Garmin | GSD™ 25 Premium Sonar Module | Installation guide | Garmin GSD™ 25 Premium Sonar Module Installationsvejledning

Garmin GSD™ 25 Premium Sonar Module Installationsvejledning
• Nummer 2 Philips skruetrækker
• Kabelklemmer (valgfri)
• Marineforsegler (valgfri)
GSD™ 25 Installationsvejledning
Montering af sendeenheden
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.‍
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen.‍ Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.‍
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.‍
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.‍
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.‍
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd.‍ Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.‍
ADVARSEL
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.‍
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Dette udstyr skal installeres af en kvalificeret marinemontør.‍
Installationsforberedelse
BEMÆRK
Denne enhed skal installeres i henhold til disse instruktioner for
at få den bedst mulige ydeevne.‍ Hvis der opstår problemer med
installationen, skal du kontakte Garmin produktsupport.‍
Da alle både er forskellige, skal du omhyggeligt planlægge
installationen af GSD 25 sendeenheden.‍
1 Vælg et monteringssted.‍
2 Monter sendeenheden.‍
3 Tilslut sendeenheden til Garmin Marine Network og til
strømmen.‍
4 Tilslut sendeenheden til transduceren.‍
Nødvendigt værktøj
• Boremaskine og bor
December 2014
Overvejelser vedrørende monteringssted
• Sendeenheden skal monteres et sted, hvor den ikke kan
komme under vand.‍
• Sendeenheden skal monteres et sted med tilstrækkelig
ventilation, hvor den ikke bliver udsat for ekstreme
temperaturer.‍
• Sendeenheden skal monteres et sted, hvor LED'erne er
synlige.‍
• Sendeenheden skal monteres, så strøm- og
netværkskablerne nemt kan tilsluttes.‍
• Sendeenheden skal monteres, så transducerkablet kan
tilsluttes.‍ Hvis det er nødvendigt, kan der fås
transducerforlængerkabler hos din Garmin forhandler.‍
Montering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes.‍ Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.‍
Før du kan montere enheden, skal du vælge monteringssted og
vælge det monteringsudstyr, der skal anvendes til overfladen.‍
BEMÆRK: Der følger monteringsudstyr med til enheden, men
det er ikke sikkert, at det er egnet til den pågældende
monteringsoverflade.‍
1 Placer enheden på monteringsstedet, og afmærk placeringen
af forboringshullerne.‍
2 Bor et passende forboringshul til det ene hjørne af enheden.‍
3 Fastgør enheden løst på monteringsoverfladen med ét
hjørne, og undersøg de tre andre forboringsmærker.‍
4 Afmærk om nødvendigt nye forboringshuller, og fjern
enheden fra monteringsoverfladen.‍
5 Bor passende forboringshuller til de andre tre afmærkninger.‍
6 Fastgør enheden på monteringsstedet.‍
Tilslutning af ekkoloddet
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller overophedning.‍
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
BEMÆRK
Tving ikke et kabel ind i stikket.‍ Hvis der trykkets for hårdt, kan
det beskadige benene.‍ Hvis kablet placeres korrekt, er det nemt
at tilslutte.‍
Før du tilslutter sendeenheden til netværket, strømmen og
transduceren, skal du montere ekkoloddet (Montering af
sendeenheden).‍
1 Før kablerne på plads ved hjælp af de passende strips,
fastgørelsesværktøjer og forsegler for at fastgøre kablerne i
kabelføringen og i skot eller dæk.‍
Trykt i Taiwan
190-01833-76_0A
2 Installer låseringene på marinenetværks- og strømkablerne.‍
3 Tilslut den stikfri ende af strømkablet til en 12 V DCstrømkilde og til jord.‍
4 Tilpas hakket i enden af strømkablet til strømporten på
enheden, og skub kablet på plads.‍
5 Stram låseringen.‍
6 Vælg en funktion:
• Hvis din båd er udstyret med en GMS™ 10 Networkportudvider, skal du tilslutte netværkskablet til en ledig
port på GMS 10.‍
• Hvis din båd ikke er udstyret med en GMS 10 Networkportudvider, skal du tilslutte netværkskablet til
netværksporten på din plotter.‍
Kabelføringstyller
Når du fører kabler gennem båden, kan det være nødvendigt at
bore huller, som kablerne kan føres igennem.‍ Kabelføringstyller
kan bruges til at dække kabelinstallationshuller.‍ Tyllerne
kan ikke anvendes som vandtæt forsegling.‍ Påfør om
nødvendigt marineforsegler efter installation for at gøre området
omkring tyllen og kablet vejrbestandigt.‍ Du kan købe tyller hos
din Garmin forhandler eller direkte hos Garmin på
www.garmin.com.‍
Blinkkoder
Når sendeenheden er installeret, tænder den, når plotteren
tændes.‍ Den tofarvede (grøn og rød) LED-indikator på
sendeenheden angiver driftsstatus.‍
LEDfarve
Status
Status
Grøn
Langsomt blink
Sendeenheden er tilsluttet en plotter og
fungerer korrekt.‍ Du bør se ekkolodsdata
på plotteren.‍
Rød
Langsomt blink
Sendeenheden er tændt, men er ikke
tilsluttet en plotter, eller den venter på
forbindelse til en plotter.‍ Hvis
sendeenheden tilsluttes plotteren, og
denne kode stadig fortsætter, skal du
kontrollere ledningerne og stikkene.‍
Rød/
Grøn
Langsomt blink
Sendeenheden er i testtilstand.‍
Rød
Hurtig
blinksekvens
Systemfejl.‍ Plotteren viser en meddelelse,
som angiver fejltypen.‍ Når årsagen til
alarmen er rettet, skal sendeenheden
frakobles helt fra strømkilden og tilsluttes
igen for at rydde fejlen.‍
Rød
Lyser konstant
Ekkoloddet har en hardwarefejl.‍ Kontakt
Garmin produktsupport for at få hjælp.‍
Installationsdiagram
Specifikationer
Du kan bruge dette diagram til at identificere
tilslutningspunkterne for sendeenheden til netværk, strøm og
transducer.‍
Specifikation
Mål
Størrelse
B × H × D: 251 x 66 x 192 mm (9,9 x 2,6 x 7,6
tommer)
Vægt
771 g (1,7 lb.‍)
Kabinetmateriale
Fuldt tætnet, polycarbonatplast
Vandtæthed*
IEC 60529 IPX7
Temperaturområde
Fra -15° til 70°C (fra 5° til 158°F)
Strømtilførsel
Fra 10 til 35 V DC
Strømforbrug
27 W maksimum
Sikring
4,0 A
Sikkerhedsafstand for
kompas
30 cm (11,8 tommer)
Sendestyrke (RMS)**
1 kW
Frekvens
Traditionelt ekkolod: 50/77/83 kHz
CHIRP med en og to kanaler: 40 kHz til
250 kHz
SideVü/DownVü: CHIRP 455/800 kHz og
260/455 kHz
Emne
Plotter
À
Á
Â
Ã
Dybde***
Traditionelt: 1524 m (5000 fod); DownVü:
305 m (1000 fod); SideVü: 229 m (750 fod)
venstre og højre.‍
Dataudgang
Garmin Marinenetværk
Beskrivelse
GSD 25
Strømkilde
Transducer
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min.‍ Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/‍waterrating.‍
**Afhænger af transducerens nominelle effekt og dybden
**Maksimal dybde, afhænger af transduceren, vandets
saltindhold, bundtypen og andre vandforhold.‍
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GSD™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising