Garmin | GSD™ 26 CHIRP Professional Sonar Module | Installation guide | Garmin GSD™ 26 CHIRP Professional Sonar Module Installationsvejledning

Garmin GSD™ 26 CHIRP Professional Sonar Module Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
GSD™ 26 Installationsvejledning
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere enheden i henhold til denne vejledning.‍
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen.‍ Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Enheden indeholder muligvis et hukommelseskort med
softwareopdatering.‍ Hvis det er tilfældet, skal du følge de
instruktioner, der fulgte med kortet.‍ Hvis en softwareopdatering
til hukommelseskortet ikke er inkluderet, skal du kopiere
softwareopdateringen til et hukommelseskort.‍
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på computeren.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Vælg Download ved siden af “Garmin Marine Network med
SD-kort.‍”
4 Læs og accepter betingelserne.‍
5 Vælg Download.‍
6 Vælg Løb.‍
7 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.‍
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.‍
1 Slå plotteren til.‍
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.‍
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.‍
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.‍
5 Fjern hukommelseskortet.‍
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.‍
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd.‍ Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.‍
ADVARSEL
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.‍
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Dette udstyr skal installeres af en kvalificeret marinemontør.‍
Transducere
Der kræves en transducer til at sende og modtage signalet fra
ekkoloddet.‍ Korrekt valg og installation af transducer er
afgørende for betjeningen af enheden.‍ Da monteringsstederne
kan variere, skal du kontakte din lokale Garmin forhandler eller
Garmin produktsupport for at få flere oplysninger.‍ Gå til www.garmin.com/‍transducers for at vælge en transducer.‍
Installationsforberedelse
BEMÆRK
Denne enhed skal installeres i henhold til disse instruktioner for
at få den bedst mulige ydeevne.‍ Hvis der opstår problemer med
installationen, skal du kontakte Garmin produktsupport.‍
Da alle både er forskellige, skal du omhyggeligt planlægge
installationen af GSD 26 sendeenheden.‍
1 Vælg et monteringssted.‍
2 Monter sendeenheden.‍
3 Tilslut sendeenheden til Garmin Marine Network og til
strømmen.‍
4 Tilslut sendeenheden til transduceren.‍
Nødvendigt værktøj
• Bor
• Nummer 8 (5 mm) bor til monteringsoverflade
• 32 mm (1 1/4 tommer) fladbor eller hulsav til
monteringsoverfladen
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• 3 mm skruetrækker til lige kærv
• Kabelklemmer (valgfri)
• Trådsaks
• Afisoleringstang
• 24 mm (1 tommer) og 15 mm (19/32 tommer) skruenøgler
• Marineforsegler (valgfri)
Montering af sendeenheden
Overvejelser vedrørende monteringssted
• Sendeenheden skal monteres et sted, hvor den ikke kan
komme under vand.‍
Oktober 2014
Trykt i Taiwan
190-01821-76_0A
• Sendeenheden skal monteres et sted med tilstrækkelig
ventilation, hvor den ikke bliver udsat for ekstreme
temperaturer.‍
• Sendeenheden skal monteres et sted, hvor LED'erne er
synlige.‍
• Sendeenheden skal monteres, så strøm- og
netværkskablerne nemt kan tilsluttes.‍
• Sendeenheden skal monteres, så transducerkablet kan
tilsluttes.‍ Hvis det er nødvendigt, kan der fås
transducerforlængerkabler hos din Garmin forhandler.‍
6 Gentag trin 4 og 5 for netværkskablet, og tilslut enheden til
Montering af enheden
Kabelføringstyller
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes.‍ Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.‍
Når du fører kabler gennem båden, kan det være nødvendigt at
bore huller, som kablerne kan føres igennem.‍ Kabelføringstyller
kan bruges til at dække kabelinstallationshuller.‍ Tyllerne
kan ikke anvendes som vandtæt forsegling.‍ Påfør om
nødvendigt marineforsegler efter installation for at gøre området
omkring tyllen og kablet vejrbestandigt.‍ Du kan købe tyller hos
din Garmin forhandler eller direkte hos Garmin på
www.garmin.com.‍
Før du kan montere enheden, skal du vælge monteringssted og
vælge det monteringsudstyr, der skal anvendes til overfladen.‍
BEMÆRK: Der følger monteringsudstyr med til enheden, men
det er ikke sikkert, at det er egnet til den pågældende
monteringsoverflade.‍
1 Placer enheden på monteringsstedet, og afmærk placeringen
af forboringshullerne.‍
Bor et passende forboringshul til det ene hjørne af enheden.‍
2
3 Fastgør enheden løst på monteringsoverfladen med ét
hjørne, og undersøg de tre andre forboringsmærker.‍
Afmærk
om nødvendigt nye forboringshuller, og fjern
4
enheden fra monteringsoverfladen.‍
5 Bor passende forboringshuller til de andre tre afmærkninger.‍
6 Fastgør enheden på monteringsstedet.‍
Tilslutning af enheden til en transducer eller
sensor
Tilslutning af ekkoloddet
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
en transducer (Tilslutning af enheden til en transducer eller
sensor).‍
7 Vælg en funktion:
• Hvis din båd er udstyret med en GMS 10 Networkportudvider, skal du tilslutte netværkskablet til en ledig
port på GMS 10.‍
• Hvis din båd ikke er udstyret med en GMS 10 Networkportudvider, skal du tilslutte netværkskablet til porten
NETWORK på din plotter.‍
BEMÆRK
Du skal installere kabelholderpropper i alle ubrugte kabelholdere
for at sikre, at der ikke kan komme vand ind i transducerens
ledningsblok og beskadige ekkoloddet.‍
Klemrækkerne kan ikke fjernes.‍
Klargøring af kablet
1 Fjern klemrækkens låg fra ekkoloddet.‍
2 Vælg en funktion:
• Før et sensorkabel igennem den lille kabelholder À, og
træk kablet ind i klemrækkeområdet.‍
• Før et transducerkabel igennem en af de store
kabelholdere Á på huset, og træk kablet ind i
klemrækkeområdet.‍
BEMÆRK: Undlad at stramme kabelholderen.‍
BEMÆRK
Tving ikke et kabel ind i stikket.‍ Hvis der trykkets for hårdt, kan
det beskadige benene.‍ Hvis kablet placeres korrekt, er det nemt
at tilslutte.‍
Før du tilslutter sendeenheden til netværket, strømmen og
transduceren, skal du montere ekkoloddet (Montering af
sendeenheden).‍
1 Før kablerne på plads ved hjælp af de passende strips,
fastgørelsesværktøjer og forsegler for at fastgøre kablerne i
kabelføringen og i skot eller dæk.‍
2 Installer låseringene på marinenetværks- og strømkablerne
(Montering af låseringe på kabler).‍
3 Tilslut den stikfri ende af strømkablet til en 12 V DCstrømkilde og til jord.‍
4 Tilpas hakket i enden af strømkablet til strømporten på
enheden, og skub kablet på plads.‍
5 Stram låseringen.‍
2
Tilslutning af ledningerne til klemrækken
Før du tilslutter ledningerne, skal du se ledningsdiagrammerne
(Ledningsdiagrammer for transducer) for at vælge den korrekte
ledningskonfiguration for din transducer samt ledningstabellerne
(Tabeller med farve på transducerledninger) for at se specifikke
eksempler på Garmin ledningsfarver.‍
1 Tilslut den uisolerede del af hver ledning til klemrækken ved
hjælp af en 3 mm flad skruetrækker.‍
2 Tilslut den uisolerede ledning til en af de to jordledere under
klemrækken ved hjælp af en nummer 2 stjerneskruetrækker.‍
Sikring af ledningstilslutninger
1 Når du har tilsluttet ledningerne, skal du bruge en 24 mm
(1 tommer) skruenøgle til at fastspænde møtrikken omkring
transducerkablet.‍
Når møtrikken er strammet rigtigt, vil det ikke være muligt at
trække transducerkablet ud af huset.‍
2 Indsæt en kabelholderprop i hver ubrugt kabelholder.‍
3 Påsæt og fastgør låget til klemrækken på ekkoloddet med en
nummer 2 stjerneskruetrækker.‍
BEMÆRK: Ekkoloddet fungerer ikke, når låget er taget af.‍
Jording af ekkoloddet
Kabinettets jordleder er placeret på kabinettets yderside, ved
siden af et hjørnemonteringshul.‍
1 Tilslut kabinettets jordleder til bådens vandjordingskredsløb.‍
Du kan bruge disse diagrammer til at identificere
tilslutningspunkterne for transducerledningerne på GSD 26
klemrækken.‍ Find din CHIRP/Spread Spectrum
transducermodel i tabellerne med ledningsfarve (Tabeller med
farve på transducerledninger) for at få flere oplysninger.‍
Ledningen med ydre afskærmning skal sluttes til en af de to
klemskruer under klemrækken ved hjælp af den medfølgende
ringkrympeterminal.‍ Når du tilslutter to enkelt-elementtransducere, skal du tilslutte den anden transducer til det
tilsvarende sæt stik på klemrækkens højre side.‍
TIP: Det primære transducerkabels afskærmning dækker
ledningsbundterne.‍ For nemmere at kunne identificere
ledningsgrupperne i bundterne kan du fjerne op til en tomme af
kabelafskærmningen.‍
Enkelt-element CHIRP/Spread Spectrum
2 Monter ekkoloddet (Montering af sendeenheden), og tilslut
marinenetværk, strøm, transducer og sensorer (Tilslutning af
ekkoloddet).‍
Montering af låseringe på kabler
Du skal føre kablerne, før du kan installere låseringe på
kablerne.‍
Låseringene er pakket separat fra kablerne for at gøre
kabelføringsprocessen nemmere.‍ Hver låsering er pakket i en
lille pose med et nummer på etiketten, så den er nem at
identificere.‍
1 Adskil de to halvdele af låseringen À.‍
Dobbelt-element CHIRP/Spread Spectrum med
temperatur og XID
BEMÆRK: Temperatur- og XID-ledningerne kan tilsluttes begge
steder.‍
Dobbelt-element CHIRP/Spread Spectrum med XID
BEMÆRK: XID-ledningerne kan tilsluttes begge steder.‍
2 Juster de to halvdele Á af låseringen over kablet, og sæt
dem sammen.‍
3 Indsæt O-ringen  i enden af stikket.‍
Ledningsdiagrammer for transducer
BEMÆRK
Hvis højfrekvensledningerne tilsluttes til
lavfrekvensklemrækken, eller lavfrekvensledningerne tilsluttes til
højfrekvensklemrækken, beskadiges enheden og transduceren.‍
Dobbelt-element CHIRP/Spread Spectrum med
separat temperatursensor
BEMÆRK: Temperatur- og XID-ledningerne kan tilsluttes begge
steder.‍
3
Dobbelt-element CHIRP/Spread Spectrum med
separat hastighedssensor
BEMÆRK: XID-ledningerne kan tilsluttes begge steder.‍
Tabeller med farve på transducerledninger
Du kan bruge disse tabeller som en hjælp til at identificere
ledningsfunktioner på bestemte Garmin eller Airmar
transducere.‍
CHIRP/Spread Spectrum-transducere
Garmin Beskriv
del
else
Indre
afskærm
ning
Lav
Jord
frekven
s -
Indre
Temp XID
afskærmni
ng
Høj
Indre
Høj
Ydre
frekvens afskærmni frekvens - afskærmning
+
ng
010-116 Airmar
Blå/
40-20
R509LH hvid**
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
Uisoleret
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-116 Airmar
Blå/
41-20
R599LH hvid**
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
Uisoleret
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-116 Airmar
Blå/
42-20
R109LH hvid**
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
Uisoleret
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-116 Airmar
Blå/
43-20
R111LH hvid**
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
Uisoleret
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-116 Airmar
Blå/
44-20
M265LH hvid**
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-116 Airmar
45-20
B265LH
Blå/
hvid**
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-116 Airmar
Blå/
46-20
TM265L hvid**
H
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-116 Airmar
Blå/
47-20
B265LM hvid**
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-116 Airmar
Blå/
50-20
TM265L hvid**
M
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-118 Airmar
08-20/2 B175H
1/22
NA
NA
NA
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-118 Airmar
09-20/2 B175L
1/22
Blå/
hvid
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
NA
Hvid
Orange
NA
NA
NA
Uisoleret
010-118 Airmar
10-20/2 B175M*
1/22
Blå
NA
Sort
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-118 Airmar
Blå/
11-20
PM265L hvid
H
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-118 Airmar
Blå/
12-20
PM265L hvid
M
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-118 Airmar
Blå/
13-20
CM599L hvid
H
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
Uisoleret
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-119 Airmar
Blå
28-20
TM150M
*
NA
Sort
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
NA
Sort
Uisoleret
010-119 Airmar
27-20/2 B150M*
1/22
NA
Sort
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
NA
Sort
Uisoleret
4
Lav
frekve
ns+
Blå
Garmin Beskriv
del
else
Lav
frekve
ns+
Indre
afskærm
ning
Lav
Jord
frekven
s-
Indre
Temp XID
afskærmni
ng
Høj
frekvens
+
Indre
Høj
Ydre
afskærmni frekvens - afskærmning
ng
010-116 Airmar
35-20/2 B75L
1
Blå/
hvid
Uisoleret
Sort/
hvid
Brun
NA
Hvid
Orange
NA
NA
NA
Uisoleret
010-116 Airmar
36-20/2 B75M*
1/22
Blå
Uisoleret
Sort
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
010-116 Airmar
34-20/2 B75H
1/22
NA
NA
NA
Brun
NA
Hvid
Orange
Blå
Uisoleret
Sort
Uisoleret
*Kan tilsluttes til klemrækken Lav frekvens eller Høj frekvens.‍
**Gul før 20.‍ november 2010
Blinkkoder
Når sendeenheden er installeret, tænder den, når plotteren
tændes.‍ Den tofarvede (grøn og rød) LED-indikator på
sendeenheden angiver driftsstatus.‍
LEDfarve
Status
Status
Grøn
Langsomt blink
Sendeenheden er tilsluttet en plotter og
fungerer korrekt.‍ Du bør se ekkolodsdata
på plotteren.‍
Rød
Langsomt blink
Sendeenheden er tændt, men er ikke
tilsluttet en plotter, eller den venter på
forbindelse til en plotter.‍ Hvis
sendeenheden tilsluttes plotteren, og
denne kode stadig fortsætter, skal du
kontrollere ledningerne og stikkene.‍
Rød/
Grøn
Langsomt blink
Sendeenheden er i testtilstand.‍
Rød
Hurtig
blinksekvens
Systemfejl.‍ Plotteren viser en meddelelse,
som angiver fejltypen.‍ Når årsagen til
alarmen er rettet, skal sendeenheden
frakobles helt fra strømkilden og tilsluttes
igen for at rydde fejlen.‍
Specifikationer
Størrelse
L x B x H: 274 x 373 x 100 mm (10,8 x
14,7 x 3,9 tommer)
Vægt
5,16 kg (11,37 lb.‍)
Kabinetmateriale
Fuldt tætnet, aluminium- og stålhus med
adgangspanel i plastic, vandtæt iht.‍ IEC
60529 IPX7.‍
Temperaturområde
Fra -15 til 70°C (fra 5 til 158°F)
Strømtilførsel
10–35 V
Strømforbrug
100 W maksimum
Sikring
10 A
Sikkerhedsafstand for
kompas
60 cm (23,6 tommer)
Ekkoloddets strøm
25-3.‍000 W (RMS)*
Frekvens
25-210 kHz (afhængigt af transducer)
Dybde
3.‍048 m (10.‍000 fod)**
Dataudgang
Garmin Marine Network
*Afhænger af transducerens nominelle effekt og dybden
**Maksimal dybde, afhænger af transduceren, vandets
saltindhold, bundtypen og andre vandforhold.‍
5
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GSD og GMS™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Airmar™ er et varemærke tilhørende Airmar Technology Corporation.
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising