Garmin | GCV™ 10 Scanning Sonar Module | Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Pokyny pro instalaci (GCV 10)

Garmin GCV™ 10 Scanning Sonar Module Pokyny pro instalaci (GCV 10)
4 Připojte sirénu k převodníku.‍
Potřebné nástroje
Pokyny pro instalaci zařízení GCV™
10
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyhnout se
poškození lodi, nainstalujte zařízení Garmin® GCV10 podle
těchto pokynů.‍
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci.‍ Pokud se během instalace vyskytnou potíže, obraťte
se na oddělení zákaznické podpory společnosti Garmin.‍
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.‍
• Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.‍
Kontaktování zákaznické podpory
společnosti Garmin
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy.‍ Sonar je nástroj, který zlepší vaše povědomí o vodě, kterou
máte pod lodí.‍ Nezbaví vás však odpovědnosti za sledování
vody kolem lodi během plavby.‍
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.‍
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny
ochranné brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.‍
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.‍
Příprava instalace
POZNÁMKA
Instalace tohoto zařízení musí být v souladu s těmito pokyny,
aby se zajistilo nejlepší možné fungování.‍ Pokud během
instalace narazíte na problémy, obraťte se na oddělení podpory
produktů společnosti Garmin.‍
Prosinec 2013
Vrtačka a spirálové vrtáky
Šroubovák Phillips číslo 2
Stahovače kabelů (volitelný)
Tmel na lodě (volitelný)
Instalace sirény
Co je třeba vzít v úvahu při výběru instalačního místa
• Sirénu je třeba namontovat na místo, kde nebude ponořena
do vody.‍
• Sirénu je třeba namontovat na řádně odvětrávané místo, kde
nebude vystavena extrémním teplotám.‍
• Siréna musí být namontována tak, aby byly viditelné diody
LED.‍
• Siréna musí být namontována tak, aby mohly být napájecí a
síťové kabely snadno připojeny.‍
• Siréna musí být namontována tak, aby mohl být připojen
kabel převodníku.‍ V případě potřeby jsou prodlužovací
kabely k převodníku k dispozici u vašeho prodejce Garmin.‍
Instalace zařízení
• Navštivte webovou stránku www.garmin.com/‍support a
klikněte na možnost Contact Support pro podporu ve vaší
zemi.‍
• Na území USA volejte na číslo (913) 397.‍8200 nebo (800)
800.‍1020.‍
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.‍
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.‍8501241.‍
Protože každá loď je jiná, musíte si instalaci sirény GCV 10
pečlivě naplánovat.‍
1 Vyberte instalační místo.‍
2 Nainstalujte sirénu.‍
3 Připojte sirénu k námořní síti Garmin a k napájení.‍
•
•
•
•
POZNÁMKA
Pokud montujete držák do skelné vaty pomocí šroubů,
doporučuje se použít trochu zahloubení na vyvrtání válcového
zahloubení mezery pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného
povlaku.‍ To pomůže zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného
povlaku při utahování šroubů.‍
Šrouby z nerezové oceli se mohou při šroubování a přílišném
utažení do skelné vaty zaseknout.‍ Garmin doporučuje před
montáží šroubů aplikaci protizasekávacího lubrikantu.‍
Před provedením instalace zařízení musíte vybrat instalační
místo a určit, jaký instalační materiál budete pro daný povrch
potřebovat.‍
POZNÁMKA: Se zařízením se sice určitý instalační materiál
dodává, nemusí být ale vhodný pro instalační povrch.‍
1 Umístěte zařízení na instalační místo a označte, kde budou
vodicí otvory.‍
2 Vyvrtejte v jednom rohu zařízení odpovídající vodicí otvor.‍
3 Zařízení za jeden roh volně přišroubujte k instalačnímu
povrchu a podívejte se, zda vyhovují ostatní tři vodicí otvory.‍
4 Pokud bude potřeba, vyznačte nová místa vodicích otvorů a
sundejte zařízení z instalačního povrchu.‍
5 Vyvrtejte příslušné vodicí otvory pro zbývající tři značky.‍
6 Zařízení pevně připevněte na instalačním místě.‍
Připojení sirény
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky.‍ Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušená pojistka uvedená v technických údajích produktu.‍
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušené
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.‍
POZNÁMKA
Nevkládejte kabel do tohoto portu násilím.‍ Při použití síly se
mohou poškodit kolíky konektoru.‍ Je-li kabel správně
zarovnaný, mělo by být možné jej snadno připojit.‍
Před připojením sirény k síti, napájení a k převodníku musíte
sirénu nainstalovat.‍
190-01633-81_0A
Vytištěno na Tchaj-wanu
1 Veďte kabely pomocí příslušné izolace svorek, úchytů a
2
3
4
5
těsnicího tmelu, aby bylo vedení kabelu paženími nebo
palubou pevné a bezpečné (Instalace kabelové průchodky).‍
Připojte neizolovaný konec napájecího kabelu ke zdroji
napájení 12 V stejnosměrné a uzemněte jej.‍
Zarovnejte drážku na konci napájecího kabelu s napájecím
portem na zařízení a zatlačte kabel na místo.‍
Utáhněte zamykací kroužek.‍
Zopakujte kroky 3 a 4 pro síťové kabely a kabely převodníku.‍
Instalační schéma
Toto schéma můžete použít pro identifikaci připojovacích bodů
ze sirény k síti, napájení a převodníku.‍
Instalace kabelové průchodky
1 Označte místo, kterým chcete kabel vést.‍
2 Pomocí 32 mm (1¼ palcového) lopatkového vrtáku nebo
3
4
5
6
vykružovačky vyvrtejte otvor pro instalaci.‍
Veďte kabel otvorem k siréně.‍
Roztáhněte průchodku a umístěte ji okolo kabelu.‍
Zatlačte průchodku pevně do otvoru pro instalaci, dokud
nedojde k jejímu usazení.‍
Podle potřeby aplikujte do otvoru pro instalaci tmel na lodě,
abyste zajistili jeho odolnost proti vlivům počasí.‍
Kódy pro blikání
Jakmile je siréna nainstalována, zapne se při zapnutí kresliče
map.‍ Dvoubarevná (zelená a červená) dioda LED na siréně
označuje její provozní stav.‍
Barva diody
LED
Situace
Stav
Zelená
Pomalé
blikání
Siréna je připojena ke kresliči a funguje správně.‍
Měli byste na kresliči map vidět data sonaru.‍
Červená
Pomalé
blikání
Siréna je zapnuta, ale není připojena ke kresliči
map, nebo čeká na připojení ke kresliči map.‍
Pokud je siréna připojena ke kresliči map a tento
kód přetrvává, zkontrolujte kabelové připojení.‍
Červená/
zelená
Pomalé
blikání
Siréna je v režimu testu.‍
Červená
Rychlé
souvislé
blikání
Chyba systému.‍ Kreslič map zobrazuje zprávu
označující typ chyby.‍ Pokud je chybový stav
neměnný, musí být siréna zcela odpojena a znovu
připojena ke zdroji napájení, aby došlo
k odstranění chyby.‍
Technické údaje
Technické údaje
Měření
Velikost (V׊×H)
251 x 192 x 66 mm (9,9 x 7,6 x 2,6 palce)
Hmotnost
845 g (1,86 liber)
Materiál pouzdra
Plně utěsněné, polykarbonátový plast, odolnost proti
vodě podle normy IEC 60529 IPX7
Rozsah teplot
Od -15° do 70 °C (od 5° do 158 °F)
Vstup napájení
Od 10 do 35 V stejnosměrné
Příkon
10,5 W maximální
POZNÁMKA
Průchodky pro vedení kabelu nejsou vodotěsné.‍ Vodotěsnost
zajistíte aplikací tmelu na lodě okolo průchodky a kabelu ihned
po instalaci.‍ Nezapomeňte před utěsněním průchodek nejprve
otestovat systém.‍
Pojistka
4.‍0 A, mini 42 V stejnosměrné, rychlá, lopatkový typ
Bezpečná vzdálenost
od kompasu
260 mm (10,2 palce)
Přenosový výkon
(RMS)*
500 W na prvek (1 500 W kombinované)
*závisí na jmenovitém výkonu a hloubce převodníku
Frekvence
455/800 kHz
Pokud vedete kabely po celé lodi, bude možná nutné vyvrtat
otvory pro vedení konektorových konců kabelů.‍ Je k dispozici
pryžová průchodka sloužící k zakrytí otvoru pro kabel.‍ Můžete si
zakoupit další průchodky u svého prodejce Garmin nebo přímo
od společnosti Garmin na adrese www.garmin.com.‍
Hloubka*
229 m (750 stop) dolů; 153 m (500 stop) na boku
**maximální hloubka, závisí na převodníku, salinitě a
dalších vlastnostech vody
Výstup dat
Námořní síť Garmin
Položka
À
Á
Â
Ã
Popis
Kreslič map
GCV 10
Zdroj napájení
Převodník
Průchodky pro vedení kabelu
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované
v USA a dalších zemích. GCV™ je obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky
nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising