirjad 5
klaviatuur 4
keel 20
paigutus 20
kodu
asukoha muutmine 5
helistamine 16
sõit 5
Telefoninumber 16
Kojusõit 5
kompass 18
koordinaadid 10
Kus ma olen? 10, 11
kustutamine
hooldusandmed 18
hoolduskategooriad 18
reisid 7
seotud Bluetooth-seade 16
kõned 15
ajalugu 15
helistamine 15
häälvalimine 15
kodu 16
kontaktid 15
tegemine 15
vaigistamine 15
vastamine 15
kõnedele vastamine 15
Kõrvaklapp 14
sidumine 13
kütusetase
jälgimine 8
tanklad 10
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 16
laiuskraad ja pikkuskraad 10
liiklus 12, 16, 20
alternatiivne teekond 7
kaamerad 19
kaart 12
ummikud 12
viivituste otsimine 12
liikluskaamerad, vaatamine 19
liikumisviisid 4
lisavarustus 22
LiveTrack 16
läheduspunktide hoiatused, seaded 20
lähtestamine
reisiandmed 12
seade 21
M
maastikul navigeerimine 8
meediumipleier 16, 17
microSD kaart 2, 22
muutmine, salvestatud reisid 7
mälukaart 2, 22
paigaldamine 22
myTrends, teekonnad 7
N
navigeerimine 5, 9
maastikul 8
seaded 19
O
otseteed
kustutamine 10
lisamine 10
otsinguala muutmine 9
otsinguriba 9
P
paaristamine, telefon 22
parkimine, viimane koht 10
praegune asukoht 10
puuteekraani puhastamine 21
pöördepunktid 6
R
rehvirõhk
andurid 17, 18
hoiatused 18
profiilid 17
unerežiim 18
reisiandmed 20
reisiinfo 12
lähtestamine 12
vaatamine 12
reisilogi, vaatamine 12
reisiplaneerija 6, 7
kujunduspunktid 7
reisi redigeerimine 7
ristmikud, otsimine 10
S
salvestamine, praegune asukoht 11
salvestatud asukohad 7, 11
kategooriad 11
kustutamine 11
muutmine 11
satelliitsignaalid
vaatamine 22
vastuvõtt 3
seaded 19, 20
seadete taastamine 20
seadme hooldamine 21
seadme ID 20
seadme kinnitamine
auto 2
eemaldamine hoidikust 2, 21
seadme kohandamine 19
seadme laadimine 21
seadme paigaldamine
Iminapp 21
mootorratas 1
seadme puhastamine 21
sidumine
Kõrvaklapp 13
lahtiühendamine 16
telefon 13
23
sihtkohad. Vt asukohad
simuleeritud asukohad 20
Smartphone Link 13, 14
Garmin reaalajateenused 14
kõnede keelamine 13, 14
ühendamine 13, 14
Spotify 17
suunad 6
sõidusuunad 6
T
tarkvara
uuendamine 3
versioon 20
teavitused 4, 13–15
teekonna kujundamine 6
teekonnad 5
alustamine 5
arvutamine 5
arvutusrežiim 5, 7, 20
kaardil vaatamine 5, 6
kujundamine 6
lõpetamine 6
myTrends 7
punkti lisamine 6, 7
põnev marsruut 5
soovitatud 7
teemaksud, vältimine 8
teeolud, ilm 19
tehnilised andmed 20
Tehnoloogia Bluetooth 12, 15
telefon
lahtiühendamine 16
paaristamine 22
sidumine 13
telefonikõned 15
telefoniraamat 15
tellimused, Garmin reaalajateenused 15
toitekaablid 21
kaitsme vahetamine 21
toitenupp 2, 3
tootetugi 18
TracBack 17
tsiklikronsa 1
kaablid 1
tõrkeotsing 21, 22
tööriistad, kaardid 11
U
unerežiim 3, 18
USB, lahtiühendamine 22
uuendamine
kaardid 3
tarkvara 3
V
vabakäekõned 13, 14
vabakäetelefoniga helistamine 13
vargus, vältimine 21
VIRB kaugjuhtimispult 18
vähese kütuse hoiatus 8
vältimised
keelamine 8
kustutamine 8
piirkond 8
tee 8
tee tüübid 8
teemaksud 8
24
Indeks
support.garmin.com
Juuli 2018
190-02001-22_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising