Garmin | Dash Cam™ Mini | User guide | Garmin Dash Cam™ Mini Käyttöopas

Garmin Dash Cam™ Mini Käyttöopas
GARMIN DASH CAM MINI
™
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Dash Cam™, Garmin Drive™ ja Garmin Express™
ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Sana BLUETOOTH ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD ja microSD logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi
on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki.
®
M/N: A03571
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Muistikortin asettaminen ............................................................. 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Laitteen asentaminen tuulilasiin ................................................. 1
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen ........................... 1
Muistikortin alustaminen ............................................................. 2
Pariliittäminen älypuhelimeen....................................... 2
Kojelautakameran tallennus .......................................... 2
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 2
Tapahtumien tunnistus ............................................................... 2
Videoiden ja valokuvien tallentaminen ....................................... 2
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen älypuhelimella ............ 3
Kameran liittäminen tietokoneeseen .......................................... 3
Usean kameran verkko .................................................. 3
Usean kameran kuva kuvassa -videot ........................................ 3
Asetukset........................................................................ 3
Kamera-asetukset Garmin Drive sovelluksessa ......................... 3
Kameran nimeäminen uudelleen ................................................ 4
Laitteen tiedot................................................................. 4
Tilan merkkivalot ......................................................................... 4
Kameran linssin puhdistaminen .................................................. 4
Laitteen päivittäminen Garmin Drive sovelluksella ..................... 4
Tuotepäivitykset .......................................................................... 4
Tekniset tiedot ............................................................................ 4
Muistikortin tekniset ominaisuudet .............................................. 4
Liite.................................................................................. 4
Pysäköintivideon tallennus ......................................................... 4
Vianmääritys................................................................... 5
Kamera tuntuu lämpimältä käytön aikana .................................. 5
Muistikortti on huono ja se on vaihdettava ................................. 5
Videotallenteet ovat sumeita ...................................................... 5
Videotallenteet ovat epätasaisia tai vajaita ................................. 5
Hakemisto....................................................................... 6
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
1 Puhdista tuulilasi vedellä tai alkoholilla ja nukkaamattomalla
liinalla.
Tuulilasin on oltava puhdas pölystä, vahasta, rasvasta ja
pinnoitteista.
Irrota
suojapaperi telineen tarrasta.
2
Muistikortin asettaminen
Videon tallentamiseen tarvitaan yhteensopiva muistikortti
(Muistikortin tekniset ominaisuudet, sivu 4).
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan .
3 Aseta teline kiinnityskohtaan.
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
VIHJE: tarra on erittäin tarttuva. Älä anna tarran koskettaa
tuulilasia, ennen kuin teline on kohdallaan.
4 Paina telinettä tukevasti tuulilasiin ja paina sitä vielä 30
sekunnin ajan.
Siten varmistat, että telineen tarra kiinnittyy tuulilasiin
kunnolla.
Muistikortin irrottaminen
HUOMAUTUS
Jos muistikortti irrotetaan, kun laite on käynnissä, tietoja voidaan
menettää tai laite voi vahingoittua.
1 Irrota virtajohto laitteesta.
2 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3 Vapauta kortti.
Kortti ponnahtaa ulos paikasta.
Laitteen esittely
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähtee­
seen
1 Liitä virtajohto laitteen USB-porttiin.
Ota käyttöön ja poista käytöstä äänen tallennus painamalla
tätä.
Alusta muistikortti painamalla tätä pitkään (Muistikortin
alustaminen, sivu 2).
Tallenna kuva ja videoleike painamalla tätä.
Avaa pariliitostila painamalla tätä pitkään (Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 2).
Laitteen asentaminen tuulilasiin
HUOMAUTUS
Tarrakiinnitys on tarkoitettu pitkäaikaiseen asennukseen, ja sen
irrottaminen voi olla hankalaa. Harkitse tarkkaan, mihin kohtaan
asennat telineen.
2 Ohjaa virtajohto ajoneuvon virtaliitäntään.
Voit käyttää kameran virtajohtona kumpaa tahansa mukana
toimitettua kaapelia. Pidempi, kevyt virtajohto on tarkoitus
ohjata pois näkyvistä. Voit piilottaa 4-metrisen (13-jalkaisen)
kaapelin ajoneuvon verhoilun taakse tuulilasin, ovenkarmin
tai kojelaudan lähelle.
Ympäristön lämpötilan on oltava 21–38 °C (70–100 °F), ennen
kuin tarratelineen saa kiinnittää tuulilasiin.
Aloitus
1
Kojelautakameran tallennus
HUOMAUTUS
Laitteen käyttö on säädeltyä tai kielletty joillakin hallintoalueilla.
Vastaat siitä, että noudatat sovellettavia lakeja ja oikeutta
yksityisyyteen alueilla, joilla aiot käyttää laitetta.
3 Liitä Garmin Dash Cam Mini virtajohto mukana toimitettuun
muuntajaan.
4 Liitä muuntaja ajoneuvon virtaliitäntään.
5 Kytke tarvittaessa virta ajoneuvon virtaliitäntään virtaavaimella.
Laite käynnistyy.
Laitteen sammuttaminen manuaalisesti
HUOMAUTUS: kun laite on liitetty käynnistyksen yhteydessä
kytkeytyvään virtalähteeseen, se sammuu automaattisesti, kun
ajoneuvon moottori sammutetaan.
Irrota laite virtalähteestä.
Laite sammuu.
Muistikortin alustaminen
Laite tarvitsee muistikortin, joka on alustettu FAT32tiedostojärjestelmällä. Kortin voi alustaa laitteella kyseiseen
tiedostojärjestelmään. Voit pidentää muistikortin käyttöikää
alustamalla muistikortin vähintään kuuden kuukauden välein.
Myös uudet muistikortit tarvitsee alustaa, ellei niitä ole alustettu
FAT32-tiedostojärjestelmään.
HUOMAUTUS: muistikortin alustaminen poistaa kaikki sille
tallennetut videot, valokuvat ja muut tiedot.
1 Liitä laite virtalähteeseen.
2 Paina -painiketta kahdeksan sekuntia.
Kameran alaosan merkkivalo syttyy vihreänä.
Alustuksen jälkeen kameran alaosan merkkivalo muuttuu
punaiseksi ja laite alkaa tallentaa.
Pariliittäminen älypuhelimeen
Voit pariliittää Garmin Dash Cam Mini kameran älypuhelimeen
ja Garmin Drive™ sovellukseen. Garmin Drive sovelluksessa voit
määrittää usean kameran verkon, muuttaa kamera-asetuksia
sekä katsella, muokata ja tallentaa valokuvia ja videoita.
1 Asenna Garmin Drive sovellus älypuhelimesi
sovelluskaupasta.
2 Käynnistä Garmin Dash Cam Mini kamera ja aseta se ja
älypuhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän toisistaan.
3 Avaa puhelimessa Garmin Drive sovellus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen Garmin laite, jota pariliität
älypuhelimeen, hyväksy Garmin Drive sovelluksen
käyttöoikeussopimukset.
• Jos pariliität uutta Garmin laitetta tai kameraa
älypuhelimeen, valitse Lisää laite.
5 Viimeistele pariliitos ja määritys näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
Esiin tulee sovellusten päävalikko. Kun laitteet on pariliitetty, ne
muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan
käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
®
2
Kojelautakamera tallentaa videota kameran muistikortille
(Muistikortin asettaminen, sivu 1). Laite alkaa oletusarvoisesti
tallentaa videokuvaa heti käynnistyksen jälkeen ja jatkaa
tallennusta sammutukseen asti. Jos muistikortti on täynnä, laite
vapauttaa tilaa uusille videoille poistamalla vanhimmat
tallentamattomat videot automaattisesti.
Kun tallentamattomien videoiden välitön poistaminen on
käytössä, laite poistaa tallentamatonta yli kolme minuuttia
vanhaa videota jatkuvasti ja poistaa kaikki tallentamattomat
videot aina, kun laite sammutetaan. Ominaisuus on
käytettävissä vain tietyillä alueilla, ja se on oletusarvoisesti
käytössä joillakin kyseisistä alueista. Kun kamera on määritetty
tuetulle alueelle, ominaisuuden voi ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä kameran asetuksista (Kamera-asetukset Garmin Drive
sovelluksessa, sivu 3).
Voit tallentaa videotallenteen, jotta uudet videot eivät korvaa sitä
eikä sitä poisteta (Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen
älypuhelimella, sivu 3).
Äänen tallennuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
HUOMAUTUS
Joillakin lainkäyttöalueilla äänen tallentaminen ajoneuvossa on
kiellettyä, tai kaikkien matkustajien on oltava tietoisia
tallennuksesta ja heiltä on saatava lupa äänen tallentamiseen
ajoneuvossa. Vastaat siitä, että noudatat kaikkia
lainkäyttöalueesi lakeja ja rajoituksia.
Laite voi tallentaa ääntä sisäisellä mikrofonilla tallentaessaan
videota. Voit ottaa äänitallennuksen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä milloin tahansa.
Paina -painiketta.
Mikrofonin merkkivalo palaa punaisena, kun ääntä tallennetaan.
Tapahtumien tunnistus
Laite tunnistaa mahdolliset tapahtumat oletusarvoisesti anturin
avulla ja tallentaa videokuvaa automaattisesti havaitun
tapahtuman aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen.
Videomateriaaliin lisätään tapahtuman aika ja päiväys.
Videoiden ja valokuvien tallentaminen
Laite tunnistaa mahdolliset tapahtumat oletusarvoisesti anturin
avulla ja tallentaa videokuvaa automaattisesti havaitun
tapahtuman aikana sekä ennen sitä ja sen jälkeen. Video- ja
kuvatiedostoja voi myös tallentaa manuaalisesti milloin tahansa.
Paina -painiketta.
Laite tallentaa valokuvan ja videomateriaalin, kun valitset ,
ennen sitä ja sen jälkeen.
VIHJE: painamalla -painiketta monta kertaa voit tallentaa
lisää valokuvia ja jatkaa tallennetun videomateriaalin pituutta.
Muistikortin tallennustila on rajallinen. Kun olet tallentanut
videotallenteen, vie se älypuhelimeen (Videon rajaaminen ja
vieminen, sivu 3) tai siirrä se tietokoneeseen tai muuhun
ulkoiseen tallennuspaikkaan pysyvää säilytystä varten
(Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat, sivu 3).
Pariliittäminen älypuhelimeen
Videoiden ja valokuvien tarkasteleminen
älypuhelimella
Jotta voit katsella videoita ja valokuvia älypuhelimella, sinun
tarvitsee pariliittää Garmin Dash Cam Mini laite Garmin Drive
sovellukseen (Pariliittäminen älypuhelimeen, sivu 2).
HUOMAUTUS: laite pysäyttää tallennuksen ja poistaa
hälytykset käytöstä videoiden ja valokuvien katselun ajaksi.
1 Valitse älypuhelimen Garmin Drive sovelluksessa Tarkista
materiaali.
Valitse
vaihtoehto:
2
• Voit näyttää tallentamasi valokuvan tai videon valitsemalla
tiedoston Tallennettu materiaali -luokasta.
• Voit näyttää viimeaikaisen videomateriaalin, jota ei ole
tallennettu, valitsemalla videon Tilapäinen materiaali luokasta.
Videon rajaaminen ja vieminen
Voit lyhentää videota ennen vientiä poistamalla siitä tarpeetonta
materiaalia.
1 Valitse Garmin Drive sovelluksessa Tarkista materiaali.
2 Valitse video.
3 Rajaa videon pituutta vetämällä videon edistymisosoittimen
kahvoja vasemmalle tai oikealle.
4 Valitse Vie.
HUOMAUTUS: sovelluksen on oltava etualalla videon
viennin aikana.
Sovellus vie rajatun videon älypuhelimeen.
Videon tai valokuvan poistaminen älypuhelimella
1 Kun tarkastelet tallennettujen videoiden tai valokuvien
luetteloa älypuhelimella, valitse Valitse.
2 Valitse vähintään yksi tiedosto.
3 Valitse .
Kameran liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää kameran tietokoneeseen ja asentaa
ohjelmistopäivityksiä tai siirtää videoita ja valokuvia
tietokoneeseen. Liitä kamera tietokoneeseen lyhyemmällä
1,5 metrin (5 jalan) micro-USB-datakaapelilla, joka toimitetaan
laitteen mukana.
HUOMAUTUS: pidempi laitteen mukana toimitettu virtajohto on
tarkoitettu ainoastaan virtajohdoksi, eikä sitä voi käyttää
liitäntäkaapelina tietokoneeseen.
1 Liitä datakaapelin pienempi liitin kameran micro-USB-porttiin.
2 Liitä datakaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
tietokoneessa siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
Tietokoneessa olevat videot ja valokuvat
HUOMAUTUS: kaikki mediasoittimet eivät välttämättä tue
tarkkaa toistoa.
Videot ja valokuvat tallennetaan kameran muistikortin DCIMhakemistoon. Videot tallennetaan MP4-tiedostomuotoon ja
valokuvat JPG-muotoon. Voit tarkastella ja siirtää valokuvia ja
videoita liittämällä muistikortin tai laitteen tietokoneeseen
(Kameran liittäminen tietokoneeseen, sivu 3).
Videot ja valokuvat lajitellaan kansioihin.
HUOMAUTUS: tallentamattomat videot eivät ole käytettävissä,
kun tallentamattoman videon välitön poistaminen on käytössä
(Kamera-asetukset Garmin Drive sovelluksessa, sivu 3).
100EVENT: sisältää videot, jotka laite on tallentanut
automaattisesti havaittuaan tapahtuman.
101PHOTO: sisältää valokuvat.
102SAVED: sisältää käyttäjän manuaalisesti tallentamat videot.
Usean kameran verkko
103PARKM: sisältää pysäköitynä kuvatut videot.
104UNSVD: sisältää tallentamattoman videomateriaalin. Laite
korvaa vanhimman tallentamattoman videomateriaalin, kun
tallentamattomien videoiden tallennustila on täynnä.
Usean kameran verkko
Garmin Drive sovellukseen voi pariliittää useita
kojelautakameroita. Siten samaan puhelimeen voi liittää
kojelautakameroita useasta ajoneuvosta. Lisäksi samaan
ajoneuvoon voi asentaa useita kojelautakameroita, esimerkiksi
etu- ja takakameran, ja samanaikaisista tallenteista voi luoda
kuva kuvassa -yhdistelmävideoita. Jos verkkoon on liitetty GPSjärjestelmää käyttävä kamera, voit lisätä sijaintitiedot kaikista
verkossa olevista kameroista tallennettuihin videoihin.
Usean kameran kuva kuvassa ­videot
Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun tarvitsee pariliittää
vähintään kaksi kameraa Garmin Drive sovellukseen ja tallentaa
materiaalia molemmilla.
Garmin Drive sovelluksella voit luoda kuva kuvassa yhdistelmävideoita kahdella kameralla samaan aikaan kuvatusta
materiaalista.
1 Valitse Garmin Drive sovelluksessa Tarkista materiaali.
2 Valitse monikameravideo.
Monikameravideon tunnistaa videon pikkukuvassa olevista
kamerakuvakkeista
. Sovellus yhdistää samaan
aikaan tallennetut videot automaattisesti samaan
monikameravideokuvakkeeseen.
3 Valitse videon koko näytön osassa käytettävä materiaali
valitsemalla ja .
4 Rajaa videon pituutta vetämällä videon edistymisosoittimen
kahvoja vasemmalle tai oikealle.
5 Valitse Jatka.
6 Valitse videon kuva kuvassa -osassa käytettävä materiaali
valitsemalla ja .
7 Valitse kulma, jossa haluat näyttää kuva kuvassa -materiaalin
ja valitse Vie.
HUOMAUTUS: sovelluksen on oltava etualalla videon
viennin aikana.
Sovellus vie kuva kuvassa -videon älypuhelimeen.
Asetukset
Garmin Dash Cam Mini -laitteen asetukset määritetään Garmin
Drive sovelluksessa. Ennen asetusten määrittämistä laite on
pariliitettävä Garmin Drive sovellukseen (Pariliittäminen
älypuhelimeen, sivu 2).
Kamera­asetukset Garmin Drive
sovelluksessa
Valitse Garmin Drive sovelluksessa ja valitse kameran nimi.
Kameran asetukset: voit valita kameran nimen. Tässä näkyy
myös reaaliaikainen videosyöte, jotta voit säätää kameran
asentoa.
Laatu: säätää videotarkkuutta.
Päällekkäistiedot: säätää videoissa ja kuvissa näkyvien tietojen
tyyppiä.
Tallentamattomat videot: tämä toiminto ei ole käytettävissä
kaikilla alueilla.
Määrittää, milloin laite poistaa tallentamatonta
videomateriaalia. Kun Poista kun täysi on valittu, laite
tunnistaa vanhimman tallentamattoman videon, kun
muistikortin tallennustila on täynnä. Kun Poista välittömästi
on valittu, laite poistaa tallentamatonta yli kolme minuuttia
3
vanhaa videota jatkuvasti ja poistaa kaikki tallentamattomat
videot aina, kun laite sammutetaan. Tämä on kätevää tietojen
tietosuojan kannalta.
Yksiköt ja aika: muuttaa päiväyksen ja ajan muodon asetuksia.
Tietoja laitteesta: näyttää kameran ohjelmistoversion ja
laitetunnuksen.
Alusta SD­kortti: alustaa muistikortin ja poistaa kaikki sille
tallennetut videot, valokuvat ja muut tiedot.
Palauta oletukset: palauttaa laitteen oletusasetukset ja purkaa
laitteen pariliitoksen Garmin Drive sovellukseen.
Unohda laite: purkaa laitteen pariliitoksen Garmin Drive
sovellukseen.
Kameran nimeäminen uudelleen
Voit muuttaa kameran nimeä, jotta erotat sen paremmin usean
kameran verkossa olevien kameroiden joukosta.
1 Valitse .
2 Valitse kamera.
3 Valitse Kameran asetukset.
4 Valitse kameran nimi Kameran nimi -kentässä.
VIHJE: valitsemalla Mukautettu voit kirjoittaa mukautetun
kameran nimen.
Laitteen tiedot
ja tilan merkkivalo
HUOMAUTUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Voit parantaa videokuvan laatua pyyhkimällä kameran linssin
säännöllisesti.
1 Pyyhi linssi naarmuttamattomalla puhdistusliinalla, jonka voit
tarvittaessa kostuttaa isopropyylialkoholilla.
2 Anna linssin kuivua itsekseen.
Laitteen päivittäminen Garmin Drive
sovelluksella
Garmin Drive sovellus ilmoittaa, kun laitteeseen on saatavilla
ohjelmistopäivitys.
1 Valitse Garmin Drive sovelluksessa Asenna heti.
Ohjelmistopäivitys lähetetään laitteeseen. Saat ilmoituksen,
kun siirto on valmis.
2 Irrota laite virtalähteestä, kunnes se sammuu.
3 Liitä laite virtalähteeseen.
Laite asentaa ohjelmistopäivityksen.
HUOMAUTUS: materiaalia ei tallenneta
ohjelmistopäivityksen aikana.
Tuotepäivitykset
Tilan merkkivalot
Mikrofonin merkkivalo
laitteen tilan.
Kameran linssin puhdistaminen
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
ilmaisevat
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Tekniset tiedot
Mikrofonin merkkivalon toiminta
Tila
Punainen
Laite tallentaa ääntä.
Ei pala
Laite ei tallenna ääntä.
Käyttölämpötila
–20–60 °C (–4–140 °F)
Langattomat taajuudet/yhteyskäytännöt
Wi‑Fi 2,4 GHz (9 dBm)
Bluetooth 2,4 GHz
Muistikortin tekniset ominaisuudet
Kameraan tarvitaan muistikortti, jolla on seuraavat tekniset
ominaisuudet.
Tilan merkkivalon
toiminta
Tila
Tyyppi
microSDHC tai microSDXC
Vihreä
Laite on liitettynä tietokoneeseen massamuistitilassa.
Kapasiteetti
Vähintään 8 Gt
Muistikorttia alustetaan.
Nopeusluokka
Vähintään luokka 10
Tiedostojärjestelmä
FAT32
Vilkkuu vihreänä
Laite käynnistyy.
Päivitystä asennetaan.
Liite
Punainen
Videota tallennetaan.
Vilkkuu punaisena
Valokuvaa tai videota tallennetaan.
Vuorotellen punainen ja
keltainen
Muistikortin tila on vähissä tai muistikortti
toimii hitaasti.
Vilkkuu keltaisena
Muistikortissa on ongelma.
Sininen
Laite on Wi‑Fi jakotilassa tai Bluetooth
pariliitostilassa.
Ei pala
Laitetta ei ole liitetty virtalähteeseen.
4
®
®
Pysäköintivideon tallennus
HUOMAUTUS
Tietoturvasäädösten vuoksi tämä ominaisuus ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla. Vastaat siitä, että tunnet
lainkäyttöalueen yksityisyyslait ja -oikeudet ja noudatat niitä.
Liitä kamera Dash Cam laitteen pysäköintitilan
kaapelilisävarusteeseen, jotta voit tallentaa videoita pysäköitynä
(Pysäköintitilan kaapelilisävarusteen liittäminen virtalähteeseen,
sivu 5).
Laitteen tiedot
Pysäköintivideon tallennustoiminnolla kamera tallentaa videota
automaattisesti, kun ajoneuvo on pysäköitynä. Kun katkaiset
virran ajoneuvosta, kamera siirtyy pysäköintivideon
tallennustilaan ja tallentaa videota automaattisesti aina, kun
kameran anturi havaitsee liikettä.
• Käytä laadukasta muistikorttia, jonka nopeusluokka on
vähintään 10.
• Varmista, että uusi muistikortti on laadukkaalta valmistajalta,
ja osta se luotettavalta myyjältä.
Pysäköintitilan kaapelin kytkentäkaavio
Videotallenteet ovat sumeita
Kohde
Johtimen väri
Johtimen toiminto
Musta
Maadoitus
Keltainen
Akku 12 V
Punainen
Lisävaruste 12 V
Pysäköintitilan kaapelilisävarusteen liittäminen virta­
lähteeseen
HUOMIO
Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka
tuntee sähköjärjestelmät. Jos virtajohto liitetään väärin,
ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua.
1 Ohjaa pysäköintitilan kaapelilisävaruste ajoneuvon kohtaan,
jossa on jatkuva virransaanti, virtakytkin ja maadoitusliitäntä.
2 Liitä BATT-johdin jatkuvaan virtalähteeseen.
3 Liitä ACC-johdin kytkimelliseen virtalähteeseen.
4 Liitä GND-johdin ajoneuvon korin paljaaseen metalliin
olemassa olevalla pultilla tai ruuvilla.
5 Liitä pysäköintitilan kaapelilisävaruste kameran USB-porttiin.
• Puhdista kameran linssi (Kameran linssin puhdistaminen,
sivu 4).
• Puhdista kameran edessä oleva tuulilasi.
• Varmista, että tuulilasinpyyhkimet eivät ole kameran edessä.
Siirrä laitetta tarvittaessa.
Videotallenteet ovat epätasaisia tai vajaita
• Saat parhaan kamera- ja videotuloksen käyttämällä
laadukasta muistikorttia, jonka nopeusluokka on vähintään
10.
Videokuva ei välttämättä tallennu hitaammalle kortille
riittävän nopeasti.
• Jos katsot videoita älypuhelimella käyttäen langatonta
yhteyttä kameraan, kokeile siirtyä katselupaikkaan, jossa on
vähemmän langattoman verkon häiriöitä, tai kokeile siirtää
videot älypuhelimeen (Videon rajaaminen ja vieminen,
sivu 3).
• Siirrä tärkeät tallenteet tietokoneeseen tai älypuhelimeen ja
alusta muistikortti (Muistikortin alustaminen, sivu 2).
• Jos laite näyttää hälytyksen muistikortin virheestä, kokeile
ensin alustaa muistikortti (Muistikortin alustaminen, sivu 2).
Vaihda muistikortti sen jälkeen tarvittaessa (Muistikortin
asettaminen, sivu 1).
• Päivitä laitteeseen uusin ohjelmisto (Tuotepäivitykset, sivu 4).
Vianmääritys
Kamera tuntuu lämpimältä käytön aikana
Kameran lämpeneminen käytön aikana on normaalia erityisesti
kun se tallentaa tarkkaa videota tai lähettää Wi‑Fi signaalia.
Muistikortti on huono ja se on vaihdettava
Kaikki microSD muistikortit kuluvat loppuun, kun niiden tiedot
on korvattu uusilla lukemattomia kertoja. Kortin ajoittainen
alustus voi pidentää kortin käyttöikää ja suorituskykyä. Koska
kojelautakamera tallentaa materiaalia jatkuvasti, muistikortti
tarvitsee vaihtaa ajoittain (Muistikortin asettaminen, sivu 1).
Laite tunnistaa muistikorttivirheet automaattisesti ja hälyttää, kun
muistikortti tarvitsee alustaa tai vaihtaa.
Voit pidentää muistikortin käyttöikää seuraavilla toimilla.
• Alusta muistikortti vähintään kuuden kuukauden välein
(Muistikortin alustaminen, sivu 2).
• Jos laite näyttää hälytyksen muistikortin virheestä, kokeile
ensin alustaa muistikortti (Muistikortin alustaminen, sivu 2).
Vaihda muistikortti sen jälkeen tarvittaessa (Muistikortin
asettaminen, sivu 1).
• Sammuta laite, kun ajoneuvoa ei käytetä.
Jos laitetta ei ole liitetty virtalukolliseen ajoneuvon
virtalähteeseen, sammuta laite, kun ajoneuvoa ei käytetä,
jotta kojelautakamera ei tallenna turhaan.
• Siirrä tallennettu videomateriaali tietokoneeseen.
Muistikortti kestää kauemmin, kun sillä on mahdollisimman
paljon vapaata tilaa.
• Käytä suurikapasiteettisempaa muistikorttia.
Suurikapasiteettiset muistikortit kestävät tavallisesti
pidempään, koska niiden tiedot korvautuvat harvemmin kuin
pienempien.
®
Vianmääritys
5
Hakemisto
A
asetukset 3
B
Bluetooth tekniikka, puhelimen liittäminen 2
G
Garmin Express 4
ohjelmiston päivittäminen 4
K
kamera, nimeäminen uudelleen 4
kamerat, kojelautakamera 1
kiinnittäminen, tuulilasi 1
kojelautakamera 5
muistikortti 1
videon tallentaminen 2
äänen tallentaminen 2
L
laitteen esittely 1
M
Merkkivalo 4
microSD kortti 1, 4, 5
muistikortti 1, 2, 4, 5
asentaminen 1
määrittäminen 1
O
ohjelmisto, päivittäminen 4
ohjelmiston päivittäminen 4
P
pariliitos, puhelin 2
puhdistaminen, laite 4, 5
puhelin, pariliitos 2
pysäköintitilan kaapeli 4, 5
T
tapahtumantunnistus 2
tapahtumien tunnistus 2
tietokone, yhdistäminen 3
U
useita kameroita 3
V
valokuvat, tarkasteleminen 3
vianmääritys 5
video
laatu 5
muokkaaminen 3
pelaaminen 3
poistaminen 3
tallentaminen 2–4
toistaminen 3
valokuvat, tarkasteleminen 3
virtapainike 2
Ä
älypuhelinominaisuudet, yhdistäminen 2
6
Hakemisto
support.garmin.com
Maaliskuu 2019
190-02494-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising