Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Teknisk reference
for Garmin®
NMEA 2000®-produkter
+
-
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning
på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af
vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er
strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til
at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GFS™, GWS™, GHP™, GXM™, GFL™, GBT™,
GST™, GMI™, GRA™, GET™, GHC™ og Intelliducer™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
NMEA 2000®- og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association.
Introduktion
Introduktion
Et NMEA 2000-netværk består af tilsluttede NMEA 2000-enheder, der kommunikerer ved hjælp af grundlæggende plug-and-play-funktionalitet. Denne
tekniske reference indeholder grundlæggende NMEA 2000-komponentidentifikation, grundlæggende vejledning i NMEA 2000-netværksopbygning samt
en liste over NMEA 2000-specifikke data, som benyttes med Garmin NMEA 2000-certificerede displays og sensorer.
• Det første afsnit, Grundlæggende om NMEA 2000, indeholder beskrivelser af de NMEA 2000 stik og kabler, der sælges af Garmin, samt de
grundlæggende koncepter for installation af et NMEA 2000-netværk på din båd.
• Det andet afsnit, Generelle NMEA 2000 datatypekrav, indeholder en tabel, der kan hjælpe dig med at fastslå, hvilke NMEA 2000-sensorer der leverer
den bestemte datatype, som du ønsker.
• De sidste to afsnit indeholder PGN-oplysninger (oplysninger om parametergruppenummer) for Garmin plottere og navigeringsudstyr samt
konfigurations- og PGN-oplysninger for Garmin NMEA 2000-sensorer. Disse afsnit indeholder PGN- og konfigurationsoplysninger om de følgende
produkter:
◦◦ Plottere i GPSMAP® 4000/5000/6000/7000-serien
◦◦ Plottere i GPSMAP 700-serien
◦◦ Plottere i GPSMAP 4x1/5x1/5x6-serien
◦◦ GMI™ 10
◦◦ GPS 17x
◦◦ GFS™ 10
◦◦ GRA™ 10
◦◦ GET™ 10
◦◦ GFL™ 10
◦◦ GBT™ 10
◦◦ GST™ 10
◦◦ Intelliducers™
◦◦ GWS™ 10
◦◦ GHP™ 10 (CCU og GHC™ 10)
◦◦ GXM™ 51
◦◦ VHF 200/300
◦◦ AIS 300
◦◦ AIS 600
Bemærk: PGN-oplysninger er også inkluderet i den installationsvejledning, der følger med den NMEA 2000-certificerede Garmin-enhed. Konfigurationsoplysninger for sensorer er også inkluderet i en Sensor-konfigurationsvejledning, som leveres med alle NMEA 2000-certificerede sensorer fra Garmin.
• Til sidst er der en checkliste. Brug denne checkliste ved installation af et NMEA 2000-netværk for at sikre, at du har fulgt de installationskritiske
procedurer korrekt.
Kontakt Garmin
Hvis du har problemer med at installere et NMEA 2000-netværk eller har andre spørgsmål om NMEA 2000-certificerede Garmin-enheder, skal du kontakte
Garmins produktsupport eller en certificeret NMEA 2000-tekniker. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte
Garmin USA på tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige
lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1241.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
iii
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Introduktion.........................................................................................................................................................................................................iii
Kontakt Garmin...........................................................................................................................................................................................................................iii
Grundlæggende om NMEA 2000........................................................................................................................................................................1
Oversigt over Garmin NMEA 2000-enheder............................................................................................................................................................................... 1
Opbygning af et NMEA 2000-netværk........................................................................................................................................................................................ 3
Hensyn til eksisterende NMEA 2000-installation........................................................................................................................................................................ 8
NMEA 2000-ordliste....................................................................................................................................................................................................................8
Generelle NMEA 2000 datatypekrav..................................................................................................................................................................9
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret displayenhed.........................................................................................................................13
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor....................................................................................................................................18
GPS 17x (GPS-antenne)..........................................................................................................................................................................................................18
GFS 10 (Garmin brændstofsensor).......................................................................................................................................................................................... 18
GRA 10 (Garmin Rudder Angle Adapter).................................................................................................................................................................................. 18
GET 10 (Garmin Engine Tilt-adapter)....................................................................................................................................................................................... 18
GFL 10 (Garmin Fluid Level-adapter)....................................................................................................................................................................................... 19
GBT 10 (Garmin Bennett-trimrorsadapter)............................................................................................................................................................................... 19
GST 10 (Garmin vandhastigheds- og temperaturadapter)....................................................................................................................................................... 19
Intelliducer (intelligent dybdetransducer–Transom Mount og Thru-Hull).................................................................................................................................. 19
GWS 10 (Garmin-vindsensor).................................................................................................................................................................................................. 20
GHP 10 (marine autopilotsystem)............................................................................................................................................................................................. 20
GXM 51 (XM-vejr og -radio - kun Nordamerika)....................................................................................................................................................................... 21
VHF 200....................................................................................................................................................................................................................................21
VHF 300....................................................................................................................................................................................................................................21
AIS 300.....................................................................................................................................................................................................................................22
AIS 600.....................................................................................................................................................................................................................................22
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor...................................................................................................................23
GPS 17x (GPS-antenne)..........................................................................................................................................................................................................23
GFS 10 (Garmin brændstofsensor).......................................................................................................................................................................................... 24
GRA 10 (Garmin Rudder Angle Adapter).................................................................................................................................................................................. 26
GET 10 (Garmin Engine Tilt-adapter)....................................................................................................................................................................................... 27
GFL 10 (Garmin Fluid Level-adapter)....................................................................................................................................................................................... 29
Gendannelse af fabriksindstillingerne....................................................................................................................................................................................... 32
GBT 10 (Garmin Bennett-trimrorsadapter)............................................................................................................................................................................... 32
GST 10 (Garmin vandhastigheds- og temperaturadapter)....................................................................................................................................................... 33
Gendannelse af fabriksindstillingerne....................................................................................................................................................................................... 35
Intelliducer (intelligent dybdetransducer–Transom Mount og Thru-Hull).................................................................................................................................. 36
GWS 10 (Garmin-vindsensor).................................................................................................................................................................................................. 36
NMEA 2000-checkliste ............................................................................................................................................................................................................38
iv
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Grundlæggende om NMEA 2000
Grundlæggende om NMEA 2000
Et NMEA 2000-netværk er opbygget af tilsluttede NMEA 2000-enheder, der kommunikerer ved hjælp af grundlæggende plug-and-play-funktionalitet.
Hvis din båd allerede har et NMEA 2000-netværk, og du ønsker at tilføje Garmin NMEA 2000-komponenter, skal du se side 8.
Der findes en oversigt over almindeligt anvendte NMEA 2000-betegnelser på side 8.
Efter at du har installeret dit NMEA 2000-netværk, skal du bruge checklisten på side 38 for at kontrollere installationen.
Oversigt over Garmin NMEA 2000-enheder
Garmin bruger NMEA 2000 micro-stik på enheder, sensorer og T-stik, der er kompatible med andre NMEA 2000 micro-stik, -kabler og NMEA 2000kompatible enheder. Garmin-sensorer kan være pakket med et dropkabel og et T-stik. Der kan også følge yderligere NMEA 2000-komponenter (som f.eks.
strømkabel) med Garmin-skærme. De NMEA 2000-komponenter, der følger med en Garmin-sensor eller display, vises i produktdokumentationen. Der er
også et diagram på æsken, der viser hvilke NMEA 2000-komponenter, der følger med.
+
-
Eksempeldiagram på boks (GFS 10)
På æskens eksempeldiagram vises et komplet NMEA 2000-netværk, og de dele, der følger med sensoren, vises med skygge. I dette eksempel følger der
et T-stik med en Garmin GFS 10-brændstofsensor. Der følger ikke NMEA 2000-strømkabel, stik, ekstra drop-/backbonekabel eller yderligere T-stik med
en GFS 10-brændstofsensor. GFS 10-brændstofsensoren er, som vist med de skyggelagte komponenter i diagrammet, beregnet til at skulle tilsluttes et
eksisterende NMEA 2000-netværk på båden. Hvis du ikke har et NMEA 2000-netværk på båden, kan denne vejledning hjælpe dig med at samle et.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
1
Grundlæggende om NMEA 2000
NMEA 2000-komponenter
Hovedkomponenterne i et NMEA 2000-netværk er T-stik, terminatorer, backbone-/dropkabler og et strømkabel. De følgende kabler, stik og terminatorer
sælges af Garmin, og fra og med januar 2009 er de NMEA 2000-godkendt. NMEA 2000-godkendte kabler, som sælges af Garmin, bærer NMEA 2000logoet på mærket med delnummeret.
T-stik
Hanstik
Hunstik
Linjeterminator
010-11078-00 (Garmin-delnummer)
010-11080-00
010-11081-00
010-11096-00
Strømkabel
010-11079-00 (2 meter [6,5 ft]) (3 A sikring medfølger)
Backbone/dropkabel
305 millimeter (1 ft)
010-11076-03
2 meter (6,5 ft)
010-11076-00
6 m (20 ft)
010-11076-01
10 m (33 ft) (kun backbone)
010-11076-02
30 meter spole (98,5 ft) (kun backbone)
010-11171-01
Specialkabel/stik
Højrevinklet dropkabel, 2 meter (6,5 ft) (afbildet)
010-11089-00
Stik, der kan monteres på stedet - Han* (ikke afbildet)
010-11094-00
Stik, der kan monteres på stedet - Hun* (ikke afbildet)
010-11095-00
NMEA 2000-netværk, strømkontakt (ikke afbildet)
K00-00368-00
NMEA 2000-lynsikringsindgang** (ikke afbildet)
010-11171-02
* Stik, der kan monteres på stedet, bruges til at fremstille dropkabler og backboneforlængerkabler i tilpassede længder. Stik, der kan monteres på stedet, kan bruges til at forkorte ethvert Garmin
NMEA 2000-drop-/backbonekabel.
** Den grå lynsikringsindgang er designet til at hjælpe med at beskytte mod skader fra lynnedslag i nærheden, men den kan ikke beskytte mod direkte nedslag. Garmin påtager sig intet ansvar
for lynnedslagsrelaterede skader.
BEMÆRK: Alle han-/hunstik kan udskiftes med hinanden. Sørg for, at T-stikkene anvendes korrekt, når du opbygger NMEA 2000-netværket. Se side 4.
2
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Grundlæggende om NMEA 2000
Opbygning af et NMEA 2000-netværk
Hovedkommunikationskanalen i et NMEA 2000-netværk er et backbone, som NMEA 2000-enhederne tilsluttes. Hver NMEA 2000-enhed tilsluttes dette
backbone med et T-stik. NMEA 2000-backbone skal være tilsluttet strømmen, og terminatorerne skal være installeret i begge ender, for at netværket
fungerer korrekt.
Når du designer et NMEA 2000-netværk, skal du begynde med at udarbejde et diagram over netværket. Diagrammet skal være så detaljeret som muligt:
•
•
•
•
Medtag alle de enheder, der skal tilsluttes netværket
Angiv den omtrentlige placering af backbone og enheder på båden
Mål afstandene mellem enheder og backbone, samt backbonets samlede længde
Angiv hver enkelt enheds strømforbrug (Load Equivalency Number - LEN)
Plotter
Brændstofsensor
Navigeringsudstyr
Intelligent transducer
Tænding eller
serieafbryder
Sikring
+
-
Batteri - 12 V DC
Dropkabel
Strømkabel
Hunstik
T-stik
Forlængerkabel til backbone
Hanstik
NMEA 2000-backbone
Eksempel på NMEA 2000-netværk
Bemærk: Diagrammet illustrerer NMEA 2000-datatilslutningerne til hver enhed eller sensor. Nogle enheder eller sensorer kan drives af NMEA 2000-netværk,
andre kræver måske en separat strømtilslutning. Se i installationsvejledningen til hver enhed, du tilslutter NMEA 2000-netværket, så du er sikker på, at enheden får
den korrekte strømtilslutning.
Når du opbygger et NMEA 2000-netværk, skal du følge bestemte regler for at være sikker på, at NMEA 2000-netværket fungerer korrekt. Du skal være
sikker på, at du forstår følgende koncepter:
•
•
•
•
Konstruktion af lineært backbone (side 4)
Strømtilslutning og fordeling (side 5)
Korrekt afslutning (side 7)
Begrænsninger på kabellængde og enheder (side 8)
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
3
Grundlæggende om NMEA 2000
Konstruktion af lineært backbone
Brug NMEA 2000-T-stikkene til at konstruere dit NMEA 2000-backbone og om nødvendigt forlænge dette backbone med passende længder af
backbonekabel. Brug et T-stik pr. enhed. Brug T-stikkets sider til at sammensætte NMEA 2000-netværkets backbone, og brug toppen af T-stikket til at
tilslutte en NMEA 2000-enhed. Ved kun at sammensætte backbone vha. siderne på T-stikket konstruerer du et lineært NMEA 2000-netværk. T-stik kan
være adskilt af backbonekabler eller tilsluttes direkte til hinanden.
Selvom både han- og hunstikkene på T-stikkene og backbonekablerne passer til alle sider af et T-stik, er det meget vigtigt kun at bruge toppen af T-stikket
til at tilslutte NMEA 2000-enheder, og ikke andre T-stik eller backbonekabler.
Til NMEA 2000-enheder
og strøm
Hunstik
T
G
TI
G
I
R
Forlængerkabel til backbone
Hanstik
Korrekt lineær konstruktion af backbone
Til NMEA 2000-enheder
og strøm
T-stik installeret
forkert
Hanstik
(også installeret
forkert)
T
R
E
F
K
R
O
Forlængerkabel til backbone
Hanstik
Forkert lineær konstruktion af backbone
4
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Grundlæggende om NMEA 2000
Strømtilslutning og fordeling
NMEA 2000-netværket skal tilsluttes en 12 V DC strømforsyning. Tilslut ikke NMEA 2000-netværket til andre strømkilder, for eksempel en
24 V DC strømforsyning. Brug et NMEA 2000-strømkabel til at tilslutte NMEA 2000-backbone til kontakten til reservestrømmen på båden. Hvis du
ikke har en kontakt til reservestrøm, eller den skaber afbrydelser i strømmen, kan du tilslutte NMEA 2000-strømkablet direkte til batteriet og installere
en serieafbryder.
advarsel: Hvis NMEA 2000-netværket tilsluttes til dit batteri uden en serieafbryder, kan det dræne batteriet.
Sørg for at jorde NMEA 2000-strømkablet. Tilslut den uisolerede skærmforbindingsledning til det samme sted som jordledningen (sort).
Garmin NMEA 2000-strømkablet tilsluttes til et T-stik på samme måde som andre dropkabler. Sørg for at tilslutte strømkablet på NMEA 2000 til toppen
af et T-stik. Strømkablet på NMEA 2000 må aldrig tilsluttes til siden af et T-stik. Strømmen kan enten tilsluttes for enden af NMEA 2000-netværket eller i
midten. Når du planlægger placeringen af strømkablet og T-stikket i NMEA 2000-netværket, skal du vurdere, hvordan de tilsluttede NMEA 2000-enheder
bruger strømmen. NMEA 2000-netværket fungerer korrekt, når der ikke er mere end 3 V DC fald i spændingen mellem strømkilden og den NMEA 2000enhed, der findes længst væk fra strømkilden i NMEA 2000-netværket. Faldet i spændingen på NMEA 2000-netværket findes vha. denne ligning:
Spændingsfald = Kabelmodstand (Ohm/m)* × Afstand (fra batteriet til den fjerneste enhed, i meter) × Netværksbelastning** × 0,1
* Værdi for modstanden i Garmin-kablet = 0,053
** Netværksbelastning = summen af Load Equivalent Numbers (LEN) mellem batteriet og enden på netværket. LEN for hver enhed burde være angivet på enheden eller i den
tilhørende dokumentation.
• Hvis du beregner spændingsfaldet til 3,0 V DC eller mindre, kan du tilslutte strømmen til den ene eller anden ende eller i midten af NMEA 2000netværker, uden at det påvirker funktionaliteten.
• Hvis du beregner spændingsfaldet til mere end 3,0 V DC, skal du tilslutte strømmen til midten af NMEA 2000-netværket. Placeringen vil afhænge af
netværksbelastningen og afstanden til batteriet. Prøv at afbalancere spændingsfaldet ligeligt på begge sider af strømtilslutningen.
• Hvis et spændingsfald under 3,0 V DC ikke er muligt i NMEA 2000-netværket, skal du kontakte en professionel installatør.
Eksempler
Følgende eksempler viser et korrekt designet NMEA 2000-netværk med strømtilslutning i enden, et forkert designet NMEA 2000-netværk og et re-design
af det forkert designede NMEA 2000-netværk, så strømmen balanceres korrekt på netværket.
Korrekt designet NMEA 2000-netværk med strømtilslutning i enden:
+
Strømkabel
Længde = 2 m
NMEA 2000kompatibel enhed
LEN = 4
Dropkabel
Længde = 2 m
T
G
I
T
G
RI
Når formlen for spændingsfald anvendes på dette eksempel, ses det, at
spændingsfaldet er mindre end 3,0 V DC. NMEA 2000-netværket vil
fungere korrekt, hvis det forsynes med strøm ved enden.
Dropkabel
Længde = 6 m
Dropkabel
Længde = 6 m
Backbonekabel
Længde = 10 m
Backbonekabel
Længde = 10 m
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
NMEA 2000kompatibel enhed
LEN = 7
NMEA 2000kompatibel enhed
LEN = 5
Spændingsfald = 0,053 × (2 + 10 + 10 + 6) × (4 + 5 + 7) × 0,1 = 2,37 V DC
Kabelmodstand
Distance
Netværksbelastning
5
Grundlæggende om NMEA 2000
Forkert designet NMEA 2000-netværk med strømtilslutning i enden:
+
NMEA 2000kompatibel enhed
LEN = 4
-
Dropkabel
Længde = 2 m
T
R
E
F
Dropkabel
Længde = 6 m
Dropkabel
Længde = 6 m
K
R
O
Strømkabel
Længde = 2 m
NMEA 2000kompatibel enhed
LEN = 7
NMEA 2000kompatibel enhed
LEN = 5
Backbonekabel
Længde = 10 m
Backbonekabel
Længde = 20 m
Når formlen for spændingsfald anvendes på dette eksempel, ses det, at
Spændingsfald = 0,053 × (2 + 20 + 10 + 6) × (4 + 5 + 7) × 0,1 = 3,22 V DC
spændingen falder mere end 3,0 V DC, så dette NMEA 2000-netværk vil
Kabelmodstand
Distance
Netværksbelastning
ikke fungere korrekt, når strømmen tilsluttes i enden.
Dette NMEA 2000-netværk skal re-designes med strømmen tilsluttet i midten af netværket for at fungere korrekt.
Korrekt designet NMEA 2000-netværk med strømtilslutning i midten:
NMEA 2000kompatibel enhed
LEN = 4
+
Dropkabel
Længde = 2 m
Backbonekabel
Længde = 20 m
-
NMEA 2000kompatibel enhed
LEN = 5
T
G
I
T
G
RI
Strømkabel
Længde = 2 m
NMEA 2000kompatibel enhed
LEN = 7
Dropkabel
Længde = 6 m
Dropkabel
Længde = 6 m
Backbonekabel
Længde = 10 m
Når NMEA 2000-netværket re-designes med strømkilden i midten, beregnes spændingsfaldet i begge retninger. Hvis det T-stik, som strømkilden er
tilsluttet til, er tilsluttet direkte til et andet T-stik (som vist i dette eksempel), skal du medtage LEN fra den enhed i beregningen af begge retninger.
Når formlen for spændingsfald anvendes på både venstre og højre side af Spændingsfald Venstre = 0,053 × (2 + 20 + 2) × (4 + 5) × 0,1 = 1,145 V DC
strømkilden i dette eksempel, ses det, at spændingsfaldet er mindre end
Kabelmodstand Distance Netværksbelastning
3,0 V DC på hver side, så NMEA 2000-netværket fungerer korrekt.
Spændingsfald Højre = 0,053 × (2 + 10 + 6) × (5 + 7) × 0,1 = 1,145 V DC
Bemærk: Ligningen og eksemplerne giver konservative estimater for beregning af spændingsfald.
6
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Grundlæggende om NMEA 2000
Korrekt afslutning
Du skal installere terminatorer i enderne af NMEA 2000-backbone, for at den fungerer korrekt. Der er to muligheder for at installere terminatorer på
NMEA 2000-netværket.
1. Typiske terminatorer
Hvis NMEA 2000-netværket er konstrueret med et korrekt backbone, skal du bruge en hunterminator og en hanterminator. Installer terminatorerne i
hver sin ende af NMEA 2000-netværket.
Til NMEA 2000-enheder
og strøm
Hunstik
Forlængerkabel til backbone
Hanstik
Brug af standardterminatorer
2. Linjeterminatorer
Hvis den ene eller begge NMEA 2000-enheder i hver ende af NMEA 2000-netværket er adskilt fra resten af NMEA 2000-netværket med et stykke
backbonekabel, og den typiske kombination af T-stik/dropkabel/terminator ikke er mulig eller for klodset på det pågældende sted, skal du bruge en
linjeterminator i stedet for det afsluttende T-stik på backbonet. Tilslut den sidste enhed til linjeterminatoren med et passende stykke dropkabel eller
direkte til linjeterminatoren uden et dropkabel.
Standardafslutning
Linjeafslutning
Til strøm
Til en NMEA
2000-enhed
Hunstik
Forlængerkabel
til backbone
Til den sidste NMEA 2000-enhed i backbone
i denne ende. Tilslut linjeterminatoren direkte
til en NMEA 2000-enhed, eller brug et
dropkabel på op til 6 m (20 ft). Tilslut ikke
yderligere T-stik eller terminatorer.
Linjeterminator
Brug af linjeterminator
Advarsel: Brug ikke mere end to terminatorer i et NMEA 2000-netværk.
Bemærk: Linjeterminatoren tilsluttes til NMEA 2000-backbone med et hanstik og den sidste NMEA 2000-enhed med et hunstik. Derfor kan du kun bruge en
linjeterminator i et NMEA 2000-netværk.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
7
Grundlæggende om NMEA 2000
Begrænsninger på kabellængde og enheder
Når du bygger dit NMEA 2000-netværk, skal du huske på disse begrænsninger:
• Afstanden mellem to punkter på NMEA 2000-netværket må aldrig være længere end 100 m (328 ft). For at estimere denne afstand skal du måle mellem
terminatorerne på backbonet og tilføje længden af dropkablet til enhederne, der er tilsluttet T-stikkene i enderne af netværket.
• Den samlede længde på alle dropkablerne må ikke overstige 78 m (256 ft).
• Den største længde på et enkelt dropkabel til en NMEA 2000-enhed er 6 m (20 ft).
• Der må ikke tilsluttes flere end 50 NMEA 2000-enheder til NMEA 2000-netværket.
Hensyn til eksisterende NMEA 2000-installation
Hvis båden allerede har en NMEA 2000-installation, og du vil tilføje Garmin NMEA 2000-udstyr, er der et par ting at huske:
Kabeltype: Garmin bruger NMEA 2000-micro-stik til alle kabler og stik. Det eksisterende NMEA 2000-netværk anvender måske NMEA 2000-ministik og
kabler i backbonet. Ministik er større end micro-stik, så du er nødt til at bruge en adapter for at oprette forbindelse til Garmin NMEA 2000-enheder.
Strøm: Er det eksisterende NMEA 2000-netværk tilsluttet strøm? Et NMEA 2000-netværk skal være tilsluttet strøm for at fungere korrekt (side 5). Tilslut
ikke NMEA 2000-netværket til strømmen flere steder.
Afslutning: Er der installeret terminatorer i enderne af det eksisterende NMEA 2000-backbone? Et NMEA 2000-netværk skal være afsluttet for at kunne
fungere korrekt. Tilføj ikke flere terminatorer til et NMEA 2000-netværk, hvis det allerede er korrekt afsluttet.
Hvis du ikke er sikker på alle disse punkter, skal du kontakte bådproducenten eller en certificeret NMEA 2000-tekniker for at få hjælp.
NMEA 2000-ordliste
T-stik – Trevejs stik med et han- og to hun-micro-stik. Der bruges et T-stik til at tilslutte en NMEA 2000-enhed til NMEA 2000-backbone.
Terminator – 120 ohm modstand i hver ende af NMEA 2000-backbone. Korrekt afslutning hjælper med at sikre et sikkert signal hele vejen gennem
backbonet.
Linjeterminator – Særlig terminator med han- og hunstik, hvilket giver mulighed for direkte tilslutning til en enhed i enden af NMEA 2000-backbone.
Linjeterminatoren forenkler installationen ved ikke at kræve T-stik, terminator og dropkabel til enheden for enden af backbonet.
Dropkabel – Kabel, der tilslutter en NMEA 2000-enhed til NMEA 2000-backbone. Dropkabler er begrænset til en maksimal længde på 6 m (20 ft).
Backbonekabel – Sammen med T-stik udgør backbonekablerne hovedkommunikationsstien i NMEA 2000-netværket. Et backbonekabel udvider
NMEA 2000-backbonet, så der kan tilsluttes NMEA 2000-enheder, som er placeret forskellige steder i båden. Den maksimale længde på et backbonekabel
er 100 m (328 ft).
Enhed – Elektronisk hardware, der tilsluttes til NMEA 2000-netværk. Enheder kan enten kun modtage data, der sendes fra andre enheder på netværket,
eller de kan både sende og modtage data over netværket.
Strøm på netværket – 12 V DC strøm forsyner NMEA 2000-netværket. Strøm bør tilsluttes gennem en kontakt (i stedet for direkte til batteriet), da visse
enheder er permanent tændt, så længe der er strøm på NMEA 2000. NMEA 2000-enheder skal arbejde ved spændinger mellem 9 og 16 V DC og med en
nominel spænding på 12 V DC.
LEN (Load Equivalency Number) – Dette tal angiver, hvor meget strøm en enhed tager fra NMEA 2000-netværket.
1 LEN = 50 mA. Hver enhed skal have et LEN specificeret på produktet eller i produktdokumentationen.
8
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Generelle NMEA 2000 datatypekrav
Generelle NMEA 2000 datatypekrav
Hver enkelt NMEA 2000-certificeret sensor indeholder oplysninger, som er unikke for de NMEA 2000-certificerede displayenheder (som f.eks. en plotter
i GPSMAP 4000/5000 serien eller en GMI 10) i NMEA 2000-netværket. De data, som du kan vise på din displayenhed, afhænger af de sensorer, som
du har installeret og konfigureret. I den følgende tabel er der en liste over datatyper, som du kan vise på en displayenhed, specifikke NMEA 2000 PGNoplysninger, som kræves for at vise eller beregne denne datatype, samt den NMEA 2000-sensor, der typisk leverer de nødvendige PGN-oplysninger. I
visse tilfælde skal der bruges mere end én sensor eller en specifik kombination af sensorer for at levere mere præcis information. Du kan finde flere PGNoplysninger på side 18.
Kategori
Datatype
Krævede PGN-data
Typisk sender
Motoroplysninger
Batterispænding
127489 - Motordynamik
NMEA 2000-kompatibel motor
Brændstoftilstrømning
127489 - Motordynamik
Brændstofflow-sensor
Timer
127489 - Motordynamik
NMEA 2000-kompatibel motor
Olietryk
127489 - Motordynamik
NMEA 2000-kompatibel motor
Motorens omdrejningsantal
127488 - Motor, hurtig
NMEA 2000-kompatibel motor
Temperatur
127489 - Motordynamik
NMEA 2000-kompatibel motor
Kølevæsketryk
127489 - Motordynamik
NMEA 2000-kompatibel motor
Brændstoftryk
127489 - Motordynamik
NMEA 2000-kompatibel motor
Olietemperatur
127489 - Motordynamik
NMEA 2000-kompatibel motor
Indsugningstryk
127488 - Motor, hurtig
NMEA 2000-kompatibel motor
Trim
127488 - Motor, hurtig
NMEA 2000-kompatibel motor
Rorvinkel
127245 - Ror
Rorvinkelsensor
Bovror
130576 - Status for lille fartøj
Trimror-sensor
Trimror
130576 - Status for lille fartøj
Trimror-sensor
Total brst.tilstrøm.
127489 - Motordynamik
Brændstofflow-sensor
Total brændstof ombord
127489 - Motordynamik
Brændstofflow-sensor
Brændstoføkonomi
127489 - Motordynamik (GPS-hastighed eller
vandhastighed) Bemærk: Datatypen for brændstoføkonomi
er konfigurerbar, baseret på brændstofhastighedens kilde
Brændstofflow-sensor og hastighedssensor
Aktionsradius
127489 - Motordynamik (GPS-hastighed eller
vandhastighed)
Brændstofflow-sensor og hastighedssensor
Brændstofniveau
127505 - Væskeniveau
Væskeniveausensor
Tank 1
127505 - Væskeniveau
Væskeniveausensor
Tank 2
127505 - Væskeniveau
Væskeniveausensor
Course Made Good
129026 - COG/SOG, 129029 - GNSS-position,
129284 - Nav.-data, 129285 - Rute og
129283 - XTE
Garmin-plotter og GPS-antenne
Distance Made Good
129026 - COG/SOG, 129029 - GNSS-position,
129284 - Nav.-data og 129285 - Rute
Garmin-plotter og GPS-antenne
Waypointnavn
129284 - Nav.-data eller 129285 - Rute
Garmin-plotter
Pejling til waypoint
129284 - Nav.-data
Garmin-plotter og GPS-antenne
Distance til waypoint
129284 - Nav.-data
Garmin-plotter og GPS-antenne
Kursafvigelse
129283 - XTE
Garmin-plotter og GPS-antenne
Ønsket COG
129284 - Nav.-data
Garmin-plotter og GPS-antenne
Retning
127250 - Fartøjskurs
Retningssensor
Kurs over grunden (COG)
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position
GPS-antenne
Brændstofinformation
Navigationsoplysninger
(Fortsættes)
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
9
Generelle NMEA 2000 datatypekrav
Kategori
Datatype
Krævede PGN-data
Typisk sender
Navigationsoplysninger
(fortsat)
GPS-hastighed
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position
GPS-antenne
Position
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position
GPS-antenne
Drej
129026 - COG/SOG, 129029 - GNSS-position, og
129284 - Nav.-data
Garmin-plotter og GPS-antenne
Distancetæller
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position
GPS-antenne
Triptæller
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position
GPS-antenne
Gennemsnitlig GPS-hastighed
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position
GPS-antenne
Maks. GPS-hastighed
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position
GPS-antenne
Distancetæller
128259 - Vandhastighed
Vandhastighedssensor
Triptæller til vand
128259 - Vandhastighed
Vandhastighedssensor
Gennemsnitlig fart gennem vand
128259 - Vandhastighed
Vandhastighedssensor
Maksimal fart gennem vand
128259 - Vandhastighed
Vandhastighedssensor
Barometer
130314 - Faktisk tryk, 130310 - Omg.-param. gl. eller
130311 - Omg.-param.
Barometertryksensor
Lufttemperatur
130312 - Faktisk tryk, 130310 - Omg.-param. gl. eller
130311 - Omg.-param
Lufttemperatursensor
Fugtighed
130313 - Fugtighed eller 130311 - Omg.-param.
Fugtighedssensor
Vindhastighed
130306 - Vinddata, 129026 - COG/SOG, 129029 - GNSSposition, 127250 - Fartøjskurs og 128259 - Vandhastighed
(Hvis en Kurssensor og Vandhastighedssensor ikke findes,
kan en mindre nøjagtig aflæsning beregnes ved kun at
bruge Vindsensor og GPS-antenne [130306 - Vinddata,
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position])
(Hvis en GPS-antenne ikke findes, kan en mindre nøjagtig
aflæsning beregnes ved kun at bruge Vindsensor,
Vandhastighedssensor og Kurssensor [130306 - Vinddata,
127250 - Fartøjskurs og 128259 - Vandhastighed])
Enten:
• Vindsensor, en
Vandhastighedssensor, en
Kurssensor og en GPS-antenne
• Vindsensor og en GPS-antenne
• Vindsensor og en
Vandhastighedssensor og en
Kurssensor
Vindretning
130306 - Vinddata, 129026 - COG/SOG, 129029 - GNSSposition, 127250 - Fartøjskurs og 128259 - Vandhastighed
(Hvis en Kurssensor og Vandhastighedssensor ikke findes,
kan en mindre nøjagtig aflæsning beregnes ved kun at
bruge Vindsensor og GPS-antenne [130306 - Vinddata,
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position])
(Hvis en GPS-antenne ikke findes, kan en mindre nøjagtig
aflæsning beregnes ved kun at bruge Vindsensor,
Vandhastighedssensor og Kurssensor [130306 - Vinddata,
127250 - Fartøjskurs og 128259 - Vandhastighed])
Enten:
• Vindsensor, en
Vandhastighedssensor, en
Kurssensor og en GPS-antenne
• Vindsensor og en GPS-antenne
• Vindsensor og en
Vandhastighedssensor og en
Kurssensor
Trip
Vejr
(Fortsættes)
10
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Generelle NMEA 2000 datatypekrav
Kategori
Sejler
Datatype
Krævede PGN-data
Typisk sender
Hovedvindretning
130306 - Vinddata, 129026 - COG/SOG, 129029 - GNSSposition, 127250 - Fartøjskurs og 128259 - Vandhastighed
(Hvis en Kurssensor og Vandhastighedssensor ikke findes,
kan en mindre nøjagtig aflæsning beregnes ved kun at
bruge Vindsensor og GPS-antenne [130306 - Vinddata,
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position])
(Hvis en GPS-antenne ikke findes, kan en mindre nøjagtig
aflæsning beregnes ved kun at bruge Vindsensor,
Vandhastighedssensor og Kurssensor [130306 - Vinddata,
127250 - Fartøjskurs og 128259 - Vandhastighed])
Enten:
• Vindsensor, en
Vandhastighedssensor, en
Kurssensor og en GPS-antenne
• Vindsensor og en GPS-antenne
• Vindsensor og en
Vandhastighedssensor og en
Kurssensor
Beaufort-skalaen
130306 - Vinddata, 129026 - COG/SOG, 129029 - GNSSposition, 127250 - Fartøjskurs og 128259 - Vandhastighed
(Hvis en Kurssensor og Vandhastighedssensor ikke findes,
kan en mindre nøjagtig aflæsning beregnes ved kun at
bruge Vindsensor og GPS-antenne [130306 - Vinddata,
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position])
(Hvis en GPS-antenne ikke findes, kan en mindre nøjagtig
aflæsning beregnes ved kun at bruge Vindsensor,
Vandhastighedssensor og Kurssensor [130306 - Vinddata,
127250 - Fartøjskurs og 128259 - Vandhastighed])
Enten:
• Vindsensor, en
Vandhastighedssensor, en
Kurssensor og en GPS-antenne
• Vindsensor og en GPS-antenne
• Vindsensor og en
Vandhastighedssensor og en
Kurssensor
Solopgang/solnedgang
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position
GPS-antenne
Relativ vindhastighed
130306 - Vinddata
Vindsensor
Relativ vindvinkel
130306 - Vinddata
Vindsensor
Sand vindhastighed
130306 - Vinddata og 128259 - Vandhastighed (hvis en
Vandhastighedssensor ikke findes, kan en mindre nøjagtig
aflæsning beregnes ved at bruge en GPS-antenne i stedet
[129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position])
Enten en Vindsensor og Hastighedssensor
eller en Vindsensor og en GPS-antenne
Sand vindvinkel
130306 - Vinddata og 128259 - Vandhastighed (hvis en
Vandhastighedssensor ikke findes, kan en mindre nøjagtig
aflæsning beregnes ved at bruge en GPS-antenne i stedet
[129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position])
Enten en Vindsensor og Hastighedssensor
eller en Vindsensor og en GPS-antenne
Vind VMG (Velocity Made Good)
130306 - Vinddata og 128259 - Vandhastighed (hvis en
Vandhastighedssensor ikke findes, kan en mindre nøjagtig
aflæsning beregnes ved at bruge en GPS-antenne i stedet
[129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position])
Enten en Vindsensor og Hastighedssensor
eller en Vindsensor og en GPS-antenne
Waypoint VMG
129284 - Nav.-data
Garmin-plotter og GPS-antenne
Maksimal relativ vindhastighed
130306 - Vinddata
Vindsensor
Maksimal sand vindhastighed
130306 - Vinddata og 128259 - Vandhastighed (hvis en
Vandhastighedssensor ikke findes, kan en mindre nøjagtig
aflæsning beregnes ved at bruge en GPS-antenne i stedet
[129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position])
Enten en Vindsensor, en Kurssensor og en
Hastighedssensor eller en Vindsensor, en
Kurssensor og en GPS-antenne
Modsat halse
130306 - Vinddata, 127250 - Fartøjskurs og 128259 Vandhastighed (hvis en Vandhastighedssensor ikke findes,
kan en mindre nøjagtig aflæsning beregnes ved at bruge
en GPS-antenne i stedet [129026 - COG/SOG og
129029 - GNSS-position])
Enten en Vindsensor, en Kurssensor og en
Hastighedssensor eller en Vindsensor, en
Kurssensor og en GPS-antenne
(Fortsættes)
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
11
Generelle NMEA 2000 datatypekrav
Kategori
Datatype
Krævede PGN-data
Typisk sender
Vand
Dybde
128267 - Vanddybde
Dybdetransducer
Temperatur
130312 - Faktisk tryk, 130310 - Omg.-param. gl. eller
130311 - Omg.-param
Vandtemperatursensor
Fart
128259 - Vandhastighed
Vandhastighedssensor
Indstil
129026 - COG/SOG, 129029 - GNSS-position,
128259 - Vandhastighed og 127250 - Fartøjskurs
GPS-antenne, Vandhastighedssensor og
Kurssensor
Afdrift
129026 - COG/SOG, 129029 - GNSS-position,
128259 - Vandhastighed og 127250 - Fartøjskurs
GPS-antenne, Vandhastighedssensor og
Kurssensor
Klokkeslæt
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position
GPS-antenne
Dato
129026 - COG/SOG og 129029 - GNSS-position
GPS-antenne
Stopur
Ingen
Ingen
Enhedsspænding
Ingen
Ingen
System
12
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret displayenhed
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret displayenhed
Alle data, der sendes i et NMEA 2000-netværk, er organiseret i grupper. Grupperne identificeres ved et PGN (parametergruppenummer), der
beskriver datatypen i gruppen. Alle Garmin NMEA 2000-enheder bruger de beskyttede PGN-numre 126720 og 61184. Alle de andre PGN-numre
følger NMEA 2000-standarden.
Nedenstående tabeller viser ikke-virksomhedsspecifikke PGN-oplysninger om alle Garmin NMEA 2000-certificerede displayenheder.
Du kan finde NMEA 2000 konfigurationsoplysninger om alle tilgængelige Garmin NMEA 2000-certificerede displayenheder i displayenhedens
brugervejledning.
Plottere i GPSMAP 6000/7000-serien
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126992
Systemtid
126996
Produktoplysninger
126996
Produktoplysninger
127250
Fartøjsretning
127250
Fartøjsretning
127258
Magnetisk variation
127489
Motorparametre - Dynamiske
128259
Hastighed - i forhold til vandet
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
128267
Vanddybde
127493
Gearparametre - Dynamiske
129025
Position - hurtig opdatering
127505
Væskeniveau
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
128259
Hastighed - i forhold til vandet
129029
GNSS-positionsdata
128267
Vanddybde
129283
Cross Track-fejl
129025
Position - hurtig opdatering
129284
Navigationsdata
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
129285
Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
129029
GNSS-positionsdata
129540
GNSS-satellitter kan ses
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
130306
Vinddata
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
130312
Temperatur
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129539
GNSS DOP'er
129540
GNSS-satellitter kan ses
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129808
DSC-opkaldsoplysninger
129809
AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del A
129810
AIS Klasse B "CS" - statisk datarapport, del B
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
13
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret displayenhed
Plottere i GPSMAP 4000/5000-serien
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126992
Systemtid
126996
Produktoplysninger
126996
Produktoplysninger
127250
Fartøjsretning
127250
Fartøjsretning
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
128259
Hastighed - i forhold til vandet
127489
Motorparametre - Dynamiske
128267
Vanddybde
127505
Væskeniveau
129025
Position - hurtig opdatering
128259
Hastighed - i forhold til vandet
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
128267
Vanddybde
129029
GNSS-positionsdata
129025
Position - hurtig opdatering
129540
GNSS-satellitter kan ses
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
129283
Cross Track-fejl
129029
GNSS-positionsdata
129284
Navigationsdata
129539
GNSS DOP'er
12985
Navigation - rute-/waypoint-oplysninger
129540
GNSS-satellitter kan ses
130306
Vinddata
130306
Vinddata
130312
Temperatur
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
14
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret displayenhed
Plottere i GPSMAP 700-serien
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
126996
Produktoplysninger
127245
Ror
127250
Fartøjsretning
127250
Fartøjsretning
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametre - hurtig opdatering
128259
Hastighed - i forhold til vandet
127489
Motorparametre - Dynamiske
128267
Vanddybde
127493
Gearparametre - dynamiske
129025
Position, hurtig opdatering
127498
Motorparametre - statiske
129026
COG/SOG - hurtig opdatering
127505
Væskeniveau
129029
GNSS - positionsdata
128259
Hastighed - i forhold til vandet
129283
Cross Track-fejl
128267
Vanddybde
129284
Navigationsdata
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
129285
Navigation - rute-/WP-oplysninger
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
129539
GNSS DOP'er
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129540
GNSS-satellitter kan ses
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
130306
Vinddata
129798
AIS SAR fly position
129799
Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
129802
AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808
DSC-opkaldsoplysninger
130306
Vinddata
130576
Status som lille fartøj
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre (forældet)
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
15
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret displayenhed
Plottere i GPSMAP 4x1/5x1-serien
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
126996
Produktoplysninger
127250
Fartøjsretning
127250
Vanddybde
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
128259
Hastighed - i forhold til vandet
127489
Motorparametre - Dynamiske
128267
Vanddybde
127505
Væskeniveau
129025
Position, hurtig opdatering
128259
Hastighed - i forhold til vandet
129026
COG/SOG - hurtig opdatering
128267
Vanddybde
129029
GNSS - positionsdata
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
129283
Cross Track-fejl
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
129284
Navigationsdata
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129285
Navigation - rute-/WP-oplysninger
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129539
GNSS DOP'er
129799
Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
129540
GNSS-satellitter kan ses
129808
DSC-opkaldsoplysninger
130306
Vinddata
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre (forældet)
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
16
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret displayenhed
GMI 10
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126992
Systemtid
126996
Produktoplysninger
126996
Produktoplysninger
127250
Fartøjsretning
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
127488
Indsugningstryk
127489
Kølevæsketryk
127489
Brændstoftryk
127489
Olietemperatur
127489
Motorparametre - Dynamiske
127505
Væskeniveau
128259
Hastighed - i forhold til vandet
128267
Vanddybde
129025
Position - hurtig opdatering
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129044
Datum
129283
Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
129285
Navigation - rute-/WP-oplysninger
129539
GNSS DOP'er
129540
GNSS-satellitter kan ses
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
17
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
Nedenstående tabeller viser ikke-virksomhedsspecifikke PGN-oplysninger om alle Garmin NMEA 2000-certificerede sensorer.
GPS 17x (GPS-antenne)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion 060928
ISO-adressekrav
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126992
Systemets klokkeslæt og dato
126996
Produktoplysninger
129025
Position - hurtig opdatering
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129539
GNSS DOP'er
129540
GNSS-satellitter kan ses
126208
GFS 10 (Garmin brændstofsensor)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion 060928
ISO-adressekrav
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
127489
Motorparametre - Dynamiske
127489
Motorparametre - dynamiske
127497
Tripparametre, motor
127497
Tripparametre, motor
127505
Væskeniveau (ved kalibrering med en Garmin-plotter eller navigeringsudstyr)
127505
Væskeniveau (ved kalibrering med en Garmin-plotter eller
-navigeringsudstyr)
GRA 10 (Garmin Rudder Angle Adapter)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion 060928
ISO-adressekrav
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
127245
Ror
126208
GET 10 (Garmin Engine Tilt-adapter)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
060928
ISO-adressekrav
18
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
Send
Modtag
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
GFL 10 (Garmin Fluid Level-adapter)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
060928
ISO-adressekrav
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
127505
Væskeniveau
GBT 10 (Garmin Bennett-trimrorsadapter)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
060928
ISO-adressekrav
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
130576
Status som lille fartøj
GST 10 (Garmin vandhastigheds- og temperaturadapter)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
060928
ISO-adressekrav
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
128259
Hastighed - i forhold til vandet
130312
Temperatur
Intelliducer (intelligent dybdetransducer–Transom Mount og Thru-Hull)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA – Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
060928
ISO-adressekrav
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
128267
Vanddybde
130312
Temperatur
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
19
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
GWS 10 (Garmin-vindsensor)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
060928
ISO-adressekrav
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
130306
Vinddata
130312
Temperatur
130314
Faktisk tryk
GHP 10 (marine autopilotsystem)
GHP 10 autopilotsystemet indeholder to komponenter, der benytter NMEA 2000, CCU og GHC 10.
CCU
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
126996
Produktoplysninger
127250
Fartøjsretning
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametre - hurtig opdatering
129025
Position - hurtig opdatering
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
129283
Cross Track-fejl
129284
Navigationsdata
GHC 10 (marine-autopilotstyringsenhed)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
126996
Produktoplysninger
129025
Position - hurtig opdatering
127250
Fartøjsretning
129026
COG & SOG - hurtig opdatering
127488
Motorparametre - hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129025
Position - hurtig opdatering
129283
Cross Track-fejl
129029
GNSS-positionsdata
129284
Navigationsdata
129284
Navigationsdata
129285
Navigation - rute-/WP-oplysninger
129285
Navigation - rute-/WP-oplysninger
129540
GNSS-satellitter kan ses
20
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
GXM 51 (XM-vejr og -radio - kun Nordamerika)
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
060928
ISO-adressekrav
126464
Send/modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
VHF 200
Send
Modtag
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
060928
ISO-adressekrav
059904
ISO-anmodning
126208
NMEA Anmodning/Kommando/Anerkendelse af
gruppefunktion
060928
ISO-adressekrav
126464
PGN-liste
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126996
Produktoplysninger
129026
129799
Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
COG (kurs over grunden) og SOG (hastighed over grunden) - hurtig
opdatering
129808
DSC-opkaldsoplysninger
129029
GNSS (Global Navigation Satellite System) positionsdata
VHF 300
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA Anmodning/Kommando/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
PGN-liste
129026
COG (kurs over grunden) og SOG (hastighed over
grunden) - hurtig opdatering
126996
Produktoplysninger
129029
GNSS (Global Navigation Satellite System) positionsdata
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798
AIS SAR fly position
129808
DSC-opkaldsoplysninger
129799
Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
129799
Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
129808
DSC-opkaldsoplysninger
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
21
PGN-oplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
AIS 300
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA Anmodning/Kommando/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
PGN-liste
126992
Systemtid
126996
Produktoplysninger
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798
AIS SAR fly position
129802
AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129809
AIS Klasse B "CS" rapport om statiske data, Del A
129810
AIS Klasse B "CS" rapport om statiske data, Del B
AIS 600
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA Anmodning/Kommando/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
PGN-liste
126992
Systemtid
126996
Produktoplysninger
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129798
AIS SAR fly position
129802
AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129809
AIS Klasse B "CS" rapport om statiske data, Del A
129810
AIS Klasse B "CS" rapport om statiske data, Del B
22
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
Der følger en Sensor-konfigurationsvejledning med i emballagen til alle Garmin NMEA 2000-certificerede sensorer. Af praktiske grunde indeholder
dette afsnit konfigurationsoplysningerne for alle Garmin NMEA 2000-sensorer. Alle valgmuligheder for NMEA 2000 enhedskonfiguration indstilles fra
NMEA 2000 konfigurationsmenuen på NMEA 2000 displayenheden.
Vigtigt: Se den dokumentation, der fulgte med displayenheden, for at få adgang NMEA 2000 konfigurationsmenuen på displayenheden.
GPS 17x (GPS-antenne)
Aktivering og deaktivering af WAAS (Wide Area Augmentation System)/EGNOS (Euro Geostationary Navigation
Overlay Service)
Når WAAS/EGNOS er aktiveret, afgiver disse mere nøjagtige positionsoplysninger. For yderligere oplysninger om WAAS/EGNOS henvises til
www.garmin.com.
1. I NMEA 2000 konfigurationsmenuen skal du vælge GPS 17x-enheden.
2. Vælg Konfigurer > WAAS/EGNOS.
3. På en Garmin-plotter skal du vælge Til eller Fra.
Indstilling af fartfilteret
Fartfilterindstillingen på GPS 17x kan medvirke til at reducere unødvendige udløsninger af afdrifts-alarm samt mulige sporadiske positionsoplysninger.
Fartfilteret beregner et gennemsnit af dataene fra GPS 17x for at give mere jævne opdateringer af positionsoplysninger. Fartfilteret er særdeles nyttigt, når
fartøjet ligger stille eller er i lav fart.
1. I NMEA 2000 konfigurationsmenuen skal du vælge GPS 17x-enheden.
2. Vælg Konfigurer > Fartfilter.
3. Vælg mellem følgende muligheder:
•
Fra – positionsoplysninger fra GPS 17x afleveres til NMEA 2000-netværket, sådan som de er indsamlet.
•
Til – positionsoplysninger fra GPS 17x indsamles, og der beregnes et gennemsnit, før de afleveres til NMEA 2000 netværket. Vælg det interval, som
positionsoplysninger skal indsamles med.
•
Auto – fartfilteret slås til ved lav fart og slås fra ved høj fart.
Opdatering af GPS-satellitmodtagelse
I nogle situationer, for eksempel hvis båden har flyttet sig mange mil uden brug af GPS 17x, kan du tvinge GPS 17x til at initialisere igen og finde din
faktiske position.
1. I NMEA 2000 konfigurationsmenuen skal du vælge GPS 17x-enheden.
2. Vælg Konfigurer > Find automatisk.
3. Vent på, at GPS 17x opretter satellitforbindelse.
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Du kan gendanne fabriksindstillingerne for GPS 17x. Du mister alle tilpassede konfigurationsindstillinger, når du gendanner fabriksindstillingerne.
Sådan gendanner du fabriksindstillingerne:
1. I NMEA 2000 konfigurationsmenuen skal du vælge GPS 17x-enheden.
2. Vælg Konfigurer > Fabriksindstillinger.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
23
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
GFS 10 (Garmin brændstofsensor)
Advarsel: GFS 10 er en sensor, der giver dig mulighed for bedre at bestemme den mængde brændstof, der bruges på din båd. Du bør ikke udelukkende forlade
dig på GFS 10 for oplysninger om brændstofniveau. Sammenlign omhyggeligt de oplysninger, der vises på enheden, med alle tilgængelige instrumenter og kilder,
der angiver brændstofniveauet.
Brug af oplysninger om brændstofflow med en Garmin-plotter eller navigeringsudstyr
Advarsel: Garmin-plotteren eller navigeringsudstyret skal være slået til for at beregne det resterende brændstof ud fra brændstofflow-hastigheden.
Vigtigt: Når du bruger GFS 10 til at beregne det resterende brændstof ud fra brændstofflow-hastigheden, skal du angive mængden af brændstof, hver gang
du kommer brændstof i tanken.
Sådan angiver du den tilførte mængde brændstof:
1. Vælg Menu på brændstofsiden eller skærmbilledet for brændstofinstrumentet på NMEA 2000-enheden.
2. Vælg mellem følgende muligheder:
•
Fyld tank – indstil brændstofniveauet til maksimumkapaciteten.
•
Kom brændstof på båden – angiv mængden af tilført brændstof.
•
Indstil total brændstof ombord – angiv den mængde brændstof, der i øjeblikket er i tanken eller tankene.
Ændring af brændstoføkonomikilde
Garmin-plotteren eller navigeringsudstyret kræver endnu en hastighedssensor ud over GFS 10 for at kunne beregne brændstoføkonomien.
Sådan skifter du brændstoføkonomikilde:
1. Vælg Menu > Brændstoføkonomikilde på brændstofsiden eller skærmbilledet for brændstofinstrumentet på NMEA 2000-enheden.
2. Vælg enten GPS-hastighed eller Fart g. vand for at angive hvilken hastighedssensor, der bruges til at beregne brændstoføkonomien.
Brug af oplysninger om brændstofniveau med en Garmin-plotter eller navigeringsudstyr
For at få oplysninger om brændstofniveauet skal du tilslutte ledningsnettet på GFS 10 til brændstofmåleren eller brændstofniveausensoren på båden i
overensstemmelse med GFS 10 Installationsvejledning.
Sådan kalibreres oplysninger om brændstofniveau fra GFS 10:
1. Mens du befinder dig på stille vand, skal du i NMEA 2000-enhedens konfigurationsmenu vælge den GFS 10-enhed, der er tilsluttet den brændstoftank,
du vil konfigurere.
Tip: Serienummeret for hver GFS 10-enhed vises på NMEA 2000-enhedens konfigurationsskærmbillede for at hjælpe med at skelne mellem forskellige GFS 10enheder.
2. Vælg Konfigurer > Kalibrering af niveau > Tilføj kalibreringspunkt, og indtast et kalibreringspunkt, der svarer til det aktuelle brændstofniveau i den
pågældende brændstoftank.
Hvis du angiver flere kalibreringspunkter, får du en mere nøjagtig aflæsning. Fem kalibreringspunkter (tom tank, 1/4 tank, 1/2 tank, 3/4 tank og fuld tank)
giver f.eks. en mere nøjagtig aflæsning end to kalibreringspunkter (tom tank og fuld tank).
Tip: For at udføre en hurtig kalibrering kan du starte med en tom tank og angive kalibreringspunkterne, i takt med at du fylder tanken.
Sådan nulstiller du kalibreringen af brændstofniveauet:
1. I NMEA 2000-enhedens konfigurationsmenu skal du vælge den GFS 10-enhed, der er tilsluttet til den brændstoftank, du vil konfigurere.
2. Vælg Konfigurer > Kalibrering af niveau > Nulstil kalibrering.
24
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
Konfiguration af oplysninger om motor og tank
Hvis du har en opsætning med flere motorer eller flere tanke på din båd, skal du angive, hvilken motor eller tank der er tilknyttet til hver GFS 10.
Tip: Serienummeret for hver GFS 10-enhed vises på NMEA 2000-enhedens konfigurationsmenu for at hjælpe med at skelne mellem forskellige GFS 10-enheder.
Sådan konfigurerer du oplysninger om tank og motor for GFS 10:
1. I NMEA 2000-enhedens konfigurationsmenu skal du vælge den GFS 10-enhed, som du vil konfigurere, og vælge Konfigurer.
2. Vælg mellem følgende muligheder:
•
Motornummer – hvis der er installeret flere motorer, skal du knytte den valgte GFS 10 til en bestemt motor.
•
Tanknummer – hvis der er installeret flere tanke, skal du tilknytte den valgte GFS 10 til en bestemt tank.
•
Tankkapacitet – definer brændstofkapaciteten for den brændstoftank, som den valgte GFS 10 er tilknyttet.
Fejlfinding for brændstofmålertype
Ved tilslutning til en brændstofmåler tildeles målingstypen standardværdien Find automatisk. Hvis aflæsningen af brændstofniveauet på Garmin-plotteren
eller navigeringsudstyret ændres efter motorens omdrejningsantal, registrerer GFS 10 muligvis den forkerte målertype.
Bemærk: Brændstofniveauet skifter i takt med bådens bevægelser. Udfør denne test, når båden ikke bevæger sig.
Sådan tester du indstillingen for målertypen:
1. Mens båden ikke bevæger sig, skal du sætte motoren i frigear.
2. Brug gashåndtaget til at øge motorens omdrejningstal. Hvis aflæsningen af brændstofniveauet ændres i takt med motorens omdrejningstal, skal du skifte
målertype.
Sådan skifter du indstillingen for målertypen:
1. I NMEA 2000 konfigurationsmenuen skal du vælge GFS 10-enheden.
2. Vælg Konfigurer > Målertype.
3. Vælg 1 spole eller 2 spole, og gentag testen for målertypeindstilling.
Fejlfinding af brændstofflow-aflæsningen
Hvis de oplysninger om brændstofflowet, du modtager fra GFS 10, ser ud til at være forkerte, kan du justere aflæsningen af brændstofflowet manuelt.
Sådan justerer du brændstofflow-aflæsningen:
1. I NMEA 2000 konfigurationsmenuen skal du vælge GFS 10-enheden.
2. Vælg Konfigurer > Justering af flow.
3. Indtast en positiv eller negativ justering.
Hvis du for eksempel indstiller Justering af flow til +10 % , vil en flowaflæsning på 20 gal./t. (75 l/t) skifte til en aflæsning på 22 gal./t. (82,5 l/t),
fordi 20 gal. × 110 % = 22 gal. (75 l × 110 % = 82,5 l).
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Du kan gendanne fabriksindstillingerne for GFS 10. Du mister alle tilpassede konfigurations- og kalibreringsindstillinger, når du gendanner
fabriksindstillingerne.
Sådan gendanner du fabriksindstillingerne:
1. I NMEA 2000 konfigurationsmenuen skal du vælge GFS 10-enheden.
2. Vælg Konfigurer > Fabriksindstillinger.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
25
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
GRA 10 (Garmin Rudder Angle Adapter)
BEMÆRK: Dette afsnit indeholder specifikke konfigurationsoplysninger for GRA 10-adapteren ved brug af din kompatible Garmin-displayenhed. Se den
dokumentation, der fulgte med displayenheden, for at få adgang til NMEA 2000-konfigurationsmenuen på displayenheden.
Kalibrering af rorvinkel
Før du kan bruge GRA 10-adapteren, skal du vinklen på det ror, som adapteren er tilknyttet.
1. Drej bådens tændingsnøgle til Til for at få strøm (ikke til positionen Start).
2. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GRA 10-enheden.
3. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Kalibrering af rorvinkel.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Kalibrering af rorvinkel.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere styrbords og bagbords rorvinkler.
5. Vælg OK, når kalibreringen er fuldført.
Fejlsøgning af målertype
Når GRA 10-adapteren er tilsluttet en måler, er målertypen som standard indstillet til Find automatisk, og adapteren registrerer automatisk den målertype,
den er tilsluttet. Hvis udlæsningen af rorvinklen på en tilsluttet Garmin-plotter eller et tilsluttet marineinstrument ændres med motorens omdrejningstal,
registrerer adapteren muligvis den forkerte målertype.
Sådan tester du indstillingen for målertypen:
1. Mens båden ikke bevæger sig, skal du sætte motoren i frigear.
2. Brug gashåndtaget til at øge motorens omdrejningstal. Hvis aflæsningen af rorvinklen ændres i takt med motorens omdrejningstal, skal du skifte
målertype.
Sådan skifter du målertypen:
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GRA 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Målertype.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Målertype.
3. Vælg en funktion:
•
Hvis målertypen skal registreres automatisk, skal du vælge Find automatisk.
•
Indiker en måler med én spole ved at vælge 1 spole.
•
Indiker en måler med to spoler ved at vælge 2 spole.
4. Udfør testen for målertypeindstilling.
Konfiguration af GRA 10-adapteren, hvis valgmulighederne for kalibrering af rorvinkel og målertype ikke vises
Afhængigt af hvilken softwareversion, der er indlæst på dit Garmin-navigeringsudstyr, vises de specifikke konfigurationsmuligheder muligvis ikke på
konfigurationsskærmbillederne.
Sådan kalibrerer du rorvinklen, hvis menufunktionen ikke vises:
Før du kan bruge GRA 10-adapteren, skal du vinklen på det ror, som adapteren er tilknyttet.
1. Drej bådens tændingsnøgle til Til for at få strøm (ikke til positionen Start).
2. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GRA 10-enheden.
3. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
4. Flyt roret hele vejen mod styrbord, og noter rorets vinkel i grader.
5. Indtast følgende kommando: "RUDDERPOS="
26
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
6. Efter kommandoen skal vinklen på rorets styrbords position noteres som et heltal, der er større end 0 og mindre end 180, i grader efterfulgt af Done.
Eksempel: RUDDERPOS=45Done.
7. Centrer roret.
8. Indtast følgende kommando: "RUDDERPOS=0Done"
9. Flyt roret hele vejen mod bagbord, og noter rorets vinkel i grader.
10. Indtast følgende kommando: "RUDDERPOS="
11. Efter kommandoen skal vinklen på rorets bagbords position noteres som et heltal, der er mindre end 0 og større end -180, i grader efterfulgt af Done.
Eksempel: RUDDERPOS=-45Done.
Sådan kalibrerer du målertypen, hvis menufunktionen ikke vises:
Når GRA 10-adapteren er tilsluttet en måler, er målertypen som standard indstillet til Find automatisk, og adapteren registrerer automatisk den
målertype, den er tilsluttet. Når du fejlsøger målertypeindstillingen, og hvis udlæsningen af rorvinklen på en tilsluttet Garmin-plotter eller et tilsluttet
marineinstrument ændres med motorens omdrejningstal, registrerer adapteren muligvis den forkerte målertype.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GRA 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Indtast følgende kommando: "GAUGRAYPE="
4. Efter kommandoen skal du indtaste én af følgende valgmuligheder:
•
Hvis målertypen skal registreres automatisk, skal du indtaste 0 efterfulgt af Done. Eksempel: GAUGRAYPE=0Done.
•
Hvis du vil angive en måler med én spole, skal du indtaste 1 efterfulgt af Done. Eksempel: GAUGRAYPE=1Done.
•
Hvis du vil angive en måler med to spoler, skal du indtaste 2 efterfulgt af Done. Eksempel: GAUGRAYPE=2Done.
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Du mister alle tilpassede konfigurationsindstillinger, når du gendanner fabriksindstillingerne.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GRA 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Vælg Ja.
GET 10 (Garmin Engine Tilt-adapter)
BEMÆRK: Dette afsnit indeholder specifikke konfigurationsoplysninger for GET 10-adapteren ved brug af din kompatible Garmin-displayenhed. Se den
dokumentation, der fulgte med displayenheden, for at få adgang til NMEA 2000-konfigurationsmenuen på displayenheden.
Kalibrering af motorhældningen
For at anvende GET 10-adapteren skal du kalibrere hældningen på den motor, som adapteren tilhører.
1. Drej bådens tændingsnøgle til Til for at få strøm (ikke til positionen Start).
2. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GET 10-enheden.
3. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Kalibrering af motorhældning.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Kalibrering af motorhældning.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere motorhældningen.
5. Vælg OK, når kalibreringen er fuldført.
Konfiguration af motornummeret
Hvis din båd har flere motorer, kan du indikere, hvilken motor hver GET 10-adapter tilhører.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
27
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GET 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Motornummer.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Motornummer.
3. Vælg nummeret på den motor, som adapteren tilhører.
4. Vælg OK.
Fejlsøgning af målertype
Når GET 10-adapteren er tilsluttet en måler, er målertypen som standard indstillet til Find automatisk, og adapteren registrerer automatisk den
målertype, den er tilsluttet. Hvis udlæsningen af motorhældningen på en tilsluttet Garmin-plotter eller et tilsluttet marineinstrument ændres med motorens
omdrejningstal, registrerer adapteren muligvis den forkerte målertype.
Sådan tester du indstillingen for målertypen:
1. Mens båden ikke bevæger sig, skal du sætte motoren i frigear.
2. Brug gashåndtaget til at øge motorens omdrejningstal. Hvis udlæsningen af motorhældningen ændres med motorens omdrejningstal, skal der skiftes
målertype.
Sådan skifter du målertypen:
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GET 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Målertype.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Målertype.
3. Vælg en funktion:
•
Hvis målertypen skal registreres automatisk, skal du vælge Find automatisk.
•
Indiker en måler med én spole ved at vælge 1 spole.
•
Indiker en måler med to spoler ved at vælge 2 spole.
4. Udfør testen for målertypeindstilling.
Konfiguration af GET 10-adapteren, hvis valgmulighederne for motorhældningskalibreringen, motornummer og
målertype ikke vises
Afhængigt af hvilken softwareversion, der er indlæst på dit Garmin-navigeringsudstyr, vises de specifikke konfigurationsmuligheder muligvis ikke på
konfigurationsskærmbillederne.
Sådan kalibrerer du motorhældningen, hvis menufunktionen ikke vises:
Før du kan bruge GET 10-adapteren, skal du kalibrere hældningen på den motor, som adapteren er tilknyttet.
1. Drej bådens tændingsnøgle til Til for at få strøm (ikke til positionen Start).
2. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GET 10-enheden.
3. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
4. Sæt motorhældningen til øverste position. Motorhældningen er på 100 %.
5. Indtast følgende kommando: "ENGINETILT=100Done"
6. Sæt motorhældningen til nederste position. Motorhældningen er på 0 %.
7. Indtast følgende kommando: "ENGINETILT=0Done"
Sådan kalibrerer du motornummeret, hvis menufunktionen ikke vises:
Hvis din båd har flere motorer, kan du indikere, hvilken motor hver GET 10-adapter tilhører.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GET 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
28
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Indtast følgende kommando: "INSTANCE="
4. Efter kommandoen indtaster du et helt tal mellem 1 og 253, der angiver motornummeret, efterfulgt af Done. F.eks. angiver INSTANCE=2Done,
at adapteren tilhører motornummer 2.
Sådan kalibrerer du målertypen, hvis menufunktionen ikke vises:
Når GET 10-adapteren er tilsluttet en måler, er målertypen som standard indstillet til Find automatisk, og adapteren registrerer automatisk den målertype,
den er tilsluttet. Når du fejlsøger målertypeindstillingen, og hvis udlæsningen af motorhældningen på en tilsluttet Garmin-plotter eller et tilsluttet
marineinstrument ændres med motorens omdrejningstal, registrerer adapteren muligvis den forkerte målertype.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GET 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Indtast følgende kommando: "GAUGETYPE="
4. Efter kommandoen skal du indtaste én af følgende valgmuligheder:
•
Hvis målertypen skal registreres automatisk, skal du indtaste 0 efterfulgt af Done. Eksempel: GAUGETYPE=0Done.
•
Hvis du vil angive en måler med én spole, skal du indtaste 1 efterfulgt af Done. Eksempel: GAUGETYPE=1Done.
•
Hvis du vil angive en måler med to spoler, skal du indtaste 2 efterfulgt af Done. Eksempel: GAUGETYPE=2Done.
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Du mister alle tilpassede konfigurationsindstillinger, når du gendanner fabriksindstillingerne.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GET 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Fabriksindstillinger.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Fabriksindstillinger.
3. Vælg Ja.
GFL 10 (Garmin Fluid Level-adapter)
BEMÆRK: Dette afsnit indeholder specifikke konfigurationsoplysninger for GFL 10-adapteren ved brug af din kompatible Garmin-displayenhed. Se den
dokumentation, der fulgte med displayenheden, for at få adgang til NMEA 2000-konfigurationsmenuen på displayenheden.
Konfiguration af NMEA 2000-væsketype
Du kan indikere typen af væske, der er i de tanke hver GFL 10-adapter tilhører.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GFL 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > N2K-væsketype.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > N2K-væsketype.
3. Vælg en væsketype.
4. Vælg OK.
Konfiguration af tanknummer
Hvis din båd har flere væsketanke, kan du indikere, hvilken tank hver GFL 10-adapter tilhører.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GFL 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Tanknummer.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
29
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Tanknummer.
3. Vælg et tanknummer.
4. Vælg OK.
Konfiguration af NMEA 2000-tankkapacitet
Du kan indikere kapaciteten for den væsketank GFL 10-adapteren tilhører.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GFL 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > N2K-tankkapacitet.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > N2K-tankkapacitet.
3. Vælg tankkapaciteten.
4. Vælg OK.
Kalibrering af væskeniveau
Før du kan bruge GFL 10-adapteren, skal du kalibrere væskeniveauet i den tank, adapteren tilhører, med minimum to kalibreringspunkter. Jo større et antal
kalibreringspunkter, jo mere præcis bliver aflæsningen på væskeniveaumåleren.
1. Drej bådens tændingsnøgle til Til for at få strøm (ikke til positionen Start).
2. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GFL 10-enheden.
3. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Kalibrering af niveau > Tilføj kalibreringspunkt.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Kalibrering af niveau > Tilføj kalibreringspunkt.
4. Vælg procentværdien for mængden af væske, der aktuelt er i tanken baseret på tankens samlede kapacitet.
5. Vælg OK.
6. Ændring af væskeniveauet i tanken.
7. Vælg Tilføj kalibreringspunkt.
8. Vælg procentværdien for mængden af væske, der aktuelt er i tanken baseret på tankens samlede kapacitet.
9. Vælg OK.
10. Gentag trin 6 - 9 for at tilføje yderligere, ekstra kalibreringspunkter for væskeniveau.
Fejlfinding ved tanknummer
Hvis der knyttes flere GFL 10-adaptere til den samme NMEA 2000-væsketype, tildeles hver adapter automatisk et unikt tanknummer. Hvis fejlmeddelelsen
"Ugyldig NMEA 2000-tankkonfiguration" vises, skal du knytte et unikt tanknummer til hver adapter.
Hvis to adaptere f.eks. tildeles NMEA 2000-væsketypeværdien Bassin, og fejlmeddelelsen vises, skal du tildele hver adapter et unikt tanknummer.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GFL 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Tanknummer.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Tanknummer.
3. Vælg et tanknummer.
4. Vælg OK.
Fejlsøgning af målertype
Når GFL 10-adapteren er tilsluttet en måler, er målertypen som standard indstillet til Find automatisk, og adapteren registrerer automatisk den målertype,
den er tilsluttet. Hvis aflæsningen af væskeniveauet på Garmin-plotteren eller navigeringsudstyret ændres efter motorens omdrejningsantal, registrerer
adapteren muligvis den forkerte målertype.
BEMÆRK: Brændstofniveauet ændrer sig, når båden bevæger sig. Test indstillingen for målertypen, når båden ikke bevæger sig.
30
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
Sådan tester du indstillingen for målertypen:
1. Mens båden ikke bevæger sig, skal du sætte motoren i frigear.
2. Brug gashåndtaget til at øge motorens omdrejningstal. Hvis aflæsningen af væskeniveauet ændres i takt med motorens omdrejningstal, skal du skifte
målertype.
Sådan skifter du målertypen:
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GFL 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Målertype.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Målertype.
3. Vælg en funktion:
•
Hvis målertypen skal registreres automatisk, skal du vælge Find automatisk.
•
Indiker en måler med én spole ved at vælge 1 spole.
•
Indiker en måler med to spoler ved at vælge 2 spole.
4. Udfør testen for målertypeindstilling.
Nulstilling af kalibreringen af væskeniveauet
Du kan nulstille kalibreringen af væskeniveauet for den tank, GFL 10-adapteren tilhører.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GFL 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Kalibrering af niveau.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Kalibrering af niveau.
3. Vælg Nulstil kalibrering.
4. Vælg Ja.
5. Kalibrering af væskeniveau.
Konfiguration af GFL 10-adapteren, hvis valgmulighederne for tanknummer og væsketype ikke vises
Afhængigt af hvilken softwareversion, der er indlæst på dit Garmin-navigeringsudstyr, vises de specifikke konfigurationsmuligheder muligvis ikke på
konfigurationsskærmbillederne.
Sådan konfigureres tanknummeret, hvis menufunktionen ikke vises:
Hvis din båd har flere væsketanke, kan du indikere, hvilken tank hver GFL 10-adapter tilhører.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GFL 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Indtast følgende kommando: "INSTANCE="
4. Efter kommandoen indtaster du et helt tal mellem 1 og 16, der angiver tanknummeret, efterfulgt af Done.
F.eks. angiver INSTANCE=2Done, at adapteren tilhører tanknummer 2.
Sådan konfigureres væsketypen, hvis menufunktionen ikke vises:
Du kan indikere typen af væske, der er i de tanke, hver GFL 10-adapter tilhører.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GFL 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Indtast følgende kommando: "FLUIDTYPE="
4. Efter kommandoen skal du indtaste et nummer mellem 0 og 5 for at angive væsketypen, som defineret i følgende tabel, efterfulgt af Done.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
31
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
F.eks. angiver FLUIDTYPE=1Done, at tanken indeholder ferskvand.
Væsketype
FLUIDTYPE - værdi
Brændstof
0
Væsketype
Bassin
FLUIDTYPE - værdi
3
Ferskvand
1
Olie
4
Spildevand
2
Toilettank
(kloak)
5
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Når du gendanner fabriksindstillingerne, mister du alle tilpassede konfigurationsindstillinger undtagen kalibreringen af væskeniveau.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GFL 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Fabriksindstillinger.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Fabriksindstillinger.
3. Vælg Ja.
GBT 10 (Garmin Bennett-trimrorsadapter)
BEMÆRK: Dette afsnit indeholder specifikke konfigurationsoplysninger for GBT 10-adapteren ved brug af din kompatible Garmin-displayenhed. Se den
dokumentation, der fulgte med displayenheden, for at få adgang til NMEA 2000-konfigurationsmenuen på displayenheden.
Kalibrering af trimrorspositionen
Før du kan bruge GBT 10-adapteren, skal du kalibrere positionen af de trimror, som adapteren er tilknyttet.
BEMÆRK: Hvis du kun justerer trimrorene inden for et begrænset bevægelsesområde på jævnlig basis, skal GBT 10-adapteren kalibreres ved brug af det
normale område i stedet for det fulde område. Kun det kalibrerede område vises på din plotter eller marineinstrumentet.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GBT 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
For de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Kalibrering af trimror.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Kalibrering af trimror.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere trimrorspositionen.
Konfiguration af GBT 10-adapteren, hvis valgmuligheden for trimrorsposition ikke vises
Afhængigt af hvilken softwareversion, der er indlæst på dit Garmin-navigeringsudstyr, vises de specifikke konfigurationsmuligheder muligvis ikke på
konfigurationsskærmbillederne.
Sådan kalibrerer du trimrorspositionen, hvis menufunktionen ikke vises:
Før du kan bruge GBT 10-adapteren, skal du kalibrere positionen af de trimror, som adapteren er tilknyttet. Du kan indtaste mindst to og maks. seksten
trimrorspositioner. Indtast flere trimrorspositioner for at opnå større nøjagtighed.
1. I NMEA 2000 konfigurationsmenuen skal du vælge GBT 10-enheden.
2. Vælg Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Indtast følgende kommando: "CALIBRATION=1"
4. Flyt begge trimror til den højeste position. Når trimrorene befinder sig i den højeste position, bør de være ved eller i nærheden af 0% af deres fulde
bevægelsesområde.
5. Indtast følgende kommando: "TRIMTABPOS="
6. Efter kommandoen skal procentdelen af den højeste trimrorsposition indtastes som et heltal mellem 0 -100, hvorefter Done vælges. Eksempel:
TRIMTABPOS=0Done.
7. Flyt begge trimror til den laveste position. Når trimrorene befinder sig i den laveste position, bør de være ved eller i nærheden af 100% af deres fulde
bevægelsesområde.
32
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
8. Indtast følgende kommando: "TRIMTABPOS="
9. Efter kommandoen skal procentdelen af den laveste trimrorsposition indtastes som et heltal mellem 0 -100, hvorefter Done vælges. Eksempel:
TRIMTABPOS=100Done.
10. Du kan indtaste en yderligere, valgfri trimrorsposition ved at flytte begge trimrorene til en ny position og notere trimrorspositionen som en procentdel af
trimrorets fulde bevægelsesområde.
11. Indtast følgende kommando: "TRIMTABPOS="
12. Efter kommandoen skal procentdelen af den højeste trimrorsposition indtastes som et heltal mellem 0 -100, hvorefter Done vælges. Eksempel:
TRIMTABPOS=50Done.
13. Gentag trin 10-12 for at indtaste yderligere, valgfri trimrorspositioner.
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Du mister alle tilpassede konfigurationsindstillinger, når du gendanner fabriksindstillingerne.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GBT 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Fabriksindstillinger.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Fabriksindstillinger.
3. Vælg Ja.
GST 10 (Garmin vandhastigheds- og temperaturadapter)
BEMÆRK: Dette afsnit indeholder specifikke konfigurationsoplysninger for GST 10-adapteren ved brug af din kompatible Garmin-displayenhed. Se den
dokumentation, der fulgte med displayenheden, for at få adgang til NMEA 2000-konfigurationsmenuen på displayenheden.
Justering af fart gennem vandet
Før du kan bruge GST 10-adapter, skal du justere farten gennem vandet.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GST 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Juster fart gennem vandet.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Juster fart gennem vandet.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at justere farten gennem vandet.
Tildeling af en NMEA 2000-temperaturkilde
Før du kan bruge GST 10-adapteren, skal du vælge kilden til temperaturdataene.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GST 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > N2K-temp. kilde.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > N2K-temp. kilde.
3. Vælg positionen for temperatursensoren.
Konfiguration af temperaturoffset
Hvis de viste temperaturdata på måleren, der er sluttet til GST 10-adapteren, ikke er de samme som de viste temperaturdata på andre enheder, kan du
konfigurere temperaturoffset til at øge eller reducere den viste temperatur i et specifikt omfang.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GST 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Temperatur offset.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Temperatur offset.
3. Vælg temperaturoffset som et positivt eller negativt decimaltal, i grader.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
33
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
4. Vælg OK.
Fejlfinding ved sensornummer
Hvis der knyttes flere GST 10-adaptere til den samme NMEA 2000-temperaturkilde, tildeles hver adapter automatisk et unikt sensornummer. Hvis
fejlmeddelelsen "Ugyldig NMEA 2000-temperaturkonfiguration" vises, skal du knytte et unikt sensornummer til hver adapter.
Hvis to adaptere f.eks. tildeles NMEA 2000-temperaturkildeværdien Bassin, og fejlmeddelelsen vises, skal du tildele hver adapter et unikt nummer.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GST 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Sensornummer.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Sensornummer.
3. Vælg et sensornummer.
4. Vælg OK.
Konfiguration af GST 10-adapteren i tilfælde af, at valgmulighederne for fart gennem vand, placering,
temperaturoffset og sensornummer ikke vises
Afhængigt af hvilken softwareversion, der er indlæst på dit Garmin-navigeringsudstyr, vises de specifikke konfigurationsmuligheder muligvis ikke på
konfigurationsskærmbillederne.
Sådan kalibrerer du farten gennem vand, hvis menufunktionen ikke vises:
Før du kan bruge GST 10-adapter, skal du justere farten gennem vandet.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GST 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Kontroller, at båden står stille; motoren skal være slået fra eller stå på standby.
4. Indtast følgende kommando: "WATERSPEED=0Done"
5. Accelerer båden til cruising-fart, og vær opmærksom på maksimumhastigheden, i mil pr. time.
6. Stands båden; motoren skal være slået fra eller stå på standby.
7. Indtast følgende kommando: "WATERSPEED="
8. Efter kommandoen skal du indtaste et positivt decimaltal, der viser den maksimale cruising-fart i mil pr. time, efterfulgt af Done. Eksempel:
WATERSPEED=35.5Done.
Sådan konfigureres temperaturkilden, hvis positionsmenufunktionen ikke vises:
Før du kan bruge GST 10-adapteren, skal du vælge kilden til temperaturdataene.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GST 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Indtast følgende kommando: "TEMPSOURCE="
4. Efter kommandoen skal du indtaste et nummer mellem 0 og 8, eller 13, for at angive kilden til temperaturdataene som defineret i følgende tabel efterfulgt
af Done.
For eksempel angiver TEMPSOURCE=6Done, at maddingbassinet er kilde til temperaturdataene.
34
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
Position
TEMPSOURCE-værdi
Position
TEMPSOURCE-værdi
Vand
0
Bassin
5
Luft udenfor
1
Bassin til madding
6
Luft indenfor
2
Nedkøling
7
Maskinrum
3
Varmesystem
8
Hovedkahyt
4
Fryser
13
Sådan konfigureres temperaturoffset, hvis menufunktionen ikke vises:
Hvis de viste temperaturdata på måleren, der er sluttet til GST 10-adapteren, ikke er de samme som de viste temperaturdata på andre enheder, kan du
konfigurere temperaturoffset til at øge eller reducere den viste temperatur i et specifikt omfang.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GST 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Indtast følgende kommando: "TEMPOFFSET="
4. Efter kommandoen skal du indtaste et positivt eller negativt decimaltal efterfulgt af Done.
For eksempel angiver TEMPOFFSET=-2.5Done, at de viste temperaturaflæsninger på måleren, der er sluttet til GST 10-adapteren, reduceres med
2,5 grader Celsius.
Sådan konfigureres sensornummeret, hvis menufunktionen ikke vises:
Hvis der knyttes flere GST 10-adaptere til den samme NMEA 2000-temperaturkilde, tildeles hver adapter automatisk et unikt sensornummer. Hvis
fejlmeddelelsen "Ugyldig NMEA 2000-temperaturkonfiguration" vises, skal du knytte et unikt sensornummer til hver adapter.
Hvis to adaptere f.eks. tildeles NMEA 2000-temperaturkildeværdien Bassin, og fejlmeddelelsen vises, skal du tildele hver adapter et unikt nummer.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge en af de GST 10-enheder, der er knyttet til den samme temperaturkilde.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Generisk konfiguration.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Generisk konfiguration.
3. Indtast følgende kommando: "INSTANCE="
4. Efter kommandoen skal du indtaste et positivt decimaltal efterfulgt af Done.
5. Gentag trin 1–4 for hver GST 10-enhed, der er knyttet til den samme temperaturkilde.
Hvis to GST 10-adaptere f.eks. tildeles værdien Bassin, undgås fejlmeddelelsen ved at knytte INSTANCE=1 til den første adapter og knytte
INSTANCE=2 til den anden adapter.
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Du mister alle tilpassede konfigurationsindstillinger, når du gendanner fabriksindstillingerne.
1. På enhedslisten til NMEA 2000 skal du vælge GST 10-enheden.
2. Vælg en funktion:
•
På de fleste Garmin-plottere skal du vælge Gennemse > Fabriksindstillinger.
•
På øvrige Garmin-marineenheder skal du vælge Konfigurer > Fabriksindstillinger.
3. Vælg Ja.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
35
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
Intelliducer (intelligent dybdetransducer–Transom Mount og Thru-Hull)
Indstilling af køl offset
Juster Køl offset til at vise en dybdelæsning fra vandlinjen eller fra bådens laveste punkt (kølen) i stedet for fra Intelliducerens faktiske placering.
Sådan indstiller du køl offset:
1. I NMEA 2000-enhedens konfigurationsmenu vælger du en bestemt Intelliducer og derefter Konfigurer > Køl offset.
2. Angiv den målte afstand fra Intelliducerens placering til vandlinjen eller bådens køl.
•
Hvis du måler ned til kølen (Intelliduceren er installeret i vandlinjen), skal du angive et (+) positivt tal.
•
Hvis du måler op til vandlinjen (Intelliduceren er installeret på kølen), skal du angive et (-) negativt tal.
Intelliducer i vandlinjen
Indtast et (+) positivt tal for
at få vist dybden ved bunden
af kølen.
Intelliducer nederst på kølen
Indtast et (-) negativt tal for at
få vist dybden ved overfladen.
Køl offset
GWS 10 (Garmin-vindsensor)
Konfiguration af vindvinkel-offset (orientering)
Når du monterer sensoren, skal du justere vinkel-offset, hvis du ikke har vendt GWS 10 som beskrevet i GWS 10 Installationsvejledning.
Sådan konfigureres vindvinkel-offset (orientering):
1. Mens du får vist enhedsspecifikke funktioner på NMEA 2000, skal du vælge Konfigurer > Vind vinkel offset.
2. Vælg vinklen (i grader) for at kompensere for retningsforskellen.
Tip: Vinklerne er konfigureret med uret rundt om bådens mast. F.eks. er 90 grader på bådens styrbordsside, og 270 grader er på bagbordssiden.
Konfiguration af vindhastighedsfilteret
Vindhastighedsfilteret bestemmer, hvor hurtigt den NMEA 2000-kompatible displayenhed viser en ændring i vindhastigheden. En lavere filterindstilling
viser ændringer i vindhastigheden mere gradvist og stabiliserer muligvis displayet.
Sådan konfigureres vindhastighedsfilteret:
1. Mens du får vist enhedsspecifikke funktioner på NMEA 2000, skal du vælge Konfigurer > Vind hastigheds filter.
2. Vælg mellem følgende muligheder for at justere filterindstillingerne.
36
•
Fra – vindhastighedsoplysningerne filtreres ikke.
•
Til – vælg et lavt tal for at vise en ændring i vindhastigheden mere gradvist, og få målerens nål eller vindhastighedstallet til at bevæge sig eller ændre
sig langsommere.
•
Auto – justerer automatisk filterindstillingerne baseret på vindforholdene.
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsoplysninger om NMEA 2000-certificeret sensor
Konfiguration af vindvinkelfilteret
Vindvinkelfilteret bestemmer, hvor hurtigt den NMEA 2000-kompatible displayenhed viser en ændring i vindvinklen. En lavere filterindstilling viser
ændringer i vindvinklen mere gradvist og stabiliserer muligvis displayet.
Sådan konfigureres vindvinkelfilteret:
1. Mens du får vist enhedsspecifikke funktioner på NMEA 2000, skal du vælge Konfigurer > Vind vinkel filter.
2. Vælg mellem følgende muligheder for at justere filterindstillingerne.
•
Fra – vindvinkeloplysningerne filtreres ikke.
•
Til – vælg et lavt tal for at opdatere displayenheden sjældnere, og få målerens nål eller vindvinkeltallet til at bevæge sig eller ændre sig
langsommere.
•
Auto – justerer automatisk filterindstillingerne baseret på vindforholdene.
Konfiguration af GWS 10, hvis valgmulighederne for filter og offset ikke vises
Afhængigt af hvilken softwareversion, der er indlæst på dit Garmin-navigeringsudstyr, vises de specifikke konfigurationsmuligheder muligvis ikke på
konfigurationsskærmbillederne.
Sådan konfigureres vindvinkel-offset, hvis menufunktionen ikke vises:
1. Vælg Generisk konfiguration for at specificere data for filter- og offsetindstillinger.
2. Indtast følgende kommando: "ANGLEOFFSET="
3. Efter kommandoen skriver du et tal mellem 0 og 359 i grader (f.eks.: ANGLEOFFSET=180).
Sådan konfigureres vindvinkelfilteret, hvis menufunktionen ikke vises:
1. Vælg Generisk konfiguration for at specificere data for filter- og offsetindstillinger.
2. Indtast følgende kommando: "ANGLEFILTER="
3. Efter kommandoen skriver du et tal mellem 0 og 254, som repræsenterer en tidskonstant med spring på 0,25 sekunder, eller 255, der repræsenterer den
automatiske indstilling (f.eks. ANGLEFILTER=12).
Sådan konfigureres vindhastighedsfilteret:
1. Vælg Generisk konfiguration for at specificere data for filter- og offsetindstillinger.
2. Indtast følgende kommando: "SPEEDFILTER="
3. Efter kommandoen skriver du et tal mellem 0 og 254, som repræsenterer en tidskonstant med spring på 0,25 sekunder, eller 255, der repræsenterer den
automatiske indstilling (f.eks. SPEEDFILTER=215).
Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter
37
NMEA 2000-checkliste
Brug denne checkliste til at kontrollere din NMEA 2000-installation.
Er NMEA 2000-netværket tilsluttet strømmen, og er strømmen balanceret korrekt på netværket? (side 5)
Er NMEA 2000-netværkets strøm tilsluttet via tændingsafbryderen - hvis ikke, har du så installeret en kontakt? (side 5)
Er NMEA 2000-strømkablet jordet? Er den uisolerede ledning tilsluttet samme sted som jordledningen? (side 5)
Er NMEA 2000-netværkets backbone konstrueret lineært? (side 4)
Er der terminatorer i begge ender af NMEA 2000-netværket? (side 7)
Er alle dropkabler under 20 ft. (6 m)? (side 8)
For at få de nyeste softwareopdateringer gratis (undtagen kortdata) i dine
Garmin-produkters levetid kan du gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2008–2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Marts 2012
Delnummer 190-00891-76 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising