Garmin | GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument | User manual | Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Korisnički priručnik

Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Korisnički priručnik
GNX™ 120/130
Korisnički priručnik
Ožujak 2016
190-01846-46_0B
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin i Nexus trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. GNX™ i GND™
trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi Nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics
Association).
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Otključavanje kontrola ............................................................ 1
Profili............................................................................... 1
Odabir profila .............................................................................. 1
Vraćanje profila na zadane postavke ......................................... 1
Stranice s instrumentima.............................................. 1
Kretanje kroz stranice s instrumentima ....................................... 1
Korištenje značajke automatskog pomicanja ......................... 1
Dodavanje stranice s instrumentima ........................................... 1
Uklanjanje stranice s instrumentima ........................................... 1
Promjena izgleda stranica s instrumentima ................................ 1
Konfiguriranje podatkovnih polja ................................................ 2
Filtriranje podataka ................................................................ 2
Prilagođavanje brzine ažuriranja podataka ............................ 2
Konfiguriranje podatkovnih polja na grafikonu ....................... 2
Konfiguriranje podatkovnih polja mjerača .............................. 2
Korištenje štoperice .................................................................... 2
Konfiguracija uređaja..................................................... 2
Postavke sustava ........................................................................ 2
Odabir vrste smjera ................................................................ 2
Konfiguriranje generatora zvučnog signala ........................... 3
Konfiguriranje formata položaja ............................................. 3
Postavke zaslona ........................................................................ 3
Konfiguriranje izvora podataka ................................................... 3
Rješavanje problema na kombiniranoj mreži .............................. 3
Korištenje tipkovnice..................................................... 3
Postavljanje instrumenta za korištenje pomoću tipkovnice ........ 3
Postavljanje redoslijeda zaslona tipkovnice ............................... 4
Postavljanje prethodno definiranih postavki tipkovnice .............. 4
Onemogućavanje upravljanja pomoću tipkovnice na
instrumentu ................................................................................. 4
Dodatak........................................................................... 4
Registriranje uređaja ................................................................... 4
Informacije o vrsti podataka na NMEA 2000 uređaju ................. 4
NMEA 0183 – informacije o vrsti podataka ................................ 4
Pojmovnik kratica ........................................................................ 4
Informacije o vrsti podataka ........................................................ 5
Indeks .............................................................................. 7
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Pregled uređaja
NAPOMENA: Određene su funkcije dostupne samo ako su s
uređajem povezani odgovarajući senzori.
Nautički instrument omogućuje pregled izvora podataka sa
senzora putem NMEA 2000 mreže.
Iako instrument ne može izravno primati NMEA 0183 podatke,
može prikazivati NMEA 0183 podatke s izvora povezanih s
uređajem GNX 20 ili GNX 21 (prodaje se zasebno) na istoj
NMEA 2000 mreži.
Instrument podatke također može primati od Nexus
instrumenata i senzora putem uređaja GND™ 10 (prodaje se
zasebno).
®
®
®
brzini i kursu GPS-a, smjer do točke, udaljenost do sljedeće
točke, stvarni kut vjetra i dubinu.
JEDRILIČARSKA UTRKA: Na ovom se profilu prikazuju
instrumenti koji su korisni kada se utrkujete jedrilicom.
Dostupni zadani instrumenti sadrže podatke o brzini GPS-a,
stvarnu brzinu vjetra, stvarni kut vjetra, smjer, smjer do točke
i udaljenost do sljedeće točke.
PRILAGOĐENO: Ovaj vam profil omogućuje prilagođavanje
stranice tako da prikazuje instrumente korisne za vaše
određene potrebe tijekom plovidbe. Na zadanoj se stranici
prikazuje kopnena brzina.
Odabir profila
> POSTAVLJANJE > PROFILI.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
Vraćanje profila na zadane postavke
Profile možete vratiti na njihove tvornički zadane postavke.
> POSTAVLJANJE > PROFILI > PONOVO
1 Odaberite
POSTAVI ZADANE VRIJEDNOSTI.
2 Odaberite TRENUTNI PROFIL ili SVI PROFILI.
Stranice s instrumentima
Kretanje kroz stranice s instrumentima
Na bilo kojoj stranici s instrumentima odaberite
ili
.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Odaberite za povratak na prethodni izbornik ili na stranicu s
instrumentima.
Odaberite za prikaz izbornika stranice s instrumentima.
ili
Odaberite za kretanje kroz stranice i izbornike instrumenta.
Odaberite za prikaz postavki prikaza.
Dvaput odaberite za prikaz postavki pozadinskog osvjetljenja.
Zadržite za prikaz postavki isključivanja.
Otključavanje kontrola
Kontrole na uređaju automatski se zaključavaju nakon jedne
minute. Ova funkcija smanjuje mogućnost slučajnog pritiska
gumba uzrokovanog kapljicama vode ili izlijevanjem vode na
uređaj. Kada su kontrole zaključane, na uređaju se prilikom
odabira gumba uređaja prikazuje ikona .
NAPOMENA: Za isključivanje funkcije zaključavanja uređaja
odaberite POSTAVLJANJE > ZAKLJUČAVANJE DODIRNIH
GUMBA.
Istovremeno držite
i .
Kada se kontrole otključaju, ikona više se ne prikazuje.
Profili
Profili su zbirke stranica s instrumentima koje se mogu
prilagoditi. Profili mogu sadržavati stranice s instrumentima koje
prikazuju slične podatke, poput podataka o brzini i kursu GPS-a.
Tijekom početnog postavljanja možete odabrati unaprijed zadani
profil ili izraditi prilagođeni profil. U bilo kojem trenutku možete
odabrati drugi profil.
GLISER: Na ovom se profilu prikazuju instrumenti koji su korisni
kada plovite gliserom. Dostupni zadani instrumenti sadrže
podatke o brzini i kursu GPS-a, dubinu, smjer do točke,
udaljenost do sljedeće točke i temperaturu vode.
JEDRILIČARSKO KRSTARENJE: Na ovom se profilu prikazuju
instrumenti koji su korisni kada krstarite jedrilicom. Dostupni
zadani instrumenti sadrže stvarnu brzinu vjetra, podatke o
Uvod
Automatsko pomicanje možete koristiti za automatsko kretanje
kroz sve stranice s instrumentima.
> POSTAVLJANJE > AUTOMATSKO
1 Odaberite
POMICANJE.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite AUTOMATSKO POMICANJE za uključivanje ili
isključivanje automatskog pomicanja.
• Odaberite INTERVAL AUTOMATSKOG POMICANJA za
prilagođavanje trajanja prikaza svake stranice s
instrumentima.
Dodavanje stranice s instrumentima
Možete stvoriti prilagođenu stranicu. Možete dodati do tri
instrumenta iz zbirki instrumenata za prikaz na prilagođenoj
stranici.
> DODAJ/UKLONI STRANICU > DODAJ
1 Odaberite
STRANICU.
2 Odaberite JEDNA FUNKCIJA, DVIJE FUNKCIJE ili TRI
FUNKCIJE.
3 Odaberite zbirku stranica s instrumentima.
4 Odaberite broj.
5 Po potrebi odaberite praznu funkciju.
ili .
6 Za kretanje stranicama s instrumentima odaberite
7 Odaberite stranicu s instrumentima koju želite dodati.
Uklanjanje stranice s instrumentima
1 Odaberite stranicu s instrumentima koju želite ukloniti.
> DODAJ/UKLONI STRANICU > UKLONI
2 Odaberite
STRANICU.
3 Odaberite DA.
Promjena izgleda stranica s instrumentima
NAPOMENA: Možete promijeniti izgled stranice s instrumentima
tako da se prikazuju do tri podatkovna polja povezanih
instrumenata.
1
1 Na stranici s instrumentima koju želite promijeniti odaberite
2
3
4
5
6
7
> UREDI TRENUTNU STRANICU > PROMIJENI
IZGLED.
Odaberite broj polja za prikaz na stranici s instrumentima.
Odaberite polje koje želite izmijeniti.
Odaberite kategoriju.
Odaberite podatke za prikaz u polju.
Ponovite korake 3 do 5 za svako dodatno polje koje želite
izmijeniti.
Odaberite GOTOVO.
Konfiguriranje podatkovnih polja
Podaci na stranici s instrumentima mogu se prikazati na različite
načine, ovisno o prikazanoj stranici s instrumentima.
> KONFIGURIRAJ PODATKOVNA POLJA.
1 Odaberite
2 Odaberite podatkovno polje.
3 Odaberite konfiguracijsku opciju.
4 Prilagodite konfiguraciju.
Filtriranje podataka
Određene vrste podataka mogu se filtrirati kako biste odredili
brzinu kojom nautički instrument odgovara na promjene
podataka (Informacije o vrsti podataka, stranica 5).
1 Prilikom pregledavanja podataka koje želite filtrirati odaberite
> KONFIGURIRAJ PODATKOVNA POLJA.
Odaberite
podatkovno polje.
2
3 Odaberite POSTAVLJANJE FILTRA.
4 Podesite postavke filtra.
• Vrijednost postavke "0" isključuje filtriranje.
• Što je vrijednost postavke filtriranja viša, instrument će
postupnije prikazivati promjene u podacima koje prima.
Na primjer, kada povećate vrijednost filtra za podatke o
brzini vjetra, instrument će manje reagirati na trenutačne
promjene vjetra i prikazivat će konstantniju brzinu vjetra.
Prilagođavanje brzine ažuriranja podataka
Možete prilagoditi brzinu kojom nautički instrument prikazuje
ažurirane podatke.
1 Prilikom pregledavanja zaslona instrumenta s podacima koje
želite prilagoditi odaberite
> KONFIGURIRAJ
PODATKOVNA POLJA.
2 Odaberite podatkovno polje.
3 Odaberite BRZINA AŽURIRANJA.
4 Odaberite brzinu ažuriranja.
Primjeri brzina ažuriranja prikazani su pored svakog odabira.
Konfiguriranje podatkovnih polja na grafikonu
Neke stranice s instrumentima za jednu funkciju prikazuju
podatke grafikona (Informacije o vrsti podataka, stranica 5).
Možete konfigurirati način prikaza podataka na grafikonima.
1 Na stranici s instrumentima na kojoj se nalazi grafikon
odaberite
> KONFIGURIRAJ PODATKOVNA POLJA >
POSTAVKE GRAFIKONA.
NAPOMENA: Stavka izbornika POSTAVKE GRAFIKONA ne
prikazuje se na stranicama s instrumentima koje ne sadrže
grafikon.
2 Odaberite opciju:
• Za određivanje trajanja prikazivanja podataka grafikona
odaberite TRAJANJE GRAFIKONA.
• Za konfiguraciju mjerila veličina koje se prikazuju na
grafikonu odaberite MJERILO GRAFIKONA.
Konfiguriranje podatkovnih polja mjerača
Neke vrste podataka mogu se prikazivati u obliku mjerača ako
su zadnja funkcija na stranici s instrumentima za dvije funkcije
(Informacije o vrsti podataka, stranica 5). Možete konfigurirati
način prikaza podataka na mjeračima.
1 Na stranici s instrumentima na kojoj se nalazi mjerač
> KONFIGURIRAJ PODATKOVNA POLJA >
odaberite
POSTAVKE MJERAčA.
NAPOMENA: Stavka izbornika POSTAVKE MJERAčA neće
se prikazivati na stranicama s instrumentima koje ne sadrže
mjerač.
2 Odaberite vrijednost kako biste prilagodili granice mjerača.
Korištenje štoperice
Kako bi se na stranici prikazala štoperica, morate je dodati kao
podatkovno polje iz kategorije JEDRENJE.
Štopericu možete koristiti za odbrojavanje vremena do utrke i za
mjerenje trajanja utrke. Štoperica je sinkronizirana s drugim
GNX instrumentima i kompatibilna je s Garmin ploterima koji se
nalaze na istoj NMEA 2000 mreži.
SAVJET: Za brzo otvaranje zaslona sa štopericom možete
držati
na glavnoj stranici. Ovaj prečac radi na bilo kojoj
stranici, bez obzira je li na stranicu dodana štoperica.
1 Na stranici sa štopericom koja je dodana kao podatkovno
polje odaberite
> KONFIGURIRAJ PODATKOVNA
POLJA > POSTAVKE ŠTOPERICE.
2 Odaberite opciju:
• Kada je uređaj u načinu rada prije utrke, a mjerač
vremena nije pokrenut, odaberite POKRENI za pokretanje
mjerača vremena do utrke, odaberite PONOVO POSTAVI
za ponovo postavljanje mjerača vremena do utrke ili
odaberite POSTAVLJANJE za prilagođavanje početne
vrijednosti mjerača vremena do utrke.
• Kada je pokrenut mjerač vremena do utrke (odbrojavanje
do početka utrke), odaberite
ili
za pomicanje
mjerača vremena na minutu prije ili poslije trenutne minute
ili odaberite ZAUSTAVI kako biste zaustavili mjerač
vremena do početka utrke.
• Kada je pokrenuta štoperica (mjeri vrijeme od početka
utrke), odaberite ZAUSTAVI kako biste zaustavili
štopericu ili odaberite
za vraćanje štoperice na 0:00.
®
Konfiguracija uređaja
Postavke sustava
Odaberite
> POSTAVLJANJE > SUSTAV.
JEDINICE: Postavljanje mjernih jedinica.
SMJER: Postavljanje referentnih vrijednosti i odstupanja
korištenih u izračunavanju smjera.
GENERATOR ZVUČNOG SIGNALA: Postavljanje uvjeta kada
će se koristiti zvučni signali.
GPS POZICIJA: Postavljanje formata položaja i datuma karte.
Datum karte ovisi o formatu položaja.
AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE: Omogućivanje automatskog
uključivanja uređaja kada se uključi NMEA mreža.
JEZIK: Postavljanje jezika prikaza na zaslonu.
VRIJEME: Postavljanje formata za vrijeme, vremenske zone i
ljetnog računanja vremena za vašu lokaciju.
INFORMACIJE O SUSTAVU: Prikaz informacija o sustavu.
TVORNIČKI ZADANO: Ponovno postavlja postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti.
Odabir vrste smjera
> POSTAVLJANJE > SUSTAV > SMJER.
1 Odaberite
2
Konfiguracija uređaja
2 Odaberite REFERENTNI SJEVER.
3 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje magnetske deklinacije vašeg
GPS položaja odaberite MAGNETSKI.
• Za postavljanje stvarnog sjevera kao referentnog smjera
odaberite STVARNI.
• Za postavljanje mrežnog sjevera (000º) kao referentnog
smjera odaberite MREŽA.
Prilagođavanje odstupanja smjera
Prema zadanim postavkama odstupanje smjera postavlja se
automatski. Tu vrijednost možete podesiti ručno.
> POSTAVLJANJE > SUSTAV > SMJER >
1 Odaberite
ODSTUPANJE > KORISNIČKO ODSTUPANJE.
2 Podesite odstupanje.
kako biste spremili prilagođenu vrijednost
3 Odaberite
odstupanja.
2 Odaberite opciju:
• Za sinkroniziranje instrumenata na mreži s uređajem
odaberite NE.
• Za sinkroniziranje uređaja s instrumentima na mreži
odaberite DA.
Korištenje tipkovnice
Tipkovnicom možete upravljati svim kompatibilnim nautičkim
instrumentima koji se nalaze u vašoj NMEA 2000 mreži. Svi
kompatibilni nautički instrumenti moraju biti spojeni na istu
NMEA 2000 mrežu i možete postaviti redoslijed kojim njima
upravljate.
NAPOMENA: Tipkovnica nije kompatibilna sa svim Garmin
nautičkim instrumentima. Popis svih kompatibilnih instrumenata
potražite na web-mjestu www.garmin.com/GNXkeypad.
Konfiguriranje generatora zvučnog signala
Generator zvučnog signala možete konfigurirati da se oglašava
kada se pritisnu tipke.
Odaberite
> POSTAVLJANJE > SUSTAV >
GENERATOR ZVUČNOG SIGNALA.
Konfiguriranje formata položaja
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte osim
ako koristite kartu koja koristi drugi format položaja.
> POSTAVLJANJE > SUSTAV > GPS
1 Odaberite
POZICIJA.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu formata položaja u kojem će se prikazati
očitanja odaberite FORMAT POLOŽAJA.
• Za promjenu koordinatnog sustava na kojem se temelji
karta odaberite GEODETSKI DATUM KARTE.
Gumb
Odaberite za kretanje kroz različite razine pozadinskog
osvjetljenja nautičkih instrumenata i tipkovnica.
Zadržite za aktiviranje stanja mirovanja nautičkih
instrumenata i tipkovnica.
Postavke zaslona
Odaberite
> POSTAVLJANJE > ZASLON.
POZADINSKO OSVJETLJENJE: Postavljanje svjetline
pozadinskog osvjetljenja.
BOJA: Postavljanje boje zaslona.
ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE MREŽE: Dijeljenje postavki boja,
pozadinskog osvjetljenja i generatora zvučnog signala u
cijeloj NMEA 2000 mreži.
Konfiguriranje izvora podataka
Senzori koji su povezani s vašim uređajem pružaju podatke, npr.
podatke o vjetru ili brzini i mogu se konfigurirati pomoću vašeg
instrumenta. Dodatne informacije potražite u korisničkom
priručniku za pojedini senzor.
> POSTAVLJANJE > IZVORI PODATAKA.
1 Odaberite
2 Odaberite kategoriju podataka.
3 Ako podaci u kategoriji dolaze iz više senzora na plovilu,
odaberite senzor koji želite konfigurirati.
4 Odaberite opciju konfiguriranja i podesite postavku.
Rješavanje problema na kombiniranoj mreži
Kada je uređaj uključen, može otkriti kada se sinkronizira s
instrumentima iz druge mreže. Do toga može doći ako je uređaj
prethodno instaliran na drugom plovilu i sinkroniziran s
instrumentima na mreži drugog plovila. Ako se postavke ne
vrate na tvornički zadane vrijednosti (Vraćanje profila na zadane
postavke, stranica 1), uređaj prepoznaje sukob koji se mora
riješiti.
> POSTAVLJANJE > OTKRIVENE SU
1 Odaberite
KOMBINIRANE MREŽE.
Korištenje tipkovnice
Funkcija
À do Ã
Prethodno definirane postavke. Odaberite za prebacivanje
svih zaslona na prikaz konfigurirane stranice s prethodno
definiranim postavkama.
Odaberite za prebacivanje nautičkih instrumenata kojima
upravljate pomoću tipkovnice.
Odaberite za kretanje kroz stranice na odabranom nautičkom
instrumentu.
Postavljanje instrumenta za korištenje
pomoću tipkovnice
Svi kompatibilni nautički instrumenti kojima želite upravljati
pomoću tipkovnice moraju biti spojeni na istu NMEA 2000 mrežu
na koju je spojena i tipkovnica.
Ovaj postupak ponovite za svaki kompatibilni instrument koji
dodajete NMEA 2000 mreži.
1 Na kompatibilnom nautičkom instrumentu koji je spojen na
istu NMEA 2000 mrežu kao i tipkovnica odaberite
>
POSTAVLJANJE > POSTAVLJANJE UDALJENE
TIPKOVNICE.
NAPOMENA: Ako se prikaže OTKRIVENE SU
KOMBINIRANE MREŽE umjesto POSTAVLJANJE
UDALJENE TIPKOVNICE, a instrumentom želite upravljati
pomoću tipkovnice, najprije morate riješiti kombiniranu mrežu
(Rješavanje problema na kombiniranoj mreži, stranica 3).
2 Odaberite DA kako biste omogućili upravljanje instrumentom
pomoću tipkovnice.
3 Za svaki dodatni kompatibilni instrument kojim želite
upravljati pomoću tipkovnice ponovite korake 1 i 2.
3
Postavljanje redoslijeda zaslona tipkovnice
Pomoću gumba
možete postaviti način na koji će tipkovnica
prolaziti kroz povezane nautičke instrumente.
1 Na kompatibilnom nautičkom instrumentu koji je spojen na
istu NMEA 2000 mrežu kao i tipkovnica odaberite
>
POSTAVLJANJE > POSTAVLJANJE UDALJENE
TIPKOVNICE > POSTAVLJANJE REDOSLIJEDA
ZASLONA.
Dodatak
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Uređaj skenira mrežu i traži druge povezane instrumente.
NAPOMENA: Položaj uređaja u trenutnom redoslijedu
zaslona prikazan je desno od stavke izbornika
POSTAVLJANJE REDOSLIJEDA ZASLONA. Primjerice, ako
je uređaj drugi od četiri uređaja, u izborniku će se prikazati
2:4.
2 Odaberite opciju:
• Ako je prikazan točan broj instrumenata, odaberite
NASTAVAK.
• Ako broj prikazanih povezanih instrumenata nije točan,
provjerite napajanje i veze svih kompatibilnih instrumenata
i odaberite POKUŠAJ PONOVO.
NAPOMENA: Ako se točan broj instrumenata i dalje ne
prikazuje, uzrok je možda kombinirana mreža. Ako
pomoću tipkovnice želite upravljati svim povezanim
uređajima, najprije morate riješiti povezanu mrežu
(Rješavanje problema na kombiniranoj mreži, stranica 3).
3 Odaberite redoslijed uređaja i odaberite OK.
4 Ponovite korake od 1 do 3 za svaki povezani uređaj.
Informacije o vrsti podataka na NMEA 2000
uređaju
Postavljanje prethodno definiranih postavki
tipkovnice
Pojmovnik kratica
Svaki od četiri gumba za prethodno definirane postavke
tipkovnice može se dodijeliti stranici s instrumentima.
SAVJET: Prilikom pregledavanja stranice s instrumentima na
nautičkom uređaju kojim upravljate pomoću tipkovnice gumb za
prethodno definirane postavke držite pritisnutim tri sekunde kako
biste ga dodijelili stranici s instrumentima.
1 Na kompatibilnom nautičkom instrumentu koji je spojen na
istu NMEA 2000 mrežu kao i tipkovnica odaberite
>
POSTAVLJANJE > POSTAVLJANJE UDALJENE
TIPKOVNICE > POSTAVLJANJE ZADANIH POSTAVKI.
2 Odaberite gumb za prethodno definirane postavke.
3 Odaberite broj stranice s instrumentima u trenutnom
redoslijedu prikaza zaslona kojoj želite dodijeliti gumb za
prethodno definirane postavke.
4 (Dodatno) Ponovite korake od 1 do 3 za svaki gumb za
prethodno definirane postavke.
5 (Dodatno) Ponovite korake od 1 do 4 na svakom dodatnom
instrumentu.
Onemogućavanje upravljanja pomoću
tipkovnice na instrumentu
Upravljanje pomoću tipkovnice možete onemogućiti na svakom
kompatibilnom nautičkom instrumentu.
1 Na kompatibilnom nautičkom instrumentu koji je spojen na
istu NMEA 2000 mrežu kao i tipkovnica odaberite
>
POSTAVLJANJE > POSTAVLJANJE UDALJENE
TIPKOVNICE > IGNORIRANJE UDALJENE TIPKOVNICE.
2 Odaberite DA.
Nautičkim instrumentom ne može se upravljati pomoću
tipkovnice.
4
Svaki senzor koji ima NMEA 2000 certifikat šalje jedinstvene
informacije uređaju za prikaz koji ima NMEA 2000 certifikat.
Podaci koje možete prikazati na svom zaslonu ovise o
instaliranim i konfiguriranim senzorima. Pogledajte upute za
instalaciju Garmin uređaja za prikaz ili za instrumente koji daju
informacije o vrsti podataka NMEA 2000 PGN.
NMEA 0183 – informacije o vrsti podataka
Iako instrument ne može izravno primati NMEA 0183 podatke,
može prikazivati NMEA 0183 podatke iz izvora povezanih s
uređajem GNX 20 ili GNX 21 (prodaje se zasebno) na istoj
NMEA 2000 mreži.
Svaki senzor koji ima NMEA 0183 certifikat šalje jedinstvene
informacije uređaju za prikaz koji ima NMEA 0183 certifikat.
Podaci koje možete prikazati na svom zaslonu ovise o
instaliranim i konfiguriranim senzorima. Pogledajte upute za
instalaciju Garmin uređaja za prikaz ili za instrumente koji daju
informacije o vrsti podataka NMEA 0183.
Na mnogim zaslonima ovog uređaja kratice ukazuju na vrstu
podataka koja se koristi.
ABS: (APSOLUTNA VLAŽNOST) Relativno u odnosu na drugo
podatkovno polje. Na primjer, apsolutna vlažnost.
AIR: Temperatura zraka.
ATW: (SLJEDEĆA TOČKA VREMENA DOLASKA) Procijenjeno
vrijeme dolaska do sljedeće točke prilikom navigacije.
AVG: (PROSJEČNA BRZINA KROZ VODU) Prosječan iznos.
AWA: (KUT PRIVIDNOG VJETRA) Kut vjetra izmjeren u odnosu
na pramac plovila.
AWS: (BRZINA PRIVIDNOG VJETRA) Izmjerena brzina vjetra.
BAR: (BAROMETAR) Kalibrirani trenutni tlak.
BAT: (AKUMULATOR) Napon akumulatora.
BSP: (BRZINA KROZ VODU) Brzina plovila kroz vodu.
BSP: (BRZINA KROZ VODU) Brzina plovila kroz vodu.
BTW: (SMJER DO TOČKE) Smjer od vaše trenutačne lokacije
do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
COG: (KOPNENI KURS) Stvarni smjer kretanja, bez obzira na
kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
DIS: (UDALJENOST) Prijeđena udaljenost za vrijeme
navigacije.
DPT: (DUBINA) Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan s
NMEA 0183 ili NMEA 2000 uređajem koji može primati
podatke o dubini vode.
DRF: (ODMAK) Brzina struje.
DTL: (UDALJENOST DO STARTNE LINIJE) Udaljenost do
startne linije kada je uređaj u načinu rada utrke.
DTW: (UDALJENOST DO TOČKE) Udaljenost do sljedeće točke
prilikom navigacije.
ECN: (POTROŠNJA GORIVA MOTORA) Modifikator za
vrijednosti kao što je ekonomičnost potrošnje goriva.
ELV: (NADMORSKA VISINA) Visina vaše trenutne lokacije
iznad ili ispod razine mora.
Dodatak
ENG: (MOTOR) Modifikator za vrijednosti motora kao što je
napon ili broj okretaja motora.
ERR: () Pogreška preciznosti trenutačnog položaja kad se koristi
s GPS sustavom.
FLO: (PROTOK GORIVA U MOTORU) Modifikator za vrijednosti
kao što je brzina protoka goriva.
FUEL: Modifikator za vrijednosti kao što su ekonomičnost
potrošnje goriva ili brzina protoka goriva.
GWD: (SMJER PRIZEMNOG VJETRA) Smjer vjetra u odnosu
na tlo, gledano sa sjevera.
GWS: (BRZINA PRIZEMNOG VJETRA) Brzina vjetra u odnosu
na tlo.
HDG: (SMJER) Smjer plovila.
HUM: (VLAŽNOST) Razina vlažnosti.
LINE: Kada se koristi s ispravljenom brzinom za točku, pokazuje
ispravljenu brzinu do startne linije.
MAX: (MAKSIMALNA KOPNENA BRZINA) Maksimum u odnosu
na drugo podatkovno polje. Na primjer, maksimalna brzina.
MIN: () Minimum u odnosu na drugo podatkovno polje. Na
primjer, minimalna brzina.
ODO: (ODOMETAR) Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
OTH: (SMJER SUPROTNOG KUTA) Suprotan smjer okreta
plovila uz vjetar na temelju trenutačnog smjera okreta uz
vjetar.
POS: (POLOŽAJ) Trenutačni položaj plovila.
RACE: Mjerač vremena za utrke plovila.
REL: (RELATIVNA VLAŽNOST) Relativno u odnosu na drugo
podatkovno polje. Na primjer, apsolutna vlažnost.
Podatkovno polje
Kategorija
RPM: (BROJ OKRETAJA MOTORA U MINUTI) Broj okretaja
motora u minuti iz tahometra.
RUD: (KUT KORMILA) Kormilo relativno u odnosu na drugo
podatkovno polje. Na primjer, kut kormila.
SEA: (TEMPERATURA MORA) Temperatura vode. Vaš uređaj
mora biti povezan s NMEA 0183 ili NMEA 2000 uređajem koji
može primati podatke o temperaturi vode.
SOG: (KOPNENA BRZINA) Stvarna brzina kretanja, bez obzira
na kurs u kojem ste usmjereni i privremene varijacije smjera.
TRP: (PUT) Modifikator drugog polja, na primjer, brojač
kilometara puta ili gorivo iskorišteno za put.
TTB: (VRIJEME DO POČETKA) Vrijeme potrebno za dolazak
do startne linije prije utrke.
TTL: (VRIJEME DO STARTNE LINIJE) Procijenjeno vrijeme
dolaska do startne linije.
TWA: (KUT STVARNOG VJETRA) Kut vjetra u odnosu na vodu,
gledajući s pramca plovila s lijevim ili desnim kutom do
180 stupnjeva.
TWD: (SMJER STVARNOG VJETRA) Pravi smjer vjetra u
odnosu na sjever.
TWS: (BRZINA STVARNOG VJETRA) Prava brzina vjetra u
odnosu na plovilo.
UTC: Koordinirano univerzalno vrijeme.
VMG: (ISPRAVLJENA BRZINA ZA TOČKU) Brzina kojom se
približavate odredištu duž rute tijekom navigiranja.
WND: (ISPRAVLJENA BRZINA VJETRA) Vrijednost ispravljene
brzine tijekom navigiranja uz dobar vjetar.
XTE: Pogreška unakrsnog traga.
Informacije o vrsti podataka
Je li dostupno na Je li dostupno na
stranici s jednom stranici s dvije ili
funkcijom?
tri funkcije?
Je li dostupan Je li
prikaz
dostupan
grafikona?*
prikaz
mjerača?*
Je li moguće
filtriranje
podataka?
BROJ OKRETAJA MOTORA U MOTOR
MINUTI
TEMPERATURA MOTORA
MOTOR
POTROŠNJA GORIVA
MOTORA
MOTOR
PROTOK GORIVA U
MOTORU
MOTOR
NAPON MOTORA
MOTOR
KOPNENI KURS
GPS
NADMORSKA VISINA
GPS
GPS POGREŠKA
GPS
GPS POZICIJA
GPS
KOPNENA BRZINA
GPS
SLJEDEĆA TOČKA
VREMENA DOLASKA
NAVIGACIJA
SMJER DO TOČKE
NAVIGACIJA
POGREŠKA UNAKRSNOG
TRAGA
NAVIGACIJA
UDALJENOST DO TOČKE
NAVIGACIJA
SMJER
NAVIGACIJA
VRIJEME DO TOČKE
NAVIGACIJA
KUT PRIVIDNOG VJETRA
JEDRENJE
BRZINA PRIVIDNOG VJETRA JEDRENJE
Dodatak
5
Podatkovno polje
Kategorija
SMJER SUPROTNOG KUTA
JEDRENJE
ŠTOPERICA
JEDRENJE
KUT STVARNOG VJETRA
JEDRENJE
SMJER STVARNOG VJETRA
JEDRENJE
Je li dostupno na Je li dostupno na
stranici s jednom stranici s dvije ili
funkcijom?
tri funkcije?
Je li dostupan Je li
prikaz
dostupan
grafikona?*
prikaz
mjerača?*
Je li moguće
filtriranje
podataka?
BRZINA STVARNOG VJETRA JEDRENJE
ISPRAVLJENA BRZINA ZA
TOČKU
JEDRENJE
ISPRAVLJENA BRZINA
VJETRA
JEDRENJE
UDALJENOST DO STARTNE
LINIJE
JEDRENJE
VRIJEME DO POČETKA
JEDRENJE
VRIJEME DO STARTNE
LINIJE
JEDRENJE
ISPRAVLJENA BRZINA DO
STARTNE LINIJE
JEDRENJE
NAPON MOTORA
SUSTAV
SUSTAV
PROSJEČNA KOPNENA
BRZINA
PUT
UDALJENOST (nakon
uključivanja)
PUT
MAKSIMALNA KOPNENA
BRZINA
PUT
MAKSIMALNA BRZINA KROZ
VODU
PUT
ODOMETAR
PUT
UDALJENOST PUTA
PUT
ISKORIŠTENO GORIVO ZA
PUT
PUT
KUT KORMILA
PLOVILO
BRZINA KROZ VODU
VODA
DUBINA
VODA
ODMAK
VODA
U SMJERU STRUJE
VODA
TEMPERATURA VODE
VODA,
TEMPERATURA
TEMPERATURA ZRAKA
VRIJEME,
TEMPERATURA
BAROMETAR
VRIJEME
SMJER PRIZEMNOG VJETRA VRIJEME
BRZINA PRIZEMNOG
VJETRA
VRIJEME
RELATIVNA VLAŽNOST
VRIJEME
PRILAGOĐENI RAČUNALNI
PODACI
PRILAGOĐENI
PODACI
* Ako je dostupan za vrstu podataka, prikaz grafikona može se
vidjeti samo na stranicama za jednu funkciju (Konfiguriranje
podatkovnih polja na grafikonu, stranica 2).
** Ako je dostupan za vrstu podataka, prikaz mjerača može se
vidjeti samo na stranicama za dvije funkcije i to ako je vrsta
podataka zadnja na toj stranici (Konfiguriranje podatkovnih polja
mjerača, stranica 2).
6
Dodatak
Indeks
A
automatsko pomicanje 1
F
format položaja 3
G
generator zvučnog signala 3
I
informacije o sustavu 2
instrumenti 1
dodavanje stranica 1
konfiguracija 2
uklanjanje stranica 1
M
mjerač vremena 2
N
NMEA 0183 4
O
otključavanje 1
P
podaci 3
podatkovna polja 4
postavke 2, 3
postavke prikaza 3
profili 1
odabir 1
vraćanje 1
R
registracija proizvoda 4
registriranje uređaja 4
rješavanje problema 3
S
smjer 3
vrsta 2
stranice 1
Š
štoperica 2
T
tipkovnica 3, 4
U
uređaj, registracija 4
Z
zaključavanje 1
Indeks
7
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising