Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | User guide | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Käyttöopas

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Käyttöopas
GMI 20
™
Käyttöopas
Kesäkuu 2013
190-01609-37_0A
Painettu Taiwanissa
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ GMI™ on Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.‍ Tätä tavaramerkkiä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.‍
NMEA®, NMEA 2000® ja NMEA 2000 ‑logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.‍
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen määrittäminen .............................................................. 1
Profiilit.............................................................................1
Profiilin valitseminen .................................................................. 1
Profiilin nimeäminen uudelleen .................................................. 1
Mukautettujen profiilien luominen .............................................. 1
Profiilin lukitseminen .................................................................. 1
Profiilien tehdasasetusten palauttaminen .................................. 1
Laitesivut........................................................................ 1
Laitesivujen selaaminen ............................................................. 1
Tietokenttien määrittäminen ....................................................... 1
Laitesivujen asettelun muuttaminen ........................................... 2
Laitesivun lisääminen ................................................................. 2
Laitesivun poistaminen .............................................................. 2
Laitesivujen järjestyksen muuttaminen ...................................... 2
Laitteen määrittäminen.................................................. 2
Järjestelmäasetukset ................................................................. 2
Näyttöasetukset ......................................................................... 3
Hälytysasetukset ........................................................................ 3
NMEA 2000 asetusten tarkasteleminen ..................................... 3
NMEA 2000 tietotyypin tiedot ..................................................... 3
Laitteen rekisteröiminen ............................................................. 3
Hakemisto ....................................................................... 4
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Laitteen määrittäminen
HUOMAUTUS: tietyt toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan,
jos laitteeseen on yhdistetty asianmukaiset tunnistimet.‍
GMI 20 ‑laitteella voit tarkastella siihen yhdistettyjen laitteiden
toimittamia tietoja NMEA 2000® tai NMEA® 0183 ‑verkossa.‍
Mukautettu (1,2,3): tyhjiä profiileja, joiden pohjalta voit luoda
uuden mukautetun profiilin.‍ Mukautetut profiilit eivät sisällä
esimääritettyjä laitesivuja.‍
Profiilin valitseminen
> Profiilit > Valitse profiili.‍
1 Valitse
2 Valitse profiili.‍
Profiilin nimeäminen uudelleen
1
2
3
4
Valitse
> Profiilit > Nimeä profiili uudelleen.‍
Voit selata kirjaimia valitsemalla
tai .‍
Voit valita kirjaimen valitsemalla Valitse.‍
Valitse Valmis.‍
Mukautettujen profiilien luominen
Voit luoda enintään kolme mukautettua profiilia.‍ Mukautettuun
profiiliin voi lisätä enintään kymmenen sivua useista
laitekokoelmista.‍
> Profiilit > Valitse profiili.‍
1 Valitse
2 Valitse Mukautettu 1, Mukautettu 2 tai Mukautettu 3.‍
3 Valitse sivu.‍
4 Valitse laite tai useita laitteita.‍
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit jatkaa laitesivujen lisäämistä mukautettuun profiiliin
valitsemalla Kyllä.‍
• Voit viimeistellä mukautetun profiilin valitsemalla Ei.‍
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näyttöön tai
laitenäyttöön.‍
Valitsemalla tämän voit palata laitteen tai näytön valikkoon.‍
tai
Valitsemalla tämän voit selata laitesivuja ja valikkoja.‍
Valitsemalla tämän voit näyttää näyttöasetukset.‍
Valitsemalla tämän kahdesti voit näyttää
taustavaloasetukset.‍
Painamalla tätä pitkään voit näyttää virrankatkaisuasetukset.‍
Profiilit
Profiilit ovat laitesivujen kokoelmia, joita voi mukauttaa.‍ Profiilit
voivat koostua laitesivuista, joilla näkyy samantyyppisiä tietoja,
kuten polttoaine- tai moottoritietoja.‍
Alkumäärityksen aikana voit valita yhden neljästä
esimääritetystä profiilista tai luoda mukautetun profiilin.‍ Voit
valita eri profiilin joka kerta.‍
Moottorivene: oletusarvoisesti tällä sivulla näkyvät laitesivut,
joilla näkyvät GPS-nopeustiedot, sijainnin koordinaatit,
suuntima reittipisteeseen, etäisyys seuraavaan
reittipisteeseen ja GPS-matkamittari.‍
Purjevene: oletusarvoisesti tällä sivulla näkyvät laitesivut, joilla
näkyvät suhteellisen tuulen nopeus, GPS-suunta, GPSnopeus, sijainnin koordinaatit, suuntima reittipisteeseen,
etäisyys seuraavaan reittipisteeseen ja GPS-matkamittari.‍
Kalastus: oletusarvoisesti tällä sivulla näkyvät laitesivut, joilla
näkyvät GPS-nopeus, veden lämpötila ja syvyys.‍
Moottori/polttoaine: oletusarvoisesti tällä sivulla näkyvät
laitesivut, joilla näkyvät moottori- ja polttoainetiedot.‍
Käytettävissä olevia moottorin tietoja ovat kierrokset,
trimmaus, lämpötila, jännite, öljynpaine, polttoaineen paine,
työntöpaine ja jäähdytysnesteen paine.‍ Polttoainetietoja ovat
polttoaineen virtaus, säiliön polttoainemäärä, polttoaineen
kokonaismäärän arvio, polttoaineen paine, polttoainekulutus
ja ajoalue.‍
Johdanto
Profiilin lukitseminen
Voit lukita profiilin, jotta tietokenttiä, sivun asettelua tai
samanaikaisesti näytettävien sivujen määrää ei voi muuttaa.‍
Valitse
> Profiilit > Lukitse profiili > Kyllä.‍
Profiilin lukituksen poistaminen
Valitse
> Profiilit > Avaa profiili > Kyllä.‍
Profiilien tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa avattujen profiilien tehdasasetukset.‍
> Profiilit > Palauta oletukset.‍
1 Valitse
2 Valitse Nykyinen profiili tai Kaikki profiilit.‍
3 Valitse Kyllä.‍
Laitesivut
Laitesivujen selaaminen
Valitse laitesivulla
tai
.‍
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattisen vierityksen avulla voit selata kaikkia laitesivuja
automaattisesti.‍
1 Valitse laitesivulla .‍
2 Valitse Järjestelmä > Automaattinen vieritys > Käytössä.‍
3 Valitse, miten kauan kukin laitesivu näkyy.‍
4 Valitse Valmis.‍
Tietokenttien määrittäminen
Laitesivun tietoja voidaan näyttää useilla tavoilla näkyvissä
olevan laitesivun mukaan.‍
Valitse
> Määritä tietokentät.‍
Kaavin tietokenttien määrittäminen
Joillakin laitesivuilla näkyy kaaviotietoja.‍ Voit määrittää
kaavioissa näkyvät tiedot.‍
1
1 Valitse laitesivulla
2 Valitse vaihtoehto:
> Määritä tietokentät.‍
• Voit näyttää tiedot lukuna kaavion sijasta valitsemalla
Näytä numero.‍
• Voit vaihtaa kaaviossa näkyvien tietojen tyypin
valitsemalla Kaaviotiedot.‍
• Voit määrittää, miten kauan kaavion tiedot näkyvät,
valitsemalla Kaavion kesto.‍
• Voit määrittää kaaviossa näkyvien arvojen asteikon
valitsemalla Kaavion asteikko.‍
• Voit palauttaa kaavion asteikon oletusarvot valitsemalla
Nollaa asteikko.‍
Laitesivujen asettelun muuttaminen
HUOMAUTUS: laitesivun asettelua voi muuttaa ainoastaan
sivuilla, joilla näkyy useita laitteita.‍
Laitesivujen asettelua voi muuttaa siten, että niillä näkyy
enintään neljä laitetta mistä tahansa luokasta.‍
> Muuta sivun asettelu.‍
1 Valitse
2 Valitse samanaikaisesti näytettävien laitenäyttöjen määrä.‍
3 Voit vaihtaa laitteen valitsemalla Vaihda.‍
4 Valitse luokka.‍
5 Valitse laite.‍
6 Valitse tarvittaessa tietojen tyyli.‍
7 Valitse Valmis.‍
Laitesivun lisääminen
1
2
3
4
5
Valitse
> Sivut > Lisää sivu.‍
Valitse laitesivukokoelma.‍
Voit selata laitesivuja valitsemalla
tai .‍
Valitse lisättävä laitesivu.‍
Tarvittaessa voit lisätä laitesivuja valitsemalla Kyllä.‍
Laitesivun poistaminen
> Sivut > Poista sivu.‍
1 Valitse
2 Valitse poistettava sivu.‍
3 Valitse Kyllä.‍
Laitesivujen järjestyksen muuttaminen
Voit muuttaa laitesivujen järjestystä.‍
> Sivut > Järjestä sivut uudelleen.‍
1 Valitse
2 Valitse laitesivu.‍
tai .‍
3 Voit siirtää laitesivua ylös- tai alaspäin valitsemalla
4 Voit sijoittaa laitesivun uuteen kohtaan valitsemalla Valitse.‍
Laitteen määrittäminen
Järjestelmäasetukset
Valitse
> Asennus > Järjestelmä.‍
Yksiköt: mittayksiköiden määrittäminen.‍
Suunta: kulkusuuntatietojen laskennassa käytetyn viittauksen
määrittäminen.‍
Hälytin: määrittää, kuuluuko laitteesta äänimerkkejä ja milloin
niitä kuuluu.‍
Automaattinen käynnistys: mahdollistaa laitteen
automaattisen käynnistymisen, kun NMEA 2000 verkko
käynnistyy.‍
Kieli: näyttökielen määritys.‍
2
Käyttötila: käyttötilan määrittäminen normaaliksi tilaksi tai
myymäläesittelytilaksi.‍
Polttoainekapasiteetti: veneen polttoaineen
maksimikapasiteetin määrittäminen.‍
Aika: sijainnin aikamuodon, aikavyöhykkeen ja kesäajan
määrittäminen.‍
Nopeuslähteet: polttoainehinnan ja tuulen nopeuslähteiden
määrittäminen.‍
Järjestelmätiedot: ohjelmistotietojen näyttäminen.‍
Tehdasasetukset: laitteen tehdasasetusten palauttaminen.‍
Kulkusuunnan tyypin valitseminen
> Asennus > Järjestelmä > Suunta.‍
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää GPS-sijainnin magneettisen deklinaation
automaattisesti valitsemalla Automaattinen pohjoinen.‍
• Voit määrittää viitteeksi maantieteellisen pohjoisen
valitsemalla Tosi.‍
• Voit määrittää erantoarvon valitsemalla Käyttäjän
pohjoinen.‍
Hälyttimen määrittäminen
> Asennus > Järjestelmä > Hälytin.‍
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa hälyttimen käytöstä valitsemalla Pois.‍
• Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin
ainoastaan, kun hälytyksiä käynnistyy, valitsemalla Vain
hälytykset.‍
• Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
painikkeita painetaan ja hälytyksiä käynnistyy,
valitsemalla Käytössä (näppäimet & hälytykset).‍
Ponnahdusikkunoiden ottaminen käyttöön
HUOMAUTUS: ponnahdusikkunan kestoksi voi määrittää 1 - 10
sekuntia.‍
Ponnahdusikkunat ilmoittavat, kun moottorin trimmaus ja
trimmilevyt ovat muuttuneet tietyn kynnysarvon verran.‍
> Asennus > Ponnahdusikkunat.‍
1 Valitse
2 Valitse ponnahdusikkuna.‍
3 Valitse ponnahdusikkunan kesto.‍
Mittarin rajojen mukauttaminen
Voit määrittää mittarin ylä- ja alarajat ja peruskäytön alueen.‍
Kun arvo ylittää peruskäyttötilan alueen, mittaritaulu muuttuu
punaiseksi.‍
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa
mittareissa.‍
> Asennus > Aseta mittarin rajat .‍
1 Valitse
2 Valitse mittari.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää peruskäyttötilan alueen vähimmäisarvon
valitsemalla Nimellisminimi.‍
• Voit määrittää peruskäyttötilan alueen enimmäisarvon
valitsemalla Nimellismaksimi.‍
• Voit määrittää mittarin alarajan nimellisminimiä
pienemmäksi valitsemalla Asteikkominimi.‍
• Voit määrittää mittarin ylärajan nimellismaksimia
suuremmaksi valitsemalla Asteikkomaksimi.‍
4 Valitse raja-arvo.‍
5 Toista vaiheita 3 ja 4, jos haluat määrittää lisää mittarirajoja.‍
6 Valitsemalla Kyllä voit tarvittaessa jakaa mittarin
rajoitusasetukset kaikkiin verkon Garmin® laitteisiin.‍
Laitteen määrittäminen
Sijaintimuodon määrittäminen
HUOMAUTUS: Älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumia, ellei
käytössä ole erilaista sijaintimuotoa käyttävä kartta.‍
Sijaintimuoto-asetus ottaa käyttöön sijaintimuodon, jossa
annettu sijaintilukema näkyy.‍ Karttadatum määrittää kartan
rakenteen määrittävän koordinaattijärjestelmän.‍
> Asennus > Järjestelmä > Sijainti.‍
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa sijaintimuodon, jossa lukema näkyy,
valitsemalla Sijaintimuoto.‍
• Voit vaihtaa koordinaattijärjestelmän, johon kartta
perustuu, valitsemalla Karttadatum.‍
Järjestelmän tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien järjestelmäasetusten oletusarvoiset
tehdasasetukset.‍
> Asennus > Järjestelmä > Tehdasasetukset.‍
1 Valitse
2 Valitse Kyllä.‍
Näyttöasetukset
Valitse
> Asennus > Näyttö.‍
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä.‍
Määritä värit: Kunkin väritilan värien määrittäminen.‍
Päiväväritilaa varten voi valita täydet värit tai jyrkän
kontrastin.‍ Yöväritilaa varten voi valita täydet värit, punaisen
ja mustan tai vihreän ja mustan.‍
Taustavalo: taustavalon kirkkauden määrittäminen.‍
Verkkojako: väritilan, värien määrityksen ja
taustavaloasetusten jakaminen NMEA 2000 verkossa
olevien laitteiden kanssa.‍
Köyttä aluksessa: määrittää laitteesta kuulumaan hälytyksen,
kun veneestä käytetyn köyden pituus saavuttaa määritetyn
pituuden.‍
Ankkurin telakointietäisyys: määrittää laitteesta kuulumaan
hälytyksen, kun käytetyn köyden pituus alittaa määritetyn
pituuden.‍
NMEA 2000 asetusten tarkasteleminen
Voit tarkastella NMEA 2000 laitteiden tietoja ja muuttaa laitteen
käytettävissä olevia laitekohtaisia asetuksia.‍
> Asennus > NMEA 2000 -laitteet.‍
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää tietoja laitteesta, kuten ohjelmistoversion ja
sarjanumeron, valitsemalla Laiteluettelo.‍
• Voit vaihtaa laitteen tunnuksen valitsemalla Laitteiden
tunnukset.‍
NMEA 2000 tietotyypin tiedot
Kukin NMEA 2000 sertifioitu tunnistin antaa yksilöiviä tietoja
NMEA 2000 sertifioidulle näyttälaitteelle, kuten GMI 20.‍
Näytössä näytettävissä olevat tiedot määräytyvät asennettujen
ja määritettyjen tunnistimien mukaan.‍ Katso Yleiset NMEA 2000
tietotyyppien vaatimukset -kohtaa Garmin NMEA 2000
tuotteiden tekninen käsikirja -oppaassa osoitteessa
www.garmin.com/‍support.‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Hälytysasetukset
Valitse
> Järjestelmä > Hälytykset.‍
Matala vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa pienempi.‍
Syvä vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa suurempi.‍
Pinnan lämpö: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun
kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai matalamman lämpötilan.‍
Polttoainetta yhteensä: määrittää laitteeseen hälytyksen, kun
jäljellä olevan polttoaineen määrä (polttoainetunnistimen
antamien polttoainetietojen mukaan) laskee määritetylle
tasolle.‍
Moottorin tila: määrittää käyttöön hälytyksen, kun moottori
ilmoittaa ongelmasta.‍
Suhteellisen tuulen nopeus: määrittää laitteen antamaan
hälytyksen, kun suhteellisen tuulen nopeus on määritetyllä
tasolla, laskee sen alapuolelle tai nousee sen yläpuolelle.‍
Tosituulen nopeus: määrittää laitteen antamaan hälytyksen,
kun tosituulen nopeus on määritetyllä tasolla, laskee sen
alapuolelle tai nousee sen yläpuolelle.‍
Suhteellisen tuulen kulma: määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun suhteellisen tuulen kulma on määritetyn kulman tasolla,
nousee sen yläpuolelle tai laskee sen alapuolelle.‍
Tosituulen kulma: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun
tosituulen kulma on kulman tasolla, nousee sen yläpuolelle
tai laskee sen alapuolelle.‍
Laitteen jännite: määrittää laitteen antamaan hälytyksen, kun
akun jännite saavuttaa määritetyn tason.‍
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen kuulumaan, jos vene
liikkuu määritetyn matkan päähän pisteestä, jossa GPS-laite
vastaanotti koordinaatit paikasta, jossa ankkuri pudotettiin.‍
Laitteen määrittäminen
3
Hakemisto
A
asetukset 2, 3
asetusten palauttaminen 3
automaattinen vieritys 1
H
hälytin 2
hälytykset
ankkurin laahaus 3
laitteen jännite 3
matala vesi 3
polttoaine 3
polttoainetta yhteensä 3
syvä vesi 3
J
järjestelmätiedot 2
L
laite, rekisteröinti 3
laitteen rekisteröiminen 3
laitteet 2
määritys 1
sivujen lisääminen 2
sivujen poistaminen 2
sivujärjestys 2
M
meri, hälytysten asetukset 3
mittarit, rajoitukset 2
N
NMEA 2000 3
näyttöasetukset 3
P
polttoainehälytys 3
profiilit 1
lukitseminen 1
lukituksen poistaminen 1
mukautetut 1
nimeäminen uudelleen 1
palauttaminen 1
valitseminen 1
S
sijaintimuoto 3
suunta, kulkusuunnan tyyppi 2
T
tuotteen rekisteröiminen 3
4
Hakemisto
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising