Garmin | GLS™ 10 Sonar Module | Installation guide | Garmin GLS™ 10 Sonar Module Installationsvejledning

Garmin GLS™ 10 Sonar Module Installationsvejledning
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i
plotterens produktpakke for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.
• Du bør ikke montere transduceren et sted, hvor den kan blive
stødt ved søsætning, indhaling eller opbevaring.
• Transduceren bør ikke placeres bag plankegange, stivere,
fittings, vandindsugninger eller udledningshuller, transducere
til montering gennem skroget eller andet, der skaber
luftbobler eller turbulens i vandet. Turbulens i vandet kan
forstyrre ekkolodsstrålen.
• Du bør montere transduceren så tæt på bådens midterlinje
som muligt.
• Ved montering længere fra hækkens centerlinje kan en større
skroghældning få bådens skrog
til at komme i vejen for
ekkolodstrålen , hvilket kan medføre dårlig registrering på
den anden side af båden . Transduceren set bagfra.
FORSIGTIG
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal
du installere Garmin enheden i henhold til denne vejledning.
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen. Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du gå til support.garmin.com for at få flere oplysninger.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Log på din Garmin konto.
Softwareopdatering
Du skal opdatere softwaren, når du installerer denne enhed.
Hvis din Garmin plotter indeholder Wi‑Fi teknologi, bør du
opdatere softwaren med ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhed. Hvis din plotter ikke
indeholder Wi‑Fi teknologi, bør du opdatere softwaren med et
hukommelseskort og en Windows computer.
Få flere oplysninger ved at gå til support.garmin.com.
®
®
®
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
Boremaskine
4 mm (5/32 tommer) og 3.2 mm (1/8 tommer) borehoveder
Afdækningstape
Nummer 2 stjerneskruetrækker
Marineforsegler
32 mm (1 1/4 tommer) hulsav (valgfri)
Kabelklemmer (valgfri)
Overvejelser om montering
• Du skal vinkle transduceren korrekt, så den valgte tilstand
kan fungere optimalt.
• Ekkolodsmodulet skal monteres et sted med tilstrækkelig
ventilation, hvor det ikke bliver udsat for ekstreme
temperaturer.
• På fartøjer med ét drev må du ikke montere transduceren på
linje med skruen.
• På fartøjer med to drev bør du så vidt muligt montere
transduceren mellem drevene.
• Du bør montere ekkolodsmodulet på steder, hvor lysdioderne
er synlige.
• Du bør montere ekkolodsmodulet på steder, hvor kablerne
nemt kan tilsluttes.
Overvejelser om kabler
BEMÆRK
Ved at adskille tvillingekablerne i nærheden af det roterende led
på en kabelstyret elmotor reduceres belastningen, og kablernes
levetid forlænges.
Kabelbindere og kabelklemmer kan overspænde og beskadige
eller ødelægge kablet eller forårsage kabeltræthed på grund af
gentagen rotation af motoren.
Brug sort elektrisk tape til at fastgøre kablerne over og under det
roterende led. Hvis du fastgør kablerne med kabelbindere, må
de ikke overspændes.
Du skal fastgøre kablerne over og under elmotorens drejeled.
Du skal lave en servicesløjfe, der er mindst 25 cm (10 tommer)
lang, i kablerne med det roterende led centreret på sløjfen.
Du skal bruge det medfølgende værktøj, en fladhovedet
skruetrækker eller en stump kniv til at adskille kablerne.
Installation af transduceren på en
trollingmotor
Samling af monteringsudstyret til trollingmotor­
tromlen
1 Juster den øverste del af transduceren , så den passer
med den øverste del af beslaget
.
Maj 2019
190-02210-90_0C
5 Sørg for, at kablerne har en afstand på mindst 10 cm (4
2 Brug den medfølgende unbrakonøgle til at fastgøre beslaget
på transduceren med passkruen , gummipakningen
og
pakskiven .
BEMÆRK: Stram beslaget til transduceren helt til. Det
anbefalede drejningsmoment, passkruen skal tilspændes
med, er 2,5 lb-ft. (3,4 N-m).
tommer) over og 10 cm (4 tommer) under
kablets splittede
del og er centreret på det roterende led . Dette danner en
sløjfe
i kablet over det roterende led. Sløjfen skal være
stor nok til at muliggøre fuld rotation af transduceren i begge
retninger. Sørg for, at der er mindst 25 cm (10 tommer) kabel
til at dække den 20 cm (8 tommer) lange del mellem
monteringspunkterne.
Adskillelse af transducerkablerne
Før du adskiller kablerne, skal du testmontere transduceren.
Kablerne skal have stuetemperatur, når du adskiller dem.
1 Når transduceren er monteret på elmotoren, skal du markere
placeringen, hvor transducerkablet krydser det roterende led
.
6 Anvend den sorte elektriske tabe
2 Placer transducerkablerne på en hård, flad overflade.
3 Tryk spidsen af skæreværktøjet, en fladhovedet skruetrækker
eller en stump kniv mod midten af kablerne på det markerede
sted, og punktér materialet mellem kablerne.
BEMÆRK: Skær ikke gennem eller ind i den runde del af
kablerne. Punktér kun det midterste bånd mellem kablerne.
til at fastgøre
transducerkablet til skaftet. Kablets splittede del skal føres
under tapen.
7 Test elmotorens fulde rotation for at sikre, at kablerne går fri
af det roterende led og ikke trækkes på grund af spænding
under rotationen.
Installation af transduceren på en trollingmotor
BEMÆRK
Du skal fastgøre transducerkablet til benet eller et andet
fastgøringssted under installationen. Beskadigelse af
transducerkablets ledninger eller kabelkappe kan forårsage
transducerfejl.
1 Før slangeklemmen
gennem hullet på
trollingmotorbeslaget , indtil ens længder kommer ud på
begge sider af beslaget.
4 Træk kabelhalvdelene fra hinanden med fingrene ca. 12,5 cm
(5 tommer)
2
på begge sider af hullet.
2 Fastgør slangeklemmen rundt om trollingmotoren
.
BEMÆRK: Drej ikke transduceren.
3 Fastgør transducerkablet til motorakslen eller et andet
fastgøringssted.
4 Før transducerkablet til det sted, hvor ekkolodsmodulet er
installeret, under iagttagelse af disse forholdsregler.
• Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller
andre kilder til elektrisk interferens.
• Du skal føre kablet på en måde, så det ikke klemmes, når
trollingmotoren anvendes eller opbevares.
BEMÆRK: Hvis du har behov for at øge længden af kablet,
kan du tilslutte et forlængerkabel, der kan købes som tilbehør
på buy.garmin.com eller hos din Garmin forhandler.
5 Placer transduceren i den ønskede vinkel (Retning på
trollingmotorbeslag, side 3).
Retning på trollingmotorbeslag
Retningen afhænger af, hvilken side af trollingmotoren du har
monteret transduceren på, og det ønskede synsfelt.
TIP: Du er ikke nødvendigt at bruge værktøj for at ændre
retningen fra fremad til ned. Drej beslaget ét klik for at ændre
retningen fra fremad til ned.
BEMÆRK: Stram beslaget til transduceren helt til. Det
anbefalede drejningsmoment, passkruen skal tilspændes
med, er 2,5 lb-ft. (3,4 N-m).
Installation af transduceren på trollingmotorakslen
BEMÆRK
Du skal fastgøre transducerkablet til benet eller et andet
fastgøringssted under installationen. Beskadigelse af
transducerkablets ledningsbundt eller afskærmning kan
forårsage transducerfejl.
Du bør montere transduceren så langt væk fra motoren som
muligt.
Du bør bruge den medfølgende gummiindsats på en 25 mm
(1 tomme) trollingmotoraksel.
1 Brug den medfølgende unbrakonøgle til at indsætte M6skruerne
og montere akseltrollingbeslaget
på
transducerens beslag
rundt om trollingmotorakslen.
Styrbordsside, udsyn fremad
Styrbordsside, udsyn nedad
Bagbordsside, udsyn fremad
Bagbordsside, udsyn nedad
Installation af transduceren på trollingmotor­
benet
Retning på beslaget til trollingmotorens aksel
Beslaget til trollingmoterens aksel har en hældning på 8 grader
for at reducere virkningerne af trollingmotortromlens interferens
med transducerstrålen. Du skal vende pilen
og den smalle
ende af vinklen
mod toppen, når du fastgør beslaget til
trollingmotorens aksel.
2 Fastgør transducerkablet til motorakslen eller et andet
fastgøringssted.
3 Før transducerkablet til det sted, hvor ekkolodsmodulet er
installeret, under iagttagelse af disse forholdsregler.
• Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller
andre kilder til elektrisk interferens.
• Du skal føre kablet på en måde, så det ikke klemmes, når
trollingmotoren anvendes eller opbevares.
4 Placer transduceren i den ønskede vinkel (Retning på
trollingmotoraksel, side 3).
Retning på trollingmotoraksel
Samling af monteringsbeslag til trollingmotorben
Vinklen på installationen afhænger af, på hvilken side af
trollingmotoren du monterer beslaget, samt det ønskede
synsfelt.
TIP: Du er ikke nødvendigt at bruge værktøj for at ændre
retningen fra fremad til ned. Drej beslaget ét klik for at ændre
retningen fra fremad til ned.
Sørg for, at trollingmotorbeslaget vender korrekt (Retning på
beslaget til trollingmotorens aksel, side 3), og brug den
medfølgende unbrakonøgle til at fastgøre transduceren
til
trollingmotorbeslaget
med passkruen , pakskiven
og
gummipakningen .
3
6 Påfør marineforsegler på de medfølgende 20 mm skruer.
7 Brug de tre 20 mm skruer til at fastgøre
transducerholderen til hækken.
Bagbordsside, udsyn fremad
Bagbordsside, udsyn nedad
Styrbordsside, udsyn fremad
Styrbordsside, udsyn nedad
8 Hvis du skal føre kablet gennem hækken, skal du vælge en
Installation af transduceren på et agterspejl
Installation af beslag til hækmontering
1 Fastgør transducerholderbeslaget til transduceren
de medfølgende monteringsskruer
og låseskiver
.
med
placering til forboringshullet et godt stykke over vandlinjen og
markere det.
9 Hvis du markerede et forboringshul i trin 8, skal du bruge en
32 mm (1 1/4 tommer) hulsav til at bore et gennemgangshul
helt igennem hækken.
10 Før transducerkablet frem til ekkolodsmodulet:
• Hvis du fører kablet via et gennemgangshul, skal du føre
det gennem det hul, du har boret i trin 9.
• Fører du ikke kablet via et gennemgangshul, skal du føre
kablet op og hen over toppen af hækken.
Undgå at føre kablet i nærheden af el-ledninger eller andre
kilder til elektrisk interferens.
Retning ved hækmontering
Hvis du vil reducere vandsprøjt, kan du installere en
sprøjtafbøjningsplade, der kan købes som tilbehør på
buy.garmin.com eller hos din Garmin forhandler.
2 Fastgør transducerholderbeslaget til hækmonteringsbeslaget
med bolte , pakskiver
og låsemøtrikker .
BEMÆRK: Det anbefalede drejningsmoment, som skruen
skal tilspændes med, er 15 lb-ft. (20 N-m).
BEMÆRK: Hvis transduceren forårsager kraftig spray, når
den er monteret på hækken, kan du købe en afbøjningsplade
til at montere mellem transduceren og monteringsbeslaget.
Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør.
Installation af beslag til hækmontering
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
1 Placer transducerbeslaget, så den øverste del af
transduceren er under hækken.
2 Brug hækmonteringsbeslaget som skabelon til at markere
placeringen af forboringshullerne.
3 Sæt et stykke tape rundt om et 4 mm (5/32 tommer)
borehoved 19 mm (7/10 tommer) fra borehovedets spids, så
du undgår at bore forboringshullerne for dybt.
4 Hvis du monterer beslaget i fiberglas, skal du sætte et stykke
tape over forboringshullerne for at mindske risikoen for
revner i gelcoat-laget.
5 Med et borehoved på 4 mm (5/32 tommer) bores
forboringshullerne ca. 19 mm (3/4 tommer) dybt på de
markerede steder.
4
Montering af ekkolodsmodul
Montering af Panoptix LiveScope GLS 10 enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer
forboringshullerne. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når
du strammer skruerne.
BEMÆRK: Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i
glasfiber og overspændes. Det anbefales at påføre skruerne et
rustfrit, ikke-limende smøremiddel, før de monteres.
BEMÆRK: Der følger skruer med til enheden, men det er ikke
sikkert, at de er egnet til den pågældende monteringsoverflade.
Før du kan montere enheden, skal du vælge et monteringssted
og vælge, hvilke skruer og andet monteringsudstyr der skal
anvendes til overfladen.
1 Placer enheden på monteringsstedet, og afmærk placeringen
af forboringshullerne.
2 Bor et forboringshul til det ene hjørne af enheden.
3 Fastgør enheden løst på monteringsoverfladen med ét
hjørne, og undersøg de tre andre forboringsmærker.
4 Afmærk om nødvendigt nye forboringshuller, og fjern
enheden fra monteringsoverfladen.
5 Bor de resterende forboringshuller.
6 Fastgør enheden på monteringsstedet.
Strømkabelforlængelser
Du kan om nødvendigt forlænge strømkablet ved hjælp af det
passende ledningsmål til forlængelsen.
Blinkkoder
Når ekkolodsmodulet er installeret, tænder det, når plotteren
tændes. Farven på lysdioden på ekkolodsmodulet angiver
driftsstatus.
LED­farve Status
Status
Grøn
Ekkolodsmodulet er sluttet til en plotter
og fungerer korrekt. Du bør se ekkolodsdata på plotteren.
Blinker
Rød
Blinker
Ekkolodsmodulet er tændt, men er ikke
sluttet til en plotter, eller det venter på
forbindelse til en plotter. Hvis ekkolodsmodulet er sluttet til plotteren, og denne
kode stadig fortsætter, skal du
kontrollere ledningerne og stikkene.
Orange
Blinker
En softwareopdatering er i gang.
Rød/Grøn Blinker
Reserveret
Rød
To blink efterfulgt
af 3 sekunders
pause
Anden fejl i ekkoloddet.
Rød
Tre blink efterfulgt Transduceren registreres ikke af ekkoaf 3 sekunders
lodsmodulet. Hvis denne kode
pause
vedvarer, skal du kontrollere ledninger
og stik.
Rød
Fem blink
efterfulgt af 3
sekunders pause
Ekkolodsmodulets indgangsspænding
overskrider den maksimale indgangsspænding.
Element
Beskrivelse
Sikring
Batteri
9 fod (2,7 m) ingen forlængelse
Element Beskrivelse
Splejsning
• 10 AWG (5,26 mm²) forlængerledning op til 4,6 m (15 fod)
• 8 AWG (8,36 mm²) forlængerledning op til 7 m (23 fod)
• 6 AWG (13,29 mm²) forlængerledning op til 11 m (36 fod)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Maksimal forlængelse 11 m (36 fod)
Installationsdiagram
Kompatibel Garmin plotter
Panoptix LiveScope GLS 10 ekkolodsmodul
Lille Garmin Marine Network-stik til GarminMarine Network-adapterkabel i fuld størrelse
RJ-45 stik
Garmin Marine Network-kabel, lille stik
7,5 A hurtigvirkende sikring (påkrævet, medfølger ikke)
BEMÆRK
Du skal tilslutte strømkablet via en 7,5 A hurtigvirkende sikring
(medfølger ikke). Hvis du udelader en sikring, kan det resultere i
funktionsfejl.
Strømkabel
Transducerkabel
Kalibrering af kompas
Før du kan kalibrere kompasset, skal transduceren være
installeret på akslen langt nok væk fra trollingmotoren til at
undgå magnetisk interferens, og den skal være nedsænket i
vandet. Kalibreringen skal være af en sådan kvalitet, at det
interne kompas aktiveres.
BEMÆRK: Hvis du vil bruge kompasset, skal du montere
transduceren på hækken eller trollingmotorakslen. Kompasset
fungerer muligvis ikke, når du monterer transduceren på
motoren.
BEMÆRK: Det bedste resultat opnås ved at bruge en
kurssensor, såsom SteadyCast™ kurssensoren.
Du kan begynde at dreje båden, før kalibreringen, men du skal
rotere båden 1,5 gang under kalibreringen.
1 Fra en aktuel ekkolodsvisning skal du vælge MENU >
Ekkolodsopsætning > Installation.
2 Vælg om nødvendigt Brug AHRS for at tænde for AHRSsensoren.
3 Vælg Kalibrer kompas.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Vedligeholdelse
Rengøring af transduceren
Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan
reducere din enheds ydeevne.
1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Panoptix LiveScope LVS32 transducer
5
Specifikationer
Specifikationer for Panoptix LiveScope LVS32
Mål (L x H x B)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm (5,37 x 3,8
x 1,75 tommer)
Vægt (kun transducer)
850 g (1,87 lbs)
Frekvenser
Fra 530 til 1,1 MHz
Driftstemperatur
Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
Opbevaringstemperatur
Fra -40 til 85°C (fra -40 til 185°F)
Maksimal dybde/afstand*
61 m (200 fod)
Synsfelt
Forside til bagside: 135 grader
Side til side: 20 grader
*Afhængigt af vandets saltindhold, bundtypen og andre
vandforhold.
Specifikationer forPanoptix LiveScope GLS 10
ekkolodsmodul
Mål (B x H x D)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x
2,6 tommer)
Vægt
1,96 kg (4,33 lbs)
Driftstemperatur
Fra -15 til 70°C (fra 5 til 158°F)
Opbevaringstemperatur
Fra -40 til 85°C (fra -40 til 185°F)
Strømtilførsel
Fra 10 til 32 V DC
Strømforbrug
21 W standard, 24 mW min., 58 W maks.
Sikkerhedsafstand for
kompas
178 mm (7")
Dataudgang
Garmin Marinenetværk
Open­Source Softwarelicens
Hvis du vil se produktets open-source softwarelicens(er), skal du
gå til developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ActiveCaptain™, LiveScope™,
Panoptix™ og SteadyCast™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple er et varemærke tilhørende
Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Wi‑Fi er et registreret varemærke
tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising