Garmin | Panoptix LiveScope™ System (LVS32) | Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Installatie-instructies

Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Installatie-instructies
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS32-TH
INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Het toestel moet worden bevestigd met ten minste een van de
meegeleverde anti-rotatiebouten. Als u dit niet doet, kan het
toestel gaan draaien terwijl de boot beweegt en het schip
mogelijk beschadigen.
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing
van uw vaartuig. Sonar is een hulpmiddel dat u meer informatie
geeft over het water onder uw boot. Het ontheft u echter niet van
uw verantwoordelijkheid om het water rond uw boot in de gaten
te houden tijdens het navigeren.
•
•
•
•
•
•
•
38 mm gatenzaag (1 1/2 in.) (metalen romp)
Lintzaag of tafelzaag
Waterpomptang of bahco
Afdekband
Watervaste kit
Vloeibaar wasmiddel
Watervaste epoxyhars of kernafdichtingsmiddel dat kan
worden gebruikt op kunststof (glasvezelromp met kern)
Over de transducer
De transducer verzendt en ontvangt geluidsgolven door het
water en geeft informatie over de ontvangen geluidsgolven door
aan uw Garmin echolood.
Aandachtspunten voor de montageplek
VOORZICHTIG
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Om de beste prestaties te garanderen en schade aan uw boot te
voorkomen, moet u de Garmin transducer aan de hand van de
volgende instructies installeren.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint. Neem contact op met Garmin Product Support
als u problemen ondervindt tijdens het installeren.
®
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op
een veilige plek.
1 Ga naar my.garmin.com/registration.
2 Aanmelden bij uw Garmin account.
Software-update
U moet de software bijwerken als u dit toestel installeert.
Als uw Garmin kaartplotter over Wi‑Fi technologie beschikt,
moet u de software met behulp van de ActiveCaptain™ app
bijwerken op een compatibel Android™ of Apple toestel. Als uw
kaartplotter niet over Wi‑Fi technologie beschikt, moet u de
software bijwerken met behulp van een geheugenkaart en een
Windows computer.
Ga voor meer informatie naar support.garmin.com.
®
®
®
Benodigde materialen
•
•
•
•
•
•
Boormachine
3 mm boor (1/8 in.)
9 mm boor (3/8 in.)
12 mm boor (1/2 in.) (metalen romp)
13 mm boor (1/2 in.) (glasvezelromp)
32 mm gatenboor (11/4 in.) (glasvezelromp)
• Op boten met een buitenboordmotor of Z-aandrijving
(sterndrive)
moet de transducer vooraan en dichtbij de
motor(en) worden gemonteerd.
• Op boten met een binnenboordmotor
moet de transducer
vooraan en uit de buurt van schroef en aandrijfas van de
motor worden gemonteerd.
• Op stepped hull-boten
moet de transducer voor de eerste
verspringing worden gemonteerd.
• Op boten met een volledige kiel
moet de transducer onder
een kleine hoek in de richting van de boeg worden geplaatst,
niet parallel aan de middenlijn.
• Op boten met een vinkiel
moet de transducer meer dan
25 cm (10 in.) en minder dan 75 cm (30 in) vóór de kiel en
minder dan 10 cm (4 in.) opzij van de middenlijn worden
gemonteerd.
• Op boten met waterverplaatsende romp
moet de
transducer worden gemonteerd op ongeveer 1/3 van de
lengte van de waterlijn van de boot vanaf de boeg en op 150
tot 300 mm (6 tot 12 in.) opzij van de middellijn.
• De transducer moet parallel aan de as van de boeg naar de
achtersteven van uw schip worden gemonteerd.
• Plaats de transducer niet achter planken, stijlen, beslag, de
waterinlaat of uitlaatpoort, of op plaatsen waar luchtbellen of
waterturbulenties ontstaan.
De transducer moet zich in schoon (niet-turbulent) water
bevinden voor optimale prestaties.
• De transducer moet niet worden gemonteerd op een plaats
waar deze beschadigd kan raken bij het te water laten of
binnenhalen van de boot.
• Op boten met één schroef moet de transducer niet worden
gemonteerd in het pad van de schroef.
De transducer kan cavitatie veroorzaken, wat een negatieve
invloed kan hebben op de prestaties van de boot en de
schroef kan beschadigen.
• Op boten met twee schroeven moet de transducer zo
mogelijk worden gemonteerd tussen de beide schroeven.
Januari 2019
190-02496-90_0A
Aandachtspunten bij de montage
• U moet de sonarmodule instaleren op een locatie met
voldoende ventilatie waar het niet wordt blootgesteld aan
extreme temperaturen.
• De transducer moet niet worden gemonteerd op een plaats
waar deze beschadigd kan raken bij het te water laten,
binnenhalen of opbergen van de boot.
• Plaats de transducer niet achter planken, stijlen, beslag,
waterinlaten of -uitlaten, door-de-huid transducers, of op
plaatsen waar luchtbellen of waterturbulenties ontstaan.
Turbulent water kan de sonarbundel verstoren.
• U moet de transducer bevestigen op een oppervlak waar het
fairingblok niet wordt gehinderd door tussenschotten of
langsliggers aan de binnenkant van de boot.
• De transducer moet zo dicht mogelijk bij de middenlijn van de
boot worden gemonteerd.
• Als de transducer verder uit het midden van de spiegel is
geplaatst,
kan de grotere deadrisehoek ertoe leiden dat de
romp van de boot de sonarbundel verstoort , en dat de
detectie aan de andere kant van de boot niet consistent is .
Deze illustraties tonen de transducer van achteren.
• Op boten met één schroef moet de transducer niet worden
gemonteerd in het pad van de schroef.
• Op boten met twee schroeven moet de transducer zo
mogelijk worden gemonteerd tussen de beide schroeven.
• Monteer de sonarmodule op een locatie waar de LED's
zichtbaar zijn.
• Monteer de sonarmodule op een locatie waar de kabels
eenvoudig kunnen worden aangesloten.
Hoek voor fairingblok bepalen
Met een fairingblok kunt u uw transducer parallel aan de
waterlijn positioneren om de nauwkeurigheid van de
echoloodmetingen te optimaliseren. U dient de deadrisehoek
van de romp van uw boot te meten om te bepalen of een
fairingblok nodig is om de transducer te monteren. Als de
deadrisehoek van de montageplek meer dan 5° bedraagt, dient
u een fairingblok te gebruiken om de transducer te monteren.
Deadrisehoek
Deadrise is de hoek tussen een horizontale lijn en de romp van
een boot op een enkel punt. U kunt de deadrisehoek meten met
een smartphone app, een hoekmeter, een gradenboog of een
digitale waterpas. U kunt ook uw botenbouwer vragen wat de
deadrisehoek is op een bepaald punt op de romp van uw boot.
OPMERKING: Een boot kan verschillende deadrisehoeken
hebben, afhankelijk van de vorm van de romp. Meet de
deadrisehoek alleen op de locatie waar u de transducer wilt
installeren.
2
Het fairingblok uitzagen
VOORZICHTIG
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
1 Bevestig het fairingblok met houtschroeven op een stuk hout.
Het stuk hout wordt de zaagvorm voor het fairingblok.
2 Meet de deadrisehoek van de romp op de montageplek.
3 Kantel uw tafelzaagblad gelijk aan de deadrisehoek en zet
de langsgeleider vast.
4 Plaats het fairingblok op de tafel zodat de zaaggeleider tegen
de langsgeleider
rust en de hoek overeenkomt met de
hoek op de montageplek.
5 Stel de langsgeleider zo af dat het fairingblok een
minimale dikte
heeft van 2 mm (1/16 in.).
OPMERKING: De maximale zaaghoek
voor het fairingblok
is 25°.
6 Zaag het fairingblok uit.
7 Vorm het fairingblok met een raspvijl of powertool zo
nauwkeurig mogelijk naar de romp.
8 Gebruik het resterende deel van het fairingblok als steunblok
aan de binnenkant van de romp.
De sonarmodule bevestigen
Het Panoptix LiveScope GLS 10 toestel bevestigen
LET OP
Als u het toestel op glasvezel monteert, is het raadzaam om bij
het boren van de gaten met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aan te brengen. U
voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.
OPMERKING: Roestvrijstalen schroeven kunnen zich gaan
binden wanneer ze in het glasvezel worden geschroefd en te
strak worden aangedraaid. Aangeraden wordt om een zuurvrij
smeermiddel op de schroeven aan te brengen voordat u deze
installeert.
OPMERKING: Bij het toestel zijn schroeven geleverd, maar
deze zijn mogelijk niet geschikt voor het montageoppervlak.
Voordat u het toestel installeert, moet u voor het
montageoppervlak geschikte schroeven en andere
bevestigingsmaterialen kiezen.
1 Plaats het toestel op de gewenste montagelocatie en
markeer de locatie van de montagegaten.
2 Boor een montagegat voor één hoek van het toestel.
3 Bevestig deze hoek van het toestel losjes aan het
montageoppervlak en controleer de andere drie markeringen
van de montagegaten.
4 Markeer eventueel opnieuw de montagegaten en verwijder
het toestel van het montageoppervlak.
5 Boor de overige montagegaten.
6 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak.
Knippercodes
Als de sonarmodule is geïnstalleerd, wordt deze tegelijk met de
kaartplotter ingeschakeld. De status-LED op de sonarmodule
geeft de operationele status van de module aan.
LEDkleur
Status
Status
Groen
Knipperen
De sonarmodule is aangesloten op een
kaartplotter en werkt naar behoren. Er
worden sonargegevens weergegeven
op de kaartplotter.
Rood
Knipperen
De sonarmodule is ingeschakeld, maar
is niet verbonden met een kaartplotter,
of wacht tot er verbinding kan worden
gemaakt met een kaartplotter. Als de
sonarmodule is verbonden met de
kaartplotter en de status onveranderd
blijft, moet u controleren of de kabels
correct zijn aangesloten.
Oranje
Knipperen
De software wordt bijgewerkt.
Rood/
groen
Knipperen
Gereserveerd
Rood
Twee keer
Andere sonarfout.
knipperen gevolgd
door een pauze
van 3 seconden
Rood
Drie maal
De transducer wordt niet gedetecteerd
knipperen gevolgd door de sonarmodule. Controleer de
door een pauze
bedrading als deze foutcode aanhoudt.
van 3 seconden
Rood
Vijf maal knipperen De ingangsspanning van de
gevolgd door een sonarmodule is hoger dan de maximale
pauze van 3
ingangsspanning.
seconden
Installatie-instructies voor glasvezelromp
met kern
1 Selecteer een montageplek met een vlak oppervlak zonder
onregelmatigheden.
2 Markeer de locatie van het pengat en de anti-rotatiebout met
behulp van de sjabloon.
3 Boor op de locatie van het pengat een voorboorgat van 3 mm
(1/8 in.) door de sjabloon en de romp.
4
5
6
7
8
9
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
Breng aan de buitenkant van de romp afdekband aan op het
voorboorgat en het gebied eromheen om beschadiging van
de glasvezellaag te voorkomen.
Boor op de locatie van het pengat met een 32 mm (1 1/4 in.)
boortje een gat vanaf de buitenkant van de romp door de
buitenhuid , de binnenhuid
en de kern .
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
Schuur de binnenhuid, kern en buitenhuid rond het gat
schoon.
Dicht de blootliggende binnenkern af met epoxyhars
en
laat de hars goed harden.
Boor vanaf de buitenkant van de romp met een gatenboor
van 9 mm (3/8 in.) het gat voor de anti-rotatiebout door de
romp.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
Schuur en reinig het gebied rond het gat met een
ontvettingsmiddel om stofdeeltjes te verwijderen.
Watervaste kit aanbrengen op een door de romp te
monteren transducer
U dient watervaste kit aan te brengen op de transducer om een
waterdichte afdichting te maken tussen het fairingblok en de
romp. Breng de kit niet direct aan op de pen of anti-rotatiebout.
Breng watervaste kit
aan rond de voet van de pen en de
anti-rotatiebout op de transducer.
Een door-de-huid transducer met een fairingblok
installeren
Gaten voor transducerpen en anti-rotatiebout boren in een
glasvezelromp met kern
Voordat u het gat voor de anti-rotatiebout boort, dient u het gat
voor de transducerpen te boren (Gaten voor transducerpen en
anti-rotatiebout boren in een glasvezelromp met kern, pagina 3)
en dient u het fairingblok uit te zagen (Het fairingblok uitzagen,
pagina 2).
Het gat in de kern moet voorzichtig worden uitgezaagd en
zorgvuldig worden afgedicht om lekkage te voorkomen.
De transducer installeren met een fairingblok
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
3
OPMERKING: Als u de transducer installeert in een
glasvezelromp met kern, draai de moeren dan niet te strak aan
om beschadiging van de romp te voorkomen.
1 Breng watervaste kit aan rond de voet van de anti-rotatiebout
en de transducerpen .
2 Bevestig de transducerbehuizing stevig in de uitsparing voor
het fairingblok
.
3 Breng watervaste kit aan op de kant van het fairingblok
dat tegen de romp aankomt.
4 Breng watervaste kit aan op de kant van het steunblok dat
tegen de binnenkant van de romp aankomt.
5 Steek vanaf de buitenkant van de romp de transducerkabel
en de transducerpen door het montagegat.
6 Schuif vanaf de binnenkant van de romp het steunblok op de
transducerpen en bevestig het blok stevig tegen de
binnenkant van de romp.
Fairingblok en transducer moeten parallel lopen aan de kiel.
7 Breng het meegeleverde smeermiddel aan op de vrij
liggende transducerpen en anti-rotatiebout.
8 Bevestig vanaf de binnenkant van de romp met behulp van
een waterpomptang of bahco het steunblok op de
transducerpen met de meegeleverde 46 mm rompmoer ,
de nylon ring
en de rubberen ring .
Draai de rompmoer niet te strak aan.
9 Bevestig vanaf de binnenkant van de romp met behulp van
een waterpomptang of bahco het steunblok op de antirotatiebout met de meegeleverde M8 moer
en 8 mm ring
.
Draai de M8 moer niet te strak aan.
10 Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit aan de
buitenkant van het fairingblok en de buitenhuid om te zorgen
dat het water soepel over de transducer stroomt.
Installatie-instructies voor romp zonder kern/
glasvezelromp/houten romp
Transducer door een romp zonder kern/
glasvezelromp monteren met een fairingblok
Als de deadrisehoek van de montageplek meer bedraagt dan 5°,
dient u een fairingblok te gebruiken om het toestel te monteren.
4
Gaten voor transducerpen en anti-rotatiebout boren in een
romp zonder kern of glasvezelromp
Voordat u gaten boort voor de anti-rotatiebouten, dient u het gat
te boren voor de transducerpen en het fairingblok uit te zagen
(Het fairingblok uitzagen, pagina 2).
U dient de volgende instructies te volgen als u een fairingblok
gebruikt om de transducer te monteren op een boot waarvan de
glasvezelromp geen kern heeft.
1 Selecteer een montageplek met een vlak oppervlak zonder
onregelmatigheden.
2 Markeer de locatie van het pengat en de anti-rotatiebout met
behulp van de sjabloon.
3 Boor vanaf de buitenkant van de romp een voorboorgat van
3 mm (1/8 in.) door de romp op de locatie van het pengat.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
4 Als het schip een romp van glasvezel heeft, brengt u
afdekband aan op het voorboorgat en het gebied eromheen
om beschadiging van de glasvezellaag te voorkomen.
5 Als u het gat met tape hebt afgedekt, snijdt u met een
stanleymes het gat uit in de tape.
6 Boor vanaf de buitenkant van de romp met een gatenboor
van 32 mm (1 1/4 in.) een gat op de locatie van het pengat.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
7 Schuur het gebied rond het gat schoon.
8 Boor met een gatenboor van 9 mm (3/8 in.) de gaten voor de
anti-rotatiebout door de romp.
De gaten moeten loodrecht op het wateroppervlak staan.
9 Schuur en reinig het gebied rond de gaten met een
ontvettingsmiddel om stofdeeltjes te verwijderen.
Watervaste kit aanbrengen op een door de romp te
monteren transducer
U dient watervaste kit aan te brengen op de transducer om een
waterdichte afdichting te maken tussen het fairingblok en de
romp. Breng de kit niet direct aan op de pen of anti-rotatiebout.
Breng watervaste kit
aan rond de voet van de pen en de
anti-rotatiebout op de transducer.
9 Bevestig vanaf de binnenkant van de romp met behulp van
een waterpomptang of bahco het steunblok op de antirotatiebout met de meegeleverde M8 moer
en 8 mm ring
.
Draai de M8 moer niet te strak aan.
10 Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit aan de
buitenkant van het fairingblok en de buitenhuid om te zorgen
dat het water soepel over de transducer stroomt.
Transducer door een romp zonder kern/
glasvezelromp monteren zonder fairingblok
Als de deadrisehoek van de montageplek niet meer bedraagt
dan 5°, kunt u het toestel zonder fairingblok monteren.
De transducer installeren met een fairingblok
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
OPMERKING: Als u de transducer installeert in een
glasvezelromp met kern, draai de moeren dan niet te strak aan
om beschadiging van de romp te voorkomen.
1 Breng watervaste kit aan rond de voet van de anti-rotatiebout
en de transducerpen .
De gaten voor de transducerpen en anti-rotatiebout boren
Volg deze instructies als u de transducer op een boot van
glasvezel monteert en geen fairingblok of isolatieplaat gebruikt.
1 Snij de meegeleverde transducersjabloon uit.
2 Selecteer een montageplek met een vlak oppervlak zonder
onregelmatigheden.
3 Markeer de locatie van het pengat en de anti-rotatiebout met
behulp van de sjabloon.
Boor
vanaf de buitenkant van de romp met een gatenboor
4
van 32 mm (1 1/4 in.) het gat voor de transducerpen.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
5 Boor vanaf de buitenkant van de romp met een gatenboor
van 9 mm (3/8 in.) het gat voor de anti-rotatiebout.
De gaten moeten loodrecht op het wateroppervlak staan.
6 Schuur de binnenhuid, kern en buitenhuid rond de gaten
schoon.
2 Bevestig de transducerbehuizing stevig in de uitsparing voor
het fairingblok
.
3 Breng watervaste kit aan op de kant van het fairingblok
dat tegen de romp aankomt.
4 Breng watervaste kit aan op de kant van het steunblok dat
5
6
7
8
tegen de binnenkant van de romp aankomt.
Steek vanaf de buitenkant van de romp de transducerkabel
en de transducerpen door het montagegat.
Schuif vanaf de binnenkant van de romp het steunblok op de
transducerpen en bevestig het blok stevig tegen de
binnenkant van de romp.
Fairingblok en transducer moeten parallel lopen aan de kiel.
Breng het meegeleverde smeermiddel aan op de vrij
liggende transducerpen en anti-rotatiebout.
Bevestig vanaf de binnenkant van de romp met behulp van
een waterpomptang of bahco het steunblok op de
transducerpen met de meegeleverde 46 mm rompmoer ,
de nylon ring
en de rubberen ring .
Draai de rompmoer niet te strak aan.
Watervaste kit aanbrengen op een door de romp te
monteren transducer
U dient watervaste kit aan te brengen op de transducer om een
waterdichte afdichting te maken tussen het fairingblok en de
romp. Breng de kit niet direct aan op de pen of anti-rotatiebout.
Breng watervaste kit
aan rond de voet van de pen en de
anti-rotatiebout op de transducer.
5
De transducer monteren zonder fairingblok
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
OPMERKING: Als u een transducer installeert in een
glasvezelromp zonder kern, zorg dan dat u de moeren niet te
strak aandraait, om beschadiging van de romp te voorkomen.
1 Breng watervaste kit aan rond de voet van de transducerpen
, de anti-rotatiebout
en de zijkant van de
transducerplaat
die tegen de romp aankomt.
2 Plaats vanaf de buitenkant van de romp de transducer door
3
4
5
6
het montagegat en bevestig de transducer stevig tegen de
romp.
Breng het meegeleverde smeermiddel aan op de vrij
liggende transducerpen en anti-rotatiebout.
Draai vanaf de binnenkant van de romp de meegeleverde
46 mm rompmoer , de nylon ring
en de rubberen ring
met een waterpomptang of bahco vast op de transducerpen.
Draai de rompmoer niet te strak aan.
Draai vanaf de binnenkant van de romp met een
waterpomptang of bahco de meegeleverde M8 moer
en 8
mm nylon ring
met een waterpomptang of bahco vast op
de anti-rotatiebout.
Draai de M8 moer niet te strak aan.
Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit van de
buitenkant van de buitenhuid om te zorgen dat het water
soepel over de transducer stroomt.
Gaten voor transducerpen en anti-rotatiebout boren in een
metalen romp
U dient de volgende instructies te volgen als u een fairingblok
gebruikt om de transducer te monteren op een boot met een
metalen romp.
1 Selecteer een montageplek met een vlak oppervlak zonder
onregelmatigheden.
2 Markeer de locatie van het pengat en de anti-rotatiebout met
behulp van de sjabloon.
3 Boor vanaf de buitenkant van de romp een voorboorgat van
3 mm (1/8 in.) door de romp op de locatie van het pengat.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
4 Zaag vanaf de buitenkant van de romp het pengat uit met
een gatenzaag van 38 mm (11/2 in.).
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
5 Boor vanaf de buitenkant van de romp met een gatenboor
van 13 mm (1/2 in.) het gat voor de anti-rotatiebout door de
romp.
6 Schuur het gebied rond de gaten schoon.
Watervaste kit aanbrengen op een door de romp te
monteren transducer
U dient watervaste kit aan te brengen op de transducer om een
waterdichte afdichting te maken tussen het fairingblok en de
romp. Breng de kit niet direct aan op de pen of anti-rotatiebout.
Breng watervaste kit
aan rond de voet van de pen en de
anti-rotatiebout op de transducer.
Installatie-instructies voor boot met metalen
romp
Transducer door een metalen romp monteren met een
fairingblok
Als de deadrisehoek van de montageplek meer bedraagt dan 5°,
dient u een fairingblok te gebruiken om het toestel te monteren.
De transducer installeren met een fairingblok en bussen
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
1 Bevestig de bussen op de anti-rotatiebout en de
transducerpen .
6
De gaten voor de transducerpen en anti-rotatiebout boren
Volg deze instructies als u de transducer op een boot met een
metalen romp bevestigt en geen fairingblok gebruikt.
1 Snij de meegeleverde transducersjabloon uit.
2 Selecteer een montageplek met een vlak oppervlak zonder
onregelmatigheden.
3 Markeer de locatie van het pengat en de anti-rotatiebout met
behulp van de sjabloon.
4 Boor vanaf de buitenkant van de romp een voorboorgat van
3 mm (1/8 in.) door de romp op de locatie van het pengat.
5 Zaag vanaf de buitenkant van de romp het pengat uit met
een gatenzaag van 38 mm (11/2 in.).
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
6 Boor vanaf de buitenkant van de romp met een gatenboor
van 12 mm (1/2 in.) de gaten voor de anti-rotatiebout.
De gaten moeten loodrecht op het wateroppervlak staan.
7 Verwijder de sjabloon van de montageplek.
8 Schuur en reinig het gebied rond de gaten met een
ontvettingsmiddel om stofdeeltjes te verwijderen.
2 Breng watervaste kit aan rond de bussen en de voet van de
anti-rotatiebout en transducerpen.
3 Bevestig de transducerbehuizing stevig in de uitsparing voor
het fairingblok .
4 Breng watervaste kit aan op de zijkant van het fairingblok dat
tegen de romp aankomt.
5 Breng waterdichte kit aan op de kant van het steunblok
dat tegen de romp aankomt.
6 Steek vanaf de buitenkant van de romp de transducerkabel
en de transducerbehuizing door het montagegat.
7 Schuif vanaf de binnenkant van de romp het steunblok op de
transducer en bevestig het blok stevig op de romp.
8 Breng het meegeleverde smeermiddel aan op de vrij
liggende transducerpen en anti-rotatiebout.
9 Bevestig vanaf de binnenkant van de romp met behulp van
een waterpomptang het steunblok op de transducerpen met
de meegeleverde 46 mm rompmoer , de nylon ring
en
de rubberen ring .
10 Bevestig vanaf de binnenkant van de romp met behulp van
een waterpomptang het steunblok op de anti-rotatiebout met
de meegeleverde M8 moer
en 8 mm ring .
11 Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit aan de
buitenkant van het fairingblok en de buitenhuid om te zorgen
dat het water soepel over de transducer stroomt.
Transducer door een metalen romp monteren zonder
fairingblok
Als de deadrisehoek van de montageplek niet meer bedraagt
dan 5 graden, kunt u het toestel zonder fairingblok monteren.
De transducer in een metalen romp installeren zonder
fairingblok
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
OPMERKING: Als u een transducer installeert in een aluminium
of stalen romp, moet u de meegeleverde isolatieplaat gebruiken.
1 Bevestig de bussen op de anti-rotatiebout en de
transducerpen .
2 Bevestig de isolatieplaat stevig op de transducer.
3 Breng watervaste kit aan rond de voet van de transducerpen,
4
5
6
7
de anti-rotatiebout en de zijkant van de transducerplaat die
tegen de romp aankomt.
OPMERKING: Breng op alle oppervlakken voldoende
watervaste kit voor een stevige hechting tussen plaat en
romp, ook langs de randen.
Plaats vanaf de buitenkant van de romp de transducer door
het montagegat en bevestig de transducer stevig tegen de
romp.
Breng het meegeleverde smeermiddel aan op de vrij
liggende transducerpen en anti-rotatiebouten.
Draai vanaf de binnenkant van de romp de meegeleverde
46 mm rompmoer , de nylon ring
en de rubberen ring
met een waterpomptang of bahco vast op de transducerpen.
Draai vanaf de binnenkant van de romp de meegeleverde M8
moer
en 8 mm nylon ring
met een waterpomptang vast
op de anti-rotatiebout.
7
8 Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit van de
buitenkant van de buitenhuid om te zorgen dat het water
soepel over de transducer stroomt.
Onderhoud
Licentie voor open-source software
De licentie(s) voor open-source software die in dit product wordt
gebruikt, vindt u op developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2019 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™ en SteadyCast™ zijn handelsmerken van
Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden
gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
De installatie testen
LET OP
U moet controleren of uw boot lekt voordat u deze gedurende
een langere periode in het water laat.
Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple is een handelsmerk van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen. Wi‑Fi is een geregistreerd handelsmerk van
Wi-Fi Alliance Corporation. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en
merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
®
®
Omdat er water nodig is voor het geleiden van de
echoloodsignalen, werkt de transducer alleen goed als deze
zich in het water bevindt. Buiten het water kunt u geen diepte- of
afstandsmeting krijgen. Wanneer u uw boot te water laat,
controleert u bij elk van de schroefgaten die onder de waterlijn
zijn gemaakt of er lekkage optreedt.
Vuilafstotende verf
Om roest te voorkomen en de aangroei van organismen die
invloed kunnen hebben op prestaties van een vaartuig te
vertragen, dient u elke zes maanden een aangroeiwerende verf
op waterbasis op de transducer aan te brengen.
OPMERKING: Breng nooit vuilafstotende verf op ketonbasis
aan op uw schip, omdat keton veel soorten plastic aantast en
uw transducer kan beschadigen of kapotmaken.
De transducer schoonmaken
Vuil en aangroei kan zich snel ophopen en de prestaties van uw
toestel verminderen.
1 Verwijder het vuil met een zachte doek en milde reiniger.
2 Gebruik bij hardnekkig vuil een schuursponsje of
plamuurmes om de aangroei te verwijderen.
3 Veeg het toestel vervolgens droog.
Specificaties
Panoptix LiveScope LVS32-TH specificaties
Afmetingen (L x H x B)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm (5,37 x 3,8
x 1,75 in.)
Gewicht (alleen transducer)
850 g (1,87 lbs.)
Frequenties
Van 530 tot 1,1 MHz
Bedrijfstemperatuur
Van 0 tot 40°C (van 32 tot 104°F)
Opslagtemperatuur
Van -40 tot 85°C (van -40 tot
185°F)
Maximale diepte/afstand*
61 m (200 ft.)
Beeldveld
Voorkant naar achterkant: 135
graden
Zijkant naar zijkant: 20 graden
Afhankelijk van het zoutgehalte van water, de bodemsoort en
andere watercondities.
Panoptix LiveScope GLS 10 sonarmodule specificaties
Afmetingen (B×H×D)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x 2,6 in.)
Gewicht
1,96 kg (4,33 lbs.)
Bedrijfstemperatuur
Van -15 tot 70°C (van 5 tot 158°F)
Opslagtemperatuur
Van -40 tot 85°C (van -40 tot 185°F)
Ingangsspanning
Van 10 tot 32 V gelijkstroom
Stroomverbruik
21 W (standaard), 24 mW min., 58 W max.
Kompasveilige afstand
178 mm (7 in.)
Gegevensuitvoer
Garmin Marine Network
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising