Garmin | GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument | User guide | Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Käyttöopas

Garmin GNX™ 120 7-inch Large Format Marine Instrument Käyttöopas
GNX™ 120/130
Käyttöopas
Maaliskuu 2016
190-01846-37_0B
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja Nexus ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GNX™ ja
GND™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Ohjainten lukituksen poistaminen .......................................... 1
Profiilit............................................................................. 1
Profiilin valitseminen ................................................................... 1
Profiilien tehdasasetusten palauttaminen ................................... 1
Laitesivut......................................................................... 1
Laitesivujen selaaminen ............................................................. 1
Automaattisen vierityksen käyttäminen .................................. 1
Laitesivun lisääminen ................................................................. 1
Laitesivun poistaminen ............................................................... 1
Laitesivujen asettelun muuttaminen ........................................... 1
Tietokenttien määrittäminen ....................................................... 2
Tietojen suodattaminen .......................................................... 2
Tietojen päivitystahdin muuttaminen ..................................... 2
Kaavion tietokenttien määrittäminen ...................................... 2
Mittarin tietokenttien määrittäminen ....................................... 2
Kilpailuajastimen käyttäminen .................................................... 2
Laitteen määrittäminen.................................................. 2
Järjestelmäasetukset .................................................................. 2
Kulkusuunnan tyypin valitseminen ......................................... 2
Hälyttimen määrittäminen ...................................................... 3
Sijaintimuodon määrittäminen ................................................ 3
Näyttöasetukset .......................................................................... 3
Tietolähteiden määrittäminen ..................................................... 3
Yhdistettyjen verkkojen selvittäminen ......................................... 3
Näppäimistön käyttäminen............................................ 3
Näppäimistöllä käytettävän laitteen määrittäminen .................... 3
Näppäimistön näyttöjärjestyksen määrittäminen ........................ 3
Näppäimistön esiasetusten määrittäminen ................................. 4
Näppäimistöhallinnan poistaminen käytöstä laitteessa .............. 4
Liite.................................................................................. 4
Laitteen rekisteröiminen .............................................................. 4
NMEA 2000 tietotyypin tiedot ..................................................... 4
NMEA 0183 tietotyypin tiedot ..................................................... 4
Lyhennesanasto ......................................................................... 4
Tietotyypin tiedot ......................................................................... 5
Hakemisto....................................................................... 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
HUOMAUTUS: tietyt toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan,
kun laitteeseen on yhdistetty asianmukaiset anturit.
Veneilylaitteessa voi tarkastella anturien tietolähteitä NMEA
2000 verkon kautta.
Vaikka laite ei voi suoraan vastaanottaa NMEA 0183:n tietoja,
se voi näyttää NMEA 0183:n tiedot lähteistä, jotka on liitetty
GNX 20 tai GNX 21 laitteeseen (myydään erikseen) samassa
NMEA 2000 verkossa.
Laite voi myös vastaanottaa tietoja Nexus laitteista ja antureista
käyttämällä GND™ 10 laitetta (myydään erikseen).
®
®
®
GPS-nopeustiedot, GPS-suuntatiedot, suuntima
reittipisteeseen, matka seuraavaan reittipisteeseen,
tosituulen kulma (TWA) ja syvyys.
PURJEHDUSKILPAILU: tässä profiilissa näkyvät
kilpapurjehduksen kannalta hyödylliset laitteet.
Oletusarvoisesti tällä sivulla näkyvät laitesivut, joilla näkyvät
GPS-nopeustiedot, tosituulen nopeus (TWS), tosituulen
kulma (TWA), kulkusuunta, suuntima reittipisteeseen ja
matka seuraavaan reittipisteeseen.
MUKAUTETTU: tässä profiilissa voit mukauttaa sivua siten, että
sillä näkyvät veneilytarpeidesi mukaiset laitteet. Oletussivulla
näkyy nopeus suhteessa pohjaan.
Profiilin valitseminen
> MÄÄRITÄ > PROFIILIT.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
Profiilien tehdasasetusten palauttaminen
Voit palauttaa profiilien tehdasasetukset.
> MÄÄRITÄ > PROFIILIT > PALAUTA
1 Valitse
OLETUKSET.
2 Valitse NYKYINEN PROFIILI tai KAIKKI PROFIILIT.
Laitesivut
Laitesivujen selaaminen
Valitse laitesivulla
tai
.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näyttöön tai laitesivulle.
Valitsemalla tämän voit avata laitesivun valikon.
tai
Valitsemalla tämän voit selata laitesivuja ja valikkoja.
Valitsemalla tämän voit näyttää näyttöasetukset.
Valitsemalla tämän kahdesti voit näyttää taustavaloasetukset.
Painamalla tätä pitkään voit näyttää virrankatkaisuasetukset.
Ohjainten lukituksen poistaminen
Laitteen ohjaimet lukittuvat automaattisesti minuutin kuluttua.
Tämä ominaisuus vähentää vesiroiskeiden tai -pisaroiden
aiheuttamia turhia painikkeiden painalluksia. Kun ohjaimet on
lukittu ja valitset jonkin laitteen painikkeen, näyttöön tulee
kuvake .
HUOMAUTUS: voit poistaa laitteen lukituksen käytöstä
valitsemalla MÄÄRITÄ > KOSKETUSPAINIKKEIDEN
LUKITUS.
Paina
ja
painiketta pitkään samanaikaisesti.
kuvake katoaa, kun ohjainten lukitus poistetaan.
Profiilit
Profiilit ovat laitesivujen kokoelmia, joita voi mukauttaa. Profiilit
voivat koostua laitesivuista, joilla näkyy samankaltaisia tietoja,
kuten GPS-nopeus- ja -suuntatietoja.
Alkumäärityksen aikana voit valita esimääritetyn profiilin tai
luoda mukautetun profiilin. Voit valita eri profiilin joka kerta.
MOOTTORIVENE: tässä profiilissa näkyvät moottoriveneilyn
kannalta hyödylliset laitteet. Oletusarvoisesti tällä sivulla
näkyvät laitesivut, joilla näkyvät GPS-nopeustiedot, GPSsuuntatiedot, syvyys, suuntima reittipisteeseen, matka
seuraavaan reittipisteeseen ja veden lämpötila.
RISTEILYPURJEHDUS: tässä profiilissa näkyvät purjeveneilyn
kannalta hyödylliset laitteet. Oletusarvoisesti tällä sivulla
näkyvät laitesivut, joilla näkyvät tosituulen nopeus (TWS),
Johdanto
Automaattisen vierityksen avulla voit selata kaikkia laitesivuja
automaattisesti.
> MÄÄRITÄ > AUTOMAATTINEN VIERITYS.
1 Valitse
Valitse
vaihtoehto:
2
• Ota automaattinen vieritys käyttöön tai poista se käytöstä
valitsemalla AUTOMAATTINEN VIERITYS.
• Säädä kunkin laitesivun näyttöaikaa valitsemalla
AUTOMAATTISEN VIERITYKSEN VÄLI.
Laitesivun lisääminen
Voit luoda mukautetun sivun. Voit lisätä enintään kolme laitetta
laitekokoelmista näkymään mukautetulla sivulla.
> LISÄÄ/POISTA SIVU > LISÄÄ SIVU.
1 Valitse
Valitse
TOIMINTO
YKSI, TOIMINTO KAKSI tai TOIMINTO
2
KOLME.
3 Valitse laitesivukokoelma.
4 Valitse luku.
5 Valitse tarvittaessa tyhjä toiminto.
tai .
6 Voit selata laitesivuja valitsemalla
Valitse
lisättävä
laitesivu.
7
Laitesivun poistaminen
1 Valitse poistettava laitesivu.
> LISÄÄ/POISTA SIVU > POISTA SIVU.
2 Valitse
3 Valitse KYLLÄ.
Laitesivujen asettelun muuttaminen
HUOMAUTUS: voit muuttaa laitesivun asettelua siten, että sillä
näkyy enintään kolme tietokenttää yhdistetyistä laitteista.
> MUOKKAA NYKYISTÄ
1 Valitse muutettavalla laitesivulla
SIVUA > MUUTA ASETTELUA.
2 Valitse laitesivulla näytettävien kenttien määrä.
3 Valitse muutettava kenttä.
1
4
5
6
7
Valitse luokka.
Valitse kentässä näytettävät tiedot.
Toista vaiheet 3 - 5 kussakin muutettavassa kentässä.
Valitse VALMIS.
Tietokenttien määrittäminen
Laitesivun tietoja voidaan näyttää useilla tavoilla näkyvissä
olevan laitesivun mukaan.
> MÄÄRITÄ TIETOKENTÄT.
1 Valitse
Valitse
tietokenttä.
2
3 Valitse määritysvaihtoehto.
4 Mukauta määrityksiä.
Tietojen suodattaminen
Suodattamalla tiettyjä tietotyyppejä voidaan hallita sitä, miten
nopeasti veneilylaite reagoi tietojen muutoksiin (Tietotyypin
tiedot, sivu 5).
> MÄÄRITÄ
1 Kun tarkastelet suodatettavia tietoja, valitse
TIETOKENTÄT.
2 Valitse tietokenttä.
3 Valitse SUODATINASETUS.
4 Muuta suodatinasetusta.
• Jos suodattimen arvoksi asetetaan 0, suodatus poistetaan
käytöstä.
• Mitä suurempi suodattimen asetus on, sitä enemmän
asteittain laite näyttää muutokset saamissaan tiedoissa.
Kun esimerkiksi kasvatat tuulen nopeustietojen
suodatuksen arvoa, laite ei reagoi tuulenpuuskiin yhtä
voimakkaasti kuin aiemmin, vaan näyttää tuulen
nopeuden tasaisemmin.
Tietojen päivitystahdin muuttaminen
Voit muuttaa tahtia, jolla veneilylaite näyttää päivitetyt tiedot.
1 Kun olet laitenäytössä, jonka tietoja haluat muuttaa, valitse
> MÄÄRITÄ TIETOKENTÄT.
2 Valitse tietokenttä.
3 Valitse PÄIVITYSTAHTI.
4 Valitse päivitystahti.
Esimerkkejä päivitystahdista näkyy kunkin valinnan vierellä.
Kaavion tietokenttien määrittäminen
Joillakin yhden toiminnon laitesivuilla näkyy kaaviotietoja
(Tietotyypin tiedot, sivu 5). Voit määrittää, miten tiedot
näkyvät kaavioissa.
> MÄÄRITÄ
1 Valitse laitesivulla, jolla on kaavio,
TIETOKENTÄT > KAAVION ASETUKSET.
HUOMAUTUS: valikkokohta KAAVION ASETUKSET ei näy
laitesivuilla, joilla ei ole kaaviota.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää, miten kauan kaavion tiedot näkyvät,
valitsemalla KAAVION KESTO.
• Voit määrittää kaaviossa näkyvien arvojen asteikon
valitsemalla KAAVION ASTEIKKO.
Mittarin tietokenttien määrittäminen
Jotkin tietotyypit voidaan näyttää mittarina, kun ne näkyvät
viimeisenä toimintona kahden toiminnon laitesivulla (Tietotyypin
tiedot, sivu 5). Voit määrittää, miten tiedot näkyvät mittarissa.
> MÄÄRITÄ
1 Valitse laitesivulla, jolla on mittari,
TIETOKENTÄT > MITTARIASETUKSET.
HUOMAUTUS: valikkokohta MITTARIASETUKSET ei näy
laitesivuilla, joilla ei ole mittaria.
2 Voit muuttaa mittarin rajoja valitsemalla arvon.
2
Kilpailuajastimen käyttäminen
Jos haluat näyttää sivulla kilpailuajastimen, sinun on lisättävä se
tietokenttänä PURJEHDUS luokasta.
Voit käyttää kilpailuajastinta ennen kilpailua jäljellä olevan ajan
laskemiseen ja itse kilpailun keston mittaamiseen. Kilpailuajastin
synkronoidaan muiden GNX laitteiden ja yhteensopivien
Garmin karttaplotterien kanssa, jotka ovat samassa NMEA
2000 verkossa.
VIHJE: voit avata kilpailuajastinnäytön nopeasti painamalla
painiketta pitkään pääsivulla. Tämä pikavallinta toimii kaikilla
sivuilla riippumatta siitä, onko kilpailuajastin lisätty sivulle.
>
1 Valitse sivulla, jolle kilpailuajastin on lisätty tietokentäksi,
MÄÄRITÄ TIETOKENTÄT > KILPAILUAJASTIMEN
ASETUKSET.
2 Valitse vaihtoehto:
• Kun laite on kilpailua edeltävässä tilassa ja ajanotto ei ole
käynnissä, voit käynnistää kilpailua edeltävän ajanoton
valitsemalla ALOITA, nollata kilpailua edeltävän ajanoton
valitsemalla NOLLAA tai muuttaa kilpailua edeltävän
ajanoton alkuperäistä arvoa valitsemalla MÄÄRITÄ.
• Kun kilpailua edeltävä ajanotto on käynnissä, voit siirtää
sitä seuraavaan minuuttiin eteen- tai taaksepäin
valitsemalla
tai
tai pysäyttää kilpailua edeltävän
ajanoton valitsemalla PYSÄYTÄ.
• Kun kilpailuajastin on käynnissä, voit pysäyttää sen
valitsemalla PYSÄYTÄ tai nollata sen arvoon 0.00
valitsemalla .
®
Laitteen määrittäminen
Järjestelmäasetukset
Valitse
> MÄÄRITÄ > JÄRJESTELMÄ.
YKSIKKÖ: mittayksiköiden määrittäminen.
KULKUSUUNTA: kulkusuuntatietojen laskennassa käytetyn
viittauksen ja erannon määrittäminen.
HÄLYTIN: määrittää, milloin laitteesta kuuluu äänimerkkejä.
GPS-SIJAINTI: sijaintimuodon ja karttadatumin määritys.
Karttadatum on riippuvainen sijaintimuodosta.
AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS: mahdollistaa laitteen
automaattisen käynnistymisen, kun NMEA verkko käynnistyy.
KIELI: näyttökielen määritys.
AIKA: sijainnin aikamuodon, aikavyöhykkeen ja kesäajan
määrittäminen.
JÄRJESTELMÄTIEDOT: ohjelmistotietojen näyttäminen.
TEHDASOLETUS: palauttaa laitteen asetusten oletusarvot.
Kulkusuunnan tyypin valitseminen
> MÄÄRITÄ > JÄRJESTELMÄ >
1 Valitse
KULKUSUUNTA.
2 Valitse POHJOISEN VIITE.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää GPS-sijainnin magneettisen deklinaation
automaattisesti valitsemalla MAGNEETTINEN.
• Voit määrittää viitteeksi maantieteellisen pohjoisen
valitsemalla TOSI.
• Jos haluat asettaa viitteeksi karttapohjoisen (000º), valitse
RUUDUKKO.
Kulkusuunnan erannon muuttaminen
Kulkusuunnan eranto määräytyy oletusarvoisesti
automaattisesti. Arvoa voi muuttaa manuaalisesti.
> MÄÄRITÄ > JÄRJESTELMÄ >
1 Valitse
KULKUSUUNTA > ERANTO > KÄYTTÄJÄN ERANTO.
2 Muuta erantoa.
Laitteen määrittäminen
3 Tallenna erannon muutos valitsemalla
.
Hälyttimen määrittäminen
Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun painikkeita
painetaan.
Valitse
> MÄÄRITÄ > JÄRJESTELMÄ > HÄLYTIN.
Sijaintimuodon määrittäminen
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumia, ellei
käytössä ole erilaista sijaintimuotoa käyttävä kartta.
> MÄÄRITÄ > JÄRJESTELMÄ > GPS-SIJAINTI.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa sijaintimuodon, jossa lukema näkyy,
valitsemalla SIJAINTIMUOTO.
• Voit vaihtaa koordinaattijärjestelmän, johon kartta
perustuu, valitsemalla KARTTADATUM.
Näyttöasetukset
Valitse
> MÄÄRITÄ > NÄYTTÖ.
TAUSTAVALO: taustavalon kirkkauden määrittäminen.
VÄRI: näytön värin määrittäminen.
VERKKOJAKO: jakaa väri-, taustavalo- ja hälytinasetukset
muiden NMEA 2000 verkossa olevien laitteiden kanssa.
Tietolähteiden määrittäminen
Laitteeseen yhdistetyt anturit tuottavat esimerkiksi tuuli- ja
nopeustietoja, ja ne voi määrittää laitteen kautta. Lisätietoja on
anturien käyttöoppaissa.
> MÄÄRITÄ > TIETOLÄHTEET.
1 Valitse
2 Valitse tietoluokka.
3 Jos veneessä on useita antureita, jotka tuottavat tietoa
luokassa, valitse määritettävä anturi.
4 Valitse määritysvaihtoehto ja määritä asetus.
Yhdistettyjen verkkojen selvittäminen
Käynnissä oleva laite havaitsee, kun se on synkronoitu toisessa
verkossa olevien laitteiden kanssa. Näin voi käydä, jos laite on
ollut aiemmin asennettuna toiseen alukseen, jossa se on
synkronoitu kyseisen aluksen verkossa olevien laitteiden
kanssa. Jos oletusasetuksia ei ole palautettu (Profiilien
tehdasasetusten palauttaminen, sivu 1), laite havaitsee
ristiriidan, joka on selvitettävä.
> MÄÄRITÄ > YHDISTETTYJÄ VERKKOJA
1 Valitse
HAVAITTU.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit synkronoida verkossa olevat laitteet laitteeseen
valitsemalla EI.
• Voit synkronoida laitteen verkossa oleviin laitteisiin
valitsemalla KYLLÄ.
Näppäimistön käyttäminen
Näppäimistöllä voi hallita kaikkia NMEA 2000 verkossa olevia
yhteensopivia veneilylaitteita. Kaikkien yhteensopivien
veneilylaitteiden on oltava yhteydessä samaan NMEA 2000
verkkoon, ja niiden hallintajärjestyksen voi määrittää.
HUOMAUTUS: näppäimistö ei ole yhteensopiva kaikkien
Garmin veneilylaitteiden kanssa. Yhteensopivien laitteiden
täydellinen luettelo on osoitteessa www.garmin.com
/GNXkeypad.
Näppäimistön käyttäminen
Painike Toiminto
Valitsemalla tämän voit selata veneilylaitteiden ja näppäimistön taustavalon tasoja.
Painamalla pitkään voit siirtää veneilylaitteet ja näppäimistöt
lepotilaan.
À-Ã
Esiasetukset. Valitsemalla tämän voit siirtää kaikki näytöt
määritetylle esiasetetulle sivulle.
Valitsemalla tämän voit vaihtaa näppäimistöllä hallittavan
veneilylaitteen.
Valitsemalla tämän voit selata sivuja valitussa veneilylaitteessa.
Näppäimistöllä käytettävän laitteen
määrittäminen
Kaikkien näppäimistöllä hallittavien yhteensopivien
veneilylaitteiden on oltava yhteydessä samaan NMEA 2000
verkkoon kuin näppäimistö.
Tee tämä kaikille yhteensopiville laitteille, jotka lisäät NMEA
2000 verkkoon.
1 Valitse yhteensopivassa veneilylaitteessa, joka on
yhteydessä samaan NMEA 2000 verkkoon kuin näppäimistö,
> MÄÄRITÄ > ETÄNÄPPÄIMISTÖN MÄÄRITYS.
HUOMAUTUS: jos teksti YHDISTETTYJÄ VERKKOJA
HAVAITTU näkyy tekstin ETÄNÄPPÄIMISTÖN MÄÄRITYS
sijasta, yhdistelmäverkko on selvitettävä, ennen kuin laitetta
voi hallita näppäimistöllä (Yhdistettyjen verkkojen
selvittäminen, sivu 3).
2 Ota näppäimistöhallinta käyttöön laitteessa valitsemalla
KYLLÄ.
3 Toista vaiheet 1 ja 2 kaikissa yhteensopivissa laitteissa, joita
aiotaan hallita näppäimistöllä.
Näppäimistön näyttöjärjestyksen
määrittäminen
Voit määrittää, miten näppäimistö selaa yhdistettyjä
veneilylaitteita
painikkeilla.
1 Valitse yhteensopivassa veneilylaitteessa, joka on
yhteydessä samaan NMEA 2000 verkkoon kuin näppäimistö,
> MÄÄRITÄ > ETÄNÄPPÄIMISTÖN MÄÄRITYS >
MÄÄRITÄ NÄYTTÖJEN JÄRJESTYS.
Laite hakee verkosta muita yhdistettyjä laitteita.
HUOMAUTUS: laitteen sijainti nykyisessä
näyttöjärjestyksessä näkyy valikkokohdan MÄÄRITÄ
NÄYTTÖJEN JÄRJESTYS oikealla puolella. Jos laite on
esimerkiksi toisena neljän laitteen sarjassa, valikossa näkyy
2:4.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos näkyvä yhdistettyjen laitteiden määrä on oikea, valitse
JATKA.
3
• Jos näkyvä yhdistettyjen laitteiden määrä ei ole oikea,
tarkista kaikkien yhteensopivien laitteiden virransaanti ja
liitännät ja valitse YRITÄ UUDELLEEN.
HUOMAUTUS: jos et näe oikeaa laitteiden määrää,
ongelma saattaa johtua yhdistelmäverkosta.
Yhdistelmäverkko on selvitettävä, jotta kaikkia yhdistettyjä
laitteita voi hallita näppäimistöllä (Yhdistettyjen verkkojen
selvittäminen, sivu 3).
Valitse
laitteen järjestys ja valitse OK.
3
4 Toista vaiheet 1 - 3 kunkin yhdistetyn laitteen kohdalla.
Näppäimistön esiasetusten määrittäminen
Kukin näppäimistön neljästä esiasetuspainikkeesta voidaan
liittää laitesivuun.
VIHJE: kun tarkastelet laitesivua näppäimistöllä hallittavassa
veneilylaitteessa, voit liittää esiasetuspainikkeen nopeasti
laitesivuun painamalla esiasetuspainiketta kolmen sekunnin
ajan.
1 Valitse yhteensopivassa veneilylaitteessa, joka on
yhteydessä samaan NMEA 2000 verkkoon kuin näppäimistö,
> MÄÄRITÄ > ETÄNÄPPÄIMISTÖN MÄÄRITYS >
MÄÄRITÄ ESIASETUKSET.
2 Valitse esiasetuspainike.
3 Valitse nykyisessä näyttöjärjestyksessä laitesivun numero,
johon haluat liittää esiasetuspainikkeen.
4 (Valinnainen) Toista vaiheet 1 - 3 kunkin esiasetuspainikkeen
kohdalla.
5 (Valinnainen) Toista vaiheet 1 - 4 kutakin laitetta varten.
Näppäimistöhallinnan poistaminen käytöstä
laitteessa
Voit poistaa näppäimistöhallinnan käytöstä yhteensopivissa
veneilylaitteissa.
1 Valitse yhteensopivassa veneilylaitteessa, joka on
yhteydessä samaan NMEA 2000 verkkoon kuin näppäimistö,
> MÄÄRITÄ > ETÄNÄPPÄIMISTÖN MÄÄRITYS >
OHITA ETÄNÄPPÄIMISTÖ.
2 Valitse KYLLÄ.
Veneilylaitetta ei enää hallita näppäimistöllä.
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
NMEA 2000 tietotyypin tiedot
Kukin NMEA 2000 sertifioitu anturi tuottaa ainutlaatuisia tietoja
NMEA 2000 sertifioituun näyttölaitteeseen. Näytössä
näytettävissä olevat tiedot määräytyvät asennettujen ja
määritettyjen tunnistimien mukaan. Katso Garmin näyttölaitteen
tai NMEA 2000 PGN tietotyypin tietoja tuottavan laitteen
asennusohjeita.
NMEA 0183 tietotyypin tiedot
Vaikka laite ei voi suoraan vastaanottaa NMEA 0183:n tietoja,
se voi näyttää NMEA 0183:n tiedot lähteistä, jotka on liitetty
GNX 20 tai GNX 21 laitteeseen (myydään erikseen) samassa
NMEA 2000 verkossa.
Kukin NMEA 0183 sertifioitu anturi tuottaa ainutlaatuisia tietoja
NMEA 0183 sertifioituun näyttölaitteeseen. Näytössä
näytettävissä olevat tiedot määräytyvät asennettujen ja
4
määritettyjen tunnistimien mukaan. Katso Garmin näyttölaitteen
tai NMEA 0183 tietotyypin tietojen laitteen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Lyhennesanasto
Tämä laite osoittaa näkyvien tietojen tyypin monissa näytöissä
lyhenteillä.
ABS: (ABSOLUUTTINEN ILMANKOSTEUS) Suhteessa toiseen
tietokenttään. Esimerkiksi suhteellinen ilmankosteus.
AIR: ilman lämpötila.
ATW: (SAAPUMISAIKA SEURAAVAAN REITTIPISTEESEEN)
Arvioitu saapumisaika seuraavaan reittipisteeseen
navigoitaessa.
AVG: (VENEEN KESKINOPEUS) Keskimäärä.
AWA: (SUHTEELLISEN TUULEN KULMA) Tuulen kulma
mitattuna suhteessa aluksen keulaan.
AWS: (SUHTEELLISEN TUULEN NOPEUS) Mitattu tuulen
nopeus.
BAR: (ILMANPAINEMITTARI) Nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
BAT: (AKKU) Akun jännite.
BSP: (VENEEN NOPEUS) Veneen nopeus vedessä.
BSP: (VENEEN NOPEUS) Veneen nopeus vedessä.
BTW: (SUUNTIMA REITTIPISTEESEEN) Suunta nykyisestä
sijainnista määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
COG: (SUUNTA POHJAAN NÄHDEN) Todellinen kulkusuunta
riippumatta ohjatusta kurssista ja väliaikaisista
suunnanmuutoksista.
DIS: (MATKA) Navigoitaessa kuljettu matka.
DPT: (SYVYYS) Veden syvyys. Laitteen on oltava kytkettynä
NMEA 0183 tai NMEA 2000 laitteeseen, joka voi mitata
veden syvyyden.
DRF: (TUULIAJO) Virtauksen nopeus.
DTL: (MATKA LÄHTÖVIIVAAN) Matka lähtöviivaan
kilpailutilassa.
DTW: (ETÄISYYS REITTIPISTEESEEN) Matka seuraavaan
reittipisteeseen navigoitaessa.
ECN: (MOOTTORIN POLTTOAINEHINTA) Määrite arvolle,
kuten kulutukselle.
ELV: (KORKEUS) Nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
ENG: (MOOTTORI) Määrite moottorin arvolle, kuten jännitteelle
tai kierrosluvulle minuutissa.
ERR: () Nykyisen sijainnin tarkkuusvirhe, kun GPS on käytössä.
FLO: (MOOTTORIN POLTTOAINEEN VIRTAUSNOPEUS)
Määrite arvolle, kuten polttoaineen virtaukselle.
FUEL: määrite polttoaineen arvolle, kuten kulutukselle tai
polttoaineen virtaukselle.
GWD: (MAANTASON TUULEN SUUNTA) Tuulen suunta
suhteessa maahan viitattuna pohjoisesta.
GWS: (MAANTASON TUULEN NOPEUS) Tuulen nopeus
suhteessa maahan.
HDG: (KULKUSUUNTA) Suunta, johon vene osoittaa.
HUM: (ILMANKOSTEUS) Kosteustaso.
LINE: kun VMG on käytössä, se osoittaa nopeus tuulta kohti arvon lähtöviivalle.
MAX: (MAKSIMI-SOG) Maksimi suhteessa toiseen
tietokenttään. Esimerkiksi maksiminopeus.
MIN: () Minimi suhteessa toiseen tietokenttään. Esimerkiksi
miniminopeus.
ODO: (MATKAMITTARI) Muuttuva luku, kaikkien matkojen
kuljettu yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan
tiedot nollataan.
Liite
OTH: (VASTAKKAINEN LUOVINTASUUNTA) Aluksen
vastakkainen luovimissuunta nykyisen luovimissuunnan
perusteella.
POS: (SIJAINTI) Aluksen nykyinen sijainti.
RACE: Kilpaveneilyn ajanotto.
REL: (SUHTEELLINEN ILMANKOSTEUS) Suhteessa toiseen
tietokenttään. Esimerkiksi suhteellinen ilmankosteus.
RPM: (MOOTTORIN KIERROKSET) Moottorin kierrokset
minuutissa kierroslukumittarista.
RUD: (PERÄSIMEN KULMA) Peräsin suhteessa toiseen
tietokenttään. Esimerkiksi peräsimen kulma.
SEA: (MEREN LÄMPÖ) Veden lämpötila. Laitteen on oltava
kytkettynä NMEA 0183 tai NMEA 2000 laitteeseen, joka voi
mitata veden lämpötilan.
SOG: (NOPEUS POHJAN SUHTEEN) Todellinen kulkunopeus
riippumatta ohjatusta kurssista ja väliaikaisista
suunnanmuutoksista.
TRP: (MATKA) Määrite toiselle kentälle, kuten matkamittarille tai
matkalla käytetylle polttoaineelle.
Tietokenttä
Luokka
MOOTTORIN KIERROKSET
MOOTTORI
MOOTTORIN LÄMPÖTILA
MOOTTORI
MOOTTORIN POLTTOAINEHINTA
MOOTTORI
MOOTTORIN POLTTOAINEEN
VIRTAUSNOPEUS
MOOTTORI
MOOTTORIN JÄNNITE
MOOTTORI
SUUNTA POHJAAN NÄHDEN
GPS
KORKEUS
GPS
GPS-VIRHE
GPS
GPS-SIJAINTI
GPS
NOPEUS POHJAN SUHTEEN
GPS
TTB: (KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA AIKA) Aika, joka tarvitaan, jotta
lähtöviivalle ehditään ennen kilpailua.
TTL: (AIKA LÄHTÖVIIVAAN) Arvioitu aika lähtöviivalle.
TWA: (TOSITUULEN KULMA) Tuulen kulma suhteessa veteen
viitteenä veneen keulasta, kun paapuurin tai tyyrpuurin kulma
on enintään 180 astetta.
TWD: (TOSITUULEN SUUNTA) Tuulen todellinen suunta
suhteessa pohjoiseen.
TWS: (TOSITUULEN NOPEUS) Tuulen todellinen nopeus
suhteessa alukseen.
UTC: uTC-aika (Coordinated Universal Time).
VMG: (VMG-REITTIPISTE) Nopeus, jolla lähestyt määränpäätä
reitillä navigoidessasi.
WND: (VMG-TUULI) Nopeus tuulta kohti -arvo navigoitaessa
vastatuuleen.
XTE: jäljen ylitysvirhe.
Tietotyypin tiedot
Käytettävissä
Käytettävissä
yhden toiminnon kahden tai kolmen
sivulla?
toiminnon sivulla?
KaavionäMittarinkymä käytet- äkymä
tävissä?*
käytettävissä?**
Tietojen
suodatus
käytettävissä?
SAAPUMISAIKA SEURAAVAAN NAVIGOINTI
REITTIPISTEESEEN
SUUNTIMA REITTIPISTEESEEN
NAVIGOINTI
CROSS TRACK ERROR ‑VIRHE NAVIGOINTI
ETÄISYYS REITTIPISTEESEEN NAVIGOINTI
KULKUSUUNTA
NAVIGOINTI
AIKA REITTIPISTEESEEN
NAVIGOINTI
SUHTEELLISEN TUULEN
KULMA
PURJEHDUS
SUHTEELLISEN TUULEN
NOPEUS
PURJEHDUS
VASTAKKAINEN LUOVINTASUUNTA
PURJEHDUS
KILPAILUAJASTIN
PURJEHDUS
TOSITUULEN KULMA
PURJEHDUS
TOSITUULEN SUUNTA
PURJEHDUS
TOSITUULEN NOPEUS
PURJEHDUS
VMG-REITTIPISTE
PURJEHDUS
VMG-TUULI
PURJEHDUS
Liite
5
Tietokenttä
Luokka
MATKA LÄHTÖVIIVAAN
PURJEHDUS
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA AIKA
PURJEHDUS
AIKA LÄHTÖVIIVAAN
PURJEHDUS
VMG LÄHTÖVIIVAAN
PURJEHDUS
MOOTTORIN JÄNNITE
JÄRJESTELMÄ
Käytettävissä
Käytettävissä
yhden toiminnon kahden tai kolmen
sivulla?
toiminnon sivulla?
KaavionäMittarinkymä käytet- äkymä
tävissä?*
käytettävissä?**
Tietojen
suodatus
käytettävissä?
JÄRJESTELMÄ
KESKIMÄÄRÄINEN SOG
MATKA
MATKA (käynnistämisestä)
MATKA
MAKSIMI-SOG
MATKA
VENEEN MAKSIMINOPEUS
MATKA
MATKAMITTARI
MATKA
MATKAN ETÄISYYS
MATKA
MATKALLA KÄYTETTY
POLTTOAINE
MATKA
PERÄSIMEN KULMA
ALUS
VENEEN NOPEUS
VESI
SYVYYS
VESI
TUULIAJO
VESI
ASETETTU
VESI
VEDEN LÄMPÖTILA
VESI, LÄMPÖTILA
ILMAN LÄMPÖTILA
SÄÄ, LÄMPÖTILA
ILMANPAINEMITTARI
SÄÄ
MAANTASON TUULEN
SUUNTA
SÄÄ
MAANTASON TUULEN
NOPEUS
SÄÄ
SUHTEELLINEN ILMANKOSTEUS
SÄÄ
MUKAUTETUT PC-TIEDOT
MUKAUTETUT
TIEDOT
* Kaavionäkymä, jos se on käytettävissä tietotyypin yhteydessä,
on tarkasteltavissa ainoastaan yhden toiminnon sivuilla (Kaavion
tietokenttien määrittäminen, sivu 2).
** Mittarinäkymä, jos se on käytettävissä tietotyypin yhteydessä,
on tarkasteltavissa ainoastaan kahden toiminnon sivuilla, kun
tietotyyppi on sivun viimeinen toiminto (Mittarin tietokenttien
määrittäminen, sivu 2).
6
Liite
Hakemisto
A
ajastin 2
asetukset 2, 3
automaattinen vieritys 1
H
hälytin 3
J
järjestelmätiedot 2
K
kilpailuajastin 2
kulkusuunta 2
tyyppi 2
L
laite, rekisteröinti 4
laitteen rekisteröiminen 4
laitteet 1
määritys 2
sivujen lisääminen 1
sivujen poistaminen 1
lukitseminen 1
lukituksen poistaminen 1
N
NMEA 0183 4
näppäimistö 3, 4
näyttöasetukset 3
P
profiilit 1
palauttaminen 1
valitseminen 1
S
sijaintimuoto 3
sivut 1
T
tiedot 3
tietokentät 4
tuotteen rekisteröiminen 4
V
vianmääritys 3
Hakemisto
7
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising