Garmin | GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument | Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Installationsinstruktioner

Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Installationsinstruktioner
GNX™ 120/130
Installationsinstruktioner
• Enheten ska monteras på en plats som är i ögonhöjd eller
lägre för att säkerställa optimal sikt för manövrering av båten.
• Monteringsytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för
enhetens vikt och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och
anslutning av kablarna bakom monteringsytan.
Montera enheten
1 Beskär mallen för nedsänkt montering och kontrollera att den
Viktig säkerhetsinformation
2
3
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
4
5
6
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
passar på platsen där du vill montera marininstrumentet.
Mallen för infälld montering medföljer produktförpackningen.
Fäst mallen på den valda monteringsplatsen.
Skär hål i mitten av mallen med en 44 mm (1 3/4 tum) hålsåg
eller multiverktyg.
Borra 4,5 mm (3/16 tum) monteringshål.
Avlägsna återstoden av mallen.
Montera de gängade stavarna À i den bakre delen av det
marina instrumentet.
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
®
• Gå till http://www.garmin.com/support för lokal
supportinformation.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
7 Placera den medföljande packningen Á på enhetens
baksida.
Du bör applicera marint tätningsmedel runt packningen för att
förhindra läckage bakom instrumentpanelen
(rekommenderas).
8 Placera marininstrumentet i utskärningen Â.
9 Fäst det marina instrumentet ordentligt från baksidan av
monteringsytan genom att dra åt de medföljande
vingmuttrarna på de gängade stängerna.
10 Anslut NMEA 2000 droppkabeln och dra den till ditt NMEA
2000 nätverk.
11 Knäpp fast ramen.
Verktyg som behövs
• Borrmaskin och borrar
◦ 44 mm (1 3/4 tums) hålsåg
◦ 4,5 mm (3/16 tum) borrspets
• Marint tätningsmedel (rekommenderas)
®
Installera enheten
Att tänka på vid anslutning
Viktigt vid montering
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Monteringsytan måste vara helt plan så att enheten inte skadas
när den är monterad.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
Februari 2015
Marininstrumentet ansluts till strömförsörjning och datakällor via
ett NMEA 2000 nätverk.
Även om instrumentet inte direkt kan ta emot NMEA 0183 data,
kan det visa NMEA 0183 data från källor som är anslutna till en
GNX 20 eller GNX 21 enhet (säljs separat) i samma NMEA
2000 nätverk.
Instrumentet kan också ta emot data från Nexus instrument och
sensorer med en GND™ 10 enhet (säljs separat).
®
®
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
MEDDELANDE
Om du har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten bör det
redan vara anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte NMEA
2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eftersom
endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000 nätverk.
Tryckt i Taiwan
190-01846-79_0A
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Enhet
Marininstrumentet ansluter till ett NMEA 2000 nätverk på din
båt. NMEA 2000 nätverket försörjer marininstrumentet med
ström, samt data från enheter som är kompatibla med NMEA
2000 som t.ex. en vindgivare. Med de medföljande NMEA 2000
kablarna och kopplingarna kan du ansluta enheten till ditt
befintliga NMEA 2000 nätverk eller skapa ett grundläggande
NMEA 2000 nätverk vid behov.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter. För att hämta referensmaterialet, gå
till www.garmin.com/manuals/GNX120.
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Specifikation
Mått
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till
158 °F)
Material
Polykarbonatplast
NMEA 2000 PGN-information
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
61184
Produktinformation
126208 NMEA: Gruppfunktion för kommando,
begära och godkänna
126996 Produktinformation
Sända
126464 Sända PGN-lista med gruppfunktion
Ta emot
126992 Systemtid
127245 Roder
127250 Fartygets kurs
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489 Motorparametrar: Dynamiska
127508 Batteristatus
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129025 Position snabb uppdatering
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Beskrivning
129284 Navigationsdata
Vindgivare
129285 Navigationsrutt och Waypointinformation
Marininstrument
129539 GNSS DOP (Dilution of Precision)
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
130306 Vinddata
NMEA 2000 strömkabel
130310 Miljöparametrar
NMEA 2000 droppkabel
130311 Miljöparametrar
Likströmskälla, 12 VDC
130312 Temperatur
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
130313 Luftfuktighet
NMEA 2000 T-koppling
130314 Faktiskt tryck
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Specifikationer
Enhet
Specifikation
Mått
GNX 120
Mått (B x H x D)
181 x 115 x 17 mm (7,13 x
4,53 x 0,7 tum)
Skärmstorlek (B x H)
150 x 83 mm (5,9 x 3,27 tum)
Vikt
380 g (13,4 oz)
Maximal
strömanvändning
0,5 W
Säkerhetsavstånd till
kompass
0 mm (0 tum)
Mått (B x H x D)
249 x 153 x 19 mm (9,8 x 6,02
x 0,75 tum)
Skärmstorlek (B x H)
207 x 116 mm (8,15 x
4,57 tum)
Vikt
820 g (29 oz)
Maximal
strömanvändning
0,5 W
Säkerhetsavstånd till
kompass
0 mm (0 tum)
GNX 130
Alla modeller Vattenklassning*
2
IEC 60529 IPX7
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GNX™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising