Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installationsvejledning (GCV 10)

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Installationsvejledning (GCV 10)
• Nummer 2 Philips skruetrækker
• Kabelklemmer (valgfri)
• Marineforsegler (valgfri)
GCV™ 10 Installationsvejledning
For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd bør
du installere Garmin® GCV 10 enheden i henhold til denne
vejledning.‍
Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med
installationen.‍ Hvis der opstår problemer under installationen,
skal du kontakte Garmin produktsupport.‍
Montering af sendeenheden
Overvejelser vedrørende monteringssted
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
• Sendeenheden skal monteres et sted, hvor den ikke kan
komme under vand.‍
• Sendeenheden skal monteres et sted med tilstrækkelig
ventilation, hvor den ikke bliver udsat for ekstreme
temperaturer.‍
• Sendeenheden skal monteres et sted, hvor LED'erne er
synlige.‍
• Sendeenheden skal monteres, så strøm- og
netværkskablerne nemt kan tilsluttes.‍
• Sendeenheden skal monteres, så transducerkablet kan
tilsluttes.‍ Hvis det er nødvendigt, kan der fås
transducerforlængerkabler hos din Garmin forhandler.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
Montering af enheden
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes.‍ Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.‍
Registrering af din enhed
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj.‍
Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på
vandet under din båd.‍ Det fritager dig ikke for ansvaret for at
holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer.‍
ADVARSEL
Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse
instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på
udstyret.‍
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Installationsforberedelse
BEMÆRK
Denne enhed skal installeres i henhold til disse instruktioner for
at få den bedst mulige ydeevne.‍ Hvis der opstår problemer med
installationen, skal du kontakte Garmin produktsupport.‍
Da alle både er forskellige, skal du omhyggeligt planlægge
installationen af GCV 10 sendeenheden.‍
1 Vælg et monteringssted.‍
2 Monter sendeenheden.‍
3 Tilslut sendeenheden til Garmin Marine Network og til
strømmen.‍
4 Tilslut sendeenheden til transduceren.‍
Nødvendigt værktøj
Før du kan montere enheden, skal du vælge monteringssted og
vælge det monteringsudstyr, der skal anvendes til overfladen.‍
BEMÆRK: Der følger monteringsudstyr med til enheden, men
det er ikke sikkert, at det er egnet til den pågældende
monteringsoverflade.‍
1 Placer enheden på monteringsstedet, og afmærk
placeringen af forboringshullerne.‍
Bor et passende forboringshul til det ene hjørne af enheden.‍
2
3 Fastgør enheden løst på monteringsoverfladen med ét
hjørne, og undersøg de tre andre forboringsmærker.‍
4 Afmærk om nødvendigt nye forboringshuller, og fjern
enheden fra monteringsoverfladen.‍
5 Bor passende forboringshuller til de andre tre afmærkninger.‍
6 Fastgør enheden på monteringsstedet.‍
Tilslutning af sendeenheden
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
BEMÆRK
Tving ikke et kabel ind i stikket.‍ Hvis der trykkets for hårdt, kan
det beskadige benene.‍ Hvis kablet placeres korrekt, er det nemt
at tilslutte.‍
Før du tilslutter sendeenheden til netværket, strømmen og
transduceren, skal du montere sendeenheden.‍
1 Før kablerne på plads ved hjælp af de passende strips,
fastgørelsesværktøjer og forsegler for at fastgøre kablerne i
kabelføringen og i skot eller dæk (Installation af kabeltylle).‍
• Boremaskine og bor
December 2013
190-01633-76_0A
Trykt i Taiwan
2 Tilslut den stikfri ende af strømkablet til en 12 V DC-
strømkilde og til jord.‍
3 Tilpas hakket i enden af strømkablet til strømporten på
enheden, og skub kablet på plads.‍
4 Stram låseringen.‍
5 Gentag trin 3 og 4 for netværks- og transducerkablerne.‍
Installationsdiagram
Du kan bruge dette diagram til at identificere
tilslutningspunkterne for sendeenheden til netværk, strøm og
transducer.‍
2 Brug et 32 mm (1¼ tommer) fladbor eller hulsav til at bore
installeringshullet.‍
3 Før kablet igennem hullet til sendeenheden.‍
4 Skil tyllen ad ved åbningen, og placer den rundt om kablet.‍
5 Skub tyllen hårdt ind i installationshullet, indtil den sidder
fast.‍
6 Påfør marineforsegler efter behov for at gøre
installationshullet vejrbestandigt.‍
Blinkkoder
Når sendeenheden er installeret, tænder den, når plotteren
tændes.‍ Den tofarvede (grøn og rød) LED-indikator på
sendeenheden angiver driftsstatus.‍
LEDfarve
Status
Status
Grøn
Langsomt blink
Sendeenheden er tilsluttet en plotter og fungerer
korrekt.‍ Du bør se ekkolodsdata på plotteren.‍
Rød
Langsomt blink
Sendeenheden er tændt, men er ikke tilsluttet en
plotter, eller den venter på forbindelse til en plotter.‍
Hvis sendeenheden tilsluttes plotteren, og denne
kode stadig fortsætter, skal du kontrollere
ledningerne og stikkene.‍
Rød/
Grøn
Langsomt blink
Sendeenheden er i testtilstand.‍
Rød
Hurtig
blinksekvens
Systemfejl.‍ Plotteren viser en meddelelse, som
angiver fejltypen.‍ Når årsagen til alarmem er rettet,
skal sendeenheden frakobles helt fra strømkilden
og tilsluttes igen for at rydde fejlen.‍
Specifikationer
Emne
À
Á
Â
Ã
Beskrivelse
Plotter
GCV 10
Strømkilde
Transducer
Kabelføringstylle
BEMÆRK
Kabelføringstyllerne kan ikke anvendes som vandtæt forsegling.‍
Hvis du vil lave en vandtæt forsegling, skal du putte
marineforsegler omkring tyllen og kablet efter installation.‍ Glem
ikke at teste systemet, før du forsegler tyllerne.‍
Når du fører kabler gennem båden, kan det være nødvendigt at
bore huller, der passer til de stik, der er monteret på kablet.‍ Der
leveres en kabeltylle af gummi, der kan bruges til at dække
kabelhullet.‍ Du kan købe flere tyller hos din Garmin forhandler
eller direkte hos Garmin på www.garmin.com.‍
Specifikation
Mål
Størrelse (H×B×D)
251 x 192 x 66 mm (9,9 x 7,6 x 2,6 tommer)
Vægt
845 kg (1,86 lb.‍)
Kabinetmateriale
Fuldt tætnet, polycarbonatplast, vandtæt til IEC
60529-IPX7
Temperaturområde
Fra -15 til 70°C (fra 5 til 158°F)
Strømtilførsel
Fra 10 til 35 Vdc
Strømforbrug
Maks.‍ 10,5 W
Sikring
4,0 A, mini 42 Vdc, hurtigvirkende, bladtype
Sikkerhedsafstand for
kompas
260 mm (10,2 tommer )
Sendestyrke (RMS)*
500 W pr.‍ element (1,500 W kombineret)
*afhænger af transducerens nominelle effekt og
dybden
Frekvens
455/800 kHz
Dybde**
229 m (750 fod) ned; 153 m (500 fod) side
**maksimal dybde, afhænger af transduceren,
vandets saltindhold, bundtypen og andre
vandforhold.‍
Dataudgang
Garmin Marine Network
Installation af kabeltylle
1 Marker det sted, hvor du vil føre kablet.‍
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GCV™
er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising