Garmin | GMI™ 20 Marine Instrument | Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter

Garmin GMI™ 20 Marine Instrument Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Teknisk referens
för Garmin®
NMEA 2000®-produkter
+
-
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något
lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok
till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan
elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller
eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela
någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning
och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmins logotyp och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. GFS™, GWS™, GHP™, GXM™,
GFL™, GBT™, GST™, GMI™, GRA™, GET™, GHC™ och Intelliducer™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan
Garmins uttryckliga tillstånd.
NMEA 2000® och NMEA 2000-logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Maritime Electronics Association.
Introduktion
Introduktion
Ett NMEA 2000-nätverk består av anslutna NMEA 2000-enheter som kommunicerar med enkel plug-and-play-funktionalitet. Den här tekniska
referensen innehåller grundläggande komponentidentifiering för NMEA 2000, grundläggande instruktioner för NMEA 2000-nätverk och en lista med
NMEA 2000-specifika data som används med Garmin NMEA 2000-certifierade skärmar och givare.
• Det första avsnittet, Grundfunktioner i NMEA 2000, innehåller beskrivningar av de NMEA 2000-kontakter och kablar som säljs av Garmin och
grundläggande koncept för att installera ett NMEA 2000-nätverk på din båt.
• Det andra avsnittet, Allmänna datatypskrav för NMEA 2000, innehåller en tabell som hjälper dig att fastställa vilka NMEA 2000-givare som ger
den datatyp du vill ha.
• De sista två avsnitten innehåller information om parametergruppnummer (PGN) för Garmin-plottrar och marininstrument samt konfigurations- och
PGN-information för Garmin NMEA 2000-givare. Dessa avsnitt innehåller PGN- och konfigurationsinformation för följande produkter:
◦◦ Plottrar i GPSMAP® 4000/5000/6000/7000-serien
◦◦ Plottrar i GPSMAP 700-serien
◦◦ Plottrar i GPSMAP 4x1/5x1/5x6-serien
◦◦ GMI™ 10
◦◦ GPS 17x
◦◦ GFS™ 10
◦◦ GRA™ 10
◦◦ GET™ 10
◦◦ GFL™ 10
◦◦ GBT™ 10
◦◦ GST™ 10
◦◦ Intelliducers™
◦◦ GWS™ 10
◦◦ GHP™ 10 (CCU och GHC™ 10)
◦◦ GXM™ 51
◦◦ VHF 200/300
◦◦ AIS 300
◦◦ AIS 600
OBS! PGN-information inkluderas också i de installationsinstruktioner som levereras med den Garmin NMEA 2000-certifierade enheten. Information om
givarkonfiguration finns också i en Givarkonfigurationsguide som levereras med varje Garmin NMEA 2000-certifierad givare.
• I slutet finns en checklista. Använd den här checklistan när du installerar ett NMEA 2000-nätverk för att vara säker på att du har följt
installationskritiska procedurer korrekt.
Kontakta Garmin
Om du har problem med att installera ett NMEA 2000-nätverk eller har andra frågor om NMEA 2000-certifierade Garmin-enheter, kontakta Garmins
produktsupport eller en certifierad NMEA 2000-tekniker. Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA
per telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact Support för information om support från ditt hemland eller
så kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
iii
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Introduktion.................................................................................................................................................................................................. iii
Kontakta Garmin.................................................................................................................................................................................................................iii
Grundfunktioner i NMEA 2000..................................................................................................................................................................... 1
Garmin NMEA 2000 enhetsöversikt.................................................................................................................................................................................... 1
Skapa ett NMEA 2000-nätverk........................................................................................................................................................................................... 3
Vid befintliga NMEA 2000-installationer.............................................................................................................................................................................. 8
NMEA 2000 – Ordlista........................................................................................................................................................................................................ 8
Allmänna NMEA 2000-datatypskrav........................................................................................................................................................... 9
NMEA 2000-certifierad skärmenhet PGN-information............................................................................................................................ 13
PGN-information för NMEA 2000-certifierad givare................................................................................................................................ 18
GPS 17x (GPS-antenn).................................................................................................................................................................................................... 18
GFS 10 (Garmin bränslegivare)........................................................................................................................................................................................ 18
GRA 10 (Garmin-adapter för rodervinkel)......................................................................................................................................................................... 18
GET 10 (Garmin-adapter för motortilt).............................................................................................................................................................................. 18
GFL 10 (Garmin-adapter för vätskenivå).......................................................................................................................................................................... 19
GBT 10 (Garmin-adapter för Bennett trimplangivare)....................................................................................................................................................... 19
GST 10 (Garmin-adapter för fart genom vattnet och temperatur).................................................................................................................................... 19
Intelliducer (Intelligent djupomvandlare–Transom Mount och Thru-Hull)......................................................................................................................... 19
GWS 10 (Garmin vindgivare)............................................................................................................................................................................................ 20
GHP 10 (Marint autopilotsystem)...................................................................................................................................................................................... 20
GXM 51 (XM Väder och radio - Bara Nordamerika)......................................................................................................................................................... 21
VHF 200............................................................................................................................................................................................................................ 21
VHF 300............................................................................................................................................................................................................................ 21
AIS 300............................................................................................................................................................................................................................. 22
AIS 600............................................................................................................................................................................................................................. 22
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare................................................................................................................ 23
GPS 17x (GPS-antenn).................................................................................................................................................................................................... 23
GFS 10 (Garmin bränslegivare)........................................................................................................................................................................................ 24
GRA 10 (Garmin-adapter för rodervinkel)......................................................................................................................................................................... 26
GET 10 (Garmin-adapter för motortilt).............................................................................................................................................................................. 27
GFL 10 (Garmin-adapter för vätskenivå).......................................................................................................................................................................... 29
Återställa fabriksinställningarna........................................................................................................................................................................................ 32
GBT 10 (Garmin-adapter för Bennett trimplangivare)....................................................................................................................................................... 32
GST 10 (Garmin-adapter för fart genom vattnet och temperatur).................................................................................................................................... 33
Återställa fabriksinställningarna........................................................................................................................................................................................ 35
Intelliducer (Intelligent djupomvandlare–Transom Mount och Thru-Hull)......................................................................................................................... 36
GWS 10 (Garmin vindgivare)............................................................................................................................................................................................ 36
NMEA 2000 – Kontrollista . .............................................................................................................................................................................................. 38
iv
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Grundfunktioner i NMEA 2000
Grundfunktioner i NMEA 2000
Ett NMEA 2000-nätverk består av anslutna NMEA 2000-enheter som kommunicerar med enkel plug-and-play-funktionalitet.
Om båten redan har ett NMEA 2000-nätverk och du vill lägga till Garmin NMEA 2000-komponenter, se sidan 8.
På sidan 8 finns en ordlista med vanliga NMEA 2000-begrepp.
När du har installerat ditt NMEA 2000-nätverk följer du checklistan på sidan 38 för att kontrollera installationen.
Garmin NMEA 2000 enhetsöversikt
Garmin använder NMEA 2000-mikrokontakter på enheter, givare och T-kontakter som är kompatibla med andra NMEA 2000-mikrokontakter, kablar
och NMEA 2000-kompatibla enheter. Garmin-givare kan levereras med en droppkabel och en T-kontakt. Garmins bildskärmar kan även inkludera
ytterligare NMEA 2000-komponenter (t.ex. en strömkabel). De NMEA 2000-komponenter som medföljer en Garmin-givare eller -bildskärm anges i
produktdokumentationen. Dessutom visar en bild på produktkartongen vilka NMEA 2000-komponenter som ingår.
+
-
Exempelboxdiagram (GFS 10)
I exempelboxdiagrammet visas ett komplett NMEA 2000-nätverk och de delar som medföljer givaren är skuggade. I det här exemplet medföljer en
T-koppling med Garmin GFS 10-bränslegivare. En NMEA 2000-strömkabel, kontakter, ytterligare dropp/stamnätskabel och ytterligare T-kontakter
medföljer inte en GFS 10-bränslegivare. GFS 10-bränslegivaren, som visas med de skuggade komponenterna i boxdiagrammet, är avsedda att anslutas
till ett befintligt NMEA 2000-nätverk i båten. Om du inte har något NMEA 2000-nätverk i båten hjälper den här guiden dig att bygga ett.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
1
Grundfunktioner i NMEA 2000
NMEA 2000-komponenter
Huvudkomponenterna i ett NMEA 2000-nätverk är T-kontakter, termineringar, stamnäts-/droppkablar och en strömkabel. Följande kablar, kontakter
och terminatorer säljs av Garmin och från och med januari 2009 är de NMEA 2000-godkända. NMEA 2000-godkända kablar sålda av Garmin har
NMEA 2000-logotypen på etiketten med artikelnummer.
T-koppling
Hanterminering
Honterminering
Kabelmonterad terminering
010-11078-00 (Garmin-artikelnummer)
010-11080-00
010-11081-00
010-11096-00
Strömkabel
010-11079-00 (2 meter [6,5 fot]) (3 A-säkring medföljer)
Stamnät/droppkabel
305 millimeter (1 fot)
010-11076-03
2 meter (6,5 fot)
010-11076-00
6 meter (20 fot)
010-11076-01
10 meter (33 fot) (endast stamnät)
010-11076-02
30 meters spole (98,5 fot) (endast stamnät)
010-11171-01
Specialkabel/kontakter
Högervinklad droppkabel, 2 meter (6,5 fot) (bild)
010-11089-00
Fältinstallerbar kontakt – hane* (ej bild)
010-11094-00
Fältinstallerbar kontakt – hona* (ej bild)
010-11095-00
NMEA 2000-nätverksströmbrytare (ej bild)
K00-00368-00
NMEA 2000-åskspärren** (ej bild)
010-11171-02
* De fältinstallerbara kontakterna används till att skapa droppkablar med anpassad längd och stamnätsförlängningskablar. De fältinstallerbara kontakterna kan användas till att förkorta
Garmin NMEA 2000-dropp-/stamnätskablar.
** Den grå åskspärren är utformad för att förhindra skador som orsakas av att blixten slår ned i närheten, men den skyddar inte mot direkta blixtnedslag. Garmin ansvarar inte för skador i
samband med blixtnedslag.
OBS! Alla han-/honanslutningar är inbördes utbytbara. Kontrollera att T-kontakterna används ordentligt när du bygger ditt NMEA 2000-nätverk. Se sidan 4.
2
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Grundfunktioner i NMEA 2000
Skapa ett NMEA 2000-nätverk
Den primära kommunikationskanalen i ett NMEA 2000-nätverk är ett stamnät som NMEA 2000-enheterna ansluts till. Varje NMEA 2000-enhet
ansluts till stamnätet med en T-kontakt. NMEA 2000-stamnätet måste vara anslutet till ström och termineringarna måste vara installerade på båda
ändarna för att nätverket ska fungera som det ska.
När du utformar ditt NMEA 2000-nätverk börjar du med att skapa ett schema över nätverket. Var så detaljerad som möjligt när du skapar diagrammet:
•
•
•
•
Inkludera alla enheter som du tänker ansluta till nätverket
Notera den uppskattade platsen för stamnätet och enheter i båten
Uppskatta avstånd mellan enheterna och stamnätet såväl som stamnätets totala längd
Notera effektförbrukning för varje enhet (LEN-värde [Load Equivalency Number])
Plotter
Bränslegivare
Marininstrument
Intelligent givare
Tändning eller
kabelmonterad
brytare
Säkring
+
-
Batteri – 12 V DC
Droppkabel
Strömkabel
Honterminering
T-koppling
Förlängningskabel till stamnät
Hanterminering
NMEA 2000-stamnät
Exempel på NMEA 2000-nätverk
OBS! Det här schemat visar NMEA 2000-dataanslutningarna till varje enhet eller givare. Vissa enheter eller givare kan drivas av NMEA 2000-nätverket och
andra kan kräva en separat strömanslutning. Se installationsinstruktionerna för varje enhet du ansluter till NMEA 2000-nätverket och kontrollera att de drivs på
rätt sätt.
När du bygger ett NMEA 2000-nätverk måste du följa vissa regler och se till att NMEA 2000-nätverksfunktionerna fungerar på rätt sätt. Se till att du
förstår följande koncept:
•
•
•
•
Linjär stamnätskonstruktion (sidan 4)
Strömanslutning och -distribution (sidan 5)
Rätt terminering (sidan 7)
Kabellängd och enhetsgränser (sidan 8)
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
3
Grundfunktioner i NMEA 2000
Linjär stamnätskonstruktion
Använd NMEA 2000 T-kontakterna när du ska konstruera ditt NMEA 2000-stamnät och utöka stamnätet med rätt längder av stamnätskabel om det
behövs. Använd en T-kontakt per enhet. Använd sidorna av T-kontakten för att konstruera stamnätet för NMEA 2000-nätverket och använd den övre
delen av T-kontakten för att ansluta en NMEA 2000-enhet. Genom att använda enbart sidorna av T-kontakterna när du konstruerar stamnätet skapar du
en linjär konstruktion till NMEA 2000-nätverket. T-kontakter kan separeras av stamnätskabel eller anslutas direkt tillsammans.
Även om han- och honkontakterna på T-kontakterna och stamnätskablarna passar på alla sidor av en T-kontakt är det väldigt viktigt att bara använda
överdelen av T-kontakten vid anslutning av NMEA 2000-enheter och inte ansluta övriga T-kontakter eller stamnätskablar.
Till NMEA 2000-enheter
och ström
T
K
E
Honterminering
R
R
KO
Förlängningskabel till stamnät
Hanterminering
Korrekt linjär stamnätskonstruktion
Till NMEA 2000-enheter
och ström
T-kontakt installerad
på fel sätt
IG
T
K
Hanterminering (också
felaktigt installerad)
A
L
FE
Förlängningskabel till stamnät
Hanterminering
Felaktig linjär stamnätskonstruktion
4
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Grundfunktioner i NMEA 2000
Strömanslutning och -distribution
Ditt NMEA 2000-nätverk måste anslutas till en 12 V DC-strömförsörjning. Anslut inte ditt NMEA 2000-nätverk till någon annan spänningskälla, som
en 24 V DC-strömkälla. Använd en NMEA 2000-strömkabel för anslutning av NMEA 2000-stamnätet till den extra strömomkopplaren i båten. Om du
inte har någon extra strömomkopplare eller om anslutning till den extra strömomkopplaren orsakar elektriska störningar, ansluter du NMEA 2000strömkabeln direkt till batteriet och installerar en kabelmonterad omkopplare.
Varning! Om du ansluter NMEA 2000-nätverket till batteriet utan en kabelmonterad omkopplare kan batteriet laddas ur.
Se till att jorda NMEA 2000-strömkabeln. Anslut den bara dräneringsledningen till samma plats som grundledningen (svart).
Garmin NMEA 2000-strömkabeln ansluts till en T-kontakt som övriga droppkablar. Kontrollera att du ansluter NMEA 2000-strömkabeln till den
övre delen av en T-kontakt; anslut aldrig NMEA 2000-strömkabeln till sidan på en T-kontakt. Du kan ansluta ström antingen i änden av ditt
NMEA 2000-nätverk eller i mitten. När du planerar strömkabelns och T-kontaktens placering i NMEA 2000-nätverket måste du utvärdera hur
NMEA 2000-enheterna som ansluts till nätverket använder ström. NMEA 2000-nätverket fungerar så länge det inte finns ett mer än 3 V DC stort
spänningsfall mellan strömförsörjningen och den NMEA 2000-enhet som ligger längst bort från strömförsörjningen i NMEA 2000-nätverket. För att
fastställa spänningsfallet i NMEA 2000-nätverket använder du ekvationen:
Spänningsfall = kabelresistans (ohm/m)* × avstånd (från batteri till enheten längst bort, i meter) × nätverkslast** × 0,1
* Garmin-kabelns resistansvärde = 0,053
** Nätverkslast = summan av LEN-värdena (Load Equivalent Numbers) mellan batteriet och nätverkets ände. LEN-värdet för varje enhet bör vara synligt på enheten eller
angivet i enhetens dokumentation.
• Om du beräknar ett spänningsfall på 3,0 V DC eller mindre kan du ansluta strömmen till änden eller mitten av NMEA 2000-nätverket.
• Om du beräknar ett spänningsfall på över 3,0 V DC måste du ansluta strömmen till mitten av NMEA 2000-nätverket. Platsen beror på
nätverkslasten och avståndet till batteriet. Försök balansera spänningsfallet på varje sida av strömanslutningen.
• Om ett spänningsfall under 3,0 V DC inte är möjligt på ditt NMEA 2000-nätverk, ska du kontakta en professionell installatör.
Exempel
Följande exempel visar ett korrekt utformat änd-drivet NMEA 2000-nätverk, ett fel utformat NMEA 2000-nätverk och en omkonfiguration av det
felaktigt utformade NMEA 2000-nätverket till rätt balanserad ström i nätverket.
Änd-drivet NMEA 2000-nätverk, rätt utformat:
+
-
NMEA 2000kompatibel enhet
LEN = 4
Strömkabel
Längd = 2 m
NMEA 2000kompatibel enhet
LEN = 5
T
K
E
R
R
KO
Droppkabel
Längd = 2 m
Stamnätskabel
Längd = 10 m
Droppkabel
Längd = 6 m
NMEA 2000kompatibel enhet
LEN = 7
Droppkabel
Längd = 6 m
Stamnätskabel
Längd = 10 m
När formeln för spänningsfall tillämpas i det här exemplet, ser vi att
Spänningsfall = 0,053 × (2 + 10 + 10 + 6) × (4 + 5 + 7) × 0,1 = 2,37 V DC
spänningsfallet är mindre än 3,0 V DC. Det här NMEA 2000-nätverket
Kabelresistans Distans
Nätverkslast
fungerar korrekt när det strömsätts i änden.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
5
Grundfunktioner i NMEA 2000
Änd-drivet NMEA 2000-nätverk, fel utformat:
+
NMEA 2000kompatibel enhet
LEN = 4
-
TIG
Droppkabel
Längd = 6 m
K
A
EL
Droppkabel
Längd = 2 m
Strömkabel
Längd = 2 m
NMEA 2000kompatibel enhet
LEN = 7
NMEA 2000kompatibel enhet
LEN = 5
F
Stamnätskabel
Längd = 10 m
Stamnätskabel
Längd = 20 m
När spänningsfallformeln tillämpas på det här exemplet ser vi att
spänningsfallet är större än 3,0 V DC, så detta NMEA 2000-nätverk
kommer inte att fungera på rätt sätt när det drivs från änden.
Droppkabel
Längd = 6 m
Spänningsfall = 0,053 × (2 + 20 + 10 + 6) × (4 + 5 + 7) × 0,1 = 3,22 V DC
Kabelresistans
Distans
Nätverkslast
Detta NMEA 2000-nätverk måste konfigureras om så att strömmen ansluts mitt i nätverket. Annars kommer det inte att fungera på rätt sätt.
Mellan-drivet NMEA 2000-nätverk, rätt utformat:
NMEA 2000kompatibel enhet
LEN = 4
+
Droppkabel
Längd = 2 m
Stamnätskabel
Längd = 20 m
-
NMEA 2000kompatibel enhet
LEN = 5
T
K
E
R
R
KO
Strömkabel
Längd = 2 m
Droppkabel
Längd = 6 m
NMEA 2000kompatibel enhet
LEN = 7
Droppkabel
Längd = 6 m
Stamnätskabel
Längd = 10 m
När NMEA 2000-nätverket konfigureras om till att ha strömförsörjningen i mitten beräknar du spänningsfallet i båda riktningar. Om T-kontakten som
du ansluter strömförsörjningen till ansluts direkt till en annan T-kontakt (som i detta exempel), använder du LEN-värdet från den enheten som del av
beräkningen för båda riktningarna.
Spänningsfall vänster = 0,053 × (2 + 20 + 2) × (4 + 5) × 1 = 1,145 V DC
När spänningsfallformeln tillämpas på både vänster och höger sida om
strömförsörjningen i det här exemplet, ser vi att spänningsfallet är mindre
KabelDistans
Nätverkslast
resistans
än 3,0 V DC på vardera sidan, så att NMEA 2000-nätverket fungerar på
Spänningsfall höger = 0,053 × (2 + 10 + 6) × (5 + 7) × 1 = 1,145 V DC
rätt sätt.
OBS! Ekvationen och exemplen ger försiktiga uppskattningar för att beräkna spänningsfall.
6
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Grundfunktioner i NMEA 2000
Rätt terminering
Du måste installera termineringar i ändarna av ditt NMEA 2000-stamnät för att det ska fungera på rätt sätt. Du har två alternativ när du installerar
termineringar i ditt NMEA 2000-nätverk.
1. Typiska termineringar
Om ditt NMEA 2000-nätverk är byggt med rätt linjär stamnätskonstruktion, använder du en honterminering och en hanterminering. Installera
termineringarna på motstående ändar av ditt NMEA 2000-nätverk.
Till NMEA 2000-enheter
och ström
Honterminering
Förlängningskabel till stamnät
Hanterminering
Använda standardtermineringar
2. Kabelmonterad terminering
Om en eller båda NMEA 2000-enheterna på motstående ändar av ditt NMEA 2000-nätverk separeras från resten av NMEA 2000-nätverket med
en längd av stamnätskabel och den typiska kombinationen av T-kontakt/droppkabel/terminering inte är lämplig eller för klumpig för området,
använder du en kabelmonterad terminering istället för den sista T-kontakten på stamnätet. Anslut den sista enheten till den kabelmonterade
termineringen med en droppkabel av rätt längd eller anslut den sista enheten direkt till den kabelmonterade termineringen, utan droppkabel.
Kabelmonterad terminering
Standardterminering
Till ström
Till en NMEA
2000-enhet
Honterminering
Förlängningskabel
till stamnät
Till den sista NMEA 2000-enheten i stamnätet
på denna ände. Anslut den kabelmonterade
termineringen direkt till en NMEA 2000-enhet
eller använd en högst 6 m (20 fot) lång
droppkabel. Anslut inga fler T-kontakter
eller termineringar.
Kabelmonterad
terminering
Använda en kabelmonterad terminering
Varning! Använd inte fler än två termineringar i ett NMEA 2000-nätverk.
OBS! Den kabelmonterade termineringen ansluts till NMEA 2000-stamnätet med en hankontakt och till den sista NMEA 2000-enheten med en honkontakt. På
grund av det kan du bara använda en kabelmonterad terminering i ett NMEA 2000-nätverk.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
7
Grundfunktioner i NMEA 2000
Kabellängd och enhetsgränser
När du skapar ditt NMEA 2000-nätverk bör du tänka på följande begränsningar:
• Avståndet mellan två punkter i NMEA 2000-nätverket får inte överstiga 100 m (328 fot). Du kan uppskatta avståndet genom att mäta mellan
termineringarna i stamnätet och lägga till längden på droppkabeln för de enheter som är anslutna till T-kontakterna i nätverkets ändar.
• Den totala längden för alla droppkablar får inte överstiga 78 m (256 fot).
• Den maximala längden på en droppledning till en NMEA 2000-enhet är 6 m (20 fot).
• Högst 50 NMEA 2000-enheter kan anslutas till NMEA 2000-nätverket.
Vid befintliga NMEA 2000-installationer
Om båten har en befintlig NMEA 2000-installation och du vill lägga till Garmin NMEA 2000-utrustning bör du tänka på följande:
Kabeltyp: Garmin använder NMEA 2000-mikrokontakter för alla kablar och kontakter. Det befintliga NMEA 2000-nätverket kan använda
NMEA 2000-minikontakter och -kablar i stamnätet. Minikontakter är större än mikrokontakter och du behöver en konverter eller adapter för
anslutning till Garmin NMEA 2000-enheter.
Ström: Är det befintliga NMEA 2000-nätverket anslutet till ström? Ett NMEA 2000-nätverk måste vara anslutet till ström för att kunna fungera på rätt
sätt (sidan 5). Anslut inte NMEA 2000-nätverket till ström på mer än en plats.
Terminering: Är termineringarna installerade i ändarna av det befintliga NMEA 2000-stamnätet? Ett NMEA 2000-nätverk måste vara terminerat för
att fungera på rätt sätt. Lägg inte till fler termineringar i ett NMEA 2000-nätverk om det redan är rätt terminerat.
Om du är osäker på något av detta kontaktar du båtens tillverkare eller en certifierad NMEA 2000-tekniker och ber om råd.
NMEA 2000 – Ordlista
T-kontakt – Trevägskontakt med en han- och två honmikrokontakter. En T-kontakt används för att ansluta en NMEA 2000-enhet till NMEA 2000stamnätet.
Terminering – 120 ohms resistor placerad i varje ände av NMEA 2000-stamnätet. Rätt terminering bidrar till att säkerställa signalens integritet genom
hela stamnätets längd.
Kabelmonterad terminering – Specialterminering med han- och hon-kontakter som tillåter direkt anslutning till en enhet i slutet av NMEA 2000stamnätet. Den kabelmonterade termineringen förenklar installation genom att inte kräva någon T-kontakt, terminering och droppkabel för enheten i
änden av stamnätet.
Droppkabel – Kabel som ansluter en NMEA 2000-enhet till NMEA 2000-stamnätet. Droppkablar får högst vara 6 m (20 fot) långa.
Stamnätskabel – Tillsammans med T-kontakter utgör stamnätskablar den primära kommunikationskanalen för ett NMEA 2000-nätverk. En
stamnätskabel förlänger NMEA 2000-stamnätet för att ansluta NMEA 2000-enheter som finns på olika platser i båten. Stamnätskablar får högst vara
100 m (328 fot) långa.
Enhet – Elektronisk maskinvara som ansluts till NMEA 2000-nätverket. En enhet kan bara ta emot data som skickas från andra enheter i nätverket
eller både skicka och ta emot data i nätverket.
Nätverksström – 12 V DC-strömförsörjning till NMEA 2000-nätverket. Ström ska anslutas genom en omkopplare (istället för att kopplas direkt till
batteriet) eftersom vissa enheter alltid är påslagna när NMEA 2000-ström är anslutet. NMEA 2000-enheter måste fungera från 9 till 16 V DC, med en
nominell spänning på 12 V DC.
LEN (Load Equivalency Number) – Ett värde som anger hur mycket ström en enhet drar från NMEA 2000-nätverket.
1 LEN = 50 mA. Varje enhet ska ha ett LEN-värde angivet på produkten eller i produktdokumentationen.
8
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Allmänna NMEA 2000-datatypskrav
Allmänna NMEA 2000-datatypskrav
Varje NMEA 2000-certifierad givare ger unik information till den NMEA 2000-certifierade skärmenheten (som en plotter från
GPSMAP 4000/5000-serien eller en GMI 10) på NMEA 2000-nätverket. De data du kan se på din skärm beror på den givare du har installerat och
konfigurerat. Se följande tabell för en lista över datatyper som du kan visa på en skärmenhet, specifik NMEA 2000-PGN-information krävs för att
visa eller beräkna datatypen och den NMEA 2000-givare som vanligtvis ger nödvändig PGN-information. I vissa fall behövs mer än en givare eller en
specifik kombination av givare kan ge mer precis information. Mer information om PGN finns på sidan 18.
Kategori
Datatyp
Nödvändiga PGN-data
Vanlig sändare
Motorinformation
Batterispänning
127489 - Dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Bränsleflödeshastighet
127489 - Dynamisk motor
Bränsleflödesgivare
Timmar
127489 - Dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Oljetryck
127489 - Dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Motorvarv/min
127488 - Snabb motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Temperatur
127489 - Dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Kylmedelstryck
127489 - Dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Bränsletryck
127489 - Dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Oljetemperatur
127489 - Dynamisk motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Laddtryck
127488 - Snabb motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Tilt
127488 - Snabb motor
NMEA 2000-kompatibel motor
Rodervinkel
127245 - Roder
Rodervinkelgivare
Bogtrimplan
130576 - Status för mindre farkost
Trimfliksgivare
Trimplan
130576 - Status för mindre farkost
Trimfliksgivare
Tot bränsleflödehast
127489 - Dynamisk motor
Bränsleflödesgivare
Totalt bränsle ombord
127489 - Dynamisk motor
Bränsleflödesgivare
Bränsleekonomi
127489 - Dynamisk motor (GPS-fart eller fart genom
vatten) OBS! Datatypen för bränsleekonomi går att
konfigurera, baserat på fartkällan för bränslet
Bränsleflödesgivare och fartgivare
Navigationsintervall
127489 - Dynamisk motor (GPS-fart eller fart genom
vatten)
Bränsleflödesgivare och fartgivare
Bränslenivå
127505 - Bränslenivå
Bränslenivågivare
Tank 1
127505 - Bränslenivå
Bränslenivågivare
Tank 2
127505 - Bränslenivå
Bränslenivågivare
Faktisk kurs
129026 - KÖG/FÖG, 129029 - GNSS-position,
129284 - Navigeringsdata, 129285 - Rutt och
129283 - XTE
Garmin-plotter och GPS-antenn
Faktiskt avstånd
129026 - KÖG/FÖG, 129029 - GNSS-position,
129284 - Navigeringsdata, och 129285 - Rutt
Garmin-plotter och GPS-antenn
Waypointnamn
129284 - Navigeringsdata eller 129285 - Rutt
Garmin-plotter
Bäring till waypoint
129284 - Navigeringsdata
Garmin-plotter och GPS-antenn
Avstånd till waypoint
129284 - Navigeringsdata
Garmin-plotter och GPS-antenn
Ur kurs
129283 - XTE
Garmin-plotter och GPS-antenn
Önskad KÖG
129284 - Navigeringsdata
Garmin-plotter och GPS-antenn
kurs
127250 - Färdriktning
Riktningsgivare
Kurs över grund
129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position
GPS-antenn
Bränsleinformation
Navigeringsinformation
(Forts.)
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
9
Allmänna NMEA 2000-datatypskrav
Kategori
Datatyp
Nödvändiga PGN-data
Vanlig sändare
Navigeringsinformation
(fortsättning)
GPS-fart
129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position
GPS-antenn
Position
129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position
GPS-antenn
Gir
129026 - KÖG/FÖG, 129029 - GNSS-position, och
129284 - Navigeringsdata
Garmin-plotter och GPS-antenn
Trippmätare
129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position
GPS-antenn
Trippmätare
129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position
GPS-antenn
Genomsnittlig GPS-fart
129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position
GPS-antenn
Maximal GPS-fart
129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position
GPS-antenn
Vattenmätare
128259 - Fart genom vatten
Givare för fart genom vatten
Vattentrippmätare
128259 - Fart genom vatten
Givare för fart genom vatten
Genomsnittlig fart genom vatten
128259 - Fart genom vatten
Givare för fart genom vatten
Maximal fart genom vatten
128259 - Fart genom vatten
Givare för fart genom vatten
Barometer
130314 - Faktiskt tryck, 130310 - Omgivande param
gammal eller 130311 - Omgivande param
Barometrisk tryckgivare
Lufttemperatur
130312 - Temp, 130310 - Omgivande param gammal
eller 130311 - Omgivande param
Lufttemperatursgivare
Fuktighet
130313 - Fuktighet eller 130311 - Omgivande param
Fuktighetsgivare
Vindhastighet
130306 - Vinddata, 129026 - KÖG/FÖG,
Antingen:
129029 - GNSS-position, 127250 - Farkostriktning och
• Vindgivare, en vattenfartgivare,
128259 - Fart genom vatten
en riktningsgivare och en GPS(Om det inte finns någon givare för riktning eller fart
antenn
genom vatten kan en mindre noggrann läsning beräknas
• Vindgivare och en GPS-antenn
med endast vindgivaren och GPS-antennen
• Vindgivare, en vattenfartgivare
[130306 - vinddata, 129026 - KÖG/FÖG och
och en riktningsgivare
129029 - GNSS-position])
(Om det inte finns någon GPS-antenn kan en mindre
noggrann läsning beräknas med endast vindgivaren,
vattenfartgivaren och riktningsgivaren [130306 - vinddata,
127250 - farkostriktning och 128259 - fart genom vatten])
Vindriktning
130306 - Vinddata, 129026 - KÖG/FÖG,
Antingen:
129029 - GNSS-position, 127250 - Farkostriktning och
• Vindgivare, en vattenfartgivare,
128259 - Fart genom vatten
en riktningsgivare och en GPS(Om det inte finns någon givare för riktning eller fart
antenn
genom vatten kan en mindre noggrann läsning
• Vindgivare och en GPS-antenn
beräknas med endast vindgivaren och GPS-antennen
• Vindgivare, en vattenfartgivare
[130306 - vinddata, 129026 - KÖG/FÖG och
och en riktningsgivare
129029 - GNSS-position])
(Om det inte finns någon GPS-antenn kan en mindre
noggrann läsning beräknas med endast vindgivaren,
vattenfartgivaren och riktningsgivaren [130306 - vinddata,
127250 - farkostriktning och 128259 - fart genom vatten])
Tripp
Väder
(Forts.)
10
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Allmänna NMEA 2000-datatypskrav
Kategori
Seglar
Datatyp
Nödvändiga PGN-data
Vanlig sändare
Kardinalvindriktning
130306 - Vinddata, 129026 - KÖG/FÖG,
Antingen:
129029 - GNSS-position, 127250 - Farkostriktning och
• Vindgivare, en vattenfartgivare,
128259 - Fart genom vatten
en riktningsgivare och en GPS(Om det inte finns någon givare för riktning eller fart
antenn
genom vatten kan en mindre noggrann läsning
• Vindgivare och en GPS-antenn
beräknas med endast vindgivaren och GPS-antennen
• Vindgivare, en vattenfartgivare
[130306 - vinddata, 129026 - KÖG/FÖG och
och en riktningsgivare
129029 - GNSS-position])
(Om det inte finns någon GPS-antenn kan en mindre
noggrann läsning beräknas med endast vindgivaren,
vattenfartgivaren och riktningsgivaren [130306 - vinddata,
127250 - farkostriktning och 128259 - fart genom vatten])
Beaufortskala
130306 - Vinddata, 129026 - KÖG/FÖG,
Antingen:
129029 - GNSS-position, 127250 - Farkostriktning och
• Vindgivare, en vattenfartgivare,
128259 - Fart genom vatten
en riktningsgivare och en GPS(Om det inte finns någon givare för riktning eller fart
antenn
genom vatten kan en mindre noggrann läsning
• Vindgivare och en GPS-antenn
beräknas med endast vindgivaren och GPS-antennen
• Vindgivare, en vattenfartgivare
[130306 - vinddata, 129026 - KÖG/FÖG och
och en riktningsgivare
129029 - GNSS-position])
(Om det inte finns någon GPS-antenn kan en mindre
noggrann läsning beräknas med endast vindgivaren,
vattenfartgivaren och riktningsgivaren [130306 - vinddata,
127250 - farkostriktning och 128259 - fart genom vatten])
Soluppgång/solnedgång
129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position
GPS-antenn
Skenbar vindhastighet
130306 - Vinddata
Vindgivare
Skenbar vindvinkel
130306 - Vinddata
Vindgivare
Faktisk vindhastighet
130306 - Vinddata och 128259 - Fart genom vatten
Antingen en vindgivare och fartgivare
(Om det inte finns någon vattenfartgivare kan en
eller en vindgivare och en GPS-antenn
mindre noggrann läsning beräknas med hjälp av en GPSantenn i stället [129026 - KÖG/FÖG och
129029 - GNSS-position])
Faktisk vindvinkel
130306 - Vinddata och 128259 - Fart genom vatten
(Om det inte finns någon vattenfartgivare kan en
mindre noggrann läsning beräknas med hjälp av en
GPS-antenn i stället [129026 - KÖG/FÖG och
129029 - GNSS-position])
Antingen en vindgivare och fartgivare
eller en vindgivare och en GPS-antenn
Vind-VMG (Faktisk fart mot dest)
130306 - Vinddata och 128259 - Fart genom vatten
(Om det inte finns någon vattenfartgivare kan en
mindre noggrann läsning beräknas med hjälp av
en GPS-antenn i stället [129026 - KÖG/FÖG och
129029 - GNSS-position])
Antingen en vindgivare och fartgivare
eller en vindgivare och en GPS-antenn
VMG waypoint
129284 - Navigeringsdata
Garmin-plotter och GPS-antenn
Maximal skenbar vindhastighet
130306 - Vinddata
Vindgivare
Maximal faktisk vindhastighet
130306 - Vinddata och 128259 - Fart genom vatten
(Om det inte finns någon vattenfartgivare kan en
mindre noggrann läsning beräknas med hjälp av
en GPS-antenn i stället [129026 - KÖG/FÖG och
129029 - GNSS-position])
Antingen en vindgivare, en
riktningsgivare och fartgivare eller en
vindgivare, en riktningsgivare och en
GPS-antenn
Motsatt krysskurs
130306 - Vinddata, 127250 - Farkostriktning och
128259 - Vattenhastighet (Om det inte finns någon
givare för fart genom vatten kan en mindre noggrann
läsning beräknas med hjälp av en GPS-antenn i stället
[129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position])
Antingen en vindgivare, en
riktningsgivare och fartgivare eller en
vindgivare, en riktningsgivare och en
GPS-antenn
(Forts.)
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
11
Allmänna NMEA 2000-datatypskrav
Kategori
Datatyp
Nödvändiga PGN-data
Vanlig sändare
Vatten
Djup
128267 - Vattendjup
Djupgivare
Temperatur
130312 - Temp, 130310 - Omgivande param gammal
eller 130311 - Omgivande param
Vattentemperatursgivare
Fart
128259 - Fart genom vatten
Givare för fart genom vatten
Välj
129026 - KÖG/FÖG, 129029 - GNSS-position,
128259 - Fart genom vatten och 127250 - Farkostriktning
GPS-antenn, vattenfartgivare och
riktningsgivare
Avdrift
129026 - KÖG/FÖG, 129029 - GNSS-position,
128259 - Fart genom vatten och 127250 - Farkostriktning
GPS-antenn, vattenfartgivare och
riktningsgivare
Klockan
129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position
GPS-antenn
Datum
129026 - KÖG/FÖG och 129029 - GNSS-position
GPS-antenn
Tidur
Ingen
Ingen
Enhetsspänning
Ingen
Ingen
System
12
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
NMEA 2000-certifierad skärmenhet PGN-information
NMEA 2000-certifierad skärmenhet PGN-information
Alla data som överförs i ett NMEA 2000-nätverk är indelade i grupper. De här grupperna identifieras av ett parametergruppnummer (PGN) som
beskriver typen av data som finns i gruppen. Alla Garmin NMEA 2000-enheter använder de egna PGN-numren 126720 och 61184. Alla övriga PGNnummer följer NMEA 2000-standarden.
Följande tabeller listar allmän PGN-information för alla Garmin NMEA 2000-certifierade skärmenheter.
Konfigurationsinformation för NMEA 2000 om alla tillgängliga Garmin NMEA 2000-certifierade skärmenheter finns i användarhandboken för din
skärmenhet.
Plottrar i GPSMAP 6000/7000-serien
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126992
Systemtid
126996
Produktinformation
126996
Produktinformation
127250
Farkostens kurs
127250
Farkostens kurs
127258
Magnetisk variation
127489
Motorparametrar – Dynamiska
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
128267
Vattendjup
127493
Transmissionsparametrar, dynamiska
129025
Position – Snabb uppdatering
127505
Vätskenivå
129026
KÖG & FÖG – Snabb uppdatering
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
129029
GNSS-positionsdata
128267
Vattendjup
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129025
Position – Snabb uppdatering
129284
Navigationsdata
129026
KÖG & FÖG – Snabb uppdatering
129285
Navigationsrutt/Waypointinformation
129029
GNSS-positionsdata
129540
GNSS Sats i vy
129038
AIS klass A positionsrapport
130306
Vinddata
129039
AIS klass B positionsrapport
130312
Temperatur
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129539
GNSS DOP:er
129540
GNSS Sats i vy
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129808
DSC-samtalsinformation
129809
AIS klass B "CS" statisk datarapport, del A
129810
AIS klass B "CS" statisk datarapport, del B
130306
Vinddata
130310
Miljöparametrar
130311
Miljöparametrar
130312
Temperatur
130313
Fuktighet
130314
Faktiskt tryck
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
13
NMEA 2000-certifierad skärmenhet PGN-information
Plottrar i GPSMAP 4000/5000-serien
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126992
Systemtid
126996
Produktinformation
126996
Produktinformation
127250
Farkostens kurs
127250
Farkostens kurs
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
127489
Motorparametrar – Dynamiska
128267
Vattendjup
127505
Vätskenivå
129025
Position – Snabb uppdatering
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
129026
KÖG & FÖG – Snabb uppdatering
128267
Vattendjup
129029
GNSS-positionsdata
129025
Position – Snabb uppdatering
129540
GNSS Sats i vy
129026
KÖG & FÖG – Snabb uppdatering
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129029
GNSS-positionsdata
129284
Navigationsdata
129539
GNSS DOP:er
12985
Navigering – Kurs-/waypointinformation
129540
GNSS Sats i vy
130306
Vinddata
130306
Vinddata
130312
Temperatur
130310
Miljöparametrar
130311
Miljöparametrar
130312
Temperatur
130313
Fuktighet
130314
Faktiskt tryck
14
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
NMEA 2000-certifierad skärmenhet PGN-information
Plottrar i GPSMAP 700-serien
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
126996
Produktinformation
127245
Roder
127250
Farkostens kurs
127250
Farkostens kurs
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
127489
Motorparametrar – Dynamiska
128267
Vattendjup
127493
Transmissionsparametrar - Dynamiska
129025
Position, snabb uppdatering
127498
Motorparametrar - Statiska
129026
KÖG/FÖG snabb uppdatering
127505
Vätskenivå
129029
GNSS - Positionsdata
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
129283
Avvikelse från utlagd kurs
128267
Vattendjup
129284
Navigationsdata
129038
AIS klass A positionsrapport
129285
Navigering – Kurs-/WP-information
129039
AIS klass B positionsrapport
129539
GNSS DOP:er
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129540
GNSS Sats i vy
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
130306
Vinddata
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
129799
Radiofrekvens/Läge/Ström
129802
AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808
DSC-samtalsinformation
130306
Vinddata
130576
Status för mindre farkost
130310
Miljöparametrar
130311
Miljöparametrar (används inte längre)
130312
Temperatur
130313
Fuktighet
130314
Faktiskt tryck
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
15
NMEA 2000-certifierad skärmenhet PGN-information
Plottrar i GPSMAP 4x1/5x1-serien
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
126996
Produktinformation
127250
Farkostens kurs
127250
Vattendjup
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
127489
Motorparametrar – Dynamiska
128267
Vattendjup
127505
Vätskenivå
129025
Position, snabb uppdatering
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
129026
KÖG/FÖG snabb uppdatering
128267
Vattendjup
129029
GNSS - Positionsdata
129038
AIS klass A positionsrapport
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129039
AIS klass B positionsrapport
129284
Navigationsdata
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129285
Navigering – Kurs-/WP-information
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129539
GNSS DOP:er
129799
Radiofrekvens/Läge/Ström
129540
GNSS Sats i vy
129808
DSC-samtalsinformation
130306
Vinddata
130306
Vinddata
130310
Miljöparametrar
130311
Miljöparametrar (används inte längre)
130312
Temperatur
130313
Fuktighet
130314
Faktiskt tryck
16
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
NMEA 2000-certifierad skärmenhet PGN-information
GMI 10
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126992
Systemtid
126996
Produktinformation
126996
Produktinformation
127250
Farkostens kurs
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
127488
Laddtryck
127489
Kylmedelstryck
127489
Bränsletryck
127489
Oljetemperatur
127489
Motorparametrar – Dynamiska
127505
Vätskenivå
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
128267
Vattendjup
129025
Position – Snabb uppdatering
129026
KÖG & FÖG – Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
129044
Datum
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
129285
Navigering – Kurs-/WP-information
129539
GNSS DOP:er
129540
GNSS Sats i vy
130306
Vinddata
130310
Miljöparametrar
130311
Miljöparametrar
130312
Temperatur
130313
Fuktighet
130314
Faktiskt tryck
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
17
PGN-information för NMEA 2000-certifierad givare
PGN-information för NMEA 2000-certifierad givare
Följande tabeller visar allmän PGN-information för alla Garmin NMEA 2000-certifierade sensorer.
GPS 17x (GPS-antenn)
Sända
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126992
Systemtid och -datum
126996
Produktinformation
129025
Position – Snabb uppdatering
129026
KÖG & FÖG – Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
129539
GNSS DOP:er
129540
GNSS Sats i vy
GFS 10 (Garmin bränslegivare)
Sända
Ta emot
059392
ISO-information
059392
ISO-information
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA – Kommando/begära/bekräfta gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/bekräfta gruppfunktion
126996
Produktinformation
127489
Motorparametrar – Dynamiska
127489
Motorparametrar – Dynamiska
127497
Tripparametrar, motor
127497
Tripparametrar, motor
127505
Vätskenivå (vid kalibrering med hjälp av Garmin-plotter eller
-marininstrument)
127505
Vätskenivå (vid kalibrering med hjälp av Garmin-plotter eller
-marininstrument)
GRA 10 (Garmin-adapter för rodervinkel)
Sända
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126996
Produktinformation
127245
Roder
GET 10 (Garmin-adapter för motortilt)
Sända
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
18
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-information för NMEA 2000-certifierad givare
Sända
Ta emot
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
GFL 10 (Garmin-adapter för vätskenivå)
Sända
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126996
Produktinformation
127505
Vätskenivå
GBT 10 (Garmin-adapter för Bennett trimplangivare)
Sända
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126996
Produktinformation
130576
Status för mindre farkost
GST 10 (Garmin-adapter för fart genom vattnet och temperatur)
Sända
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126996
Produktinformation
128259
Hastighet – I förhållande till vattnet
130312
Temperatur
Intelliducer (Intelligent djupomvandlare–Transom Mount och Thru-Hull)
Sända
Ta emot
059392
ISO-information
059392
ISO-information
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA – Kommando/begära/bekräfta gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/bekräfta gruppfunktion
126996
Produktinformation
128267
Vattendjup
130312
Temperatur
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
19
PGN-information för NMEA 2000-certifierad givare
GWS 10 (Garmin vindgivare)
Sända
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126996
Produktinformation
130306
Vinddata
130312
Temperatur
130314
Faktiskt tryck
GHP 10 (Marint autopilotsystem)
Autopilotsystemet GHP 10 innehåller två komponenter som utnyttjar NMEA 2000, CCU och GHC 10.
CCU
Sända
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
126996
Produktinformation
127250
Farkostens kurs
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
129025
Position – Snabb uppdatering
129026
KÖG & FÖG – Snabb uppdatering
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
GHC 10 (Marinstyrenhet för autopiloten)
Sända
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
126996
Produktinformation
129025
Position – Snabb uppdatering
127250
Farkostens kurs
129026
KÖG & FÖG – Snabb uppdatering
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
129025
Position – Snabb uppdatering
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129029
GNSS-positionsdata
129284
Navigationsdata
129284
Navigationsdata
129285
Navigering – Kurs-/WP-information
129285
Navigering – Kurs-/WP-information
129540
GNSS Sats i vy
20
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
PGN-information för NMEA 2000-certifierad givare
GXM 51 (XM Väder och radio - Bara Nordamerika)
Sända
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126996
Produktinformation
VHF 200
Sända
059392
Ta emot
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
060928
ISO-adresskrav
059904
ISO-begäran
126208
NMEA-begäran/Kommando/Bekräfta gruppfunktion
060928
ISO-adresskrav
126464
PGN-lista
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126996
Produktinformation
129026
129799
Radiofrekvens/Läge/Ström
KÖG (Kurs Över Grund) och FÖG (Fart Över Grund) - Snabb
uppdatering
129808
DSC-samtalsinformation
129029
GNSS-positionsdata (Global Navigation Satellite System)
VHF 300
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA-begäran/Kommando/Bekräfta gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
PGN-lista
129026
KÖG (Kurs Över Grund) och FÖG (Fart Över Grund) –
Snabb uppdatering
126996
Produktinformation
129029
GNSS-positionsdata (Global Navigation Satellite System)
129038
AIS klass A positionsrapport
129039
AIS klass B positionsrapport
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
129808
DSC-samtalsinformation
129799
Radiofrekvens/Läge/Ström
129799
Radiofrekvens/Läge/Ström
129808
DSC-samtalsinformation
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
21
PGN-information för NMEA 2000-certifierad givare
AIS 300
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA-begäran/Kommando/Bekräfta gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
PGN-lista
126992
Systemtid
126996
Produktinformation
129038
AIS klass A positionsrapport
129039
AIS klass B positionsrapport
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
129802
AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129809
AIS klass B ”CS” rapport om statiska data, del A
129810
AIS klass B ”CS” rapport om statiska data, del B
AIS 600
Ta emot
Sända
059392
ISO-erkännande
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA-begäran/Kommando/Bekräfta gruppfunktion
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna gruppfunktion
126464
PGN-lista
126992
Systemtid
126996
Produktinformation
129038
AIS klass A positionsrapport
129039
AIS klass B positionsrapport
129040
AIS klass B utökad positionsrapport
129794
AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798
AIS SAR, rapport om flygplansposition
129802
AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129809
AIS klass B ”CS” rapport om statiska data, del A
129810
AIS klass B ”CS” rapport om statiska data, del B
22
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
Garmin NMEA 2000-certifierade givare har alla en givarkonfigurationsguide inkluderad i förpackningen. Av bekvämlighetsskäl innehåller det här
avsnittet konfigurationsinformation för alla Garmin NMEA 2000-givare. Alla NMEA 2000-enhetskonfigurationsalternativ ställs in från NMEA 2000konfigurationsmenyn på din NMEA 2000-skärmenhet.
Viktigt: Information om hur du kommer åt konfigurationsmenyn för NMEA 2000 eller CANet på din skärmenhet finns i dokumentationen som följde
med enheten.
GPS 17x (GPS-antenn)
Aktivera och avaktivera WAAS (Wide Area Augmentation System)/EGNOS (Euro Geostationary Navigation
Overlay Service)
När WAAS/EGNOS är aktiverat blir positionsinformationen mer noggrann. Mer information om WAAS/EGNOS finns på www.garmin.com.
1. Välj GPS 17x-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj Konfig. > WAAS/EGNOS.
3. Välj På eller Av på en Garmin-plotter.
Ställ in fartfilter
Fartfilterinställningen på GPS 17x kan hjälpa till att minska onödiga driftalarmutlösare samt potentiell sporadisk positionsinformation. Fartfiltret
snittar de data som fås från GPS 17x för smidigare uppdateringar av positionsdata. Fartfiltret är mest till hjälp vid stillastående eller i låg fart.
1. Välj GPS 17x-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj Konfig. > Fartfilter.
3. Välj bland följande alternativ:
• Av – positionsdata från GPS 17x överförs till NMEA 2000-nätverket allt eftersom de samlas in.
• På – positionsinformation från GPS 17x samlas in och snittas innan den överförs till NMEA 2000-nätverket. Välj vid vilket intervall som
positionsinformationen samlas in.
• Auto – fartfiltret stängs av vid låg fart och slås på vid hög fart.
Uppdatera GPS-satellitåtkomst
Vid vissa tillfällen, till exempel om du har flyttat båten flera kilometer utan att använda GPS 17x, kan du tvinga GPS 17x att återinitiera och hitta din
aktuella position.
1. Välj GPS 17x-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj Konfig. > Automatisk lokalisering.
3. Vänta på att GPS 17x hittar satelliter.
Återställa fabriksinställningarna
Du kan återställa fabriksinställningarna till GPS 17x. Du kommer att förlora alla egna konfigurationer när du återställer fabriksinställningarna.
Så här återställer du fabriksinställningar:
1. Välj GPS 17x-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj Konfig. > Fabriksinställningar.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
23
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
GFS 10 (Garmin bränslegivare)
Varning! GFS 10 är en givare som hjälper till att ge en bättre uppfattning om båtens bränsleförbrukning. Du bör inte lita enbart på GFS 10 för information
om bränslenivån. Jämför noggrant informationen som visas på enheten mot alla tillgängliga instrument och källor för bränslenivå.
Använda bränsleflödesinformation från en Garmin-plotter eller ett marininstrument
Varning! Garmin-plottern eller marininstrumentet måste vara påslagen för att kunna beräkna återstående bränsle baserat på bränsleflödeshastigheten.
Viktigt: Vid användning av GFS 10 för att beräkna återstående bränsle baserat på bränsleflödeshastigheten måste du ange mängden bränsle varje gång
du fyller på tanken.
Så här anger du tankad mängd bränsle:
1. Välj Meny på bränslesidan eller bränsleinstrumentskärmen på din NMEA 2000.
2. Välj bland följande alternativ:
• Fyll tank – ställ in bränslenivån till maximal kapacitet.
• Lägg till bränsle till båt – ange tankad mängd bränsle.
• Ange totalt bränsle ombord – ange mängd bränsle i bränsletanken eller tankarna.
Ändra bränsleekonomikälla
Garmin-plottern eller marininstrumentet behöver en fartgivare, utöver GFS 10, för att kunna beräkna bränsleekonomin.
Så här ändrar du bränsleekonomikällan:
1. Välj Meny > Bränsleekonomikälla på bränslesidan eller bränsleinstrumentskärmen på din NMEA 2000-enhet.
2. Välj antingen GPS-fart eller Fart genom vatten för att ange vilken fartgivare som används för att beräkna bränsleekonomin.
Använda bränslenivåinformation från en Garmin-plotter eller ett marininstrument
För att få bränslenivåinformation ansluter du kabelstammen på GFS 10 till bränslemätaren eller båtens bränslenivågivare enligt
Installationsinstruktioner för GFS 10.
Så här kalibrerar du bränslenivåinformation från GFS 10:
1. I lugnt vatten väljer du på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten den GFS 10-enhet som är ansluten till den bränsletank som du vill
konfigurera.
TIPS! GFS 10-enheternas serienummer visas i konfigurationsskärmen till NMEA 2000-enheten, så att du kan särskilja mellan flera GFS 10-enheter.
2. Välj Konfig. > Nivåkalibrering > Lägg till kalibreringspunkt och ange en kalibreringspunkt som överensstämmer med aktuell nivå i
bränsletanken.
Ange fler kalibreringspunkter för högre precision i avläsningen. Ange till exempel fem kalibreringspunkter (tom tank, 1/4 tank, 1/2 tank, 3/4 tank och
full tank) för säkrare avläsning än att bara ange två punkter (tom tank och full tank).
TIPS! För snabb kalibrering startar du med tom tank och anger kalibreringspunkter allt eftersom tanken fylls.
Så här återställer du bränslenivåkalibreringen:
1. Välj på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten den GFS 10-enhet som är ansluten till den bränsletank som du vill konfigurera.
2. Välj Konfig. > Nivåkalibrering > Nollställ kalibrering.
24
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
Konfigurera motor- och tankinformation
Om du har flera motorer eller tankar på din båt specificerar du vilken motor eller tank som associeras med varje GFS 10.
TIPS! GFS 10-enheternas serienummer visas i konfigurationsmenyn till NMEA 2000-enheten, så att du kan särskilja mellan flera GFS 10-enheter.
Så här konfigurerar du tank- och motorinformation för GFS 10:
1. Välj på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten den GFS 10-enhet som du vill konfigurera och välj sedan Konfig.
2. Välj bland följande alternativ:
• Motornummer – för installation på en båt med flera motorer tilldelar du vald GFS 10 till en specifik motor.
• Tanknummer – för installation på en båt med flera tankar tilldelar du vald GFS 10 till en specifik tank.
• Tankvolym – definiera bränslekapaciteten i bränsletanken som vald GFS 10 är ansluten till.
Felsöka bränslemätartyp
Vid koppling till en bränslemätare ställer mätartypen in sig på Automatisk upptäckt. Om avläsningen av bränslenivån på din Garmin-plotter eller ditt
marininstrument ändras med motorns varvtal kanske GFS 10 känner av felaktig mätartyp.
OBS! Bränslenivån ändras med båtens rörelse. Utför det här testet när båten inte rör sig.
Så här testar du inställning av mätartyp:
1. Frikoppla motorn när båten inte rör sig.
2. Öka farten för att öka motorns varvtal. Om avläsningen av bränslenivån ändras med motorns varvtal ändrar du mätartyp.
Så här ändrar du inställning av mätartyp:
1. Välj GFS 10-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj Konfig. > Mätartyp.
3. Välj 1 spole eller 2 spolar och upprepa testet för mätartypsinställning.
Felsöka bränsleflödesavläsningen
Om bränsleflödesinformationen från GFS 10 verkar vara felaktig kan du justera bränsleflödesavläsningen manuellt.
Så här justerar du bränsleflödesavläsningen:
1. Välj GFS 10-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj Konfig. > Flödesjustering.
3. Ange en positiv eller negativ justering.
Till exempel, om du ställer in flödesjusteringen till +10 % kommer en flödesavläsning på 20 gal./h (75 l/h) ändras till en avläsning på 22 gal./h
(82,5 l/h), eftersom 20 gal. × 110 % = 22 gal. (75 l × 110 % = 82,5 l).
Återställa fabriksinställningarna
Du kan återställa fabriksinställningarna till GFS 10. Du kommer förlora alla egna konfigurationer och kalibreringsinställningar när du återställer
fabriksinställningarna.
Så här återställer du fabriksinställningar:
1. Välj GFS 10-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj Konfig. > Fabriksinställningar.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
25
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
GRA 10 (Garmin-adapter för rodervinkel)
OBS! I det här avsnittet finns särskild konfigurationsinformation för den GRA 10-adapter som du använder tillsammans med den kompatibla Garminskärmen. Information om hur du kommer åt konfigurationsmenyn för NMEA 2000 på din skärm finns i dokumentationen som följde med enheten.
Kalibrera rodervinkeln
När du ska använda en GRA 10-adapter måste du kalibrera rodrets vinkel som adaptern är kopplad till.
1. Vrid båtens tändnyckel till läget ON (inte till Start).
2. Välj GRA 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
3. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Kalibrering av rodervinkel.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Kalibrering av rodervinkel.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera styrbords och babords rodervinklar.
5. Välj OK när kalibreringen är klar.
Felsöka mätartypen
När adaptern är ansluten till en mätare är GRA 10-adapterns mätartyp som standard inställd på Automatisk upptäckt och adaptern upptäcker
automatiskt den mätartyp den är ansluten till. Om avläsningen av rodervinkeln på en Garmin-plotter eller ett marininstrument ändras med motorns
varvtal, känner adaptern kanske av fel mätartyp.
Så här testar du inställning av mätartyp:
1. Frikoppla motorn när båten inte rör sig.
2. Öka farten för att öka motorns varvtal. Om avläsningen av rodervinkeln ändras med motorns varvtal ändrar du mätartyp.
Så här ändrar du mätartyp:
1. Välj GRA 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Mätartyp.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Mätartyp.
3. Välj ett alternativ:
• För att automatiskt upptäcka mätartypen väljer du Automatisk upptäckt.
• För att markera enspolig mätare, väljer du 1 spole.
• För att markera tvåspolig mätare, väljer du 2 spolar.
4. Utför testet för mätartypens inställningar.
Konfigurera GRA 10-adaptern om rodervinkelkalibreringen och valet av mätartyp inte visas
Beroende på vilken programvara som installerats på ditt marina instrument från Garmin kanske vissa konfigurationsalternativ inte visas i
konfigurationsfönstret.
Så här kalibrerar du rodervinkeln om menyalternativet inte visas:
När du ska använda en GRA 10-adapter måste du kalibrera rodrets vinkel som adaptern är kopplad till.
1. Vrid båtens tändnyckel till läget ON (inte till Start).
2. Välj GRA 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
3. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
4. Flytta rodret fullt ut åt styrbord och notera roderlägets vinkel i grader.
5. Ange följande kommando: ”RUDDERPOS=”
26
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
6. Efter kommandot anger du vinkeln i grader för styrbords roderläge som ett heltal större än 0 och mindre än 180, följt av Done. Till exempel
RUDDERPOS=45Done.
7. Centrera rodret.
8. Ange följande kommando: ”RUDDERPOS=0Done”
9. Flytta rodret fullt ut åt babord och notera roderlägets vinkel i grader.
10. Ange följande kommando: ”RUDDERPOS=”
11. Efter kommandot anger du vinkeln i grader för babords roderläge som ett heltal mindre än 0 och större än -180, följt av Done. Till exempel
RUDDERPOS=-45Done.
Så här konfigurerar du mätartypen om menyalternativet inte visas:
När adaptern är ansluten till en mätare är GRA 10-adapterns mätartyp som standard inställd på Automatisk upptäckt och adaptern upptäcker
automatiskt den mätartyp den är ansluten till. När du felsöker mätartypens inställning, om rodervinkeln på en ansluten Garmin-plotter eller ett
marininstrument ändras med motorns varvtal, då adaptern kanske känner av fel mätartyp.
1. Välj GRA 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Ange följande kommando: ”GAUGRAYPE=”
4. Efter kommandot anger du ett av följande alternativ:
• För att automatiskt upptäcka mätartypen anger du 0 följt av Done. Till exempel GAUGRAYPE=0Done.
• För att markera en enspolig mätare, anger du 1 följt av Done. Till exempel GAUGRAYPE=1Done.
• För att markera en tvåspolig mätare, anger du 2 följt av Done. Till exempel GAUGRAYPE=2Done.
Återställa fabriksinställningarna
Du kommer att förlora alla egna konfigurationer när du återställer fabriksinställningarna.
1. Välj GRA 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Välj Ja.
GET 10 (Garmin-adapter för motortilt)
OBS! I det här avsnittet finns särskild konfigurationsinformation för den GET 10-adapter som du använder tillsammans med den kompatibla Garminskärmen. Information om hur du kommer åt konfigurationsmenyn för NMEA 2000 på din skärm finns i dokumentationen som följde med enheten.
Kalibrera motortilten
När du ska använda en GET 10-adapter måste du kalibrera motorns lutning/tilt som adaptern är kopplad till.
1. Vrid båtens tändnyckel till läget ON (inte till Start).
2. Välj GET 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
3. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Kalibrering av motortilt.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Kalibrering av motortilt.
4. Kalibrera motortilten enligt anvisningarna på skärmen.
5. Välj OK när kalibreringen är klar.
Konfigurera motornumret
Om båten har flera motorer kan du visa vilken motor varje GET 10-adapter är kopplad till.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
27
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
1. Välj GET 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Motornummer.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Motornummer.
3. Välj numret för den motor som adaptern är kopplat till.
4. Välj Done.
Felsöka mätartypen
När adaptern är ansluten till en mätare är GET 10-adapterns mätartyp som standard inställd på Automatisk upptäckt och adaptern upptäcker
automatiskt den mätartyp den är ansluten till. Om avläsningen av motortilten på en Garmin-plotter eller ett marininstrument ändras med motorns
varvtal, känner adaptern kanske av fel mätartyp.
Så här testar du inställning av mätartyp:
1. Frikoppla motorn när båten inte rör sig.
2. Öka farten för att öka motorns varvtal. Om avläsningen av motortilten ändras med motorns varvtal byter du mätartyp.
Så här ändrar du mätartyp:
1. Välj GET 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Mätartyp.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Mätartyp.
3. Välj ett alternativ:
• För att automatiskt upptäcka mätartypen väljer du Automatisk upptäckt.
• För att markera enspolig mätare, väljer du 1 spole.
• För att markera tvåspolig mätare, väljer du 2 spolar.
4. Utför testet för mätartypens inställningar.
Konfigurera GET 10-adaptern om kalibreringen av motortilt, motornummer och valet av mätartyp inte visas
Beroende på vilken programvara som installerats på ditt marina instrument från Garmin kanske vissa konfigurationsalternativ inte visas i
konfigurationsfönstret.
Så här kalibrerar du motortilten om menyalternativet inte visas:
När du ska använda en GET 10-adapter måste du kalibrera lutningen/tilten till den motor som adaptern är kopplad till.
1. Vrid båtens tändnyckel till läget ON (inte till Start).
2. Välj GET 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
3. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
4. Sätt motortilten till helt uppfällt läge. Motortilten är vid 100 %.
5. Ange följande kommando: ”ENGINETILT=100Done”
6. Sätt motortilten till helt nedsänkt läge. Motortilten är vid 0 %.
7. Ange följande kommando: ”ENGINETILT=0Done”
Så här konfigurerar du motornumret om menyalternativet inte visas:
Om båten har flera motorer kan du visa vilken motor varje GET 10-adapter är kopplad till.
1. Välj GET 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
2. Välj ett alternativ:
28
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Ange följande kommando: ”INSTANCE=”
4. Efter kommandot anger du ett heltal mellan 1 och 253 vilket anger motornumret, följt av Done. Exempel: INSTANCE=2Done visar att adaptern är
kopplad till motor nummer 2.
Så här konfigurerar du mätartypen om menyalternativet inte visas:
När adaptern är ansluten till en mätare är GET 10-adapterns mätartyp som standard inställd på Automatisk upptäckt och adaptern upptäcker
automatiskt den mätartyp den är ansluten till. När du felsöker mätartypens inställning, om motortilten på en ansluten Garmin-plotter eller ett
marininstrument ändras med motorns varvtal, känner adaptern kanske av fel mätartyp.
1. Välj GET 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Ange följande kommando: ”GAUGETYPE=”
4. Efter kommandot anger du ett av följande alternativ:
• För att automatiskt upptäcka mätartypen anger du 0 följt av Done. Till exempel GAUGETYPE=0Done.
• För att markera en enspolig mätare, anger du 1 följt av Done. Till exempel GAUGETYPE=1Done.
• För att markera en tvåspolig mätare, anger du 2 följt av Done. Till exempel GAUGETYPE=2Done.
Återställa fabriksinställningarna
Du kommer att förlora alla egna konfigurationer när du återställer fabriksinställningarna.
1. Välj GET 10-enheten i NMEA 2000-enhetslistan.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Fabriksinställningar.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Fabriksinställningar.
3. Välj Ja.
GFL 10 (Garmin-adapter för vätskenivå)
OBS! I det här avsnittet finns särskild konfigurationsinformation för den GFL 10-adapter som du använder tillsammans med den kompatibla Garminskärmen. Information om hur du kommer åt konfigurationsmenyn för NMEA 2000 på din skärm finns i dokumentationen som följde med enheten.
Konfigurera NMEA 2000-vätsketypen
Du kan ange den vätsketyp som finns i tanken som varje enskild GFL 10-adapter är kopplad till.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GFL 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > N2K-vätsketyp.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > N2K-vätsketyp.
3. Välj en vätsketyp.
4. Välj OK.
Konfigurera tanknumret
Om båten har flera vätsketankar kan du visa vilken tank varje GFL 10-adapter är kopplad till.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GFL 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Tanknummer.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
29
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Tanknummer.
3. Välj ett tanknummer.
4. Välj OK.
Konfigurera NMEA 2000-tankvolymen
Du kan visa volymen för den vätsketank som GFL 10-adaptern är kopplad till.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GFL 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > N2K-tankvolym.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > N2K-tankvolym.
3. Välj tankvolymen.
4. Välj Done.
Kalibrera vätskenivån
För att kunna använda GFL 10-adaptern måste du kalibrera vätskenivån för den tank som adaptern är kopplad till och använda minst två
kalibreringspunkter. Ju fler vätskekalibreringspunkterna är, desto noggrannare blir avläsningen av vätskenivåmätaren.
1. Vrid båtens tändnyckel till läget ON (inte till Start).
2. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GFL 10-enheten.
3. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Nivåkalibrering > Lägg till kalibreringspunkt.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Nivåkalibrering > Lägg till kalibreringspunkt.
4. Välj den procentandel som tanken för tillfället har, baserat på den totala tankvolymen.
5. Välj Done.
6. Ändra tankens vätskenivå.
7. Välj Lägg till kalibreringspunkt.
8. Välj den procentandel som tanken för tillfället har, baserat på den totala tankvolymen.
9. Välj Done.
10. Upprepa stegen 6-9 för att lägga till fler, valfria kalibreringspunkter för vätskenivån.
Felsöka tanknumret
Om flera GFL 10-adaptrar finns kopplade till samma NMEA 2000-vätsketyp, tilldelas automatiskt varje adapter ett unikt tanknummer. Om
felmeddelandet ”Ogiltig NMEA 2000-tankkonfiguration” visas måste du tilldela varje adapter ett unikt tanknummer.
Om till exempel två adaptrar tilldelas värdet Betestank som NMEA 2000-vätskenivåvärde och felmeddelandet visas måste du tilldela varje adapter ett
unikt tanknummer.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GFL 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Tanknummer.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Tanknummer.
3. Välj ett tanknummer.
4. Välj OK.
Felsöka mätartypen
När adaptern är ansluten till en mätare är GFL 10-adapterns mätartyp som standard inställd på Automatisk upptäckt och adaptern upptäcker
automatiskt den mätartyp den är ansluten till. Om avläsningen av vätskenivån på en Garmin-plotter eller ett marininstrument ändras med motorns
varvtal, känner adaptern kanske av fel mätartyp.
OBS! Bränslenivån ändras när båten rör sig. Testa mätartypens inställningar när båten inte rör sig.
30
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
Så här testar du inställning av mätartyp:
1. Frikoppla motorn när båten inte rör sig.
2. Öka farten för att öka motorns varvtal. Om avläsningen av vätskenivån ändras med motorns varvtal ändrar du mätartyp.
Så här ändrar du mätartyp:
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GFL 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Mätartyp.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Mätartyp.
3. Välj ett alternativ:
• För att automatiskt upptäcka mätartypen väljer du Automatisk upptäckt.
• För att markera enspolig mätare, väljer du 1 spole.
• För att markera tvåspolig mätare, väljer du 2 spolar.
4. Utför testet för mätartypens inställningar.
Nollställa vätskenivåkalibrering
Du kan nollställa vätskenivåkalibreringen för en tank som GFL 10-adaptern är kopplad till.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GFL 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Nivåkalibrering.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Nivåkalibrering.
3. Välj Nollställ kalibrering.
4. Välj Ja.
5. Kalibrera vätskenivån.
Konfigurera GFL 10-adaptern om inställningarna för tanknummer och vätsketyp inte visas
Beroende på vilken programvara som installerats på ditt marina instrument från Garmin kanske vissa konfigurationsalternativ inte visas i
konfigurationsfönstret.
Så här konfigurerar du tanknumret om menyalternativet inte visas:
Om båten har flera vätsketankar kan du visa vilken tank varje GFL 10-adapter är kopplad till.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GFL 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Ange följande kommando: ”INSTANCE=”
4. Efter kommandot anger du ett heltal mellan 1 och 16 vilket anger tanknumret, följt av Done.
Exempel: INSTANCE=2Done visar att adaptern är kopplad till tank nummer 2.
Så här konfigurerar du vätsketypen om menyalternativet inte visas:
Du kan ange den vätsketyp som finns i tanken som varje enskild GFL 10-adapter är kopplad till.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GFL 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Ange följande kommando: ”FLUIDTYPE=”
4. Efter kommandot anger du ett tal mellan 0 och 5 för att ange vätsketyp så som den är definierad i följande tabell, följt av Done.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
31
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
Exempel: FLUIDTYPE=1Done visar att tanken innehåller färskvatten.
Vätsketyp
Värde för vätsketyp (FLUIDTYPE)
Vätsketyp
Värde för vätsketyp
(FLUIDTYPE)
Bränsle
0
Betestank
3
Färskvatten
1
Olja
4
Avloppsvatten
2
Smutsvatten
(spillvatten)
5
Återställa fabriksinställningarna
När du återställer fabriksinställningarna förlorar du alla egna konfigurationer utom vätskenivåkalibrering.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GFL 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Fabriksinställningar.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Fabriksinställningar.
3. Välj Ja.
GBT 10 (Garmin-adapter för Bennett trimplangivare)
OBS! I det här avsnittet finns särskild konfigurationsinformation för den GBT 10-adapter som du använder tillsammans med den kompatibla Garminskärmen. Information om hur du kommer åt konfigurationsmenyn för NMEA 2000 på din skärm finns i dokumentationen som följde med enheten.
Kalibrera trimplanspositionen
Om du vill använda GBT 10-adaptern måste du kalibrera positionen för trimplanen som adaptern är ansluten till.
OBS! Om du regelbundet justerar dina trimplan inom ett begränsat rörelseområde ska du kalibrera GBT 10-adaptern med det normala området i stället
för det fullständiga området. Endast det kalibrerade området visas på din plotter eller ditt marina instrument.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GBT 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Kalibrering av trimplan.
• För Garmins andra marina enheter väljer du Konfig. > Kalibrering av trimplan.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera trimplanspositionen.
Konfigurera GBT 10-adaptern om trimplanens kalibreringsurval inte visas
Beroende på vilken programvara som installerats på ditt marina instrument från Garmin kanske vissa konfigurationsalternativ inte visas i
konfigurationsfönstret.
Så här kalibrerar du trimplanens position om menyalternativet inte visas:
Om du vill använda GBT 10-adaptern måste du kalibrera positionen för trimplanen som adaptern är ansluten till. Du kan ange minst två och högst
sexton trimplanspositioner. Ange fler trimplanspositioner för större precision.
1. Välj GBT 10-enheten på konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten.
2. Välj Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Ange följande kommando: ”CALIBRATION=1”
4. Flytta båda trimplanen till det högsta läget. När trimplanen befinner sig på det högsta läget bör de vara vid eller nära 0 % av det fullständiga
rörelseområdet.
5. Ange följande kommando: ”TRIMTABPOS=”
6. När du har angett kommandot anger du procenttal för det högsta trimplansläget som ett heltal mellan 0 och 100 och väljer Done. Till exempel
TRIMTABPOS=0Done.
7. Flytta båda trimplanen till det lägsta läget. När trimplanen befinner sig på det högsta läget bör de vara vid eller nära 100 % av det fullständiga
rörelseområdet.
32
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
8. Ange följande kommando: ”TRIMTABPOS=”
9. När du har angett kommandot anger du procenttal för det högsta trimplansläget som ett heltal mellan 0 och 100 och väljer Done. Till exempel
TRIMTABPOS=100Done.
10. Om du vill ange ytterligare en trimplansposition som tillval flyttar du båda trimplanen till en ny position och ser trimplanspositionen som ett procenttal
av det fullständiga rörelseområdet för trimplanet.
11. Ange följande kommando: ”TRIMTABPOS=”
12. När du har angett kommandot anger du procenttal för det högsta trimplansläget som ett heltal mellan 0 och 100 och väljer Done. Till exempel
TRIMTABPOS=50Done.
13. Upprepa steg 10 till 12 för att ange ytterligare trimplanspositioner som tillval.
Återställa fabriksinställningarna
Du kommer att förlora alla egna konfigurationer när du återställer fabriksinställningarna.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GBT 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Fabriksinställningar.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Fabriksinställningar.
3. Välj Ja.
GST 10 (Garmin-adapter för fart genom vattnet och temperatur)
OBS! I det här avsnittet finns särskild konfigurationsinformation för den GST 10-adapter som du använder tillsammans med den kompatibla Garminskärmen. Information om hur du kommer åt konfigurationsmenyn för NMEA 2000 på din skärm finns i dokumentationen som följde med enheten.
Kalibrera fart genom vatten
Du måste kalibrera GST 10-adaptern för fart genom vatten för att kunna använda den.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GST 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Kalibrera fart genom vatten.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Kalibrera fart genom vatten.
3. Kalibrera fart genom vatten med hjälp av anvisningarna på skärmen.
Tilldela en NMEA 2000-temperaturkälla
Du måste välja en källa för temperaturdata för att kunna använda GST 10-adaptern.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GST 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > N2K-temp. källa.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > N2K-temp. källa.
3. Välj plats för temperaturgivaren.
Konfigurera temperaturkompensation
Om de temperaturdata som visas på mätaren som är ansluten till GST 10-adaptern inte är desamma som de temperaturdata som visas på andra enheter
kan du konfigurera temperaturkompensation så att den temperatur som visas höjs eller sänks med ett visst värde.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GST 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Temperaturkompensation.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Temperaturkompensation.
3. Välj temperaturkompensationen som ett positivt eller negativt decimaltal, i grader.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
33
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
4. Välj Done.
Felsöka givarnumret
Om flera GST 10-adaptrar är tilldelade till samma NMEA 2000-temperaturkälla tilldelas varje adapter ett unikt givarnummer automatiskt. Om
felmeddelandet ”Ogiltig NMEA 2000-temperaturkonfiguration” visas måste du tilldela ett unikt givarnummer till varje adapter.
Om till exempel två adaptrar tilldelas värdet Betestank som NMEA 2000-temperaturkälla och felmeddelandet visas måste du tilldela varje adapter ett
unikt nummer.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GST 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Givarnummer.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Givarnummer.
3. Välj ett givarnummer.
4. Välj OK.
Konfigurera GST 10-adaptern om inställningarna för fart genom vattnet, plats, temperaturkompensation eller
givarnummer inte visas
Beroende på vilken programvara som installerats på ditt marina instrument från Garmin kanske vissa konfigurationsalternativ inte visas i
konfigurationsfönstret.
Så här kalibrerar du fart i vattnet om menyalternativet inte visas:
Du måste kalibrera GST 10-adaptern för fart genom vatten för att kunna använda den.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GST 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Kontrollera att båten är stillastående. Motorn ska vara avstängd eller gå på tomgång.
4. Ange följande kommando: ”WATERSPEED=0Done”
5. Accelerera båten till marschfart och ge akt på maxhastigheten, i mile per timme.
6. Stanna båten. Motorn ska vara avstängd eller gå på tomgång.
7. Ange följande kommando: ”WATERSPEED=”
8. Efter kommandot anger du ett positivt decimaltal (med decimalpunkt), som anger maxhastigheten i mile per timme, följt av Done. Exempel:
WATERSPEED=35,5Done.
Så här konfigurerar du temperaturkällan om menyalternativet för plats inte visas:
Du måste välja en källa för temperaturdata för att kunna använda GST 10-adaptern.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GST 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Ange följande kommando: ”TEMPSOURCE=”
4. Efter kommandot anger du ett tal mellan 0 och 8, eller 13, som anger källan för temperaturdata, enligt värdena i följande tabell, följt av Done.
Till exempel: TEMPSOURCE=6Done anger att betestanken är temperaturdatakällan.
34
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
Plats
TEMPSOURCE-värde
Plats
TEMPSOURCE-värde
Vatten
0
Betestank
5
Luft (ute)
1
Betestank
6
Luft (inne)
2
Kyl
7
Motorrum
3
Värmesystem
8
Huvudhytt
4
Frys
13
Så här konfigurerar du temperaturkompensation om menyalternativet inte visas:
Om de temperaturdata som visas på mätaren som är ansluten till GST 10-adaptern inte är desamma som de temperaturdata som visas på andra enheter
kan du konfigurera temperaturkompensation så att den temperatur som visas höjs eller sänks med ett visst värde.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GST 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Ange följande kommando: ”TEMPOFFSET=”
4. Efter kommandot anger du ett positivt eller negativt decimaltal, följt av Done.
Till exempel TEMPOFFSET=-2,5Done anger att de temperaturavläsningar som visas på den mätare som är ansluten till GST 10-adaptern sänks
med 2,5 grader Celsius.
Så här konfigurerar du givarnumret om menyalternativet inte visas:
Om flera GST 10-adaptrar är tilldelade till samma NMEA 2000-temperaturkälla tilldelas varje adapter ett unikt givarnummer automatiskt. Om
felmeddelandet ”Ogiltig NMEA 2000-temperaturkonfiguration” visas måste du tilldela ett unikt givarnummer till varje adapter.
Om till exempel två adaptrar tilldelas värdet Betestank som NMEA 2000-temperaturkälla och felmeddelandet visas måste du tilldela varje adapter ett
unikt nummer.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du någon av de GST 10-enheter som är tilldelade till samma temperaturkälla.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Allmän konfiguration.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Allmän konfiguration.
3. Ange följande kommando: ”INSTANCE=”
4. Efter kommandot anger du ett positivt decimaltal, följt av Done.
5. Upprepa steg 1–4 för varje GST 10-enhet som är tilldelad till samma temperaturkälla.
Om till exempel två GST 10-adaptrar är tilldelade värdet Betestank kan du undvika felmeddelandet genom att ange INSTANCE=1 för den första
adaptern och INSTANCE=2 för den andra.
Återställa fabriksinställningarna
Du kommer att förlora alla egna konfigurationer när du återställer fabriksinställningarna.
1. I listan med NMEA 2000-enheter väljer du GST 10-enheten.
2. Välj ett alternativ:
• För de flesta Garmin-plottrar väljer du Granska > Fabriksinställningar.
• För andra marina Garmin-enheter väljer du Konfig. > Fabriksinställningar.
3. Välj Ja.
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
35
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
Intelliducer (Intelligent djupomvandlare–Transom Mount och Thru-Hull)
Ställa in kölkompensation
Justera inställningen Kölkompensation så att den visar en avläsning av djupet från vattenytan, eller från båtens lägsta punkt (kölen), istället för
Intelliducer-enhetens faktiska plats.
Så här justerar du kölkompensationen:
1. Medan du visar konfigurationsmenyn på NMEA 2000-enheten väljer du en specifik Intelliducer-enhet och väljer sedan Konfig. > Kölkompensation.
2. Ange det uppmätta avståndet från platsen för Intelliducer-enheten till vattenytan eller till båtens köl.
• Om du mäter ned till kölen (Intelliducer-enheten installerad vid vattenytan) anger du ett (+) positivt värde.
• Om du mäter upp till vattenytan (Intelliducer-enheten installerad på kölen) anger du ett (-) negativt värde.
Intelliducer vid vattenytan
Ange ett positivt (+) värde
för att visa djupet vid kölens
nederdel.
Intelliducer vid kölens
nederdel
Ange ett negativt (-) värde
för att visa djupet från ytan.
Kölkompensation
GWS 10 (Garmin vindgivare)
Konfigurera vindvinkelkompensation (riktning)
Vid montering av givaren måste du justera vinkelkompensation om du inte riktade in GWS 10 enligt instruktionerna i Installationsinstruktioner för
GWS 10.
Så här konfigurerar du vindvinkelkompensation (riktning):
1. Välj Konfig. > Vindvinkelkompensation medan du kontrollerar NMEA 2000-enhetens information.
2. Välj vinkel (i grader) för att ställa in riktningsskillnaden.
TIPS! Vinklarna konfigureras medsols runt båtens mast. 90° är exempelvis båtens styrbordssida och 270° är babordssidan.
Konfigurera vindhastighetsfilter
Vindhastighetsfiltret styr hur snabbt NMEA 2000-kompatibla skärmenheter visar ändring i vindhastighet. En lägre filterinställning visar mer gradvisa
ändringar i vindhastigheten, och kan stabilisera skärmen.
Så här konfigurerar du vindhastighetsfiltret:
1. Välj Konfig. > Vindhastighetsfilter medan du kontrollerar NMEA 2000-enhetens information.
2. Välj bland följande alternativ för att ställa in filtret:
• Av – vindhastighetsdata filtreras ej.
• På – välj ett lägre nummer för att visa ändring i vindhastighet mer gradvis och hjälp den analoga eller digitala mätaren att röra sig jämnare.
• Auto – justerar automatiskt filterinställningarna baserat på vindförhållanden.
36
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
Konfigurationsinformation för NMEA 2000-certifierad givare
Konfigurera vindvinkelfilter
Vindvinkelfiltret styr hur snabbt NMEA 2000-kompatibla skärmenheter visar ändring i vindvinkel. En lägre filterinställning visar mer gradvisa
ändringar i vindvinkeln, och kan stabilisera skärmen.
Så här konfigurerar du vindvinkelfiltret:
1. Välj Konfig. > Vindvinkelfilter medan du kontrollerar NMEA 2000-enhetens information.
2. Välj bland följande alternativ för att ställa in filtret:
• Av – vindvinkeldata filtreras ej.
• On – välj ett lägre nummer för att uppdatera skärmenheten mer sällan och hjälp den analoga eller digitala mätaren att röra sig jämnare.
• Auto – justerar automatiskt filterinställningarna baserat på vindförhållanden.
Konfigurera GWS 10 om inställningarna för filter och kompensation inte visas
Beroende på vilken programvara som installerats på ditt marina instrument från Garmin kanske vissa konfigurationsalternativ inte visas i
konfigurationsfönstret.
Så här konfigurerar du vindvinkelkompensation om menyalternativet inte visas:
1. Välj Allmän konfiguration för att specificera data för filtret och offsetinställningarna.
2. Ange följande kommando: ”ANGLEOFFSET=”
3. Direkt efter kommandot anger du ett nummer mellan 0 och 359, i grader (t.ex. ANGLEOFFSET=180).
Så här konfigurerar du vindvinkelfiltret om menyalternativet inte visas:
1. Välj Allmän konfiguration för att specificera data för filtret och offsetinställningarna.
2. Ange följande kommando: ”ANGLEFILTER=”
3. Direkt efter kommandot anger du ett nummer mellan 0 och 254, som representerar en tidskonstant i steg om 0,25 sekunder eller 255 för att
representera den automatiska inställningen (t.ex. ANGLEFILTER=12).
Så här konfigurerar du vindhastighetsfiltret:
1. Välj Allmän konfiguration för att specificera data för filtret och offsetinställningarna.
2. Ange följande kommando: ”SPEEDFILTER=”
3. Direkt efter kommandot anger du ett nummer mellan 0 och 254, som representerar en tidskonstant i steg om 0,25 sekunder eller 255 för att
representera den automatiska inställningen (t.ex. SPEEDFILTER=215).
Teknisk referens för Garmin NMEA 2000-produkter
37
NMEA 2000 – Kontrollista
Använd den här checklistan för att bekräfta din NMEA 2000-installation.
Är NMEA 2000-nätverket anslutet till ström och är strömmen rätt balanserad i nätverket? (sidan 5)
Är NMEA 2000-nätverksströmmen ansluten via tändningsnyckeln – om inte, har du installerat en brytare? (sidan 5)
Är NMEA 2000-strömkabeln jordad? Är den bara ledningen ansluten till samma jordpunkt? (sidan 5)
Är NMEA 2000-nätverkets stamnät byggt med linjär konstruktion? (sidan 4)
Finns det termineringar i båda ändarna av NMEA 2000-nätverket? (sidan 7)
Är alla droppkablar kortare än 20 fot (6 m)? (sidan 8)
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2008–2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mars 2012
Artikelnummer 190-00891-79 Rev. D
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising