Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Installation guide | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Installationsvejledning

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Installationsvejledning
GMI™ 20 Installationsvejledning
For optimal ydeevne skal du installere dette navigeringsudstyr i
overensstemmelse med disse instruktioner. Hvis der opstår
problemer under installationen, skal du kontakte produktsupport
hos Garmin eller søge hjælp hos en fagmand.
Dette instrument kommunikerer med NMEA 2000 sensorer og
enheder og viser oplysninger som f.eks. hastighed, kurs,
vanddybde og brændstofoplysninger, når det er tilsluttet de
relevante sensorer. Instrumentet kan også kommunikere med
en NMEA 0183 enhed ved hjælp af et datakabel.
®
®
®
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
FORSIGTIG
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag. Opbevar den originale
købskvittering eller en kopi på et sikkert sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Log på din Garmin konto.
Kontakt til Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for at få hjælp og information, bl.a.
produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og
kundesupport.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser. Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne. Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden. Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.
Monteringsoverfladen skal være flad, så enheden ikke
beskadiges, når den monteres.
Enheden kan planmonteres i instrumentbrættet ved hjælp af den
medfølgende hardware og skabelon. Hvis du vil montere
enheden ved brug af en alternativ metode, hvor den flugter med
fronten af instrumentbrættet, skal du købe et sæt til
planmontering (professionel installation anbefales) hos din
Garmin forhandler.
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
• Monteringsstedet skal være under øjenhøjde for at give
optimalt udsyn, når du styrer fartøjet.
• Monteringsstedet skal give nem adgang til tasterne på
enheden.
• Monteringsoverfladen skal være stærk nok til at understøtte
enhedens vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller
stød.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Området bag monteringsoverfladen skal give plads til føring
og tilslutning af kablerne.
Montering af enheden
BEMÆRK
Hvis du monterer enheden i fiberglas, kan det anbefales at
bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning
udelukkende i det øverste gelcoat-lag, når du borer
forboringshullerne. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når
du strammer skruerne.
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes. Det anbefales at påføre skruerne et rustfrit ikkelimende smøremiddel, før de monteres.
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til planmontering af enheden i instrumentbrættet. Hvis du
vil montere enheden, så skærmen flugter med
instrumentbrættet, skal du købe et planmonteringssæt fra
Garmin forhandleren.
1 Klip skabelonen til planmontering til, og kontroller, at den kan
være på det sted, hvor du planlægger at montere
navigeringsudstyret.
Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken.
Fjern
beklædningen fra det selvklæbende område på
2
bagsiden af skabelonen, og sæt den på det sted, hvor du
planlægger at montere navigeringsudstyret.
3 Hvis du planlægger at skære hullet med en kontursav i stedet
for en 90 mm (3,5 tommer) hulsav, skal du bruge et 10 mm
(3/8 tommer) borehoved til at lave et forboringshul, før du
begynder at save i monteringsoverfladen.
4 Brug kontursav eller 90 mm (3,5 tommer) hulsav til skære
monteringsoverfladen langs indersiden af den linje, der er
tegnet på skabelonen.
5 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse hullets
størrelse.
Placer
navigeringsudstyret i det udskårne hul for at
6
kontrollere, at de fire monteringshuller på skabelonen er
placeret korrekt.
7 Hvis monteringshullerne ikke er korrekte, skal du markere de
korrekte placeringer for monteringshullerne.
Fjern
navigeringsudstyret fra det udskårne hul.
8
9 Bor forboringshullerne på 2,8 mm (7/64 tommer).
Hvis du monterer navigeringsudstyret i fiberglas, skal du
bruge et forsænkningshoved som angivet i anvisningen.
10 Fjern resten af skabelonen.
11 Placer den medfølgende pakning på bagsiden af enheden,
og smør marineforsegler omkring pakningen for at forhindre
lækage bag instrumentbrættet.
12 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
13 Placer navigeringsudstyret i det udskårne hul.
14 Fastgør navigeringsudstyret på monteringsoverfladen ved
hjælp af de medfølgende skruer.
Oktober 2017
190-01609-76_0B
Hvis du monterer navigeringsudstyret i fiberglas, skal du
bruge et rustfrit smøremiddel som angivet i anvisningen.
15 Klik pyntelisten À på plads.
Punkt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivelse
Vindsensor
Navigeringsudstyr
Tænding eller serieafbryder
NMEA 2000 strømkabel
NMEA 2000 dropkabel
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 0183 - Overvejelser om tilslutning
Overvejelser om tilslutning
Navigeringsudstyret sluttes til strømmen og til datakilder via et
NMEA 2000 netværk. Derudover kan navigeringsudstyret sluttes
til en NMEA 0183 datakilde ved hjælp af et datakabel
(medfølger ikke).
NMEA 2000 Overvejelser om tilslutning
BEMÆRK
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk, bør NMEA 2000 netværket allerede være tilsluttet
strømforsyningen. Du må ikke tilslutte NMEA 2000 strømkablet
til et eksisterende NMEA 2000 netværk, da der kun bør være
tilsluttet én strømkilde til et NMEA 2000 netværk.
Hvis du tilslutter denne enhed til et eksisterende NMEA 2000
netværk eller motornetværk fra en anden bør du installere en
NMEA 2000 Power Isolator (010-11580-00) mellem det
eksisterende netværk og Garmin enhederne.
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder. NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.
Navigeringsudstyret opretter forbindelse til et NMEA 2000
netværk på båden. NMEA 2000 netværket forsyner
navigeringsudstyret med strøm og data fra NMEA 2000
enheder, f.eks. en vindsensor. De medfølgende NMEA 2000
kabler og stik giver dig mulighed for enten at tilslutte enheden til
dit eksisterende NMEA 2000 netværk eller at oprette et
grundlæggende NMEA 2000 netværk, hvis det er nødvendigt.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter. Du kan downloade referencen ved at
gå til www.garmin.com/manuals.
• Navigeringsudstyret kan modtage NMEA 0183 data fra én
enhed ved hjælp af et NMEA datakabel (medfølger ikke),
men det kan ikke sende data fra NMEA 0183 enheden til
NMEA 2000 netværket.
• Hvis du udskifter ældre Garmin navigeringsudstyr, som i
øjeblikket anvender et NMEA datakabel, behøver du ikke at
købe et nyt, men det kan være nødvendigt at udskifte
låseringen med kvart omdrejning med en låsering med
gevind. Besøg din lokale Garmin forhandler eller
www.garmin.com for at få flere oplysninger.
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183
kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) A (+) og B (-).
• Når NMEA 0183 enheder tilsluttes med to sendeledninger, er
det ikke nødvendigt, at NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheden er sluttet til fælles jord.
• Når du tilslutter en NMEA 0183 enhed, der kun har én
sendeledning (Tx), skal NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheden være tilsluttet fælles jord.
• Til længere ledninger bør du bruge en ledning på mindst
0,33 mm2 (22 AWG).
• Du skal lodde og forsegle alle forbindelser med
varmekrymperør.
Ledningsfarve Ledningsfunktion
Rød
En rød ledning forefindes kun på nogle varianter af
datakablet, og den skal ikke tilsluttes.
Sort
Tilbehør (-). Denne ledning anvendes kun, når navigeringsudstyret sluttes til en Garmin HVS GPS-antenne.
Gul
Tilbehør (+). Denne ledning anvendes kun, når navigeringsudstyret sluttes til en Garmin HVS GPS-antenne.
Blå
Tx/A (+). Denne ledning anvendes kun, når navigeringsudstyret sluttes til en Garmin HVS GPS-antenne.
Hvid
Tx/B (-). Denne ledning anvendes kun, når navigeringsudstyret sluttes til en Garmin HVS GPS-antenne.
Brun
Rx/A (+)
Grøn
Rx/B (-)
NMEA 0183 Ledningsdiagrammer
Dette diagram er et eksempel på en tilslutning til en almindelig
NMEA 0183 enhed med to Tx-ledninger.
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
2
Navigeringsudtyr med et NMEA datakabel (medfølger ikke)
12 V DC strømkilde
NMEA 0183 kompatibel enhed
GMI 20 Installationsvejledning
Vare Garmin-ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Garminledningsfarve
NMEA 0183 Funktion af ledninger
Specifikation
Mål
Vægt med soldæksel
283 g (9,98 oz.)
Ikke relevant
Ikke relevant
Strøm
Temperaturområde
Fra -15° til 70°C (fra 5° til 158°F)
Ikke relevant
Ikke relevant
Data jord
209 mm (8,25")
Rx/A (+)
Brun
Tx/A (+)
Sikkerhedsafstand for
kompas
Rx/B (-)
Grøn
Tx B (-)
Materiale
Kabinet: Fuldt tætnet polycarbonat,
vandtæt iht. standarderne i IEC 60529
IPX7
Linse: Glas med anti-refleksbehandling
Lysstyrke
1200 cd/m2 (NIT)
Strømforbrug
3 W maks.
Enhedens maksimale
spænding
32 V DC
Dette diagram er et eksempel på en tilslutning til en almindelig
NMEA 0183 enhed med én Tx-ledning.
NMEA 2000 indgangsspæn- 9 til 16 V DC
ding
NMEA 2000 load
equivalency number (LEN)
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Navigeringsudtyr med et NMEA datakabel (medfølger ikke)
NMEA 2000 netværk (skal være sluttes til samme jord som
NMEA datakablet)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
12 V DC strømkilde
059904 ISO-anmodning
NMEA 0183 kompatibel enhed
060928 ISO-adressekrav
Vare Garmin ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
7 (350 mA ved 9 V DC)
126208 NMEA: Kommando, anmodning og anerkendelse af gruppefunktion
Garmin lednings- NMEA 0183 farve
Funktion af
ledninger
126464 Send gruppefunktion for PGN-oversigt
126996 Produktoplysninger
Ikke relevant
Ikke relevant
Strøm
Ikke relevant
Ikke relevant
Strøm jord
Rx/B (-)
Grøn
Data jord
127245 Ror
Rx/A (+)
Brun
Tx
127250 Fartøjsretning
Modtag
126992 Systemtid
127488 Motorparametre: hurtig opdatering
Dette diagram er et eksempel på en tilslutning til en Garmin
HVS GPS-antenne.
127489 Motorparametre: dynamiske
127493 Gearparametre: dynamiske
127498 Motorparametre: statiske
127505 Væskeniveau
127508 Batteristatus
128259 Hastighed: i forhold til vand
128267 Vanddybde
129025 Position, hurtig opdatering
129026 COG/SOG – hurtig opdatering
Vare Beskrivelse
À
Á
Â
129029 GNSS-positionsdata
Navigeringsudtyr med et NMEA datakabel (medfølger ikke)
129044 Referencepunkt
12 V DC-strømkilde
129283 Cross Track-fejl
Garmin HVS GPS-antenne
129284 Navigationsdata
Farve på antenneledning
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
Ikke relevant
Rød
129540 GNSS kan ses
Sort
Sort
130306 Vinddata
Gul
Orange
130310 Miljøparametre
Blå
Hvid
130311 Miljøparametre
Hvid
Hvid/orange
130312 Temperatur
Brun
Grå
130313 Fugtighed
Grøn
Hvid/rød
130314 Faktisk tryk
Vare Farve på navigeringsudstyrets
ledning
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
129539 GNSS reducering af nøjagtighed (DOP)
130576 Status som lille fartøj
Specifikationer
NMEA 0183 oplysninger
Specifikation
Mål
Mål uden soldæksel
(H×B×D)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tommer)
Mål med soldæksel
(H×B×D)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tommer)
Sætning
Beskrivelse
AAN
Automatiske ankerdata
Vægt uden soldæksel
247 g (8,71 oz.)
BOD
Pejling (start til destination)
GMI 20 Installationsvejledning
Når instrumentet er tilsluttet en valgfri NMEA 0183 kompatibel
enhed, kan det modtage disse NMEA 0183 sætninger.
3
Sætning
Beskrivelse
BWC
Pejling og afstand til waypoint
DBT
Dybde under transducer
DTM
Anvendt dato
DPT
Dybde
GGA
Global Positioning System-datarettelse
GLL
Geografisk position (breddegrad/længdegrad)
GRMB
GPS-data
GRME
GPS-position fejldata
GSA
GNSS DOP og aktive satellitter
GSV
GNSS kan ses
HDG
Kurs, afvigelse og variation
HDM
Kurs, magnetisk
HDT
Kurs, sand
MDA
Meteorologisk composite
MTW
Vandtemperatur
MWD
Vindretning og -hastighed
MWV
Vindhastighed og -vinkel
RMB
Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
RMC
Anbefalet minimum for specifikke GNSS-data
THS
Kurssensordata
VHW
Fart gennem vand og kurs
WPL
Waypointposition
XTE
Cross Track-fejl
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA-format og sætninger (National Marine Electronics Association) hos: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2013–2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin , Garmin logoet og GPSMAP er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMI™ er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende
National Marine Electronics Association.
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising