Garmin | GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument | Installation guide | Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Instrukcja instalacji

Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Instrukcja instalacji
GNX™ 120/130
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Powierzchnia montażowa musi być płaska, w przeciwnym razie
urządzenie może ulec uszkodzeniu w trakcie montażu.
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno znajdować się na linii wzroku lub
poniżej niej i umożliwiać wygodną obsługę urządzenia
podczas podróży łodzią.
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić go przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Za miejscem montażu musi być pozostawione miejsce na
poprowadzenie i podłączenie przewodów.
Montowanie urządzenia
1 Przytnij szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego
2
3
4
5
6
i upewnij się, że jego rozmiar jest dostosowany do miejsca,
w którym ma zostać zamontowany instrument morski.
Szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego jest
dołączony w opakowaniu.
Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
Za pomocą piły walcowej lub obrotowego narzędzia do cięcia
o średnicy 44 mm (1 3/4 cala) wytnij w środku szablonu otwór.
Wywierć otwory montażowe o średnicy 4,5 mm (3/16 cala).
Zdejmij resztę szablonu.
Zainstaluj pręty gwintowane À z tyłu instrumentu morskiego.
Kontakt z Garmin działem pomocy technicznej
®
• Odwiedź stronę http://www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka i wiertła
◦ Piła walcowa 44 mm (1 3/4 cala)
◦ Wiertło 4,5 mm (3/16 cala)
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich (zalecany)
Mocowanie urządzenia
7 Załóż dołączoną uszczelkę Á z tyłu urządzenia.
Możesz nanieść środek uszczelniający do zastosowań
morskich na powierzchnię wokół uszczelki w celu
zapobiegnięcia przeciekom za pulpitem (zalecane).
8 Umieść instrument morski w wycięciu Â.
9 Zamocuj pewnie instrument morski z tyłu powierzchni
montażowej, dokręcając dołączone nakrętki radełkowane Ã
do prętów gwintowanych.
10 Podłącz kabel podłączeniowy NMEA 2000 i poprowadź go
do szkieletu sieci NMEA 2000.
11 Załóż ramkę, tak aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
®
Uwagi dotyczące montażu
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
Luty 2015
Uwagi dotyczące podłączania
Instrument morski jest połączony ze źródłem zasilania i źródłem
danych za pośrednictwem sieci NMEA 2000.
Chociaż instrument nie może bezpośrednio otrzymywać danych
NMEA 0183, może wyświetlać dane NMEA 0183 ze źródeł
®
Wydrukowano na Tajwanie
190-01846-80_0A
podłączonych do urządzenia GNX 20 lub GNX 21 (do nabycia
osobno) znajdujących się w tej samej sieci NMEA 2000.
Instrument może również odbierać dane z instrumentów Nexus
i czujników za pośrednictwem urządzenia GND™ 10 (do nabycia
osobno).
Urządzenie
®
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000
UWAGA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być
już podłączona do zasilania. Nie podłączaj przewodu
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA
2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
Urządzenie morskie łączy się z istniejącą na łodzi siecią NMEA
2000. Sieć NMEA 2000 stanowi dla instrumentu morskiego
źródło zasilania i źródło danych z urządzeń NMEA 2000, takich
jak czujnik wiatru. Dostarczone przewody i złącza sieci NMEA
2000 umożliwiają podłączenie urządzenia do istniejącej sieci
NMEA 2000 lub utworzenie prostej sieci NMEA 2000, jeśli to
konieczne.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać dodatkowe
informacje, odwiedź stronę www.garmin.com/manuals/GNX120.
GNX 130
Dane techniczne
Wielkość
Masa
380 g (13,4 uncji)
Maksymalne zużycie
energii
0,5 W
Bezpieczny dystans dla
kompasu
0 mm (0 cala)
Wymiary (szer. × wys. ×
gł.)
249 × 153 × 19 mm (9,8
× 6,02 × 0,75 cala)
Rozmiar wyświetlacza
(szer. × wys.)
207 × 116 mm (8,15 ×
4,57 cala)
Masa
820 g (29 uncji)
Maksymalne zużycie
energii
0,5 W
Bezpieczny dystans dla
kompasu
0 mm (0 cala)
Wszystkie modele Klasa wodoszczelności*
IEC 60529 IPX7
Zakres temperatur
Od -15°C do 70°C (od
5°F do 158°F)
Materiał
Plastik poliwęglanowy
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Informacje o PGN NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
61184
Informacje o produkcie
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126996 Informacje o produkcie
Transmituj
126464 Grupowa funkcja Transmisja listy PGN
Odbiór
126992 Godzina systemowa
127245 Ster
127250 Kierunek jednostki
127488 Parametry silnika: szybka aktualizacja
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
127508 Stan naładowania baterii
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
129025 Pozycja: szybka aktualizacja
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Opis
129029 Dane pozycji GNSS
Czujnik wiatru
129283 Błąd zejścia z trasy
Instrument morski
129284 Dane nawigacji
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
129285 Informacje o trasie i punktach
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
129539 Współczynnik DOP GNSS
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
130306 Dane o wietrze
Źródło zasilania 12 V DC
130310 Parametry środowiskowe
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
130311 Parametry środowiskowe
Trójnik NMEA 2000
130312 Temperatura
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
130313 Wilgotność
130314 Rzeczywiste ciśnienie
Dane techniczne
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
GNX 120
Wymiary (szer. × wys. ×
gł.)
181 × 115 × 17 mm
(7,13 × 4,53 × 0,7 cala)
Rozmiar wyświetlacza
(szer. × wys.)
150 × 83 mm (5,9 ×
3,27 cala)
2
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GNX™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising