Garmin | GCV™ 20 Sonar Black Box | Garmin GCV™ 20 Sonar Black Box GCV 20 Installatie-instructies

Garmin GCV™ 20 Sonar Black Box GCV 20 Installatie-instructies
GCV™ 20 INSTALLATIEINSTRUCTIES
Installatie-instructies
Omdat iedere boot verschillend is, moet u de installatie van het
GCV 20 echolood zorgvuldig voorbereiden.
1 Selecteer een bevestigingslocatie.
2 Bevestig het echolood.
3 Sluit het echolood aan op het Garmin Marine Network en op
een voedingsbron.
4 Sluit het echolood aan op de transducer.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Het toestel bevestigen
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing
van uw vaartuig. Een echolood is een hulpmiddel dat u meer
informatie geeft over het water onder uw boot. Het ontheft u
echter niet van uw verantwoordelijkheid om het water rond uw
boot in de gaten te houden tijdens het navigeren.
LET OP
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u
het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen. U voorkomt
hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
Roestvrijstalen schroeven kunnen zich gaan binden wanneer ze
in het glasvezel worden geschroefd en te strak worden
aangedraaid. Aangeraden wordt om een zuurvrij smeermiddel
op de schroeven aan te brengen voordat u deze installeert.
VOORZICHTIG
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op
een veilige plek.
1 Ga naar my.garmin.com/registration.
2 Aanmelden bij uw Garmin account.
®
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
Boormachine en boren
Nr. 2 kruiskopschroevendraaier
Kabelbinders (optioneel)
Watervaste kit (optioneel)
Aandachtspunten voor de de montageplek
• Het echolood moet worden gemonteerd op een locatie waar
het niet zal worden ondergedompeld.
• Het echolood moet worden gemonteerd op een locatie met
voldoende ventilatie waar het niet wordt blootgesteld aan
extreme temperaturen.
• Het echolood moet zo worden gemonteerd dat de lampjes
zichtbaar zijn.
• Het echolood moet zo worden gemonteerd dat de voedingsen netwerkkabels gemakkelijk kunnen worden aangesloten.
• Het echolood moet zo worden gemonteerd dat de
transducerkabel kan worden aangesloten. Indien nodig kunt
u transducer-verlengkabels aanschaffen bij uw Garmin
dealer.
De installatie voorbereiden
LET OP
Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies
om de best mogelijke prestaties te verkrijgen. Neem contact op
met Garmin Product Support als u problemen ondervindt tijdens
de installatie.
Voordat u het toestel bevestigt, moet u een bevestigingslocatie
selecteren en het montagemateriaal kiezen dat geschikt is voor
het oppervlak.
OPMERKING: Het bij het toestel geleverde
bevestigingsmateriaal is mogelijk niet geschikt voor het
montageoppervlak.
1 Plaats het toestel op de gewenste montagelocatie en
markeer de locatie van de montagegaten.
2 Boor het desbetreffende montagegat voor één hoek van het
toestel.
3 Bevestig deze hoek van het toestel losjes aan het
montageoppervlak en controleer de andere drie markeringen
van de montagegaten.
4 Markeer eventueel opnieuw de montagegaten en verwijder
het toestel van het montageoppervlak.
5 Boor de montagegaten voor de andere drie markeringen.
6 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak.
Het echolood aansluiten
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder. Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties. Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.
LET OP
Forceer kabelconnectors niet in de poort. Door forceren kunnen
de pennen van de kabelconnector worden beschadigd. Als de
kabelconnector recht op de poort staat, is deze gemakkelijk aan
te sluiten.
U moet het echolood eerst bevestigen ( (Het toestel bevestigen,
pagina 1)) voordat u het kunt aansluiten op het netwerk, de
voeding en de transducer.
1 Leid de kabels door scheidingswanden of het dek en
bevestig deze met behulp van kabelbinders,
bevestigingsmaterialen en kit.
2 Installeer de borgringen op het Marine Network en de
voedingskabels (xxx).
3 Sluit het kale uiteinde van de voedingskabel aan op een
voedingsbron van 12 V gelijkstroom en de aarde.
Februari 2018
190-02408-75_0A
4 Breng de inkeping aan het uiteinde van de voedingskabel op
één lijn met de voedingspoort op het toestel en druk op de
kabel op zijn plaats.
5 Draai de borgring aan.
6 Selecteer een optie:
• Als er een GMS™ 10 netwerkpoort-expander is
geïnstalleerd op uw boot, sluit u de netwerkkabel aan op
een beschikbare poort van de GMS 10.
• Als er geen GMS 10 netwerkpoort-expander is
geïnstalleerd op uw boot, sluit u de netwerkkabel
rechtstreeks aan op de netwerkpoort van uw kaartplotter.
Installatiediagram
U kunt dit diagram gebruiken om de aansluitpunten van uw
echolood op het netwerk, de voeding en de transducer te
identificeren.
Kleur
lampje
Staat
Status
Groen
Langzaam
knipperen
Het echolood is aangesloten op een kaartplotter en werkt naar behoren. Er worden
echoloodgegevens weergegeven op de kaartplotter.
Rood
Langzaam
knipperen
Het echolood is ingeschakeld, maar is niet
verbonden met een kaartplotter, of wacht tot
er verbinding kan worden gemaakt met een
kaartplotter. Als het echolood is verbonden
met de kaartplotter en de status onveranderd
blijft, moet u controleren of de kabels correct
zijn aangesloten.
Rood/
groen
Langzaam
knipperen
Het echolood bevindt zich in de testmodus.
Rood
Snel
knipperen
Systeemfout. De kaartplotter geeft een
bericht weer met het type fout. Als de fout is
opgelost, moet u het echolood loskoppelen
van de voedingsbron en vervolgens weer
opnieuw aansluiten om de foutmelding te
verwijderen.
Specificaties
Specificatie
Afmetingen
Grootte (B × H × D) 192 x 251 x 66 mm (7,6 x 9,9 x 2,6 in.)
Gewicht
845 g (1,86 lb.)
Materiaal behuizing Volledig afgedicht, polycarbonaat
Waterbestendigheid*
IEC 60529 IPX7
Temperatuurbereik Van -15° tot 70°C (van 5° tot 158°F)
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
Beschrijving
Kaartplotter
GCV 20
Voedingsbron
Transducer
Kabeldoorvoerringen
Bij het leggen van de kabels op uw boot, moet u mogelijk gaten
boren om de kabels doorheen te leiden. U kunt
kabeldoorvoerringen gebruiken om kabelgaten af te dekken. De
ring biedt geen waterdichte afdichting. Breng na installatie indien
noodzakelijk watervaste kit aan om de ring en de kabel
waterdicht te maken. U kunt kabeldoorvoerringen kopen bij uw
Garmin dealer of rechtstreeks bij Garmin op www.garmin.com.
Knippercodes
Als het echolood is geïnstalleerd, wordt het tegelijk met de
kaartplotter ingeschakeld. De twee statuslampjes (groen en
rood) op het echolood geven de operationele status aan.
Ingangsspanning
Van 10 tot 35 V gelijkstroom
Stroomverbruik
Maximaal 10,5 W
Zekering
Snelle en kleine steekzekeringen van 4,0 A, 42 V
gelijkstroom
Kompasveilige
afstand
260 mm (10,2 inch)
Zendvermogen
(RMS)**
500 W
Frequentie
CHIRP 260/455/820/1120 kHz
Maximale diepte/
afstand***
Garmin ClearVü™
260 kHz: 152 m (500 ft.)
455 kHz: 91 m (300 ft.)
820 kHz: 61 m (200 ft.)
SideVü
260 kHz: 152 m (500 ft.)
455 kHz: 91 m (300 ft.)
820 kHz: 61 m (200 ft.)
1120 kHz: 38 m (125 ft.)
Gegevensuitvoer
Garmin Marine Network
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
**Afhankelijk van transducerrating en diepte.
***Afhankelijk van de transducer, het zoutgehalte van water, de
bodemsoort en andere watercondities.
© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GCV™
is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising