Garmin | Dash Cam™ 35, Europe/South Africa | User guide | Garmin Dash Cam™ 35, Europe/South Africa Käyttöopas

Garmin Dash Cam™ 35, Europe/South Africa Käyttöopas
Garmin Dash Cam™ 30/35
Käyttöopas
Lokakuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01925-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Dash Cam™ ja
Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
microSD™ ja microSD logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Muistikortin asettaminen ............................................................. 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Telineen asentaminen tuulilasiin ................................................ 1
Asennus ja määritys: Dash Cam ................................................ 1
Laitteen käynnistäminen manuaalisesti ...................................... 1
Laitteen sammuttaminen manuaalisesti ..................................... 2
Tallennus kojelautakameralla....................................... 2
Videotallenteen tallentaminen manuaalisesti ............................. 2
Kuvan ottaminen ......................................................................... 2
Tapahtumien tunnistus ............................................................... 2
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen ................................... 2
Videon tai valokuvan poistaminen .............................................. 2
Valvontakamerat ............................................................. 2
Valvontakamerahälytykset .......................................................... 2
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS, Forward
Collision Warning System)............................................ 2
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmän (FCWS, Forward Collision
Warning System) suorituskykyvihjeitä ........................................ 3
Laiteasetukset................................................................ 3
Laitteen määritys ........................................................................ 3
Kamera-asetukset ....................................................................... 3
Laitteen tiedot................................................................. 3
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 3
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 3
Tekniset tiedot ............................................................................ 3
Liite.................................................................................. 3
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen .......................... 3
Kameratelineen irrottaminen tuulilasista ..................................... 4
Telineen tarran vaihtaminen ....................................................... 4
Vianmääritys................................................................... 4
Laite on esittelytilassa ................................................................. 4
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Tuulilasin on oltava puhdas pölystä, vahasta, rasvasta ja
pinnoitteista.
2 Irrota suojapaperi telineen tarrasta.
Muistikortin asettaminen
Kamera tarvitsee microSD™ tai microSDHC muistikortin, jonka
koko on enintään 64 Gt ja jonka nopeusluokka on vähintään 10.
Voit käyttää laitteen mukana toimitettua muistikorttia tai ostaa
yhteensopivan muistikortin tietokonetarvikeliikkeestä.
1 Aseta muistikortti À korttipaikkaan Á.
3 Aseta teline kiinnityskohtaan.
VIHJE: tarra on erittäin tarttuva. Älä anna tarran koskettaa
tuulilasia, ennen kuin teline on kohdallaan.
4 Paina telinettä tukevasti tuulilasiin ja paina sitä vielä 30
sekunnin ajan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Muistikortin irrottaminen
HUOMAUTUS
Jos muistikortti irrotetaan, kun laite on käynnissä, tietoja voidaan
menettää tai laite voi vahingoittua.
1 Sammuta laite.
2 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3 Vapauta kortti.
Kortti ponnahtaa ulos paikasta.
Laitteen esittely
5 Odota 24 tuntia, ennen kuin asennat Dash Cam laitteen.
Tarran kiinnittyminen tukevasti tuulilasiin kestää 24 tuntia.
Asennus ja määritys: Dash Cam
HUOMAUTUS
Ennen kuin asennat Dash Cam laitteen, asenna teline ja anna
tarran kiinnittyä tuulilasiin 24 tunnin ajan. Jos et odota tarpeeksi
kauan ennen kiinnitystä, teline saattaa irrota tuulilasista ja tuote
tai teline saattaa vahingoittua.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À laitteen USB-porttiin Á.
À
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Voit vierittää valikkoja ja sivuja valitsemalla tämän.
Á
Voit vierittää valikkoja ja sivuja valitsemalla tämän.
Â
Voit tallentaa valokuvan painamalla tätä.
Valitse asetus valikosta valitsemalla tämä.
Ã
Voit tallentaa videoleikkeen painamalla tätä.
Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla tämän.
Telineen asentaminen tuulilasiin
HUOMAUTUS
Telineen tarran irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen
jälkeen. Harkitse tarkkaan, mihin kohtaan asennat telineen.
Ympäristön lämpötilan on oltava 21 - 38 °C (70 - 100 °F), ennen
kuin tarratelineen saa kiinnittää tuulilasiin.
VIHJE: voit liittää laitteen virtalähteeseen, pidellä sitä
aikomassasi kiinnityskohdassa ja tarkistaa kameran
katselukulman kyseisessä kohdassa.
1 Puhdista tuulilasi vedellä tai alkoholilla ja nukkaamattomalla
liinalla.
Aloitus
2 Paina pistoketta  kiinnitysvarteen Ã, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
3 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
Laite käynnistyy.
4 Tee alkumääritys näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Kameranäkymä avautuu.
5 Säädä kamera haluamaasi katselukulmaan.
Laitteen käynnistäminen manuaalisesti
HUOMAUTUS: kun laite on liitetty käynnistyksen yhteydessä
kytkeytyvään virtalähteeseen, se käynnistyy automaattisesti
ajoneuvon käynnistyessä.
1
Valitse .
Laite käynnistyy.
• Voit näyttää tallennetun valokuvan valitsemalla Kuvat.
3 Valitse video tai valokuva.
Laitteen sammuttaminen manuaalisesti
HUOMAUTUS: kun laite on liitetty käynnistyksen yhteydessä
kytkeytyvään virtalähteeseen, se sammuu automaattisesti, kun
ajoneuvon moottori sammutetaan.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Kyllä.
Tallennus kojelautakameralla
HUOMAUTUS
Oikeudelliset rajoitukset
Joillakin lainkäyttöalueilla saatat rikkoa yksityisyydensuojaa, jos
otat tai näytät julkisesti kuvia tai videoita henkilöistä tai heidän
ajoneuvoistaan tällä tuotteella. Vastaat siitä, että tunnet
lainkäyttöalueen yksityisyyslait ja -oikeudet ja noudatat niitä.
Aseta kameran muistikortti, jotta voit tallentaa videokuvaa
(Muistikortin asettaminen, sivu 1 ).
Laite alkaa oletusarvoisesti tallentaa videokuvaa heti
käynnistyksen jälkeen. Se jatkaa tallennusta ja korvaa aina
vanhimman, tallentamattoman videon, kunnes virta katkaistaan.
Tallennuksen aikana merkkivalo palaa tasaisesti punaisena.
Videotallenteen tallentaminen manuaalisesti
Laite tunnistaa mahdolliset vahinkotörmäykset oletusarvoisesti
anturin avulla ja tallentaa videokuvaa automaattisesti havaitun
tapahtuman aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen. Videon voi
myös tallentaa manuaalisesti milloin tahansa.
Valitse tallennuksen aikana .
Laite tallentaa nykyisen, edellisen ja seuraavan
videotiedoston.
Muistikortin tallennustila on rajallinen. Kun olet tallentanut
videon, siirrä se tietokoneeseen tai muuhun ulkoiseen
tallennuspaikkaan pysyvää tallennusta varten (Tietokoneessa
olevat videot ja valokuvat, sivu 2 ).
Kuvan ottaminen
Laitteella voi ottaa still-kuvia.
1 Valitse tallennuksen aikana
.
2 Pitele kameraa paikallaan, kunnes valokuva on otettu.
HUOMAUTUS: painikkeen painalluksen ja kuvan ottamisen
välillä on viive.
Laite tallentaa valokuvan muistikortille.
Tapahtumien tunnistus
Laite tunnistaa mahdolliset vahinkotörmäykset oletusarvoisesti
anturin avulla ja tallentaa videokuvaa automaattisesti havaitun
tapahtuman aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen.
Videomateriaaliin lisätään tapahtuman aika, päiväys ja sijainti.
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen
HUOMAUTUS: laite lopettaa videotallennuksen videoiden ja
valokuvien toiston ajaksi.
1 Valitse > Galleria.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit näyttää manuaalisesti tallentamasi videot valitsemalla
Tallennetut videot.
• Voit näyttää videot, jotka laite on tallentanut havaittuaan
tapahtuman, valitsemalla Tapahtumat.
• Voit näyttää viimeaikaisen videomateriaalin, jota ei ole
tallennettu, valitsemalla Tallentamattomat videot.
2
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit katsella videoita ja valokuvia tietokoneessa käyttämällä
laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
3 Valitse laitteesta Kyllä.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat
Voit tarkastella, tallentaa ja muokata tallennettuja videoita
tietokoneessa Garmin Dash Cam Player sovelluksella. Voit
myös tarkastella ja määrittää päällekkäistiedoiksi videon
mukana tallennettuja aika-, päiväys-, sijainti- ja nopeustietoja.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/dashcamplayer.
®
Videon tai valokuvan poistaminen
Kun katselet valokuvaa tai videota, valitse
Kyllä.
> Poista >
Valvontakamerat
HUOMAUTUS
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin on saatavilla tietoja
valvontakameroiden sijainneista ja nopeusrajoituksista.
Osoitteesta www.garmin.com/safetycameras voit tarkistaa
saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka
kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä
tilausta milloin tahansa.
Voit päivittää nykyisen valvontakameratilauksen
valvontakameratiedot osoitteessa http://my.garmin.com. Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat
valvontakameratiedot käyttöösi.
Valvontakameroiden perustiedot toimitetaan joillakin alueilla
joidenkin laitteiden mukana. Mukana toimitetut tiedot eivät
sisällä päivityksiä eivätkä tilausta.
Valvontakamerahälytykset
Kun lähestyt valvontakameraa, laitteesta kuuluu hälytysääni ja
siinä näkyy varoituskuvake.
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä
(FCWS, Forward Collision Warning
System)
VAROITUS
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmä (FCWS) on viitteellinen.
Kuljettaja on aina vastuussa tie- ja ajo-olosuhteiden
tarkkailemisesta, liikennesääntöjen noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. FCWS seuraa kameran kuvaa ja varoittaa
vastaantulevista ajoneuvoista. Siksi sen toiminta saattaa olla
rajallinen, jos näkyvyys on heikko.
HUOMAUTUS: ominaisuus ei ole saatavilla kaikilla alueilla eikä
kaikkiin tuotemalleihin.
Tallennus kojelautakameralla
FCWS-toiminto hälyttää, kun laite havaitsee, että turvaväli
edessä olevaan ajoneuvoon on liian pieni. Laite määrittää
ajoneuvosi nopeuden GPS-toiminnolla ja laskee arvion
sopivasta turvavälistä nopeutesi perusteella. FCWS aktivoituu
automaattisesti, kun ajoneuvosi nopeus on yli 48 km/h (30 mph).
Kun laite havaitsee, että olet liian lähellä edessä olevaa
ajoneuvoa, laitteesta kuuluu hälytysääni ja näyttöön tulee
varoitus.
suurempi herkkyysasetus on. Ominaisuus ei ole saatavilla
kaikilla alueilla eikä kaikkiin tuotemalleihin.
Tapahtumien tunnistus: ottaa tapahtumien tunnistuksen
käyttöön ja poistaa sen käytöstä (Tapahtumien tunnistus,
sivu 2 ).
Päällekkäistiedot: määrittää videossa näkyvien tietojen tyypin.
Äänen tallennus: ottaa äänen tallennuksen käyttöön ja poistaa
sen käytöstä. Ominaisuus ei ole saatavilla kaikilla alueilla
eikä kaikkiin tuotemalleihin.
Tallenna virtakatkoksen jälkeen: määrittää, miten kauan laite
jatkaa videon tallennusta virrankatkaisun jälkeen.
Tarkkuus: säädä videon tarkkuutta.
Laitteen tiedot
Etuosan törmäysvaroitusjärjestelmän
(FCWS, Forward Collision Warning System)
suorituskykyvihjeitä
Monet tekijät vaikuttavat FCWS-järjestelmän suorituskykyyn.
Jotkin olosuhteet voivat estää FCWS-toimintoa havaitsemasta
ajoneuvoa edessäsi.
• FCWS-toiminto aktivoituu ainoastaan, kun ajoneuvon nopeus
ylittää 48 km/h (30 mph).
• FCWS-toiminto ei välttämättä havaitse edessä olevaa
ajoneuvoa, kun sade, sumu, lumi, auringon tai ajovalojen
aiheuttama häikäisy peittää kameran näkyvyyden
ajoneuvoon.
• FCWS ei välttämättä toimi oikein, jos kamera on kohdistettu
väärin.
• FCWS-toiminto ei välttämättä tunnista ajoneuvoja, jotka ovat
yli 40 metrin (130 jalan) tai alle 5 metrin (16 jalan) päässä.
Laiteasetukset
Valitse
> Asetukset.
Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.
Näytön aikakatkaisu: säätää aikaa, jonka jälkeen näyttö
sammuu automaattisesti.
Asetukset: näyttää laitteen asetukset.
Tietoja: näyttää laitteen tiedot, kuten laitteen tunnuksen ja
ohjelmistoversion.
Volyymi: säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Ominaisuus ei
ole saatavilla kaikilla alueilla eikä kaikkiin tuotemalleihin.
Laitteen määritys
HUOMAUTUS
Poistettuja tai korvattuja tiedostoja ei voi palauttaa.
Valitse
> Asetukset > Asetukset.
Päiväys ja aika: määrittää ajan, päiväyksen ja aikaleiman
muodon.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
Alusta kortti: alustaa muistikortin ja poistaa kaikki sen tiedostot.
Palauta: palauttaa kaikkien asetusten tehdasoletukset.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Kamera-asetukset
Valitse
> Kamera-asetukset.
Etuosan törmäysvaroitus: säätää FCWS-ominaisuuden
herkkyyden. Arvio sopivasta turvavälistä on sitä pitempi, mitä
Laiteasetukset
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ (garmin.com/express ) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila -20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Muistikortti
Vähintään luokan 10 microSDHC-kortti, jonka koko on
enintään 64 Gt
Liite
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
HUOMAUTUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Avaa kärkiosa À kiertämällä sitä 90 astetta vastapäivään.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.
2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
3 Aseta paikalleen samankokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A)
uusi pikasulake.
4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon
virtajohtoon à kiertämällä sitä 90 astetta myötäpäivään.
3
Kameratelineen irrottaminen tuulilasista
Tarrakiinnitys on tarkoitettu pitkäaikaiseen asennukseen, ja sen
irrottaminen voi olla hankalaa.
1 Tartu telineeseen tukevasti.
2 Vedä telinettä tasaisesti ylöspäin ja poispäin tuulilasista,
kunnes tarra irtoaa tuulilasista tai telineestä.
3 Poista jäljellä oleva liima tuulilasista ja telineestä.
4 Puhdista tuulilasi ja teline.
Telineen tarran voi vaihtaa (Telineen tarran vaihtaminen,
sivu 4 ).
Telineen tarran vaihtaminen
Voit vaihtaa telineen tarran, jos haluat asentaa laitteen uuteen
paikkaan. Laitteen mukana toimitetaan yksi ylimääräinen
tarrakiinnitys. Voit ostaa lisää tarroja osoitteesta
https://buy.garmin.com.
1 Irrota tarra telineestä tarvittaessa.
2 Puhdista teline.
Telineen on oltava puhdas pölystä, vahasta, rasvasta ja
pinnoitteista.
3 Irrota tarran suojapaperin toinen reuna.
4 Aseta tarra telineen päälle.
VIHJE: tarra on erittäin tarttuva. Älä anna tarran koskettaa
telinettä, ennen kuin ne ovat kohdakkain.
5 Paina tarra tukevasti kiinni telineeseen ja paina sitä 30
sekunnin ajan.
6 Asenna kamerateline tuulilasiin (Telineen asentaminen
tuulilasiin, sivu 1 ).
Vianmääritys
Laite on esittelytilassa
Jos käynnistät laitteen esittelytilan vahingossa ajaessasi, voit
jatkaa ajamista esittelytilassa. Laite havaitsee, että ajat, ja
poistuu esittelytilasta noin 15 minuutin kuluttua. Voit myös
poistaa esittelytilan laitteesta manuaalisesti.
1 Sammuta laite (Laitteen sammuttaminen manuaalisesti,
sivu 2 ).
2 Irrota muistikortti (Muistikortin irrottaminen, sivu 1 ).
3 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
4 Poista DCIM/110DEMO-kansio.
5 Aseta muistikortti takaisin kameraan (Muistikortin
asettaminen, sivu 1 ).
4
Vianmääritys
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising