Garmin | Ultra High-Definition Scanning Sonar System | Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar System Upute za instalaciju GT34UHD-TM

Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar System Upute za instalaciju GT34UHD-TM
GT34UHD SONDA ZA
MONTIRANJE NA KRMENO
ZRCALO / VANBRODSKI
MOTOR
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U pakiranju plotera ili fishfindera potražite list Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije o proizvodu.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila, Garmin uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako se tijekom
montaže pojave problemi, dodatne informacije potražite na webmjestu support.garmin.com.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Nadogradnja softvera
Nakon montiranja ovog uređaja potrebno je nadograditi softver.
Ako vaš Garmin ploter sadrži Wi‑Fi tehnologiju, softver
nadogradite pomoću aplikacije ActiveCaptain™ na
kompatibilnom Android™ ili Apple uređaju. Ako ploter ne sadrži
Wi‑Fi tehnologiju, softver je potrebno nadograditi pomoću
memorijske kartice i Windows računala.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu
support.garmin.com.
®
®
akumulatora i žica vanbrodskog motora te visokonaponskih žica
kao što su npr. žice radara, pojačala zvuka i pumpe autopilota.
Priprema sonde za dugotrajno izlaganje vodi
OBAVIJEST
Na sondi ne koristite aceton ili proizvode s bazom od acetona.
Aceton oštećuje plastično kućište sonde.
Kada sondu montirate na plovilo koje je većinu vremena na vodi,
sondu i pribor za montiranje potrebno je premazati
antivegetativnim premazom na vodenoj bazi.
1 Lagano ispjeskarite sondu i pribor za montiranje pomoću
abrazivne podloge s finim gritom.
2 Sondu i pribor za montiranje očistite izopropilnim alkoholom.
3 Sondu i pribor za montiranje premažite antivegetativnim
premazom na vodenoj bazi.
Montaža sonde na krmeno zrcalo
Preporuke za lokaciju montaže
• Sondu montirajte paralelno s površinom vode.
• Sondu montirajte što bliže sredini plovila.
• Ako se propeler okreće u smjeru kazaljke na satu kad se
plovilo kreće, sondu montirajte s desne strane plovila.
• Ako se propeler okreće u smjeru obrnutom od kazaljke na
satu kad se plovilo kreće, sondu montirajte s lijeve strane
plovila.
• Sondu ne montirajte iza rebara, upornica, dodataka, otvora
za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo
proizvoditi mjehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode.
Radi postizanja optimalnih performansi, sonda mora biti
montirana u čistoj struji vode (neturbulentnoj).
• Sondu ne montirajte na mjestima gdje bi mogla biti oštećena
tijekom ulaska plovila u vodu, izvlačenja iz vode ili
skladištenja.
• Na plovilima s jednim motorom sondu ne montirajte u putanji
propelera.
Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti
učinkovitost plovila i oštetiti propeler.
• Na plovilima s vanjskim ili unutarnjim/vanjskim motorima
sondu montirajte na udaljenosti od najmanje 38 cm (15 in) od
propelera.
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
Sastavljanje sonde pomoću nosača za montažu na
krmeno zrcalo
1 Pričvrstite nosač za montažu À na sondu Á koristeći
priložene zvjezdaste podloške  i vijke Ã.
®
Potrebni alati
•
•
•
•
Bušilica i nastavci za bušenje
Križni odvijač broj 2
Traka za maskiranje
Brtvilo za plovila
Preporuke za montažu
Kako bi se osigurale vrhunske radne karakteristike uz najmanju
količinu buke i interferencije, kabel sonde potrebno je usmjeriti
podalje od žica za pokretanje motora, kućnih baterija i žica,
2 Učvrstite nosač za montažu u nosač Ä koristeći priloženi
vijak Å, gumeni podložak Æ, ravni podložak Ç i
samozateznu maticu È.
Travanj 2018
190-02409-86_0A
NAPOMENA: Vijak treba biti dovoljno zategnut da drži sondu
na mjestu kad se plovilo kreće velikom brzinom, ali
istovremeno dovoljno labav da se sonda može pomaknuti
ako udari u prepreku.
Postavljanje pribora za montažu na krmenom zrcalu
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
Kabele priključene na sondu ne smijete rezati jer rezanje kabela
sonde poništava jamstvo.
1 Izrežite šablonu.
2 Kad je šablona À postavljena okomito na krmeno zrcalo na
mjestu montaže (Preporuke za montažu, stranica 1), donji kut
Á šablone postavite na rub krmenog zrcala.
11 Zateznu vezicu kabela sonde postavite približno na pola
udaljenosti između sonde i vrha krmenog zrcala ili probnog
otvora.
12 Označite lokaciju probnog otvora za vezicu kabela i svrdlom
od 3,2 mm (1/8 in) izbušite probni otvor dubok približno
10 mm (3/8 in).
13 Na priložene vijke od 12 mm nanesite brtvilo za plovila i
vezicu kabela pričvrstite na krmeno zrcalo.
14 Ako ste označili probni otvor u koraku 7, odaberite
odgovarajuće svrdlo za bušenje otvora kroz krmeno zrcalo:
• Ako imate 4-pinski kabel, upotrijebite svrdlo od 16 mm
(5/8 in).
• Ako imate 8-pinski ili 12-pinski kabel, upotrijebite svrdlo od
25 mm (1 in).
Provedite
kabel sonde do sonara:
15
• Ako kabel provodite kroz otvor, gurnite ga kroz otvor i
postavite poklopac za uvod kabela (Montaža poklopca za
uvod kabela, stranica 2).
• Ako kabel ne provodite kroz otvor, provedite ga iznad i
preko vrha krmenog zrcala.
Izbjegavajte postavljanje kabela uz električne žice ili druge
izvore električnih smetnji.
Montaža poklopca za uvod kabela
Ako ste kabel proveli kroz krmeno zrcalo nakon montaže sonde,
trebate instalirati poklopac za uvod kabela kako biste spriječili
prodiranje vode u plovilo.
1 Poklopac za uvod kabela À postavite iznad otvora i kabela
tako da je otvor usmjeren prema dolje, a zatim označite
lokaciju dva probna otvora.
3 Označite središta za dva otvora šablone.
4 Maknite šablonu s krmenog zrcala.
5 Oko svrdla od 4 mm (5/32 in) omotajte samoljepivu traku na
6
7
8
9
18 mm (7/10 in) od vrha svrdla kako biste izbjegli preduboko
bušenje probnih otvora.
Ako nosač montirate na stakloplastiku, iznad lokacije otvora
za bušenje postavite samoljepljivu traku kako biste smanjili
napukline u sloju gelcoata.
Pomoću svrdla od 4 mm (5/32 in) na označenim lokacijama
izbušite probne otvore duboke približno 18 mm (7/10 in).
Na priložene vijke od 20 mm nanesite brtvilo za plovila i sklop
sonde pričvrstite na krmeno zrcalo.
Provedite kabel ispod kuke kabela na nosaču krmenog
zrcala.
2 Skinite poklopac za uvod kabela i pomoću svrdla od 3,2 mm
3
4
5
6
(1/8 in) probušite probne otvore duboke približno 10 mm
(3/8 in).
U otvor za kabel nanesite brtvilo za plovila tako da potpuno
prekriva kabel i da oko otvora i kabela bude dodatan sloj
brtvila.
Poklopac za uvod kabela postavite iznad otvora i kabela tako
da otvor bude usmjeren prema dolje.
Na priložene M4 vijke od 12 mm nanesite brtvilo za plovila i
zatim pričvrstite poklopac za uvod kabela na krmeno zrcalo.
Obrišite višak brtvila za plovila.
Provjera montaže
OBAVIJEST
Prije nego što plovilo ostavite u vodi na dulje razdoblje, trebate
provjeriti moguća curenja.
10 Ako kabel trebate provesti kroz krmeno zrcalo, odaberite i
označite lokaciju probnog otvora na sigurnoj udaljenosti od
vodene površine.
2
Obzirom da je voda potrebna za prenošenje zvučnog signala
sonara, kako bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u
vodi. Očitanje dubine ili udaljenosti ne možete dobiti izvan vode.
Nakon što plovilo smjestite u vodu, provjerite moguća curenja
oko otvora vijaka koji su dodani ispod površine vode.
Provjera montaže sonde na krmenom zrcalu
OBAVIJEST
Postavljanje dubine sonde izvodite u malim koracima.
Smještanje sonde preduboko može znatno utjecati na
performanse plovila i sondu izložiti opasnosti od udaranja u
podvodne predmete.
Provjerite montažu sonde na krmenom zrcalu na otvorenoj vodi
bez prepreka. Prilikom ispitivanja sonde obratite pozornost na
vašu okolinu.
1 Kada je plovilo u vodi, uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Plovilo vozite pri niskoj brzini. Ako rad uređaja za iscrtavanje
izgleda ispravno, postupno povećavajte brzinu plovidbe uz
istodobno praćenje rada uređaja za iscrtavanje.
3 Ako se signal sonara naglo izgubi ili se odraz dna znatno
pogorša, zabilježite pri kojoj se brzini to događa.
4 Vratite brzinu plovila pri kojoj ste izgubili signal i umjereno
skrećite plovilom u oba smjera uz istodobno praćenje rada
uređaja za iscrtavanje.
5 Ako se jačina signala pojača tijekom zaokreta, podesite
sondu kako bi izvirivala još 1/8 in (3 mm) ispod krmenog
zrcala plovila.
6 Ponavljajte korake 2 – 4 do uklanjanja slabljenja.
7 Ako se signal ne poboljša, sondu premjestite na drugo mjesto
na krmenom zrcalu i ponovite provjeru.
3 Postavite stezaljku za crijevo oko tijela vanbrodskog
elektromotora i zategnite ju.
4 Sondu postavite tako bude paralelno s dnom plovila tijekom
upotrebe.
5 Priloženim vezicama kabela pričvrstite kabel sonde.
6 Pridržavajući se ovih mjera opreza provucite kabel sonde do
lokacije za montažu sonara.
• Kabel se ne smije postaviti uz električne žice ili druge
izvore električnih smetnji.
• Kabel se ne smije prignječiti kada se vanbrodski motor
otpušta i sprema.
Specifikacije
Dimenzije (D x Š x V)
197,93 x 38,21 x 23,14 mm (7,8 x 1,5 x
0,9 in)
Raspon radne
temperature
Od 0 ° do 50 °C (od 32 ° do 122 °F)
Temperaturni raspon za
pohranu
Od -40 ° do 70 °C (od -40 ° do 158 °F)
Snaga emitiranja (RMS)
500 W
Frekvencije
Garmin ClearVü: CHIRP 820 kHz
SideVü: CHIRP 1,12 MHz
Maksimalna dubina/
domet*
Garmin ClearVü™: 61 m (200 ft)
SideVü: 38 m (125 ft) sa svake strane, 76 m
(250 ft) ukupno
Montaža sonde na vanbrodski motor
*Ovisno o salinitetu vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi.
Sastavljanje nosača za vanbrodski motor
1 Pomoću M4 vijaka od 8 mm À i zvjezdastih podložaka od
4 mm Á pričvrstite nosač za vanbrodski motor  na sondu
Ã.
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
2 Provedite kabel kroz otvor za kabel Ä tako da bude na vrhu
kućišta vanbrodskog motora kada je motor spremljen.
Montaža sonde na vanbrodski motor
OBAVIJEST
Ne režite kabel sonde. Rezanjem kabela sonde poništit će se
jamstvo.
1 Stezaljku za crijevo À provucite kroz prorez na nosaču sonde
Á dok s obje strane nosača ne dobijete jednake duljine.
2 Nosač sonde postavite na tijelo vanbrodskog elektromotora,
pri čemu je uski dio sonde okrenut suprotno od vijka.
3
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising