Garmin | GSD™ 25 Premium Sonar Module | Garmin GSD™ 25 Premium Sonar Module Asennusohjeet

Garmin GSD™ 25 Premium Sonar Module Asennusohjeet
Kaikuluotaimen kiinnittäminen
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
GSD 25 asennusohjeet
™
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.‍
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta.‍ Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.‍
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/‍support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.‍
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.‍
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.‍
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on.‍ Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.‍
VAROITUS
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.‍
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.‍
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.‍
Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan ammattiasentaja.‍
ILMOITUS
Laite on asennettava näiden ohjeiden mukaisesti parhaan
mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi.‍ Jos asennuksessa on
ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.‍
Suunnittele GSD 25 -kaikuanturin asennus huolellisesti, koska
kaikki veneet ovat erilaisia.‍
1 Valitse kiinnityskohta.‍
2 Kiinnitä kaikuluotain.‍
3 Liitä kaikuluotain Garmin Marine Network -verkkoon ja
virtalähteeseen.‍
4 Liitä kaikuluotain kaikuanturiin.‍
Tarvittavat työkalut
Pora ja poranteriä
Ristipääruuvitaltta (nro 2)
Nippuliittimiä (valinnainen)
Merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Joulukuu 2014
Laitteen kiinnittäminen
ILMOITUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä.‍ Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.‍
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa.‍ Garmin suosittelee, että levität ruuviin juuttumista estävää
voiteluainetta ennen käyttöä.‍
Ennen kuin kiinnität laitteen, valitse kiinnityspaikka ja määritä
pinnan mukaiset kiinnitystarvikkeet.‍
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet,
mutta ne eivät välttämättä sovellu kiinnityspintaan.‍
1 Aseta laite kiinnityspaikkaan ja merkitse aloitusreikien
sijainnit.‍
2 Poraa asianmukainen aloitusreikä yhtä laitteen kulmaa
varten.‍
3 Kiinnitä laite löysästi kiinnityspintaan yhdestä kulmasta ja
tarkista muiden aloitusreikien merkit.‍
Merkitse
tarvittaessa uudet aloitusreikien paikat ja irrota laite
4
kiinnityspinnasta.‍
5 Poraa asianmukaiset aloitusreiät kolmen muun merkin
kohtaan.‍
6 Kiinnitä laite kiinnityspaikkaan.‍
Kaikuluotaimen liittäminen
Asennuksen valmistelu
•
•
•
•
• Kaikuluotain on kiinnitettävä paikkaan, jossa se ei jää veden
alle.‍
• Kaikuluotain on kiinnitettävä paikkaan, jossa on riittävä
tuuletus ja jossa se ei altistu äärilämpötiloille.‍
• Kaikuluotain on kiinnitettävä siten, että merkkivalot ovat
näkyvissä.‍
• Kaikuluotain on kiinnitettävä siten, että virtajohto ja
verkkokaapelit on helppo liittää.‍
• Kaikuluotain on kiinnitettävä siten, että kaikuanturin kaapelin
pystyy liittämään.‍ Kaikuanturin jatkokaapelia saa tarvittaessa
Garmin myyjältä.‍
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.‍
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa.‍ Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.‍
ILMOITUS
Älä työnnä kaapelia porttiin väkisin.‍ Jos kaapelia työnnetään
väkisin, liittimen nastat voivat vahingoittua.‍ Jos kaapeli on
kohdistettu oikein, sen liittäminen on helppoa.‍
Kiinnitä kaikuluotain, ennen kuin liität sen verkkoon,
virtalähteeseen ja kaikuanturiin (Kaikuluotaimen kiinnittäminen).‍
1 Kiinnitä kaapelit asianmukaisilla nippuliittimillä, kiinnittimillä ja
tiivistysaineella laipioiden tai kannen kautta.‍
2 Asenna lukitusrenkaat Marine Network- ja virtajohtoon.‍
3 Liitä virtajohdon paljasjohtiminen pää 12 Vdc:n
virtalähteeseen ja maadoitukseen.‍
4 Kohdista virtajohdon päässä oleva lovi laitteen virtaliitäntään
ja paina kaapeli paikalleen.‍
Painettu Taiwanissa
190-01833-77_0A
5 Kiristä lukitusrengas.‍
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos veneessä on GMS™ 10 verkkoporttilaajennin, liitä
verkkokaapeli GMS 10 laajentimen vapaaseen porttiin.‍
• Jos veneessä ei ole GMS 10 verkkoporttilaajenninta, liitä
verkkokaapeli suoraan karttaplotterin verkkoporttiin.‍
Merkkivalon
väri
Tila
Tila
Vihreä
Hidas vilkunta
Kaikuluotain on liitetty karttaplotteriin
ja toimii oikein.‍ Luotaintietojen pitäisi
näkyä karttaplotterissa.‍
Punainen
Hidas vilkunta
Kaikuluotain on käynnistetty, mutta
sitä ei ole liitetty karttaplotteriin tai se
odottaa liittämistä karttaplotteriin.‍ Jos
kaikuluotain on liitetty karttaplotteriin,
mutta tämä koodi näkyy edelleen,
tarkista kaapeliliitännät.‍
Punainen/
vihreä
Hidas vilkunta
Kaikuluotain on testitilassa.‍
Punainen
Nopeiden
välähdysten
sarja
Järjestelmävirhe.‍ Karttaplotterissa
näkyy ilmoitus virheen tyypistä.‍ Kun
virhetilanne on korjattu, virhe on
kuitattava irrottamalla kaikuluotain
kokonaan virtalähteestä ja liittämällä
se uudelleen.‍
Punainen
Palaa
tasaisena
Luotaimessa on laitevika.‍ Lisätietoja
saat Garmin tuotetuesta.‍
Kaapelin reitityksen vahvistusrenkaat
Kun asennat kaapeleita veneessä, joudut ehkä poraamaan
reikiä kaapeleita varten.‍ Kaapelin asennusreiän voi peittää
kaapelin kumisella vahvistusrenkaalla.‍ Vahvistusrenkaat eivät
ole vesitiiviitä.‍ Tarvittaessa voit levittää asennuksen jälkeen
merivedenkestävää tiivistysainetta tiivisteen ja kaapelin
ympärille.‍ Voit ostaa vahvistusrenkaita Garmin myyjältä tai
suoraan Garmin verkkokaupasta osoitteessa www.garmin.com.‍
Asennuskaavio
Tästä kaaviosta näet kaikuluotaimen verkko-, virta- ja
kaikuanturiliitännät.‍
Tekniset tiedot
Kohde
À
Á
Â
Ã
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Koko
L × K × S: 251 x 66 x 192 mm (9,9 x 2,6 x
7,6 tuumaa)
Paino
771 g (1,7 paunaa)
Kotelon materiaali
Täysin koteloitu, polykarbonaattimuovi
Vesiluokitus*
IEC 60529 IPX7
Suositeltu
käyttölämpötila
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Virrantulo
10 - 35 Vdc
Virrankäyttö
Enintään 27 W
Sulake
4,0 A
Kompassin
turvaväli
30 cm (11,8 tuumaa)
Lähetysteho
(RMS)**
1 kW
Kuvaus
Karttaplotteri
Taajuus
Perinteinen luotain: 50/77/83 kHz
Yksi- ja kaksikanavainen CHIRP: 40 kHz to
250 kHz
GSD 25
Virtalähde
SideVü/DownVü: CHIRP 455/800 kHz ja
260/455 kHz
Kaikuanturi
Välähdyskoodit
Kun kaikuluotain on asennettu, se käynnistyy, kun karttaplotteri
käynnistetään.‍ Kaikuluotaimen kaksivärinen (punavihreä) tilan
merkkivalo osoittaa käyttötilan.‍
Syvyys***
Perinteinen: 1524 m (5000 jalkaa), DownVü:
305 m (1000 jalkaa), SideVü: 229 m (750 jalkaa)
vasemmalla ja oikealla.‍
Tiedonsiirto
Garmin Marine Network
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi.‍ Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/‍waterrating.‍
*Määräytyy kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan
**Enimmäissyvyys, määräytyy kaikuanturin, veden
suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.‍
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GSD™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising