Garmin | GLS™ 10 Sonar Module | Garmin GLS™ 10 Sonar Module Upute za instalaciju

Garmin GLS™ 10 Sonar Module Upute za instalaciju
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
UPUTE ZA INSTALACIJU
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji plotera potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu
koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
• Sondu montirajte na mjesto gdje se neće oštetiti tijekom
ulaska plovila u vodu, prijevoza kopnom ili skladištenja.
• Nemojte montirati sondu iza rebara, upornica, dodataka,
otvora za uvod ili izbacivanje vode, sondi za montiranje kroz
trup ili bilo čega što bi moglo proizvoditi mjehuriće i
uzrokovati turbulenciju vode. Turbulentna voda može ometati
snop sonara.
• Sondu montirajte što bliže središnjoj liniji plovila.
• Ako je sonda montirana dalje od sredine krmenog zrcala,
veći kut trupa može dovesti do toga da trup plovila
ometa
snop sonara
te može uzrokovati nedosljedno otkrivanje na
suprotnoj strani plovila . Sonda je prikazana sa stražnje
strane.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila, Garmin uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako se tijekom
montaže pojave problemi, dodatne informacije potražite na webmjestu support.garmin.com.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Nadogradnja softvera
Nakon montiranja ovog uređaja potrebno je nadograditi softver.
Ako vaš Garmin ploter sadrži Wi‑Fi tehnologiju, softver
nadogradite pomoću aplikacije ActiveCaptain™ na
kompatibilnom Android™ ili Apple uređaju. Ako ploter ne sadrži
Wi‑Fi tehnologiju, softver je potrebno nadograditi pomoću
memorijske kartice i Windows računala.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu
support.garmin.com.
®
®
®
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
Bušilica
Svrdla veličine 4 mm (5/32 in) i 3,2 mm (1/8 in)
Traka za maskiranje
Križni odvijač broj 2
Brodsko brtvilo
Nastavak za bušilicu za izrezivanje otvora promjera 32 mm
(1 1/4 in) (nije obavezno)
• Vezice za kabele (nije obavezno)
Preporuke za montažu
• Morate pravilno postaviti kut sonde kako bi odabrani način
rada pravilno funkcionirao.
• Sonarni modul morate montirati na mjestu koje ima
adekvatnu ventilaciju i na kojem neće biti izložen ekstremnim
temperaturama.
• Na plovilima s jednim motorom sondu nemojte montirati u
putanji propelera.
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
• Sonarni modul montirajte na mjesto gdje su vidljivi LED
indikatori.
• Sonarni modul montirajte na mjesto gdje se kabeli mogu lako
povezati.
Preporuke za kabele
OBAVIJEST
Odvajanjem spojenih kabela blizu rotacijskog zgloba na
vanbrodskom motoru kojim se upravlja kabelom smanjuje se
pritisak i produljuje vijek trajanja kabela.
Zatezne vezice i stezaljke za kabele mogu previše zategnuti i
oštetiti ili slomiti kabel, ili uzrokovati zamor kabela zbog
ponavljajućeg okretanja motora.
Trebali biste upotrebljavati crnu izolacijsku traku za osiguravanje
kabela iznad i ispod rotacijskog zgloba. Ako osiguravate kabele
zateznim vezicama, nemojte ih previše zategnuti.
Trebali biste osigurati kabele iznad i ispod okretnog zgloba
vanbrodskog motora.
Trebali biste napraviti barem 25 cm (10 in) dugu servisnu petlju
na kabelima s rotacijskim zglobom centriranim na petlji.
Za odvajanje kabela trebali biste se koristiti isporučenim alatom,
plosnatim odvijačem ili tupim nožem.
Montaža sonde na vanbrodski motor
Sastavljanje pribora za montiranje na bubanj
vanbrodskog motora
1 Poravnajte vrh sonde s vrhom nosača .
SVI 2019
190-02210-90_0C
5 Pobrinite se da kabeli imaju razmak od najmanje 10 cm (4 in)
2 Pomoću isporučenog šesterokutnog ključa pričvrstite nosač
za sondu koristeći rameni vijak , gumeni podložak
i
plosnati podložak .
NAPOMENA: Nosač je potrebno pričvrstiti za sondu
upotrebom dovoljne sile. Preporučuje se primijeniti zatezni
moment od 3,4 Nm (2,5 lb-ft).
iznad i 10 cm (4 in) ispod
razdvojenog dijela kabela i da su
centrirani na rotacijskom zglobu . Ovime se iznad
rotacijskog zgloba stvara petlja
u kabelu. Petlja mora biti
dovoljno velika da omogući potpuno okretanje sonde u svim
smjerovima. Neka najmanje 25 cm (10 in) kabela pokriva dio
od 20 cm (8 in) između točaka za montiranje.
Odvajanje kabela za sondu
Prije nego što odvojite kabele, trebali biste probno postaviti
sondu. Kabeli bi prilikom odvajanja trebali biti na sobnoj
temperaturi.
1 Kada sondu pričvršćujete na vanbrodski motor, označite
mjesto na kojem kabel sonde prelazi rotacijski zglob .
6 S pomoću crne izolacijske trake
2 Kabele sonde postavite na tvrdu, ravnu površinu.
3 Vrh reznog alata, plosnatog odvijača ili noža s tupom
oštricom postavite u središte kabela na označenom mjestu i
probušite materijal između kabela.
NAPOMENA: Nemojte prerezati ni zarezati okrugli dio
kabela. Probušite isključivo mjesto na kojem se nalazi
središnja mrežica između kabela.
pričvrstite kabel sonde na
osovinu. Razdvojeni dio kabela trebao bi se pružati ispod
trake.
7 Testirajte potpuno okretanje vanbrodskog motora kako biste
bili sigurni da kabeli ne idu preko rotacijskog zgloba i da se
ne povlače uslijed zatezanja prilikom okretanja.
Montaža sonde na vanbrodski motor
OBAVIJEST
Kabel sonde potrebno je pričvrstiti za osovinu ili neko drugo
sigurno mjesto tijekom montaže. Oštećenje žica ili izolacije
kabela može uzrokovati kvar sonde.
1 Stezaljku za crijevo
vanbrodskog motora
jednake duljine.
provucite kroz prorez na nosaču
dok s obje strane nosača ne dobijete
4 Polovice kabela prstima razmaknite približno 12,5 cm (5 in)
s obje strane rupe.
2 Učvrstite stezaljku za crijevo oko vanbrodskog motora
NAPOMENA: Nemojte rotirati sondu.
2
.
3 Kabel sonde pričvrstite za osovinu motora ili neko drugo
sigurno mjesto.
4 Pridržavajući se ovih mjera opreza provucite kabel sonde do
lokacije za montažu sonarnog modula.
• Nemojte postavljati kabel uz električne žice ili druge izvore
električnih smetnji.
• Kabel trebate provući tako da ne dođe do prignječenja
kada se vanbrodski motor otpušta i sprema.
NAPOMENA: Ako je potrebno produljivanje kabela, možete
priključiti dodatni produžni kabel koji možete kupiti na adresi
buy.garmin.com ili od zastupnika tvrtke Garmin.
5 Postavite sondu na željeni kut (Orijentacija nosača za
vanbrodski motor, stranica 3).
NAPOMENA: Nosač je potrebno pričvrstiti za sondu
upotrebom dovoljne sile. Preporučuje se primijeniti zatezni
moment od 3,4 Nm (2,5 lb-ft).
Orijentacija nosača za vanbrodski motor
Orijentacija ovisi o tome na koju ste stranu vanbrodskog motora
montirali sondu, te o željenom polju prikaza.
SAVJET: Za promjenu orijentacije prema naprijed u orijentaciju
prema dolje nije potreban alat. Za promjenu orijentacije prema
naprijed u orijentaciju prema dolje okrenite nosač za jedan
podiok.
Montaža sonde na nosač na osovinu vanbrodskog
motora
OBAVIJEST
Kabel sonde potrebno je pričvrstiti za osovinu ili neko drugo
sigurno mjesto tijekom montaže. Oštećenje žice ili izolacije
kabela može uzrokovati kvar sonde.
Sondu je potrebno montirati što dalje od motora.
Trebate upotrijebiti isporučeni gumeni umetak na osovini
vanbrodskog motora od 25 mm (1 in).
1 Pomoću isporučenog šesterokutnog ključa umetnite M6 vijke
i pričvrstite nosač osovine vanbrodskog motora
nosač sonde
oko osovine vanbrodskog motora.
za
Desna strana, ispred plovila
Desna strana, ispod plovila
Lijeva strana, ispred plovila
Lijeva strana, ispod plovila
Montaža sonde na osovinu vanbrodskog
motora
Orijentacija nosača osovine za vanbrodski motor
Nosač osovine za vanbrodski motor sadrži nagib od 8 stupnjeva
za smanjenje učinka smetnji koje bubanj stvara za zraku sonde.
Pri postavljanju nosača na osovinu vanbrodskog motora trebate
okrenuti strelicu
i uski dio kuta
prema gore.
2 Kabel sonde pričvrstite za osovinu motora ili neko drugo
sigurno mjesto.
3 Pridržavajući se ovih mjera opreza provucite kabel sonde do
lokacije za montažu sonarnog modula.
• Nemojte postavljati kabel uz električne žice ili druge izvore
električnih smetnji.
• Kabel trebate provući tako da ne dođe do prignječenja
kada se vanbrodski motor otpušta i sprema.
4 Postavite sondu na željeni kut (Orijentacija osovine za
vanbrodski motor, stranica 3).
Orijentacija osovine za vanbrodski motor
Sastavljanje pribora za montiranje na osovinu
vanbrodskog motora
Provjerite je li nosač vanbrodskog motora pravilno okrenut
(Orijentacija nosača osovine za vanbrodski motor,
stranica 3), a zatim upotrijebite isporučeni šesterokutni ključ
kako biste pričvrstili sondu
za nosač osovine vanbrodskog
motora
pomoću ramenog vijka , plosnatog podloška
i
gumenog podloška .
Kut postavljanja ovisi o tome na koju ćete stranu vanbrodskog
motora montirati sondu, te o željenom polju prikaza.
SAVJET: Za promjenu orijentacije prema naprijed u orijentaciju
prema dolje nije potreban alat. Za promjenu orijentacije prema
naprijed u orijentaciju prema dolje okrenite nosač za jedan
podiok.
3
5 Pomoću svrdla od 4 mm (5/32 in) na označenim lokacijama
izbušite probne otvore duboke približno 19 mm (3/4 in).
6 Na vijke od 20 mm nanesite brtvilo za plovila.
7 Pričvrstite nosač sonde na krmeno zrcalo koristeći tri vijka od
20 mm .
Lijeva strana, ispred plovila
Lijeva strana, ispod plovila
Desna strana, ispred plovila
Desna strana, ispod plovila
Montaža sonde na krmeno zrcalo
8 Ako kabel trebate provesti kroz krmeno zrcalo, odaberite i
Sastavljanje pribora za montažu na krmenom zrcalu
1 Pričvrstite nosač za montažu sonde na sondu koristeći
vijke za montažu
i sigurnosne podloške
.
označite lokaciju probnog otvora na sigurnoj udaljenosti od
vodene površine.
9 Ako ste označili probni otvor u koraku 8, pomoću nastavka za
bušilicu za izrezivanje otvora od 32 mm (1 1/4 in.) probušite
otvor kroz krmeno zrcalo.
10 Provedite kabel sonde do sonarnog modula:
• Ako kabel provodite kroz otvor, uvedite ga kroz otvor
probušen u koraku 9.
• Ako kabel ne provodite kroz otvor, provedite ga iznad i
preko vrha krmenog zrcala.
Izbjegavajte postavljanje kabela uz električne žice ili druge
izvore električnih smetnji.
Orijentacija nosača krmenog zrcala
Ako je potrebno, radi smanjenja prskanja možete ugraditi zaštitu
koju možete kupiti na adresi buy.garmin.com ili od zastupnika
tvrtke Garmin.
2 Pričvrstite nosač za montažu sonde na nosač za montažu na
krmeno zrcalo
koristeći vijke , plosnate podloške
i
matice .
NAPOMENA: Preporučuje se primijeniti zatezni moment od
20 N-m (15 lb-ft) .
NAPOMENA: Ako sonda izaziva intenzivno prskanje pri
montaži na krmeno zrcalo, možete kupiti deflektor koji se
postavlja između sonde i nosača za montažu. Posjetite
buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i
zatražite informacije o dodatnoj opremi.
Postavljanje pribora za montažu na krmenom zrcalu
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
1 Postavite nosač sonde tako da se vrh sonde nalazi ispod
krmenog zrcala.
2 Koristeći nosač krmenog zrcala kao šablonu, označite mjesta
probnih otvora.
3 Oko svrdla od 4 mm (5/32 in) omotajte samoljepivu traku na
19 mm (7/10 in) od vrha svrdla kako biste izbjegli preduboko
bušenje probnih otvora.
4 Ako nosač montirate na stakloplastiku, iznad lokacije
probnog otvora za bušenje postavite samoljepljivu traku kako
biste smanjili napukline u sloju gelcoata.
4
Montaža sonarnog modula
Montaža Panoptix LiveScope GLS 10 uređaja
OBAVIJEST
Ako uređaj montirate na stakloplastiku, pri bušenju probnih rupa
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
NAPOMENA: Prilikom pritezanja u stakloplastici vijci od
nehrđajućeg čelika mogu se spojiti i previše stegnuti.
Preporučuje se primjena maziva protiv habanja na vijke prije
postavljanja.
NAPOMENA: Uz uređaj se isporučuju vijci, ali možda neće biti
prikladni za odabranu površinu montaže.
Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i
odrediti koji su vijci i ostali pribor za montiranje potrebni za
montažu na tu površinu.
1 Postavite uređaj na mjesto za montiranje i označite lokacije
otvora za montažu.
2 Izbušite probni otvor za jedan kut uređaja.
3 Provizorno pričvrstite jedan kut uređaja na površinu za
montiranje i provjerite odgovaraju li oznake za preostala tri
otvora.
4 Po potrebi označite nove otvore za montažu i uklonite uređaj
s površine za montiranje.
5 Izbušite preostale probne otvore.
6 Pričvrstite uređaj na površinu za montiranje.
Kabel za sondu
Panoptix LiveScope LVS32 sonda
Produljivanje kabela napajanja
Ako je potrebno, kabel napajanja je moguće produljiti pomoću
kabela odgovarajućeg promjera za čitavu duljinu produljenja.
Načini treperenja
Kad se sonarni modul instalira, uključuje se kad se uključuje i
ploter. LED indikator statusa u boji na sonarnom modulu
označava status rada.
Boja LED
indikatora
Stanje
Status
Zelena
Treperi
Sonarni modul povezan je s
ploterom i pravilno radi. Ploter bi
trebao prikazivati podatke sonara.
Crvena
Treperi
Sonarni modul je uključen, ali nije
povezan s ploterom ili čeka na
povezivanje s ploterom. Ako je
sonarni modul priključen na ploter,
a ovakvo se treperenje nastavlja,
provjerite priključke kabela.
Narančasta
Treperi
U tijeku je nadogradnja softvera.
Crvena/zelena Treperi
Rezervirano
Crvena
Dva treperenja,
Drugi kvar sonara.
slijedi stanka od 3
sekunde
Crvena
Tri treperenja,
Sonarni modul ne otkriva sondu.
slijedi stanka od 3 Ako se ovakvo treperenje nastavi,
sekunde
provjerite priključke kabela.
Crvena
Pet treperenja,
Ulazni napon sonarnog modula
slijedi stanka od 3 premašuje maksimalni ulazni
sekunde
napon.
Dijagram ožičenja
Element
Opis
Osigurač
Baterija
2,7 m (9 ft), ne smije se produljivati
Element Opis
Dodatni kabel
• 10 AWG (5,26 mm²) produžni kabel, do 4,6 m (15 ft)
• 8 AWG (8,36 mm²) produžni kabel, do 7 m (23 ft)
• 6 AWG (13,29 mm²) produžni kabel, do 11 m (36 ft)
Osigurač
20,3 cm (8 in)
Baterija
20,3 cm (8 in)
Maksimalno produljivanje 11 m (36 ft)
Kalibracija kompasa
Kompatibilni Garmin ploter
Panoptix LiveScope GLS 10 sonarni modul
Kabel za povezivanje malog Garmin Marine Network priključka na
veliki Garmin Marine Network adapter
RJ-45 priključak
Garmin Marine Network kabel, mali priključak
Brzodjelujući osigurač od 7,5 A (obavezno, isporučuje se odvojeno)
OBAVIJEST
Kabel napajanja mora se priključiti preko brzodjelujućeg osigurača
od 7,5 A (isporučuje se odvojeno). Ako ispustite osigurač, može
doći do kvara uređaja.
Kabel napajanja
Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana na osovini
dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne
magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu.
Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad
ugrađenog kompasa.
NAPOMENA: Za korištenje kompasa, sondu je potrebno
montirati na krmeno zrcalo ili osovinu vanbrodskog motora.
Kompas možda neće raditi ako sondu montirate na motor.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate preporučuje se upotreba
senzora smjera kao što je SteadyCast™ senzor smjera.
Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom
kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.
1 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite MENU > Postavke
sonara > Instalacija.
2 Po potrebi odaberite Koristi AHRS kako biste uključili AHRS
senzor.
3 Odaberite Kalibracija kompasa.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Održavanje
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
5
Specifikacije
Specifikacije uređaja Panoptix LiveScope LVS32
Dimenzije (D x Š x V)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm (5,37 x 3,8
x 1,75 in)
Težina (samo sonda)
850 g (1,87 lbs)
Frekvencije
Od 530 do 1,1 MHz
Radna temperatura
Od 0 do 40°C (od 32 do 104°F)
Temperatura za skladištenje
Od -40 do 85°C (od -40 do 185°F)
Maksimalna dubina/udaljenost*
61 m (200 ft)
Polje prikaza
Sprijeda prema natrag:
135 stupnjeva
Bočno: 20 stupnjeva
*Ovisno o salinitetu vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi.
Specifikacije sonarnog modula Panoptix LiveScope
GLS 10
Dimenzije (Š × V × D)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x 2,6 in)
Težina
1,96 kg (4,33 lbs)
Radna temperatura
Od -15 do 70 °C (od 5 do 158 °F)
Temperatura za skladištenje Od -40 do 85°C (od -40 do 185°F)
Izvor napajanja
Od 10 do 32 Vdc
Potrošnja energije
Uobičajeno 21 W, min. 24 mW, maks.
58 W
Sigurna udaljenost od
kompasa
178 mm (7 in)
Izlaz podataka
Garmin Marine Network
Licenca za softver otvorenog koda
Za prikaz licenci za softver otvorenog koda za ovaj proizvod idite
na web-mjesto developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™, i
SteadyCast™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Android™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Apple je zaštitni znak tvrtke Apple Inc i
registriran je u SAD-u i ostalim državama. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke WiFi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim
vlasnicima.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising