Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Asennusohjeet

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Asennusohjeet
GMI™ 20 ‑asennusohjeet
Asenna tämä veneilylaite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta
järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti. Jos laitteen
asentaminen on vaikeaa, ota yhteys Garmin tuotetukeen tai
ammattiasentajaan.
Laite voi olla yhteydessä NMEA 2000 tunnistimiin ja laitteisiin ja
näyttää tietoja esimerkiksi nopeudesta, kulkusuunnasta, veden
syvyydestä sekä polttoaineesta ollessaan yhteydessä vastaaviin
tunnistimiin. Laite voi olla yhteydessä myös NMEA 0183
‑laitteeseen valinnaisen datakaapelin kautta.
®
®
®
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Huomioitavaa kiinnitysvaiheessa
HUOMAUTUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Asennuspinnan on oltava tasainen, jotta laite ei vahingoitu
asennettuna.
Laitteen voi tasokiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana
toimitettuja tarvikkeita ja mallia. Jos haluat kiinnittää laitteen
siten, että näyttö on kojelaudan suuntainen, osta vastaava
kiinnityssarja (ammattimaista asennusta suositellaan) Garmin
myyjältä.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikan pitäisi olla silmän tasolla tai sen alapuolella,
jotta katselukulma on optimaalinen, kun ohjaat alusta.
• Laitteen painikkeiden on oltava helposti käytettävissä
kiinnityspaikassa.
• Kiinnityspinnan on kestettävä laitteen paino ja suojattava
laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Kiinnityspinnan takana on oltava riittävästi tilaa kaapeleiden
ohjaamiseen ja liittämiseen.
Laitteen kiinnittäminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista estävää
voiteluainetta ennen kiristämistä.
Voit tasokiinnittää laitteen kojelautaan mukana toimitetun mallin
ja tarvikkeiden avulla. Jos haluat kiinnittää laitteen siten, että
näyttö on kojelaudan suuntainen, osta vastaava kiinnityssarja
Garmin myyjältä.
1 Tasaa tasokiinnitysmalli ja varmista, että se mahtuu kohtaan,
johon haluat kiinnittää veneilylaitteen.
Tasokiinnitysmalli toimitetaan laitteen mukana.
2 Irrota mallin takana olevan tarran suojus ja kiinnitä tarra
veneilylaitteen asennuspaikkaan.
3 Jos aiot sahata reiän kuviosahalla 90 mm:n (3,5 tuuman)
reikäsahan sijasta, poraa kiinnityspintaan aloitusreikä
10 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin katkoviivan
mukainen aukko kuviosahalla tai 90 mm:n (3,5 tuuman)
reikäsahalla.
5 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
6 Aseta veneilylaite aukkoon ja varmista, että mallin
kiinnitysreiät ovat oikeissa paikoissa.
7 Jos kiinnitysreiät eivät ole oikeissa paikoissa, merkitse
kiinnitysreikien oikeat paikat.
8 Poista veneilylaite aukosta.
9 Poraa 2,8 mm:n (7/64 tuuman) aloitusreiät.
Jos kiinnität veneilylaitetta lasikuituun, käytä
upotusporanterää Ilmoitus-kohdan mukaisesti.
10 Irrota loput mallista.
11 Kiinnitä mukana toimitettu tiiviste laitteen taakse ja levitä
merivedenkestävää tiivistysainetta tiivisteen ympärille, jotta
vettä ei pääse kojelaudan taakse.
12 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät
korroosion estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.
13 Aseta veneilylaite aukkoon.
14 Kiinnitä veneilylaite kiinnityspintaan tukevasti mukana
toimitetuilla ruuveilla.
Jos kiinnität veneilylaitetta lasikuituun, käytä kitkasyöpymistä
estävää voiteluainetta Ilmoitus-kohdan mukaisesti.
Napsauta
kehys À paikalleen.
15
Lokakuu 2017
190-01609-77_0B
Kohde
Kuvaus
NMEA 2000 T liitäntä
Ç
È
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Veneilylaite liitetään virtalähteeseen ja tietolähteisiin NMEA
2000 verkon kautta. Lisäksi veneilylaite voi yhdistää NMEA 0183
‑tietolähteeseen datakaapelin kautta (lisävaruste).
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Veneilylaite liitetään NMEA 2000 veneen verkkoon. NMEA 2000
verkon kautta veneilylaite saa virtaa ja tietoja NMEA 2000
laitteista, kuten tuulianturista. Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä voit liittää laitteen nykyiseen NMEA 2000
verkkoon tai luoda NMEA 2000 perusverkon tarvittaessa.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit ladata oppaan osoitteesta
www.garmin.com/manuals.
• Veneilylaite voi vastaanottaa NMEA 0183 ‑tietoja yhdestä
laitteesta NMEA datakaapelin kautta (lisävaruste), mutta se
ei voi lähettää tietoja NMEA 0183 ‑laitteesta NMEA 2000
verkkoon.
• Jos olet vaihtamassa vanhemman Garmin veneilylaitteen,
joka käyttää NMEA datakaapelia, sinun ei tarvitse ostaa uutta
datakaapelia, mutta joudut ehkä vaihtamaan
neljäsosakierroksen käännettävän lukitusrenkaan kierteiseen
lukitusrenkaaseen. Saat lisätietoja paikalliselta Garmin
myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
• NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) A (+)- ja B (-) -johtimien tunnistamiseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitteita, joissa on kaksi lähettävää
johdinta, NMEA 2000 väylää ja NMEA 0183 ‑laitetta ei
tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183 ‑laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
• Kaapeleita jatkettaessa on käytettävä vähintään 0,33 mm2:n
(22 AWG) johtoa.
• Juota ja tiivistä kaikki liitännät kutistemuovilla.
Johtimen väri Johtimen toiminto
Punainen
Punainen johto on vain joissakin datakaapelin
versioissa, eikä sitä kuulu kytkeä.
Musta
Lisävaruste (-). Tätä johtoa käytetään ainoastaan, kun
veneilylaite liitetään Garmin HVS GPS ‑antenniin.
Keltainen
Lisävaruste (+). Tätä johtoa käytetään ainoastaan, kun
veneilylaite liitetään Garmin HVS GPS ‑antenniin.
Sininen
Tx/A (+). Tätä johtoa käytetään ainoastaan, kun veneilylaite liitetään Garmin HVS GPS ‑antenniin.
Valkoinen
Tx/B (-). Tätä johtoa käytetään ainoastaan, kun veneilylaite liitetään Garmin HVS GPS ‑antenniin.
Ruskea
Rx/A (+)
Vihreä
Rx/B (-)
NMEA 0183 ‑kytkentäkaaviot
Tämä kaavio on esimerkki kytkennästä tavalliseen NMEA 0183
‑laitteeseen, jossa on kaksi Tx-johdinta.
Kohde
Kuvaus
Veneilylaite ja NMEA datakaapeli (lisävaruste)
À
Á
Â
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
2
Kuvaus
Tuulianturi
Veneilylaite
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
NMEA 2000 virtajohto
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Garminjohtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen
johtimen toiminto
-
-
Virta
-
-
Datamaadoitus
Rx/A (+)
Ruskea
Tx/A (+)
Rx/B (-)
Vihreä
Tx/B (-)
Kohde Garmin-johtimen
tarkoitus
Ê
Ë
Ì
Í
Tämä kaavio on esimerkki kytkennästä tavalliseen NMEA 0183
‑laitteeseen, jossa on yksi Tx-johdin.
GMI 20 ‑asennusohjeet
Tekniset tiedot
Mittatiedot
NMEA 2000 tulojännite
9–16 Vdc
NMEA 2000 LEN (load
equivalency number)
7 (350 mA, 9 Vdc)
NMEA 2000 ‑PGN-tiedot
Tyyppi
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Kuvaus
059904 ISO-pyyntö
Veneilylaite ja NMEA datakaapeli (lisävaruste)
060928 ISO-osoitevaatimus
NMEA 2000 verkko (liitettävä samaan maadoitukseen kuin
NMEA datakaapeli)
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
12 Vdc:n virtalähde
126464 Lähetyksen PGN-luetteloryhmätoiminto
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Garminjohtimen väri
NMEA 0183 ‑laitteen
johtimen toiminto
-
-
Virta
127245 Peräsin
-
-
Virtamaadoitus
127250 Aluksen suunta
Rx/B (-)
Vihreä
Datamaadoitus
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
Rx/A (+)
Ruskea
Tx
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
Kohde Garmin-johtimen
tarkoitus
Ê
Ë
Ì
Í
PGN
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
126996 Tuotetiedot
Vastaanotto
126992 Järjestelmän aika
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
Tämä kaavio on esimerkki kytkennästä Garmin HVS GPS
‑antenniin.
127498 Moottorin parametrit: staattinen
127505 Nestetaso
127508 Akun tila
128259 Nopeus: vesiviittaus
128267 Veden syvyys
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
Kohde
129044 Datum
Kuvaus
129284 Navigointitiedot
12 Vdc:n virtalähde
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
Garmin HVS GPS ‑antenni
Antennin johtimen väri
129539 GNSS DOP (dilution of precision,
tarkkuuden heikkeneminen)
-
Punainen
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
Musta
Musta
130306 Tuulitiedot
Keltainen
Oranssi
130310 Ympäristöparametrit
Sininen
Valkoinen
130311 Ympäristöparametrit
Valkoinen
Valkoinen/oranssi
130312 Lämpötila
Ruskea
Harmaa
130313 Ilmankosteus
Vihreä
Valkoinen/punainen
130314 Todellinen ilmanpaine
Kohde Veneilylaitteen johtimen väri
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
129283 Cross Track Error ‑virhe
Veneilylaite ja NMEA datakaapeli (lisävaruste)
À
Á
Â
130576 Pienen aluksen tila
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat ilman suojusta (K×L×S) 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tuumaa)
NMEA 0183 ‑tiedot
Kun laite on liitetty valinnaiseen NMEA 0183 ‑yhteensopivaan
laitteeseen, se voi vastaanottaa näitä NMEA 0183 ‑määrityksiä.
Mitat suojuksen kanssa
(K×L×S)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tuumaa)
Määritys
Kuvaus
AAN
Automaattiset ankkuritiedot
Paino ilman suojusta
247 g (8,71 unssia)
BOD
Suuntima (alkuperäisestä määränpäähän)
Paino suojuksen kanssa
283 g (9,98 unssia)
BWC
Suuntima ja matka reittipisteeseen
Suositeltu käyttölämpötila
-15–70 °C (5–158 °F)
DBT
Syvyys anturin alla
Kompassin turvaväli
209 mm (8,25 tuumaa)
DTM
Käytettävä datum
Materiaali
Kotelo: täysin koteloitu polykarbonaatti,
vesitiivis IEC 60529 IPX7 ‑standardien
mukaan
Linssi: lasi, jossa häikäisyä estävä
käsittely
DPT
Syvyys
GGA
GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot
GLL
Maantieteellinen sijainti (leveysaste ja pituusaste)
GRMB
GPS-tiedot
Kirkkaus
1200 cd/m2 (NIT)
GRME
GPS-sijaintivirheen tiedot
Virrankäyttö
Enintään 3 W
GSA
GNSS DOP ja aktiiviset satelliitit
32 Vdc
GSV
GNSS-satelliitit näkyvissä
Laitteen enimmäisjännite
GMI 20 ‑asennusohjeet
3
Määritys
Kuvaus
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
HDT
Suunta, todellinen
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MTW
Veden lämpö
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
RMB
Suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
RMC
Suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot
THS
Suuntatunnistimen tiedot
VHW
Nopeus veteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
XTE
Cross Track Error ‑virhe
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics
Association) ‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden
osoitteeseen: NMEASeven Riggs AvenueSeverna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
© 2013–2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin , Garmin logo ja GPSMAP ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GMI™ on Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
Garminin nimenomaista lupaa.
®
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 ‑logo ovat National Marine Electronics
Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising