Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installatie-instructies

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installatie-instructies
De software van het toestel bijwerken
Installatie-instructies voor transducer
met spiegelmontage
Om de beste prestaties te garanderen en schade aan uw boot
te voorkomen, moet u de Garmin® transducer aan de hand van
de volgende instructies installeren.‍
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint.‍ Neem contact op met Garmin Product Support
als u problemen ondervindt tijdens het installeren.‍
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
Contact opnemen met Garmin Product
Support
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over
een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste
software zelf op een geheugenkaart laden.‍
1 Schakel de kaartplotter in.‍
2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart
in de kaartsleuf.‍
OPMERKING: De instructies voor de software-update
verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat
u de kaart plaatst.‍
Volg de instructies op het scherm.‍
3
4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.‍
Het toestel werkt weer normaal zodra het softwareupdateproces is voltooid.‍
5 Verwijder de geheugenkaart.‍
OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd
voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de softwareupdate niet voltooid.‍
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
•
•
• Ga naar www.garmin.com/‍support en klik op Contact
Support voor ondersteuningsinformatie in uw regio.‍
• Bel in de VS met (913) 397.‍8200 of (800) 800.‍1020.‍
• Bel in het VK met 0808 2380000.‍
• Bel in Europa met +44 (0) 870.‍8501241.‍
Boormachine en boren
Sleutel van 7 mm
Inbussleutel van 3 mm
Kruiskopschroevendraaier, nr.‍ 2
Afdekband
Watervaste kit
Over de transducer
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige
besturing van uw vaartuig.‍ Een echolood is een hulpmiddel dat
u meer informatie geeft over het water onder uw boot.‍ Het
ontheft u echter niet van uw verantwoordelijkheid om het water
rond uw boot in de gaten te houden tijdens het navigeren.‍
De transducer verzendt en ontvangt geluidsgolven door het
water en geeft informatie over de ontvangen geluidsgolven door
aan uw Garmin echolood.‍
Montage van de transducer
1 Bevestig de steun À aan de transducer Á met de
meegeleverde M4-schroeven van 8 mm Â, platte borgringen
van 4 mm à en M4-veerringen Ä.‍
LET OP
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.‍
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.‍
KENNISGEVING
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.‍
De nieuwe software op een geheugenkaart
laden
U moet de software-update naar een geheugenkaart kopiëren.‍
1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.‍
2 Ga naar www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
3 Selecteer Downloaden naast "Garmin Marine Network with
SD card".‍
4 Lees en accepteer de voorwaarden.‍
5 Selecteer Downloaden.‍
6 Selecteer zo nodig Hardlopen of sla het bestand op en open
het vervolgens.‍
7 Selecteer zo nodig het station van de geheugenkaart en
selecteer vervolgens Volgende > Voltooien.‍
Oktober 2014
2 Bevestig de steun op de beugel Å met de meegeleverde M4schroeven van 12 mm Æ, M4 platte borgringen Ç en M4borgmoeren È.‍
OPMERKING: U kunt gebruikmaken van een sleutel van
7 mm om de borgmoer op zijn plaats te houden terwijl u elke
M4-schroef van 12 mm vastdraait.‍
Gedrukt in Taiwan
190-01681-75_0B
De transducer aan de spiegel van een boot
vastmaken
Aandachtspunten voor de montageplek
• De transducer moet zo dicht mogelijk bij het midden van de
boot worden gemonteerd.‍
• Plaats de transducer niet achter planken, stijlen, beslag, de
waterinlaat of uitlaatpoort, of op plaatsen waar luchtbellen of
waterturbulenties ontstaan.‍
De transducer moet zich in schoon (niet-turbulent) water
bevinden voor optimale prestaties.‍
• De transducer moet niet worden gemonteerd op een plaats
waar deze beschadigd kan raken bij het te water laten of
binnenhalen van de boot.‍
• Op boten met één schroef, moet de transducer niet worden
gemonteerd in het pad van de schroef.‍
De transducer kan cavitatie veroorzaken, wat een negatieve
invloed kan hebben op de prestaties van de boot en de
schroef kan beschadigen.‍
• Op boten met twee schroeven moet de transducer zo
mogelijk worden gemonteerd tussen de beide schroeven.‍
5 Boor met een verzinkboor van 4 mm (5/32 inch) de
voorboorgaten circa 15 mm (19/32 inch) diep op de
gemarkeerde plaatsen.‍
6 Breng waterdichte kit aan op de meegeleverde schroeven
van 20 mm en bevestig de transducer aan de spiegel.‍
OPMERKING: Met een derde schroef in het schroefgat
midden onder kunt u de steun stabiliseren.‍
De transducersteun voor spiegelmontage installeren
KENNISGEVING
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u
het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de
bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen.‍ U
voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de
schroeven worden aangedraaid.‍
De kabels naar de transducer mogen niet worden ingekort.‍ Als u
de transducerkabels afsnijdt, vervalt uw garantie.‍
1 Positioneer de transducersteun À zodanig dat het midden
van de onderkant van de transducer zich op één lijn met de
onderrand van de spiegel bevindt en evenwijdig aan de
waterlijn is.‍
2 Breng de transducer parallel met de waterlijn Á en markeer
het midden van de twee buitenste gaten en het gat in het
midden van de transducersteun.‍
3 Wikkel een stukje tape rond een boortje van 4 mm (5/32 inch)
op een afstand van 15 mm (19/32 inch) vanaf de punt van het
boortje om te voorkomen dat u de voorboorgaten te diep
maakt.‍
4 Als u de beugel op glasvezel installeert, bevestigt u een
stukje tape over de locatie van het voorboorgat om te
voorkomen dat scheurtjes in de gellaag ontstaan.‍
2
7 Als u de kabel door de spiegel moet leiden, kiest u een
locatie voor het voorboorgat die zich een stuk boven de
waterlijn à bevindt en markeert u deze locatie.‍
8 Plaats een kabelklem op de transducerkabel Ä, op ongeveer
een derde van de afstand tussen de transducer en de
bovenkant van de spiegel of het voorboorgat.‍
9 Markeer de locatie voor het voorboorgat voor de kabelklem
en boor met behulp van een verzinkboor van 3,2 mm
(1/8 inch) een gat van ongeveer 10 mm (3/8 inch) diep.‍
10 Breng waterdichte kit aan op de meegeleverde schroef van
12 mm, en bevestig de kabelklem aan de spiegel.‍
11 Herhaal de stappen 10 t/m 12 voor het installeren van de
andere kabelklem op ongeveer tweederde van de afstand
tussen de transducer en de bovenkant van de spiegel of het
voorboorgat.‍
12 Als u in stap 9 een voorboorgat hebt gemarkeerd, gebruikt u
een boor van 25 mm (1 inch) om een gat helemaal door de
spiegel heen te boren.‍
13 Leid de transducerkabel naar het echolood:
• Als u de kabel door een gat in de spiegel leidt, haalt u de
kabel door het gat dat u in stap 14 hebt geboord en
installeert u de afdichting voor de kabelingang Ã.‍
• Als u de kabel niet door een gat in de spiegel leidt, leidt u
de kabel omhoog en over de bovenkant van de spiegel Å.‍
Voorkom dat de kabel dicht langs elektrische draden of
andere bronnen van elektrische interferentie loopt.‍
De afdekking van de kabelingang installeren
Als u de kabel door de spiegel leidt nadat u de transducer hebt
geïnstalleerd, dient u de afdekking van de kabelingang te
installeren om te voorkomen dat water binnendringt in uw boot.‍
1 Plaats de afdekking van de kabelingang À over het gat en de
kabel, met de opening naar beneden gericht, en markeer de
plaats van de twee boorgaten.‍
2 Verwijder de afdekking van de kabelingang en boor met een
3
4
5
6
boortje van 3,2 mm (1/8 inch) de voorboorgaten met een
diepte van circa 10 mm (3/8 inch).‍
Vul het doorvoergat met de waterdichte kit zodat de kabel
volledig is bedekt en er extra kit rond het gat en de kabel
aanwezig is.‍
Plaats de afdekking van de kabelingang over het gat en de
kabel, met de opening naar beneden gericht.‍
Breng waterdichte kit aan op de meegeleverde M4schroeven van 12 mm, en bevestig de afdekking van de
kabelingang op de spiegel.‍
Veeg de overtollige waterdichte kit weg.‍
De installatie testen
KENNISGEVING
U moet controleren of uw boot lekt voordat u deze gedurende
een langere periode in het water laat.‍
Omdat er water nodig is voor het geleiden van de
echoloodsignalen, werkt de transducer alleen goed als deze
zich in het water bevindt.‍ Buiten het water kunt u geen diepte- of
afstandsmeting krijgen.‍ Wanneer u uw boot te water laat,
controleert u bij elk van de schroefgaten die onder de waterlijn
zijn gemaakt of er lekkage optreedt.‍
De installatie van de aan de spiegel gemonteerde
transducer testen
KENNISGEVING
Gebruik kleine stappen bij het afstellen van de diepte van de
transducer.‍ Als u de transducer te diep plaatst, kan dit negatieve
gevolgen hebben voor de prestaties van de boot en loopt u het
risico dat de transducer objecten onder water raakt.‍
Test de installatie van de aan de spiegel gemonteerde
transducer in open water dat vrij is van obstakels.‍ Let goed op
uw omgeving terwijl u de transducer test.‍
1 Schakel de kaartplotter in terwijl de boot zich in het water
bevindt.‍
2 Vaar op lage snelheid.‍ Als de kaartplotter correct lijkt te
werken, voert u de snelheid langzaam op terwijl u op de
kaartplotter let.‍
3 Als het echoloodsignaal plotseling verloren gaat of als de
kwaliteit van het retoursignaal van de bodem ernstig
afneemt, noteert u de snelheid waarbij dit gebeurt.‍
4 Breng de boot weer op de snelheid waarbij het signaal
verloren ging en maak enkele flauwe bochten in beide
richtingen, terwijl u de kaartplotter in de gaten houdt.‍
5 Als het signaal tijdens het draaien sterker wordt, laat de
transducer dan een klein stukje zakken zodat deze 3 mm
(1/8 inch) verder onder de spiegel van de boot uitsteekt.‍
6 Herhaal stap 2-4 totdat er geen kwaliteitsverlies meer
optreedt.‍
7 Als het signaal niet verbetert, verplaatst u de transducer naar
een andere plek op de spiegel en herhaalt u de test.‍
3
Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt
zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising