Garmin | Panoptix LiveScope™ System (LVS32) | Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Upute za instalaciju

Garmin Panoptix LiveScope™ System (LVS32) Upute za instalaciju
PANOPTIX™ LIVESCOPE™
LVS32-TH
UPUTE ZA INSTALACIJU
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uređaj se mora montirati pomoću barem jednog isporučenog
vijka koji sprječava okretanje. Ako to ne učinite, uređaj se može
okretati za vrijeme kretanja plovila i oštetiti ga.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
•
•
•
•
•
Kliješta (pomična) ili podesivi ključ
Traka za maskiranje
Brodsko brtvilo
Otapalo
Nautička epoksidna smola ili brtvilo za izloženu jezgru koje
se može upotrijebiti na plastici (trupovi od stakloplastike s
jezgrom)
O sondi
Sonda odašilje i prima zvučne valove putem vode te prenosi
informacije o zvučnim valovima na sonarski uređaj tvrtke
Garmin.
Preporuke za lokaciju montaže
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila sondu Garmin montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite my.garmin.com/registration.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Nadogradnja softvera
Nakon montiranja ovog uređaja potrebno je nadograditi softver.
Ako vaš Garmin ploter sadrži Wi‑Fi tehnologiju, softver
nadogradite pomoću aplikacije ActiveCaptain™ na
kompatibilnom Android™ ili Apple uređaju. Ako ploter ne sadrži
Wi‑Fi tehnologiju, softver je potrebno nadograditi pomoću
memorijske kartice i Windows računala.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu
support.garmin.com.
®
®
®
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
Bušilica
Svrdlo veličine 3 mm (1/8 in)
Svrdlo veličine 9 mm (3/8 in)
Svrdlo veličine 12 mm (1/2 in) (metalni trup)
Svrdlo veličine 13 mm (1/2 in) (trup od stakloplastike)
Plosnato svrdlo za drvo veličine 32 mm (11/4 in) (trup od
stakloplastike)
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje otvora promjera 38 mm (1
1/ in) (metalni trup)
2
• Tračna pila ili stolna kružna pila
• Na plovilima s vanbrodskim ili krmenim motorima
sondu
montirajte ispred i blizu motora.
• Na plovilima s unutarnjim motorima
sondu montirajte
ispred i daleko od propelera i osovine motora.
• Na plovilima sa stepenastim trupom
sondu montirajte
ispred prve stepenice.
• Na plovilima s plosnom ili grednom kobilicom
sondu
montirajte pod laganim kutom u odnosu na pramac, a ne
paralelno sa središnjom linijom.
• Na plovilima s perajnom kobilicom
sondu montirajte na
udaljenosti od 25 cm do 75 cm (od 10 do 30 in) ispred peraje
i najviše 10 cm (4 in) bočno u odnosu na središnju liniju.
• Na plovilima s pomakom trupa
sondu montirajte približno
na 1/3 dužine krme na površini vode od pramca i od 150 do
300 mm (od 6 do 12 in) sa strane izvan središnje linije.
• Sondu montirajte paralelno s osi krme i pravca plovila.
• Sondu ne montirajte iza rebara, upornica, dodataka, otvora
za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo
proizvoditi mjehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode.
Radi postizanja optimalnih performansi, sonda mora biti
montirana u čistoj struji vode (neturbulentnoj).
• Sondu ne montirajte na mjestima gdje bi mogla biti oštećena
tijekom ulaska plovila u vodu, izvlačenja iz vode ili
skladištenja.
• Na plovilima s jednim motorom sondu ne montirajte u putanji
propelera.
Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti
učinkovitost plovila i oštetiti propeler.
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
Preporuke za montažu
• Sonarni modul morate montirati na mjestu koje ima
adekvatnu ventilaciju i na kojem neće biti izložen ekstremnim
temperaturama.
• Sondu montirajte na mjesto gdje se neće oštetiti tijekom
ulaska plovila u vodu, prijevoza kopnom ili skladištenja.
Siječanj 2019
190-02496-90_0A
• Nemojte montirati sondu iza rebara, upornica, dodataka,
otvora za uvod ili izbacivanje vode, sondi za montiranje kroz
trup ili bilo čega što bi moglo proizvoditi mjehuriće i
uzrokovati turbulenciju vode. Turbulentna voda može ometati
snop sonara.
• Sondu montirajte na mjesto na kojem s unutarnje strane
plovila nema pregrada ili proveza koji mogu smetati bloku za
zaglađivanje.
• Sondu montirajte što bliže središnjoj liniji plovila.
• Ako je sonda montirana dalje od sredine krmenog zrcala,
veći kut trupa može dovesti do toga da trup plovila
ometa
snop sonara
te može uzrokovati nedosljedno otkrivanje na
suprotnoj strani plovila . Crteži prikazuju stražnju stranu
sonde.
3 Nagnite stolnu kružnu pilu
kako bi odgovarala kutu i
pričvrstite graničnik za rezanje.
4 Stavite blok za zaglađivanje na stol tako da se vodilica za
rezanje poravna s graničnikom , a kut odgovara kutu
mjesta montaže.
5 Podesite graničnik za rezanje tako da debljina bloka za
zaglađivanje
bude najmanje 2 mm (1/16 in).
NAPOMENA: Maksimalni kut rezanja
bloka za
zaglađivanje je 25°.
6 Izrežite blok za zaglađivanje.
7 Pomoću rašpe ili električnog alata oblikujte blok za
zaglađivanje prema trupu što je više moguće.
8 Ostatak bloka za zaglađivanje koristite kao sigurnosni blok u
trupu.
• Na plovilima s jednim motorom sondu nemojte montirati u
putanji propelera.
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
• Sonarni modul montirajte na mjesto gdje su vidljivi LED
indikatori.
• Sonarni modul montirajte na mjesto gdje se kabeli mogu lako
povezati.
Kutno rezanje bloka za zaglađivanje
Blok za zaglađivanje postavlja sondu u položaj paralelan s
površinom vode i tako povećava preciznost sonara. Potrebno je
izmjeriti kut trupa kako biste utvrdili je li za montiranje sonde
potreban blok za zaglađivanje. Ako je kut trupa na mjestu
montaže veći od 5°, za montažu sonde upotrijebite blok za
zaglađivanje.
Kut trupa
Kut trupa je kut između vodoravne linije i trupa u jednoj točki.
Kut trupa možete izmjeriti pomoću aplikacije za pametni telefon,
instrumenta za mjerenje kutova, kutomjera ili digitalne libele. Kut
trupa u određenoj točki na trupu možete saznati i od
proizvođača plovila.
NAPOMENA: Plovilo može imati više kutova trupa, ovisno o
obliku trupa. Kut trupa mjerite samo na mjestu na koje
namjeravate montirati sondu.
Rezanje bloka za zaglađivanje
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
1 Blok za zaglađivanje pomoću drvenih vijaka učvrstite na
komad drveta.
Drvo služi kao vodilica za rezanje bloka za zaglađivanje.
2 Izmjerite kut trupa na mjestu montaže.
2
Montaža sonarnog modula
Montaža Panoptix LiveScope GLS 10 uređaja
OBAVIJEST
Ako uređaj montirate na stakloplastiku, pri bušenju probnih rupa
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
NAPOMENA: Prilikom pritezanja u stakloplastici vijci od
nehrđajućeg čelika mogu se spojiti i previše stegnuti.
Preporučuje se primjena maziva protiv habanja na vijke prije
postavljanja.
NAPOMENA: Uz uređaj se isporučuju vijci, ali možda neće biti
prikladni za odabranu površinu montaže.
Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i
odrediti koji su vijci i ostali pribor za montiranje potrebni za
montažu na tu površinu.
1 Postavite uređaj na mjesto za montiranje i označite lokacije
otvora za montažu.
2 Izbušite probni otvor za jedan kut uređaja.
3 Provizorno pričvrstite jedan kut uređaja na površinu za
montiranje i provjerite odgovaraju li oznake za preostala tri
otvora.
4 Po potrebi označite nove otvore za montažu i uklonite uređaj
s površine za montiranje.
Izbušite
preostale probne otvore.
5
6 Pričvrstite uređaj na površinu za montiranje.
Načini treperenja
Kad se sonarni modul instalira, uključuje se kad se uključuje i
ploter. LED indikator statusa u boji na sonarnom modulu
označava status rada.
Boja LED
indikatora
Stanje
Status
Zelena
Treperi
Sonarni modul povezan je s
ploterom i pravilno radi. Ploter bi
trebao prikazivati podatke sonara.
Crvena
Treperi
Sonarni modul je uključen, ali nije
povezan s ploterom ili čeka na
povezivanje s ploterom. Ako je
sonarni modul priključen na ploter,
a ovakvo se treperenje nastavlja,
provjerite priključke kabela.
Narančasta
Treperi
U tijeku je nadogradnja softvera.
Crvena/zelena Treperi
Crvena
Crvena
Crvena
Rezervirano
Dva treperenja,
Drugi kvar sonara.
slijedi stanka od 3
sekunde
Tri treperenja,
Sonarni modul ne otkriva sondu.
slijedi stanka od 3 Ako se ovakvo treperenje nastavi,
sekunde
provjerite priključke kabela.
Pet treperenja,
Ulazni napon sonarnog modula
slijedi stanka od 3 premašuje maksimalni ulazni
sekunde
napon.
Upute za montiranje na trup od
stakloplastike s jezgrom
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
4 Na mjesto probne rupe i okolno područje zalijepite traku za
maskiranje kako ne biste oštetili stakloplastiku.
5 S pomoću svrdla od 32 mm (1 1/4 in) na mjestu rupe za tijelo
6
7
8
9
sonde izvan trupa izbušite rupu kroz vanjski sloj , unutarnji
sloj
i jezgru .
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
Izbrusite i očistite unutarnji sloj, jezgru i vanjski sloj oko rupe.
Zabrtvite izloženi unutarnji sloj epoksidnom smolom
i
pričekajte da se temeljito primi.
S pomoću bušilice i svrdla promjera 9 mm (3/8 in) s vanjske
strane trupa kroz trup probušite rupu za vijak koji sprječava
okretanje.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
Izbrusite područje oko rupe i očistite ga otapalom kako biste
uklonili čestice prašine.
Nanošenje brtvila za plovila na sondu za montiranje kroz
trup
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na sondu kako bi se
osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između bloka za
zaglađivanje i trupa. Brtvilo ne nanosite izravno na tijelo sonde ili
vijak koji sprječava okretanje.
Brtvilo za plovila
nanesite oko baze tijela sonde i vijka koji
sprječava okretanje na sondi.
Montaža sonde kroz rupu u trupu pomoću bloka za
zaglađivanje
Bušenje rupe za tijelo sonde i rupe za vijak koji sprječava
okretanje na trupu od stakloplastike s jezgrom
Prije bušenja rupe za vijak koji sprječava okretanje morate
probušiti rupu za tijelo sonde (Bušenje rupe za tijelo sonde i
rupe za vijak koji sprječava okretanje na trupu od stakloplastike
s jezgrom, stranica 3) i izrezati blok za zaglađivanje (Rezanje
bloka za zaglađivanje, stranica 2).
Kako bi se spriječilo prodiranje vode, jezgra se mora pažljivo
probušiti i zabrtviti.
1 Za montiranje odaberite ravno mjesto bez nepravilnosti na
površini.
2 S pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
lokacije rupe za vijak koji sprječava okretanje.
3 Izbušite rupu od 3 mm (1/8 in) kroz šablonu i trup na mjestu
rupe za tijelo sonde.
Montaža sonde pomoću bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od
stakloplastike s jezgrom nemojte previše pritegnuti vijke kako ne
biste oštetili trup.
1 Brtvilo za plovila nanesite oko baze vijka koji sprječava
okretanje
i tijela sonde .
3
2 Kućište sonde čvrsto postavite u udubljenje u bloku za
zaglađivanje
.
3 Brtvilo za plovila nanesite na onu površinu bloka za
zaglađivanje
koja mora biti u dodiru s trupom.
4 Brtvilo za plovila nanesite na onu površinu sigurnosnog bloka
koja mora biti u dodiru s unutarnjom stranom trupa.
5 S vanjske strane trupa kroz rupu za montiranje provucite
kabel sonde
i kućište sonde.
6 S unutarnje strane trupa sigurnosni blok vratite na tijelo
sonde i učvrstite ga na unutarnju stranu trupa.
Blok za zaglađivanje i sonda moraju biti paralelni s kobilicom.
7 S unutarnje strane trupa na izloženo tijelo sonde i vijak koji
sprječava okretanje nanesite isporučeno mazivo protiv
habanja.
8 S unutarnje strane trupa s pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na tijelo sonde s
pomoću isporučene matice za trup promjera 46 mm ,
sintetičkog podloška
i gumenog podloška .
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
9 S unutarnje strane trupa s pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na vijak koji
sprječava okretanje s pomoću isporučene M8 matice
i
podloška promjera 8 mm .
M8 maticu nemojte previše zategnuti.
10 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
bloka za zaglađivanje i vanjskog dijela trupa uklonite sav
višak brtvila prije nego što se brtvilo stvrdne.
Upute za montiranje na trup bez jezgre / od
stakloplastike / od drveta
Sonda za montiranje kroz rupu u trupu bez jezgre / od
stakloplastike s blokom za zaglađivanje
Ako je kut trupa na mjestu montaže veći od 5°, za montažu
uređaja upotrijebite blok za zaglađivanje.
4
Bušenje rupe za tijelo sonde i rupe za vijak koji sprječava
okretanje na trupu bez jezgre ili trupu od stakloplastike
Prije bušenja rupa za vijke koji sprječavaju okretanje morate
probušiti rupu za tijelo sonde i izrezati blok za zaglađivanje
(Rezanje bloka za zaglađivanje, stranica 2).
Ako za montažu sonde na plovila koja nemaju trup od
stakloplastike bez jezgre koristite blok za zaglađivanje,
pridržavajte se uputa u nastavku.
1 Za montiranje odaberite ravno mjesto bez nepravilnosti na
površini.
2 S pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
lokacije rupe za vijak koji sprječava okretanje.
3 S vanjske strane trupa izbušite rupu od 3 mm (1/8 in) kroz
trup na mjestu rupe za tijelo sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
4 Ako plovilo ima trup od stakloplastike, na mjesto probne rupe
i okolno područje zalijepite traku za maskiranje kako ne biste
oštetili stakloplastiku.
5 Ako ste je zalijepili iznad probne rupe, skalpelom izrežite
rupu na traci za maskiranje.
6 S pomoću plosnatog svrdla za drvo promjera 32 mm (1 1/4 in)
s vanjske strane trupa probušite rupu na mjestu rupe za tijelo
sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
7 Područje oko rupe izbrusite i očistite.
8 S pomoću bušilice i svrdla promjera 9 mm (3/8 in) kroz trup
probušite rupu za vijak koji sprječava okretanje.
Rupe moraju biti okomite na površinu vode.
Izbrusite
područje oko rupa i očistite ga otapalom kako biste
9
uklonili čestice prašine.
Nanošenje brtvila za plovila na sondu za montiranje kroz
trup
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na sondu kako bi se
osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između bloka za
zaglađivanje i trupa. Brtvilo ne nanosite izravno na tijelo sonde ili
vijak koji sprječava okretanje.
Brtvilo za plovila
nanesite oko baze tijela sonde i vijka koji
sprječava okretanje na sondi.
9 S unutarnje strane trupa s pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na vijak koji
sprječava okretanje s pomoću isporučene M8 matice
i
podloška promjera 8 mm .
M8 maticu nemojte previše zategnuti.
10 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
bloka za zaglađivanje i vanjskog dijela trupa uklonite sav
višak brtvila prije nego što se brtvilo stvrdne.
Sonda za montiranje kroz rupu u trupu bez jezgre / od
stakloplastike bez bloka za zaglađivanje
Ako je kut trupa na mjestu montaže manji od 5°, možete
montirati uređaj bez bloka za zaglađivanje.
Montaža sonde pomoću bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od
stakloplastike s jezgrom nemojte previše pritegnuti vijke kako ne
biste oštetili trup.
1 Brtvilo za plovila nanesite oko baze vijka koji sprječava
okretanje
i tijela sonde .
Bušenje rupa za tijelo sonde i vijka koji sprječava okretanje
Slijedite ove upute ako sondu montirate na plovilo s trupom od
stakloplastike i ne upotrebljavate blok za zaglađivanje ili
izolacijsku pločicu.
1 Odrežite isporučenu šablonu za sondu.
2 Za montiranje odaberite ravno mjesto bez nepravilnosti na
površini.
3 S pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
lokacije rupe za vijak koji sprječava okretanje.
4 S pomoću plosnatog svrdla za drvo promjera 32 mm (1 1/4 in)
s vanjske strane tupa probušite rupu za tijelo sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
5 S pomoću bušilice i svrdla promjera 9 mm (3/8 in) s vanjske
strane trupa probušite rupu za vijak koji sprječava okretanje.
Rupe moraju biti okomite na površinu vode.
6 Izbrusite i očistite unutarnji sloj, jezgru i vanjski sloj oko rupa.
2 Kućište sonde čvrsto postavite u udubljenje u bloku za
zaglađivanje
.
3 Brtvilo za plovila nanesite na onu površinu bloka za
zaglađivanje
koja mora biti u dodiru s trupom.
4 Brtvilo za plovila nanesite na onu površinu sigurnosnog bloka
5
6
7
8
koja mora biti u dodiru s unutarnjom stranom trupa.
S vanjske strane trupa kroz rupu za montiranje provucite
kabel sonde
i kućište sonde.
S unutarnje strane trupa sigurnosni blok vratite na tijelo
sonde i učvrstite ga na unutarnju stranu trupa.
Blok za zaglađivanje i sonda moraju biti paralelni s kobilicom.
S unutarnje strane trupa na izloženo tijelo sonde i vijak koji
sprječava okretanje nanesite isporučeno mazivo protiv
habanja.
S unutarnje strane trupa s pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na tijelo sonde s
pomoću isporučene matice za trup promjera 46 mm ,
sintetičkog podloška
i gumenog podloška .
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
Nanošenje brtvila za plovila na sondu za montiranje kroz
trup
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na sondu kako bi se
osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između bloka za
zaglađivanje i trupa. Brtvilo ne nanosite izravno na tijelo sonde ili
vijak koji sprječava okretanje.
Brtvilo za plovila
nanesite oko baze tijela sonde i vijka koji
sprječava okretanje na sondi.
5
Montaža sonde bez bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od
stakloplastike bez jezgre nemojte previše pritegnuti matice kako
ne biste oštetili trup.
1 Nanesite brtvilo za plovila na bazu tijela sonde , vijak koji
sprječava okretanje , kao i na strane pločice sonde
koja
mora doći u kontakt s trupom.
2 S vanjske strane trupa umetnite sondu kroz rupu za
3
4
5
6
montiranje i učvrstite je na trup.
S unutarnje strane trupa na izloženo tijelo sonde i vijak koji
sprječava okretanje nanesite isporučeno mazivo protiv
habanja.
S unutarnje strane trupa s pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa isporučenu maticu za trup promjera 46 mm
, sintetički podložak
i gumeni podložak
učvrstite na
tijelo sonde.
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
S unutarnje strane trupa isporučenu M8 maticu
i sintetički
podložak promjera 8 mm
s pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa učvrstite na vijak koji sprječava okretanje.
M8 maticu nemojte previše zategnuti.
Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
Bušenje rupe za tijelo sonde i rupe za vijak koji sprječava
okretanje na metalnom trupu
Ako za montažu sonde na plovila s metalnim trupom koristite
blok za zaglađivanje, pridržavajte se uputa u nastavku.
1 Za montiranje odaberite ravno mjesto bez nepravilnosti na
površini.
2 S pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
lokacije rupe za vijak koji sprječava okretanje.
3 S vanjske strane na mjestu rupe za tijelo sonde kroz trup
izbušite probnu rupu od 3 mm (1/8 in).
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
4 S vanjske strane trupa s pomoću nastavka za bušilicu za
izrezivanje rupa izrežite rupu od 38 mm (1 1/ 2 in) za tijelo
sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
5 S pomoću bušilice i svrdla promjera 13 mm (1/2 in) s vanjske
strane trupa kroz trup probušite rupu za vijak koji sprječava
okretanje.
6 Područje oko rupa izbrusite i očistite.
Nanošenje brtvila za plovila na sondu za montiranje kroz
trup
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na sondu kako bi se
osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između bloka za
zaglađivanje i trupa. Brtvilo ne nanosite izravno na tijelo sonde ili
vijak koji sprječava okretanje.
Brtvilo za plovila
nanesite oko baze tijela sonde i vijka koji
sprječava okretanje na sondi.
Upute za montiranje na metalni trup
Sonda za montiranje kroz rupu u metalnom trupu s
blokom za zaglađivanje
Ako je kut trupa na mjestu montaže veći od 5°, za montažu
uređaja upotrijebite blok za zaglađivanje.
Montaža sonde s pomoću bloka za zaglađivanje i čahura
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
1 Učvrstite čahure na vijak koji sprječava okretanje i tijelo
sonde .
6
2 Brtvilo za plovila nanesite na čahure i oko baze vijka koji
Bušenje rupa za tijelo sonde i vijka koji sprječava okretanje
Slijedite ove upute ako sondu montirate na plovilo s metalnim
trupom i ne upotrebljavate blok za zaglađivanje.
1 Odrežite isporučenu šablonu za sondu.
2 Za montiranje odaberite ravno mjesto bez nepravilnosti na
površini.
3 S pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
lokacije rupe za vijak koji sprječava okretanje.
4 S vanjske strane trupa izbušite rupu od 3 mm (1/8 in) kroz
trup na mjestu rupe za tijelo sonde.
5 S vanjske strane trupa pomoću nastavka za bušilicu za
izrezivanje rupa izrežite rupu od 38 mm (1 1/ 2 in) za tijelo
sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
6 S pomoću bušilice i svrdla promjera 12 mm (1/2 in) s vanjske
strane trupa probušite rupu za vijak koji sprječava okretanje.
Rupe moraju biti okomite na površinu vode.
Maknite
šablonu s mjesta za montiranje.
7
8 Izbrusite područje oko rupa i očistite ga otapalom kako biste
uklonili čestice prašine.
sprječava okretanje na sondi i tijela sonde.
3 Kućište sonde čvrsto postavite u udubljenje u bloku za
zaglađivanje .
4 Brtvilo za plovila nanesite na onu stranu bloka za
zaglađivanje koja mora biti u dodiru s trupom.
5 Brtvilo za plovila nanesite na onu stranu sigurnosnog bloka
koji mora biti u dodiru s trupom.
6 S unutarnje strane trupa kroz rupu za montiranje provucite
kabel sonde
i kućište sonde.
7 S unutarnje strane trupa sigurnosni blok vratite na sondu i
učvrstite ga na trup.
8 Na izloženo tijelo sonde i vijak koji sprječava okretanje
nanesite isporučeno mazivo protiv habanja.
9 S unutarnje strane trupa s pomoću pomičnih kliješta
pričvrstite sigurnosni blok na tijelo sonde s pomoću
isporučene matice za trup promjera 46 mm , sintetičkog
podloška
i gumenog podloška .
10 S unutarnje strane trupa s pomoću pomičnih kliješta
pričvrstite sigurnosni blok na vijke koji sprečavaju okretanje
pomoću isporučene M8 matice
i podloška promjera 8 mm
.
11 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
bloka za zaglađivanje i vanjskog dijela trupa uklonite sav
višak brtvila prije nego što se brtvilo stvrdne.
Montiranje sonde na metalni trup bez bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od aluminija ili
čelika, morate upotrijebiti isporučenu izolacijsku pločicu.
1 Učvrstite čahure na vijak koji sprječava okretanje i tijelo
sonde .
2 Izolacijsku pločicu učvrstite na sondu.
Sonda za montiranje kroz rupu u metalnom trupu bez
bloka za zaglađivanje
3 Nanesite brtvilo za plovila na bazu tijela sonde i vijka koji
Ako je kut trupa na mjestu montaže manji od 5 stupnjeva,
možete montirati uređaj bez bloka za zaglađivanje.
4
5
6
7
sprječava okretanje, kao i na stranu izolacijske pločice koja
mora doći u kontakt s trupom.
NAPOMENA: Nanesite dovoljnu količinu brtvila za plovila na
sve površine kako bi se osigurao dobar spoj pločice i trupa,
uključujući i dobro pritegnutu brtvu.
S vanjske strane trupa umetnite sondu kroz rupu za
montiranje i učvrstite je na trup.
S unutarnje strane trupa na izloženo tijelo sonde i vijke koji
sprečavaju okretanje nanesite isporučeno mazivo protiv
habanja.
S unutarnje strane trupa s pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa isporučenu maticu za trup promjera 46 mm
, sintetički podložak
i gumeni podložak
učvrstite na
tijelo sonde.
S unutarnje strane trupa isporučenu M8 maticu
i sintetički
podložak promjera 8 mm
s pomoću pomičnih kliješta
učvrstite na vijak koji sprječava okretanje.
7
8 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
Održavanje
Licenca za softver otvorenog koda
Za prikaz licenci za softver otvorenog koda za ovaj proizvod idite
na web-mjesto developer.garmin.com/open-source/linux/.
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. ActiveCaptain™, LiveScope™, Panoptix™, i
SteadyCast™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Provjera montaže
OBAVIJEST
Prije nego što plovilo ostavite u vodi na dulje razdoblje, trebate
provjeriti moguća curenja.
Android™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Apple je zaštitni znak tvrtke Apple Inc i
registriran je u SAD-u i ostalim državama. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke WiFi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation
u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim
vlasnicima.
®
®
®
Obzirom da je voda potrebna za prenošenje zvučnog signala
sonara, kako bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u
vodi. Očitanje dubine ili udaljenosti ne možete dobiti izvan vode.
Nakon što plovilo smjestite u vodu, provjerite moguća curenja
oko otvora vijaka koji su dodani ispod površine vode.
Antivegetativni premaz
Kako biste spriječili koroziju metala i usporili rast organizama
koji mogu utjecati na performanse plovila, svakih šest mjeseci
sondu premažite antivegetativnim premazom na vodenoj bazi.
NAPOMENA: Plovilo nemojte premazivati antivegetativnim
premazom na bazi ketona jer ketoni napadaju mnoge vrste
plastike i mogu oštetiti ili uništiti sondu.
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Ako se nakupilo mnogo vegetacije, skinite je lopaticom za
ribanje ili nožem za kit.
3 Obrišite uređaj suhom krpom.
Specifikacije
Specifikacije uređaja Panoptix LiveScope LVS32-TH
Dimenzije (D x Š x V)
136,4 x 96,5 x 44,5 mm (5,37 x 3,8
x 1,75 in)
Težina (samo sonda)
850 g (1,87 lbs)
Frekvencije
Od 530 do 1,1 MHz
Radna temperatura
Od 0 do 40°C (od 32 do 104°F)
Temperatura za skladištenje
Od -40 do 85°C (od -40 do 185°F)
Maksimalna dubina/udaljenost*
61 m (200 ft)
Polje prikaza
Sprijeda prema natrag:
135 stupnjeva
Bočno: 20 stupnjeva
*Ovisno o salinitetu vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi.
Specifikacije sonarnog modula Panoptix LiveScope
GLS 10
Dimenzije (Š × V × D)
245 x 149 x 65 mm (9,7 x 5,9 x 2,6 in)
Težina
1,96 kg (4,33 lbs)
Radna temperatura
Od -15 do 70 °C (od 5 do 158 °F)
Temperatura za skladištenje Od -40 do 85°C (od -40 do 185°F)
Izvor napajanja
Od 10 do 32 Vdc
Potrošnja energije
Uobičajeno 21 W, min. 24 mW, maks.
58 W
Sigurna udaljenost od
kompasa
178 mm (7 in)
Izlaz podataka
Garmin Marine Network
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising