Garmin | GLS™ 10 Sonar Module | Garmin GLS™ 10 Sonar Module Asennusohjeet

Garmin GLS™ 10 Sonar Module Asennusohjeet
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja ‑oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
• Älä asenna kaikuanturia nousulistojen, helojen, vedenotto- tai
päästöaukkojen taikka läpivientikaikuanturin taakse äläkä
muuhunkaan kohtaan, jossa muodostuu ilmakuplia tai
vesipyörteitä. Pyörteinen vesi saattaa häiritä luotainkeilan
toimintaa.
• Kiinnitä kaikuanturi mahdollisimman lähelle veneen
keskilinjaa.
• Kun kaikuanturi asennetaan kauemmas peräpeilin
keskikohdasta, suuri v-kulma saattaa aiheuttaa sen, että
veneen runko
häiritsee luotainkeilan
toimintaa, mikä
saattaa heikentää kohteiden havainnointia veneen toisella
puolella . Kaikuanturi näkyy takaa.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna Garmin laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, katso lisätietoja osoitteesta support.garmin.com.
®
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
• Kiinnitä luotainmoduuli paikkaan, josta näet merkkivalot.
• Kiinnitä luotainmoduuli paikkaan, josta kaapelit on helppo
liittää.
Ohjelmistopäivitys
Kaapeleihin liittyvää huomioitavaa
Laitteen rekisteröiminen
Päivitä ohjelmisto, kun asennat tämän laitteen.
Jos Garmin karttaplotteri sisältää Wi‑Fi tekniikkaa, päivitä
ohjelmisto yhteensopivan Android™ tai Apple laitteen
ActiveCaptain™ sovelluksella. Jos karttaplotterissa ei ole Wi‑Fi
tekniikkaa, päivitä ohjelmisto muistikortin ja Windows
tietokoneen avulla.
Lisätietoja on osoitteessa support.garmin.com.
HUOMAUTUS
Siamilaisten kaapelien irrottaminen kaapeliohjatun
perämoottorin kiertonivelen läheltä vähentää kuormitusta ja
pidentää kaapeleiden käyttöikää.
Nippusiteet ja kaapelinpidikkeet voivat kiristyä liikaa ja vioittaa
kaapelia tai hajottaa sen pinnan taikka aiheuttaa kaapelin
väsymistä moottorin jatkuvan pyörimisen vuoksi.
Tarvittavat työkalut
Kiinnitä kaapelit kiertonivelen ylä- ja alapuolelle mustalla
sähköteipillä. Jos kiinnität kaapelit nippusiteillä, älä kiristä niitä
liian tiukalle.
Kiinnitä kaapelit perämoottorin nivelliitoksen ylä- ja alapuolelle.
Muodosta kaapeleihin vähintään 25 cm:n (10 tuuman)
huoltosilmukka siten, että kiertonivel on silmukan
keskikohdassa.
Erota kaapelit mukana toimitetulla työkalulla, talttapäisellä
ruuvitaltalla tai tylsällä veitsellä.
®
®
®
•
•
•
•
•
•
•
pora
4 mm:n (5/32 tuuman) ja 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterät
maalarinteippiä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
merivedenkestävää tiivistysainetta
32 mm:n (1 1/4 tuuman) reikäsaha (valinnainen)
nippuliittimiä (valinnainen)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
• Aseta kaikuanturi oikeaan kulmaan valitsemaasi tilaa varten,
jotta se toimii oikein.
• Luotainmoduuli on kiinnitettävä paikkaan, jossa on riittävä
tuuletus ja jossa se ei altistu äärilämpötiloille.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
Kaikuanturin asentaminen perämoottoriin
Sähköperämoottorin sylinteriasennustarvikkeiden
kokoaminen
1 Kohdista kaikuanturin yläosa pidikkeen yläosaan .
Toukokuu 2019
190-02210-90_0C
5 Varmista, että kaapelissa on vähintään 10 cm:n (4 tuuman)
2 Kiinnitä pidike kaikuanturiin mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella olakeruuvin , kumisen aluslaatan
ja
litteän aluslaatan
avulla.
HUOMAUTUS: kiristä kiinnitys kaikuanturiin täysin.
Olakeruuville suositeltu kiristysmomentti on 3,4 N-m (2,5 lbft.).
väli kaapelin erotetun kohdan ylä- ja alapuolella
ja että
kiertonivel on niiden keskikohdassa . Tästä muodostuu
kaapeliin silmukka
kiertonivelen ympärille. Silmukan on
oltava riittävän suuri, jotta kaikuanturi mahtuu kääntymään
täysin ympäri molempiin suuntiin. Jätä vähintään 25 cm (10
tuumaa) kaapelia, joka kattaa kiinnityskohtien välisen 20
cm:n (8 tuuman) osuuden.
Kaikuanturin kaapelien erottaminen
Testaa kaikuanturin sopivuus, ennen kuin erotat kaapelit.
Kaapelien on oltava huoneenlämpöisiä, kun ne erotetaan.
1 Kun kaikuanturi on testiasennettuna perämoottoriin, merkitse
kohta, jossa kaikuanturin kaapeli ylittää kiertonivelen .
6 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli rikiputkeen mustalla
2 Aseta kaikuanturin kaapelit kovalle, tasaiselle alustalle.
3 Paina leikkaustyökalun, talttapäisen ruuvitaltan tai tylsän
veitsen kärjellä kaapelien keskikohtaan merkittyä kohtaa ja
puhkaise materiaali kaapelien välistä.
HUOMAUTUS: älä paina läpi asti äläkä kaapelien pyöreästä
kohdasta. Puhkaise ainoastaan kaapelien välinen
keskiverkko.
sähköteipillä . Kaapelin erotetun osan on ulotuttava teipin
alle.
7 Testaa, että perämoottori pääsee pyörimään ympäri. Siten
voit varmistaa, että kaapelit eivät takerru kiertoniveleen
eivätkä irtoa kierron aikana kireyden vuoksi.
Kaikuanturin asentaminen perämoottoriin
HUOMAUTUS
Kaikuanturin kaapeli on kiinnitettävä rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan asennuksen yhteydessä. Kaikuanturin
kaapelin johdinten tai vaipan vauriot voivat aiheuttaa
kaikuanturin toimintavian.
1 Työnnä letkunpidike
perämoottorin telineen
aukon läpi
siten, että telineen kummaltakin puolelta näkyy yhtä paljon
letkunpidikettä.
4 Vedä kaapelin puolikkaita irti toisistaan sormilla noin 12,5 cm
(5 tuumaa) aukon molemmilta puolilta
2
.
2 Liu'uta letkunpidike perämoottorin
ympärille.
HUOMAUTUS: älä käännä kaikuanturia.
3 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli moottorin varteen tai muuhun
tukevaan paikkaan.
4 Ohjaa kaikuanturin kaapeli luotainmoduulin asennuspaikkaan
näiden varotoimien mukaisesti.
• Älä ohjaa kaapelia sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
• Kaapeli ei saa joutua puristuksiin, kun perämoottoria
käytetään tai se käännetään pois käytöstä.
HUOMAUTUS: jos kaapelia tarvitsee jatkaa, voit ostaa
jatkokaapelia osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin
myyjältä.
5 Aseta kaikuanturi haluamaasi kulmaan (Perämoottorin
telineen suunta, sivu 3).
Perämoottorin telineen suunta
Suunta määräytyy sen mukaan, kummalle puolelle
perämoottoria olet kiinnittänyt kaikuanturin, ja haluamasi
katselukulman mukaan.
VIHJE: työkaluja ei tarvita, jos suuntaa vaihdetaan edestä alas.
Vaihda suunta vaihdetaan edestä alas kääntämällä kiinnitystä
yhden napsautuksen verran.
HUOMAUTUS: kiristä kiinnitys kaikuanturiin täysin.
Olakeruuville suositeltu kiristysmomentti on 3,4 N-m (2,5 lbft.).
Kaikuanturin asentaminen sähkömoottorin
rikiputkeen
HUOMAUTUS
Kaikuanturin kaapeli on kiinnitettävä rikiputkeen tai muuhun
tukevaan kohtaan asennuksen yhteydessä. Kaikuanturin
kaapelin johdinten tai vaipan vauriot voivat aiheuttaa
kaikuanturin toimintavian.
Asenna kaikuanturi mahdollisimman kauas moottorista.
Käytä mukana toimitettua kumityynyä 25 mm:n (1 tuuman)
perämoottorin rikiputkessa.
1 Aseta M6-ruuvit
paikoilleen mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella ja kiinnitä perämoottorin rikiputken
pidike
kaikuanturin pidikkeeseen
perämoottorin
rikiputken ympärille.
Tyyrpuurin puoli, näkymä eteen
Tyyrpuurin puoli, näkymä alas
Paapuurin puoli, näkymä eteen
Paapuurin puoli, näkymä alas
Kaikuanturin asentaminen sähköperämoot­
torin rikiputkeen
Perämoottorin rikiputken pidikkeen suunta
Perämoottorin rikiputken pidikkeessä on 8 asteen viiste, joka
vähentää perämoottorin sylinterin vaikutusta kaikuanturin
ja kulman kapea pää
ylöspäin, kun
keilaan. Suuntaa nuoli
kiinnität pidikettä perämoottorin rikiputkeen.
2 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli moottorin varteen tai muuhun
tukevaan paikkaan.
3 Ohjaa kaikuanturin kaapeli luotainmoduulin asennuspaikkaan
näiden varotoimien mukaisesti.
• Älä ohjaa kaapelia sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
• Kaapeli ei saa joutua puristuksiin, kun perämoottoria
käytetään tai se käännetään pois käytöstä.
4 Aseta kaikuanturi haluamaasi kulmaan (Perämoottorin
rikiputken suunta, sivu 3).
Perämoottorin rikiputken suunta
Sähköperämoottorin rikiputkiasennustarvikkeiden
kokoaminen
Asennuskulma määräytyy sen mukaan, kummalle puolelle
perämoottorin rikiputkea kiinnität pidikkeen, ja haluamasi
katselukulman mukaan.
VIHJE: työkaluja ei tarvita, jos suuntaa vaihdetaan edestä alas.
Vaihda suunta vaihdetaan edestä alas kääntämällä kiinnitystä
yhden napsautuksen verran.
Kun perämoottorin rikiputken pidike on suunnattu oikein
(Perämoottorin rikiputken pidikkeen suunta, sivu 3), kiinnitä
mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella kaikuanturi
perämoottorin rikiputken pidikkeeseen
olakeruuvin ,
litteän aluslaatan
ja kumisen aluslaatan
avulla.
3
6 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta mukana
toimitettuihin 20 mm:n ruuveihin.
7 Kiinnitä kaikuanturin teline peräpeiliin kolmella 20 mm:n
ruuvilla .
Paapuurin puoli, näkymä eteen
Paapuurin puoli, näkymä alas
Tyyrpuurin puoli, näkymä eteen
Tyyrpuurin puoli, näkymä alas
8 Jos kaapeli on ohjattava peräpeilin läpi, valitse kohta selvästi
Kaikuanturin asentaminen peräpeiliin
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden kokoaminen
1 Kiinnitä kaikuanturin pidike kaikuanturiin
kiinnitysruuveilla
ja lukituslaatoilla
.
vedenpinnan yläpuolelta ja merkitse se.
Jos
merkitsit aloitusreiän vaiheessa 8, poraa 32 mm:n (1 1/4
9
tuuman) reikäsahalla pujotusreikä peräpeilin läpi.
10 Ohjaa kaikuanturin kaapeli luotainmoduuliin:
• Jos pujotat kaapelin pujotusreiästä, työnnä se vaiheessa 9
poraamastasi reiästä.
• Jos et pujota kaapelia poraamastasi reiästä, ohjaa se
peräpeilin ylitse.
Vältä kaapelin ohjaamista sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
Peräpeilikiinnityksen suunta
Jos haluat vähentää roiskeita, voit asentaa valinnaisen
roiskesuojan, jonka voit ostaa osoitteesta buy.garmin.com tai
Garmin myyjältä.
2 Kiinnitä kaikuanturin pidike peräpeilikiinnitykseen
pulteilla
, litteillä aluslaatoilla
ja lukkomuttereilla .
HUOMAUTUS: ruuville suositeltu kiristysmomentti on 20 N-m
(15 lb-ft.).
HUOMAUTUS: jos peräpeiliin kiinnitetty kaikuanturi aiheuttaa
liikaa roiskeita, voit hankkia vedenohjaimen, joka asennetaan
kaikuanturin ja telineen väliin. Saat lisätietoja valinnaisista
lisävarusteista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin
jälleenmyyjältä.
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden asentaminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
1 Aseta kaikuanturin teline siten, että kaikuanturin yläosa on
2
3
4
5
peräpeilin alapuolella.
Käytä peräpeilitelinettä mallina ja merkitse aloitusreikien
kohdat.
Kiedo pala teippiä noin 4 mm:n (5/32 tuuman) poranterään
noin 19 mm:n (7/10 tuuman) päähän terän kärjestä, jotta et
poraa reikiä liian syviksi.
Jos asennat telineen lasikuitupinnalle, voit välttää geelipinnan
halkeamisen kiinnittämällä teipin aloitusreiän kohtaan.
Poraa noin 19 mm (3/4 tuumaa) syvät aloitusreiät merkittyihin
kohtiin 4 mm:n (5/32 tuuman) poranterällä.
4
Luotainmoduulin kiinnittäminen
Panoptix LiveScope GLS 10 laitteen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
HUOMAUTUS: ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit
saattavat jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä
kiristetään liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista
estävää voiteluainetta ennen kiristämistä.
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan ruuvit, mutta ne
eivät välttämättä sovellu kiinnityspintaan.
Ennen kuin kiinnität laitteen, valitse kiinnityspaikka ja määritä
pinnan mukaiset ruuvit ja muut kiinnitystarvikkeet.
1 Aseta laite kiinnityspaikkaan ja merkitse aloitusreikien
sijainnit.
2 Poraa aloitusreikä yhtä laitteen kulmaa varten.
3 Kiinnitä laite löysästi kiinnityspintaan yhdestä kulmasta ja
tarkista muiden aloitusreikien merkit.
4 Merkitse tarvittaessa uudet aloitusreikien paikat ja irrota laite
kiinnityspinnasta.
5 Poraa muut aloitusreiät.
6 Kiinnitä laite kiinnityspaikkaan.
Välähdyskoodit
Kun luotainmoduuli on asennettu, se käynnistyy, kun
karttaplotteri käynnistetään. Luotainmoduulin tilan merkkivalo
ilmaisee moduulin käyttötilan.
Kohde
Kuvaus
Sulake
Merkkivalon
väri
Tila
Tila
Akku
Vihreä
Vilkkuu
Luotainmoduuli on liitetty karttaplotteriin ja toimii oikein. Luotaintietojen pitäisi näkyä karttaplotterissa.
2,7 m (9 jalkaa), ei jatkoa
Punainen
Vilkkuu
Luotainmoduuli on käynnistetty,
mutta sitä ei ole liitetty karttaplotteriin tai se odottaa liittämistä karttaplotteriin. Jos luotainmoduuli on
liitetty karttaplotteriin, mutta tämä
koodi näkyy edelleen, tarkista
kaapeliliitännät.
Oranssi
Vilkkuu
Punainen/vihreä Vilkkuu
Ohjelmistopäivitys on meneillään.
Varattu
Punainen
Kaksi välähdystä Muu luotaimen vika.
ja kolmen
sekunnin tauko
Punainen
Kolme
Luotainmoduuli ei havaitse
välähdystä ja
kaikuanturia. Jos koodi toistuu,
kolmen sekunnin tarkista kaapeliliitännät.
tauko
Punainen
Viisi välähdystä
ja kolmen
sekunnin tauko
Luotainmoduulin tulojännite ylittää
maksimitulojännitteen.
Asennuskaavio
Yhteensopiva Garmin karttaplotteri
Panoptix LiveScope GLS 10 luotainmoduuli
Sovitinkaapeli pienestä Garmin Marine Network liitännästä täysikokoiseen GarminMarine Network liitäntään
RJ-45-liitäntä
Garmin Marine Network kaapelin pieni liitin
Nopea 7,5 A:n sulake (pakollinen, lisävaruste)
HUOMAUTUS
Virtajohto on liitettävä nopeaan 7,5 A:n sulakkeeseen (lisävaruste).
Jos et käytä sulaketta, laitteeseen saattaa tulla toimintahäiriö.
Virtajohto
Kohde Kuvaus
Liitos
• 10 AWG:n (5,26 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 4,6 m
(15 jalkaa)
• 8 AWG:n (8,36 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 7 m
(23 jalkaa)
• 6 AWG:n (13,29 mm²:n) jatkojohto, pituus enintään 11 m
(36 jalkaa)
Sulake
8 tuumaa (20,3 cm)
Akku
8 tuumaa (20,3 cm)
Jatko enintään 11 m (36 jalkaa)
Kompassin kalibroiminen
Ennen kompassin kalibrointia kaikuanturi on asennettava
rikiputkeen tarpeeksi kauas sähkömoottorista, jotta se ei aiheuta
magneettisia häiriöitä, ja se on otettava käyttöön vedessä.
Kalibrointi on tehtävä riittävän laadukkaasti, jotta sisäinen
kompassi toimii.
HUOMAUTUS: kaikuanturi on asennettava peräpeiliin tai
perämoottorin rikiputkeen, jotta kompassia voi käyttää.
Kompassi ei välttämättä toimi, jos kaikuanturi asennetaan
moottoriin.
HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen käyttämällä suuntaanturia, kuten SteadyCast™ suunta-anturia.
Voit alkaa kääntää venettä ennen kalibrointia, mutta vene on
käännettävä kokonaan 1,5 kertaa kalibroinnin aikana.
1 Valitse sopivassa luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus
> Asennus.
2 Tarvittaessa voit ottaa AHRS-anturin käyttöön valitsemalla
Käytä AHRS­j..
3 Valitse Kalibroi kompassi.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Ylläpito
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kaikuanturin kaapeli
Panoptix LiveScope LVS32 kaikuanturi
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
5
Tekniset tiedot
Panoptix LiveScope LVS32 ­ tekniset tiedot
Mitat (P x K x L)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm (5,37 x 3,8
x 1,75 tuumaa)
Paino (vain kaikuanturi)
850 g (1,87 paunaa)
Taajuudet
530–1,1 MHz
Käyttölämpötila
0–40 °C (32–104 °F)
Säilytyslämpötila
-40–85°C (-40–185°F)
Enimmäissyvyys/-matka*
61 m (200 jalkaa)
Katselukulma
Edestä taakse: 135 astetta
Sivulta sivulle: 20 astetta
*Veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.
Panoptix LiveScope GLS 10 luotainmoduulin tekniset
tiedot
Mitat (L x K x S)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x 2,6 tuumaa)
Paino
1,96 kg (4,33 paunaa)
Käyttölämpötila
-15–70 °C (5–158 °F)
Säilytyslämpötila
-40–85°C (-40–185°F)
Virrantulo
10–32 Vdc
Virrankäyttö
21 W tyypillinen, 24 mW vähintään, 58 W
enintään
Kompassin turvaväli 178 mm (7 tuumaa)
Tiedonsiirto
Garmin Marine Network
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöoikeus
Voit tarkastella tässä tuotteessa käytettyjen avoimen
lähdekoodin ohjelmistojen käyttöoikeuksia osoitteessa
developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™ ja
SteadyCast™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin
rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising