Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Lynstartvejledning

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Lynstartvejledning
GMI 20
™
Lynstartvejledning
Maj 2013
190-01609-56_0A
Trykt i Taiwan
Introduktion
5 Vælg en funktion:
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Låse en profil
Enhedskonfiguration
BEMÆRK: Visse funktioner er kun tilgængelige, hvis de
relevante sensorer er sluttet til enheden.‍
GMI 20 giver dig mulighed for at vise data fra sensorer, der er
tilsluttet enheden på et NMEA 2000® eller NMEA® 0183netværk.‍
• Vælg Ja for at fortsætte med at tilføje instrumentsider til
den brugerdefinerede profil.‍
• Vælg Nej for at fuldføre den brugerdefinerede profil.‍
Du kan låse en profil, så der ikke kan foretages ændringer i
datafelter, sideopsætning eller antal sider, der kan vises ad
gangen.‍
Vælg
> Profiler > Lås profil > Ja.‍
Låse en profil op
Vælg
> Profiler > Lås op for profil > Ja.‍
Gendanne profiler til deres standardindstillinger
Du kan gendanne fabriksindstillingerne for profiler, der ikke er
låst.‍
> Profiler > Nulstil standardindstillinger.‍
1 Vælg
2 Vælg Aktuel profil eller Alle profiler.‍
3 Vælg Ja.‍
Instrumentsider
Bladre gennem instrumentsider
Vælg
eller
fra instrumentsiden.‍
Konfigurering af datafelterne
Data på en instrumentside kan vises på forskellige måder
afhængigt af den viste instrumentside.‍
Vælg
> Konfigurer datafelter.‍
Åbner den forrige menu eller instrumentskærmbilledet.‍
Viser yderligere indstillinger for et instrument eller
skærmbillede.‍
eller
Ruller gennem instrumentsider og menupunkter.‍
Åbner displayindstillingerne, når der trykkes på den én
gang.‍ Slukker for enheden, når den holdes inde.‍
Åbner indstillingerne for baggrundsbelysning, når der
trykkes på den to gange.‍
Åbner indstillingerne for slukning, når den holdes inde.‍
Profiler
Profiler er samlinger af instrumentsider og indstillingssider, der
kan tilpasses og lægges i brugerdefinerede kategorier.‍ Profiler
kan bestå af instrumentsider, der viser ens data, f.‍eks.‍
brændstofdata eller motordata.‍
Valg af en profil
> Profiler > Vælg profil.‍
1 Vælg
2 Vælg en profil.‍
Omdøbe en profil
> Profiler > Omdøb profil.‍
1 Vælg
eller
for at rulle gennem bogstaverne.‍
2 Vælg
3 Vælg Vælg for at vælge et bogstav.‍
4 Vælg Udført.‍
Oprette brugerdefinerede profiler
Du kan oprette op til tre brugerdefinerede profiler.‍ Du kan tilføje
op til ti sider fra forskellige instrumentsamlinger til en
brugerdefineret profil.‍
> Profiler > Vælg profil.‍
1 Vælg
2 Vælg Brugerdefineret 1, Brugerdefineret 2 eller
Brugerdefineret 3.‍
3 Vælg en side.‍
4 Vælg et instrument eller flere instrumenter.‍
2
Tilføje en instrumentside
> Sider > Tilføj side.‍
1 Vælg
2 Vælg en samling af instrumentsider.‍
eller
for at rulle gennem instrumentsiderne.‍
3 Vælg
4 Vælg en instrumentside, du vil tilføje.‍
5 Vælg om nødvendigt Ja for at tilføje flere instrumentsider.‍
Fjerne en instrumentside
> Sider > Fjern side.‍
1 Vælg
Vælg en side, du vil fjerne.‍
2
3 Vælg Ja.‍
Ændre rækkefølgen af instrumentsider
Du kan ændre rækkefølgen på instrumentsiderne.‍
> Sider > Omarranger sider.‍
1 Vælg
Vælg en instrumentside.‍
2
eller
for at flytte instrumentsiden op eller ned i
3 Vælg
rækkefølgen.‍
4 Vælg Vælg for at sætte instrumentsiden ind på den nye
plads i rækkefølgen.‍
Enhedskonfiguration
Systemindstillinger
Vælg
> Opsætning > System.‍
Enheder: Ændring af måleenheder.‍
Retning: Indstiller den reference, der bruges til at beregne
kursoplysninger.‍
Signaltone: Indstiller om og hvornår, der anvendes lyd.‍
Tænd automatisk: Lader enheden tændes automatisk, når
NMEA 2000 netværket aktiveres.‍
Sprog: Indstiller sproget for skærmen.‍
Funktionstilstand: Indstiller funktionstilstanden til normal eller
butiksdemofunktion.‍
Brændstofkapacitet: Indstiller den maksimale
brændstofkapacitet for din båd.‍
Tid: Indstiller tidsformatet, tidszone og sommertid for din
placering.‍
Kilder til hastighed: Indstiller kilder til hastighed for
brændstoføkonomi og vind.‍
Systemoplysninger: Viser softwareinformation.‍
Fabriksindstillinger: Gendanner enhedens fabriksindstillinger.‍
Displayindstillinger
• Vælg Enhedsliste for at se oplysninger om enheden,
f.‍eks.‍ softwareversion og serienummer.‍
• Vælg Etiketenheder for at skifte navn på en enhed.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Vælg
> Opsætning > Display.‍
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.‍
Konfigurer farver: Indstiller farvekonfigurationen for hvert
farvevalg.‍ For hvert farvevalg kan du vælge en konfiguration
med fuld farve eller høj kontrast.‍ For nattefarver kan du
vælge en konfiguration med fuld farve, rød og sort eller grøn
og sort.‍
Baggrundslys: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.‍
Netværksdeling: Deler farvevalg, farvekonfiguration og
indstillinger for baggrundsbelysning med enheder på NMEA
2000 netværket.‍
Alarmindstillinger
Vælg
> System > Alarmer.‍
Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
mindre end den angivne værdi.‍
Dybt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, når dybden bliver
større end den angivne værdi.‍
Overfladetemperatur: Indstiller en alarm til at lyde, når
transduceren rapporterer en temperatur, der er 1,1 °C (2 °F)
over eller under den angivne temperatur.‍
Total brændstof ombord: Indstiller en alarm til at lyde, når den
resterende brændstofmængde (på baggrund af oplysninger
om brændstoftilstrømning fra en brændstofsensor) når det
angivne niveau.‍
Maskinstatus: Indstiller en alarm til at lyde, når en motor
indikerer et problem.‍
Relativ vindhastighed: Indstiller en alarm til at lyde, når den
relative vindhastighed ligger på, over eller under den angivne
hastighed.‍
Sand vindhastighed: Indstiller en alarm til at lyde, når den
sande vindhastighed ligger på, over eller under den angivne
hastighed.‍
Relativ vindvinkel: Indstiller en alarm til at lyde, når den
relative vindvinkel er lig med, større eller mindre end den
angivne vinkel.‍
Sand vindvinkel: Indstiller en alarm til at lyde, når den sande
vindvinkel er lig med, større eller mindre end den angivne
vinkel.‍
Enhedsspænding: Indstiller en alarm til at lyde, når
batterispændingen når et bestemt niveau.‍
Ankervagt: Indstiller en alarm til at lyde, når båden er kommet
en bestemt afstand væk fra det punkt, hvor GPS'en modtog
koordinaterne for, hvor ankeret blev kastet.‍
Total mængde ankertov ombord: Indstiller en alarm til at lyde,
når ankeret er en specificeret afstand væk fra båden.‍
Afstand til ankerplads: Indstiller en alarm til at lyde, når den
nærmeste ankerplads ligger inden for en specificeret
afstand.‍
Visning af NMEA 2000 indstillinger
Du kan få vist oplysninger om dine NMEA 2000 enheder og
ændre tilgængelige enhedsspecifikke funktioner for enheden.‍
> Opsætning > NMEA 2000-enheder.‍
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. GMI™ 20 er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber. Dette varemærke må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede
varemærker tilhørende National Marine Electronics
Association.
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising