Garmin | GCV™ 20 Sonar Black Box | Garmin GCV™ 20 Sonar Black Box GCV 20 Instrukcja instalacji

Garmin GCV™ 20 Sonar Black Box GCV 20 Instrukcja instalacji
INSTRUKCJA INSTALACJI
URZĄDZENIA GCV™ 20
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com/registration.
2 Zaloguj się do konta Garmin .
®
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
Wiertarka i wiertła
Wkrętak krzyżowy nr 2
Zaciski przewodów (opcjonalnie)
Środek uszczelniający do zastosowań morskich (opcjonalnie)
Uwagi dotyczące miejsca montażu
• Echosondę należy zamontować w miejscu, w którym nie
będzie możliwe jej zanurzenie.
• Echosondę należy zamontować w miejscu zapewniającym
dostateczną wentylację, gdzie nie będzie narażona na
działanie skrajnych temperatur.
• Echosondę należy zamontować w taki sposób, aby diody
LED były widoczne.
• Echosondę należy zamontować w taki sposób, aby przewód
zasilający i sieciowy można było łatwo podłączyć.
• Echosondę należy zamontować w taki sposób, aby można
podłączyć kabel przetwornika. W razie potrzeby przedłużacz
przetwornika można kupić u dealera firmy Garmin.
Przygotowanie do instalacji
NOTYFIKACJA
Aby zapewnić jego optymalne działanie, urządzenie należy
zamontować zgodnie z następującymi instrukcjami. Jeśli
podczas instalacji wystąpią problemy, skontaktuj się z działem
pomocy technicznej firmy Garmin.
Ponieważ każda łódź jest inna, należy uważnie zaplanować
instalację echosondy GCV 20.
1 Wybierz miejsce montażu.
2 Zamontuj echosondę.
3 Podłącz echosondę do sieci Garmin Marine Network i do
zasilania.
4 Podłącz echosondę do przetwornika.
Montowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Zalecane
jest zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się przed
dokręcaniem śrub.
Przed zamontowaniem urządzenia należy wybrać miejsce
montażu i określić, jakich elementów montażowych użyć
w przypadku danej powierzchni.
UWAGA: Elementy montażowe zostały dołączone do
urządzenia, mogą jednak nie być odpowiednie dla powierzchni
montażowej wybranej przez użytkownika.
1 Umieść urządzenie w miejscu montażu i oznacz położenie
otworów prowadzących.
2 Wywierć odpowiedni otwór prowadzący w miejscu, w którym
ma się znaleźć jeden z rogów urządzenia.
3 Luźno przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej
w jednym rogu i sprawdź położenie pozostałych trzech
otworów prowadzących.
4 W razie potrzeby oznacz nowe otwory prowadzące,
a następnie zdejmij urządzenie z powierzchni montażowej.
5 Wywierć odpowiednie otwory prowadzące w trzech
pozostałych oznaczonych miejscach.
6 Zabezpiecz urządzenie na powierzchni montażowej.
Podłączenie echosondy
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
NOTYFIKACJA
Nie należy wciskać przewodu na siłę do tego portu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować
uszkodzenie styków. Prawidłowe, równe wsunięcie złącza
przewodu do portu powinno umożliwić łatwe podłączenie.
Echosondę należy zamocować przed podłączeniem jej do sieci,
źródła zasilania i przetwornika (Montowanie urządzenia,
strona 1).
1 Poprowadź przewody, używając odpowiednich opasek,
łączników i środków uszczelniających w celu zabezpieczenia
przewodu na całej długości prowadzenia oraz w grodziach
i na pokładzie.
Luty 2018
190-02408-80_0A
2 Zamontuj kółka blokujące na przewodach sieci morskiej
3
4
5
6
i przewodach zasilającychxxx.
Podłącz koniec przewodu zasilającego bez złącza do źródła
zasilania 12 V DC i uziemienia.
Dopasuj rowek na końcu przewodu zasilającego do gniazda
zasilania urządzenia i dociśnij kabel, aby wskoczył na
miejsce.
Zaciśnij kółko blokujące.
Wybierz opcję:
• Jeśli łódź jest wyposażona w rozszerzenie portu
sieciowego GMS™ 10, podłącz przewód sieciowy do
dostępnego portu urządzenia GMS 10.
• Jeśli łódź nie jest wyposażona w rozszerzenie portu
sieciowego GMS 10, podłącz przewód sieciowy
bezpośrednio do portu sieciowego plotera nawigacyjnego.
Kolor diody
Stan
Stan działania
Zielony
Wolno miga
Echosonda jest podłączona do plotera
nawigacyjnego i działa poprawnie.
Dane z sonaru powinny być widoczne
w ploterze.
Czerwony
Wolno miga
Echosonda jest włączona, lecz nie jest
podłączona do plotera nawigacyjnego
lub czeka na podłączenie do niego.
Jeśli pomimo podłączenia echosondy
do plotera stan ten utrzymuje się,
sprawdź połączenia przewodów.
Czerwony/
zielony
Wolno miga
Echosonda działa w trybie testowym.
Czerwony
Sekwencja
szybkiego
migania
Błąd systemu. Ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat o typie błędu. Po
naprawieniu przyczyny błędu całkowicie
odłącz echosondę od jej źródła
zasilania, a następnie podłącz ją
z powrotem w celu usunięcia błędu.
Schemat instalacji
Ten schemat można wykorzystać do określenia punktów
podłączania echosondy do sieci, źródła zasilania i przetwornika.
Element
À
Á
Â
Ã
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. ×
wys. × głęb.)
192 × 251 × 66 mm (7,6 × 9,9 × 2,6 cala)
Masa
845 g (1,86 uncji)
Obudowa
W pełni uszczelniony poliwęglan
Klasa wodoszczelności*
IEC 60529 IPX7
Zakres temperatur
Od -15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
Moc wejściowa
Od 10 do 35 V DC
Zużycie energii
10,5 W maksymalnie
Bezpiecznik
4,0 A, miniaturowy 42 V DC, szybkodziałający,
płaski
Bezpieczny dystans
dla kompasu
260 mm (10,2 cala)
Moc transmisji
(RMS)**
500 W
Opis
Częstotliwość
CHIRP 260/455/820/1120 kHz
Ploter nawigacyjny
Maks. głębokość/
dystans***
Garmin ClearVü™
260 kHz: 152 m
(500 stóp)
455 kHz: 91 m (300 stóp)
820 kHz: 61 m (200 stóp)
SideVü
260 kHz: 152 m
(500 stóp)
455 kHz: 91 m (300 stóp)
820 kHz: 61 m (200 stóp)
1120 kHz: 38 m
(125 stóp)
GCV 20
Źródło zasilania
Przetwornik
Pierścienie wzmacniające do prowadzenia
przewodów
Podczas prowadzenia przewodów na łodzi może okazać się
konieczne wywiercenie otworów umożliwiających przetknięcie
przewodów. Pierścieni wzmacniających do prowadzenia
przewodów można użyć do zakrycia wywierconych otworów.
Pierścienie wzmacniające nie zapewniają wodoodpornego
łączenia. W razie potrzeby po zakończeniu instalacji można
nanieść środek uszczelniający do zastosowań morskich w celu
zapewnienia wodoodporności obszaru wokół pierścienia
i przewodu. Pierścienie można kupić u dealera firmy Garmin lub
bezpośrednio od firmy Garmin na stronie www.garmin.com.
Znaczenie migających diod
Po zainstalowaniu echosonda włącza się w momencie
włączenia plotera nawigacyjnego. Dwukolorowy wskaźnik LED
(zielono-czerwony) wskazuje stan działania echosondy.
Wyjście danych
Garmin Marine Network
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
** Zależna od wartości znamionowej przetwornika i głębokości.
*** Zależnie od przetwornika, stopnia zasolenia wody, typu dna
i innych warunków wodnych.
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GCV™ jest znakiem towarowym firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy
Garmin jest zabronione.
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising