Garmin | zūmo® 595LM | User manual | Garmin zūmo® 595LM Brukerveiledning

Garmin zūmo® 595LM Brukerveiledning
zūmo 595
®
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmin-logoen, TracBack , VIRB og zūmo er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registret i USA og andre land. myGarmin™ og
myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for SD-3C. Windows er et registrert
varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et varemerke for Apple Computer, Inc. PANDORA , Pandora-logoen og merkedesignen Pandora er varemerker eller
registrert varemerker for Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse. SPOTIFY og Spotify-logoen er blant de registrerte varemerkene for Spotify AB. Krever kompatible, mobile digitale enheter og
Premium-abonnement der dette er tilgjengelig. Gå til www.garmin.com. Dette produktet inkluderer Spotify-programvare som er underlagt lisenser fra en tredjepart. Du finner lisensene her:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Lag en spilleliste for alle typer reiser med Spotify. Lytt til sangene og artistene du elsker, eller la Spotify velge musikken for deg.
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Installering...................................................................... 1
Montere enheten på en motorsykkel .......................................... 1
Motorsykkelbrakett med strøm ............................................... 1
Installere festeenheten på styret ............................................ 1
Feste sokkelplaten til motorsykkelbraketten .......................... 1
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret ......................... 1
Installere enheten i motorsykkelbraketten ............................. 2
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten ................................... 2
Montere enheten i en bil ............................................................. 2
Komme i gang ................................................................. 2
Oversikt over enheten ................................................................. 2
Sette inn batteriet ........................................................................3
Produktoppdateringer ................................................................. 3
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express .......... 3
Slå enheten av eller på ............................................................... 3
Innhente GPS-signaler ............................................................... 3
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 4
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 4
Justere volumet .......................................................................... 4
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 4
Transportmodi ............................................................................. 4
Velge en transportmodus ....................................................... 4
Bruke tastaturet på skjermen ...................................................... 4
Bruke tastaturet med store taster ........................................... 4
Funksjoner og varsler om førerbevissthet.................. 4
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler ............................... 4
Fotobokser for rødt lys og hastighet ........................................... 5
Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm ................................... 5
Søke etter lovverk for bruk av hjelm ...................................... 5
Navigere til destinasjonen............................................. 5
Ruter ........................................................................................... 5
Starte en rute .............................................................................. 5
Endre modus for ruteberegning ............................................. 5
Følge en rute for eventyrlystne .............................................. 5
Opprette en rundreiserute ...................................................... 5
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 6
Kjøre hjem .............................................................................. 6
Ruten på kartet ........................................................................... 6
Aktiv kjørefeltveiledning ......................................................... 6
Vise svinger og anvisninger ................................................... 6
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 6
Legge til en posisjon i ruten ........................................................ 6
Tilpasse ruten ............................................................................. 6
Foreta en omkjøring .................................................................... 7
Stoppe ruten ............................................................................... 7
Turplanlegger ..............................................................................7
Planlegge en tur ..................................................................... 7
Navigere til en lagret tur ......................................................... 7
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur ................ 7
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ....................... 7
Redigere og lagre den aktive ruten ........................................ 7
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur ................. 7
Planlegge en tur ..................................................................... 7
Dele turer ............................................................................... 8
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 8
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ................................. 8
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 8
Unngå bomveier ..................................................................... 8
Unngå bomringmerker ........................................................... 8
Unngå veielementer ............................................................... 8
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 8
Navigere utenfor vei .................................................................... 8
Drivstoffsporing ........................................................................... 9
Innholdsfortegnelse
Aktivere drivstoffsporing ......................................................... 9
Angi en advarsel om lite drivstoff ........................................... 9
Nullstille drivstofforbruksmåleren ........................................... 9
Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff ............... 9
Finne og lagre posisjoner.............................................. 9
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 9
Vise søkeresultater på kartet ...................................................... 9
Endre søkeområdet .................................................................... 9
Punkter av interesse ................................................................. 10
Finne en posisjon etter kategori ........................................... 10
Søke i en kategori ................................................................ 10
Navigere til interessepunkter inne på et sted ....................... 10
Foursquare ........................................................................... 10
Søkeverktøy .............................................................................. 10
Finne en adresse ................................................................. 10
Finne et veikryss .................................................................. 10
Finne en by .......................................................................... 10
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ......................... 11
Vise posisjoner som nylig er funnet .......................................... 11
Tømme listen over steder som nylig er funnet ..................... 11
Finne forrige parkeringsplass ................................................... 11
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................. 11
Finne nødtjenester og drivstoff ............................................ 11
Få anvisninger til gjeldende posisjon ................................... 11
Legge til en snarvei ................................................................... 11
Fjerne en snarvei ................................................................. 11
Lagre posisjoner ....................................................................... 11
Lagre en posisjon ................................................................. 11
Lagre din gjeldende posisjon ............................................... 11
Redigere en lagret posisjon ................................................. 11
Tildele kategorier til en lagret posisjon ................................ 11
Slette en lagret posisjon ....................................................... 11
Dele en lagret posisjon ........................................................ 11
Bruke kartet .................................................................. 12
Kartverktøy ............................................................................... 12
Vise et kartverktøy ............................................................... 12
Aktivere kartverktøy ............................................................. 12
Lenger fremme ......................................................................... 12
Vise kommende posisjoner .................................................. 12
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................ 12
Tripinformasjon ......................................................................... 12
Vise tripdata på kartet .......................................................... 12
Vise tripinformasjonssiden ................................................... 12
Vise triploggen ..................................................................... 12
Nullstille tripinformasjon ....................................................... 13
Vise kommende trafikkhendelser .............................................. 13
Vise trafikk på kartet ............................................................ 13
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 13
Tilpasse kartet .......................................................................... 13
Tilpasse kartlagene .............................................................. 13
Endre kartdatafeltet .............................................................. 13
Endre perspektiv på kartet ................................................... 13
Bluetooth tilkoblede funksjoner..................................13
Krav til Bluetooth funksjonen .................................................... 13
Parkoble telefonen og hodetelefonene ..................................... 13
Bluetooth Funksjonstatusikoner ............................................... 14
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple enheten ................ 14
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten ........... 14
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten ............... 14
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for Apple
enheten ................................................................................ 14
Konfigurere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med
Android™ .................................................................................. 14
Koble til Smartphone Link-appen på en Androidsmarttelefon ......................................................................... 14
i
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen med
Android ................................................................................. 14
Aktivere eller deaktivere Bluetooth funksjoner for
hodetelefonene ......................................................................... 15
Smartphone Link ....................................................................... 15
Laste ned Smartphone Link ................................................. 15
Sende en posisjon fra telefonen til enheten ......................... 15
Garmin Live-tjenester ............................................................... 15
Abonnere på Garmin Live-tjenester ..................................... 15
Smarte varsler .......................................................................... 15
Motta varsler ........................................................................ 15
Vise listen over varsler ......................................................... 16
Ringe med håndfri .................................................................... 16
Foreta et anrop .................................................................... 16
Motta et anrop ...................................................................... 16
Bruke anropsloggen ............................................................. 16
Bruke samtalealternativer .................................................... 16
Lagre et telefonnummer hjem .............................................. 16
Koble fra en Bluetooth enhet .................................................... 16
Slette en paret telefon .............................................................. 16
Trafikk ............................................................................ 16
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link ....................... 16
Aktivere trafikk .......................................................................... 16
Bruke programmene .................................................... 17
Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner .................... 17
Starte en LiveTrack-økt på telefonen ................................... 17
Mediespiller ............................................................................... 17
Spille av media ..................................................................... 17
Legge til mediespilleren på kartet ........................................ 17
Endre mediekilde ................................................................. 17
Tjenesten Pandora ............................................................... 17
Spotify .................................................................................. 17
Spor .......................................................................................... 17
Vise sporingsinformasjon ..................................................... 17
TracBack® ................................................................................ 17
Følge et nylig spor ............................................................... 17
Lagre nylig spor som en tur ................................................. 18
Dekktrykk .................................................................................. 18
Konfigurere dekktrykksensorene ......................................... 18
Installere sensorene på dekkene ......................................... 18
Varsler for dekktrykk ............................................................ 18
Dvalemodus for dekktrykksensor ......................................... 19
Bruke kompasset ...................................................................... 19
VIRB® fjernkontroll ................................................................... 19
Kontrollere et VIRB actionkamera ........................................ 19
Registrere servicehistorikk ........................................................ 19
Legge til servicekategorier ................................................... 19
Slette servicekategorier ....................................................... 19
Gi servicekategoriene nytt navn ........................................... 19
Slette servicehistorikk .......................................................... 19
Redigere servicehistorikk ..................................................... 19
Vise hjelpefiler .......................................................................... 19
Søke i hjelpeemner .............................................................. 19
Vise værmeldingen ................................................................... 19
Vise været nærme en annen by ........................................... 19
Vise værradaren .................................................................. 19
Vise værvarsler .................................................................... 19
Kontrollere veiforholdene ..................................................... 19
photoLive-trafikkameraer .......................................................... 20
Lagre et trafikkamera ........................................................... 20
Vise et trafikkamera ............................................................. 20
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 20
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 20
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 20
Angi en simulert posisjon ..................................................... 20
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 20
Deaktivere Bluetooth ............................................................ 20
Skjerminnstillinger ..................................................................... 20
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 21
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 21
Angi klokkeslett .................................................................... 21
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 21
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 21
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 21
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 21
Informasjon om enheten.............................................. 21
Spesifikasjoner ......................................................................... 21
Lade enheten ............................................................................ 21
Vedlikehold av enheten............................................... 21
Ta vare på enheten .................................................................. 21
Rengjøre enhetens utside .................................................... 22
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 22
Unngå tyveri ......................................................................... 22
Nullstille enheten ...................................................................... 22
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 22
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 22
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 22
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 22
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 22
Feilsøking...................................................................... 22
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 22
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 22
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 22
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 22
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen .. 22
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 22
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 22
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 23
Tillegg............................................................................ 23
Sette inn minnekort for kart og data ......................................... 23
Databehandling ........................................................................ 23
Om minnekort ...................................................................... 23
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 23
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 23
Vise status for GPS-signal ........................................................ 23
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 23
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 23
Indeks ............................................................................ 24
Tilpasse enheten.......................................................... 20
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 20
Aktivere kart ......................................................................... 20
ii
Innholdsfortegnelse
Installering
Montere enheten på en motorsykkel
Motorsykkelbrakett med strøm
ADVARSEL
Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en
erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om
elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til
skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
®
MERK: Anbefalt dreiningsmoment er på 5,65 N/m (50 pund/
tomme). Ikke overgå et dreiemoment på 9,04 N/m (80 pund/
tomme).
Installere festeenheten på styret til klemmebrakettene for
kløtsj eller brems
1 Fjern de to fabrikkboltene på klemmebraketten for kløtsj eller
brems À.
Enheten må monteres på en egnet og sikker plass på
motorsykkelen, avhengig av tilgjengelige strømkilder og sikker
kabelføring.
À
Á
Â
12–24 VDC systemstrøm (rød) med innebygd sikring
MERK: Både 1/4 tommers standardbolter og M6-bolter følger
med. Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten
for kløtsj eller brems.
2 Tre de nye boltene Á gjennom festeenheten på styret,
avstandsstykkene  og klemmebraketten for kløtsj eller
brems.
3 Stram til boltene for å feste festeenheten.
Systemjording (svart)
Feste sokkelplaten til motorsykkelbraketten
Motorsykkelholder
Ledningsnett for motorsykkelbrakett
LES DETTE
Braketten kan over tid bli skadet av vedvarende direkte kontakt
med sokkelplaten eller motorsykkelen. Du forhindrer slik skade
ved å plassere avstandsstykkene for montering mellom
braketten og sokkelplaten og ved å sørge for at ingen del av
enheten eller braketten berører motorsykkelen.
1 Tre flathodeskruene på M4 x 20 mm À gjennom skivene Á,
holderen, avstandsstykkene  og sokkelplaten Ã.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
USB
12–24 VDC systemstrøm (rød) med innebygd sikring
Systemjording (svart)
2,5 mm mikrofon
3,5 mm stereolyd ut
3,5 mm stereolyd inn
Installere festeenheten på styret
Enheten leveres med deler til to installeringsløsninger på styret.
Tilpassede braketter krever kanskje ekstra maskinvare.
Installere U-bolten og festeenheten på styret
1 Fest U-bolten À rundt styret Á, og tre endene gjennom
festeenheten Â.
2 Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret
1 Juster kulen på festeenheten À og kulen på sokkelplaten Á
med hver ende på den doble rørnippelen Â.
2 Stram til mutrene for å sikre festeenheten.
Installering
1
1 Koble strømkabelen for kjøretøy À til kontakten Á på
braketten.
2 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen Â.
3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.
4 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
2
3
4
5
Sett hver kule inn i den doble rørnippelen.
Stram til knotten noe.
Tilpass slik at du får optimal visning og betjening.
Stram til knotten for å feste braketten.
5
6
7
8
mot frontruten.
Knepp fast holderen Ä på sugekopparmen.
Sett bunnen av enheten inn i holderen.
Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.
Installere enheten i motorsykkelbraketten
1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Sette inn batteriet (Sette inn batteriet, side 3).
• Oppdatere kart og programvare på enheten
(Produktoppdateringer, side 3).
• Montere enheten og koble den til strøm (Installering, side 1).
• Parkoble Bluetooth telefonen og hodetelefonene (Parkoble
telefonen og hodetelefonene, side 13) (optional).
• Innhente GPS-satellittsignaler (Innhente GPS-signaler,
side 3).
• Justere lysstyrken på skjermen (Justere lysstyrken på
skjermen, side 4).
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute, side 5).
®
2 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
3 Hvis sperren på toppen av braketten stikker opp etter at du
har satt inn enheten, trykker du den ned.
Oversikt over enheten
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten
1 Trykk på utløserknappen på siden av braketten.
2 Løft ut enheten.
Montere enheten i en bil
LES DETTE
Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover
angående montering på frontruten.
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
2
À
Á
Av/på-knapp
Mini-USB-port til strøm og data
Komme i gang
Â
Ã
Batterirom med minnekortsport for kart og data
Mikrofon
Sette inn batteriet
1 Vri D-ringen på batteridekselet mot klokken, og fjern
batteridekselet.
4 I Garmin Express programmet klikker du på Legg til en
enhet.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser
deg enhetsnavnet og serienummeret.
5 Klikk på Legg til enhet, og følg instruksjonene på skjermen
for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express
programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.
6 Velg et alternativ:
2 Finn litiumionbatteriet i produktesken.
3 Sett inn batteriet med kabelen øverst.
4 Sett inn batterikontakten À i batteriporten Á.
5 Lukk batteridekselet, og fest D-ringen på batteridekselet.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Produktregistrering
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten.
1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på
datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger
instruksjonene på skjermen for å installere det.
2 Åpne Garmin Express programmet.
3 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til USB-porten À på
zūmo enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USBport på datamaskinen.
Komme i gang
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på
Vis detaljer og deretter på Installer ved siden av
oppdateringen du ønsker.
Garmin Express programmet laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass
og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internetttilkobling.
MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens
internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et
microSD™ kort i enheten for å utvide lagringsplassen (Sette
inn minnekort for kart og data, side 23).
7 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å
fullføre installeringen.
Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i
løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din
og koble den til på nytt.
Slå enheten av eller på
• Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten eller koble
enheten til strøm.
• Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på
av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og
enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten
umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere
strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
• Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en
melding vises på skjermbildet og deretter velge Av.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for
enheten.
Innhente GPS-signaler
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon.
på
statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Tiden det tar å
hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer,
inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du sist brukte
navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen, og hvor
lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten.
Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang
du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.
Når
blir grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler og er
klar til å navigere.
3
Ikoner på statuslinjen
Bruke tastaturet på skjermen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur, side 21).
• Velg for å slette et søk.
• Velg
for å slette et tegn.
• Velg for å endre språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, for eksempel
skilletegn.
• Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.
Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet
og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal,
side 23).
Status for Bluetooth teknologi. Velg for å vise Bluetooth
innstillinger (Innstillinger for Bluetooth, side 20).
Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ringe med
håndfri, side 16).
Aktiv kjøretøyprofil. Velg for å vise innstillinger for kjøretøyprofilen.
Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi
klokkeslett, side 21).
Batteriladenivå.
Koblet til Smartphone Link appen. Velg for å vise
informasjon om tilkoblet enhet og abonnement (Parkoble
telefonen og hodetelefonene, side 13).
Temperatur. Velg for å vise værvarsel (Vise værmeldingen,
side 19).
Drivstoffstatus. Velg for å vise informasjon om drivstoffsporing.
Bruke knappene på skjermen
Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i
menyene og i menyalternativene på enheten.
• Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
• Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
• Velg eller for å bla gjennom lister eller menyer.
• Hold nede eller for å bla raskere.
• Velg
for å vise en hurtigmeny med alternativer for det
gjeldende skjermbildet.
Justere volumet
Før du kan justere volumet må du koble enheten til en
strømbrakett eller hodetelefoner ved hjelp av Bluetooth trådløs
teknologi.
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Transportmodi
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen. Gjeldende transportmodus vises med et ikon
på statuslinjen.
Bilmodus
4
.
Du kan aktivere flere tastaturspråk eller -oppsett under
innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur, side 21).
• Velg eller for å se flere tegn.
• Velg for å bytte til andre tastaturspråk og -oppsett.
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
LES DETTE
Motorsyklistvarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til
opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle
fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin
skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller
stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og
økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent.
Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser
informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den
hørbare tonen eller meldingen for hver varseltype. Ikke alle
varsler er tilgjengelige i alle områder.
Skolesone eller nær skole: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den kommende skolen eller skolesonen og
gjeldende fartsgrense (om tilgjengelig).
Lavere fartsgrense: Enheten spiller av en tone og viser den
kommende lavere fartsgrensen, slik at du er forberedt på å
senke hastigheten.
Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød
kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende
fartsgrensen.
Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til en kommende jernbaneovergang.
Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone og viser avstanden
til det kommende området der dyr krysser veien.
Sving: Enheten spiller av en tone og viser avstanden til svingen.
Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone og viser
avstanden til den saktegående trafikken når du nærmer deg
dette området i høyere hastighet. Enheten må motta
trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen (Motta
trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link, side 16).
Tretthetsvarsel: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar
en pause når du har kjørt i over to timer uten å stoppe.
Motorsykkelmodus
Aktivere eller deaktivere motorsyklistvarsler
Modus for utenfor vei
Du kan slå av enkeltstående hørbare motorsyklistvarsler.
Visuelle varsler vises selv om lydvarslingen er deaktivert.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Hørbare
motorsyklistvarsler.
2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av
hvert varsel.
Velge en transportmodus
Velg
Bruke tastaturet med store taster
Funksjoner og varsler om førerbevissthet
Fotobokser for rødt lys og hastighet
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til
garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og
kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en
éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område
eller forlenge et eksisterende abonnement.
Du kan gå til mygarmin.com for å oppdatere kameradatabasen
på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Grunnleggende data om fotobokser for rødt lys og hastighet kan
følge med enheten for enkelte enheter og regioner.
Medfølgende data inkluderer ikke oppdateringer eller et
abonnement.
Vise varsler om lovverk for bruk av hjelm
Varsler om lovverk for bruk av hjelm og øyebeskyttelse kan
vises på zūmo enheten første gang enheten henter inn
satellittsignaler og når enheten nærmer seg et sted med
sikkerhetsregler for bruk av motorsykkel.
LES DETTE
Garmin anbefaler at alle motorsyklister bruker hjelm for egen
sikkerhet. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare til
opplysning, kan endres og skal ikke anses som juridisk
lovgivning. Varsler om lovverk for bruk av hjelm er bare
tilgjengelig i USA og Canada.
Velg varselet for å se mer informasjon.
Søke etter lovverk for bruk av hjelm
Du kan søke etter lovverk for bruk av hjelm etter delstat eller
provins.
1 Velg Programmer > Veiledning for bruk av hjelm.
2 Velg en delstat eller provins.
Navigere til destinasjonen
Ruter
En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller
flere destinasjoner.
• Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på
innstillingene dine, inkludert ruteberegningsmodus (Endre
modus for ruteberegning, side 5) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder, side 8).
• Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for
den aktive kjøretøyprofilen.
• Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp
av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute
(Starte en rute, side 5).
• Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan
du tilpasse ruten (Tilpasse ruten, side 6).
• Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (Legge til en
posisjon i ruten, side 6).
Starte en rute
1 Velg Hvor skal du?, og søk etter en posisjon (Finne og lagre
posisjoner, side 9).
2 Velg en posisjon.
Navigere til destinasjonen
3 Velg Kjør!.
4 Velg et alternativ:
• Velg Kjør! for å begynne å navigere ved hjelp av den
anbefalte ruten.
• Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
• Hvis du vil endre ruten, velger du > Rediger rute og
legger til tilpasningspunkter på ruten (Tilpasse ruten,
side 6).
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet,
side 6). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i
utkanten av kartet i flere sekunder.
Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten (Legge til en posisjon i ruten, side 6).
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Rute for eventyrlystne for å beregne ruter som
foretrekker svingete veier.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Følge en rute for eventyrlystne
Enheten kan beregne ruter med svingete veier, bakker og færre
motorveier. Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende
kjøretur, men kan også forlenge tiden eller avstanden til
bestemmelsesstedet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
enhetsmodeller eller for alle kartområder.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus >
Rute for eventyrlystne > Lagre.
2 Velg Innstillinger for rute for eventyrlystne.
3 Bruk -glidebryteren til å inkludere flere eller færre svinger.
4 Bruk -glidebryteren til å inkludere flere eller færre bakker.
5 Bruk -glidebryteren til å inkludere flere eller færre
motorveier.
6 Start en rute (Starte en rute, side 5).
Opprette en rundreiserute
Enheten kan opprette en rundreiserute ved hjelp av en
spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en
destinasjon.
1 Fra skjermbildet Hjem velger du Programmer > Rundtur.
2 Velg Startposisjon.
3 Velg en posisjon, og velg Velg.
4 Velg Turattributter.
5 Velg et alternativ:
• Velg Velg en distanse for å planlegge ruten etter
avstand.
• Velg Velg en varighet for å planlegge ruten basert på tid.
• Velg Velg et bestemmelsessted for å planlegge ruten
basert på en spesifisert destinasjon.
6 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du har angitt en avstand eller varighet, velger du
Ferdig > Beregn.
• Hvis du har angitt en destinasjon, velger du Velg.
5
8 Velg en rute, og velg Kjør!.
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg Kjør!.
Vise svinger og anvisninger
Redigere Hjem-posisjon
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Angi Hjem-posisjonen din.
Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter
eller andre anvisninger for ruten din.
1 Velg et alternativ fra kartet:
• Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du
navigerer, velger du > Svinger.
Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller
anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres
automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
• Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger
for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.
Velg
en sving eller anvisning (valgfritt).
2
Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises
for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).
Ruten på kartet
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for
neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på
kartet.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen
handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
Avstand til neste handling.
Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
Ruten uthevet på kartet.
Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til
kommende handlinger.
Kjøretøyets hastighet.
Navnet på veien du kjører på.
Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som
vises (Endre kartdatafeltet, side 13).
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises
det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det
er tilgjengelig. En fargelagt linje À viser hvilket kjørefelt du skal
ligge i for svingen.
6
helst sted på kartet.
.
2 Velg
Legge til en posisjon i ruten
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute, side 5).
Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for
eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på
ruten.
TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner
eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av
turplanleggeren (Planlegge en tur, side 7).
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon (Finne og lagre posisjoner, side 9).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten
ved å velge Legg til som neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen
destinasjonene på ruten ved å velge Legg til på aktiv
rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.
Tilpasse ruten
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute, side 5).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
Navigere til destinasjonen
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Kjør!.
Foreta en omkjøring
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
TIPS: Hvis verktøyet Endre rute ikke finnes i menyen for
kartverktøy, kan du legge det til (Aktivere kartverktøy,
side 12).
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter distanse.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
• Velg Omkjøring hvis du vil finne en ny rute.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
> Stopp.
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til kalenderinformasjon og legge til
tilpasningspunkter.
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Planlegge en tur
En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid
inneholde en startposisjon og minst én destinasjon.
Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen.
Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir
enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
På en rundtur kan startposisjonen og den endelige
destinasjonen være samme posisjon.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > > Opprett tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg Velg.
6 Trykk på Legg til posisjon for å legge til flere posisjoner
(valgfritt).
7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg Start.
Navigere til destinasjonen
Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt
posisjon og viser deretter veien til de gjenværende
turdestinasjonene i riktig rekkefølge.
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur
Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon
og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer
rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du
> Optimaliser
rekkefølge.
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerneplasseringen, velger du .
Redigere og lagre den aktive ruten
Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere
og lagre ruten som en tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute.
2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
3 Velg Lagre for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere
igjen senere (valgfritt).
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur
Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter
turen.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg kjøretøyprofilikonet, og velg kjøretøyet du planlegger å
bruke mens du navigerer under turen (valgfritt).
4 Velg > Turinnstillinger.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
Tilpass rute og følger instruksjonene på skjermen
(Tilpasse ruten, side 6).
• Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du
Rutepreferanse (Endre modus for ruteberegning, side 5).
Når du begynner å navigere på turen, bytter enheten automatisk
til valgt kjøretøyprofil.
Planlegge en tur
Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen,
inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver
posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å
nå frem til posisjoner på turen til rett tid.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Turinnstillinger > Rediger tidsplan.
4 Velg en posisjon, og følg instruksjonene på skjermen for å
angi kalenderinformasjonen.
TIPS: Hvis du trenger å planlegge flere posisjoner på turen,
bør du starte fra begynnelsen av turen og fortsette mot
slutten.
5 Gjenta trinn 4 for å angi kalenderinformasjon for flere steder.
6 Når du er ferdig, velger du Lagre.
7
Når du navigerer på turen, bør du legge avreisen til tidspunktet
som vises under startpunktet, slik at du når stoppene og
destinasjonen på det planlagte tidspunktet. Tidsplanen er bare
en beregning. Trafikkforhold, veiarbeid og andre forsinkelser kan
påvirke den faktiske ankomsttiden.
Dele turer
Du kan dele turer med kompatible Garmin enheter ved hjelp av
trådløs Bluetooth teknologi.
1 Plasser enheten innenfor 10 m (33 fot) fra en kompatibel
Garmin enhet.
Velg
Programmer > Turplanlegger >
> Del > Bluetooth.
2
3 Velg en tur, og velg Ferdig.
4 Velg en enhet fra listen, og velg OK.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern, side 21).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link, side 16).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 21),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Kjør!.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
8
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
Velg
Lagre.
4
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte
områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten
beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant
ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngåelse.
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg Ferdig.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 VelgLegg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Navigere til destinasjonen
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Drivstoffsporing
Du kan angi at enheten skal beregne drivstofforbruket, advare
deg når du nærmer deg maksimal beregnet drivstoffavstand, og
foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet
drivstoffrekkevidde. Når drivstoffsporing er aktivert, angir
gjeldende drivstoffstatus.
Hvit: Drivstoffsporing er deaktivert, eller enheten er ikke koblet
til motorsykkelbraketten.
Grønn: Beregnet drivstoffrekkevidde er over advarselsnivået for
drivstofftanken.
Oransje: Beregnet drivstoffrekkevidde er under advarselsnivået
for drivstofftanken.
Rød: Beregnet gjenværende avstand på tanken er 0.
Aktivere drivstoffsporing
Før du kan aktivere drivstoffsporing, må enheten være i
motorsykkelmodus eller offroadmodus og plassert i
motorsykkelbraketten.
Når du aktiverer drivstoffsporing, vises det en drivstoffmåler på
tripcomputeren (Vise tripinformasjonssiden, side 12).
1 Fyll opp tanken.
2 Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger >
Drivstoffsporing.
Velg
Distanse per tank.
3
4 Angi avstanden som kjøretøyet kan kjøre på en bensintank,
og velg Ferdig.
Angi en advarsel om lite drivstoff
Du kan angi at enheten skal varsle deg når det er lite drivstoff på
tanken.
MERK: Enheten må være koblet til motorsykkelbraketten for å
kunne gi advarsler om lite drivstoff.
1 Aktiver drivstoffregistrering (Aktivere drivstoffsporing, side 9).
2 Velg Advarsel for drivstofftank.
3 Angi en avstand, og velg Ferdig.
Når du bare har nok drivstoff igjen til å kjøre avstanden du har
angitt, vises det en advarsel om lite drivstoff på kartsiden.
Nullstille drivstofforbruksmåleren
Når du fyller på drivstoff, bør du nullstille drivstofforbruksmåleren
på enheten for å få en mer nøyaktig måling av hvor mye drivstoff
du har igjen.
Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger > Nullstill
drivstofftank.
Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff
Før du kan aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff,
må enheten være i motorsykkelmodus og plassert i
motorsykkelbraketten, og drivstoffsporing må være aktivert.
Du kan angi at enheten skal foreslå steder for påfylling av
drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde.
Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger > Dynam.
bensinstopp.
Finne og lagre posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
Finne og lagre posisjoner
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen, side 9).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse, side 10).
• Søk etter og sjekk inn på Foursquare interessepunkter
(Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 10).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy, side 10).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet, side 9).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner, side 11).
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Vise posisjoner
som nylig er funnet, side 11).
®
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Vise søkeresultater på kartet
Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i
en liste.
fra posisjonssøkeresultatene.
1 Velg
Den nærmeste posisjonen i søkeresultatene vises på kartet.
angir posisjonen til andre søkeresultater.
2 Velg ett eller flere alternativer:
• Trykk og dra kartet for å se flere søkeresultater.
• Velg for å velge en annen posisjon.
• Hvis du vil se detaljer og ruter for valgt posisjon, velger du
posisjonsbeskrivelsen nederst på kartet.
• Velg Kjør! for å begynne å navigere til valgt posisjon.
Endre søkeområdet
Som standard søker enheten nær din gjeldende posisjon. Du
kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av
destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
9
2 Velg .
3 Velg et alternativ.
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Søke etter interessepunkter fra Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved
hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene
fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater
fra Foursquare brukerkontoen din.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®.
Koble deg til Foursquare kontoen din
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
1 Koble enheten til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
Søke i en kategori
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare
Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du
koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge
på Foursquare kontoen.
Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for
eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter
og åpningstider.
1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
2 Velg .
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Velg en kategori.
3 Velg et alternativ:
• Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av
skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er
funnet i den valgte kategorien.
• Velg en underkategori om nødvendig, og velg en
destinasjon.
Navigere til interessepunkter inne på et sted
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Kjør!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
hodetelefonene, side 13).
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg
Foursquare® > Logg på.
4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.
Sjekke inn med Foursquare
Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en
støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på
Foursquare kontoen.
1 Velg Programmer > Foursquare® > Sjekk inn.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg > Sjekk inn.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærhet. av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet, side 9).
Velg
Adresse.
3
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Utforske et sted
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Foursquare
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for
posisjoner.
Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone
Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner.
Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av
Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra
Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter
interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.
10
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærhet. av: (Endre søkeområdet, side 9).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
Finne og lagre posisjoner
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff eller Bilberging.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle
områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Kjør!.
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Finne og lagre posisjoner
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
2
3
4
5
side 10).
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg .
Velg Lagre.
Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett favoritt(er).
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Dele en lagret posisjon
Når du har lagret en posisjon, kan du dele den med andre
kompatible Garmin enheter ved hjelp av trådløs Bluetooth
teknologi eller et minnekort.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Del.
11
6 Føl instruksjonene på skjermen for å dele
3 Velg Lagre.
posisjonsinformasjon.
Lenger fremme
Bruke kartet
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet,
side 6) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har
en aktiv rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Kjør! (Starte en rute ved hjelp av kartet,
side 6).
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et
kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.
Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over
posisjoner på ruten.
Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller
veien du kjører (Lenger fremme, side 12).
Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (Vise
svinger og anvisninger, side 6).
Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet
eller kilometerstand (Vise tripdata på kartet, side 12).
Volum: Justerer hovedlydvolumet.
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skjermen.
Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede
telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er
aktiv (Bruke samtalealternativer, side 16).
Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (Vise
kommende trafikkhendelser, side 13).
Vær: Viser værforholdene i området.
photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLiveabonnementet ditt (photoLive-trafikkameraer, side 20).
Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for
rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig
når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på
enheten, og du har en aktiv tilkobling til Smartphone Linkappen (Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13).
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg et kartverktøy.
.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
Vise kommende posisjoner
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et alternativ:
• For å vise neste kommende posisjon i hver kategori velger
du om nødvendig.
• For å vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjørsler eller byer velger du .
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du kjører
på en motorvei eller når ruten omfatter en motorvei.
3 Velg et element for å vise en liste over posisjoner for den
kategorien, avkjørselen eller byen.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet
Lenger fremme.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, velger Tilpasset søk og angir navnet på en
forretning eller kategori.
5 Velg Ferdig.
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Aktivere kartverktøy, side 12).
På kartet velger du > Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatakartverktøyet,
må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Aktivere kartverktøy, side 12).
1 På kartet velger du > Tripdata.
2 Velg et tripdatafelt.
3 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.
Vise tripinformasjonssiden
.
Aktivere kartverktøy
Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest,
som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan legge til
opptil 12 verktøy på menyen.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil
legge til.
12
Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende
posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise
kommende interessepunkter, som f.eks. restauranter,
bensinstasjoner eller rasteplasser. Når du kjører på motorveien,
kan du også vise informasjon og tilgjengelige tjenester for
kommende avkjøringer og byer, tilsvarende informasjon på
motorveiskilt.
Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger
fremme.
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
Bruke kartet
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner. Enkelte funksjoner krever at du installerer
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Smartphone Link-appen på smarttelefonen. Du finner mer
informasjon på garmin.com/smartphonelink.
Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle språk og for alle
smarttelefoner.
LiveTrack: Gjør det mulig å dele posisjonen for kjøreturen din
med kontakter på smarttelefonen og sosiale medier.
Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via
enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri
høyttalertelefon.
Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner
fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.
Direkteavspilling av medier: Spiller av lyd fra smarttelefonen
på hodetelefonene dine, og gjør det mulig å styre Bluetooth
media fra zūmo enheten.
Pandora Internett-radio: Spiller av musikk fra Pandora
Internett-radio på hodetelefonene dine, og gjør det mulig å
bytte kanal, vise informasjon om artister og spor, bytte spor,
gi karakterer til spor og mye annet på zūmo enheten.
Spotify direkteavspilling av musikk: Spiller av musikk fra
Spotify tjenesten for direkteavspilling av musikk på
hodetelefonene dine, og gjør det mulig å søke etter og spille
av musikk og spillelister, vise informasjon om artister og spor,
gi karakterer til spor og mye annet på zūmo enheten.
Innsjekking av Foursquare: Gjør det mulig å sjekke inn på
Foursquare posisjoner med zūmo enheten.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Garmin Live-tjenester: Gir abonnementsbaserte tjenester for å
kunne vise oppdaterte data på enheten, for eksempel
trafikkforhold, parkering, og avanserte værmeldinger.
®
®
Krav til Bluetooth funksjonen
Enkelte funksjoner krever en telefon, hodetelefoner eller en
bestemt app på smarttelefonen.
Funksjon
Krever
Smartvarsler
Parkoblet smarttelefon med Smartphone Link
appen.
LiveTrack
Parkoblet smarttelefon med Smartphone Link
appen.
Håndfri telefonering
Parkoblet telefon og parkoblede hodetelefoner.
Denne funksjonen er kompatibel med enten
parkoblede Bluetooth hodetelefoner eller
kablede hodetelefoner.
Direkteavspilling av
medier
Parkoblet smarttelefon og parkoblede hodetelefoner. Denne funksjonen er kompatibel med
enten parkoblede Bluetooth hodetelefoner eller
kablede hodetelefoner.
Pandora Internettradio
Parkoblet smarttelefon med Pandora appen.
Spotify direkteavspilling av musikk
Parkoblet smarttelefon med Spotify appen.
Innsjekking av
Foursquare
Parkoblet smarttelefon med Smartphone Link
og Foursquare appene.
Væroppdateringer
Parkoblet smarttelefon med Smartphone Link
appen.
Garmin Live-tjenester
Parkoblet smarttelefon med Smartphone Link
appen.
Parkoble telefonen og hodetelefonene
Du må parkoble zūmo enheten med telefonen og Bluetooth
hodetelefonene for å kunne bruke flere Bluetooth funksjoner.
Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre
når de er slått på og innenfor rekkevidde.
Noen funksjoner krever at du bruker Smartphone Link-appen.
Du kan koble til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen eller på et annet tidspunkt.
13
1 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
2
3
4
5
6
7
telefonen skal være synlig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
Hold zūmo enheten og telefonen mindre enn 3 m (10 fot) fra
hverandre.
Velg Innstillinger > Bluetooth > på zūmo enheten.
Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble telefonen
med enheten.
Velg på zūmo enheten.
TIPS: Hvis skjermbildet for førstegangsinnstillinger for
Bluetooth ikke vises, kan du velge Innstillinger > Bluetooth
> Søk etter enheter for å parkoble hodetelefonene.
Følg instruksjonene på skjermen for å parkoble
hodetelefonene med enheten.
Du kan installere og åpne Smartphone Link-appen fra
appbutikken på telefonen (valgfritt).
Hvis du skal parkoble telefonen med en Apple enhet, vises
en sikkerhetskode på zūmo skjermen.
Angi om nødvendig sikkerhetskoden på telefonen innen
30 sekunder.
®
8
Bluetooth Funksjonstatusikoner
Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av hver
parkoblede enhet.
Velg Innstillinger > Bluetooth.
• Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet
for den gjeldende enheten.
• Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for
den gjeldende enheten.
Håndfri telefonering
Smartvarsler
Smartphone Link funksjoner og tjenester
Direkteavspilling av medier
Hodetelefoner er koblet til
Konfigurere Bluetooth funksjoner for Apple
enheten
Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når
du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse
bestemte funksjoner.
Koble til Smartphone Link-appen på Apple enheten
Du må parkoble og koble til zūmo enheten med telefonen din før
du kan koble til Smartphone Link-appen.
Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth
funksjoner. Smartphone Link-appen kommuniserer med
telefonen ved hjelp av Bluetooth Smart-teknologi. Første gang
du kobler til Smartphone Link-appen på en Apple enhet, må du
angi en Bluetooth Smart-sikkerhetskode.
1 Du kan installere Smartphone Link-appen fra app-butikken på
telefonen.
2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
En sikkerhetskode vises på zūmo enhetskjermen.
3 Angi koden på telefonen.
Deaktivere håndfri telefonering på Apple enheten
Du kan deaktivere håndfri telefonering og fremdeles være koblet
til telefonen for å motta Smartphone Link data og varsler.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
14
2 Velg navnet på telefonen som blir brukt for håndfri
telefonering.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av ulike navn. vises i farger ved siden av navnet
på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.
3 Fjern avmerkingen for Telefonsamtaler.
Deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler for
Apple enheten
Du kan deaktivere Smartphone Link-data og smartvarsler og
forbli koblet til telefonen for håndfri telefonering.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Linkdata og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av to ulike navn. og vises i blått ved siden av
navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
3 Fjern merket for Smarttelefontjenester.
Vise eller skjule varselkategorier for Apple enheten
Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller
skjule kategorier.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen som er koblet til Smartphone Linkdata og varsler.
TIPS: Telefonen kan kobles til håndfri telefonering og data
ved bruk av to ulike navn. og vises i farger ved siden av
navnet på telefonen som blir brukt til data og varsler.
3 Velg Smarte varsler.
4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.
Konfigurere Bluetooth funksjoner for
smarttelefonen med Android™
Alle kompatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard
når du parkobler telefonen. Du kan aktivere, deaktivere eller
tilpasse visse funksjoner.
Koble til Smartphone Link-appen på en Androidsmarttelefon
Du må parkoble og koble til zūmo enheten med telefonen din før
du kan koble til Smartphone Link-appen.
Hvis du ikke koblet til Smartphone Link-appen under
parkoblingsprosessen, kan du koble til den for ekstra Bluetooth
funksjoner.
1 Installer Smartphone Link-appen fra appbutikken på
telefonen.
2 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Deaktivere Bluetooth funksjoner for smarttelefonen
med Android
Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli
koblet til andre funksjoner.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navnet på telefonen.
3 Velg et alternativ:
• Fjern merket for Telefonsamtaler for å deaktivere håndfri
telefonering.
• Fjern merket for Smartphone Link for å deaktivere
Smartphone Link-data og smartvarsler.
• Bruk innstillingene i Smartphone Link-appen for å
deaktivere bestemte appvarsler.
Vise eller skjule varsler for smarttelefonen med Android
Du kan bruke Smartphone Link-appen til å velge hvilke typer
varsler som vises på zūmo enheten.
1 Åpne Smartphone Link-appen på telefonen.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
2 Velg .
3 Kontroller at det er merket av for Smartvarsler.
4 Velg Innstillinger fra Varsler-delen.
Smartphone Link symbolet og vises bare når enheten er koblet
til Smartphone Link.
En liste med varselkategorier og apper vises.
5 Velg et alternativ:
• Velg vekslebryteren ved siden av kategorien eller navnet
på appen for å aktivere eller deaktivere et varsel.
• Velg for å legge til en app på listen.
Du må installere Smartphone Link-appen på telefonen før du
kan abonnere på Garmin Live-tjenester.
1 Start Smartphone Link-appen på telefonen (Parkoble
telefonen og hodetelefonene, side 13).
2 Velg Min konto.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
Velg
en tjeneste.
3
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Aktivere eller deaktivere Bluetooth
funksjoner for hodetelefonene
Alle kompatible Bluetooth funksjoner aktiveres som standard når
du parkobler hodetelefonene. Du kan aktivere eller deaktivere
bestemte funksjoner.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg navn for hodetelefonene.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil koble fra hodetelefonene, fjerner du merket i
avmerkingsboksen Hodetelefoner.
• Hvis du vil deaktivere lyd fra direkteavspillingsmedier,
fjerner du merket i avmerkingsboksen Medielyd.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å
synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til
oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten
overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth.
Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester
(Garmin Live-tjenester, side 15).
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til
Smartphone Link.
Laste ned Smartphone Link
Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til
www.garmin.com/smartphonelink eller programbutikken for
telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og
tilgjengelighet.
Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon
som støttes.
Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om
hvordan du laster ned og installerer programmer.
Sende en posisjon fra telefonen til enheten
Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på
telefonen.
1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til
en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
2 Gå til programmenyen, og velg Smartphone Link.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres
posisjonen til nylige treff på enheten.
Garmin Live-tjenester
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester
(Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13).
Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data
på enheten, for eksempel trafikkforhold og vær.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Smarte varsler
Når enheten er koblet til Smartphone Link-appen, kan du vise
varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger,
innkommende anrop og kalenderavtaler, på zūmo enheten.
MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler
på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Smartphone
Link-appen. vises i farger i Bluetooth innstillingene når
smartvarsler er koblet til og aktivert (Bluetooth
Funksjonstatusikoner, side 14).
Motta varsler
LES DETTE
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Før zūmo enheten kan motta varsler, må du koble den til
smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et
varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du
bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise
varsler.
MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i
kartverktøyet.
• Velg OK for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg Vis for å vise et varsel.
• Velg Vis > Spill for å lytte til varselet.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Motta varsler mens du viser kartet
LES DETTE
Ikke les eller svar på varsler mens du kjører.
Før zūmo enheten kan motta varsler, må du koble den til
smarttelefonen og til Smartphone Link-appen.
Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten
av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du
er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.
• Hvis du vil avvise et varsel, velger du .
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på
telefonen din.
• Velg varselteksten for å vise et varsel.
• Velg Spill av melding for å lytte til varselet.
15
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
• Velg Vis, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger,
for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte
varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.
Vise listen over varsler
Du kan vise en liste over alle aktive varsler.
1 Velg Programmer > Smarte varsler.
Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og
tidligere leste varsler vises i grått.
2 Velg et alternativ:
• Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
• Velg for å lytte til et varsel.
Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
Ringe med håndfri
MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og
kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt
telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes. Det er ikke
sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til
mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik
at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om enheten
med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1 Velg Programmer > Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
3 Velg Ring.
Ringe en posisjon
1 Velg Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i
telefonen.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
16
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du .
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon, side 11).
1 Velg Programmer > Telefon > > Angi
hjemmenummeret.
2 Angi telefonnummeret ditt.
3 Velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt
kobles til zūmo automatisk senere.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede
enheten.
Slette en paret telefon
Du kan slette en paret telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg telefonen, og velg Opphev paring for enhet.
Trafikk
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller
land. Du finner mer informasjon om trafikk og dekningsområder
på www.garmin.com/traffic.
• Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser
langs ruten eller i området.
• Enheten må være koblet til Smartphone Link med et aktivt
trafikkabonnement for at du skal kunne motta
trafikkinformasjon.
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link
Tjenesten Oppdatert trafikk gir deg trafikkdata i sanntid.
1 Last ned Smartphone Link på en kompatibel telefon (Laste
ned Smartphone Link, side 15).
2 Abonner på Live-trafikktjenesten (Abonnere på Garmin Livetjenester, side 15).
3 Koble enheten til telefonen som kjører Smartphone Link
(Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13).
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.
Trafikk
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
2 Åpne kartet.
3 Velg > Mediespiller.
Mediespillerkontrollene vises på kartet.
Bruke programmene
Konfigurere LiveTrack-deling og seerinvitasjoner
Når du bruker LiveTrack-funksjonen for første gang, må du
konfigurere funksjonen og invitere seere.
1 Koble til Smartphone Link (Parkoble telefonen og
hodetelefonene, side 13).
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen, og velg
LiveTrack.
3 Angi et brukernavn, og velg Neste.
4 Angi én eller flere kontakter du vil invitere.
Du kan angi enten kontaktens navn eller e-postadresse.
5 Velg Start LiveTrack.
Appen begynner å dele LiveTrack-dataene. Inviterte seere
mottar en e-post med en kobling for å vise LiveTrackdataene.
6 Velg for å dele LiveTrack-koblingen via et sosialt nettverk,
en meldingsapp eller en annen delingsapp (valgfritt).
Endre mediekilde
Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på
enheten.
1 Velg Programmer > Mediespiller > .
2 Velg en mediekilde.
Tjenesten Pandora
Pandora er gratis personlig radio som tilbyr enkel og uendelig
musikkglede og -oppdagelse.Integrering av Pandora krever en
kompatibel mobilenhet med Pandora programmet installert. Du
finner mer informasjon om kompatible mobilenheter på
www.pandora.com/everywhere/mobile.
MERK: Pandora er for øyeblikket tilgjengelig i USA, Australia og
New Zealand.
Endre stasjoner
1 Velg Programmer > Pandora®.
2 Velg .
3 Velg en stasjon.
Spotify
Før du kan starte en LiveTrack-økt fra telefonen, må du
parkoble telefonen med enheten din og koble til Smartphone
Link (Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13).
1 Åpne Smartphone Link på smarttelefonen din.
2 Velg LiveTrack.
3 Velg et delingsalternativ.
4 Velg Start LiveTrack.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Spotify er en digital musikktjeneste som gir deg tilgang til
millioner av sanger.
TIPS: Spotify integrering krever at Spotify programmet
installeres på mobiltelefonen din. Krever en kompatibel, mobil
digital enhet og Premium-abonnement der dette er tilgjengelig.
Gå til www.garmin.com.
Dette produktet inkluderer Spotify programvare som er underlagt
lisenser fra en tredjepart. Du finner lisensene her:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses . Lag en spilleliste
for alle typer reiser med Spotify. Lytt til sangene og artistene du
elsker, eller la Spotify velge musikken for deg.
Mediespiller
Spor
Mediespilleren kan spille av musikk og lyd fra disse kildene.
• Musikkfiler lagret på zūmo enheten.
• Musikkfiler lagret på en telefon eller mediespiller som er
koblet til USB-porten på motorsykkelbraketten.
• Lyd som er koblet til lydinngangen på motorsykkelbraketten.
• Bluetooth lyd fra en parkoblet telefon.
• Pandora Internett-radio.
• Spotify tjeneste for direkteavspilling av musikk.
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert
klokkeslett, posisjon og høyde.
Starte en LiveTrack-økt på telefonen
Spille av media
1 Velg Programmer.
2 Velg et alternativ:
• Velg Pandora® for å åpne mediespilleren med
mediekilden angitt til Pandora.
• Velg Spotify for å åpne mediespilleren med mediekilden
angitt til Spotify.
• Velg Mediespiller for å åpne mediespilleren med den sist
brukte mediekilden.
Velg
et alternativ:
3
• Velg for å endre mediekilden.
• Velg
for å velge et spor, en stasjon, en spilleliste eller
en musikkfil.
Legge til mediespilleren på kartet
Med mediespillerverktøyet kan du kontrollere mediespilleren fra
kartet.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy >
Mediespiller.
Bruke programmene
Vise sporingsinformasjon
1 Velg Programmer > Spor > Aktiv.
2 Velg et spor.
Sporet vises på kartet.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre sporet, velger du Lagre spor.
• Hvis du vil lagre sporet som en tur, velger du Lagre som
tur.
• Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du
Høydeprofil.
TracBack
®
Følge et nylig spor
Funksjonen TracBack registrerer et spor av de nylige
bevegelsene dine. Du kan følge sporet med nylige bevegelser
tilbake til utgangspunktet.
1 Velg Programmer > TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
2 Velg Kjør!.
17
Lagre nylig spor som en tur
Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere denne
turen senere ved hjelp av turplanelggeren (Navigere til en lagret
tur, side 7).
1 Velg TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
2 Velg > Lagre som tur.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
Dekktrykk
ADVARSEL
Bruk av systemet for overvåking av dekktrykk erstatter ikke
korrekt dekkvedlikehold. Det er førerens ansvar å opprettholde
riktig dekktrykk, selv om trykket ikke er lavt nok til å utløse
varselet om lavt dekktrykk. Hvis du ikke opprettholder riktig
dekktrykk, kan det føre til at du mister kontrollen over kjøretøyet.
Dette kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Garmin overvåkingssystem for dekktrykk er tilgjengelig som et
separat tilbehør. Funksjonen for dekktrykk er ikke kompatibel
med alle zūmo modeller. Du finner mer informasjon om tilbehør
og kompatibilitet på www.garmin.com/zumo.
Konfigurere dekktrykksensorene
Før du kan konfigurere dekktrykksensorene må du ha batteriet
og de numeriske klistremerkene som fulgte med hver sensor.
Du må også ha en kompatibel zūmo enhet.
Sensorene kommuniserer trådløst med en kompatibel zūmo
enhet. Du kan overvåke dekktrykk og få varsler om lavt trykk på
zūmo enheten.
1 Ta hetten À av sensoren Á ved å vri hetten mot klokken.
zūmo enheten søker etter sensoren og viser en
bekreftelsesmelding når sensoren er paret.
TIPS: Hvis sensoren ikke pares, bør du ta ut batteriet i
sensoren, og gjenta trinn 6–7.
8 Angi anbefalt lufttrykk for dekket.
9 Angi minste lufttrykk for dekket.
zūmo enheten utløser et varsel om lavt trykk når sensoren
varsler et dekktrykk som er lavere enn denne verdien.
10 Sett på plass og stram til hetten på sensoren.
11 På sensoren fester du det numeriske klistremerket som
tilsvarer dekknummeret du valgte i trinn 6.
12 Gjenta denne fremgangsmåten for de gjenværende
sensorene.
Installere sensorene på dekkene
ADVARSEL
Overvåkingssystemet for dekktrykk skal bare brukes med
dekkventilstammer i metall. Hvis du installerer
dekktrykksensorene på dekkventilstammer som ikke er av
metall, kan du skade dekket og/eller dekkventilstammen. Dette
kan resultere i alvorlig personskade eller død.
LES DETTE
For å forhindre mulig skade på sensorene eller kjøretøyet må du
kontrollere at hver sensor ikke forstyrrer kjøretøyets bremser,
fjæringskomponenter eller annet installert utstyr. Hvis en
installert sensor forstyrrer annet installert utstyr på kjøretøyet,
må du ikke betjene kjøretøyet når sensoren er installert.
For å forhindre mulig dekkvibrasjon eller ujevn dekkslitasje for
enkelte kjøretøy må du kanskje balansere dekkene etter å ha
installert sensoren.
2 Hvis du har satt batteriet inn i sensoren, tar du ut batteriet.
3 På zūmo enheten velger du Programmer > Dekktrykk.
4 Velg en kjøretøyprofil som samsvarer med
dekkonfigurasjonen til kjøretøyet.
5 Hold sensoren i nærheten av zūmo enheten.
6 På zūmo enheten velger du nummeret ved siden av dekket
som sensoren skal pares med.
7 Innen 30 sekunder, på sensoren, setter du inn batteriet  i
batteriholderen à med den positive siden opp.
Før du installerer sensorene på dekkene, bør du konfigurere
sensorene med zūmo enheten.
1 Fjern eksisterende ventilhetter fra kjøretøyets dekk.
2 På zūmo enheten velger du Programmer > Dekktrykk for å
vise diagrammet for kjøretøyprofilen.
Installer
sensorene på ventilene ved å vri dem med klokken.
3
MERK: Du må installere hver sensor på riktig dekk i henhold
til diagrammet for kjøretøyprofilen og de numeriske
klistremerkene på sensorene under oppsettet.
4 Vri hjulene for hånd for å bekrefte at sensorene har
tilstrekkelig klarering og ikke kommer i veien for utstyr på
kjøretøyet.
Varsler for dekktrykk
Enheten varsler deg med hurtigmeldinger, ikoner på kartet og
symboler i dekktrykkprogrammet.
Når det finnes et varsel for en sensor, vises tallet ved siden av
tilsvarende dekk i rødt i dekktrykkprogrammet. Symbolene under
tallet vises i rødt for å vise aktive varsler for sensoren.
Lavt lufttrykk
Lavt batterinivå for sensoren
Sensoren er ikke tilkoblet
18
Bruke programmene
Dvalemodus for dekktrykksensor
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
Når du parkerer kjøretøyet og slår av zūmo enheten, aktiverer
dekkstrykksensoren en strømsparende dvalemodus etter flere
minutter. Sensoren sender ikke informasjon til zūmo enheten
når den er i dvalemodus. Dette kan føre til at zūmo enheten
rapporterer at sensoren er frakoblet.
Neste gang kjøretøyet beveger seg, går sensoren ut av
dvalemodus og kobles automatisk til zūmo enheten på nytt. Det
kan ta opptil 30 sekunder før sensoren er koblet til på nytt.
Slette servicehistorikk
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg > Slett oppføring.
4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
5 Velg Slett.
Bruke kompasset
MERK: Du må bevege deg for at kompasset skal kunne fastslå
kursen.
Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass.
Velg Programmer > Kompass.
VIRB fjernkontroll
®
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke VIRB fjernkontrollfunksjonen, må du aktivere
fjernkontrollfunksjonene på VIRB kameraet. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for VIRB.
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På zūmo enheten velger du Programmer > VIRBfjernkontroll > Koble til.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Velg Start opptak for å ta opp video.
• Velg Stopp opptak for å slutte å ta opp video.
• Velg Øyeblikksbilde for å ta et bilde.
Registrere servicehistorikk
Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det
utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere
servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier
(Legge til servicekategorier, side 19).
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg Legg til oppføring.
4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg Neste.
5 Angi en kommentar (valgfritt).
6 Velg Ferdig.
Redigere servicehistorikk
Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og
datoen for en serviceoppføring.
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en kategori.
3 Velg et felt.
4 Angi den nye informasjonen, og velg Ferdig.
Vise hjelpefiler
Velg Programmer > Hjelp for å vise den fullstendige
brukerveiledningen.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Vise værmeldingen
Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen.
Du kan koble enheten til Smartphone Link-appen for å motta
værdata (Parkoble telefonen og hodetelefonene, side 13).
1 Velg Programmer > Vær.
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose
for de neste dagene.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Legge til servicekategorier
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg > Legg til kategori.
3 Angi et kategorinavn, og velg Ferdig.
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Slette servicekategorier
Vise værvarsler
Når du sletter en servicekategori, slettes også all
servicehistorikken innenfor kategorien.
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg > Slett kategorier.
3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
4 Velg Slett.
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Gi servicekategoriene nytt navn
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
3 Velg > Gi kategori nytt navn.
Bruke programmene
Kontrollere veiforholdene
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
19
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
photoLive-trafikkameraer
photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på
hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du planlegger
å se på regelmessig.
Lagre et trafikkamera
Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne
funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon
som kjører Smartphone Link (Smartphone Link, side 15).
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Vise et trafikkamera
Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det (Lagre et
trafikkamera, side 20).
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg et kamera.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern,
side 21).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 13).
Hørbare motorsyklistvarsler: Aktiverer et hørbart varsel for
alle typer motorsyklistvarsler (Funksjoner og varsler om
førerbevissthet, side 4).
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
20
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av
hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning
når du navigerer vekk fra en aktiv rute.
Tretthetsvarsel: Varsler deg når du har kjørt lenge uten å ta en
pause.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Rute for eventyrlystne: Beregner ruter som foretrekker
svingete veier.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Innstillinger for Bluetooth
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Tilpasse enheten
Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.
Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det
tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du
bruker batteristrøm.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Trafikkinnstillinger
Velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk. Krever Smartphone Link-appen og et
abonnement på oppdaterte trafikkdata.
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Velg Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Innstillinger for enhet og personvern
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Informasjon om enheten
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (CLA,
motorsykkel eller ekstern
strøm)
Fra 12 til 24 VDC
Strøminntakskilde (USB)
Fra 5 ±0,25 V
Batterilevetid
Opptil 4 timer avhengig av bruk og innstillinger
Batteritype
Lithiumionbatteri som kan byttes
Batterispenningsområde
Fra 3,5 til 4,1 V
Radiofrekvensprotokoll
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll (for VIRB Remote)
2,4 GHz ANT (for overvåkingssystem for
dekktrykk)
®
®
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket
i kjøretøyet.
LES DETTE
Ikke koble enheten direkte til strømkabelen for kjøretøy.
• Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en
datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade
enheten.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Vedlikehold av enheten
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
21
Feilsøking
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
2 Vipp enheten fremover.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À mot klokken for å låse det opp.
2
3
4
5
22
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det
tilbake i strømkabelen for kjøretøy Ã.
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Fest sugekoppen (Installering, side 1).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger, side 20).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 22).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 20).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 20).
• Demp volumet (Justere volumet, side 4).
• Deaktiver trådløs Bluetooth teknologi (Deaktivere Bluetooth,
side 20).
• Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk
(Slå enheten av eller på, side 3).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows . I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
®
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til enheten og til en USB-port på
datamaskinen.
Feilsøking
TIPS: USB-kabelen må kobles til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
MERK: Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til
datamaskinen, kan det hende at Windows har problemer med å
tilordne stasjonsbokstaver til Garmin stasjonene. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver, kan du
se i hjelpefilen for operativsystemet ditt.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold
telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Tillegg
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 32 GB.
1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (Oversikt over
enheten, side 2).
2 Sett inn et minnekort i sporet.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
6 Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
Koble
kabelen fra datamaskinen.
2
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com .
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen, side 23).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
2 Åpne filleseren på datamaskinen.
3 Velg en fil.
4 Velg Rediger > Kopier.
Tillegg
23
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 13
3D-kartvisning 13
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 15
adresser, finne 10
advarsel om lite drivstoff 9
aktiv kjørefeltveiledning 6
anrop 16
foreta 16
hjem 16
kontakter 16
logg 16
ringe 16
svare 16
anvisninger 6
av/på-knapp 2, 3
B
batteri
lade 21, 22
maksimere 22
montere 3
problemer 22
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth teknologi 13, 14, 16, 23
innstillinger 20
koble fra en enhet 16
pare med telefon 13
parkoble hodetelefoner 13
Bluetooth-teknologi 15
administrere telefoner 14
deaktivere 20
deaktivere anrop 14
bomstasjoner, unngå 8
brakett, fjerne 22
bredde- og lengdegrad 11
D
datamaskin, koble til 22, 23
dekktrykk
dvalemodus 19
profiler 18
sensorer 18
varsler 18
dele, LiveTrack 17
drivstoff
sporing 9
stasjoner 11
dvalemodus 19
E
endre søkeområdet 9
enhets-ID 21
F
feilsøking 22, 23
filer, overføre 23
finne posisjoner. 9 Se også posisjoner
adresser 10
byer 10
kategorier 10
koordinater 11
veikryss 10
fjerne brakett 22
fotobokser for hastighet 5
fotobokser ved trafikklys 5
Foursquare 10
G
Garmin Express, oppdatere programvare 3
Garmin Live-tjenester 15
abonnere 15
geocaching 11
gjeldende posisjon 11
gjenopprette innstillinger 21
24
GPS 3, 23
H
hjelp. 19 Se også produktsupport
hjem
kjøre 6
redigere posisjon 6
ringe 16
telefonnummer 16
Hodetelefoner 15
parkobling 13
Hurtigsøk 10
Hvor er jeg? 11
håndfrie telefonsamtaler 14
I
ID-nummer 21
ikoner, statuslinje 4
innstillinger 20, 21
interessepunkter (POI) 10
K
kabler, motorsykkelbrakett 1
kameraer
hastighet 5
rødt lys 5
kart 6, 12, 20
datafelt 6, 12, 13
detaljnivå 20
kjøpe 23
lag 13
oppdatere 3
symboler 6
tema 20
verktøy 12
vise ruter 6
kartlag, tilpasse 13
kartvisning
2D 13
3D 13
kjøre hjem 6
kjøreanvisninger 6
knapper på skjermen 4
koble fra, enhet Bluetooth 16
kompass 19
koordinater 11
L
lade enheten 21, 22
lagre, gjeldende posisjon 11
lagrede posisjoner 7, 11
kategorier 11
redigere 11
slette 11
lenger fremme 12
tilpasse 12
Lisensavtaler for sluttbruker 21
LiveTrack 17
lovverk for bruk av hjelm 5
lyd, nærhetspunkter 21
lysstyrke 4
M
manøverliste 6
mediespiller 17
microSD-kort 2
minnekort 2, 23
montere 23
minnekort, microSD 23
montere enheten
bil 2
fjerne fra braketten 2, 22
motorsykkel 1
sugekopp 22
motorsykkelbrakett 1
kabler 1
motorsyklistvarsler 4
myTrends, ruter 8
N
navigasjon 6, 10
innstillinger 20
utenfor vei 8
navigere utenfor vei 8
neste sving 6
nullstille
enhet 22
tripdata 13
nødtjenester 11
O
omkjøringer 7
oppdatere
kart 3
programvare 3
P
parkering, forrige plass 11
parkobling
Hodetelefoner 13
koble fra 16
telefon 13, 23
posisjoner 10, 20
gjeldende 11
lagre 11
nylige treff 11
ringe 16
simulerte 20
steder 10
søke etter 9, 10
posisjoner som nylig er funnet 11
produktsupport 19
programvare
oppdatere 3
versjon 21
punkter av interesse (POI) 10
steder 10
R
redigere, lagrede turer 7
reisehistorikk 21
rengjøre berøringsskjermen 22
rengjøre enheten 22
ringe 16
ruter 5
beregne 5
beregningsmodus 5, 7, 20
foreslåtte 8
legge til et punkt 6, 7
myTrends 8
rute for eventyrlystne 5
starte 5, 6
stoppe 7
tilpasse 6
vise på kartet 6
S
satellittsignaler
innhente 3
vise 23
servicehistorikk
kategorier 19
oppføringer 19
redigere 19
slette 19
sikring, skifte 22
simulerte posisjoner 20
skjerm, lysstyrke 4
skjermbilder 20
skjerminnstillinger 20
slette
paret Bluetooth-enhet 16
servicekategorier 19
serviceoppføringer 19
turer 7
Smartphone Link 14, 15
deaktivere anrop 14
Garmin Live-tjenester 15
koble til 13, 14
Indeks
snarveier
legge til 11
slette 11
spesifikasjoner 21
spor 17
Spotify 17
språk
stemme 21
tastatur 21
steder 10
strømkabler 21
skifte sikringen 22
sugekopp 22
svare på anrop 16
søkelinje 9
søvnmodus 3
T
ta vare på enheten 21
tastatur 4
layout 21
språk 21
telefon
koble fra 16
parkobling 13, 23
telefonbok 16
telefonsamtaler 16
dempe 16
ringe 16
svare 16
taleoppringning 16
tidsinnstillinger 21
tilbehør 23
tilpasse en rute 6
tilpasse enheten 20
TracBack 17, 18
trafikk 13, 16, 21
alternativ rute 8
hendelser 13
kameraer 20
kart 13
søke etter forsinkelser 13
trafikkameraer, vise 20
transportmodi 4
tripinformasjon 12
nullstille 13
vise 12
triplogg, vise 12
turplanlegger 7, 8
redigere en tur 7
tilpasningspunkter 7
tyveri, unngå 22
U
unngåelser
bomstasjoner 8
deaktivere 8
område 8
slette 8
vei 8
veielementer 8
USB, koble fra 23
V
varsler 5, 14–16
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 21
veiforhold, vær 19
veikryss, finne 10
verktøy, kart 12
VIRB fjernkontroll 19
VIRB remote 19
volum, tilpasse 4
vær 19
radar 19
veiforhold 19
Indeks
25
support.garmin.com
Juli 2018
190-02001-38_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising