Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Aloitusopas

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Aloitusopas
GMI 20
™
Aloitusopas
Toukokuu 2013
190-01609-57_0A
Painettu Taiwanissa
Johdanto
• Voit viimeistellä mukautetun profiilin valitsemalla Ei.‍
Profiilin lukitseminen
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Voit lukita profiilin, jotta tietokenttiä, sivun asettelua tai
samanaikaisesti näytettävien sivujen määrää ei voi muuttaa.‍
Valitse
> Profiilit > Lukitse profiili > Kyllä.‍
Laitteen määrittäminen
Profiilin lukituksen poistaminen
Valitse
> Profiilit > Avaa profiili > Kyllä.‍
HUOMAUTUS: tietyt toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan,
jos laitteeseen on yhdistetty asianmukaiset tunnistimet.‍
GMI 20 ‑laitteella voit tarkastella siihen yhdistettyjen laitteiden
toimittamia tietoja NMEA 2000® tai NMEA® 0183 ‑verkossa.‍
Profiilien tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa avattujen profiilien tehdasasetukset.‍
> Profiilit > Palauta oletukset.‍
1 Valitse
2 Valitse Nykyinen profiili tai Kaikki profiilit.‍
3 Valitse Kyllä.‍
Laitesivut
Laitesivujen selaaminen
Valitse laitesivulla
tai
.‍
Tietokenttien määrittäminen
Laitesivun tietoja voidaan näyttää useilla tavoilla näkyvissä
olevan laitesivun mukaan.‍
Valitse
> Määritä tietokentät.‍
Siirtyminen edelliseen valikkoon tai laitenäyttöön.‍
Laitteen tai näytön lisäasetusten näyttäminen.‍
tai
Laitesivujen ja valikkokohtien selaaminen.‍
Näyttöasetusten avaaminen painamalla kerran.‍ Laitteen
sammuttaminen painamalla pitkään.‍
Taustavaloasetusten avaaminen painamalla kaksi kertaa.‍
Sammutusasetusten avaaminen painamalla pitkään.‍
Profiilit
Profiilit ovat laite- ja asetussivujen kokoelmia, joita voi
mukauttaa ja sijoittaa mukautettuihin luokkiin.‍ Profiilit voivat
koostua laitesivuista, joilla näkyy samantyyppisiä tietoja, kuten
polttoaine- tai moottoritietoja.‍
Profiilin valitseminen
> Profiilit > Valitse profiili.‍
1 Valitse
Valitse profiili.‍
2
Profiilin nimeäminen uudelleen
> Profiilit > Nimeä profiili uudelleen.‍
1 Valitse
tai .‍
2 Voit selata kirjaimia valitsemalla
3 Voit valita kirjaimen valitsemalla Valitse.‍
4 Valitse Valmis.‍
Mukautettujen profiilien luominen
Voit luoda enintään kolme mukautettua profiilia.‍ Mukautettuun
profiiliin voi lisätä enintään kymmenen sivua useista
laitekokoelmista.‍
> Profiilit > Valitse profiili.‍
1 Valitse
2 Valitse Mukautettu 1, Mukautettu 2 tai Mukautettu 3.‍
3 Valitse sivu.‍
4 Valitse laite tai useita laitteita.‍
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit jatkaa laitesivujen lisäämistä mukautettuun profiiliin
valitsemalla Kyllä.‍
2
Laitesivun lisääminen
> Sivut > Lisää sivu.‍
1 Valitse
2 Valitse laitesivukokoelma.‍
tai .‍
3 Voit selata laitesivuja valitsemalla
4 Valitse lisättävä laitesivu.‍
5 Tarvittaessa voit lisätä laitesivuja valitsemalla Kyllä.‍
Laitesivun poistaminen
> Sivut > Poista sivu.‍
1 Valitse
Valitse poistettava sivu.‍
2
3 Valitse Kyllä.‍
Laitesivujen järjestyksen muuttaminen
Voit muuttaa laitesivujen järjestystä.‍
> Sivut > Järjestä sivut uudelleen.‍
1 Valitse
Valitse laitesivu.‍
2
tai .‍
3 Voit siirtää laitesivua ylös- tai alaspäin valitsemalla
4 Voit sijoittaa laitesivun uuteen kohtaan valitsemalla Valitse.‍
Laitteen määrittäminen
Järjestelmäasetukset
Valitse
> Asennus > Järjestelmä.‍
Yksiköt: mittayksiköiden määrittäminen.‍
Kulkusuunta: kulkusuuntatietojen laskennassa käytetyn
viittauksen määrittäminen.‍
Hälytin: määrittää, kuuluuko laitteesta äänimerkkejä ja milloin
niitä kuuluu.‍
Automaattinen käynnistys: mahdollistaa laitteen
automaattisen käynnistymisen, kun NMEA 2000 verkko
käynnistyy.‍
Kieli: näyttökielen määritys.‍
Käyttötila: käyttötilan määrittäminen normaaliksi tilaksi tai
myymäläesittelytilaksi.‍
Polttoainekapasiteetti: veneen polttoaineen
maksimikapasiteetin määrittäminen.‍
Aika: sijainnin aikamuodon, aikavyöhykkeen ja kesäajan
määrittäminen.‍
Nopeuslähteet: polttoainehinnan ja tuulen nopeuslähteiden
määrittäminen.‍
Järjestelmätiedot: ohjelmistotietojen näyttäminen.‍
Tehdasasetukset: laitteen tehdasasetusten palauttaminen.‍
Näyttöasetukset
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Valitse
> Asennus > Näyttö.‍
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä.‍
Määritä värit: Kunkin väritilan värien määrittäminen.‍
Päiväväritilaa varten voi valita täydet värit tai jyrkän
kontrastin.‍ Yöväritilaa varten voi valita täydet värit, punaisen
ja mustan tai vihreän ja mustan.‍
Taustavalo: taustavalon kirkkauden määrittäminen.‍
Verkkojako: väritilan, värien määrityksen ja
taustavaloasetusten jakaminen NMEA 2000 verkossa
olevien laitteiden kanssa.‍
Hälytysasetukset
Valitse
> Järjestelmä > Hälytykset.‍
Matala vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa pienempi.‍
Syvä vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa suurempi.‍
Pinnan lämpö: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun
kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai matalamman lämpötilan.‍
Polttoainetta yhteensä: määrittää laitteeseen hälytyksen, kun
jäljellä olevan polttoaineen määrä (polttoainetunnistimen
antamien polttoainetietojen mukaan) laskee määritetylle
tasolle.‍
Moottorin tila: määrittää käyttöön hälytyksen, kun moottori
ilmoittaa ongelmasta.‍
Suhteellisen tuulen nopeus: määrittää laitteen antamaan
hälytyksen, kun suhteellisen tuulen nopeus on määritetyllä
tasolla, laskee sen alapuolelle tai nousee sen yläpuolelle.‍
Tosituulen nopeus: määrittää laitteen antamaan hälytyksen,
kun tosituulen nopeus on määritetyllä tasolla, laskee sen
alapuolelle tai nousee sen yläpuolelle.‍
Suhteellisen tuulen kulma: määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun suhteellisen tuulen kulma on määritetyn kulman tasolla,
nousee sen yläpuolelle tai laskee sen alapuolelle.‍
Tosituulen kulma: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun
tosituulen kulma on kulman tasolla, nousee sen yläpuolelle
tai laskee sen alapuolelle.‍
Laitteen jännite: määrittää laitteen antamaan hälytyksen, kun
akun jännite saavuttaa määritetyn tason.‍
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen kuulumaan, jos vene
liikkuu määritetyn matkan päähän pisteestä, jossa GPS-laite
vastaanotti koordinaatit paikasta, jossa ankkuri pudotettiin.‍
Köyttä aluksessa: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun
ankkuri on määritetyn matkan päässä veneestä.‍
Ankkurin telakointietäisyys: määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun ankkuri saavuttaa sille määrätyn pituuden.‍
NMEA 2000 asetusten tarkasteleminen
Voit tarkastella NMEA 2000 laitteiden tietoja ja muuttaa laitteen
käytettävissä olevia laitekohtaisia asetuksia.‍
> Asennus > NMEA 2000 -laitteet.‍
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Laiteluettelo voit tarkastella laitteen tietoja,
kuten ohjelmistoversiota ja sarjanumeroa.‍
• Valitsemalla Laitteiden tunnukset voit muuttaa laitteen
tunnusta.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GMI™ 20 on Garmin Ltd:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Tätä tavaramerkkiä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
NMEA®, NMEA 2000® ja NMEA 2000 ‑logo ovat National
Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising