Garmin | zūmo® 595LM | User manual | Garmin zūmo® 595LM Felhasználói kézikönyv

Garmin zūmo® 595LM Felhasználói kézikönyv
zūmo 595
®
Felhasználói kézikönyv
© 2016 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot
termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A
termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.
ANT , ANT+ , Garmin , a Garmin logó, TracBack , VIRB és zūmo a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. myGarmin™ és myTrends™ a
Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.
®
®
®
®
®
®
A Bluetooth kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. microSD™ az SD-3C védjegye. Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Mac az Apple Computer, Inc. védjegye, A PANDORA , a Pandora logó és a Pandora védjegy a Pandora
Media, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, melyeket engedéllyel használunk. SPOTIFY és a Spotify logó a Spotify AB bejegyzett védjegyei közé tartoznak. Kompatibilis mobilkészülék és
prémiumelőfizetés szükséges, ahol elérhető. Lépjen a www.garmin.com oldalra. Ez a termék a Spotify szoftvert is tartalmazza, amelyre a következő harmadik felektől származó licencek
vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Aláfestő zene minden utazáshoz, a Spotifynak hála. Hallgassa kedvenc zenéit és előadóit, vagy hagyja, hogy a Spotify
szórakoztassa.
®
®
®
®
®
A termék ANT+ tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.thisisant.com/directory.
®
Tartalomjegyzék
Felszerelés...................................................................... 1
A készülék felszerelése motorbiciklire ........................................ 1
Beépített töltővel ellátott motoros tartó .................................. 1
A kormányon levő tartó felszerelése ...................................... 1
Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra ......................... 1
Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra ............. 1
A készülék felszerelése a motoros tartóra ............................. 2
A készülék eltávolítása a motoros tartóról .................................. 2
A készülék autóban történő felszerelése .................................... 2
Első lépések.................................................................... 2
A készülék áttekintése ................................................................ 2
Az akkumulátor behelyezése ...................................................... 3
Termékfrissítések ....................................................................... 3
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel .... 3
A készülék be- és kikapcsolása .................................................. 3
GPS-jelek keresése .................................................................... 3
Az állapotsoron levő ikonok ........................................................ 4
A képernyőn megjelenő gombok használata .............................. 4
A hangerő beállítása ................................................................... 4
A képernyő fényerejének beállítása ........................................... 4
Közlekedési módok ..................................................................... 4
Közlekedési mód kiválasztása ............................................... 4
A képernyőn megjelenő billentyűzet használata ........................ 4
A nagygombos billentyűzet használata ................................. 4
A motoros figyelmét felkeltő funkciók és
figyelmeztetések ............................................................. 4
Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy
letiltása ........................................................................................ 5
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák .................. 5
Sisaktörvény-értesítések megjelenítése ..................................... 5
Sisakszabályok keresése ....................................................... 5
Navigálás az úti célhoz.................................................. 5
Útvonalak .................................................................................... 5
Útvonal indítása .......................................................................... 5
Az útvonal-tervezési mód módosítása ................................... 5
Útvonalválasztás Kalandos útvonal segítségével .................. 6
Oda-vissza út létrehozása ..................................................... 6
Útvonal indítása a térkép használatával ................................ 6
Kiindulási helyre utazás ......................................................... 6
Az útvonal a térképen ................................................................. 6
Aktív sávinformáció ................................................................ 6
Kanyarok és irányok megtekintése ........................................ 6
A teljes útvonal megjelenítése a térképen ............................. 7
Hely hozzáadása az útvonalhoz ................................................. 7
Az útvonal alakítása .................................................................... 7
Kerülőút tétele .............................................................................7
Útvonal leállítása ........................................................................ 7
Utazástervező ............................................................................. 7
Utazás tervezése ................................................................... 7
Navigálás mentett úton .......................................................... 7
Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban ...... 7
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során ...................................................................................... 8
Aktív útvonal szerkesztése és mentése ................................. 8
Utazás útvonalopcióinak módosítása .................................... 8
Utazás ütemezése ................................................................. 8
Utazások megosztása ............................................................ 8
Javasolt útvonalak használata .................................................... 8
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése ...................... 8
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon ......................... 8
Fizetős utak elkerülése .......................................................... 8
Útdíjmatricák elkerülése ......................................................... 9
Útjellemzők elkerülése ........................................................... 9
Tartalomjegyzék
Egyéni elkerülések ................................................................. 9
Navigálás légvonalban ............................................................... 9
Üzemanyag-fogyasztás mérése ................................................. 9
Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása ............... 9
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása ............. 9
Üzemanyagtartály-figyelő nullázása ...................................... 9
Dinamikus tankolás engedélyezése .................................... 10
Helyek keresése és mentése ....................................... 10
Hely keresése a keresősáv használatával ............................... 10
Keresési eredmények megtekintése a térképen ...................... 10
Keresési terület módosítása ..................................................... 10
Érdekes helyek ......................................................................... 10
Hely keresése kategória szerint ........................................... 10
Kategórián belüli keresés ..................................................... 10
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül ............... 10
Foursquare ........................................................................... 11
Keresési eszközök .................................................................... 11
Cím keresése ....................................................................... 11
Útkereszteződés keresése ................................................... 11
Város keresése .................................................................... 11
Hely keresése koordináták használatával ........................... 11
Legutóbb talált helyek megkeresése ........................................ 11
A legutóbb talált helyek listájának törlése ............................ 11
Legutóbbi parkolóhely megkeresése ........................................ 11
Az aktuális hely adatainak megtekintése .................................. 11
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése .............................................................................. 12
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez .................................. 12
Parancsikon hozzáadása ......................................................... 12
Parancsikon eltávolítása ...................................................... 12
Helyek mentése ........................................................................ 12
Hely mentése ....................................................................... 12
Az aktuális hely mentése ..................................................... 12
Mentett hely szerkesztése ................................................... 12
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez ............. 12
Mentett hely törlése .............................................................. 12
Mentett hely megosztása ..................................................... 12
A térkép használata ...................................................... 12
Térképeszközök ........................................................................ 13
Térképeszköz megtekintése ................................................ 13
Térképeszközök engedélyezése ......................................... 13
Következik ................................................................................ 13
Közelgő helyek megtekintése .............................................. 13
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása .......... 13
Útadatok ................................................................................... 13
A térkép útadatainak megjelenítése .................................... 13
Útadatok oldal megjelenítése .............................................. 13
Az útnapló megjelenítése .................................................... 13
Útadatok nullázása .............................................................. 13
Soron következő forgalmi események megjelenítése .............. 14
Forgalom megtekintése a térképen ..................................... 14
Közlekedési események keresése ...................................... 14
A térkép testreszabása ............................................................. 14
A térképrétegek testre szabása ........................................... 14
Térkép-adatmezők módosítása ........................................... 14
A térkép perspektívájának módosítása ................................ 14
Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók.................. 14
BluetoothFunkciófeltételek ....................................................... 14
A telefon és a headset párosítása ............................................ 14
Bluetooth funkció állapotjelző ikonok ........................................ 15
Bluetooth funkciók beállításai Apple készüléken ...................... 15
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple
készülékkel .......................................................................... 15
Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken ................ 15
i
A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések letiltása
Apple készüléken ................................................................. 15
Bluetooth funkciók beállítása Android™ okostelefonon ........... 15
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Android
okostelefonnal ...................................................................... 15
Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon ............. 16
Headset Bluetooth funkcióinak engedélyezése vagy letiltása .. 16
Smartphone Link ....................................................................... 16
Smartphone Link letöltése ................................................... 16
Hely küldése a telefonjáról a készülékre ............................. 16
Garmin Élő szolgáltatások ........................................................ 16
Előfizetés a Garmin élő szolgáltatásokra ............................. 16
Intelligens értesítések ............................................................... 16
Értesítések érkeztetése ....................................................... 16
Az értesítések listájának megtekintése ................................ 17
Kihangosított hívás ................................................................... 17
Hívás kezdeményezése ....................................................... 17
Hívás fogadása .................................................................... 17
A híváslista használata ........................................................ 17
Hívás közbeni opciók ........................................................... 17
Otthoni telefonszám elmentése ........................................... 18
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása ...................................... 18
Párosított telefon törlése ........................................................... 18
Forgalom....................................................................... 18
Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link
segítségével ..............................................................................18
Közlekedés engedélyezése ...................................................... 18
Az alkalmazások használata ....................................... 18
LiveTrack megosztás beállítása és nézők meghívása ............. 18
LiveTrack munkamenet indítása telefonon .......................... 18
Médialejátszó ............................................................................ 18
Médialejátszás ..................................................................... 18
A Médialejátszó eszköz hozzáadása a térképhez ............... 18
Váltás a médiaforrások között .............................................. 19
Pandora szolgáltatás ........................................................... 19
Spotify .................................................................................. 19
Nyomvonalak ............................................................................ 19
A nyomvonalinformációk megtekintése ............................... 19
TracBack® ................................................................................ 19
A legutóbbi útvonal választása ............................................ 19
A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő
mentése ............................................................................... 19
Abroncsnyomás ........................................................................ 19
Az abroncsnyomás-figyelők beállítása ................................ 19
Az érzékelők felhelyezése az abroncsokra .......................... 20
Abroncsnyomás-riasztások .................................................. 20
Abroncsnyomás-figyelő alvó üzemmód ............................... 20
Az iránytű használata ............................................................... 20
VIRB® Távirányító .................................................................... 20
VIRB akciókamera vezérlése ............................................... 20
A szervizelőzmények naplózása ............................................... 20
Szervizkategóriák hozzáadása ............................................ 20
Szervizkategóriák törlése ..................................................... 21
Szervizkategóriák átnevezése ............................................. 21
Szervizbejegyzések törlése ................................................. 21
Szervizbejegyzés szerkesztése ........................................... 21
A súgófájlok megtekintése ........................................................ 21
Keresés a Súgótémakörök között ........................................ 21
Az időjárás-előrejelzés megtekintése ....................................... 21
Időjárás megtekintése egy másik város közelében ............. 21
Az időjárási radarkép megtekintése ..................................... 21
Időjárási figyelmeztetések megtekintése ............................. 21
Útviszonyok ellenőrzése ...................................................... 21
photoLive forgalmi kamerák ...................................................... 21
Forgalmi kamera mentése ................................................... 21
Forgalmi kamera megtekintése ............................................ 21
ii
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése ........................... 21
Az eszköz testreszabása ............................................. 21
Térkép- és járműbeállítások ..................................................... 21
Térképek engedélyezése ..................................................... 22
Navigációs beállítások .............................................................. 22
Tervezési mód beállítások ................................................... 22
Szimulált hely beállítása ...................................................... 22
Bluetooth Beállítások ................................................................ 22
Bluetooth kikapcsolva .......................................................... 22
Megjelenítési beállítások .......................................................... 22
Forgalombeállítások ................................................................. 22
Mértékegység- és időbeállítások .............................................. 22
Az idő beállítása ................................................................... 22
Nyelvi és billentyűzetbeállítások ............................................... 23
Közeledési figyelmeztetések beállításai ................................... 23
Készülék- és adatvédelmi beállítások ...................................... 23
Beállítások visszaállítása .......................................................... 23
"Eszközadatok" ............................................................ 23
Specifikációk ............................................................................. 23
A készülék töltése ..................................................................... 23
A készülék karbantartása ............................................ 23
A készülék karbantartása ......................................................... 23
A külső borítás tisztítása ...................................................... 23
Az érintőképernyő tisztítása ................................................. 23
A lopás elkerülése érdekében ............................................. 23
A készülék alaphelyzetbe állítása ............................................. 24
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása .................. 24
Az eszköz eltávolítása a tartóból ......................................... 24
A tartó eltávolítása a tapadókorongról ................................. 24
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről .......................... 24
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél ................................ 24
Hibaelhárítás................................................................. 24
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn ......................... 24
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket ............................ 24
A készülék nem töltődik a járművemben .................................. 24
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül ............................... 24
A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a
Sajátgépben ..............................................................................24
A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a
Sajátgépben ..............................................................................24
A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető
meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben ......................... 24
A telefonom nem csatlakozik a készülékhez ............................ 25
Függelék........................................................................ 25
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára ...... 25
Adatkezelés .............................................................................. 25
A memóriakártyák ismertetése ............................................ 25
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása ............ 25
Adatok átvitele a számítógépről ........................................... 25
A GPS-jel állapotának megjelenítése ....................................... 25
További térképek vásárlása ...................................................... 25
Kiegészítők vásárlása ............................................................... 25
Tárgymutató.................................................................. 26
Tartalomjegyzék
Felszerelés
A készülék felszerelése motorbiciklire
Beépített töltővel ellátott motoros tartó
FIGYELMEZTETÉS!
A Garmin nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését
olyan tapasztalt szakemberre bízza, aki megfelelő ismeretekkel
rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték
nem megfelelő vezetékezése a jármű és az akkumulátor
károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is
vezethet.
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
MEGJEGYZÉS: ajánlott nyomaték: 5,65 Nm. Maximális
nyomaték: 9,04 Nm.
A kormányon levő tartó felszerelése a tengelykapcsolóra/
fékbilincsre
1 Távolítsa el a tengelykapcsolón/fékbilincsen levő két gyári
csavart À.
®
A készüléket a motor egy, a célnak megfelelő és biztonságos
részére rögzítse; ehhez vegye figyelembe az elérhető
tápforrásokat és kábelelvezetéseket.
À
Á
Â
Motoros tartó
12 – 24 VDC hálózati feszültség (piros), beépített biztosítékkal
Test (fekete)
Motoros tartó kábelkötege
MEGJEGYZÉS: mindkét 1/4 hüvelyk-os szabványos és M6
csavar mellékelve van a termékhez. Ellenőrizze a
tengelykapcsolóba/fékbilincsre gyárilag beillesztett csavarok
méretét.
2 Dugja át az új csavarokat Á a kormányon levő tartón, a
hézagológyűrűkön  és a fékbilincsen.
3 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavarokat.
Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra
ÉRTESÍTÉS
Az alaplemezzel vagy a motorkerékpár bármely részével való
tartós, közvetlen érintkezés a tartó idő előtti károsodását
okozhatja. Az ilyen károsodások elkerülése érdekében helyezze
a tartóhézagolókat a tartó és az alaplemez közé, és győződjön
meg róla, hogy a tartó vagy a készülék semmilyen része nem
érintkezik közvetlenül a motorkerékpárral.
1 Vezesse át az M4 x 20 mm-es trapézfejű csavarokat À az
alátéteken Á, a tartón, a hézagológyűrűkön  és az
alaplemezen Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
12 – 24 VDC hálózati feszültség (piros), beépített biztosítékkal
Test (fekete)
2,5 mm-es mikrofon
3,5 mm-es sztereo hangkimenet
3,5 mm-es sztereo hangbemenet
A kormányon levő tartó felszerelése
Az eszköz tartozékaival kétféleképpen rögzítheti azt a
kormányra. Az egyedi felszereléshez további eszközökre lehet
szükség.
Az U-csavar és a kormányon levő tartó felszerelése
1 Illessze az U-csavart À a kormányra Á, és dugja át a két
végét a kormányon levő tartón Â.
2 Az alaplemez rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.
Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra
1 Illessze egymásba a kormányon levő talp golyós részét À és
az alaplemezen levő golyós részt Á, valamint a kétvégű kart
Â.
2 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.
Felszerelés
1
1 Csatlakoztassa az autó tápkábelét À a tartó
csatlakozóaljzatába Á.
2 Távolítsa el a tapadókorongról  az átlátszó műanyagot.
3 Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt és a tapadókorongot
szöszmentes ruhával.
2 Helyezze be a golyókat a kétvégű karba.
3 Óvatosan szorítsa meg a gombot.
4 Állítsa be úgy, hogy a rálátás és a használat optimális
legyen.
5 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.
A készülék felszerelése a motoros tartóra
1 Illessze a készülék alját a tartóba.
4 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a
kart à a szélvédő irányába.
5 Pattintsa rá a tartót Ä a tapadókorong karjára.
6 Illessze a készülék alját a tartóba.
7 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem pattan.
8 Illessze az autós tápkábel másik végét a tápaljzatba.
Első lépések
FIGYELMEZTETÉS!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
• Helyezze be az akkumulátort (Az akkumulátor behelyezése,
3. oldal).
• Frissítse készüléke térképeit és szoftverét
(Termékfrissítések, 3. oldal).
• Szerelje fel a készüléket, majd csatlakoztassa tápellátáshoz
(Felszerelés, 1. oldal).
• Párosítsa Bluetooth telefonját és headsetét (A telefon és a
headset párosítása, 14. oldal) (opcionális).
• Fogjon GPS-jeleket (GPS-jelek keresése, 3. oldal).
• Állítsa be a képernyő fényerejét (A képernyő fényerejének
beállítása, 4. oldal).
• Indítsa el a navigációt az úti céljához (Útvonal indítása,
5. oldal).
®
2 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem pattan.
3 Ha a tartó tetején található retesz a készülék behelyezése
után álló helyzetben marad, nyomja le.
A készülék eltávolítása a motoros tartóról
A készülék áttekintése
1 Nyomja meg a tartó oldalán levő kioldógombot.
2 Emelje ki az eszközt a tartóból.
A készülék autóban történő felszerelése
ÉRTESÍTÉS
Az eszköz felszerelése előtt tájékozódjon a készülékek
szélvédőre erősítésére vonatkozó helyi előírásokról.
FIGYELMEZTETÉS!
A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy
hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi
sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében
ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.
A tapadókorongos autós tartót ne használja motorkerékpáron.
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
2
Első lépések
À
Á
Â
Ã
bekapcsológomb
Mini-USB táp- és adatcsatlakozó
Akkumulátorrekesz memóriakártya-foglalattal a térképekhez és az
adatokhoz
Mikrofon
Az akkumulátor behelyezése
1 Forgassa el az akkumulátorfedél D-gyűrűjét balra, majd
távolítsa el az akkumulátorfedelet.
4 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a Készülék
hozzáadása lehetőségre.
A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd
megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.
5 Kattintson a Készülék hozzáadása lehetőségre, majd
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a
Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.
A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás
megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.
2 Keresse meg a lítium-ion akkumulátort a termék dobozában.
3 Helyezze be az akkumulátort, úgy, hogy a kábele felül
legyen.
4 Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját À az
akkumulátorcsatlakozó aljzathoz Á.
5 Zárja le az akkumulátorfedelet és rögzítse a D-gyűrűvel.
Termékfrissítések
A számítógépen telepítse a Garmin Express™ alkalmazást
(www.garmin.com/express).
Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a
Garmin készülékek számára:
• Szoftverfrissítések
• Térképfrissítések
• Termékregisztráció
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express
szoftverrel
A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a
legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.
1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin
Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express
weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást.
3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy USB kábel
segítségével.
A kábel kisebb vége a zūmo készülék USB portjához À, a
nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad
USB portjához csatlakozik.
6 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az
Összes telepítése lehetőségre.
• Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a Részletek
megtekintése lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett
található Telepítés elemre.
A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti
őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak,
ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig
tarthat.
MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a
készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében
felajánlhatja, hogy helyezzen microSD™-kártyát a készülékbe
(Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára,
25. oldal).
7 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési
folyamat közben megjelenő utasításokat.
A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás
például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét
csatlakoztassa készülékét.
A készülék be- és kikapcsolása
• A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a készüléket
hálózati áramforráshoz.
• A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a
készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a
bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva
és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll
az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba
kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
• Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva
a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem
jelenik egy üzenet, majd válassza a Kikapcsol lehetőséget.
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a
bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék
energiatakarékos üzemmódra vált.
GPS-jelek keresése
A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze
kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az
Első lépések
3
aktuális pozíciót.Az állapotsávon lévő
ikon a műholdjel
erősségét mutatja. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek
befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy
milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb
használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül
tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs
készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe
vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
3 Ha szükséges, menjen a járművel a szabadba, magas
épületektől és fáktól távol.
Amikor a
ikon zöldre vált, akkor a készülék befogta a
műholdjeleket, és készen áll a navigációra.
2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.
Az állapotsoron levő ikonok
A képernyőn megjelenő billentyűzet
használata
Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a
készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.
Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a
beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.
A GPS-jel állapota. Tartsa nyomva a GPS-pontosság és a
begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (A GPS-jel
állapotának megjelenítése, 25. oldal).
A Bluetooth állapota. Érintse meg a Bluetooth-beállítások
megtekintéséhez (Bluetooth Beállítások, 22. oldal).
Kihangosított hívás. Érintse meg egy új hívás kezdeményezéséhez (Kihangosított hívás, 17. oldal).
Aktív járműprofil. Érintse meg a járműprofil-beállítások
megtekintéséhez.
Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (Az idő
beállítása, 22. oldal).
Akkumulátor töltöttségi szintje.
A készülék kapcsolódik a Smartphone Link alkalmazáshoz.
Érintse meg a csatlakoztatott készülék és az előfizetési
adatok megtekintéséhez (A telefon és a headset párosítása,
14. oldal).
Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 21. oldal).
Üzemanyag-állapot. Érintse meg az üzemanyag-nyomonkövetési információk megtekintéséhez.
A képernyőn megjelenő gombok használata
A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az
egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.
• Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a
gombot.
• A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa nyomva a
gombot.
• A / gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
• Gyorsabb görgetéshez tartsa nyomva a / gombot.
• Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi
menü megtekintéséhez érintse meg a
gombot.
A hangerő beállítása
Ahhoz, hogy be tudja állítani a hangerőt, előbb csatlakoztatnia
kell a készüléket egy töltést biztosító tartókonzolhoz, vagy egy
headsethez a Bluetooth vezeték nélküli funkciót használva.
1 Válassza a Hangerő elemet.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A hangerő beállításához használja a csúszkát.
• A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.
• További opciókért válassza a lehetőséget.
A képernyő fényerejének beállítása
1 Válassza a Beállítások > Kijelző > Fényerő elemet.
4
Közlekedési módok
Az egyes közlekedési módok esetében az útvonaltervezés és a
navigáció más-más módon történik. Az aktuális közlekedési
módról egy ikon tájékoztat az állapotsávon.
Autó mód
Motor mód
Terep mód
Közlekedési mód kiválasztása
Válassza a
ikont.
A billentyűzet elrendezésének módosításához lásd a „Nyelv- és
billentyűzet beállítása” részt (Nyelvi és billentyűzetbeállítások,
23. oldal).
• Keresőkifejezés törléséhez válassza ki a elemet.
• Karakter törléséhez válassza ki a
elemet.
• A billentyűzetnyelv módjának módosításához válassza ki a
elemet.
• Speciális karakterek, például központozási jelek beviteléhez
válassza ki a
elemet.
• A karakterek kis-/nagybetűs váltásához válassza ki a
elemet.
A nagygombos billentyűzet használata
A nyelv- és billentyűzetbeállítások között további
billentyűzetnyelveket és -beállításokat engedélyezhet (Nyelvi és
billentyűzetbeállítások, 23. oldal).
• A vagy ikonnal további karaktereket jeleníthet meg.
• A ikont választva más billentyűzetnyelvet és -kiosztást
adhat meg.
A motoros figyelmét felkeltő funkciók
és figyelmeztetések
ÉRTESÍTÉS
A motorosnak szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási
funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik
a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden,
táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan
ítélőképességét használva vezessen.A Garmin nem tartozik
felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért,
amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és
jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.
A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az
ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban
vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy
üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engdélyezheti
vagy letilthatja az egyes riasztási típusok hangjelzését vagy
üzenetét. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden
területen.
Iskolai zóna vagy iskola közelében: a készülék hangjelzéssel,
valamint a távolság és sebességkorlátozás (ha van)
megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához
közeledik.
Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és
megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így
felkészülhet a sebesség csökkentésére.
Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a
sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély
A motoros figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések
megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon
érvényes sebességkorlátozást.
Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.
Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.
Kanyarodó út: a készülék hangjelzéssel és a távolság
megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.
Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb
forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha
nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A
funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell
fogadnia (Közlekedési adatok fogadása Smartphone Link
segítségével, 18. oldal).
Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék hangjelzést ad és
pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet
megállás nélkül.
Motorosnak szóló figyelmeztetések
engedélyezése vagy letiltása
Külön kikapcsolhatja az egyes hallható, motorosnak szóló
figyelmeztetéseket. A vizuális figyelmeztetések akkor is
megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > Hallható
figyelmeztetések lehetőséget.
2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti
jelölőnégyzeteket.
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő
kamerák
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a
traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek
használatából eredő követkeményekért.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus
esetében elérhető.
Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre
állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra
vonatkozó információk. Ezen információk elérhetőségének és
kompatibilitásának ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani
vagy egyszeri frissítést vásárolni a garmin.com/speedcameras
oldalon van lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó
adatokat vagy megújíthatja előfizetését.
A készüléken lévő kamera-adatbázis frissítéséhez látogasson el
a mygarmin.com weboldalra. Érdemes gyakran frissíteni a
készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen
a kamerákról.
Bizonyos készülékekhez és régiókban gyárilag mellékeljük az
alapadatokat a jelzőlámpába telepített vagy sebességmérő
kamerákról. A mellékelt adatok ugyanakkor nem foglalják
magukban a frissítéseket, vagy egy előfizetést.
Sisaktörvény-értesítések megjelenítése
zūmo készülékén sisaktörvény-értesítések jelenhetnek meg,
mikor a készülék először fog műholdjelet, és mikor a készülék
olyan helyszínhez közelít, amelyre motorkerékpár-biztonsági
szabályok érvényesek.
ÉRTESÍTÉS
A Garmin azt tanácsolja, hogy a biztonság érdekében minden
motoros viseljen sisakot. A sisakjogszabály-értesítések csupán
tájékoztató jellegűek, változhatnak, és nem minősülnek jogi
tanácsadásnak. A sisakjogszabály-értesítések kizárólag az
USA-ban és Kanadában érhetőek el.
A részletek megtekintéséhez válassza ki az értesítést.
Navigálás az úti célhoz
Sisakszabályok keresése
Állam vagy megye alapján kereshet sisakra vonatkozó
jogszabályokat.
1 Válassza az Alkalmazások > Sisakútmutató lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik államot vagy megyét.
Navigálás az úti célhoz
Útvonalak
Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy
vagy több úti célig vezet.
• A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési
mód (Az útvonal-tervezési mód módosítása, 5. oldal) és az
elkerülések (Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése, 8. oldal).
• A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan,
amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
• Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a
navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat
(Útvonal indítása, 5. oldal).
• Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat
szeretne érinteni vagy el kíván kerülni (Az útvonal alakítása,
7. oldal).
• Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz (Hely hozzáadása
az útvonalhoz, 7. oldal).
Útvonal indítása
1 Válassza ki a Hova? lehetőséget, majd keresse meg az adott
helyet (Helyek keresése és mentése, 10. oldal).
2 Válasszon ki egy helyet.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció
elindításához válassza az Menj! lehetőséget.
• Alternatív útvonal használatához válassza a
lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek
meg.
• Az útirány szerkesztéséhez válassza az > Útvonal
szerkesztése lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat
az útvonalhoz (Az útvonal alakítása, 7. oldal).
A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos
figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal
vezeti Önt (Az útvonal a térképen, 6. oldal). Az útvonalon lévő
főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép
szélén.
Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a
helyeket az útvonalához (Hely hozzáadása az útvonalhoz,
7. oldal).
Az útvonal-tervezési mód módosítása
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a
Rövidebb idő lehetőséget.
• Válassza az Kalandos útvonal lehetőséget, ha inkább a
kanyargós utakat kedveli.
• Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak
figyelembe vétele nélkül) válassza a Légvonalban
lehetőséget.
5
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás
tovább tart, akkor válassza a Kisebb távolság
lehetőséget.
Útvonalválasztás Kalandos útvonal segítségével
Készüléke kanyargós utakat, hegyeket és korlátozott mértékben
autópályákat is előnyben részesíthet az útvonaltervezéshez. Ez
a funkció élvezetesebb utat képes biztosítani, a hosszabb
menetidő vagy a nagyobb távolság árán.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden készüléktípuson és
térképterülethez áll rendelkezésre.
1 Válassza a következőt: Beállítások > Navigáció >
Tervezési mód > Kalandos útvonal > Eltárol.
2 Válassza a Kalandos útvonal beállítások lehetőséget.
3 Használja a csúszkát, ha kevesebb vagy több kanyart
szeretne.
4 Használja a csúszkát, ha kevesebb vagy több hegyi
szakaszt szeretne.
5 Használja a csúszkát, ha kevesebb vagy több autópályát
szeretne.
6 Indítsa el az útvonalat (Útvonal indítása, 5. oldal).
1 Válassza a Hova? > Menjünk haza lehetőséget.
2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.
A lakcím szerkesztése
1 Válassza a Hova? > > Otthon megadása lehetőséget.
2 Adja meg az otthoni címet.
Az útvonal a térképen
Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a
térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A
legközelebbi kanyarodással vagy kijárattal kapcsolatos
utasítások a térkép felső részén jelennek meg.
Oda-vissza út létrehozása
A készülékkel létrehozhatók oda-vissza utak, az indulási hely, a
távolság, az időtartam vagy az úti cél megadásával.
1 A kezdőképernyőn válassza az Alkalmazások > "Retúr"
lehetőséget.
2 Válassza az Indulási pozíció lehetőséget.
3 Válasszon egy helyet, majd válassza a Választ lehetőséget.
4 Válassza Az utazás tulajdonságai lehetőséget.
5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza a Válasszon távolságot lehetőséget, ha az
útvonalat távolság alapján szeretné megtervezni.
• Válassza a Válasszon időtartamot lehetőséget, ha az
útvonalat időtartam alapján szeretné megtervezni.
• Válassza a Válasszon úti célt lehetőséget, ha az
útvonalat úti cél alapján szeretné megtervezni.
6 Adja meg a távolságot, az időtartamot vagy az úti célt.
7 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha távolságot vagy időtartamot adott meg, akkor válassza
a Kész > Számítás lehetőséget.
• Ha úti célt adott meg, akkor válassza a Választ
lehetőséget.
8 Válasszon útvonalat, majd válassza a Menj! gombot.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot
vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben
haladnia kell (ha elérhető).
Távolság a következő műveletig.
A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
Útvonal kiemelve a térképen.
Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a
következő műveletek helyét jelzik.
Járműsebesség.
Az út neve, amelyen halad.
Érkezés várható időpontja.
TIPP: a mező megérintésével változtathat a kijelzett információkon
(Térkép-adatmezők módosítása, 14. oldal).
Aktív sávinformáció
Ahogyan közelít egy fordulóhoz a navigáció közben az
útvonalon, a térkép mellett megjelenik az út részletes
szimulációja. Egy színes vonal À jelzi a megfelelő sávot a
kanyarodáshoz.
Útvonal indítása a térkép használatával
Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy
helyet a térképről.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület
megjelenítéséhez.
3 Szükség esetén válassza a lehetőséget a megjelenített
érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői ( vagy kék pont).
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válasszon ki egy helyjelölőt.
• Válasszon ki egy pontot, például egy utcát,
útkereszteződés vagy helycímet.
Válassza
az Menj! lehetőséget.
5
Kiindulási helyre utazás
A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni
cím megadására kéri.
6
Kanyarok és irányok megtekintése
Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat,
sávváltásokat és egyéb irányokat.
1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
• A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni
megtekintéséhez válassza a > Fordulók lehetőséget.
A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart
vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül
az útvonalon való haladás során.
• Az útvonal összes kanyarjának és irányának
megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő
szövegsávot.
Navigálás az úti célhoz
2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).
Megjelennek a részletes információk. Nagyobb
kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés
képe (ha elérhető).
A teljes útvonal megjelenítése a térképen
1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges
pontját.
2 Válassza a
ikont.
Hely hozzáadása az útvonalhoz
Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie
az útvonalon való navigálást (Útvonal indítása, 5. oldal).
Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez.
Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti
céljaként.
TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is
magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás
megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az
utazástervezőt (Utazás tervezése, 7. oldal).
1 A térképen válassza a > Hova? lehetőséget.
2 Keressen egy helyet (Helyek keresése és mentése,
10. oldal).
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza az Menj! lehetőséget.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helynek az útvonal következő úti céljaként való
hozzáadásához válassza a Következő megálló
lehetőséget.
• A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához
válassza a Utolsó megálló lehetőséget.
• A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok
sorrendjének szerkesztéséhez válassza az Aktív
útvonalhoz adás lehetőséget.
A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet
is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.
Az útvonal alakítása
Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat (Útvonal
indítása, 5. oldal).
Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az
útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való
vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen,
anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.
1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
2 Válassza ki a ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat
egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott
helyen haladjon át.
4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
• Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az
útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
• Alakítási pont eltávolításához válassza a elemet.
5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az Menj!
lehetőséget.
Kerülőút tétele
Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy
elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos,
Navigálás az úti célhoz
ha útépítési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz
útviszonyokkal találkozik.
1 Válassza ki a térképen az > Útvonal módosítása
lehetőséget.
TIPP: ha az Útvonal módosítása eszköz nem található meg a
térképeszközök menüben, lehetősége van hozzáadni
(Térképeszközök engedélyezése, 13. oldal).
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális
útvonalat, akkor válassza a Kerülőút távolság alapján
lehetőséget.
• Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon,
akkor válassza a Kerülőút út alapján lehetőséget.
• Új útvonal kereséséhez válassza a Kerülőút lehetőséget.
Útvonal leállítása
A térképen válassza ki a
> Leállítás lehetőséget.
Utazástervező
Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet
szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további
testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között
helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének
optimalizálásával, ütemezési adatok hozzáadásával és alakítási
pontok hozzáadásával.
Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és
mentheti aktív útvonalát.
Utazás tervezése
Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy
kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye
az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás
navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék
lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez
tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és
a végső úti cél azonos lehet.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > > Utazás
létrehozása lehetőséget.
2 Válassza ki az Indulási pozíció kiválasztása lehetőséget.
3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a Választ
elemet.
4 Válassza az Úti cél kiválasztása lehetőséget.
5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a Választ
lehetőséget.
6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a Hely
hozzáadása lehetőséget (opcionális).
7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a
Tovább > Eltárol lehetőséget.
8 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész elemet.
Navigálás mentett úton
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd
válassza ki az Indítás elemet.
A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez
vezető utat, majd sorrendben elvezeti az utazás fennmaradó
úti céljaihoz.
Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy
utazásban
A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban
szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat
7
hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a
sorrend optimalizálásakor.
Utazás szerkesztésekor válassza a
> Sorrend
optimalizálása elemet.
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás
során
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a ikont,
majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
• A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza
a következő ikont: .
• A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .
Aktív útvonal szerkesztése és mentése
Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével
szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező > Aktív
útvonalam elemet.
2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező
funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
3 Válassza a Eltárol elemet az útvonal utazásként való
mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).
Utazás útvonalopcióinak módosítása
Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék
útvonalszámításának módját.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni
kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
4 Válassza ki az > Útvonal-beállítások lehetőséget.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz,
válassza az Útvonal alakítása lehetőséget, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat (Az útvonal alakítása,
7. oldal).
• Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját,
válassza az Útvonal-beállítás (Az útvonal-tervezési mód
módosítása, 5. oldal).
Az utazás navigálásának megkezdésekor a készülék
automatikusan a kiválasztott járműprofilra vált.
Utazás ütemezése
Az utazásban szereplő összes helyhez ütemezési adatokat
adhat hozzá, többek között megadhatja az érkezés kívánt idejét
és az utazás egyes helyeken való megszakításának idejét. Ez
segítséget biztosíthat az indulási idő megtervezésében, hogy
időben odaérjen az utazás helyeire.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válasszon ki egy utazást.
3 Válassza az > Útvonal-beállítások > Ütemterv
szerkesztése elemet.
4 Válasszon ki egy helyet, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat az ütemezési adatok megadásához.
TIPP: ha több helyet kell ütemeznie egy utazáson belül,
akkor érdemes az utazás elejéről kezdenie, és onnan
dolgozni az utazás vége felé.
Ha
további helyekhez szeretne ütemezési információkat
5
megadni, ismételje meg a 4. lépést.
8
6 Ha végzett, válassza a Eltárol lehetőséget.
Az utazás navigálásakor a kezdőpontnál látható időpontban el
kell indulnia, hogy az ütemezett időnek megfelelően érje el a
megállókat és úti célokat. Az ütemezés pusztán becslés. A
közlekedési viszonyok, útépítések és egyéb forgalmi akadályok
hatással lehetnek a tényleges érkezési időre.
Utazások megosztása
Megoszthatja az utazásokat kompatibilis Garmin eszközökkel,
Bluetooth vezeték nélküli kapcsolatot használva.
1 Helyezze eszközét egy kompatibilis Garmin eszköz közelébe,
10 méteren (33 láb) belül.
2 Válassza a következőt: Alkalmazások > Utazástervező >
> Megosztás > Bluetooth.
3 Válasszon ki egy utazást, majd nyomja meg a Kész gombot.
4 Válasszon ki egy eszközt a listából, majd nyomja meg az OK
gombot.
Javasolt útvonalak használata
A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet,
és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót
(Készülék- és adatvédelmi beállítások, 23. oldal).
A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási
előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti
célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat,
hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi
adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.
A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza
a navigációs sávot.
Forgalmi akadályok, díjak és területek
elkerülése
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon
Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia
kell a közlekedési adatokat (Közlekedési adatok fogadása
Smartphone Link segítségével, 18. oldal).
Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat,
hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha
kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban
(Forgalombeállítások, 22. oldal), manuálisan tekintheti meg és
kerülheti el a forgalmi akadályokat.
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.
2 Válassza a Lehetséges útvonalak lehetőséget, ha elérhető.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
Fizetős utak elkerülése
A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat,
pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A
készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős
területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken
található térképadatoktól függően változik.
• Válassza a Fizető utak lehetőséget.
• Válassza a Díjak > Fizető utak lehetőséget.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó
rákérdezéshez válassza a Mindig kérdezzen rá
lehetőséget.
• Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az Elkerülendő
lehetőséget.
Navigálás az úti célhoz
• Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az
Engedélyezés lehetőséget.
4 Válassza a Eltárol parancsot.
Útdíjmatricák elkerülése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
A készüléken levő térképadatok részletes információkat
tartalmazhatnak az útdíjmatricákkal kapcsolatban néhány
ország vonatkozásában. Az útdíjmatricákat minden ország
esetében elkerülheti vagy engedélyezheti.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica
lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő országot.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó
rákérdezéshez válassza a Mindig kérdezzen rá
lehetőséget.
• Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az Elkerülendő
lehetőséget.
• Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az
Engedélyezés lehetőséget.
4 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Útjellemzők elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Elkerülések elemet.
2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd
válassza a/az Eltárol.
Egyéni elkerülések
Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és
útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat,
elkerüli ezeket a területeket és utakat, hacsak nincs másik
rendelkezésre álló észszerű út.
Út elkerülése
1 Válassza a/az Beállítások > Navigáció > Egyéni
elkerülések lehetőséget.
2 Válassza a/az Kerülendő út hozzáadása lehetőséget.
3 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd
válassza a/az Tovább lehetőséget.
4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd
válassza a/az Tovább lehetőséget.
5 Válassza a/az Kész lehetőséget.
Terület elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása
lehetőséget.
3 Válassza az Kerülendő terület hozzáadása lehetőséget.
4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
6 Válassza a Kész lehetőséget.
Egyéni elkerülés letiltása
Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
Jelölje
ki az egyik elkerülést.
2
3 Válassza a > Kikapcsol lehetőséget.
Egyéni elkerülések törlése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
Navigálás az úti célhoz
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a ikont.
• Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az
elkerülést, majd válassza a
> Törlés lehetőséget.
Navigálás légvonalban
Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válassza a Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol
lehetőséget.
A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes
vonalként tervezi.
Üzemanyag-fogyasztás mérése
Beállíthatja, hogy az eszköz kiszámolja az üzemanyagfogyasztást, figyelmeztesse Önt, amikor eléri az aktuális
üzemanyaggal megtehető távolság határát, és hogy az aktuális
fogyasztás alapján benzinkutat javasoljon. Amikor az
üzemanyag-fogyasztás mérése funkció engedélyezve van, a
kijelzi az aktuális üzemanyag-állapotot.
Fehér: az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció le van tiltva,
vagy az eszköz nincs csatlakoztatva a motoros
tartókonzolhoz.
Zöld: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság
az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje felett van.
Narancssárga: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel
megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési
szintje alatt van.
Piros: a tartályban lévő üzemanyaggal a becsült megtehető
távolság nulla.
Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása
Ahhoz, hogy mérni tudja az üzemanyag-fogyasztást, a
készüléket motoros vagy terep üzemmódra kell váltani és a
motoros tartóba kell helyezni.
Ha bekapcsolja az üzemanyag-fogyasztás mérését, a fedélzeti
számítógép képernyőjén megjelenik az üzemanyagszint-mérő
(Útadatok oldal megjelenítése, 13. oldal).
1 Töltse fel az üzemanyagtartályt.
2 Válassza a következőt: Alkalmazások > Üzemanyagbeállítások > Üzemanyagfogyasztás mérése.
3 Válassza a Távolság/tartály lehetőséget.
4 Adja meg, hogy a jármű egy tank üzemanyaggal mekkora
távolságot tud megtenni, majd nyomja meg a Kész gombot.
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása
Beállíthatja úgy a készüléket, hogy figyelmeztessen, ha
alacsony az üzemanyagszint.
MEGJEGYZÉS: a készülék csak akkor tud alacsony
üzemanyagszint figyelmeztetést küldeni, ha csatlakoztatva van
a motorkerékpáros tartóhoz.
1 Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása
(Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása, 9. oldal).
2 Válassza az Üzemanyagtartály figyelmeztetés lehetőséget.
3 Adja meg a távolságot, majd válassza a Kész lehetőséget.
Ha csak annyi üzemanyag van a tartályban, amennyi a beírt
távolság megtételéhez elég, a térképoldalon megjelenik az
alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés.
Üzemanyagtartály-figyelő nullázása
A maradék üzemanyag pontosabb követéséhez az
üzemanyagtartály újratöltésekor állítsa alaphelyzetbe az
üzemanyagtartály-figyelőt.
Válassza a következőt: Alkalmazások > Üzemanyagbeállítások > Üzemanyagtartály visszaállítása.
9
Dinamikus tankolás engedélyezése
A dinamikus tankolás engedélyezése előtt a készüléket motor
üzemmódra kell állítania, a motoros tartóba kell helyeznie és
engedélyeznie kell az üzemanyag-fogyasztás mérését.
Beállíthatja, hogy az eszköz az aktuális üzemanyagmennyiséggel megtehető becsült távolság alapján javasoljon
megállót a tankolásra.
Válassza a következőt: Alkalmazások > Üzemanyagbeállítások > Dinamikus tankolás.
Helyek keresése és mentése
A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például
éttermeket, szállodákat, illetve részletes útinfót. A Hova? menü
számos böngészési, keresési és adatmentési mód
biztosításával segít megtalálni az úti célt.
• Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors
kikereséséhez (Hely keresése a keresősáv használatával,
10. oldal).
• Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket
kategóriánként (Érdekes helyek, 10. oldal).
• Keressen és tekintsen meg Foursquare érdekes helyeket
(Foursquare érdekes helyek keresése, 11. oldal).
• Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek,
útkereszteződések és földrajzi koordináták kikereséséhez
(Keresési eszközök, 11. oldal).
• Keressen egy másik város vagy terület közelében (Keresési
terület módosítása, 10. oldal).
• Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja
őket (Helyek mentése, 12. oldal).
• Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (Legutóbb
talált helyek megkeresése, 11. oldal).
®
Hely keresése a keresősáv használatával
A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg
kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza ki a Keresés megadása lehetőséget a
keresősávban,
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy
kategórianevet (például: „mozik”).
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.
• Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot
és utcanevet.
• Egy másik városban található cím megkereséséhez adja
meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
• Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és
hosszúsági koordinátákat.
5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki
a megfelelő kifejezést.
• Megadott szövegrész alapján történő kereséshez
válassza ki a lehetőséget.
6 Válasszon ki egy helyet.
10
Keresési eredmények megtekintése a
térképen
Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista
nézet helyett.
1 Válasszon a helykeresési találatok közül: .
Keresési találatai közül a legközelebbi hely megjelenik a
térképen. jelzi a többi keresési eredmény helyeit.
2 Válasszon egy vagy több opciót:
• További keresési eredményekhez érintse meg és húzza a
térképet.
• Egy másik hely kiválasztása érdekében válassza a
következőt: .
• A kiválasztott hellyel kapcsolatos részletek és útvonalak
érdekében válassza ki a hely leírását a térkép alján.
• Egy kiválasztott helyhez való navigálás megkezdéséhez
válassza az Menj! lehetőséget.
Keresési terület módosítása
Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója
közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van
arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban,
vagy az aktív útvonal mentén keressen.
1 A főmenüben válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza ki a ikont.
3 Válasszon beállítást.
Érdekes helyek
Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy
érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint
rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti
célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és
szórakozóhelyeket.
Hely keresése kategória szerint
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák
lehetőséget.
3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
4 Válassza ki az egyik helyet.
Kategórián belüli keresés
Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott
kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb
kiválasztott négy hellyel.
1 Válassza ki a Hova? > Kategóriák lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon
ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó,
legutóbb talált helyeket mutatja.
• Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti
célt.
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül
Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy
nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott
boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.
1 Válassza a Hova? > Keresés megadása lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy
címét, válassza a elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
• Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely
nevét, válassza a elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
Helyek keresése és mentése
3 Válasszon ki egy helyet.
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek,
autókölcsönzők vagy terminálok.
4 Válasszon kategóriát.
5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az Menj!
lehetőséget.
A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez
legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejárathoz. Ha
megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt
parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen
belüli helyét.
Helyszín felfedezése
Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek
listáját.
1 Válasszon ki egy helyszínt.
2 Válassza ki a/az > A helyszín felfedezése elemet.
Foursquare
Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre
betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a
Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.
További funkciókhoz csatlakozhat Foursquare fiókjához a
kompatibilis okostelefonján található Smartphone Link
segítségével. Ha a Smartphone Link segítségével csatlakozik
Foursquare fiókjához, megtekintheti a Foursquare részletes
helyadatokat, bejelentkezhet egy helyre, és érdekes helyeket
kereshet az online Foursquare adatbázisban.
Foursquare érdekes helyek keresése
Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes
helyeket keresni. Ha a Smartphone Link segítségével
csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a legfrissebb
találatokat biztosítja az online Foursquare adatbázisból,
valamint testre szabott találatokat Foursquare felhasználói
fiókjából.
Válassza a Hova? > Kategóriák > Foursquare®
lehetőséget.
Csatlakozás Foursquare fiókjához
1 Csatlakoztassa készülékét a Smartphone Link
alkalmazáshoz (A telefon és a headset párosítása,
14. oldal).
2 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazást okostelefonján.
3 Nyissa meg a Smartphone Link alkalmazás beállításait, és
válassza a Foursquare® > Login lehetőséget.
4 Adja meg Foursquare bejelentkezési adatait.
Foursquare részletes helyadatok megtekintése
Ahhoz, hogy meg tudja tekinteni a Foursquare részletes
helyadatokat, csatlakoztatnia kell egy kompatibilis okostelefont,
amelyen fut a Smartphone Link alkalmazás, és be kell
jelentkeznie Foursquare fiókjába.
Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a
felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a
nyitva tartási időt.
1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési
találatok közül.
2 Válassza ki a ikont.
Bejelentkezés ezzel Foursquare
Mielőtt bejelentkezne a Foursquare alkalmazásba, csatlakoznia
kell egy támogatott Smartphone Link alkalmazást támogató
telefonhoz, és be kell jelentkeznie Foursquare fiókjába.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Foursquare® >
Bejelentkezés elemet.
2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
3 Válassz ki a > Bejelentkezés elemet.
Helyek keresése és mentése
Keresési eszközök
A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a
képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.
Cím keresése
MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött
térképadatoktól függ.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza a Ker. a közelben: lehetőséget a
keresési terület megváltoztatásához (Keresési terület
módosítása, 10. oldal).
3 Válassza ki a Cím lehetőséget.
4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg a címre vonatkozó adatokat.
5 Válassza ki a címet.
Útkereszteződés keresése
Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út
között.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Útkereszteződések
lehetőséget.
2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg az utcára vonatkozó adatokat.
3 Válassza ki az útkereszteződést.
Város keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Települések lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Válasszon ki egy várost a közeli városok listájából.
• Ha másik hely közelében szeretne keresést végezni,
válassza a Ker. a közelben: (Keresési terület módosítása,
10. oldal).
• Ha városnévre szeretne rákeresni, válassza a Keresés
megadása lehetőséget, adjon meg egy városnevet, majd
válassza a lehetőséget.
Hely keresése koordináták használatával
Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok
koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Koordináták lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza a ikont, és változtassa meg a
koordináták formátumát vagy a dátumot.
3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
4 Válassza a Térképen megnéz lehetőséget.
Legutóbb talált helyek megkeresése
A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.
Válassza a Hova? > Legutóbbi lehetőséget.
A legutóbb talált helyek listájának törlése
Válassza a Hova? > Legutóbbi >
lehetőséget.
> Törlés > Igen
Legutóbbi parkolóhely megkeresése
Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a
járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét
parkolóhelyként.
Válassza az Alkalmazások > Legutóbbi hely elemet.
Az aktuális hely adatainak megtekintése
A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére
vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha
segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.
A térképen válassza ki a járművet.
11
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás
keresése
A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat,
rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza a Kórházak, Rendőrőrsök, Üzemanyag vagy
Országúti mentés lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem
minden területen érhetők el.
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik
meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A kívánt helyre navigáláshoz válassza az Menj!
lehetőséget.
• A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez
válassza a következő ikont: .
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez
Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön
jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza ki a > Jelenl. helyre vez. útv. lehetőséget.
3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
4 Válassza a Választ lehetőséget.
Parancsikon hozzáadása
Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon
mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.
A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.
1 Válassza a Hova? > Parancsikon hozzáadása lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő elemet.
Parancsikon eltávolítása
1 Válassza a Hova? > > Parancsikon(ok) eltáv.
lehetőséget.
2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
4 Válassza a(z) Eltárol lehetőséget.
Helyek mentése
Hely mentése
1 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
2
3
4
5
szerint, 10. oldal).
A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
Válassza a ikont.
Válassza a Eltárol lehetőséget.
Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza a Kész
lehetőséget.
Az aktuális hely mentése
1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
2 Válassza a/az Eltárol lehetőséget.
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/az Kész lehetőséget.
4 Válassza a/az OK lehetőséget.
Mentett hely szerkesztése
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válassza ki a helyet.
4 Válassza a ikont.
5 Válassza a > Szerkesztés lehetőséget.
12
6 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza ki a Név lehetőséget.
• Válassza a Telefonszám lehetőséget.
• Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez
válassza ki a Kategóriák lehetőséget.
• Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt
szimbólum módosításához válassza ki a
Térképszimbólum módosítása lehetőséget.
7 Szerkessze az adatokat.
8 Válassza a Kész lehetőséget.
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez
Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.
MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a
mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válassza ki a helyet.
3 Válassza a ikont.
4 Válassza a > Szerkesztés > Kategóriák elemet.
5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel
elválasztva.
6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Mentett hely törlése
MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válassza a > M. helyek törlése lehetőséget.
3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet,
majd válassza a Törlés lehetőséget.
Mentett hely megosztása
Miután egy helyet elmentett, megoszthatja olyan Garmin
kompatibilis készülékekkel, amelyek Bluetooth vezeték nélküli
technológiát vagy memóriakártyát használnak.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza ki a ikont.
5 Válassza ki a > Megosztás lehetőséget.
6 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével tudja
megosztani a pozícióadatokat.
A térkép használata
A térképpel navigálhat az útvonalon (Az útvonal a térképen,
6. oldal), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen
aktív útvonal.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő
pásztázáshoz.
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a vagy
lehetőségek közül.
• Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a
lehetőséget.
• A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti
szűréséhez válassza a lehetőséget.
• Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és
válassza az Menj! (Útvonal indítása a térkép
használatával, 6. oldal).
A térkép használata
Térképeszközök
A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az
információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése
során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek
meg a térkép szélén.
Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.
Útvonal módosítása: lehetővé teszi kerülőút kiválasztását vagy
az útvonal egyes pontjainak kihagyását.
Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy
az aktuális út mentén (Következik, 13. oldal).
Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén
(Kanyarok és irányok megtekintése, 6. oldal).
Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útadatokat, így
például a sebességet vagy a távolságot (A térkép
útadatainak megjelenítése, 13. oldal).
Hangerő: módosítja a fő hangerőt.
Fényerő: módosítja a képernyő fényerejét.
Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait,
illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető
opciókat (Hívás közbeni opciók, 17. oldal).
Közlekedés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal
mentén vagy az adott környéken (Soron következő forgalmi
események megjelenítése, 14. oldal).
Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott
környéken.
photoLive: megjeleníti a valós idejű forgalmi kamerákat a
photoLive előfizetés alapján (photoLive forgalmi kamerák,
21. oldal).
Kamera jelent.: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy
sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor
elérhető, ha van a készülékén vannak jelzőlámpába telepített
és sebességmérő kamera adatok, és aktív a kapcsolat az
Smartphone Link alkalmazással (A telefon és a headset
párosítása, 14. oldal).
Térképeszköz megtekintése
1 A térképen érintse meg a ikont.
2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a
lehetőséget.
Térképeszközök engedélyezése
Alapértelmezés szerint csak a legelterjedtebb térképeszközök
vannak engedélyezve a térképeszközök menüben. Lehetőség
van azonban további eszközök hozzáadására is a menühöz, így
az akár 12 eszközt is tartalmazhat.
1 A térképen érintse meg a > ikont.
2 A hozzáadáshoz jelölje be a hozzáadni kívánt eszköz melletti
jelölőnégyzetet.
3 Válassza a Eltárol parancsot.
Következik
A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén
található helyekről ad információt. Megtekintheti a közelgő
érdekes helyeket – éttermeket, benzinkutakat, pihenőket stb.
Autópályán haladva a közelgő kijáratoknál és városoknál
elérhető szolgáltatásokról is szerezhet információt, hasonlóan,
mint az út mentén kihelyezett táblákról.
A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet
megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.
Közelgő helyek megtekintése
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
A térkép használata
• Az egyes kategóriák között a gombbal lehet váltani.
• A közelgő autópálya-kijáratoknál vagy városoknál elérhető
szolgáltatások információinak megtekintéséhez válassza a
lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el,
autópályán halad, illetve ha az útvonal autópályát is
tartalmaz.
3 Válasszon ki egy elemet az adott kategóriába, kijárathoz
vagy városhoz tartozó helyek listájának megtekintéséhez.
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása
Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek
meg a Következik eszközben.
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válassza ki a ikont.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához
válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategórianév
mellé.
• A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
• Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a
kategóriát, majd válassza ki az Egyéni keresés elemet,
és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
5 Válassza a Kész lehetőséget.
Útadatok
A térkép útadatainak megjelenítése
Mielőtt a térképen útadatokat jelenítene meg, hozzá kell adnia
az eszközt a térképeszközök menüjéhez (Térképeszközök
engedélyezése, 13. oldal).
A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
Útadatmezők testreszabása
Az útadattérkép eszközön megjelenő adatok testreszabásához
hozzá kell adnia az útadat eszközt a térkép eszközök
menüjéhez (Térképeszközök engedélyezése, 13. oldal).
1 A térképen válassza az > Fedélzeti adatok lehetőséget.
2 Válasszon egy útadatmezőt.
3 Válasszon beállítást.
Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.
Útadatok oldal megjelenítése
Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és
statisztikákkal szolgál az utazásról.
MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a
készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított
időt.
A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
Az útnapló megjelenítése
A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek
lehetőséget.
2 Jelölje be az Útnapló jelölőnégyzetet.
Útadatok nullázása
1 A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
2 Válassza a > Mező(k) visszaállítása lehetőséget.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az Összes
kijelölése lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon
levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
13
• A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához
válasza az Útadatok nullázása lehetőséget.
• A maximális sebesség nullázásához válassza a Max.
sebesség visszaáll. lehetőséget.
• A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út
nullázása lehetőséget.
Soron következő forgalmi események
megjelenítése
Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi
eseményeket.
1 Miközben az útvonalon navigál, válassza a > Közlekedés
lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán
található panelon jelenik meg.
2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni
kívánja.
Forgalom megtekintése a térképen
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a
közeli utak esetleges közlekedési akadályait.
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Szükség esetén válassza a > Jelmagyarázat lehetőséget
a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.
Közlekedési események keresése
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Válassza a > Események lehetőséget.
3 Válassza ki a lista egyik elemét.
4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével
tekintse meg a további közlekedési eseményeket.
A térkép testreszabása
A térképrétegek testre szabása
Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes
helyek és az útviszonyok ikonjait.
1 Válassza a/az Beállítások > Térkép és jármű >
Térképrétegek lehetőséget.
2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és
válassza a/az Eltárol lehetőséget.
Térkép-adatmezők módosítása
1 A térképen válasszon adatmezőt.
Bluetooth-on keresztül elérhető
funkciók
A készüléken számos olyan Bluetooth kapcsolódási funkció van,
amely kompatibilis okostelefonjával. Bizonyos funkciókhoz a
Smartphone Link alkalmazást telepítenie kell okostelefonjára.
További tudnivalókért látogasson el a garmin.com
/smartphonelink weboldalra.
Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei
megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelven
és okostelefonon érhető el.
LiveTrack: lehetővé teszi útjának megosztását okostelefonos
vagy közösségi oldalon lévő kapcsolataival.
Kihangosított hívás: a készülék segítségével hívásokat indíthat
és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított
telefonhangszóróként is használhatja.
Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról
helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.
Médialejátszás: okostelefonjáról továbbítja a zenét headsetjére,
és Bluetooth médiavezérlőket biztosít zūmo készülékén.
Pandora internetes rádió: headsetjére Pandora internetes
rádióadást továbbít, és lehetővé teszi többek között, hogy
zūmo készülékén állomásokat váltson, megtekintse az
előadó és a zeneszám adatait, számot váltson és értékelje a
számokat.
Spotify streamelt zene: headsetjére Spotify streaming
zeneszolgáltatást továbbít, és lehetővé tesz többek között,
hogy zūmo készülékén zenéket és lejátszási listákat
böngésszen és hallgasson, megtekintse az előadó és a
zeneszám adatait és értékelje a számokat.
Foursquare bejelentkezés: bejelentkezhet Foursquare
helyekre zūmo készülékével.
Időjárás-előrejelzések: valós idejű időjárási helyzetjelentéseket
és riasztásokat küld készülékére.
Garmin Élő szolgáltatások: a valós idejű adatok
megtekintéséhez olyan előfizetéses szolgáltatásokat kínál,
mint például a közlekedési feltételek, a parkolás és az
időjárás-előrejelzések megjelenítése.
®
®
BluetoothFunkciófeltételek
Egyes funkciók okostelefont, headsetet, vagy egy bizonyos
okostelefonos alkalmazást igényelnek.
Funkció
Szükséges hozzá
Intelligens értesítések
Párosított okostelefon Smartphone Link alkalmazással.
LiveTrack
A térkép perspektívájának módosítása
1 Válassza a/az Beállítások > Térkép és jármű >
Párosított okostelefon Smartphone Link alkalmazással.
Kihangosított hívás
Párosított telefon és headset. Ez a funkció
párosított Bluetooth headsettel és vezetékes
headsettel kompatibilis.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
Médialejátszás
Párosított okostelefon és headset. Ez a
funkció párosított Bluetooth headsettel és
vezetékes headsettel kompatibilis.
Pandora internetes
rádió
Párosított okostelefon Pandora alkalmazással.
Spotify streamelt zene
Párosított okostelefon Spotify alkalmazással.
Foursquare bejelentkezés
Párosított okostelefon Smartphone Link és
Foursquare alkalmazásokkal.
Időjárás-előrejelzések
Párosított okostelefon Smartphone Link alkalmazással.
Garmin Élő szolgáltatások
Párosított okostelefon Smartphone Link alkalmazással.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
Térképnézet elemet.
• Válassza a/az Menetirányba lehetőséget az autóstérkép
2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási
irány fent legyen látható.
• Válassza ki a/az Észak felé lehetőséget a térkép
megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal
felfelé.
• Válassza a/az 3D lehetőséget a térkép három
dimenzióban történő megjelenítéséhez.
Válassza
a/az Eltárol lehetőséget.
3
A telefon és a headset párosítása
zūmo készülékét párosítania kell telefonjával és Bluetooth
headsetjével, hogy bizonyos Bluetooth funkciókat
14
Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók
használhasson. Miután a készülékeket párosította, amennyiben
be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak,
automatikusan fognak kapcsolódni.
Bizonyos funkciókhoz szükséges a Smartphone Link
alkalmazás. A Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódhat a
párosítási folyamat közben, vagy később is.
1 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető módba.
További tudnivalókért tekintse át a telefonhoz tartozó
felhasználói kézikönyvet.
2 Helyezze el a zūmo készüléket és a telefonját egymáshoz
képest maximum 3 méteres (10 láb) távolságon belül.
3 zūmo készülékén válassza a Beállítások > Bluetooth >
lehetőséget.
4 A telefon készülékkel való párosításához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
5 zūmo készülékén válassza a lehetőséget.
TIPP: ha a kezdeti Bluetooth beállítások képernyő nem
jelenik meg, a Beállítások > Bluetooth > Eszközök
keresése lehetőséggel is párosíthatja headsetét.
6 A headset készülékkel való párosításához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
Telepítse
a/az Smartphone Link alkalmazást telefonja
7
alkalmazásboltjából (opcionális), majd indítsa el azt.
Amennyiben egy Apple készülékkel végez párosítást, egy
biztonsági kód fog megjelenni a zūmo képernyőjén.
8 Ha szükséges, adja meg a biztonsági kódot a telefonján 30
másodpercen belül.
®
Bluetooth funkció állapotjelző ikonok
Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az egyes
párosított eszközök mellett jelennek meg.
Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
• Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél tiltott
vagy szétkapcsolt.
• Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél
kapcsolódik és aktív.
Kihangosított hívás
Intelligens értesítések
Smartphone Link funkciók és szolgáltatások
Médialejátszás
Headset csatlakoztatva
Bluetooth funkciók beállításai Apple
készüléken
Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden
kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos
funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz Apple
készülékkel
Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, zūmo
készülékét párosítani kell a telefonjához.
Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a
Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további
Bluetooth funkciók eléréséhez. A Smartphone Link alkalmazás
Bluetooth Smart technológia segítségével kommunikál
telefonjával. Ha első alkalommal csatlakozik Apple készüléken a
Smartphone Link alkalmazáshoz, meg kell adnia egy Bluetooth
Smart biztonsági kódot.
1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja
alkalmazásboltjából.
Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók
2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
Megjelenik egy biztonsági kód a zūmo eszköz képernyőjén.
Adja
meg telefonján a kódot.
3
Kihangosított hívások letiltása Apple készüléken
A kihangosított hívásokat letilthatja, miközben továbbra is
kapcsolódik telefonjához Smartphone Link adatainak és
értesítéseinek eléréséhez.
1 Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amelyet a
kihangosított hívásokhoz használ.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az
adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat.Egy
színes ikon jelenik meg amellett a név mellet, amellyel a
készülék a kihangosított hívásokhoz kapcsolódik.
3 Szüntesse meg a Telefonhívások jelölőnégyzet kijelölését.
A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések
letiltása Apple készüléken
A Smartphone Link adatokat és intelligens értesítéseket
letilthatja, miközben továbbra is kapcsolódik telefonjához a
kihangosított hívások eléréséhez.
1 Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone
Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az
adatforgalomhoz két különböző név alatt kapcsolódhat.Kék
színű és ikonok jelennek meg amellett a név mellet,
amellyel a készülék az adatokhoz és értesítésekhez
kapcsolódik.
3 Szüntesse meg az Szolgáltatások okostelefonra
jelölőnégyzet kijelölését.
Értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése Apple
készüléken
A kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a
készüléken látható értesítéseket.
1 Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki annak a telefonnak a nevét, amely a Smartphone
Link adatokhoz és értesítésekhez kapcsolódik.
TIPP: telefonja a kihangosított hívásokhoz és az
adatforgalomhoz két különböző név alatt
kapcsolódhat.Színes és ikonok jelennek meg amellett a
név mellet, amellyel a készülék az adatokhoz és
értesítésekhez kapcsolódik.
3 Válassza az Intelligens értesítések lehetőséget.
4 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti
jelölőnégyzetet.
Bluetooth funkciók beállítása Android™
okostelefonon
Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden
kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos
funkciókat engedélyezhet, letilthat, vagy testre szabhat.
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz
Android okostelefonnal
Mielőtt csatlakozna a Smartphone Link alkalmazáshoz, zūmo
készülékét párosítani kell a telefonjához.
Amennyiben a párosítási folyamat során nem csatlakozott a
Smartphone Link alkalmazáshoz, ezt még megteheti a további
Bluetooth funkciók eléréséhez.
1 Telepítse a Smartphone Link alkalmazást telefonja
alkalmazásboltjából.
2 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
15
Bluetooth funkciók letiltása Android okostelefonon
Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, miközben más funkciók
miatt továbbra is kapcsolódik telefonjához.
1 Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki a telefon nevét.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A kihangosított hívások letiltásához szüntesse meg a
Telefonhívások jelölőnégyzet kijelölését.
• A Smartphone Link adatok és intelligens értesítések
letiltásához szüntesse meg a Smartphone Link
jelölőnégyzet kijelölését.
• A speciális alkalmazások értesítéseit a Smartphone Link
alkalmazás beállításainál tilthatja le.
Értesítések megjelenítése vagy elrejtése Android
okostelefonon
A Smartphone Link alkalmazással kiválaszthatja a zūmo
készülékén megjeleníteni kívánt értesítéseket.
1 Nyissa meg telefonján a Smartphone Link alkalmazást.
2 Válassza ki a ikont.
3 Ellenőrizze, hogy az Smart Notifications jelölőnégyzet be
van-e jelölve.
4 Az Notifications részben válassza a Settings lehetőséget.
Az értesítési kategóriák és alkalmazások listája megjelenik.
5 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az adott értesítés engedélyezéséhez vagy letiltásához
használja a kategória vagy az alkalmazás mellett található
választógombot.
• Ha egy alkalmazást szeretne a listához adni, nyomja meg
a gombot.
Headset Bluetooth funkcióinak
engedélyezése vagy letiltása
Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden
kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Engedélyezhet és
letilthat adott funkciókat.
1 Válassza a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki a headset nevét.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A headset szétkapcsolásához törölje a Fejhallgató
jelölőnégyzet jelölését.
• A médiafolyamok hangjainak letiltásához törölje a Média
hang jelölőnégyzet jelölését.
Smartphone Link
A Smartphone Link egy telefon alkalmazás, amely lehetővé teszi
a helymeghatározási adatok telefonnal történő szinkronizálását,
és telefonjának adatkapcsolata használatával hozzáférést
biztosít az aktuális információkhoz is. A rendszer a Smartphone
Link alkalmazásból a Bluetooth vezeték nélküli technológia
segítségével kapja meg az adatokat. Az aktuális információk
szolgáltatás elérhető a Garmin Élő szolgáltatások előfizetéses
csomagban (Garmin Élő szolgáltatások, 16. oldal).
Az elmentett helyek és a legutóbb talált helyek minden egyes
alkalommal szinkronizálásra kerülnek az okostelefonnal, amikor
a készülék csatlakozik a Smartphone Link alkalmazáshoz.
Smartphone Link letöltése
A Smartphone Link bizonyos okostelefonok esetében érhető el
Keresse fel a www.garmin.com/smartphonelink weboldalt, vagy
telefonja alkalmazáspiacát, ahol a kompatibilitásról és a
rendelkezésre állásról nyerhet információt.
A Smartphone Link az alkalmazáspiacról tölthető le a
támogatott telefonon.
16
Az alkalmazások letöltésére és telepítésére vonatkozó
információkat a telefon felhasználói kézikönyvében
olvashatja.
Hely küldése a telefonjáról a készülékre
A Smartphone Link alkalmazás navigációs alkalmazásként van
regisztrálva a telefonon.
1 A telefonon válassza ki az egy adott helyre történő navigáció
megkezdéséhez (lásd a telefon felhasználói kézikönyvét).
2 Az alkalmazás menüből válassza a Smartphone Link
lehetőséget.
A következő alkalommal, amikor csatlakoztatja a készüléket a
telefonhoz, a hely átvitelre kerül a készülék Legutóbbi találatok
helyére.
Garmin Élő szolgáltatások
A Garmin Élő szolgáltatások használata előtt a készüléket
támogatott, Smartphone Link alkalmazást használó
okostelefonhoz kell csatlakoztatni. (A telefon és a headset
párosítása, 14. oldal).
A Smartphone Link-csatlakozás biztosítja a hozzáférést a
Garmin Élő szolgáltatásokhoz. Garmin Élő szolgáltatások
ingyenes és előfizetéses csomagokat kínálnak olyan adatok
megtekintésére, mint például közlekedési adatok, időjárás és
üzemanyagárak.
Egyes szolgáltatások, mint például az időjárás, külön
alkalmazásként érhetők el a készüléken. Más szolgáltatások,
mint például a forgalom, a készülék meglévő navigációs
funkcióit egészítik ki. A Garmin Élő szolgáltatást igénylő
funkcióknál megjelenik a Smartphone Link szimbólum, és ezek
a funkciók csak Smartphone Link-csatlakozás esetén láthatók.
Előfizetés a Garmin élő szolgáltatásokra
Mielőtt előfizetne a Garmin Élő szolgáltatásokra, telepítenie kell
a Smartphone Link alkalmazást telefonjára.
1 Indítsa el a Smartphone Link alkalmazást telefonján (A
telefon és a headset párosítása, 14. oldal).
2 Válassza a My Account lehetőséget.
Megjelenik a szolgáltatások és előfizetési árak listája.
3 Válasszon egy szolgáltatást.
4 Válassza ki az árat.
5 Válassza az Subscribe lehetőséget.
6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Intelligens értesítések
Míg készüléke a Smartphone Link alkalmazáshoz kapcsolódik,
okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a
bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a
zūmo készülék segítségével.
MEGJEGYZÉS: miután a navigációs készülék kapcsolódott a
Smartphone Link alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány
percet várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az
intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a színes
ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál (Bluetooth funkció
állapotjelző ikonok, 15. oldal).
Értesítések érkeztetése
ÉRTESÍTÉS
Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre
vezetés közben.
Ahhoz, hogy zūmo készüléke értesítéseket kaphasson,
csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link
alkalmazáshoz.
Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb
oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék
mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket,
Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók
először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a
vezető.
MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a
térképeszközöknél jelennek meg.
• Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az OK
lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív
marad a telefonján.
• Az értesítés megtekintéséhez válassza a Megnéz
lehetőséget.
• Az értesítés meghallgatásához válassza a Megnéz >
Lejátszás lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
• További műveletek végrehajtásához, mint például az
értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a
Megnéz lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos
értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést
létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.
Értesítések érkeztetése térképnézet közben
ÉRTESÍTÉS
Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre
vezetés közben.
Ahhoz, hogy zūmo készüléke értesítéseket kaphasson,
csatlakoznia kell az okostelefonjához és a Smartphone Link
alkalmazáshoz.
Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a
térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék
mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket,
először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a
vezető.
• Értesítés elutasításához válassza a lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív
marad a telefonján.
• Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés
szövegét.
• Az értesítés meghallgatásához válassza az Üzenet
lejátszása lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
• További műveletek végrehajtásához, mint például az
értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a
Megnéz lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.
MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos
értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést
létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.
Az értesítések listájának megtekintése
Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.
1 Válassza az Alkalmazások > Intelligens értesítések
lehetőséget.
Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket
fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke
szín jelöli.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
• Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés
leírását.
• Az értesítés meghallgatásához válassza a ikont.
Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék
felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv
esetében érhető el.
Kihangosított hívás
MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok és headsetek többségét
támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön
telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni.
Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.
A navigációs készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia
segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára
vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg
szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező
készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el
a www.garmin.com/bluetooth weboldalra.
Hívás kezdeményezése
Szám tárcsázása
1 Válassza a következőket: Alkalmazások > Telefon > Hív.
2 Adja meg a telefonszámot.
3 Válassza ki a Hív lehetőséget.
Névjegy hívása a telefonkönyvből
A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor
a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány
perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a
funkciót.
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv
lehetőséget.
2 Jelöljön ki egy névjegyet.
3 Válassza ki a Hívás lehetőséget.
Hely hívása
1 Válassza ki: Alkalmazások > Telefon > Kategóriák
keresése.
2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
3 Válassza ki a Hívás lehetőséget.
Hívás fogadása
Hívás fogadásakor válassza ki a Hívásfogadás vagy Elvet
elemet.
A híváslista használata
A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre,
valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista
néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem
támogatják ezt a funkciót.
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > Híváslista
lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
3 Válasszon ki egy hívást.
Hívás közbeni opciók
Hívás közben lehetőség van hívás közbeni opciók elérésére a
térképről.
• Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a
lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha ki szeretné
kapcsolni a készüléket, de hívásban szeretne maradni, vagy
ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
• A tárcsázó használatához válassza a lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket,
például hangpostát használhat.
• A mikrofon elnémításához válassza a lehetőséget.
• A hívás befejezéséhez válassza a lehetőséget.
17
Otthoni telefonszám elmentése
TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett
helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg (Mentett
hely szerkesztése, 12. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > > Otth. tel.szám
beállítása lehetőséget.
2 Adja meg a telefonszámát.
3 Válassza a Kész lehetőséget.
Hazatelefonálás
Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a
kiindulási helyéhez.
Válassza ki az Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás
elemet.
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása
Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti
lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök
listájáról. A Bluetooth eszköz automatikusan csatlakoztatható
zūmo eszközéhez a jövőben is.
1 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
3 Törölje a jelölést a párosított eszköz neve melletti négyzetből.
Párosított telefon törlése
Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben
automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez,
kitörölheti azt.
1 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet.
2 A telefon kiválasztását követően válassza ki az Eszköz
párosításának megszüntetése lehetőséget.
Forgalom
ÉRTESÍTÉS
A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért és időszerűségéért.
Előfordulhat, hogy a közlekedési adatok nem érhetők el minden
területen és országban. A közlekedésiadatokról és a lefedett
területekről a www.garmin.com/traffic oldalon olvashat
bővebben.
• Figyelmeztetések jelennek meg a térképen, ha közlekedési
esemény történt útvonalán vagy területén.
• A készüléket csatlakoztatni kell a Smartphone Link
alkalmazáshoz egy aktív közlekedési előfizetés által, hogy
közlekedési információkat kaphasson.
Közlekedési adatok fogadása Smartphone
Link segítségével
Az alkalmazások használata
LiveTrack megosztás beállítása és nézők
meghívása
A LiveTrack funkció első használatakor be kell állítania azt,
valamint meg kell hívnia a nézőket.
1 Csatlakozzon a Smartphone Link alkalmazáshoz (A telefon
és a headset párosítása, 14. oldal).
2 Nyissa meg okostelefonján a Smartphone Link alkalmazást,
majd válassza a LiveTrack elemet.
3 Adjon meg egy felhasználónevet, majd válassza a Next
elemet.
4 Adja meg a meghívandó névjegye(ke)t.
Nevet és e-mail címet is megadhat.
5 Válassza a Start LiveTrack lehetőséget.
Az alkalmazás hozzákezd LiveTrack-adatainak
megosztásához. A meghívott nézők LiveTrack-adataira
mutató hivatkozást kapnak.
6 A ikont választva megoszthatja LiveTrack-hivatkozását
közösségi oldalakon, üzenetküldő alkalmazással és más
megosztási funkcióval rendelkező alkalmazáson keresztül is
(nem kötelező).
LiveTrack munkamenet indítása telefonon
Mielőtt LiveTrack munkamenetet tudna indítani telefonján,
párosítania kell a telefont a készülékkel, és csatlakoznia kell a
Smartphone Link (A telefon és a headset párosítása, 14. oldal).
1 Nyissa meg okostelefonján a következőt: Smartphone Link.
2 Válassza a LiveTrack lehetőséget.
3 Válasszon megosztási opciót.
4 Válassza a LiveTrack indítása lehetőséget.
5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Médialejátszó
A médialejátszó a következő forrásokból képes zene vagy hang
lejátszására.
• A zūmo készüléken tárolt zenefájlok.
• A motoros tartó USB-portjához csatlakoztatott telefonon vagy
médialejátszón tárolt zenefájlok.
• A motoros tartó vonalbemeneti jackjéhez csatlakoztatott
vonalbemeneti hangforrás.
• Bluetooth hang egy párosított telefonról.
• Pandora internetes rádió.
• Spotify zenestreamelő szolgáltatás.
Médialejátszás
1 Válassza az Alkalmazások lehetőséget.
2 Válasszon ki egy lehetőséget:
Közlekedés engedélyezése
• Válassza a Pandora® lehetőséget Pandora médiaforrásra
állított médialejátszó megnyitásához.
• Válassza a Spotify lehetőséget Spotify médiaforrásra
állított médialejátszó megnyitásához.
• Válassza a Media Player lehetőséget a legutóbbi
médiaforrásra állított médialejátszó megnyitásához.
3 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A médiaforrás megváltoztatásához válassza a következőt:
.
• A zeneszám, állomás, lejátszási lista vagy zenefájl
kiválasztásához válassza a következőt: .
A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.
1 Válassza a Beállítások > Közlekedés lehetőséget.
2 Törölje a Közlekedés jelölőnégyzet kijelölését.
A médialejátszó térképeszköz segítségével a térképről is
kezelheti a médialejátszót.
Az Aktuális forgalom szolgáltatás valós idejű közlekedési
adatokat biztosít.
1 Töltse le a Smartphone Link alkalmazást kompatibilis
telefonjára (Smartphone Link letöltése, 16. oldal).
2 Fizessen elő az Aktuális forgalom szolgáltatásra (Előfizetés a
Garmin élő szolgáltatásokra, 16. oldal).
3 Csatlakoztassa a készüléket Smartphone Link alkalmazást
futtató telefonjához (A telefon és a headset párosítása,
14. oldal).
18
A Médialejátszó eszköz hozzáadása a térképhez
Forgalom
1 Válassza a következőt: Beállítások > Térkép és jármű >
Térképeszközök > Media Player.
2 Nyissa meg a térképet.
3 Válassza a > Media Player lehetőséget.
A médialejátszó vezérlői megjelennek a térképen.
Váltás a médiaforrások között
Megváltoztathatja az eszközén lejátszott médiák forrását.
1 Válassza a következőt: Alkalmazások > Media Player > .
2 Válasszon egy médiaforrást.
Pandora szolgáltatás
A Pandora egy ingyenes, személyre szabható rádió, mellyel
gondtalanul élvezheti a soha véget nem érő zenét. A Pandora
integrációjához egy kompatibilis mobilkészülékre és a Pandora
alkalmazásra van szükség. A kompatibilis mobilkészülékekkel
kapcsolatos információkért lásd: www.pandora.com/everywhere
/mobile.
MEGJEGYZÉS: a Pandora jelenleg az Egyesült Államokban,
Ausztráliában és Új-Zélandon érhető el.
Csatornaváltás
1 Válassza a következőt: Alkalmazások > Pandora®.
2 Válassza a ikont.
3 Válasszon egy csatornát.
Spotify
A Spotify egy digitális zeneszolgáltatás, amely több millió
zeneszámhoz ad hozzáférést.
TIPP: a Spotify integrációhoz telepítenie kell mobilkészülékére a
Spotify alkalmazást. Kompatibilis mobilkészülék és
prémiumelőfizetés szükséges, ahol elérhető. Lépjen a
www.garmin.com oldalra.
Ez a termék a Spotify szoftvert is tartalmazza, amelyre a
következő harmadik felektől származó licencek vonatkoznak:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Aláfestő zene
minden utazáshoz a Spotify közreműködésével. Hallgassa
kedvenc zenéit és előadóit, vagy hagyja, hogy a Spotify
szórakoztassa.
2 Válassza az Menj! lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő
mentése
A legutóbb megtett nyomvonalat útvonalként mentheti, melyen
az utazástervező segítségével később navigálhat (Navigálás
mentett úton, 7. oldal).
1 Válassza a TracBack lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
2 Válassza a > Mentés útvonalként lehetőséget.
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Abroncsnyomás
FIGYELMEZTETÉS!
Az Abroncsnyomás-figyelő rendszer nem helyettesíti az
abroncsok megfelelő karbantartását és ellenőrzését. A vezető
felelőssége a megfelelő abroncsnyomás ellenőrzése abban az
esetben is, ha a levegő nyomása még nem érte el a kritikusan
alacsony szintet, és így nem történt riasztás. A megfelelő
abroncsnyomás fenntartásának elmulasztása a jármű feletti
irányítás elvesztésének veszélyét okozhatja, és súlyos személyi
sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.
A Garmin Abroncsnyomás-figyelő rendszer külön tartozékként
érhető el. Az abroncsnyomás funkció nem kompatibilis minden
zūmo típussal. Tekintse meg a www.garmin.com/zumo
weboldalt a tartozékokkal és kompatibilitási jellemzőkkel
kapcsolatban.
Az abroncsnyomás-figyelők beállítása
Az abroncsnyomás-figyelők beállításához szükség van elemre
és az érzékelőkhöz mellékelt számmatricákra. Ezenkívül
szükség van egy kompatibilis zūmo készülékre.
Az érzékelők vezeték nélkül kommunikálnak a kompatibilis
zūmo készülékkel. Ezek segítségével nyomon követheti az
abroncsok nyomását, és értesülhet az alacsony
abroncsnyomásról a zūmo készüléken.
1 Forgassa el balra a kupakot À az érzékelőn Á, eltávolítva így
azt.
Nyomvonalak
A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló
információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időre, a
helyszínre és a magasságra vonatkozó adatokat.
A nyomvonalinformációk megtekintése
1 Válassza a következőt: Alkalmazások > Nyomvonalak >
Aktív.
2 Válasszon nyomvonalat.
A térképen megjelenik a nyomvonal.
3 Válassza a ikont.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A nyomvonal elmentéséhez válassza a Nyomvonal
mentése lehetőséget.
• A nyomvonal útvonalként való mentéséhez válassza a
Mentés útvonalként lehetőséget.
• A nyomvonal egy magassági pontjának megtekintéséhez
válassza a Magassági profil lehetőséget.
TracBack
®
A legutóbbi útvonal választása
A TracBack funkció rögzíti a legutóbbi mozgásának
nyomvonalát. Újrarajzolhatja a legutóbb megtett nyomvonalat
annak kiindulásáig.
1 Válassza az Alkalmazások > TracBack lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
Az alkalmazások használata
2 Ha már behelyezte az elemet az érzékelőbe, akkor azt most
vegye ki.
3 A zūmo készüléken válassza az Alkalmazások > Abroncs
nyomás lehetőséget.
4 Válassza ki az abroncskonfigurációnak megfelelő
járműprofilt.
5 Vigye az érzékelőt a zūmo készülék közelébe.
6 A zūmo készüléken válassza ki azt a számot, ami azon az
abroncson látható, amelyhez a párosítani kívánt érzékelő
tartozik.
19
7 30 másodpercen belül helyezze be az elemet  az
elemtartóba Ã, ügyelve a helyes polaritásra (a pozitív rész
felfelé nézzen).
alkalmazásban. A szám alatt található szimbólumok jelzik az
érzékelőhöz tartozó aktív riasztásokat.
Alacsony abroncsnyomás
Érzékelő akkufeszültsége alacsony
Az érzékelő nem csatlakozik
Abroncsnyomás-figyelő alvó üzemmód
A zūmo készülék elkezdi keresni az érzékelőt. Sikeres
párosítás esetén megjelenik egy nyugtázó üzenet.
TIPP: ha a párosítás sikertelen, akkor távolítsa el az elemet
az érzékelőből, majd ismételje meg a 6. és 7. lépést.
8 Adja meg az abroncs ajánlott nyomásértékét.
9 Adja meg az abroncs legkisebb nyomásértékét.
A zūmo készülék figyelmeztet, ha az érzékelő a megadott
legkisebb nyomásértéknél alacsonyabb értéket mér.
10 Csavarja vissza a kupakot az érzékelőre, és húzza azt meg
jól.
11 Helyezze fel az érzékelőre a 6. lépésben megadott
abroncsszámnak megfelelő számmatricát.
12 Ismételje meg a műveletet a többi érzékelőnél.
Az érzékelők felhelyezése az abroncsokra
FIGYELMEZTETÉS!
Az Abroncsnyomás-figyelő rendszert kizárólag a fémszelepes
abroncsok esetén történő használatra tervezték. Az
Abroncsnyomás-figyelő rendszer nem fémszelepes abroncsok
esetén történő használata károsíthatja a gumiabroncsot és/vagy
a szelepet, és súlyos személyi sérüléssel vagy halállal végződő
balesethez vezethet.
ÉRTESÍTÉS
Az érzékelők vagy a jármű lehetséges károsodásának
elkerülése érdekében gondoskodjon róla, hogy a telepített
érzékelők ne akadályozzák a fékek, felfüggesztés alkatrészei,
vagy más telepített/beszerelt készülék megfelelő működését. Ha
egy telepített érzékelő akadályozza a jármű készülékeinek
megfelelő működését, ne használja a járművet a telepített
érzékelővel.
Az esetleges kerékrázás és az egyenetlen abroncskopás
elkerülése érdekében az érzékelők felhelyezése után ki kell
egyenlíteni az abroncsokat.
Az érzékelők felhelyezése előtt be kell azokat állítani a zūmo
készüléken.
1 Távolítsa el a szelepsapkákat az abroncsokról.
2 A zūmo készüléken válassza ki az Alkalmazások > Abroncs
nyomás lehetőséget a profildiagram megtekintéséhez.
3 Csavarja fel az érzékelőket (jobbra tekerve) a szelepekre.
MEGJEGYZÉS: az érzékelőket a profildiagramnak és az
érzékelőkre felhelyezett számmatricáknak megfelelően kell
felszerelni az egyes érzékelőkre.
4 Forgassa meg kézzel a kerekeket, hogy meggyőződjön róla,
hogy az érzékelők nem akadályozzák a kerekek szabad
forgását.
Amikor leállítja a gépjárművet és kikapcsolja a zūmo készüléket,
az abroncsnyomás-figyelő pár perc elteltével energiatakarékos
készenléti módba lép. Az érzékelő alvó üzemmódban nem
továbbít információkat a zūmo eszköz számára. Ennek
következtében zūmo eszköze lecsatlakoztatottként észlelheti az
adott érzékelőt.
A következő alkalommal, amikor járműve megmozdul, az
érzékelő kilép az alvó üzemmódból, és automatikusan
visszacsatlakozik a zūmo eszközhöz. Az újracsatlakozás 30
másodpercet is igénybe vehet.
Az iránytű használata
MEGJEGYZÉS: az iránytű csak mozgás közben képes
meghatározni az irányokat.
A navigációhoz használhatja a GPS iránytűt.
Válassza az Alkalmazások > Iránytű elemet.
VIRB Távirányító
®
A VIRB távirányító funkció segítségével eszközéről is
vezérelheti VIRB akciókameráját. Látogasson el a
www.garmin.com/VIRB oldalra, ha szeretne vásárolni egy VIRB
akciókamerát.
VIRB akciókamera vezérlése
A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli
beállítást a VIRB kamerán. További információért lásd a VIRB
sorozat használati útmutatóját.
1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
2 A zūmo készüléken válassza az Alkalmazások > VIRB
távirányító > Csatlakozás lehetőséget.
3 Várja meg, hogy a készülék kapcsolódjon a VIRB
kamerához.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza a Rögzítés indítása lehetőséget videó
rögzítéséhez.
• Válassza a Rögzítés leállítása lehetőséget a
videórögzítés leállításához.
• Válassza a Pillanatkép lehetőséget fénykép
készítéséhez.
A szervizelőzmények naplózása
Abroncsnyomás-riasztások
A jármű karbantartásakor és javításakor regisztrálhatja a
dátumot és a kilométerszámláló állását. A készülék számos
szervizkategóriát kínál fel, melyekhez egyéni kategóriákat is
hozzáadhat (lásd: Szervizkategóriák hozzáadása, 20. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon szervizkategóriát.
3 Válassza a Bejegyzés hozzáadása lehetőséget.
4 Írja be a kilométerszámláló állását, és válassza a Tovább
lehetőséget.
5 Fűzzön hozzá megjegyzést (opcionális).
6 Válassza a(z) Kész lehetőséget.
A készülék felugró üzenetek, térképikonok és szimbólumok által
figyelmeztetést küld Önnek az abroncsnyomás-alkalmazásban.
Ha riasztási helyzet áll fent egy érzékelő esetén, az adott
abroncshoz tartozó szám piros színre vált az abroncsnyomás-
Szervizkategóriák hozzáadása
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza a > Kategória hozzáadása lehetőséget.
20
Az alkalmazások használata
3 Írja be a kategória nevét, és válassza a Kész lehetőséget.
Szervizkategóriák törlése
Szervizkategória törlésekor a kategória minden
szervizbejegyzése is törlésre kerül.
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza a > Kategóriák törlése lehetőséget.
3 Válassza ki a törölni kívánt szervizkategóriákat.
4 Válassza a Törlés lehetőséget.
Szervizkategóriák átnevezése
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza ki az átnevezni kívánt kategóriát.
3 Válassza a > Kategória átnevezése lehetőséget.
4 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Szervizbejegyzések törlése
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon szervizkategóriát.
3 Válassza a > Bejegyzések törlése lehetőséget.
4 Válassza ki a törölni kívánt szervizbejegyzéseket.
5 Válassza a Törlés lehetőséget.
Szervizbejegyzés szerkesztése
A megjegyzést, kilométerszámláló-állást és a szervizbejegyzés
dátumát szerkesztheti.
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válassza ki az egyik mezőt.
4 Írja be az új információt, és válassza a Kész lehetőséget.
A súgófájlok megtekintése
A teljes felhasználói kézikönyv megjelenítéséhez válassza az
Alkalmazások > Súgó lehetőséget.
Keresés a Súgótémakörök között
Válassza ki az Alkalmazások > Súgó >
lehetőséget.
Az időjárás-előrejelzés megtekintése
Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási
adatoknak kell érkezniük a készülékére. Ahhoz, hogy az
időjárási adatok megérkezzenek, készülékét csatlakoztatnia kell
a Smartphone Link alkalmazáshoz (A telefon és a headset
párosítása, 14. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az
elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes
előrejelzés.
Időjárás megtekintése egy másik város közelében
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi
pozíció.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez
válassza ki az adott várost a listából.
• Kedvenc város hozzáadásához válassza a Település
hozzáadása, és adjon meg városnevet.
Az időjárási radarkép megtekintése
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
Megtekinthet egy animált, színkódokkal ellátott radartérképet az
aktuális időjárási helyzetről, valamint egy időjárási ikont a
Az eszköz testreszabása
térképen. Az időjárási ikon változik, így jelezve a közelben
tapasztalható időjárást, például esőt, havazást és zivatarokat.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Időjárás radar lehetőséget.
Időjárási figyelmeztetések megtekintése
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések
jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy
kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az
időjárási figyelmeztetések térképe.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Időjárás riasztások lehetőséget.
Útviszonyok ellenőrzése
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Útviszonyok lehetőséget.
photoLive forgalmi kamerák
A photoLive forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és
útkereszteződések közlekedési viszonyairól nyújtanak élő
képeket. Azokat a kamerákat, amelyeket rendszeresen meg
kíván tekinteni, el tudja menteni.
Forgalmi kamera mentése
Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, elő kell fizetnie a
photoLive szolgáltatásra, és csatlakoztatnia kell a készülékét
egy támogatott telefonra, amelyen fut a Smartphone Link
(Smartphone Link, 16. oldal).
Ez a funkció nem érhető el minden területen.
1 Válassza az Alkalmazások > photoLive lehetőséget.
2 Válassza ki a Hozzáad.: érintse meg lehetőséget.
3 Út választása.
4 Válasszon ki egy kereszteződést
5 Válassza a Eltárol lehetőséget.
Forgalmi kamera megtekintése
Ahhoz, hogy megtekinthessen egy forgalmi kamerát, előbb el
kell mentenie azt: (Forgalmi kamera mentése, 21. oldal).
1 Válassza ki az Alkalmazások > photoLive lehetőséget.
2 Válasszon ki egy kamerát.
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése
E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási
előzmények funkciót (Készülék- és adatvédelmi beállítások,
23. oldal).
A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a
helyeket, ahol megállt.
Válassza ki a/az Alkalmazások > Merre jártam lehetőséget.
Az eszköz testreszabása
Térkép- és járműbeállítások
Válassza a Beállítások > Térkép és jármű lehetőséget.
Jármű: a pozícióját a térképen jelző ikon beállítása.
Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.
21
Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének
beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép
megjelenését.
Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.
Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő
parancsikonok beállítása.
Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (A
térképrétegek testre szabása, 14. oldal).
Hallható figyelmeztetések: hallható figyelmeztetések az egyes
motorosriasztás-típusokhoz (A motoros figyelmét felkeltő
funkciók és figyelmeztetések, 4. oldal).
Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus
kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében.
Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/
kicsinyítenie a térképen.
myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.
Térképek engedélyezése
Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek
engedélyezésére.
TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a
http://buy.garmin.com webhelyre.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > myMaps
lehetőséget.
2 Válasszon térképet.
Navigációs beállítások
Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az
útvonalon lévő főbb utak előnézetét.
Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.
Újratervezés letéréskor: az aktív útvonalról való letéréskor
életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.
Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha
túl hosszú ideje vezet pihenő nélkül.
Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.
Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és
területeket elkerülhet.
Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.
Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének
beállítása.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Korlátozott mód: letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős
kezelői felügyelet szükséges, és amely így vezetés közben
elvonhatja a figyelmet.
GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket
fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.
Tervezési mód beállítások
Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű
gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.
Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig.
Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább
tart.
Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél
között.
Kalandos útvonal: olyan útvonalak tervezése, amelyek
előnyben részesítik az élesen kanyargó utakat.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
22
Szimulált hely beállítása
Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad
műholdas jeleket, szimulált hely beállításához használhatja a
GPS-t.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor
lehetőséget.
2 A főmenüben válassza a Térkép lehetőséget.
3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.
A hely címe megjelenik a képernyő alján.
4 Válassza ki a hely leírását.
5 Válassza a Kiindulóhely lehetőséget.
Bluetooth Beállítások
Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet.
Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia
bekapcsolása.
Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth
eszközöket.
Bluetooth név: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet,
amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth
vezeték nélküli technológia használata során.
Bluetooth kikapcsolva
1 Válassza ezt: Beállítások > Bluetooth.
2 Válassza a Bluetooth lehetőséget.
Megjelenítési beállítások
Válassza a Beállítások > Kijelző lehetőséget.
Színösszeállítás: nappali vagy éjszakai színes üzemmód
kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a
készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be
a színeket.
Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.
Kijelző időtúllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével
az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.
Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a
rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába
menti.
Forgalombeállítások
Válassza a Beállítások > Közlekedés lehetőséget.
Közlekedés: a forgalom engedélyezése. Szükséges a
Smartphone Link alkalmazás és előfizetés az Aktuális
forgalom szolgáltatásra.
Mértékegység- és időbeállítások
A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához
válassza a/az Beállítások > Egységek és idő lehetőséget a
főmenüben.
Pontos idő: a készülék órájának beállítása.
Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás
formátumot, illetve az UTC időkijelzést.
Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek
beállítása.
Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt
koordináták és dátum formátumának beállítása.
Az idő beállítása
1 A főmenüben válassza ki az időt.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az idő GPS-információkat használó, automatikus
beállításához válassza az Automatikus lehetőséget.
• Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé
vagy lefelé.
Az eszköz testreszabása
Nyelvi és billentyűzetbeállítások
A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához
válassza ki a főmenüben a Beállítások > Nyelv és billentyűzet
lehetőséget.
Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.
Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott
nyelvre állítása.
MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja
a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt
adatok nyelvét.
Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.
Közeledési figyelmeztetések beállításai
MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell
tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Válassza a Beállítások > Közeledési riasztások lehetőséget.
Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló
riasztás stílusának beállítása.
Riasztások: beállítja azt a közeledésipont-típust, amelyiknél a
riasztás beindul.
Készülék- és adatvédelmi beállítások
A Készülékbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a
Beállítások > Eszköz lehetőséget.
Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék
azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó
információkat.
EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.
MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver
frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van
szükség.
Pozíciójelentés: pozíciójának megosztása a következővel:
Garmin a tartalom bővítéséhez.
Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék
információkat rögzítsen a myTrends, Merre jártam és az
Útnapló funkciók számára.
Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a
myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.
Beállítások visszaállítása
Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az
összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.
1 Válassza a Beállítások elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válassza a következőt: > Visszaállít.
"Eszközadatok"
Akkumulátor feszültségtartománya
3,5 és 4,1 V között
Rádiófrekvencia-protokoll
2,4 GHz-es ANT+ vezeték nélküli
kommunikációs protokoll (a VIRB
Remote-hoz)
2,4 GHz-es ANT (az abroncsnyomásfigyelő rendszerhez)
®
®
*A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mély vízben,
legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További
részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating
weboldalra.
A készülék töltése
MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS
tápegységről kell üzemeltetni.
A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti
fel.
• Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a
jármű tápellátásához.
ÉRTESÍTÉS
Ne csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a jármű
tápkábeléhez.
• Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USBkábel segítségével.
Számítógéphez való csatlakoztatás esetén a készülék
lassabban töltődhet. Nem minden hordozható számítógép
képes a készülék töltésére.
• Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez,
például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC
adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin
márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com
oldalra.
A készülék karbantartása
A készülék karbantartása
ÉRTESÍTÉS
Óvja az eszközt a leeséstől.
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel,
ellenkező esetben károsodás léphet fel.
A külső borítás tisztítása
ÉRTESÍTÉS
A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a
műanyag részekben.
1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az
Specifikációk
érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
Vízellenállás
IEC 60529 IPX7
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet
0° és 45 °C között ( 32 és 113 °F között)
Hálózati bemenet (CLA,
motorkerékpár vagy külső
forrás)
12 és 24 Vdc között
Hálózati bemenet (USB)
5 V ± 0,25 V-tól
Akkumulátor-üzemidő
Legfeljebb 4 óra, használattól és beállításoktól függően
A lopás elkerülése érdekében
Akkumulátor-típus
Cserélhető lítium-ion akkumulátor
• Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek
használatban.
"Eszközadatok"
2 Törölje tisztára az eszközt.
Az érintőképernyő tisztítása
1 Használjon egy puha, tiszta és szöszmentes ruhát.
2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és
válassza azt le az áramforrásról.
4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.
23
• Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a
szélvédőről.
• Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
• Regisztrálja készülékét a http://my.garmin.com weboldalon.
A készülék alaphelyzetbe állítása
Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.
Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.
A készülék, a tartó és a tapadókorong
eltávolítása
Az eszköz eltávolítása a tartóból
1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
2 Döntse előre a készüléket.
A tartó eltávolítása a tapadókorongról
1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el
nem válik a tapadókorongon található golyótól.
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről
1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél
ÉRTESÍTÉS
Biztosítékcsere alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat,
és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a
helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve
működik.
Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a
járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.
1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a
záróelemet À annak kinyitásához.
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket
• Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban
van-e (Navigációs beállítások, 22. oldal).
• Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől
és fáktól távol eső helyre.
• Néhány percig maradjon egyhelyben.
A készülék nem töltődik a járművemben
• Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (A biztosíték
cseréje a jármű tápkábelénél, 24. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja
árammal a tápaljzatot.
• Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a
specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon
belül van.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű
tápaljzatában.
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül
• Csökkentse a kijelző fényerejét (Megjelenítési beállítások,
22. oldal).
• Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt
(Megjelenítési beállítások, 22. oldal).
• Csökkentse a hangerőt (A hangerő beállítása, 4. oldal).
• Tiltsa le a Bluetooth vezeték nélküli technológiát (Bluetooth
kikapcsolva, 22. oldal).
• Állítsa a készüléket energiatakarékos üzemmódba, amikor
nem használja (A készülék be- és kikapcsolása, 3. oldal).
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti
hatásoknak.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
A készülékem nem jelenik meg cserélhető
meghajtóként a Sajátgépben
A legtöbb Windows számítógépen a készülék Médiaátviteli
Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a
készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig
cserélhető meghajtóként. Az MTP üzemmódot támogatja a
Windows 7, Windows Vista és Windows XP Service Pack 3
Windows Media Player 10 esetén.
®
®
2
3
4
5
TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségére lehet a
művelet során.
Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot Á, és a
biztosítékot Â.
Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot
(pl. 1 vagy 2 amperes).
Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató
járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére à való
visszazáráshoz.
Hibaelhárítás
A tapadókorong nem marad rajta a
szélvédőn
1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal
megdörzsölve.
2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
3 Szerelje fel a tapadókorongot (Felszerelés, 1. oldal).
24
A készülékem nem jelenik meg hordozható
eszközként a Sajátgépben
A Mac számítógépeken és egyes Windows számítógépeken a
készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik. USB
tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként
vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként.
Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az
USB tömegtároló üzemmódot használják.
®
A készülékem sem hordozható eszközként,
sem cserélhető meghajtóként nem jelenik
meg a Sajátgépben
1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
2 Kapcsolja ki a készüléket.
3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez és számítógép
USB-portjához.
TIPP: az USB-kábelt a számítógép USB-portjához, és ne
USB-elosztóhoz csatlakoztassa.
A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy
USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén
megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a
számítógép csatlakoznak egymáshoz.
Hibaelhárítás
MEGJEGYZÉS: ha több hálózati meghajtó található a
számítógépen, előfordulhat, hogy a Windows nem tud betűjelet
rendelni a Garmin meghajtókhoz. A betűjelek meghajtókhoz
rendelésével kapcsolatos további információkért lásd az
operációs rendszer súgó fájlját.
A telefonom nem csatlakozik a készülékhez
• Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet.
A Bluetooth mező beállítása legyen Bekapcsolva.
• Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a
telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb)
körzetébe.
• További segítségért látogassa meg a www.garmin.com
/bluetooth weboldalt.
Függelék
Memóriakártya behelyezése térképek és
adatok számára
Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke
tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát
vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a
www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített
Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az
eszköz microSD 4– 32 GB méretű memóriakártyával
használható.
1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot
készülékén (A készülék áttekintése, 2. oldal).
2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
3 Nyomja meg kissé, amíg kattanást nem hall.
Adatkezelés
Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártyanyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.
MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98,
Me, Windows NT és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs
rendszerekkel.
3 Válasszon ki egy fájlt.
4 Válassza a Szerkesztés > Másolás lehetőséget.
5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként
vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin
mappába.
6 Válassza a Szerkesztés > Beillesztés lehetőséget.
Az USB-kábel leválasztása
Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként
csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése
érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a
számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként
csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs
szükség biztonságos leválasztásra.
1 Végezze el a következő műveletet:
• A Windows rendszert futtató számítógép esetében
válassza ki a tálcán levő Hardver biztonságos
eltávolítása ikont, majd válassza ki a készüléket.
• A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó
ikonját a lomtárba.
2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.
A GPS-jel állapotának megjelenítése
Tartsa három másodpercig lenyomva a
gombot.
További térképek vásárlása
1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com
weboldalon.
Kattintson
a Térképek lapra.
2
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Kiegészítők vásárlása
Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.
®
A memóriakártyák ismertetése
Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól,
illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat
(www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok
tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is
használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak,
útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása
A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a
számítógéphez.
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába
csatlakoztassa.
A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja,
hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy
cserélhető kötetként jelenik meg.
Adatok átvitele a számítógépről
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a A
készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 25. oldal).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy
kötetként jelenik meg.
2 A számítógépen nyissa meg a fájltallózót.
Függelék
25
Tárgymutató
Szimbólumok
2D térképnézet 14
3D térképnézet 14
A
a készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból 24
motorbicikli 1
tapadókorong 24
abroncsnyomás
alvó üzemmód 20
érzékelők 19, 20
profilok 19
riasztások 20
akkumulátor, töltés 24
aktív sávinformáció 6
alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés 9
alaphelyzetbe állítás
eszköz 24
útadatok 13
alvó üzemmód 3, 20
az eszköz tisztítása 23
azonosítószám 23
B
beállítások 22, 23
beállítások visszaállítása 23
bekapcsológomb 2, 3
billentyűzet 4
kiosztás 23
nyelv 23
biztosíték, módosítás 24
Bluetooth technológia 14–17, 25
beállítások 22
eszköz lecsatlakoztatása 18
headset párosítása 14
hívások letiltása 15, 16
kikapcsolás 22
telefon párosítása 14
telefonok kezelése 15
C
címek, keresés 11
E
elem
behelyezés 3
maximalizálás 24
problémák 24
töltés 23
elkerülések
kikapcsolás 9
terület 9
törlés 9
út 9
útdíjak 8
útjellemzők 9
előfizetések, Garmin élő szolgáltatások 16
eszköz testreszabása 21
eszköz tisztítása 23
eszközök, térképek 13
EULA-k 23
F
fájlok, átvitel 25
Fejhallgató 16
párosítás 14
fényerő 4
fordulólista 6
forgalmi kamerák, megjelenítés 21
forgalom 14, 18, 22
kamerák 21
térkép 14
további lehetséges útvonal 8
Foursquare 11
frissítés
szoftver 3
térképek 3
26
G
Garmin élő szolgáltatások, előfizetés a
következőre 16
Garmin Élő szolgáltatások 16
Garmin Express, szoftver frissítése 3
geocaching 11
GPS 3, 25
Gy
Gyorskeresés 10
H
haladási irányok 6
hang, közeledési pontok 23
hangerő, beállítás 4
hazautazás 6
helyek 11, 21
helyszínek 11
hívás 17
jelenlegi 11, 12
keresés 10, 11
legutóbbi találatok 11
mentés 12
szimulált 22
helyek keresése. 10 Lásd még: helyek
címek 11
kategóriák 10
koordináták 11
útkereszteződések 11
városok 11
helyszínek 11
hibaelhárítás 24, 25
hívások 17
előzmények 17
fogadás 17
kezdeményezés 17
névjegyek 17
otthoni 18
tárcsázás 17
hívások fogadása 17
Hol vagyok? 11, 12
I
időbeállítások 22
időjárás 21
radar 21
útviszonyok 21
ikonok, állapotsor 4
irányok 6
iránytű 20
J
jelenlegi hely 11, 12
jelzőlámpába telepített kamerák 5
K
kábelek, motoros tartó 1
kamerák
jelzőlámpa 5
sebesség 5
képernyő, fényerő 4
képernyőfotók 22
képernyőgombok 4
keresési terület módosítása 10
keresősáv 10
kerülőutak 7
készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból 2
autó 2
készülék karbantartása 23
készülék töltése 23, 24
készülékazonosító 23
kiegészítők 25
kihangosított hívás 15, 16
kiindulási hely
hely szerkesztése 6
telefonszám 18
utazás 6
koordináták 11
következik 13
testreszabás 13
következő forduló 6
közeledési riasztások, beállítások 23
közlekedés
akadályok keresése 14
események 14
közlekedési módok 4
L
lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz 18
legutóbb talált helyek 11
LiveTrack 18
lopás, elkerülés 23
M
médialejátszó 18, 19
megjelenítési beállítások 22
megosztás, LiveTrack 18
memóriakártya 2, 25
behelyezés 25
mentés, jelenlegi hely 12
mentett helyek 7, 12
kategóriák 12
szerkesztés 12
törlés 12
microSD kártya 2, 25
motoros tartó 1
kábelek 1
motorosnak szóló figyelmeztetések 4, 5
műholdas jelek
keresés 3
megjelenítés 25
myTrends, útvonalak 8
N
navigáció 6, 10
beállítások 22
légvonalban 9
navigáció terepen 9
Ny
nyelv
billentyűzet 23
hang 23
nyomvonalak 19
O
otthoni, hívás 18
P
parancsikonok
hozzáadás 12
törlés 12
parkoló, legutóbbi hely 11
párosítás
Fejhallgató 14
lecsatlakoztatás 18
telefon 14, 25
S
sebességmérő kamerák 5
segélyszolgálatok 12
sisakszabályok 5
Smartphone Link 15, 16
csatlakozás 14, 15
Garmin Élő szolgáltatások 16
hívások letiltása 15, 16
specifikációk 23
Spotify 19
súgó. 21 Lásd még: terméktámogatás
Sz
számítógép
csatlakozás 24, 25
csatlakoztatás 24
szélességi és hosszúsági fok 11
szerkesztés, mentett útvonalak 8
szervizelőzmények
bejegyzések 20, 21
kategóriák 20, 21
szerkesztés 21
törlés 21
szimulált helyek 22
Tárgymutató
szoftver
frissítés 3
verzió 23
T
tapadókorong 24
tápkábelek 23
biztosíték, csere 24
tárcsázás 17
tartó, eltávolítás 24
tartó eltávolítása 24
telefon
lecsatlakoztatás 18
párosítás 14, 25
telefonhívások 17
fogadás 17
hanghívás 17
némítás 17
tárcsázás 17
telefonkönyv 17
térkép nézete
2D 14
3D 14
térképek 6, 12, 13, 22
adatmező 6, 13, 14
eszközök 13
frissítés 3
részletesség szintje 21
rétegek 14
szimbólumok 6
téma 21
útvonalak megjelenítése 6, 7
vásárlás 25
térképrétegek, testreszabás 14
terméktámogatás 21
törlés
Bluetooth eszköz párosítása 18
szervizbejegyzések 21
szervizkategóriák 21
utazások 8
TracBack 19
U
USB, leválasztás 25
utazási előzmény 23
utazástervező 7, 8
alakítási pontok 8
utazás szerkesztése 8
Ü
üzemanyag-fogyasztás
állomások 12
mérése 9, 10
V
VIRB távirányító 20
Tárgymutató
27
support.garmin.com
2018. Július
190-02001-42_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising