Garmin | Panoptix LiveScope™ System (LVS32) | Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Asennusohjeet

Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Asennusohjeet
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS32-TH
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
• pesuliuotinta
• veneilyyn tarkoitettua epoksia tai keskikerroksen
tiivistysainetta, jota voi käyttää muovipinnalla
(kerrosrakenteellinen lasikuiturunko)
Tietoja kaikuanturista
Kaikuanturi lähettää ja vastaanottaa ääniaaltoja vedessä ja
välittää ääniaaltotiedot Garmin luotainlaitteeseen.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua lukkopulttia. Muutoin laite voi pyöriä veneen
liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna Garmin kaikuanturi näiden ohjeiden mukaisesti, jotta
vene ei vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman
tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Ohjelmistopäivitys
Päivitä ohjelmisto, kun asennat tämän laitteen.
Jos Garmin karttaplotteri sisältää Wi‑Fi tekniikkaa, päivitä
ohjelmisto yhteensopivan Android™ tai Apple laitteen
ActiveCaptain™ sovelluksella. Jos karttaplotterissa ei ole Wi‑Fi
tekniikkaa, päivitä ohjelmisto muistikortin ja Windows
tietokoneen avulla.
Lisätietoja on osoitteessa support.garmin.com.
®
®
®
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pora
3 mm:n terä (1/8 tuumaa)
9 mm:n terä (3/8 tuumaa)
12 mm:n poranterä (1/2 tuumaa) (metallirunko)
13 mm:n poranterä (1/2 tuumaa) (lasikuiturunko)
32 mm:n lattaterä (11/4 tuumaa) (lasikuiturunko)
38 mm:n reikäsaha (1 1/2 tuumaa) (metallirunko)
vannesaha tai pöytäsaha
siirtoleukapihdit tai jakoavain
maalarinteippiä
merivedenkestävää tiivistysainetta
• Perämoottori- ja sisäperämoottorialuksissa , kaikuanturi on
kiinnitettävä moottorien eteen ja niiden lähelle.
• Sisämoottorialuksissa
kaikuanturi on kiinnitettävä
moottorin eteen kauaksi potkurista ja akselista.
• Porraspohjaisissa aluksissa
kaikuanturi on kiinnitettävä
ensimmäisen porrastuksen eteen.
• Pääkölillisissä aluksissa
kaikuanturi on kiinnitettävä
loivaan kulmaan osoittamaan keulaa, ei keskilinjan
suuntaisesti.
• Eväkölillisissä aluksissa
kaikuanturi on kiinnitettävä 25 75 cm (10 - 30 tuumaa) kölin etupuolelle ja enintään 10 cm
(4 tuumaa) keskilinjasta sivuun.
• Nostokölillisissä aluksissa
kaikuanturi on kiinnitettävä noin
1/ perään päin aluksen vesilinjapituudesta ja 150 - 300 mm
3
(6 - 12 tuumaa) keskilinjasta sivuun.
• Kaikuanturi on kiinnitettävä samaan linjaan aluksen
keskiviivan kanssa.
• Älä kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy
ilmakuplia tai vesipyörteitä.
Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä)
vedessä.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota, joka saattaa
huonontaa veneen suorituskykyä ja vahingoittaa potkuria.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
• Luotainmoduuli on kiinnitettävä paikkaan, jossa on riittävä
tuuletus ja jossa se ei altistu äärilämpötiloille.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Älä asenna kaikuanturia nousulistojen, helojen, vedenotto- tai
päästöaukkojen taikka läpivientikaikuanturin taakse äläkä
muuhunkaan kohtaan, jossa muodostuu ilmakuplia tai
Tammikuu 2019
190-02496-90_0A
vesipyörteitä. Pyörteinen vesi saattaa häiritä luotainkeilan
toimintaa.
• Kiinnitä kaikuanturi paikkaan, jossa veneen sisäpuolella ei
ole laipioita tai sekundääripalkkeja, jotka estävät säätöpalan
kiinnittämisen tasaiseen pintaan.
• Kiinnitä kaikuanturi mahdollisimman lähelle veneen
keskilinjaa.
• Kun kaikuanturi asennetaan kauemmas peräpeilin
keskikohdasta, suuri v-kulma saattaa aiheuttaa sen, että
veneen runko
häiritsee luotainkeilan
toimintaa, mikä
saattaa heikentää kohteiden havainnointia veneen toisella
puolella . Näissä kuvissa kaikuanturi näkyy takaapäin.
4 Aseta suuntauskappale pöydälle siten, että sahausohjain on
suojusta
vasten ja kulma vastaa asennuspaikan kulmaa.
5 Säädä sahaussuojus siten, että suuntauskappaleen
paksuus
on vähintään 2 mm (1/16 tuumaa).
HUOMAUTUS: suuntauskappaleen suurin sahauskulma
on 25°.
6 Sahaa suuntauskappale.
7 Muotoile suuntauskappale mahdollisimman hyvin rungon
mukaiseksi viilalla tai sähkötyökalulla.
8 Käytä suuntauskappaleen jäljellä olevaa osaa
taustakappaleena rungon sisäpuolella.
Luotainmoduulin kiinnittäminen
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
• Kiinnitä luotainmoduuli paikkaan, josta näet merkkivalot.
• Kiinnitä luotainmoduuli paikkaan, josta kaapelit on helppo
liittää.
Suuntauskappaleen kulman leikkaaminen
Suuntauskappale suuntaa kaikuanturin vesilinjan mukaisesti ja
parantaa luotaimen tarkkuutta. Määritä mittaamalla veneen
rungon kulma, tarvitsetko kaikuanturin asennukseen
suuntauskappaleen. Jos asennuskohdassa rungon kulma on yli
5°, käytä kaikuanturin asennuksessa suuntauskappaletta.
Rungon v-kulma
V-kulma on vaakasuoran viivan ja veneen rungon väliin
muodostuva kulma yhdessä pisteessä. Rungon v-kulman voi
mitata älypuhelimen sovelluksella, kulmamittarilla, astelevyllä tai
digitaalisella vesivaa'alla. Voit kysyä veneen rungon v-kulman
myös veneen valmistajalta.
HUOMAUTUS: veneessä voi olla rungon muodon mukaan
useita v-kulmia. Mittaa v-kulma ainoastaan siitä kohdasta, johon
aiot asentaa kaikuanturin.
Suuntauskappaleen sahaaminen
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
1 Kiinnitä suuntauskappale puuruuveilla puunpalaseen.
Puunpalasta käytetään suuntauskappaleen
sahausohjaimena.
2 Mittaa rungon kallistuskulma asennuspaikan kohdalla.
3 Kallista pöytäsahan terä kallistuskulman mukaiseksi ja
kiristä sahaussuojus.
2
Panoptix LiveScope GLS 10 laitteen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
HUOMAUTUS: ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit
saattavat jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä
kiristetään liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista
estävää voiteluainetta ennen kiristämistä.
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan ruuvit, mutta ne
eivät välttämättä sovellu kiinnityspintaan.
Ennen kuin kiinnität laitteen, valitse kiinnityspaikka ja määritä
pinnan mukaiset ruuvit ja muut kiinnitystarvikkeet.
1 Aseta laite kiinnityspaikkaan ja merkitse aloitusreikien
sijainnit.
2 Poraa aloitusreikä yhtä laitteen kulmaa varten.
3 Kiinnitä laite löysästi kiinnityspintaan yhdestä kulmasta ja
tarkista muiden aloitusreikien merkit.
4 Merkitse tarvittaessa uudet aloitusreikien paikat ja irrota laite
kiinnityspinnasta.
5 Poraa muut aloitusreiät.
6 Kiinnitä laite kiinnityspaikkaan.
Välähdyskoodit
Kun luotainmoduuli on asennettu, se käynnistyy, kun
karttaplotteri käynnistetään. Luotainmoduulin tilan merkkivalo
ilmaisee moduulin käyttötilan.
Merkkivalon
väri
Tila
Tila
Vihreä
Vilkkuu
Luotainmoduuli on liitetty karttaplotteriin ja toimii oikein. Luotaintietojen pitäisi näkyä karttaplotterissa.
Punainen
Vilkkuu
Luotainmoduuli on käynnistetty,
mutta sitä ei ole liitetty karttaplotteriin tai se odottaa liittämistä karttaplotteriin. Jos luotainmoduuli on
liitetty karttaplotteriin, mutta tämä
koodi näkyy edelleen, tarkista
kaapeliliitännät.
Oranssi
Vilkkuu
Ohjelmistopäivitys on meneillään.
Punainen/vihreä Vilkkuu
Punainen
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
Varattu
Kaksi välähdystä Muu luotaimen vika.
ja kolmen
sekunnin tauko
Punainen
Kolme
Luotainmoduuli ei havaitse
välähdystä ja
kaikuanturia. Jos koodi toistuu,
kolmen sekunnin tarkista kaapeliliitännät.
tauko
Punainen
Viisi välähdystä
ja kolmen
sekunnin tauko
Luotainmoduulin tulojännite ylittää
maksimitulojännitteen.
Asennusohjeet kerrosrakenteellisen veneen
runkoon
4 Kiinnitä maalarinteippi aloitusreiän päälle ja viereen rungon
ulkopuolelle, jotta lasikuitu ei vaurioidu.
5 Poraa varren reikä 32 mm:n (1 1/4 tuuman) poranterällä
6
7
8
9
rungon ulkopuolelta ulkokerroksen , sisäkerroksen
ja
keskikerroksen
läpi.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
Hio ja puhdista sisäkerros, keskikerros ja ulkokerros reiän
ympäriltä.
Tiivistä keskikerros epoksilla
ja anna sen kovettua täysin.
3
Pidä 9 mm:n ( /8 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja poraa
pyörimättömän pultin reikä rungon läpi rungon ulkopuolelta.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
Hio ja puhdista alue reiän ympäriltä ja poista pölyhiukkaset
pesemällä alue liuottimella.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen läpivienti­
kaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin, säätöpalan ja rungon välit levittämällä
kaikuanturiin merivedenkestävää tiivistysainetta. Älä levitä
tiivistysainetta suoraan varteen äläkä pyörimättömään pulttiin.
Levitä tiivistysainetta
kaikuanturin varren alaosan ja
pyörimättömän pultin ympärille.
Rungon läpi asennettavan kaikuanturin asentaminen
suuntauskappaleen avulla
Reiän poraaminen kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon
kaikuanturin vartta ja pyörimätöntä pulttia varten
Ennen pyörimättömän pultin reiän porausta kaikuanturin vartta
varten on porattava reikä (Reiän poraaminen
kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon kaikuanturin vartta ja
pyörimätöntä pulttia varten, sivu 3) ja leikattava säätöpala
(Suuntauskappaleen sahaaminen, sivu 2).
Keskikerros on leikattava ja tiivistettävä huolellisesti, jotta vettä
ei pääse tihkumaan.
1 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
2 Merkitse varren ja pyörimättömän pultin reiän paikka mallin
avulla.
3 Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä mallin ja rungon läpi
varren reiän kohtaan.
Kaikuanturin asentaminen säätöpalan kanssa
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon, jotta runko
ei vaurioidu.
1 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta pyörimättömän
pultin
ja kaikuanturin varren juureen .
3
2 Aseta kaikuanturin kotelo tiiviisti säätöpalan
syvennykseen.
3 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta säätöpalan
etupuoleen
, joka koskettaa runkoa.
4 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta taustakappaleen
etupuoleen, joka koskettaa rungon sisäosaa.
5 Asenna rungon ulkopuolelta kaikuanturin kaapeli
ja
kaikuanturin varsi kiinnitysreiän läpi.
6 Liu'uta rungon sisäpuolelta taustakappale kaikuanturin
varteen ja aseta se tiukasti rungon sisäosaa vasten.
Säätöpalan ja kaikuanturin on oltava kölin suuntaisesti.
7 Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
rungon sisäpuolelta kaikuanturin varteen ja pyörimättömään
pulttiin.
8 Kiristä rungon sisäpuolelta siirtoleukapihdeillä tai
jakoavaimella taustakappale kaikuanturin varteen käyttäen
mukana toimitettua 46 mm:n runkomutteria ,
nailonaluslaattaa
ja kumialuslaattaa .
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
9 Kiinnitä taustakappale pyörimättömään pulttiin rungon
sisäpuolelta siirtoleukapihdeillä tai jakoavaimella mukana
toimitetulla M8-mutterilla
ja 8 mm:n aluslaatalla .
Älä kiristä M8-mutteria liikaa.
10 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine säätöpalan ja rungon ulkopuolelta, jotta vesi
virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Asennusohjeet lasikuitu- tai puuveneen tai
muunlaisen veneen runkoon, jossa ei ole
kerrosrakennetta
Rungon läpi asennettavan kaikuanturin asentaminen
suuntauskappaleella runkoon, jossa ei ole kerrosrakennetta/lasikuitua
Jos asennuskohdassa rungon kulma on yli 5°, käytä laitteen
asennuksessa suuntauskappaletta.
4
Reikien poraaminen muuhun kuin kerrosrakenteelliseen tai
lasikuituiseen runkoon kaikuanturin vartta ja pyörimätöntä
pulttia varten
Ennen pyörimättömän pultin reiän porausta kaikuanturin vartta
varten on porattava reikä ja leikattava säätöpala
(Suuntauskappaleen sahaaminen, sivu 2).
Noudata seuraavia ohjeita, kun kiinnität kaikuanturin säätöpalaa
käyttämällä veneeseen, jossa ei ole kerrosrakenteellista
lasikuiturunkoa.
1 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
2 Merkitse varren ja pyörimättömän pultin reiän paikka mallin
avulla.
3 Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä rungon ulkopuolelta
rungon läpi vartta varten.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
4 Jos aluksessa on lasikuiturunko, kiinnitä maalarinteippi
aloitusreiän päälle ja viereen rungon ulkopuolelle, jotta
lasikuitu ei vaurioidu.
5 Jos teippasit aloitusreiän umpeen, leikkaa siihen aukko
mattoveitsellä.
6 Pidä 32 mm:n (1 1/4 tuuman) lattaporanterää kohtisuorassa ja
poraa reikä rungon ulkopuolelta vartta varten.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
7 Hio ja puhdista alue reiän ympäriltä.
8 Pidä 9 mm:n (3/8 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja poraa
pyörimättömän pultin reikä rungon läpi.
Reikien on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
9 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä ja poista pölyhiukkaset
pesemällä alue liuottimella.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen läpivienti­
kaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin, säätöpalan ja rungon välit levittämällä
kaikuanturiin merivedenkestävää tiivistysainetta. Älä levitä
tiivistysainetta suoraan varteen äläkä pyörimättömään pulttiin.
Levitä tiivistysainetta
kaikuanturin varren alaosan ja
pyörimättömän pultin ympärille.
9 Kiinnitä taustakappale pyörimättömään pulttiin rungon
sisäpuolelta siirtoleukapihdeillä tai jakoavaimella mukana
toimitetulla M8-mutterilla
ja 8 mm:n aluslaatalla .
Älä kiristä M8-mutteria liikaa.
10 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine säätöpalan ja rungon ulkopuolelta, jotta vesi
virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Rungon läpi asennettavan kaikuanturin asentaminen
ilman suuntauskappaletta runkoon, jossa ei ole
kerrosrakennetta/lasikuitua
Jos asennuskohdassa rungon kulma ei ole yli 5°, voit asentaa
laitteen ilman suuntauskappaletta.
Kaikuanturin asentaminen säätöpalan kanssa
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon, jotta runko
ei vaurioidu.
1 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta pyörimättömän
pultin
ja kaikuanturin varren juureen .
Kaikuanturin varren ja pyörimättömien pulttien reikien
poraaminen
Toimi näiden ohjeiden mukaan, jos asennat kaikuanturia
lasikuituveneeseen käyttämättä säätöpalaa tai eristyslevyä.
1 Leikkaa mukana toimitettu malli.
2 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
3 Merkitse varren ja pyörimättömän pultin reiän paikka mallin
avulla.
4 Pidä 32 mm:n (1 1/4 tuuman) lattaporanterää kohtisuorassa ja
poraa kaikuanturin varren reikä rungon ulkopuolelta.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
5 Pidä 9 mm:n (3/8 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja poraa
pyörimättömän pultin reikä rungon ulkopuolelta.
Reikien on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
6 Hio ja puhdista sisäkerros, keskikerros ja ulkokerros reikien
ympäriltä.
2 Aseta kaikuanturin kotelo tiiviisti säätöpalan
syvennykseen.
3 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta säätöpalan
etupuoleen
, joka koskettaa runkoa.
4 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta taustakappaleen
5
6
7
8
etupuoleen, joka koskettaa rungon sisäosaa.
Asenna rungon ulkopuolelta kaikuanturin kaapeli
ja
kaikuanturin varsi kiinnitysreiän läpi.
Liu'uta rungon sisäpuolelta taustakappale kaikuanturin
varteen ja aseta se tiukasti rungon sisäosaa vasten.
Säätöpalan ja kaikuanturin on oltava kölin suuntaisesti.
Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
rungon sisäpuolelta kaikuanturin varteen ja pyörimättömään
pulttiin.
Kiristä rungon sisäpuolelta siirtoleukapihdeillä tai
jakoavaimella taustakappale kaikuanturin varteen käyttäen
mukana toimitettua 46 mm:n runkomutteria ,
nailonaluslaattaa
ja kumialuslaattaa .
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen läpivienti­
kaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin, säätöpalan ja rungon välit levittämällä
kaikuanturiin merivedenkestävää tiivistysainetta. Älä levitä
tiivistysainetta suoraan varteen äläkä pyörimättömään pulttiin.
Levitä tiivistysainetta
kaikuanturin varren alaosan ja
pyörimättömän pultin ympärille.
5
Asennusohjeet metallirunkoiseen veneeseen
Rungon läpi asennettavan kaikuanturin asentaminen
metallirunkoon suuntauskappaleella
Jos asennuskohdassa rungon kulma on yli 5°, käytä laitteen
asennuksessa suuntauskappaletta.
Kaikuanturin asentaminen ilman säätöpalaa
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia muuhun kuin kerrosrakenteelliseen
lasikuiturunkoon, jotta runko ei vaurioidu.
1 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta kaikuanturin varren
ja pyörimättömän pultin
juureen sekä kaikuanturilevyn
sivuihin , jotka koskettavat runkoa.
2 Asenna kaikuanturi rungon ulkopuolelta kiinnitysreiän läpi ja
3
4
5
6
aseta se tiukasti runkoa vasten.
Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
rungon sisäpuolelta kaikuanturin varteen ja pyörimättömään
pulttiin.
Kiinnitä mukana toimitettu 46 mm:n runkomutteri ,
nailonaluslaatta
ja kuminen aluslaatta
rungon
sisäpuolelta kaikuanturin varteen siirtonivelpihtien tai
jakoavaimen avulla.
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
Kiinnitä mukana toimitettu M8-mutteri
ja 8 mm:n
nailonaluslaatta
pyörimättömään pulttiin rungon
sisäpuolelta siirtoleukapihdeillä tai jakoavaimella.
Älä kiristä M8-mutteria liikaa.
Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
Reikien poraaminen metallirunkoon kaikuanturin vartta ja
pyörimätöntä pulttia varten
Noudata seuraavia ohjeita, kun kiinnität kaikuanturin
metallirunkoiseen veneeseen käyttäen säätöpalaa.
1 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
2 Merkitse varren ja pyörimättömän pultin reiän paikka mallin
avulla.
3 Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä rungon ulkopuolelta
rungon läpi vartta varten.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
4 Sahaa varren reikä rungon ulkopuolelta 38 mm:n
(11/2 tuuman) reikäsahalla.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
5 Pidä 13 mm:n (1/2 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja
poraa pyörimättömän pultin reikä rungon läpi rungon
ulkopuolelta.
6 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen läpivienti­
kaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin, säätöpalan ja rungon välit levittämällä
kaikuanturiin merivedenkestävää tiivistysainetta. Älä levitä
tiivistysainetta suoraan varteen äläkä pyörimättömään pulttiin.
Levitä tiivistysainetta
kaikuanturin varren alaosan ja
pyörimättömän pultin ympärille.
Kaikuanturin asentaminen säätöpalan ja holkkien kanssa
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
6
1 Kiinnitä holkit
varteen
.
pyörimättömään pulttiin
ja kaikuanturin
2 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta holkkeihin sekä
pyörimättömän pultin ja kaikuanturin varren juureen.
3 Aseta kaikuanturin kotelo tiiviisti säätöpalan
syvennykseen.
4 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta säätöpalan sivuun,
joka koskettaa runkoa.
5 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta säätöpalan sivuun
, joka koskettaa runkoa.
6 Asenna rungon ulkopuolelta kaikuanturin kaapeli ja
kaikuanturin kotelo kiinnitysreiän läpi.
7 Liu'uta rungon sisäpuolelta taustakappale kaikuanturiin ja
aseta se tiukasti runkoa vasten.
8 Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
kaikuanturin varteen ja pyörimättömään pulttiin.
9 Kiristä rungon sisäpuolelta siirtoleukapihdeillä taustakappale
kaikuanturin varteen käyttäen mukana toimitettua 46 mm:n
runkomutteria , nailonaluslaattaa
ja kumialuslaattaa .
10 Kiinnitä taustakappale rungon sisäpuolelta siirtoleukapihdeillä
pyörimättömään pulttiin mukana toimitetulla M8-mutterilla
ja 8 mm:n aluslaatalla .
11 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine säätöpalan ja rungon ulkopuolelta, jotta vesi
virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Läpivientikaikuanturin asentaminen metallirunkoon
ilman säätöpalaa
Kaikuanturin varren ja pyörimättömien pulttien reikien
poraaminen
Noudata näitä ohjeita, jos asennat kaikuanturia
metallirunkoiseen veneeseen käyttämättä säätöpalaa.
1 Leikkaa mukana toimitettu malli.
2 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
3 Merkitse varren ja pyörimättömän pultin reiän paikka mallin
avulla.
4 Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä rungon ulkopuolelta
rungon läpi vartta varten.
Sahaa
varren reikä rungon ulkopuolelta 38 mm:n (1
5
1/ tuuman) reikäsahalla.
2
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
Pidä
12 mm:n (1/2 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja
6
poraa pyörimättömän pultin reikä rungon ulkopuolelta.
Reikien on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
Irrota
malli kiinnityskohdasta.
7
8 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä ja poista pölyhiukkaset
pesemällä alue liuottimella.
Kaikuanturin asentaminen metallirunkoon ilman säätöpalaa
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: kun kaikuanturi asennetaan alumiini- tai
teräsrunkoon, on käytettävä mukana toimitettavaa eristyslevyä.
1 Kiinnitä holkit pyörimättömään pulttiin ja kaikuanturin
varteen .
2 Aseta eristyslevy tukevasti kaikuanturia vasten.
3 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta kaikuanturin varren
Jos asennuskohdassa rungon kulma ei ole yli 5 astetta, voit
asentaa laitteen ilman säätöpalaa.
4
5
6
7
ja pyörimättömän pultin juureen sekä eristyslevyn sivuun,
joka koskettaa runkoa.
HUOMAUTUS: levitä tarpeeksi tiivistysainetta kaikille
pinnoille, jotta levyn ja rungon välistä tulee tiivis.
Asenna kaikuanturi rungon ulkopuolelta kiinnitysreiän läpi ja
aseta se tiukasti runkoa vasten.
Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
rungon sisäpuolelta kaikuanturin varteen ja pyörimättömään
pulttiin.
Kiinnitä mukana toimitettu 46 mm:n rungon mutteri ,
nailonaluslaatta
ja kuminen aluslaatta
rungon
sisäpuolelta kaikuanturin varteen siirtonivelpihtien tai
jakoavaimen avulla.
Kiinnitä mukana toimitettu M8-mutteri
ja 8 mm:n
nailonaluslaatta
pyörimättömään pulttiin rungon
sisäpuolelta siirtoleukapihdeillä.
7
8 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
Ylläpito
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöoikeus
Voit tarkastella tässä tuotteessa käytettyjen avoimen
lähdekoodin ohjelmistojen käyttöoikeuksia osoitteessa
developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™ ja
SteadyCast™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Asennuksen testaaminen
HUOMAUTUS
Tarkista vene vuotojen varalta, ennen kuin jätät sen pitkäksi
ajaksi veteen.
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin
rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
Koska luotainsignaalin lähettäminen edellyttää vettä,
kaikuanturin on oltava vedessä, jotta laite toimii oikein. Syvyystai etäisyyslukemaa ei saa kuin vedessä. Tarkista ennen veneen
laskemista vesille, että vedenpinnan alapuolelle lisätyt
ruuvinreiät eivät vuoda.
Eliönestomaali
Voit estää metallin korroosiota ja hidastaa aluksen
suorituskykyyn vaikuttavien organismien kasvua käsittelemällä
kaikuanturin eliönestomaalilla puolen vuoden välein.
HUOMAUTUS: älä käytä aluksessa ketonipohjaista
eliönestomaalia, koska ketonit syövyttävät monia muoveja ja
voivat hajottaa kaikuanturin.
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Jos lika on tiukassa, irrota se hankaustyynyllä tai
tasoituslastalla.
3 Pyyhi laite kuivaksi.
Tekniset tiedot
Panoptix LiveScope LVS32-TH - tekniset tiedot
Mitat (P x K x L)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm (5,37 x 3,8
x 1,75 tuumaa)
Paino (vain kaikuanturi)
850 g (1,87 paunaa)
Taajuudet
530–1,1 MHz
Käyttölämpötila
0–40 °C (32–104 °F)
Säilytyslämpötila
-40–85°C (-40–185°F)
Enimmäissyvyys/-matka*
61 m (200 jalkaa)
Katselukulma
Edestä taakse: 135 astetta
Sivulta sivulle: 20 astetta
*Veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.
Panoptix LiveScope GLS 10 luotainmoduulin tekniset
tiedot
Mitat (L x K x S)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x 2,6 tuumaa)
Paino
1,96 kg (4,33 paunaa)
Käyttölämpötila
-15–70 °C (5–158 °F)
Säilytyslämpötila
-40–85°C (-40–185°F)
Virrantulo
10–32 Vdc
Virrankäyttö
21 W tyypillinen, 24 mW vähintään, 58 W
enintään
Kompassin turvaväli 178 mm (7 tuumaa)
Tiedonsiirto
Garmin Marine Network
support.garmin.com
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising