Garmin | GLS™ 10 Sonar Module | Installation guide | Garmin GLS™ 10 Sonar Module Instrukcja instalacji

Garmin GLS™ 10 Sonar Module Instrukcja instalacji
• Opaski do przewodów (opcjonalnie)
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
INSTRUKCJA INSTALACJI
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu plotera
nawigacyjnego przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Sonar jest narzędziem
wspomagającym rozeznanie się w obszarze znajdującym się
pod łodzią. Nie zwalnia ono użytkownika z obowiązku
obserwacji otaczających go wód podczas nawigacji.
PRZESTROGA
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
Uwagi dotyczące montażu
• Przetwornik powinien być zamontowany pod odpowiednim
kątem dla wybranego trybu, aby działał prawidłowo.
• Moduł echosondy należy zamontować w miejscu
zapewniającym dostateczną wentylację, gdzie nie będzie
narażone na działanie skrajnych temperatur.
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy
podczas uruchamiania, holowania lub przechowywania.
• Nie należy montować przetwornika za pasem blach,
rozporami, mocowaniami, wlotami lub wylotami wody,
przetwornikami kadłuba lub innymi elementami, które mogą
powodować tworzenie się pęcherzy powietrza lub zawirowań
wody. Zawirowania mogą zakłócać pracę wiązki echosondy.
• Przetwornik należy zamontować jak najbliżej środka łodzi.
• Gdy przetwornik zostanie zamontowany daleko od środka
pawęży, większe podoblenie może sprawić, że kadłub
będzie zakłócał wiązkę echosondy , co przełoży się na
niedokładność pomiarów po przeciwnej stronie łodzi .
Przetwornik widoczny od tyłu.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie Garmin należy zainstalować w sposób opisany
w niniejszej instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
więcej informacji można znaleźć na stronie support.garmin.com.
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Odwiedź stronę my.garmin.com/registration.
2 Zaloguj się do konta Garmin.
Aktualizacja oprogramowania
Podczas instalacji urządzenia należy przeprowadzić aktualizację
oprogramowania.
Jeśli posiadany ploter nawigacyjny Garmin jest wyposażony
w technologię Wi‑Fi , w celu aktualizacji oprogramowania
urządzenia należy użyć aplikacji ActiveCaptain™ zainstalowanej
w zgodnym urządzeniu Android™ lub Apple . Jeśli urządzenie
nie jest wyposażone w technologię Wi‑Fi, w celu aktualizacji
oprogramowania urządzenia należy użyć karty pamięci oraz
komputera Windows .
Więcej informacji można znaleźć na stronie support.garmin.com.
®
®
®
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
Wiertarka
Wiertła 4 mm (5/32 cala) i 3,2 mm (1/8 cala).
Taśma maskująca
Wkrętak krzyżowy nr 2
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Piła walcowa 32 mm (1 1/4 cala) (opcjonalnie)
• W przypadku łodzi z jednym silnikiem nie należy montować
przetwornika w jednej osi ze śrubą napędową.
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy
nimi, jeśli to możliwe.
• Moduł echosond należy zamontować w miejscu, w którym
diody LED będą widoczne.
• Moduł echosondy należy zamontować w miejscu, w którym
łatwo będzie podłączyć przewody.
Uwagi dotyczące przewodów
NOTYFIKACJA
Rozdzielenie przewodów bliźniaczych w pobliżu złącza
obrotowego na silniku zaburtowym z cięgnowym układem
sterowania zmniejsza naprężenie oraz wydłuża okres
eksploatacji przewodów.
Opaski zaciskowe i zaciski kablowe mogą się nadmiernie
zacisnąć i w efekcie uszkodzić lub przerwać przewód albo
spowodować jego zużycie na skutek wielokrotnego obracania
silnika.
Do zamocowania przewodów nad i pod złączem obrotowym
należy użyć czarnej taśmy izolacyjnej. Jeśli przewody są
zamocowane przy użyciu opasek zaciskowych, nie należy ich
zbyt mocno zaciskać.
Przewody należy zamocować nad i pod przegubem obrotowym
silnika zaburtowego.
Maj 2019
190-02210-90_0C
W przewodach należy utworzyć pętlę serwisową o długości co
najmniej 25 cm (10 cali), zaś złącze obrotowe powinno być
wyśrodkowane w pętli.
Do rozdzielenia przewodów należy użyć dołączonego narzędzia,
płaskiego śrubokrętu lub tępego noża.
Instalowanie przetwornika na silniku
zaburtowym
Składanie osprzętu uchwytu do montażu na korpusie
silnika zaburtowego
1 Ustaw górną część przetwornika w jednej linii z górną
częścią uchwytu
.
4 Rozłącz połówki przewodów na odległość około 12,5 cm (5
cali)
2 Użyj dołączonego klucza imbusowego, aby przymocować
uchwyt do przetwornika za pomocą śruby z łbem szyjkowym
, gumowej podkładki
i podkładki płaskiej .
UWAGA: Uchwyt należy całkowicie przykręcić do
przetwornika. Rekomendowany moment obrotowy dla śruby
z łbem szyjkowym nie powinien przekraczać 3,4 N/m (2,5 lb
ft).
Rozdzielanie przewodów przetwornika
Przed rozdzieleniem przewodów należy sprawdzić dopasowanie
do przetwornika. Podczas rozdzielania przewody powinny mieć
temperaturę pokojową.
1 Przyłóż przetwornik do silnika zaburtowego i oznacz miejsce,
w którym przewód przetwornika przecina złącze obrotowe .
2 Umieść przewody przetwornika na twardej, płaskiej
powierzchni.
3 Dociśnij końcówkę narzędzia do rozcinania, płaskiego
śrubokrętu lub tępego noża do środkowej części przewodów
w oznaczonym miejscu i przebij materiał biegnący między
przewodami.
UWAGA: Nie przecinaj ani nie przebijaj okrągłego odcinka
przewodów. Przebij tylko połączenie między przewodami.
po obu stronach powstałego otworu.
5 Należy pozostawić odstęp wynoszący 10 cm (4 cale) nad i 10
cm (4 cale) pod rozdzieloną częścią przewodu
oraz
umieścić przewody centralnie nad złączem obrotowym .
W ten sposób nad złączem obrotowym
zostanie
utworzona pętla w przewodach. Pętla musi być
wystarczająco duża, aby umożliwić pełny obrót przetwornika
w obu kierunkach. Między punktami montażowymi należy
pozostawić co najmniej 25 cm (10 cali) przewodu, tak aby
między nimi znajdował się odcinek o długości 20 cm (8 cali).
6 Za pomocą czarnej taśmy izolacyjnej
przymocuj przewód
przetwornika do wału. Odcinek przewodu powinien sięgać
pod taśmę.
7 Należy sprawdzić pełny obrót silnika zaburtowego, aby
upewnić się, że przewody nie dotykają obracającego się
połączenia i nie są naciągane z powodu naprężenia podczas
obrotu.
Instalowanie przetwornika na silniku zaburtowym
NOTYFIKACJA
Podczas instalacji zamocuj przewód przetwornika do wału
silnika lub innego pewnego miejsca. Uszkodzenie przewodu
przetwornika lub osłony przewodu może spowodować
zniszczenie przetwornika.
1 Wsuń opaskę zaciskową węża
w otwór na uchwycie
silnika zaburtowego , aż po obu stronach przetwornika
będą wystawały jego równe długości.
2
zaburtowego należy skierować strzałkę
kątownika
do góry.
i węższy koniec
Składanie osprzętu uchwytu do montażu na wale
silnika zaburtowego
2 Zamocuj opaskę zaciskową węża na silniku zaburtowym
.
UWAGA: Należy uważać, aby nie obrócić przetwornika.
3 Zamocuj przewód przetwornika do wału silnika lub innego
pewnego miejsca.
4 Poprowadź przewód przetwornika do miejsca instalacji
modułu echosondy, uwzględniając następujące ostrzeżenia.
• Nie należy prowadzić przewodu w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
• Należy poprowadzić przewód, tak aby nie był zgniatany
podczas opuszczania i podnoszenia silnika zaburtowego.
UWAGA: W razie potrzeby można wydłużyć kabel,
podłączając opcjonalny przedłużacz dostępny do nabycia na
stronie buy.garmin.com lub u sprzedawcy Garmin.
5 Ustaw przetwornik pod odpowiednim kątem (Orientacja
uchwytu silnika zaburtowego, strona 3).
Po odpowiednim umiejscowieniu uchwytu na silnik zaburtowy
(Orientacja uchwytu na wał silnika zaburtowego, strona 3)
użyj dołączonego klucza imbusowego, aby przymocować
przetwornik
do uchwytu na wale silnika zaburtowego
za
pomocą śruby z łbem szyjkowym , płaskiej podkładki
oraz gumowej podkładki .
UWAGA: Uchwyt należy całkowicie przykręcić do
przetwornika. Rekomendowany moment obrotowy dla śruby
z łbem szyjkowym nie powinien przekraczać 3,4 N/m (2,5 lbft).
Orientacja uchwytu silnika zaburtowego
Jego orientacja zależy od strony wału silnika zaburtowego, po
której jest zamocowany przetwornik, oraz od pożądanego pola
widzenia.
PORADA: Do zmiany orientacji z wiązki do przodu na wiązkę
w dół nie są potrzebne żadne narzędzia. Obróć uchwyt o jedno
kliknięcie, aby zmienić orientację z wiązki do przodu na wiązkę
w dół.
Instalowanie przetwornika na wale silnika
zaburtowego
NOTYFIKACJA
Podczas instalacji zamocuj przewód przetwornika do wału
silnika lub innego pewnego miejsca. Uszkodzenie przewodu
przetwornika lub osłony przewodu może spowodować
zniszczenie przetwornika.
Przetwornik należy zamontować możliwie najdalej od silnika.
Dołączoną gumową wkładkę należy nałożyć na wał silnika
zaburtowego o średnicy 25 mm (1 cala).
1 Za pomocą dołączonego klucza imbusowego, przykręć śruby
M6 , aby przymocować uchwyt na wał silnika zaburtowego
do uchwytu przetwornika
i wokół wału silnika
zaburtowego.
Prawa burta, widok do przodu
Prawa burta, widok w dół
Lewa burta, widok do przodu
Lewa burta, widok w dół
Instalowanie przetwornika na wale silnika
zaburtowego
Orientacja uchwytu na wał silnika zaburtowego
Uchwyt na wał silnika zaburtowego ma 8-stopniowy skos, który
redukuje zakłócenia generowane przez korpus silnika w wiązce
przetwornika. Podczas zamocowywania uchwytu do wału silnika
2 Zamocuj przewód przetwornika do wału silnika lub innego
pewnego miejsca.
3
3 Poprowadź przewód przetwornika do miejsca instalacji
modułu echosondy, uwzględniając następujące ostrzeżenia.
• Nie należy prowadzić przewodu w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
• Należy poprowadzić przewód, tak aby nie był zgniatany
podczas opuszczania i podnoszenia silnika zaburtowego.
4 Ustaw przetwornik pod odpowiednim kątem (Orientacja wału
silnika zaburtowego, strona 4).
Orientacja wału silnika zaburtowego
Kąt montażu zależy od strony, po której uchwyt jest
zamontowany do wału silnika zaburtowego oraz od pożądanego
pola widzenia.
PORADA: Do zmiany orientacji z wiązki do przodu na wiązkę
w dół nie są potrzebne żadne narzędzia. Obróć uchwyt o jedno
kliknięcie, aby zmienić orientację z wiązki do przodu na wiązkę
w dół.
Instalowanie osprzętu uchwytu pawężowego
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
1 Ustaw uchwyt przetwornika w taki sposób, aby górna część
2
3
4
5
6
7
przetwornika znajdowała się poniżej pawęży.
Korzystając z uchwytu pawężowego, ustal i zaznacz
rozmieszczenie otworów.
Owiń kawałek taśmy wokół wiertła 4 mm (5/32 cala)
w odległości 19 mm (7/10 cala) od czubka wiertła, aby uniknąć
wywiercenia zbyt głębokich otworów prowadzących.
W przypadku instalowania uchwytu na włóknie szklanym
umieść kawałek taśmy w miejscu otworu prowadzącego, aby
zmniejszyć pękanie żelkotu.
Za pomocą wiertła 4 mm (5/32 cala) wywierć otwory
prowadzące o głębokości około 19 mm (3/4 cala)
w oznaczonych miejscach.
Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
dołączone śruby 20 mm.
Za pomocą trzech śrub 20 mm
przykręć przetwornik do
pawęży.
Lewa burta, widok do przodu
Lewa burta, widok w dół
Prawa burta, widok do przodu
Prawa burta, widok w dół
Instalowanie przetwornika na pawęży
Składanie osprzętu uchwytu pawężowego
1 Zamocuj uchwyt montażowy przetwornika do przetwornika
za pomocą dołączonych śrub montażowych
zabezpieczających .
i podkładek
8 Jeśli musisz poprowadzić przewód przez pawęż, wybierz
miejsce na otwór prowadzący znajdujący się znacznie nad
linią wodną i je zaznacz.
9 Jeśli oznaczyłeś otwór prowadzący w kroku 8, użyj wiertła 32
mm (1 1/4 cala), aby przewiercić otwór na wylot pawęży.
10 Poprowadź przewód przetwornika do modułu echosondy:
• Jeśli prowadzisz przewód przy użyciu przewierconego
otworu, przeciągnij go przez otwór przewiercony w kroku
9.
• Jeśli nie prowadzisz przewodu przez przewiercony otwór,
poprowadź przewód do góry i nad krawędzią pawęży.
Należy unikać prowadzenia przewodu w pobliżu przewodów
elektrycznych lub innych źródeł zakłóceń elektrycznych.
Orientacja uchwytu na pawęży
2 Przymocuj uchwyt montażowy przetwornika do uchwytu na
pawęży
za pomocą śrub , podkładek płaskich
i nakrętek samozabezpieczających .
UWAGA: Rekomendowany moment obrotowy dla śruby nie
powinien przekraczać 3,39 Nm (15 lb ft). (20 N/m).
UWAGA: Jeśli przetwornik zamocowany na pawęży
powoduje nadmierne rozpryski wody, możesz zakupić
deflektor wody montowany pomiędzy przetwornikiem
a uchwytem mocującym. Odwiedź stronę buy.garmin.com lub
skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania
informacji na temat opcjonalnych akcesoriów.
4
W razie potrzeby można zamontować opcjonalną osłonę
przeciwbryzgową dostępną do nabycia na stronie
buy.garmin.com lub u sprzedawcy Garmin.
Montowanie modułu echosondy
Schemat instalacji
Montowanie urządzenia Panoptix LiveScope GLS 10
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu urządzenia na włóknie szklanym,
podczas wiercenia otworów prowadzących zalecane jest użycie
wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów
przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to
uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
UWAGA: Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy
zostaną wkręcone we włókno szklane i zbyt mocno dokręcone.
Zalecane jest zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się przed
dokręcaniem śrub.
UWAGA: Śruby zostały dołączone do urządzenia, mogą jednak
nie być odpowiednie dla powierzchni montażowej wybranej
przez użytkownika.
Przed zamontowaniem urządzenia należy wybrać miejsce
montażu i określić, jakich elementów montażowych użyć
w przypadku danej powierzchni.
1 Umieść urządzenie w miejscu montażu i oznacz położenie
otworów prowadzących.
Wywierć
odpowiedni otwór prowadzący w miejscu, w którym
2
ma się znaleźć jeden z rogów urządzenia.
3 Luźno przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej
w jednym rogu i sprawdź położenie pozostałych trzech
otworów prowadzących.
4 W razie potrzeby oznacz nowe otwory prowadzące,
a następnie zdejmij urządzenie z powierzchni montażowej.
5 Wywierć pozostałe otwory prowadzące.
6 Zabezpiecz urządzenie na powierzchni montażowej.
Znaczenie migających diod
Po zainstalowaniu modułu echosondy włącza się w momencie
włączenia plotera nawigacyjnego. Kolorowa dioda LED
wskazuje stan działania echosondy.
Kolor diody
Stan
Stan działania
Zielony
Miga
Moduł echosondy jest podłączony
do plotera nawigacyjnego i działa
poprawnie. Dane z echosondy
powinny być widoczne w ploterze.
Czerwony
Miga
Moduł echosondy jest włączony,
lecz nie jest podłączony do plotera
nawigacyjnego lub czeka na
podłączenie. Jeśli pomimo
podłączenia modułu echosondy do
plotera stan ten utrzymuje się,
sprawdź połączenia przewodów.
Pomarańczowy
Miga
Trwa aktualizacja oprogramowania.
Czerwony/
zielony
Miga
Zarezerwowany
Czerwony
Dwa mignięcia
z 3-sekundową
przerwą
Inny błąd echosondy.
Czerwony
Trzy mignięcia
z 3-sekundową
przerwą
Przetwornik nie został wykryty przez
moduł echosondy. Jeśli problem
utrzymuje się, sprawdź połączenia
przewodów.
Czerwony
Pięć mignięć z 3- Napięcie wejściowe modułu
sekundową
echosondy przekracza maksymalną
przerwą
wartość.
Zgodny ploter nawigacyjny Garmin
Moduł echosondy Panoptix LiveScope GLS 10
Przewód łączący małe złącze Garmin Marine Network z pełnowymiarowym przewodem adaptacyjnym Garmin Marine Network
Gniazdo RJ-45
Małe złącze przewodu Garmin Marine Network
Szybko działający bezpiecznik 7,5 A (wymagany, do nabycia
osobno)
NOTYFIKACJA
Należy podłączyć przewód zasilający przez szybko działający
bezpiecznik 7,5 A (do nabycia osobno). Pominięcie zastosowania
bezpiecznika może doprowadzić do usterki urządzenia.
Przewód zasilający
Przewód przetwornika
Przetwornik Panoptix LiveScope LVS32
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.
Element
Opis
Bezpiecznik
Bateria
2,7 m (9 stóp) bez możliwości przedłużenia
Element Opis
Splot
• Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 4,6 m (15 stóp)
• Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²), do 7 m (23 stóp)
• Przedłużacz 6 AWG (13,29 mm²), do 11 m (36 stóp)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
5
Element Opis
20,3 cm (8 cali)
Maksymalna długość przedłużacza 11 m (36 stóp)
Kalibracja kompasu
Zanim skalibrujesz kompas, upewnij się, że przetwornik jest
zainstalowany na wale w odpowiedniej odległości od silnika
zaburtowego, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych oraz że
znajduje się on pod wodą. Uruchomienie wewnętrznego
kompasu wymaga wykonania odpowiednio dokładnej kalibracji.
UWAGA: Przetwornik należy zamontować na pawęży lub na
wale silnika zaburtowego, aby móc korzystać z kompasu.
Kompas może nie działać, gdy przetwornik jest zamontowany
na silniku.
UWAGA: Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, najlepiej
zastosować czujnik kursu, np. czujnik SteadyCast™.
Przed kalibracją możesz wykonać zwrot łodzią, ale pamiętaj, że
wtedy podczas procesu kalibracji musisz wykonać 1,5 pełnego
obrotu.
1 W odpowiednim widoku sonaru wybierz kolejno MENU >
Ustawienia sonaru > Instalacja.
2 W razie potrzeby wybierz Użyj AHRS, aby włączyć czujnik
układu odniesienia i kursu.
3 Wybierz Kalibruj kompas.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zużycie energii
21 W typowo, 24 mW min., 58 W maks.
Bezpieczny dystans dla
kompasu
178 mm (7 cale)
Wyjście danych
Garmin Marine Network
Licencja na oprogramowanie open source
Aby wyświetlić licencje na oprogramowanie open source
używane w tym produkcie, przejdź na stronę
developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ActiveCaptain™,
LiveScope™, Panoptix™, oraz SteadyCast™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.
lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest
zabronione.
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple jest znakiem towarowym
firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wi‑Fi
jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą
do odpowiednich właścicieli.
Konserwacja
Czyszczenie przetwornika
Zanieczyszczenia z wody gromadzą się szybko i mogą
zmniejszyć wydajność urządzenia.
1 Usuń zanieczyszczenia miękką szmatką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Dane techniczne
Panoptix LiveScope LVS32 — dane techniczne
Wymiary (dł. × wys. × szer.)
136,4 × 96,5 × 44,5 mm
(5,37 × 3,8 × 1,75 cale)
Masa (tylko przetwornik)
850 g (1,87 funta)
Częstotliwości
Od 530 do 1,1 MHz
Temperatura robocza
Od 0°C do 40°C (od 32°F do
104°F)
Temperatura przechowywania
Od -40°C do 85°C (od -40°F do
185°F)
Maksymalna głębokość/dystans*
61 m (200 stóp)
Pole widzenia
Do przodu: 135 stopni
Na boki: 20 stopni
* Zależy od stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków
wodnych.
Moduł echosondy Panoptix LiveScope GLS 10 —
dane techniczne
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
245 × 149 × 65 mm (9,7 × 5,9 × 2,6 cale)
Masa
1,96 kg (4,33 funta)
Temperatura robocza
Od -15°C do 70°C (od 5°F do 158°F)
Temperatura przechowywania
Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)
Moc wejściowa
Od 10 do 32 V DC
support.garmin.com
®
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising