Garmin | Ultra High-Definition Scanning Sonar System | Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar System Asennusohjeet GT34UHD-TM

Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar System Asennusohjeet GT34UHD-TM
PERÄPEILIIN/
PERÄMOOTTORIIN
KIINNITETTÄVÄ GT34UHD KAIKUANTURI
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin tai -tutkan mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna Garmin laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, katso lisätietoja osoitteesta support.garmin.com.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Ohjelmistopäivitys
Päivitä ohjelmisto, kun asennat tämän laitteen.
Jos Garmin karttaplotteri sisältää Wi‑Fi tekniikkaa, päivitä
ohjelmisto yhteensopivan Android™ tai Apple laitteen
ActiveCaptain™ sovelluksella. Jos karttaplotterissa ei ole Wi‑Fi
tekniikkaa, päivitä ohjelmisto muistikortin ja Windows
tietokoneen avulla.
Lisätietoja on osoitteessa support.garmin.com.
®
®
Kaikuanturin valmisteleminen pitkään altistumiseen
vedelle
HUOMAUTUS
Älä käsittele kaikuanturia asetonilla tai asetonipohjaisilla
tuotteilla. Asetoni vahingoittaa kaikuanturin muovikoteloa.
Kun asennat kaikuanturin veneeseen, joka on enimmäkseen
vedessä, käsittele kaikuanturin ja kiinnityksen pinta
vesipohjaisella eliönestomaalilla.
1 Hio kaikuanturi ja kiinnitys kevyesti hienojakoisella
hiekkapaperilla.
2 Pyyhi kaikuanturi ja kiinnitys isopropyylialkoholilla.
3 Käsittele kaikuanturi ja kiinnitys vesipohjaisella
eliönestomaalilla.
Kaikuanturin asentaminen peräpeiliin
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
• Kaikuanturi on asennettava vesilinjan suuntaisesti.
• Kiinnitä kaikuanturi mahdollisimman lähelle veneen
keskikohtaa.
• Jos potkuri pyörii myötäpäivään veneen liikkuessa,
kaikuanturi on asennettava tyyrpuurin puolelle.
• Jos potkuri pyörii vastapäivään veneen liikkuessa, kaikuanturi
on asennettava paapuurin puolelle.
• Älä kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy
ilmakuplia tai vesipyörteitä.
Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä)
vedessä.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota, joka saattaa
huonontaa veneen suorituskykyä ja vahingoittaa potkuria.
• Jos veneessä on perämoottori tai sisä-/perämoottori,
kaikuanturi on asennettava vähintään 38 cm:n (15 tuuman)
päähän potkurista.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
Kaikuanturin kokoaminen peräpeilikiinnityksen avulla
1 Kiinnitä kiinnitys À kaikuanturiin Á mukana toimitetuilla
tähtialuslaatoilla  ja ruuveilla Ã.
®
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
maalarinteippiä
merivedenkestävää tiivistysainetta.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Varmista huipputeho ja minimoi häiriöt ohjaamalla kaikuanturin
kaapeli pois virtakaapeleiden, pääakkujen ja -johtojen,
perämoottorin akkujen ja johtojen sekä
korkeajännitekaapeleiden, kuten tutkan, äänenvahvistimen ja
automaattiohjauksen pumpun kaapeleiden, läheltä.
2 Kiinnitä teline pidikkeeseen Ä pultilla Å, kumisella
aluslaatalla Æ, litteällä aluslaatalla Ç ja lukkomutterilla È.
HUOMAUTUS: pultin on oltava tarpeeksi tiukalla, jotta
kaikuanturi pysyy paikallaan, kun vene liikkuu suurella
nopeudella, mutta kuitenkin tarpeeksi löysällä, jotta
Huhtikuu 2018
190-02409-77_0A
kaikuanturi mahtuu kääntymään pois tieltä, jos se osuu
esteeseen.
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden asentaminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Kaikuanturiin liitettäviä kaapeleita ei saa katkaista, koska se
mitätöi takuun.
1 Leikkaa malli irti.
2 Kohdista malli À pystysuunnassa asennuspaikkaan
peräpeilissä (Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 1) ja aseta
mallin alakulma Á peräpeilin reunaan.
13 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta mukana
toimitettuun 12 mm:n ruuviin ja kiinnitä kaapelinpidike
peräpeiliin.
14 Jos merkitsit aloitusreiän vaiheessa 7, poraa sopivalla
poranterällä pujotusreikä peräpeilin läpi:
• Jos käytät 4-nastaista kaapelia, käytä 16 mm:n
(5/8 tuuman) poranterää.
• Jos käytät 8- tai 12-nastaista kaapelia, käytä 25 mm:n
(1 tuuman) poranterää.
Ohjaa
kaikuanturin kaapeli luotaimeen:
15
• Jos pujotat kaapelin vaiheessa 12 poraamastasi reiästä,
työnnä se reiän läpi ja kiinnitä kaapelinreiän suojus
(Kaapelinreiän suojuksen kiinnittäminen, sivu 2).
• Jos et pujota kaapelia poraamastasi reiästä, ohjaa se
peräpeilin ylitse.
Vältä kaapelin ohjaamista sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
Kaapelinreiän suojuksen kiinnittäminen
Jos pujotit kaapelin peräpeilin läpi asennettuasi kaikuanturin,
kiinnitä kaapelinreiän suojus, jotta veneeseen ei pääse vettä.
1 Aseta kaapelinreiän suojus À reiän ja kaapelin päälle aukko
alaspäin ja merkitse kahden aloitusreiän paikat.
3 Merkitse mallin kahden reiän välin keskikohta.
4 Irrota malli peräpeilistä.
5 Kiedo pala teippiä noin 4 mm:n (5/32 tuuman) poranterään
6
7
8
9
noin 18 mm:n (7/10 tuuman) päähän terän kärjestä, jotta et
poraa reikiä liian syviksi.
Jos asennat telineen lasikuitupinnalle, voit välttää geelipinnan
halkeamisen kiinnittämällä teipin aloitusreiän kohtaan.
Poraa noin 18 mm (7/10 tuumaa) syvät aloitusreiät
merkittyihin kohtiin 4 mm:n (5/32 tuuman) poranterällä.
Levitä mukana toimitettuihin 20 mm:n ruuveihin
merivedenkestävää tiivistysainetta ja kiinnitä kaikuanturi
peräpeiliin.
Ohjaa kaapeli peräpeilikiinnityksen koukusta.
2 Irrota kaapelinreiän suojus ja poraa 3,2 mm:n (1/8 tuumaa)
3
4
5
6
poranterällä noin 10 mm (3/8 tuumaa) syvät aloitusreiät.
Täytä kaapelinreikä merivedenkestävällä tiivistysaineella
siten, että kaapeli peittyy kokonaan ja reiän ja kaapelin
ympärille jää ylimääräistä tiivistysainetta.
Aseta kaapelinreiän suojus reiän ja kaapelin päälle aukko
alaspäin.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta mukana
toimitettuun 12 mm:n M4-ruuviin ja kiinnitä kaapelinreiän
suojus peräpeiliin.
Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
Asennuksen testaaminen
HUOMAUTUS
Tarkista vene vuotojen varalta, ennen kuin jätät sen pitkäksi
ajaksi veteen.
Koska luotainsignaalin lähettäminen edellyttää vettä,
kaikuanturin on oltava vedessä, jotta laite toimii oikein. Syvyystai etäisyyslukemaa ei saa kuin vedessä. Tarkista ennen veneen
laskemista vesille, että vedenpinnan alapuolelle lisätyt
ruuvinreiät eivät vuoda.
10 Jos kaapeli on ohjattava peräpeilin läpi, valitse kohta selvästi
vedenpinnan yläpuolelta ja merkitse se.
11 Kiinnitä kaapelinpidike kaikuanturin kaapeliin noin
kaikuanturin ja peräpeilin yläpuolen tai aloitusreiän
puoliväliin.
12 Merkitse kaapelinpidikkeen aloitusreiän paikka ja poraa
3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä noin 10 mm (3/8 tuumaa)
syvä reikä.
2
Kaikuanturin peräpeiliasennuksen testaaminen
HUOMAUTUS
Säädä kaikuanturin sijaintia vain vähän kerrallaan. Kaikuanturin
sijoittaminen liian syvälle saattaa huonontaa veneen
käytettävyyttä, ja joka tapauksessa se lisää kaikuanturin riskiä
osua vedenalaisiin kohteisiin.
Testaa kaikuanturin peräpeiliasennus avovedessä, jossa ei ole
esteitä. Huomioi ympäristön tapahtumat, kun testaat
kaikuanturia.
1 Kun vene on vedessä, käynnistä karttaplotteri.
2 Etene hitaalla nopeudella. Jos karttaplotteri näyttää toimivan
oikein, lisää nopeutta ja tarkkaile karttaplotteria samalla.
3 Jos luotaimen signaali katoaa yhtäkkiä tai pohjan luotaintulos
4
5
6
7
huonontuu selvästi, huomioi veneen senhetkinen nopeus.
Palauta nopeus siihen, missä se oli signaalin kadotessa.
Käännä hitaasti molempiin suuntiin ja tarkkaile karttaplotteria
samalla.
Jos signaali heikkenee kääntymisen yhteydessä, säädä
kaikuanturia siten, että se ulottuu vielä 3 mm ( 1/8 tuumaa)
veneen peräpeilin alapuolelle.
Toista vaiheita 2–4, kunnes signaali ei enää heikkene.
Jos signaali ei parane, siirrä kaikuanturi eri paikkaan
peräpeilissä ja toista testi.
Kaikuanturin asentaminen perämoottoriin
Perämoottorikiinnityksen kokoaminen
1 Kiinnitä perämoottorikiinnitys  8 mm:n M4-ruuveilla À ja
4 mm:n tähtialuslaatoilla Á kaikuanturiin Ã.
• Kaapeli ei saa joutua puristuksiin, kun perämoottoria
käytetään ja se käännetään pois käytöstä.
Tekniset tiedot
Mitat (P x L x K)
197,93 x 38,21 x 23,14 mm (7,8 x 1,5 x
0,9 tuumaa)
Käyttölämpötila
0–50 °C (32–122 °F)
Säilytyslämpötila
-40–70 °C (-40–158 °F)
Lähetysteho (RMS)
500 W
Taajuudet
Garmin ClearVü: CHIRP 820 kHz
SideVü: CHIRP 1,12 MHz
Enimmäissyvyys/-alue* Garmin ClearVü™: 61 m (200 jalkaa)
SideVü: 38 m (125 jalkaa) kummallakin
puolella, 76 m (250 jalkaa) yhteensä
*Veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.
®
2 Ohjaa kaapeli kaapelinreiästä Ä siten, että kaapeli on
perämoottorin kotelon yläpuolella, kun moottori on käännetty
pois käytöstä.
Kaikuanturin asentaminen perämoottoriin
HUOMAUTUS
Älä katkaise kaikuanturin kaapelia. Kaikuanturin katkaiseminen
mitätöi takuun.
1 Työnnä letkunpidike À kaikuanturin telineen Á aukon läpi
siten, että telineen kummaltakin puolelta näkyy yhtä paljon
letkunpidikettä.
2 Aseta kaikuanturin teline perämoottorin rungon päälle
kaikuanturin kapea pää poispäin potkurista.
3 Kiinnitä ja kiristä letkunpidike perämoottorin rungon ympärille.
4 Säädä kaikuanturi siten, että se on pohjan suuntainen, kun
se on käytössä.
5 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli mukana toimitetuilla
nippusiteillä.
6 Ohjaa kaikuanturin kaapeli luotaimen asennuspaikkaan
näiden varotoimien mukaisesti.
• Älä ohjaa kaapelia sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
3
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising