Garmin | Ultra High-Definition Scanning Sonar System | Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar System Installatie-instructies GT34UHD-TM

Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar System Installatie-instructies GT34UHD-TM
GT34UHD
TRANSDUCERSTEUN VOOR
SPIEGEL/TROLLINGMOTOR
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking van de kaartplotter of viszoeker voor
waarschuwingen met betrekking tot het product en andere
belangrijke informatie.
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing
van uw vaartuig. Een echolood is een hulpmiddel dat u meer
informatie geeft over het water onder uw boot. Het ontheft u
echter niet van uw verantwoordelijkheid om het water rond uw
boot in de gaten te houden tijdens het navigeren.
VOORZICHTIG
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Om de beste prestaties te garanderen en schade aan uw boot te
voorkomen, moet u het Garmin toestel aan de hand van de
volgende instructies installeren.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint. Als u problemen ondervindt tijdens het
installeren, kunt u voor meer informatie terecht op
support.garmin.com.
®
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op
een veilige plek.
1 Ga naar my.garmin.com.
2 Aanmelden bij uw Garmin account.
Software-update
U moet de software bijwerken als u dit toestel installeert.
Als uw Garmin kaartplotter over Wi‑Fi technologie beschikt,
moet u de software met behulp van de ActiveCaptain™ app
bijwerken op een compatibel Android™ of Apple toestel. Als uw
kaartplotter niet over Wi‑Fi technologie beschikt, moet u de
software bijwerken met behulp van een geheugenkaart en een
Windows computer.
Ga voor meer informatie naar support.garmin.com.
®
®
®
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
Boormachine en boren
Kruiskopschroevendraaier, nr. 2
Afdekband
Watervaste kit
en draden in de hut, accu's en draden van de trollingmotor en
hoogspanningsdraden, zoals draden van de radar,
audioversterker en stuurautomaatpomp.
De transducer voorbereiden op langdurige
blootstelling aan water
LET OP
Gebruik geen aceton of producten op acetonbasis op de
transducer. Aceton beschadigt de plastic behuizing van de
transducer.
Wanneer u een transducer op een boot monteert die veel in het
water ligt, moet u een coat aanbrengen op de transducer en
bevestigingsmaterialen met een aangroeiwerende verf op
waterbasis om aangroei te voorkomen.
1 Schuur de transducer en bevestigingsmaterialen licht op met
fijn schuurpapier.
2 Maak de transducer en bevestigingsmaterialen schoon met
isopropylalcohol.
3 Breng een aangroeiwerende verf op waterbasis aan op de
transducer en bevestigingsmaterialen.
De transducer aan de spiegel van een boot
vastmaken
Aandachtspunten voor de montageplek
• De transducer moet parallel aan de waterlijn worden
gemonteerd.
• De transducer moet zo dicht mogelijk bij het midden van de
boot worden gemonteerd.
• Als de propeller met de klok mee draait als de boot beweegt,
moet de transducer aan de stuurboordkant worden
gemonteerd.
• Als de propeller tegen de klok in draait als de boot beweegt,
moet de transducer aan de bakboordkant worden
gemonteerd.
• Plaats de transducer niet achter planken, stijlen, beslag, de
waterinlaat of uitlaatpoort, of op plaatsen waar luchtbellen of
waterturbulenties ontstaan.
De transducer moet zich in schoon (niet-turbulent) water
bevinden voor optimale prestaties.
• De transducer moet niet worden gemonteerd op een plaats
waar deze beschadigd kan raken bij het te water laten of
binnenhalen van de boot.
• Op boten met één schroef moet de transducer niet worden
gemonteerd in het pad van de schroef.
De transducer kan cavitatie veroorzaken, wat een negatieve
invloed kan hebben op de prestaties van de boot en de
schroef kan beschadigen.
• Op boten met buitenboord- of binnen- en buitenboordmotors
moet de transducer minstens 38 cm (15 in.) van de propeller
worden gemonteerd.
• Op boten met twee schroeven moet de transducer zo
mogelijk worden gemonteerd tussen de beide schroeven.
De transducer in elkaar zetten met een spiegelbeugelsteun
1 Bevestig de steun À aan de transducer Á met de
meegeleverde sterringen  en schroeven Ã.
Aandachtspunten bij de montage
Voor de beste prestaties met de minste ruis en interferentie
dient u de transducerkabel weg te leiden van startkabels, accu's
April 2018
190-02409-75_0A
2 Bevestig de steun op de beugel Ä met de bout Å, rubberen
ring Æ, platte borgring Ç en borgmoer È.
OPMERKING: De bout moet stevig genoeg vastzitten om de
transducer op zijn plaats te houden als de boot op hoge
snelheid vaart, maar los genoeg om te zorgen dat de
transducer wegdraait als deze een obstakel raakt.
De transducersteun voor spiegelmontage installeren
LET OP
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u
het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen. U voorkomt
hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
De kabels naar de transducer mogen niet worden ingekort. Als u
de transducerkabels afsnijdt, vervalt uw garantie.
1 Knip de sjabloon uit.
2 Lijn de sjabloon À verticaal uit op de spiegel op de
installatielocatie (Aandachtspunten bij de montage,
pagina 1), plaats de onderste hoek Á van de sjabloon op de
rand van de spiegel.
3 Markeer het midden van de twee gaten van de sjabloon.
4 Verwijder de sjabloon van de spiegel.
5 Wikkel een stukje tape rond een boortje van 4 mm (5/32 in.)
6
7
8
9
2
op een afstand van 18 mm (7/10 in.) vanaf de punt van het
boortje om te voorkomen dat u de voorboorgaten te diep
maakt.
Als u de beugel op glasvezel installeert, bevestigt u een
stukje tape over de locatie van het voorboorgat om te
voorkomen dat scheurtjes in de gellaag ontstaan.
Boor met een verzinkboor van 4 mm (5/32 in.) de
voorboorgaten circa 18 mm (7/10 in.) diep op de gemarkeerde
plaatsen.
Breng waterdichte kit aan op de meegeleverde schroeven
van 20 mm en bevestig de transducer aan de spiegel.
Leid de kabel onder de kabelhaak op de spiegel.
10 Als u de kabel door de spiegel moet leiden, kiest u een
locatie voor het voorboorgat die zich een stuk boven de
waterlijn bevindt en markeert u deze locatie.
11 Plaats een kabelklem op de transducerkabel, op ongeveer de
helft van de afstand tussen de transducer en de bovenkant
van de spiegel of het voorboorgat.
12 Markeer de locatie voor het voorboorgat voor de kabelklem
en boor met behulp van een verzinkboor van 3,2 mm (1/8 in.)
een gat van ongeveer 10 mm (3/8 in.) diep.
13 Breng waterdichte kit aan op de meegeleverde schroef van
12 mm en bevestig de kabelklem aan de spiegel.
14 Als u in stap 7 een voorboorgat hebt gemarkeerd, kiest u de
juiste boor om een gat helemaal door de spiegel heen te
boren:
• Als u de kabel met 4 pinnen hebt, gebruikt u een boor van
16 mm (5/8 in.).
• Als u de kabel met 8 of 12 pinnen hebt, gebruikt u een
boor van 25 mm (1 in.).
15 Leid de transducerkabel naar het echolood:
• Als u de kabel door een gat in de spiegel leidt, duwt u de
kabel door het gat dat u hebt geboord en installeert u de
afdichting voor de kabelingang (De afdekking van de
kabelingang installeren, pagina 2).
• Als u de kabel niet door een gat in de spiegel aanlegt, leidt
u de kabel omhoog en over de bovenkant van de spiegel.
Voorkom dat de kabel dicht langs elektrische draden of
andere bronnen van elektrische interferentie loopt.
De afdekking van de kabelingang installeren
Als u de kabel door de spiegel leidt nadat u de transducer hebt
geïnstalleerd, dient u de afdekking van de kabelingang te
installeren om te voorkomen dat water binnendringt in uw boot.
1 Plaats de afdekking van de kabelingang À over het gat en de
kabel, met de opening naar beneden gericht, en markeer de
plaats van de twee boorgaten.
2 Verwijder de afdekking van de kabelingang en boor met een
boortje van 3,2 mm (1/8 inch) de voorboorgaten met een
diepte van circa 10 mm (3/8 inch).
3 Vul het doorvoergat met de waterdichte kit zodat de kabel
volledig is bedekt en er extra kit rond het gat en de kabel
aanwezig is.
4 Plaats de afdekking van de kabelingang over het gat en de
kabel, met de opening naar beneden gericht.
5 Breng waterdichte kit aan op de meegeleverde M4schroeven van 12 mm, en bevestig de afdekking van de
kabelingang op de spiegel.
6 Veeg de overtollige waterdichte kit weg.
De installatie testen
LET OP
U moet controleren of uw boot lekt voordat u deze gedurende
een langere periode in het water laat.
2 Leid de kabel door de kabeluitsparing Ä zodat de kabel op
de bovenkant van de trollingmotorbehuizing ligt wanneer
deze is opgeborgen.
De transducer aan een trollingmotor vastmaken
LET OP
Kort de transducerkabel niet in. Als u de transducerkabel inkort,
vervalt uw garantie.
1 Druk de slangklem À door de sleuf op de transducersteun Á
totdat aan beide zijden van de steun een stuk van gelijke
lengte uitsteekt.
Omdat er water nodig is voor het geleiden van de
echoloodsignalen, werkt de transducer alleen goed als deze
zich in het water bevindt. Buiten het water kunt u geen diepte- of
afstandsmeting krijgen. Wanneer u uw boot te water laat,
controleert u bij elk van de schroefgaten die onder de waterlijn
zijn gemaakt of er lekkage optreedt.
De installatie van de aan de spiegel gemonteerde
transducer testen
LET OP
Gebruik kleine stappen bij het afstellen van de diepte van de
transducer. Als u de transducer te diep plaatst, kan dit negatieve
gevolgen hebben voor de prestaties van de boot en loopt u het
risico dat de transducer objecten onder water raakt.
Test de installatie van de aan de spiegel gemonteerde
transducer in open water dat vrij is van obstakels. Let goed op
uw omgeving terwijl u de transducer test.
1 Schakel de kaartplotter in terwijl de boot zich in het water
bevindt.
2 Vaar op lage snelheid. Als de kaartplotter correct lijkt te
werken, voert u de snelheid langzaam op terwijl u op de
kaartplotter let.
3 Als het echoloodsignaal plotseling verloren gaat of als de
kwaliteit van het retoursignaal van de bodem ernstig afneemt,
noteert u de snelheid waarbij dit gebeurt.
4 Breng de boot weer op de snelheid waarbij het signaal
verloren ging en maak enkele flauwe bochten in beide
richtingen, terwijl u de kaartplotter in de gaten houdt.
5 Als het signaal tijdens het draaien sterker wordt, laat de
transducer dan een klein stukje zakken zodat deze 1/8 inch
(3 mm) verder onder de spiegel van de boot uitsteekt.
6 Herhaal stap 2-4 totdat er geen kwaliteitsverlies meer
optreedt.
7 Als het signaal niet verbetert, verplaatst u de transducer naar
een andere plek op de spiegel en herhaalt u de test.
De transducer aan een trollingmotor
vastmaken
De trollingmotorbevestiging in elkaar zetten
1 Bevestig de trollingmotorbevestiging  aan de transducer Ã
met de M4-schoreven van 8 mm À en sterringen van 4 mm
Á.
2 Plaats de transducersteun tegen de behuizing van de
3
4
5
6
trollingmotor met het smalle uiteinde van de transducer van
de schroef af gericht.
Bevestig de slangklem rond de behuizing van de
trollingmotor en zet de slangklem vast.
Plaats de transducer zo dat deze parallel naar de bodem is
gericht wanneer de transducer in gebruik is.
Bevestig de transducerkabel met de meegeleverde
kabelbinders.
Leid de transducerkabel naar de installatielocatie van het
echolood en houd daarbij rekening met de volgende
aandachtspunten.
• De kabel mag niet dicht langs elektrische draden of
andere bronnen van elektrische interferentie worden
geleid.
• De kabel mag niet worden afgekneld wanneer de
trollingmotor in gebruik is of is opgeborgen.
Specificaties
Afmetingen (L x B x H)
197,93 x 38,21 x 23,14 mm (7,8 x 1,5 x
0,9 in.)
Bedrijfstemperatuurbereik Van 0° tot 50°C (van 32° tot 122°F)
Bereik opslagtemperatuur Van -40° tot 70°C (van -40° tot 158°F)
Zendvermogen (RMS)
500 W
Frequenties
Garmin ClearVü: CHIRP 820 kHz
SideVü: CHIRP 1,12 MHz
Maximale diepte/bereik*
Garmin ClearVü™: 61 m (200 ft.)
SideVü: 38 m (125 ft.) iedere kant, 76 m
(250 ft.) totaal
Afhankelijk van het zoutgehalte van water, de bodemsoort en
andere watercondities.
© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
®
3
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising