Garmin | GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument | Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Asennusohjeet

Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Asennusohjeet
GNX™ 120/130
Asennusohjeet
• Kiinnityspaikan pitäisi olla silmien tasolla tai niiden
alapuolella, jotta katselukulma on optimaalinen, kun ohjaat
alusta.
• Kiinnityspinnan on kestettävä laitteen paino ja suojattava
laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Kiinnityspinnan takana on oltava riittävästi tilaa kaapeleiden
ohjaamiseen ja liittämiseen.
Laitteen kiinnittäminen
1 Tasaa tasokiinnitysmalli ja varmista, että se mahtuu kohtaan,
Tärkeitä turvallisuustietoja
2
3
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
4
5
6
johon haluat kiinnittää veneilylaitteen.
Tasokiinnitysmalli toimitetaan laitteen mukana.
Kiinnitä malli valittuun asennuspaikkaan.
Leikkaa reikä mallin keskelle 44 mm:n (1 3/4 tuuman)
reikäsahalla tai muulla sopivalla leikkaustyökalulla.
Poraa 4,5 mm:n (3/16 tuuman) kiinnitysreiät.
Irrota loput mallista.
Asenna kierretangot À veneilylaitteen taustapuolelle.
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
®
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta
http://www.garmin.com/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Tarvittavat työkalut
• pora ja poranteriä
◦ 44 mm:n (1 3/4 tuuman) reikäsaha
◦ 4,5 mm:n (3/16 tuuman) poranterä
• merivedenkestävää tiivistysainetta (suositus)
®
Veneilylaite liitetään virtalähteeseen ja tietolähteisiin NMEA
2000 verkon kautta.
Vaikka laite ei voi suoraan vastaanottaa NMEA 0183:n tietoja,
se voi näyttää NMEA 0183:n tiedot lähteistä, jotka on liitetty
GNX 20 tai GNX 21 laitteeseen (myydään erikseen) samassa
NMEA 2000 verkossa.
Laite voi myös vastaanottaa tietoja Nexus laitteista ja antureista
käyttämällä GND™ 10 laitetta (myydään erikseen).
®
Huomioitavaa kiinnitettäessä
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Asennuspinnan on oltava tasainen, jotta laite ei vahingoitu
asennettuna.
Helmikuu 2015
Voit estää vuodot kojelaudan takana levittämällä tiivisteen
ympärille merivedenkestävää tiivistysainetta (suositeltavaa).
8 Aseta veneilylaite aukkoon Â.
9 Kiinnitä veneilylaite tiukasti kiinnityspinnan taustapuolelta
kiristämällä mukana toimitetut kierretankojen siipimutterit Ã.
10 Liitä NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli ja kiinnitä se
NMEA 2000 runkoon.
11 Napsauta kehys paikalleen.
Huomioitavaa liitännän yhteydessä
Laitteen asentaminen
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
7 Aseta mukana toimitettu tiiviste Á laitteen taustapuolelle.
®
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
ILMOITUS
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 verkko, se on
todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä NMEA 2000
virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA 2000
verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
Painettu Taiwanissa
190-01846-77_0A
Veneilylaite liitetään NMEA 2000 veneen verkkoon. NMEA 2000
verkon kautta veneilylaite saa virtaa ja tietoja NMEA 2000
laitteista, kuten tuulianturista. Mukana toimitetuilla NMEA 2000
kaapeleilla ja liittimillä voit liittää laitteen nykyiseen NMEA 2000
verkkoon tai luoda NMEA 2000 perusverkon tarvittaessa.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit ladata oppaan osoitteesta
www.garmin.com/manuals/GNX120.
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Enimmäisvirrankäyttö
0,5 W
Kompassin turvaväli
0 mm (0 tuumaa)
Kaikki mallit Vesiluokitus*
IEC 60529 IPX7
Suositeltu käyttölämpötila -15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
NMEA 2000 PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
61184
Tuotetiedot
126208 NMEA: komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
Lähetys
126464 Lähetyksen PGNluetteloryhmätoiminto
Vastaanotto
126992 Järjestelmän aika
127245 Peräsin
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Kuvaus
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
Tuulianturi
127508 Akun tila
Veneilylaite
128259 Nopeus: vesiviittaus
Käynnistyskytkin tai johtoon sisältyvä kytkin
128267 Veden syvyys
NMEA 2000 virtajohto
129025 Sijainti: nopea päivitys
NMEA 2000 yksittäiskytkentäkaapeli
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
12 Vdc:n virtalähde
129029 GNSS-sijaintitiedot
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
129283 Cross Track Error ‑virhe
NMEA 2000 T liitäntä
129284 Navigointitiedot
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
129539 GNSS DOP (dilution of precision,
tarkkuuden heikkeneminen)
Tekniset tiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
130306 Tuulitiedot
GNX 120
Mitat (L×K×S)
181 x 115 x 17 mm (7,13 x
4,53 x 0,7 tuumaa)
130310 Ympäristöparametrit
130311 Ympäristöparametrit
Näytön koko (L×K)
150 x 83 mm (5,9 x
3,27 tuumaa)
130312 Lämpötila
Paino
380 g (13,4 unssia)
130314 Todellinen ilmanpaine
Enimmäisvirrankäyttö
0,5 W
Kompassin turvaväli
0 mm (0 tuumaa)
Mitat (L×K×S)
249 x 153 x 19 mm (9,8 x 6,02
x 0,75 tuumaa)
Näytön koko (L×K)
207 x 116 mm (8,15 x
4,57 tuumaa)
Paino
820 g (29 unssia)
GNX 130
130313 Ilmankosteus
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GNX™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising