Garmin | GLS™ 10 Sonar Module | Garmin GLS™ 10 Sonar Module Installeringsinstruksjoner

Garmin GLS™ 10 Sonar Module Installeringsinstruksjoner
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
INSTALLERINGSINSTRUKSJONER
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken til kartplotteren for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
• Du må montere sonarmodulen på et sted med tilstrekkelig
ventilasjon der den ikke blir utsatt for ekstreme temperaturer.
• Du må montere svingeren på et sted der den ikke kan
komme i veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer
ting.
• Du må ikke montere svingeren bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp, innvendig monterte svingere
eller noe som kan danne luftbobler eller skape bevegelser i
vannet. Turbulent vann kan forstyrre ekkoloddstrålen.
• Du må montere svingeren så nær midtlinjen av båten som
mulig.
• Hvis svingeren monteres lenger unna midten av hekken, kan
en stor bunnreisvinkel forårsake at båtens skrog
forstyrrer
og at registreringen på motsatt side av
ekkoloddstrålen
båten blir inkonsekvent . Svingeren vist bakfra.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
enheten for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du har problemer med monteringen, kan du
gå til support.garmin.com for å få mer informasjon.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Logg på Garmin kontoen din.
• På fartøy med enkeltdrev må du ikke montere svingeren slik
at den kommer i veien for propellen.
• På båter med dobbeltdrev må du montere svingeren mellom
drevene hvis det er mulig.
• Du bør montere ekkoloddmodulen på et sted der lysdiodene
er synlige.
• Du bør montere ekkoloddmodulen på et sted der kablene
enkelt kan kobles sammen.
Programvareoppdatering
Kabelhensyn
Du må oppdatere programvaren når du installerer denne
enheten.
Hvis Garmin kartplotteren har Wi‑Fi teknologi, må du oppdatere
programvaren ved hjelp av ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Hvis kartplotterne ikke
har Wi‑Fi teknologi, må du oppdatere programvaren ved hjelp av
et minnekort eller en Windows datamaskin.
Du finner mer informasjon på support.garmin.com.
LES DETTE
Hvis du splitter tvillingkablene nær den roterende skjøten på en
kabelstyrt dorgemotor, reduseres belastningen, og levetiden til
kablene øker.
Buntebånd og kabelklemmer kan stramme kabelen til for mye og
skade eller ødelegge den, eller forårsake at kabelen blir slitt på
grunn av gjentatt motorrotasjon.
®
®
®
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
Bor
Borbits på 4 mm (5/32 tommer) og 3,2 mm (1/8 tommer)
Maskeringstape
Stjerneskrutrekker #2
Maritim tetningsmasse
32 mm (1 1/4 tommer) hullsag (valgfritt)
Kabelstrips (valgfritt)
Hensyn ved montering
• Du må vinkle svingeren riktig for at den valgte modusen skal
fungere som den skal.
Du bør bruke svart elektrikertape for å feste kablene over og
under den roterende skjøten. Hvis du fester kablene med
buntebånd, må du ikke stramme dem til for mye.
Du bør feste kablene over og under dorgemotorens
omdreiningsskjøte.
Du bør lage en ekstra sløyfe på minst 25 cm (10 tommer) i
kablene med den roterende skjøten midtstilt på sløyfen.
Du bør bruke det medfølgende verktøyet, et flatt skrujern eller
en butt kniv for å splitte kablene.
Installere svingeren på en dorgemotor
Sette sammen festeanordningene for dorgemotorsy­
linderbraketten
1 Juster toppen til svingeren i forhold til toppen av braketten
.
Mai 2019
190-02210-90_0C
5 Kontroller at kablene har en avstand på minst 10 cm (4
tommer) over og 10 cm (4 tommer) under
den splittede
delen av kabelen, og at de er midtstilte på den roterende
skjøten . Dette danner en sløyfe
i kabelen over den
roterende skjøten. Sløyfen må være stor nok til at svingeren
kan rotere fullstendig i begge retninger. La minst 25 cm (10
tommer) kabel dekke delen på 20 cm (8 tommer) mellom
monteringspunktene.
2 Bruk den medfølgende unbrakonøkkelen til å feste braketten
til svingeren med skulderbolten , gummiskiven
og den
flate skiven .
MERK: Du må stramme festeanordningen helt til svingeren.
Det anbefalte dreiemomentet man bør bruke på
skulderbolten, er 3,4 Nm (2,5 lb-ft).
Splitte svingerkablene
Før du splitter kablene, bør du kontrollere at svingeren passer.
Kablene bør være romtempererte når du splitter dem.
1 Når svingeren er tørrmontert på dorgemotoren, merker du
stedet svingerkabelen krysser over den roterende skjøten .
6 Bruk den svarte elektrikertapen
til å feste svingerkabelen
til akselen. Den splittede delen av kabelen bør trekkes ut
under tapen.
7 Test hele dorgemotorens rotasjon for å sikre at kablene går
klar av det roterende leddet og ikke strammes som følge av
rotasjonen.
Installere svingeren på en dorgemotor
2 Plasser svingerkablene på et hardt og flatt underlag.
3 Trykk tuppen av et flatt skrujern eller en butt kniv mot midten
av kablene på merket posisjon, og stikk hull i materialet
mellom kablene.
MERK: Ikke klipp gjennom eller inn i den runde delen av
kablene. Stikk kun hull på det midtre nettet mellom kablene.
LES DETTE
Du må feste svingerkabelen til akselen eller et annet sikkert sted
under monteringen. Hvis ledningene inni svingerkabelen eller
svingerkabelisoleringen blir skadet, kan svingeren slutte å
fungere.
1 Før slangeklemmen
gjennom sporet på braketten for
dorgemotoren
til endene som kommer ut på hver side av
braketten, er like lange.
4 Bruk fingrene dine til å trekke kabelhalvdelene fra hverandre
ca. 12,5 cm (5 tommer)
på begge sider av hullet.
2 Fest slangeklemmene rundt dorgemotoren
.
MERK: Ikke roter svingeren.
3 Fest svingerkabelen til motorakselen eller et annet sikkert
sted.
4 Før svingerkabelen til ekkoloddmodulens
installasjonsplassering, og ta følgende forholdsregler.
• Du må ikke føre kabelen i nærheten av elektriske
ledninger eller andre kilder som kan forårsake elektrisk
interferens.
2
• Du må føre kabelen slik at den ikke kommer i klem når
dorgemotoren er i bruk eller stuet.
MERK: Du kan om nødvendig forlenge kabellengden ved å
koble til en valgfri forlengelseskabel. Dette er tilgjengelig på
buy.garmin.com eller hos din Garmin forhandler.
5 Posisjoner svingeren i ønsket vinkel (Dorgemotorens
monteringsretning, side 3).
Dorgemotorens monteringsretning
Retningen avhenger av hvilken side av dorgemotoren du har
festet svingeren på og ønsket synsfelt.
TIPS: Det er ikke nødvendig med verktøy for å endre retningen
fra fremover til nedover. Vri festeanordningen ett klikk for å
endre retningen fra fremover til nedover.
Montere svingeren på dorgemotorakselen
LES DETTE
Du må feste svingerkabelen til akselen eller et annet sikkert sted
under monteringen. Hvis ledningene inni svingerkabelen eller
svingerkabelisoleringen blir skadet, kan svingeren slutte å
fungere.
Du bør montere svingeren så langt unna motoren som mulig.
Du bør bruke den medfølgende gummidelen på en 25 mm
(1 tomme) dorgemotoraksel.
1 Bruk den medfølgende unbrakonøkkelen til å feste M6skruene , og fest akselbraketten til dorgemotoren
svingerbraketten
rundt dorgemotorakselen.
til
Styrbord side, visning fremover
Styrbord side, visning nedover
Babord side, visning fremover
Babord side, visning nedover
Montere svingeren på en dorgemotoraksel
Brakettorientering for dorgemotoraksel
Braketten til dorgemotorakselen har en vinkling på 8 grader for å
redusere den forstyrrende effekten som dorgemotoren har på
svingerstrålen. Du må vende pilen
og den smale enden av
vinkelen
oppover når du fester braketten på
dorgemotorakselen.
2 Fest svingerkabelen til motorakselen eller et annet sikkert
sted.
3 Før svingerkabelen til installasjonsplasseringen til
Sette sammen festeanordningene for dorgemotorak­
selbraketten
Når braketten til dorgemotoren er riktig posisjonert
(Brakettorientering for dorgemotoraksel, side 3), bruker du
den medfølgende unbrakonøkkelen til å feste svingeren
til
akselbraketten til dorgemotoren
med skulderbolten , den
flate skiven
og gummiskiven .
MERK: Du må stramme festeanordningen helt til svingeren.
Det anbefalte dreiemomentet man bør bruke på
skulderbolten, er 3,4 Nm (2,5 lb-ft).
ekkoloddmodulen, mens du tar følgende forholdsregler.
• Du må ikke føre kabelen i nærheten av elektriske
ledninger eller andre kilder som kan forårsake elektrisk
interferens.
• Du må føre kabelen slik at den ikke kommer i klem når
dorgemotoren er i bruk eller stuet.
4 Posisjoner svingeren i ønsket vinkel (Dorgemotorens
akselretning, side 3).
Dorgemotorens akselretning
Installeringsretningen avhenger av hvilken side av
dorgemotorakselen du monterer braketten på og ønsket
synsfelt.
TIPS: Det er ikke nødvendig med verktøy for å endre retningen
fra fremover til nedover. Vri festeanordningen ett klikk for å
endre retningen fra fremover til nedover.
3
6 Påfør maritim tetningsmasse på de medfølgende skruene på
20 mm.
7 Bruk de tre skruene på 20 mm
til akterspeilet.
for å feste svingerbraketten
Babord side, visning fremover
Babord side, visning nedover
Styrbord side, visning fremover
Styrbord side, visning nedover
Installere svingeren på et akterspeil
Montere festeanordningene til hekkmonteringen
1 Fest monteringsbraketten for svingeren til svingeren
med monteringsskruene
og låseskivene
.
8 Hvis du må føre kabelen gjennom akterspeilet, velger og
markerer du en plassering for styrehullet som er godt over
vannlinjen.
9 Hvis du markerte et styrehull i trinn 8, bruker du en hullsag på
32 mm (1 1/4 tommer) til å bore et kabelhull som går helt
gjennom akterspeilet.
10 Før svingerkabelen til ekkoloddemodulen:
• Hvis du fører kabelen ved hjelp av et kabelhull, dytter du
kabelen gjennom hullet du boret i trinn 9.
• Hvis du ikke fører kabelen ved hjelp av et kabelhull, fører
du kabelen opp og over akterspeilet.
Du må ikke føre kabelen i nærheten av elektriske ledninger
eller andre kilder som kan forårsake elektrisk interferens.
Akterspeilets monteringsretning
Du kan om nødvendig redusere sprut ved å montere et valgfritt
sprutvern. Dette er tilgjengelig på buy.garmin.com eller hos din
Garmin forhandler.
2 Fest monteringsbraketten for svingeren til
monteringsbraketten for akterspeilet
med skruene , de
flate skivene
og låsemutterne .
MERK: Det anbefalte dreiemomentet man bør bruke på
skruene, er 20 Nm (15 lb-ft).
MERK: Hvis svingeren forårsaker mye spruting når den er
montert på akterspeilet, kan du kjøpe en deflektor og
montere den mellom svingeren og monteringsbraketten. Gå
til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren for å få
informasjon om tilbehør.
Installere festeanordningene til hekkmonteringen
LES DETTE
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales
det at du bruker et forsenkningsbor til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med
gelbelegg. Dette bidrar til å forhindre sprekker i gelbelegglaget
når skruene strammes.
1 Plasser svingerbraketten slik at toppen av svingeren er under
akterspeilet.
2 Bruk akterspeilmonteringsbraketten som mal, og merk av
posisjonene til hullene.
3 Fest tape rundt en borbits på 4 mm (5/32 tommer) 19 mm
(7/10 tommer) fra tuppen av borbitsen, for å unngå å bore
styrehullene for dype.
4 Hvis du skal installere braketten på glassfiber, fester du tape
over styrehullene for å redusere sprekker i gelbelegget.
5 Bruk en borbits på 4 mm (5/32 tommer) til å bore styrehullene
ca. 19 mm (3/4 tommer) dypt på de avmerkede stedene.
4
Montere ekkoloddmodulen
Montere Panoptix LiveScope GLS 10­enheten
LES DETTE
Hvis du skal montere enheten i glassfiber, anbefales det at du
bruker et forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning
gjennom bare det øverste laget med gelbelegg når du borer
styrehullene. Dette bidrar til å forhindre sprekker i
gelbelegglaget når skruene strammes.
MERK: Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for
hardt inn i glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel
mot rust på skruene før de monteres.
MERK: Skruene leveres sammen med enheten, men det er ikke
sikkert at de er egnet til monteringsoverflaten.
Før du monterer enheten, må du velge et egnet monteringssted
og fastslå hvilke skruer og andre monteringsdeler som trengs på
overflaten.
1 Plasser enheten på monteringsstedet, og merk av
plasseringen for styrehullene.
2 Bor et styrehull for én av enhetens hjørnekanter.
3 Fest enheten løst til monteringsoverflaten ved én hjørnekant,
og undersøk de tre resterende styrehullmerkene.
4 Merk eventuelt av nye styrehull, og ta enheten vekk fra
monteringsoverflaten.
5 Bor resten av styrehullene.
6 Fest enheten til monteringsstedet.
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan eventuelt forlenges ved å bruke en egnet
kabeldiameter for lengden på forlengelsen.
Blinkekoder
Når ekkoloddmodulen er installert, slår den seg på når
kartplotteren slås på. Den fargekodede statuslysdioden på
ekkoloddmodulen indikerer driftsstatusen.
LED­farge Tilstand
Status
Grønn
Ekkoloddmodulen er koblet til en
kartplotter og fungerer som den skal.
Du skal se ekkoloddata på kartplotteren.
Blinking
Rød
Blinking
Ekkoloddmodulen er slått på, men ikke
koblet til en kartplotter, eller den venter
på å koble til en kartplotter. Hvis denne
koden fortsatt vises når ekkoloddmodulen er koblet til kartplotteren, må du
kontrollere ledningene og tilkoblingene.
Oransje
Blinking
Programvare oppdateres.
Element
Beskrivelse
Sikring
Batteri
2,7 m (9 fot), ingen forlengelse
Element Beskrivelse
Skjøte
Rød/grønn Blinking
Reservert
Rød
To blink etterfulgt
av en tre
sekunders pause
Annen ekkoloddfeil.
Rød
Tre blink etterfulgt Svingeren registreres ikke av ekkoav en tre
loddmodulen. Hvis denne koden
sekunders pause vedvarer, må du kontrollere kabelforbindelsene.
Sikring
Fem blink
Inngangsspenningen til ekkoloddmoetterfulgt av en tre dulen overstiger maksimal inngangssekunders pause spenning.
20,3 cm (8 tommer)
Rød
Installeringsdiagram
Kompatibel Garmin kartplotter
Panoptix LiveScope GLS 10 -ekkoloddmodul
Garmin Marine Network-kontakt (liten til full størrelse)
GarminMarine Network-adapterkabel
RJ-45-kontakt
Garmin Marine Network-kabelkontakt (liten)
7,5 A hurtigsikring (kreves, medfølger ikke)
LES DETTE
Du må koble til strømledningen via en 7,5 A hurtigsikring
(medfølger ikke). Hvis du ikke bruker en sikring, kan dette føre til
feil på enheten.
Strømkabel
Svingerkabel
• Skjøteledning på 10 AWG (5,26 mm²), opptil 4,6 m (15 fot)
• Skjøteledning på 8 AWG (8,36 mm²), opptil 7 m (23 fot)
• Skjøteledning på 6 AWG (13,29 mm²), opptil 11 m (36 fot)
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
Maksimal forlengelse 11 m (36 fot)
Kalibrere kompasset
Før du kan kalibrere kompasset, må svingeren monteres på
akselen langt nok unna dorgemotoren til at du unngår
magnetiske forstyrrelser, og den må være på plass i vannet.
Kalibreringen må være av god nok kvalitet til å aktivere det
interne kompasset.
MERK: Du må montere svingeren på akterspeilet eller
dorgemotorakselen for å bruke kompasset. Det kan hende at
kompasset ikke fungerer hvis du monterer svingeren på
motoren.
MERK: Du bør bruke en retningssensor som SteadyCast™
retningssensoren en for å oppnå de beste resultatene.
Du kan begynne å svinge båten rundt før du kalibrerer, men
båten må gjennomføre 1,5 komplett rotasjon under
kalibreringen.
1 Gå til en aktuell ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Installering.
2 Om nødvendig velger du Bruk AHRS for å slå på AHRSsensoren.
3 Velg Kalibrer kompass.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Vedlikehold
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Tørk av enheten.
Panoptix LiveScope LVS32 svinger
5
Spesifikasjoner
Panoptix LiveScope LVS32­spesifikasjoner
Mål (L x H x B)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm
(5,37 x 3,8 x 1,75 tommer)
Vekt (bare svinger)
850 g (1,87 pund)
Frekvenser
Fra 530 til 1,1 MHz
Driftstemperatur
0–40 °C (32–104 °F)
Oppbevaringstemperatur
Fra -40 til 85°C (-40 til 185°F)
Maksimal dybde/avstand*
61 m (200 fot)
Synsfelt
Forside til bakside: 135 grader
Side til side: 20 grader
*Avhengig av vannets saltinnhold, bunntype og andre
vannforhold.
Panoptix LiveScope GLS 10 spesifikasjoner for
ekkoloddmodul
Mål (B x H x D)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x 2,6 tommer)
Vekt
1,96 kg (4,33 pund)
Driftstemperatur
Fra -15 til 70°C (5 til 158°F)
Oppbevaringstemperatur
Fra -40 til 85°C (-40 til 185°F)
Strøminntak
Fra 10 til 32 VDC
Strømforbruk
21 W vanlig, 24 mW min., 58 W maks.
Trygg avstand fra et
kompass
178 mm (7 tommer)
Utdata
Garmin Marine Network
Lisens for programvare med åpen kildekode
Hvis du vil se lisensene for programvare med åpen kildekode,
kan du gå til developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™ og
SteadyCast™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple er et varemerke for Apple Inc., registrert
i USA og andre land. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising