Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installatie-instructies (GCV 10)

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installatie-instructies (GCV 10)
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
GCV™ 10 installatie-instructies
Om de beste prestaties te garanderen en om schade aan uw
boot te voorkomen, moet u de Garmin® GCV 10 aan de hand
van de volgende instructies installeren.‍
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint.‍ Neem contact op met Garmin Product Support
als u problemen ondervindt tijdens het installeren.‍
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
Contact opnemen met Garmin Product
Support
• Ga naar www.garmin.com/‍support en klik op Contact
Support voor ondersteuningsinformatie in uw regio.‍
• Bel in de VS met (913) 397.‍8200 of (800) 800.‍1020.‍
• Bel in het VK met 0808 2380000.‍
• Bel in Europa met +44 (0) 870.‍8501241.‍
Het echolood bevestigen
Aandachtspunten voor de de montageplek
• Het echolood moet worden gemonteerd op een locatie waar
het niet zal worden ondergedompeld.‍
• Het echolood moet worden gemonteerd op een locatie met
voldoende ventilatie waar het niet wordt blootgesteld aan
extreme temperaturen.‍
• Het echolood moet zo worden gemonteerd dat de lampjes
zichtbaar zijn.‍
• Het echolood moet zo worden gemonteerd dat de voedingsen netwerkkabels gemakkelijk kunnen worden aangesloten.‍
• Het echolood moet zo worden gemonteerd dat de
transducerkabel kan worden aangesloten.‍ Indien nodig kunt
u transducer-verlengkabels aanschaffen bij uw Garmin
dealer.‍
Het toestel bevestigen
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige
besturing van uw vaartuig.‍ Een echolood is een hulpmiddel dat
u meer informatie geeft over het water onder uw boot.‍ Het
ontheft u echter niet van uw verantwoordelijkheid om het water
rond uw boot in de gaten te houden tijdens het navigeren.‍
LET OP
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.‍
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.‍
KENNISGEVING
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.‍
De installatie voorbereiden
KENNISGEVING
Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies
om de best mogelijke prestaties te verkrijgen.‍ Neem contact op
met Garmin Product Support als u problemen ondervindt tijdens
het installeren.‍
Omdat iedere boot verschillend is, moet u de installatie van het
GCV 10 echolood zorgvuldig voorbereiden.‍
1 Selecteer een bevestigingslocatie.‍
2 Bevestig het echolood.‍
3 Sluit het echolood aan op het Garmin Marine Network en op
een voedingsbron.‍
4 Sluit het echolood aan op de transducer.‍
December 2013
Boormachine en boren
Nr.‍ 2 kruiskopschroevendraaier
Kabelbinders (optioneel)
Watervaste kit (optioneel)
KENNISGEVING
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u
het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen.‍ U
voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.‍
Roestvrijstalen schroeven kunnen zich gaan binden wanneer ze
in het glasvezel worden geschroefd en te strak worden
aangedraaid.‍ Garmin raadt het aanbrengen van zuurvrij
smeermiddel op schroeven aan voordat u deze installeert.‍
Voordat u het toestel bevestigt, moet u een bevestigingslocatie
selecteren en het montagemateriaal kiezen dat geschikt is voor
het oppervlak.‍
OPMERKING: Het bij het toestel geleverde
bevestigingsmateriaal is mogelijk niet geschikt voor het
montageoppervlak.‍
1 Plaats het toestel op de gewenste montagelocatie en
markeer de locatie van de montagegaten.‍
2 Boor het desbetreffende montagegat voor één hoek van het
toestel.‍
3 Bevestig deze hoek van het toestel losjes aan het
montageoppervlak en controleer de andere drie markeringen
van de montagegaten.‍
4 Markeer eventueel opnieuw de montagegaten en verwijder
het toestel van het montageoppervlak.‍
Boor de montagegaten voor de andere drie markeringen.‍
5
6 Bevestig het toestel aan het montageoppervlak.‍
Het echolood aansluiten
WAARSCHUWING
Verwijder bij het aansluiten van de voedingskabel niet de
geïntegreerde zekeringhouder.‍ Om het risico van letsel of
schade aan het product door brand of oververhitting te
voorkomen, dient de juiste zekering te worden gebruikt, zoals
vermeld in de productspecificaties.‍ Als de voedingskabel wordt
aangesloten zonder gebruik van de juiste zekering, vervalt de
garantie op het product.‍
190-01633-75_0A
Gedrukt in Taiwan
KENNISGEVING
Forceer kabelconnectors niet in de poort.‍ Door forceren kunnen
de pennen van de kabelconnector worden beschadigd.‍ Als de
kabelconnector recht op de poort staat, is deze gemakkelijk aan
te sluiten.‍
U moet het echolood eerst bevestigen voordat u het kunt
aansluiten op het netwerk, de voeding en de transducer.‍
1 Leid de kabels door de scheidingswand of het dek en
bevestig deze met behulp van kabelbinders,
bevestigingsmaterialen en kit (De kabeldoorvoerring
plaatsen).‍
2 Sluit het kale uiteinde van de voedingskabel aan op een
voedingsbron van 12 V gelijkstroom en de aarde.‍
3 Breng de inkeping aan het uiteinde van de voedingskabel op
één lijn met de voedingspoort op het toestel en druk op de
kabel op zijn plaats.‍
4 Draai de borgring aan.‍
5 Herhaal stap 3 en 4 voor de netwerk- en de
transducerkabels.‍
Installatiediagram
U kunt dit diagram gebruiken om de aansluitpunten van uw
echolood op het netwerk, de voeding en de transducer te
identificeren.‍
3 Leid de kabel door het gat naar het echolood.‍
4 Open de kabeldoorvoerring bij de inkeping en plaats de
doorvoer om de kabel.‍
Druk
de kabeldoorvoerring in het installatiegat totdat deze
5
vastzit.‍
6 Breng watervaste kit aan om het installatiegat waterdicht te
maken (optioneel).‍
Knippercodes
Als het echolood is geïnstalleerd, wordt het tegelijk met de
kaartplotter ingeschakeld.‍ De twee lampjes (groen en rood) op
het echolood geven de operationele status aan.‍
Kleur
lampje
Staat
Status
Groen
Langzaam
knipperen
Het echolood is aangesloten op een kaartplotter en
werkt naar behoren.‍ Er worden echoloodgegevens
weergegeven op de kaartplotter.‍
Rood
Langzaam
knipperen
Het echolood is ingeschakeld, maar is niet verbonden
met een kaartplotter, of wacht tot er verbinding kan
worden gemaakt met een kaartplotter.‍ Als het
echolood is verbonden met de kaartplotter en de
status onveranderd blijft, moet u controleren of de
kabels correct zijn aangesloten.‍
Rood/
groen
Langzaam
knipperen
Het echolood bevindt zich in de testmodus.‍
Rood
Snel
knipperen
Systeemfout.‍ De kaartplotter geeft een bericht weer
met het type fout.‍ Als de fout is opgelost, moet u het
echolood loskoppelen van de voedingsbron en
vervolgens weer opnieuw aansluiten om de
foutmelding te verwijderen.‍
Specificaties
Specificatie
Waarde
Afmetingen (H×B×D)
251 x 192 x 66 mm (9,9 x 7,6 x 2,6 inch)
Gewicht
845 g (1,86 lb.‍)
Materiaal van de behuizing Volledig afgedicht, polycarbonaat, waterbestendig
tot IEC 60529-IPX7
Onderdeel
Beschrijving
Van -15° tot 70°C (van 5° tot 158°F)
Ingangsspanning
Van 10 tot 35 V gelijkstroom
Stroomverbruik
Maximaal 10,5 W
Zekering
Snelle en kleine steekzekeringen van 4,0 A, 42 V
gelijkstroom
Kompasveilige afstand
260 mm (10,2 inch)
Zendvermogen (RMS)*
500 W per element (1,500 W gecombineerd)
*afhankelijk van transducerrating en diepte
Frequentie
455/800 kHz
Diepte**
229 m (750 voet) onder; 153 m (500 voet) zijkant
**maximale diepte, afhankelijk van transducer,
zoutgehalte, bodemsoort en andere watercondities
Gegevensuitvoer
Garmin Marine Network
Kaartplotter
À
Á
Â
Ã
GCV 10
Voedingsbron
Transducer
Kabeldoorvoerringen
KENNISGEVING
De kabelringen voor kabeldoorvoer bieden geen waterdichte
afdichting.‍ Breng na installatie watervaste kit aan rond de ring
en de kabel om een waterdichte afdichting te maken.‍ Test het
systeem voordat u de ringen waterdicht maakt.‍
Bij het leggen van de kabels op uw boot, moet u mogelijk gaten
boren om de connectors van de kabels doorheen te leiden.‍ Een
meegeleverde rubberen kabeldoorvoerring bedekt het kabelgat
en zorgt voor een mooie afwerking.‍ U kunt extra
kabeldoorvoerringen kopen bij uw Garmin dealer of rechtstreeks
Garmin op www.garmin.com.‍
De kabeldoorvoerring plaatsen
1 Markeer de locatie waar u de kabel doorheen wilt leiden.‍
2 Gebruik een boor of gatenzaag van 32 mm (1¼ inch) om de
installatiegaten te boren.‍
2
Temperatuurbereik
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. GCV™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen
niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising