Garmin | STRIKER™ Plus 4cv with Transducer | User guide | Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Käyttöopas

Garmin STRIKER™ Plus 4cv with Transducer Käyttöopas
STRIKER™ PLUS 4/5/7/9
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Ultrascroll ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™, Garmin
Quickdraw™ ja STRIKER™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki.
®
Follow the leader.
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen painikkeet ...................................................................... 1
Aloitusnäyttö ............................................................................... 1
Zoomaaminen STRIKER Plus 4 -laitteessa ................................ 1
Panorointi STRIKER Plus 4 laitteella .......................................... 1
GPS-satelliittisignaalin hakeminen ............................................. 1
Karttaplotterin mukauttaminen ..................................... 1
Aloitusnäytön mukauttaminen .................................................... 1
Yhdistelmäsivut ........................................................................... 1
Uuden yhdistelmäsivun luominen STRIKER Plus 5/7/9
laitteella .................................................................................. 1
Uuden yhdistelmäsivun luominen STRIKER Plus 4
laitteella .................................................................................. 2
Yhdistelmäsivun mukauttaminen ........................................... 2
Taustavalon säätäminen ............................................................. 2
Väritilan säätäminen ................................................................... 2
Äänimerkin määrittäminen .......................................................... 2
ActiveCaptain™ sovellus.............................................. 2
ActiveCaptain roolit ..................................................................... 2
ActiveCaptain sovelluksen käytön aloittaminen .......................... 2
Älykkäiden ilmoitusten vastaanottaminen ................................... 2
Ohjelmiston päivittäminen ActiveCaptain sovelluksella .............. 3
Kalastustutka.................................................................. 3
Perinteinen luotainnäkymä ......................................................... 3
Garmin ClearVü luotainnäkymä .................................................. 3
SideVü luotainnäkymä ................................................................ 3
Jaetun näytön taajuus ................................................................ 4
Tunnistin ..................................................................................... 4
Jaettu zoomausnäkymä .............................................................. 4
Kaikuanturin tyypin valitseminen ................................................ 4
Luotaintaajuudet ......................................................................... 4
Taajuuksien valitseminen ....................................................... 5
Reittipisteen luominen luotainnäytössä käyttämällä laitteen
painikkeita ................................................................................... 5
Luotauksen tauottaminen ........................................................... 5
Zoomauksen säätäminen ........................................................... 5
Näytön lukitseminen pohjaan ................................................. 5
Luotaimen herkkyys .................................................................... 5
Herkkyyden määrittäminen automaattisesti ........................... 5
Herkkyyden määrittäminen manuaalisesti ............................. 5
Syvyysasteikon alueen säätäminen ........................................... 5
Luotainasetus ............................................................................. 5
Syvyysviivan näyttäminen ja säätäminen .............................. 5
Kaikunopeuden määrittäminen .............................................. 5
Pohjahaun rajan määrittäminen ............................................. 6
Luotaimen ulkoasun asetukset .............................................. 6
Luotaimen kohinan poistoasetukset ...................................... 6
Päällekkäisten numeroiden asetukset ................................... 6
Garmin Quickdraw Contours kartat.............................. 7
Vesistön kartoittaminen Garmin Quickdraw Contours
toiminnolla ...................................................................................7
Merkinnän lisääminen Garmin Quickdraw Contours karttaan .... 7
Garmin Quickdraw Contours karttojen poistaminen ................... 7
Garmin Quickdraw yhteisö .......................................................... 7
Yhdistäminen Garmin Quickdraw yhteisöön ActiveCaptain
sovelluksella ........................................................................... 7
Kartta-asetukset .......................................................................... 7
Garmin Quickdraw Contours asetukset ...................................... 8
Syvyysalueen varjostus ......................................................... 8
Navigointi STRIKER Plus laitteella............................... 8
Määränpään hakeminen nimellä ................................................ 8
Reittipisteen luominen kartassa .................................................. 8
Sisällysluettelo
Navigointi reittipisteeseen ........................................................... 8
Reitin luominen ja navigointi kartan avulla ................................. 8
Navigoinnin lopettaminen ........................................................... 8
Reittipisteet ................................................................................. 8
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi .................... 8
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin ................................. 9
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigoiminen
siihen ...................................................................................... 9
Etäisyyden mittaaminen kartassa .......................................... 9
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä ......................... 9
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen ............................... 9
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen ............................ 9
Kaikkien reittipisteiden poistaminen ....................................... 9
Reitit ............................................................................................ 9
Reitin luominen ja navigointi kartan avulla ............................. 9
Reitin luominen ja tallentaminen ............................................ 9
Reittiluettelon tarkasteleminen ............................................... 9
Tallennetun reitin muokkaaminen .......................................... 9
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä ................... 9
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin mukaan ...... 9
Tallennetun reitin poistaminen ............................................. 10
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen ......................... 10
Jäljet ......................................................................................... 10
Jälkien näyttäminen ............................................................. 10
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen ............................................. 10
Aktiivisen jäljen tallentaminen .............................................. 10
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen ................................. 10
Tallennetun jäljen muokkaaminen ....................................... 10
Jäljen tallentaminen reitiksi .................................................. 10
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan ................................................................................ 10
Tallennetun jäljen poistaminen ............................................ 10
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen ......................... 10
Aktiivisen jäljen seuraaminen ............................................... 10
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen .................................... 10
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana ..................... 10
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen .............................. 10
Laitteen määrittäminen ................................................ 11
Järjestelmäasetukset ................................................................ 11
Järjestelmätiedot .................................................................. 11
Oman veneen asetukset ........................................................... 11
Köliasetuksen määrittäminen ............................................... 11
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen ........................ 11
Hälytysasetukset ....................................................................... 11
Navigointihälytykset ............................................................. 11
Järjestelmähälytykset ........................................................... 11
Luotaimen hälytykset ........................................................... 12
Yksikköasetukset ...................................................................... 12
Navigointiasetukset ................................................................... 12
Tehdasasetusten palauttaminen .............................................. 12
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta........................ 12
Liittäminen Garmin laitteeseen tietojen jakamista varten ......... 12
Käyttäjätietojen jakokaapelin kytkentäkaavio ...................... 12
Tallennettujen tietojen tyhjentäminen ....................................... 12
Liite................................................................................ 13
Laitteen rekisteröiminen sarjanumerolla ................................... 13
Tekniset tiedot .......................................................................... 13
Vianmääritys ............................................................................. 13
Laite ei käynnisty tai se sammuu jatkuvasti ......................... 13
Laite ei hae GPS-signaaleja ................................................ 13
Luotain ei toimi ..................................................................... 13
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin ............................. 13
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa ......................................... 13
Hakemisto ..................................................................... 14
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen painikkeet
GPS-satelliittisignaalin hakeminen
Kun käynnistät kalastustutkan, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti keräämiensä satelliittitietojen
avulla. Kun kalastustutka löytää satelliittisignaaleja,
-kuvake
näkyy aloitusnäytön yläreunassa. Kun kalastustutka kadottaa
satelliittisignaalin,
-kuvake häipyy näkyvistä ja vilkkuva
kysymysmerkki tulee näkyviin näyttöön -merkin päälle.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS.
Karttaplotterin mukauttaminen
Aloitusnäytön mukauttaminen
À
Á
Â
Ã
Palaa edelliseen näyttöön.
Palaa aloitusnäyttöön painettaessa pitkään.
Vierittää näkymää, korostaa asetuksia ja siirtää kohdistinta.
Lähentää ja loitontaa näkymää. (Ei käytettävissä kaikissa
malleissa.)
Sulkee valikon, jos käytettävissä.
Avaa avoimena olevan sivun asetusvalikon, jos käytettävissä.
Pitkä painallus kytkee tai katkaisee laitteen virran.
Lyhyt painallus tekee jonkin seuraavista:
• säätää taustavaloa
• säätää väritilaa
• ottaa luotaimen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
Ä
Kuittaa ilmoituksia ja valitsee asetuksia.
Å
Tallentaa nykyisen sijainnin reittipisteeksi.
Æ
Loitontaa näkymää. (Ei käytettävissä kaikissa malleissa.)
Lähentää näkymää. (Ei käytettävissä kaikissa malleissa.)
Aloitusnäyttöön voi lisätä kohteita ja niitä voi järjestää uudelleen.
1 Valitse aloitusnäytössä Mukauta aloitusta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit järjestää kohteen uudelleen valitsemalla Järjestä
uudelleen, valitsemalla siirrettävän kohteen ja
valitsemalla uuden sijainnin.
• Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön valitsemalla Lisää ja
valitsemalla uuden kohteen.
• Voit poistaa aloitusnäyttöön lisäämäsi kohteen
valitsemalla Poista ja valitsemalla kohteen.
Yhdistelmäsivut
Joillakin sivuilla näkyy vähintään kaksi toimintoa.
Yhdistelmäsivuilla mahdollisten vaihtoehtojen määrä määräytyy
sen mukaan, miten monta valinnaista laitetta olet liittänyt
STRIKER Plus laitteeseen. Voit muokata yhdistelmäsivuja ja
luoda uusia.
Uuden yhdistelmäsivun luominen STRIKER Plus 5/7/9
laitteella
Voit luoda mukautetun näytön tarpeisiisi.
1 Valitse Mukauta aloitusta > Lisää > Lisää yhdistelmä.
2 Valitse asettelu.
HUOMAUTUS
Ennen kuin käynnistät laitteen, paina liittimet tukevasti
vastaaviin laitteessa oleviin liitäntöihin. Jos kaapeleita ei paineta
tarpeeksi syvälle laitteen liitäntöihin, laite ei välttämättä saa
virtaa tai se lakkaa toimimasta.
Aloitusnäyttö
Kalastustutkan aloitusnäytöstä voi käyttää kaikkia kalastustutkan
ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat riippuvaisia kalastustutkaan
liittämistäsi lisävarusteista. Kaikki tässä oppaassa mainitut
ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissäsi.
Voit palata aloitusnäyttöön toisesta näytöstä painamalla
painiketta pitkään. Voit mukauttaa näyttöjen asettelua.
Zoomaaminen STRIKER Plus 4 -laitteessa
Voit lähentää ja loitontaa karttaa.
• Lähennä valitsemalla .
• Loitonna valitsemalla .
Panorointi STRIKER Plus 4 laitteella
Voit tarkastella muita alueita kuin nykyistä sijaintiasi siirtämällä
luotainnäkymiä ja karttoja.
1 Aloita panorointi valitsemalla tai .
2 Panoroi nuolipainikkeilla.
VIHJE: voit lopettaa panoroinnin valitsemalla .
Johdanto
3
4
5
6
Valitse alue.
Valitse näyttö.
Toista tämä sivun jokaisella alueella.
Valitse tarvittaessa Tiedot (piilotettu) ja valitse vaihtoehto:
• Voit mukauttaa näytön tietoja valitsemalla Päällekkäiset
numerot.
• Voit ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä kompassinauhatietopalkin valitsemalla Kompassinauha.
7 Valitse , kun mukautus on valmis.
8 Valitse Seuraava.
9 Nimeä sivu.
VIHJE: voit valita kirjaimen valitsemalla .
10 Voit muuttaa ikkunoiden kokoa nuolipainikkeilla.
11 Voit valita sijainnin aloitusnäytössä nuolipainikkeilla.
12 Sulje valitsemalla .
1
Uuden yhdistelmäsivun luominen STRIKER Plus 4
laitteella
Voit luoda mukautetun yhdistelmäsivun tarpeisiisi.
1 Valitse Mukauta aloitusta > Lisää > Lisää yhdistelmä.
2 Valitse ensimmäinen toiminto.
3 Valitse toinen toiminto.
4 Valitse jaetun näytön suunta valitsemalla Halkaise
(valinnainen).
5 Valitse Seuraava.
6 Nimeä sivu.
VIHJE: voit valita kirjaimen valitsemalla .
Voit
muuttaa ikkunoiden kokoa nuolipainikkeilla.
7
8 Voit valita sijainnin aloitusnäytössä nuolipainikkeilla.
9 Sulje valitsemalla .
HUOMAUTUS: ActiveCaptain toiminto on käytettävissä
ainoastaan malleissa, joissa on Wi‑Fi tekniikkaa.
Jos yhdistät Wi‑Fi sovittimeen ActiveCaptain toiminto on
käytettävissä ainoastaan malleissa, joissa on Wi‑Fi tekniikkaa.
ActiveCaptain sovellus yhdistää STRIKER Plus laitteen ja
yhteisön ja takaa parhaan veneilykokemuksen.
Sovelluksella voi siirtää helposti ja nopeasti käyttäjätietoja, kuten
reittipisteitä ja reittejä, yhdistää Garmin Quickdraw™ Contours
yhteisöön ja päivittää laitteen ohjelmiston. Lisäksi sillä voi
suunnitella matkoja sekä tarkastella ja hallita STRIKER Plus
laitetta.
Kun sovellus on pariliitetty karttaplotteriin, sovellus voi näyttää
karttaplotterin näytössä älykkäitä push-ilmoituksia esimerkiksi
puheluista ja tekstiviesteistä.
®
ActiveCaptain roolit
STRIKER Plus laitteen käyttötasosi ActiveCaptain sovelluksella
määräytyy roolisi mukaan.
Yhdistelmäsivun mukauttaminen
1 Avaa yhdistelmäsivu.
> Asetus.
2 Valitse
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
uuden nimen.
• Voit muuttaa tietojen asettelua näytössä valitsemalla
Muuta asettelua ja valitsemalla uuden asettelun.
• Voit vaihtaa näytössä näkyviä tietoja valitsemalla Vaihda
toimintoa ja valitsemalla uudet tiedot.
• Voit muuttaa näytön tietoalueiden kokoa valitsemalla
Muuta yhdistelmän kokoa.
• Voit mukauttaa näytön tietoja valitsemalla Päällekkäiset
numerot (Päällekkäisten numeroiden asetukset,
sivu 6).
Taustavalon säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo.
2 Säädä taustavalo.
VIHJE: voit selata kirkkaustasoja painamalla missä tahansa
näytössä -painiketta toistuvasti. Tästä voi olla apua, kun
kirkkaus on niin pieni, ettet näe näyttöä.
Väritilan säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Väritila.
VIHJE: voit avata väriasetukset valitsemalla missä tahansa
näytössä > Väritila.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Äänimerkin määrittäminen
Voit määrittää tapaukset, jolloin laite antaa äänimerkin.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Hälytin.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun valitset
kohteen ja hälytys käynnistyy, valitsemalla Käytössä
(valinnat ja hälytykset).
• Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin ainoastaan,
kun hälytyksiä käynnistyy, valitsemalla Vain hälytykset.
Ominaisuus
Omistaja Vieras
Laitteen rekisteröinti tilille
Kyllä
Ohjelmiston päivitys
Kyllä
Ladattujen tai luotujen Garmin Quickdraw Contours
karttojen automaattinen siirto
Kyllä
Älykkäät push-ilmoitukset
Kyllä
Kyllä
Navigoinnin aloittaminen tiettyyn reittipisteeseen tai
navigointi tietyllä reitillä
Kyllä
Kyllä
Reittipisteiden ja reittien manuaalinen synkronointi
STRIKER Plus laitteeseen
Kyllä
Kyllä
Kyllä
ActiveCaptain sovelluksen käytön
aloittaminen
HUOMAUTUS: ActiveCaptain toiminto on käytettävissä
ainoastaan malleissa, joissa on Wi‑Fi tekniikkaa.
Voit yhdistää mobiililaitteen STRIKER Plus laitteeseen
ActiveCaptain sovelluksella. Sovelluksella voit käyttää
karttaplotteria nopeasti ja helposti ja esimerkiksi jakaa tietoja,
rekisteröidä, päivittää laitteen ohjelmiston ja kartat sekä
vastaanottaa ilmoituksia mobiililaitteesta.
1 Valitse STRIKER Plus laitteessa ActiveCaptain.
2 Valitse ActiveCaptain sivulla Wi-Fi-verkko > Wi-Fi >
Käytössä.
3 Kirjoita verkon nimi ja salasana.
4 Asenna ActiveCaptain sovellus mobiililaitteen
sovelluskaupasta ja avaa se.
5 Tuo mobiililaite enintään 24 m (80 jalkaa) päähän STRIKER
Plus laitteesta.
6 Avaa mobiililaitteen asetuksista Wi‑Fi yhteyssivu ja yhdistä
Garmin laitteeseen käyttämällä Garmin laitteeseen
määrittämääsi nimeä ja salasanaa.
Älykkäiden ilmoitusten vastaanottaminen
ActiveCaptain sovelluksen avulla STRIKER Plus laite pystyy
näyttämään ilmoituksia mobiililaitteesta.
1 Valitse STRIKER Plus laitteessa ActiveCaptain > Älykkäät
ilmoitukset > Ota käyttöön ilmoitukset.
2 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön mobiililaitteen asetuksista.
3 Tuo laitteet enintään 24 m (80 jalkaa) päähän toisistaan.
4 Valitse mobiililaitteen ActiveCaptain sovelluksessa Smart
Notifications > Pair with Chartplotter.
5 Pariliitä sovellus näytön ohjeiden mukaan STRIKER Plus
laitteeseen Bluetooth tekniikalla.
6 Näppäile avain mobiililaitteeseen kehotettaessa.
7 Säädä ilmoituksia tarvittaessa mobiililaitteen asetuksista.
®
ActiveCaptain™ sovellus
HUOMIO
Tällä toiminnolla käyttäjät voivat lähettää tietoja. Garmin ei
vastaa käyttäjien lähettämien tietojen tarkkuudesta,
täydellisyydestä eikä ajantasaisuudesta. Käyttäjä käyttää
käyttäjien lähettämiä tietoja ja luottaa niihin omalla vastuullaan.
®
2
ActiveCaptain™ sovellus
Ohjelmiston päivittäminen ActiveCaptain
sovelluksella
Jos laitteessa on Wi‑Fi tekniikkaa, voit ladata ja asentaa laitteen
uusimmat ohjelmistopäivitykset ActiveCaptain sovelluksella.
HUOMAUTUS
Ohjelmistopäivitykset saattavat olla suuria tiedostoja.
Operaattorin normaalit datarajoitukset ja -maksut ovat voimassa.
Pyydä operaattorilta lisätietoja datarajoituksista tai -maksuista.
Asennus voi kestää useita minuutteja.
1 Yhdistä mobiililaite STRIKER Plus laitteeseen (ActiveCaptain
sovelluksen käytön aloittaminen, sivu 2).
2 Kun ohjelmistopäivitys on saatavilla ja Internet-yhteys on
käytettävissä mobiililaitteessa, valitse Software Updates >
Download.
ActiveCaptain sovellus lataa päivityksen mobiililaitteeseen.
Kun yhdistät sovelluksen uudelleen STRIKER Plus
laitteeseen, päivitys siirretään laitteeseen. Siirron jälkeen
saat kehotteen asentaa päivitys.
3 Kun STRIKER Plus laitteessa näkyy kehote, asenna päivitys
valitsemalla vaihtoehto.
• Voit päivittää ohjelmiston heti valitsemalla OK.
• Voit lykätä päivitystä valitsemalla Peruuta. Kun olet valmis
asentamaan päivityksen, valitse ActiveCaptain >
Ohjelmistopäivitykset > Asenna heti.
Kalastustutka
Kun STRIKER Plus on liitetty yhteensopivaan kaikuanturiin
oikein, laitetta voi käyttää kalastustutkana.
Lisätietoja kuhunkin käyttötarpeeseen sopivimmista
kaikuantureista on osoitteessa www.garmin.com/transducers.
Voit tarkastella alueella olevia kaloja luotainnäytöissä.
Käytettävissä olevat luotainnäkymät vaihtelevat kaikuanturin
tyypin ja karttaplotteriin liitetyn luotainmoduulin mukaan.
Esimerkiksi Garmin ClearVü™ luotainnäytöt ovat tarkasteltavissa
ainoastaan, jos yhteensopiva Garmin ClearVü kaikuanturi on
liitetty.
Käytettävissä on neljä luotainnäkymien perustyyliä: koko näytön
näkymä, jaetun näytön näkymä, joka sisältää vähintään kaksi
näkymää, ja jaettu taajuusnäkymä, jossa näkyy kaksi eri
taajuutta. Kunkin näytön näkymän asetuksia voi mukauttaa. Jos
käytät esimerkiksi jaettua taajuusnäkymää, voit muuttaa kunkin
taajuuden herkkyyttä erikseen.
Jos et näe haluamaasi luotainnäkymien järjestystä, voit luoda
mukautetun yhdistelmänäytön (Yhdistelmäsivut, sivu 1).
Garmin ClearVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: Garmin ClearVü luotaintietojen
vastaanottamiseen tarvitaan yhteensopiva kaikuanturi.
Korkeataajuuksinen Garmin ClearVü luotain näyttää veneen
ympärillä olevat kohteet ja alapuolella olevat rakenteet
yksityiskohtaisesti ja selkeästi.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Pohjan syvyys
Veden lämpö
GPS-nopeus
Laitteen jännite
Aika
Vedenalaiset kohteet (kalat)
Syvyysviiva
Kaikuanturin tyyppi ja taajuus sekä zoomauksen tyyppi
Syvyysilmaisin, kun luotaintiedot vierittyvät oikealta vasemmalle
Pohjan kaiku
Perinteisten kaikuantureiden keila on kartiomainen. Skannaavan
Garmin ClearVü luotaimen keila on kapea. Se muistuttaa
kopiokoneen valokeilan muotoa. Tämä keila tuottaa tavallista
selkeämmän kuvan veneen ympärillä olevista kohteista.
Perinteinen luotainnäkymä
Käytettävissä on liitetyn kaikuanturin mukaan useita koko näytön
näkymiä.
Perinteinen koko näytön luotainnäkymä näyttää kaikuanturin
lähettämät luotainlukemat suurena. Näytön oikeassa reunassa
näkyvä aluekoko osoittaa havaittujen kohteiden syvyyden, kun
näytön kuva vierittyy oikealta vasemmalle.
À
Á
Â
SideVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue SideVü luotaimia ja
kaikuantureita.
HUOMAUTUS: jotta voit vastaanottaa SideVü luotaintietoja,
tarvitset yhteensopivan kaikuanturin ja kalastustutkan.
SideVü luotaintekniikka näyttää, mitä veneen sivuilla on.
Tekniikan avulla voi etsiä vedenalaisia kohteita ja kaloja.
Syvyystiedot
Vedenalaiset kohteet tai kalat
Veden pohja
Kalastustutka
3
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Aluksen vasen kylki
Aluksen oikea kylki
Veneen kaikuanturi
Puita
Vanhoja renkaita
Halkoja
Etäisyys aluksen kylkeen
Aluksen ja pohjan välillä oleva vesi
Jaetun näytön taajuus
Jaettu taajuus -näytössä voi tarkastella kahta taajuutta.
Tunnistin
Tunnistimen pyöreässä syvyysasteikossa näkyvät luotaintiedot
ilmaisevat, mitä veneen alapuolella on. Asteikko kuvataan
renkaana, joka alkaa ylhäältä ja etenee myötäpäivään. Renkaan
sisällä oleva asteikko ilmaisee syvyyden. Luotaintiedot vilkkuvat
renkaassa, kun niitä saadaan sisemmän ympyrän osoittamasta
syvyydestä. Värit osoittavat luotaintulosten voimakkuudet.
Valitse Tunnistin.
À
Á
Nykyisen sijainnin syvyys
Syvyysasteikko
Jaettu zoomausnäkymä
Jaettu zoom -sivulla näkyvät luotainlukemat koko näytön
kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion suurennettu osa
saman näytön vasemmanpuoleisessa osassa.
Valitse luotainnäytössä
> Zoomaa > Jaettu zoom.
4
À
Á
Â
Lähennetty syvyysskaala
Zoomausikkuna
Syvyysalue
Kaikuanturin tyypin valitseminen
Jos liität muuta kaikuanturia kuin laitteen mukana toimitettua,
sinun on ehkä määritettävä kaikuanturin tyyppi, jotta luotain
toimii oikein. Valitse kaikuanturin tyyppi ennen kaikuanturin
liittämistä. Kaikuanturin nimen pitäisi näkyä kaikuanturin
johdossa lähellä liitintä olevassa merkinnässä.
Tämä laite on yhteensopiva useiden lisävarusteena hankittavien
kaikuanturien kanssa, esimerkiksi Garmin ClearVü
kaikuanturien, joita voi ostaa osoitteesta www.garmin.com
/transducers.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Kaikuanturin tyyppi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät 200/77 kHz:n kaksikeilaista kaikuanturia, valitse
Kaksoiskeila (200/77 kHz).
• Jos käytät 200/50 kHz:n kaksitaajuuksista kaikuanturia,
valitse Kaksoistaajuus (200/50 kHz).
• Jos käytät muuntyyppistä kaikuanturia, valitse se
luettelosta.
Luotaintaajuudet
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat taajuudet vaihtelevat
karttaplotterin, luotainmoduulien ja kaikuanturin mukaan.
Luotainta voi mukauttaa tavoitteiden ja veden syvyyden mukaan
muuttamalla taajuutta.
Keila on sitä kapeampi, mitä korkeampaa taajuutta käytetään.
Kapea keila soveltuu erinomaisesti nopeaan käyttöön ja kovaan
merenkäyntiin. Korkea taajuus saattaa parantaa pohjan
muotojen tunnistusta ja termokliinin määritystä.
Matalilla taajuuksilla keilat ovat leveämpiä, mikä saattaa lisätä
näkyvien kohteiden määrää, mutta myös pintakohinaa, ja
heikentää pohjasta heijastuvan signaalin eheyttä, kun
merenkäynti on kovaa. Leveä keila muodostaa tavallista
suuremman kaaren kalakohteiden tunnistusta varten, joten
leveä keila soveltuu erinomaisesti kalastukseen. Lisäksi leveä
keila toimii syvässä vedessä kapeaa paremmin, koska alempi
taajuus kulkee vedessä paremmin.
CHIRP-taajuuksilla voit pyyhkäistä pulssien läpi taajuusalueella,
mikä parantaa kohteiden erottelua syvässä vedessä. CHIRPin
avulla voi tunnistaa yksittäisiä kohteita, kuten kaloja parvessa, ja
se on kätevä myös syvässä vedessä. CHIRP toimii yleisesti
paremmin kuin yksittäiset taajuudet. Koska jotkin kalakohteet
saattavat näkyä paremmin käytettäessä kiinteää taajuutta,
huomioi tavoitteesi ja veden olosuhteet käyttäessäsi CHIRPiä.
Joillakin luotainten Black Box -laitteilla ja kaikuantureilla voi
lisäksi mukauttaa kunkin kaikuanturielementin esiasetettuja
taajuuksia, joten taajuutta voi vaihtaa nopeasti esiasetusten
avulla, kun veden olosuhteet ja tavoitteet muuttuvat.
Kalastustutka
Kahden taajuuden tarkasteleminen samanaikaisesti jaetussa
taajuusnäkymässä mahdollistaa näkyvyyden syvään veteen
käyttämällä pienempää taajuutta, ja samanaikaisesti suurempi
taajuus näyttää enemmän yksityiskohtia.
Taajuuksien valitseminen
HUOMAUTUS: kaikkien luotainnäkymien ja kaikuanturien
taajuutta ei voi muuttaa.
Voit määrittää, mitkä taajuudet näkyvät luotainnäytössä.
> Tiheys.
1 Valitse luotainnäkymässä
2 Valitse taajuus tarpeen ja veden syvyyden mukaan.
Lisätietoja taajuuksista on kohdassa Luotaintaajuudet, sivu 4.
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
käyttämällä laitteen painikkeita
1 Valitse tallennettava sijainti luotainnäkymässä
nuolinäppäimillä.
2 Valitse .
3 Muokkaa reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Luotauksen tauottaminen
Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse Perinteinen- tai ClearVü-luotainnäytössä tai .
• Valitse SideVü-luotainnäytössä tai .
Zoomauksen säätäminen
Voit säätää zoomausta manuaalisesti määrittämällä alueen ja
kiinteän aloitussyvyyden. Kun syvyys on esimerkiksi 15 m ja
aloitussyvyys 5 m, laite näyttää suurennetun alueen, jonka
syvyys on 5 - 20 m.
Lisäksi laitteen voi määrittää säätämään zoomauksen
automaattisesti määrittämällä alueen. Laite laskee
zoomausalueen veden pohjasta. Jos valitset alueeksi
esimerkiksi 10 metriä, laite näyttää suurennetun alueen pohjasta
10 metrin korkeuteen pohjasta.
> Zoomaa.
1 Valitse luotainnäytössä
Valitse
jokin
vaihtoehto:
2
• Valitsemalla Pohjan lukitus voit lukita näytön veden
pohjaan.
• Valitsemalla Manuaalinen voit määrittää zoomauksen
manuaalisesti.
• Valitsemalla Automaattinen voit määrittää zoomauksen
automaattisesti.
• Valitsemalla Jaettu zoom voit ottaa käyttöön jaetun
zoomausnäkymän.
Näytön lukitseminen pohjaan
Voit lukita näytön pohjaan. Jos valitset alueeksi esimerkiksi 20
metriä, laite näyttää alueen pohjasta 20 metrin korkeuteen
pohjasta. Alue näkyy oikeassa reunassa.
> Zoomaa > Pohjan lukitus.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse alue.
Luotaimen herkkyys
Luotaimen herkkyysasetus kompensoi veden syvyyttä ja
selkeyttä. Herkkyyden lisääminen lisää yksityiskohtia, ja
herkkyyden vähentäminen vähentää näytön kohinaa.
HUOMAUTUS: kun herkkyys määritetään yhdessä
luotainnäkymässä, samaa asetusta käytetään kaikissa
näkymissä.
Kalastustutka
Herkkyyden määrittäminen automaattisesti
HUOMAUTUS: jos haluat määrittää herkkyyden Jaettu taajuus näytössä, sinun on määritettävä kukin taajuus erikseen.
> Herkkyys.
1 Valitse
Valitse
tarvittaessa
Autom. herk. käyttöön.
2
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Jos haluat korkeamman erottelukyvyn, heikoimmat
luotainsignaalit näkyville sekä enemmän kohinaa, valitse
Autom. korkea.
• Jos haluat keskitason herkyystason sekä kohtuullisesti
kohinaa, valitse Aut kesk.
• Jos haluat matalan herkkyystason ja vähemmän kohinaa
automaattisesti, valitse Aut. mat..
Herkkyyden määrittäminen manuaalisesti
> Herkkyys.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse tai , kunnes alat nähdä kohinaa näytön
vesialueella.
3 Pienennä herkkyyttä valitsemalla
tai .
Syvyysasteikon alueen säätäminen
Voit säätää näytön oikeassa reunassa näkyvää syvyysskaalaa.
Automaattinen skaalaus pitää pohjan luotainnäytön alimmassa
kolmanneksessa, mistä voi olla hyötyä, kun tarkkaillaan hitaasti
tai keskinopeudella muuttuvia pohjan muotoja.
Kun syvyys muuttuu merkittävästi esimerkiksi pudotuksen tai
kielekkeen kohdalla, tiettyä syvyysaluetta voidaan tarkastella
muuttamalla aluetta manuaalisesti. Pohja näkyy näytössä,
kunhan se on manuaalisesti määritetyllä alueella.
> Alue.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteen säätämään alueen automaattisesti
syvyyden perusteella valitsemalla Automaattinen.
• Voit lisätä aluetta manuaalisesti valitsemalla tai .
• Voit vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla tai .
HUOMAUTUS: voit säätää aluetta nopeasti manuaalisesti
valitsemalla luotainnäytössä tai .
Kun alue määritetään yhdessä näytössä, sitä käytetään myös
kaikissa muissa näytöissä paitsi SideVü-näytössä.
Luotainasetus
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja ja kaikuantureita.
Syvyysviivan näyttäminen ja säätäminen
Voit näyttää luotainnäytössä vaakasuuntaisen viivan ja säätää
sitä. Viivan osoittama syvyys näkyy näytön oikeassa reunassa.
HUOMAUTUS: kun syvyysviiva näytetään yhdessä näytössä, se
otetaan käyttöön kaikissa näytöissä.
> Luotainasetus > Syvyysviiva.
1 Valitse luotainnäytössä
2 Valitse .
3 Voit säätää Syvyysviiva valitsemalla tai .
Kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla kaikuluotaimen kuva liikkuu
näytössä. Kaikunopeuden lisääminen lisää yksityiskohtia
erityisesti, kun vene on liikkeellä tai kalastat vetouistelemalla.
Kaikunopeuden vähentäminen näyttää luotaintiedot näytössä
kauemmin. Kaikunopeuden määrittäminen yhdessä
luotainnäkymässä vaikuttaa kaikkiin luotainnäkymiin.
> Luotainasetus >
1 Valitse luotainnäkymässä
Kaikunopeus.
5
2 Valitse jokin vaihtoehto:
Näyttää vedenalaiset kohteet kuvakkeina.
• Voit säätää kaiun vierintänopeuden automaattisesti
käyttämällä maanopeutta (SOG) valitsemalla
Automaattinen.
Auto-vaihtoehto valitsee veneen nopeutta vastaavan
kaikunopeuden, joten vedessä olevat kohteet piirtyvät
oikeassa kuvasuhteessa ja vääristyvät vähemmän. Kun
katsellaan luotainnäkymiä Garmin ClearVü tai SideVü,
Auto-vaihtoehdon käyttö on suositeltavaa.
• Kaikunopeus on erittäin nopea, kun valittuna on
vaihtoehto Ultrascroll .
Kun Ultrascroll on valittuna, luotainnäkymä vierittyy
nopeasti, mutta kuvatarkkuus on pieni. Fast-vaihtoehdolla
saavutetaan useimmissa tilanteissa hyvä tasapaino
nopeasti vierittyvän näkymän ja kohteiden vähäisen
vääristymän välillä.
®
Pohjahaun rajan määrittäminen
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella kohteen
syvyystiedot.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen
tuottamia taustatietoja.
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen
tuottamia taustatietoja ja kohteen syvyystiedot.
1 Valitse luotainnäytössä
Kalasymboli.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
> Luotainasetus > Ulkoasu >
Luotaimen kohinan poistoasetukset
Valitse luotainnäkymässä
> Luotainasetus > Kohinan
poisto.
Häiriö: säätää herkkyyttä läheisten häiriölähteiden aiheuttaman
häiriön vähentämiseksi.
Voit määrittää enimmäissyvyyden, jossa automaattinen
aluetoiminto hakee pohjasta. Pohjahaku toimii sitä nopeammin,
mitä alempi raja on.
> Luotainasetus > Pohjahaun
1 Valitse luotainnäytössä
raja.
2 Valitse alue.
Luotaimen ulkoasun asetukset
Valitse luotainnäkymässä
> Luotainasetus > Ulkoasu.
Värikaavio: määrittää värikaavion.
Reuna: määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai
pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
A-Scope: näyttää näytön oikeassa reunassa vilkkuvan
pystytunnistimen, joka näyttää hetkellisesti etäisyyden
kohteisiin asteikolla.
Kalasymboli: määrittää, miten laite tulkitsee vedenalaiset
kohteet.
A-Scopen käynnistäminen
A-Scope on luotaimen koko näytön näkymän oikeassa reunassa
näkyvä vilkkuva pystytunnistin Tässä näkymässä uusimmat
luotaintiedot näkyvät laajennettuina, joten niiden
tarkasteleminen on helppoa. Myös lähellä pohjaa olevien kalojen
havaitseminen on tässä näkymässä helpompaa.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa
luotainnäytöissä.
Valitse koko näytön sivulla
> Luotainasetus > Ulkoasu >
A-Scope.
À
Á
A-Scope
Kaikukeilan halkaisija nykyisessä syvyydessä
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun määrittäminen
HUOMAUTUS: kun vedenalaisten kohteiden ulkoasu
määritetään yhdessä näytössä, samaa asetusta käytetään
kaikissa näytöissä.
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
luotainnäkymissä.
6
Kun kohina-asetusta muutetaan (poissa käytöstä À, pieni Á,
keskitaso  ja suuri Ã), kohinaa poistetaan vähitellen, mutta
vaikutus kohteiden voimakkaisiin paluusignaaleihin on pieni.
Käytä näytön häiriöiden poistamiseen pienintä mahdollista
häiriöasetusta, joka riittää haluamaasi parannukseen. Paras
tapa poistaa häiriöitä on korjata asennusongelmat, jotka
aiheuttavat häiriöitä.
Pintakohina: piilottaa luotaintulokset veden pinnan lähellä.
Pintakohinan piilottaminen vähentää näytön kohinaa.
Pintakohina À johtuu kaikuanturin ja veden välisistä
häiriöistä. Voit vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla
pintakohinan Á. Tavallista leveämpi keila (matalilla
taajuuksilla) saattaa lisätä näkyvien kohteiden määrää, mutta
myös pintakohinaa.
TVG: vähentää pintakohinaa.
Tämä toiminto soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa haluat
hallita ja vähentää välkettä tai kohinaa vedenpinnan lähellä.
Sillä voit myös näyttää pinnan lähellä olevat kohteet, jotka
ovat muutoin piilossa tai pintakohinan peittämiä.
Päällekkäisten numeroiden asetukset
Voit mukauttaa luotainnäytössä näkyviä tietoja.
Valitse luotainnäytössä
> Päällekkäiset numerot.
Navigoinnin liitekartta: näyttää navigoinnin liitekartan, kun alus
navigoi määränpäähän.
Kompassinauha: näyttää kompassinauha-tietopalkin.
Kalastustutka
Laitteen jännite: näyttää laitteen jännitteen.
Syvyys: näyttää kaikuanturin nykyisen syvyyden.
Nopeus: näyttää aluksen nykyisen nopeuden.
Veden lämpö: näyttää veden nykyisen lämpötilan.
Kellonaika: näyttää nykyisen kellonajan.
Garmin Quickdraw Contours kartat
VAROITUS
Garmin Quickdraw Contours karttatoiminnolla käyttäjät voivat
luoda omia karttoja. Garmin ei vastaa kolmansien osapuolten
luomien karttojen tarkkuudesta, luotettavuudesta,
täydellisyydestä eikä ajantasaisuudesta. Käyttäjä käyttää
kolmansien osapuolten luomia karttoja ja luottaa niihin omalla
vastuullaan.
Garmin Quickdraw Contours karttatoiminnolla voit luoda helposti
mistä tahansa vesistöstä karttoja, jotka sisältävät syvyyskäyrät
ja -merkinnät.
Kun Garmin Quickdraw Contours tallentaa tietoja,
aluskuvakkeen ympärillä on värillinen ympyrä. Se tarkoittaa
kullakin luotauskerralla tutkittavaa kartta-aluetta summittain.
Vihreä ympyrä ilmaisee hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä
nopeudeksi alle 16 km/h (10 mph). Keltainen ympyrä ilmaisee
hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä nopeudeksi 16–32 km/h
(10–20 mph). Punainen ympyrä ilmaisee heikon syvyyden tai
GPS-sijainnin sekä nopeudeksi yli 32 km/h (20 mph).
Voit tarkastella Garmin Quickdraw Contours karttoja
yhdistelmänäytössä tai yksittäisenä näkymänä kartassa.
Tallennettujen tietojen määrä määräytyy laitteen muistin
määrän, luotainlähteen ja veneen nopeuden mukaan
tallentaessasi tietoja. Voit tallentaa pitempään käyttämällä
yksikeilaista luotainta. Laitteeseen voi ehkä tallentaa jopa noin
1 500 tuntia tietoja.
Vesistön kartoittaminen Garmin Quickdraw
Contours toiminnolla
Jotta voit käyttää Garmin Quickdraw Contours toimintoa,
tarvitset luotaimen syvyyden ja GPS-sijaintisi.
> Quickdraw Contours >
1 Valitse Quickdraw-kartta >
Aloita tallennus.
> Quickdraw Contours
2 Kun tallennus on valmis, valitse
> Lopeta tallennus.
Merkinnän lisääminen Garmin Quickdraw
Contours karttaan
Voit merkitä Garmin Quickdraw Contours karttaan vaaroja tai
kohdepisteitä.
1 Valitse sijainti Quickdraw-kartta-kohdassa.
2 Valitse Lisää Quickdraw-merkintä.
3 Kirjoita merkinnän teksti ja valitse Valmis.
Garmin Quickdraw Contours karttojen
poistaminen
Voit poistaa Garmin Quickdraw Contours karttojasi.
Garmin Quickdraw Contours kartat
Valitse Quickdraw-kartta >
Poista.
> Quickdraw Contours >
Garmin Quickdraw yhteisö
Garmin Quickdraw yhteisö on maksuton, julkinen verkkoyhteisö,
jossa voit jakaa luomiasi Garmin Quickdraw Contours karttoja
muiden käyttäjien kanssa. Lisäksi voit ladata toisten käyttäjien
luomia karttoja.
Jos laitteessa on Wi‑Fi tekniikkaa, voit käyttää ActiveCaptain
sovelluksella Garmin Quickdraw yhteisöä (Yhdistäminen Garmin
Quickdraw yhteisöön ActiveCaptain sovelluksella, sivu 7).
HUOMAUTUS: Garmin laitteessa on oltava muistikorttipaikka tai
Wi‑Fi tekniikkaa, jotta voit osallistua Garmin Quickdraw yhteisön
toimintaan.
Yhdistäminen Garmin Quickdraw yhteisöön
ActiveCaptain sovelluksella
1 Avaa mobiililaitteessa ActiveCaptain sovellus ja yhdistä
STRIKER Plus laitteeseen (ActiveCaptain sovelluksen käytön
aloittaminen, sivu 2).
2 Valitse sovelluksessa Quickdraw Community.
Voit luoda muiden yhteisön jäsenten luomia Contours-karttoja
(Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen ActiveCaptain
sovelluksella, sivu 7) ja jakaa luomiasi karttoja (Garmin
Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin Quickdraw
yhteisön kanssa ActiveCaptain sovelluksella, sivu 7).
Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen
ActiveCaptain sovelluksella
Voit ladata muiden luomia ja jakamia Garmin Quickdraw
Contours karttoja Garmin Quickdraw yhteisöstä.
1 Valitse mobiililaitteen ActiveCaptain sovelluksessa
Quickdraw Community > Search for Contours.
2 Etsi ladattava alue kartan ja hakutoimintojen avulla.
Punaiset pisteet edustavat kyseisen alueen jaettuja Garmin
Quickdraw Contours karttoja.
3 Valitse Select Download Region.
4 Valitse ladattava alue vetämällä ruutua.
5 Voit muuttaa ladattavaa aluetta vetämällä kulmia.
6 Valitse Download Area.
Kun seuraavan kerran yhdistät ActiveCaptain sovelluksen
STRIKER Plus laitteeseen, ladatut Contours-kartat siirretään
laitteeseen automaattisesti.
Garmin Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin
Quickdraw yhteisön kanssa ActiveCaptain sovelluksella
Voit jakaa luomiasi Garmin Quickdraw Contours karttoja muiden
Garmin Quickdraw yhteisön jäsenten kanssa.
Kun jaat Contours-kartan, ainoastaan luomasi kartta jaetaan.
Reittipisteitäsi ei jaeta.
Kun määritit ActiveCaptain sovellusta, valitsit ehkä karttojesi
automaattisen jakamisen yhteisön kanssa. Jos et tehnyt niin, ota
jakaminen käyttöön seuraavasti.
Valitse mobiililaitteen ActiveCaptain sovelluksessa
Quickdraw Community.
Kun seuraavan kerran yhdistät ActiveCaptain sovelluksen
STRIKER Plus laitteeseen, karttasi siirretään yhteisöön
automaattisesti.
Kartta-asetukset
Valitse Quickdraw-kartta >
.
Reittipisteet: näyttää reittipisteluettelon.
Reittipisteen näyttö: määrittää reittipisteiden näyttötavan
kartassa.
Quickdraw Contours: ottaa käyttöön pohjan käyrän
piirtotoiminnon ja sallii kalastusmerkintöjen lisäämisen.
7
Reitit: näyttää reittiluettelon.
Jäljet: näyttää matkahistoriasi kartassa.
Haku: voit hakea tallennettuja reittejä ja reittipisteitä.
Kartta-asetus: määrittää kartan perspektiivin ja näyttää
keulaviivan, joka jatkaa veneen keulaa kartassa
matkustussuuntaan.
Päällekkäiset numerot: voit mukauttaa kartassa näkyviä tietoja.
Garmin Quickdraw Contours asetukset
Valitse Quickdraw-kartta >
> Quickdraw Contours >
Asetukset.
Näyttö: näyttää Garmin Quickdraw Contours tiedot. Käyttäjän
Contours-tiedot -vaihtoehto näyttää omat Garmin Quickdraw
Contours karttasi. Yhteisön Contours-sisältö -vaihtoehto
näyttää kartat, jotka olet ladannut Garmin Quickdraw
yhteisöstä.
Tallennuksen siirtymä: määrittää luotainsyvyyden ja käyrän
tallennussyvyyden välin. Jos veden taso on muuttunut
viimeisimmän tallennuksen jälkeen, säädä tätä asetusta
siten, että tallennussyvyys on sama molemmissa tallenteissa.
Jos luotainsyvyys oli viime tallennuskerralla esimerkiksi 3,1 m
(10,5 jalkaa), ja tänään se on 3,6 m (12 jalkaa), määritä
Tallennuksen siirtymä -arvoksi -0,5 m (-1,5 jalkaa).
Käyttäjän näytön poikkeama: määrittää käyrän syvyyksien ja
käyttäjän Contours-karttojen syvyysmerkintöjen eron ja
kompensoi siten vesistön vesitason muutoksia tai
tallennettujen karttojen syvyysvirheitä.
Yhteisönäytön poikkeama: määrittää käyrän syvyyksien ja
yhteisön Contours-karttojen syvyysmerkintöjen eron ja
kompensoi siten vesistön vesitason muutoksia tai
tallennettujen karttojen syvyysvirheitä.
Tutkimuksen värit: määrittää Garmin Quickdraw Contours
näytön värin. Kun asetus on käytössä, värit ilmaisevat
tallenteen laadun. Kun asetus ei ole käytössä, käyräalueilla
käytetään kartan vakiovärejä.
Vihreä ilmaisee hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä
nopeudeksi alle 16 km/h (10 mph). Keltainen ilmaisee hyvän
syvyyden ja GPS-sijainnin sekä nopeudeksi 16–32 km/h (10–
20 mph). Punainen ilmaisee heikon syvyyden tai GPSsijainnin sekä nopeudeksi yli 32 km/h (20 mph).
Syvyysalueen varjostus: määrittää syvyysalueen ylä- ja
alarajan sekä värin.
Syvyysalueen varjostus
Määrittämällä karttaan värialueita voit näyttää veden syvyydet,
joissa saaliskalat kulloinkin ovat. Määrittämällä syvempiä alueita
voit seurata, miten nopeasti pohjan syvyys muuttuu tietyllä
syvyysalueella. Sisämaan kalastuksen yhteydessä kannattaa
käyttää enintään viittä syvyysaluetta, jotta kartta pysyy selkeänä.
Navigointi STRIKER Plus laitteella
VAROITUS
Navigoitaessa reitti saattaa kulkea maa-alueen tai matalan
vesialueen kautta. Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten,
että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa
kahdella tavalla: Mene tai Reitti.
Mene: johtaa suoraan määränpäähän. Tämä on vakiovaihtoehto
määränpäähän navigoimiseen. Laite luo suoran kurssin tai
navigointilinjan määränpäähän. Reitti voi kulkea maalla tai
sillä voi olla muita esteitä.
Reitti: luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Voit lisätä
käännöksiä matkan varrella. Vaihtoehto luo suoran kurssin
määränpäähän, mutta voit lisätä reittiin käännöksiä maaalueiden ja muiden esteiden kiertämistä varten.
Määränpään hakeminen nimellä
Voit etsiä tallennettuja reittipisteitä, tallennettuja reittejä,
tallennettuja jälkiä ja venepalvelukohteita nimellä.
1 Valitse Käyttäjätiedot > xx.
2 Kirjoita vähintään osa määränpään nimestä.
3 Valitse tarvittaessa Valmis.
Laite näyttää 50 lähintä hakuehdot täyttävää kohdetta.
4 Valitse määränpää.
Reittipisteen luominen kartassa
1 Valitse sijainti Quickdraw-kartta-kohdassa.
2 Valitse .
Kartan oikeaan reunaan tulee vaihtoehtojen luettelo.
Vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, minkä sijainnin tai
kohteen valitsit.
3 Valitse Luo reittipiste.
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse reittipiste nuolipainikkeilla Quickdraw-kartta-
kohdassa.
Reittipisteen nimi tulee näkyviin näyttöön.
2 Valitse .
3 Valitse Navigoi > Mene.
Reitin luominen ja navigointi kartan avulla
Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen sijainti
kartassa.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit > Uusi > Reititä kartan
avulla.
2 Panoroi karttaa ja valitse reitin aloitussijainti.
3 Voit lisätä käännöksen reitille valitsemalla .
4 Lisää kaikki reitin käännökset toistamalla tätä.
> Navigoi.
5 Valitse
6 Valitse jokin vaihtoehto.
Navigoinnin lopettaminen
Valitse kartassa
> Lopeta navigointi.
Reittipisteet
Punainen
0–1,5 m (0–5 jalkaa)
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Oranssi
1,5–3 m (5–10 jalkaa)
Keltainen
3–4,5 m (10–15 jalkaa)
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Vihreä
4,5–7,6 m (15–25 jalkaa)
8
Valitse missä tahansa näytössä .
Navigointi STRIKER Plus laitteella
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.
• Jos haluat luoda reittipisteen kartan avulla, valitse Käytä
karttaa, valitse sijainti ja valitse sitten .
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja
navigoiminen siihen
Valitse missä tahansa näytössä > Mies yli laidan > Kyllä.
Kalastustutka määrittää suoran reitin takaisin sijaintiin.
Etäisyyden mittaaminen kartassa
Voit mitata etäisyyden sijainnistasi toiseen sijaintiin.
1 Panoroi karttaa.
2 Valitse > Laske etäisyys.
Sijaintien välinen etäisyys näkyy näytön vasemmassa
yläkulmassa.
3 Jos haluat siirtää nastan ja mitata etäisyyden johonkin
toiseen sijaintiin, valitse .
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä
Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Muokkaa reittipistettä.
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
•
•
Lisää nimi valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla nimi.
Voit vaihtaa symbolin valitsemalla Symboli.
Voit vaihtaa syvyyttä valitsemalla Syvyys.
Voit vaihtaa veden lämpöä valitsemalla Veden lämpö.
Voit muuttaa kommenttia valitsemalla Kommentti.
Voit siirtää reittipistettä valitsemalla Sijainti.
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste tai MOB-piste.
3 Valitse Poista.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reittipisteet > Kaikki.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen ja navigointi kartan avulla
Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen sijainti
kartassa.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit > Uusi > Reititä kartan
avulla.
2 Panoroi karttaa ja valitse reitin aloitussijainti.
3 Voit lisätä käännöksen reitille valitsemalla .
4 Lisää kaikki reitin käännökset toistamalla tätä.
> Navigoi.
5 Valitse
6 Valitse jokin vaihtoehto.
Reitin luominen ja tallentaminen
Tämä toiminto tallentaa reitin ja kaikki sen reittipisteet.
Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen sijainti.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit > Uusi > Käytä karttaa.
Navigointi STRIKER Plus laitteella
2
3
4
5
Valitse reitin aloitussijainti.
Lisää käännös näyttöön tulevien ohjeiden avulla.
Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä toistamalla vaihetta 3.
Valitse määränpää.
Reittiluettelon tarkasteleminen
Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
Tallennetun reitin muokkaaminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
nimen.
• Voit valita reittipisteen käännösluettelosta valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä käännösluetteloa ja
valitsemalla reittipisteen luettelosta.
• Voit valita käännöksen kartan avulla valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä karttaa ja valitsemalla
sijainnin kartasta.
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
6 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
7 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin
mukaan
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse Siirtymä, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta
tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.
5 Valitse tapa, jolla navigoit reittiä:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin vasemmalla puolella.
9
3 Valitse Muokkaa jälkeä > Tallenna nimellä > Tallenna
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin oikealla puolella.
• Valitse Taaksepäin - paapuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Taaksepäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
6 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
7 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
Kun
olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
8
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Ennen kuin voit selata jälkiluetteloa ja navigoida niiden mukaan,
sinun on luotava ja tallennettava vähintään yksi jälki (Aktiivisen
jäljen tallentaminen, sivu 10).
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Seuraa jälkeä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
5 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
6 Seuraa viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että
vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Tallennetun reitin poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista.
Tallennetun jäljen poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Poista.
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reitit.
Jäljet
Jälki on veneen kulkeman matkan tallenne. Parhaillaan
tallennettavaa jälkeä kutsutaan aktiiviseksi jäljeksi, ja sen voi
tallentaa muistiin. Voit näyttää jäljet kaikissa kartoissa tai 3Dkarttanäkymässä.
Jälkien näyttäminen
Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Jäljet.
Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tyhjennä aktiivinen jälki.
Jälkimuisti tyhjennetään ja aktiivisen jäljen tallennusta
jatketaan.
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallenna aktiivinen jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.
• Valitse Koko loki.
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen
Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
Tallennetun jäljen muokkaaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Muokkaa jälkeä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi ja kirjoita uusi nimi.
• Valitse Jäljen väri ja valitse väri.
Jäljen tallentaminen reitiksi
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
10
reittinä.
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Tallennetut jäljet.
Aktiivisen jäljen seuraaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Seuraa aktiivista jälkeä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.
• Valitse Koko loki.
3 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
4 Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä
ja muita esteitä.
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset
> Jäljen väri.
2 Valitse jäljen väri.
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset.
2 Valitse Tallennustila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti
on täynnä, valitse Täytä.
• Kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla
vanhimmat jälkitiedot uusimmilla, valitse Kierrä.
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan.
Jälkiloki on sitä tarkempi, mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan,
mutta se myös täyttyy nopeammin. Tarkkuusväli käyttää muistia
tehokkaimmin.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset
> Tallennusväli > Väli.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan
valitsemalla Matka > Vaihda ja määrittämällä etäisyyden.
Navigointi STRIKER Plus laitteella
• Voit tallentaa jäljen aikavälin mukaan valitsemalla Aika >
Vaihda ja määrittämällä aikavälin.
• Voit tallentaa jälkiviivan jäljen erannon mukaan
valitsemalla Tarkkuus > Vaihda ja määrittämällä
suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä, ennen
kuin laite tallentaa jälkipisteen.
Laitteen määrittäminen
1 Mittaa etäisyys:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan À tai mihin tahansa kölin
pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin sijainnista
veneen köliin. Anna tämä arvo positiivisena lukuna.
• Jos kaikuanturi on sijoitettu kölin pohjaan Á ja haluat
tietää veden todellisen syvyyden, mittaa etäisyys
kaikuanturista vesilinjaan. Anna tämä arvo negatiivisena
lukuna.
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
Näyttö: säätää taustavalon kirkkautta (Taustavalon säätäminen,
sivu 2) ja värivalikoimaa (Väritilan säätäminen, sivu 2).
Hälytin: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytys- ja
valintaäänet (Äänimerkin määrittäminen, sivu 2).
GPS: näyttää tietoja GPS-satelliittiasetuksista ja
paikannuksesta.
Automaattinen käynnistys: käynnistää laitteen automaattisesti,
kun se saa virtaa.
Näppäimistöasettelu: määrittää näppäimistöön aakkosellisen
tai tietokoneen näppäimistöä muistuttavan asettelun.
Kieli: määrittää näyttökielen.
Järjestelmätiedot: näyttää tietoja laitteesta ja
ohjelmistoversiosta.
Simulaattori: ottaa käyttöön simulaattorin, ja voit määrittää
nopeuden sekä simuloidun sijainnin.
Järjestelmätiedot
Valitse Asetukset > Asetukset > Järjestelmätiedot.
Tapahtumaloki: voit tarkastella järjestelmän tapahtumalokia.
Ohjelmiston tiedot: näyttää tietoja laitteesta ja
ohjelmistoversiosta.
Garmin-laitteet: sisältää tietoja yhdistetyistä Garmin laitteista.
Tehdasasetukset: palauttaa laitteen tehdasasetukset.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki määrittämäsi
asetustiedot.
Oman veneen asetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisälaitteita. Jotkin asetukset edellyttävät kelvollisia syvyystietoja.
Valitse Asetukset > Oma vene.
Kaikuanturin tyyppi: näyttää laitteeseen liitetyn kaikuanturin
tyypin (Kaikuanturin tyypin valitseminen, sivu 4).
Köliasetus: määrittää pintalukeman tasoituksen kölin syvyyden
mukaan, jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta
kaikuanturin sijainnin sijasta (Köliasetuksen määrittäminen,
sivu 11).
Lämpötilapoikkeama: kompensoi veden lämpötila-anturin
tuottamaa lämpötilalukemaa (Veden lämpötilapoikkeaman
määrittäminen, sivu 11).
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi veden syvyyslukeman kaikuanturin
asennuspaikan mukaan. Siten voit tarkastella tarpeen mukaan
veden syvyyttä kölin alapuolella tai veden todellista syvyyttä.
Jos haluat tietää veden syvyyden kölin alapuolella tai veneen
alimman kohdan ja kaikuanturi on asennettu vesilinjaan tai mihin
tahansa kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin.
Jos haluat tietää veden todellisen syvyyden ja kaikuanturi on
asennettu vesilinjan alapuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
pohjasta vesilinjaan.
HUOMAUTUS: tämä on mahdollista vain, kun kelvolliset
syvyystiedot ovat käytettävissä.
Laitteen määrittäminen
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Köliasetus.
3 Valitse , jos kaikuanturi on asennettu vesilinjaan, tai valitse
, jos kaikuanturi on asennettu kölin pohjaan.
4 Syötä vaiheessa 1 mitattu köliasetus nuolipainikkeilla.
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Voit määrittää lämpötilapoikkeaman, joka kompensoi
lämpötilatunnistimen tuottamaa lämpötilalukemaa.
1 Mittaa veden lämpötila laitteeseen liitetyllä lämpötilan
mittaavalla kaikuanturilla.
2 Mittaa veden lämpötila käyttäen lämpömittaria tai toista,
tarkaksi tiedettyä lämpötilatunnistinta.
3 Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo
lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo
vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos laitteeseen liitetty
anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi. Anna
tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena numerona, jos
laitteeseen liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista
lämpimämmäksi.
4 Valitse Asetukset > Oma vene > Lämpötilapoikkeama.
5 Syötä vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama
nuolipainikkeilla.
Hälytysasetukset
Navigointihälytykset
Valitse Asetukset > Hälytykset > Navigointi.
Saavut: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet tietyllä
etäisyydellä tai tietyn ajoajan päässä käännöksestä tai
määränpäästä.
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
Suuntapoikkeama: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet
tietyn matkan päässä reitiltä.
Järjestelmähälytykset
Herätyskello: määrittää kellohälytyksen.
Laitteen jännite: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun
varaustila saavuttaa määritetyn matalan tason.
11
GPS-tarkkuus: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPSsijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.
Luotaimen hälytykset
Valitse Asetukset > Hälytykset > Luotain.
Matala vesi: hälytys kuuluu, kun veden syvyys on määritettyä
syvyyttä pienempi.
Syvä vesi: hälytys kuuluu, kun veden syvyys on määritettyä
syvyyttä suurempi.
Veden lämpö: hälytys kuuluu, kun veden lämpötilan vaihtelu on
yli ± 1,1 °C (± 2 °F). Hälytysasetukset tallennetaan, kun
laitteesta katkaistaan virta.
HUOMAUTUS: laite on liitettävä lämpötilaa mittaavaan
kaikuanturiin, jotta tätä hälytystä voi käyttää.
Kala: määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite
havaitsee vedenalaisen kohteen.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.
Yksikköasetukset
Valitse Asetukset > Yksikkö.
Järjestelmän yksiköt: määrittää laitteen yksikkömuodon.
Eranto: määrittää nykyisen sijainnin magneettisen deklinaation
eli magneettisen ja todellisen pohjoisen välisen kulman.
Pohjoisen viite: määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään
kulkusuuntatietojen laskentaan. Tosi määrittää
maantieteellisen pohjoisen pohjoisen viitteeksi. Ruudukko
määrittää pohjoisen viitteeksi pohjoisgridin (000º).
Magneettinen määrittää pohjoisen viitteeksi magneettisen
pohjoisen.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa tietty
sijaintilukema näkyy. Muuta asetusta vain, jos käyttämässäsi
kartassa tarvitaan jotakin tiettyä sijaintimuotoa.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen. Muuta asetusta vain,
jos käyttämässäsi kartassa tarvitaan jotakin tiettyä
karttadatumia.
Ajan esitys: valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Aikavyöhyke: määrittää aikavyöhykkeen.
Kesäaika: määrittää kesäajan asetukseksi Ei käytössä tai
Käytössä.
Navigointiasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisälaitteita.
Valitse Asetukset > Navigointi.
Reittimerkinnät: määrittää tunnustyypin, joka näkyy reitin
käännöksen yhteydessä kartassa.
Käännössiirron aktivointi: määrittää, lasketaanko
käännössiirto ajan vai matkan mukaan.
Käännössiirron aika: määrittää, miten monta minuuttia ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirron
aktivointi -kohdassa on valittu Aika.
Käännössiirron matka: määrittää, miten paljon ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännössiirron
aktivointi -kohdassa on valittu Matka.
Reitin alku: valitsee aloituspisteen reittinavigointia varten.
Valitsemalla Vene voit aloittaa navigoinnin aluksen
nykyisestä sijainnista ja valitsemalla Reittipisteet voit aloittaa
reitin ensimmäisestä reittipisteestä.
12
Tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki määrittämäsi asetustiedot,
kuten kaikki luomasi Garmin Quickdraw Contours kartat.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tehdasasetukset > Kyllä.
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta
Voit jakaa tietoja, jos kaksi yhteensopivaa laitetta on liitetty
keskenään virtajohdon sinisellä ja ruskealla johtimella tai
käyttäjätietojen jakokaapelilla (Liittäminen Garmin laitteeseen
tietojen jakamista varten, sivu 12).
Liittäminen Garmin laitteeseen tietojen
jakamista varten
STRIKER Plus laitteen voi liittää yhteensopivaan Garmin
laitteeseen reittipisteiden ja muiden tietojen jakamista varten.
Jos laitteet ovat lähellä toisiaan, voit liittää ne toisiinsa sinisellä
ja ruskealla johdolla. Jos laitteet ovat niin kaukana toisistaan,
ettei niitä voi yhdistää johdoilla, voit liittää ne toisiinsa
datakaapelilla (010-12234-06).
1 Varmista, että laitteet on liitetty samaan maadoitukseen.
2 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos laitteet ovat lähellä toisiaan, liitä ensimmäisen laitteen
sininen johto toisen laitteen ruskeaan johtoon ja liitä
ensimmäisen laitteen ruskea johto toisen laitteen siniseen
johtoon.
• Jos laitteet eivät ole lähellä toisiaan, liitä laitteet
datakaapelilla (010-12234-06) kaapelin mukana
toimitettavien ohjeiden mukaan (Käyttäjätietojen
jakokaapelin kytkentäkaavio, sivu 12).
Valitse
molemmissa laitteissa Käyttäjätiedot > Tietojen
3
hallinta > Käyttäjätietojen jako.
Käyttäjätiedot jaetaan laitteiden välillä. Jos valitset Tyhjennä
käyttäjän tiedot, tiedot poistetaan molemmista laitteista.
Käyttäjätietojen jakokaapelin kytkentäkaavio
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Johtimen toiminto
Johtimen väri
Tiedot
Sininen
Tiedot
Ruskea
Maadoitus
Musta
Tiedot
Vihreä
Tiedot
Valkoinen
Tallennettujen tietojen tyhjentäminen
Voit poistaa tallennettuja käyttäjätietoja laitteen muistista.
Käyttäjätietoja ovat reittipisteet, reitit ja jäljet.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
HUOMAUTUS
Jos valitset Kaikki, kaikki muut tallentamasi tiedot paitsi
Garmin Quickdraw Contours karttatiedot poistetaan.
Jos olet yhteydessä johonkin toiseen laitteeseen ja
Käyttäjätietojen jako on käytössä, tiedot poistetaan kaikista
keskenään yhteydessä olevista laitteista.
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta
Liite
Laitteen rekisteröiminen sarjanumerolla
Jos laitteessa ei ole Wi‑Fi tekniikkaa, voit rekisteröidä laitteen
sarjanumerolla. Jos laitteessa on Wi‑Fi tekniikkaa, rekisteröi laite
ActiveCaptain sovelluksella (ActiveCaptain sovelluksen käytön
aloittaminen, sivu 2).
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Etsi sarjanumero tuotepakkauksesta tai itse laitteesta.
2 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
3 KirjauduGarmin tilillesi.
4 Anna sarjanumero.
Tekniset tiedot
Suositeltu käyttölämpötila
-15–55 °C (5–131 °F)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7
Tulojännite
10–20 Vdc
Nimellisvirta
1,5 A
Sulake
3 A, 250 V, nopea
Langaton taajuus ja yhteyskäytäntö*
Wi‑Fi, 2,4 GHz (nimellinen 22 dBm)
*Ei käytettävissä kaikissa malleissa.
Vianmääritys
Laite ei käynnisty tai se sammuu jatkuvasti
Jos laite sammuu satunnaisesti tai se ei käynnisty, ongelma voi
olla laitteen virransyötössä. Tarkista seuraavat virransyöttöön
liittyvät seikat.
• Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla. Tarkista esimerkiksi,
toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.
• Tarkista virtajohdon sulake.
Sulake on yleensä pidikkeessä, joka on virtajohdon
punaisessa johdossa. Tarkista, että oikeankokoinen sulake
on asennettu. Tarkista oikea sulakkeen koko kaapelin
merkinnästä tai asennusohjeista. Tarkista, että sulake on
ehjä. Voit testata sulakkeen yleismittarilla. Jos sulake on
ehjä, multimittarin lukema on 0 ohmia.
• Varmista, että laite saa vähintään 10 voltin jännitteen.
Suositeltava jännite on kuitenkin 12 volttia.
Tarkista jännite mittaamalla DC-jännite naarasvirta- ja maadoitusliittimestä. Jos jännite on alle 10 volttia, laite ei
käynnisty.
• Jos laite saa tarpeeksi virtaa, mutta ei käynnisty, ota yhteys
Garmin tuotetukeen osoitteessa support.garmin.com.
• Varmista, että laitteistossa on uusin ohjelmisto. Jos niin ei
ole, päivitä laitteen ohjelmisto (Ohjelmiston päivittäminen
ActiveCaptain sovelluksella, sivu 3).
• Varmista, että laitteen edessä ei ole esteitä, jotka estävät
GPS-signaalien vastaanoton. Jos laite on asennettu hyttiin,
sen on oltava lähellä ikkunaa GPS-signaalien vastaanottoa
varten.
Luotain ei toimi
• Työnnä kaikuanturin kaapelin liitintä laitteen taustapuolen
liitäntään.
Vaikka kaapeli näyttäisi olevan paikallaan, työnnä sitä, jotta
se on varmasti paikallaan.
• Paina -painiketta ja varmista, että luotain on käytössä.
• Valitse oikea kaikuanturin tyyppi (Kaikuanturin tyypin
valitseminen, sivu 4).
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin
Voit merkitä manuaalisesti reittipisteen sijainnin, jotta tietoja
voidaan jakaa ja siirtää eri laitteiden välillä. Jos olet merkinnyt
reittipisteen manuaalisesti käyttämällä koordinaatteja ja pisteen
sijainti ei ole oikea, laitteen karttadatum ja sijaintimuoto voivat
poiketa reittipisteen merkitsemiseen käytetyistä asetuksista.
Sijaintimuoto tarkoittaa tapaa, jolla GPS-vastaanottimen sijainti
näytetään näytössä. Näyttötapana on yleensä leveys/
pituusasteet ja minuutit. Lisäksi käytettävissä on vaihtoehtoja,
joissa näytetään asteet, minuutit ja sekunnit, vain asteet tai jokin
käytettävissä olevista ruudukkomuodoista.
Karttadatum on matemaattinen malli, jolla kuvataan osa maan
pinnasta. Paperikarttojen pituus- ja leveysasteet viittaavat
tiettyyn karttadatumiin.
1 Selvitä, mitä karttadatumia ja sijaintimuotoa käytettiin
alkuperäisen reittipisteen luomisessa.
Jos alkuperäinen reittipiste otettiin kartasta, siinä yleensä
kerrotaan käytettävä karttadatum ja sijaintimuoto. Tiedot ovat
yleensä kartan selitteen lähellä.
2 Valitse Asetukset > Yksikkö.
3 Valitse oikeat karttadatum- ja sijaintimuotoasetukset.
4 Luo reittipiste uudelleen.
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa
Aika määräytyy GPS-sijainnin ja aikavyöhykeasetuksen
perusteella.
1 Valitse Asetukset > Yksikkö > Aikavyöhyke.
2 Varmista, että laite on hakenut GPS-sijainnin.
Virtajohdon sulakkeen vaihtaminen
1 Avaa sulakekotelo À.
2 Irrota sulake kääntämällä ja vetämällä sitä Á.
3 Aseta uusi 3 A:n pikasulake paikalleen.
4 Sulje sulakekotelo.
Laite ei hae GPS-signaaleja
Jos laite ei hae satelliittisignaaleja, syitä voi olla muutama. Jos
laitetta on siirretty pitkä matka siitä, kun se edellisen kerran haki
satelliittisignaaleja tai se on ollut sammuksissa useita viikkoja tai
kuukausia, satelliittisignaalien hakeminen ei välttämättä toimi
oikein.
Liite
13
Hakemisto
A
ActiveCaptain 2
ohjelmiston päivittäminen 3
quickdraw 7
älykkäät ilmoitukset 2
aloitusnäyttö, mukauttaminen 1, 2
ankkurihälytys 11
asetukset 2, 7, 8, 11, 12
järjestelmätiedot 11
E
etäisyyden mittaaminen 9
G
Garmin ClearVü 3
GPS 13
asetukset 11
signaalit 1
GPS-tarkkuus 11
H
hälytin 2
hälytykset 11
ankkurin laahaus 11
luotain 12
navigointi 11
saapuminen 11
suuntapoikkeama 11
I
ilmoitukset 2
J
jäljet 10
aktiivinen 10
luettelo 10
muokkaaminen 10
navigointi 10
näyttäminen 10
poistaminen 10
tallentaminen 10
tallentaminen reitiksi 10
tyhjentäminen 10
jännite 11
K
kaikuanturi 3, 4
kaikuanturin tyyppi 11
kartat 7. Katso kartat
quickdraw 7
kello 11
hälytys 11
kieli 11
käyttäjätiedot, poistaminen 12
köliasetus 11
L
laite
painikkeet 1
rekisteröinti 13
laitteen rekisteröiminen 13
langattomat laitteet, yhdistäminen
langattomaan laitteeseen 2
luotain 3, 4
a-scope 6
Garmin ClearVü 3
herkkyys 5
häiriö 6
hälytykset 12
näkymät 3–5
pintakohina 6
pohjaan lukitus 5
reittipiste 5
SideVü 3
syvyysasteikko 5
syvyysviiva 5
taajuudet 4, 5
tunnistin 4
ulkoasu 6
14
vedenalaiset kohteet 6
värikaavio 6
zoomaa 4, 5
M
matkasuunnittelu. Katso reitit
merkitse sijainti 8
mies yli laidan 9
mittayksiköt 12
määränpäät, valitseminen 8
N
navigoinnin liitekartta 6
navigointi 8
navigointihälytykset 11
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 11
W
Wi‑Fi 2
Y
yhdistelmät 1, 2
mukauttaminen 2
Z
zoomaa 1
luotain 5
Ä
älykkäät ilmoitukset 2
O
ohjelmisto, päivittäminen 3
P
painikkeet 1
virta 1
panorointi 1
poistaminen
käyttäjätiedot 12
quickdraw 7
päivittäminen, ohjelmisto 3
päällekkäiset numerot 6, 7
Q
quickdraw 7, 8
asetukset 7, 8
poistaminen 7
quickdraw-asetukset 8
R
reitit 8, 9
jakaminen 12
luettelon näyttäminen 9
luominen 8, 9
muokkaaminen 9
navigointi 8, 9
navigointi reitin mukaan 9
poistaminen 10
Reitti 8
reittipisteet 7, 8, 13
jakaminen 12
luettelon näyttäminen 9
luominen 8, 9
luotain 5
mies yli laidan 9
muokkaaminen 9
poistaminen 9
S
saapumishälytys 11
satelliittisignaalit, etsiminen 1
SideVü 3
Siirry 8
SOS 9
suuntapoikkeamahälytys 11
syvyyden varjostus 8
T
tapahtumaloki 11
taustavalo 2
tehdasasetukset 11, 12
tiedot
hallinta 12
tyhjentäminen 12
tietojen jakaminen 12
tietokentät 6, 7
tuotteen rekisteröiminen 13
turvakorkeus 12
turvasyvyys 12
V
vesi, lämpötilapoikkeama 11
vianmääritys 13
väritila 2
Hakemisto
support.garmin.com
Lokakuu 2017
190-02226-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising