Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Teknisk referanse
for Garmin®
NMEA 2000®-produkter
+
-
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, nedlastes eller lagres på noe
medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en
harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller
trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller
reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen
personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og
drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GFS™, GWS™, GHP™, GXM™, GFL™,
GBT™, GST™, GMI™, GRA™, GET™, GHC™ og Intelliducer™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Maritime Electronics Association.
Introduksjon
Introduksjon
Et NMEA 2000-nettverk består av tilkoblede NMEA 2000-enheter som kommuniserer ved hjelp av enkel plug-and-play-tilkobling. Denne tekniske
referanse gir enkel identifikasjon av NMEA 2000-komponenten, enkle instruksjoner for NMEA 2000-nettverksbygging og en liste over NMEA 2000spesifikke data som brukes med Garmin NMEA 2000-sertifiserte skjermer og sensorer.
• I den første delen, Grunnleggende ved NMEA 2000, finner du beskrivelser av NMEA 2000-kontakter og -kabler som selges av Garmin, og det
grunnleggende ved installering av et NMEA 2000-nettverk i båten.
• I den andre delen, Generelle datatypekrav for NMEA 2000, finner du en tabell som hjelper deg med å beregne hvilke NMEA 2000-sensorer som gir
den bestemte datatypen du ønsker.
• I de to siste delene finner du informasjon om parametergruppenummer (PGN) for Garmin-kartplottere og maritime instrumenter samt
konfigurasjons- og PGN-informasjon for Garmin NMEA 2000-sensorer. Disse delene inneholder PGN-informasjon og konfigurasjonsinformasjon
for følgende produkter:
◦◦ Kartplottere i GPSMAP® 4000-/5000-/6000-/7000-serien
◦◦ Kartplottere i GPSMAP 700-serien
◦◦ Kartplottere i GPSMAP 4x1-/5x1-/5x6-serien
◦◦ GMI™ 10
◦◦ GPS 17x
◦◦ GFS™ 10
◦◦ GRA™ 10
◦◦ GET™ 10
◦◦ GFL™ 10
◦◦ GBT™ 10
◦◦ GST™ 10
◦◦ Intelliducers™
◦◦ GWS™ 10
◦◦ GHP™ 10 (CCU og GHC™ 10)
◦◦ GXM™ 51
◦◦ VHF 200/300
◦◦ AIS 300
◦◦ AIS 600
Merk: PGN-informasjon er også inkludert i installeringsinstruksjonene som følger med Garmins NMEA 2000-sertifiserte enhet. Informasjon om
sensorkonfigurasjon er også inkludert i Veiledning for konfigurering av sensor som følger med hver Garmin NMEA 2000-sertifiserte sensor.
• Bakerst finner du en sjekkliste. Bruk denne sjekklisten når du installerer et NMEA 2000-nettverk for å være sikker på at du har fulgt viktige
installasjonsfremgangsmåter.
Kontakte Garmin
Hvis du har problemer med å installere et NMEA 2000-nettverk, eller har andre spørsmål om NMEA 2000-sertifiserte Garmin-enheter, kan du
kontakte Garmins produktsupport eller en sertifisert NMEA 2000-tekniker. I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller ta kontakt med Garmin USA
på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
I Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support for innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 850 1241.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
iii
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Introduksjon................................................................................................................................................................................................. iii
Kontakte Garmin.................................................................................................................................................................................................................iii
Grunnleggende ved NMEA 2000................................................................................................................................................................. 1
Oversikt over Garmin NMEA 2000-enhet........................................................................................................................................................................... 1
Bygge et NMEA 2000-nettverk........................................................................................................................................................................................... 3
Dette må du tenke på hvis du allerede har installert et NMEA 2000-nettverk.................................................................................................................... 8
NMEA 2000-ordliste............................................................................................................................................................................................................ 8
Generelle krav for NMEA 2000-datatype.................................................................................................................................................... 9
PGN-informasjon for NMEA 2000-sertifisert skjermenhet...................................................................................................................... 13
PGN-informasjon om NMEA 2000-sertifisert sensor............................................................................................................................... 18
GPS 17x (GPS-antenne).................................................................................................................................................................................................. 18
GFS 10 (Garmin-drivstoffsensor)...................................................................................................................................................................................... 18
GRA 10 (Garmin-rorvinkeladapter)................................................................................................................................................................................... 18
GET 10 (Garmin-motorhellingsadapter)........................................................................................................................................................................... 18
GFL 10 (Garmin-væskenivåadapter)................................................................................................................................................................................ 19
GBT 10 (Garmin-Bennett-trimflapsadapter)...................................................................................................................................................................... 19
GST 10 (Garmin-adapter for hastighet i vann og temperatur).......................................................................................................................................... 19
Intelliducer (intelligent dybdesvinger, hekkmontert og gjennomgående).......................................................................................................................... 19
GWS 10 (Garmin-vindsensor).......................................................................................................................................................................................... 20
GHP 10 (maritimt autopilotsystem)................................................................................................................................................................................... 20
GXM 51 (XM-vær og -radio – bare Nord-Amerika)........................................................................................................................................................... 21
VHF 200............................................................................................................................................................................................................................ 21
VHF 300............................................................................................................................................................................................................................ 21
AIS 300............................................................................................................................................................................................................................. 22
AIS 600............................................................................................................................................................................................................................. 22
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor.......................................................................................................... 23
GPS 17x (GPS-antenne).................................................................................................................................................................................................. 23
GFS 10 (Garmin-drivstoffsensor)...................................................................................................................................................................................... 24
GRA 10 (Garmin-rorvinkeladapter)................................................................................................................................................................................... 26
GET 10 (Garmin-motorhellingsadapter)........................................................................................................................................................................... 27
GFL 10 (Garmin-væskenivåadapter)................................................................................................................................................................................ 29
Gjenopprette fabrikkinnstillinger....................................................................................................................................................................................... 32
GBT 10 (Garmin-Bennett-trimflapsadapter)...................................................................................................................................................................... 32
GST 10 (Garmin-adapter for hastighet i vann og temperatur).......................................................................................................................................... 33
Gjenopprette fabrikkinnstillinger....................................................................................................................................................................................... 35
Intelliducer (intelligent dybdesvinger, hekkmontert og gjennomgående).......................................................................................................................... 36
GWS 10 (Garmin-vindsensor).......................................................................................................................................................................................... 36
NMEA 2000-sjekkliste . .................................................................................................................................................................................................... 38
iv
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Grunnleggende ved NMEA 2000
Grunnleggende ved NMEA 2000
Et NMEA 2000-nettverk består av tilkoblede NMEA 2000-enheter som kommuniserer ved hjelp av enkel plug-and-play-tilkobling.
Hvis båten allerede har et NMEA 2000-nettverk, og du gjerne vil legge til Garmin NMEA 2000-komponenter, kan du se side 8.
Du finner en ordliste over vanlige NMEA 2000-termer på side 8.
Når du har installert NMEA 2000-nettverket, kan du bruke sjekklisten på side 38 til å kontrollere installasjonen.
Oversikt over Garmin NMEA 2000-enhet
Garmin bruker NMEA 2000-micro-kontakter på enheter, sensorer og T-kontakter, som er kompatible med andre NMEA 2000-micro-kontakter, kabler
og NMEA 2000-kompatible enheter. Garmin-sensorer kan leveres med en droppkabel og en T-kontakt. Garmin-skjermer kan også omfatte ekstra
NMEA 2000-komponenter (for eksempel en strømkabel). NMEA 2000-komponentene som følger med en Garmin-sensor eller -skjerm, er oppført i
produktdokumentasjonen. Et diagram på produktesken viser hvilke NMEA 2000-komponenter som følger med.
+
-
Eksempel på diagram på eske (GFS 10)
I diagrammet på esken vises et komplett NMEA 2000-nettverk, og delene som følger med sensoren, er skyggelagt. I dette eksempelet følger en
T-kontakt med en Garmin GFS 10-drivstoffsensor. En NMEA 2000-strømkabel, terminatorer, en ekstra droppkabel/basisnettverkskabel og ekstra
T-kontakter følger ikke med en GFS 10-drivstoffsensor. GFS 10-drivstoffsensoren er, som vist i de skyggelagte komponentene i diagrammet på esken,
beregnet på å kobles til et eksisterende NMEA 2000-nettverk på båten. Hvis du ikke har et NMEA 2000-nettverk på båten, vil denne veiledningen
hjelpe deg med å bygge et slikt nettverk.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
1
Grunnleggende ved NMEA 2000
NMEA 2000-komponenter
Hovedkomponentene i et NMEA 2000-nettverk er T-kontakter, terminatorer, basisnettverkskabler/droppkabler og en strømkabel. Følgende kabler,
kontakter og terminatorer selges av Garmin, og de er NMEA 2000-godkjente fra og med januar 2009. NMEA 2000-godkjente kabler som selges av
Garmin, har NMEA 2000-logoen på merket med delenummeret.
T-kontakt
Hannterminator
Hunnterminator
Innebygd terminator
010-11078-00 (Garmin delenummer)
010-11080-00
010-11081-00
010-11096-00
Strømkabel
010-11079-00 (2 meter [6,5 fot]) (3 A-sikring følger med)
Basisnettverks-/droppkabel
305 millimeter (1 fot)
010-11076-03
2 meter (6,5 fot)
010-11076-00
6 meter (20 fot)
010-11076-01
10 meter (33 fot) (bare basisnettverk)
010-11076-02
30 meter spole (98,5 fot) (bare basisnettverk)
010-11171-01
Spesialkabel/-kontakter
Høyrevinklet droppkabel, 2 meter (6,5 fot) (illustrert)
010-11089-00
Kontakt som kan installeres på stedet – hann* (ikke illustrert)
010-11094-00
Kontakt som kan installeres på stedet – hunn* (ikke illustrert)
010-11095-00
NMEA 2000-nettverkstrømbryter (ikke illustrert)
K00-00368-00
NMEA 2000 innebygd overspenningsvern** (ikke illustrert)
010-11171-02
*Kontakter som kan installeres på stedet, brukes til å lage droppkabler og skjøteledninger for basisnettverket av egendefinert lengde. Kontaktene som kan installeres på stedet, kan brukes
til å forkorte alle NMEA 2000-droppkabler/-basisnettverkskabler fra Garmin.
**Det grå innebygde overspenningsvernet er utformet slik at det bidrar til å hindre skade som følge av lynnedslag i nærheten, men det er ikke i stand til å beskytte mot direkte lynnedslag.
Garmin er ikke ansvarlig for skade som følge av lynnedslag.
MERK: Alle hann-/hunnkontakter kan brukes om hverandre. Pass på at T-kontaktene brukes riktig når du setter opp NMEA 2000-nettverket. Se side 4.
2
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Grunnleggende ved NMEA 2000
Bygge et NMEA 2000-nettverk
Hovedkommunikasjonskanalen i et NMEA 2000-nettverk er et basisnettverk som NMEA 2000-enhetene kobles til. Hver NMEA 2000-enhet kobles
til basisnettverket med en T-kontakt. NMEA 2000-basisnettverket må være koblet til strøm, og terminatorene må være installert i begge endene av
nettverket for at det skal fungere riktig.
Når du oppretter et NMEA 2000-nettverk, må du begynne med å lage et diagram over nettverket. Når du lager diagrammet, må du være så detaljert
som mulig:
•
•
•
•
Inkluder alle enhetene du har tenkt å koble til nettverket
Legg merke til den omtrentlige plasseringen av basisnettverket og enhetene på båten
Mål avstanden mellom enhetene og basisnettverket i tillegg til den totale lengden på basisnettverket
Legg merke til strømforbruket for hver av enhetene (Load Equivalency Number)
Kartplotter
Drivstoffsensor
Maritimt instrument
Intelligent svinger
Tenningsbryter eller
innebygd bryter
Sikring
+
-
Batteri – 12 VDC
Droppkabel
Strømkabel
Hunnterminator
T-kontakt
Skjøteledning for basisnettverk
Hannterminator
NMEA 2000-basisnettverk
Eksempel på et NMEA 2000-nettverk
Merk: Dette diagrammet illustrerer NMEA 2000-datatilkoblingene til hver enhet eller sensor. Enkelte enheter eller sensorer kan drives av NMEA 2000nettverket, mens andre kanskje trenger en separat strømtilkobling. Se i installeringsinstruksjonene for hver enhet du kobler til NMEA 2000-nettverket, for å
være sikker på at du har riktig strømtilførsel til enheten.
Når du bygger et NMEA 2000-nettverk, må du følge visse regler for å kontrollere at NMEA 2000-nettverket fungerer slik det skal. Sørg for at du
forstår følgende konsepter:
•
•
•
•
Lineær konstruksjon av basisnettverk (side 4)
Strømtilkobling og -fordeling (side 5)
Riktig terminering (side 7)
Kabellengde og enhetsbegrensninger (side 8)
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
3
Grunnleggende ved NMEA 2000
Lineær konstruksjon av basisnettverk
Bruk NMEA 2000-T-kontakter til å opprette NMEA 2000-basisnettverket, og utvid basisnettverket med basisnettverkskabler av passende lengder ved
behov. Bruk én T-kontakt per enhet. Bruk sidene av T-kontakten til å opprette basisnettverket i NMEA 2000-nettverket, og fest toppen av T-kontakten
til en NMEA 2000-enhet. Ved å bruke bare sidene av T-kontaktene til å opprette basisnettverket kan du sette opp en lineær konstruksjon til NMEA
2000-nettverket. T-kontakter kan separeres med basisnettverkskabler eller kobles direkte til hverandre.
Selv om hunn- og hannkontaktene på T-kontaktene og basisnettverkskablene passer på alle sidene av en T-kontakt, er det svært viktig at den øverste
delen av T-kontakten bare brukes til å koble til NMEA 2000-enheter, og ikke til andre T-kontakter eller basisnettverkskabler.
Til NMEA 2000-enheter
og strøm
Hunnterminator
IG
T
IK
R
Skjøteledning for basisnettverk
Hannterminator
Riktig lineær konstruksjon av basisnettverk
Til NMEA 2000-enheter
og strøm
T-kontakt riktig
installert
Hannterminator
(også riktig
installert)
L
I
E
F
Skjøteledning for basisnettverk
Hannterminator
Feil lineær konstruksjon av basisnettverk
4
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Grunnleggende ved NMEA 2000
Strømtilkobling og -fordeling
NMEA 2000-nettverket må kobles til en strømforsyning på 12 VDC. Ikke koble NMEA 2000-nettverket til noen annen spenningskilde, for eksempel
en strømforsyning på 24 VDC. Bruk en NMEA 2000-strømkabel til å koble NMEA 2000-basisnettverket til den ekstra strømbryteren på båten. Hvis
du ikke har en ekstra strømbryter, eller hvis det fører til elektrisk interferens hvis du kobler til den ekstra strømbryteren, kan du koble NMEA 2000strømkabelen direkte til batteriet og installere en innebygd bryter.
forsiktig: Hvis du kobler NMEA 2000-nettverket til batteriet uten en innebygd bryter, kan dette tappe batteriet for strøm.
Sørg for at NMEA 2000-strømkabelen er koblet til jord. Den uisolerte, skjermede avlederen må kobles til på samme sted som jordledningen (svart).
NMEA 2000-strømkabelen fra Garmin kobles til en T-kontakt på samme måte som de andre droppkablene. Sørg for å koble NMEA 2000-strømkabelen
til toppen av en T-kontakt. Du må aldri koble NMEA 2000-strømkabelen til siden av en T-kontakt. Du kan koble til strøm enten på enden av NMEA
2000-nettverket eller i midten. Når du planlegger hvor du vil plassere strømkabelen og T-kontakten på NMEA 2000-nettverket, må du vurdere hvordan
NMEA 2000-enhetene som er koblet til nettverket, bruker strøm. NMEA 2000-nettverket fungerer slik det skal, så lenge det ikke er mer enn 3 VDC
fall i spenningsforsyningen mellom strømkilden og NMEA 2000-enheten som befinner seg lengst unna strømkilden i NMEA 2000-nettverket. Du
regner ut spenningsfallet i NMEA 2000-nettverket på følgende måte:
Spenningsfall = kabelmotstand (ohms/m)* × avstand (fra batteriet til enheten lengst unna, i meter) × nettverksbelastning** × 0,1
*Motstandsverdi for Garmin-kabel = 0,053
**Nettverksbelastning = summen av LEN (Load Equivalent Numbers) mellom batteriet og enden av nettverket. LEN for den enkelte enheten vises på enheten, eller
verdien er oppgitt i dokumentasjonen til enheten.
• Hvis du regner ut at spenningsfallet er på mindre enn 3,0 VDC, kan du koble til strøm enten i enden eller i midten av NMEA 2000-nettverket, og
det vil fungerer slik det skal.
• Hvis du regner ut at spenningsfallet er på mer enn 3,0 VDC, må du koble til strøm i midten av NMEA 2000-nettverket. Plasseringen er avhengig av
nettverksbelastningen og avstanden fra batteriet. Prøv å balansere spenningsfallet på hver side av strømtilkoblingen.
• Hvis det ikke er mulig med et spenningsfall på under 3,0 VDC på NMEA 2000-nettverket, må du kontakte en profesjonell installatør.
Eksempler
De følgende eksemplene viser et riktig satt opp NMEA 2000-nettverk som har strømtilkobling i enden, et NMEA 2000-nettverk som ikke er satt opp
riktig, og et nytt oppsett av NMEA 2000-nettverket som var satt opp feil, slik at det viser riktig strømbalanse i nettverket.
NMEA 2000-nettverk med strømtilkobling i enden, satt opp riktig:
+
Strømkabel
Lengde = 2 m
Enhet som samsvarer
med NMEA 2000
LEN = 4
IG
T
IK
Droppkabel
Lengde = 2 m
Droppkabel
Lengde = 6 m
R
Basisnettverkskabel
Lengde = 10 m
Når formlene for spenningsfall brukes i dette eksempelet, ser vi
at spenningsfallet er på mindre enn 3,0 VDC. Dette NMEA 2000nettverket vil fungere riktig når strøm kobles til i enden.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Enhet som samsvarer
med NMEA 2000
LEN = 7
Enhet som samsvarer
med NMEA 2000
LEN = 5
Droppkabel
Lengde = 6 m
Basisnettverkskabel
Lengde = 10 m
Spenningsfall = 0,053 × (2 + 10 + 10 + 6) × (4 + 5 + 7) × 0,1 = 2,37 VDC
Kabelmotstand
Avstand
Nettverksbelastning
5
Grunnleggende ved NMEA 2000
NMEA 2000-nettverk med strømtilkobling i enden, satt opp feil:
+
Enhet som samsvarer
med NMEA 2000
LEN = 4
-
Droppkabel
Lengde = 2 m
Strømkabel
Lengde = 2 m
Enhet som samsvarer
med NMEA 2000
LEN = 7
Enhet som samsvarer
med NMEA 2000
LEN = 5
L
I
E
F
Droppkabel
Lengde = 6 m
Basisnettverkskabel
Lengde = 10 m
Basisnettverkskabel
Lengde = 20 m
Når formelen for spenningsfall brukes i dette eksempelet, ser vi
at spenningsfallet er på mer enn 3,0 VDC, så dette NMEA 2000nettverket vil ikke fungere riktig når strøm kobles til i enden.
Droppkabel
Lengde = 6 m
Spenningsfall = 0,053 × (2 + 20 + 10 + 6) × (4 + 5 + 7) × 0,1 = 3,22 VDC
Kabelmotstand
Avstand
Nettverksbelastning
Dette NMEA 2000-nettverket må settes opp annerledes med strøm koblet til i midten for at nettverket skal fungere riktig.
NMEA 2000-nettverk med strømtilkobling i midten, satt opp riktig:
Enhet som samsvarer
med NMEA 2000
LEN = 4
-
+
Droppkabel
Lengde = 2 m
Enhet som samsvarer
med NMEA 2000
LEN = 5
G
I
T
K
I
R
Strømkabel
Lengde = 2 m
Basisnettverkskabel
Lengde = 20 m
Enhet som samsvarer
med NMEA 2000
LEN = 7
Droppkabel
Lengde = 6 m
Droppkabel
Lengde = 6 m
Basisnettverkskabel
Lengde = 10 m
Når NMEA 2000-nettverket settes opp annerledes med strømkilden i midten, kan du beregne spenningsfallet i begge retninger. Hvis T-kontakten
som du kobler strømkilden til, kobles direkte til en annen T-kontakt (som vist i dette eksempelet), bruker du LEN fra den enheten som en del av
beregningen for begge retninger.
Når formelen for spenningsfall brukes på både venstre og høyre side av
strømkilden i dette eksempelet, ser vi at spenningsfallet er mindre enn
3,0 VDC på hver side, så NMEA 2000-nettverket vil fungere riktig.
Spenningsfall venstre = 0,053 × (2 + 20 + 2) × (4 + 5) × 0,1 = 1,145 VDC
Kabelmotstand
Avstand
Nettverksbelastning
Spenningsfall høyre = 0,053 × (2 + 10 + 6) × (5 + 7) × 0,1 = 1,145 VDC
Merk: Ligningen og eksemplene gir konservative anslag for å beregne spenningsfall.
6
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Grunnleggende ved NMEA 2000
Riktig terminering
Du må installere terminatorer i begge endene av NMEA 2000-basisnettverket for at det skal fungere riktig. Du har to alternativer ved installering av
terminatorer i NMEA 2000-nettverket.
1. Vanlige terminatorer
Hvis NMEA 2000-nettverket bygges med riktig lineær konstruksjon av basisnettverket, bruker du én hunnterminator og én hannterminator.
Terminatorene installeres i motsatte ender av NMEA 2000-nettverket.
Til NMEA 2000-enheter
og strøm
Hunnterminator
Skjøteledning for basisnettverk
Hannterminator
Bruk av vanlige terminatorer
2. Innebygde terminatorer
Hvis én eller begge NMEA 2000-enhetene i motsatte ender av NMEA 2000-nettverket er skilt fra resten av NMEA 2000-nettverket med en
basisnettverkskabel, og den vanlige kombinasjonen T-kontakt/droppkabel/terminator ikke er mulig eller tar for stor plass på det aktuelle området,
bruker du en innebygd terminator i stedet for den siste T-kontakten i basisnettverket. Koble den siste enheten til den innebygde terminatoren med
en droppkabel med passende lengde, eller koble den siste enheten direkte til den innebygde terminatoren, uten en droppkabel.
Innebygd terminering
Vanlig terminering
Til strøm
Til en
NMEA 2000enhet
Hunnterminator
Til den siste NMEA 2000-enheten i
basisnettverket i denne enden. Koble
den innebygde terminatoren direkte til en
NMEA 2000-enhet, eller bruk en droppkabel
på opptil 6 m (20 fot). Ikke koble til ekstra
T-kontakter eller terminatorer.
Skjøteledning for
basisnettverk
Innebygd
terminator
Bruk av innebygd terminator
Forsiktig: Ikke bruk mer enn to terminatorer i et NMEA 2000-nettverk.
Merk: Den innebygde terminatoren kobles til NMEA 2000-basisnettverket med en hannkontakt og til den siste NMEA 2000-enheten med en hunnkontakt. På
grunn av dette kan du bare bruke én innebygd terminator i et NMEA 2000-nettverk.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
7
Grunnleggende ved NMEA 2000
Kabellengde og enhetsbegrensninger
Når du bygger NMEA 2000-nettverket, må du huske på følgende begrensninger:
• Avstanden mellom to punkter på NMEA 2000-nettverket må ikke overstige 100 m (328 fot). Du finner avstanden ved å måle mellom terminatorene
på basisnettverket og legge til lengden på droppkabelen for enheter som er koblet til T-kontaktene i endene av nettverket.
• Summen av alle droppkablene kan ikke overstige 78 m (256 fot).
• Den maksimale lengden på en droppkabel til en NMEA 2000-enhet er 6 m (20 fot).
• Det kan ikke kobles til flere enn 50 NMEA 2000-enheter i NMEA 2000-nettverket.
Dette må du tenke på hvis du allerede har installert et NMEA 2000-nettverk
Hvis båten allerede har installert et NMEA 2000-nettverk, og du gjerne vil legge til NMEA 2000-utstyr fra Garmin, må du huske på følgende:
Kabeltype: Garmin bruker NMEA 2000-micro-kontakter for alle kabler og kontakter. Ditt eksisterende NMEA 2000-nettverk bruker kanskje
NMEA 2000-mini-kontakter og -kabler i basisnettverket. Mini-kontakter er større enn micro-kontakter, og du må bruke en omformer eller adapter
for å koble til NMEA 2000-enheter fra Garmin.
Strøm: Er det eksisterende NMEA 2000-nettverket koblet til strøm? Et NMEA 2000-nettverk må være koblet til strøm for å fungere riktig (side 5).
Ikke koble NMEA 2000-nettverket til strøm på mer enn ett sted.
Terminering: Er terminatorene installert i endene av det eksisterende NMEA 2000-basisnettverket? Et NMEA 2000-nettverk må være terminert for å
fungere riktig. Ikke legg til flere terminatorer i et NMEA 2000-nettverk hvis det allerede er riktig terminert.
Hvis du er usikker på noe av dette, må du kontakte båtprodusenten eller en sertifisert NMEA 2000-tekniker for å få hjelp.
NMEA 2000-ordliste
T-kontakt – treveiskontakt med én hann- og to hunn-micro-kontakter. En T-kontakt brukes til å koble en NMEA 2000-enhet til NMEA 2000basisnettverket.
Terminator – en motstand på 120 ohm som er plassert i hver ende av NMEA 2000-basisnettverket. Riktig terminering bidrar til å sørge for
signalintegritet over hele lengden av basisnettverket.
Innebygd terminator – spesiell terminator med hann- og hunnkontakter, som kan kobles direkte til enheten i enden av NMEA 2000-basisnettverket.
Den innebygde terminatoren gjør installeringen enklere fordi det ikke er behov for en T-kontakt, terminator eller droppkabel for enheten i enden av
basisnettverket.
Droppkabel – kabel som kobler en NMEA 2000-enhet til NMEA 2000-basisnettverket. Droppkabler kan ha en maksimal lengde på 6 m (20 fot).
Basisnettverkskabel – sammen med T-kontakter danner basisnettverkskablene hovedkommunikasjonslinjen i NMEA 2000-nettverket. En
basisnettverkskabel forlenger NMEA 2000-basisnettverket for å koble til NMEA 2000-enheter som er plassert på andre steder i båten. Maksimal
lengde på en basisnettverkskabel er 100 m (328 fot).
Enhet – elektronisk maskinvare som kobles til NMEA 2000-nettverket. En enhet kan bare motta data som er sendt av andre enheter i nettverket, eller
den kan både sende og motta data i nettverket.
Nettverksstrøm – 12 VDC-strøm som leveres til NMEA 2000-nettverket. Strømmen skal kobles til via en bryter (i stedet for direkte til batteriet)
ettersom enkelte enheter alltid er på når det er strøm i NMEA 2000-nettverket. NMEA 2000-enheter må drives med mellom 9 og 16 VDC, nominell
spenning på 12 VDC.
LEN (Load Equivalency Number) – et tall som indikerer hvor mye strøm en enhet trekker fra NMEA 2000-nettverket.
1 LEN = 50 mA. Hver enhet skal ha oppgitt en LEN-verdi på produktet eller i produktdokumentasjonen.
8
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Generelle krav for NMEA 2000-datatype
Generelle krav for NMEA 2000-datatype
Hver NMEA 2000-sertifiserte sensor gir unik informasjon til de NMEA 2000-sertifiserte skjermenhetene (som kartplotter i
GPSMAP 4000-/5000-serien eller en GMI 10-enhet) på NMEA 2000-nettverket. Dataene du kan se på skjermenheten, avhenger av sensorene som
du har installert og konfigurert. Se tabellen nedenfor for en liste over datatyper som du kan se på en skjermenhet, spesifikk NMEA 2000 PGNinformasjon som er nødvendig for å se eller beregne den datatypen, og NMEA 2000-sensoren som vanligvis gir nødvendig PGN-informasjon. I noen
tilfeller er det nødvendig med mer enn én sensor, eller en bestemt kombinasjon av sensorer kan gi mer nøyaktig informasjon. Hvis du vil vite mer om
PGN-informasjon, kan du se side 18.
Kategori
Datatype
Nødvendige PGN-data
Vanlig sender
Motorinformasjon
Batterispenning
127489 – dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Hastighet på drivstoffstrøm
127489 – dynamisk motor
Sensor for drivstoffstrøm
Timer
127489 – dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Oljetrykk
127489 – dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Motor, o/min
127488 – hurtig motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Temperatur
127489 – dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Kjølevæsketrykk
127489 – dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Drivstofftrykk
127489 – dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Oljetemperatur
127489 – dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Ladetrykk
127488 – hurtig motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Trim
127488 – hurtig motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Rorvinkel
127245 – ror
Sensor for rorvinkel
Baugflaps
130576 – status som lite fartøy
Sensor for trimflaps
Trimflaps
130576 – status som lite fartøy
Sensor for trimflaps
Totalhast. for drivstoffstrøm
127489 – dynamisk motor
Sensor for drivstoffstrøm
Total drivstoffmengde om bord
127489 – dynamisk motor
Sensor for drivstoffstrøm
Drivstofføkonomi
127489 – dynamisk motor (GPS-hastighet eller
fart i vann) Merk: Datatypen Drivstofføkonomi kan
konfigureres basert på drivstoffhastighetskilden.
Sensor for drivstoffstrøm og fartsmåler
Cruiseområde
127489 – dynamisk motor (GPS-hastighet eller fart
i vann)
Sensor for drivstoffstrøm og fartsmåler
Drivstoffnivå
127505 – væskenivå
Drivstoffnivåsensor
Tank 1
127505 – væskenivå
Drivstoffnivåsensor
Tank 2
127505 – væskenivå
Drivstoffnivåsensor
CMG
129026 – COG/SOG, 129029 – GNSS-posisjon,
129284 – nav.data, 129285 – rute og 129283 – XTE
Garmin-kartplotter og GPS-antenne
DMG
129026 – COG/SOG, 129029 – GNSS-posisjon,
129284 – nav.data og 129285 – rute
Garmin-kartplotter og GPS-antenne
Veipunktnavn
129284 – nav.data eller 129285 – rute
Garmin-kartplotter
Retning til veipunkt
129284 – nav.data
Garmin-kartplotter og GPS-antenne
Avstand til veipunkt
129284 – nav.data
Garmin-kartplotter og GPS-antenne
Ute av kurs
129283 – XTE
Garmin-kartplotter og GPS-antenne
Ønsket COG
129284 – nav.data
Garmin-kartplotter og GPS-antenne
Retning
127250 – fartøykurs
Kompass
COG
129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon
GPS-antenne
Drivstoffinformasjon
Navigasjonsinformasjon
(Forts.)
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
9
Generelle krav for NMEA 2000-datatype
Kategori
Datatype
Nødvendige PGN-data
Vanlig sender
Navigasjonsinformasjon
(forts.)
GPS-hastighet
129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon
GPS-antenne
Posisjon
129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon
GPS-antenne
Sving
129026 – COG/SOG, 129029 – GNSS-posisjon og
129284 – nav.data
Garmin-kartplotter og GPS-antenne
Kilometerteller
129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon
GPS-antenne
Tripteller
129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon
GPS-antenne
Gjennomsnittlig GPS-hastighet
129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon
GPS-antenne
Maksimal GPS-hastighet
129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon
GPS-antenne
Kilometerteller, vann
128259 – fart i vann
Vannhastighetsføler
Tripteller for vann
128259 – fart i vann
Vannhastighetsføler
Gjennomsnittlig fart i vann
128259 – fart i vann
Vannhastighetsføler
Maksimal fart i vann
128259 – fart i vann
Vannhastighetsføler
Barometer
130314 – faktisk trykk, 130310 – miljøparam., gammel
eller 130311 – miljøparam.
Sensor for barometrisk trykk
Lufttemperatur
130312 – temp., 130310 – miljøparam., gammel
eller 130311 – miljøparam.
Lufttemperatursensor
Luftfuktighet
130313 – luftfuktighet eller 130311 – miljøparam.
Luftfuktighetssensor
Vindstyrke
130306 – vinddata, 129026 – COG/SOG,
Enten:
129029 – GNSS-posisjon, 127250 – fartøykurs og
• Vindsensor, en
128259 – fart i vann
vannhastighetsføler, et kompass
(Hvis det ikke finnes et kompass og en
og en GPS-antenne
vannhastighetsføler, kan en mindre nøyaktig avlesing
• Vindsensor og en GPS-antenne
beregnes bare ved hjelp av vindsensoren og GPS• Vindsensor, en
antennen [130306 – vinddata, 129026 – COG/SOG
vannhastighetsføler og et
og 129029 – GNSS-posisjon])
kompass
(Hvis det ikke finnes en GPS-antenne, kan en mindre
nøyaktig avlesing beregnes bare ved hjelp av vindsensor,
vannhastighetsføler og kompass [130306 – vinddata,
127250 – fartøykurs og 128259 – fart i vann])
Vindretning
130306 – vinddata, 129026 – COG/SOG,
Enten:
129029 – GNSS-posisjon, 127250 – fartøykurs og
• Vindsensor, en
128259 – fart i vann
vannhastighetsføler, et kompass
(Hvis det ikke finnes et kompass og en
og en GPS-antenne
vannhastighetsføler, kan en mindre nøyaktig avlesing
• Vindsensor og en GPS-antenne
beregnes bare ved hjelp av vindsensoren og GPS• Vindsensor, en
antennen [130306 – vinddata, 129026 – COG/SOG
vannhastighetsføler og et
og 129029 – GNSS-posisjon])
kompass
(Hvis det ikke finnes en GPS-antenne, kan en mindre
nøyaktig avlesing beregnes bare ved hjelp av vindsensor,
vannhastighetsføler og kompass [130306 – vinddata,
127250 – fartøykurs og 128259 – fart i vann])
Trip
Vær
(Forts.)
10
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Generelle krav for NMEA 2000-datatype
Kategori
Seiling
Datatype
Nødvendige PGN-data
Vanlig sender
Hovedvindretning
130306 – vinddata, 129026 – COG/SOG,
Enten:
129029 – GNSS-posisjon, 127250 – fartøykurs
• Vindsensor, en
og 128259 – fart i vann
vannhastighetsføler, et kompass
(Hvis det ikke finnes et kompass og en
og en GPS-antenne
vannhastighetsføler, kan en mindre nøyaktig avlesing
• Vindsensor og en GPS-antenne
beregnes bare ved hjelp av vindsensoren og GPS• Vindsensor, en
antennen [130306 – vinddata, 129026 – COG/SOG
vannhastighetsføler og et
og 129029 – GNSS-posisjon])
kompass
(Hvis det ikke finnes en GPS-antenne, kan en mindre
nøyaktig avlesing beregnes bare ved hjelp av vindsensor,
vannhastighetsføler og kompass [130306 – vinddata,
127250 – fartøykurs og 128259 – fart i vann])
Beaufort-skalaen
130306 – vinddata, 129026 – COG/SOG,
Enten:
129029 – GNSS-posisjon, 127250 – fartøykurs
• Vindsensor, en
og 128259 – fart i vann
vannhastighetsføler, et kompass
(Hvis det ikke finnes et kompass og en
og en GPS-antenne
vannhastighetsføler, kan en mindre nøyaktig avlesing
• Vindsensor og en GPS-antenne
beregnes bare ved hjelp av vindsensoren og GPS• Vindsensor, en
antennen [130306 – vinddata, 129026 – COG/SOG
vannhastighetsføler og et
og 129029 – GNSS-posisjon])
kompass
(Hvis det ikke finnes en GPS-antenne, kan en mindre
nøyaktig avlesing beregnes bare ved hjelp av vindsensor,
vannhastighetsføler og kompass [130306 – vinddata,
127250 – fartøykurs og 128259 – fart i vann])
Sol opp / sol ned
129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon
GPS-antenne
Relativ vindstyrke
130306 – vinddata
Vindsensor
Relativ vindvinkel
130306 – vinddata
Vindsensor
Faktisk vindstyrke
130306 – vinddata og 128259 – fart i vann (Hvis det ikke
finnes en vannhastighetsføler, kan en mindre nøyaktig
avlesing beregnes ved hjelp av en GPS-antenne i stedet
[129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon])
Enten en vindsensor og en fartsmåler
eller en vindsensor og en GPS-antenne
Faktisk vindvinkel
130306 – vinddata og 128259 – fart i vann (Hvis det ikke
finnes en vannhastighetsføler, kan en mindre nøyaktig
avlesing beregnes ved hjelp av en GPS-antenne i stedet
[129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon])
Enten en vindsensor og en fartsmåler
eller en vindsensor og en GPS-antenne
Vind-VMG (snittfart mot mål)
130306 – vinddata og 128259 – fart i vann (Hvis det ikke
finnes en vannhastighetsføler, kan en mindre nøyaktig
avlesing beregnes ved hjelp av en GPS-antenne i stedet
[129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon])
Enten en vindsensor og en fartsmåler
eller en vindsensor og en GPS-antenne
Veipunkt-VMG
129284 – nav.data
Garmin-kartplotter og GPS-antenne
Maks. relativ vindstyrke
130306 – vinddata
Vindsensor
Maks. faktisk vindstyrke
130306 – vinddata og 128259 – fart i vann (Hvis det ikke
finnes en vannhastighetsføler, kan en mindre nøyaktig
avlesing beregnes ved hjelp av en GPS-antenne i stedet
[129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon])
Enten en vindsensor, et kompass og
en fartsmåler, eller en vindsensor, et
kompass og en GPS-antenne
Motsatt kurs
130306 – vinddata, 127250 – fartøykurs og 128259 – fart
i vann (Hvis det ikke finnes en vannhastighetsføler, kan
en mindre nøyaktig avlesing beregnes ved hjelp av
en GPS-antenne i stedet [129026 – COG/SOG og
129029 – GNSS-posisjon])
Enten en vindsensor, et kompass og
en fartsmåler, eller en vindsensor, et
kompass og en GPS-antenne
(Forts.)
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
11
Generelle krav for NMEA 2000-datatype
Kategori
Datatype
Nødvendige PGN-data
Vanlig sender
Vann
Dybde
128267 – vanndybde
Dybdesvinger
Temperatur
130312 – temp., 130310 – miljøparam., gammel eller
130311 – miljøparam.
Vanntemperatursensor
Hastighet
128259 – fart i vann
Vannhastighetsføler
Angi
129026 – COG/SOG, 129029 – GNSS-posisjon,
128259 – fart i vann og 127250 – fartøykurs
GPS-antenne, vannhastighetsføler
og kompass
Avdrift
129026 – COG/SOG, 129029 – GNSS-posisjon,
128259 – fart i vann og 127250 – fartøykurs
GPS-antenne, vannhastighetsføler
og kompass
Tid på dagen
129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon
GPS-antenne
Dato
129026 – COG/SOG og 129029 – GNSS-posisjon
GPS-antenne
Tidtaker
Ingen
Ingen
Spenning på enheten
Ingen
Ingen
System
12
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-informasjon for NMEA 2000-sertifisert skjermenhet
PGN-informasjon for NMEA 2000-sertifisert skjermenhet
Alle data som sendes over et NMEA 2000-nettverk, er delt inn i grupper. Disse gruppene identifiseres ved hjelp av et parametergruppenummer (PGN)
som beskriver hva slags data som finnes i gruppen. Alle NMEA 2000-enheter fra Garmin bruker PGN-numrene 126720 og 61184. Alle andre PGNnumre følger NMEA 2000-standarden.
Følgende tabeller gir en oversikt over PGN-informasjon som ikke omfattes av eiendomsretten, for alle Garmin NMEA 2000-sertifiserte skjermenheter.
Se brukerveiledningen for skjermenheten din for informasjon om NMEA 2000-konfigurasjon på hver tilgjengelige Garmin NMEA 2000-sertifiserte
skjermenhet.
Kartplottere i GPSMAP 6000-/7000-serien
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126992
Systemtid
126996
Produktinformasjon
126996
Produktinformasjon
127250
Fartøykurs
127250
Fartøykurs
127258
Magnetisk variasjon
127489
Motorparametre – dynamisk
128259
Fart – vannreferanse
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128267
Vanndybde
127493
Sendeparametre, dynamiske
129025
Posisjon – rask oppdatering
127505
Væskenivå
129026
COG & SOG – rask oppdatering
128259
Fart – vannreferanse
129029
GNSS-posisjonsdata
128267
Vanndybde
129283
Kryssrutefeil
129025
Posisjon – rask oppdatering
129284
Navigasjonsdata
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129285
Navigasjonsrute/veipunktsinformasjon
129029
GNSS-posisjonsdata
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
130306
Vinddata
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
130312
Temperatur
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport, klasse B
129539
GNSS DOPer
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129808
Informasjon om DSC-anrop
129809
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
129810
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Luftfuktighet
130314
Faktisk trykk
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
13
PGN-informasjon for NMEA 2000-sertifisert skjermenhet
Kartplottere i GPSMAP 4000/5000-serien
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126992
Systemtid
126996
Produktinformasjon
126996
Produktinformasjon
127250
Fartøykurs
127250
Fartøykurs
127258
Magnetisk variasjon
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128259
Fart – vannreferanse
127489
Motorparametre – dynamisk
128267
Vanndybde
127505
Væskenivå
129025
Posisjon – rask oppdatering
128259
Fart – vannreferanse
129026
COG & SOG – rask oppdatering
128267
Vanndybde
129029
GNSS-posisjonsdata
129025
Posisjon – rask oppdatering
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129283
Kryssrutefeil
129029
GNSS-posisjonsdata
129284
Navigasjonsdata
129539
GNSS DOPer
12985
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306
Vinddata
130306
Vinddata
130312
Temperatur
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Luftfuktighet
130314
Faktisk trykk
14
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-informasjon for NMEA 2000-sertifisert skjermenhet
Kartplottere i GPSMAP 700-serien
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
126996
Produktinformasjon
127245
Ror
127250
Fartøykurs
127250
Fartøykurs
127258
Magnetisk variasjon
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128259
Fart – vannreferanse
127489
Motorparametre – dynamisk
128267
Vanndybde
127493
Sendeparametre – dynamiske
129025
Posisjon, rask oppdatering
127498
Motorparametre – statiske
129026
COG/SOG rask oppdatering
127505
Væskenivå
129029
GNSS – posisjonsdata
128259
Fart – vannreferanse
129283
Kryssrutefeil
128267
Vanndybde
129284
Navigasjonsdata
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
129539
GNSS DOPer
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
130306
Vinddata
129798
AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129799
Radiofrekvens / modus / av/på
129802
AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129808
Informasjon om DSC-anrop
130306
Vinddata
130576
Status for lite fartøy
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre (foreldet)
130312
Temperatur
130313
Luftfuktighet
130314
Faktisk trykk
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
15
PGN-informasjon for NMEA 2000-sertifisert skjermenhet
Kartplottere i GPSMAP 4x1-/5x1-serien
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
126996
Produktinformasjon
127250
Fartøykurs
127250
Vanndybde
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128259
Fart – vannreferanse
127489
Motorparametre – dynamisk
128267
Vanndybde
127505
Væskenivå
129025
Posisjon, rask oppdatering
128259
Fart – vannreferanse
129026
COG/SOG rask oppdatering
128267
Vanndybde
129029
GNSS – posisjonsdata
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
129283
Kryssrutefeil
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
129284
Navigasjonsdata
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129539
GNSS DOPer
129799
Radiofrekvens / modus / av/på
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
129808
Informasjon om DSC-anrop
130306
Vinddata
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre (foreldet)
130312
Temperatur
130313
Luftfuktighet
130314
Faktisk trykk
16
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-informasjon for NMEA 2000-sertifisert skjermenhet
GMI 10
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126992
Systemtid
126996
Produktinformasjon
126996
Produktinformasjon
127250
Fartøykurs
127488
Motorparametre – rask oppdatering
127488
Ladetrykk
127489
Kjølevæsketrykk
127489
Drivstofftrykk
127489
Oljetemperatur
127489
Motorparametre – dynamisk
127505
Væskenivå
128259
Fart – vannreferanse
128267
Vanndybde
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129044
Datum
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
129539
GNSS DOPer
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Luftfuktighet
130314
Faktisk trykk
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
17
PGN-informasjon om NMEA 2000-sertifisert sensor
PGN-informasjon om NMEA 2000-sertifisert sensor
Følgende tabeller gir en oversikt over PGN-informasjon som ikke omfattes av eiendomsretten, for alle Garmin NMEA 2000-sertifiserte sensorer.
GPS 17x (GPS-antenne)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126992
Systemtid og -dato
126996
Produktinformasjon
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129539
GNSS DOPer
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
GFS 10 (Garmin-drivstoffsensor)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127489
Motorparametre – dynamisk
127489
Motorparametre – dynamiske
127497
Tripparametre, motor
127497
Tripparametre, motor
127505
Væskenivå (ved kalibrering med en Garmin-kartplotter eller et
maritimt instrument)
127505
Væskenivå (ved kalibrering med en Garmin-kartplotter eller et
maritimt instrument)
GRA 10 (Garmin-rorvinkeladapter)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127245
Ror
GET 10 (Garmin-motorhellingsadapter)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
18
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-informasjon om NMEA 2000-sertifisert sensor
Sende
Motta
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127488
Motorparametre – rask oppdatering
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
GFL 10 (Garmin-væskenivåadapter)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127505
Væskenivå
GBT 10 (Garmin-Bennett-trimflapsadapter)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
130576
Status for lite fartøy
GST 10 (Garmin-adapter for hastighet i vann og temperatur)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
128259
Fart – vannreferanse
130312
Temperatur
Intelliducer (intelligent dybdesvinger, hekkmontert og gjennomgående)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
128267
Vanndybde
130312
Temperatur
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
19
PGN-informasjon om NMEA 2000-sertifisert sensor
GWS 10 (Garmin-vindsensor)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
130306
Vinddata
130312
Temperatur
130314
Faktisk trykk
GHP 10 (maritimt autopilotsystem)
Autopilotsystemet GHP 10 inneholder to komponenter som bruker NMEA 2000, CCU og GHC 10.
Kursberegningsenhet
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
126996
Produktinformasjon
127250
Fartøykurs
127258
Magnetisk variasjon
127488
Motorparametre – rask oppdatering
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
GHC 10 (Maritimt autopilot-styringssystem)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
126996
Produktinformasjon
129025
Posisjon – rask oppdatering
127250
Fartøykurs
129026
COG & SOG – rask oppdatering
127488
Motorparametre – rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129025
Posisjon – rask oppdatering
129283
Kryssrutefeil
129029
GNSS-posisjonsdata
129284
Navigasjonsdata
129284
Navigasjonsdata
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
20
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-informasjon om NMEA 2000-sertifisert sensor
GXM 51 (XM-vær og -radio – bare Nord-Amerika)
Sende
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
VHF 200
Sende
059392
Motta
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-forespørsel
126208
NMEA – forespør/kommander/bekreft gruppefunksjon
060928
ISO-adressekrav
126464
PGN-liste
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
129026
COG (kurs over land) og SOG (hastighet over land) – rask oppdatering
129799
Radiofrekvens / modus / av/på
129808
Informasjon om DSC-anrop
129029
GNSS-posisjonsdata (Global Navigation Satellite System)
VHF 300
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – forespør/kommander/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
PGN-liste
129026
COG (kurs over land) og SOG (hastighet over land) – rask
oppdatering
126996
Produktinformasjon
129029
GNSS-posisjonsdata (Global Navigation Satellite System)
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798
AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129808
Informasjon om DSC-anrop
129799
Radiofrekvens / modus / av/på
129799
Radiofrekvens / modus / av/på
129808
Informasjon om DSC-anrop
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
21
PGN-informasjon om NMEA 2000-sertifisert sensor
AIS 300
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – forespør/kommander/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
PGN-liste
126992
Systemtid
126996
Produktinformasjon
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798
AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129802
AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129809
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
129810
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
AIS 600
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – forespør/kommander/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
PGN-liste
126992
Systemtid
126996
Produktinformasjon
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129798
AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129802
AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129809
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
129810
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
22
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
Garmin NMEA 2000-sertifiserte sensorer har alle en veiledning for konfigurering av sensor inkludert i pakken. For enkelthets skyld inneholder denne
delen konfigurasjonsinformasjonen for alle tilgjengelige Garmin NMEA 2000-sensorer. Alle konfigurasjonsalternativer for NMEA 2000-enheten angis
fra konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000 på NMEA 2000-skjermenheten.
Viktig: For å få tilgang til konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000-skjermenheten kan du se i dokumentasjonen som følger med skjermenheten.
GPS 17x (GPS-antenne)
Aktivere og deaktivere WAAS (Wide Area Augmentation System) / EGNOS (Euro Geostationary Navigation
Overlay Service)
Når WAAS/EGNOS er aktivert, gir det mer nøyaktig posisjonsinformasjon. Gå til www.garmin.com hvis du vil ha mer informasjon om
WAAS/EGNOS.
1. Fra konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000 velger du GPS 17x-enheten.
2. Velg Konfig > WAAS/EGNOS.
3. På en Garmin-kartplotter velger du På eller Av.
Angi hastighetsfilteret
Hastighetsfilterinnstillingen på GPS 17x-enheten kan hjelpe til med å redusere unødvendig utløsning av avdriftsalarm samt potensielt sporadisk
posisjonsinformasjon. Hastighetsfilteret angir gjennomsnittsdataene fra GPS 17x-enheten for å gi jevnere posisjonsdataoppdateringer. Hastighetsfilteret
er til mest nytte når en står i ro eller kjører med lav hastighet.
1. Fra konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000 velger du GPS 17x-enheten.
2. Velg Konfig > Hastighetsfilter.
3. Velg blant følgende alternativer:
• Av – posisjonsinformasjonen fra GPS 17x-enheten sendes til NMEA 2000-nettverket når den hentes inn.
• På – posisjonsinformasjonen fra GPS 17x-enheten hentes inn, og gjennomsnittet beregnes før den sendes til NMEA 2000-nettverket. Velg
intervallet for innhenting av posisjonsinformasjon.
• Auto – hastighetsfilteret slås på ved lave hastigheter og slås av ved høye hastigheter.
Oppdatere innhenting av GPS-satellitt
I noen situasjoner, hvis du for eksempel har flyttet båten mange kilometer uten å bruke GPS 17x-enheten, kan du tvinge enheten til å initialisere på nytt
og finne den gjeldende posisjonen.
1. Fra konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000 velger du GPS 17x-enheten.
2. Velg Konfig > Automatisk lokalisering.
3. Vent på at GPS 17x-enheten innhenter satellitter.
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette fabrikkinnstillinger til GPS 17x-enheten. Når du gjenoppretter fabrikkinnstillinger, mister du alle egendefinerte
konfigurasjonsinnstillinger.
Slik gjenoppretter du fabrikkinnstillinger:
1. Fra konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000 velger du GPS 17x-enheten.
2. Velg Konfig > Fabrikkinnstillinger.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
23
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
GFS 10 (Garmin-drivstoffsensor)
Forsiktig: GFS 10-enheten er en sensor som hjelper deg til å bedre beregne mengden drivstoff som brukes på båten din. Du bør ikke stole kun på GFS 10enheten når det gjelder informasjon om drivstoffnivå. Vær nøye med å sammenligne informasjonen som vises på enheten, med alle tilgjengelige instrumenter og
kilder for drivstoffnivå.
Bruke informasjon om drivstoffstrøm med en Garmin-kartplotter eller et maritimt instrument
Advarsel: Garmin-kartplotteren eller det maritime instrumentet må være slått på for å beregne gjenværende drivstoff basert på hastigheten for
drivstoffstrøm.
Viktig: Når du bruker GFS 10-enheten til å beregne gjenværende drivstoff basert på hastigheten for drivstoffstrøm, må du spesifisere mengden
drivstoff hver gang du fyller drivstoff på tanken.
Slik spesifiserer du mengden påfylt drivstoff:
1. Velg Meny mens du viser drivstoffsiden eller instrumentskjermen for drivstoff på NMEA 2000-enheten.
2. Velg blant følgende alternativer:
• Fyll opp tank – angi drivstoffnivå til maksimal kapasitet.
• Fyll drivstoff på båten – spesifiser mengden drivstoff fylt på båten.
• Angi totalt drivstoff om bord – spesifiser mengden drivstoff som er tilgjengelig for øyeblikket i drivstofftanken eller -tankene.
Endre kilden for drivstofføkonomi
Garmin-kartplotteren eller det maritime instrumentet krever en fartsmåler i tillegg til GFS 10-enheten for å beregne drivstofføkonomien.
Slik endrer du kilden for drivstofføkonomi:
1. Velg Meny > Kilde for drivstofføkonomi mens du viser drivstoffsiden eller instrumentskjermen for drivstoff på NMEA 2000-enheten.
2. Velg enten GPS-hastighet eller Fart i vann for å spesifisere hvilken fartsmåler som brukes til å beregne drivstofføkonomi.
Bruke informasjon om drivstoffnivå med en Garmin-kartplotter eller et maritimt instrument
Hvis du vil motta informasjon om drivstoffnivå, kobler du ledningsnettet på GFS 10-enheten til drivstoffmåleren eller drivstoffnivåsensoren på båten i
henhold til installeringsinstruksjonene for GFS 10.
Slik kalibrerer du informasjon om drivstoffnivå fra GFS 10-enheten:
1. Mens du er i stille vann velger du den GFS 10-enheten som er koblet til drivstofftanken som skal konfigureres, på konfigurasjonsmenyen til
NMEA 2000-enheten.
Tips: Serienummeret til hver GFS 10-enhet vises på konfigurasjonsskjermen til NMEA 2000-enheten for å hjelpe til med å skille mellom flere GFS 10-enheter.
2. Velg Konfig > Nivåkalibrering > Legg til kalibreringspunkt, og angi et kalibreringspunkt som tilsvarer det nåværende drivstoffnivået i den
drivstofftanken.
Hvis du angir flere kalibreringspunkter, får du en mer nøyaktig avlesing. Hvis du for eksempel angir fem kalibreringspunkter (tom tank, 1/4 tank, halv
tank, 3/4 tank og full tank), vil du få en mer nøyaktig avlesing enn om du angir to kalibreringspunkter (tom tank og full tank).
Tips: Hvis du vil ha en rask kalibrering, begynner du med en tom tank og angir kalibreringspunkter mens du fyller opp tanken.
Slik tilbakestiller du kalibreringen av drivstoffnivå:
1. Mens konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000-enheten vises, velger du den GFS 10-enheten som er koblet til drivstofftanken som skal konfigureres.
2. Velg Konfig > Nivåkalibrering > Tilbakestill kalibrering.
24
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
Konfigurere motor- og tankinformasjon
Hvis du har en innstilling for flere motorer eller flere tanker på båten, må du spesifisere hvilken motor eller tank som er tilknyttet hver GFS 10-enhet.
Tips: Serienummeret til hver GFS 10-enhet vises i konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000-enheten for å hjelpe til med å skille mellom flere GFS 10-enheter.
Slik konfigurerer du tank- og motorinformasjonen for GFS 10-enheten:
1. Mens konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000-enheten vises, velger du den GFS 10-enheten som skal konfigureres, og velger Konfig.
2. Velg blant følgende alternativer:
• Motornummer – for en installasjon med flere motorer angir du den valgte GFS 10-enheten for en bestemt motor.
• Tanknummer – for en installasjon med flere tanker angir du den valgte GFS 10-enheten for en bestemt tank.
• Tankkapasitet – bestem drivstoffkapasiteten for drivstofftanken som den valgte GFS 10-enheten er koblet til.
Feilsøke drivstoffmålertype
Når målertypen er kablet til en drivstoffmåler, blir den som standard satt til Automatisk registrering. Hvis informasjonen om drivstoffnivået på
Garmin-kartplotteren eller det maritime instrumentet endres med motorens turtall, kan det hende at GFS 10-enheten registrerer feil målertype.
Merk: Drivstoffnivået endres når båten beveger seg. Utfør denne testen når båten ikke beveger seg.
Slik tester du innstillingen for målertype:
1. Sett motoren i fri når båten ikke beveger seg.
2. Bruk gasspaken til å øke motorens turtall. Hvis informasjonen om drivstoffnivå endres med motorens turtall, endrer du målertypen.
Slik endrer du innstillingen for målertype:
1. Mens konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000-enheten vises, velger du GFS 10-enheten.
2. Velg Konfig > Målertype.
3. Velg 1 spole eller 2 spoler, og gjenta testen av innstilling av målertype.
Feilsøke hastigheten for drivstoffstrøm
Hvis informasjonen om hastighet for drivstoffstrøm fra GFS 10-enheten virker unøyaktig, kan du justere avlesningen av drivstoffstrøm manuelt.
Slik justerer du avlesningen av drivstoffstrøm:
1. Mens konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000-enheten vises, velger du GFS 10-enheten.
2. Velg Konfig > Mengdejustering.
3. Angi en positiv eller negativ justering.
Når du for eksempel angir mengdejusteringen til +10 %, vil en strømavlesning på 75 l/t (20 gallons/t) endres til en avlesning på 82,5 l/t
(22 gallons/t) fordi 75 l × 110 % = 82,5 l (20 gallons × 110 % = 22 gallons).
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette fabrikkinnstillinger til GFS 10-enheten. Når du gjenoppretter fabrikkinnstillinger, mister du alle egendefinerte konfigurasjons- og
kalibreringsinnstillinger.
Slik gjenoppretter du fabrikkinnstillinger:
1. Mens konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000-enheten vises, velger du GFS 10-enheten.
2. Velg Konfig > Fabrikkinnstillinger.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
25
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
GRA 10 (Garmin-rorvinkeladapter)
MERK: Dette avsnittet inneholder spesifikk konfigurasjonsinformasjon for GRA 10-adapteren når du bruker den kompatible skjermenheten fra
Garmin. Hvis du vil ha tilgang til NMEA 2000-konfigurasjonsmenyen på skjermenheten, kan du se i dokumentasjonen som følger med skjermenheten.
Kalibrere rorvinkelen
Hvis du skal bruke GRA 10-adapteren, må du kalibrere rorvinkelen som adapteren er tilknyttet.
1. Vri tenningsnøkkelen i båten til På-stillingen (ikke Start).
2. Velg GRA 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
3. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Rorvinkelkalibrering.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Rorvinkelkalibrering.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere rorvinklene for styrbord og babord.
5. Velg OK når kalibreringen er fullført.
Feilsøke målertypen
Målertypen for GRA 10-adapteren settes som standard til Automatisk registrering når den er koblet til en måler, og adapteren registrerer automatisk
målertypen som den er koblet til. Hvis rorvinkelavlesningen på en tilkoblet kartplotter eller et annet tilkoblet maritimt instrument fra Garmin endres
med motorens turtall, kan adapteren registrere feil målertype.
Slik tester du innstillingen for målertype:
1. Sett motoren i fri når båten ikke beveger seg.
2. Bruk gasspaken til å øke motorens turtall. Hvis rorvinkelavlesningen endres med motorens turtall, endrer du målertypen.
Slik endrer du målertypen:
1. Velg GRA 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Målertype.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Målertype.
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere målertypen automatisk, velger du Automatisk registrering.
• Hvis du vil angi en énspolet måler, velger du 1 spole.
• Hvis du vil angi en tospolet måler, velger du 2 spoler.
4. Utfør testen for innstilling av målertype.
Konfigurere GRA 10-adapteren hvis rorvinkelkalibreringen og målertypevalgene ikke vises
Det kan hende at de spesifikke konfigurasjonsalternativene ikke vises på skjermbildene for konfigurasjon. Det avhenger av hvilken versjon av
programvaren som er lastet på det maritime instrumentet fra Garmin.
Slik kalibrerer du rorvinkelen hvis menyalternativet ikke vises:
Hvis du skal bruke GRA 10-adapteren, må du kalibrere rorvinkelen som adapteren er tilknyttet.
1. Vri tenningsnøkkelen i båten til På-stillingen (ikke Start).
2. Velg GRA 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
3. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
4. Flytt roret helt mot styrbord, og observer vinkelen til rorposisjonen i grader.
5. Angi følgende kommando: RUDDERPOS=
26
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
6. Etter kommandoen angir du vinkelen til rorposisjonen på styrbord side som et heltall større enn 0 og mindre enn 180 i grader og deretter Done. For
eksempel RUDDERPOS=45Done.
7. Sentrer roret.
8. Angi følgende kommando: RUDDERPOS=0Done
9. Flytt roret helt mot babord, og observer vinkelen til rorposisjonen i grader.
10. Angi følgende kommando: RUDDERPOS=
11. Etter kommandoen angir du vinkelen til rorposisjonen på babord side som et heltall mindre enn 0 og større enn -180 i grader og deretter Done. For
eksempel RUDDERPOS=-45Done.
Slik konfigurerer du målertypen hvis menyalternativet ikke vises:
Målertypen for GRA 10-adapteren settes som standard til Automatisk registrering når den er koblet til en måler, og adapteren registrerer automatisk
målertypen som den er koblet til. Hvis rorvinkelavlesningen på en tilkoblet kartplotter eller et annet tilkoblet maritimt instrument fra Garmin endres
med motorens turtall, kan adapteren registrere feil målertype.
1. Velg GRA 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Angi følgende kommando: GAUGRAYPE=
4. Angi ett av følgende alternativer etter kommandoen:
• Hvis du vil registrere målertypen automatisk, angir du 0 og deretter Done. For eksempel GAUGRAYPE=0Done.
• Hvis du vil angi en énspolet måler, angir du 1 og deretter Done. For eksempel GAUGRAYPE=1Done.
• Hvis du vil angi en tospolet måler, angir du 2 og deretter Done. For eksempel GAUGRAYPE=2Done.
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Når du gjenoppretter fabrikkinnstillinger, mister du alle egendefinerte konfigurasjonsinnstillinger.
1. Velg GRA 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Velg Ja.
GET 10 (Garmin-motorhellingsadapter)
MERK: Dette avsnittet inneholder spesifikk konfigurasjonsinformasjon om GET 10-adapteren når du bruker den kompatible skjermenheten fra
Garmin. Hvis du vil ha tilgang til NMEA 2000-konfigurasjonsmenyen på skjermenheten, kan du se i dokumentasjonen som følger med skjermenheten.
Kalibrere motorhellingen
Hvis du skal bruke GET 10-adapteren, må du kalibrere hellingen til motoren som adapteren er tilknyttet.
1. Vri tenningsnøkkelen i båten til På-stillingen (ikke Start).
2. Velg GET 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
3. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Motorhellingskalibrering.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Motorhellingskalibrering.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere motorhellingen.
5. Velg OK når kalibreringen er fullført.
Konfigurere motornummeret
Hvis båten har flere motorer, kan du angi hvilken motor hver GET 10-adapter er tilknyttet.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
27
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
1. Velg GET 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Motornummer.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Motornummer.
3. Velg nummeret på motoren som adapteren er tilknyttet.
4. Velg Ferdig.
Feilsøke målertypen
Målertypen for GET 10-adapteren settes som standard til Automatisk registrering når den er koblet til en måler, og adapteren registrerer automatisk
målertypen som den er koblet til. Hvis rorvinkelavlesningen på en tilkoblet kartplotter eller et annet tilkoblet maritimt instrument fra Garmin endres
med motorens turtall, kan adapteren registrere feil målertype.
Slik tester du innstillingen for målertype:
1. Sett motoren i fri når båten ikke beveger seg.
2. Bruk gasspaken til å øke motorens turtall. Hvis avlesningen av motorhellingen endres med motorens turtall, endrer du målertypen.
Slik endrer du målertypen:
1. Velg GET 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Målertype.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Målertype.
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere målertypen automatisk, velger du Automatisk registrering.
• Hvis du vil angi en énspolet måler, velger du 1 spole.
• Hvis du vil angi en tospolet måler, velger du 2 spoler.
4. Utfør testen for innstilling av målertype.
Konfigurere GET 10-adapteren hvis kalibreringen av motorhellingen, motornummeret og målertypevalgene
ikke vises
Det kan hende at de spesifikke konfigurasjonsalternativene ikke vises på skjermbildene for konfigurasjon. Det avhenger av hvilken versjon av
programvaren som er lastet på det maritime instrumentet fra Garmin.
Slik kalibrerer du motorhellingen hvis menyalternativet ikke vises:
Hvis du skal bruke GET 10-adapteren, må du kalibrere hellingen til motoren som adapteren er tilknyttet.
1. Vri tenningsnøkkelen i båten til På-stillingen (ikke Start).
2. Velg GET 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
3. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
4. Sett motorhellingen i helt opp-stilling. Motorhellingen er på 100 %.
5. Angi følgende kommando: ENGINETILT=100Done
6. Sett motorhellingen i helt ned-stilling. Motorhellingen er på 0 %.
7. Angi følgende kommando: ENGINETILT=0Done
Slik konfigurerer du motornummeret hvis menyalternativet ikke vises:
Hvis båten har flere motorer, kan du angi hvilken motor hver GET 10-adapter er tilknyttet.
1. Velg GET 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
28
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Angi følgende kommando: INSTANCE=
4. Etter kommandoen angir du et heltall mellom 1 og 253 som angir motornummeret, og deretter Done. INSTANCE=2Done angir for eksempel at
adapteren er tilknyttet motornummer 2.
Slik konfigurerer du målertypen hvis menyalternativet ikke vises:
Målertypen for GET 10-adapteren settes som standard til Automatisk registrering når den er koblet til en måler, og adapteren registrerer automatisk
målertypen som den er koblet til. Hvis rorvinkelavlesningen på en tilkoblet kartplotter eller et annet tilkoblet maritimt instrument fra Garmin endres
med motorens turtall, kan adapteren registrere feil målertype.
1. Velg GET 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Angi følgende kommando: GAUGETYPE=
4. Angi ett av følgende alternativer etter kommandoen:
• Hvis du vil registrere målertypen automatisk, angir du 0 og deretter Done. For eksempel GAUGETYPE=0Done.
• Hvis du vil angi en énspolet måler, angir du 1 og deretter Done. For eksempel GAUGETYPE=1Done.
• Hvis du vil angi en tospolet måler, angir du 2 og deretter Done. For eksempel GAUGETYPE=2Done.
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Når du gjenoppretter fabrikkinnstillinger, mister du alle egendefinerte konfigurasjonsinnstillinger.
1. Velg GET 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Fabrikkinnstillinger.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Fabrikkinnstillinger.
3. Velg Ja.
GFL 10 (Garmin-væskenivåadapter)
MERK: Dette avsnittet inneholder spesifikk konfigurasjonsinformasjon om GFL 10-adapteren når du bruker den kompatible skjermenheten fra
Garmin. Hvis du vil ha tilgang til NMEA 2000-konfigurasjonsmenyen på skjermenheten, kan du se i dokumentasjonen som følger med skjermenheten.
Konfigurere NMEA 2000-væsketypen
Du kan angi hvilken væsketype som er i tanken som hver GFL 10-adapter er tilknyttet.
1. Velg GFL 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > N2K – væsketype.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > N2K – væsketype.
3. Velg en væsketype.
4. Velg OK.
Konfigurere tanknummeret
Hvis båten har flere væsketanker, kan du angi hvilken tank hver GFL 10-adapter er tilknyttet.
1. Velg GFL 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Tanknummer.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
29
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Tanknummer.
3. Velg et tanknummer.
4. Velg OK.
Konfigurere NMEA 2000-tankkapasitet
Du kan angi kapasiteten til væsketanken som GFL 10-adapteren er tilknyttet.
1. Velg GFL 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > N2K – tankkapasitet.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > N2K – tankkapasitet.
3. Velg tankkapasiteten.
4. Velg Ferdig.
Kalibrere væskenivået
For å bruke GFL 10-adapteren må du kalibrere væskenivået i tanken som adapteren er tilknyttet, ved å bruke minst to kalibreringspunkter. Jo større
antall væskekalibreringspunkter du angir, desto mer nøyaktig blir avlesningen på væskenivåmåleren.
1. Vri tenningsnøkkelen i båten til På-stillingen (ikke Start).
2. Velg GFL 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
3. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Nivåkalibrering > Legg til kalibreringspunkt.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Nivåkalibrering > Legg til kalibreringspunkt.
4. Velg prosentandelen væske som for øyeblikket er i tanken, basert på den totale tankkapasiteten.
5. Velg Ferdig.
6. Endre væskenivået i tanken.
7. Velg Legg til kalibreringspunkt.
8. Velg prosentandelen væske som for øyeblikket er i tanken, basert på den totale tankkapasiteten.
9. Velg Ferdig.
10. Gjenta trinn 6–9 for å legge til flere valgfrie kalibreringspunkter for væskenivå.
Feilsøke tanknummeret
Hvis det er tilordnet flere GFL 10-adaptere til den samme NMEA 2000-væsketypen, tilordnes det automatisk et unikt tanknummer til hver adapter.
Hvis feilmeldingen Ugyldig tankkonfigurasjon for NMEA 2000 vises, må du tilordne et unikt tanknummer til hver adapter.
Hvis to adaptere for eksempel er tilordnet NMEA 2000-væsketypeverdien Fisketank, og feilmeldingen vises, må du tilordne et unikt tanknummer til
hver adapter.
1. Velg GFL 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Tanknummer.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Tanknummer.
3. Velg et tanknummer.
4. Velg OK.
Feilsøke målertypen
Målertypen for GFL 10-adapteren settes som standard til Automatisk registrering når den er koblet til en måler, og adapteren registrerer automatisk
målertypen som den er koblet til. Hvis rorvinkelavlesningen på en tilkoblet kartplotter eller et annet tilkoblet maritimt instrument fra Garmin endres
med motorens turtall, kan adapteren registrere feil målertype.
MERK: Drivstoffnivået endres når båten er i bevegelse. Test innstillingen for målertype når båten ikke er i bevegelse.
30
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
Slik tester du innstillingen for målertype:
1. Sett motoren i fri når båten ikke beveger seg.
2. Bruk gasspaken til å øke motorens turtall. Hvis avlesningen av væskenivået endres med motorens turtall, endrer du målertypen.
Slik endrer du målertypen:
1. Velg GFL 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Målertype.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Målertype.
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere målertypen automatisk, velger du Automatisk registrering.
• Hvis du vil angi en énspolet måler, velger du 1 spole.
• Hvis du vil angi en tospolet måler, velger du 2 spoler.
4. Utfør testen for innstilling av målertype.
Tilbakestille væskenivåkalibrering
Du kan tilbakestille væskenivåkalibreringen for tanken som GFL 10-adapteren er tilknyttet.
1. Velg GFL 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Nivåkalibrering.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Nivåkalibrering.
3. Velg Tilbakestill kalibrering.
4. Velg Ja.
5. Kalibrer drivstoffnivået.
Konfigurere GFL 10-adapteren hvis valgene for tanknummer og væsketype ikke vises
Det kan hende at de spesifikke konfigurasjonsalternativene ikke vises på skjermbildene for konfigurasjon. Det avhenger av hvilken versjon av
programvaren som er lastet på det maritime instrumentet fra Garmin.
Slik konfigurerer du tanknummeret hvis menyalternativet ikke vises:
Hvis båten har flere væsketanker, kan du angi hvilken tank hver GFL 10-adapter er tilknyttet.
1. Velg GFL 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Angi følgende kommando: INSTANCE=
4. Etter kommandoen angir du et heltall mellom 1 og 16, som angir tanknummeret, og deretter Done.
INSTANCE=2Done angir for eksempel at adapteren er tilknyttet tanknummer 2.
Slik konfigurerer du væsketypen hvis menyalternativet ikke vises:
Du kan angi hvilken væsketype som er i tanken som hver GFL 10-adapter er tilknyttet.
1. Velg GFL 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Angi følgende kommando: FLUIDTYPE=
4. Etter kommandoen angir du et tall mellom 0 og 5 for å angi væsketypen slik den er definert i tabellen nedenfor, og deretter Done.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
31
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
FLUIDTYPE=1Done angir for eksempel at tanken inneholder ferskvann.
Væsketype
FLUIDTYPE-verdi
Væsketype
FLUIDTYPE-verdi
Drivstoff
0
Fisketank
3
Ferskvann
1
Olje
4
Spillvann
2
Kloakk
5
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Når du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, mister du alle egendefinerte konfigurasjonsinnstillinger unntatt væskenivåkalibrering.
1. Velg GFL 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Fabrikkinnstillinger.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Fabrikkinnstillinger.
3. Velg Ja.
GBT 10 (Garmin-Bennett-trimflapsadapter)
MERK: Dette avsnittet inneholder spesifikk konfigurasjonsinformasjon om GBT 10-adapteren når du bruker den kompatible Garmin-skjermenheten.
Hvis du vil ha tilgang til NMEA 2000-konfigurasjonsmenyen på skjermenheten, kan du se i dokumentasjonen som følger med skjermenheten.
Kalibrere trimflapsstillingen
Når du skal bruke GBT 10-adapteren, må du kalibrere stillingen til trimflapsene som adapteren er tilknyttet.
MERK: Hvis du bare justerer trimflapsene innenfor et begrenset bevegelsesområde regelmessig, kalibrerer du GBT 10-adapteren med det normale
området i stedet for det fullstendige området. Det er bare det kalibrerte området som vises på kartplotteren eller det maritime instrumentet.
1. Velg GBT 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Trimflapskalibrering.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Trimflapskalibrering.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere trimflapsstillingen.
Konfigurere GBT 10-adapteren hvis valget for trimflapskalibrering ikke vises
Det kan hende at de spesifikke konfigurasjonsalternativene ikke vises på skjermbildene for konfigurasjon. Det avhenger av hvilken versjon av
programvaren som er lastet på det maritime instrumentet fra Garmin.
Slik kalibrerer du trimflapsstillingen hvis menyalternativet ikke vises:
Når du skal bruke GBT 10-adapteren, må du kalibrere stillingen til trimflapsene som adapteren er tilknyttet. Du kan angi minst to og maksimalt
seksten trimflapsstillinger. Angi flere trimflapsstillinger hvis du vil ha større nøyaktighet.
1. Mens konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000-enheten vises, velger du GBT 10-enheten.
2. Velg Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Angi følgende kommando: CALIBRATION=1
4. Flytt begge trimflapsene til den høyeste stillingen. Når trimflapsene er i den høyeste stillingen, skal de være på eller nær 0 % av fullstendig
bevegelsesområde.
5. Angi følgende kommando: TRIMTABPOS=
6. Etter kommandoen angir du prosentandelen av den høyeste trimflapsstillingen som et helt tall mellom 0 og 100, og deretter Done. For eksempel
TRIMTABPOS=0Done.
7. Flytt begge trimflapsene til den laveste stillingen. Når trimflapsene er i den laveste stillingen, skal de være på eller nær 100 % av fullstendig
bevegelsesområde.
32
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
8. Angi følgende kommando: TRIMTABPOS=
9. Etter kommandoen angir du prosentandelen av den laveste trimflapsstillingen som et helt tall mellom 0 og 100, og deretter Done. For eksempel
TRIMTABPOS=100Done.
10. Hvis du vil angi en ekstra, valgfri trimflapsstilling, beveger du begge trimflapsene til en ny stilling og observerer trimflapsstillingen som en
prosentandel av det fullstendige bevegelsesområdet for trimflapsen.
11. Angi følgende kommando: TRIMTABPOS=
12. Etter kommandoen angir du prosentandelen av trimflapsstillingen som et helt tall mellom 0 og 100, og deretter Done. For eksempel
TRIMTABPOS=50Done.
13. Gjenta trinn 10 til og med 12 for å angi ekstra, valgfrie trimflapsstillinger.
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Når du gjenoppretter fabrikkinnstillinger, mister du alle egendefinerte konfigurasjonsinnstillinger.
1. Velg GBT 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Fabrikkinnstillinger.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Fabrikkinnstillinger.
3. Velg Ja.
GST 10 (Garmin-adapter for hastighet i vann og temperatur)
MERK: Dette avsnittet inneholder spesifikk konfigurasjonsinformasjon om GST 10-adapteren når du bruker den kompatible skjermenheten fra
Garmin. Hvis du vil ha tilgang til NMEA 2000-konfigurasjonsmenyen på skjermenheten, kan du se i dokumentasjonen som følger med skjermenheten.
Kalibrere fart i vann
For å bruke GST 10-adapteren må du kalibrere fart i vann.
1. Velg GST 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Kalibrer fart i vann.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Kalibrer fart i vann.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere fart i vann.
Tilordne en NMEA 2000-temperaturkilde
For å bruke GST 10-adapteren må du velge kilden for temperaturdataene.
1. Velg GST 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > N2K – temp. kilde.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > N2K – temp. kilde.
3. Velg stedet til temperatursensoren.
Konfigurere temperaturforskyvningen
Hvis temperaturdataene som vises på måleren som er koblet til GST 10-adapteren, ikke er de samme som temperaturdataene som vises på andre
enheter, kan du konfigurere temperaturforskyvningen for å øke eller redusere den viste temperaturen med en bestemt mengde.
1. Velg GST 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Temperaturforskyvning.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Temperaturforskyvning.
3. Velg temperaturforskyvningen som et positivt eller negativt desimaltall i grader.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
33
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
4. Velg Ferdig.
Feilsøke sensornummeret
Hvis det er tilordnet flere GST 10-adaptere til den samme NMEA 2000-temperaturkilden, tilordnes det automatisk et unikt sensornummer til hver
adapter. Hvis feilmeldingen Ugyldig temperaturkonfigurasjon for NMEA 2000 vises, må du tilordne et unikt sensornummer til hver adapter.
Hvis to adaptere for eksempel er tilordnet NMEA 2000-temperaturkildeverdien Fisketank, og feilmeldingen vises, må du tilordne et unikt nummer til
hver adapter.
1. Velg GST 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Sensornummer.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Sensornummer.
3. Velg et sensornummer.
4. Velg OK.
Konfigurere GST 10-adapteren hvis valgene for fart i vann, sted, temperaturforskyvning og sensornummer
ikke vises
Det kan hende at de spesifikke konfigurasjonsalternativene ikke vises på skjermbildene for konfigurasjon. Det avhenger av hvilken versjon av
programvaren som er lastet på det maritime instrumentet ditt fra Garmin.
Slik kalibrerer du fart i vann hvis menyalternativet ikke vises:
For å bruke GST 10-adapteren må du kalibrere fart i vann.
1. Velg GST 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Sørg for at båten står stille. Motoren skal være slått av eller gå på tomgang.
4. Angi følgende kommando: WATERSPEED=0Done
5. Akselerer båten til cruisefart, og observer maksimal hastighet i miles per time.
6. Stans båten. Motoren skal være av eller gå på tomgang.
7. Angi følgende kommando: WATERSPEED=
8. Etter kommandoen angir du et positivt desimaltall som indikerer maksimal cruisefart i miles per time, og deretter Done. For eksempel
WATERSPEED=35.5Done.
Slik konfigurerer du temperaturkilden hvis menyalternativet for sted ikke vises:
For å bruke GST 10-adapteren må du velge kilden for temperaturdataene.
1. Velg GST 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Angi følgende kommando: TEMPSOURCE=
4. Etter kommandoen angir du et tall mellom 0 og 8, eller 13, for å angi kilden for temperaturdataene, slik det er definert i den følgende tabellen, og
deretter Done.
TEMPSOURCE=6Done angir for eksempel at agntanken er kilden for temperaturdataene.
34
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
Sted
TEMPSOURCE-verdi
Sted
TEMPSOURCE-verdi
Vann
0
Fisketank
5
Luft ute
1
Agntank
6
Luft inne
2
Kjøling
7
Motorrom
3
Varmesystem
8
Hovedkahytt
4
Fryser
13
Slik konfigurerer du temperaturforskyvningen hvis menyalternativet ikke vises:
Hvis temperaturdataene som vises på måleren som er koblet til GST 10-adapteren, ikke er de samme som temperaturdataene som vises på andre
enheter, kan du konfigurere temperaturforskyvningen for å øke eller redusere den viste temperaturen med en bestemt mengde.
1. Velg GST 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Angi følgende kommando: TEMPOFFSET=
4. Etter kommandoen angir du et positivt eller negativt desimaltall og deretter Done.
TEMPOFFSET=-2.5Done angir for eksempel at temperaturavlesningene på måleren som er koblet til GST 10-adapteren, vil bli redusert med
2,5 grader Celsius.
Slik konfigurerer du sensornummeret hvis menyalternativet ikke vises:
Hvis det er tilordnet flere GST 10-adaptere til den samme NMEA 2000-temperaturkilden, tilordnes det automatisk et unikt sensornummer til hver
adapter. Hvis feilmeldingen Ugyldig temperaturkonfigurasjon for NMEA 2000 vises, må du tilordne et unikt sensornummer til hver adapter.
Hvis for to adaptere for eksempel er tilordnet NMEA 2000-temperaturkildeverdien Fisketank, og feilmeldingen vises, må du tilordne et unikt nummer
til hver adapter.
1. Fra NMEA 2000-enhetslisten velger du en av GST 10-enhetene som er tilordnet den samme temperaturkilden.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Generell konfigurasjon.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Generell konfigurasjon.
3. Angi følgende kommando: INSTANCE=
4. Etter kommandoen angir du et positivt desimaltall og deretter Done.
5. Gjenta trinn 1–4 for hver GST 10-enhet som er tilordnet den samme temperaturkilden.
Hvis to GST 10-adaptere for eksempel er tilordnet verdien Fisketank, unngår du feilmeldingen ved å tilordne INSTANCE=1 til den første adapteren
og INSTANCE=2 til den andre adapteren.
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Når du gjenoppretter fabrikkinnstillinger, mister du alle egendefinerte konfigurasjonsinnstillinger.
1. Velg GST 10-enheten fra NMEA 2000-enhetslisten.
2. Velg et alternativ:
• For de fleste kartplotterne fra Garmin velger du Se på > Fabrikkinnstillinger.
• For andre maritime enheter fra Garmin velger du Konfig > Fabrikkinnstillinger.
3. Velg Ja.
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
35
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
Intelliducer (intelligent dybdesvinger, hekkmontert og gjennomgående)
Stille inn kjølkalibreringen
Juster kjølkalibreringen for å vise en avlesning av dybden fra vannlinjen eller fra det laveste punktet på båten (kjølen) i stedet for den faktiske
posisjonen til Intelliducer-enheten.
Slik justerer du kjølkalibreringen:
1. Når du ser på konfigurasjonsmenyen til NMEA 2000-enheten, velger du en spesifikk Intelliducer-enhet og velger Konfig > Kjølkalibrering.
2. Angi den målte avstanden fra plasseringen av Intelliducer-enheten til vannlinjen eller til kjølen på båten.
• Hvis du måler ned til kjølen (Intelliducer-enhet installert ved vannlinjen), angir du et (+) positivt tall.
• Hvis du måler opp til vannlinjen (Intelliducer-enhet installert på kjølen), angir du et (-) negativt tall.
Intelliducer-enhet ved
vannlinjen
Angi et positivt tall (+) for
å vise dybden ved bunnen
av kjølen.
Intelliducer-enhet ved
bunnen av kjølen
Angi et negativt tall (-) for å
vise dybden ved overflaten.
Kjølkalibrering
GWS 10 (Garmin-vindsensor)
Konfigurere vindvinkelforskyvning (retning)
Når du monterer sensoren, må du justere vinkelforskyvningen hvis du ikke rettet inn GWS 10 som beskrevet i installeringsinstruksjonene for GWS 10.
Slik konfigurerer du vindvinkelforskyvning (retning):
1. Når du ser på informasjonen på NMEA 2000-enheten, velger du Konfig > Vindvinkelforskyvning.
2. Velg vinkelen (i grader) som oppveier for retningsavviket.
Tips: Vinklene konfigureres med klokken rundt masten på båten. 90 grader er for eksempel på styrbord side av båten, og 270 grader er på babord side.
Konfigurere vindstyrkefilter
Vindstyrkefilteret styrer hvor raskt den NMEA 2000-kompatible skjermenheten viser en endring i vindstyrke. En lavere filterinnstilling viser endringer
i vindstyrke mer gradvis og kan stabilisere visningen.
Slik konfigurerer du vindstyrkefilteret:
1. Når du ser på informasjonen på NMEA 2000-enheten, velger du Konfig > Vindstyrkefilter.
2. Velg blant følgende innstillinger for å justere filterinnstillingene.
• Av – vindstyrkedataene blir ikke filtrert.
• På – velg et lavere tall for å vise endringer i vindstyrke mer gradvis, slik at målerviseren flyttes eller vindstyrketallet endres på en jevnere måte.
• Auto – justerer filterinnstillingene automatisk ut fra vindforholdene.
36
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
Informasjon om konfigurasjon av NMEA 2000-sertifisert sensor
Konfigurere vindvinkelfilter
Vindvinkelfilteret styrer hvor raskt den NMEA 2000-kompatible enheten viser en endring i vindvinkelen. En lavere filterinnstilling viser endringer i
vindvinkelen mer gradvis og kan stabilisere visningen.
Slik konfigurerer du vindvinkelfilteret:
1. Når du ser på informasjonen på NMEA 2000-enheten, velger du Konfig > Vindvinkelfilter.
2. Velg blant følgende alternativer for å justere filterinnstillingene.
• Av – vindvinkeldataene blir ikke filtrert.
• På – velg et lavere tall for å oppdatere skjermenheten sjeldnere, slik at målerviseren flyttes eller vindvinkeltallet endres på en jevnere måte.
• Auto – justerer filterinnstillingene automatisk ut fra vindforholdene.
Konfigurere GWS 10-enheten hvis filter- og forskyvningsvalg ikke vises
Det kan hende at de spesifikke konfigurasjonsalternativene ikke vises på skjermbildene for konfigurasjon. Det avhenger av hvilken versjon av
programvaren som er lastet på det maritime instrumentet fra Garmin.
Slik konfigurerer du vindvinkelforskyvning hvis menyalternativet ikke vises:
1. Velg Generell konfigurasjon for å spesifisere data for filteret og forskyvningsinnstillingene.
2. Angi følgende kommando: ANGLEOFFSET=
3. Etter kommandoen angir du et tall mellom 0 og 359, i grader (for eksempel: ANGLEOFFSET=180).
Slik konfigurerer du vindvinkelfilteret hvis menyalternativet ikke vises:
1. Velg Generell konfigurasjon for å spesifisere data for filteret og forskyvningsinnstillingene.
2. Angi følgende kommando: ANGLEFILTER=
3. Etter kommandoen angir du et tall mellom 0 og 254, som representerer en tidskonstant i trinnvis økninger på 0,25 sekunder, eller 255 for å
representere den automatiske innstillingen (for eksempel: ANGLEFILTER=12).
Slik konfigurerer du vindstyrkefilteret:
1. Velg Generell konfigurasjon for å spesifisere data for filteret og forskyvningsinnstillingene.
2. Angi følgende kommando: SPEEDFILTER=
3. Etter kommandoen angir du et tall mellom 0 og 254, som representerer en tidskonstant i trinnvise økninger på 0,25 sekunder, eller 255 for å
representere den automatiske innstillingen (for eksempel: SPEEDFILTER=215).
Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000-produkter
37
NMEA 2000-sjekkliste
Bruk denne sjekklisten til å kontrollere NMEA 2000-installeringen.
Er NMEA 2000-nettverket koblet til strøm, og er strømmen balansert riktig i nettverket? (side 5)
Er NMEA 2000-nettverket koblet til strøm via tenningsbryteren, og hvis ikke, har du installert en bryter? (side 5)
Er NMEA 2000-strømkabelen jordet? Er den uisolerte ledningen koblet til det samme jordingspunktet? (side 5)
Er NMEA 2000-basisnettverket bygd med en lineær konstruksjon? (side 4)
Er det terminatorer i begge ender av NMEA 2000-nettverket? (side 7)
Er alle droppkabler kortere enn 6 meter (20 fot)? (side 8)
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for
Garmin-produkter finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2008–2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Mars 2012
Delenummer 190-00891-78 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising