Garmin | GSD™ 25 Premium Sonar Module | Garmin GSD™ 25 Premium Sonar Module Installatie-instructies

Garmin GSD™ 25 Premium Sonar Module Installatie-instructies
4 Sluit het echolood aan op de transducer.‍
Benodigd gereedschap
GSD™ 25 installatie-instructies
Om de beste prestaties te garanderen en om schade aan uw
boot te voorkomen, moet u het toestel aan de hand van de
volgende instructies installeren.‍
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint.‍ Neem contact op met Garmin Product Support
als u problemen ondervindt tijdens het installeren.‍
®
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
Contact opnemen met Garmin Product
Support
• Ga naar www.garmin.com/‍support voor supportinformatie
voor uw land.‍
• Bel in de VS met 913-397-8200 of 1-800-800-1020.‍
• Bel in het VK met 0808 238 0000.‍
• Bel in Europa met +44 (0) 870 850 1241.‍
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing
van uw vaartuig.‍ Een echolood is een hulpmiddel dat u meer
informatie geeft over het water onder uw boot.‍ Het ontheft u
echter niet van uw verantwoordelijkheid om het water rond uw
boot in de gaten te houden tijdens het navigeren.‍
LET OP
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.‍
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.‍
KENNISGEVING
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.‍
Deze apparatuur dient te worden geïnstalleerd door een
gekwalificeerde nautische installateur.‍
De installatie voorbereiden
KENNISGEVING
Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies
om de best mogelijke prestaties te verkrijgen.‍ Neem contact op
met Garmin Product Support als u problemen ondervindt tijdens
het installeren.‍
Omdat iedere boot verschillend is, moet u de installatie van het
GSD 25 echolood zorgvuldig voorbereiden.‍
1 Selecteer een bevestigingslocatie.‍
2 Bevestig het echolood.‍
3 Sluit het echolood aan op het Garmin Marine Network en op
een voedingsbron.‍
December 2014
•
•
•
•
Boormachine en boren
Nr.‍ 2 kruiskopschroevendraaier
Kabelbinders (optioneel)
Watervaste kit (optioneel)
Het echolood bevestigen
Aandachtspunten voor de de montageplek
• Het echolood moet worden gemonteerd op een locatie waar
het niet zal worden ondergedompeld.‍
• Het echolood moet worden gemonteerd op een locatie met
voldoende ventilatie waar het niet wordt blootgesteld aan
extreme temperaturen.‍
• Het echolood moet zo worden gemonteerd dat de lampjes
zichtbaar zijn.‍
• Het echolood moet zo worden gemonteerd dat de voedingsen netwerkkabels gemakkelijk kunnen worden aangesloten.‍
• Het echolood moet zo worden gemonteerd dat de
transducerkabel kan worden aangesloten.‍ Indien nodig kunt
u transducer-verlengkabels aanschaffen bij uw Garmin
dealer.‍
Het toestel bevestigen
KENNISGEVING
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u
het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen.‍ U voorkomt
hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.‍
Roestvrijstalen schroeven kunnen zich gaan binden wanneer ze
in het glasvezel worden geschroefd en te strak worden
aangedraaid.‍ Garmin raadt het aanbrengen van zuurvrij
smeermiddel op schroeven aan voordat u deze installeert.‍
Voordat u het toestel bevestigt, moet u een bevestigingslocatie
selecteren en het montagemateriaal kiezen dat geschikt is voor
het oppervlak.‍
OPMERKING: Het bij het toestel geleverde
bevestigingsmateriaal is mogelijk niet geschikt voor het
montageoppervlak.‍
1 Plaats het toestel op de gewenste montagelocatie en
markeer de locatie van de montagegaten.‍
2 Boor het desbetreffende montagegat voor één hoek van het
toestel.‍
3 Bevestig deze hoek van het toestel losjes aan het
montageoppervlak en controleer de andere drie markeringen
van de montagegaten.‍
4 Markeer eventueel opnieuw de montagegaten en verwijder
het toestel van het montageoppervlak.‍
5 Boor de montagegaten voor de andere drie markeringen.‍
6 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak.‍
Het echolood aansluiten
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder.‍ Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties.‍ Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.‍
Gedrukt in Taiwan
190-01833-75_0A
KENNISGEVING
Forceer kabelconnectors niet in de poort.‍ Door forceren kunnen
de pennen van de kabelconnector worden beschadigd.‍ Als de
kabelconnector recht op de poort staat, is deze gemakkelijk aan
te sluiten.‍
Voordat u het echolood kunt aansluiten op het netwerk, de
voeding en de transducer, moet u het echolood bevestigen (Het
echolood bevestigen).‍
1 Leid de kabels door scheidingswanden of het dek en
bevestig deze met behulp van kabelbinders,
bevestigingsmaterialen en kit.‍
2 Installeer de borgringen op het Marine Network en de
voedingskabels.‍
3 Sluit het kale uiteinde van de voedingskabel aan op een
voedingsbron van 12 V gelijkstroom en de aarde.‍
4 Breng de inkeping aan het uiteinde van de voedingskabel op
één lijn met de voedingspoort op het toestel en druk op de
kabel op zijn plaats.‍
5 Draai de borgring aan.‍
6 Selecteer een optie:
• Als er een GMS™ 10 netwerkpoort-expander is
geïnstalleerd op uw boot, sluit u de netwerkkabel aan op
een beschikbare poort van de GMS 10.‍
• Als er geen GMS 10 netwerkpoort-expander is
geïnstalleerd op uw boot, sluit u de netwerkkabel
rechtstreeks aan op de netwerkpoort van uw kaartplotter.‍
Kabeldoorvoerringen
Knippercodes
Als het echolood is geïnstalleerd, wordt het tegelijk met de
kaartplotter ingeschakeld.‍ De twee statuslampjes (groen en
rood) op het echolood geven de operationele status aan.‍
Kleur
lampje
Staat
Status
Groen
Langzaam
knipperen
Het echolood is aangesloten op een
kaartplotter en werkt naar behoren.‍ Er worden
echoloodgegevens weergegeven op de
kaartplotter.‍
Rood
Langzaam
knipperen
Het echolood is ingeschakeld, maar is niet
verbonden met een kaartplotter, of wacht tot
er verbinding kan worden gemaakt met een
kaartplotter.‍ Als het echolood is verbonden
met de kaartplotter en de status onveranderd
blijft, moet u controleren of de kabels correct
zijn aangesloten.‍
Rood/
groen
Langzaam
knipperen
Het echolood bevindt zich in de testmodus.‍
Rood
Snel
knipperen
Systeemfout.‍ De kaartplotter geeft een bericht
weer met het type fout.‍ Als de fout is
opgelost, moet u het echolood loskoppelen
van de voedingsbron en vervolgens weer
opnieuw aansluiten om de foutmelding te
verwijderen.‍
Rood
Constant
brandend
Er is een hardwarefout opgetreden op het
echolood.‍ Neem contact op met Garmin
Product Support voor hulp.‍
Specificaties
Specificatie
Waarde
Afmetingen
B x H x D: 251 x 66 x192 mm (9,9 x 2,6 x
7,6 in.‍)
Gewicht
771 g (1,7 lb.‍)
Materiaal behuizing
Volledig afgedicht, polycarbonaat
Waterbestendigheid*
IEC 60529 IPX7
Temperatuurbereik
Van -15° tot 70°C (van 5° tot 158°F)
Installatiediagram
Ingangsspanning
Van 10 tot 35 V gelijkstroom
U kunt dit diagram gebruiken om de aansluitpunten van uw
echolood op het netwerk, de voeding en de transducer te
identificeren.‍
Stroomverbruik
27 W maximum
Zekering
4,0 A
Kompasveilige afstand
30 cm (11,8 in.‍)
Bij het leggen van de kabels op uw boot, moet u mogelijk gaten
boren om de kabels doorheen te leiden.‍ U kunt
kabeldoorvoerringen gebruiken om kabelgaten af te dekken.‍ De
ring biedt geen waterdichte afdichting.‍ Breng na installatie indien
noodzakelijk watervaste kit aan om de ring en de kabel
waterdicht te maken.‍ U kunt kabeldoorvoerringen kopen bij uw
Garmin dealer of rechtstreeks bij Garmin op www.garmin.com.‍
Zendvermogen (RMS)** 1 kW
Frequentie
Traditioneel echolood: 50/77/83 kHz
1-kanaals en 2-kanaals CHIRP: 40 kHz tot
250 kHz
SideVü/DownVü: CHIRP 455/800 kHz en
260/455 kHz
Diepte***
Traditioneel: 1524 m (5000 ft.‍); DownVü:
305 m (1000 ft.‍); SideVü: 229 m (750 ft.‍) links
en rechts.‍
Gegevensuitvoer
Garmin Marine Network
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten.‍ Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/‍waterrating.‍
**Afhankelijk van transducerrating en diepte
***Maximale diepte, afhankelijk van transducer, zoutgehalte,
bodemsoort en andere watercondities.‍
Onderdeel
À
Á
Â
Ã
2
Beschrijving
Kaartplotter
GSD 25
Voedingsbron
Transducer
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GSD™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising