Garmin | GCV™ 20 Sonar Black Box | Garmin GCV™ 20 Sonar Black Box GCV 20 Asennusohjeet

Garmin GCV™ 20 Sonar Black Box GCV 20 Asennusohjeet
Laitteen kiinnittäminen
GCV™ 20 ASENNUSOHJEET
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
®
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
Pora ja poranteriä
Ristipääruuvitaltta (nro 2)
Nippuliittimiä (valinnainen)
Merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
• Kaikuluotain on kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei jää veden
alle.
• Kaikuluotain on kiinnitettävä paikkaan, jossa on riittävä
tuuletus ja jossa se ei altistu äärilämpötiloille.
• Kaikuluotain on kiinnitettävä siten, että merkkivalot ovat
näkyvissä.
• Kaikuluotain on kiinnitettävä siten, että virtajohto ja
verkkokaapelit on helppo liittää.
• Kaikuluotain on kiinnitettävä siten, että kaikuanturin kaapelin
pystyy liittämään. Kaikuanturin jatkokaapelia saa tarvittaessa
Garmin myyjältä.
Asennuksen valmistelu
HUOMAUTUS
Laite on asennettava näiden ohjeiden mukaisesti parhaan
mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi. Jos asennuksessa on
ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
Suunnittele GCV 20 -kaikuanturin asennus huolellisesti, koska
kaikki veneet ovat erilaisia.
1 Valitse kiinnityskohta.
2 Kiinnitä kaikuluotain.
3 Liitä kaikuluotain Garmin Marine Network -verkkoon ja
virtalähteeseen.
4 Liitä kaikuluotain kaikuanturiin.
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista estävää
voiteluainetta ennen kiristämistä.
Ennen kuin kiinnität laitteen, valitse kiinnityspaikka ja määritä
pinnan mukaiset kiinnitystarvikkeet.
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet,
mutta ne eivät välttämättä sovellu kiinnityspintaan.
1 Aseta laite kiinnityspaikkaan ja merkitse aloitusreikien
sijainnit.
2 Poraa asianmukainen aloitusreikä yhtä laitteen kulmaa
varten.
Kiinnitä
laite löysästi kiinnityspintaan yhdestä kulmasta ja
3
tarkista muiden aloitusreikien merkit.
4 Merkitse tarvittaessa uudet aloitusreikien paikat ja irrota laite
kiinnityspinnasta.
5 Poraa asianmukaiset aloitusreiät kolmen muun merkin
kohtaan.
6 Kiinnitä laite kiinnityspaikkaan.
Kaikuluotaimen liittäminen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMAUTUS
Älä työnnä kaapelia porttiin väkisin. Jos kaapelia työnnetään
väkisin, liittimen nastat voivat vahingoittua. Jos kaapeli on
kohdistettu oikein, sen liittäminen on helppoa.
Kiinnitä kaikuluotain, ennen kuin liität sen verkkoon,
virtalähteeseen ja kaikuanturiin (Laitteen kiinnittäminen, sivu 1).
1 Kiinnitä kaapelit asianmukaisilla nippuliittimillä, kiinnittimillä ja
tiivistysaineella laipioiden tai kannen kautta.
2 Asenna lukitusrenkaat Marine Network -kaapeliin ja
virtajohtoonxxx.
3 Liitä virtajohdon paljasjohtiminen pää 12 Vdc:n
virtalähteeseen ja maadoitukseen.
4 Kohdista virtajohdon päässä oleva lovi laitteen virtaliitäntään
ja paina kaapeli paikalleen.
5 Kiristä lukitusrengas.
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos veneessä on GMS™ 10 verkkoporttilaajennin, liitä
verkkokaapeli GMS 10 laajentimen vapaaseen porttiin.
• Jos veneessä ei ole GMS 10 verkkoporttilaajenninta, liitä
verkkokaapeli suoraan karttaplotterin verkkoporttiin.
Asennuskaavio
Tästä kaaviosta näet kaikuluotaimen verkko-, virta- ja
kaikuanturiliitännät.
Helmikuu 2018
190-02408-77_0A
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Suositeltu käyttölämpötila
-15–70 °C (5–158 °F)
Virrantulo
10–35 Vdc
Virrankäyttö
Enintään 10,5 W
Sulake
4,0 A, mini 42 Vdc, nopea, terätyyppinen
Kompassin turvaväli
260 mm (10,2 tuumaa)
Lähetysteho (RMS)**
500 W
Taajuus
CHIRP 260/455/820/1120 kHz
Enimmäissyvyys/matka***
Garmin ClearVü™ 260 kHz: 152 m (500 jalkaa)
455 kHz: 91 m (300 jalkaa)
820 kHz: 61 m (200 jalkaa)
SideVü
Kohde
Tiedonsiirto
Kuvaus
Karttaplotteri
À
Á
Â
Ã
GCV 20
Virtalähde
Kaikuanturi
Kaapelin reitityksen vahvistusrenkaat
Kun asennat kaapeleita veneessä, joudut ehkä poraamaan
reikiä kaapeleita varten. Kaapelin asennusreiän voi peittää
kaapelin kumisella vahvistusrenkaalla. Vahvistusrenkaat eivät
ole vesitiiviitä. Tarvittaessa voit levittää asennuksen jälkeen
merivedenkestävää tiivistysainetta tiivisteen ja kaapelin
ympärille. Voit ostaa vahvistusrenkaita Garmin myyjältä tai
suoraan Garmin verkkokaupasta osoitteessa www.garmin.com.
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GCV™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
Välähdyskoodit
Tila
Tila
Vihreä
Hidas vilkunta
Kaikuluotain on liitetty karttaplotteriin
ja toimii oikein. Luotaintietojen pitäisi
näkyä karttaplotterissa.
Punainen
Hidas vilkunta
Kaikuluotain on käynnistetty, mutta
sitä ei ole liitetty karttaplotteriin tai se
odottaa liittämistä karttaplotteriin. Jos
kaikuluotain on liitetty karttaplotteriin,
mutta tämä koodi näkyy edelleen,
tarkista kaapeliliitännät.
Punainen/
vihreä
Hidas vilkunta
Kaikuluotain on testitilassa.
Punainen
Nopeiden
välähdysten
sarja
Järjestelmävirhe. Karttaplotterissa
näkyy ilmoitus virheen tyypistä. Kun
virhetilanne on korjattu, virhe on
kuitattava irrottamalla kaikuluotain
kokonaan virtalähteestä ja liittämällä
se uudelleen.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L × K × S)
192 x 251 x 66 mm (7,6 x 9,9 x 2,6 tuumaa)
Paino
845 g (1,86 paunaa)
Kotelon materiaali
Täysin koteloitu polykarbonaattimuovi
Vesitiiviys*
IEC 60529 IPX7
Garmin Marine Network
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
**Kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan.
***Kaikuanturin, veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden
vesiolosuhteiden mukaan.
Kun kaikuluotain on asennettu, se käynnistyy, kun karttaplotteri
käynnistetään. Kaikuluotaimen kaksivärinen (punavihreä) tilan
merkkivalo osoittaa käyttötilan.
Merkkivalon
väri
260 kHz: 152 m (500 jalkaa)
455 kHz: 91 m (300 jalkaa)
820 kHz: 61 m (200 jalkaa)
1120 kHz: 38 m (125 jalkaa)
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising